Brewer, C.B. (2007). The Effectiveness of Integrating Music In The Classroom. Muat turun pada 30 Feb 2011.

http://www.newhorizons.org/strategies/arts/brewer.htm

Khalid Mohamed Nor, Ph.D. (1993). Kaedah Pembelajaran Berkesan.
Ikhsan Othman, & Norila Md. Salleh. (2005). Kurikulum dan pengajaran sekolah rendah : aspek-aspek yang berkaitan. Tanjong Malim: Quantum Books.

Syed Ismail bin Syed Mustapa, Ahmad Subki binMiskon. (2010). Guru dan Cabaran Semasa.. Selangor :Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Noriati A.Rashid et all, (2009). Siri Pendidikan Guru, Guru dan Cabaran Semasa. Selangor : Oxford Fajar Sdn.Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful