NILAI-NILAI MURNI DALAM PENDIDIKAN

. • Nilai-nilai murni mula diterapkan dari pendidikan pra sekolah merupakan asas kepada proses pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak dalam membentuk peribadi dan bernilai murni.PENGENALAN • Di sekolah guru memainkan peranan sebagai ibu bapa dalam membentuk kanak-kanak selaras dengan penerapan yang dimasukkan dalam Falsafah Pendidikan Negara.

DEFINISI NILAI MURNI Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik. peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia. penerapan nilai murni secara rasmi diberi penekanan adalah melalui Laporan Kabinet. alam dan Tuhan. . Dalam pendidikan.

DEFINISI NILAI MURNI “Merupakan tanggapan kepada perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama” (Wan Mohd. Zahid. 1988) .

NILAI-NILAI MURNI UTAMA • • • • • • • • • Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Patriotisme • Kebersihan fizikal dan mental • Kejujuran • Kerajinan • Kerjasama • Kesederhanaan • Kesyukuran • Rasional • Semangat bermasyarakat .

akhlak. . Ini menunjukkan kerapuhan kebangsaan kita. • Penularan pelbagai jenis penyakit kerohanian. • Masyarakat kita tiada semangat muhibbah yang dapat menyatukan setiap kaum.RASIONAL NILAI-NILAI MURNI DALAM PENDIDIKAN • Pada bulan Mei 1969. sosial dikalangan masyarakat mengalakkan pihak yang berkenaan memberi perhatian yang lebih kepada isu nilai murni dalam pendidikan. rusuhan kaum berlaku dalam sejarah negara.

RASIONAL NILAI-NILAI MURNI DALAM PENDIDIKAN • Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif dimana: " Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum." . formal dan tidak formal. di dalam dan di luar bilik darjah. akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan.

Ini merupakan satu penghayatan dan pengusahaan secara beramal bukan sekadar peringatan atau penghafalan. Strategi penerapan nilai secara yang tidak langsung ini penting kerana nilai tidak boleh diajar secara formal seperti matapelajaran lain.STRATEGI PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI 1. . Penerapan nilai murni berlaku secara bersahaja dan tidak langsung.

Penerapan nilai murni berlaku melalui strategi yang mempunyai kaitan langsung dengan isi pelajaran.STRATEGI PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI 2. Faktafakta sejarah dan cerita-cerita dalam matapelajaran sastera umpamanya akan dapat dibincang melalui isu-isu yang dapat dikaitkan secara langsung dengan unsur nilai yang dipegang oleh pelajar atau nilai sejagat tertentu. .

TEKNIK PENERAPAN NILAI MURNI DALAM PENDIDIKAN Antara cara yang dikenal pasti untuk menerApkan dan menyerap serta menyemai nilai-nilai murni ialah: Melalui mata pelajaran tertentu (Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam) Penerapan nilai murni dalam mata pelajaran lain Aktiviti kokurikulum Aktiviti persatuan sekolah • • • • .

(berpakaian kemas. bersopan santun. • Seorang guru harus mempunyai sifatsifat yang terpuji untuk dicontohi oleh murid-murid. menepati masa.NILAI-NILAI MURNI DIPUPUK MELALUI CONTOH TELADAN GURU Guru Sebagai Pembentuk Nilai • Guru adalah contoh teladan yang baik kepada murid-murid. rajin dan sentiasa positif) . berkelakuan baik. berbudi bahasa.

• Guru sentiasa mengejar ilmu dan memainkan peranan sebagai agen perubahan dan mahir dengan teknik mengajar yang berkesan. prihatin. bertimbang rasa. berminat. memikir dan memberi perhatian terhadap permintaan dan kebajikan murid-murid. .NILAI-NILAI MURNI DIPUPUK MELALUI CONTOH TELADAN GURU Guru Penyayang • Guru yang menyedari.

. • Guru menolong pelajar menyediakan perancangan persekolahan sesuai dengan kebolehan.NILAI-NILAI MURNI DIPUPUK MELALUI CONTOH TELADAN GURU Guru Sebagai Mentor • Guru merupakan pembimbing dan penasihat yang berpengalaman dalam bidang pendidikan. minat dan perkembangan masing-masing.

NILAI-NILAI MURNI DIPUPUK MELALUI CONTOH TELADAN GURU Guru Sebagai Patriot • Menyemaikan semangat dan perasaan cinta terhadap negara. • Sentiasa mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. . • Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa dengan mengikis semua prasangka yang bersifat perkauman.

KEBERKESANAN PENERAPAN NILAI MURNI DALAM PENDIDIKAN • Masih ramai masyarakat kita yang berakhlak mulia walaupun mereka dipengaruhi oleh pelbagai godaan untuk memencongkan nilai murni pada diri manusia. • Kanak-kanak sekolah begitu prihatin terhadap kelemahan dan kesusahan orang lain. Penerapan nilai murni yang mereka terima membantu menyedarkan mereka untuk menderma. . menolong dan prihatin terhadap masalah yang wujud tanpa mengira siapa.

• Guru harus cekap dalam menyampaikan isi pelajaran disamping menerapkan nilai-nilai murni dalam penyampaiannya. Begitu juga dalam memilih kaedah dan waktu hendaklah bersesuaian. perlakuan mahupun tuturkatanya. . • Guru sebagai "role model" perlulah menunjukkan dan memainkan peranan dalam menerapkan nilai murni baik dari segi perbuatan.PENUTUP • Tugas guru dalam menerapkan nilai murni tidak semestinya bergantung 100% kepada kandungan kurikulum yang ditentukan tetapi perlulah juga berdasarkan inisiatif mereka sendiri.

1991. Insan Baik Teras Kewarganegaraan. Kumpulan Budiman Sdn. Dr. Jurnal Pengurusan Pendidikan. Mok song Sang. Kuala Lumpur. MASSA: Wawancara Reformasi Pendidikan bersama Datuk Najib. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Wan Mohd Nor Wan Daud. Perihal Pendidikan dan Falsafah di Malaysia. Nor Aini Dan. Tajul Ariffin Nordin & Dr. Pendidikan dan Wawasan 2020. Pustaka Antara. Kuala Lumpur. Jun 1997. Arena Ilmu Sdn. Ahmad. Isu Pendidikan di Malaysia. 1992. Bhd. 1982. . (Jan-Mac 1996). Bhd. Perspektif dan Perlaksanaan.BIBLIOGRAFI • • • • • • • Abu Bakar Nordin. Dr. Ibrahim Saad. Kurikulum . Pemikir. 1991. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pendidikan di Malaysia. Hussien Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful