Facultatea de Litere Departamentul de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism

Teme propuse pentru examenul de licenţă 2012-2013
Literatură română Prof. univ. dr. Nicolae Ioana 1. Relaţia tată – fiu în proza lui M. Preda. 2. Raportul individului cu istoria în romanele lui M. Preda. 3. Personajul feminin în opera lui M. Preda. 4. „Moromeţianismul”. 5. Poezia erotică a lui N. Stănescu. 6. Dramaturgia lui M. Sorescu. 7. Poezia „albatrosistă”. 8. Romanul politic postbelic. 9. Univers şi Divinitate în poezia lui Lucian Blaga. 10. Ion Barbu: poezia baladescă şi orientală. 11. Tema războiului în romanul interbelic. 12. Modurile autenticităţii în romanele lui Mircea Eliade. 13. Fantastic şi psihologic în literatura română. 14. Antisămănătorismul rebrenian. 15. Dimensiunea erotică a prozei lui M. Preda. 16. Erotica argheziană. 17. Particularităţile limbajului liric arghezian. 18. Structura „intelectualităţii” în opera lui M. Preda. 19. „Omul analitic” în romanele lui Camil Petrescu. 20. Poezia religioasă interbelică (V. Voiculescu, Ion Pillat, Nichifor Crainic). 21. Familii ţărăneşti în romanele rebreniene 22. Familii ţărăneşti în romanul „Moromeţii” 23. Personaje feminine în ciclul Halippa al Hortensiei Papadat-Bengescu 24. Structura ţărănească a intelectualului în romanele lui Marin Preda 25. Cupluri erotice în romanele rebreniene 26. Psihologii obsesionale în proza lui G. Mihăilescu Prof. univ. dr. Doiniţa Milea 1. Metamorfozele naraţiunii literare: a). Începuturile romanului românesc în secolul al XIX-lea: forme narative; b). Forme ale romanului românesc postbelic, c) Forme ale romanului românesc interbelic; Romanul generaţiei 80. 2. Romanul românesc şi dialogul cu modelele europene: a) în secolul al XIX-lea; b) în secolul al XX-lea. 3. Forme teatrale. De la text la spectacol în secolul al XX-lea. 4. Teatrul istoric românesc: a). interbelic, b) de secol XIX, c) postbelic. 5. Literatura europeană şi curentele literare. 6. Literatura română şi curentele literare

b). 16. 17. b). Particularităţi ale discursului poetic . Relecturi ale unor prozatori români: a) din secolul al XIX-lea. Arte poetice blagiene 15. c). Strategii ale fantasticului: a) în proza românească postbelică. Particularitaţi structurale si semantice 4.7. Prof. Simona Antofi I. Fantasticul romantic şi influenţa asupra fantasticului epocii marilor clasici. Reprezentări ale erosului şi ale feminitaţii în poezia lui Lucian Blaga 19. Poezia lui George Bacovia. Psihanaliză şi construcţie narativă – la Rebreanu.temporale în discursul poetic bacovian 13. Reprezentari ale sacrului în poezia lui Mihai Eminescu 5. Călătoria etc. Structuri şi forme poetice în modemismul interbelic românesc 26. Poetica lui Ion Barbu între tradiţie si modenitate 14. Nopţile lui Alexandru Macedonski între modelul francez si particularităţile poeticii macedonskiene 8. Coordonate spaţio .Poezia tranzitivă" bacoviană 11. modele. Poezie filosofică şi filosofie a poeziei în textele lui Lucian Blaga 21. Modelul naturalist şi influenţa lui în literatura română.. atmosfere. Tematism şi poezie bacoviană 15. Arte poetice eminesciene 3. Breban. Fantastic: concepte. Estetica urâtului. 11.Poezie 1. 8. Dostoievski etc. În proza sudamericană. . Structuri poetice tradiţionale la Tudor Arghezi: psalmul 24. Reprezentări ale feminităţii în poezia lui George Bacovia 12.modele de receptare critică 25. dr.) 12.modele de receptare critică 7. b) proza sudamericană. Buzura. Sadoveanu şi lectura mitică arhetipală 14. Al doilea modernism românesc. Modelul realist şi formele lui în literatura română.. Ion Barbu . b) din secolul al XXlea. etc. Poemul eminescian. b) sadovenian. 18. Arte poetice argheziene 16. Reprezentari ale erosului şi ale feminităţii în poezia lui Mihai Eminescu 6. Reprezentări argheziene şi forme poetice ale revoltei. 17. Mihai Eminescu . Utopia totalitară în literatura postbelică românească. Metamorfozele romanului istoric: a) european. Modele şi scheme mitice în poezia lui Tudor Arghezi 22. Relectura antisimbolistă 10. Pastelurile lui Vasile Alecsandri la interferenţa curentelor şi a doctrinelor literare 2. 20. Reprezentări ale sacrului în poezia lui Tudor Arghezi 20. 9. Univers eroic şi modele existenţiale în literatura Antichităţii. Construcţii alegorice în proza renascentistă (Ucenicul şi maestrul.organizare narativă şi generarea sensurilor. Utopia totalitară în literatura postbelică europeană. Reprezentări ale sacrului în poezia lui Lucian Blaga 18. Arte poetice bacoviene 9. 19. a). univ. Modele şi scheme mitice în poezia lui Lucian Blaga 23. 10. 13. Parabola politică în proza secolului al XX-lea: a) proza europeană.

Elemente de literaturitate în cronicile moldoveneşti 2. Levantul lui Mircea Cărtărescu între text si metatext II. Nuvela paşoptistă şi postpaşoptistă. Istoria ieroglifică între complexitatea formulelor literare şi amprenta semantico -structurală a autorului 3. Particularităţi ale textului fantastic al lui Ion Creanga 13.model de roman indirect 10. Tipologia personajelor feminine caragialiene din Momente şi schiţe 19. Caracteristici şi modele adoptate 38. Arte poetice postmoderne româneşti 39. Particularităţi ale discursului poetic românesc postmodern. Structuri şi reprezentări mitice în Povestea lui Harap-Alb 24. Poezia postmodernă românească. 28. Formule narative si reprezentanţi 5. Proza literară a lui Vasile Alecsandri între text şi metatext 7. Poezia lui Marin Sorescu. Structuri narative în romanele lui Liviu Rebreanu 27. Lumea ficţională caragialiană. Jocuri poetice şi poetica ludicului în poezia lui Marin Sorescu 29. Text si metatext în poezia lui Marin Sorescu 37. Romanele lui Liviu Rebreanu între convenţia literară a realismului şi modenizarea structurilor narative . Amintiri din copilarie . Reprezentări mitologice şi mituri culturale în poezia lui Nichita Stanescu 34. Personajele româneşti ale lui Dimitrie Bolintineanu între reuşită si eşec 26. Reprezentări ale erosului şi ale feminităţii în poezia lui Marin Sorescu 33. Text si metatext în poezia lui Nichita Stanescu 36.arhetipală 22. Forme şi structuri literare ale fantasticului în perioada Marilor Clasici 14. Structuri şi reprezentări mitice în Amintiri din copilarie 23. Instanţele narative ale comunicarii si funcţiile lor în Momentele si schiţele caragialiene 16. Structuri narative în romanele lui Dimitrie Bolintineanu 9. Reprezentări ale erosului şi ale feminităţii în poezia lui Nichita Stanescu 32. Povestea lui Harap-Alb între modelul folcloric si convenţiile literaturii culte 25.un antimodel literar desăvârşit 4. Tipologia personajelor masculine caragialiene din Momente şi schiţe 18. Personajul narator caragialian 15. Structuri si forme literare 31. Parodiile caragialiene şi particularităţile lor structurale şi semantice 20. Poezia lui Mircea Cărtărescu 40.27. Poezia lui Alexandru Muşina 41. Dimensiunea metatextuală a textelor narative paşoptiste 6. Povestile lui Ion Creanga in lectură mitico . Particularităţi ale textului fantastic eminescian 11. Formele naratiunii şi formele narării în Momentele şi schiţele caragialiene 17. Particularităţi semantice si de construcţie 21. Poezia lui Marin Sorescu. Proza literară a lui Costache Negruzzi între text şi metatext 8. Poetica lui Nichita Stanescu. Particularităţi ale textului fantastic caragialian 12. Proza 1. Structuri şi forme literare 30. Ţiganiada . Reprezentări mitologice şi mituri culturale în poezia lui Marin Sorescu 35. Particularităţi ale discursului poetic românesc postmodern.

Sărbătorile populare româneşti 10. Nicoleta Ifrim 1. Structuri narative în romanele lui Anton Holban III. Elementul vegetal în cultura tradiţională românească 4. 4. teme. Simbolistica alimentară Lect. Riturile de construcţie în tradiţia românească 11. Modalitaţi ale comicului în comediile caragialiene 5. Mitologia morţii 6. Tipologia personajelor masculine din comediile caragialiene 4. Structuri narative în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu 33. Experiment realist si exerciţiu romanesc în romanele lui George Calinescu 32. Proza eminesciană. Dramele lui Vasile Alecsandri la interferenţa curentelor şi a doctrinelor literare 10. Mutaţii semanticostructurale. Specia literară a dramei. Valeriu Bălteanu 1. Mihai Eminescu. Simbolistica acvatică 3. strategii. Tehnici şi structuri dramatice în comediile caragialiene 2. Substratul mitico-magic al obiceiurilor de iarnă 7. Simbolistica pirică 5. Lect. Forme şi structuri literare. 5. Timpul în cultura populară românească 19. Simbolistica instrumentală 17. Structuri narative în romanele lui Camil Petrescu 29. 3. Simbolistica spaţiului rural 13. . Metode critice. Strategiile de construct a textelor dramatice caragialiene între tradiţie şi modernizare 7. motive. Descântecul în contextul culturii populare româneşti 15. Forme şi reprezentanţi în literatura română 9. Ipostazele maleficului în cultura populară românească 2. Dramaturgie 1. Genul literar. Simbolistica astrală şi meteorologică 18. dr. Modalitaţi de construcţie a personajelor din comediile caragialiene 6. Eliade la studierea culturii populare româneşti 8. dr. Structuri narative în romanele lui George Călinescu 31. Manifestări folclorice de primăvară şi vară 16. Poetica autenticităţii şi concretizările ei în romanele lui Camil Petrescu 30. Perspective şi controverse. 2. Vasile Alecsandri vs Ion Luca Caragiale 8.28. Structuri. Perspectiva analitică. Caragiale şi estetica comicului. Structura imaginarului creator. Contribuţia lui M. Elementele primordiale în cultura populară românească 14. Drama românească de la Despot Vodă la Razvan şi Vidra. Simbolistica telurică 12. Elementul animalier în cultura tradiţională românească 9. Tipologia personajelor feminine din comediile caragialiene 3. Comedia românească.

Funcții sintactice similare: predicativul suplimentar / complementul predicativ al obiectului 12. Probeleme ale comunicării în epoca internetului 20. Utilizări aberante ale semnelor de ortografie 2.6. Nota 1: Temele cu caracter general pot fi particularizate la sugestia studenţilor. Privire diacronică 14. „Norma. Bălăiţă. în paralel. Structuri tematice în proza românească interbelică: între tradiţie şi modernitate. Al. Categoria diatezei. R. Ţoiu. dr. uzul și abuzul” în limbajul presei (scrise/audiovizuale) românești în secolul XXI 6. Funcții sintactice dublu subordonate/ Funcții sintactice ternare 15. Anton Holban etc. 6. Breban. limbajul presei) 5. Lect. Dialog intertextual şi strategii autoreflexive în romanul generaţiei ’60. Forme ale ficţiunii narative în romanul românesc postbelic. Utopie şi distopie în romanul politic al secolului al XX-lea. Limbajul politic – de la persuasiune la manipulare 19. Strategii autoreflexive în romanul secolului al XX-lea. 5. Oscilații ortoepice/ortografice în limba română actuală 3. Productivitatea anglicismelor în limbajul actual (limbajul messenger. Implicaţiile sintactice ale punctuaţiei 18. Probleme de morfosintaxă familiar-argotică 17. 4. romanul parabolic. Popescu. Ea va fi discutată şi asumată de comun acord. Camil Petrescu. Liviu Rebreanu. LIMBA ROMÂNĂ Lect. Hortensia Papadat-Bengescu. Structuri sintactice afective/deviante (anacolutul. Ivasiuc etc. putându-se alege o specie literară. repetiția) 16. metaromanul. Gina Necula 1. două sau mai multe texte/opere ale scriitorilor din aceeaşi perioadă sau din perioade diferite. Romanul realist. Probleme și interpretări 9. Romanul generaţiei ’60 (D. Revizuiri ale operei carageliene. Omonimia și sinonimia gramaticală 7. Privire diacronică 13. Problema alfabetului românesc. Bănulescu. S. Confuzii sintactice: numele predicativ vs. C. 2. Nota 2: Orice altă propunere din partea studenţilor este binevenită. Alina Crihană 1. circumstanțialul de mod 11. elipsa. Şt. limbajul politic.): linii modernizatoare. opera poetică a unui scriitor etc. Buzura. G. Strategii narative moderne în romanul românesc interbelic. Complementul. De la romanul „obsedantului deceniu” la parabola condiţiei umane. Pronume apărute/pronume dispărute în GALR/GBLR 8. predicativul suplimentar / predicativul suplimentar vs. Circumstanţialul. Titel. dr. A. Se pot analiza. N. Privire diacronică 4. Relaţia sintactică de interdependență/incidență/apoziționare 10. Violenţa lingvistică în discursul public . 3.

Conversiunea în limba română 9. Categoria diatezei în limba română actuală ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Prof..Lect. Sinonimia lexicală în opera lui Mihail Sadoveanu 3. 3. Exprimarea gradaţiei în limba română 12. Geneza imaginarului şi proiecţiile mitice în Antichitate. Morfosintaxa modurilor nepersonale 19. dr. Interferenţe lingvistice în diacronia limbii române 8. Sistemul conectorilor gramaticali în limba română 13. Monografia dialectală a satului / comunei . Imaginarul antic şi determninările sociale şi politice. 5. univ. Universul ideilor renascentiste. Om şi societate. Dificultăţi de traducere în limba engleză a elementelor culturale şi istorice în Amintiri din copilărie de Ion Creangă 10. Teorii privind inventarul părţilor de vorbire în lingvistica românească 15. Oana Cenac 1. Construcţii sintactice complexe în limba română actuală 8. Categoria gramaticală a genului în limba română 6. Argoul elevilor şi studenţilor încotro ? 6. 6. Individualitatea limbii române între limbile romanice 16. dr . Morfosintaxa adjectivului în limba română 18. Categoria semiadverbelor în limba română 21. Despre pleonasm în limba română actuală 5. Factorii care au determinat reorganizarea sistemului gramatical în trecerea de la limba latină la limba română 17. Construcţii sintactice în sintaxa limbii române actuale 9. . Compunerea în limba română 10. Ionel Apostolatu 1. Exprimarea ideii de posesie în limba română 14. Categoria gramaticală a numărului în limba română 7. 4. Toate-s vechi şi nouă toate: de la DOOM1 la DOOM 2 7. Modelul eroic. dr. 2. Verbele tranzitive în limba română 22. Arhetipuri şi istoria mentalităţilor în Antichitate. Vechi şi nou în problematica circumstanţialului 4. 4. Calcul lingvistic – procedeu mixt de îmbogăţire a vocabularului 3. Clasa numeralului între tradiţie şi inovaţie 20. Istoria mentalităţilor medievale şi istoria ideilor. Diateza – categorie sintactico-pragmatică 5.. Limba engleză şi sistemul financiar românesc 2. Funcţiile şi semnificaţiile cazurilor în limba română Lect. Abrevierile în limba română 2. Istoria instituţiilor medievale şi geneza imaginarului. Doiniţa Milea 1. Negaţia în limba română 11.

postcolonialismul. Prof. Dezinfirmarea prin falsa informare . 2. mentalităţi şi viaţa culturală între cele 2 războaie mondiale oglindite în presa românească. 10. comunism. Studiu de caz. univ. De la informatie la show. Modelul cultural românesc postmodern. Dimensiunea interactiva a politicii editoriale din AS 8. Cătălin Negoiţă 1. Cultura si comert. dr. Jurnalistii si campaniile electorale. 8. Studii de gen (feminismul. Reprezentări. New Media. Studiu de caz. Antimodele culturale româneşti postbelice. Presa românească culturală şi realismul socialist între 1948-1965. Impactul enciclopedismului. 4. Stirea de televiziune. 7. Istoria ideilor şi a mentalităţilor în prima jumătate a secolului al XX-lea. 8. Modelul cultural junimist. Modele culturale româneşti interbelice. 5. Istoria ideilor. Modelul cultural paşoptist. Intruziunea media in politica. Reprezentări. 3. Codul deontologic al jurnalistului roman. 13. Ideologie si carisma. colonialismul.analiza a stirilor "bidon" 9. Dimensiunea economica a media. scheme şi scenarii mitice în postmodernism. Cazul Cernobal. Cazul Huidu / dimensiuni patetic emotionale in limbajul jurnalistic de comentariu 3. Studiu de caz. scheme şi scenarii ale discursului politic în comunism. dr. 2.). imperialism mediatic. Reprezentări. 9. 8. Reprezentări. Manipularea media de catre politicieni. Simona Antofi 1. 12. Campania de presa / Rosia Montana in Formula AS 5. 11 sept 2001 / trasaturi ale jurnalismului de criza 2. Studiu de caz. Democratizarea informatiei vs. Studiu de caz. Elemente de gindire laterala in editorialele lui CT Popescu Lect. Trusturile de presa si campaniile electorale. 11. Lect. Istoria ideilor în epoca luminilor. 12. Presa galeteana in vremuri de razboi 6. 6. prezentat in media internationala.7. Lizibilitatea in reportajele din AS 7. 3. Condiţionările culturii epocii. Istoria ideilor şi a mentalităţilor în epoca romantică. 9. dr. istoria moravurilor şi proiecţia culturală în secolul al XVIII-lea 10. 7. scheme şi scenarii mitice în mass-media. Manipularea prin presa. Razboiul din Irak. 14. Manipulare si zvarcolire. Idei. . Elemente de gindire laterala in publicitatea romaneasca 4. 5. Condiţionări ale culturii. 11. 9. Imaginea politicianului roman in media. Universul ideilor şi geneza formelor baroce. 6. proletcultism etc. scheme şi scenarii ale discursului politic actual. 4. Sorin Preda 1. 13. Discursul identitar in editorialele "Adevarul" 10. Creatia culturala-o marfa.

Presa locala 17. Razboiul informational-studiu de caz-Conflictul din fosta Iugoslavie. Gina Necula . persuasiune si mesaje subliminale. Semiotica publicitatii 11. Studiu de caz. 25. Presa in varianta on-line 16. Istoria presei 15. 17. Vedete si vedetism in presa Lect. Sindicatele oglindite in media romaneasca. Sintagma “Romania Mare” oglindita in media. Rromii si imaginea lor in media romaneasca. Presa turistica in Romania. Studiu de caz. Reflectarea activitatii Bisericii Ortodoxe Romane in media romaneasca postcomunista. Romania ca membru u. 23. Discursul publicitar 10. Redescoperirea sexualitatii in Romania post-comunista. Editorial si editorialisti 2. Media si muzica romaneasca. Fenomenul “Piata Universitatii” si media romaneasca. Relatiile publice 19. 15. Televiziunea si conflictele militare.informatie vs. Probleme minorilor reflectate in mass-media 22. Emisiuni de divertisment 6. Naratiunea mediatica 25. Televiziunea. Jurnalul de stiri 3. 24. Nicoleta Crânganu 1. divertisment. Emisiuni culturale 5. Publicitate. 20. Presa romaneasca din diaspora. Jurnalism narativ 26.e. Discursul politic 13. 22. Efectul programelor TV cu o cota ridicata de violenta asupra copiilor. 7. 16. Studiu de caz 28. Personajul mediatic 27. 21.14. Cazul Big Brother. Conflicte interetnice 9. 27. 18. Cazul Rosia Montana. dr. Mituri politice 12. Studiu de caz 26. 19. Media si construirea unor falsi lideri politici. Ecologie si media. Rolul caricaturii in mass-media 21. dr. Studiu de caz. Vedetele “de o vara”. Programele “telerealitate”. Aspecte ale tolerantei in societatea moderna 23. Revistele de specialitate 18. Studiu de caz Lect . Fotojurnalism 20. Ancheta sociala 4. Publicatii si programe tv pentru adulti. Manipularea prin presa 24. Aspecte ale politicii externe 14. Nationalism si nationalitate 8. Studiu de caz 29.

dr. Director de Departament. Discurs repetat 2. Exploatarea persuasiv-manipulatoare a emoţiilor în publicitate 3. Excesul de familiaritate în show-ul TV 7. Mesajul ironic subversiv în discursul politic actual Lect. Discursul publicistic 10. Clişeul ca strategie retorică în stilul jurnalistic 11. Prof. Limbajul presei actuale între familiar şi argotic 12. univ. Campania electorală ca formă de comunicare 5. Nume de firme. anunţuri 9. Limba de lemn: vechi şi nou 5. Marketingul publicitar: proiect de realizare a unui ghid turistic al oraşului Galaţi 8. Violenţa lingvistică 6. dr. Titlul jurnalistic – structuri şi strategii de construcţie 4. Limbajul politic între persuasiune şi manipulare 4. Influenţa limbii engleze în presa românescă actuală 6. Comunicarea publicitară: forme şi strategii 7. Ionel Apostolatu 1. Simona Antofi . Limbajul violenţei şi violenţa limbajului în mass-media (studii de caz) 2. Deontologia şi etica limbajului publicistic 9.1. Modificarea discursului repetat în comunicarea jurnalistică 3. Publicitatea. Retorica textului jurnalistic Observaţie: Lista poate fi îmbogăţită cu propuneri venite din partea studenţilor. Comunicarea în epoca mobilă/ NET 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful