You are on page 1of 1

L'ndex de desenvolupament hum (IDH)

El PIB era un instrument necessari, per no suficient, per mesurar el desenvolupament hum (DH ). s per aix que a partir de la dcada de 1980, hom intenta canviar la lgica dobservar les persones com el mitj per al desenvolupament i suplir-lo amb la mateixa finalitat. Bsicament, aquesta noci pretn fer anar de bracet la producci i la distribuci de bns, aix com lexpansi i laprofitament de les habilitats humanes , i qestiona si seria possible mesurar el desenvolupament hum en termes quantitatius i si seria possible monitorar-lo i planificar-lo. El desenvolupament hum s un paradigma de desenvolupament que va molt ms enll de laugment o la disminuci dels ingressos dun pas. Comprn la creaci dun entorn en qu les persones es puguin desenvolupar amb el mxim potencial i en qu puguin tirar endavant una vida productiva i creativa dacord amb les seves necessitats i els seus interessos. Les persones sn la veritable riquesa de les nacions. Per tant, el desenvolupament implica ampliar les oportunitats perqu cada persona pugui viure una vida que valori. El desenvolupament s, llavors, molt ms que el creixement econmic, que constitueix noms un mitj si b molt important perqu cada persona tingui ms oportunitats. Perqu hi hagi ms oportunitats s fonamental desenvolupar les capacitats humanes: la diversitat de coses que les persones poden fer o ser en la vida. Les capacitats ms essencials per al desenvolupament hum sn gaudir duna vida llarga i saludable, haver rebut una educaci, accedir als recursos necessaris per aconseguir un nivell de vida digne i participar en la vida de la comunitat. Sense aquestes capacitats, es limita considerablement la varietat dopcions disponibles, i moltes oportunitats de la vida romanen inaccessibles. Per fer front al repte de mesurar i controlar el desenvolupament es va proposar un sistema de variables, per, com ms variables shavien danalitzar, ms complexitat suposava el procs. La gran preocupaci era que si aquest era un instrument clau per als que havien de prendre decisions, caldria facilitar la feina, per la qual cosa linforme suggeria que el mesurament directe del desenvolupament hum se centrs en tres elements essencials de la vida humana: la longevitat, el coneixement (o assoliment educatiu) i lapreciaci dun estndard de vida digne, que, ponderats en un ndex, van donar lloc a un nou indicador anomenat ndex de desenvolupament hum. LIDH representa la columna vertebral dels informes anuals sobre el desenvolupament hum que publica el PNUD i s un indicador que prova de mesurar el progrs dun pas ms enll de les consideracions econmiques tradicionals. Per aconseguir aquesta finalitat, es proposa prendre com a indicadors lesperana de vida en nixer, la taxa dalfabetitzaci, la matriculaci escolar i els ingressos (renda) . Al principi el desenvolupament hum havia de ser una noci prctica i aplicable per als experts, cosa que en facilitaria el coneixement i la divulgaci en lesfera acadmica i institucional. Els autors que van construir lndex, Mahbub ul Haq i Amartya Sen, van alertar sobre la importncia de disposar dun nou indicador que no omets els aspectes socials de la vida de les persones i van posar mfasi en el fet que calia desplaar el PIB com a mesura economicista, ja que no considerava la dimensi humana. Davant daquest repte, es va decidir que fossin tres les dimensions de ms rellevncia que intervenen en la construcci de l'ndex. El primer component, la longevitat, es mesura a partir de lesperana de vida en nixer. El ms rellevant daquesta dimensi s que la longevitat reflecteix el mateix valor de la vida i s una manera indirecta de fer constar la bona salut i la nutrici dun sser hum. El coneixement, o assoliment educatiu , es construeix mitjanant la combinaci de dos indicadors: la taxa dalfabetitzaci i la matrcula combinada deducaci bsica, mitjana, diversificada i superior , en qu la matrcula s un indicador que mesura la incorporaci de la poblaci jove dentre els sis i els vint-i-quatre anys al sistema educatiu formal. En canvi, el nivell dalfabetitzaci denota laccs a leducaci, un element clau de la societat moderna que, a ms de representar una eina bsica per al desenvolupament, reflecteix el procs bsic de construcci del coneixement, daqu la rellevncia que t. Finalment, el component de lingrs, expressat pel producte intern brut per cpita en dlars (dlar EUA), tradut en el que sanomena 'paritat de poder adquisitiu' (PPA), a fi de facilitar la comparaci entre els diferents pasos, mesura el poder real de compra de la poblaci en comparaci dun estndard internacional (el valor mitj de bns i serveis als Estats Units).