Basarab Nicolescu

Ο ΓΚΟΥΡΤΖΙΕΦ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Το 1912 η διδασκαλία του Γκουρτζίεφ είχε πλήρως ολοκληρωθεί, όταν ο ίδιος εμφανίστηκε ξανά
στην Μόσχα και στην Πετρούπολη μετά από μακρινά ταξίδια και αναζητήσεις στην Κεντρική Ασία,
Αφρική και Μέση Ανατολή.
Η σύγχρονη επιστήμη τότε είχε μόλις γεννηθεί. Το 1900 ο Max Plank εισήγαγε την θεωρία του
¨Θεμελιώδους Κβάντουμ της Ενέργειας ¨, η οποία έφερε επανάσταση στις έννοιες της φυσικής που
μέχρι τότε στηρίζονταν στην ιδέα της συνέχειας . Σύμφωνα με αυτήν την καινούργια θεωρία, η
Ενέργεια είχε μία διακεκριμένη ασύνετη δομή. Το 1905 ο Αϊνστάιν διατύπωσε την Ειδική Θεωρία
της Σχετικότητας, που αποκάλυπτε μία νέα σχέση μεταξύ χώρου και χρόνου και που συνέτεινε σε
μία ριζική αντιστροφή στην ιεραρχική σχέση ύλης και ενέργειας . Βαθμιαία, η ιδέα του σωματιδίου
αντικαθίστωνταν από αυτήν του ¨σύμπαντος¨ της ¨σχέσης¨ και της ¨αλληλεπίδρασης¨, όπου η
πραγματική κίνηση είναι αυτή της ενέργειας.
Η Κβαντική Μηχανική ολοκληρώθηκε σαν θεωρία πολύ αργότερα γύρω στα 1930, ανατρέποντας
την αρχή της ατομικότητας του κλασικού σωματιδίου: ( δηλ. μια διακεκριμένη ατομικότητα, σαν
κάποιο χωριστό τμήμα ενός όλου.)
Για πρώτη φορά, η δυνατότητα της ιδέας ενός ασυνεχούς χώρο- χρόνου, είχε αναγνωριστεί λογικά
βάσιμη.
Έτσι η νέα θεωρία των στοιχειωδών σωματιδίων άρχισε να παίρνει μορφή στην εποχή μας,
ωθώντας την Κβαντική Μηχανική και την Θεωρία της Σχετικότητας μακρύτερα και συγχρόνως
προσπαθώντας να τις ξεπεράσει.
Όσο εκπληκτικό και αν μπορεί να φανεί, οι ιδέες του Γκουρτζίεφ προηγήθηκαν και προείδαν την
εξέλιξη των σύγχρονων επιστημονικών ιδεών, όχι κατά τρόπο ασαφή και ποιητικό, αλλά σύμφωνα
με μία συγκεκριμένη και αυστηρή μέθοδο.
Ο Γκουρτζίεφ έδινε μεγάλη σημασία στην ¨σωματικότητα¨ για τα φαινόμενα που βρίσκονται στην
φύση. « Στο σύμπαν τα πάντα είναι υλικά », λέει ο Γκουρτζίεφ, επομένως η Μεγάλη Γνώση είναι
πιο υλιστική από τον υλισμό (1). Βεβαίως ο ίδιος διαχώρισε την ιδέα της ¨ύλης¨ και της
¨υλικότητας¨ και εισήγαγε την ιδέα των ¨διαβαθμίσεων της υλικότητας¨. « Η ύλη είναι η ίδια, αλλά
η υλικότητα είναι διαφορετική. Οι διάφορες διαβαθμίσεις της υλικότητας εξαρτώνται άμεσα από τις
ποιοτικές ιδιότητες της ενέργειας που εκδηλώνεται στο δεδομένο σημείο (2).
Τα ¨σωματίδια¨ είναι λοιπόν τοπικές συγκεντρώσεις ενέργειας. Ο Γκουρτζίεφ συνέλαβε το σύμπαν
σαν ένα μεγάλο σύνολο, μία κοσμική μήτρα όπου το κάθε τι είναι σε διαρκή δυναμική κίνηση και
συγκρότηση,
« Όλα προέρχονται από όλα και μπαίνουν ξανά σε όλα » (3).
Αυτή η Ενότητα δεν είναι στατική, συνεπάγεται διάκριση και πολλαπλότητα .
« Μια από τις πιο κεντρικές ιδέες της αντικειμενικής γνώσης...είναι η ιδέα της ενότητας στο κάθε
τι, ...η ενότητα στην πολλαπλότητα . Αλλά για τις υποκειμενικές συνειδητότητες ο κόσμος είναι
χωρισμένος σε εκατομμύρια από

είναι αυτό που καθυστερεί την παρακμή και τον θάνατο του. η κοινή αρμονική κίνηση των συστημάτων. Η ενότητα της αόριστης διαδοχής των συστημάτων ξεφεύγει από την δράση του χρόνου. Δεν αποκλείεται το βαθύ νόημα της ¨Αρχής της Αβεβαιότητας¨ του Haisenberg να είναι συνδεδεμένο με τις ανταλλαγές μεταξύ των κόσμων των σωματιδίων και με άλλους κόσμους διαφορετικής κλίμακας . Η Μη. Κάθε υποσύστημα αντιστοιχεί σε κάποιο ¨ Βαθμό Υλικότητας¨ και κατέχει τον δικό του χώρο-χρόνο. απαιτεί το σύστημα να είναι ανοιχτό και να συμμετέχει σε ανταλλαγές. « Η αληθινή λύτρωση από την σύμφωνα με τον νόμο δράση του άσπλαχνου Χέρωπα » (11). η οποία υποστηρίζει την αναπόφευκτη υποβάθμιση της ενέργειας και μια αύξηση της αταξίας. . Η ανταλλαγή αυτή μπορεί να λάβει χώρα μεταξύ συστημάτων εντός μιας κλίμακας ή. ο Γκουρτζίεφ μιλά για μια κοινή οργάνωση που οφείλεται στους νόμους της ¨Διαίρεσης του Όλου¨ ( Νόμος του Τρία και νόμος του Επτά. είναι έξω από τον χώρο-χρόνο. ότι κάθε απομονωμένο φυσικό σύστημα υπόκειται στην αρχή του Κλαούσιους . συγκρινόμενο ως προς την διαρκή και κοσμική ανταλλαγή των ενεργειών. Ονομάζει ¨ Τρωγο-αυτο-εγωκρατική διαδικασία¨ . Το πόσο ανοιχτό είναι ένα σύστημα. Ενώ ένα κλειστό σύστημα που είναι ολοκληρωμένο είναι μία αντίφαση αυτό καθεαυτό. Οι αλληλοσυσχετήσεις μεταξύ των μερών τους είναι η ένδειξη του πόσο ανοιχτό είναι ένα σύστημα. Αντίθετα από αυτούς που προσπαθούν να απλοποιήσουν τα φαινόμενα και που εξηγούν την ποικιλομορφία των διαφόρων συστημάτων με μια κοινή ουσία. Η επιστήμη αυτή προσπαθεί να ερμηνεύσει τους πιο γενικούς νόμους των φυσικών συστημάτων (6). περιορισμένο σε ένα υποσύστημα όσο το εξετάζουμε μόνο του. » (7-8-9). κατά την θεωρία των συστημάτων ενότητας του κόσμου. Έτσι λοιπόν ο Γκουρτζίεφ δίνει μερικές ¨κατευθυντήριες ιδέες¨(5) που τις ξαναβρίσκουμε μισό αιώνα αργότερα στην επιστήμη των συστημάτων. και η οποία είναι.Διαχωριστικότητα είναι ο προστάτης της ζωής . Το να επιχειρήσει κανείς να συνδέσει αυτά τα φαινόμενα σε κάποιο σύστημα κατά τρόπο επιστημονικό ή φιλοσοφικό οδηγεί σε αποτυχία. τα διάφορα συστήματα δεν είναι απλώς και μόνο το άθροισμα των μερών τους. Ακριβώς αυτή η ανταλλαγή είναι αυτή που ο Γκουρτζίεφ ονομάζει . και του νοήματος του θεωρήματος του Goedel (1931) που αφορά την δομή των μαθηματικών : Όταν ένα αξιωματικό σύστημα είναι αύταρκες και χωρίς καμία εσωτερική αντίφαση τότε είναι πάντα ανοικτό και πάντα θα δίνει ακριβή αποτελέσματα. Το συνεχές του χωροχρόνου λοιπόν είναι ένα είδος προσέγγισης. ακόμα και όταν δεν αποδεικνύονται. και οι οποίοι αναφέρονται πιο κάτω ). καταλαβαίνουμε το βαθύ νόημα της δήλωσης του. μεταξύ συστημάτων που να ανήκουν σε διαφορετικές κλίμακες . ή η αρμονία αμοιβαίας συντήρησης όλων των κοσμικών συγκροτήσεων. Όταν γνωρίζουμε ότι κατά τον Γκουρτζίεφ ¨Χέρωπας¨ σημαίνει χρόνος. την διαδικασία που εξασφαλίζει την ¨αμοιβαία τροφή ¨ των πάντων που υπάρχουν. διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανασχηματίσουν την ιδέα του συνόλου ξεκινώντας από ξεχωριστά γεγονότα και δεν μπορούν να ενοποιήσουν τις αρχές της διαίρεσης του συνόλου. Εν ολίγοις. λέει ο Γκουρτζίεφ (10). Ταυτόχρονα αυτοί οι νόμοι εξασφαλίζουν το μη μεταβλητό της δομής της ενέργειας και επομένως την σταθερότητα των φυσικών συστημάτων. Είναι πλατειά γνωστό. ένα υποκειμενικό φαινόμενο. « Κάθε τι τρώει και τρώγεται από κάτι ».χωριστά και ασύνδετα φαινόμενα .Καρνό. χωρίς να γνωρίζουν τους νόμους επί των οποίων στηρίζεται αυτή η διαίρεση » (4). Επιπλέον είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της. Για να υπάρξει τάξη και σταθερότητα. « Η κοινή αρμονία των συστημάτων ή.

Η παρατηρούμενη πραγματικότητα εμφανίζει πολυπλοκότητα και ο ¨πραγματικός¨ κόσμος με τον δικό του συνεχή χωροχρόνο εμφανίζεται λοιπόν σαν ¨ μια προσέγγιση¨ . Η καταπληκτική ποσότητα πληροφόρησης που υπάρχει στην απειροελάχιστη μικρή κλίμακα δείχνει ότι πραγματικά είναι αδύνατον να τραβήξει κάπου κανείς την διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ζωντανής ύλης και της μη . στην φύση. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία για να γίνει η περιγραφή της φυσικής πραγματικότητας χρειάζονται και άλλες διαστάσεις πέρα από αυτών του χωροχρόνου. τον Θεό. Η ¨Θεωρία της Bootstrap¨ λαμβάνει την φύση σαν μια σφαιρική συνολική ενότητα αδιαχώριστη σε κάποιο βασικό επίπεδο χωρίς καμία πολυπλοκότητα.ζωντανής . αυτό είναι το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου υποσυστήματος στην Ενότητα του Σύμπαντος. λόγο όλων των άλλων σωματιδίων που υπάρχουν γύρω του την δεδομένη στιγμή. « Τίποτα δεν είναι νεκρό. Ο Άνθρωπος είναι επομένως μία εικόνα του κόσμου. αυτό το ¨Ιδανικό . είναι ¨ζωντανά όντα ¨ και ότι η οργανική ζωή εκπροσωπεί το ¨όργανο αντίληψης¨ και ταυτόχρονα το ¨όργανο ακτινοβολίας ¨ της γης (16). θεωρούσαν ότι η γη.Ο χρόνος . που ο ένας εμπεριέχεται στους άλλους. Για να το καταλάβει κανείς πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του.» (15) Η σύγχρονη επιστήμη έχει μόλις αρχίσει να ανακαλύπτει αυτήν την θεμελιώδη αλήθεια . Το σωματίδιο κβάντουμ έχει την δική του υποκειμενικότητα και την δική του νοημοσύνη στις πολύπλοκες σχέσεις που διατηρεί με τα άλλα σωματίδια.Υποκειμενικό φαινόμενο¨ (12) αυτός καθεαυτός δεν υπάρχει : « Το μόνο που υπάρχει είναι το σύνολο των αποτελεσμάτων που πηγάζουν από όλα τα κοσμικά φαινόμενα παρόντα σε μία δεδομένη θέση . Η θεωρία αυτή είναι ένας δυναμικός νόμος σύμφωνα με τον οποίο τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες μιας συγκεκριμένης ενότητας είναι τα αποτελέσματα της αλληλοεπίδρασης με άλλα σωματίδια που υπάρχουν στην φύση. Ο ίδιος ο Άνθρωπος είναι ένας κρίκος σε αυτή την μεγαλειώδη κοσμική αλυσίδα .» (13) Ο χρόνος συνδυασμένος με ένα υποσύστημα είναι η ¨αναπνοή¨ (14). όπως ο Kepler. ένα πραγματικό ¨σύστημα συστημάτων ¨ όπως θα έλεγε ο Lupasco. Ο Άνθρωπος δεν ζει μόνον σε έναν κόσμο αλλά σε διαφορετικούς κόσμους ταυτοχρόνως. Ένα σωματίδιο είναι αυτό που είναι. Μέσα μου έχω τον ήλιο. Η ¨ Τρωγοαυτοεγωκρατική διαδικασία ¨ του Γκουρτζίεφ παρουσιάζει αξιοσημείωτες αναλογίες με την Φυσική θεωρία της ¨Bootstrap¨ που διατυπώθηκε γύρω στα 1960 από τον Αμερικανό Φυσικό Geoffrey Chew. Για να είναι δυνατή μια Συμπαντική αλληλοσύνδεση και μια διαρκή ανταλλαγή. » (19) . « Ο Άνθρωπος έχει κάθε τι μέσα του. Η ζωή του η ίδια έχει σαν σκοπό να εκπληρεί την ¨αμοιβαία συντήρηση όλων αυτών που υπάρχουν ¨ (17). κάθε σύστημα πρέπει να κατέχει κάποιο βαθμό ¨νοημοσύνης¨ και ¨υποκειμενικότητας ¨. χωρίς ζωή. σχέσεις διαρκούς αγώνα. το φεγγάρι. συνεχούς δημιουργίας και εκμηδένισης Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει εξίσου κατανοητό γιατί ο Γκουρτζίεφ. Όλη η ύλη που γνωρίζουμε είναι ζωντανή ύλη και με τον τρόπο της έχει νοημοσύνη. απλώς υπάρχουν διαβαθμίσεις ζωτικότητας και διαφορετικές κλίμακες. Είμαι όλη η ζωή στην ολότητά της.Μοναδικό . Για τον Γκουρτζίεφ. Με αυτή την λογική μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας ¨ μεταβιβαστικός υποσταθμός δυνάμεων ¨ (18). το φεγγάρι ο ήλιος και οι πλανήτες .

οργανωμένο υποσύστημα.Εάν η ανθρωπότητα δεν εξελιχθεί αυτό σημαίνει ότι η εξέλιξη ολόκληρης της οργανικής ζωής θα σταματήσει και αυτή με την σειρά της θα επηρεάσει στο να σταματήσει την ανάπτυξη της ακτίνας της δημιουργίας . πρέπει να υποβληθεί σε νόμους που κανονίζουν την αλληλοεπίδραση μεταξύ συστημάτων. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα των συστημάτων στην αλληλοεπίδραση με άλλα συστήματα.έναςαποτελεσμάτωνχαρακτηριστικέςπουδυνάμεις : . Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑ & ΤΟ ΕΝΝΕΑΓΡΑΜΜΑ Κατά τον Γκουρτζίεφ υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμός θεμελιωδών νόμων « της δημιουργίας του κόσμου και της συντήρησης του που κανονίζουν όλες τις διαδικασίες στον κόσμο και στον άνθρωπο... και η οποία για πρώτη φορά είχε χρησιμοποιηθεί από τον Kepler. και μελετώντας τον εαυτό του μελετάει το Σύμπαν. Κατά αυτήν την έννοια η διακοπή της εξέλιξης μπορεί να σημαίνει την καταστροφή της ανθρωπότητας . οι δυναμικές του όλου είναι το αποτέλεσμα της δράσης του Νόμου του Τρία και του επτά ενωμένοι στο παγκόσμιο σύμβολο το Εννεάγραμμα . . Κάθε εκδήλωση πρέπει να γίνει κατανοητή σύμφωνα με την θέση της στην κοσμική τάξη και στην σχέση της με άλλες εκδηλώσεις.συμπεραίνουμε τις συνέπειες από αυτούς τους νόμους και μετά συγκρίνουμε τις συνέπειες αυτές με τα πειραματικά δεδομένα πληροφόρησης. την γη. είναι η ανάπτυξη της δομής και η δημιουργία της ενέργειας . συχνά αφηρημένους και εκφραζόμενους σε μαθηματικά. Μελετώντας το Σύμπαν και τους νόμους του.. Δηλαδή παραδεχόμαστε κάποιον περιορισμένο αριθμό από νόμους.. αρχίζουν με την ιδέα των κόσμων. Ο ίδιος ο Άνθρωπος λοιπόν.» (22).Ο Άνθρωπος κατέχει σχετική ¨ελευθερία¨ σαν συμμέτοχος στο αυτό . Συνεπώς ο Άνθρωπος είναι ένας ¨μη ολοκληρωμένος κόσμος ¨(20) και οφείλει να εξελιχθεί ή να εξαφανιστεί : « το εξελικτικό τμήμα της οργανικής ζωής είναι η ανθρωπότητα ».» (24) Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑ Στην από«. ανήκει σε επιστήμες που ακόμα δεν μπορούν να εκφραστούν σε μαθηματικά . είναι μια εικόνα της πραγματικότητας : « . και ξανάανακαλύφθηκε από την σύγχρονη επιστήμη. Με μία λέξη. Αλλά την ίδια στιγμή. είναι πολύ ενδιαφέρουσα . και μετά απομακρυνόμαστε από την άμεση παρατηρούμενη πραγματικότητα.. Εξ΄ αρχής η ιδέα αυτή που περιορίζει σε έναν μικρό αριθμό τους γενικούς νόμους.. Υπάρχουν όμως γενικοί νόμοι που είναι κοινοί σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις ¨κλίμακες¨ της πραγματικότητας .(21) Ο Γκουρτζίεφ δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην Κοσμολογία : « Μπορεί να ειπωθεί ότι η Επιστήμη και η Φιλοσοφία με το αληθινό νόημα των λέξεων. Εγκαθίσταται μια καινούργια μέθοδος που μπορεί να ονομαστεί ¨Υποθετικό συμπερασματική¨ .η μελέτη του ανθρώπου και η μελέτη του κόσμου αλληλοϋποστηρίζονται . είναι η εξέλιξη. Η ιδέα της κλίμακας είναι βάσιμη στην κατανόηση της δομής του Σύμπαντος. Η αντίστροφη μέθοδος μέσω της οποίας προσπαθούμε να συμπεράνουμε τους γενικούς νόμους από τις πειραματικές πληροφορίες. Η Υποθετικό-συμπερασματική μέθοδος έχει προσαρμοστεί στην μελέτη συστημάτων του κόσμου. Βέβαια υπάρχουν ειδικοί νόμοι ¨ λεπτομέρειας ¨ που χαρακτηρίζουν κάθε διαφορετικό επίπεδο της πραγματικότητας. ο Άνθρωπος μελετά τον εαυτό του.» (23) Οι Θεμελιώδεις Νόμοι του Σύμπαντος στην Κοσμολογία του Γκουρτζίεφ είναι ο ¨ Νόμος του Τρία ¨ (τρεις δυνάμεις ή τρεις αρχές ) και ο ¨ Νόμος του Επτά ¨ ( ή ¨Νόμος της Οκτάβς¨ ).

) εντούτοις περιέχει πολύ λιγότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός ¨ εξουδετερωτικό συστήματος ¨.. λέει ο Γκουρτζίεφ.του αντικειμενικού και θεϊκού λόγου. κουάρκ αντικουάρκ.χρόνο και αυτό μπορεί να θεωρηθεί σαν την πρώτη ένδειξη της εκδήλωσης της Τρίτης δύναμης. Πάντως σε μερικές θεωρίες της φυσικής φαίνεται να είναι αναγκαία η παραδοχή ενός μεγαλύτερου χώρου από τον συνεχή χώρο .-μία ¨Δύναμη Κατάφασης¨ ( ¨Παθητική δύναμη ¨ ή ¨Θετική δύναμη ¨) -μία ¨Δύναμη Άρνησης ¨ ( ¨δύναμη Αντίστασης ¨ ή ¨Αρνητική δύναμη¨) και -μία ¨Δύναμη Εξουδετέρωσης ¨ ( ¨Εξισορροπητική δύναμη¨ ή ¨Ουδέτερη δύναμη¨). Αυτό εκπροσωπεί την ένωση των τριών δυνάμεων το οποίο δεν μπορεί ποτέ να γίνει ¨αντιληπτό και αισθητό από τα όντα ¨(27) και που στην συνέχεια χωρίζεται στις τρεις του συνθετικές δυνάμεις κατά την στιγμή που εισχωρεί σε μία δεδομένη κρυστάλλωση. παρούσες ταυτόχρονα σε κάθε πραγματικό φαινόμενο.π. Ο Γκουρτζίεφ βεβαιώνει ότι στην πραγματικότητα οι τρεις αυτές δυνάμεις είναι εξίσου ενεργητικές. ονομαζόμενο ¨okidanokh¨. « Μόνο η σύγκρουση μεταξύ δύο θέσεων έχει κάποια αξία ». Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η τριαλεκτική του Lupasco που αναπτύχθηκε από μία γενίκευση των ιδιοτήτων των συστημάτων του κβάντα. προερχόμενη από αυτούς τους περιορισμούς μας. εμφανίζεται μόνον την στιγμή της συνάντησής τους .. Η πραγματικότητα γεννιέται από την αντίφαση η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ. του χώρου και του χρόνου. ύλης . δεν είναι παρά η δυναμική αυτών των τριών δυνάμεων. Ο Γκουρτζίεφ στο βιβλίο του ¨Διηγήσεις του Βελζεβούλ προς τον εγγονό του¨.. Άραγε λοιπόν θα ήταν δυνατόν αυτή η Τρίτη δύναμη να είναι η πηγή της ασυνέχειας . η εξουδετερωτική δύναμη εκδηλώνεται η ίδια σε έναν χώρο διαφορετικό από τον στιγμιαίο χώρο . Είναι ένας απελευθερωτικός και πνευματοποιός παράγων. αυτό έχει μεγάλη σημασία . δείχνει με άμεσο τρόπο αυτή την τριαλεκτική σκέψη μέσω του πανταχού παρόντος ενεργητικού στοιχείου. προσφέρει αξιοσημείωτες αναλογίες με τον Νόμο του Τρία του Γκουρτζίεφ... Ο Γκουρτζίεφ δίνει έμφαση στο γεγονός ότι παρόλο που είναι εύκολο να παρατηρήσουμε την αντίφαση σε κάθε φαινόμενο μεταξύ Κατάφασης και Άρνησης. της μη . εντούτοις είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να παρατηρήσουμε την Τρίτη δύναμη. . της μη χωριστικότητας .ο χαρακτήρας της ¨ κατάφασης ¨ της ¨άρνησης ¨ ή της ¨εξουδετέρωσής ¨ τους..δηλαδή του τρόπου αίσθησης .τοποθεσίας . « Μόνο το αντίθετο μπορεί να δημιουργήσει κάποιο αποτέλεσμα .λ.αντιύλης κ.. Το γεγονός ότι αυτές οι θεωρίες προσπαθούν ενοποιήσουν όλες τις γνώσεις αλληλοεπίδρασης στην φυσική. . Εν πάση περιπτώσει αν και η σύγχρονη επιστήμη είναι ένας θησαυρός ¨συστημάτων¨ και ¨αντισυστημάτων ¨ ( σωματίδια . « Η αιτία αυτού του φαινομένου βρίσκεται στους λειτουργικούς περιορισμούς της καθημερινής ψυχολογικής λειτουργίας των ανθρώπων και στους κύριους τρόπους της αντίληψης που έχουμε για τον φαινομενικό κόσμο .. την Εξουδετερωτική.χρόνο που εμπεριέχει την δική μας ¨πραγματικότητα ¨. » (28) Με άλλα λόγια.» (26) Η πραγματικότητα έχει επομένως μια διαλεκτική δομή. . Το ¨Okidanokh¨ είναι το ¨Άγιο¨ στοιχείο που βοηθά να πραγματώσει την λειτουργία . ή πιο συγκεκριμένα ¨ τριαλεκτική ¨ με μια από τις τρεις δυνάμεις να επικρατεί .αντισωματίδια.

Μία άλλη ανακάλυψη του Νόμου του Τρία μπορεί επίσης στην φιλοσοφία του Pierce. Ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου είναι μία συνεχής μάχη μεταξύ των τριών αυτών εγκεφάλων του. δηλαδή. την βιολογική και την κβαντική ύλη. ενώ το ¨είναι¨ . γνώση είναι η λειτουργία ενός μόνο κέντρου. που υποστήριζε ότι « η ενότητα αποτελείται από τρεις ύλες » (30). και ¨τριτότητας ¨. Αυτή η τριϋπόστατη δομή εμφανίζεται στον άνθρωπο κατά πολλούς τρόπους. Όπως ο Γκουρτζίεφ. έτσι οι ίδιοι είναι για τους εαυτούς τους κατεστραμμένοι για πάντα .τότε οι άνθρωποι γίνονται φορείς μόνο ¨της αρνητικής αρχής¨ και σχηματίζουν μόνο το πλανητικό σώμα. Η κυριαρχία του ενός έναντι των άλλων οδηγεί στην καταστροφή και τον θάνατο . προς την . στην σπονδυλική στήλη. ο ¨αέρας ¨ ( ή ¨ η βοήθεια προς το φεγγάρι¨) και οι ¨εντυπώσεις¨ ( ή ¨ η βοήθεια προς τον Θεό¨) .άτομα ¨. έτσι και ο Lupasco μιλά για τρεις ύλες αλλά με μία έννοια πιο περιορισμένη : δηλ. Διαφορετικά -αν δεν υπάρχει ισορροπία. Ο Άνθρωπος έχοντας την δική του θέση σε αυτήν την αρχιτεκτονική του Σύμπαντος. Υπάρχουν τρία σώματα δυνατά για τον άνθρωπο : πέρα από το κανονικό ¨πλανητικό σώμα¨. εν δυνάμη ¨κατάσταση -Τ¨ (29) και η άλλη ομοιογένειας. Παράλληλα υπάρχουν τρία είδη ¨οντικής τροφής¨ που αντιστοιχούν σε αυτά τα τρία σώματα . Ο Γκουρτζίεφ υποστηρίζει ότι αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από άλλες οντότητες στην φύση. με τις κατηγορίες του της ¨ πρωτοτυπίας ¨.εξισορροπημένης κατάστασης ¨ (33). ¨κατάσταση . για τον Γκουρτζίεφ. ετερογένειας. Επίσης τρία είδη σκέψης . είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει τρεις ¨εγκεφάλους ¨ τρία ¨κέντρα¨ : -το Διανοητικό κέντρο ( η έδρα της Κατάφασης ) -το Κινητικό κέντρο ( η έδρα της Άρνησης ) και -το Συναισθηματικό κέντρο ( η έδρα της Συμβίβασης ).Τ¨ είναι και οι δύο δυνατές απόψεις του Νόμου του Τρία . Η διεύρυνση της συνειδητότητας δεν γίνεται μόνο προς μία κατεύθυνση. (37). Αρμονία σημαίνει ισορροπία των τριών.Οι τριάδες του Lupasco : η μία πραγμάτωση. και στο ηλιακό πλέγμα. ¨δευτερότητας ¨.«Ο θάνατος σε δόσεις του ενός τρίτου» όπως ειπώθηκε από τον Γκουρτζίεφ (32) . Οι τρεις αντίστοιχοι εγκέφαλοι είναι τοποθετημένοι.(34). υπάρχει το σώμα ¨kesdjan ¨ και το ¨Ανώτατο οντικό σώμα¨. Επομένως. Η τριϋπόστατη δομή της πραγματικότητας είναι ενγραμμένη στον ίδιο τον άνθρωπο. στο κεφάλι.εγκεφαλικό . την μακροφυσική. συμμετέχει και στην ζωή του αμέσως ανώτερου κόσμου καθώς επίσης και του αμέσως κατώτερου. Ο ίδιος είναι ένα αληθινό σύστημα διάμεσο στην τριάδα : ¨πλανήτες .δηλαδή. το κανονικό φαγητό. είναι λειτουργία όλων των τριών κέντρων μαζί. σημαίνει επίτευξη της ¨ ολικό . Κατά μία έννοια ο άνθρωπος είναι η πραγμάτωση αυτής της τριϋπόστατης δομής .(36).άνθρωπος . Μόνο τότε μπορεί να αρχίσει η εργασία της πνευματικής αλχημείας . (31). ( Η τελευταία στην μικροφυσική ή στην ψυχική μορφή ).(35).

Η μελέτη της Ιστορίας βασισμένη σε αυτήν την ιδέα της ¨φυσικής¨ παρέκκλισης των δυνάμεων θα ήταν σίγουρα ανεκτίμητος θησαυρός βαθιάς διδασκαλίας . όπου σταματούν. μια ανταλλαγή με τα περιβάλλοντα συστήματα των δονήσεων.. (38) Επιστήμονες στην Φυσική. Έτσι λοιπόν μπορούν να αναπτυχθούν μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο. και ένα . Αυτού του είδους η ανταλλαγή απαιτεί κάποιο βαθμό ¨θέλησης ¨ και ¨συνειδητότητας¨. ακόμα κι όταν διατηρεί τον αρχικό της τίτλο. μιας υπόθεσης που επιπλέον έχει αποδειχθεί πλήρως στο πειραματικό επίπεδο που σχετίζεται με τα μικροφυσικά και (μικρο)βιολογικά συστήματα . Για να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά και την λειτουργία αυτού του Νόμου. πρέπει να ξεκινήσουμε με την υπόθεση ότι ¨ Το Σύμπαν απαρτίζεται από Δονήσεις ¨ (39). όπου οι δονήσεις δεν έχουν την δυνατότητα να αυξηθούν ανεξάρτητα : το πρώτο διάστημα. Αυτές οι ¨δονήσεις¨ είναι πολύ κοντά στα φαινόμενα της κβαντικής φυσικής και ορίζονται ταυτόχρονα σαν κλίμακα και σωματίδια . συμβαίνει με τρόπο συνήθως αντίθετο από αυτόν που θέλουμε. Η αρχή της ασυνέχειας εκφράζεται σε διάφορα επίπεδα . όταν ένας άνθρωπος αρχίσει να αισθάνεται την ζωή των πλανητών . Η ανταλλαγή μεταξύ ενός υποσυστήματος με τα άλλα περιβάλλοντα υποσυστήματα μπορεί να έχει συνοχή κατά την έννοια της αύξησης της δομής και της συντήρησης σε μία προκαθορισμένη ¨κατεύθυνση¨. ή που θα περιμέναμε. Ο Γκουρτζίεφ διακρίνει δύο είδη ¨διαστημάτων ¨. χωρίς κατεύθυνση. γιατί κάθε τι σε μας είναι στην σκέψη. Οι σύγχρονοι φυσικοί έχουν αποδείξει ότι αυτό που συμβαίνει στην κλίμακα του ¨απείρως μικρού¨ μπορεί να εξηγήσει τί συμβαίνει και στην κοσμική κλίμακα. Παραδείγματος χάρη.(40). αλλά επίσης εκδηλώνεται σε όλα τα φαινόμενα κατά την ανάπτυξη των δονήσεων που τα απαρτίζουν στην συγχώνευση και στο χωρισμό τους. τυχαία. λέει ο Γκουρτζίεφ και.αρχίζει συγχρόνως να αισθάνεται την ζωή των ατόμων. κλείνοντας τον φαύλο κύκλο του τυχαίου. του εν λόγω συστήματος θα είναι προβληματική. φαίνεται να έχουν επίσης ανακαλύψει αυτό το τριϋπόστατο. δηλ. ο Γκουρτζίεφ τα ονόμαζε ¨δονήσεις¨.. η ανεξάντλητη αξία του Νόμου του Επτά ( ή ¨Επταπαραπαρσχινόχ¨ ) είναι η βάση στην εκδήλωση όλων των διαδικασιών. η ανάπτυξη. «Ο Νόμος αυτός εξηγεί γιατί δεν υπάρχουν ευθείες γραμμές στην φύση». ή μηχανική και τότε. « γιατί επίσης δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε. κάθε τι που μας συμβαίνει. χρειάζεται ένα ¨σοκ¨. κι ακόμα μπορεί να γυρίσει στο αρχικό σημείο. ακόμα και στην δημιουργία υποσυστημάτων. χώρους .. αυτήν του ¨απείρως μεγάλου¨. Οι δονήσεις έχουν κάποιο ¨ momentum ¨ (ορμή) που οφείλεται σε μία αρχική ώθηση.κατεύθυνση των ανώτερων κόσμων μόνο αλλά συγχρόνως και προς τα κάτω. ¨γυρίζοντας κυκλικά ¨. Υπάρχει σαν ενδογενής ιδιότητα όλων των δονήσεων..» (41) Έτσι λοιπόν η συνεχής παρέκκλιση της κατεύθυνσης μπορεί να τελειώσει κάποτε σε μία κατεύθυνση διαμετρικά αντίθετη από την αρχική. ούτε να κάνουμε κάτι. Τα φαινόμενα στα οποία η συνέχεια και η ασυνέχεια υπάρχουν ταυτοχρόνως. το οποίο μπορεί να διασταυρωθεί από μία ¨αυτόματη¨ ανταλλαγή με τα γειτονικά συστήματα (μηχανικό . Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑ Εάν ο Νόμος του Τρία αφορά την εσωτερική δυναμική κάθε συστήματος. Για να συνεχίσουν την ανάπτυξη. Αυτή η ανταλλαγή μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο χαοτική. Έτσι η ανάπτυξη αυτή μπορεί να απεικονιστεί σε μία τεθλασμένη γραμμή η οποία συνέχεια αλλάζει κατεύθυνση.συμπίπτοντα ) (42).

. η ανερχόμενη κατεύθυνση συνδυάζεται με μία αύξηση της πυκνότητας της ενέργειας. δύο παράλληλα ¨ποτάμια¨. το οποίο μπορεί να διασταυρωθεί με την ανταλλαγή. Αλλά ο άνθρωπος ενώ εκπληρώνει τον σκοπό του σαν φυσιολογικό σύστημα είναι συγχρόνως ελεύθερος να προχωρήσει στην κατεύθυνση προς την εξέλιξη : Ο Άνθρωπος διαθέτει μέσα του την δυνατότητα της εξέλιξης. η θεϊκή Δύναμη . Η φύση δεν χρειάζεται αυτήν την εξέλιξη. Η πλήρης δύναμη του Νόμου του Τρία βρίσκεται στην τριϋπόστατη εφαρμογή της τριαδικής δομής. καθώς συνεπάγεται μία αύξηση της Μηχανικότητας . Και η συνειδητότητα δεν . μηχανική. απόψεις της φυσικής. της ψυχολογίας και της ζωής των ανθρώπων. Επιπλέον δύο από τα διαστήματα έχουν διαφορετική φύση από τα υπόλοιπα επτά .Θέλησης του Δημιουργού μας συμμετείχε μόνο στην αρχή. Η παρατήρηση αυτή δικαιολογεί το όνομα του Νόμου του Επτά όπως ακριβώς συμβαίνει αναλογικά στην μουσική κλίμακα και το αντίστοιχο όνομα του ¨ Νόμου των Οκτάβων ¨. . είναι αναγκαία μια όλο και πιο έντονη ¨ Βασιλεία της ποσότητας¨. αύξηση της συχνότητας των δονήσεων (και επομένως σε όλο και μεγαλύτερη ¨διαφάνεια¨ της ύλης ) και σε μία αύξηση της ¨συνειδητότητας¨. Κατ΄ αυτήν την έννοια η εξέλιξη εδώ παρουσιάζεται ¨αντίθετη προς την φύση¨.. στην διατήρηση του ¨ φυσικού κόσμου¨. η ¨κατερχόμενη¨ κατεύθυνση συνδυάζεται με μία αύξηση πυκνότητας της ύλης. Χαίρουν κάποιας ανεξαρτησίας και κάποιας ελευθερίας αυτοοργάνωσης. κατασκευάζουν από μόνα τους. αλλά με περισσότερη δυσκολία (σκοπίμως . Όποτε υπάρχει λοιπόν μια ασυμμετρία στην κίνηση δύο αντίθετων κατευθύνσεων. Από την άλλη μεριά. της βιολογίας.. Στην Δημιουργία. Παραδείγματος χάριν στην θεωρία Bootstrap της φυσικής. δεν υπάρχει.χάρις στους δύο αυτούς θεμελιακούς πρωταρχικούς κοσμικούς νόμους . τα σωματίδια. Η Επακολουθούμενη δημιουργία συνεχίστηκε αυτομάτως μόνη της. με την θέλησή της. «Στην διαδικασία της δημιουργίας του τωρινού υπάρχοντος κόσμου.πραγματούμενα ) (43). Έτσι λοιπόν και πάλι η σκέψη του Γκουρτζίεφ συνδέεται με μερικά θεμελιώδη συμπεράσματα της σύγχρονής επιστήμης . Έτσι λοιπόν ο Γκουρτζίεφ κάνει ένα λεπτό διαχωρισμό μεταξύ ¨δημιουργίας¨ και ¨εξέλιξης¨ ο οποίος κατά την γνώμη μας θα μπορούσε να διαφωτίσει με τρόπο πολύ διαφορετικό.. Η Εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα συνειδητού αγώνα . Ο Νόμος του Τρία και ο Νόμος του Επτά πρέπει να δρουν ταυτόχρονα στις εκδηλώσεις τους. με μία μείωση της συχνότητας των δονήσεων και με μία αύξηση της ¨μηχανικότητας¨. τους δικούς τους νόμους μέσω της εσωτερικής τους συνοχής και μέσω των αλληλεπιδράσεων τους με τα άλλα σωματίδια . με υποσυστήματα που ανήκουν σε άλλη κλίμακα. «Η Εξέλιξη του ανθρώπου είναι η εξέλιξη της συνειδητότητας του. » (44) Έτσι τα φυσικά συστήματα δημιουργούνται μόνα τους με την πάροδο του χρόνου. δεν την θέλει και πολεμά ενάντιά της . Η αναγνώριση των δύο τύπων διαστημάτων κάνει τον Γκουρτζίεφ να ξεχωρίζει μεταξύ δύο είδη οκτάβων ανάλογα με την θέση στην οποία βρίσκονται τα διαστήματα της οκτάβας : μία ¨κατερχόμενη¨ οκτάβα στην οποία η πιο δύσκολη φάση ξεπερνιέται στην αρχή της οκτάβας . και μία ¨ανερχόμενη¨ οκτάβα στην οποία η πιο δύσκολη φάση ξεπερνιέται στο τέλος της οκτάβας .δεύτερο διάστημα. Εξέλιξη αναγκαστική. η οποία δίνει εννέα διαφορετικά δομικά στοιχεία εκδήλωσης.

είναι διαρκής κίνηση και ακόμα η φιλοσοφική λίθος των αλχημιστών !» (46) Ο Νόμος του Τρία μπορεί να παρασταθεί γεωμετρικά με ένα τρίγωνο που συμβολίζει τις τρεις αρχές . το αποτέλεσμα του οποίου είναι 0.. Ο Νόμος του Επτά δείχνει την ύπαρξη επτά όψεων στην τεμάχιση κάθε ολοκληρωμένου φαινομένου. . το οποίο έχει τόσα διαφορετικά μηνύματα όσα επίπεδα ανθρώπων μπορούν να υπάρχουν. « είναι το Θεμελιώδες ιερόγλυφο μιας παγκόσμιας γλώσσας.μπορεί να εξελιχθεί ασυνείδητα . της παρουσίας κάποιου στοιχείου ΄αυθορμητισμού ¨. Η Εξέλιξη του ανθρώπου είναι η εξέλιξη της δύναμης του να ¨δρα¨ και η δράση δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα των πραγμάτων που απλώς συμβαίνουν.κ. ή να εξελιχθεί ή να εξασθενίσει. Τα έξι ψηφία του περιοδικού αριθμού 142857 και οι 3 κορυφές του τριγώνου..6. Η δομή των οκτάβων είναι επομένως δενδροειδής . συνδυάζονται σε εννέα σημεία τοποθετημένα σε έναν κύκλο. . δίνει σαν αποτέλεσμα μια κυκλική μετάθεση των συστατικών του αριθμών. Συγχρόνως κάθε δομικό στοιχείο μιας οκτάβας είναι το ίδιο μία ολόκληρη οκτάβα .5. με το 9. ακολουθούμενο από την απεριόριστη επανάληψη του αριθμού 142857. ΤΟ ΕΝΝΕΑΓΡΑΜΜΑ Η Ενωτική δράση του Νόμου του Τρία και του Νόμου του Επτά.4.2.3.λ. 6. Μέσα στην Πραγματικότητα που έτσι δημιουργείται. κάθε σύστημα στο σύμπαν πρέπει να ανέβει είτε να κατέβει. Έτσι η αλληλοδιείσδυση των οκτάβων εξασφαλίζει την συνύπαρξη μεταξύ της συνέχειας και της ασυνέχειας και.π. Δια τούτο σύμφωνα με τον Νόμο του Επτά. Παραδείγματος χάρη η ¨ψηφιακή ρίζα¨ ( ή το θεοσοφικό άθροισμα) αυτού του αριθμού είναι 9. Επίσης είναι συνδεδεμένος με την διαίρεση του 1 ( ενότητα ). γιατί 1+4+2+8+5+7=27. Η Εξέλιξη του ανθρώπου είναι η εξέλιξη της θέλησης του και η θέληση δεν μπορεί να εξελιχθεί αθέλητα . εμφανίζεται στο Εννεάγραμμα.. Η ενότητα του κόσμου πραγματώνεται μέσα στην ποικιλία της . Στην θεωρία των αριθμών ο αριθμός αυτός έχει πάρα πολύ μελετηθεί και πράγματι έχει πολλές αξιοσημείωτες ιδιότητες. Το Εννεάγραμμα είναι η διαρκής κίνηση. Ο αριθμός αυτός με τα έξι ψηφία είναι ένας περιοδικός αριθμός υπό την έννοια ότι στον πολλαπλασιασμό του με 1.» (45) Εάν ένας άνθρωπος δεν κάνει αυτήν την εκλογή τότε θα πρέπει να υποβληθεί στην αναπόφευκτη μοίρα της εξέλιξης . η ίδια διαρκής κίνηση που οι άνθρωποι έχουν αναζητήσει από την πιο παλιά αρχαιότητα και δεν μπόρεσαν να βρουν ποτέ . « Το Εννεάγραμμα » λέει ο Γκουρτζίεφ. το βασικό σύμβολο της διδασκαλίας του Γκουρτζίεφ. και 9 (διότι αυτά δεν είναι παρόντα στον περιοδικό αριθμό 142857 ).. (47). Ο Νόμος του Επτά (σε συνδυασμό με τον Νόμο του Τρία ) είναι δυνατό να αποτελέσει την βάση μιας πραγματικής επιστήμης συστημάτων. η αιτία και το αποτέλεσμα συνυπάρχουν (ακόμα και όταν αυτό το ¨αποτέλεσμα ¨ γίνεται αντιληπτό με δυσκολία από κάποιο σχετικά ανεξάρτητο υποσύστημα ). 2+7=9 ). σε κάθε φαινόμενο της Πραγματικότητας . Οι τρεις κορυφές του τριγώνου είναι φυσικά συνδεδεμένες με τα ψηφία 3. Όλα τα φαινόμενα προέρχονται από την αλληλοδιείσδυση των οκτάβων που προέρχονται από μια ίδια ή διαφορετικές κλίμακες .

Επομένως τοπολογικά αντίστοιχου με το κέντρο του κύκλου. στην προσπάθεια τους να συνδέσουν το σημείο τρίτης με την εκδήλωση.7 .4 .. Η τοπολογική σύμπτωση μεταξύ ενός σημείου τρίτης (9) και ενός σημείου εβδόμης ( η αρχή της οκτάβας ) είναι αποκαλυπτικό για το νόημα του εννεαγράμματος . Μια κάποια ¨ασυμμετρία ¨ φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των σημείων 3. μια ανταλλαγή κατευθυνόμενη προς την ανάπτυξη της δομής του εν λόγο συστήματος . Τα δύο αυτά σχήματα έχουν έναν κοινό προσανατολισμό ο οποίος είναι επίσης σε συμφωνία με τον συνολικό προσανατολισμό του εξωτερικού σχήματος. Οι άλλες δύο κορυφές του τριγώνου ( 3 και 6) είναι τοποθετημένες στις ¨παύσεις¨ του Νόμου του Επτά. πηγή όλων των εκδηλώσεων. που εκπροσωπεί τον Νόμο του Επτά.2. Τα σημεία 3 και 6 αντιπροσωπεύουν τις θέσεις ανταλλαγής με τα άλλα συστήματα.υπόστασης όπως πολλοί φιλόσοφοι από τον Jacob Boehme ( 1575-1624 ) μέχρι τον Charles Sanders Pierce ( 1839-1914 ).6 . τότε είναι δυνατόν να καταλάβουμε την φαινομενική ¨ανακρίβεια¨ η οποία συμβαίνει στις θέσεις 6 (μεταξύ 5 και 7 ) και όχι στην ¨λογική¨ τους θέση ( μεταξύ 8 και 9 ) δεύτερη παύση της οκτάβας . Έτσι ο Νόμος του Τρία είναι ενδογενώς και άμεσα συνδεδεμένος με κάθε εκδηλωμένο φαινόμενο. Σύμφωνα με τον Νόμο του Επτά οι ίδιες αυτές παύσεις αποτελούν την αρχή δύο καινούργιων οκτάβων.3. που αντιστοιχούν είτε στην καθοδική είτε στην ανοδική οκτάβα . (48) Η ¨ανακρίβεια ¨ αυτή είναι κατά τον Γκουρτζίεφ «σύμφωνα με τον Νόμο ». Το σημείο επαφής του με ένα σύστημα ίδιας φύσης είναι το 9 και το οποίο φανερώνει κίνηση. των οποίων οι νότες ¨εναρμονίζονται¨ στις δονήσεις με τις αντίστοιχες νότες της αρχικής οκτάβας ( μια ¨συμφωνία¨ αναγκαία για την ¨ροή¨ των ¨ρυθμών¨ και για την ροή των δονήσεων).1" που συμβολίζει την δράση του Νόμου του Επτά.. . (49) .πνεύματος¨ ή ¨ποιότητες¨ στον ορισμό του για τον Νόμο του Επτά. οι οποίοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν το σημείο της τρίτης σε σημείο τετάρτης. μπορεί να αναδυθεί από τον κύκλο και να παίξει τον ρόλο ενός ¨σοκ¨ σε κάποιον άλλο κύκλο. περιέχει μόνον έξι ψηφία . Βέβαια υπάρχουν δύο ξεχωριστές δυνατές κατευθύνσεις. αναγκαίων για την ανάπτυξη του δεδομένου φαινομένου. 6 και 9. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο περιοδικός αριθμός 142857. που εκπληρώνουν τον ρόλο των ¨σοκ ¨.9" που συμβολίζει την δράση του Νόμου του Τρία και το "1 .4. και επτά ¨πηγές . Το εξωτερικό ( ο κύκλος ) αντιστοιχεί στην διαδοχική διάταξη 1. Η αρχή της οκτάβας ταυτίζεται με την κορυφή του τριγώνου που είναι ο αριθμός 9.8 . Όταν αυτό λαμβάνεται υπ΄όψιν. Αυτό κάνει δυνατό να μην πέσουμε στην παγίδα της τρις.9. Έτσι ο Boehme εισήγαγε μια μεσάζουσα αρχή (την ¨Σοφία¨ ) μεταξύ των τριών αρχών στον ορισμό του Νόμου του Τρία.2 . Οπότε το 9 όταν ξεκινήσει μια καινούργια οκτάβα... σχέση.Υπάρχει ένα ¨εξωτερικό¨ σχήμα και ένα ¨εσωτερικό ¨ στο Εννεάγραμμα. οπότε ο κύκλος μεταμορφώνεται σε σπιράλ. Ο αριθμός 9 είναι το μηδέν του δικού μας δεκαδικού συστήματος . άνοιγμα.5 . Έτσι ένας ολοκληρωμένος περιοδικός κύκλος του Νόμου του Επτά απαιτεί τρεις διαφορετικές οκτάβες . που συμβολίζουν τον Νόμο του Τρία . Το εσωτερικό σχήμα χωρίζεται σε δύο διαφορετικά σχήματα : το "3 .

Σαν σύμβολο το Εννεάγραμμα δεν μπορεί να έχει ένα νόημα έσχατο και εξαντλητικό.και εξαιτίας κυρίως . δηλ. αποκαλύπτουν πολλές απόψεις του Εννεαγράμματος. Ο Δάντης βλέπει τον Θεό σαν ένα σημείο πολύ μεγάλης λαμπρότητας . να το βιώσουμε με το σώμα. Η ταχύτητα περιστροφής ( felicity ) είναι ανάλογη προς την εγγύτητα δράσης της αλήθειας. π.πηγής. Η ακρίβεια γίνεται εφικτή από την ύπαρξη ενός κοινού προσανατολισμού όλων αυτών των ερμηνειών. οι οποίοι αποτελούν ένα από τα πιο ουσιώδη μέρη της διδδασκαλίας του Γκουρτζίεφ. γράφει ο ίδιος ο Γκουρτζίεφ : «. Σίγουρα υπάρχει ένας απεριόριστος αριθμός πιθανών ¨αναγνώσεων¨ του Εννεαγράμματος. Ο Άνθρωπος είναι βουτηγμένος σε μία «υπνωτιστική κατάσταση» όπου τα πάντα «συμβαίνουν». Η ύπαρξη δύο αντίθετων κατευθύνσεων. Η Κατάσταση του να «Αυτό –εφησυχάζεται» είναι ο «εσωτερικός του κύριος» και υφίσταται ένα «μαράζωμα της ψυχής του» και μια ατροφία της Πίστης. Τυφλός προς το εξελικτικό ρεύμα. ακόμα και ¨ενσαρκώσεις¨ αυτών των δύο νόμων. ταυτισμένες η μία με τον υπέρ-αισθαντικό κόσμο και η άλλη με τον κόσμο των εκδηλώσεων.. με τα αισθήματα και την σκέψη.. ή ¨δημιουργική λέξη¨ ). Αλλά ο Boehme δεν μιλά για την ύπαρξη ενός δεύτερου σημείου ασυνέχειας στον Νόμο του Επτά . Στο διάστημα μεταξύ των τριών πρώτων ποιοτήτων και των υπόλοιπων τεσσάρων υπάρχει η αρχή της ασυνέχειας ( ¨διάταγμα¨. Αυτές οι ¨κινήσεις¨ όπως και το ¨άκουσμα¨ της μουσικής του Γκουρτζίεφ (που έχει γραφτεί σε συνεργασία με τον Thomas de Hartman ) προκαλούν μια ζωτική. ή το Δέντρο της Ζωής της Καμπάλα (51). Η Σύγκριση του Εννεαγράμματος με το κεντρικό σύμβολο της ¨Αριθμολογίας¨ του Kirchev (16021680) είναι εξίσου πολύ επιμορφωτική. Διάφοροι αναζητητές έχουν εξετάσει την σχέση μεταξύ του Εννεαγράμματος και άλλων παραδοσιακών συμβόλων.χ. Το σύμβολο αυτό διαιρεί επίσης τον κύκλο σε εννέα σημεία. αλλά η εσωτερική γραμμή κατασκευάζεται από τρία ξεχωριστά σχήματα τρία αλληλοσυνδεδεμένα τρίγωνα). Αυτά τα «τρία άτομα» βρίσκονται με την σειρά τους κάτω από επίδραση του Νόμου του Επτά και χωρίζονται σε μια λεγεώνα από πολλά ασυνεπή ¨Εγώ¨. (52). αλλά δίνει νόημα σε κάθε φαινόμενο της ζωής και του σύμπαντος . Η μη αρμονία των τριών του κέντρων (κινητικού. Το σύμβολο του Kirchev είναι επομένως στατικό χωρίς κίνηση. Η μακρύτερη σφαίρα από την γη αντιστοιχεί με τον κοντινότερο κύκλο προς το σημείο . Τέλος η παραλληλία μεταξύ του Εννεαγράμματος και του οράματος του Δάντη σχετικά με την δομή του θεϊκού κόσμου (η θεϊκή κωμωδία . με την αίσθηση.Οι τρεις πρώτες ¨ποιότητες¨ είναι κάτω από την κυριαρχία της πρώτης αρχής (του ¨Κρυπτόμενου Θεού¨) και οι υπόλοιπες τέσσερις είναι η εκδήλωση (του ¨Αποκαλυμμένου Θεού¨). της Ελπίδας και της Αγάπης. βρίσκονται και οι δύο στο δράμα του Δάντη. βλέπει την πραγματικότητα ανάποδα.¨παράδεισος¨ Cauto XXVIII ) είναι πολύ αποκαλυπτική. Οι εννέα σφαίρες που γυρίζουν γύρω από την γη έχουν ενεργοποιηθεί από την περιστροφική κίνηση της οποίας η ταχύτητα αυξάνει αναλογικά με την αντίστασή τους από την γη. της πηγής. Για να καταλάβουμε το Εννεάγραμμα πρέπει να το ζήσουμε. ο ζωδιακός κύκλος (50). τότε γίνεται λεία της αυτόματης λειτουργίας του Νόμου του Επτά. τα πάνω . Οι ¨κινήσεις¨ και οι ιεροί χοροί. συγκινησιακού και διανοητικού) οδηγεί στην διάσπαση του εαυτού του: τα κέντρα αυτά δημιουργούν τρεις διαφορετικούς ανθρώπους σε διαρκή αντίθεση και των οποίων ο μοναδικός νόμος δράσης σχηματίζεται με ¨συνειρμούς¨ και οι οποίοι λίγο ή πολύ είναι μηχανικοί. Ο «ΤΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Όταν ο άνθρωπος δεν βρίσκεται σε κάποια ισορροπία της τριάδας του εαυτού του. Εννέα κύκλοι οργανωμένοι σε τρεις τριάδες που γυρνούν γύρω από αυτό το σημείο και η περιστροφή τους γίνεται γρηγορότερη όσο πλησιάζουν την πηγή.κάτω και λειτουργεί με «ταυτίσεις». πρακτική και βιώσιμη προσέγγιση του Νόμου του Τρία και του Νόμου του Επτά. Ομοίως μία βαθιά σχέση μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο Εννεάγραμμα και στο εξάγραμμα του ¨Ι Ching ¨. Αρχίζει να «αμφισβητεί την ύπαρξη της Θεότητας».

Ο διαμελισμός του ανθρώπου οδηγεί αναπόφευκτα στον διαμελισμό της κοινωνίας. Από την πρώτη κατάσταση που πρέπει να αποκτήσουμε.αυτών των αμφισβητήσεων. Η ατομική ύπνωση οδηγεί στην μαζική ύπνωση... Ο ίδιος διακρίνει τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις συνειδητότητας. να την αποκαλεί: ¨Ο Τρόμος της Κατάστασης ¨.υποφέρων πλανήτης . την ¨αυτό-θύμηση¨. ¨κατά την φύση διπλού όντος¨. Αυτό δεν θα το έκαναν αν βέβαια ήταν ξύπνιοι. . την δυνατότητα ύπαρξης εκείνων των στοιχείων . Έτσι η γη είναι ένας « . Αυτή η κατάσταση είναι εκείνη που έκανε τον Ashiata Shiemash. Το να «πεθάνει κανείς ως προς την συνηθισμένη ζωή» (60) σημαίνει απλώς να πεθάνει ως προς την δική του μηχανικότητα και σκλαβιά . Η διδασκαλία του Γκουρτζίεφ προσανατολίζεται προς την απελευθέρωση αυτού του. έχουν σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου εξαφανίσει την κοινή τους παρουσία. απελευθέρωση από τις εξωτερικές επιρροές.» (53)..τον πόλεμο : « Πράγμα που σημαίνει ότι μερικά εκατομμύρια ανθρώπων προσπαθούν να καταστρέψουν μερικά άλλα εκατομμύρια άλλων κοιμισμένων ανθρώπων . Απελευθέρωση από την μηχανικότητα. ούτε η ελευθερία ούτε η υποχωρητικότητα μπορούν να υπάρξουν. Ο Νους ο οποίος σίγουρα είναι ένα παντοδύναμο μέσο για την προσαρμοστικότητα του ανθρώπου στο περιβάλλον του. δυνατές για τον άνθρωπο : τον ύπνο. αλλάζει από μέσον σε αυτοσκοπό και επιδρά σαν ένας παντοδύναμος τύραννος. Η ικανότητα αυτή υπήρχε . με αποκορύφωμα τον τρόμο του τρόμου .μάταια -από παλιά . του μοναχού και του γιόγκι ) είναι ο δρόμος του ανθρώπου εκείνου που είναι απόλυτα μέσα στην ζωή. σύμφωνα με τον Γκουρτζίεφ. να πεθάνει. Ο δρόμος της διδασκαλίας του Γκουρτζίεφ ( ο ¨τέταρτος δρόμος¨ όντας διαφορετικός από τον δρόμο του φακίρη. είναι η τριάδα που απαρτίζει τον κύριο άξονα της διδασκαλίας του. Η ψυχική μηχανικότητα.. εξίσου πολύπλοκο . ή την ¨αυτό..» (54) Στην μηχανικότητα. ένα κεντρικό πρόσωπο στις διηγήσεις του Βελζεβούλ προς τον εγγονό του. μια ανταλλαγή με συστήματα άλλης κλίμακας . «Να ξυπνήσει. Την ¨ λογική του γνωρίζω¨ από την ¨ λογική του καταλαβαίνω¨ (58). την κατάσταση της εγρήγορσης. δηλ. που ονομάζεται ¨ενστικτώδης αίσθηση¨ αυτών των κοσμικών αληθειών. Το ¨αυτόματο¨ μέρος του κέντρου αυτού. » (56). γίνεται το μοναδικό δοχείο της πραγματικότητας ..Η ικανότητα για ανταλλαγή ονομάζεται ¨συνείδηση¨ κατά τον Γκουρτζίεφ.συνειδητότητα¨ και την ¨αντικειμενική συνειδητότητα¨ (62). Εάν του πουν «να πεθάνει ως προς την συνηθισμένη του ζωή».απελευθέρωση από αυτόν τον «πλούτο» ο οποίος δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά το συνονθύλευμα των αυτόματων συνηθειών του. αυτό δεν σημαίνει να αποτραβηχτεί από τον κόσμο. ο νους.. (55). Η κατάσταση αυτή απαιτεί ένα άνοιγμα. Ο Άνθρωπος αν και υπόκειται σε χιλιάδες από μικρούς φόβους εντούτοις δεν είναι ικανός να δει τον εαυτό του και να νιώσει στην συνειδητότητα του την διαδικασία του δικού του θανάτου.. του ανθρώπου (59). να μπορεί να εξηγήσει κάποιο άλλο σύστημα. Πώς είναι δυνατόν ένα σύστημα κάποιας πολυπλοκότητας (ο άνθρωπος ). να γεννηθεί» (61). Η όλη αυτόματη λειτουργία του ανθρώπου ονομάζεται γενικά ¨συνειδητότητα¨. την ¨αυτό-συνειδητότητα¨ είναι εξ΄ αρχής παράλογο. Η αιτία που αντιστοιχεί σ΄ αυτό είναι «ένστικτο – τερεμπελνικη».των οποίων η ολότητα δημιουργεί σε αυτούς την ορμή. Έτσι λοιπόν ο Γκουρτζίεφ ξεχωρίζει την ¨διανοητική γνώση¨ από την ¨γνώση του είναι¨. σ΄ αυτήν εδώ την ζωή. είναι η αιτία της διαδοχικής μεταφοράς των λειτουργιών από το συγκινησιακό και κινητικό κέντρο προς το διανοητικό.

Εδώ είναι το κατώφλι της προφορικής διδασκαλίας που δεν μεταφράζεται στην κανονική γλώσσα . Με την συνειδητότητα δεν υποφέρεις με το αντίθετο.. γράφει ο Γκουρτζίεφ. μια λεπτή και σύνθετη αντιστροφή μεταξύ του συνειδητού και του υποσυνείδητου πρέπει να λάβει χώρα για να περάσουμε από το ποτάμι της ¨δημιουργίας¨ ( επιθυμιών ) στο ποτάμι της ¨εξέλιξης¨ ( μη .. τα οποία είναι πλήρως ανεπτυγμένα στον άνθρωπο αλλά στις δύο πρώτες καταστάσεις συνειδητότητας δεν έχουν σχέση με τα τρία κανονικά κέντρα . . Η προσωπική του διαδρομή μοιάζει με εκείνη του Shaw’s του Tabriz (1186-1247). « Ο ‘διαχωρισμός των υδάτων’ μπορεί τότε να εκπληρωθεί .παρατήρηση¨. μια ιδέα που βρίσκεται συχνά στην διδασκαλία του Αγ. » (63). « Το υποσυνείδητο. χαρά μιας όλος διόλου διαφορετικής διάστασης (66). Ο Γκουρτζίεφ περιγράφει την προσωπική του πνευματική διαδρομή στο βιβλίο του : ¨Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους ¨. Ο Γκουρτζίεφ μιλά για μια δυνατή κατάσταση άμεσης αντίληψης της πραγματικότητας και μιας συνειδητότητας όπου δεν υπάρχουν πια αντιφάσεις . Οι διαφορετικές αυτές καταστάσεις αντιστοιχούν με τις διαβαθμίσεις διανόησης και με τα επίπεδα του ¨είναι¨ . Ο Γκουρτζίεφ δίνει μεγάλη σημασία στην ¨αυτό .. Η δράση της ικανότητας αυτής είναι συνδεδεμένη με την ύπαρξη των δύο ¨ανώτερων κέντρων¨ ( Ανώτερο Συγκινησιακό κέντρο και Ανώτερο Διανοητικό κέντρο ). » (67). της ¨συνειδητής προσπάθειας ¨ και της ¨ ηθελημένης ταλαιπωρίας ¨. είναι χαρά. στην ελευθερία από τους συνειρμούς. στην μη έκφραση δυσάρεστων συγκινήσεων. έβλεπε τον Γκουρτζίεφ σαν κάποιο ¨αφυπνιστή¨ ακατανόητο. θα πρέπει κατά την γνώμη μου να υπερτερεί στην κοινή παρουσία του ανθρώπου. στην ανακάλυψη μιας ¨ενεργούς προσοχής ¨. Ιωάννη του Σταυρού (15421591) με την οποία η διδασκαλία του Γκουρτζίεφ έχει αρκετές αντιστοιχίες . Συμπερασματικά..στον άνθρωπο αλλά κατέληξε στα βάθη του ¨υποσυνείδητου του¨. Η κατάσταση του ανθρώπου συνοψίζεται στον ¨μαρμάρινο πίνακα¨ που περιγράφεται στις ¨Διηγήσεις του Βελζεβούλ προς τον εγγονό του¨ : Η Πίστη στην Συνειδητότητα είναι Ελευθερία Η Πίστη στα Συναισθήματα είναι Αδυναμία Η Πίστη στο Σώμα είναι Ηλιθιότητα Η Αγάπη της Συνειδητότητας προκαλεί το Ίδιο Η Αγάπη των Συναισθημάτων προκαλεί το Αντίθετο Η Αγάπη του Σώματος σχετίζεται με τον τύπο και την πολικότητα Η Ελπίδα της Συνειδητότητας είναι Δύναμη Η Ελπίδα του Συναισθήματος είναι Σκλαβιά Η Ελπίδα του Σώματος είναι Αρρώστια . Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ του ΓΚΟΥΡΤΖΙΕΦ στην ΠΑΡΟΔΟ του ΧΡΟΝΟΥ Η κοινωνία της εποχής του. « Η άμεση μαρτυρία είναι τρομερά σπάνια και αναπόφευκτα αποσπασματική.επιθυμιών ). » (64).

αυτός είναι ο δάσκαλος . θα είχε γίνει ένα κλειστό δόγμα και θα υπόκειντο στην παρακμή με τον χρόνο. Όποιος είναι παλαιότερος. » (68) Το 1922. Δεν έχει καθορισμένα σχήματα και δεν υπάρχουν θεσμοί συνδεδεμένοι με αυτόν. » (70). επειδή ζητά από εμάς να περάσουμε από μια κατάσταση περιστροφής ( επανάληψης ) σε μια κατάσταση διαρκούς προβληματισμού. ο ίδιος ο Γκουρτζίεφ ίδρυσε στο Avon το Ινστιτούτο του για την Αρμονική Ανάπτυξη του Ανθρώπου το οποίο ήταν μια πραγματική ¨Σχολή¨ κατά την αρχαία έννοια της λέξης . Ο Τέταρτος Δρόμος διαφέρει από τους παλιούς και τους καινούργιους δρόμους από το γεγονός ότι δεν είναι ποτέ ένας μόνιμος δρόμος .μύηση . ο Γκουρτζίεφ διέλυσε το Ινστιτούτο και η διδασκαλία του πήρε άλλες μορφές . δημιουργημένη σύμφωνα με την λογική του κόσμου. Η διδασκαλία του Γκουρτζίεφ υπόκειται αναγκαστικά στον Νόμο του Τρία και τον Νόμο του Επτά . Αλλά στα 1933. με πολύ αγάπη και συμπάθεια. Η διδασκαλία. προσφέρει μια σφαιρική εικόνα της Πραγματικότητας στην οποία ο άνθρωπος μπορεί τουλάχιστον να ξαναβρεί την θέση του . Αυτό εξηγεί την φαινομενικά παράξενη δήλωση του Γκουρτζίεφ : « Στον τέταρτο δρόμο δεν υπάρχει ένας δάσκαλος.Αλλά το πραγματικό του πρόσωπο μπορεί να φανεί βαθμιαία μόνον από την διδασκαλία του στην πάροδο του χρόνου. Επειδή κουβαλά μαζί της ένα τεράστιο δυναμικό ζωής και μεταμόρφωσης. θα μπορούσε να πει κανείς ότι εξελίσσεται με τον χρόνο σύμφωνα με τις δικές της εσωτερικές δυναμικές . Ένα ανοιχτό σύστημα που μπορεί να αφομοιώσει καινούργια στοιχεία και από την επιστήμη και από την ζωή. κάποιος μπορεί να δείξει και να κατευθύνει. Η διδασκαλία του Γκουρτζίεφ δεν είναι δόγμα αλλά μάλλον ένας τρόπος του να είσαι παρόν στον κόσμο.. μας ζητά να κάνουμε την προσπάθεια του να ξυπνήσουμε προς την αναζήτηση του εαυτού μας όπως θα το έλεγε ο Rene Daumal στο ¨ Ανάλογο Όρος ¨.. Σαν μια πειθαρχεία προσαρμοσμένη στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. (1) Απόψεις από τον πραγματικό κόσμο . Αν είχε κρυσταλλωθεί σε μία μόνιμη μορφή. Η διδασκαλία του Γκουρτζίεφ απαιτεί μόνον μία πραγματική θυσία : να θυσιάσουμε τα ¨δεσμά¨ της μηχανικότητας και της διασπαστικότητας μας ..» (69) Για τον Γκουρτζίεφ ¨δάσκαλος ¨ σημαίνει πραγματικά ¨εκπαιδευτής ¨. είναι δυνατόν να το δει κανείς επιπόλαια σαν μια ¨απειλή¨.. αλλά δεν μπορεί να μυήσει . « Εμφανίζεται και εξαφανίζεται από μόνος του ελεγχόμενος από κάποιους ιδιαίτερους νόμους δικούς του. Η διδασκαλία του Γκουρτζίεφ συνεχίζει να είναι ζωντανή. « Υπάρχει μόνο αυτό . Η διδασκαλία αυτή σαν μια γέφυρα μεταξύ επιστήμης και παράδοσης.

Tree of life. Systèmisme. (15-16-17-18-19) Αποσπάσματα από κείμενα του Γκουρτζίεφ (20-21-22-23) Αποσπάσματα από κείμενα του Γκουρτζίεφ (24) Αποσπάσματα (25) Όλα και τα Πάντα: Ιστορίες του Βελζεβούλ στον εγγονό του. (50) Patrizia Novelli . (44-45) Αποσπάσματα (46) Αποσπάσματα (47-48) Αποσπάσματα (49) Jacob Boehme. (26) Αποσπάσματα (27) Βελζεβούλ (28) Αποσπάσματα (29) ¨Tiers inclus¨ (30) Απόψεις (31-32-33-34-35-36) Βελζεβούλ (37-38) Όλα και τα Πάντα: Ιστορίες του Βελζεβούλ στον εγγονό του. Rising of the Dawn. (7-8-9) Αποσπάσματα (10-11-12-13-14) Αποσπάσματα από κείμενα του Γκουρτζίεφ. Aurora .Bachelet. The nostic Circle Samuel Weiser (51) Z’ en ben Shimson Halevi. (4) Αποσπάσματα από κείμενα του Γκουρτζίεφ (5) Idèes forces (6) Ervin Laszlo. Mysterium Magnum. (39) Αποσπάσματα (40-41) Αποσπάσματα (42-43) Όλα και τα Πάντα: Ιστορίες του Βελζεβούλ στον εγγονό του. Pergamouss Press 1981.(2) Αποσπάσματα από κείμενα του Γκουρτζίεφ (3) Όλα και τα Πάντα: Ιστορίες του Βελζεβούλ στον εγγονό του.London 1978 . Rider and Co.

(66) Αποσπάσματα (67) Jean Vague. (68) Αποσπάσματα (69-70) Αποσπάσματα . Towards Awakening.(52-59-60-61-62-63) Όλα και τα Πάντα: Ιστορίες του Βελζεβούλ στον εγγονό του.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful