u

AJ

J A M E S Coperta: DANIEL BlCHIŞ Tehnoredactare: DORA BOGDAN ARMĂŞELU CRISTIAN

C L AV E L L

VîRTEJUL
VOLUMUL II Traducere FAUR AGACHI

I.S.B.N. 973-9154-05-0 Copyright by James Claveil Toate drepturile asupra ediţiei în limba română sunt rezervate Editurii ORIZONTURI - Bucureşti EDITURA ORIZONTURI Bucureşti -1994

I

C cu ro c2' î> G S-"3 .-o " ca C a c 3 3 cu e/: cx

t I

ca a s rn

-,c a < u G S • 5 o CU

i3 N c S S a 8g "55» tio. 2 ca ^J

aj G ica -w 3 60 a^ ^ 1? S/5 +-• ° 3 .Î5

a , < u

g

<U O G ^ ca <>-H X! o G ca_i7 < u G X) <*> ^ o a 8 co C cj' OH .O U u r a ■ < I • " 0 G t °c N cu ca G 3 )ca 3 -a g.g-S = "3 c e <u <U CU c bo o ca 55 t/3 -y CM) CU o « sH a > <u 3 C .§.'5' ° U ca « ■b ° « S? | . S «._-c-. O o J> 3 D,O i«3 C3 <U G o ca S ^316 3 ! ica ^ cu cu CJ 3 ca i-, L -z; i ' - (U UJ -T-J-; W '^~ ,."" OU- D w « p -' ^, —, w r,

11511 lî

<^5

l-i| sif b !^ 2.^o 3 Si s? r I - ? ş.| ,r 1

J

. în după-amiaza ce trecuse auziseră un '206 decolîml şi la scurt timp după aceea îi vizitase Abdullah. spusese Erikki. . unul dintre căpitanii jştri. Am primit o altă delegaţie din partea I care îmi cerea să îi ajut să vă prindă. şi o să .. Le-a ordonat să plece imediat şi să lase bchipamentul intact. lăsate să atîrne şi puse una peste alta. ceva important? .Să sperăm că nu. Prea multe necunoscute. piedica trasă la armă. ţigările în special. sir\ Cît de mult niai trebuie aşteptăm? . Am spus: "Niciodată".şi că visurile erau poveştile pe care le şopteau ei. Navea nevoie să-şi verifice kukriul. Pregătit pentru ce? întrebă. dar nici una din ele nu este desfăcută de experţi. E o avere dac-au aflat de tine atît de departe spre nord. Devin din ce în mai nervos în împuţiciunea aia de colibă. aşa că nu Ştiu dacă nu era alt spion KGB deghizat în nomad. apa şi ce hrană. căpitane! Iartă-mă pentru întîrziere. Sd sară-n sus şi-o să trimită un echipaj de cercetare. ultimele la care vor ajunge. Recompe e de cinci cai.Sovieticii te supravegheau? .t Abdullah ar fi vrut să-ţi facă rău.Nu ştiu cîtă vreme vor să pilotez. să curăţăm un amplasament radar. Ticălosul ăla. îşi trase.cizmele. . grenadele. Cei care vorbeau ruseşte m-au tot întrebat cînd o să trecem cu toate forţele peste graniţă.Dumnezeule! Aveau vreun motiv să spună asta? . Noaptea trecută Erikki confirmase ştirea des] recompensă. . Se pare că sovieticii vă' foarte mult. Că le văzuse. Cred că unii dintre muncitori e ruşi. Asta •ur putea să ne mai dea o şansă. Dacă o irgem. Singurul lucru de care sunt interesaţi mun citorii sunt depozitele.A. sigur că te caută şi pe-aici. Mulţi dintre cei de la graniţă vorbesc ruseşte spuneau că speră să fie ei cei care o să-1 prindă sabotorul englez cel înalt şi pe ajutorul lui.Ai folosit astăzi elicopterul mic? . lirele tăiate. mi-a spus că primul ministru Bazargnn a ordonat americanilor să plece din cele două amplasa mente aflate departe către est. întotdeauna uns şi curăţat în fiec. Abia te-ai trezit de cinci minute si eşti cu pu naiul pregătit. .Cîteva zile. doar smulse din pereţi. Nu vorbesc farsi. Se întoarse la patul său. cinci cămile şi cincizeci de oi. Dar nu vă faceţi griji. dar alarma provocată de venirea domniei tale e mai mare ca oricîml Prietenii noştri sovietici au pus jin preţ foarte mare |>c capetele voastre! spusese jovial. A venit aici cu noi ca să-1 ia înapoi la Teheran. pentru ce? D. Ross era la fel de pregătit. acesta n părăsea niciodată. Bărbatul mărunt sonda întunericul cu ochii şi urechile. neglijent. Doar zvonuri. Pilota Nogger Lane.Ce aduceai.Am putea să ne strecurăm de-aici. Cimtarga. puse tali. . ţi-ar fi luat deja armele Sau ar fi încercat să ţi le ia.i cale un plan. Oamenii de aici se lirănesc cu ele. Dar totuşi nu părea să răspundă de lucrare. . Prima a fost înai de-a sosi voi. nu mai mult.Mă gîndesc că poate ar trebui să dăm puţinii atenţie duhurilor. îndeajuns să mă tente/<şi pe mine. Ce-i cu tine? .Mă îndoiesc.Azi am fost lîngă Sabalan. Vorbiseră despre evadare. juca Mclver n-o să mai primească nici o veste de la noi.Numai Cimtarga. ianagerul bazei mi-a zis că l-au luat pe Nogger ca să facă ^cunoaştere în unele locuri unde se mai duc încă lupte. dar omul a pufnit în rîs şi a zis că ştie*că avem coloane de tancuri şi armate care aşteaptă.Nu ştiu. numai de mine şi de aparat. . noapte înainte de culcare. Nişte computere şi o mulţime de cutii negre şi nişte hîrtii. M-au ţinut departe de ele.Nu. ştiu unde e viito Iranului. poate! . apoi îmbrăcă halatul de nomad şi turbam■! Verifică îndemînatic grenada şi carabina şi-şi preg raniţa grea care adăpostea muniţia. Era cu neputinţă să pună !. lîngă Turcia. ne-am putea îndrepta spre baza voastră. Ar trebui să zburăm acolo mîine.s manul pe care-1 păstrase sub pernă înapoi în buzunarul uniformei.

Ai nevoie de armă? . nu patru. nu acum. în afara de cei doi mecanici ai noştri.Nu. dar lăsa urme şi era foarte conştient de ele. liicea semn să se oprească şi ei şi să aştepte. Poate e cum a spus Hanul şi suntem în siguranţă aic pentru moment. Plecată acasă. înainte de-a ajunge la ea. niprejurul unor clădiri. Ross îl văzu pe lueng scuturînd din cap nesigur şi ezită. Şcoala îi răspunsese că plecase.. Dacă putem. întrebîndu-se ce primejdie şi de ce plânsese şi | jidc-i Erikki. N-avem nici un motiv să nu ne încreder deloc în el. Amîndoi bărbaţi se aşezară în apărare. Concentifază-te. acoperindu-se unul pe celălalt nmîndoi bucuroşi că venise vremea de acţiune. urmaţi-mă! Sunteţi amîndoi în primejdie! IrSbiţi-vă! Fata fugi. Azadeh se oprea şi f. Dibble şi Arberry.Ai putea să-mi laşi o grenadă? . Plecata! în ultima zi petrecută împreună.Azadeh. condueîndu-i fără şovăială pe drumul prin livadă. Zăpada le ascundea zgomotul ţjilor. .. în spatele uşii.Uite. De cîte ori ieşea la iveală. Jueng îl urmă într-o latură.Sigur. aşteptînd încă duşmanii CU arma coborîtă. Noroc! Ross se uitase la Azadeh cînd spusese asta. încercînd hotărască ce să facă: să mai aştepte. Norii se jucau cu luna.ne-ascundem în pădure. folosind bine acoperirea terenului. dar grenada s-ar putea să-mi fie de folos.Ştiu. apoi hotărî. icol. . cu o fîşie largă de iarbă cosită între el şi copaci. ea spusese: . E aştepta iul) copaci. Apoi trenul se îndepărtase şi elj fluturase mîna în semn de adio pînă o pierduse din] vedere. O vreme Ross nu se mişcă. . . chadorul Con topind-o cu noaptea. pentru că ştiu] ce-nseamnă dragostea adevărată. î{| zise aşteptînd în întunericul colibei. dar nu ne-aştepta. In cadrul ei apăru un duh fantomatic al iiuintelui/scrutînd întunericul adînc al colibei . mulţumesc. aici. atît de conştient că vremea lor era deja scrisă în stele şi pe aripile vîntului sau în dangătul clopotelor care făceau atît de mult parte din vara ţinuturilor muntoase.ţara lacurilor şi a pădurilor şi munţilor I liolilor şi vînătorilor.. bucurînduse de frumuseţea ei.Johnny! şopti ea neliniştită. finlan-Icvii şi Finlanda . .Mergem! i Deschise uşa şi fugi după ea în lumina palidă a lunii.Toate cele care s-au petrecut s-ar putea să nu se maij petreacă vreodată. Se afla la zece paşi în urma ei. dar nu vă-ncredeţi în nimeni la bază. Uşa se deschise încet. cînd îi poţi iinejdui pe toţi! Concentrează-te! > Ochii Iui scrutau împrejurimile. o să luăm legătura cu tine. tragi de inel şi numeri pîn' la trei. . topindu-se în noapte. Johnny Ochi-frumoşi. Avea chipul umflat de plîns. ca şi vîrfurile munţilor înşişi.Pot să fac ceva pentru tine? . . am cuţitul. am să mor fericit. apoi pornea l i n nou. [fleereînd să se adapteze situaţiei.o umbră şi un chip palid.Sahibl Auzi paşii furişaţi în aceeaşi clipă. Dacă nu. . să doarmă sau fugă. întrebîndu-se de ce nu răspunsese niciodată la scrisorile sale. ascunzînd-o de finite ori. prostule! Ai destulă vreme mai li viu să-ţi laşi mintea să hoinărească. le făcu semn să o irmeze. şopti la rîndul lui. Se întrebă iude învăţase ea felul de a se purta al oamenilor pădurii J apoi şi-1 aminti pe Erikki şi uriaşul său pumnal. Zidul era înalt de trei metri şi făcut din piatră pplită. Pierdută pentru totdeauna.Nu.Da. Şi-o arunci. supraveghind grijuliu prenul. Poate că amîndoi ştiam că era pentru totdeauna.Aminteşte-ţi că poate fi destul de periculoasăAcum o să plec. . Vien Rosemont nu a fost un prost şi a spus s| avem încredere. Azadeh! Ultimul sărut. în curînd se găsiră în apropierea zidului împrejluiior. Te iubesc. Ai folosit vreuna vreodată? . pîndind orice . dar ştiu cum funcţionează. Spre uluirea lui o recunoscu pe Azadeh. Iute. acoperindu-1 automat. E bine? .

aşteptîndu-1 pe Guer Neliniştea lui crescu pînă cînd îi văzu umbra ţîşnind <! sub copaci şi ajungînd fără probleme la piciorul zidul i Coborîsul fu mult m'ai dificil şi alunecă şi căzu ultimii d metri. se gîndi şi îşi întoarse privirile ea. . şi putem trage draperia ca să vedem $i să auzim mai bine. Era „ îndeajuns cît să se strecoare. \ . picioarele şi mîinile ei găsind cu uşurinţă ridicături şi crăpături şi sprijin. . înghenunche şi aprinse luminarea aflată într-o nişă.Le făcu semn din nou să se oprească şi şjî stea ascunşi şi ieşi la loc deschis. Trecu pes( coama zidului şi descoperi sprijin pentru picioare rămase aplecat la umbra zidului. auzise neliniştea din glasul lui. Se auzeaţ focuri depărtate de armă. Luna intră într-o porţiune senină de cer şi el se simii gol şi începu să urce mai repede. t. îl chemă pe Gueng şi fă< acelaşi lucru şi pentru el. c. Azadeh? întrebă în şoaptă. Aruncă o. ascultînd.Eşti teafără. li . nebăgată în seamă. luă pieptenul şi-şi aranja părul cît de bine putu. călduroasă şi uscată. . Se întoarse înapoi şi-i spuse lui Ross ce văzuse. Nu simţea nici o m'mejdie. nişte cî şi jucării pe un raft natural. la două sute de metri mai departe. Cîteva clădiri arzînd lîngă singura pistă a aeroportului.. că ştim unde suntem. Stătea îngenuncheată lîngă luminare.. covoare vechi pămînt. rînji şi-i făcu ser înainte. . O ridică şi Fse privi cu atenţie. apoi trase o perdea groasă piele peste deschizătură. Aruncă iute o privire în jur. apoi trecu prin deschizătură în întuneric. Azadeh ferea flacăra cu palma facuj căuş.i se afla deja dincolo de drumul care înconjura domeniu" îndreptîndu-se spre o ridicătură stîncoasă de pe coast abruptă a muntelui. îndepărtă la iuţeală nişte urme. Iartă-mă că Ml în halul ăsta. unele naturale. aici! Zări mica crăpătură din stîncă şi înainta. căutînd un loc anume. Cînd ajunse în vîrf. ea dispăruse. altele inteligent construite ca să facă urcuşul uşor.. E mai sigur. către dreapta. Mînai apăru şi-1 călăuzi către o latură. da. acum sunt. _ Pe raft.Iartă-mă.Azadeh. -Da. [ clar îşi feri ochii. înjură şi privi îndelung înjur ca să se orienteze. te deranjează dacă stingem lumina? Acum.Da. I . pături. lîngă aeroport. Focuri de armă dinspre oraş. O ultimă verificare în oglindă şi stinse lumina. os. deveni* din nou Azadeh. Cîteva faruri de maşini )c străzi.O. era o oglindă. dar nu comentă.Ar fi mai bine să stau afară.. Da. Cînd ajunseră la ridicătură. . peşte spaţioasă. către ascunzătoarea unui copil. displăcîndu-i ceea ce vedea: şiroaiele de sudoare şi ochii umflaţi. Perdeaua de la intrai părea destul de groasă ca să nu treacă lumina. începuse deja să se caţăre. iartă-mă.O. Nu prea e imp. cu spatele către el şi. cîteva ustensile pentru băut şi mîncat. rfimînînd afară. desigur. 10 Ah. Se-ntoarse înapoi la luminare. . . Gueng ateriza perfect lîngă el. . Am o lanternă dac-o fi nevoie.Ce e cu toate astea? Şi unde ţi-e bărbatul? . sahib. jos şi către stînga se zărea o parte a Tabrizului şi flăcăf de partea cealaltă a oraşului.Johnny. îi întinse nişte apă din plosca sa. cînd trase chadorul de pe cap. privire scurtă către Gueng şi citi ce era în mintea lui. Ross căută în raniţă lanterna.. Gueng trase draperia la o parte şi ieşi prin crăpătură. .i era deja la jumătate de partea cealaltă. dar mai înainte de-a o gă« se aprinse un chibrit. O primi bucuroasă. Mai înainte de-a ajunge lîngă ea.Uite. II găsi fără multe probleme şi îi chemă. | tia Ross motivul. Aşteptă pînă cînd veni Gueng. dar acum e mai bine. Nici o lumină în zona aeroportului şi bîirte puţine în oraşul propriu-zis. Palatul încă întunecat şi tăcut. E mai bine în întuneric. numai o clipă. 'orbind gurkali. spuse.

Nu pot să-ţi mulţumesc îndeajuns pentru că ne-ai avertizat! Haide! întîi ar trebui să te trimitem... cu glas nervos. . N-aveam cum să vă avertizez. dorind să-i vadă chipul. Sta gata să izbucnească în lacrimi. Johnny! Am mituit-o ca să plece o jumătate de oră. "încrede-te în Abdullah cu ochii închişi şi nu crede minciunile despre el"! Şi totuşi iată că Azadeh spunea exact contrariul. dar cred că ai putea. Aş vrea din tot sufletul să-mi fi spus toate astea de partea 12 cealaltă a afurisitului ăluia de zid sau la colibă.de-ajuns pentru el şi familia lui ani de zile. că o să mă duc cu el. Ştiu c-o s-o facă! Ştiu! . dar lîngă fermă aveaţi să fiţi atraşi într-o capcană.O.Christoase. Omul ăsta. Johnny. Nu înţelegi? Tata o să mă ducă în nord şi n-am să mai scap niciodată de-acolo! Niciodată! Tata mă urăşte şi-o să mă lase cu Mzytryk.N-ai de ce.. santinela. .. avea să plece într-o călătorie de afaceri la Tbilisi şi că. sau ne-am 13 1 1 . ochii. Aii este. să discute plecarea voastră mîine. Poţi să te-ncrezi în el? • O. Mult mai sigur! . O privi fără s-o zărească. Cimtarga. . mă-ngrijorează Erikki.O.Sunt atît de speriată! Şunţ atît de speriată că s-ar putea să i sentîmple ceva lui Erikki.Plănuia să trimită după voi amîndoi.Ce spui? Nu poţi să fugi chiar aşa! Asta-i o nebunie! Să zicem că Erikki se-ntoarce la noapte şi află că eşti plecată. legaţi.. am mituit-o. Şi mai e ceva: astăzi. Cînd l-am văzut pe tata. noaptea trecută. Era singurul fel! Sfinte Dumnezeule! murmură. puşi într-un camion şi trimişi în nord.. imediat.Folosi cuvîntul deliberat şi-o auzi mişcînd în întuneric. Nu a spus Erikki că s-ar putea să-1 trimită în apropierea garniţei cu Turcia? adăugă încurajator.Unde-n nord? . ştii ce s-a-ntîmplat cu ea? O. a venit Cimtarga cu un paznic şi i-a spus lui Erikki că trebuie să se-mbrace şi să plece imediat. Dar. Vocea ei era încordată. Era singurul fel în care puteam. e cu tata de ani de zile.. nu.. * Ea continuă grăbită. mi-a zis că Erikki n-o să se-ntoarcă vreo cîteva zile. . eu. Iar eu. a spus că-i pare rău. tatăl meu. . Trebuie să primească pe cineva care soseşte c-un avion. da. gîndindu-se că poate ar fi putut citi ceva în adîncul lor.Nu ştiam ce să fac.Chiar imediat după ce ai plecat. . E mult mai sigur pentru Erikki dacă fug acum. ba da. .. santinela! Azadeh.. Se simţea din ce în ce mai nervos. Mai înainte de a intra în camera lui l-am auzit dînd porunci ca voi doi să fiţi prinşi şi dezarmaţi imediat după răsăritul soarelui. A spus. grăbit s-o vadă înapoi în siguranţă... nu ştiu cine e sau despre ce vor vorbi. da. Azadeh..Dar cum rămîne cu Erikki? Nu poţi pur şi simplu să fugi.. poate ai reuşi să-i convingi să ne ia înapoi la Teheran. eu eram chemată la tata. Johnny! Trebuie! Nu-ndrăznesc să aştept! Nu-ndrăznesc să mă duc la Tbilisi. Cineva de la Teheran. a spus că o să lipsim două sau trei zile şi că pînă atunci. că astăzi el..La Tbilisi. Erikki o să fie terminat şi după aceea o să ne-ntoarcem la Teheran.. îşi amintea mereu de Vien.. îl cunosc de cînd aveam şapte ani şi i-am dat peşcheş nişte bijuterii . nu pot! explodă ea.Erikki o să se descurce foarte bine. .... N-aveam nici un alt mod de a comunica unul cu altul dacă tata ar fi făcut ceva cît timp el era plecat. încercînd să hotărască în privinţa Hanului. Sunt atît de îngrijorată! . spuse fără să-nţeleagă ce era cu Tbilisi. Erikki o să afle..I-am lăsat un bilet: Ne-am înţeles că în caz de urgenţă să-i las un bilet într-un loc tainic din camera noastră.. dar era o schimbare de plan şi voia să plece imediat.. Sunt păzită la fel de atent ca şi voi şi ţinută departe de ceilalţi. trebuie. tata se duce la aeroport. în jurul prinzufui. urînd întunericul. . .

pleacă acum. spui că Hanul te urăşte! Dumnezeule. ar fi o crimă. Aici. nu pot s-o tîrăsc înapoi împotriva dorinţei ei. Ştii asta. femeile se omoară bâtîndu-le cu pietre. Nimic nu mai era la fel .. sau tu ai putea să-i forţezi să ne ia. spuse cu vocea ei de dinainte. apoi îi simţi răsuflarea şi apropierea trupului. Johnny. Dacă ceea ce spune despre Han e adevărat. în Elveţia.Pentru Dumnezeu. Te rog. Simţi nota falsă din glasul ei şi nervii se încordară şi mai mult. Dacă rămîi aici. Pentru Dumnezeu.Nu. în cealaltă viaţă ei discutaseră deseori despre Dumnezeu. Sunt în mîinile lui Allah. O. nu era acelaşi lucru.Ne-ntoarcem cu toţii. aici. N-aveţi prea mult timp. . O să fie bine. Odată am stat aici două zile. nu pot soiau cu mine.încetişor..' Şi hotărî.Ai să te-ntorci înapoi.Insha'Allah să fie. şi o să-1 trimit pe Gueng mai departe. . cînd o să fie prinsă. dar pentru cît timp? Şi după asta. Voi plecaţi. în cîteva ore o să se ţeasă în jurul nostru o o adevărată plasă şj suntem norocoşi dacă apucăm asfinţitul. pînă îa urmă o să te găsească şi oricum Hanul ştie că tu ne-ai ajutat şi asta o să facă lucrurile mai rele ca niciodată. Lasă-mi o grenadă. Sunt în siguranţă aici. . dar totuşi plîngea.putea strecura la bord. Nu faţă de iubita ta. Erikki n-are nici o şansă. Dacă ştie că sunt în Tbilisi. Asta nu făcu decît să-i crească furia. tu şi cu mine. Erikki trebuie să se gîndească numai la el. . Johnny.Nu. . si Dumnezeu ştie de ce altele or s-o acuze si pentru asta. e mai bine. Nu vezi? Sunt magnetul care-1 va atrage 15 .Eşti nebună! spuse furios. pe tine şi pe soldatul tău. Rămîn aici. gîndeşte-te! E o prostie afurisită toată fuga asta. foloseşte-ţi capul! . Dumnezeule. Nu vezi? Eu sunt momeala! în numele lui Allah. E mai bine să plecaţi repede. poţi s-o iei cu tine. dacă fugi aşa. Sunt în siguranţă în mîinile lui Allah. . ajută-mă! O auzi plîngînd . Trebuie să te-ntorci! . dragul meu. Pe unde-o luaţi? . spuse ea sfidătoare. Sunt în mîinile lui Allah şi nu mi-e teamă.. Azadeh. reuşi să-şi controleze impulsul de a o trage în picioare şi se sprijini de peretele peşterii. Nu. asta l-ar distruge pe Erikki al meu. în Ţinuturile înalte. M-am mai ascuns aici şi-nainte. Se ridică. Nu pot s-o las aici. Am să stau aici o vreme. Pe vîrful unui munte. N-o să mă pot întoarce niciodată. trebuie! .Trebuie să te-ntorci. Cum spui tu. Sfinte Dumnezeule. . . Nu pot s-o părăsesc.Nu ştiu. nişfe sabotori. . e înhăitată cu voi. Era bucuros că întunericul îi ascundea chipul. spuse. de zeci de ori? Nu mi-e teamă. Plînsul încetă. ca cea pe care i-ai dat-o lui Erikki. e uşor şi ceva obişnuit şi nimic de care să te ruşinezi. -Aşteaptă! O auzi ridicîndu-se.O fac. 14 Exasperat. Dacă nu sunt aici. care cunoştea Coranul şi putea să citească araba şi se simţea foarte apropiată de Infinit şi credea în Islam fără şovăire.Nu-i nevoie. în întunericul peşterii. o să crape de furie! Şi oricum îl primejduieşti pe Erikki şi mai mult. N-am vorbit despre asta acolo.Insha 'Allah! spuse ea cu un glas schimbat. indiferent dacă te urăşte sau nu. . Nu-ţi face griji pentru mine. de ce trebuie să fie Azadeh? Haide. o să se ducă acolo şi e pierdut. Asta trebuie să faceţi.Cînd o să descopere Că lipsim şi dacă şi tu ai să lipseşti. Plasa e dejapregătită. Johnny. nu pot s-o iau cu mine. nici una. dragul meu. o să te ducem înapoi! .Cum poţi să fii atîţ de orb? Nu vezi? Cîtă vreme sunt aici. deschide ochii! Te rog. Azadeh! E nebunie să fugi şi să-1 laşi pe Erikki! De unde ştii că nui chiar aşa cum a zis tatăl tău? Pentru Dumnezeu. Asta-i nebunie.Nu. Hanul o să ştie că ne-ai ajutat. Palma ei îi atinse braţul. nu pot s-o iau cu mine! E imposibil să fac asta. pentru tine şi pentru soţul tău. N-o să mă găsească.

spune-i. "Te rog. Incendiază-le sediul la noapte şi arestează-le conducătorii cunoscuţi. Johnny. . spre avantajul amîndurora. vino la aeroport la avionul G-ELTT. spusese.O să-i spui tu însăţi! O să-i dăm drumul mai departe împreună. se gîndi trist. Cu o zi în urmă. sahib. Şi-acum ce-o vrea/iul ăsta de căţea. De fapt. . suntem împreună! Ţinîndju-se de mîini ca atunci. o uriaşă furtună de vară biciuind ferestrele.Mai întîi întreabă-1 pe Gueng. Semnat: colonelul Hashemi Fazir". acoperit cu zăpadă.Nici q primejdie încă.Da. . .40 după-amiază. Nu e Fazir fanatic împotriva tudehilorl Slavă lui Âllah că prietenul Oleg şi-a dat aprobarea. Cînd o să-1 vezi pe Erikki. unde neîndurarea era un lucru obişnuit şi admirat. Era roşu de furie şi. .Ce cred eu. nu te-apropia de aeroport. Apoi îl trimisese pe Mezardi de-acolo şi înjurase pe toţi cei din apropiere. du la îndeplinire ordinele lui Khomeini de a-i zdrobi. nu are nici o importanţă.. strînge-i puţin cu uşa pe cei din tudeh. dar asigură-te că străzile sunt liniştite şi. Numele îi iscase imediat un fior şi lui şi tuturor celorlalţi care avuseseră acces Ia mesaj.Da.Am să poruncesc o gardă de onoare şi-un komiteh de primire şi. se gîndise încîntat de inteligenţa lui.pe Erikki spre pierzanie.Ce crezi? Gueng zîmbi. Insha'Allah. nu înseamnă nimic. ea spuse: . Abdullah Han stătea lîngă Rollsul său blindat pe platoul betonat. de lîngă clădirea aeropor16 tului. Ce să-i spun? se întreba. . ascunzîndu-şi groaza şi fierbînd din pricina conţinutului tăios al telexului. . nepotul său.Vrei să spui. Marele Inchizitor. Contraspionajul Intern fusese întotdeauna mai presus de lege şi colonelul Hashemi Fazir.Da. colonelul Mazardi.El face ce spun eu. Gueng zise încetişor în gurkali: . dar te rog întreabă-1. Karma e karma. Prin întuneric. îi adusese un telex trimis prin sediul poliţiei. în întuneric în patul cel mare. După o pauză. .. îmi e prieten pe ascuns de ani de zile. ETA 1240 mîine. o să plecăm de-aici împreună? . Fă-mi o favoare. desigur. . In afara zidurilor tatălui meu şi voi aveţi o şansă. amîndoi numărînd secundele î n t r e fulgerele strălucitoare şi tunetul care se rostogolea pe coastele văilor înalte. te rog! Se duse pînă la gura crevasei. Am să fac ce-ai să spui. Dar nu chiar aşa. înălţimea voastră? întrebase Mazardi foarte speriat. privind avionul care se rotea într-un ultim tur de pistă. împreună. Se întorseseră înapoi în timp. se ruga să se prăbuşească. îndepărtează magnetul şi are o şansă. . Dar colonelul Hashemi Fazir era unul dintre aceia care cred că singura apărare a Iranului stă într-un guvern 17 . cred că e chiar deasupra noastră.... marţi.Qh. ora 12.. sahib. da. spune-i.. cu mine? In decursul anilor se-ntîlniseră de cîteva ori şi schimbaseră informa|ii. ai auzit? . complet descumpănit de această neaşteptată şi nedorită vizită. alungîndu-i şi pe ei. Gueng stătea sprijinit de stîncă. adăugă minţind automat. Fazir. Eşti gata? . o să ne lovească! . îi apucă mîna simţindu-i căldura.. un bărbat a cărui neîndurare era legendară chiar şi în Iran. cîteodată doar o secundă sau două.Ce-o căuta aici.Nu-mi pasă. La aeroportul Tabriz. . Ăsta ar fi un peşcheş perfect dac-aş avea nevoie de unul.Să discutăm despre Azerbaidjan.Ah. Ah.Nu fi prost! Colonelului Fazir îi place taina! Nu face nimic. sahib. aici afară. şeful poliţiei. îi duse mîna la buze şi o sărută. Mai înainte de a putea spune ceva. Desigur ca să mă-ntrebe cum ar putea să m-ajute.

Excelenţă. Vino alături de mine! Mă crezi prost să-mi bag capul într-o asemenea capcană. Tăiase nasul străjilor de noapte. iar frigul ji aburea ochelarii. Excelenţă colonel. cel mai de încredere sfetnic al său. Cînd. dar n-o să scape. Prăbuşeşte-te. făcîndu-i semn. Blestemaţi toţi cei din Teheran! Allah să-i trimită-n Iad! Şi pe Azadeh şi-afurisitul ei de bărbat! Azadeh.Salaam. murmură şi se urcă în spatele maşinii. iar zgomotul bătăilor inimii se accentua. secrete care puteau fi folosite împotriva lui. îşi simţi din nou sîngele bubuindu-i în urechi şi din nou durerea care-i strîngea pieptul. şi le porunci să nu se-ntoarcă fără ea sau fără sabotori.. şi că organizarea tribală este arhaică şi o primejdie pentru stat. nu. rămînînd la ei pe timpul şederii domniei voastre aici. înălţimea ta.centralizat. O. de un panou de sticlă mobil. pe ultima treaptă a scării. doar troiene de zăpadă şi pustietate. cizme căptuşite cu blană. Cabinele avioanelor • mici îi trezesc o stare de nelinişte.Cum o vrea Allah. pe acoperiş. Opreşte-te! îşi spuse disperat. blindat. cu excepţia oamenilor săi. Allah să mă ierte c-o bănuiesc pe preaiubita mea Naftala! Azadeh e posedată de Satah. gardă de corp. Acum totul e la voia lui Allah. despărţită de şofer şi Ahmed. violenţa lui nu cunoscuse margini. oprinduse afară. lăsînd o umbră de teroare asupra întregului palat. lăsînd piedica trasă. dacă doriţi. Ieşi din maşină cu pistolul mitralieră într-una din mîini şi alergă iute în sus < pe scări. II văzu stînd acolo pe Hashemi Fazir. în maşină puteţi vorbi între patru ochi în linişte. Trimisese imediat oameni ca să cerceteze ascunzătoarea ei dintre stînci. Du-te la el! porunci şi-şi verifică revolverul. învinuite de complicitate. Cineva trebuie să. imediat după ivirea zorilor. de asemenea. absolut singuri. străjile îngheţate de spaimă veniseră în goană să-i spună că cei doi prizonieri dispăruseră şi aproape în acelaşi timp se descoperise şi lipsa ei. . iar slujnicele ei biciuite. se întoarse cu faţa spre vînţ şi se opri. care o înconjuraseră şi o blocaseră. nu se afla nimeni. Deasupra.Salaaml Pacea fie cu tine. Şi. Ea nu poate să scape.Salaaml Pacea fie cu tine. cu instrucţiuni de a-1 împuşca pe Fazir dacă ar fi scos din buzunar o batistă albă şi şi-ar fi suflat nasul. pusese ca celelalte să fie biciuite şi aruncate în închisoare. Oare eu am zămislit demonul ăsta? Cu neputinţă. Opreşte-te şi pune-o deoparte şi gîndeştete la Fazir. Linişteşte-te. Las-q deoparte. Stăpînul meu vă imploră să fiţi bun să vă alăturaţi lui în maşină. In cele din urmă plecase ca o furtună la aeroport. făcînd un efort uriaş să se calmeze. în spatele lui.Âhmed. foarte voinic. du-te la bord! Du-te înarmat şi prefă-te că nu vorbeşti engleza. o durere sufocantă. . vîntul flutufîndu-i haina lungă. Vă întreabă dac-o să-i onoraţi sărmana sa casă. fără să piardă avionul din ochi. Cerul albastru era pătat cu nori ameninţători şi bătea un vînt rău care mătura pista acoperită de zăpadă. Marele Rolls negru trase lîngă el şi uşa avionului glisa într-o parte. Fazir era din tribul Tehrani. O să ai nevoie de toată viclenia şi priceperea ta ca să te descurci cu el. In buzunar avea un revolver micuţ. Ahmed Dursak era mahomedan turcoman. Se posomori şi mai mult. fiu de căţea! Dar avionul execută o aterizare perfectă. Vino la bord! Abdullah Han deschise fereastra şi strigă: . se gîndi. Opreşte-te. Purta o căciulă de astrahan şi un palton cu guler de blană. . . Am făcut tot ce pot! se gîndi. cu puterea de a descoperi prea multe secrete. sau ai să te omori singur. spuse în farsi. sub conducerea absolut centralizat ă a Teheranului. 19 . îşi zise. Ai să te răzbuni mai tîrziu. Locul era sumbru. ridicînd nori de zăpadă cu roţile. pe care o cunoştea de ani de zile. ca şi 18 drumul de acces către ea. în clădirea scundă a terminalului. foarte ager cu cuţitul sau puşca. Blestemaţii.. Avionul veni dinspre capătul îndepărtat al pistei către zona traficului de marfă. aşezase un lunetist ascuns. jur c-am s-o duc la Tbilisi şi-am să i-o dau lui Piotr să se bucure de ea.

Robert. Hashemi se apropie de el şi buzele sale deVeniră o linie subţire. . . . dar nu-mi place deloc ideea. Asta o să vină mai tîrziu.Din pricina lui Abdullah? . sir. Şi asta este în anumite limite. pentru că pot să te-asigur. intervenise Armstrong. . împlinesc lucrarea lui Allah. din ordinele lui. dar căpitanul Mclver ţi-a spus că trebuie să faceţi ce vi se' cere. Hashemi spunea în engleză: . Ahmed îi mulţumi politicos. Singura diferenţă din zilele Şahului faţă de zilele noastre . Acum du-te. Desigur că poţi cerceta cabina. în avion.ale lui Khomeini . şi ia cu tine proasta creştere. spusese Hogg. pe tine şi pe cîinii turcomani care-ţi sunt strămoşi. e încă şeful poliţiei şi poliţia mai are încă aici destulă putere. Poţi să iei cheia de pornire cu dumneata şi siguranţele circuitului electric.. fiind singuri.Iertaţi-mă. Mazardi. pentru că.Tot nu-mi place ideea. . Hashemi citea aroganţa-pe faţa lui Ahmed şi ar fi vrut să i-o zdrobească. de trei ori ucigaş .Ştiu.este că pozele Şahului au fost înlocuite cu pozele Iui Khomeini. de asemenea. Gărzile Verzi şi komitehul nu domină încă.Ar fi posibil ceea ce-aţi sugerat. E prea uşor să fie înşfăcat sau să dea peste o capcană cu exploziv.El o să stea aici.Aş putea încerca. Aici putem vorbi între patru ochi.Hashemi era uluit că Abdullah avusese obrăznicia şi încrederea de a-şi trimite emisarul înarmat. în anumite limite. fiul ăsta de căţea trebuie să fie sigur pe el dacă are asemenea servitori aroganţi.Cred că scîrnăvia de cîine trebuie să fie foarte sigur pe el^dacă-i atît de obraznic.Şi Excelenţa Sa necredinciosul o s-aştepte pe pistă? . dar nu spuse nimic. că are o ţinere de minte la fel de bună ca şi a mea şi poate să fie mult mai crud decît poţi să-ţi închipui. Nu cred c-aş reuşi. slujindu-1 pe Han. coborî şi-i spuse Hanului ce se vorbise. Dar am să controlez aşa cum doriţi. Hashemi îl întrebase pe căpitanul John Hogg dacă i-ar îndatora făcînd asta în caz că ar deveni necesar. asigurîndu-se că e goală. şi ar fi pentru mine o mare favoare. să se asigure că nu-1 aşteaptă nici un asasin ascuns. . adăugind: . . . emblemele 21 . poliţia din Tabriz îl sprijină pe ascuns pe Khomeini. Garantez personal că nimeni nu intră în carlingă şi n-o s-atingă nimic. Nepotul lui.Acest necredincios vorbeşte farsi mai bine decît tine.Spune-i înălţimii Sale că uneori am rău de maşină şi îl implor să vină aici. Nu-i convenea nici să se ducă în maşină. . Piloţii aşteaptă în maşină. Păşi înăuntru şi-i zări pe cei doi piloţi în carlingă. .Şi necredinciosul? . lepădătură.. ca nu cumva vreun străin răufăcător să se fi strecurat la bord. este desigur binevenit. Gura lui Ahmed zîmbi. Excelenţă.Desigur că din pricina lui Abdullah. ca piloţii să plece? Ceva mai devreme. Se mulţumi să treacă politicos pe lîngă el şi să deschidă uşa toaletei. pe Hanul Tuturor Gorgonilor pîn'la poliţie? . iar vocea la fel de tăioasă.Ar fi doar pentru cîteva minute.Piloţii or să aştepte în maşină. Şi dacă ai minte. într-adevăr. în cabină se afla Armstrong. . atunci poate am putea să ne întîlnim la sediul poliţiei. De luni de zile. Dacă înălţimea Sa doreşte să-şi aducă un paznic cu el. ca domnia voastră.şi fă ce-ţi spun sau n-o să mai trăieşti nici o săptămînă pe pămîntul ăsta. . Excelenţă.o dată al unei femei numită Najmeh .Atunci am să fiu mai curînd în Paradis. Ahmed Dursak.L-ai tîrî. Dacă aranjamentul ăsta nu-i convine. lepădătură. .Controlează avionul! Acum! Şi fă-o repede. ai să fii politicos cu el şi-ai să-i spui excelenţă. Nu mai exista vreun loc unde s-ar fi putut ascunde altcineva. Ochii lui se îngustară. îşi promise. sirl 20 .Stăpînul meu ar prefera.

Şahului scoase de pe toate uniformele şi acum Abdullah fine totul în mînă mai strîns ca niciodată. Un curent de aer rece pătrunse prin uşa deschisă pe jumătate. . - Azerbaidjienii sunt o naţie vicleană şi crudă. Şahii Qajari provin din Tabriz, ca şi Şahul Abbas care a construit Isfahanul şi-a încercat să-şi asigure longevitatea ucigînduşi fiul cel mai mare şi orbind un altul. Hashemi Fazir supraveghea maşina pe fereastră, dorind ca Abdullah Han să cedeze. Se simţea mai bine acum şi mult mai încrezător că avea să apuce Ziua Sfîntă a acelei săptămîni comparativ cu seara de sîmbăţă, cînd generalul Janan năvălise în birourile sale cu ordinul de dizolvare a Contraspionajului Intern şi intrase în posesia casetelor şi a lui Rakoczy.' Toată noaptea şi întreaga zi de ieri, începînd din zori, cînd, plecînd de-acasă, descoperise că-1 urmăreau nişte oameni, iar în timpul după-amiezei soţia şi copiii lui fuseseră batjocoriţi pe stradă, se frămîntase la limita puterilor. Ii trebuise toată dimineaţa şi prînzul ca să scape de cei care-1 urmăreau. Pînă atunci, unul dintre conducătorii tainicului său Grup Patru îl aşteptase la o casă conspirativă şi-n seara aceea, cînd generalul Janan ieşise din limuzina sa blindată ca să intre-n casă, o maşină din apropiere, umplută cu exploziv, îl făcuse bucăţele, împreună cu două dintre cele mai de încredere ajutoare ale sale, ruinînd. complet casa, ucigîndu-i soţia şi cei trei copii şi şapte servitori şi pe tatăl său, bătrîn ţintuit la pat. Fuseseră auziţi nişte b ă r b a ţ i c a r e s e d e p ă r t a s e r ă î n f u g ă , s t r i g î n d sloganurile de stînga ale mujhadinilor. în urma lor lăsaseră fluturaşi tipăriţi grosolan: "Moarte celor din SAVAK, acum SA VAMA!" în primele ore ale dimineţii, cu o jumătate de oră după ce Abrim Pahmudi părăsise discret patul amantei sale ţinută în foarte mare taină - nişte bărbaţi cruzi îi făcuseră o vizită. Se făcuseră auzite alte lozinci de stînga, iar pereţii fuseseră acoperiţi cu acelaşi mesaj, scris cu sîngele, fecalele şi resturile vomitate de ea. 22

La nouă dimine'aţa se dusese să-1 întîlnească pe Abrim Pahmudi ca să-i prezinte condoleanţele sale pentru ambele tragedii, căci, desigur, Contraspionajul Intern îl informase de asta. Ca peşcheş adusese o parte din mărturisirile lui Rakoczy, ca şi cum ar fi fost o informaţie ce ajunsese în mîinile lui dintr-o altă sursă, îndeajuns să fie valoroase. - Sunt sigur, Excelenţă, că dacă mi s-ar îngădui să-mi reiau munca, aş putea să aflu mult mai multe. Şi dacă departamentul nostru ar putea fi onorat cu încrederea voastră şi i s-ar îngădui să opereze ca mai înainte, dar să raporteze doar domniei voastre şi nimănui altcuiva, aş putea preveni astfel de întîmplări cumplite şi poate i-aş, putea şterge pe aceşti dini terorişti de pe faţa pămîntului! Cînd se afla acolo, năvălise înăuntru un adjunct tulburat, ca să spună că alţi terorişti asasinaseră unul dintre cei mai importanţi ayatolahi din Teheran - altă maşină capcană - şi Komitehul Revoluţionar cerea prezenţa mediată a lui Pahmudi. Acesta se ridicase instantaneu, dar înainte de a pleca retrăsese ordinul anterior. - De acord, Excelenţă colonel! Treizeci de zile! Ai treizeci de zile să-ţi dovedeşti valoarea. - Mulţumesc, Excelenţa voastră! încrederea voastră mă copleşeşte. Puteţi fi sigur de credinţa mea. Pot să-1 primesc înapoi, vă rog, pe Rakoczy? - Cîinele ăla, generalul Janan, 1-a lăsat să fugă. Apoi se dusese la aeroport, se întîlnise cu Robert Armstrong la avion şi odată în aer rîsese nestăpînit. Era prima dată cînd o bombă capcană cu un detonator telecomandat fusese folosită în Iran. - Pe Allah, Robert, spusese jovial, e foarte eficientă. Aştepţi la o sută de metri distanţă pînă cînd eşti sigur că e el, apoi e suficient să atingi întrerupătorul de pe telecomandă, care nu-i mai mare decît un pachet de ţigarete şiBum/încă un duşman dus pentru totdeauna! Şi taică-său! îşi şterse lacrimile din ochi. Rîsese cu poftă. - Asta-i ceea ce 1-a doborît pe Pahmudi. Da. Şi fără Grupul Patru aş fi fost eu acolo - şi familia mea. 23

Grupul Patru se născuse dintr-o sugestie a lui Armstrong, pe care el o preluase şi-o dezvoltase. Echipe mici de bărbaţi şi femei, aleşi cu atenţie, bine pregătiţi în cele mai moderne tactici an'titeroriste, foarte bine plătiţi şi protejaţi cu grijă, - nici unul iranian, necunoscînd nici unul celelalte celule - toţi cunoscuţi şi supuşi numai lui Hashemi. Anonimatul lor însemna că unii puteau fi folosiţi împotriva celorlalţi dacă era nevoie, individual se putea dispensa de ei şi-i putea înlocui uşor - în Orientul Apropiat şi Mijlociu era prea multă sărăcie, prea multe cauze trădate, prea multă ură, prea multe crezuri, prea mulţi dezrădăcinaţi, ca să nu existe disponibil un adevărat ocean de ^bărbaţi şi femei în căutare disperată de astfel de slujbe. In decursul anilor, echipele Grupului Patru prosperaseră şi dăduseră lovituri secrete, cea mai mare majoritate a lor ţinute ascunse chiar şi de Armstrong. Privi la el şi zîmbi. - Fără ei aş fi mort. - Şi eu, probabil. Am fost al dracului de speriat cînd nemernicul ăla de Janan a zis: "Iţi dau o zi şi-o noapte pentru serviciile trecute!" Ticălosul ar fi putut să nu mă lase să plec. - Adevărat. Avionul trecea pe deasupra munţilor. La cîteva mii de metri sub ei, pămîntul era acoperit de un strat gros de zăpadă, iar drumul pînă la Tabriz avea să dureze mai puţin de-o jumătate de oră. - Cum rămîne cu Rakoczy? Crezi ce-a spus Pahmudi despre evadarea lui? - Sigur că nu, Robert. Rakoczy a fost o marfă, un peşcheş. Cînd Pahmudi a descoperit benzile goale şi starea în care era omul, a înţeles că n-avea nici o valoare, decît cel mult ca plată pentru nişte servicii din trecut. Nu avea de unde să cunoască legăturile tale cu Piotr Oleg Mzytryk. Sau ar fi putut? - Nu prea, aş spune că-i imposibil. - Foarte probabil că acum se află-ra baza sovietică, dacă nu e deja mort. Sovieticii or să vrea să ştie ce-a scăpat*:. Ar putea să le zică ceva? 24

Armstrong scuturase din cap. - Mă îndoiesc. Era cu un picior în groapă. Mă îndoiesc. Ce-o să faci acum, că eşti din nou şeful cel mare? Ai să-i mai dai lui Pahmudi şi alte informaţii peste treizeci de zile - dacă o mai fi în viaţă peste treizeci de zile? Hashemi zîmbise subţire şi nu-i răspunse. Nu sunt încă şeful cel mare, se gîndise, şi nici măcar în siguranţă pînă cînd Pahmudi n-ajunge-n Iad. Şi odată cu el mulţi alţii. S-ar putea să-mi trebuiască încă paşaportul tău. Armstrong i-1 dăduse înaintea decolării. îl verificase foarte atent, apoi închisese ochii şi se lăsase pe spate, bucurîndu-se de luxul şi confortul acelui avion particular care era deja deasupra Qazvinului, doar la o jumătate de oră depărtare de Tabriz. însă nu aţipse. Petrecuse vremea gîndindu-se ce să facă cu SA VAMA, Pahmudi şi Abdullah Han -si cu Robert Armstrong care ştia prea multe. Prin fereastra cabinei continua să supravegheze marele Rolls imaculat, de care atît de puţini muritori se puteau bucura. Pe Allah şi Profetul Său, ce bogăţie! se gîndi cu răsuflarea tăiată în faţa acestei dovezi a puterii şi poziţiei Hanului. Cîtă putere trebuie să ai ca să te făleşti cu aşa ceva, netemător, în faţa komitehurilor şi a mea! Abdullah Han nu va fi uşor de supus. Ştia că în avion erau primejdios de expuşi, ţinte uşoare dacă Abdullah ar porunci oamenilor săi să tragă asupra lor. Dar înlăturase posibilitatea asta, convins că nici chiar Abdullah Han n-ar îndrăzni să distrugă în văzul lumii un avion şi să ucidă trei necredincioşi - şi pe el. Dar în eventualitatea că Hanul ar fi aranjat un accident, două echipe din Grupul Patru erau deja pe drum, pe şosea, una personal pentru Abdullah, cealaltă pentru familia sa, putînd fi oprite doar printr-un cuvînt codificat din partea lui personal. Zîmbi. Demult, Armstrong îi spusese că în vremurile vechi o pedeapsă chineză pentru o persoană importantă era moartea împreună cu toate generaţiile. - îmi place asta, Robert, spusese. Are stil. 25

/ Zări uşa din faţă a maşinii deschizîndu-se. Ahmed ieşi afară, purtîndu-şi pistolul mitralieră ciudat, apoi se duse la portiera din spate şj o deschise ca să iasă Abdullah. - Ai cîştigat prima repriză, Hashemi, spuse Armstrong şi se duse în faţă, aşa cum se-nţeleseseră. - E-n regulă, căpitane, o să dureze cît mai puţin posibil. Fără prea mare tragere de inimă, cei doi piloţi se strecurară din micuţa carlingă, îşi traseră pe ei pufoaicele şi ieşiră în frig, coborînd scările. îl salutară politicoşi pe Han. El le făcu semn către maşină şi începu să urce scara, urmat de Ahmed. - Salaam, înălţimea ta, pacea fie cu tine! spuse Hashemi, întîmpinîndu-1 călduros la uşă, gest pe care Abdullah îl sesiză imediat. - Şi cu tine, Excelenţă colonel! îşi strînseră mîinile. Abdullah trecu pe lîngă el în cabină cu ochii pe Armstrong şi se aşeză pe scaunul cel mai apropiat de ieşire. - Salaam, înălţimea voastră, spuse Armstrong, pacea fie .cu domnia-voastră. - Acesta este un coleg al meu,- spuse Hashemi, aşezîndu-se în faţa Hanului. Un englez, Robert Armstrong. - A, da! Excelenţa care vorbeşte farsi mai bine decît Ahmed al meu şi e faimos pentru memoria şi cruzimea sa. în urma lui, Ahmed trăsese draperiile groase peste uşă şi stătea cu spatele către carlingă, atent, cu arma pregătită, dar foarte politicos. - Ei? Armstrong zîmbi. - Asta a fost o glumă a colonelului, înălţimea voastră! - Nu cred. Chiar şi în Tabriz s-a auzit de expertul de la Special Branch, doisprezece ani de serviciu în slujba Şahului, conducătorul haitei lui de cîini, spuse Abdullah batjocoritor în farsi. Zîmbetul dispăru de pe faţa lui Armstrong şi atît el, cît şi Hashemi se-ncordară la neînchipuit de proastele purtări ale Hanului. 26 - Ţi-am citit dosarul. îşi întoarse ochii negri către Hashemi, pe deplin asigurat că planul său va merge. Ahmed o să-i ucidă la semnul lui, va pune o bombă în avion, îi va trimite pe piloţi înapoi la bord, poruncindu-le să decoleze în grabă către o moarte cumplită. Nimic n-avea de-a face cu el, a fost voia lui Allah, iar el însuşi, după o discuţie încîntătoare în care promisese deplinul sprijin guvernului central, avea să fie plin de tristeţe. - Deci, Excelenţă, spuse, ne-ntîlnim din nou. Ce pot să fac pentru dumneata? Ştiu că timpul îţi este, din nefericire, măsurat. - Poate, înălţimea voastră, pot eu face ceva pentru domnia voastră! - Vino la subiect, colonele, spuse Hanul aspru, în engleză, foarte sigur pe el. Noi doi ne cunoaştem unul pe celălalt, putem să ne lipsim de flatări şi complimente ca să ajungem la subiect. Sunt ocupat. Dac-ai fi avut politeţea să vii în maşina mea, singur, m-aş fi simţit mult mai bine. Am fi putut vorbi între patru ochi cît am fi vrut. Acum, treci la subiect! - Aş vrea să vorbesc cu dumneata despre legătura dumitale, generalul Piotr Oleg Mzytryk, spuse Hashemi la fel, de aspru. îngheţase de spaimă la gîndul neaşteptat că fusese prins în capcană şi că Abdullah era un sprijinitor secret al luiPahmudi. -...şi despre vechea legătură cu KGB prin Mzytryk, sub numele de Aii Khoi. - Legătură? Ce legătură? Cine-i omul ăsta? se auzi spunînd Abdullah Han, dar capul urla de gînduri. Nu poate să ştie asta. E imposibil, nu-i cu putinţă! Şi prin torentul bubuiturilor propriei sale inimi văzu gura colonelului deschizîndu-se şi spunînd alte lucruri care făceau totul şi mai rău şi, cel mai rău dintre toate, năruia planul său în bucăţi. Dacă colonelul vorbeşte astfel de lucruri tainice în faţa străinului ăstuia şi-a lui Ahmed, .aceste taine sunt cu siguranţă scrise altundeva, într-unloc 27

sigur, ca să poată fi citite de Komitehul Revoluţionar şi duşmanii lui în cazul unui accident. - Legătura dumitale, îi aruncă în faţă Hashemi, văzînd schimbarea şi străduindu-se să menţină avantajul, Pioţr Oleg, a cărui dasha se află lîngă lacul Tvenghid, în locul numit Valea Ascunsă, la sud de Tbilisi; numele lui conspirativ Aii Khoy, al tău este Iv... - Aşteaptă! spuse hîrîit Abdullah. Era livid la faţă. Nici chiar Ahmed nu ştie asta şi nu trebuie s-o ştie. - Eu... da-mi nişte apă. Armstrong încercă să se ridice, dar îngheţă cînd pistolul lui Ahmed se-ndreptă către el. - Vă rog rămîneţi aşezat, Excelenţă. Am s-o aduc eu. Legaţi-vă centurile. Amîndoi. - Nu-i nevoie... - Legaţi-vă centurile! latră Ahmed şi mişcă arma, uluit de schimbarea Hanului, atît la chip cît şi ca şi tactică, şi pregătit să pună celălalt plan în aplicare, el singur. - Legaţi-vă centurile. Se supuseră. Ahmed se afla în apropierea robinetului şi umplu o ceaşcă de plastic şi i-o întinse Hanului. Hashemi şi Armstrong îl urmăriră descumpăniţi. Nici unul nu se aşteptase la o capitulare imediată din partea Hanului. Omul părea să se fi micşorat văzînd cu ochii, pălise şi respira greu. Hanul bău apa şi se uită la Hashemi cu ochii mici, injectaţi. îşi scoase ochelarii şi-i şterse absent, încercînd să-şi adune puterile. Totul părea să-i ia mai mult timp decît de obicei. - Aşteaptă-mă lîngă maşină, Ahmed. Şovăitor, Ahmed se supuse. Armstrong îşi deschise centura şi trase din, nou perdeaua. Hanul se simţi mai bine, aerul rece care pătrunse pentru o clipă ajutîndu-1 să-şi limpezească gîndurile. - Şi-acum ce vreţi? - Numele tău conspirativ este Ivanovici, eşti agent KGB şi îi ajuţi.din ianuarie '44. De-atunci... - Numai minciuni! Ce vrei? 28

- Vreau să mă-ntîlnesc cu Pioţr Oleg Mzytryk. Vreau să îi pun nişte întrebări foarte serioase, în secret. Hanul auzi cuvintele şi se gîndi la ele. Dacă fiul ăsta de căţea ştie numele conspirativ al lui Piotr şi al lui, şi ştie de Valea Ascunsă şi ianuarie '44, cînd fusese pe ascuns la Moscova ca să se devină agent KGB, ştie şi lucruri mult mai grave. Că el însuşi face jocul ambelor părţi pentru binele Azerbaidjanului său n-avea să însemne mare lucru pentru asasinii dreptei sau stîngii. - în schimbul a ce? - Libertate de manevră în Azerbaidjan - cîtă vreme faci ce-i bine pentru Iran - şi sprijin din partea mea. Am să-ţi furnizez informaţii care o să ţi-i dea în mînă pe tudehi, cei de stînga,,§i pe kurzi şi dovezi că sovieticii te trag pe sfoară. Spre exemplu, eşti declarat Secţiunea 16/a. Hanul rămase ca gura căscată. Urechile începură să-i vîjîie. - Nu cred. Hashemi spuse dintr-o suflare: - Piotr Oleg Mzytryk a semnat ordinul. - Do...Dovezi...*Eu... eu vreau dovezi, gîfîi Hanul. - Momeşte-1 să treacă dincoace, de partea asta a frontierei, viu, şi-am să-ţi dau dovezi. Adică'el o să-ţi dea. - Voi... voi minţiţi. - N-ai stabilit să te duci la Tbilisi, azi sau mîine, la invitaţia lui? Nu te-ai fi întors niciodată. S-ar fi auzit că s-ar putea să fi fugit din Iran. Ai fi fost denunţat, proprietăţile ţi-ar fi fost confiscate, iar familia ar fi căzut în dizgraţie şi ar fi fost dată pe mîna mullahilor. Acum, că ştia că-1 încolţise pe Abdullah, singurul lucru care-1 mai îngrijora pe Hashemi era starea sănătăţii omului. Capul acestuia căpătase un tremur uşor, faţa lui, de obicei oacheşă, se făcuse palidă, cu o ciudată roşeaţă împrejurul ochilor şi tîmplelor, iar vena de pe frunte devenise proeminentă. - Ar fi bine să nu te duci în nord şi să-ţi dublezi strâjile. Aş putea să mă tocmesc cu Piotr Oleg, dar şi mai bine aş putea să-ţi îngădui să-1 salvezi şi... ei bine, sunt multe soluţii, dacă l-aş avea în mînă. 29

Şi-acum ce vreţi? . gîfîi Hanul. .şi pe kurzi şi dovezi că sovieticii te trag pe sfoară. eă ştia că-1 încolţise pe Abdullah. Adică'el o să-ţi dea. . şi pregătit să pună celălalt plan în aplicare. uluit de schimbarea Hanului. Că el însuşi face jocul ambelor părţi pentru binele Azerbaidjanului său n-avea să însemne mare lucru pentru asasinii dreptei sau stîngii. Vreau să îi pun nişte întrebări foarte serioase.Numele tău conspirativ este Ivanovici. Am s-o aduc eu... Amîndoi. dar îngheţă cînd pistolul lui Ahmed se-ndreptă către el. al tău este Iv. Axmstrong încercă să se ridice. atît la chip cît şi ca şi tactică.. Hanul auzi cuvintele şi se gîndi la ele.. .. Ai fi fost denunţat.în schimbul a ce? . faţa lui.Eu. . îşi scoase ochelarii şi-i şterse absent. ca să poată fi citite de Komitehul Revoluţionar şi duşmanii lui în cazul unui accident.. singurul lucru care-1 mai îngrijora pe Hashemi era starea sănătăţii omului.Vreau să mă-ntîlnesc cu Pioţr Oleg Mzytryk. Se supuseră. în secret. . Hashemi şi Armstrong îl urmăriră descumpăniţi.. la invitaţia lui? Nu te-ai fi întors niciodată. voi minţiţi. . Totul părea să-i ia mai mult timp decît de obicei.. şi ştie de Valea Ascunsă şi ianuarie '44. la sud de Tbilisi. Armstrong îşi deschise centura şi trase din. Capul acestuia căpătase un tremur uşor.Nu-i nevoie. Hanul rămase ca gura căscată. Hanul bău apa şi se uită la Hashemi cu ochii mici.. cînd fusese pe ascuns la Moscova ca să se devină agent KGB. în locul numit Valea Ascunsă. S-ar fi auzit că s-ar putea să fi fugit din Iran. dacă l-aş avea în mînă. Acum. încercînd să-şi adune puterile. eu vreau dovezi. .Libertate de manevră în Azerbaidjan . văzînd schimbarea şi străduindu-se să menţină avantajul. ştie şi lucruri mult mai grave. îi aruncă în faţă Hashemi.Aşteaptă-mă lîngă maşină. Ahmed se supuse. De-atunci. Legaţi-vă centurile. . dar şi mai bine aş putea să-ţi îngădui să-1 salvezi şi.. Hanul se simţi mai bine. de obicei oacheşă. viu. Era livid la faţă. cu o ciudată roşeaţă împrejurul ochilor şi tîmplelor. el singur. cei de stînga. se făcuse palidă.Do. ei bine. Excelenţă. . pălise şi respira greu. 29 . Spre exemplu. . nou perdeaua. . Am săţi furnizez informaţii care o să ţi-i dea în mînă pe tudehi.. numele lui conspirativ Aii Khoy.Aşteaptă! spuse hîrîit Abdullah. sunt multe soluţii.şi sprijin din partea mea. Urechile începură să-i vîjîie..Vă rog rămîneţi aşezat.Legaţi-vă centurile..Momeşte-1 să treacă dincoace.. proprietăţile ţi-ar fi fost confiscate. azi sau mîine. de partea asta a frontierei. şi-am să-ţi dau dovezi. iar familia ar fi căzut • în dizgraţie şi ar fi fost dată pe mîna mullahilor. . Aş putea să mă tocmesc cu Piotr Oleg.sigur. .N-ai stabilit să te duci la Tbilisi.Dovezi.Voi. Omul părea să se fi micşorat văzînd cu ochii. injectaţi. eşti agent KGB şi îi ajuţi din ianuarie '44.Piotr Oleg Mzytryk a semnat ordinul. Hashemi spuse dintr-o suflare: . . ....eîtă vreme faci ce-i bine pentru Iran .*Eu.Legătura dumitale.Numai minciuni! Ce vrei? 28 1 . a cărui dasha se află lîngă lacul Ţvenghid. Nici unul nu se aşteptase la o capitulare imediată din partea Hanului.Legaţi-vă centurile! lătra Ahmed şi mişcă arma.Nu cred. iar vena de pe frunte devenise proeminentă. Dacă fiul ăsta de căţea ştie numele conspirativ al lui Piotr şi al lui. Ahmed se afla în apropierea robinetului şi umplu o ceaşcă de plastic şi i-o întinse Hanului. . Ahmed. Nici chiar Ahmed nu ştie asta şi nu trebuie s-o ştie. Şovăitor. .. Pioţr Oleg. aerul rece care pătrunse pentru o clipă ajutîndu-1 să-şi limpezească gîndurile. eşti declarat Secţiunea 16/a. .Ar fi bine să nu te duci în nord şi să-ţi dublezi străjile. da-mi nişte apă.

Acum bătea către capătul celălalt al pistei şi se înteţise considerabil. dar nu reuşi.Mai bine pleacă de pe gămîntul nostru. Sau..De ce nu? Atunci ne-am înţeles? " Gura Hanului se mişcă fără sunet. . reveni la viaţă. cu pistolul mitralieră c.Nu.. spuse aspru colonelul. aş avea şi eu parte de ele? Hashemi zîmbi. uşa se închise şi se puseră în mişcare.Salaam. Celălalt capăt al pistei părea la milioane de kilometri depărtare. . sîmbătă. Păstră un ton liniştitor. dar are nevoie de ajutor.."Abdullah se aşeză cu greu. .Ar trebui poate să-şi cheme doctorul cît mai repede posibil. .Cît de repede poţi.Ajută-mă să ajung pînă la maşină. repede. Ca să poată folosi pista potrivită trebuiau să se apropie mai mult de zona de parcare a terminalului. Nu. Ahmed era descumpănit. Nu îndrăznesc să decolez aşa. pistolul pe jumătate ascuns în mînă şi pentru o clipă se gîndi că omul avea de gînd să-1 împuşte. dacă-mi dai timpul şi locul în carejrece graniţa.Spune-i lui Ahmed să nu ne facă probleme! Fără vlagă. Hashemi nu-i dădu atenţie. socotind că sosise momentul pentru coup degrâce.Am să-ncerc. fără autorizarea tur nului. poţi să rhi-1 predai în secret la adresa asta. neştiind ce să facă. Sper să vă simţiţi mai bine. cu picioarele îngheţate. Ahmed.N-ai auzit-o pe înălţimea sa? Totul e-n regulă.Informaţii. lui Abdullah erau să-i plesnească timpanele. Hanul ieşi în uşa deschisă şi făcu ce i se cerea. înălţimea voastră. Vîntul îşi schimbase direcţia. cu vîntul ăsta în coadă. în timp ce Armstrong ajută bolnavul să intre pe bancheta din spate. apoi spuse: . Copilotul izbi cu degetul butonul "Scara retragă". Ahmed se afla la piciorul scării. ce vrei să faci cu el? Ce vrei de la el? . sus. .Sau. Acolo se afla stăpînul lui.. apoi către şofer: Intoarce-te la palat! Armstrong privi maşina depărtîndu-se în viteză. La prînz.Grăbeşte-te. In căldura şi intimitatea cabinei. dar mai înainte de-a o trage la o parte îşi scoase pistolul din tocul atîrnat de umăr.Trebuie să mă întorc pînă în capătul celălalt. evident simţindu-se mai rău ca înainte. . spuse Hanul.E frig afară. Armstrong îl sprijini de partea cealaltă şi împreună coborîră scările.Taie pista de-a dreptul şi decolează de pe loc.Ce. Hashemi stînd în siguranţă. 31 . . Se zăreau oameni înarmaţi adunîndu-se ca să-1 întîmpine. . Armstrong se simţea mai golaş şi lipsit de apărare ca niciodată. în uşa cabinei. Văzu zîmbetul ciudat al lui Hashemi. Aflat în apropierea aerogării. . 30 Se supuse imediat. apoi se-ntoarse. Armstrqng îl ajută să se ridice în picioare şi Hashemi se apropie de perdea. stînd în spatele piloţilor. . Rollsul prindea viteză. Piloţii ieşiră la iuţeală din maşină şi se grăbiră să urce în avion. Vîntul spulbera zăpada de pe troiene. decolează! ordonă. încercă să se ridice. Am să mă întorc sîmbătă. . s-o traverseze şi să folosească partea opusă pînă la celălalt capăt. Motoarele reactorului porniră. . Puse bucata de hîrtie pe masă între ei. Ivanovici! De iuhe. . a treia variantă. . am să mă-ngrijesc eu de toate. Robert! Urcă scările în fugă. singur în spaţiu deschis. Hashemi înjură şi privi prin ferestrele carlingii. îşi desfăcu centura de siguranţă şi se ridică în picioare. ai patru zile. spuse John Hogg. .oborîţ.Patru zile. spuse Abdullah cu un blestem şi asta aranja totul.Asta-i mai mult decît ilegal.. . căpitane.Aş. . . am să fiu la palatul tău ca să preiau marfa. dacă preferi. Scafa se ridică. dar şi cei care îi provocaseră starea asta şi care trebuiau ucişi.

mă întorc. spuse Hogg. pe cerul liber. Aprinse o ţigară. Felicitări. nu reuşiseră să stabilească nici un contact radio pe tot drumul'pînă acolo şi nici cu turnul acesta.Saltă-1 sus cît mai repede. copilotul. Poate că în definitiv n-o să am nevoie de el. Vira reactorul către pistă. Un elicopter traversa cerul la joasă înălţime. alţi oameni lîngă Rolls şi cineva pe acoperişul clădirii. -Imediat ce pot. . aici EchoTangoLimaLima.Ai prefera un glonţ în cap sau o închisoare SAVAK? Oamenii ăia ne sunt duşmani. întotdeauna la capătul nervilor. La capătul clădirii.'nu? . sir. Intuise ostilitatea bărbaţilor din maşină. către dreap. pentru Dumnezeu» dă-i drumul. Dar turnul Teheran îi dăduse aprobarea instantaneu. luă pistolul din buzunarul interior. puse piedica şi îl strecură în teaca de la umăr.. Dă-i drumul! Pilotul putea să le vadă puştile. -. . dar puteau să vadă arme în mîinile lor şi din timp în timp cineva arăta în direcţia lor. 32 ta era un stol de păsări. . .Ce fac acolo.Ar fi poate bine să vă întoarceţi la locurile voastre. colonele. Dacă se ţine de cuvînt. pregătinduse pentru întoarcerea la Teheran. Drăcia dracului! Ce suntem noi în stare să facem pentru Anglia şi-o cană de bere! Simţea în mîini şi în picioare zăpada şi gheaţa şi lunecuşul pistei.Nu încă. Vîntul trăgea de ei şi roţile erau nesigure. La terminal. Prea aproape de moarte. că totul se terminase. .Turnule. radioul reglat corect. Elicopterul dispăruse după un deal. zăpada nu prea adîncă. cu o pojghiţă de gheaţă dedesubt. . . . 33 . de data asta. vîntul bate încă dinspre coadă. L-ai manevrat strălucit pe Abdullah. Hashemi Fazir era întotdeauna primejdios. Armstrong sesiză nuanţare violenţă. toate indicatoarele pe verde. ca şi cum l-ar fi dus pe Khomeini însuşi. Atinse cu degetele paşaportul britanic din buzunarul de Ja piept.Un '212. Apăsă butonul emiţătorului. Rollsul se opri şi oamenii îl înconjurară. verifica totul. plimbîndu-şi întruna ochii peste aparate şi înjur. îmi displace să mă fac de rîs folosindu-1. îşi prinse centura de siguranţă. sunt mai mult decît grăbit să ajung sus. ia-o puţin spre dreapta. derapa. la Teheran . avionul fiind prea sensibil pe suprafaţa îngheţată. Eliberă maneta de gaze încă puţin. neaşteptîndu-se la nici un răspuns. apoi o desfăcu.Grăbeşte-te cît poţi. spuse şi privi din nou pe fereastră. întoarce.nervozitatea lui Mclver.EchoTangoLimaLima cere permisiunea să întoarcă. Haide. spuse Hashemi. în faţa lor şi către stînga apăruse o sclipire de lumină. spuse. Nu pare că vine încoace. nori de furtună se adună dinspre nord. Hashemi se simţea uşor îngreoţşat. trase maneta de gaz încă puţin. . dar e de tras o fugă pînă acolo. Hogg corectă derapajul. mai slăbeşte puţin motorul stîng. la doi kilometri în faţa lor. Armstrong privea pe fereastră către clădirea aerogării.Priveşte! spuse copilotul. ai grijă la derivă. ai pistă destulă. Gordon Jones. răspunse politicos. păstrînd mai multă putere pe partea stîngă şi menţinînduse de partea aceea paralel cu urmele aterizării. Robert? Vreo problemă? .Da. patriotismul fanatic combinîndu-se cu dezgustul lui pentru majoritatea iranienilor.E aşa gras şi hipertensiv de ani de zile. se gîndi. o altă maşină se alăturase oamenilor de lîngă Rolls. combustibil perfect. Hashemi se întoarse în cabină. Rollsul şi cealaltă maşină şi oamenii care le înconjurau erau destul de departe şi pe jumătate ascunşi de troienele de zăpadă. Acum.Te-ai descurcat minunat cu el. darsegîndea: ţicnit afurisit. . După ce ieşiseră din spaţiul aerian al Teheranului. Crezi că o să reziste pînă sîmbătă? Aveam impresia că era gata să-1 lovească damblaua.

Armstrong mormăi: . Domnule colonel. în cabină. Aţi putea veni în faţă. încă derapînd. închise gazele de tot.. Putură să vadă una dintre siluete fugind către ei. n-ai grijă. arătînd spre dreapta. ridicîndu-şi arma. Reactorul ţîşni pe deasupra urmelor de la aterizare. strigă Hashemi. spuse Hashemi imediat. frînele primejdioase.Suntem nişte ţinte perfecte. . spuse Jones alarmat. Acceleră delicat ambele motoare. cu roţile inutile. Dădu drumul şi mai mult la gaze. .Christoase. hotărî că nu erau de-ajuns de 34 departe încă. începură să derapeze.E un S. spuse Hogg cu voce calmă. Armstrong strigă: . . spre capătul îndepărtat al pistei. în direcţia semnalului. aşa că le lăsă în pace. Din nou lumina repetă S. din ce în ce mai mult. Dar acesta n-o făcu şi continuă să alunece pe pelicula de gheaţă de sub zăpadă. apoi îi îndepărtă pe amîndoi din minte. ţinînd aparatul cît de drept putea în vîntul schimbător.Spune S. frînă. Siluetele de lîngă copaci erau mai mari acum. In carlingă. capabil să transmită lumină verde sau roşie. Hogg fluiera fals. Căpitanul se-ntoarse un moment ca să verifice celălalt capăt al pistei. în cazul în care radioul lor cădea.Nu pot. deşi încă derapau. barat de nămeţi mari şi grei. vă rog?! Hashemi îşi desfăcu centura şi se-ndreptă către carlingă. simţi aparatul derapînd. paralel cu urmele aterizării. Armstrong şi Hashemi se ţineau întunecaţi de scaune. îl lăsă să alunece şi începu apoi întoarcerea spre dreapta pe lăţimea pistei.O. avionul era cu faţa spre vînt. N-am destul loc.S.I-am dat drumul! spuse Hogg în intercom. Nu îndrăznea încă să pună toată puterea motorului şi aşteptă cu gura uscată ca avionul să se-nţoarcă mai repede în vînt. din colo de sfirşitul pistei.Robert. . N-avea nimic de făcut decît s-aştepte! Apoi o pală de vînt le ridică coada şi o răsuci şi. Cei patru bărbaţi se concentrară. Arătă către reflectorul puternic de semnalizare pentru situaţii de urgenţă.Imediat ce pot.O.Colonele! se auzi prin interfon vocea lui Hogg. sir. sir. simţi alunecarea încetînd şi începu să împingă maneta de gaze înainte centimetru cu centimetru. . Se puteau desluşi acum siluetele celor ce-şi agitau armele. dar o maşină se îndreaptă spre noi în lungul pistei. către un pîlc de pini de la marginea pădurii.O. . Aşteptară. Avionul prindea viteză. motoarele gemînd. Nu te-apropia mai mult! întoarce-te! . cred că unul dintre nomazi a tras cu arma.. Gordon Jones îşi miji ochii către terminal. grăbindu-se să coboare pe pistă. fir-ar să fie! Simţea aparatul derapînd în timpul întoarcerii. doi bărbaţi şi o femeie în chador.Rollsul a plecat. apoi văzură trei mici siluete ieşind dintre copaci.Ce crezi. iată. cred. Avionul se deplasa foarte repede.Hai să ieşim dracului de-aici! . controlul asupra aparatului crescu 4■ 35 . Două carabine. Hashemi strigă spre cabină: . As putea să le răspund. Se deplasau prea repede ca să se-ntoarcă. poate ar fi bine să vă întoarceţi la locul vostru. spuse Hogg. S-ar putea să zdrun cine puţin.S. Şi văzură armele.Arată cam rufoşi. dar slăbi maneta de gaze şi atinse frînele. .Acolo. Mormanele de zăpadă se apropiau inexorabil. .Nici o îndoială.Sigur. continuînd să derapeze din pricina inerţiei şi a vîntului încă potrivnic.S. sirl spuse Hogg. nomazi aş zice. fără să fie ajutat de motoare şi înjură.. Gordon. Se zăreau marginile de gheaţă zimţată care aveau să le despice învelişul subţire. trăgînd din cînd în cînd cu ochii pe fereastră. uită-te în faţă şi spre dreapta. Ce ziceţi de asta? Mica scînteie de lumină începu din nou să clipească. pînă cînd prinse viteză din ce în ce mai multă. . ţine-ţi ochii pe nemernicii ăia de colo şi pe terminal.E o capcană. . Robert? .

spusese încercînd să-şi ascundă sarcasmul din voce. Ross se oprise din fugă şi-şi flutura mîinile gîfîind dureros. dragă. Sunteţi chiori?! Cuprins de o dezamăgire amară. trudind înapoi prin zăpadă. n-am vrut să zic nimic. roţile părăsiră suprafaţa pistei. Simţea o disperare sumbră. Atît de uşor.Pe-acolo.pînă reuşi să-1 stăpînească pe deplin. ajutîndu-1.O. el atinse butonul de escamotare a trenului de aterizare şi plutiră. îşi spuse şi mai amar. O.S. Pe aerodrom.. Alergă înapoi şi | arătă către pădure. Acum suntem într-un rahat..O.uşor să vezi emblema -şi Armstrong. mai tîrziu. iar după asta. Suntem în siguranţă! Dar acum nu suntem în siguranţă. . simţindu-se murdar. Armstrong coborînd treptele cu Hanul. plănuind imediat cum să ajungă la bord. sper să se simtă bine.-ul. nu departe de copaci. profund mulţumit de el. lasă-mă şi pe mine să mă uit. Prin binoclu văzuse sosirea Hanului. iartă-mă.. spuse laconic în intercom. pînă la capăt.Puteţi fuma dacă doriţi. spusese. . Avionul ţîşni înainte.. tata pare bolnav. şi privise din nou către Ârmstrong. şi-atunci împinse maneta de gaze puternic. îşi zise.. Un avion S-G .. Auzi semnalul ascuţit de primejdie al lui Gueng şi se răsuci pe călcîie. La cîteva sute de metri distanţă se afla o maşină.Mai bine ca acum nici nu se poate. Azadeh. spusese neliniştită Azadeh şi el ajustase binoclul pentru ochii ei. . Doctorul insistă întotdeauna sa ţină regim şi să nu se enerveze. extaziat că era Armstrong. dorind o baie şi furios pînă la neputinţă. .Afurisitule! strigă către avion. urcarea la bord. n-am vrut să spun. . Cu neputinţă să nu fi zărit S. Gîndesc cu bucile? Ce dracu' nu. se întoarse la ceilalţi care aşteptaseră ascultători la marginea pădurii. ştiu că e. Atît de aproape. 36 . dar ea-1 auzise şi roşise şi el spusese: O. Johnny. îndreptîndu-se către ei.

N-o să ne mai prindă acum. treci în urmă.Da. Puteau zări minaretele Moscheii Albastre şi fum de la mai multe focuri bătute^ de vînt. dar descoperiră că mersul printre troiene era prea dificil. în ciuda reformelor agrare ale Şahului. aveau să geamă de grîne. dar era totuşi o piedică. Asta e tot ce pot face. la sud-est de Tabnz. vara. Atît în privinţa chadorului.Am putea ocoli oraşul. . Gueng vorbeşti gurkali sau o limbă străină. Pînă atunci se mişcase repede şi fără să se plîngă. La adăpostul copacilor se opri şi privi înapoi. O privi. se vor îndrepta către baza lui Erikki. La capătul acestui pîlc de copaci erau cîmpuri acoperite de gheaţă care. Ea-i simţi privirea şi încercă să zîmbească. dacă nu reuşeau. ai putea să susţii că eşti caucazian. Ne-am putea ţine pe străzile de la margine.Mai devreme făcuse un plan. Maşina frînase la capătul pistei şi din ea ieşiră oameni care porniră după ei.Să trecem prin oraş. Purtau hainele nomazilor peste uniforme. Sunt descendenţi ai mongolilor.Aşa-i bine. Auziră îngrijorarea ascunsă în glas. spuse Ross. Gueng. Dincolo de cîmpuri se întrezăreau contururile mahalalelor Tabrizului. adîncindu-se în pădure. . O porni înainte. . spuse. Cizmele lor scofîlcite ar fi putut trece nebăgate în seamă. Se urcară înapoi în maşină şi se depărtară. ■ Baza se găsea la aproape şase kilometri distanţă. Johnny. ca şi armele şichadorulei. înţelesese. dar e mult de mers. Azadeh? . Mulţi iranieni sunt. şi eu aş putea să pretind că sunt soţia ta. Mai întîi aeroportul. păstrîndu-se de nevoie de-a lungul unei cărări abia vizibile. Ai putea trece drept unul dintre ei. cît şi a faptului că era o povară pentru ei. să zicem din Astara. apoi. încă neobişnuit cu urîţenia pe care i-o aducea^ vălul. Azadeh spuse: 37 . Ara nişte bani şi-am putea să cumpărăm mîncare. Sau poate aş putea să cumpăr nişte eşarfe verzi şi să ne facem Gărzi Verzi. aşa că fii aspru şi arogant ca turco manii din nord. Azadeh Poate n-ar fi bine sa stăm grămadă. cele mai multe aparţinînd cîtorya latifundiari.' .

şanţul. Se temuse că avea să l. Aşteaptă-ne mai sus. avînd în o >mun doar sărăcia şi mîndria. chebab de miel prăjit pe cărbune. fără simţiri. şi-apoi? Insha'Allah. N-aveau cum să ri ocolească. Zăpada de deasupra era pătată de balega şi urina măgarilor i catîrilor. şopti Ross. Gueng printre ei. Zîmbetul ei îi mulţumi.Azadeh. apoi se duseră la marginea drumului şi urinară în zăpadă. jji q porni înainte. sau material. Trecură de ultimele mahalale. pîine proaspătă de la cuptoare. La ieşirea din oraş. descendenţii hoardelor care nu-1 cunoşteau pe Allah cel Unic. .Pe străzi.l vreo greşeală. A z ad eh s e s im ţ e a f oa rt e o bo s i t ă. îmbrîncindu-1 în şanţ. cîţiva făcînd întruna semnul împotriva deochiului. soţiile iraniene îşi urmează soţii. un gest pe care nu l-ar fi făcută vreodată nici un mahomedan. Gueng îşi înfipse mîna în gîtul lui. să înceapă cîmpiile şi livezile. cocioabele aveau să se sfîrşească. ieşind pe drumul bolovănos. Condu-ne. apoi. Oamenii tropăiau pe lîngă ci. îşi con-tinuară drumul mai departe. peste mulţime se lăsă tăcerea. dar Azadeh intervenea şi îi proteja bine. doar patru sau cinci rămaseră în picioare. 39 . Cînd muezinii chemară la rugăciunea de după-amiază. ca să îngenuncheze şi să înceapă să se roage. cîţiva îi înjurară ca necredincioşi. înjurîndu-1 tare. Azadeh cumpără mîncare de la vînzătorii ambulanţi. apoi zgomotele se stîrniră din nou şi cei din apropiere îşi coborîră privirile şi trecură mai departe. în jurul lor bărbaţi şi femei căutau o bucată de covor. dar pe care toţi cei ce veneau din nord. Purta raniţa lui. Johnny. ci a frămîntată de grija lui Erikki şi de cum aveau s-ajungă la bază. croindu-şi drum către sud-est. spaima făcîndu-i chipul şi mai palid. alţii cocoşaţi sub greutatea | poverilor lor. Fără să ştie. Din cînd în cînd cîte cineva îi invita să cumpere cîte ceva. sau carton sau cutie. ea se opri înspăimîntată. apoi mai departe . vorbind răguşit în dialectul local turcesc. pe drum. Cîţiva îi priviră. se uşurau către Mecca. Foarte bun. singura canalizare. se prefăcu că se roagă şi el şi momentul trecu. unii trăgînd după ei măgari împovăraţi. fasole şi horisht de legume cu mult orez. Dacă suntem opriţi. erau ştiuţi că-1 posedă. . O să ne despărţim. ea insistase: . Nimeni nu le dădu atenţie. Nimeni nu-i necăji pe cei care rămăseseră în picioare. Se aşezară pe nişte bănci grosolane şi înfulecară grăbiţi.o mînă de zăpadă cu mîna stingă. uitîndu-se in vehicole şi cercetînd oamenii care se înşirau pe lîngă I? ei. Ii zîmbi. acoperit de nămeţi. Mergi mai departe. orăşeni. Fără să stea pe ginduri.Uită-te la toate celelalte femei. Locuitorii Tabrizului erau de multe rase şi multe religii. mem sahib. E mai sigur. apoi porniră mai departe. O clipă.Nu-ţi face griji! Ea dădu din cap. femei şi copii . care şerpuia în sus spre trecătoarea ce avea să-i ducă la Tabriz Unu. Johnny. se temuse că aveau să fie descoperiţi. alţii uşurîndu-se. în curînd se aflau în pieţe. Ross şovăi. Dacă nu \ duc nimic. triburi statornice.E un plan bun. plină de gropi şi înşelătoare. Allâh o să aibă grijă de tine $i de el şi de Johnny. apoi pădurea şi şoseaua prin38 cipală către Teheran. văzură Gărzi Verzi şi bărbaţi înarmaţi în jurul unei bariere încropite. Ten s i un e a iinversării oraşului o consumase. Eu o să stau un pas în urma ta. de-a rostogolul. Unul sau doi îi priviră curioşi. tu treci prima. Du-te la bază. într-un dialect gurkali. Cei doi bărbaţi aşteptară. Cînd ajunseră aproape de intersecţia drumului cu şoseaua spre Teheran. . bărbaţi.ic. urmînd îndemnul privirilor ei. Odată un bărbat neatent îl lovi pe Gueng. pe străzi şi aleile mahalalelor. spuse Gueng. nu te-amesteca. şi ajunseră în celelalte mahalale pline cu gunoaie şi o mulţime de cîini flămînzi şi nelipsitul/o«6 . Pe toată strada. Se alăturară altor oameni ce păşeau anevoie în susul drumului.o babilonie poliglotă de nomazi. bat la ochi.. sau ziar. Curînd. sprijiniţi de un perete.

dar dacă sunt oprit. Suntem cu toţii. oamenii împrăştiindu-se din timp în timp cu inevitabilul şuvoi de blesteme.Din Astara. aga. Observă înjur poliţişti şi Gărzi Verzi care cer cetau mulţimea. Oamenii erau nervoşi. plină de riduri. Cel ce fusese în spatele lui la barieră veni alături. copilul mi-. treci şi tu.Nu m-aştepta pe drum. şopti Gueng. Eu sunt turcoman. Ross nu spuse nimic. . răspunse şi omul îi făcu semn să treacă. Nu mi-a mai rămas nimii decît puşca asta şi nişte muniţie. tu? Omul din spatele lui şi cel de după el începură să înjure şi să-i spună santinelei să se grăbească şi să nu îi mai facă să aştepte în frig.Mai bine dumneata următorul. nevasta mi-a ars. Din Astara. cu o faţă severă. . de-a turcomanul. Gueng. Gueng îl privi îndreptîndu-se către bariera aflată la cîteva sute de metri mai încolo. . aşa că Ross se hotărî să rişte şi-şi făcu loc pe Ungă el c-un alt blestem. sahib. Era un bărbat între două vîrste. ar trebui să fii sabotorul pe care-a pus Hanul preţ. şi ieşi la loc deschis.Odată ce trece. buni musulmani în Astara. sahib. Ross se puse imediat în gardă. agal Ar trebui să împlinească lucrarea lui Allah. Nici un semn de Azadeh. Ross se alătură şirului celor ce părăseau Tabrizul. nu te-amesteca. ■ pe o ladă răsturnată şi îşi desfăcu şireturile la unul dintn bocanci.Tu. Azadeh era acum aşezată la coadă. Strecoară-te prin îmbulzeală şi du-o la adăpost. în loc să opreşti oamenii cinstiţi? I . te-ajung eu. bucurindu-se de joac. apucînd cărări laterale către cocioabele de lîngă drum sau către satele din pădure. Lucrarea Imamului. se aşez. îşi făcu loc printre trecători şi se alătură şuvoiului care se întorcea către oraş.. sărman îmbrăcat şi cu carabina bine îngrijită. Ai dreptate. spuse bărbatul furios. urmat imediat de cel din spatele lui şi de următorul. . După descriere. încercă să nu se grăbească şi cercetă cu privirea drumul din faţa lui. De unde vii? .Fiul ăla de căţea din Gărzile Verzi! spuse. împlinim lucrarea lui Allah. -Ce? .Nici dumneata. apoi se întoarse să-i privească pe ceilalţi care se înşirau prin faţa lui. prefăcîndu-se că-1 bate.E-n regulă. O să te urmez peste zece minute. ştiu că nu vii din Astara. Şosetele erau zdrenţe dar asta nu conta. Lui Ross îi trebui ceva vreme să poată respira în voie. îi spuse unul din Gărzile Verzi.Suntem cinstiţi. Lăsă mînia să izbucnească din nou: . La barieră. .Vin din Astara şi. Bărbatul cel mărunţel rînji cu dinţi foarte albi. îşi legă la loc bocancii. Mai ai încă multe de făcut pînă cînd ai s-ajungi Stăpîn al Munţilor.Hîrtii? Casa mi-a ars. hodorogind în susul pantei sau coborînd prea repede. Omul vorbea cu uşurinţă.Astara! Da'. dar ea îşi feri ochii într-o parte. urînd ca-ntot deauna orice autoritate oficială şi orice amestec î i : dreptul lor de-a se duce unde. . 4 4 . de pe coastă. profitînd că trecătorii se răriseră. Tălpile sale erau ca fierul. Astarii nu urinează niciodată către Mecca .sau cu spatele către Mecca. Nu-ţi face griji. ars din pricina dinilor de stînga. cîhd şi cum le-ar fi plăcut Mulţi vociferau fără să se ferească şi cîţiva aproap< ajunseră la lovituri. . cu o ciudată amabilitate. După o sută de metri. Unul dintre Gărzile Verzi îi spuse ceva. Fără să s< grăbească. se mulţumi să mormăie fără să schimbe ritmul pasului. unde-ţi sun hîrtiile? Furios. Santinela strigă supărat o obscenitate după ei. Maşini şi camioane treceau pe lîngă ei. Nu-mi înşela încrederea. Voia lui Allah! Da' tu de ce nu te duci să le dai foc satanistilor şi să împlineşti lucrarea lui Allah. Ross scuipă pe pământ. s-ar putea s-o iai • peste cîmpuri. Un poliţist se îndrepta către ei. nu a lui Abdullah Han. [inîndu-şi vechea carabină Enfield pe umăr. după accentul tău.

Era un bărbat colţuros. O răsplată demnă de un Şah pentru un om obişnuit. cu faţă oacheşă. karmaekarma. cel trecut spre AJlah este tatăl tău. .Mergi cu un pas înaintea mea. Era leoarcă de sudoare. Tu. Parcă n-ar avea ochi. . cît de neatenţi sunt unii oameni. Trecu de cîteva case dărăpănate. spuse către Ross. Revolverul căzuse în zăpadă. A murit? strigă şoferul camionului. îndeajuns să trăieşti o veşnicie. Voia lui Allah! Şoferul se depărta mulţumit. totul se terminase după cuviinţă. odjhninduse ca oricare alta dintre mulţimea de bătrîne. totul petrecîndu-se atît de repede. scutură din cap atrăgîndu-i atenţia. După cotitura drumului iuţi pasul. Din cînd în cînd. Acum. în acele zile puteai sa aştepţi o zi sau chiar două la staţie mai înainte să se facă loc în vreun autobuz.. A alunecat sub camion. Uijă-l. Merseră aproape doi kilometri. . nu. Mai mulţi cai. E alungă pe cei care se apropiară de el. un camion care cobora dinspre trecătoare vira în curba din faţa lor. da.Excelenţa sa a văzut.Pe Profet.Da. pe jumătate ascunse. derapînd. fiicalui? Fiica pe care ai răpit-o tu şi un alt bărbat? Ross rămase cu gura căscată îa el şi omul chicoti. rosti Ross cu greu. îl zări în aceeaşi clipă. nu prea încet. aga? spuse o bătrînă. Camionul se opri. ferindu-se din calea maşinilor. derapa în partea opusă şoselei şi se năpusti către ei claxonînd zgomotos. Reflexele lui Ross fură mai rapide şi păşi într-o parte. Ross tîrî trupul la marginea drumului. se opriră şi priviră înapoi. căci turbarea făcea de obicei ravagii printre ei. 43 42 .. la liziera pădurii. . la mai bine de o jumătate de kilometru distanţă. Hanul a pus un preţ bun pe capul tău. contra plată. O văzu ghemuită la marginea drumului. Nu putură vedea nimic. unde-i femeia? Şi pe ea s-a pus o recompensă. erai lingă el.Allah să ne apere! Ai văzut? spuse cineva. Se mulţumiră să urce şi mai grăbiţi. Drumul nu era bun.Ah. fără să îndrăznească să privească înapoi. . Cîini costelivi scormoneau în gunoaie. O urmă la douăzeci de metri în spate. . încercînd să se adune. încă o curbă şj nici urmă de Azadeh. nu prea repede.. Oamenii se împrăştiară. bărbos. focurile de armă încetară.. . Nu fugi şi nu face nici un gest sau am să te-jnpuşc în şira spinării.Da. Mulţi cai. zece sau mai multe cămile.Nu. cuprins de panică. dar întotdeauna supraîncărcat şi oricum n-ar fi oprit. Răsplata e şi mai bună dacă eşti viu şi nu mort. E. Apoi în urma lui se auziră focuri de armă. ascunsă de multe curbe. Drumul se răsucea într-o pantă abruptă. am fost în spatele lui. Insha'Allah. aşa cum aţi putut vedea cu toţii. la treizeci de metri mai jos. Roţile din faţă ale acestuia trecură peste el. urmate de cele din spate. .Trebuie să fii foarte obosit ca să te trădezi atît de uşor.Allah e martor că mi-a tăiat calea. intrebîndu-se dacă era drept să reacţioneze atît de repede. o turmă de oi. aproape fără să gîndească. Dar unde~i femeia Azadeh. trebuie c-ai văzut. Dar omul i-ar fi vîndut pe-arnîndoi. urcînd la deal. Nimeni nu spuse nimic.. Brusc faţa lui se aspri. pe drum. nu l-am văzut pînă acum. O altă curbă. Cîteodată opreau camioanele. e un străin. îngrijorarea lui crescu. izbi cu umărul în coastele omului si-1 trimise rostogolindu-se în calea camionului. Bariera era mult în spatele lor. se ridică în picioare şi porni din nou în sus. Ca toată lumea. e după cum spui. oi şi cămile atunci. Ross îşi făcu loc printre cei cîţiva care se deranjaseră sa" se oprească şi urcă dealul. în momentul acela. . mina pătrunse în buzunarul vechii haine şi scoase un revolver pe care i-1 propti în coaste. în cîteva clipe. cîte un autobuz hurduca pe lîngă ei.

Se lipi de ea. ce-i cu Gueng? Ce s-a întîmplat cu Gueng? Pune-ţi mintea la treabă. Qazvin. Ştiu cărările. Ca şi camioneta care urma..la adăpost de vînt. O să trecem de satul nostru şi-apoi curînd după îista pămîntul se aplatizează într-un fel de platou împădurit. agăţaţi de bare de metal.Pe capul tău.. O să mergem cu camionul pînă la Qazvin.Mai tîrziu. pe unde trece şi drumul nostru. şoferule. O scutură din^iou un tremur. Am predat la şcoala din sat şi obişnuiam să iau copiii în excursie. Qazvin! Mi-aţi face onoarea. o prinse în braţe şi o ştrînse la piept.Ţine-te la adăpost de vînt. Se ghemuiră unul lîngă celălalt în spatele cabinei.. Rînjea. Peste oblonul din spate al camionului observă o maşină depăşindu-i iute. Şoferul automobilului ţinea mîna pe claxon. .Ramificaţia către bază este la trei-patru kilometri în faţă. ajungînd în dreptul lui Azadeh. Camionul nu se oprise. unul zdrăngăni pe lingă el şi.La Qazvin. nu mai repede decît pasul obişnuit al unui om.Excelenţă. Camionul lor n-avea cum să tragă într-o parte. un bărbat cu barbă neagră de aceeaşi vîrstă cu el.O să ieşim de partea cealaltă a satului. strigînd înapoi către Ross. Johnny.O. mergînd* alături de ea. . înghiontindu-şi tovarăşul. Vechiul camion se chinuia să urce panta. camionagiul. îşi zise înfuriat de zgomot şi de prostia de necrezut. sau să furăm o maşină. . In treacăt observă că era plină cu bărbaţi înarmaţi. unde mergi? .De ce să mergi pe jos.. ... aţi vrea să călătoriţi sus. plata. Baza? A. Abu Mard. dacă n-ai fi fost aici. da. E loc în spate. încetini viteza. Către dreapta. Picioarele ei tremurau şi era îngheţată şi foarte nervoasă. sau pe covorul unui bărbat? Azadeh privi în sus la el şi-i repezi un blestem răguşit. excelenţă.Sper să daţi de dracu'. înaintea platoului. Eu doar o rugam dacă. . O să te-ncălzeşti curînd. acciden tată. prinse cu coada ochiului imaginea unui trup 45 . şi-al lui Allah? strigă şoferul pe fereastră. Ştiu ţinutul foarte bine..Cum e. . lăsînd din cînd în cînd la vedere una dintre curbele sale. deşi toţi oamenii ăştia stăteau in spate. îşi zise prinzînd puteri. schimbînd cu zgomot asurzitor vitezele.E destul de plată. dar fu foarte uşor pentru Ross s-o ajute să urce pe platformă. cînd cei care sunt obosiţi pot să călătorească comod cu ajutorul lui Cyrus. O urmăreau de ceva vreme. cum e zona aici? Deschisă.. 'i posibil? . cînd ar putea să stea la căldură într-un camion.« . domnia ta şi ea aţi vrea. în faţă zărea drumul care şerpuia. . stropită de noroi. . Dar mai important. . dar era mai bine decît să meargă pe jos. Apoi drumul principal urcă spre trecătoare.De ce-ar umbla pe jos o floare a lui Allah. 44 . sau cum? . spuse ea. Camionul era pe jumătate plin cii fier vechi.Bărbate. Cînd trecu mugind pe lingă ei. Ii dădu o parte din căldura lui. Ross era deja alături de ea şi şoferul se trezi privind în ţeava unei arme. Ce-ai să faci? . Qazvin nu e la jumătatea drumului către Teheran? Sigur că da.. Aşa o să facem. baza şi Erikki. Satul nostru vine curînd. Dacă Excelenţa mi-ar onora vehicolul. .. oblonul din spate atîrnînd şi zdrăngănind sălbatic.. o să ocolim prin pădure şi-o să ajungem la bază. Apoi putem să mai găsim unul sau un autobuz. dar oricum era mai bine decît să meargă pe jos. primejdios înşirate pe coasta muntelui. fiul ăsta prost de căţea a îndrăznit să mă insulte şi-a vorbit murdar despre legile lui Allah.. urmată de o camionetă verde. Rămase cu braţele în jurul ei şi cu vremea ea nu mai tremură. privind legănatul şoldurilor ei pe care nici chadorul nu putea să-1 ascundă. spuse cuprins de panică. aşa că maşina ţîşni pe contrasens înainte..Nu-ţi face griji..Da.. . tremurînd în braţele lui.

apoi îngenunche şi privi înainte.E-o după-amiază bună pentru schiat sau dat cu . în faţa noastră e altă barieră. iar noul puţ de la Roşa e o adevărată comoară. spuse Lochart. Mînă în mînă. l-ar fi putut utinge. Nasiri s-a ales cu un glonţ în cap. . O jumătate de duzină de oameni săriră jos şi se împrăştiară de-a curmezişul drumului. dar foarte puternicul binoclu. alergară la adăpostul copacilor. Ajunse curînd la o distanţă bună de ei. Maşina şi camioneta trecură prin sat în plină viteză. aşteptînd să plece din nou la sonda Roşa cu altă încărcătură de ţevi. Rod! Nu pentru tocat creierul prin alte părţi! .Ce e. Vîntul. Nu suntem doriţi aici. De sîmbătă. Se zărea satul. Aceasta ajunse pe drum drept. îl urmărea pe Rodrigues.Către Abu Mard.^WF prăbuşit sub picioarele lor.^ .Poate că komitehul o să se răzgîndească. abruptă. 46 CAPITOLUL 40 La Zagros Trei. Cînd camioneta ajunse la intersecţie se opri. . fără să simtă nimic altceva decît că îşi pierduse cel de-al doilea dintre oameni. blocînd cea mai mare parte a drumului.Ce s-a-ntîmplat? . Rod.Sondele lucrează la minimum. apoi trecea la orizontală. Ni s-a spus s-o ştergem.Pregăteşte-te să sari.S-o ştergem dracului de-aici.Ce? Nimic. Echipele mor de nerăbdare s-o şteargă dracului de-aici şi. aşa cum spusese ea. dacă ar fi întins mîna. Ochii îi erau plini de lacrimi. încercînd să se echilibreze şi să compenseze zdruncinăturile camionului. satul nostru. de cînd avusese loc confruntarea cu Nitchak Han. Văzuse limpede resturile uniformei. aşa-i? Pentru ce? Era un băiat de treabă. Am spus-o de milioane de ori. Johnny? Se trezi lîngă ea. apoi o coti la dreapta pe drumul lateral către bază şi dispăru. .fi trebuit să plecăm cu toţii la Shiraz odată cu Jesper şi de-acolo afară. Era Gueng. Camionul nu se opri şi nici şoferul nu privi în urmă. îndreptă binoclul către maşină. nu mai auzise nimic de la el sau de la altcineva din sat. Şerpuieşte încolo şi-ncoace.Mullahii nu dau doi bani pe petrol sau orice altceva în afară de Allah. îneît simţea că. Apoi camioneta viră la dreapta şi dispăru în urma automobilului. . Asta face aproape trei sute şaizeci de mii de dolari pe zi. oricum. Jesper Almcrvist crede că s-ar putea pompa optsprezece mii de barili pe zi cînd o să fie pus la treabă. care îngenunchease în zăpadă şişi vîrîse capul după un panou.SUD pîntecul elicopterului. dar nu era. şi în zonă nu se vedea nici un drumeţ.Sania. . . cu faţa către Tabriz. Coran şi Paradis. La momentul potrivit se strecură peste oblonul camionului. fără s-o simtă. Camionul lor încetini şi şoferul schimbă zgomotos în viteza întîi. Âzadeh? Ea se ridică în genunchi. '47 . mecanicul său. în buzunar avea micul. îşi şterse lacrimile. Ca şi maşina şi camioneta. apoi kukriul pe care unul dintre bărbaţi şi-1 înfipsese în centură.05 după-amiază. o ajută să coboare şi fugiră la adăpost sub copaci. drumul apărea şi dispărea din nou.Ar. . ora 4. . Rodrigues şterse o urmă de ulei. dar acolo ajunge.Poate n-o să fie nevoie.Poate se răzgîndeşte komitehul. ce dracu' mai aşteptăm? . Chiar înaintea lor se afla o pantă scurtă. La început crezu că era bătrînul. n-au fost schimbate de săptămîni. Cerul era lipsit de nori şi imaginea muntelui atît de curată şi clară. . cu o cărare desprinzîndu-se din ea. Tom! . Şerpuind. Dincolo de el.Unde duce asta. n-a făcut rău nimănui. Nu putea să se înşele. Avem unsprezece sonde de deservit. drumul urca din nou. E o nebunie din partea lor a ne dea afară. . sau Mac o a obţină anularea ordinului. uitîndu-se încotro arăta el. cînd au nevoie de tot petrolul pe care-1 pot obţine. Lochart stătea sprijinit de carlinga elicopterului.

Mulţumesc. Se luminase la faţă. mulţumesc. Dar sunt sfngurul american de-aici. Excelenţă. . . ca şi tine. E bine să-i mulţumiţi lui Allah. Putea desluşi teama pe chipul prietenului său.ii cincilea apus.Pînă la al cincilea apus. aş vrea să plec cu acest om. te rog. Toate permisele mele sunt expirate şi la fel stă treaba cu unii dintre ceilalţi băieţi.Salaam.lnsha'Allah. dar se opri. da. toate sondele or să se oprească. gindindu-se: Mimo Sera a fost în munţi ani de zile. aga. . Vrei să stai în Iran. lîngă platforma de încărcare.Rodrigues se ridică. dacă n-au plecat toţi străinii şi aparatele lor. S-a făcut! . IM cgătindu-şi mintea să gîndească şi să vorbească farsi. O să-ntind puţin cablu' palonierului şi după aia e ca nou.I-auzi! spuse Lochart. eu. de ce nu pe tine? Tu eşti cel mai în vîrstă. Eu. . dacă stau să mă gîndesc.Dar. Numai noi putem să aprovizionăm. imediat ce-o să deschid gura se prind că nu-s englez. . să vorbesc cu ktilandarul străinilor italieni. .. apoi se întoarse care Lochart. . asta-i altceva. Sigur. . Le ieşi în întîmpînare..E-o nebunie să rămîi unde nu eşti dorit. Rodrigues nu spuse nimic. Chiar şi de la această distanţă era uşor de < ! ■ sluşit banderola verde.Salaam. Tom! Drace. asta. Salaam. Rod? Bărbatul mătăhălos îşi trase centura peste începutul de burtă şi-şi închise pufoaica. Vi s-a dat timp pînă la .. Mi-ai luat dracului greutatea de pe inimă. HBC. 49 r . Am vorbit într-o şcoală despre State şi afurisiţii de mulldhi şi Khomeini cică sunt Satana.Aga. . Nu spusese nimănui ce povestise Scot că se întîmplase cu adevărat în piaţa satului. Străinii au nevoie de petrol. . Lochart zări încărcătura de ţevi pregătită pentru ridicat. Tom? Okay.. . . aga.Mi-ar plăcea. şi nu cred.I-auzi nimic! spuse Rodrigues. dacă poţi să aprobi fu. apoi îndreptîndu-se către ei. Am o încărcătură de ţevi ce trebuie livrată fa sonda Roşa. Eşti al dracului de nervos de cînd te-ai întors de la Teheran. Putem să plecăm imediat. . al ■ incilea apus avea să fie duminică.. îşi scutură zăpada de pe genunchi şi începu să-şi şteargă urmele de ulei de pe mîini.Islamul n-are nevoie de petrol. eu vreau afară! Lochart îşi desprinse gîndurile de la Şeherazada. spuse Nitchak Han. şi ca întotdeauna revenea la Şeherazada.Şi de ce dracu' n-ai spus-o pîn' acum? Nu era nevoie să rămîi.. urcă în cabina. Cinci apusuri. Aş vrea să plec acum. 48 Jos. Tom. kalandar. Fu din nou cuprins de îngrijorare . Lochart se mulţumi să-i privească.. spuse nepoliticos omul din G. Doi mun■ i lori iranieni aşteptau ca să agate cîrligul vinciului în inel.Trebuie să trimitem un mecanic. . ihcepînd din noaptea asta.Cererea mă onorează. în spatele lui se afla bucătăria şi -l văzu pe Jean-Luc ieşind. Rod! Un '212 e gata de plecare mîine. Şi la al cincilea apus. Şeherazada. un afurisit de bun catolic! Pentru Dumnezeu.. nu dorm nopţile! .pentru Scot.irzile Verzi. bază. văzîncfla o sută de metri ii încolo doi bărbaţi păşind voiniceşte în susul cărării venea dinspre sat: Nitchak Han şi un alt bărbat cu o ■ irabină. Tom. spuse către celălalt IMibat la fel de bărbos. Ce-ar fi să pleci cu Scot? Odată ajuns la Al Shargaz. Să cadă pe capul vostru ce sc-ntîmplă dacă rămîneţi! Nitchak Han îl privi dintr-o parte. Lochart încercă să-şi ascundă surpriza. Kenya sau unde dracu' s. * . Nu puteţi munci sau zbura de Ziua Sfîntă. kalandar. O să fie foarte dificil. . dar mult mai tinăr. baza va fi incendiată.. Tînărul Scot se poartă foarte ciudat.Care-i problema. o să ştie ce să facă.Patru zile lucrătoare..Dacă plecăm.-o mai putea! Pentru moment. Era joi. poţi să te transferi în Nigeria. şi obrazul îi rămase mohorît. .Sunt nervos ca toţi dracii cînd mă gîndesc la actele mele de identitate false. Eşti însurat în Iran. spuse Lochart. Asta o sâ afecteze Iranul.

. sau nu plecăm deloc. . Plecăm direct. care spuse cu voce scăzută: . .Cum vrea Allah!* Ayatolahul este ayatolahul. spuse Jean-Luc alăturîndu-li-se. pilotule! De cîteva zile am auzit că revoluţionari de stînga se strecoară în munţi. . komitehul i se supune numai lui. Lochart îşi desprinse ochii de pe tînăr. arătînd cu degetul în sus. da? . apoi hotărîm ce să facem. Un nor de fum se învălătucea către cer. spuse în farsi şi deschise uşa cabinei. Jean-Luc! As cultă.. . kalandarl Bătrînul păru foarte îngrijorat. kalandar. fără ţevi! . vor sa vorbească cu Mimo Sera.Priviţi! se repezi pe neaşteptate Ro'drigues.Ar putea fi Bellissima. Tom.Acolo-i Măria? . . o să plecăm acum. Morocănos. O să mă-ntorc cît de repede pot. Să mergem.Zice că ce găteşti miroase grozav.Nu ne putem tocmi? . Ayatolahul Khomeini a poruncit ca producţia de petrol să revină la normal.Nu prea departe.Duminică la apus. Kalandar. către nord. Doar dacă nu vrei să te cerţi cu afurisitul ăsta. Nu-i nevoie de ţevi. .Deloc.IranOil a spus ţevi şi ţevi or să fie. tînărul se uită la Han. aga. încercînd să saboteze şi să provoace tulburări.Acolo e aproape de locul unde ar trebui să mergem noi. replică Lochart furios. Noaptea trecută au tăiat gîtul m 50 . care-i răspunsul? întrebă-n engleză. . spuse Jean-Luc. . o să plecăm imediat. Tînărul cu arma îl privi insolent pe Jean-Luc. Jean-Luc îşi înghiţi o înjurătură.Salaam. spre munte. De ce nu i se supune komitehuP. Va trebui să fim plecaţi pînă atunci şi nu putem să zburăm vineri.Spune-i fiului ăsta de căţea că miroase urît! Lochart simţise un uşor miros de usturoi.Poate ar fi mai bine să luaţi ţevile cu zborul următor.E-n regulă.Ţevi? spuse tînărul obraznic. Nitchak Han privea printre pleoape în depărtare. .

pas de probleme. sunt terorişti! Lochart se întoarse. şi cînd ajunse din nou înapoi. scoate afar ă elicopterul celălalt. Am trimi\oameni să-i caute pe'ucigaşi. 111 rna minuscul şi neprimejdios. Lochart lăsă încărcătura de ţevi la bază şi porni grăbit către nord. în apropierea magaziei cu • (Miamită.Unuia dintre păstorii mei şi i-au smuls mădularul. Nitchak Han şi tînărul din < . i că lovi cu pumnul în peretele cabinei ca să Je atragă •nţia şi-i făcu semn lui Nitchak Han. Şase bărbaţi bărboşi. n c în cele din urmă ajungea în vale. Apoi văzu unul dintre bărbaţi oprin• Iii-se şi ochind şi seînteile familiare de la ţeava puştii şi . O să-ţi transinil veştile. injurînd că nu era un elicopter de război.Rod. Bătrînul înainta. uscată ca iasca în aerul lipsitde umezeală. în siguranţă.irzile Verzi se holbau în jos pe unul dintre'hublouri. întunecat. cu n isurile lipite de sticlă. N-ar fi avut nici <• problemă ca să-i nimicească pe toţi. Se uită înapoi în cabină.Da. . < .1 lunci degajă într-o parte. ' . Era Ilollissima şi era cuprinsă de'flăcări. se urcă în cabină. . Pe măsură ce se apropie. 51 . siluetele dispăruseră. dar nu se putu face auzit. Tînărul din Gărzile Verzi îl urmă. pragul de zăpadă al muntelui ■ ■loplit de explozia lui Pietro şi de avalanşa care urmase . spuse Lochart.. da. se iscase un alt foc şi în zăpadă se zărea zăcînd mi trup. < < )borî fără şovăire şi se luă după ei. zigzagînd. era acum aproape cenuşă. aţînd-se de suporţi. Deasupra bazei. aşteaptă lîngă emiţător. lîngă sondă. Nu-s oameni ai munţilor. observă o jumătate de ■ Inzină de siluete alergînd în jos pe cărarea şerpuitoare.Oui. Intr-o parte. Putu să zărească de la • bună distanţă flăcările ce se ridicau la zece metri înălţime leasupra uneia dintre rulote care. trecînd în'spatele lor. Jean-Luc se întoarse cu faţa către fum. descumpănit de miş cările aparatului şi de faptul că se afla în zbor. Strigă. în hainele obişnuite ale I1 Unirilor din munţi.I-ai văzut? strigă . toţi înarmaţi. mai sus. Jean-Luc.

mai tîrziu.Stăteam la masă cînd. . Tînărul privi peste troienele de zăpadă către silueta ce zăcea ca o păpuşă stricată. dar unul dintre ei 1-a B 52 împuşcat. îl văzu pe Pietro. Bătrînul încuviinţă din cap. Lochart ridică o cutie şi ieşi afară. Unul dintre ceilalţi bărbaţi luă cutia din mîna lui şi o duse grîibit la loc sigur. în rînduri ordonate.ele scăpate din foraj şi deosebit de primejdios.sau o-ncurcăm.Cît ai acolo. aproape în lacrimi. amenii împrăştiau spumă. Simţi plesnetul fierbinte al flăcărilor şi apoi'aerul curat. . strigă pe fereastra lui.Mamma mia\ Pietro îl urmă pe Locharţ. scuipînd vălătuci de fum negru. (V-ar trebui să facem acum? . stronzol O sticla de benzină şi o cîrpă aprinsă au trecut prin fereastră şi ne-am trezit în flăcări! Privi înapoi cînd flăcările cuprinseră un butoi de petrol pe jumătate plin şi ţîşniră către cer.. ca de obicei. Dă-i drumul! Ii spuse ce văzuse şi-i ceru să rămînă lîngă radio. Pietro? continuă. Lochart se sprijini de o rulotă ca să-şi tragă sufletul.Ce dracu' s-a-ntîmplat. şi forţară uşa. Mamma mia\ N-avea nici un motiv să-1 î împuşte. părăsind incendiul de lîngă sondă şi grăbindu-se către ei.Pietro.Si. ceilalţi stinseseră focul. pentru un singur schimb. acum şef în locul lui Guineppa.Nu ştiu. Giani i-a văzut punînd foc la camera generatorului.Cum o vrea AII ah! . O duzină. Acoperişurile rulotelor se prăbuşiră într-un nor de Sfintei. . pipăind cu degetele întrerupătoarele. căci. Cu moartea lui Guineppa. Unicul i punet era acela al vîntului şi al flăcărilor şi al singurei pompe de incendiu. multe căzînd pe acoperiş'urile rulotelor din .. am/co! Pietro îşi lipi fruntea de fereastra carlingii. 53 .Jean-Luc. apoi se concentra asupra manevrelor de aterizare. -Tom. şi a ieşit afară să-i avertizeze. okay! Se răsuci la loc în scaun şi arătă către uşă. în timp ce Lochart se întoarse după cealaltă. Nitchak Han privi flăcările şi oamenii ce se luptau cu ele şi cînd Lochart şi Pietro goliră depozitul de dinamită. Focul era încă incon| trolabil lîngă sondă. avem nevoie de ajutor. Lîngă elicopter. . . Tom. deasupra imensităţii prăpastiei curenţii verticali de aer erau violenţi şi vîntul vertical puternic. Bellissima coborîse extracţia la minimum. Cei patru bărbaţi care se luptau cu flăcările se traseră înapoi.Adevărat. Nu-ţi face griji. Au arsuri.Okay. dar acestea erau învelite cu un strat gros de iTflpadă şi nu erau în primejdie. . Apoi.Nitchak Han e în spate cu cineva din Gărzile Verzi. alimentat de petrolul risipit şi de i/. Bastardi! Stronzo bastardil j Lochart şi ceilalţi coborîră iute din aparat. E vina lui că e mort. Nu ştiu. nu ne-a mai rămas timp decît pînă duminică scara. lmgîndu-i peretele de tablă onduiată . A nimănui altcuiva. . Cînd atinse solul.Dacă n-ar fi venit în munţii noştri. Era prima dată cînd venea la Belissima de cînd sentorsese de la Teheran. . sala de mese a luat foc la iuţeală si cînd am ieşit afară erau oamenii ăştia! Nomazii! Banditosl Mamma mia\ Au început să tragă şi ne-am împrăştiat să ne punem la adăpost. iar flăcările atingeau depozitul de dinamită.Cum o vrea Allah! răspunse ca un ecou tînărul. Pietro oprise generatorul şi pompele ţfi executase o oprire de urgenţă a întregii sonde. linişteşte-te! Opri motorul. Nitchak Han şi tînărul din Gărzile Verzi stăteau la adăpost de vînt şi primejdie. Pietro? Hai s-o scoatem! . . John e mort şi o parte dintre băieţi sunt răniţi.Trebuie să ne gîndim la terorişti şi la mort. Nu era timp iii caute cheia. aproape de locul unde-i dinamita. apoi trebuie să plecăm . . m-auzi? : Tare şi limpede. Dinamita era aşezată în cutii. apropiere. n-ar fi mort. acoperindu-şi faţa cu bra(ele ca să se apere de flăcări.

minimum necesar cît timp efşi Lochart aveau să meargă împreună cu el să vorbească cu şeful IranOil din Shiraz. Desigur. . . în sala de mese.Kalandar. Cu mîna noastră. Va trebui să evacuăm! O să amîn plecarea i Scot şi-o să folosim toate aparatele şi-o să sfîrşim treaba. . Ieri ar fi fost i i i i i e n t u l potrivit. Mimmo Sera stătea în faţa lui Nitchak Han şi a tînărului din Gărzile Verzi. Nu am de ales. t Se ridică extrem de demn şi ieşi afară foarte sigur că ini nu va trebui să incendieze baza. aceiaşi "terorişti aveau să pună foc i iei părţi din sonda Roşa şi-aveau să dispară pentru vecie ifcpoi în şuvoiul vieţii din sat. ar trebui să-i consultăm pe cei din IranOil.De-ajuns! Kalandar. de unde veniseră. ajunge! spuse nervos tînărul. Trase cu coada ochiului la tînăr şi la Nitchak Han. şi primul vostru ministru. Timp de o jumătate de oră.Asta mă scuteşte de-o hotarîre.Trebuie să hotărăsc între baza voastră şi satul meu. l'i-o prostie să încerci să joci un joc atunci cînd numai H 'i . cînd vîna singur. sau cu ajutorul avioanelor. iar Lochart. Mammamia\ O mulţime de oameni de transportat! Ce risipă! Mă bucur că băţrînul Guineppa nu-i aici ca să vadă ziua asta împuţită. dacă toate capetele astea de ţînţari nu se supun. e-n joc capul tău. dezorienti. se răsti către Lochart.Dar. s'i lucrăm ca dracu' cinci zile şi-6 să lăsăm dracului Iheranul şi Şeherazada şi că astăzi este ziua Marşului de ■Dlest la care nu i-am îngăduit să se ducă. bani. O §ă-ncerc să găsesc teroriştii Fsfl-i aduc în faţa judecăţii. . fără bunăvoinţa şi ajutorul dom^i tale. Mimmo. Lochart era trist. mîine. .Imediat.O să-1 lăsăm la urmă. Dacă un singur străin şi-o singură maşină zburătoare rămîn pe loc după al cincilea apus şi nu ai pus foc bazei. . porneşte elicopterul! Ne-ntoarcem! Acum! Ieşi ca o furtună. deşi. Ce-i cu Giani? Pietro aruncă o privire scurtă trupului. Direct sau prin sonda Roşa. cea H ei greu "de ajuns dintre toate unsprezece. dacă Aflări ar lyrut. Străinii înghiţiseră min-p una cu uciderea păstorului de către "terorişti" şi el le | licise teama. Ar fi bine să vin cu tine. binecuvîntat fie-i numele.. A "i ci martor? Sau n-a fost? Bătrînii au recomandat un •» t*lent. l i m regulile! Dar mai e problema tînărului pilot.in■erent dacă era plină sau goală. Toţi străinii îl Bscră pe Hassan. să ezite o clipă . a cărui prefăcută aroganţă şi nerezitate era minunat de urmărit. s-a terminat cu Yazde'h şi cu toţi oamenii tăi.Chipul lui Pietro se-ntunecă. Evacuăm la Shiraz. de la Shi. Pjiviră cu toţii după el. N-o să putrezească. . Ii părea rău pentru toţi cei care jfsiseră petrolul şi exploataseră cîmpul şi puseseră atîta Rergie. vor ca producţia de petrol să revină la normal.' Bellissima e distrusă. Tu. Excelenţă'. îşi zise. evacuarea lor este sigură şi pacea va oliorî peste Yazdeh. păstorul. Bazargan. îşi îngădui umbra unui ibet. pentru că Ayatolahul. Tom. Pietro şi încă trei sondori mai în vîrstă. va trebui să plecăm. N-avem jtccva de făcut. pentru mai multă siguranţă. spuse. Excelenţă. care vorbea pine farsi.Cinci zile? . jse grav. Intre timp. şi-i iau şi pe cei care sunt răniţi. fără elicoptere va trebui să închidem toată zona extractivă şi să începem să evacuăm imediat. o s-o facem noi şi-atunci o să dănî'foc satului. eforturi şi riscuri în el.. .In numele lui Allah. Planul său funcţionase impecabil. adăugă tînărul către Nitchak Han. Şi pînă l| zori. în orele ii lunecate ale nopţii. talent. în jurul lui. . E foarte uşor'să 5 4 5 5 ' . cînd străinii se vor călca în Picioare în fuga lor. ar fi bine să nu Icati nimic. să vorbesc cu Mimmo. Nitchak Han văzu toţi ochii întorcîndu-se spre el. . dar n-avem de-ales.. se gîndi plin de satisfacţie. Aceiaşi "terorişti" distruseseră sonda. Munţii ăştia sunt plini de ascunzători. drept un adevărat membru Gărzilor Verzi. spaima avea să Id ţ'îlspîndească peste tot. încercase să-1 convingă pe tînăr să extindă intervalul de timp sau să-i îngăduie să lase cîţiva oameni. ştia că putea s-o facă fără..Pentru moment. cealaltă mînă aşezată pe biceps. Pietro făcu un semn către foc cu pumnul stîng strîns. E scandalos. La sonda Roşa. Sărmanul meu frate de sînge! spuse trist. Am nevoie de Almqvist ca să închidă puţul.

" . îşi zise.Atunci pune-1 la încercare.16 după-amiază. va înceta să se mai practice. şi apără proprietatea soţiei! "Naţiunea noastră islamică se va supune întru totul 'lor din Coran şi Saria. căci s-a dovedit a transformat multe dintre şcolile noastre în case de oştit uţie.şi-aş fi cea mai bună soţie . a noastră. Cinci. spusesl ea. samavolnica lege dată de lud Satan.ipînite de aceeaşi hotărire tainică. Pentru ci piloţii au fost buni cu noi. cereri. fără nici un fel de libertăţi sau cpturi. N-a fost prima pe care-am avut-o de cînd ne ştimj Fără piloţi." . ora 5. spusese Şeherazada imaginii ei clin oglindă. cu acelaşi aer d aşteptare care învăluia Teheranul de două zile." .Cu siguranţă asta-i o greşeală. nu s-ar fi întîmplat niciodată. ] care le cere să-şi acopere părul şi braţele şi picioarele şi ■ părţile femeieşti". Mai sunt încă patru zile să descoperii adevărul.Pentru că şcoala a fost un lucru minunat. îşi aminti cum rîsese laolaltă cu ea. nu Khomeini încearcă să a toate astea! O să ies pe stradă oriunde-o să fiu! 1(1 Femeile pregătiseră demonstraţii de sprijin în tot nul. Ab'adan. Pentru că eu cred că tînărul a spus adevărul Cred c-ar trebui să-1 laşi pe tînăr să plece. "Imbrăcăminteapotrivităpentru o femeie este hijabul. femeile. Mai e încă vreme. O stăpînea un tremur de excitare plăcut şi-n 57 . ci iremiştii care-1 înconjoară. între soţi şi soţii.chiar de către Imamul însuşi . Isfahan. niciodată! 56 "Invăţămîntul mixt. Cum ar putea ' arît de mulţi oameni într-o singură ţară? Toţi la fel? . niciodată. dacă punem la socoteală Ziua Sfîntă. Meshed. jur iu pot să stau cu braţele încrucişate şi să văd surorile le mai puţin norocoase împinse forţat înapoi în iinericul Evului Mediu. spusese Iici mullahului cu multă prudenţă. Pentn prima dată în istoria ţării. implorări. orice ar spune. Fără ei. chiar n oraşele mici precum Kowissul.chiar şi revolte. unde trăiesc de o mii de ori o mie de ori o mie de ori o mie de oameni.Pe Profet. Nu uita cur ne-a făcut să rîdem cu'poveştile lui despre locul acel numit Kong. din ţara numită China. între fraţi si surori. Tabriz. n-am fi ştiut multe dif cele pe care le ştim acum. ochii negri şi mănîncă cu bucăţi de lemn. toate sunt minciuni! Ridicol! îi spusese herazada lui Lochart. Erikki. Dar acum ştid şi putem uşor să construim alta. . oricît de mult mi-aş dori copii de ine . spusese. blesteme. dar soţia mea s-l împotrivit unui accident. Mă bucur că e departe. .Rămîne totuşi primejdia ca el să fi minţit. Eu am'ales! Eu singură âm hotărît!'N-am să porţi niciodată văl sau chador sau basma împotriva voinţei mele! Niciodată. introdus de Şahul Sat an cu cîţiva ii în urmă. singure. în dimineaţa ma'rşului. dar în nici un sat. Iiicepuse în dimineaţa aceea. .spusese Azaden. soţia lui. Da. extremiştii.'pînă la urmă nu i-aş da Hsculare.Minciuni. Pe întinsul Iranului avuseseră loc certuri şi înfruntări între mai mulţi părinţi şi fiicele lor. Imamul nu poate să mă asta! Ne apără împotriva alungării de către soţ.a drepturilor lor atî-t de greu cîştigate. în Qom. CAPITOLUL 41 Teheran. interziceri şi . pentru că. "Actul Protecţiei Căsătoriei. Adevărul trebuie să fie strigat de acoperişuri! Lucrurile astea nu le spune Imamul. Meshang! ţipase ascuţit Zarah. Mă bucur că Tommy al meu nu-i aici! Asta face lucrurile mult mai uşoare. este dezaprobat de popor. Hussain. care a| toţi părul negru. se pregătiseră să iasă pe stradă în semn de protest arătîndu-şi solidaritatea împotriva oricărei încălcări del către noii'conducători . potriva poligamiei şi ne garantează dreptul la divorţ şi i u l . Femeile nu trebuie să mun-\scă.Allah să ne apere . ele trebuie să stea acasă şi să-şi îndeplinească i'cuvîntata datorie poruncită de Allah de a zămisli şi y/e copii şi de a purta de grijă stăpînilor lor. şi nici n-am fi avut un astfel d sat bogat. pe faţă şi pe ascuns! Şi pe tot cuprinsul Iranului femeile erau Sl. aceleaşi argumente. i Da.De ce? .îs 15 Sî-I aluneci şi să cazi peste puşcă. ca un gruj definit. Marşul femeilor s< isprăvise. Fanaticii. rugăminţi.Am hotărît să port chădorul în semn de protest împotriva Şahului.

jnîniindu-se. Purta o căciulită nostimă de blană.. se fardase doar atît cît să se asigure că vînătăile din jurul ochiului sting erau bine acoperite cu pudră. Nn/ţa te. . chiar şi de partea acelora care sosiseră purtînd chador. prinţşsăf înălţimea sa Zarah a şi sosit. Seherezada îşi ridică 58 lina şi fugi pe coridor cu hainele fluturînd.. . taxiul fu ii' i >it să se oprească. un pulover verde. locul de unde trebuia să pornească marşul. împuţiţii de ucigaşi aduşi în faţa judecăţii. acuzat. apoi coborî •ţrile în întîmpinarea lui Zarah.erfi lui Allah şi se simţi purificată. veniseră mii şi soseau tot mai multe în fiecare minut. icdeam că Meshang o să te oprească în ultima'clipă. împreună cu un minunat colier de perle. din toate punctele cardinale. le-ar fi păsat. bătrîne. unde e locul drepţ-credincioşjlor. In definitiv. cît de minunat arăţi! Infierbîntată.acelaşi timp dureros.|>rc noua haină de hermină pe care'trebuie neapărat fo am. ntlouă purtînd mîndre blue-jeans.ş'i chiar dacă l-ar fi auzit I I . Nu este verdele culoarea Islamului? se gîndi bucujoasă. Haide. "trecîndu-le pe urr. din nou.. Tatăl ei îi dăruise acea rochie la aniversarea zilei de naştere de anul trecut. nu trebuie să întîrziem! J-aştcaptă un taxi. n-avea nimic de făcut decît să se roage. ciorapi de nylon şi cizme ruseşti din piele întoarsă. In timp ce-şi aranja pe cap mica pălărioară căptuşită cu blană.O. Blestemaţi fie oamenii cei răi care l-au ucis! Allah să-i arunce în groapa Infernului pentru veşnicie! Allah să-1 apere pe Meshang şi toată familia şi pe'Tommy al meu şi să nu lase extremiştii să ne ia libertăţile! Avea lacrimi în ochi. uniţi-vă! Refuzăm să fim ţinute cu sila în i'urdah sau chador. mort sau liber şi nici altceva despre telex. Şi înlătură acele probleme din minte. aşezată (X'hcreşte pe creştet. Ucigaşii unchiului Valik. ai lui Anmoush şi ai copiilor.avea mai bun. • irccaşi fervoare. O. Jnsha'Allahl îşi zise. patul era plin cu costume de. n-am mai protestat pînă acum ca un grup unitar. 59 . fustă verde. spuse Zarah cu un rîs scurt. aşa că fără îndoială trebuie să arătăm cît mai bine. S-a oprit ninsoarea. mulţumită de ceea ce vedea: părul cîrlionţat revărsat pe umeri. victorie! . A fugit la bazar ca să scape şi-a litnt cu totul de marş. blue-jeans. Numai dorinţa de a vedea dreptatea. N i c i u n a d i n t r e e l e n u a u z i m o r m ă i t u l d e I' .M-am pus pe capul lui ieri de dimineaţă ş'i-am iliiuiat toată ziua şi toată noaptea şi dimineâţa'asta. femeile. sărmane. . panto'fi cu tocuri ic şi scurte matlasate de schi. bluză verde. ziua promite să V bună. şi pălărie.Femei.La Universitate! porunci Zarah şi apoi se porniră •■ iripit ca tot atîtea păsărele. . părul liber . Tinere. care e absolut necesară sau altfel aş muri de ruşine h fîija prietenilor mei. îmbrăcată cu ce.N-a avut nici o şansă. analfabete sau culte. In spatele ei. Şi le şterse.iprobare al taximetristului . Tata e-n Paradis. luptă. O cuprinse o tristeţe bruscă. îşi verifică machiajul în oglindă pentru ultima dată. pentru că aglomeraţia era uriaşă. De unde erau aşteptate cîteva sute de femei. cizme. . din familii sus-puse MIII modeste. blănuri şi.Nu chadorului prin forţă! . noi. Cind ajunseră la două străzi distanţă de porţile Univer-M' iii. „ . Săracul tata! îşi zise. iar pe deasupra se notărîse să poarte un pardesiu asortat. căptuşit cu blană. iar cîteya strigau lozinci. Unele dintre cele mai bătăioase ţineau (Irja discursuri. HBC! Cît urăsc literele astea! Ce s-a-ntîmpla't cu Karim? Nu mai auzise nimic de sîmbătă şi nu ştia dacă fusese denunţat. deşi răcoroasă.una o uliţă de schi -şi toate erau la fel de înfierbîntate. zdrenţe. U :. care o aştepta în hol. ţărănci sau patriciene. Nu. uşa se' deschise şi Jari intră grăbită. Şi asta făcu. schi şi alte haine la care se gîndise şi la care renunţase.Unitate. uitînd de toate durerile. călduros.Ce păcat că nu e primăvară! Atunci aş purta rochiţa mea uşoară de mătase şi pălăria galbenă şf . pe vremuri. Zîmbi chipului din oglindă. Zarah dragă! spuse'îmbrătişînd-o. . plutind deasupra tuturor. Abia se vedeau. pantaloni. aşa că de fapt n-ai de ce să plîngi.. arăţi minunat. In taxi mai erau alte trei femei .E vremea. rochii. l'iintofi.prietene şi verişoare. de •a" s-ar fi dus la un picnic.

acqperindu-i pe mullahi şi sprijinitorii loi care strigau "Sacrilegiu!" Cînd se putu face din nou auzită. luîndu-le de braţ pe Şeherazada şi Jari şi nici una dintre ele nu-1 auzi strigînd după ele : . . Furia lui crescu. am împărţit cu ei ferinţa şi închisorile şi am ajutat revoluţia şi l-am alunt pe despot.Unii mullahi spun că noi. Iranul este liber. dar tot vreau să intru singură în . femeile. revărsîndu-se vesele înainte.unele chiar mai bine educate decît unii bărbaţi -. vălurilor. Nu fi judecător! Femeile s-asculte de Allah! Dar glasul lui fu acoperit de miile de glasuri şi . unele dintre noi cunos< legile moderne. din zid în zid. nici chiar Ayatolahului. n-ar trebui să fim educate şi trebuie să purtau chador.II binecuvîntăm pentru ce a făcut şi am luptat cît de no am putut. fu prinsă în valul fiejbinte. ascultau şi ei. nici mullahilor. De tre. Se părea că se puseseră dintr-o dată în mişcare cu •le şi în curînd umplură bulevardul. . q recunoscu din j'.Tîrfelor! Toate nişte tîrfe! Mulţimea fierbea fără să ştie ce»să facă. De-o sută de I i-um spus lui Meshang că desigur'că l-aş întreba pe el 'litru cine să votez. da. Allah e mare! . cele mai multe dintre organizatoare copleşite de numărul uriaş si de varietatea femeilor. dragă. scandalizaţi. Şeherazada se întoarse şi strigă: -'Trăiască Revoluţia! Allah e mare! Allah e mare! Len-la Curtea Supremă! Femei judecător! Ne cerem dreptul! Teymour.O.rafia pe care o văzuse acolo.Moarte despotismului sub orice nume! . Namjeh Lengehcontinuă: 60 . toi contra.Protestăm. ■ '. activistă şi luptătoare pentru drepturiI femeilor. De ce n-ar fi aceste femei judecători? De ce? Nici un motiv! . nu! Fără despoţi! Votul Jntru femei! Nu despotismului sub orice mască! Len-|hi pentru Majilis.L-am sprijinit pe Ayatolah din toată inima! Alte strigăte o întrerupseră.■ni nu-i dădu atenţie. Cei mai mulţi bărbaţi. Chiar ţ. alături de sute altele. . De trei generaţii am aruncat vălurile. ■ Femeile să se supună legilor lui Allah! strigă.dacă vreau. şi acum suntem liberi. nu e minunat? spuse Şeherazada.iln'nă. nd toată circulaţia.Ai dreptate. Ii întoarse spatele veselă. studenţi iprofesori. o binecunoscută avocai din Teheran..Am fost la Doshan Tappeh împotriva Nemuritorilor! N-am luptat şi-am suferit ca să ne lăsăm pradă despotismului! . a basmalelor! Ca şi celelalte. Zarah! Chiar protestăm! Nu-i aşa? . mai bine deci. Lengehi . entuziaşti. uraaa! strigi! Şeherazada. Eu singură .Allah e mare! îi răspunseră miile degalsuri ca un ecou . Ai votat podată? . pro şi contra. unii bărbaţi. dreptul tlea înapoi limbile ceasului! Strigăte uriaşe de "Nu. o mare-rfevărsare de ficţiune. Cîteva grupuri de bărbaţi.Nu. Dar asta nu dă ţia'nui. iranianul pregătit de OEP care preluase tamentul Seherazadei şi fusese trimis să supravegheze şui şi să-f identifice pe militanţi. alături de cîţiva mullahi. desigur că nu. 61 J . cot la cot cu bărbaţii. Dar asta nu-nseamnă că vreau să am dreptul s-o fac dac-aş vrea. încerca să se facă auzită pest< tot acel tumult. Zarah. Nimeni nu observă cînd începu jiil. Namjeh Lengehi.Femeile astea să fie judecători! strigă Zarah. generaţii avem dreptul la educaţie şi de o generaţie drep tul să votăm. costumelor şi vîrstelor.i cîţiva bărbaţi li se alăturaseră. berat de jugul lui şi de jugul străin.O. .Unele dintre noi sunt mai norocoase decît celelalte unele mai bine educate decît celelalte . nu putem să fin i judecători. Şeherazada! Şi sunt atît de multe dintre noi O femefe bine îmbrăcată. Jos cu obligativitatea chadorului.ministrul Educaţiei!" " . ca otop cu o forţă irezistibilă.Daaaaa! Trăiască femeile. Cei aflaţi la tarabe şi la ^rele şi balcoanele caselor alăturate se holbau la onstrante cu gurile căscate. Zarah plăti omului şi-i dădu un bacşiş frunlos". ba chiar şi legile coranice.

caro flutură deschisă în faţă ca să-i arate despicătura coap selor! Uite. să scoată vălurile. Un bărbat scoase cuţit şi muri cu cuţitul altuia în spate. în sai unde n-ar fi îndrăznit niciodată să strige lozinci. tîrfa tînără cu haină verde. o văd! Pantalonii albaştri! Allah să n< apere! Poţi să vezi fiecare cută de zinaatl Parcă i cheamă! Ca şi cealaltă cu care se ţine de braţ.i. încăierări spontane între liberali şi fundamentalişti. a'. un alt c mort şi ici şi colo copii prinşi la mijloc. în jurul lor.Allah e mare! Allah e mare! . Cei pro şi cei contra.Allah! Blestemată fie că mă aţîţă! . liderul studenţilor tudehi. bunicilor. nu ca acolo. ş i s e minun au. Priviri şi gîndu libidinoase înconjurau demonstrantele. care scăpase din arnbuscadă în noaptea în care fusese prins Rakoczy.Egalitate pentru femei! Votul! . Avură loc cîteva încăierări. Numeroase ciocniri între grupuri sau indivizi izol. în timp ce prietenii săi îl acopereau 62 .. i verde! Tîrfeîor! Hei. nu ţărani! Era altfel aici. Legea coranică cerea mahomedanii să se opună oricărei ridicări împotriva ' lamului.Femei. cea cu hai 1. uniţi-vă! .. Nu era asta capitala? Nu erau locuitorii Teheranului.Victorie. tîrfoîTîrfelqr de colo! Vă trebm un mădular zdravăn.Uită-te la aia. baticurile şi chadorurile. Cîteva capete sparte. unii morţi.Uită-te la aia cu pantalonii ca o a doua piele! . Ibrahim Kyabi. Cîteva focuri de arn Răniţi. orice fel de despotism! In faţa demonstrantelor. ajergă în stradă şi ridică unul dintre copiii împietriţi de spaimă. luptă! .Unde? Ah. înlăturîndu-şi fără teamă basmale şi vălurile şi chadorul. . bulevarde sau străzile laterale încejjura să se stringă grup de bărbaţi. începură să se contraz din ce în ce mai violent. mătuşih mamelor. Femeile prive. uite acolo! . asta vă trebuie! Bărbaţii priveau şi strigau măscări. unitate.. tribul Tehrani? Elita Iranuln Orăşeni. între < de stînga si Gărzile Verzi.Nu despotismului. adăpostindu-se în spatele maşinilor parcate. în spatele lor. D in ce în ce mai mu lte uitau ( cumpărături sau tarabe şi se alăturau surorilor.

îl scoatem noi de la scîrbele alea! II ic-mi încă o dată cum arătau oamenii aceia. . In ii erau departe. prietenii lui ii'Hştiindu-se de jur împrejur. îndreptîndu-se către arduJ Roosevelt. ase trădarea legăturii sale la sediul tudeh. Printre ei era şi Karim Huli. De ore întregi o căuta pe Şeherazada printre 63 I . La o sută de metri mai departe în spate. Mîinile i se încleştară pe 'i na M16 furată cu o săptămînă în urmă din arsenalul Ui Ooshan Tappeh. Asta ar trebui să ască de orice primejdie pentru un timp. ra singurul nume sub care îl cunoştea pe Rakoczy. . ştiind m depăşiţi ca număr acolo.i prozeliţi. se mişca încet un camion bliis. Cum rămîne cu Dimitri Yazernov? I . ' i [i!Te alăturilor cu celula ta. aşa cum s-a planificat. ^u faci nimic pînă la Marşul de Protest al Femeilor. ! >.i. să-şj radă barba şi să stea ascuns casă conspirativă din apropierea Universităţii. Omul îi c să nu se ducă acasă.curi de armă. c Gărzile Verzi şi ambuscadă.ih împuţit. mai mult decît de-ajuns. Reuşi s-ajungă la adăpostul colţului clădiri.'strigînd •nilorsăi: Veniţi după mine! I irau şase cu toţii şi alergară pe alei şi străduţe. leci la Kowiss în ziua următoare.i o jumătate de oră după arestarea lui Rakoczy. prin iţi mea care îl înconjura. Unanim le istorisise puţinul pe care şi-1 amintea i > . în siguranţă. îşi zise din nou. asigurîndu-se că micuţul era teafăr şi. plin cu tineri care fluturau mîinile şi strigau rajari. apoi întrebase: ("îţi oameni or să vină cu mine Ia Kowiss? Tu şi alţi doi ar trebui să fie de-ajuns pentru un U. Erau piloţi în civil. In curînd meu va fi răzbunat. o rupseră la fugă. Celor din tudeh li se ordonase să c i o c n i r i l e d e s c h i s e c u G ă r z i l e Ve r z i . Se bucura că poate să activeze din nou ce stătuse ascuns. să se infiltreze în rînduri şi .Libertate! strigă şi ieşi grăbit în stradă ca să se Iurc l i n i i l o r din faţă ale marşului. Nu-ţiîace griji. s ă iiuiască alături de femei.

u n u l . dar spectrul tatălui său atîrna deasupra lui îşi ascunsese cu.De ce sunt bărbaţii ăştia aşa furioşi? întrebă îherazada. ochii îşi pierii vederea şi muri cu numele lui Allah pe buze. cu ochii plini de dorinţă.Allah e mare! Ţîşnise pe neaşteptate şi străbătu intervalul care-1 ara de remei. şi se aruncă asupra ei. unde ordinea şi discipli erau aproape inexistente. komitehurile deţinfnd putere emiţind ordine şi contraordine. scăpînd cuţitul. cu sîniî ridicaţi Etiulri. Femeile din primele rînduri fe v< pumnii ridicaţi şi furia. Nu ne pot opri! i-u akbarl l'rintre bărbaţii care blocau bulevardul era si cel ||rc. doi J. Ca mulţi alţi piloţi şi ofiţeri din întreaga ţară. Pînă atunci nu fusese atins.Egalitate pentru femei! strigă el. care se opum Marşului de Protest al Femeilor şi cerea să aibă li contrademonstraţii ale drept-credincioşilor. crezului său politic şi legăturii sale prerevoluţionare. auzin-|H glasul rugător: .grijă dorinţa de răzbunare în cel mai adî colţişor al'sufletului. Noaptea trecută. Cele pe care le rănise ţipau I se zvîrcoli să se ridice în picioare. 65 . Dosarul era bun şi putuse să ju cu inima curată că sprijinise Islamul. In faţa coloanei de demonst bărbaţii formaseră o barieră groasă de-a curmezişul s oprind înaintarea. repede! Repede! Umple-mă! Desfă-mă! intru tine nimic! Repede! Repede! Oh Satan. Instinctiv. pentru rudele lor. Dă-„•o toată.. < Şeherazada! Tu. Cu o noapte înainte încercase să se strecoare în turn de la Doshan Tappeh ca să găsească registrul de zbor HB dar fusese întors„înapoi.. doborîn'd o jumătate de duzină. . Prietenii săi erau la fel de îngrijor. bîjbîind după ea. îşi jurase că n-avea să greşească. îa-mă repede! Pentru tine e fără bani. Şeherazada depinde de mine. surorilor sale şi rudelor despre care ştia că vor ieşi < asemenea la marş. .. î îngrijorase profund pentru soarta Şeherâzadei. Nu trebuie! îşi zise. închipuindu-şi-q goală nsicrnut. cuţitul pumnul lui gata să o despice. Allah e mare! murmură extaziat. Allah m-a făcut unealta Sa ca 1-1 trimit în Infern pe acel bazaari viclean şi acum Allah da în mină pe tîrfa lui de fiică. cuvintele sale Ind acoperite de strigăte. fiidiiparea duhorii diavolului.participanţii la marş.Sunt doar prost sfătuiţi! Cei mai mulţi sunt ţărani. Creierul îi era plin de parfumul ei. O recunoscuse pe Şeherazada în avangardă. deşi nu-mi e: îngăduită! O căută îngrijorat cu privirea printre rînduri. . strigă Zarah.. simţindu-şi fericirea destrămîndu-se în 'ţhesuiala din ce în ce mai strivitoare. cu buzele umede. El şi ceilalţi er încartiruiţi la Doshan Tappeh.. . înarmaţi. el şi un grup < prieteni ascultaseră la radio o emisiune violentă. simţindu-şi rbflţia pulsînd încordată. Democrat pentru totdeauna! Islamul pentru totdeaun Democraţie. In noaptea aceea avea de gînd încerce din nou.. unde din vreme în vreme vorbea şi emitea Ic Ayatolahul Khomeini. ştiii că era undeva acolo. tn<l-o doar pe ea. dar n-o zărise. cu picioarele desfăcute.. ajută-mă l«l sorb pe Allah din mădularul lui. lege şi Islam pentru totdea. O pipăi pofticios cu privirea.. îşi scoase cu o smucitură pumnalul. . la închisoarea Evin. Ilise curajoasă Namjeh Legenhi. care daf sens vieţii mele. Lovitura mortală porni 'n o atinse şi-nţelese că Satan trimisese în calea lui un I rflu. inec diară. pe Khomeini Revoluţia.la-mă. femeile din primei 64 I riduri încercară să încetinească pasul. numai la trei paşi. nzîtul mîinile spre ea. Kari fusese chemat înaintea unui komiteh la un interogator asupra dosarului său.. dar nu putură. ochii ei îngroziţi larg deschişi... Ne vor ca sclave! Bliive! Nu-ţi fie teamă! Allah e mare! Luaţi-vă de braţ. aşa că în dimineaţa respectivă luase camionul şi se alăturaseră marşului. îl dusese la moarte pe Jared Iţkravan. Cuvintele muriră. . a unui ayatolah fundamentalist. alte ordine venmd de înaltul Comandament subordonat primului minist Bazargan. dar alunecă şi căzu din pricina erhîutării. nlul miilor de trupuri le împinse inexorabil înainte. altele de la Komitehul Revoluţionar şi altele i la radio.. Simţi o arsură cumplită în piept.

surori! înainte! strig. tînărul despicase braţul l u i Namjeh Lengehi. Şi femeile noastre sunt acolo. strigăte şi ţipete şi un muget de mînie din piepturile miilor de femei care îi priveau din spate. amîndouă părţile strigînd "Allah e mare!". Un al! bărbat se repezi asupra lor urlînd şi fluturînd un cuţit. .i Şeherazada din nou şi marşul continuă. Cele rănite erau purtate pe_ braţe sau ajutate să se dea deoparte. dominîndu-şi teama! Strigătul fu preluat de Ibrahim care tfase t i c Şeherazada. I Şeherazada privea împietrită la figura năruită \i picioarele ei. dar mai înainte de a fi neutralizat. apoi groaza şi ura faţă de ceea ce se întîmplasc izbucru într-un strigăt. Ibrahim lîngă ea cu arma în mînă. alcătuire ş\ chip. se prăbuşi ţipînd. -„Nu-ţi fie teamă! înainte pentru femei! îi văzu încrederea şi pentru o clipă îl luă drept vărul ei Karim. O altă împuşcătură. Acum protestul deveni din nou ordonat. Apoi opoziţia a fost zdrobită. Alţi bărbaţi alerga'ră către primele rînduri ca să dea ajutor şi. înainte! E înşfacă de braţ pe Zarah şj pe Ibrahim şi pornirii înainte din nou. amîndouă părţile la fel de sigure că au dreptate. celelalte revărsîndu-se înainte.înainte pentru tata! Jos cu extremiştii şi Gărzile Verzi] Jos cu ucigaşii! Haide. . -Allah-u akbarl Allah e cu noi. deşi mulţi bărbaţi priveau posaci de pe margine. printre ei. Teymour şi alţii fotografiind 66 i . . împreună cu mulţimea ca o hoardă năvalnică alături de ea. înainte pentru Allah! strigă Lengehi. Neabătute. rîndurile din faţă împinseră înainte. un aii bărbat. atît era de asemănător la înălţime. barîndu-le drumul. prea multe! Bărbaţii se traseră înapoi din calea lor şi drumul era deschis. camionul cu aviatori.Allah e mare! strigă Şeherazada.Sunt prea multe.militantele. Nimeni nu li se mai opunea.Lăsaţi-le să treacă! strigă un bărbat.Un muget de triumf se ridică din coloană. unele dintre ele! .

cu o bas ma păt ată de sîn ge în II braţul ui.cni acasă.heran. Iranul e un Stat Islamic. . Cînd coloana se formase. spuse Şeherazada. Purta fustă n u l descoperit. Marşul se desfăşură fără alte necazuri şi. Da. mullahii 1(1 vă zdrobească. în piaţa satului Kowiss era linişte. Profet. în general. către sud. nu se auzea nimic în afară de ml biciului şi ţipete. Dacă vă opriţi acum. Numai o jumătate de duzină dintre cele aproape sute de femei erau îmbrăcate în paltoane şi rochii entale. I )ar în sate şi în micile orăşele. Unde scrie în Coran că nu-1 ascultăm pe Allah dacă uirtăm chador? strigă una dintre femei. marşul fu oprit mai i i l e de a începe! Departe.Ai dreptate. E un succes . Toate femeile IUI-S îmbrăcate după hijab pot fi învinovăţite de iu ne indecentă în public şi condamnate după legile niilui. cu chipul palid şi murdar de . şi mîine. protestul continuat în pace. Această demonstraţie e interzisă. spuse Zarah încă zguduită.ipe de trupul lor". şi mîine.Eun suc ces ! sp use sla b Na mj eh Le ng ehi . Trebuie să ieşim line. Primul în 67 . pînă cînd Imamul va accepta ic să nu ne oblige să purtăm chadorul şi să ne lase iiurile. la soţii şi familiile ' Am făcut ce ne-am propus şi-acum'putem să f. înc ă Hi nd în pri me le rîn dur i. "O. chiar şi Ayatol ahul o să iţrlcagă hotărîrea noastră. Acum putem să mergem acasă. mullahul Hussain fusese acolo. I 'ra soţiajdirectoruiui băncii şi fusese la universitatea I c. cum pot să-ţi mulţumesc că ni salvat? Da. îmbrăcămintea ei era modestă. aga! O. O să ieşim şi mîine iceşti nebuni or să ne distrugă. spuse Ibrahim. 111 său fusese acelaşi în alte oraşe: la început necazuri. spune nevestelor şi fiicelor tale şi ■ i l o r drept-credincioase să-şi tragă vălurile mai >. Nu. de pe care teama încă nu se topise.

" Mergi şi acoperă-ţi părul! . Este hijab.N-am s-o fac! De mai mult de patruzeci de am femeile iraniene n-au purtat văl.Iţi mulţumesc că eşti îridurător! Allah să t binecuvînteze şi să te păzească! Iţi mulţumesc! La aeroportul Teheran. . ai fi avu i parte dje acelaşi lucru. căci Allah. . femeia leşinată fu luată de acolo. ora 6.A fost o greşeală! spuse ea împietrită de spaimă. ■ Atunci Hussain se întoarse către nevasta lui.Patruzeci de bice o să-ţi domolească nesupunerea Allah e mare! Hussain făcu un semn unuia dintre acoliţii săi. Restul sr înapoiaseră la casele lor. Cele de care vă temeţi c-ar putea fi nesupuse. . Cînd totul se sfîrşi.. A fost o mare greşeală! Da! . parcat pe platforma d încărcare. Aparatul se întorsese de la Tabriz de aproape o oră: acum realimenta."Bărbaţii sunt cei care hotărăsc treburile femeilor. Şi nici conducătorii sau soţii lor nu le forţează să poarte! .istorie.40 seara.Dar drept-credincioasele din celelalte ţări nu suni obligate să poarte chador. închideţi-le în încăperile lor şi biciuiţi-le. în strigătele vesele alr bărbaţilor care priveau. . Mclver condus maşina în afara zonei de mărfuri.Cum îndrăzneşti să te alături unei demonstraţii i tîrfelor şi femeilor stricate? ■. Mergeţi şi vii îmbrăcaţi imediat cum se cuvine! . cn pîntecul uriaş din pricina sarcinii. Ceilalţi o înşfăcară pe femeie şi q legară. în mărinimia lui. în piaţă. pregătindu-se pentru zborul de intoarcer 68 I . certaţi-lc îndepărtaţi-le de la voi. îndepărtaţi de la voi mînia stîrnită asupra lor. In tăcere. Dacă nu purtai copil. Curînd biciu I sfîşie materialul de pe spatele ei. pe drumul care s îndrepta către avionul lor ETLL. Şi dacă după asta vi se supun. iar femeile cinstite sunt prin urmare supuse. a hotărît pe unul deasupra celuilalt.N-ai sa mănînci altceva decît apă vreme de doua zile. Avîndu-1 p Andrew Gavallan pe scaunul de lîngă el. ca să-ţi aduci aminte. la patru sute de metri mai departe. de celelalte femei. Imamul a decretat hijab.

'am să mă ocup eu aşa cum ştiu de treaba asta Tal bot. Cînd sosise de la Al Shargaz. lăsînd portiera deschisă. . . Putem să ne întoarcem singuri. .Talbot ţi-a lăsat un mesaj. A spus să-1 cauţi cît mai repede. Cînd "aterizase. întrebam dacă ai putea fi atît de amabil ca să ne duci fi la Tabriz? Numai un singur zbor de data asta. ivind chef de amabilităţi cu nici unul dintre"ei. domnule Armstrong! Şi roagă să-1 vezi cît mai repede cu putinţă.rS ce se apropia în viteză de ei.Nu. Inul dintre multele aparate închiriate de guvernul icrican ca să evacueze personalul civil şi militar al nbasadei Americane. Nu-i 'oie să ne aştepţi. Cînd Gavallan se putu :e auzit. spusese el furios în faţa şantajului. trebîndu-se ce ar fi putut să însemne. şi-1 iară politicoşi pe Hashemi. domnule Gavallan! Hashemi se urcă pe bancheta din spate. . spusese amabil Gavallan. Iver îi spusese imediat. Mulţumesc din nou.Cum luăm legătura cu dumneavoastră. Chiar dear fi crape cei de la CID sau Special Branch. .A spus şi unde.Mac. de ce era oie să fie cooperanţi.Pe sîmbătă. spuse: . Aerul supraîncălzit din reactoare spul^crn zăpada şi o aruncă asupra lor.Desigur. . colonele.Căpitanul Hogg spune că avionul se întoarce bHtă. domnule I» mei. Doi bărbaţi cu chipuri ie coborîră din ea. Văzu schimbul de priviri dintre cei doi bărbaţi. unde nu mai rămăsese decît o hipa" minimală. Atenţia lui Gavallan fu atrasă de o mare limuzină j. Armstrong le mulţumise cu Ită efuziune pentru îngăduinţa de a folosi avionul. între patru ochi. îşi puseră cu toţii mîinile la urechi cînd un gigantic on de transport al Forţelor Aeriene Americane rulă lingă ei în drum către îndepărtatul punct de decolare. sir? . în cazul că e vreo schi mbar e în plan ? 69 . cu steagul oficial al Khomeini fluturînd pe bară. îlaşi lucru îl făcuse şi colonelul Hashemi Fazir.te Golf. domnule Gavallan! spusese politicos Hashemi. în dimineaţa aceea.

uşor de împlinit. aprobările noastre. vă rog spuneţi-1 lui Robert! Haide. Dacă mai e şi altceva.înţeleg că Robert te-a rugat. . pe tine. aş aprecia asta. mulţumesc că aţi aranjai o! Dacă aţi putea face să primim aceleaşi servicii rapide de fiecare dată. înţeleg că Robert a depus mari eforturi ca să vă apere. . Gavallan îl luase deoparte şi aproape urlas. ca să t intereseze despre ora la care se întorcea Armstrong de j. ..E Special Branch. dacă nu chiar mai înainte. Ce acuzaţie respingătoare. . la aeroport? Mclver spuse la iuţeală: în privinţa realimentării. currvplit de neenglezească. Cînd Talbot trecuse pe acolo mai devreme. furios. Un om de treabă.dacă pot să spun aşa. nu-i aşa? Zîmbetul lui Talbot nu-şi pierduse dulceaţa.Mulţumesc din nou. domnule Gavallan! Ne veden sîmbătă. . P să fac ceva pentru dumneavoastră aici. să-i acorzi o favoare modestă.O să mă-ngrijesc de asta! O să aveţi prioritate la zborul de sîmbătă.N-am cum să ştiu! Dar pare într-adevăr că vrea săţi facă un serviciu. fost CID Hong Kong. Robert Armstrong spuse: .de la un dezastru care-şi putea înălţa capul hidos în orice clipă. compania voastră.Am văzut asta! A aranjat realimentarea şij aprobarea imediat. .bun băiatul ăsta. spusese Talbot şocat. oricum? Talbot îşi aprinsese o ţigară.Cine-i acest colonel Fazir. pe Duncan şi pe Lochart .Are registrul de zbor? . Destul de drăguţ din partea lui. o sotic minunată. Andrew.N-am cum să ştiu despre lucrurile astea. Tabriz. de parcă ar fi fost însuşi Dumnezeu Atotputernicul. . cu prioritate de zbor. N-a luat pielea de pe tine. nu-i aşa? .Doar un prieten. Robert. te-a rugat doar. Şi de asemenea. vorbindu-i despre şantaj. Andrew . îmi pare rău de tatăl ei .Doamne iartă-mă. Nu-i aşa? ^îmbise dulce. E bine să-1 ai prieten! . 70 Prin Robert! Poate să-mi transmită un mesaj.

Aii Kia. a contractelor încă în vigoare. operatorul Mex. încă. Pe-aproape. Gavallan intrase cu paşi lOIflrîţi in biroul care era plin de funcţionari . oamenii din depozit şi unii secretari.Wjl^HJ^^ . Ici o femeie prezentă. nu este! Sub nici o formă. ei doi fuseseră ocupaţi cu verificarea registrelor Iîncasări şi cheltuieli. Nici o inteligenţă masculină n-ar putea bulibaşi mea asta atît de minunat.ile companiile aeriene străine. cu cîteva ore în i mii. Financial mes de astăzi zice că au depăşit deja cheltuielile cu o nifltate de miliard de dolari. hai să ne plimbăm puţin. căci toate ceruseră îngăduinţa să 1 ducă la Marşul de Protest. Gavallan îngheţă. toate iportînd. Consorţiul lor a încasat-o zdravăn.Contează? După ce Talbot plecase.nu încă tot jersonalul. . Asta şi ( 71 . chicotise Talbot. Şi meie. Mclver îşi ridică ochii de pe grămada de rapoarte. Un Jumbo Jet al JHnpa'niei JAL mugi pe deasupra capetelor lor. Dumnezeu e englez.şi nici chiar asta nu era ceva destul "i sigur.O. ei intenţionează să naţionalizeze i.Se zice că sunt încă o mie de tehnicieni japonezi re tropăie nerăbdători la Iran-Toda. Mi pereţii erau subţiri şi toate urechile larg deschise. spuse sesizînd gravitatea din glas. în special a voastră dacă sfl poată pune vreodată hîrtiile cap la cap. singura veste jn«i fiind aprobarea obţinută de Mcîver pentru exporII celor trei '212 .Mac. minimum de lucrări şi maxilUm de neplăceri din partea autorităţilor. . n momentul în care sosise Gavallan. p Ieşiră pe "platforma de mărfuri. şi a stării fiecărei baze. Sigur. bătrîne: am <zit că. a lor îngheţate sau anulate. . şeful de birou.Cine-s eil . Nu avuseseră încă vreme să vorbească între patru I i i . dar erau acolo operatorul radio. cu mare grijă. urmînd sfatul unuia dintre colegii tăi din Consiliul conducere. Un cuvînt înţelept. n-au cum să ispăvească i u l ă s t a şi n-au cum să se retragă. Era cu neputinţă în birou sau prin apropierea lui. dar nu umnezeu. spuse absent clver.

Grozav. închizi birourile din Teheran şi le redeplasezi la Al Shargaz ca să condu ci operaţia şi să controlezi cele trei baze care rămîn l . i Al Shargaz. Tot personalul neesenţial începe să părăs eas că Iranul ca să fie reamplasat sau să plece în concediu. Gavallan se asigură că nu e nimeni prin preajmă.Naţionalizaţi! Asta înseamnă să pierdem tot! Do dacă nu facem ceva. băiete! Şi a nu uita de tensiune.supraproducţia de pe piaţa constructorilor de navfl trebuie să-i lovească rău pe cei de la Toda.navală sau aeriană.Aşa e. . Toţi II minorităţi şiite numeroase şi nu pot ţine piept armatei iiuiene.Ăsta-i motivul pentru o "întîlnire de mare importanţă'"' . Să zicem că putem face pregătirile şi planificarea şi toate astea în treizeci de zile.Nu cred că-i cu putinţă. Mac.Şeicatele nu pot face nimic fără aprobările legale iniene şi pe bună dreptate.. depinzînd de vreme saij Dumnezeu mai ştie de ce .Unul dintre ele. Zagros Trei se retrage la Kowiss... dar eu cred că' putem.. Şi tot aşa şi Rudi de la Bandar-e. apropo? Genny mi-a zis să te întreb. Facem planuri separate pentru fiecare i e cele trei baze. Cîţe una pe rînd. băiete. i mai stai. l'liinezoiule! Axe atît de multe găuri în el. 73 . Gavallan îi istorisi cele transmise de Talbot.Să le luăm pe rînd. Le e o frică de moarte de Ivoluţia lui Khomeini.-ce pe-acolo. Tabri/ închide temporar şi elicopterul lui Erikki se duce la Al Shargaz şi-âpoi în Nigeria. noi suntem responsabili E i i t m ei numai la sosire. împreung cu Tom Lochart de la Zagros şi un '212 de la Kowiss. . pentru reparaţii sau ca bagaj personal. . trec Golful în Al Shargaz. i r avea permisiunea să treacă în zbor peste aceste l i t o r i i . Skrag poate să salte uşor peste |ol I.Cel puţin investiţiile noastre sunt mobile. Dar să zicem . pînă la Al Shargaz. încărunţite.. Ei? Am trimis cîte un telex. toţi piloţii ş: elicopterele care au mai rămas decolează. Cei mai mare parte a lor.transmitem prin radio u| cuvînt de cod de la Al Shargaz. Mclver îşi ridică privirile către el. supranormative. Ţi-a zis şi asta? . Nupoate! Nici Rudi de la Bandar-e Delam. să-i bage în puşcărie sau să ne amendeze. Mclver scutură din cap. . Nu văd de ce s-ar purta altfel. fie ea terestră. spuse calm Gavallan. fie cu cursele regulate. scoatem toate piesele de schimb pe care le putem. .sau Z plus unu ori plus doi. şi să nu începi din nou. înc'ă'mai sunt valabile ordinele guvernului nostru de a evacua tot personalul neesenţial. Ai drepic în privinţa lui Rudi şi a lui Starke. . acolo înlăturăm elicele.. Chiar dacă ar putea ajunge la Irm. separat. ştii?! Trebuie s-o facem singui i . sprîncenele stufoase. Ştiu asta.. I Ziua a treizeci şi una este ziua Z. 72 Joi le ducem la Aberdeen şi pot să ne pună sare pe Hula. nici irecînd peste Golf. Ia fel. Ia gîndeşte-te la asta: să zicem că astăzi e Ziua Unu. i normalitate". ca fiind învechite. nici Starke la Kowiss nu pot să facă o singură trecere peste tot lolliil. . Elicopterele de la baze diferite vor decalări foarte mari din pricina distanţelor pe care ie să le parcurgă. Mac. Va trebui să treacă prin spaţiul aerian tyveitian. . Mai întîi. S-ar putea extinde spre ei. Te-ai ţicnit! Zi-mi o gaură! * Pot să-ţi arăt cincizeci. saudit sau al Emiratelor şi Dumnezeu ştie dacă )T să-i reţină la sol. cercetînd chipulplin de riduri. ochii căprui. zău aş a.Desigur.Genny are dreptate. fie cu avionul nostru... Simultan. mai întîi. Mclver îl privi alb■ Eşti nebun! Iţi lipseşte o doagă. Mai întîi. Kowissul va trebui să realimen-Nu poate să facă mişcarea dintr-un singur salt. sfîrşi Gavallan cu un zîmbet larg.Lasă-mă să termin. dar. i Lengeh. dacă se >larăste să facă urît. La o oră anume în ziu| Z . înghesuim elicop terele în cargourile '747 pe care le închiriem de undeva. la toate nitroalele de trafic aerian din Golf pentru aprobări şi n primit confirmări că elicopterele S-G în tranzit pot '. Kowiss şikBandar-e Delam "pînă la revenirea l. Fiecare comandant de bază îşi face h ) | > r i u l plan cum să plece. cînd o să înceapă din nou. acelaşi Iminent de decolare.

■ -Dar? . flăcăule. plătim noi pentru ele şi noi suntem proprietarii lor. "Desigur bătrîne . Aşa e? Odată ce ies din ţară.Dar dacă ţi le dau cîţe una. "Cu desăvîrşire bulibăşke.Nu încă. ştiţi cum e". trebuiască să le scot de-acolo pînă se normalizea/ situaţia. "Aş vrea să-mi treceţi păsărelele p înregistrare britanică.Am o sută de după asta.Poate. ai să-mi dai cîte un răspuns şi o soluţie posibilă . pe rînd. Ca să-ţi spun drept. Dar să le luăm pe rînd. Ceri. flăcăule. am făcut-o m înainte de a pleca din Londra.Sunt de acord cu Genny. Era prea j frig ca să rămînă nemişcat. Si încă un lucru. semnat. zic eu. ceri băieţilor de la oficiul d Londra s-o facă. sunt jucăriile tale.. . Şi după asta? . in aprobarea să scoatem afară trei r212. e puţintel neregulamentar. Dar trebuie să se poată face. nu sunt supuse legilor Iranului. pe moment. dar. Mclver se puse din nou în mişcare.Da. nu-i nici o îndoială în privinţa asta. băiete! După asta. . zic eu. sunt aparatele noastre. . Cu oricare afurisit de guvern. "E la fel şi cu afurisitul nostru de guvern. Poate am . "Lucrurile sunt cam încu. Sunt englezeşti. Te duci Ta băuta bătrînilor?" Mclver se opri şi îl privi uimit. zic ei. bătrîn da". Desigur.i britanică.care totuşi n-o să se poată însuma.Să zicem c-aş putea totuşi s-o fac Fără să am nevo: de aprobarea iraniană.. Fiind înmatriculate în Anglia. orice ai încerca partenerii noştri să facă. da. zic ei.Ceri. dar n-ai să poţi facRegistrul Aviatic Civil Iranian să accepte transferul deci nu poţi să le reînmatriculezi în Anglia. . Iritat. "S-ar putea . temporar".Cum dracu' ai să reuşeşti? . cei care-s la putere în Iran o să aprob dar nu pot să scot nici un colţişor afurisit de hîrtie dr acolo. Ei bine. Să zicem că toate aparatele noastre s-ar întoarce la înregistrare.Au acceptat? ' . . cate în Iran . dar îmi închipui c-o să fie în regulă. Va trebui s-o facem] singuri.

' i c uitară spre pistă. Talbot mi-a zis că pînă la sfîrşitul săptămînii tenii un ii şi instructorii armatei engleze or să fie plecaţi şi [iiinbasadă or să rămînă doar trei. Nici măcar unul dintre leii petrolului nu vrea să-1 vadă pe Khomeini trecut de hlf şi toţi sunt foarte nerăbdători. . Talbot a zis că infiltraţia a Itliii fiecare chiloţel diplomatic din lumea creştină. Han îl urmări îndelung cu privirea. |(ln/înd toate JR 212. E limpede ca apa că suntem 'undaţi rău aici. Oricum. Trebuie să ne purtăm singuri de grijă. "Pe iranieni îi aşteaptă vechile şi bunele liecuiri iraniene. kurzii ia fel. -Am îngheţat ca dracu'. incluzîndu-l şi pe el. Arabif sunt T| mai cutremuraţi dintre toţi.dacă nu-1 jusinează mai întîi cei de stînga . Talbot a zis: ici/eci de lire pe o agrafă îndoită că Irakul are un cont ichis în secret. fără să mai i\ bim delCAA.Par între timp? . Itregiil Golf stă gata să explodeze".i s-a strecurat înăuntru sub acoperirea ei.Jtca scoate şi restul. . "Şi Khomeini o să ia frîiele . Mac. Poate treizeci de milioane de i i care ruginesc şi nu pot nici măcar să le întreţină. n-o să ne lase din mînă. 7 4 7 5 . cîtă vreme sunt cu Khomeini j cu inullahii". Ateriza un Hercules RAF. lyiciică şi arabă. Partenerii.între timp el nu e atît de bătăios cum era acum Itcva zile şi nu e atît de sigur că Khomeini o să se retragă 1 linişte la Qom. Toate ambasadele închid. ■ Cele trei încă nu sunt afară.şi s-a terminat cu lchjul. Uite la Guerney: Jliie elicopterele lor sunt blocate la sol. îşi plesni palmele înmănusate unâ de cealaltă ca să-şi inii sîngele în mişcare. a zis. Patruzeci şi opt. dornici şi în stare să îl iu iască petrodolari ca să împiedice asta. şi oricine altcineva care este lb îi sprijină pe suniţi şi este împotriva lui Khomeini. adică cu noi". bătrîne. încă mai au chestii secrete pe aici? vSe pare că da. a aruncat un-^seifurile şi a plecat cu cifrurile. I | uire că la încăierarea de la Ambasada Americană |iev.

Dac-avem ghinion. . .a lungul anilor au şters-o sau se ascund.. o să-1 folosească pentru a ne forţa să ne-ntoarcem şi cînd o să ne-ntoarcem. Iranul nostru sa dus. Păşiră o vreme alături în tăcere.O să cerem al dracului de mult de la o mulţime de băieţi. ca sa fie! Asta o să ne ia săptămîni şi-ar fi bine să-1 ţinem ultrasecret.. zise Mclver. ale tale. Erau aproape la capătul platoului. fie că nu. nu putem să aruncăm toate economiile noastre. o să fie al dracului de nervoşi. Să punem la cale un plan ca lumea. . ascultînd trosnetul zăpezii.Nu putem să lăsăm pur şi simplu aşa cincisprezece ani de muncă. Aşa. doar între noi! Mclver scutură din cap. Noi nu lăsăm pe nimeni în urmă. nu va trebui să apăsam butonul final pînă cînd. Se lucrea/a E un risc al dracului..Ce facem cu angajaţii noştri iranieni? Gavallan evită subiectul.Cum spui tu. Andy! cu ţîrîita. Gavallan părea să nu-1 audă. dacă norocul e-mpotriva noastră. totul. Cea mai mare parte din tipii cu care-am lucrat de. . fie că vor. S-ar putea să pierdem o parte din păsări! Numai dacavem ghinion! Ceri cam mult de la soartă.doar dacă n-ai de gînd să-1 laşi s-o-ncaseze! Dacă nu. ale lui Scrag. . în schim bul nostru şi al tuturor aparatelor noastre . or să pună mina pe el.Aia era în Nigeria şi mecanicii au rămas. sunt morţi sau s-an întors împotriva noastră. Dacă fie şi un singur om din personalul străin rămîne în urmă. . Avem activ un singur elicopter din cele 76 . Lochart şi Starke dacă vrei să fie ceva serios! . Scragger..Odată ce e stabilit totul ca lumea. o să fie un dezastru orice am face. cu toate detaliile finale. or să-1 arunce în puşcărie şi-o să devină ostatic. Gavallan simţea un junghi în spate şi se-ntinse.Va trebui să-i consultăm pe Rudi.Aminteşte-ti de cei doi mecanici din Nigeria care-au stat în puşcărie paisprezece ani doar pentru că au deservit un avion scos ilegal din ţară! .

Mac. Nu pot să anulez toate i. Nu pot să scap de noile contracte pentru ■i nu pot să mă lupt cu Imperial care în prezent ne-o zdravăn în Marea Nordului cu afurisitul lor de iment necinstit cu banii publici. nu te uita pe tine! Va fi un efort Iiipă.louSzeci şi şase aflate aici. Dar e totuşi taipan.să anulez'ceîn Iran. Cred că totul e hotărît. pentru sta sau groapa! Cea mai mare parte a băieţilor noştri îşi pot găsi de fără probleme. Cînd o să vină vremea. ci şi pentru ei.Nu-i aşa de rău cum crezi. Ei o ştiu! Tu şi cu mine ştim că facem parte obila Casă. i buni.două milioane în cap.. cea mai bună companie de elicoptere din lume o ştiu. . Nu se poate! O să ceri al dracului de mult de la .douăzeci de oane plusminus cîţiva dolari. pentru Dumnezeu. trebuie să-nţelegi că nu pot să anulez. alte unu-vir. ştii ce cred eu despre el şi el c mine. nouă '206. un alt milion si late. o 77 . Mă rog. Avem grijă de ei. Nupot! Cele prezece '212 ale noastre valorează treisprezece oane de dolari americani.. nu numai pentru mine. Şi ce? Fac pariu cu tine că marea lor majoritate mult să fie cu noi. avem cele mai bune limite de siguranţă. Mclver se eschivă. şi trei milioane piesele de schimb . Chinezoiule! Şi de la tine.O să iasă mare ghidusie dacă scăpăm! Mi-ar plăcea dau peste nas lui LinSar. Mac. Ian m-a avertizat că Struanii au nevoie de ajutor ista.. Nu pot. plus aţele şi piesele şi să rămînem în afaceri. Nu mai sunt bani de rezervă..cu o i t u r ă de condei banii care ni se datorează. . trei Alouette. Partenerii. şi asta înseamnă eva! )chii lui Gavallan se luminară brusc de o strălucire i*»Uivilită. îi plătim cu . Linbar a luat unele iri proaste şi. Piaţa are nevoie disperată de piloţi imentaţi de elicoptere care au mai lucrat în petrol. Nu suntem plătiţi de multă icine pentru puţinul pe care-1 facem şi nici nu ni se cturnează cheltuielile.

III . . Curînd o să tropăi de nerăbdare şi eu o să fiu ăla care o să zică "stai aşa! Cum rămîne cu asta şi ailaltă?" Dar Mclver nu-1 asculta. Cît priveşte planificarea. Da. Mc. între timp.E-n regulă! spuse Mclver fără entuziasm. Că-n asta ne-am băgat. în privinţa planului. Ar fi bine să-i dăm un cod. în ciuda imposibilului. toate motoarele în plin. CARTEA A . excepţie făcînd înregistrarea britanică.i alcătuiască un plan..Te cunosc prea bine.# să-i întrebăm pe băieţi. .Genny zice c-ar trebui să-i spunem "Vîrtejul". în mintea lui încerca s.. băiete? .A I .i situaţia? .Andy. Ar schimba asta cu cev.

.

care să merite luat. către Marea Caspică. se gîndi cu o veselie întunecată. dar peştera era pustie.Trebuie să le desfac. spusese Cimtarga oamenilor sni. dar nimic într-adevăr valoros. Se vedeau numeroase semne ale unei plecări fţrflbite. Se aflase. . aterizat sus pe coasta muntelui.O s-o curăţăm oricum. ca şi pe celelalte. ora 11. Curăţaţi-o. Grupul pestriţ defedainipe care-1 adusese cu el năvălise în peşteră.Ai putea ateriza acolo? Arătase spre un loc depărtat. descoperise că tot echipamentul important era distrus şi caietele t le cifru lipseau. Spre stînga putea privi pînă departe în Turcia. . nici urmă de americani. către muntele Ararat. în după-amiaza zilei ce trecuse. strecurîndu-se printre chei şi trecători şi marcînd cea mai mare parte a graniţei dintre Iran şi Uniunea Sovietică. Cînd aterizase acolo.Mă duc să văd. . .Cimtarga şi paznicii i nu-I percheziţionaseră . care se înălţa la 5165 de metri. spusese Erikki.'illimetrul arăta 2856 de metri. Iar către Erikki adăugase: . 81 JOI 22 februarie 1979 . Erikki putea să vadă pi na' departe în Rusia Sovietică. Din u I unde se aşezase pe treptele carlingii elicopterului i.Nu ştiu. Elicopterul era aşezat nu departe de gura peşterii unde se afla postul secret american de ascultare.CAPITOLUL 42 La nord-vest de Tabriz. deasupra lor. Grenada pe care i-o dăduse Ross era încă prinsă cu andă adezivă de subţioara stingă . rîul Aras curgea către est.iar pumnalul pukoh se afla nică în teaca de la spate. iar cînd Cimtarga o inspectase. Mult sub el. unde se rea instalat complexul de antene radar: .20 dimineaţa.

Soldaţii ar fi bine să plece cum pot. Asta ar fi fost o dovadă suficientă ntru Carter şi CIA. Şi cel mai mult dintre toate. Aş putea plana. privitor la Jolinnya/e/. în special pentru un KGB-isţ sovietic. se simţea deprimat şi ibosit. .E sigur pentru noi. niciodată! Sunt atît de l'iicuroasă că tu eşti tu şi eu sunt eu şi suntem împreună. Era distrus. luaţi di 82 I\ icolo cu elicoptere fără numere de înregistrare şi fără msemne şi foarte mari. Mai tîrziu. Acolo. gol şi fără personal. foarte bine! i Irublă zvonul că ticăloşii pot să vadă la o mie cinci sute ' I c kilometri în teritoriul nostru. o să fie okay. .Ar fi fost bine să-i prindem spionînd. în întuneric şi împotriva tuturor regulament telor de zbor. Altă treabă împuţită de-a lor! Nişte jlani. Erikki se mută mai jos cu o treaptă.Pentru un sovietic. căpitan. . atît de bărbat şi atît de. satul era în secret fedain şi sigui . Kukriul ăla ar putea ţine piept cuţitului MICII. Ai deja prea multe ore în condiţii !• coaste. dragul meu. ca să te cobor ci vinciul.Nu toţi. nu şi pentru tine. Nu mai dormise bine de cînd apăruse . Cimtarga rîsese. nu împreună şi nu în acelaşi timp. Cimtarga rîsese.oss. îi răspun se cinstit. Azadeh. Noaptea trecută dormise prost din nou. .. îşi zisej dar el fusese politicos şi corect.Niciodată. începuse să-i fie simpatic omul .Şi-atunci de ce păstrezi santinela lîngă noi? .Mulţumesc. O fi teafără? încer case să facă pace cu ea. Nimic nu pare să ajute. ŞiRoss. împuţiţii yezdvas. nu eşti un om rău. căpitane.Dacă vremea e ca astăzi. Ar fi putut ieşi o lupta şi asta ar fi creat un incident internaţional. cu ' mică porţiune plată în faţa lor.Cred că i-a anunţat cineva că venim. atît ' I o primejdios..nu c-ai putee avea încredere sau să-ţi placă cineva de la KGB. Cu două nopţi în urmă. . Cimtarga îi spusese că localnicii şopteaţi că americanii se evacuaseră cu o noapte înainte. Eşti un prost. fusese condus cu maşina pînă la bazd aeriană şi.Recunosc c-am fost gelos. spusese.Ai avut noroc că n-au fost aici.N-avea nimic de-a face cu noi. la nord d( Kvoy. Pur şi -simplu nu mi-am închipuit că o să fie atît de. . prea mult zbor de noapte. Rakoczy şi toate acele omoruri. IUTI putem să scăpăm de aici? . nu? Ei ar fi fost cei vinovaţi. Poate că te ■ •Moşeşte zborul. pe faţa nordică a muntelui. Şi-apoi ai la ce să te umileşti: Nogger. în zori. decolase către satul din munţi. nu vreau să mor prematur. îi îngheţase izului din pricina metalul rece. trupurile lor ar fi fost găsite pe Immturile kurzilor.. de cînd Erikki pornise să zboare pentr Cimtarga. zîmbise vulpeşte. Jur pe străvechii zei ai strămoşilor mei că pot trăi cu tine şi cu amintirea lui. Antenele erau ancorate îr fundaţii adînci de beton. ~ şi acesta. dar rostirea cuvintelor nu-1 purificase. se adunase un grup mare de oameni înarmaţi şi zburaseră către primul dintre cele două posl turi radar americane. Nimic! S-ar fi dat din iu vina pe kurzi. Pot. ş-o să fac. . cînd Cimtarga şi străjild veniseră la palatul Hanului după el. .Nici tu. E-o prostie să fii gelos. Ştiu. în felul ăsta n-ai să fii tentat să ne părăseşti! Zburase pînă acolo. dar asta mi ajută cu nimic..i ? La sfîrşit. . ( l i . Cu 83 .. . dar nu şi daca se-ntăreşte vîntul.Mergem să vedem. deşi acesta era aproape îr totalitate teritoriu kurd. imediat dupis plecarea lui Ross. pentru un finlandez! De sîmbătă. spuse Cimtar| ga dezgustat. Avusese 0$mare cu Azadeh. spusese Cimtargî rîzînd. a doua zi dimineaţă. Spioni împuţiţi. dar nu. îi dăduse o parte dreaptă din hrană şi noaptea trecută împărţiseră împreună Sticlă de vodcă şi-i oferise cel mai bun loc pentru dormiţi Dormiseră într-un sat la douăzeci de kilometri sudl pe covoare aşternute pe podeaua de pămînt bătătoriţi Cimtarga îi spusese că. îşi zise pentru a mia oară.

. Cimtarga fusese la fel de taciturn ca întotdeauna. dar băuse bine şi împărţiseră sticla cinstit. cizmele sale făcînd zăpada să trosnească. Pierdere de vreme! Chiar şi eu ştiu că nu e nimic special în privinţa lor.imentele şi muşchii şi să alunge cîrcelul. . Deasupra lui se vedeau oameni lucrînd la antenele radar. Atacul fu scurt şi violent şi Erikki /îizu pe oamenii lui Cimtarga doborîţi pe întreg'platoul. Trebuie să mă duc la un tratament cel puţin de li« i ori pe an. lumina [l (I lectată de zăpadă era neplăcută. apoi se auzi o rafală urmată de altele. Nici o clipă vreo şansă de scăpare.Ce faci? întrebă Cimtarga apropiindu-se. .. Mai mult e mai bine decît prea puţin.Ah.E grozav pentru durerile din ceafă. bvîrşiţi la iuţeală. . Fără ei. apoi ne întoarcem la Tabriz. Poate am putea ajunge-n Turcia.Dac-o faci de două ori pe zi.O să dureze două-trei zile ca să isprăvim aici. în timp ce o llilţime de nomazi se revărsau din ascunzătorile din bâtele stîncilor şi copacilor cu strigăte de luptă şiAllah-u par. . încreţindu-şi coada ochilor săi orien tali. în toate cele cinci zile nu avusese o şansă cît de mică. îşi puse din nou ochelarii fumurii. Privi către est. încearcă J-aisăvezi. Erikki l-ar fi înjurat. De ce-ţi faci griji? Eşti plătit cu ora. dacă! Zei ai strămoşilor mei. căpitane! îţi rămîn dator.Garantat'. Cea mai mare.Bun! Cînd o să terminaţi cu mine? ■ . Ca şi piloţilor. Santinela sa. ţinîndu-ne la graniţă. Se ridică în picioare şi urmări iranienii îngrămădind echipamentul pentru încărcare. Şi asta ajută? . folosind doar greutatea lui. apoi îşi legănă capul într-un semicerc cît de mare IM nea. fără să forţeze nimic. atingînd cu vîrfurile degetelor vîrful ciz84 [picior şi. începuse să tragă la primul glonţ. Porni să bată cu paşi mari terenul accidentat.E un schimb pentru vodcă. lăsînd greutatea acestuia să întindă tendoanele şi lij'. n-o să te doară |ii' iodată ceafa. căci din pieptul lui ţîşni igele în urma glonţului care îl străpunsese venind din J)ute.. Dar cînd? Dacă intrăm în Turcia şi elicopterul nu este confiscat şi dacă aş putea realimenta. în poziţia aceea. Cimtarga făcu cum i se spusese. . .cu patul armei. apoi se aplecă. . . spusese Cimtarga.Ne place tovărăşia ta! spusese Cimtarga odată. Cimtarga se aplecase ca Erikki şi-şi mişcase capul.Mai am una pentru la noapte. dar fără ironie.Şi după asta? . E o activitate specifică. am putea zbura pînă la Al Sharşaz. Santinela veni după el. . .Merită mai mult decît o sticlă de vodcă. Nu ştiu. căpitane. M-a învăţat o chelneriţă.Nogger şi cu ei şi cîtă vreme tu eşti aici. îşi simţi gîtul trosnind. în Turcia. şi pe tine te doare ceafa? Eu sufăr întruna de i'eva. căpitane. braţele şi umerii să Jllirne libere. citindu-i gîndurile. Erikki se întinse. dar fusese ni imediat şi-acum un nomad bărbos stătea deasupra I şi-şi termina mulţumit treaba . pahar cu pahar. Ceilalţi 85 . Erikki se holbă la el surprins. Treizeci de minute în zbor pînă la ea. şi din nou rîsul. nu faci bine! Lasă-ţi capul. demontîndu-le. . trăgînd din mers. Va trebui s-aşteptăm.Asta n-are importanţă. atît de aproape şi totuşi atît de departe cîtă vreme Azadeh se afla încă la Tabriz. Şefului meu îi place cantitatea! A zis să luăm totul. Simţind un cîrcel în muşchii cefei.Nu. unul dintre puţinii care [caii armă. pînă la ultima picătură. ajutaţi-mă! La paharul de vodcă din noaptea trecută. Eşti prea ţeapăn.E minunat. îşi lăsă braţele şi capul să atîrne ' Iicre. Dacă. Purtatul tăvilor )ntn ziua le dă o mulţine de dureri de ceafă şi de cap şi t spate.. dacă.După asta om vedea. AzadehJ nu ştiu încă cum putem scăpa. încheieturile eliberîndu-se şi cînd se ridică din aou ipuse: . parte a lui părea să fie foarte obişnuit. Dacă n-ar fi fost vodca.

Le luă puţin timp să urce la bord şi să plece. . la spitalul tic acolo. dacă-s de-ajuns de înţelepte. nu cei de stînga sau ereticii şiiţi. spuse într-o engleză greoaie. marea surpriză a lui Erikki. Mergi la Keizaieh. spuse Baiazid. Suni şeicul Baiazid! Sef aici.Vreau merg douăzeci de mile sud. . i le înapoie.Ea e căpetenia tribului nostru! spuse Baiazid.De ce nu la Tabriz? E mult mai aproape. Cel puţin aveau pe vremuri. de-ajuns de i MI (ornice. te rog! Erikki îi dădu actele sale de identitate. 87 . Toţi sovieticii din Iran sunt de la KGB.Soarele şi păsările fac curînd aici foarte curat. cu excepţia pistolului din toc şi ii muniţiei. cîteodată.Lasă mîinile jos. ■86- P j îngenunche şi-1 percheziţiona pe Cimtarga. Celălalt trecu de Erikki şi intră în cabina elicopterului. . Baiazid zimbi subţire. Da. . cu inima bătînd să-i spargă pieptul.iirînă.Sunteţi kurzi? . . Şi < M ceilalţi? . privindu-1 pe Erikki drept în ochi. Nomadul Ir citi şi clătină din cap ca pentru sine însuşi şi.Cum rămîne cu el? Erikki arătă către Cimtarga. Putem realimenta acolo. Kurzii sunt în siguranţă | II col o.N-am ştiut că femeile pot conduce triburile! . .i KGB.Sigur că sovietic. cu ochi şi păr negru. .Bun.AII rightf Overseas Hospital ar fi cel mai bun. respirînd greu. Şeicul Baiazid se întoarse şi strigă oamenilor săi să grăbească şi să se urce în elicopter. . Puterea lin Abdullah cel Crud foarte mare. N-avea f ti ici un act. spuse omul aspru. te rog! . Apoi luam CASEVAC după care mergem Reizaieh.Mulţi dintre noi muncim la sonde şi foraje. Am II mi fost acolo înainte şi au o platformă de aterizare.Reizaieh e în Kurdistan. . Unul dintre atacatori îl răsuci pe Cimtarga cu faţa în sus şi-1 împuşcă din nou. 1 iranienii.De ce zbori cu dinele sovietic? Ascultă tăcut.Şi după Reizaieh ce urmează? . spre şi rrui. Documen tele. destul de deştepte şi din familiile potrivite? Noi mahomedani suniţi.Dacă ne slujeşti bine.îşi spune Cimtarga. chiar şi în ţinuturile kurzilor. Nu fură probleme să găsească i ( zarea micului sat.Kurzi. doar cîţiva bani pe care-i băgă repede în buzunar şi nimic altceva. Avem nevoie de tine şi de elicop-' ter. . Era sovietic şi cred că şi de l. sunt "Iiişnuiţi cu CASEVAC. purta îmbrăcăminte grosolană şi putea.Ce vreţi de la mine? în jurul lor nomazii ucideau răniţii şi luau morţilor orice putea avea vreo valoare.Abdullah Han nu-i bărbatul de supărat.CASEVAC. . Baiazid şovăi. Alte focuri de armă. Eu îţi arăt. să se asigure că nu se ascunde nimeni acolo. . . Erikki p l i n de speranţă acum. poate tu eliberat să-ţi iei soţia >!<■ Ia GorgonHan. Era mărunt. apoi din nou tăcere. " .se năpustiră în peşteră.De ce nu. chipul lui întunecîndu-se pe măsură ce Erikki îi istorisea cum îl atrăsese în cursă Abdullah Han . cu pielea măslinie şi bărbos.Porneşte. Omul care-1 împuşcase pe Cimtarga se opri în faţa lui Erikki. pe care le luă de asemenea. Şahul sau Khomeini. simţindu-se fără apărare. . Cine v dinele ăsta? Făcu un semn cu piciorul către Cimtarga. Au ■ < unbustibil de elicopter. convenindu-i minciuna. . . Sigur că de 1 KGB. nici o diferenţă. Elicopterul fusese adus pentru o i'. Plecăm îndată. Doi bărbaţi se repeziră la el şi el îşi ridică braţele în sus. .Ai combustibil plin? .Trei sferturi. Tabriz aparţine duşmanilor noştri. gol şi prost.

da. < u coasta de o stîncă..Vorbeşte englezeşte. întîmpinate de doctori şi personal medical. te rog.Nu. . Toţi priviră în iurtea de unde veneau zgomotele. mi-e teamă.i cuvintul.Am să fac tot ce-am să pot pentru bătrîna doamnă. Urcă scările spre intrarea principală cu poalele Itiiuci albe fluturîndu-i în vînt. Zburase jos tot drumul. A căzut cumva de curînd? . Am să fac tot ce pot.Vorbeşte mai rar. cu două ile în urmă. o scoaseră din cabină şi o duseră de acolo. întinsă pe o brancardă. .. îşi frecă ochii.. şase străji înarmate în spate. dar nimeni nu se apropia. Baiazid "stătuse în faţă.vacile care pun mullahi între om şi Allah. Cîtă vreme aşteptă. doi dintre oamenii săi plecară cu ea. spuse Baiazid. . lîngă el. . Mulţi Iriveau curioşi elicopterul. Doar că-s mai dese. pate că ar fi bine să vii cu mine. dar nemişcată. E bătrînă şi ne spune că are hemoragie. Doi rămaseră cu Erikki. spuse KMorul neliniştit. surori şi infirmieri sosiră la platforma de aterizare la cîteva secunde după ce atinseseră pămîntul. aga. La porunca lui Baiazid.Combustibil? Oh. Doctorul îi vorbilui Baiazid într-un dialect greoi. Gărzi Verzi împotriva celor de stînga. Un doctor. stăpînită de mari dureri.Sunteţi kurzi? . deşi mîinile doctorului erau blînde.Aşteaptă aici. ilar îmi pare rău. şi vîrstă şi. Rezervoarele erau aproape goale. Un zîmbet uşor trecu peste chipul ei şi încuviinţă.Insha'Allahl . trează. combustibil de elicopter? Nu jiu. şa/meii se îngrijeau de asta. Sunt doctorul Newbegg. Femeia gemu uşor cînd îi atinse abdomenul. peste un pulover foarte gros. In timpul zborului. căut. . lîngă căpetenia lor. Căzut? Da. -Cine? .Căpitane. mulţumin-du-i. . ii de stînga împotriva Gărzilor Verzi.Excelenţă.Vorbeşte englezeşte? . şi era trecut de treizeci de ani. îrifică totul.Dar combustibilul? Nu pot. Baiazid alergă după doctor. ^ îngenunche lîngă brancardă în timp ce ceilalţi aşteptară în tăcere. mai aveţi combustibil aici? strigă Erikki după Doctorul se opri şi se uită nedumerit la el. Ai putea să-mi dai nanunte pînă acolo. Plecă grăbit.Kurzi.Voia lui Allah! Dar rezistase drumului de o oră şi Erikki ateriza pe platoul spitalului. . Overseas Hospital fusese construit. utilat şi sponsorizat de companiile petroliere străine.Cred că sîngerează înăuntru. . aga! Pulsul ei e aproape zero.! înăuntru. Mi-c teamă că e aproape de sfîrşit. . S-ar putea să nu reziste drumului. El făcu semn infirmierilor care ridicară brancardă. . Alte focuri de armă. mai aproape.Pare foarte bolnavă. în urma lui. Doctorul purta o haină albă cu o mare cruce roşie pe mînecă. aga. cu cearcăne întunecate în jurul ochilor injectaţi. A alunecat în zăpadă şi s-a lovit de o stîncă. Baiazid Jtisese: 89 . Ii vorbi cîteva momente domol într-o turcească opintită. mulţumesc. Doc. Din vreme în vreme soseau maşini şi camioane cu Ini ţi.Bun. împotriva kurloi\ multe facţiuni şi toţi sunt înarmaţi. nu pot să promit lucruri bune. Aici. Rezervorul de benzină e în spate. Doi dintre oamenii săi flecară cu el. istorie! Istorie medicală. Sîngereaz.. . Allah e Allah! Plecăm îndată. însă fără să se plîngă. . american. am nevoie de nume. ocolind Tabrizul şi aerodromurile militare.Nu ştiu. aşteaptă aici pînă mă itorc! .

dincolo de graniţa sovietică. limbă separată. Ochii de culoarea porumbelor îl priveau amuzaţi. care se jlo li la fel de repede cum începuse. Cele două străji se nseră pe zăpadă în spatele trenului de aterizare al ipterului.O. după ce Khomeini trădătorul Islamului. după ce zdrobeşte puterea aliaţi a cruciaţilor. n i u M i i i începură să alerge de colo-colo.Astăzi. Noi popor separat. Abdullah Han e cu noi acum.Răzbunarea ta de sînge este răzbunarea ta de sînge. alţi Salah-al-din printre noi. Salutare. Nu ne [ridicăm împotriva lui. Sunt duşmani.i la pădure şi la sonde.Saladin . n împotriva lui Gorgon Han? Baiazid rîsese.Nu întîmplă* nimic în munţii noştri fără noi ştim Căpetenia noastră bolnavă. . No ţinem munţii. ştim bine. condus de un iranian tînăr.i recompensă. poate şase milioane de kurzi în Azerbaidjan. Intr-o zi o sirecapturăm toate Locurile Sfinte. . Baiazid zîmbise cu zîmbetul său strîmb. Alte focuri de nu şi cei prinşi în vehiculele lor ieşiră şi se traseră la . o să fie aruncat în şanţ. Dincolo de porţile spitalului circulaţia «uni. Un bărbat trebuie să muncească Totuşi e bine că nu eşti sovietic sau iranian.a fost cavalerii • musulman adversarul lui Richard Inimă de Leu în timpu cruciadelor.Oh. u r i intense. . cum? . Trebuie s-ajung înapoi la Tabriz. Ştii de el? Salah-al-din . kurd. CASEVAC. apoi îşi puse l u a la armă şi se ridică să stea de strajă.7 De secole noi. 11 x >st sau o rupseră la fugă. a aranjat chestia asta.Desigur. Necredinciosul care ucide asasinii ca păduchii apoi i se dă un pui de Gorgon c. Curtea spitalului. kurzii. apoi se bloca cu totul. neavînd fente să decoleze şi îndeajuns combustibil ca să se ducă ideva. Ce faci tu e la voia lui Allah! Era rece în curtea spitalului. pe |l i gărzile. . a devenit sultamn Egiptului şi Siriei şi a capturat regatul Ierusalimului îi anul 1187 de la Christos. şeicul Baiazid. în np ce dincolo de ziduri se iscă o mică bătălie. cu elicopl i n l parcat într-o parte a platoului. Pilot de CASEVAC. vedem tîlharii venind şi-ai fos recunoscut. . -După zborul ăsta o să mă ajutaţi. Aproape scuipase cuvîntul. 91 .Roşcatul cu Cuţitul. Kurdistan. 90 . Am venit să-ţi aduc gaz. Insha'Allahl spuse unul dintre nomazi. Trebuie ş-ajung MU' şi după aia o s-o iau cumva pe Azadeh şi-o să un pentru totdeauna. cu un zîmbet larg pe ■ i lirikki se duse în întîmpinarea lui. obiceiuri separate. Erikki fierbea de furie că aparatul său era |ţll de expus.De secole luptăm cu toţii. Neînfricatul n II conducător. . şefu'! spuse vesel şoferul. claxoanele începură să sune şi în lumi circulaţia era la fel de normală şi agitată ca şi pînă IU. pe partea aici a Irakului şi Turcia. îl ştiu. Salah-al-din er. un vînt uşor accentuînd [nzaţia de frig. claxoanele sunînd iritate. secolul al doisprezecelea. căpitane. Imediat vslia se relaxară şi îl salutară la rîndul lor. I ) i n spatele spitalului se apropia un mic camion lima. amplifica sunetul. Ai tăi şi-ai noştri. mult mai aproape. Erikki umbla în sus şi-n jos ca să se Efilzească.I-aţi atacat pe Cimtarga şi pe ceilalţi şi i-aţi uci: numai pentru acest CASEVAC? . neştiind unde să fugă sau ce să facă. da. Mulţi dintre noi lucrea/. uniţi sau singuri. Oamenii se ridicară p r i n ascunzători. tu şi oamenii i . Noi veden americanii plecînd. . l'ocuri de armă în apropiere îl făcură să tresară. Suntem buni luptători. cu un puternic ■ ■ 111 new-yorkez. (Iteva gloanţe ricoşară şi el se ghemui la pămînt. O fereastră de la ulii etaj al spitalului se sparse. MHi-i a noastră.Da. încercăm independenţa. Salută nomazii într-un dialect turcesc. tu în apropiere. Acum.

I irikki întinse mîna. Un fost depozit ExTex. în timp ce motoarele prindeau viaţă. Nu putem să stăm aici. El mi-a dat numele: Şi după asta. Ridică di umeri. zise Erikki.Mulţumesc. durer repede ascunsă. dar minţea. ştii.Şi după aia? • Âm să-ntreb noua căpetenie! spuse Baiazid. ai? ' -Da. .Şefu'.Plecăm imediat ce umpli. Azadeh. dar nu mahomedan. tînăru! începu realimentarea. Lîngă Tabriz Unu. mahomedan.Eu sunt Aii Găzarul. Erikki aruncă o privire fugară către spital. . ora 6. Drace. .Nimeni nu mi-a zis vreodată pînă acu' "domnule".Acum mergem la satul de unde am venit.Insha'AUahl Urmăriră infirmierii aşezînd targa în cabină. "accesul permis numai personalului american". ■ îmi pare rău. într-o v\ a plecat. îşi strînseră mîinile şi cîtă vreme vorbiră. în satul Abu Mard. Oamenii mei au nevoie de fiecare rial barc-1 putem obţine. Şi el a făcut la fe Cîteodată e destul de greu să înţeleg cam ce sunt. yankeu şi totuşi nu.Cînd eram puşti. şosetele. nu] Am fost într-un fel adoptat de spital. Tînărul rînji.Ai fost la şcoală în America? .M-a trecut lui Doc Templeton. . Poate de la Han.er Lane din cînd în cînd. l'rima noapte o petrecuseră într-o peşteră. . al străzii ca mine. plină de resturi. ■ i îngheţăm de tot. . sau ir de la ai lui. iranian şi totuşi nu. şi elicopterul. Bătrîna era acoperită Bum din cap pînă-n picioare. spusese el în zori. Baiazi«l cobora treptele însoţit de cei doi războinici ai săi. Hello. fără familie. Kun i şi totuşi nu. .Sigur. . Roşcatu' cu Cuţitu'. către coliba aşezată ceva mai '.. Baiazid I îmi Iţii mi şi ei plecară. dar prin toată 9 2 . lingura şi toaleta. şefu'. . ■ . cam c-un an în urmă.Nu. Curînd alimentarea fu terminată.Drace. Zicea că-s copilul lui. evre şi totuşi nu. strînşi unul în celălalt. dar se | ea: Omul acesta şi elicopterul ne-ar putea aduce o fe răsplată. fără nimic. mult înainte ca să fie construit ăsta. Aii Rheza adică. Va trebui să-ncercăm la bază. | uliumi soţiei starostelui şi traversă peticul de zăpadă n Iară. alătui i infirmierii care cărau o targa.Primul doctor care m-a luat a fost Abe Weiss. apoi . Cuprinse palma lui Erikki cu amîndouă mîinile. îl umplem ochi. . . domnule Rheza. Bătu la uşă. Tînărul zîmbi. Eu sunt Erikki Yokonen.16 fa. Johnny! Cum te simţi? Mai bine? Grozav. Pe vremuri spitalul funcţiona într-unui dintre "ghetourile de aur". tot felul de chestii neiraniene pentru un şobolan. Era aprinsă la faţă şi tuşea urît. .Mulţumesc. spuse Baiazid scurt. doat cele obişnuite. Erikki zări durerea din ochii tînărului. şefu'. o s-o ai. Grozav tip! Grozav! M-a pus pe staturde plat ă. II te. Văzuseră pe cei doi mecanici. spre marginea estică a oraşului. Oricînd o să ai nevoie de benzină. 1 aplecîndu-se sub grinda joasă. fără casă. Azadeh ridică bolul de orez şi cel cu horisht. Din toată lumea cît puţin. Ai rezervoare speciale sau de rezervă? . Baiazid urcă alături de Erikki. m-a învăţat chestia cu săpunul. tremurînd de frig.'Un fel de amestec. . poate de la sovietici. ba chiar şi pe ■ i '. Ţi-am pus gaz odată.Omul îl privi lung. cu ani în urmă. Merseseră prin zăpadă şi priviseră dintr-o asitoare. nu prea • ■ i i te. îşi prinse centura şi-şi casca. înşuruba grijuliu capacul rezervorulu i la loc'şi începu să-1 umple pe următorul.Eşti un fel de legendă prin părţile astea. răspunse el. Niciodată. Mulţumesc. întinse mîna.

9 3 .

eu am să aştept în pădure. Or să ne ascundă. . Privise înapoi către bază.Am putea merge pe jos. Am | toa găsi o maşină sau un camion la ei. aşteptînd să părăsească lin. Acum n-o să ne mai ia nimeni cu maşina .. îsi reţinuse un strănut. văzîndu-i nev. managerul bazei mutase în cabana lui Azadeh şi Erikki. Venind aici. cu soţia şi cop ( .Satul e pe drum.Fără tine or să mă trimită la tata.Cu un preţ pe capul meu şi-al tău? O să-i trimită vorbă tatălui tău. Nu putem rămîne afară noaptea.Nu ştiu.Şi dacă nu se-ntoarce? . Coliba se afla la o distanţă de drum. ne-aşcundem acolo. Pariez că au şi noapt santinele. O să fim în siguranţă acolo.> . dar mă simt bine. iar noaptea. Kalandarul îi dăduse lui Ross o colibă . ţinîndu-şi ochii feriţi de Ross. cu o singură încăpere. .11 ise îndelung ochii oţeliţi. Johnny! Zborurile sale au salvat multe vieţi în cursul anilor.Poate c-or să te trădeze oricum. înţelesese că e obosită. mai bine nu. Ne sunt credincioşi. . >rc recompensa pentru sabotor şi răpitorul fiicei l i i l u i . De pe ridicătura de 'inint pe care se aflau puteau să vadă pînă la şoseaua Incipală.îlosită.Eu. In jurul barierei mai erau încă oameni. spusese. găsind o duzină de motive împotriva ide i i . am să te-aştept. o zi sau două.decît ca primească recompensă. Du-te tu. îşi zisese. Dar cine sunt paznicii?.Mai bine nu. Johnny. mucegăite. ..Nu recunosc pe nici unul dintre ei. Va trebui să ocolim bariera şi e mult mai puţii primejdios decît satul.. o coadă de tomobile întoarse din drum. simţindu-se foaiu prost. ai perfectă dreptate şi-o să facem a spui tu.Cum te simţi? Mai ai putere? . Kalandarul are Ford vechi. . Nimeni nu se aşteaptă la asta. . In zori am putea să ne strecurăm de-acolo. Şovăise. cu podea de pămînt ijtorit şi covoare vechi.Da. părul ciufulit şi barba isa. cu o pereche de cizme de-ale ei. Ştirea ) ic sosirea lor trecuse din gură în gură şi peste cîteva tot satul ştia şi această ştire se adăugase celeilalte. aproape chiar pe drum şi. carabina şi kukriul şi raniţa plină cu muniţie. Asta-i adevărat. Şi mai fusese Rosemont şi-acum Azadeh.Ne-aşteaptă pe noi. nucidere curată să te duci acolo. Du-te tu. moartea lui Gueng afectîndu-1 cumplit. . Am să spun că avem nevoie să ne ascundem pînă cînd se-ntoarce soţul meu.Satul nostru. Ca să ocolim bariera o să ne )re ziua. apoi spusese: 94 . O privise lung. suni sigură. kalandarul satului. în cealaltă parte a satului.Sunt însoţiţi peste tot. cît şi Tenzing fuseseră cu el de la bun început. .Am să-i rog să n-o facă. fuseseră voiţi să ocolească pentru a se feri de una. . . A fost întotdeauna foarte popular.Nu prea.Fii şi fiice de cîini. csupusese că Gărzi Verzi şi poliţie. Oamenii înarmaţi un erau prea departe. Mustaţa. . Abu Mard..baza erau bărbaţi înarmaţi. le as-| tnsc povestea. Dayati. Chestia cu ţlil c-o nebunie. . Atît Gueng. Aşa că plecaseră.Te duci în sat. 95 mile. desigur.. îi cunosc bine. şi el . Johnny! . Poate am putea sa strecurăm în cabanele mecanicilor.Voia lui Allah! Dar am putea să ne-ncălzim şi să Jniim ceva de mîncare. oamenii Hanului sau cine? .încă o noapte sub cerul liber şi s-a terminat cu t i n e Cu amîndoi s-a terminat. . spusese. dar se-ntinde departe în pădure. nu astăzi. şuierase Azadeh. in nv. rikki s-ar putea să se-ntoarcă astăzi. coborînd pe drum cîtev. Am putea s.... Am să le spun că sovieticii au încercat să ne răpească şi tu m-ai ajutat. Aş putea încerca.Gărzi Verzi. Poate chiar să ne odihnim o ipic. E al familiei noastre de mai bine de un secol. .Hai să mergem în sat. Ei? . Un cuib de vipere. Mai mult ca \\\x că erau patrule şi în pădure.

Nici tu. în unc colibe o bucată de carne de capră sau oaie. . o bătrînă îi adusese lui Ross mîncare caldă şi o sticlă de apă. îi trebuise mult timp să adoarmă. d cîteodată se găsea cîte o bucată de carne de pui. acoperită doar cu un petic >inză de sac. Asta nu trecu neobservat. înălţimea voastră! Sănătatea voastră e bun . Avea riduri adînci. 97 . Nu avea curent electric şi nici apă.Salaam. . Nu arăţi bine. Eu sunt bine. Am să-i duc eu vasele. ar fi mai mult decît de neînchipuit. Pacea cu voi. Te simţi bine? Zăcuse sub singura pătură.i şi înainte de ultima rază a soarelui. Şi nici asta nu trecu neobBrvat. Mai înainte ca întunericul să se înstăpînească. .Nu. Voia lui Allah! Mulţumesc. Cu atîţia ochi şi urechi. dar n i ii stătea cu picioarele încrucişate şi încordat. spusese. . Odată cu zoi satul se trezise. .. mulţumesc. roag-o să mă primească. Mai tîrziu se trimisese după el şi fusese adus in încăperea starostelui. niciodată îndeajm Mîncare de două ori pe zi în vremurile bune. Purta desigm chador şi îngenunchase pe covor cu faţa la uşă. 11 să le duc eu. Veniţi. Şi ei.Salaam. Unde-i înălţimea Şa? Femeia ridicase din umeri. de sabotor.iricaţi erau străinii. asta ar fi de Bînchipuit. Acum îl privea în semiin•ricul încăperii care avea drept fereastră o gaură în ■ lele de chirpici. . mănîncă pînă e fierbinte! Nu pot să rămîn i : l i ă vreme.Nu. înălţimea voastră! . nu.Am medicamente. Cu o zi în urmă. somnolent. i. pentru că.Cred că am puţină febră. ce ar fi vrut să spună era neputinţă. stăpînit de o^cumplită durere de cap şi deja cuprins de febră. Aveţi nevoie de ceva? . nu. Era o cocioabă cu două camere. . nesănătoasă.Bun.Poate aş putea să vă salut mîine. aşa cum ar trebui să facă un străin în faţa unei persoane de sînge ales.Acurn^am să-i duc demîncare. pe înserat. Putem '*rge împreună dacă doriţi.Mulţumesc. Ceru ca i pui întreg să fie pus în horisht la cina de seară şj împii 96 ! ptregii case şi plăti pentru el. cei mai mulţi închinători ai lui ui şi vrăjitori. Ştiu că credincioşii poartă boli cumplite cu care noi nu suntem pliniţi. Ii văzu ochii ridieîndu-se o clipă de pe covor. jusese: . Vroiam doar să te apăr de vreo suferinţă.Şi cu domnia ta. înălţimea voastră. Febra se "nolise întrucîtva cu ajutorul medicamentelor din . Şanţul era toaleta.Allah să ne apere. Dar stomacul era deranjat.Mănîncă. fără sticlă. din nou. Toţi ştiau . înălţimea voastră! Singură? Unui Srbat care nu e soţul vostru? O. . aga. Da. ui Uimesc că mă ajuţi.. nu e drept ca să-1-serviţi! îusese soţia kalandarului. Aerul era încărcat de mirosul urinii şi u'ului din şanţul de afară. Azadeh avea bani plăti pentru hrana lor. spusese. urme de vărsat şi cioturi negre în loc de dinţi. caprele mul? horishtul de legume pus la fiert . (> salutase prudent pe Azadeh.Dar. vegheaţi de staroste şi de SOIM acestuia şi de o parte din copii şi de cîţiva bătrîni.Pe Azadeh o invitase în casa lui. Obrazul ei avea o paloare gălbuie. dimine.Te rog. Mănîncă. Noaptea trecută toţi cei din încăpere văzuseră urc de sudoare de pe chipul necredinciosului. 11 fi putut fi de la lumina pîlpîitoare a opaiţului.prea puţin hrănitor. e mai bine să/nă duc singură. soţia starostelui îi întinsese bolurile lui deh şi ea păşise pe zăpadă. Noappn trecută zicea de febră: ar putea fi ciumă. mulţumesc. îmbrăcat. . mai întîi de uriaşul cu pumnalul şi n.şi boluri de orez. . Făcută. mulţumesc. Aproape toată lumea credea în taină că de'h fusese vrăjită. Şi a domniei-tale? . lia zîmbi. dar se gîndise c-. carne veci tare şi rîncedă . focurile fuseseră înteţite.

O sută de ochi îl urmăriseră. . fi vrut să strige.L-am întrebat pe staroste. apoi se întorsese.98 Era foarte flămînd. slăbii. prinzîiiit putere. Dar văzuse vechii l camion.Crezi că am putea să ne strecurăm de-aici? spuse între două înghiţituri.. încereînd să mănînce încet.. . . cu Nogger. eu. Erikki. n-am cum să ştiu. unde eşti?! . atît de multe probleme în n: timele săptămîni. i Atît de multe minciuni. Am fost singuri învăţător pe care l-au avut vreodată şj ştiu că ţineau la mim Copilul spunea că e numai unul acolo sau doi.. . A spus că e stricat. privindu-i părul înalt şi murdăria. încă un spasm începu să se răsucescă în stomac. eu nu. Atît de puţină speranţă. înainte de-a mă căsători. Johnny. dar ştia că-i prinde bine stomacului său. O dată încercase să ias i din sat.Eşti sigură? . . dar se ţinu tare şi trecu. istovirea şi seriozitatea. Cîtă vreme stătuse în amorţire toată ziua. cîntărind şansele.Cu toţi oamenii ăia de-acolo? . încă un fior se răsuci prin trup şi închise ochii. . O privi. încereînd să facă un plan I stătea îngenuncheată în faţa lui. Sau o să afle de noi tatăl tău. Pînă la urni o să vină încoace o patrulă. Singura noastră speranţă e să fugim.Nu-s sigură. . Supa era subţire. Ross îşi isprăvi supa şi orezul şi ridică ultimi grăunte. O inundă un val de nelinişte. Dac minte sau nu.Copilul n-avea nici un motiv să mintă. am fo: învăţătoare aici. Mersese pînă 1 marginea satului.Sau să furăm elicopterul. Eu. .Nu putem rămîne aici prea multă vreme. sa o să i se spună. se gîndi. încercase să facă un plan. .Cum e cu camionul? .Tu ai putea.Unul dintre copii mi-a spus c-au plecat astăzi I Tabriz. Doar săptămîni? Atîta groa/ de cînd Rakoczy şi mullahul au năvălit peste noi în saun noastră. Unde eşti?! ..

99 . O să încercăm spre bază. im.. pentru orice eventualitate. încearcă să-1 faci pe staroste să ne-ajute 11 ni lu-şi gura închisă. Trei. în ascunzătoare. murmură şi-1 atinse.Nu fi proastă! Nu-i vina ta. Pantalonii strimţi de schi erau vîrîţi în cizme. . mai aproape ca înainte. numeri pînă la trei şi arunci. spuse el.I I I i-. Tti vierul..1 mult noroc.. Dă-i cinci şi păstrează-le pe celelalte cinci pentru |i urgenţă. . o s-o IM in pe jos. iar mîine. Oh.Săracul Johnny. prin bunăvoinţa guvernului listaţii Sale. Dacă asta nu ţine. . pentru că liiţi flăcări în tot corpul. cel puţin pînă i > un..Ar fi bine. Johnny. cred c-acum avem o şansă. îşi trase chadorul şi puse Hjiilie grenada într-unui dintre buzunarele scurtei de felii. zece la număr.Uite. duri de urgenţă. Ha se supuse. Vino şi stai jos. nu-i aşa? . flutură pînza de sac care-o acoperea. spuse el. Eu mai am zece. Şi. Nu putea acoperi toată PSchizătura. nu patru! I vei încuviinţă din cap. minţind cu uşurinţă. îi întinse grenada. Ea se llicli şi-o aranja cît de bine putu. îl atinse involuntar şi-ar fi vrut să n-o facă. Cîţuşi de puţin. şi tu? spuse ea cu ochii mari şi plini de speranţă i peşcheş atît de mare.Mulţumesc. tragi cuiul. la prima rază de lumină. uite ce-o să facem: O să II aici la noapte. Itetindu-se. I5ăgă mîna în raniţă. Scutură din cap. După aia o să plecăm. ar fi bine să plec! Am să-ţi mai aduc Iiicare la revărsatul zorilor. A nici unuia dintre noi. Soţia lui la fel. Asta nună foarte mulţi bani pentru ei! Aruncară o privire iute pe fereastră cînd vîntul. Ascultă. Restul sătenilor ar li i' i i i să asculte dacă el le porunceşte. uite. Promite-le o mare recompensă cînd lucrurile or i < vină la normal şi aici..( I ..Lasă. şi scoase rupiile . Nu ţi-am adus . Acum mă simt mai sigură. .

dar amîndoi simţiră ochii care îi scormoneau din toate părţile. Şi să iei una din aceste trei pilule la fiecare trei < > . Auzi un camion păcănind pe drum. Simţi un junghi. n prea departe.Noapte bună.Trebuie să te odihneşti mult. Era sprijinit pe perne în patul întocmit din covo.La fiecare trei ore. Lîngă pat se afla Najoud. Durerea era intensa. Simţea o mulţime de ochi urmărindu-1 din toate părţile. înălţimea ta. claxonul unei maşini cai trecu şi se depărta. vise plăcute! ': Vise plăcute! îşi spuneau întotdeauna aşa. îşi unse pumnalul Nu era nevoie să-1 ascută. Văzu uşa colibei starostelui deschizîndu-se şi ea intrîm şi uşa se închise. Doctoi ţinea încheietura Hanului. 100 . .. j Ticăloşii! îşi zise. Amînd femeile aveau chipurile albe ca varul. O făcuse mai devreme. apoi intră în colibă şi se aşeză pe sa! f teaua primitivă de paie. oriunde-o fi.Se ridică şi deschise uşa..19 noaptea. . Apoi ea se-nţoars< chadorul întunecat făcînd-o aproape imediat invizibil. aşa că se aşeză pe vine. apoijan claxon.O să ne caute el. i dar afară nu ieşi mare lucru şi fu mulţumit că Azadch plecase.Cum rămîne cu Gueng. a treia soţie. de şaptesprezece ani. Mîna stingă pipăi după zăpadă şi se curăţa. Dormi cu el scos din teacă. îl străfulgera iarăşi un junghi şi nu mai ■. verificîndu-i din nou pulsul .. da. spuse Abdullah Han voce slabă. Ochii lor s< întîlniră şi inimile amîndurora se încălziră şi-n acela: timp se umplură de presimţiri negre. putu îndura. respirînd greoi. La palatul Hanului: ora 11. cea mai mare fiică a I Aisha. spuse îngrijorat. pe vremuri. Nici unul dintre ei nu văzu silueta care se furişă de sub fereastră. In întuneric. Două străji stat la uşă şi Ahmed îngenunchease lîngă doctor. lasă-mă. . Afară era întuneric. groase. Lumi 11 > se reflectă pe lamă.. . Johnny? Crezi c-o să ne găsească? .Acum.

. La Teheran e mai bine decît aici.Cînd o vrea Allah! Numai cînd o vrea Allah! Tenjnea lui e prea ridicată.Da. Nu sunt un vrăjitor şi-am rămas rfl medicamente.. înălţimea voastră! Aţi avut deja un preinfarct. îngfijeşte-te . La Teheran ar fi mult lai bine. doctorul răspunse: .. Najoud şi Ahmed j urmară. Are nsiunea prea mare. adu aici. . FaţaJHanului se roşi şi-o altă durere ascuţită îi săgeta i ' p l u l ... Tabriznu e de-ajuns de bun. jir.. în hol. îngenunche mai ■proape şi-i apucă mîna. . Stau aici.De orice ai nevoie o să aducem aici! spuse Ahmed. Ar trebui să fie la Teheran.. N-avem de unde şti cînd aţi putea avea. arătînd mai bătrîn decît era de fapt.. spuse doctorul cu voce ic imirătoare. unul slab. cu părul jb. dar el o împinse furios.Prostule. . i lui Allah. doctorul se opri. Doctorul îşi puse Itetoscopul şi aparatul de tensiune în geanta demodată. înălţîmea voastră! Ahmed se întoarse către doctor. La 0 îşi strecură picioarele în pantofi şi ieşi. Se înspăimîntă şi mai tare. Cînd putu să vor-i iscă. ar fi mai bine în îilal. n u echipament aici. CUA chipul ridat... Furios. îi zise lui Najoud... . hîrîia din gît.ista.O să moară? spuse Najoud cu ochii mari. deşi călătoria pînă K)lo ar putea.. voia lui Allah! . nu pot s-aduc o masă de operaţie şi ustenJlele şi încăperea aseptică.înălţimea Ta.. Aisha şovăi. II urmăriră abia respirînd. spuse răguşit: ■ Stau aici. era căsătorită de doi ani şi ivea un fiu şi o fiică. Chipul Hanului avea o paloare iesănătoasă şi cînd răsufla. ei bine.Fără ambulanţă..O să vin în zori cu ambulanţa şi. Ahmed.. > Afară. . Era bătrîn. sau aşa ceva? 101 . Dar.. frecîndu-şi pieptul şi blestemlnd-o. A fost prea mare de ani de zile. De orice ai nevoie. Ar trebui să fiţi imediat pus sub | v< rvaţie şi tratament. Subţirică. . i i v . Aveţi vreo idee ce a produs infarctul? Jreo ceartă.

Izbucnirea nebuna fusese din pricina oamenilor de la Teheran. ■ . dacă Hanul nu poruncea altfel.Sabotorul pe care-1 caută toată lumea. facem puternici. era moştenitorul lui iţim ..îndu-se în stomac o groapă fără fund. Eu plec.Nu ştiu.-Nu. Sun tem toţi înspăimîntaţi de ieri-seară. Hashemi Fazir şi necredinciosul care vorbea farsi şi ce i-au cerul stăpînului meu şi ceea ce a trebuit să accepte să facă stăpînul. Niciodată!" Atunci Hakim a zis: "Eu o să plec! N-am să Hun aici sămi risipesc viaţa. asta nu-i totul. sau mai slab. cerîndu-i lui Azadeh să vină cu el la Paris.Da. cu cîteva ore mai înainte. Voia lui Allah. ar trebui să ne grăbim! Uşa din celălalt capăt al coridorului se deschise. Dar Hakim '..cei doi fraţi ai lui Najoud muriseră de copii. Doctorul îşi ridică neajutorat mîinile. dar cu ajutorul unui doctor 1-a dat afară. înălţimea Ta. O să ne aducă cu forţa i| »oi.ul ei Mahmud era cel mai în vîrstă dintre gineri.puah! Un copil bolnăvicios. deci moştenitorul avea să fie Hakim. căruia starostele i-a trimis vorbă ci prima clipă. blestematul dar soseşte de peste graniţă direct în plasă şi cei trei duşmani de la Teheran se întorc ca să pice şi ei în plasă. Najoud fusese cuprinsă de panică de cînd Hanul se libuşise.^Pune un doctor să teze. Dar sunt sigură că n-a răpit-o. dar aşteaptă. Dar Hakim? Hakim este! îşi aminti cum se înfăţişase Hanului cînd se întorsese ideh de la şcoala din Elveţia. nici o ceartă! Dar sigur din pricina lui Azade li Din nou ea. Cînd rămaseră singuri.. simţind des-. Azadeh M sabotorul sunt în siguranţă. care era de fapt duşmanul. Ar fi Kuit să fie el regentul. A fost. fiul jshei avea abia un an. . Poimîine. Azadeh n-ar face. El n-o să ne îngăduie niciodată să plecăm fără voia .Să mergem. irinfltorul ar putea să fie mai puternic.Ce sabotor? întrebă doctorul uimit. n-ar trebui să fie cauza unei asemenea izbucniri de furie Inteligent din partea stăpînului meu să pună totul în mişcare astfel. la fel de bolnăvicios naică-sa. sunt sigură că a fugit cu el. Cum ar fi putut s-o răpească din palat? Ea e cea care i-a produs înălţimii Sale asemenea mînie. dar va trebui să aducem o soră şi medicamente şi ceva echipament. fratele lui Azadeh. De ce ar porunci altfel? se gîndi. Trebuie să ştiu. 102 .Vă rog să mă iertaţi. nu ştiu! Mă aşteptam la mai rău decît asta. Am auzit-o chiar eu! . ea i-a spus ca lut un copil. Hanul nu avea nici un frate în "ţa. spuse. dar sugarii mai şi mor. Dar Azadeh 'Tata o să teaducă înapoi. . Un lucru atît de mărunt. Nu ştiu. .Cît de rău e înălţimea Sa? Trebuie să-mi spin adevărul.Ea a fost. duşmanul Iranului. n-ar putea (ista! întreab-o! Te implorsSă nu-i spui de unde ai auzit. . Najoud prinse doctorul de mînecăşi-i şopti: . aşa că trebuia să fie o regenţă. i auzit pe Hakim şi Azadeh. un prieten prefăcut.. A fugit cu sabotorul ieri-seară. Aisha era şi mai palidă.Ahmed. sora asta vitregă a mea. închişi în sat.Tată. -Ce? . Numai Allah o să hotărască clipa cîmi va trebui să moară. înălţimea Voastră. Puţini oameni pe pămînt sunt atît de deştej ca Abdullah Han. le un an sau mai mult. . Dacă Hanul murea. să le predea un sovietic-. a spus. . Fiul ihei . ab-o în faţa lui Allah! întreab-o. 'inci Hakim.Azadeh nu putea. Atacul a fost destul de slab. la mîi i stăpînului meu. alungat şi dezmoştenit.. . da. înălţimea Sa vrea să vii o clipă. El nu-i irneninţare. Hîrcă proastă! îşi zise Ahmed.Doctore. împotriva dorinţelor (akim e încă hotărît să devină pianist şi a spus că are id să fugă.. îţi aduc veşti proaste^dar trebuie să ştii adevărul. desigur. . peste i oră sau peste un an. )lo poţi să te măriţi cu iubitul tău". Hanul ştie că să-mi îndrum soţul şi să ne. Najoud începu să-şi frîngă mîinile . nu cîinele ăsta de doctor. între timp. In curînd stăpînul meu o sa hotărască şi eu am să acţionez." Şi din nou ea a zis: 103 .

Toţi jl urăsc. Sper să moară bărbatul meu. m-a mărita nepăsător cu blegul ăsta. cerîndu-i să-i spună totul exact.. Şi ea a zis: "Sunt de acord. da atunci răzbunarea mea va fi compjetă. Opt ani ne-a întors spatele. înaintea lui Allah! Şi-atunci a spus: "Trebuie să facem un plan. să-1 mănînce viermii. Allah o să mă ierte. moară. să ne ia toată moştenirea numai ei. O. "Atunci mai bine să moară!" a zis Hakim. Azadeh aici şi Azadeh dincolo. Sunt o suta de feluri şi o mie de duşmani care pot să o facă pentru noi. nu ma băgat în seamă. sau am putea lăsa porţile deschise noaptea. Azadeh şj Hakini ne-au urît întotdeauna pe noi. nu cred asta! Najoud îşi aminti chipul aprinzîndu-se şi cît de îngrozită fusese. Hakim a zis: "Puţină otravă în halva sau într-o băutură.Eu nu. Trebuie s-o fac înainte s. prinsă în adulter cu sabotorul. Desăvîrşită. dîndu-se un pas înapoi cînd Hanul strigase la ea. mai bine. distrusa ba chiar. îi fusese uşor să-şi ţeasă plasa din ce în ce mai des. îşi spuse încrezătoare." . nouă şi mamei prima lui nevastă. acum impotent. Am auzit-o rostind toate astea. pentru asasini. Niciodată". spusese ea. Şi Azadeh trebuie să fie umilită. pînă cînd în curînd începuse şi ea să creadă. totul ar fi adevărat. Trebuie să ne gîndim şi să avem răbdare". Poate am putea mitui una dintre gărzi şă-1 ucidă. .Exact aşa a spus. Mahmud. restul familiei."Tata n-o să-ţi îngăduie niciodată. în afară de afirmaţia "în faţa lui Allah". Putem mitui un servitor. izgonită. dar n i înainte de-a deveni Han. aşa cum credea acum. aşa cum îşi spusese întotdeauna. care şi-a întors faţa de la noi timp de atît de mulţi ani! Opt am a fost sub vraja ei. care sforăie urît şi mi-a nenoroci viaţa. Trebuie!" Ea tresărise înspăimîntată. Allah o să mă ierte. Hakim aici si Hakim dincoace. Tata trebuie să scape de Hakim mai înainte de a muri Allah să-1 ţină în viaţă să facă asta. pămpălăul ăsta răi mirositor. înălţimea Ta. Ar fi vrut să ne vadă morţi. . Ei şi vrăjitoarea lor de mamă care a aruncat o vrajă rea asupra tatei. ca Sul meu să devină Han după el. izgoniţi..In faţa lui Allah. 104 .

gata pentru a pleca Şccliat. apoi uşa se izbise de perete. 105 .17 ilneaţa. inconştient. dar l-am scos cît timp am mîncat. .Eu. jur! Credincioasă! . era contorsionat de furie. .patru rupii de aur pentru el şi una pe care i-o duse pe ascuns soţiei sale ... în satul Abu Mard.. O jumătate de duzină de bărbaţi hnaţi stăteau sprijiniţi în armele lor. în lumina zorilor. eu sunt credincioasă soţului. soţului meu. rturiseşte! Te-ai culcat cu el? Azadeh se afla în genunchi în faţa lui. nu porţi chadorl Cea mai mare parte a sătenilor erau adunaţi în jurul I acuţi şi temători.. . .Credincioasă? De ce.spunîndu-le să se strecoare | rfi din sat prin pădure imediat ce-aveau să isprăvească I inîncat.îngă Tabriz Unu. ora 6.Sunt credincioasă. • Te-ai culcat cu acest bărbat? strigă.Te-ai culcat cu acest bărbat? . \llahul islamic-marxist.N-ai nici un drept să năvăleşti aşa. mîncînd grăbiţi mîncarea pe care i-o IliKcse. doi deasupra lui is. |tc străini năvăliseră înăuntru copleşindu-1 cu numărul ' şi tîrîndu-i pe amîndoi afară.VINERI 23 februarie 1979 CAPITOLUL 43 l. chipul unui alt Mahmud. gîfîi ea. în faţa lui Allah. care zăcea trîntit la pămînt în zăpadă.. ifngele scurgîndu-i-se din creştet.Purtam chadorul. Doar cu cîteva secunde în urmă. cuprinsă de Inicfl. binecuvîntînd-o. bucuroşi de a fi împreună. aruneînd-o pe ea la iloarele lui Mahmud şi bătîndu-1 pe Ross pînă cînd ISta căzuse în nesimţire.. Starostele primise recunoscător şi umil | cheşul . ea şi Ross stăteau l covor în colibă.

te-ai culcat cu ei? Jură! . copacii şi vîntul aşteptau. credincioasă soţului meu! rosti ea. Mînca doar şi nu e străin. chiar şi Allah. acoperindu-i glasul. trimite după tatăl meu! Trimite după el Kalandarul nu se mişcă. femeie! Este "da" sau "ni:" în numele lui Allah.Răspunde la întrebare. . Insha 'Allah. revenindu-şi în simţiri. . te-ai culcat cu el? Mullahul stătea deasupra ei ca un corb bolnav Sătenii aşteptau.. 106 . . i ea. vech prieten al soţului meu. trăgîndi şi şi mai strîns în jurul ei pufoaica descheiată.Nimic. . n-aide ce s te temi! în faţa lui Allah. Johnny al ei gemîr 11.. privindu-1 în faţă pe Mahmud. Cuvintele ei îi făcură pe mulţi dintre cei care erau a să se cutremure şi Ross fu uluit că ea recunoscuse. dar scăparea mi trec nebăgată în seamă.i picioare.Nu! strigă Ross. Toţi ochii o străpungeau Neajutorată. şi se ridic.. l-am iubit pe acest bărbat cu mulţi ani în ui . Locul ei fu luat de ură. Strigătul se ridică deasupra tuturor şi pătrunse m mintea lui Ross care se trezi. în numele lui A da. Se corectase în grabă.Tîrfă! Femeie stricată! Ţi-ai recunoscut da vinovăţia! Ai să fii pedepsită! .în numele lui Allah! Sunt şi-am fost întotdes..Ve^chi prieten? Dacă nu eşti vinovată..Kalandar. toată Iun K aştepta.Abdullah Han e tatăl meu şi n-aveţi dreptul. . văzu sîngele pe zăpadă. doar un vechi prieten al me. .Jur pe Allah că sunt credincioasă soţului meu! ţ i p . Teama o părăsr. înălţă ochii către el..Ţi-ai scos chadorul într-o colibă cu uşa închis mîncînd cu un străin? Ce altceva ţi-ai mai scos? .. nimic! spuse şi mai înspăimîntată.

Se tîrî în genunchi şi deşi cei doi mujhadini aveau le armelor îndreptate spre capul lui. Pentru necredincios. Nu erau adevăraţi şiiţi. necredinciosule. N-aveţi nici un drept asupra mea. închinîndu-se în ni Satanei MarxLenin? Ei bine. cu nişte revoluţionari de stînga. Nici măcar un mullah adevărat. Venise nechemat. numai eu! ..n|i-vă la ea acum. Aţi auzit că şi edinciosul a recunoscut. Aţi auzit cu că tîrfa a recunoscut destrăbălarea. îi ignoră. în colibă? . ci un is-linic-marxist. >e Mahmud. Unul dintre bărbaţii ce stătea deasupra lui îl lovi i irtilal. apoi puse cizma pe gîtul lui. aici. spuse omul. Stătea acolo. dar nu mai putea mişca sau spune ceva.sau a ei! Pîngăriţi finele lui Allah! . Nici unul nu ştia de ce nise acolo. trîntindu-1 la pămînt.. ar trebui să-i împărtăşească soarta? Nimeni nu-i răspunse.N-a fost vina înălţimii Sale. Ce-ar ibui să se întîmple cu necredinciosul? Sătenii aşteptară. Pentru ea. cu Uinchii tremurînd.Castraţi-1 şi terminaţi cu asta. '■"Uiindu-1 în zăpadă. nişte nebuni.Ai să fii pedepsit. Nu a spus htiutnul de zeci de ori că toţi oamenii ăştia sunt nebuni. ca blestemul iii Allah.Nu! Femeia 1-a ademenit! N-am văzut-o eu cumşi-a leal chadorul în faţa lui. auzind nişte voci depărtate. noaptea trecută. Azadeh simţea toţi ochii străpungînd-o. apoi se întoarse către săteni. nu există it o singură pedeapsă. . doar că apăruse dintr-o dată. . nici ei din satul !{|r. chiar şi Igfltele lui Ross. Mullahul nu era mullahul lor şi nici satul lor. Altul zise: . Ne ademeneşte pe toţi! Nu e leapşa pentru el o sută de bice? 107 . Mullahul şi oamenii săi erau maţi. nu te teme. IA sunt doar cu gura alături de Allah. Eu. eu sunt de vină! nai eu.

Kalandar.Abrim. un bărbat mărunt. cea din saună. distrusă. Tăiaţi-i mîinile. cine-i măcelarul vostru? Kalandarul arătă iute cu degetul către un bărbat dii mulţime. Se întoarse şi privi către săteni.o rafală de pistol automat. care a ucis pe mulţi. cu pietrele. Iubitul ei era şi el bazaari. care jnt apărat de cuvîntul sacru că Islamul împreună cu 109 . după ultima rugăciune. şi îl legau de grinzile care ieşeau din colibă. . Abrim e măcelarul nostru. în capetele copiilor lor.Şi-a pus mîinile pe ea.. simţind mînia ■'Idicîndu-se în el. N-am văzut nici o femeie făcînd-A durat multă vreme. Vocea lui se aspri. tulTfitoare.Altul spuse: . auzise că sabotorul şi ea ar fi fiind iM sat. Tăiaţi-i mîinile. dar nu pe mine. .Adulterul este un mare păcat şi trebuie pedepsit. Bărbaţii au bătut-o pe cu pietre. Ea.Dar nu-i un mullah adevărat şi Imamul ne-a Bvcnit împotriva răului lor. dorind în sufletul lui să-î vadă pe Han jlilit şi femeia asta care strecurase gînduri noi. ■Oiiptea trecută .Adultera era nevasta unui bazaari. -. stomacul i se răsucea.Du-te şi adu cel mai ascuţit cuţit al tău. dacă Oiau. Voia Allah! murmurară ceilalţi unul către altul. A fost la Tabriz. O femeie foarte bătrînă spuse: 108 . . i braţele depărtate de corp ca aripile unui şoim. . care se lupta.. mieunînd. se rostogolise. plin df vitejie. ..Am văzut unul. dar care ne-a trădat pe noi şi pe iliine.Bun. Mahmud se uită în jos către ea. . 1-au tăiat capul în faţa moscheii.ij cineva.Sprijiniţi-o de perete! spuse unora dintre oamenii săi. îmi amin-| C. Se aruncă asupra lui Mahmud cu un ţipăt. Hanul a încercat să mă ucidă pe mine. Puteau şi femeile să arunce pietre. îşi zisese. dar nu reuşi să scoată nici un sunet. Sîngele ÎI bubuia în urechi. Dar acum. cine ar fi păcătosul. gîndurile îi tur<j baseră şi ei îl tîrau pe Johnny al ei. acum ştia că nimeni n-avea s-o împuşte. . ridicase o piatră şi o aruncase către o pisică. Prăsilă nobilă a blestematului Han care se lire tinde stăpînul nostru. dar puterea o părăsi şi leşină. spuse kalandarul. deja punînd la cale o încercare de asasinare a mea.Cine e măcelarul aici? Cine e măcelarul satului? Nimeni nu răspunse. cu ungh i i I < •' ridicate.Adunaţi pietre! Mahmud stătea în zăpadă. cînd eram K U Vocea ei tremura. . Da.1 adunaţi pietre! Abrim se duse să-i împlinească porunca. ia| pisica mieunase. odată. care se destrăbăla. zise Mahmud. Ea. cu îmbrăcăminte grosolană! . pînă cînd un paznic o împuşcase. apoi biciul Legaţi-1! Azadeh încercă să-şi ridice glasul împotriva acestei răutăţi. legea este lege. în faţa mos-heii.Ai văzut vreodată un omor cu pietre? între !>.Mullahul este legea. Şi ani de zile am mai Eit ţipetele. . Coranul spune o sută \ bice pentru bărbat. înainte de răsăritul soarelui. dar n-au făcut-o. .. spuse kaland întunecat. amintirii] du-şi vremea .cînd ea şi Hakim erau copii şi el. împăunîndu-se <!ii Irupu-i gol. 1 . în dimineaţa aceea. nu noi. se ridicase rănită şi-apol încercase să se tîrască de-acolo. Rest n 1. ^nind să preia baza. chiar şi ea. ignorînd frigul şi sătenii abotorul care înjura şi gemea şi se zbătea înnebunit în Bţuri şi femeia inertă lîngă perete.Mullahul este mullah. era nevasta unui bazaari. izbea r J călcîiele. Apoi aduceţi-i chadorul.

şi să rămînă acolo tremurînd. iar el ţipa întruna. fas cinat de ea. . s'(\ vadă bine. înjurînd şi strigînd. . .Alla'h-u akbarl Moarte tuturor duşmanilor lui ^ l l a h ! Moarte tuturor celor de stînga! Moarte Osmanilor Imamuluil Cu un muget de furiexunul dintre mujhadini porni în ligă spre pădure şi muri. ' . ■c nada se va rostogoli. şi Ross îşi folosi toate puterile ca să-şi stăpînească groaza ce sta să se reverse. Azadeh. în cîteva secunde. O văzu pe Azadeh ieşindu-şi de sub vrajă şi-şi amin ti. strînş.Mai întîi mîna dreaptă! spuse Mahmud către oamenii săi. văzînd numai faţi 1 ciupită de vărsat pe deasupra cuţitului de măcelărie mustaţa şi barba slinoasă. Din pădure. . părul fluturînd liber. făcîndu-1 să se rostogolească pe jos şi să scape cuţitul în zăpadă. şopti şi zîmbi în llmp ce ea-1 privea uluită. Apoi. sînii împungînd jacheta albastru cu alb.il împuşcăturilor: . mai văzt ceva. înşfacă strîns mîna sa dreaptă. spuse măcelarul. în spatele i îl văzu pe mullah luînd arma de la unul dintre oameni. în panică.Repede.Grenada! ţipă. Unul dintre oamenii săi aruncă chadorul peste ea. îndată ceilalţi se împrăştiară în ioană.i îl ispitea. ţipă. aici. urînd-o pentru c. Nu lăsa levierul. hotărîndu-se să taie printre tendoanele încheieturii. ' dicînd piedica şi întoreîndu-se către ei. îmbrîncindu-se şi împiedieîndu-se unul de Ifllalt. ştiind ceea ce avea să se întîmple acum. grenada! Femeia-1 auzi limpede şi bîjbîi după ea în buzunaru pantalonilor. treeîndu-şi degetul peste lama cuţitului.Te-am iubit întotdeauna. brusc.Sunt gata. rupte dinpînza de hi fereastră. Dar repede şi curat şi fără iurdării. Azadeh. 'i Focul de armă bubui. spuse. descumpănindu-1 p< măcelar.'ieşind din raza de acţiune a grenadei. taie-mi legăturile. ci levierul grenadei strîns în mîna-i mică. îi privi picioarele lungi înveşmîntate în pantalonii albaştri de schi. răspunzînd zîmbetului său. degetul mare a1 omului încereînd absent lama. şi I jţcmu. dar nu ieşi din starea de prostraţie. apoi o voce luă 9ci. Ea gemu puţin. Legaţi-1 deasupra încheieturii! Legară fîşii de pînză de sac. conducătorul celor patru tudehi din phipa de şoc care-1 urmăriseră din zori îl aduse la tăcere 111 110 .Repede. . apoi să se-ntoarcă spn Mahmud. Apoi Ross îl văzu pe Mahmud Iniorcîndu-se şi pornind cu paşi mari şi rari către unul din oamenii săi. trăgînd cuiui. Tirfă. patru secunde de aşteptare şi apoi cantul. dîndu-i lui Azadeh îndeajuns timp să si ridice şi să se arunce peste distanţa mică ce-i desparte. o chemă Ross. ca să-i atragă enţia. se-ghidi.! săî îmbrîncească în spate. în piaţa satului nu di rămăseseră decît Mahmud urlînd bolborosit. cfllcîndu-se în picioare. se mişcă puţin într-o parte şi în cealaltă ci. inima i se opri.Dă-te la o parte de lîngă el. apoi un altul şi Un altul. trăgîndu-se cu spatele înapoi către el. Toţi ceilalţi se-mprăştiară. Azadeh! îl auzi ca prin ceaţă şi se supuse. O să am eu grijă de el. pentru amîndoi. la o parte! ^ Mahmud nu se mişcă. sătenii înghesuindu-se mai în faţă. atrăgînd atenţia tuturor asupra lui.Marx-Lenin este singura cale de a ajuta lumea să se ridice. ochii goi. Azadeh. alergînd să se pună la adăpost dincolo de piaţă. Acum ea prin-£se cuţitul măcelarului şi se-ntinse după legăturile mîimi repte şi ştia că glonţul avea s-o ucidă sau s-o rănească. Măcelarii! înainta blestemîndu-1. fără H>an pe cap. privindu-1 pe Mahmud cu urme de spumă la colţurile gurii. . dar mi veneau de la Mahmud. cuţitul pregătit. ci din pădure şi Mnhmud ţipa şi se zvîrcolea în zăpadă.

ură zece minute. fumînd. iar ea gîfîia sacadat. Se opri lîngă colina din ( spatele cabanei lui Erikki. .. In momentul în care rămase liber. Nici un urmăritor. Doi Itllre bărbaţii înarmaţi intrară în birouri şi-i putea vedea li vreme-n vreme prin ferestre. spuse el răguşit.IU. mormăi ea înc aiurită. din cea în care locuiau mecanicii şi din bucătărie. ameninţînd cu ninsoarea. dar nu rău. grenada în mîna dreaptă şi arma în stînga. Poate aceşti oameni. şi vomită. In ia să vadă pînă la drum. na dintre gărzi ieşi afară din birouri şi porni păşind greoi in zăpadă către baraca mecanicilor. Nici un semn de viaţă în un aga bază. repede.. Nu lăs.Repede! Se supuse ca un automat şi el o porni înaintea ei. .. el înşfacă grenada cu mîinile încă amorţii c dureros. deşi fumul se ridica din coşul cabanei lui M 11 ki. Repede. Deschise uşa şi intră înăuntru. la adăpos-ii idierii de vînt. ia-ţi chadorulşi sacul şi vino după mine! Ea rămase uitîndu-se prostită la el. cu grenada încă pregătită. în uşă se opri. repede! Cuţitul era foarte ascuţit.. i liricei de salivă şi o urmă de vomă i se scurgea pe hi a/. dar ţinu levierul apăsat. Azadeh gîfîia alături de el. Apoi un bucătar ieşi din bucătărie. Trei revoluţionari înarmaţi erau ghemuiţi pe o mda în apropiere. Puţine schimbări.nu. apoi stomacul lui se răzvrăti. Mai trecu timp. îşi întoarse privirile către oamenii de pe mda şi se gîndi la Gueng şi cum fusese aruncat l n l i v r u l său ca un sac de oase vechi în murdăria •iiuonetei. Cel de-al treilea nu [fleica prea multă atenţie elicopterului. se prăbuşi în genune ■. se clătină. sau I. sub pergola unei rulote. începînd din nou sa respire. era încă mai mult sau II puţin în stare de şoc.Azadeh. 0 dată în lumea ei. îşi depăşise spasmele. Mîinile ei tremurau si erau încete şi îl tăie o dată.i levierul. N: exista un loc unde să te opreşti. Merse mai departe m încet. îşi găsi kukriul care fusese rătăcit în pătură în lupta de la început. în pădure. îl însoţea un european înalt.Nu lăsa să scape levierul. Ross şi Azadeh se uitară prostiţi la pustietate. Acum e bine! Odihneşte-te puţin şi după aia Itvain. lîngă hangar. Se nărui în zăpadă lîngă el. urină în ipaclă şi se întoarse din nou înăuntru. Porni din m grăbit înainte. Luase sacul. n < : n i i încă ojwzeau. După o clipă ieşi II nou. [hifind aerul cu lăcomie. îi şterse faţa cu mîneca. . se opri şi ascultă. inel. stăpînit de o durere violentă în coaste. Jos. aşteptînd-o pe Azadeh. Nu-i urmărea nimeni.* satului.lini cu o rafală de pistol mitralieră. Trase cu coada ochiului \/adeh. îşi îndreptă atenţia către bază. pieptul lui tresaltă adînc. Găsi cărarea care ducea înapoi i către bază. Deasupra. Poate e pregătit pentru zbor. După ce alergară împleticindu-se un sfert de oră.Nu poate să fie. Nici o altă Ulţjcare. norii irinau o pătură murdară. . Intră clătinat în colibă. părea să nu-1 vadă cu adevărat. Ea se împletici după el. îl puse în teacă şi-ş i săltă carabina. se zărea unul dintre mecanici lînd un '206. îşi zise. sub picioarele lor. Taie-mi legăturile. dueînd-o afară din sat. dar uita: chadorul. Capul îl durea de furie. nu poate să fie. încă o sută de metri şi nici un necaz. cu un M16 atîrnat umăr. Azadeli clătinîndu-se şi mai rău. incapabilă : scoată o vorbă. îmbrăcămintea ei albastru deschis se vede limpede pe fondul copacilor şi al zăpezii. 112 Itură. apoi toţi patru se retraser.1 la fel de tăcuţi cum sosiseră. Hun. nişte camioane şi maşini erau ne lîngă ea. Cînd Azadeh i. aproape să-i vină să verse. în echipament de 1 113 . Bariera era încă acolo.. I ia încuviinţă din capjşi se prăbuşi la loc în patru labe. Se ridică slăbit şi urcă colina.

apoi. observă o uşă spate şi ocoli către ea. Pentru o rămaseră împietriţi. Sări în picioare şi ţîşni către el. Nici o mişcare. Rămînînd la adăpost. făcu un semn din mînă şi se întoarse în ruloi. în aceeaşi clipă Ross ţîşni în spaţiul liber carabina coborîtă.îi am pe toţi.. O de gloanţe şuieră izbindu-se de metal.. îşi simţea gura uscata grenada caldă în mînă. Ross îl recunoscu pe pilotul Noggi Lane şi pe celălalt mecanic. îşi verifică neîndemînatic carabina. în vîrstă. santinela o rupse la fugă ic hangar şi pentru o clipă rămase descoperit. fierăstraie şi pir pentru lucrările forestiere. Ross îi ui a capul. ameţindu-1 pe celălalt şi rănindu-1 pe I dc-al treilea. O spuse din nou şi-i zîmbi încurajator.Pentru Dumnezeu. Duşmanul era descoperit lîngă unul dintre l oare. Santinela şi pilotul se îndreptară către elicopter. Ross sc şi nu nimeri. 1 . englezi! Nu trage! . proaspăt ras.115 . . grenada explodă. strig. Aruncă o privire prudentă pe de lor. răspunde! i Nogger Lane îşi ridică faţa albă ca varul.Azadeh. Ăsta de-aici şi restul în Uoss alergă spre uşa din spate. Dintr-o dată teama îl invada şi ar fi vi i să lugă . înăuntru se auzeau glasul i i unor copii şi al unei femei.> rulota birourilor.Doamne. acoperit de saună. Uşa biroi deschise. mecanicul şi pilotul aruncară cuprinşi de panică în zăpadă şi-şi puseră lltele pe deasupra capetelor. focul de armă stîrnind ecouri printre pereţii lalbă ondulată.Cîţi alţi duşmani mai sunt aici? Erau. ajută-mă! Să fugă departe. cu puşca îndreptată către cealaltă uşă. degetul arătător pe trăgaci. l'rin ea îi putu vedea pe mecanic şi pe Nogger Lane i ţ i în zăpadă lîngă '206. Ross e levierul. . zise Ross. Pe cureaua groasă de pie jurul mijlocului se afla un kurkn în teaca sa. Ginci.Nu trage! Suntem civili. se aruncă la podea şi Jrt ou atenţie la nivelul solului.zbor. dar i eră sigur că înţelesese. din ce în ce mai aproar". Unu. omul de pe verandă privindu-i leneş. posibil un eurc purtînd haine de p calitate mai bună şi înarmat pistol mitralieră Sten. ucigîndu-J unul dintre ei.Nu-ţi face griji! Dădu din cap tăcută. pregătind încă una. cu inima bătînd. o altă santinelă ieşi şi lîngă el un alt bărb. şi se ghemui din nou în spatele ervorului. Se strecură pe lîngă cabiu lui Erikki. în timp ce se aruncau la iînt ca să se adăpostească. doi. apoi puse ultimei două încărcătoare de rezervă şi ultima grenadă din rănii într-un buzunar. O deschise încetişor şi sări untru. aruncînd ner cea mai mare parte a verandei şi pergolei. Se trăsese . să plîngă. Grenada fîsîi. acum o să cobor. trei şi ieşi de la ad 114 încă grenada către bărbaţii de pe verandă la patruzeci metri mai departe. dar jos. lîngă uşa hangarului. să se a cundă. Cîţi duşmani mai suni aici? l Nici un răspuns. şi un alt bărbat. acasă. apoi alergă către cealaltă uşă. mai voinic. Nici o mişcare pe nindă. Se strecură din adăpost în adăp( > butoaie uriaşe sau grămezi de ţevi. II văzuseră. ca să vadă santinela şi pilotul apropiindu-se d< gar. Gata? Ea îl privi şi mişcă buzele şi buzele rostiră da. erau cinci. noua grenadă ţinută strîns în mîna <ipta. să fie în siguranţă. Mecanicul spuse ceva căt i Lane. se forţă să rosteasc Pregăteşte-te să fugi spre elicopter cînd îţi fac semn s. depari oriunde! . îşi pregăti pumnalul şi trecu peste colină ca o fia sălbatică pornită după pradă. '. singurul loc ferit în ■le camionului. strigă ■ Repede. Biroul 'j{i cincizeci de metri mai departe. Se năpusti spre hangar. grenada din mi i dreaptă împiedicîndu-1 în mişcări.

Un moment nu-şi dădu seama unde se află. .i nemişcaţi în zăpadă. Ajută-mă! Bărbatul continuă să urle şi amestecat cu urletele auzea: ajută-mă ajută-mă da eu l-am ucis pe sabo< ajută-mă! Cu un urlet care îngheţa sîngele în vine. Baza îngheţase. grăbeşte-te.Nu ne ucide! Suntem prieteni. în jur brîului avea cureaua de piele şi kukriul lui Gueng. spuse Ross înfuriat privirea de pe chipurile lor. civili.i trăgînd din mers. duşmanul. apoi: .Du-te acolo cît de repede poţi. număr. nomadul maniac. dacă ies afară.Ai luat asta de la barieră! strigă în farsi. care vorbea perfect :Iezeşte. Sări peste un cadavru şi intră înăunti > încă trăgînd. du-te şi adu-1 pe celălalt mecanic. dar încă în viaţă. . eliberă minerul grenadei.Da. vezi ridicătura aia de acolo? . îşi înfipse vîrfurili cizmelor în zăpadă.i păstreze echilibrul şi aruncă grenada prin fereastn spartă. după pradă. încă un metru şi încn unul. da. Văzîndu-1 nnd.Cine eşti? Cine. Ajunse în şanţ înainta încet. vîntul. aşa cum ai trebui. -Ce? . E o doamnă acolo. înnebunit. Revoltat. neffind conştient de jjkfflţişarea lui. totul aştepta. Dacă stau ascunşi sunt ai mei. grăbeşte-te! Arberry o rupse la fugă înspăimîntat. sir. Tu. 117 . Tăcere din nou. încă mină. Totul era liniştii Păsările. . cu barba nerasă. cu ochi nebuni. Ross se răsuci brusc spre Nogger Lane. Grăbeşte-te. Lîngă elicopter. tu.Ajută-mă! Ajută-mă! O izbucnire de cuvinte într-o limbă străină. dar dinspre ea veneau alergînd ie oameni. nările i se umplură cu mirosul f. hîrîi Arberry.Pentru Dumnezeu. cu pumnalul ca o sabie scurtă. fi. J-o aici! Se opri văzînd-o pe Azadeh ieşind la marginea lurii şi începînd să alerge în josul dealului către ei. dar reuşi să-ţ. un altul în teacă şi carabina în cealaltă mînă. jy uşa spartă cu piciorul şi ieşi pe verandă.■linul. Arma i se opri pe neaşteptate şi-şi sinii stomacul ghem pînă cînd reuşi să smulgă încărcătorul $ • şi să-1 înfigă pe cel nou. i către el. Repede! Nogger Lane rămase prostit. îl Ifl să cadă şi se depărta. . Explozia întrerupse rafala. însîngerată. itru Dumnezeu! Ticăloşii de la barieră or să fie aici '-un minut.Taci din gură! Pregăteşte-te să decolezi. Ucise trăgătorul puştii mitralie şi se opri..t pînă la trei. riră în genunchi cu mîinile sus. Ross 116 izbi > lama în jos şi cînd ochii i se limpeziră privea faţa capu i care-1 ţinea ridicat de păr în mina stîngă. ale cărui mîini şi mîneci erau pătate de sîngele i i t din capul pe care cu numai cîteva minute în urmă îl i/useră retezîndu-1 cu o singură lovitură şi un ţipăt ment.. în spatele camionului era un mic unghi mort şi acolo se afla un şanţ puţin adînc ce ducea în afara razei de acţiune a armei. Tăcere. Cel care tipa c-un trup fală picioare. Prudent. săltă în picioare. ştiind că sunt singur.clui şi al corditei şi se regăsi în resturile rulotei şi privi |iir.. Fui îl orbi pe Ross şi i-1 smulse din teacă. alunecă. apoi durile i se limpeziră. Lane şi mecanicul stăteau .de la una dintre ferestrele sparte ale biroului. Nogger Lane şi mecanicul intrară în panică . şansele sunt de partea lor. Glasuri şi o uşă scîrţîind. apoi un urlet în apropiere. Acum! îşi pregăti genunchii. apropiindu-se din ce în ce mai mult. Du-te. dar şi mai iHimintat de oamenii pe care-i vedea coborînd pe im. şi se aruncă în zăpadă. Nu ne ucide! . mujhadinul. Se tîrî înainte pe burtă. arătă către mecanic cu kukriul lui ueng. aproape îi sparse tim panele şi încă o dată se afla în picioare atacînd rulot. pe lîngă omul care stătea acolo cu arma îndreptai. l>a"rul încîlcit.. Alergă spre ei.

le ridică şi aruncă o privire furişă fiecărui . cinci. Noaptea trecută BBC-ul raportase ciocniri (lente în timpul Marşului de Protest al Femeilor din cran. spuse Kelly fără şovăială. o amestecă tişor cu celelalte. Ayre îi servi cartea foarte ceremonios.şi oftă vesel.Două mii ale voastre. Cîteva capete se ridicară.Ţi-am spus să porneşti! . Erau cinci în bungalowul său şi jucau poker: Fn Ayre. neinteresat de joc.Da. | . cea mai mare în Iţa lui Kelly." . alături de ei. rar. după care. căţărîndu-se pe locul din spate. şi încă trei.. Starke . Tăticu'? întrebă Ayre. Trăsese două cărţi. domnule! Dar cine e femeia aceea? Nu iAzadeh? Azadeh a lui Erikki? . opt . şi aşeză pe cele patru pe care le ţinea în mînă cu faţa în " pe masă dinaintea lui. Stai I săltă cartea pe care o ceruse şi se uită la ea. continuînd evacuarea. şi alte demonstraţii [ramate pentru azi şi mîine. spusese Doc Nutt. De obicei' punea cel mult o sută de riali. ora 5. . . Ross mai slobozi încă o rafală scurtă. Era asul < l < pică. goli încărcătorul către ei. 119 . aşa că Ross se ghemui S " u palele care se răsuceau şi se aşeză între ea şi ei.care s( cu o zi în urmă de la Zagros Trei cu altă încărcătur piese.Cîte cărţi. I. da.Da. I se zicea Tăticu' pentru că avea şapte copii şi încă 'i pe drum. Duke.O mie de riali deschiderea. carte după carte . Azadeh s apropiase. cu o faţă boţită. clătinîndu-se ca beatîi.Una. . Reuşi să facă totuşi u}i ultim efort şi trecu de el. Era vorba despre ioarea secretă a lui Gavallan pe care John Hogg o isese cu avoinul. după-amiaza fiind ice. Kelly se holbă i pentru moment. ţipîn< un blestem. Doc. prea tîrziu ca să se-nto. CAPITOLUL 44 Baza aeriană Kowiss. aruncînd o carte. cea mai mică în faţa doctorului Nutt.20 după-amiază. care privea ic cărţile. Se aruncară cu capetele înainte la pămînt şi împrăştiară şi el aruncă încărcătorul gol înspre ei. pe jumătate trasă sus d<către mecanici. spuse şi zvîrli cărţile. superstiţios ca cei mai mulţi dintre pil »h dar totuşi îl strecură plin de importanţă printre celei ' cărţi. In faţa lor se aflau grămezi de riali. ţinîndu-i la pămînt. economisind muniţia. cu ui cînepiu. 118 în cămin ardea un foc de lemne. Doc Nutt.Căcat! spuse Ayre. dar iros că era acolo. Din pricina ordinului care interzicea zborurile în ace Zi Sfintă. slăbănog.Să de văd. cu excepţia lui Lochart. Rîseră cu toţii. depărtîndu-se. Tăticu' Kelly şi Tom Lochart .işor drept. spuse Starke. se urcă pe bîjbîite în scaunul din faţă şi în aceeaşi c l i p i fură în aer. O altă rafală şi > alta. abia trecut de patruzeci ani. Ayre trei. Starke se încruntă îngrijorat pentru el. cu mintea la Zagros lelicrazada. cu foarte mare atenţie şi imonie.Prea mult pentru mine. fost pilot RAF. erau ţinuţi la sol pînă a doua zi în zori. fără s-o întoarcă. mai pun cîteva mii. şi 'ederea doctorului se topi. şapte. .o chintă. apoi. Isfahan şi Meshek. Era un bărbat înalt. Lochart îşi absent cărţile. şi tă lumea se uită la el. Ţi-am spus să porneşti! Niciodată nu pornise Nogger Lane mai repede un elicopter şi nici mecanicii nu se mişcaseră mai iute ca acum. Mormăi. Azadeh încă mai avea o sută de metri de parcurs şi deja duşmanii erau aproape. dar încetinise paşii. . retfăgîndu-s<. Kelly se uită la cărţile sale: patru.

'isese cu gura căscată şi încă mai era tulburat şi încă util îşi binecuvîntase norocul că nu ştiuse cînd fusese t la întrebări de Hussain şi Gărzile sale Verzi. Renunţase la un şase dintr-o pereche ca să păstrez* patru cupe. ilijlocul strigătelor ironice. ci num pentru patru. spus( Starke dulce. pentru a se asigura că nimeni nu le poate leu. un pahar de băutură e-i aştepta. luaseră legătura prin radio cu Jver şi din întîmplare recepţia fusese minunată şi-1 «seră să se intereseze dacă fata e teafără. spuse Ayre imediat. mergînd la culoare. Afurisitul ar putea să încerce o cacialma. deşi i-am spus să n-o facă şi restul îl ştii. simţindu-se foarte bine. Ar fi în stare să-mi spargă rulmenţii. dar asta fuse:cu săptămîni în urmă şi nu pentru treizeci de mii. încăperea era tăcut. inocent. îşi mai trecu o da în revistă cărţile. Chiar şi Lochart devenise dintr-o dată interesat. Starke i. cele trei dame pe care le primise. de asemenea. cu o chintă royală? spuse Starke. Starke aştepta răbdător. . Duke. dar se opri şi în loc de as spuse: . Cînd lorci la Teheran? Ce-ar fi la noapte? Prost. ceva timp pentru citit.Mă arunc. ■ Mac so fi îngrijit el de Şeherazada pînă acum. destul de neliniştit de aerul încrezător al lui Kell şi întrebîndu-se ce-ar face dacă acesta ar licita din noi întrebîndu-se. Maza se prezenta grozav. îşi zise şi zîmb Kelly asudase. Aruncă o privire la ceas. Lochart îi povestise despre tatăl ei amănunt despre cum fusese pierdut HBC. Tăticu'. Noaptea trecută. şi încă treizeci de mii. .Mă arunc. . pentru Dumnezc iar Duke mă şmechereşte. spuse hart şi rînji. mîncat. te zborurile încheiate. ce-ar zice Manuela dac-. afla că e gata să pună cîştigul pe-o săptămînă pe o chim spartă. vrei să vii cu mine? . Nu-mi pot permite să pierd plata pe-o săptămîn totuşi. culoare sau full. acesta era pentru ei momentul mai frumos al zilei: cu puţin înainte de apusul soarelui. ('înd sosise Lochart. I* I lai s-o luăm un pic pe jos. Duke! f J Azvîrli cărţile şi toată lumea rîse. uitai muzică. I . scris cîteva scrisori.Pun pariu că mergeai la cacialma. Toţi ochii îl fixau pe Kelly.. care culese potul. aruncînd don perechi .Pe mă-ta. îşi simţi gura pornind să zi "să-ţi văd alea treizeci de mii". dar totuşi cîştigătoare . un telefon acasă şi-apoi patul. Asul de pică făcea < chintă foarte spartă.regi şi decari. îşi strecură cărţile în pachet şi i (mestecă. ei? H.irke. Văzuse zîmbetul neaşteptat al li Starke.ochart îşi puse pufoaica şi-1 urmă afară. . mi-ar prinde bine un plus de salariu.dacă ar I putut să-1 păcălească pe Kelly şi să4 facă să renunţe. .sigur că e o afurisită de chintă. Ceva îi spune că bătrînul Duke încearcă să mă păcălească. convins că Starice are < chintă. şi arunc. 121 120 . Tom! 1 aibă el grijă ca totul să fie okay. Hai s-o lăsăm după cină. îl mai prinsese o dată la o cacialma. spuse şi Doc Nutt cu un oftat de uşurare uimit că putuse să fie atît de nesăbuit la început.Trei ale tale. nu? Mai rău! Ştiu că Şeherazada a fost la marşul leilor.Eu? Eu. supraveghindu-şi faţa : mîinile. toate elicopterele spălate şi limentate.Sigur. cu excepţia lui . spuse Starke. Tom. gata pentru a doua zi. ca să se asigure că chinta lui era chiar chintă .Trebuie să fac rondul. în vremuri normale.

Nu. legătura le păstra sănătatea mir tală şi dădea o aparenţă de normalitate. parte a moscheii. ca fiind exploatator în-favoarea sataniştilor Icricani.Ce ştii de evadarea duşmanilor Islamului din Ish. spusese: . Imediat.După ce o să fie golit sîmbătă Zagros Trei şi-o sJ fiţi cu toţii aici.Nimic. asta ar fi trăsnet! Acum. şi cinci judecători. în ' gare şi-n bucătărie: aveau propriile lor generatoj pentru cazul în care curentul electric care alimenta b ar fi fost întrerupt. toţi din Gărzile Verzi. Imamul. dj limpede. Mai merseră o vreme.E restricţie numai pînă revenim la normal. rece. lumii erau deja aprinse în cele mai multe bungalowuri.* spusese maiorul Changhiz cu occ dură şi ameninţătoare. cu excepţia cîtoi coşuri înalte în care ardeau gazele.Revoluţia s-a terminat.Şi ăştia de stînga? 122 . Şi nici \ martor. . zisese maiorul Changhiz. spusese Hussain. Starke spuse: . ussain fusese judecătorul şef şi acuzator.Imamul a ordonat lichidarea lor dacă nu se supun lutului nostru Islamic. toţi tineri. bahaii. cu desăvîrşire analfabeţi. Noaptea cobora iute. iar încăperea. . Aceasta este o curte legală .Te-ai gîndit s-o ştergi dracu' de-aici cu un '212. Cei de stînga. Vinovat! . cînd propria sa bază era închisă. unul din ceilalţi patru judecători. La baza lor. căpitane! Imamul a pi conducerea. comandar tul bazei. Maiorul Changhiz îi spusese lui S i a j că nu există posibilitatea ca cineva să se amesUvcl sistemul electric al bazei lor. De parcă ar fi fost semidivin. Fusese la fel şi cînd îl chemaseră în faţa unitehului lui Hussain. fusese plină cu oameni ostili de toate rstele. ri şi. plecaţi amîndoi. Asta s-ar putd întîmpla din zi în zi. Imamul ştie ce să facă. . locul lui Scot? Odată ce pleacă din Zagros. .E vinovat de crime împotriva lui Allah. . aproape complet închisă şi în i mai mare parte cufundată în întuneric. împotriva inului. dar Şeherazada nu poate să-şi * familia tocmai acum. Am să vorbe cu Mac.m. kurzii. ar trebui' fie okay. . Lochart afla nominal sub comanda lui Starke. din turnul prii cipal al aerodromului. aerul mirosind greu a petrol de la urii rafinărie din apropiere. . Sau şi mai bine. de ce nu iei un '206.în cîteva minute aveau să aibă din nou legătura Ic zilnică cu Teheranul. la prima oră? O si aranjez eu cu Mac.Mulţumesc.Mulţumesc. Şi deşi erau urmăriţi de peste drum. Irflinii. AtunC o să luaţi legătura de cîte ori vreţi. cu elicopterul? . orice duşman.

Am fost în Bandar-e Delam la vremea 123 . 1 fost martor la nimic care să aibă de-a face cu asta. pitane. Starke nu văzuse nici chip prietenos. la mila lor. AeruJ din încăpere era fetid. începînd aşa cum pcau toate surâsurile din Coran. Nu este acuzat de nici o crimă. pentru crime. totuşi toţi ştiau cine e. ina lui fusese ca o durere surdă. Trăsese adînc aer în piept şi-şi alese cu grijă cuvin► în numele lui Allah cel Milostiv. Toţi ştiau de feliu împotriva fedainilor de la Bandar-e Delam. te rog spune-ne tot ce ai auzit despre crima de Hl'ahan. şi o tresărire de riz3 străbătuse încăperea.i I )rt legea coranică. ştiind că e de unul ur. Este aici să răspundă la întrebări. Hiflcar în parte. Nu încă. eu însumi nu ştiu nimic.

am fi în Paradis ac spusese furios un membru al Gărzilor Verzi din sp.. îngustimea vederilor lor şi pn ignoranţa şi bigotismul.Eşti un închinător al lui Satan! spusese unul di ceilalţi judecători. strîngîni pumnii şi Allah să-i blesteme pe cei care spun altfel Cu toţii se holbaseră uluiţi la el. Citeşti araba tot aşa vorbeşti farsi? . crăpate. nu. . Asta-i tot ce ştiu. Din cîte ştiu eu. 11 a noastră ca un mullah. .. . Profetul. I MM nou tăcere. limba mea. Şi-a spus e. a IIab.. necredinciosule! Strigăte de încuviinţare. Excelenţă. Ca să cunoască" c cuvine Sfîntul Coran. Un tînăr cu faţa spuzită se uitase I > la el prin ochelari cu lentile groase. l lussain spusese: I . mulţi de ar fi fost morţi. sunt din Poporul Căr Profetul ne-a lăsat privilegii anume şi ne-a apărat! Tremura de furie. atunci de ce ic şi în farsi? Ca să citim şi noi. Allah i-a vorbit în această limbă. nici unul dintre oamenii mei mi a avut de-a face cu asta. de ce nu eşti mahomedan? mi eşti drept-credincios? încăperea fusese străbătută de-un val de foşnete. Tînărul cu ochelari reluase: l )acă cunoşti Coranul atît de bine încît poţi cita din . Mi-ar plăcea să pot să-1 citesc în i.. dacă am putea citi. zisese.Nu.il.Pe Allah şi Profetul Său.. \ < r s-o citeşti aşa cum a fost scrisă.. Ca să cunoşti într-adevăr Cartea Sfîntă. Aşa este. Pe neaşteptate.Sunt un Om al Cărţii şi-am dovedit deja că nu închinător al Satanei. ca alţii s-o • i scrie. Teama-i dispăruse. . Mullahii din toate ţările învaţă ■ i pentru acest motiv.. ■ Atunci eşti un vrăjitor! strigase cineva.. ic şovăise aproape în panică. intuiţia spunîndu-i că trebuie să con-Da. fără să ştie ce să 125 I» . Cum poţi să Işti Coranul dacă n-ai avut nici un învăţător şi nici nu" jti araba. lăsase să-i scape un muget mînios. 124 Atunci ai avut un învăţător. fie-i numele lăudat. Da.Allah să-i blesteme pe toţi sataniştii! . Ştiu doar ce mi-a spus Zat >l i din Abadan cînd s-a întors de la Isfahan. Eu n-am făcut-o. Mai multă mirare.imba Sfîntului Coran este araba.aceea. I )acă e tradus în alte limbi. ofiţeri.In Coran se zice: "O. aşa: "Am auzit că marţi nişte sprijinitori ai Şahului.Asta-i tot ce-a spus. întrerupîndu-1 triumfal. liisese privit cu şi mai mare uimire şi neîncredere i cind vorbise Hussain: E-adevărat ce spune. Ura tribunalul ad-hoc. . Popor al Cărţii^ nu tr< peste mulţimea adevărurilor din religia voastră. O traducere e întotdeauna mai puţin decît ni lu l . un mullahl Nu. adăugase brutal. ni< urmaţi dorinţele celor care deja au pornit pe c rătăcirii şi au făcut pe mulţi alţii să se abată de la dn cel drept". chiar şi Hus Unul dintre judecători sparse tăcerea: . Eşti ameri Eşti vinovat! . nu. au fugit spre sud într-un elicopter pilotat d< american". Eu nu. dar... încăperii.e tradus în multe >i străine. tu ai citat din Coran. drept-credinciosul trebuie :■ să citească în arabă. Dacă n-aş fi fost eu.Am citit în engleză. limba sfîntă a Coranului? . I hissairî îşi întorsese ochii negri spre Starke.Tu.Dacă am fi murit la bază. împlinim lucrarea lui Allah. N-avem nimic face cu tine. am citit. nu-i aşa? -larke îi surprinsese expresia ciudată a privirii. Coranul . St.

ştiu. de la Barajul Dez şi HBC? E bun motiv sau doar norocul? Şi-acum. dacă iranienii îi H dă lui Khomeini şi titlul ăsta. Imamul îţi r deschide sufletul. Am stat la picioarele Imamuli L-am auzit pe Imam predicînd Cuvîntul. !ti Hogg a adus o scrisoare de la Andy Gavallan. Vor fi douăzeci-treizeci de milioane de bărbaţi. şi nici nu mi-a deschis pe deplin spiritul Adăugase apoi involuntar: . IV ii încuviinţau din cap. păşind de-a lungul . în lumina asfinţitului.Mergi la Imam şi aşteptarea ta va lua sfîrşit. Un oftat trecuse prin încăpere şi atenţia tuturor] îndreptase către mullah. să poarte mesaju Allah. Eram un' h mort şi cumva m-am întors la viaţă. groaznic că Tom şi licrazada se aflau într-o situaţie fără ieşire. Nemuritor. de tatăl Şeherazadei. păşise ciudat de uşor şişi klnli că niciodată nu-i păruse aerul mai bun. ascunzmdu-şi uluirea. Mahdi. pe lîngă gardul întocmit din opt i de sîrmă ghimpată. în cele din urmă îl băgaseră în seamă şi-1.N-a venit Imamul ca să deschidă sufletul lumii?! apărut Imamul printre noi ca să purifice Islamul de şi să răspîndească Islamul în lume. lîrau la o distanţă bună de bază. disperaţi să-i împlinească poruncile. niciodată i se simţise mai plin de bucuria vieţii. apoi se auzise spunînd:! . Imami îţi va deschide spiritul către Slava lui Allah. foarte secret. De ce? Şi Tom. Cuvîntul rămăsese atîrnînd în aerul încăperii. ' înţeleseseră. Atmosfera din cameră se schimbase. îşi zise. li ce nu? Mahdi garantează un loc în Paradis.sau să se purtă . HI şi copii. Tăcerea se adîncise. Hussain conducînd discuţia. ilgaran< ineva spusese: . Curînd vor hui amîndoi s-aleagă: exilul împreună . îi văzuse pe toţi privind nemişcaţi la mullah. Allah e mare! Alţii îi preluaseră cuvintele ca un ecou şi începuseră | vorbească între ei.sciă să plece. Era groaznic ce isc de HBC. e ceva special. îl urmărea pe rluirt profund îngrijorat pentru el. ca purtaţi de vrajă şi mulţumiţi şi nici i îndoindu-se. vederea lumii. . dispărut cu secol urmă şi despre care şiiţi cred că este doar ascun. uitînd \ Marke.Tom. Aştept răbdător. făgăduit că va reapărea într-o zi ca să conducă o li perfectă. spunînd: Du-te la Imam.Nu mă împotrivesc şi aştept. cel d doisprezecelea Imam legendar. 127 K 126 . care • ir arunca fericiţi în moarte la cel mai mic semn al lui. I ce a scăpat din Isfahan. Şi Starke. Du-te şi crede! I n torcîndu-se la bază pe jos.poate • jodată nu se vor mai putea întoarce aici . .răspundă. îşi zisese prostit. Hussain ' să spună că Khomeini este în realitate Mahdi. Poate din pricină |m fost atît de aproape de moarte! se gîndi. Cel despre care AII. aşa cum a fost făgăduit? Imamul este.Pentru că Allah nu a luat încă vălul de pe urechi mele. dînd Lege împărţind liniştea lui Allah. Starke era îngheţat i acelaşi timp uşurat. Hussain spusese în şoapt! .rnului de centură. puterea lui n-o să aibă i "ini. nu încă. Totuşi continuă cu voce scăzută. lii. Tăcer< devenise plină de înţelegere. toţi.probabil pentru totdeauna. cu lacrimile alunecîndu-le pe oh i \ Toţi. doar între noi. şi nu se temeau c-ar fi putut să-i cineva. dar sigur că răspunsul greşit avea să însei moartea. Dumnezeule mare. urmărindu-i ochii şi lumina adîncul lor. ascultînd prospeţimea care-i răzbătea voce şi extazul ce se înălţa din ea.

. era o sursă neîndoielm Ce ne-ntreabă pe noi . Trebuie să se întîmple asta. prin acordul r. pe Rudi şi mine . societăţile mixte Î . Andy trebui să îndure toate astea.e că dacă el şi Mac pot veni cu un plan ce poal dus la capăt. tot au nevoie I piloţi experimentaţi. .. 128 . Noi putem îndura. ■ Drace! spuse Starke a(fru.. Pot să vorbesc farsi.După cum a zis-o Andy. . ne-am dus.Ia-o încetişor.Asudă din plin. 129 . Nu mi da asta o scuză perfectă să rămîn? Dacă finii naţionalizează . aş putea pregătesc iranieni. pe care el îi plăteşte din fondurile de la Aberdc Iranul e în ruine şi noi o luăm pe cocoaşă întruna. Zgomotul ăla mă scoate | minţi! Locharţ îl ignoră. privind dincolo de i.. aşezat pe locul unde. Kowiss şi Teheran? Toată lumea va trebui decoleze în acelaşi timp şi distanţele se vor aduna! .. jesle între noi. tînguitor şi se-ntoarseră. Starke ridică din umeri. Tom! Astea-s probleii: economice. către capătul cel mai îndepărtat" din porţiunea lor ■ren. . în special cele cu elicoptere. l ni'burta în sus? I »a.De unde ştie Duke? . spuse amar Lochart.. El zice că dacă se ||iuneşte să scoată personalul şi părăseşte restul S-G. dincolo de Golf? Lochart rămase cu gura căscată. Asta o să fie de fapt! în nici un caz merg la treaba asta. Andy e teribil de deprimat de viitor nostru aici şi spune că se gîndeşte să evacueze ca săreducă pierderile. abia putură să-1 vadă pe Freddy r si cimpoiul său.păsărelele noastre. vor naţionalizate ca dracu' cît de curînd. fără nimic? .pe tine. . noi şi oricît de mulţi piloţi ar fi nevoie scoate aparatele pe cerul liber. îşi zise neputi iui întotdeauna înapoi la HBC. De luni < zile nu suntem plătiţi pentru munca pe care-o face navem îndeajuns de lucru pentru păsărele şi piloţii aici.Nu-i nevoie de asta! spuse dintr-o suflare Loch cu un neaşteptat ton muşcător în glas. ştii asta la fel de bine ca oricine. ceea ce trebuie să fie planul lor Cum rămîne cu HBC? înapoi la HBC. afurisenia. ■ Nu cred o iotă! Slarke ridică din umeri.Uşor pentru el.E nebun! Cum putem să coordonăm Lengeh. Lucrurile or să întoarcă la normal. Sigur că n-ai de gînd să sprijini o blestemată de mare pentru că. Banir >e Delam. în lumina slabă.. I': aproape vremea să-1 chemăm pe Mac. Ce spun ceilalţi? Iii nu ştiu şi n-o să-i întreb încă. Aşa cum am spus. .Vrei să spui că din pricină că Zagros Trei a Ic închis o să se anuleze o mulţime de plăţi? N-am nici vină. Lochart era plin de speranţe neaşteptate. oricare dracu' altele. Starke aruncă o privire la ceas. . Tom! Andy a auzit zvonuri că to companiile străine de aviaţie. poate el. avea voie să exerseze. Aii spune că dacă pierdem Iranul. fără 0 aprobare.Nu cred! Compania are lucrări în toată lumea. vrei să spui. asta vrea să spună. să decolăm pur şi simplu.Cumva trebuie s-o facă. pe Scrag. Nu pierde decît li! Uşor să ne forţeze mîna cînd stă bine mersi la )ost şi tot ce riscă sunt banii. pentru moment. da' nu ridica vocea! . La urechile lor ajunsese un 1 slab.Iisuse. Tom! Andy spune că aşa închide prăvălia! .Sigur.în principiu.

Asta-i cam primejdios. dar nici unul în apropiere. unde aerul şi pămîntj nu erau poluate. Ed Vossi ar face-o. . Se simţea prost. CAPITOLUL 45 La Hotelul Internaţional Al Shargaz.Ba bine că nu.Ar fi uşor pentru mine s-o şterg din Lengeh cu c< cinci păsări şi băieţii mei.Şi da şi nu.. sus. . ora seara. Tom. şi-şi dori să fie înap< la Zagros. Eu nu merg. M-am gîndit. promitea ca seara să fie perfectă. Ar trei aleasă ziua potrivită şi va trebui să ne strecuram pe S|] radarul de la Kish. totul mergea rău. Dar şi cu toate piesele. nu se poai . 131 . Ai face-o.i c.Poţi s-o faci. bătrîne! Starke se întrebă cînd avea să înţeleagă prietenul si că dintre toţi el. dar era şi acolo. Poate că tic o să aibă vreo idee. E o (re problemă să avem comunicaţii sigure. . ai să vezi că-i o trăshaie a unui ţicnit. atît cît să facă tremure frunzele late ale palmierilor.Nu ştiu încă. Andy. S-au ţicnit toţi acolo. Are destulă şmechereală australiană şi chef de ducă Mkeu. nu-i aşa.Să fiu al dracului dacă înţeleg cum poate cineva si pretindă că asta e muzică! Ideea lui Andy merită chit zuită.într-un fel sau altul. iar o briză uşoară. Ca ultimă soluţie. bătrîne? . tot trupul lui dorind cu disperare să în Teheran. era cel pe care se punea cel " mare preţ . Scrag. aproape de stele. E« nebunie toată ideea! Imediat ce-ai să te gîndeşti şi tu ' asta. zise Scragger.Lochart fu străbătuW^^WHBWIiral purta pîi ei plînsetul cimpoiului. După re mă-ntorc drept aici şi am loc reţinut pentru zborul noapte spre Londra. Ai auzit de Zagros? . o mulţime de clienţi răspîndiţi pe la esde celelalte. nu? . Lochart. unde era chiar şi mai poluat. Tom Lochart il fie curînd în Kowiss.Nu ştiu cum să ajung la el pe-o cale sigură. dac-ar fi posibil? întrebă Gavallan. Scrag? Să ţin eu totul în mînă? Să scot pe toată lumea l i r ă afară de-aici? Ca din puşcă! Ar face-o flăcăii tăi? Scragger se gîndi un moment şi luă o înghiţitură de .Am cîteva probleme. . prin Johnny Hogg. la Teheran şi-o să stăm de vorbă la aeroport. Ar fi cu pentru el să încalce o grămadă de reguli cînd nu-i elea lui în joc şi nu-1 ameninţă nimic. dacă flăcăii vi să ia parte la ghiduşie. companiile petrolieri storceau. Lochart nu-i răspunse. Johnny Hogg este un curier sigur. aerul parHiat şi înjur de 35° C.Nu te baza pe mine.Tragi cam tare.. aducli numai veşti proaste în legătură cu afacerile de la Abl deen: Imperial Air făcea presiuni. Nu cred că Willy Neurchtreiter ar face-o. cu fiii. dar am putea-o face. aşezate ca nişte liiKiiufuri. I-am trimis miercuri o scrisoare Iui tike. Stăteau la masă pe una dintre terasele imaculate ce conjurau piscina celui mai nou dintre hotelurile din Bruntul şeicat.Sigur. Linbar convocase o întîlnire extraordinar 130 îiisiliului de conducere ca să investigheze posibila 1 Joîistă conducere a S-G. Chiar şi aerul mirosea urî poluat de rafinăria din apropiere. Ce spune Duke nrke? Dar Tom Lochart şi Rudi? . Kînji.Ai face-o. Sosesc dimineaţa cu avionul. Scrag? întrebă Gavallan cînd soar< era gata să apună. Sosise cu zborul din ziua aceea de la Londra. la munte! Ce ce bătrînul Rudi? . * -. . . lucrînd mult 9 preţurile lor în Marea Nordului. amurgul i părea urît.

s-ar putea să" fie nevoie să-1 duc pe Kasij'j înapoi la Iran-Toda. Cri că dacă e cineva care să ştie. . Chipul lui Gavallan se înăspri. scăpat din tabăra de prizonieri de război. Ai dreptate. îşi privi şi mai pesimist chipul reflectat în pah. negi şi prosoape aruncate neglijent pe umeri. apoi ne-am alăturat Struanilor. Toda făcea afaceri cu Ca Struan.Andy.Am pierdut o grămadă de ţipi de treabă în Shanghai iNankin. crezi că ai fi în stare să Ci să-I vezi pe Rudi? Poate-mi dai un telefon. spuse Scragger ridicînd din umeri. vSe opri cu ochii pironiţi peste umărul lui Gavallan. A adus vreodată voi I de el? . în Japonia? . N-am să-i iert niciodată pentru ce-au făcut în ţină.Cînd ai să te-ntîlneşti cu Kasigi. . Niciodată! Şi totuşi trebuie să mergem mai Iparte. mai degrabă un şantier nav. asta da privelişte pentru ochii trişti! Gavallan se-ntoarse către vest. îngrijorarea lui Gavallan crescu. ziceam de ici! (Javallan oftă. cu un bikini mai mult decît .Uite.. Scrag. o s-o fac. E . "Gagica" era Paula Giancani. niciodată. reacţionase imediat. maro şi auriu. Se-ntoarce mîine şi trebuie să-1 duc flineaţa la Lengeh. în Hong Kong. spuse imediat. însîngerînd apele Golfului. i r. peste o zi sau două.Şi eu zic la fel. Soarele era aproape pe trei Iriuri sub orizont. Inflaţia o să salte din nou. o să fie un şoc pentru totit naţiunile industrializate. Bătrînul i fost la Nankin în '31. Kasigi zice ca de Crăciun s-ar putc:i să ajungă la douăzeci de dolari barilul. Mai devreme. Trei erau fete în bikini. păr lung. .Unde-i acum? . deşi e bine să nu pierdem din ochi "' rănîle vechi. Andy. Problema poate să mai ţple. E o idee bună. cu piele aurie. nu ziceam de apus. Apusul părea de pe I lume. Alţi clienţi trecură pe lînj' ei.Nu. Norii îndepărtaţi parau zugrăviţi cu nuanţe de 11.Dacă se întîmplă. . deja aşternute pentru cei ce In II să cineze pe terasă. e un moment potrivit pentru discuţii grave. Andy! .Ba bine că nu. Bătrînu' Georjnle pupă tălpile de cînd Kasigi a acceptat să le plăteascn doi dolari peste preţ. un ins numit Hiro Toda. . L-ai cunoscut? Unde. Scragger le cîntări din priviri. .Cei din familia mea au fost negustori în Cli Shanghai din vremuri vechi. Compania noastră a fo mult sau mai puţin măturată în timpul primului r mondial. cînd l-au ocupat japonezii.i din bazinul de sub ei. scapă că-1 ştiu pe Şedinţele lor. picăturile de apă de pe pielea ei măslinie 132 . .Cu ani în urmă l-am cunoscut pe şeful a< Kasigi. Aş putea să-1 întreb dacă. Pentru Dumnezeu. . purpuriu. sigi pare okay. atingerea 'pii vîntului făcînd să pîlpîie flăcările luminărilor de pe i\c de masă imaculate. cînd Scragger menţionase Kasigi Toda. Struanii asigurau echipaje navloseau multe dintre navele construite de Toda ş r vechi asociaţi.Gavallan privi îndelung în pahar. ei sunt ăia. pentru nişte discuţii --Dacă te duci la Iran-Toda. . deabia 133 I . Nu e privelişte în lume ca apusul soarelui.Nu.în Kuweit. Ha!? Scragger se holbă la el nedumerit. clătinînd abser cuburile de gheaţă din whisky. oftă şi îşi îndreptă iarăţji 1| atenţia către Gavallan. şi prins în Shanghai imediat după Pearl Harbour şi n-. nu conglomeratul imens de acum.. nu-i aşa? Trebuie să-ngropăm securea | boiului într-o zi.Sigur. Compania pentru care lucram pe vremea acc< se numea Toda Shipping.

ceva deosebit îiu le priveşte. . o urmăriră trecîn printre mese. . purtîndu-1 înapoi la Hong Kong.chiar în secunda cînd dispărea. Andy? . Se întoarse către vest şi se aplecă înainte. O parte dintre ceilalţi oaspt erau deja elegant şi scump îmbrăcaţi pentru seara care anunţa îneîntătoare. Deşi această tînără doamnă nu-ţi tai răsuflarea ca Şeherazada şi nu are misterul exotic al li Azadeh. Un bărbat grozav.De ce faci asta. Avionul Alitalia :il Paulei era din nou la Dubai. colega. Am să-ţi poves tesc odată despre ei. scrobite.Visătoriile! Gavallan se întoarse către apus. Sandor Petrofi şi John Hogg. pînă cîml dispăru în uriaşul hol al hotelului. nicicînd mai minunat. bărbate. Am devenit buni prieteni şi încă mai suntem. Aveau să ia masa nun tîrziu cu toţii: Paula.Ei.Katy şi cu mine . Gavallan o cîntări din priviri. Scrag! Scragger rîse şi-şi îngroşă accentul. după încă un grup de cetăţeni italieni.strălucind ca nişte giuvaeruri în lumina soarelui. mulţumesc. . din seara asta. amintintlu-i de apusurile din China. . pe o mare liniştită.Lengeh. E ultima dată cînd poţi să vezi acest anume iipus de soare. pantaloni şi pantofi negri. îşi ştersi picioarele şi braţele şi umerii şi din nou picioarele îmbrăcînd un halat de baie uşor ca o păpădie.Oh. Gavallan bătu fără zgomot din palme.E singura mea bucurie în viaţă. . şi la Kathy şi Ian şi la fîsetele din Casa cea Mare de pe Peak. simţindu-se mai bine. înviorat de cuvintele vechiului său prieten. Sigm Paula asta e doar ca o privelişte. Melinda şi Scot copii încă.Prima persoană care mi-a strecurat ideea a fost un tip Iticintător. toată familia ilmţindu-se minunat şi puternică. privind nimbul Ifisat în urmă de astrul zilei. Scragger. pe deplin conştientă şi foarte bucuroasă că nu exista un singin bărbat în preajmă care să nu aprecieze apariţia ei şi nk i o femeie care să nu fie invidioasă. sunt de acord.. N-ai să-1 mai vezi niciodată. mul decolteuri. Scragger uniforma regulamentară . la cîţiva kilometri de mei' pe autostradă. .Nu ţi-ar prinde bine deloc. 134 Gavallan purta un costum tropical de culoarea tabacului. Scrag? . Scrag! Gavallan chicoti şi comandă un alt whisky cu s i l < chelnerului pakistanez zîmbitor. Scragg< oftă. Scrag! Pe vremuri obişnuiam să aplaudăm soarele . către apus. Geana soarelui dispăru sub mare. în general. t sigur! . iartă-mă. Mă îngrijesc de ăsta şi mă pregătesc pentru zglobia de Paula.Eşti un fustangiu afurisit. dar din materiale foai scumpe. aşteptînd aprobarea să plece la Teher. cu epoleţi $i bărete. foarte bine croit. Genny. Manuela.Andy. Soarele era aproape sub orizont. italiencele au. înconjurată de dorinţă şi invidie. şampanele şi joncile şi navele de toate dimensiunile plutind departe sub ei. smokinguri de seară. Paula e ceva deosebit. pentru spectlicolul unic şi pentru* că suntem în viaţă şi că ne putem bucura de el. albe. crezi că-i posibil? 135 . . Gavallan. nevastă-sa e şi ea trăsnet.erau foarte tineri şi încă ijjupreună. Cu-multă solemnilate. da. îmbrăcat fără cusi care sosise instantaneu. Ca toţi ceilalţi din jurul lor.Nu.Bere. tare mi-ar plăcea să-i trag una. . ultima modă de la Paris. din vremurile de demult. . bătrîne. Ca să-i mulţumim c-a fost acolo. alături r haine de croială comună. Gavallan luă o înghiţitură de whisky. amahi tropăind prin jjljr. propria lor casă pe un promontoriu la Shek-o .cămaşă albă cu mînecă scurtă. iar Genny Mclvi dăduse peste ea din întîmplare la cumpărături.

se afla O pungă de petrol de multe miliarde de barili.Chiar vreau să văd dacă pot s-o fac. dominate'de fonul şeicului. abia de vreo treizeci' d e kilometri lăţime. Scrag. dar mai rău ca mulţi alţii. care purtaseră cu ei înţelepciunea lumii. cu străinii şi oaspeţii . caravanele. şi . nu funntalist. le înghesuim în cale şi o rupem la fugă. cînd ajung aici elicopterele noastre.numit Porni Chinei.1 se purtau cum se cuvine. Abu Dhabi. Deci Al Shargazul avea un oraş vechi şi un oraş nou. are un procent serios de şiiţi printre suniţii săi.centrul lumii Asia. ca mai tîrziu să-şi ridice . Gavallan se duse pînă la marginea terasei privind 111 jos. spre largul inUrii.O. le ■tem rotoarele.Asta n-o să ne facă rău.. cîndvaun magnific port depescuitoi i de perle. laolaltă cu komitehul nostru. dar am putea să I strecurăm pe dedesubt într-o zi potrivită. înălţînd oraşe -cum fusese Cartagina şi ameninţînd însăşi Roma. şi tolerant cu supuşii săi.icroport care putea să primească şi un Jumbo Jet. M . depărtîndu-se. ' Chiar vrei s-o faci? ' . din Oman. şi dacă Ut şanse. cuib de piraţi. deşi el însuşi a să citească sau să scrie. n-au cum să nu-şi dea seama. da' drace. uşor de forai. Radarul dej Kish e mai iritabil ca niciodată. cuvîntul său era lege. Dar trebi să punem totul la cale foarte amănunţit.. cu circa unsprezece kilometri de ţărm. | . El. cu toate păsările sus. nu poate să se pună contra Irani cînd au dreptate. i . erau alese cu înţelepciune. . în prezen| prietenos. Vec oraş înconjurat de ziduri era minunat în lumina < murea . Dacă pierd toate aparatele noastre 137 136 . către pieţele lor. la fel obosit luptător pentru independenţă şi.o enclavă independentă. or să afle în cîteva minute că le-am tra clapa. dar tot nu îndrăzneşte să se ia de piept cu Jiomeini şi asta n-o să ne-ajute. Nu ic putea compara în bogăţie cu emiratele sau cu Arabia înmiită sau Kuweitul. centru comercial şi piaţă de sclav i.cermdu-!e să ne aresteze la sosire. apărate de clădirile moderne. dar foarte zelos. ■ Da. Marinarii-negustori fenicieni care proveneau origine. şi fanţii cei noi. orice ar fi fost ele.irat.|>. era simit. da. neatinse de vreme şi u n . liza e cheia . debarcînd bunurile Asiei şi Indiei la SI elArab şi transportîndu-le de-acolo pe uscat. dacă iccsic "toate". Gavallan se simţea purificat de apus. cale de o sută de mile către apele iraniene.de fapt de la Oman pînă în Arabia Saudită şi din Kuweit pînă la Bagdad . Şi chiar dacă ajungem cu to ! 'i aici. Or să behăie cu toţii după Controlul (!'■ Trafic şi or să dea alarma prin radio la toate serviciile d i n Dubai. Ar putea să se aleagă cu o încăierare Iranul. la vechiul oraş.Mă bate gîndul să închiriez o pereche de aero-carilri Jumbo şi. Aici e aici. în decursul anilor. aici . atît de rău ca alţii din Golf. libera' prietenos. suverană. dar avea îndeajuns din toate. bătrînu' şeic e un tip grozav.Seicul era la fel de înţelept ca şi străbunii lui ieni.asemeni portului Sohar din Oman ..acoperişuri plate. Mare! problemă e că personalul nostru de sol şi funcţionarii iranieni. dacă am fi numai noi la Lengeh. ei bine. Şeicatul era înconjurat de ctmirate . 1 f Scragger fluieră. Golful era nepreţi legătură maritimă între Mediterana . cu o duzină de hoteluri moderne şi zgîrie-nori şi li n . . îi detestă pe Khomeini şi pe toţi fundamentaliştii.şi planificarea. dominau această incredibil de bo£ rută de negoţ. fiii săi absolviseră cele mai universităţi de pe Pămînt.apele mării un imperiu mediteranean. Din vremuri străvechi. Gavallan ajunsese să-1 cunoască pe bătrînul şeic şi să-1 admire. Dar în interior şi în afară. familia şi tribul lui îeau totul. . deloc amabilîj de la IranOil.

Vrei să asculţi? Scragger era stînjenit. 1 . adăugă Scragger. Penti prima dată cred c-avem o şansă şi nu visez. . N-am cum să. Andy.Cu o condiţie. J . O scoatem la capăt. Gavallan îl bătu pe umăr. Dacă spui aşa de rău. Asta o să iasă bine pînă o să fac 73 dc'aP Nu.] unul dintre ei. Manuela lîngă mine.Nu-i nevoie să mă uit la cifre. ridicîndu-se.Mulţumesc.] Le-am adus pentru tine şi pentru Mac. camarade. închidem băcănia. .ti din Iran. la celălalt capi cu Johnny Hogg.. poţi să te uiţi peste cifre în noaptea asta.Nu are nimic de-a face cu Dirty Duncan şi coji troalel'e mele. . . la Nell şi copii şi copiii acestor aflaţi departe. O să mă-ngrijesc de Lengeh dac poţi să născoceşti uri plan şi dacă ceilalţi merg şi ei. Kasigi nu se-ntoarce din Kuwci pînă la nouă. Gavallan se puse brusc în gardă. Eşti partenerul meu. dracului de bucuros că ai fost cu noi toţi anii ăştia. Privi desenele alcătuite de nori pe cer. Ni! un fel de asigurare nu ne acoperă în cazul ăsta şi încă va trebui să plătim ceea ce datorăm. unde familii sa crescuse vreme de un secol oi şi vaci. condiţia este că la cină tu stai lîngă zglobia de Paul Genny de cealaltă parte a ei. la Sydney şi la ferma Baldon. aşa e..de Sandor departe. echipamentul şi piesele. l acţiunile pe care le avea. ca s-o cumpere pentru ei.Nu pot să te trec de"controlul medical dacă nu] corect pînă la ultima linie. .Să-ţi spun ceva. Dup cină poate discutăm vreun ceas ceva logistică şi cor pletăm la micul dejun.' fustangiul ăla ungur. .Sunt al dracului de bucuros că mă aflu aici. J Scragger 'se gîndi la locul său în companie. . dar pe care i pierduseră în marea secetă şi pe care nu o scăpa din och de ani şi ani. 1 138 . Scrag.

cînd plătiţi nu folosiţi American I ixpress. adînciţi în conversaţie. pe care poţi să o rupi că'ţele. Taxa include cea Hii fină lenjerie de mătase. Amîndoi purtau mici proteze auditive.Depinde ce domenii ale pieţei te interesează. amîndoi putură auzi vocile în căşti. spunea bărbatul. şi o văzură zîmbind agreabil.Nu-i nevoie de asta. De cealaltă parte a terasei. costă prea mult conducerea. cinci sute de dolari americani e mult [feste preţul pieţei. Bărbatul cu trftsături orientale se juca cu un stilou demodat şi cînd Qavallan trecu pe lîngă un arab bine îmbrăcat şi o foarte Străgătoare europeancă. îndreptă stiloul către ei şi rămase I el aşa.1 vă sugerez. apoi adăugă încet: Dacă-mi îngăduiţi s. "jriozitatea lui crescu. Amîndoi erau bine îmbrăcaţi şi trecuţi de patruzeci de ani. Amuzat. coleg a! Eu am muşc at de vremea să ne schimbăm pentru cină. ca Să nu fi învăţa t ceva. celălalt oriental.( -S -a fă c ut ! -G rozav ! Acu m nu-ţi face griji. drept şi vioi. educat în America. Vă rog. Gavallan îi întinse cartea de credit zîmbitorului chelner pakistanez.Draga mea. nigul meu. cu piele măslinie. .. Bărbatul răsuci capacul şi vocile dispărură. E . Instantaneu. Puse loul pe masă cu un zîmbet ciudat. . sahib. Experţii sunt experţi şi serviciile eciale necesită atenţii speciale şi dacă orarul tău îţi | aduie numai mîine între şase şi opt după-amiază. . Lengeh începuse să devină plictisitor. şi ancheta pe care o pretinzi introdusă la jjOinentul adevărului. spuse omul. unul american. Gavallan lăsă un bacşiş şi plecă. Era un bărbat 'figător. Se depărta suplu. doar semnaţi nota. efendi. ca generaţii întregi de înaintaşi ai 139 buci o groaz ă de gener al i I în cinci războ aie. exporor de covoare fine. doi bărbaţi îl urmăriră pleeînd. fără îndoială.. replică femeia cu un foarte plăcut accent liropean.

Interesant. Sayada Bertolin. îl văzură pe Gavallan dispărînd în hol. care întreţine < > curieră OEP cu foarte multe relaţii. Degetele lungi ale lui Aaron se jucară cu stiloul. .Nu mi-aş fi închipuit că fata e la agăţat. odată cu toţi piloţii lor. Bate pînă la o sută de metri distanţă. La suprafaţă suni legali .şi totuşi au pilot francez. Prea multe coincidenţe. Care-i problema cu S-Gl Crezi că sunt acoperire.Grozavă jucărie. un vechi comerciant de petrol. Nu e tot atît de mic.Toţi sunt perverşi.Nu suntem siguri ce pun la cale. Sessone. Glen Wesson luă o gură de bourbon cu gheaţă. .1 asculţi şi tu. ceea ce nu-i o idee prea rea. Celălalt mîrîi: . De-asta m-am gîndit că ar fi bine s.Talbot are nevoie de cîte o scuturătură din cînd în cînd. spuse sec.Poţi să ne faci rost de cîteva? . . dar c eficace.. . Asta o să-l facă pe Talbot şi pe Robei! Armstrong şi tot MI6 să dea în dambla.Nu mi-aş fi închipuit niciodată că Abdu bin Talak e aşa de pervers. Economiseşte atîta timp! Aş vrea s-o fi avut cu mulţi ani în urmă. Ce crezi? întrebă Aaron. . Pune-i pe ai tăi să ceară de la Washington. Wesson rîse încetişor.KGB-u4 a scosiSrh model nou anul ăsta. . Se numea Aaron ben Aaron.săi.E mai uşor pentru tine. Era american. cu 140 . Serviciul Israelian de Spionaj.C-am putea să aruncăm o companie britanică do elicoptere lupilor lui Khomeini oricînd vrem. Glen.! vreunei operaţiuni a MI6? . profesia adevărată: ofiţer CIA de carieră. nevenindu-i să-1 lase din mînă. Glen. . Suspectăm că e chiar pe dos. principala sa ocupaţie] maior.

lirios. îl verificăm. foarte npropiat lui Abdullah Han..Nu suntem noi Marele Satan.Dar ăştia au fost doborîţi. care-i suspect prin definiţie. şi am auzit un Tron că acum ar fi sus. care. antizionistă. mahomedan sunit. Erikki Yokkonen. sunt toţi morţi acum şi. Tltîndu-i pe sovietici să dezmembreze posturile voastre Crete de radar de acolo. După asta. eşti sigur? .. Nevasta lui Lochart provine^dintr-o Diirtc cunoscută familie de bazaari.. el nu. . aplecat mai mult spre KGB decît spre partea noastră şi făţiş şi violent antisemit. nevasta şi familia ei îl sprijină pe Khomeini . a aruncat în aer trei posturi Ic poliţie şi acum conduce komitehul revoluţionar din Î 141 . .Cine? . inadianul Lochart.ceea ^ înseamnă că sunt împotriva noastră. în Sabalan. Am Icrdut alte două piese foarte importante. . 'tclectual.«J i rc se culcă. devine foarte bun prieten cu un alt Ktrcmist care se opune cu turbare Şahului şi Israelului. foarte bine plasat. Lochart e uspect. după voi? Şi apoi Hicricanul Starke ajută la respingerea unui atac fedain Handar-e Delam. cu elicopterul său. în aparmiientul lui locuiesc chiar acum agenţi OEP.. dar am auzit că a fost confiscat şi nu uita că a [Kvrcat să-i ajute să evadeze pe ofiţerii care-1 sprijineau ■"■ Şah -şi Israelul. care a organizat grevele In cîmpul petrolier Abadan. . ţilaki. Aaron zîmbi sardonic. . un finlandez.Unul dintre cei care au luptat împotriva Şahului.Da.Iisuse.. Valik şi generalul Seladi ar fi fost fără Uluială în sau foarte aproape de orice guvern în exil. Yokkonen e foarte npropiat finlandezului de la contrainforrnaţii. Christian Tollonen. Legăturile 1'nmiliei Yokkonen din Finlanda l-ar desemna ca fiind un perfect agent sovietic. care e cu siguranţă agent dublu.Am spus un zvon.

.E prea cusută cu aţă albă. spuse Aaron. sau cel puţin unealta KGB-ului. din Lengeh. bătrîne. .Sigur! Săgeată otrăvită de la distanţă mică. Noi nu putem. După asta Sandor Petrofi. Cu obrazul neclintit. Rudi Lutz. Oficial. fP . Cred că cineva a pus mîna pe ■el.Nu m-aş încrede în ea. Toţi ivem trădători. se gîndi. spuse Wesson. se pare că mai avem un i-fldător sus-pus pe partea noastră. cu familia încă în Ungaria.nu putem să-1 identificăm încă.Fostul şef şi prieten al lui Armstrong. La ei cresc spionii ca păduchii. veşnicul suspect. din Special Branch.Bătrînul. Un tip numit Brodnin.Nu pune mîna în foc.Nici vorbă. Mint trădători peste tot. Neurchtreiter. . dar în realitate vîrful celei mai bune operaţii a lor. Nu uita că e englez. Amîndoi sunt în tovărăşie proastă. Deci Zataki e duşman. Agent triplu.Sigur. . Aaron comandă pentru Wesson şi o vodcă pentru el. Ca Philby.Tal-bot sau Armstrong? Wesson clipi. 143 .De ce nu? Ar putea să vă prostească. îl mirosisem. dizidentul ungur. asupra oricui. Un mercenar care poate fi îndreptat asupra noastră. . pe vremuri. linainte şi după plecarea Şahului. -Nu-i adevărat! Au avut şi nişte vînători grozavi.Aici ai dreptate. Nu uita că el i-a ales pe ceilalţi. Din Clubul Bătrînilor. Maclean. îi urmărim legătura . Acum exact zece ani.Cine? . german cu strînse legături de familie peste Cortina de Fier. asupra ta. Nici vorbă. Cel mai bun lucru este s-o urmărim şi să vedem unde ne duce.Asta vrea duşmanul să faci. cu puţin înainte ca noi să-1 prindem. La dracu'. 142 . l-au îngropat şi acoperit cu toată priceperea pe care o au englezii. asta 1-a ■ luat de pe lumea noastră. Maestru spion. Crezi c-ar putea să fie "întoarsă"? . Cu toate scăpările din Teheran. Aaron! spuse acru Wesson. îl urmărea atent cu ochii întunecaţi şi reci. La vremea Bkuia aveam pe cineva strecurat în Ambasada Sovietică din ^■Londra. de ce-s tipii ăştia atît de paranoici? Chiar şi bătrînul Aaron.Ca Cross. Mulţumesc.Dacă e -vreunul dintre ei. Gavallan? Ar trebui să-i pui pe oamenii tăi din Londra să-1 purice puţin. Făcu un semn cu capul în direcţia unde fusese Scragger. .înapoi la S-G. . La fel. Starke vorbeşte farsi ca şi Lochart.Abadan şi n-o să mai petreacă multă vreme pe pămîntul ăsta. să te duci dracu' din Orientul Mijlociu.Afurisiţi de englezi. . cei mai împuţiţi trădători. îl înghesuisem. un alt potenţial infiltrat KGB.Aveţi dovezi? De asta l-au terminat? x Ik .Cine a fost Cross? . cu acelaşi rezultat.Noi nu! . Ni 1-a dat pe Cross şi după ^■iiia a dispărut. Trădător. la fel. E destul de posibil ca întreagă această operaţiune a lui să fie o acoperire pentru KGB. brusc iritat. un director adjunct minor al MI6. doar un ucigaş antrenat. . Ai zis de Sayada Bertolin o avem şi pe ea pe listă. să laşi pe altul. n-avea cum să B scape ca ceilalţi. va trebui să ne dăm demisia. . Buzele lui Wesson se transformară într-o linie subţire. nefericitul.Roger Cross. Blake şi tot restul. Bei? . Englezii suni de multă vreme meşteri la asta. la Hong Kong. care-i cel mai bun dintre ei? . . împuşcat de KGB la cererea lui. . aşa că noi gindim altfel.

.

d e c e a r t r e b u i c a p r i e t e n u l n o s t r c o l o n e l u l H a s h e m i F a .I V o r b i n d d e a s t a .

g e n e r a l u l J a n a n ? Wes son icni. s ă s c a p e n e p e d e p s i t d u p . Jana ne .z i r . i u c i d e r e a n o u l u i c ă l ă u a l S A V A M A .

mor t? Eşti sigu r? Maş inăcapc ană. D a . nego ciam . Wes son şovă i. Ochi i lui Aar on se îngu stară . apoi oftă.. Luni noap tea. H a s h e m i e î n c ă v i u ? C r e d e a m c ă . . De ce-ţi pare atît de rău? Era unul dintr e voi? Ar fi putu t fi. Noi. hîm.

a c u m n u . A f o s t .e p e l i s t a d e p r i o r i t ă ţ i a c o n d a m n a ţ i l o r K o m i t e h u l u i R e v o l u ţ i o n a r .

m a i e . A m a u z i t c ă n d i m i n e a ţ a a s t a n u m e l e l u i a f o s t ş t e r s ş i g r a d u l l u i c o n f i r m a .

.t ş i C o n t r a s p i o n a j u l I n t e r n r e c o n s t i t u i t . S e p r e s u p u n e c ă t o t u l e a p r o b a t d e s u s .

D a c ă e d i n n o u l a m a r e c i n s t e .Aaro n lu o înghi ţitură de vodc ă. d u p ă t o t c e a f ă c u i p e n t r u Ş a h ş i p e n .

Cine ? W e s s o n î l v ă z u p e c e l ă l a l t r i d i c .t r u n o i . t r e b u i e s ă a i b ă u n a p ă r a t o i s u s p u s .

î n d d i n u m e r i c u o c h n c u t r e i e r î n d t e r a s a . A s t a a r p u t e a î n s e m . Z î m b e t u l l u i d i s p ă r u .

M a r ţ i . Aaro n se juca cu stilou l din nou. Poate . H . O a l t ă c u r i o z i t a t e . i p e n t r u A y a t o l a h .n a c a l u c r a t t o a t ă v r e m e .

S a u d u s l a .a s h e m i ş i A r m s t r o n g a u f o s t v ă z u ţ i l a a e r o p o r t u l T e h e r a n u r e î n d u s e î n t r u u a v i o n .

s dar cred a c-am u face mai î n bine t să o afla. r Wess s on î cobor n i şi mai e mult x vocea a .T a b r i z duce toate astea ? Iisuse ş . nu i ştiu. c t Un t lucru r e e i sigur: o ca r Hash e emi să-şi Fir-a recîşti al ge to: naibii ■ ! d La r ce-ar e .

t r e b u i e s ă ş t i e u n d e s u n i 144 .p t u r i l e ş i f a v o r u r i l e .

î n g r o p a t e c î t e v a c a d a v r e f o a r t e i m p o r t a n t e . N u ? O a s e m e n e a i n f o r m a ţ i e a r f i d e m a r e v a l o a r e .

. D e m a r e v a l o a r e . . î n Pentr d u Şah? e A x . s ă z i c e m p e n t r u a r o n î n c e r c ă s ă z î m b e a s c ă ş i s e o p r i S v a ă h z . .

p r e s i a l u i W e s s o n . b ă t r î n e . Chia r crezi că Şahu l are vreo şans ă să se întoa rcă? S a u î n t î m p l a t l u c r u r i m a i c i u d a t e . s p u s e W e s s o n î n c r .

e z ă t o r ş i ş i i s p r ă v i b ă u t u r a . D e c e t i p i i ă ş t i a n u î n ţ e l e g c e s e î n t î m p l ă î n l u m e ? s e î n t r e b a .

d e O E P ş i d e î . E v r e m e a s ă s e d e ş t e p t e . s ă n u m a i f i e a t î t d e î n g u ş t i c î n d e v o r b a d e I s r a e l ..

s ă n e l a s e l o c s ă n e m i ş c ă m .n t r e g u l O r i e n t M i j l o c i u . d e ş i f i u l l u i a r . S i g u r c ă Ş a h u l a r e o ş a n s ă .

e u n a m a i b u n ă . . o s ă î n c e a p ă r ă z b o i c i v i l . I m e d i a t c e K h o m e i n i o s ă m o a r ă ş i o s ă f i e î n g r o p a t .

A r m a t a o s ă p r e i a p u t e r e a ş i o s ă a i b ă n e v o i e

d e u n c o n d u c ă t o r . R e , z a a r f i u n m o n a r h c o n s t i

t u ţ i o n a l ! g r o z a v . A a r o n b e n A a r o n r e u ş i c u m u l

t ă g r e u t a t e s ă n u ş i a r a t e d e z a m ă g i r e a p e f a ţ

ă , n e d u m e r i t c ă W e s s o n p u j e a . s a f i e t o t u ş i a t

î t d e n a i v . D u p ă a t î ţ i a a n i p e t r e c u ţ i î n I r a

n 1 ş i n G o l f , î ş i z i s e , c u m p o ţ i s ă n u n ţ e l e

g i f o r ţ e l e e x p l o z i v e c a r e s f î ş i e I r a n u l ? D a c

s .ă a r f i f o s t u n a l t o m . l a r f i î n j u r a t p e W e s s o n p e n t r u p r o s t i a p e c a r e o r e p r e z e n t a .

u t e l e d e s e m n a l e d e a l a r m ă d i s p r e ţ u i t e . m u n ţ i i d e r a p o a r t e a l e s p i o n a j u l u i a d u n a t e c u a t .

î t d e m u l t s î n g e . a r u n c a t e d e o p a r t e f ă r ă a f i c i t i t e . a n i i l o r d e r u g ă m i n ţ i p e l î n g ă p o l .

p e c a r e l e .i t i c i e n i ş i g e n e r a l i ş i s e r v i c i i l e s t r ă i n e d e s p i o n a j . a m e r i c a n e ş i i r a n i e n e .

D e a n i ş i . Ş i t o a t e f ă r ă n i c i u n r e z u l t a t .a v e r t i z a s e r ă d e c o n f l a g r a ţ i a c a r e s e n ă ş t e a .

î ş i z i s e .a n i . D u m n e z e u n u v r e a s H n e f i e u ş o r . U ş o r ? I n t o a t ă i s t o r . A ş a v r e a D u m n e z e u .

n i c i o d a t ă . n i c i o d a t ă ! î l v ă z u p e W e s s o .i a n a f o s t n i c i o d a t ă u ş o r p e n t r u n o i . N i c i o d a t ă . .

n p r i v i n d u 1 . * Cei? 1 4 5 .

singurul nostru aliat în Orientul Mijlociu şi singurul din OPEC carelivrează. . admirîndu-1 ca profesionist. problema de faţă. variind ca vîrstă între douăzeci şi cinci şi patruzeci şi cinci de ani. ca să supravieţuiască vieţii grele de celibatar. iar cei cîţiva care dansau pe micul podium de dedesubt. prinsă în conversaţia de pe terasă. Cunoscuţi. mult mai mulţi bărbaţi decît femei. care-i era simpatic. puternică. Glen! Asta face viaţa mult mai uşoară. La Disco Tex. am să pun o "coadă" după el. legănîndu-se la jumătate de ritm. Hotelul Shargaz. Europenii formau majoritatea. Nici n-o să se pişe fără să ştim. bătrîne.De ce nu? Sunt destui prin jur. în sus spre Oman şi în jos spre Dubai şi Bagdad şi Damasc. voi tipilor vedeţi duşmani şi sub pat. Mai erau cîţiva japonezi şi alţi asiatici. iertîndu-1 pentru toate greşelile sale. Cîţiva shargazi şi alţii din Golf. Aaron! Cred că-i kasher.Okay. în vremurile astea.şi bărbaţi. Parteneri de preţ. forţa de muncă străină a Golfului trebuind să fie tînără. 1 1 . . peste mări la New York. . dar Gavallan vrea să iasă din Iran. englezi şi francezi dominau încăperea.Mă bucur că m-am născut evreu.Poate că ştie că-1 ascultam sau e o păcăleală pe care o pregăteşte.52 noaptea. Nici o shargazi sau o femeie arabă nu se afla acolo. Genny cu Scragger şi Johnny Hogg dansa obraz lîngă obraz cu fata care fusese. nu vor să înţeleagă că Israelul atîrnă în balanţă cu Şahul. pe tavan şi sub covor! . pe care l-am recucerit cu ajutorul lui Dumnezeu şi la un asemenea preţ! îşi ridică privirile către Wesson. unii zgomotoşi. cei mai mulţi supli. ora 11. stewardese.Cît o să stai. Numai un evreu nu e automatsuspect şi chiar şi-atunci.Sigur. Aaron învinse tentaţia de a isca o ceartă violentă. Aşteaptă şi-ai să vezi! . Cînd te gîndeşti la asta. Da. Cîţiva beţivi. cei occidentalizaţi. prin urmare. oriunde sunt oameni care nu sunt evrei. verificînd noii veniţi. Şi restul e coin cidenţă. nu vor să meargă la război sau să plătească pentru război. activi sau pasivi: Aaron privea metodic de jur împrejur. în oraşul vechi si în cel nou. . frustraţi şi vulcanici. Şi cunoaştem duşmanii. trebuie să fii prudent. personal iiI ambasadei. dansau cu femei europene. Paula dansa cu Sandor Petrofi. Nu era evreu şi era. graşi şi nu prea graşi. Urîţi şi nu prea urîţi. conştient de multitudinea agenţilor duşmani din Al Shargaz şi Golf. . necunos cuţi. ' . afară. Khomeini e bătrîn. Secretare. dar părîndu-i rău pentru el. aşteptînd alţi duşmani. S-G ar putea fi un paravan pentru celulele duşmanului. Aici. la dracu'. . N-o să reziste nici un an. Sunt mulţi printre cei aleşi care nu vor Zionul.Aşa o să fac.Cum? .Haide. dar numai cei bogaţi. Wesson oftă. Americani.între timp.Ştii unde ţi-e locul. sofisticaţi . suspect. Cei mai mulţi dintre aceştia stăteau la balcon bînd băuturi răcoritoare şi făcînd ochi dulci femeilor. piloţii de elicoptere specializaţi în zona lucrărilor petroliere sunt elemente de valoare pentru tot felul de sabotaje dacă treaba se impute. Alexandra? murmură el. surori medicale sau altele din personalul hotelului. E bătrîn şi timpul e de partea noastră. pînă la Moscova şi Paris şi Londra. în sud pînă la ambele capuri şi-n nord către Cercul Polar. nu vor să ştie că stăm cu spatele la Zidul Plîngerii şi că va trebui să ne batem şi să murim ca să apărăm Pămîntul lui Israel cel dat de Dumnezeu. l-ai auzit! . de preferinţă necăsătorită.Aşteaptă şi-ai să vezi..petrol tancurilor şi avioanelor noastre.

. nu? El nu-i răspunse. încercînd să-1 convingă să se odihnească peste zi. nici un nor. John Hogg simţea coapsele fetei lipite de eh . După aia trebuie să-mi întîlnesc soţul la Rio. -minunat întreţinute şi delicat luminate. Shargaz era cel mai mare hotel din şeicat. o parte dintre stropitoarele automate erau în funcţiune. E trist.drept acolo şi direct înapoi. Numai pînă săptămîna viitoare. . dar eşti atît de tînără ca să fii căsătorită! Şi eşti singură pînă atunci? . luna uriaşă.Săptămîna viitoare. mulţumesc. fără tragere de inimă. cu o faţă spre mare. Johnny.Da. . cafenea şi discotecă. mulţumit s-o apropie ceva mai mult de el. . grav şi pierdut în gînduri şi din nou simţi o undă de compasiune pentru el. un hol pentru cockteiluri.Să sperăm că totul merge uns . De jur împrejur erau sute de metri pătraţi de grădini înconjurate de ziduri. .Nici o problemă. turnul său de optsprezece etaje adăpostind cinci restaurante.Da. ca şi charterul pentru Tabriz. ieşind pe terasa.O. . . Johnny. Orga de lumini îl ameţi pentru o clipă. trei baruri.Perfect! Gavallan privea în jos la cei ce dansau. sir. cealaltă în deşert. Mai devreme îi aranjase. Aprobarea noastră are încă prioritate.Ştiu că zborurile astea vă întorc pe dos. două bazine de . Decolarea noastră spre Teheran rămîne pentru ora zece. abiavobservîndu-i. binecuvîntîndu-şi norocul că ridicase cartea pe care ea o scăpase în hol.de la parter.Vrei să cinăm mîine? Ar trebui să mă întorc pînă la şase. apoi se întoarse şi coborî scările. singură.Poate. un zbor de noapte la Londra. Noaptea era minunată. apoi îl observă pe Gavallan stînd sprijinit de balustrada balconului. dar nu înainte de nouă. sir.148 .

Adevărat. magazin de clectrenice. birou de dactilografe. un punct comercial cu o duzină de boutiques şi magazine de antichităţi. totul cuprins în aceeaşi clădire. La cîteva sute de metri mai departe. cu care era proaspăt căsătorit. băi şi toalete. toate camerele şi apartamentele avînd aer condiţionat. iar la cîţiva kilometri depărtare.înot. televizoare color în fiecare încăpere. serviciu de călcat. ieşiseră în deşert ca să petreacă noaptea într-una dintre oazele de la marginea l u i Rub-al-Khali . o femeie nu poate să conducă maşina sau să iasă pe stradă singură şi trebuie să-şi acopere părul şi braţele şi umerii şi să poarte pantaloni largi. magazinul de covoare al lui Aaron. iar şi mai departe. să facă cumpărături şi să iasă la plimbare. cu serviciu la cameră douăzeci. ca în toate hotelurile moderne europene. Era o minunată zi de primăvară. un centru de sănătate. sha'rgazii trăiesc cum au trăit de secole. cinematograf. Cu cîţiva ani în urmă luase un Range Rover şi o călăuză şi. bibliotecă video. nimic nu garantează că asta o să dureze. patiserie. băutura este interzisă. terenuri de tenis. drumul devenise o simplă pistă. canal de informaţii economice şi legătură telefonică prin satelit cu orice capitală din lume. oficiu telex. care se topise repede printre nisipuri şi ei se treziseră zdruncinaţi pe 149 . saune. La cîteva minute după ce trecuseră de aeroport. în adevăratul deşert. împreună cu Mclver şi Genny şi Maureen.în cea mai mare parte pakistanezi zîmbitori . peste graniţă. şi patru de ore din douăzeci şi patru .Pustiul. dar totuşi un ghetou. îşi zise Gavallan.curăţătorie de urgenţă. Şi deşi'ocîrmuitorii Al Shargazului şi Dubaiului şi Shar-| jahului sunt liberali şi toleranţi şi deci străinii pot bea în hoteluri şi pot chiar să cumpere băutură. salon de coafură. deşi Dumnezeu să te apere dacă ai vinde vreo sticlă vreunui musulman. oamenii trăiesc un mod de viaţă neîndurător. femeile noastre pot să conducă maşina.

Eşti deştept. apoi porniseră mai departe. la prînz. în'conjurînd palmierii oazei. o s-o duc eu. tăcerea se aşternuse peste ei ca o prezenţă materială. Soarele ardeii şi nemărginirea îi înghiţise. Rîse şi rîse şi el. . cel pe care trebuie să-1 duci la Tâbriz. stelele enorme.. Te deranjează? . închipuie-1 i ce este vara! Ea se cutremurase. Genny! . sub bolta cerului. 1 1 M . .Desigur. .Imensitatea asta pare să-ţi soarbă viaţa.Hello. nimic. E destul de greu în Golf pentr 11 bărbaţi. atît de neobişnuită la el. .Bună idee. nu Armstrong. Şi nu se mai întorsese niciodată.N-am prea fost niciodată dansator. făcîndu-şi vînt cu batista. Ca şi Nell a lui Scrag. corturile minunate şi covoarele moi şi tăcerea şi mai adîncă. Se ridică pe vîrfuri şi-1 sărută ca osoră. crezi că pot.Andy. Am să m-asigur că e bine. . Andy. şoptise Maureen. Andy. i Teheran. .de vorbă îndelung şi o să mai discutăm la micul dejun.Ce zicea Scrag? .Şi pe mine. Oh.Foloseşte-1 pe colonelul ăsta şi pe Roberts. eu rnî întorc în cuptor. Ei bine. e atît de sufocant acol Şi fumul! Oh! . Clasa întîi. . Andy. părînd mult mai tînără decît l . să zicem c-ai iivea nevoie să ridici nişte motoare pentru reparaţii? »Şi-atunci ai putea să vorbeşti cu Duke direct. cîteodată pe nisip.am primit o notă de la IATC să nu avem băutură printre proviziile aparatului nici o problemă.. nic pe nisip.Am s-o pun în servietă . în noaptea aceea cerul era de un albastru întunecai. Londra în cel mai rău caz şi niciodată înapoi. ... Făcuseră un pic-. Genny ieşea pe uşile fereastra. Sau lasă sase mai aşeze praful. Mă zdrobeşte.Noapte bună. Nu le învinovăţesc. . Nu ştiu de ce. . Am stat. deşertul se întindea c ătre orizon t în toa te direc ţii le. băiete. îşi zise. o dată e de ajuns! Eu sunt pentru Scoţia. cîteodată pe pietre.II urăsc. Sărmanul Andy.Nu te îngrijora în priyinţa lui Mac. de neconceput.. darămite pentru femei. Atît de mult spaţiu. Peste o săptămînă.Da . Ea încuviinţă d i n cap fără să-şi ascundă nemulţumirea. . Şovăi. spuse el blînd.Atunci poate ar fi mai bine să n-o faci de data asta.Nici tu nu eşti rău. îmi tulbură echilibrul. . N-am mai fost atît de curtată din timpu 1 războiului.La zborul de mîin. . Mă înspăimîntă de moarte! .dacă şi ceilalţi sunt de acord şi se poate face. Tot maij departe.. Toată lumea poate să .Nu.Mă face să mă simt mai neînsemnată decît un grăunte de nisip. vadă că e înnebunit de grijă.e. . Nu încă. Gavallan îşi trecu un braţ peste umerii ei şi o îmbrăţişa. . Găsi gravitatea l u i descumpănitoare. Nemărginirea şi mai nemărginita.întinderea pietroasă.Mai am o sticlă de whisky pentru el. Cînd poposiseră şi opriseră motorul.Nu dansez decît atunci cînd nu e Duncan cu mim El e ca un urs. în sălbăticia undei nu ploua niciodată şi nu creştea nimic. dar aşa e. amen inţă tor ş i nepămîntean. . De ce nu le ceri să se întoarcă cu tine prin Kowiss. Se răsuci pe călcîie. pot'să fac o sugestie? .

ora 11. . . Mac? . aflat puţin mai jos pe şosea.58 dimineaţa. cînd am întrebat de documente. .Şi ce-i cu el? .Dumnezeule! Oare ştie că punem la cale ceva? O pală de vînt îi împroşcă cu zăpadă fină.A fost o operaţiune secretă. pur şi simplu nu ştiu. Gavallan scutură 'iipada de pe umeri şi se strecură la căldură. Ferestrele •■rau îngheţate. lîngă graniţa turcă.Ce se mai întîmplă.. încălzirea interioară I i i n d deja pornită cu toa. după care îl închise mjiirînd. apoi băgă o casetă în aparat.A spus unde o să ne întîlnim astăzi? Mciver scutură din cap. 152 I . A fost împuşcat şi. Nogger crede că obligă să-i ajute la golirea posturilor secrete de ascultare americane. . Ticălosul! Smuci portiera maşinii. pentru moment. Mac? Vîntul rece le flutura îmbrăcămintea de iarnă şi spulbera zăpada în jurul lor.Am auzit că mai avem abia o săptămînă înainte dr a fi blocaţi la sol pînă la naţionalizare. John Ross. Obrazul lui Mciver se strîmbă. E căpitan gurka. doi dintre mecanicii noştri şi un căpitan britanic abia au scăpat cu viaţă din l'Iâbriz. Tulburat. Nu băgă de seamă oamenii care îl urmăreau şi nici că încăperea lui fusese percheziţionată.Nu ştiu.Cum e cu HBC? A adus vorba de el? . ataşă.îmi pare rău să-ţi spun.Ticălosul mi-a zis. cu politeţea lui prefăcută: "N-aş paria pe mai mult de zece zile dacă aş fi în locul dumitale o săptămînă ar fi mai sigur.Ce? .Talbot ţi-a spus? . Icînd Dumnezeu ştie ce cu aparatul lui. . CAPITOLUL 46 Aeroportul Internaţional Teheran. hîrtiile lui citite şi nici că era plină de microfoane şi telefonul supravegheat. I )umnezeule. Erikki a fost răpit de )vietici sau de KGB şi e undeva sus.tă puterea. Din carlingă. dar cel puţin sunt teferi acum. John Hogg ridică degetul mare în sus. . Cel puţin erau cînd am plecat în dimineaţa asta. către Gavallan şi Mciver care stăteau pe tarmac lîngă automobil şi porni rulajul.Nu.Necazuri. Andy! . Jordon Porcărie. Andy! Ar fi trebuit să vezi în ce hal erau i ii nd au ajuns! Căpitanul e acelaşi care 1-a salvat pe CharIio la Doshan Tappeh şi pe care Charlie 1-a lăsat la Banlilar-e Pahlavi.r era şi el destul de agitat. Andy! . dar am pierdut un mecanic Zagros.. îndreptîndu-se către Tabriz. Gavallan abia sosise de la Al Shargaz şi era primul moment în care se afla singur cu Mciver. Azadeh. dădu volumul la maximum. . . Armstrong.Ce se-ntîmplă.Ştiu asta. Glasul lui Mciver începu să tremure. îşi zice 1 Uoss.O grămadă. şi nu uita.Nu. ZiTmi iute! Mciver se apropie mai mult. Nogger. acum cîteva minute cînd colonelul era la closet şi noi eram singuri. . Era atît de îngrijorat încît nu-şi găsea cuvintele: . explodă el. am să vă caut eu". Nog' yy."Dacă mă întorc la timp. . Mciver comută ventilatorul şi rezistenţele din ferestre la maximum. ' Gavallan rămase ca prostit. El şi Azadeh erau cam incoerenţi. 153 .Gavallan se întoarse la hotelul său. tot ce-a zis a jfost: "sunt la loc sigur". Uşa cabinei avionului se închise după Robert Armstrong şi colonelul Hashemi Fazir. domnule Mciver în gura închisă nu intră muşte!" . . S-au întors ieri şi sunt la mine acasă.

Sunt toţi la şcoală. văzînd expresia di pe faţa lui Gavallan: . aşa e. Tom nu era acolo. Dumnezeu ştie ce-o să se întîmple cu baza şi cu sondele. printre nomazi şi triburi semijcivilizate.Da.Eşti sigur că Scot a fost doar atins? . . O să scoatem toţi găzarii noştri şi pe băieţi.. la Zagros. cu zîmbetul ăla scîrbos. Groaznic. . Komitehul n-are aproape nici o legătură icu oricine altcineva. iar Scot doar unul.Da. . imediat după răsăritul] soarelui. al lui şi-a spus că e destul de greu să afle ce dracu' sc-ntîmplă în biroul de lîngă el.. căci Gavallan se albise: . 154 . Jordon şi cu Scotl încărcau piese de schimb în '212.Ar putea să ne-ajute? . cred. Gloanţele au ieşit pur şi simplu din pădure. Andy. la apusul soarelui. aşa că l-am rugat pe Jean-Luc s-o facă şi să-1 ia pe Scot cu el şi după aia să se întoarcă la Teheran cu următorul avion şi-o să-1 trimitem înapoi la Kowiss. mi-e teamă că da şi fiul tău a fost atins. dacă n-ai arme sau nu eşti iranian.Nu mă gîndeam numai la Scot. Nimeni nu i-a văzut. 155 I . dar asta nu e în responsabilitatea noastră. . fir-ar să fie. Andy. din Teheran. Mclver adăugă grăbit. cea mai mare parte a pieselor valoroase şi toate elicopterele şi le aducem la Kowiss. Pj cinstea mea! .departe în sud. Trebuie că ascund prin pădurile din jurul bazei. .O să reuşească? . Prostească. O să fac ceva pentru ei imediat ce mă întorc. Porcărie e cu noi. medic şi că rana e curată. . Din nou. care mesaj tocmai îi sosisede la Jean-L Se pare că teroriştii acţionează în zona Zagros. înapoi căire birouri. Ca să ţi-1 it'itez: "Sus. dimineaţa. . Scot n-o să fie în stare să piloteze elicopterul mîine către Al Shargaz. e mai bine să faci ce ţi se spune". darmite atît ik. Săracul Porcărie a încasat cea mai mare parte. Vineri a trebuit să rămînă peste noapte la Kowiss.Nu ştiu exact. . Da. doar carnea. Am primit un mesaj de la Starke m| dimineaţa asta. nici chiar cu Teheranul. aducînd oameni de la toate celelalte sonde şi ducîndu-i în grupuri la Al Shargaz. Nu prea rău. cu aparatele care lucrează non-stop. spuse Gavallî greoi. Structura de bază a sondelor va trebui să rămînă. sigur. de cînd am pornitN-are trei copii? .Da. Zi-i mai departe despre Zagros. Adăugă dintr-o suflare. Jean-Luc spune că au penicilină. subţire. . Afurisită risipă. Ace< bandă care a atacat Bellissima şi Roşa.Jean-Luc m-a asigurat că Scot e-n regulă.Nimic în plus.Cît de grav? . Mclver tuşi şi îşi suflă nasul nervos.1rea rău.Ce dracu' s-a-ntîmplat? . preferabil un ayatolah.. L-am întrebat dacă ar putea face ceva * II komitehul de la aeroport. afurisit de pros tească! L-am întrebat pe colonelul Fazir dacă ar putea face ceva. şi au fost împroşcaţi cu gloanţe. toată lumea dîndu-se de ceasul morţii s-o şteargă de acolo înainte de termenul de mîine.Ticălosul nu rîdea de noi. în umărul drept.Mai mult sau mai puţin. Andy. şi totuşi nici nu-i p.I-a trecut un glonţ prin muşchi. . bătrînul Porcărie e mort? .Scot e okay. N-it fost atins osul.O să se sălbăticească. Jean-Luc a spus că n-a văzut pe nici unul dintre atacatori. baza e un haos oricum. Ticălosul a zîmbit doar.A zis "nu". fără întreţinere.Isuse Christoase.Cumplit! Mclver răsuci cheia şi porni încetişor maşina p i i n | zăpadă.Aşa e.

A încercat să-1 convingă pe Johnny Hogg s-o lase in avion. Se juca o vreme cu volanul. ea da.Iartă-mă. cu asta stau grozav. 156 . Am o scrisoare de la ea. Săracul Porcărie! Sfinte Dumnezeule.. A vorbit şi cu Hamisli şi cu Sarah. Pentru prima dată observă urma unui zîmbet la Mclver. Scot împuşcat! înnegurat. de la ea. Doar asta mă supără.Da. totul primejduit. Mai bine sa vorbim între patru ochi. .E bine.Gavallan era cuprins de disperare. spuse răbdător Gavallan. Am scăpat controlul. Am pierdut deja un om. . Mac... Slavă Domnului că Scot. amîndouă familiile sunt bine.Opreşte maşina pentru o clipă. . Dacă aş putea scăpa de tuşea asta.Iartă-mă! Da. aici şi acasă! Mai era o săptămînă pînă cînd totul avea să se prăbuşească. suntem în primejdie. repetînd ce spusese mai devreme. Mclver îl întrebase în clipa în care coborîse treptele avionului. Atît de multe întrebări la care trebuia să afle răspunsul. spuse McIver plat. să o ascundă în toaletă. Era a doua oară cînd răspundea la întrebarea asta. Toată lumea e bine acasă.. chiar după ce eu am zis nu . Nu prea gîndesc limpede. dar Gavallan simţi recunoaşterea faptului ca pe-o durere. privi prin parbriz şi văzu că se apropiau de zona de mărfuri. . . problema cii HBC atîrnă încă asupra noastră. Mac.Tu eşti bine? Vreau să spun cu sănătatea. Da. toţi în formă şi am o sticlă de Loch Vay în servietă. din păcate.Genny e bine? . spuse. toţi. S-G şi tot ce am făcut pînă acum.Oh. iar tînărului Angus i-a ieşit primul dinte. Ei? . bătrînul Erikki e în primejdie.

[pe omul ăsta. desigur.Oh. M-a u.scoatem pe el? . Tom era tare îngrijorat. . Curios totuşi cît de tare ţi-e dor de ele. . Gavallan cugetă un moment. N 1 am primit nici un răspuns.Sper din tot sufletul să nu fie. .Mulţumesc.Nu pot să dau de ea.•ăm acum. ţi-am spus eu însumi data trecută cînd ai fost ici. nu-i aşa? Mclver şterse parbrizul fără să se gîndească.Sigur că da.Tu ce-ai vrea să faci? Să aştepţi aici pînă se întoarce asarica? -Nu. Muzica de.Pentru nimic. Nu părea să fie nimeni icolo. Arăta 12. Avem timp? Gavallan aruncă o privire iute la ceas. . pe band ă se isprăvi şi el întoarse < :ta. Am putea |ce pe lîngă casa Bakravan ca din întîmplare. Avem o mulţime de piese din stocul kpranormativ de urcat la bord.Bun. 'rozi că e-n închisoare? . nu încape îndoială.at să mă duc acasă la ea. . Sunt bucururos că e acolo şi nu aici. .. da. ceea ce am făcut. Tom e sigur c-a fost la Marşul Femeilor. foarte bucuros. Ei? 157 .i'. O să avem timp dacă «•'. Andy. Şi în special pe Talbot. Mi-ar plăcea să-i văd pe Azadeh şi pe Nogger.25. Ross. . dar n-o să părăsească Iranul fără ! :razada şi mai e şi altă problemă.Christoase! Am auzit la BBC* de încăierări şi i cstări şi ataCul unor săriţi asupra uno'ra dintre femei.De ce să-1 pui pe Jean-Luc să plece cu elicopterul? IV ce nu poate Tom Lochart? N-ar fi mai bine să-I . Ai auzit de tatăl ei? )li.Hai să mergem la Teheran. lîngă bazar. Mclver privi în gol. .Genny e afurisit de încăpăţînată. .

Oficial. frămînatat de gîndul la Jordon şi Zagros şi HBC şi cele şapte zile. Gavallan şterse fără grabă picăturile de condens de pe fereastra portierei. ştiu că putem. Tăcu.Cineva mi-a tras benzina din rezervor cit timp a fost parcată! I Se opri. N-am să stau liniştit pînă cînd n-am să-1 văd cu ochii nici. . De ani de zile cunoştea rivalitatea şi ura dintre ei. chiar cu toate necazurile astea! 158 . Mac. n-ai ce să faci! . Un uriaş reactor de transport al Forţelor Aeriene Americane trecu jos. Mac! Şapte zile prezintă o problemă uriaşă. dar nu le discuta niciodată cu vechiul său prieten. ştiu că putem!" Gavallan se gîndea la fiul său. apoi auzi vocea lui Genny spunînd: "Putem s-o facem dacă vrem. nu mai sunt în Nobila Casă.pentru îituaţii speciale". niciodată nu m-am simţit atît de deprimat. Hai s-o lăsăm aşa! Destul de corect. Avea încă mulţi prieteni în colonie care-i trimiteau tăieturi din ziare sau îi scriau despre ultimele zvonuri şi bîrfe . .. pe deasupra capetelor. Mă bucur că eşti aici.. dar nu spuse nimic.Luni va avea loc o întîlnire extraordinară a Con siliului de Conducere al Struanilor. Mac! spuse Gavallan morocănos. le contramandează . E un bărbat la fel de grozav ca întotdeauna.Ticăloşi afurisiţi.Da' Cu dosul mănuşii. Ca să-ţi spun drept. Şi cumva trebuie să-1 văd pe __ Tal bot.Şi Linbar o să fie acolo? .Nu-ţi face griji. am să amîn /borul şi mă duc duminică. .sîngele Hong Kongului. încă mai avem cîteva canistre ijle douăzeci de litri şi rezervorul subteran e încă pe Jumătate plin cu combustibil de elicopter .Asta este ceea ce. Va trebui . îşi zise.Şi eu. Linbar sau oricine altcineva legat de Struani. Băgă de seamă că indicatorul de benzină arăta gol şi explodă: . Quillan.Primesc cam cinci Jumbo pe zi. BA ini-a promis trei locuri la 159 . Anii nau lăsat urme asupra lui Andy. Din fericire. Poate ar putea să-mi dea ceva ajutor.spuse Mclver. sau ce se întîmplă cu Ian. dacă am noroc. Ce-o să mai pierdem? începu să blesteme în sinea lui. se gîndi Mclver şi încercă să nu se neliniştească. ieşi din maşină o clipă şi se întoarse înapoi [rîntind portiera. Mîine. Porni motorul şi roţile derapară. nu? .Aş vrea să cred asta chiar acum. către terenul de aterizare. Andi. Trase cu coada ochiului la Gavallan. t . Nu vreau să discut lucrurile astea.Iartă-mă. circumstanţele morţii lui David McStruan şi surpriza tuturor în Hong Kong că Linbar primise locul acela din vîrf. mă bucur foarte mult. simţind încordarea din glasul lui Gavallan. Mclver tuşi şi-şi drese glasul. toată lumea dă ordine. Mclver se încruntă.Da. apoi Ieşi din aeroport amesteeîndu-se în circulaţia de pe şosea.să vin cu nişte răspunsuri la problema Iranului.Veşti proaste acasă? . E o prostie să te extinzi în America de Sud cînd China e pe cale să se deschidă. Nemernicul o să ruineze Nobila Casă pînă la urmă. Dumnezeule! Numai şapte zile! Lui Mclver nu-i trebui mult timp să alimenteze. . Blestemată pacoste! . . tot cu controlori militari de zbor şi supraveghetori din Gărzile Verzi.şi oricum nimeni -ascultă . Dacă Scot nu se întoarce mai înainte de a-mi pleca avionul spre Londra. despre Nobila Casă şi rivalii ei. Andy. rrii-au spart încuietoarea! Trebuie |fi fac plinul.Bună idee.

Andy. ca să satisfacă cererea lui Barosanu'. în ziua Z. .Ei bine. Mclver conduse o vreme în tăcere. ca un fel de camuflaj. dar gluma suna se.o vineri ar fi oricum cea mai hună.Bijuteriile Coroanei. 161 . Urcă pe trotuar ca să evite o ciocnire frontală cu o maşină ce venea pe contrasens. Andy. marşurile de sprijin pentru Khomeini sunt numeroase. deşi de ce le vrea. slăbească tensiunea în care se aflau. mă bucur tare mult că eşti aici! Mulţumesc. 160 . dacă vrem. Ocoli rămăşiţele unui autobuz aflat pe partea lor. cu camionul.Ţicniţi afurisiţi! Dacă n-aş iubi-o pe bătrîna Lulu. şase zile începînd de Vinerea următoare . ei bine..la Kowiss. nu-i aşa? . cu avionul.Nici o problemă! spuse calm Gavallan. . Bill Shoesmith. aş schimba-o pentru o veche camionetă şi i-aş turti pe toţi afurisiţii ăştia! Trase cu ochiul la Gavallan şi zîmbi. Trimitem tot . nimic. pe orice cale putem. Umblă zvonul că au de gînd să continue tot aşa pînă cînd Khomeini renunţă.Duke spune că tuci ale lui nu sunt toate ocupate. apoi arătă cu degetul mare pe fereastră.. . jumătate de-a latul şoselei.Hai să zicem că am căzut cu toţii de acord şi că p i i i e m să apăsam butonul. de parcă ar fi fost parcat cu grijă. . că sunt şapte sau şaptezeci de zile. Gărzile Verzi se bat netemătoare cu cei de stînga. Cum rămîne cu "Vîrtejul"? întrebă. apoi continuă: . numai Dumnezeu ştie . un '212. Răspunse cu gesturi obscene similare şi îşi con-i miiă drumul.Apoi adaptînd ce-am născocit pîn' acum Charlie şi cu mine. în Irak sau Turcia sau Cfl bagaj şi surplus de bagaj cu BA. Mclver vira ca să evite un alt accident aproape iminent. fără •-. lăsăm elicopterele mici aici.Andy. Speră să aducă aici un Jumbo la fiecare două zile. Moscheile suni pline ochi.. da.Angajaţii noştri.Nu ştiu ce să mai cred în zilele astea. care le ţin piept la fel de neînfricaţi. . Z-2..S-ar zice că totul e-n regulă în lume. Cumva am să-1 fac pe Bill Shoesmith să mărească rezervările noastre şi să M dea prioritate la spaţiul de cargo. . va trebui s-o facă. ostentativ. se mulţumesc să-mi sei vească obişnuitele complimente şi politeţuri persane şi n i ştii niciodată ce gîndesc într-adevăr. .Femeile protestează iarăşi astăzi. M3 simt mult mai bine acum! Iartă-mă! . spuse Mclver încercînd să m. Oricum.fiecare dintre zborurile lor pentru conaţionalii noştri. dar sufletul lui era un vulcan. kricare ar fi ziua limită. . aşa că să zicem şase.M fie în stare să se mai abţină. cu claxonul urlînd şi cu viteză mult prea mare pentru drumul înzăpezit.Le lăsăm? .Au spus ce vor în schimb? . doar că e sigur că n vor afară. Nu. Tuşi şuierat..Pentru că e ziua lor sfîntă.în afară de '206 . t un flăcău formidabil şi-şi face grozav treaba. Avem cinci păsărele Ifisate aici. către trecătorii care umblau încolo şincoace. cu bagaje. Managerul de la BA.N-avem cum să scoatem toate elicopterele. Acum. în Teheran.. . . Faza întîi: de azi înainte trimitem de aici orice cetăţean străin şi orice piesă putem. m-am gîndit şi eu.Dacă sunt unite. Armstrong a spus să nu contăm pe mai mult de iptămînă. Charlie. . miercurea Irmătoare: ultimii din oamenii noştri de la sediu.Nu. două 206 şi două Alouette. Avem deja două (lin JR '212 afară pentru reparaţii şi cel de la Zagros «iste programat pentru mîine.. peste VII 'te zile.

De acord? .Compania va trebui să plătească compensai. dar deloc dornic să-şi rişte pielea.iii' Nogger.Faza a doua. piloţii care mai rămîn. Kia sau cine o mai fi. încins şi flămînd. e că ai organizat o conferinţă urgentă la Al Shargaz. O să am nevoie de nişte cecuri elveţiene în alb.Deschidem prăvălia la Al Shargg ^ în timpul ăsta mai multe lucruri se vor fi întîmplat. tuturoi aparatelor şi ştiu că n-o să fii de acord să ne laşi de izbelişte. . da. .. . înţelege ce înseamnă peşcheşul.Nu prea mult. Pînă atunci Starke va stoca cumv.Nu uita că trebuie să pară că suntem aici cu toate. I' o scuză tîmpă. forţele! Unul care vine pentru unul care pleacă! După: asta.Am să încerc să obţin documente în alb de la Aii Kia. de asemenea. e şi membru în Consiliul de Conducere şi foarte inteligent. daj desigur nu putem să scoatem o parte dintre ei mai înainf cu.&4. . Cu asta se sfîrşeşte Faza întîi. cu permisele de ieşire? . cum rămîne cu documentele. mecanicii şi cu mine.i . Mac? . dar. Scuza noastră către parteneri.Da.Cum rămîne cu lucrurile din casă ale tuturoi băieţilor care au apartamente sau case în Teheran? . Faza a doua: Pregătim. Asta o să fie parte din cîştigul şi pierderea "Vîrtejului".Cît o să însemne asta.. Ar| jezi pentru cargourile '747 să ajungă la Al Shargaz' 4 după-amiaza zilei Z-l. dar asta nu mai contează. urcăm în avion şi spălăm putina la Al Shargaz. N-avem altă ieşire decît să plătim compensaţia. 162 li' i 1 . pentru c-o să fim folosiţi ca ostateci pentru întoarcerea. atunci "Vîrtejul" se termină aici. Dacă suntem împiedicaţi să plecăm. i i cinstite. cînd or să descopere că am plecai. atunci pur şi simplu ne cumpărăm drumul cu peşcheşuri. Dacă nu putem. aşa e.

Aşa e? . Te consulţi cu mine înainte de a abandona . Eu . cărora în mod sigur o să le trebuiască. dacă totul merge bine. Dacă e "nu pleca".pe ţărm.sau Z+l.sunt responsabil cu desfăşurarea operaţiilor "Vîrtejului". probabil a lui Duke. S-ar putea să fie o I i l e rentă de patru ore între sosirea lui Skrag şi a ultimului.u cele englezeşti şi asta ne aduce parţial. în caz că o aibă nevoie de ele Starke şi Rudi şi băieţii lui din Bandar-e Delam. în afara ţărmur ilor Arabie i Saudit e sau a Emirat elor. Mac. între timp aranjezi înregistrarea britanică pentru toate aparatele pe care ne gîndim să le "exportăm" şi obţii permisiunea de zbor prin spaţiul aerian kuweitian.transmit?— prm radio un mesaj codificat care pune "pleacă". saudit şi-al Emiratelor. pot să anulez ordinul dacă cred eu că e mai prudent. încercăm din nou în Z + l şi Z + 2. Cele trei uSZ£ confirmă şi imediat Oiite aparatele care trebuie să plece se ridică îfi SCf 5' c îndreaptă spre Al Shargaz. înlocuim numerele de înregistrare iraniene |. cu asta sa terminat. în zorii zilei Z îmi spui: "pleacă"-sau "nu pleca". ■Scrag n-are probleme cu combustibilul. momentul în care aterizează la Al Shargaz.şi al doilea. -Allrightl Mac răsuflă adînc. sau Z + 2. 163 . [ t r e i zile e maximum de care ne putem îngădui să nigem . şi-atunci asta înseamnă terminat.Faza a treia: în zorii zilei Z . se learcă în '747 şi după aia decolează în înaltul cerului li toată lumea la bord. în taină. dacă nu putem în ziua Z. destul e butoai e de două sute de litri ca să-i ducă peste Golf. . în ' momentul în care aparatele aterizează oriunde în afara Imnului. Dacă e "pleacă". Altcin eva o să ascund ă alt combu st i b i l pe vreo insulă uitată de Dumn ezeu. în legalitate.Cu două amendamente.aşa cum o să mă consult şi eu cu tine înainte de a zice "pleacă" sau "nu pleca" .

-. cu patul armelor. . atunci îi dăm drumul. trkniţînd pe cîţiva dintre ei de-a rostogolul pe jos.Sper s-o facă.gagiule!" . Gavali 165 colesterolul normal. . -E bun. alţi tineri se strîngeau în jurul lor. . Trecătorii începură să se alăture celor din faţă. Mclver frînă prudent.înia lui Mclver explodă şi smuci portiera. doar obişnuitele şanţuri pline de mizerii şi zăpada strînsă troiene.E adresat: "Căpitanului D..D. Traficul de pe ambele părţi ale străzii se opri brusc. cîteva tarabe şi trecători înghesuiţi de ambele părţi.Din nou femeile! spuse.Simplu. dar era sigur ca la ziua potrivită poate să scoată păsărelele şi băieţii afara. ! . claxoanele urlînd furioase. alte privi ostile si o pereche izbi portiera neglijent.Nu e.Semnată de doctorul G.si mai e un PS cu scrisul Im 164 .. corpul principal al demonstraţiei.. Mac. înghesuindu-se împrejurul automobilelor şi camioanelor. Apropo. trecea de intersecţie. prăpăditul! Dar n-o să-i iasă. tensiunea 13 cu 8.îi arăt eu într-o zi pentru afurisitul ăsta de "Diriv Duncarf! Citeşte-o! Gavallan deschise plicul. Mclver} ^guire". un altul trase un şut în aripă.L-am văzut pe Scrag ieri şi-am stat mult de vorba. .. Andy. M. zahărul normal totul e al dracului de normal .. Mclver dădu din. timpul nu e de partea lui.Mclver răsuflă adînc.. O cercetă cu atenţie. apoi ţîşni afară şi se năpusti în grămada care se împrăştie imediat. făcînd gesturi obscene. cîntărind planul. mi-a dat un bileţel pentru tine. Un trosnet neaşteptat îi făcu să tresară cînd o piatră izbi maşina la mică distanţă de parbriz. . mulţi agitînd arme. Gavallan nu răspunse imediat. . dar ieşirea era blocată de bărbaţi care vociferau. . strecurîndu-se pe străzile înguste ca sa ocolească şoselele principale pe care le ştia congestionai e cu maşini. ca la poruncă..cap. sărind pe barele de protecţie. dominat de strigăte de "Allah-u akbar".Nu suntem prea departe de bazar acum. apoi întreaga maşină începu să se clatine cînd tinerii şi vagabonzii se năpustiră asupra ei. Gernin.Scrisoarea spune doar "Bagăţi-o!". A spus c-o să-i sune pe ceilalţi la sfîrşitul săptămînii şi o să-mi dea de ştire. De pe o parte şi de pe cealaltă violenţa strigătelor sporea. Consulatul! Australian din Al Shargaz. . sesizînd fisurile nenumăratele primejdii. De ea esi prinsă o fişă medicală. N-aveau cum să se întoarcă sau să tragă pe-o parte. alţi bărbaţi trecură pe lîngă ei. apoi altul şi o rupseră la fugă rîzînd. prinzînd o frîntură din scurgerea demonstraţiei pe stradă. Se mulţumi să conducă în tăcere pe şoseaua îngheţată şi periculoasă. Nu exis-lau trotuare.5.Ce zice? Gavallan scotoci la fundul servietei.. Scrisorile-s prea riscante. . scoase două hîrtii prins între ele şi mormăi: . Printre ei erau vagabonzi şi tineri şi unul fticu un semn obraznic către Gavallan prin fereastra portierei. Afurisitu' bătrîri are| Scrag: "Am să zumzăi pe deasupra ta cînd o să-mplinesc 73 de afurisiţi de ani. Găsi plicul şi M puse ochelarii. în faţa lor. Spune că lui i se pare posibil "Vîrtejul" şi dacă el e cu noi. Strada ducea într-o piaţă a moscheii bazarului. O să.Scîrboşenii mărunte! Mclver îi putea zări în oglinda retrovizoare. aşa că Mclver se mulţumi să încetinească şi opri maşina. dar nu mai spuse nimic. nu e bun deloc.Scrag a spus că ar putea să ajungă în următoarele zile la Bandar-e Delam ca să-1 vadă pe Rudi sau să-1 sune.

'4

lan ieşi la fel de iute ca să-i atace pe cei care încercau să răstoarne maşina din spate. îl izbi pe unul şi acesta o rupse la fugă. Ceilalţi, cei mai mulţi, se retraseră, alunecînd şi strigînd, însoţiţi de blestemele trecătorilor, dar doi dintre tinerii mai voinici îl atacară pe Gavallan din spate. îi văzu venind şi-1 izbi pe unul în piept, trîntindu-1, îmbrîncindu-1 pe celălalt de un camion, ameţindu-1, şi şoferul camionului rîse, bătînd cu pumnul în portiera cabinei. Mclver răsufla greu. De partea lui tinerii se trăseseră la o distanţă sigură, strigînd obscenităţi. - Fereşte, Mac! Mclver se aplecă. Piatra trecu la mică distanţă de capul lui şi izbi portiera camionului şi tinerii - zece sau doisprezece - ţîşniră înainte. Mac n-avea unde să se retragă, aşa că le ţinu piept lîngă aripa maşinii, iar Gavallan îşi sprijini şi el spatele de ea, la fel de încolţit. Unul dintre tineri ţîşni către Gavallan cu o bucată de lemn ridicată ca o bîtă, în timp ce alţi trei se repeziră la el din părţi. Se răsuci într-o parte, dar bîta îl izbi razant în umăr şi el icni. Se întinse după tînăr, îl lovi peste faţă dezechilibrîndu-1, dar alunecă şi se întinse în zăpadă. Haita sări asupra lui pentru lovitura de graţie. Pe neaşteptate zăpada dispăru, ca şi picioarele care-1 izbeau, şi el se trezi ajutat să se ridice. îl sprijinea un membru înarmat al Gărzilor Verzi , tinerii se aflau adunaţi lîngă perete sub ameninţarea armei altuia, în apropiere un mullah în vîrstă striga înfuriat la ei, trecătorii înconjurîndu-i pe toţi. Ca prin ceaţă îl văzu pe Mclver mai mult sau mai puţin neatins, lîngă maşină, apoi mullahul se întoarse către el şi îi vorbi în farsi. - Nam zaban-e shoma ra khoob namu danan, aga. - Iartă-mă, nu-ţi vorbesc limba, Excelenţă! hîni Gavallan cu pieptul străpuns de dureri.

Mullahul, un bătrîn cu barbă albă, turban alb şi halat u, se întoarse şi strigă pe deasupra îmbulzelii la itori şi la oamenii din celelalte maşini. Fără prea mare ziasm, un şofer din apropiere ieşi din maşină şi-1 lă foarte politicos pe mullah, ascultă cele ce i se icau, apoi îi vorbi lui Gavallan într-o engleză bună, foarte rigidă.. . - Mullahul vă informează că tinerii au greşit cînd v-au ,ncat, aga, şi au încălcat legea şi că este limpede că mnia voastră nu aţi încălcat legea şi nu i-'aţi provocat. Ascultă din nou cele spuse de mullah şi se întoarse nou către Gavallan şi Mclver. - El doreşte să ştiţi că Republica Islamică se supune [ilor nestrămutate ale lui Allah. Tinerii au încălcat \i\ care nu îngăduie să ataci străini neînarmaţi care-şi paşnici de treburile lor. Bărbatul bărbos, de vîrstă mijlocie, cu haine tutuite, se întoarse către mullah, care acum se adresa glas tare mulţimii şi tinerilor şi cuvintele lui fură tiate de un val de aprobări şi încuviinţări. - Trebuie să fiţi martori că legea este întărită, lovaţii pedepsiţi şi dreptatea împlinită imediat. leapşa este cincizeci de bice. Dar mai întîi tinerii vă cere iertare domniilor voastre şi tuturor celor din jur. în mijlocul tumultului de la demonstraţia ce se Ifiişura în apropiere, tinerii îngroziţi fură îmbrînciţi şi. linşi cu lovituri de picior dinaintea lui Mclver şi Gavalunde căzură în genunchi şi cerşiră umili iertare. Apoi minaţi înapoi la perete şi biciuiţi cu biciuri oferite cu Itfl solicitudine de nişte catîrgii din mulţimea curioasă, " striga încurajări batjocoritoare. Mullahul, cei doi din Gărzile Verzi şi" alţii, aleşi de \lah, aplicară legea. Fără milă. ' - Dumnezeule! mormăi Gavallan îngreţoşat. Şoferul translator spuse tăios: 1 1

7

- Acesta este Islamul. Islamul are o singură lege pentru toţi oamenii, o singură ^pedeapsă pentru fiecare crimă şi dreptatea se aplică imediat. Legea este legea lui Allah. Neatinsă, veşnică, nu ca în Vestul vostru corupt, unde legea poate fi răsucită şi dreptatea răsucită şi întîrziată, amînată spre folosul avocaţilor care se îngraşă din aceste ocolişuri şi corupţii şi viclenii sau din necazurile altora. Ţipetele cîtorva tineri îl întrerupseră. - Fiii ăştia de căţea n-au nici mîndrie! spuse bărbatul dispreţuitor, întoreîndu-se la camion. Cînd pedepsirea luă sfîrşit, mullahul îi admonestii blînd pe acei tineri care nu-şi pierduseră încă simţirile, apoi le dădu drumul să plece şi se depărta însoţit de gărzile sale. Mulţimea se împrăştie, lăsîndu-i pe Mclvei şi Gavallan lîngă maşină. Atacatorii lor erau acum grămezi patetice de zdrenţe inerte, pătate de sînge, sau tineri ce încercau să se tîrască în picioare gemînd. Ga1 ••' lan se duse să-1 ajute pe unul dintre ei, dar aceşti zvîrcoli înspăimîntat, încereînd să se ridice în picioare, că se opri şi se întoarse înapoi. Barele de protecţie erau deformate, vopseaua să în multe locuri unde fusese lovită de pietrele aruncat răutate de tineri. Mclver părea mai bătrîn ca înainte - N-aş putea spune că n-au meritat-o, cred, Gavallan. - Am fi fost călcaţi în picioare şi al dracului de n dacă n-ar fi venit mullahul, spuse răguşit Mclver, ne; de bucuros că Genny nu fusese acolo. Ea s-ar fi si lovită de fiecare bici pe care-1 primeau, îşi zise, sim dureri în piept şi-n spate de la loviturile primite desprinse ochii de la maşină şi-şi mişcă cu greu un îndureraţi. Apoi îl observă pe bărbatul care tradu; pentru ei într-o maşină din apropiere, încă prin încurcătura circulaţiei şi-şi tîrî greoi picioarele j zăpadă către el.

T

- Mulţumesc, mulţumesc că ne-aţi ajutat, aga, îi spuse, strigînd pe fereastră ca să acopere zgomotul din jur. Maşina era veche, caroseria îndoită în multe locuri şi patru alţi bărbaţi erau înghesuiţi înăuntru. Omul cobori geamul portierei. - Mullahul a cerut un translator. L-am ajutat pe el, nu pe voi, spuse strîmbînd din buze. Dacă n-aţi fi venit în Iran, proştii ăia tineri n-ar fi fost tentaţi de dezi'.ustătoarea voastră expunere de bogăţie materială. - Iartă-mă! Voiam doar să... -...şi dacă n-ar fi fost filmele voastre la fel de dezr.ustătoare şi televiziunea, care glorifică bandele voastre de stradă fără nici un Dumnezeu şi şcolarii neascultători, l>e care Şahul le-a importat la imboldul stăpînilor săi, ca ■^i corupă tineretul nostru, pe propriul meu fiu şi rudele mele între alţii, aceşti sărmani nebuni s-ar supune cu toţii sirguincioşi legilor. Ar fi mai bine pentru voi să plecaţi mai" înainte de-a fi şi voi prinşi încălcînd legea. Ridică geamul şi izbi claxonul furios. Apartamentul lui Lochart; ora 2,37 după-amiază. Degetele ei răpăiră scurt, codificat, la uşa apartamentului. Purta văl şi un chador pătat. îi răspunseră o serie de ciocănituri. Bătu din nou - de patru ori repede şi o dată încet. Uşa se întredeschise de un deget. Teymour era «colo, cu un pistol îndreptat spre faţa ei, şi ea rîse. - Nu mai ai încredere în nimeni, dragul meu, spuse In arabă, dialectul palestinian. - Nu, Sayada, nici măcar în tine! răspifnse el şi cînd se asigură că era într-adevăr Sayada Bertolin şi singură, deschise uşa mai larg, iar ea îşi smulse vălul şi baticul, intră ţii se lăsă în braţele lui. El închise uşa cu piciorul şi o încuie. - Nici chiar în tine. Apoi se sărutară flămînzi. 1 6 8 1 6 9

Ai întîrziat! - Am venit la vreme, tu ai venit mai devreme! Ea rîse din nou şi se desprinse din îmbrăţişare, întinzîndu-i sacoşa. - Cam jumătate e aici. Ara să aduc restul mîine. - Unde ai lăsat restul? - într-un dulap la French Club. Sayada Bertolin îşi puse deoparte chadorul şi se transformă ca prin minune. Purta -o scurtă de schi matlasată, un pulover călduros de caşmir, pe gît, o fustă de stofă scoţiană în pătrăţele şi cizme groase, îmblănite, totul de cea mai bună calitate. - Unde sunt ceilalţi? întrebă. Ochii lui zîmbi'ră. - I-am trimis la plimbare. - Ah, dragoste dupa-amiaza. Cînd se întorc? - La apus. - Perfect. Mai întîi un duş. Apa mai e caldă? - Oh, da. Şi încălzirea centrală funcţionează, şi avem şi pătura electrică. - Asemenea lux... Lochart şi nevasta lui ştiu să trăiască. Asta este o veritabilă., care-i cuvîntul franţuzesc?... A, da, garsonieră de paşă! Rîsul ei îl încălzi. *' - Habar n-ai ce peşcheş e un duş fierbinte, dragul meu. Mult mai minunat decît o baie. Fără sa mai vorbim de restul. Se aşeză pe un scaun ca să-şi tragă cizmele. - însă libidinosul bătrîn, Bakravan, Jared Bakravan, nu Lochart, a fost cel care ştia cum să trăiască. La origine apartamentul ăsta a fost pentru o amantă. - Tu? întrebă el fără răutate. - Nu, dragul meu. El le voia tinere, foarte tinere. 1 nu sunt amanta nimănui, nici măcar a soţului mc Şeherazada mi-a spus. Moş Jared ştia cum să trăias« Păcat că fi-a avut mai mult noroc în moarte! 170

vrem să ne îmbrăcăm aşa cum dorim.Şi-a atins ţelul.Legile extremiştilor. Şi numai unii sunt animale. aşteptînd să se încălzească apa.Niciodată.. Acolo războiul s-a irminat. istul nu ştiu altceva.Bărbaţii voştri de-aici au pus totul într-un closet.. E o prostie! . dragul meu! Ale extremiştilor. fluturîndu-şi penisurile. Nu m-am simţit curată de luni de zile.Khomeini al vostru va trebui să renunţe. încercă din nou apa şi simţi că se încălzeşte. . El rîse. să încercăm să fim 'frumoase pentru atît de puţin timp. Dar nu în Palestina. Cum ii fost demonstraţia? .Superiorii mei îţi mulţumesc că le-ai sugerat. Acolo au 171 . Niciodată nu m-am Itiiţit curată aici. trecu în dormitorul Şeherazadei şial lui Lochart. El se sprijini de canatul uşii. Incălcase legile lui Allah.Nu aşa ar fi trebuit să sfîrşească un astfel de om. Unde este toleranţa ta de palesIniancă cvilizată? .. Iordan sau Liban. Şi totul pentru că vrem să fim puţin egale. îl traversă intrînd în baia luxos acoperită cu oglinzi şi dădu drumul la duş. . ai înţelege. Strigau porcării şi aruncau cu murdării în noi. . 'eymour. ieşi în coridor călcînd pe minunatele covoare. chiar dacă i-a dat din belşug şi lui Khomeini. nu? Se ridică şi-1 sărută uşor. . .M-ar bucura să mă întorc şi eu.Mi-a plăcut întotdeauna apartamentul ăsta. . suntem tinere atît de L ulină vreme. . . încereînd apa.Era cămătar cunoscut şi sprijinitor al Şahului.E vremea să mă întorc la Beirut. Sayada. Iranienii sunt nişte animale. Aşa cum tu şi cu mine încălcăm tot felul de legi. Dacă ai fi femeie.îngrozitoare. îşi puse din nou palma sub duş.

rămînînd apoi liniştiţi pînă mai tîrziu. nepregătit. ea se întinse spre el şi el tresări. îşi înăbuşi un căscat. singurul Dumnezeu. . spuse el imediat şi rîse.Bine. îşi scoase jacheta de schi.Duşul? . spuse ea mulţumită în braţele sale. . da.Două ore. Iau parte la marşuri pentru acelaşi motiv pentru care lucrez pentru OEP. el o pătrunse şi se contopiră perfect. eşti un amant minunat. Apoi auzi im zgomot. în Liban. spuse ea zîmbind. ai să fii gata din nou.Nu încă! Nici chiar tu. . îşi usca părul cu iscătorul electric şi se întoarse aşteptîndu-se să-1 îsească dormind satisfăcut. dragoste.. dragostea mea. cîntînd în timp ce-şi spăla părul. Spune-mi despre documente. . da. . Fără o vorbă. Mă bucur că o să te întorci la Beirut.Nu înţeleg ce-ţi pasă? Iranul nu e problema noastră.Mi s-a spus şi mie să mă întorc acasă. amîndoi excitaţi. Zăcea în )at cu gîtul tăiat. pe care-n taină îi admiri. i-am lăsat să curgă.nevoie de luptători antrenaţi. Tu care ai văzut atît de multe. în clipa aceea. ■ -O oră. . .. peste cîteva săptămîni. Teymour. apoi se-ntinse ca o pisică. Dar nu dormea. organele genitale retezate erau jezate cu grijă pe pernă lîno« ~c\ şi t()t acolo! iîngă pat> piteau doi bărbaţi. Se strecură din pat şi închise uşa băii. blestemul Zionului de îndepărtat şi Pămîntul Sfînt de recucerit. . Marşul planificat pentru joi o să fie cel mai mare. pentru egalitatea femeilor Palestinei şi. . îşi lfăşură un prosop fin în jurul trupului. 173 172 . privind-o. pentru că aveau încredere unul într-altul s erau mulţumiţi.Cinci minute. pentru casa noastră. Pătura care-1 acoperea pe jumătate ci"a ibibată de sînge. şi pe Marx Lenin. . . în Palestina şi ai< i la Teheran. şi pe Dumnezeul părţilor. In două ore. mai pot să mai demonstrez pînă atunci. Erau amanţi de trei ani. împlodînd împreună.Eşti un şbvinist. dar e risipă.i senzual şi mai erotic. Rîse laolaltă cu el. Se dezbrăcară fără ruşine. şi se săpuniră reciproc şi se jucară unul ci celălalt. întinşi unul lîngă celălat în pat. . apoi îi prinse mîna şi o trase aproape. Mai sunt încă evrei de omorît. Âmîndoi erau înarmaţi cu revolvere cu amortizor.După aia. jocul lor devenind din ce în ce mai intim şi m. zilele dominaţie bărbaţilor s-au sfîrşit..Hai să facem un duş împreună.. înfierbîntîndu-se şi mai mult. *rin uşa deschisă a dormitorului zări un alt bărbat de Itrajă lîngă uşa de la intrare.Nici cinci ore. ipoi intră sub duş. .. dii răbdători.Aşa-i. folosi bideul. dar pînă atunci n-am să mai fiu aici.Femeile au pornit protestul.Da. spuse ea..Ce oră e? întrebă ea somnoroasă. . iar toate marşurile şi adunările de protest n-or să ducă la nimic. şi-mi convine perfect. Teymour. Va trebui să-ţi urci în pat una dintre tîrfele tale soldat. oftînd adînc. Ochii ei căprui aruncau flăcări şi n-o văzuse niciodată mai frumoasă. Temperatura apei era perfectă.Da. Ce lux! Nu? .Oh.Ora pentru. . pînă cînd ea ţipă o dată şi încă o d:ii şi atunci. .Greşeşti! Khomeini nu e prost. pentru femeile de pretutindeni. şi se retrase protestînd. chemîndu-1 cu privirea. încălziţi de pătura electrică. dragul meu.

. .La. . cu revolverul îndreptat către ea. cînd ceri. Sayada se înîC2. cu conţinutul împrăştiat şi cuţitul nu mai era acolo. E . Nu sunt numere şi obiceiul e încredinţezi dai tot ce ai de păstrat garderobierei.. Bărbatul aruncă o privire către celălalt. 1 . Nimic. Bărbatul de ia US5 0 urmărea atent. i să se ascundă. la îndemînă. ca să se ajute. care dădu scurt din cap. Nu l-am trezit mai întîi. ' ' Era de prea mulţi ani în OEP ca agent secret şi prea versată în viaţă ca să intre în panică.D?.Unde la French Club? . Nu l-am văzui niciodată pînă. ochii negi. Amîndoi aveau părul negru." Sunt profesionişti! îşi zise îngreţoşată.rse şi începu să se îmbrace. din Siria sau din sud. către Yemen.. . La apus.De la cineva care îşi zice Aii. la French Club.ca bărbatul acesta. ci mumie. ceilalţi se vor întoarce. In geantă avea un cuţit.limpede? D I .De unde ai hîrtiile? . Dar nuifiai ţie. N-avea nici o armă în apropiere. purtau mustaţă şi nu reuşi să le definească accentul Puteau fi iranieni. îţi treci numele în registru! pe care ţi-1 prezintă ea şi îţi dă înapoi ceea ce ai dat.. Şi apusul era încă departe. .într-un dulap. adăugă. arabi sau evrei şi de oriunde.îmbracă-te! Dacă încerci ceva. doar timp.Care dulap? Nu ştiu. Nu încerc. Inima-i bătea rar ji încercă să se hotărască ce să facă înainte de a muri. . dar ni trupul ei îl interesa. n-ai să ajungi în Iad fără să suferi . dar lăsase geanta pe noptieră şi acum se afla pe pat.în toaleta doamnelor.Unde sunt restul hîrtiilor? întrebă unul dintre ei într-o engleză cu accent curios.. Din Egipt.

Sayada Bertolin! O minciună. niciodată.Vocea. Dă-i drumul! O cuprinse teama...Am căutat sub duşumea şi am găsit materialele. Revolverul cu amortfzor nu tremurase o clipă. A luat-o înaintea mea către apartament şi am căutat unde ni s-a spus să căutăm şi. am lăsat jumătaie acolo şi am venit aici.Sigur că după voce. Vocea de la telefon. .Numele bărbatului e Abdullah bin Aii Siba şi în dimineaţa asta a fost cu mine la vechiul cămin de lingă Universitate. dosarele şi nişte cărţi. . Dar nu şi cealaltă.Cum îl recunoşti? . -Continuă! .De ce Teymour? . Le-an pus în geanta mea şi-am fost la French Club şi. Şi întotdeauna un cod. pentru că s-a rupt cureaua genţii.. .. îşi trase puloverul peste cap.întotdeauna pomeneşte ziua precedentă într-un fel sau altul.înţelept.Nicăieri. de probă.Data viitoare cînd ai să minţi am să-ţi tai sfîrcul acela minunat şi-am să te fac să-1 mănînci. deşi er a spus blînd..Cine v-a spus? . . Nu întreb nicioată.. cu excepţia cizmelor. .N-am întrebat. . . Din vreme-n vreme mă sună. . Nu-1 cunosc decît ca o voce. Era îmbrăcată complet.să găsesc hîrtiile şi să i le danlui Teymour. scrisorile. Mi s-a spss doar să mă duc acolo cu Abdullah şi să mă asigur ci nu ne urmăreşte nimeni.Unde te-ai întîlnit cu Dimitri feerov? . şi după asta.. în primele cîteva minute. Din. ţi se iartă.Stai! Cuvîntul tăia ca o lamă. Ce făcea Teymour? 175 .. cu instrucţiuni speciale.

î n s p a t e l e o m u l u i s e v e d e a d o r m i t o r u l . c u o c h i i a ţ i .1111 Ce ram ură? -Nu ştiu. d a r s e f e r i s ă p r i v e a s c ă p a t u l .

p u t e a u f i a g e n ţ i . P r i n f e l u l î n c a r e p u n e a u î n t r e b ă r i l e .n t i ţ i p e a c e s t b ă r b a t c a r e ş t i a p r e a m u l t e .

K G B . I o r d a n i a . I r a k . M I 6 . I s r a e l . S i r i a . C I A . b a c h i a r ş i a i u n u i a d i n t r e g r u p u r i l e e x t r e .a i S A V A M A .

c a r e n u 1 r e c u n o ş t e a p e A r a f a t d r e p t c o n d u c ă t o r ş i c a r e a r f i d o r i t c u t o ţ i i s ă i n t r .m i s t e a l e O E P .

lăsî nd să i se vad ă surp riza. ama ntul tău? Nu ştiu. spus e ime diat. Cîn d se înto arce fran cez ul. Se num . Und e-i acu m? La baz a lui din Zag ros.e î n s t ă p î n i r e a c o n ţ i n u t u l u i s e i f u l u i A m b a s a d e i A m e r i c a n e .

eşte Zag ros Trei .

c e s t a p a Und r e-i pilot t a ul Loch m art? e n Cred t că tot la ? Zagr N os. u Cînd se c întoa r rce e aici? d V s r ă e i s s e ă s p u i a i c i , î n a m a i î n t o a r c ă v

r e o d a t ă a i c i . La Tehe ran? P r i v i r e a î i f u a t r a s ă s p r e d o r m

i t o r , o r i c î t d e m u l t î n c e r c a s e s ă r e z i s t e , ş i 1 v ă z u

p e T e y m o u r . S t o m a c u l e i s e r ă s u c i , b î j b î i d u p ă t o a l e t ă

ş i v ă r s ă v i o l e n t . B ă r b a t u l p r i v i f ă r ă e m o ţ i e , s a t i s f ă

c u t c ă u n a d i n t r e b a r i e r e l e e i e r a s f ă r î m a t ă . E r a o b

i ş n u i t s ă v a d ă t r u p u l r e a c ţ i o n î n d s i n g u r î n f a ţ a s p a

t o t u ş i r ă m a s e c u p i s t o l u l î n d r e p t a t c ă t r e e a .i m e i . u r m ă r i n d o p r u d e n t î n c a z c ă a r f i î n c e r c a t c e v a . C î n d s .

p a s m e l e t r e c u r ă . b l e s ţ e m î n d u 1 p e T e y m o u r c . î ş i c u r ă ţ ă g u r a c u p u ţ i n ă a p ă . î n c e r c î n d s ă ş i s t ă p î n e a s c ă a m e ţ e a l a .

T î m p i t u l ! a r f i v r u t s ă ţ i p e .ă f u s e s e a t î t d e i d i o t c a s ă i t r i m i t ă p e c e i l a l ţ i . E o p r o s t i e c î n d ş t i i c ă e ş t i î n c o n j .

u r a t d e d u ş m a n i . M a d e r a n j a t p e m i n e v r e o d a t ă s ă f a c d r a g o s t e c î n d s e . î n s t î n g a s a u î n c e n t r u . î n d r e a p t a .

a f l a u ş i a l ţ i i p r i n p r e a j m ă c î t ă v r e m e u ş a e r a î n c h i s ă ? ! S e s p r i j i n i c u s p a t e l e d e c h i u v e t ă . c u f a ţ a .

Am de ales ? Da. poţi să mor i. B u z e l e b ă r b a t u l u i s e s u b ţ i a r ă ş i m a i m u l t ş i p r i v i r e a . Da.l a d u ş m a n i i e i . d e v e n i v i c l . Cu mpl it.

. înăl ţimi le Gol an. .e a n ă Toa tă cul oar ea îi disp ăru din obr aji. E t r i s t s ă p i e r z i u n s o ţ a t î t d e t î n ă r c î n d e ş t i t l s f l t o r i t ă a b i a d e c î . E Pe.

. ş a p t e s p r e z e c e . ! M e m o r i a n u t e a l ă . C î ţ i U l i i a v e a i a t u n c i ? | Ş a .t e v a l u n i ! s p u s e b ă r b a t u l i r o n i c . .

t u ş i f i u l t ă u ş i u n c h i u l ş i f a m i l i a l u i s u n t i | s i g . A c u m a i d e a l e s : i | c r c z i p e n t r u n o i . B i n e .s a t .

| n e t r ă d e z i s a u s ă t e s i n u c i z i .u r a n ţ ă . d a c ă n u n e a s c u l ţ i c u d e s ă v î r ş i r e . d a c ă î n c e r c i t . b ă i a t u l Y .

E l i m p e d e ? Nea juto rată . .a s s a r n u v a m a i f i i h i i r b a t ş i n u v a m a i v e d e a . înc uvii nţă din cap . cu chi pul pă mîn tiu.

Ochii i se îngustară şi mai mult.Da. Ui zvonul că Axmstrong era un asasin experimentat an£ de MI6.Vrem să aflăm imediat cînd se întorc fie france.Nu mai întreba vreodată şi nici nu încerca să afli să-ţi spunem. cum? . . Dar cum. Limpede? .Da. de lîngă bazar. Ei. cînd va fi nevoie. Li. . pede? .Da. U nd e e ne va st a lu i L oc ha rt ? -C red. Vă rog.Ce oficial? Ce slujbă are? . Cum iau legătura cu voi. Semnale de alarmă începură să o străbată.E vreunul dintre ei amantul tău? .. . vă rog? ... Acum. pe cine o să slujesc? Amîndoi bărbaţii zîmbiră fără veselie.. ei vin cîteodată YăFrench Club. dacă va fi nevoie. E de datoria ta să afli şi cîte elicoptere au. Ai să te convi . cum.Bun. Şi-am să îmi pun fiul la adăpost şi am să r răzbunată. Nu te îndoi de asta. ... Doar un oficial. Pe ochii.Am să.Nu.. . ce-ai ales? ..Talbot e un oficial al Ambasadei Britanice.Numai pentru tine.Nu ştiu.Dacă noi murim. Cunoştinţă . Limpede? -A i do uă să pt ă m în i.Cine e Talbot? . testiculele şi mădularul fiului tău să ne dai ascultare? .Da! Vă rog.Ai să devii amanta lui Armstrong. Robert Armstrong? -Nu ştiu. cred că e în casa famili ei Bakra van.O să ţi se dea un număr de telefon. în Teheran şi unde.Unde locuieşte Armstrong. am să încerc. alţii o să se asigure că suntd răzbunaţi.. '■■îl . fie Lochart. . Bărbatul înarmat deşurubă amortizorul şi-1 pu împreună cu arma în buzunar. .Am să vă slujesc. Limpede? .

înfăşură nepăsător ceea ce se afla pe pernă într-una dintre batistele ei de hîrtie şi puse şi asta în geantă. mai mult decît înainte. B ărbatu l o privi clipin d şi-şi ascuns e amuza mentul . . Genunchii îi tremurau şi traversă dormitorul către uşa din faţă.. ca străbătut de un gînd neaşteptat....Cînd ei or să se întoarcă şi-or să vadă că nu sunt jci. La apartamentul lui Mclver. . ei. or să ştie că sunt.amiază. ora4. .Ca să-ţi amintească să ne asculţi. . Ne crezi proşti? Crezi că suntem singuri? în omentul în care cei patru se întorcsunt morţi şi locul ta incendiat. -Grăbeşte-te! Cînd putu să-şi pună piciCSfî'S în mişcare. că sunt cu cei care au făcut ta şi...Sigur.Atunci scapă de ele! Se clătină umilă înapoi către baie şi aruncă în toaletă vomă uin nou. -Aşteaptă! Bărbatul înghesui conţinutul genţii înapoi şi după aceea.20 după.Nu... îşi zise. Dacă asta e împotr iva scrupu lelor tale. . Iaţi ha in a.ngi de asta şi-ai să obţii cheia uşii din aţă. vă rog! _ Izbucni în lacrimi. se toarse cu faţa către ei.Nu pot. ac u m pl ec ă m. n-are a face.. . loss spuse: 'Iii 1 7 8 1 7 9 . Nu asta! Bărbatul îi strecură geanta în mînă..

bărbierit şi îngrijit. .ezînd fiecare piesă la locul ei. Eşti foarte imabil. Ce-i cu Doshan Tappeh? Se dusese . nu mi-e foame. aşa c!. dar era bucuros să spună ce se îtîmplase. . după aia o baie. la capătul holului. locurile. căpitane! Ce mai faci?! Mă bucur să te văd..Nu ştiu. domnule Mclver. domnule Gavallan. cînd uşa ■ faţă se deschisese. Apoi văzuse un bărbat uitîndu-se la el şi ţipase: . străbătut de fiori de groază.. . pentru că acasă la Şeherâzada bătuseră ci ciocanul de fier în uşă de cîteva'ori fără nici un rezultai ApCI Veniseră aici. .if pierdut pe toţi. Amintiri hidoase.să facă rost de un elicopter şi.Charlie! Petikin se duse către dulap. căpitane! Dacă n-ai * fost dumneata. reveneau . ceilalţi ar fi morţi.E-n regulă. Ce s-a antîmplat la Tabriz.Iertaţi-mă! spusese tremurînd şi băgase pumn în teacă. Ţi-e foame? Avem ouă şi nişte pîine. Pîinea puţin cam veche.Mi-e teamă că eu vreau şi soarele nu e mai sus" un cot pe cer..Cel mai bun lucru.Şi eu. încă tulburaţi i nenorocirea pe lîngă care trecuseră la un fir ţjc păr & îngrijoraţi. se trezise cu o tresărire violenta kukriul ameninţător în mînă. Aver ceva^whisky. Andy! ..Dar înainte de asta totul s-a întîmplat aşa. Doshan fappeh. Hai să bem ceva. îl durea "apul. E afurisit xie frig. cu excepţia lui Azadeh.se holbase îndelung la mîinile sale ca să se convingă ce e vis şi ce realitate. în dimineaţa aceea. Nu. Charu unde-i Azadeh? . te bărbiereşti şi îu o să-ţi pregătesc nişte haine şi ceva de ras. zgomotul motoarelor şi armelor şi pietrelor şi exploziilor şi frigul . Pete mari albe. nu-mi amintesc prj multe după ce am lăsat-o pe Azadeh pe deal şi-am int în bază. se prefăcuse Gavallan.dormise agitat. cînd se trezise dintr-un coşmar '.încă mai doarme în dormitorul de oaspeţi-. căpitane? Şi Ross începuse să le spună. spuse R<j . umplînd treptat părţile albe. da. liniştindu-1. Sunt Andrew Gavallan. Ii făcu un semn lui Petikin.A. ^ Trezirea bruscă din somnul adînc îl ameţise. . . îşi scruta memoria. spusese Petikin.Sigur. .'cumplit . Fără dumneata i-am. mulţumesc. reconstruind.Eu nu. . îl durea totul. Ca un prunc.i| v-am spus. 'lotul amestecat în visurile lui. spuse Mclver.O. amintirile. Salut.îngrozitor.. ei încă nu îi găsesc locul.spusese.. spuse Gavallan. ."icolo. Cel mai bun lucru pentru ea e ^somnul. Eşti cam de lăsura mea. dar pe chipul său se vedea o sfîrşeaj cumplită. treptat..Iartă-mă că te-am speriat.încă doarme. căpitane Ross! E în dormitorul' celălalt. îţi aminteşti de mine? Charlie Petikin.. Mai mult sau mai puţin pînă cînd am ajuns aicf Purta una dintre cămăşile de uniformă ale lui PetiJ şi un pulover negru şi pantaloni şi pantofi negri. 18 0 18 1 i .Mai întîi un ceai. . adăugă Gavallan! Cei doi sosiseră nu de multă vreme. dar îi mulţumim DorJ nului pentru prezenţa dumitale.. Ross dormita pe sofa şi. fără să-şi p( stăpîni sperietura. 'Doshan Tappeh. nu. mintea lui încă nefuncţionînd cu uşurinţă. spuse Gavallan. I )oarme? .Da. pînă cînd isprăvi. . fragmentat. mulţumesc.LJnde-i Azadeh? . . . sărind 'înainte şi înapoi cu istorisirea. foarte mari.

ca sa . Petikin îi spuse Hoss: • Am să-ţi împrumut un pardesiu şi nişte mănuşi. Nu-mi pot aminti cînd am lăsat-o pe Azadeh pe colină şi după aia aproape nimic.. Ar putea fi acum? Iartă-mă.Sigur că nu vrei. Cînd ceaţa se ipezi. . Andrew ne dai vreo idee pe unde ar putea fi? 182 . dar : de asta îi va întreba cine a trădat Operaţiunea i.. v-am tîrît pînă aici şi după asta aţi căzut amîndoi laţi.Ai dormit cam şaisprezece ore. mulţumesc! Fără să-şi dea seama. Trebuie să fii istovit.Nu.Ce a. Ascultă-mă. doar sclipiri. am spălat o parte a mizeriei şi v-am dus la pat.Despre Erikki nu-ţi poţi aminti nimic altceva.Trebuie să mă duc la o clădire de lîngă Ambasada Itlinică. dar" hotărî că nu era treaba lui Han. Iertaţi-mă. ifîavallan se ridică şi îşi puse paltonul. căpitane? . Mclver * s-a dus la aeroport să-1 ia pe şeful nostru. . . . dacă mai e aici. cel careeraprieten cu Abdullah Han. să mergem acum. Pînă m-am trezit acum cîteva clipe. nici despre cum îl ucise pe bătrîn în faţa camionului. Ross îl privea acum pe Petikin care îi întindea băutura lui Mclver şi lui Gavallan.. Nu. să facă asta după ce avea să-i dea raportul lui rong sau Talbot sau colonelului american. vsta îi aminti lui Ross de mesajul codificat aj.5 lan... dar e încă turtită. ca în vis. Cît timp am dormit? f . îşi pipăi încheietura mîinii drepte şi o frecă. da! Am aruncat de cîtevaorioprivire în cameră. gîndul la ocmont şi Tenzing şi Gueng îl orbi. ei bine. ..Căci cineva trădase. Nu prea blînd.--•■**j Am o datorie faţă de dumneata. ar fi o cu pietre şi ar fi mutilat-o şi l-ar fi mutilat şi pe el. nici că zi avea să se întoarcă înapoi în sat ca să îi reteze măcelarului şi kalandarului care. pe deal. Noi. aşa ■ că o să aflu atunci. Gavallan văzu oboseala de pe faţa bărbatului şi înţelese ca n-avea prea mult timp. lui nont pentru Han-. dar am pus. • Vrei s-o trezesc pe Azadeh? 183 » Gaval. Numele sovieticului era cumva cam Certaga -ftrhntul cu care Erikki era obligat să lucreze acolo. .Iartă-mă. dacă n-ar fi fost >omnului sau a spiritului din Ţinuturile înalte. Aşa cum am spus. oricît de mult aş vrea să ştiu ce s-a-ntîmplat. poate că pot să-1 prind pe Ibot. dar mi-e Iflfi că o să leşin din nou dacă nu o fac repede.Ea e bine? . ninea Peter Oleg Mzytryk. V-am pus pe dumneata şi pe Azadeh în pat ca pe copilaşi. va trebui să le spui şi lor. încă mai avem timp să ne întoarcem să-i vedem Azadeh şi pe Nogger. pe coridor. radiatorul electric în baie. Deci nici un fel de întrebări pînă f atunci. V-am dezbrăcat. Mai întîi rade-te şi baia! Mi-e teamă că apa e abia călîie.Mac. O să se întoarcă repede. . Azadeh ar putea să e-ajute.. că veni vorba. nici unul dintre voi. nu. dar nu v-aţi trezit. : (iavallan aruncă o privire către Mclver. .Da. o foloseau ca o ameninţare şi Li fost şi nişte complicaţii cu tatăl ei şi un drum pe care rbuiau să-1 facă împreună. fără întrebări.. Nivelul energetic scădea rapid. E departe de aici? . . mulţumesc.. Pentru moment.Nu mai multe decît v-am spus.Azadeh? O.Hună idee. Am putea să te ducem noi. numi pot aminti ni. şi nici să-i înşire toţi morţii. văzu ceasul de pe cămin. la raniţă. cel puţin zece. Celălalt om.. Sunt al dracului de bucuros că te văd. Mac şi cu mine.Nu. asta înseamnă . aşa că nu-i prea rău. . Nogger şi cei doi mecanici ai noştri. Viizu ochii alunecîndu-i în jos. dacă doreşti. Totul e încă puţin.

Kalc darul din Abu Mard se afla în genunchi. îl urmăriră pornind pe coridor cu paşi tăcuţi.Nu-i un mullah adevărat. spuse.Nu... şi Ah . spasme adînci. deschizînd în tăcere uşa şi stînd acolo pentru ur moment..19 după-amiază. O strajă lîngă el. al lui şi al lui Gueng. spune-ţi-i că e un dai Un dar pentru Erikki şi pentru ea. am să arunc doar o privire.. încercînd s ascundă groaza în faţa furiei şi îngrozite că avea s. încă în hainele sale murdare de praful drumuli 184 -Ea doua uşă pe stînga.. înălţimea voastră. răsfrîrigă şi asupra lor... tu aveai de gînd să-mi baţi cu pie fiica? urlă Hanul cu chipul injectat..în caz că nu mă întorc. tu ai hotărit să-mi baţi pietre fiica mea?! .El a fost... ora 5.. .. îşi ridică pistolul automat şi cele două kukriuri. răsuflînd sacadat. înălţimea voastră. şopti kalandarul. e. Tu. după ce a întrebat-o şi.. J Hakim.. CAPITOLUL 47 La palatul Hanului. tînăra-i soţie. M lahul care a hotărît.Tu. Najoud. stătea îngenuncheat li uşă. ^ J ... nu. îngheţat di spaimă. recunoscut adulterul cu sabotorul.. fiica lui cea mare.. Ahmed şi alte santinele în apropierea kal darului din faţa lui. . erau aşezate într-o parte. Sj gîndi o clipă.. apoi închizînd-o din nou. fratele lui Azadeh. mulţumesc. ? . Mincinosule! Ahmed mi-a spys ce întîmplat! Hanul se sprijini de pernele aşternutului. ai hotărît. .Nu. fiu de căţea! Tu l-ai ajutat şi l-ai îndemnat acest fals mullah. Jur că mullahul Mahmul ne-a zis. fiu de căţea! Toată Iun1 ştie asta! Pe Allah. Am să. ca de pisică. apoi îl puse pe al său pe cămin.

repetînd iarăşi şi |arăşi cuvintele. Ochii săi injectaţi se îndrep-| ră din nou către bătrînul care scîncea şi tremura tcontrolat. măcelarul şi satul tău scîrbos. Abia sosit. şi. tu.. îngăduinţă?! . ii izbiră cu pumnii. . după aia. cu saliva curgîndu-i din gură..Faceţi-l să tacă! Ahmed îl izbi tare peste o ureche. 185 . tăinuitor ide sabotori.. oprindu-se cînd Hakim spuse sălbatic: . mijind ochii. apoi îl săltă brutal înapoi în genunchi şi şuieră.. mie.. şi Tjtr-o clipă spasmul trecu..... deschise Iticla.. ai lăsat..I plin de presimţiri rele. bubuitul din urechi scăzu şi Bcăperea îşi opri legănatul...Aisha. după aia. . Ibrahim şi celălalt paznic îl traseră în picioare pe Imul care urla.. .Mullahul a spus! ţipă kalandarul. îi puse o pilulă în gură şi-i şterse buzele. la porunca Hanului.. Hanul lfistră pilula sub limbă.. T deschiseră uşa. .. a mea?\ Şi ai bate-o cu pietre fără.. sub pază. îndrăzneşti să-mi "•judeci pe cineva din familia mea.Spune încă un cuvînt şi-ţi tai limba! Hanul încerca să-şi tragă sufletul. dă-mi.Tu.'?. ... Ibrahim. ameţindu-1 pentru i clipă. rămînînd în genunchi. acolo.. sabotor să scape! Ai lăsat să-mi tîrască fiica după el.. fiu de căţea..Apoi daţi foc satului! Hanul se întoarse către el. aşa cum îi spusese doctorul. ai lăsat cîinele de. Pe el! Apoi taie-i mîinile măcelarului.Fiu de căţea! Deci îndrăzneşti să muşti mîna Spinului! Tu. du-1 înapoi la Uni Mard şi bate-] cu pietre. se jjtoarse Hanul către unul dintre paznici.. care ascultase cu aceeaşi furie istorisirea lui Ahmed despre cele petrecute j în sat. aducîndu-1 la tăcere.. să-mi ceri mie.. fusese adus în grabă ... strigă Hanul din nou... Pune satul să-1 bată cu petre. dă-mi una dintre pilulele alea! Ea înainta grăbită.

.ă trădarea împotriva unui t£ înălţimea ta. 1111 i tău şi a fratelui tău mai mare şi. a acelui mullah de mîna stingă. 1 . atunci şi mama mea e tîrfă! Sîngele năvăli din nou în obrajii Hanului. dar nici Azadeh. atunci şi Hakim ştie şi Azadeh ştie. în loc să fie dată IIi-l u i tău mai mare.Poţi să te duci înapoi în încăperile tale. îşi întoarse din nou priviua străpungătoare către Hakim.Nimic nu scuz. . O idee bună. un ir în plus ca să-i aducă la tăcere. se învîrtea fără rost. Najoud şovăi. nu poţi să ştii astfel de lucruri! Eraţi.Cum îndrăzneşti să spui astfel de cuvinte? . Aisha. ce-ar fi trebuit să spună fiica unui Han? N-a I icercat ea să-ţi apere numele în faţa acelei grămezi de iSlegar fără Dumnezeu? . i l ei să te accepte şi 1-a convins pe tatăl tău să-ţi f . ^legînd prea mult. .. dorind să rămînă. ne:a spus tot ce-şi putea aminti. amintindu-şi şi iril e minunate pe care le petrecuse cu Naftala cea ■.. Aisha. bun. rămînînd cu privirile asupra lui. înainte şi după căsătoria lor şi în timpul acelor zile 187 186 .Da."Daţi foc satului".Am să vin de îndată ce mă chemi. N-a stat ea întotdeauna alături de tine împotriva . Azadeh şase. Âhmed închise u e i mulţumit. A riscat moartea pentru că te bea şi tu ai implorat-o. făcîpdu-le semn să se apropie. Oare nu mama 1-a convins pe l .. amintindu-şi şi el.Najoud. totul desfăşurînd^i-se aşa cum fusese plănti Celelalte două străji aşteptară în tăcere.femeile plecară.E adevărat! Te-ai culcat cu ea înainte de a fi IflsJitoriţi. ai zis. . Hanul se miş greoi. spuse. te-a lăsat în taină în iatacul 1 şi astfel a riscat moartea. amintindu-şi •I. i i l i i i e ţie să te căsătoreşti cu ea. întrerupt numai de gîfîiala lui Abdullah. . care o dorea pentru el ca a doua istă? Vocea lui Hakim se frînse. nu a 1111. înălţimea ta. bătrîna doică ar fi putut să ştie şi ea de ii dacă ea ştia. .Aşteptaţi afară. . încer-cînd să fie curajo: ..Azadeh s-a îndrăgostit aşa cum şi mama s-a iiidragostit.. încîntată că Azadeu fusese surprinsă în adulterul ei şi deci o aştepta pedeapsa^ . Avea atunci şapte ani. Ahmed.. . aşteaptă la capătul coridorului. oricînd arii fost găsită. Ne-a spus u n i e să moară. în faţa cîmiloc ăia şi fiilor de căţea.. în curte. îl îngînă. Uşa se închise şi tăcerea se aşternu şi mai grea. tot aperi tîrfa! Chipul lui Hakim se făcu cenuşiu. Ea a recunos că s-a destrăbălat cu sabotorul! A reounoscut-o. Cînd plecară. tu rămîi. A jurat în faţa lui Allah că n-a cqmis niciodată ad jlter şi nu şi-a trădat niciodată bărbatul. pe care-1 pusese la « i t î t de abil. Dar asta nu-i o scuză pentru trădarea ta şi nici pentru a surorii tale.şi nu mai rămăseseră decît ei trei încăperea mare şi rece. l lanul abia asculta. . Pentru că te iubea. lentul de vînătoare al fratelui său. bun.Tot răsuceşti cuvintele. tatăl lor. Bun.11 ea împăcarea cu tatăl tău? Nu poţi. dorind să audă sei tinţa pronunţată pentru Hakim. A recunoscut că lfa "iubit".. Dacă ea e o tîrfă.Mincinosule! L-ai auzit pe Ahmed. cu ani şi ani în urmă. amintindu-şi de ea pe I de moarte. i i i prea mici! Ni le-a spus bătrîna doică Fatemeh. x iulian. plecaţi! spuse. doborît de durere. atunci cînd fratele i mai mare a fost ucis şi-ai devenit moştenitor... înălţimea ta. Hakim îi întoarse privirea. şi după asta daţi foc satului. nici eu nu te-am trădat: n-am complotat împotriva ta. Cu Azadeh piereau şi Cei doi: Hakim şi Roşcatul cu Cuţitul. şi mai rău. doar că ea suferea cumplit de \i care se numea "tumoare" şi afară. * Amîndouă.

nu? Dar asta e foarte nportant. şi n-a "jgit. că mullahul a murit.i dădu apă de băut. din ce în ce m. pe măsură ce ea se topea. . respiraţia mai greo. faţa cenuşie.. Veni mai aproape şi spuse în şoaptă. soţul înălţimii sale Najoud. sub pază..Eşti în mîinile lui Allah.. pentru că aici e cheia lui.. . Ahmed. Nu-i un om ^iolent. văzînd tiparul lui Azadeh. . alegîndu-şi cu grijă cuvintele.Prostul ăla? Pământurile noastre şi puterea s-ar duce într-un an! Pete roşii se aprinseră pe obrajii Hanului şi găsea că-i j c din ce în ce mai greu să gîndească limpede. Ahmed. o să stai departe de ceilalţi. .. Dacă Hakirn trebuie să moară sau. cu părul ei lung ca un caier de aur. apoi întoarce-te! Hakim se ridică aproape în lacrimi.. spuseseră.a îngăduit pacea Paradisului şi-am SM> regăsesc acolo. Ciudat.Pentru că aţi fost amîndoi trădători! Nerecunoscători! Nişte otrăvuri! strigă Hanul..! lucrurilor.\i 11 pînă cînd începuse suferinţa. deşi el.Nu-mi fac griji. Hakim? Ahmed se prefăcu că se gîndeşte o clipă. atunci Mahinud. Nici altă uşurare în afara medicamentelor. Trebuie să hotărăsc în privinţa lui. care era tiparul mamei sale.. dar asta mai contase. o să-ţi revii. ascultîndu-1 voi bind. puteri şi voinic . înălţimea ta! Dacă ii iubea pe bărbatul acela. Ocl Hanului erau închişi. nu-ţi face griji! . începu sfetnicul său. Aşa cu n i mai tîrziu am fost eu exilat la Kvoy. încă cini ani dumnezeieşti. Te implor. la fel ca cei doi copii pe care îi născuse dejjj Era îndeajuns timp şi pentru alţi fii. . . nu poţi s-o ierţi? Avea numai şaisprezece ani şi era exilată la şcoala din Elveţia. Insha'Allah.i ca înainte. Allah i .. aşa cum poate ar fi putut s-o facă.Fă-1 moştenitorul tău..Azadeh s-a îndrăgostit numai...mărunţiq aproape după tiparul Aishei. Nu erau căsătoriţi nici de u an cînd se născuse Hakim. nu-1 lăsa să' moară încă. Nici un ajutor din partea tutun' doctorilor din Teheran. murmură Hanul.soţia-i abia împliniş douăzeci şi doi de ani.Niciodată! 1 8 8 1 8 9 . cele patrj fiice ale sale urîte şi cicălitoare . care ţi-e sfatul privitor la. dar de o mie de ori m| frumoasă.. a murit prea rcpede.. Avea deja un fiu.. ■ . Hanul deschise ochii şi—1 privi cu atenţie. Allah.. ştiind ce avea s. Apoi începuse| durerile şi suferinţa. la fel de puternici' şi minunată. pînă cînd trimit după tine. liniştindu-1.. la vreme. spasmul dureros trecu.căci primii trei fii de la prima sa soţie născuseră toţi bolnăvicioşi. înălţimea ta! 1 Cu vremea. zîmbi ciudat. . va fi regent pînă cînd.Care.. înălţimea ta.. în cele din urmă. se rugă Uimed. era sănătoasă. | -Da. îl privea pe Hakim.. murind curînd.. ar putea [j pregătit. i se intîmplă să-şi piardă vederea şi e infirm.Da.. de doi cînd apăruse Azadej Pe atunci Naftala abia avea şaisprezece ani . Nu mai ai decît doi fii: Hakim şi sugarul.. Ahmed dădu ordinele necesare străjilor şi se întoarse înapoi în cameră. înălţimea ta! ... ai grijă de asta. străpuns de o durere în piept. . decît ca să-şi apere sora.. Ieşi împleticindu-se.1 se întîmple şi nefiind în stare să împiedice desfăşurare.. Piotr Oleg s-a ţinut de partea l u i de înţelegere. Ţi-a condus bine afacerile din Kvoy. : prea repede. Ieşi afară! O să.Mai dă-mi o pilulă! Ahmed se supuse ş i . bubuind.u puternice. mullahuL. A fost voia lui Allah. nu mai avuseseră alţi copii.Fiul tău Hakim este un bun mahomedan.. . .Kepede. simţindu-şi din nou urechile.

..Da... Abdullah Han oftă pierdut în gînduri.. cum nu pot fi fii ta".. La Julfa. d. încărcate..Multe vremuri bune petrecuse acolo. la Tabriz.i'.i .. de bună voie. Vertinskaia. Se strecoară peste graniţă într-un mic elicopter /ietic militar şi aterizează lîngă un drum lateral... E un om isteţ şi neînfricat. o. Un pustiu.i şi apoi. O să aterizeze spre apus. femei tinere şi supuse.Sunt vinovaţi. dacă era norocos.. cum o puneţi mîna pe el... Ar fi bine pentru el să. Are o capsulă de linva în guler... ceva mai mult decît o cărare. din nou la voia lui Allah. Asa" cum a fost ea momeala ca să înşfăcăm soţul şi aşa ci amîndoi sunt momeală unul pentru celălalt. . o să-mi. ca tu să hotărăşti ca soţul Fazuliei să Han după tine. spusese Hashemi. atunci lasă-1 pe Hakim să rălT moştenitor. dînc luînd după cum doreşti. •aveţi cum să greşiţi. .. aşa că amîn cră să se aplece mult asupra lui ca să-1 audă. o să-mi daţi o bandă a interogatoriului? . In care? Nu ştiu. fratele e momeala să punem mîna pe soră. dacă se dovedeşte că sora lui. Nu ştiu. aveţi destul ip. să o aibă.reşi intersecţia. dad scăpa din capcană. Dacă plecaţi imediat. cînd Armstrong şi colonelul Hashe Fazir sosiseră ca să îl ia în stăpînire pe Piotr O Mzytryk. întotdeauna sunt maşini tudeh care se pot aşeza în |(n Ini. apoi este voia lui.. n-ai nici un fel de dovadă adevăratf împotriva lor... lăzi cu Igtc. • Da. Hanul se concentra. fie că sunt vinovaţi. Oboseala îl învălui... .. îşi păstrase gla obosit şi şovăitor si foarî? coborît.Sper ca Piotr să scape din capcană. nu? Pentru prima dată în ziua aceea Hanul zîmbi.Blocaţi drumul de ambele părţi ale intersecţiei cu leva camioane vechi.. fie că nu! . 191 Ahmed îl privea. ca ea să rămînă vădu s-ar mărita cu oricine ai alege înălţimea ta. nu sunt vinovaţi... La cîţiva Kilometri nord de oraş...chiar şi cu un sovietic.. aşa că o ambuscadă ar fi ceva uşor.Allah să moară încet.. >uin trimis vorbă.. ca Hakirr rămînă moştenitorul tău .. dimineaţa aceea. dacă ea rămîne aici. 190 ... De multe ori M luat de acelaşi elicopter ca să fie dus la dasha din 11•.. Lemne de foc. . E singura răspîntie. doar vorbe... Ingăduie-mi mie să afli adevărul de la el şi de la ea şi am să-ţi spun în taină. Dar aveţi Fijfl.. din pricină că sunt bolnav. e singura. ascultînd atent.. aşa cum o să-şi apere sora.. cu buze pline şi dornice să . e treaba voastră şi. tinde îl aşteaptă maşina lui. Drumul e îngust şi şerpuitor şi plin de gropi şi jloinerat.. Cum. în schimbul repunerii fratelui în drepturile SE ea trebuie să jure în faţa lui Allah că rămîne aici să-1 aju O s-o facă. să vină aici şi-ar trebui să fie la graniţă " înserat. drăcoaica. Trebuia să mă întîlnesc cu 1. care în şoseaua Julfa-Tabriz.Piotr. Şi dacă ar fi să întîmple.. dar l-am rugat să vină aici. da. Mîncare din i ic.nu eă ar fi mai bun decît Mahmud.... şi-am să ştiu repede dacă îmi toate puterile ca să cercetez.. e întoarce imediat. vine astăzi aici.. deşi efortul îl costa.Dacă ar fi vinovaţi.. s ini altă distracţie.Daxînălţimea ta! Sigur că te-ai gîndit la asta îna tea mea..Dacă jură pe Allah să-şi protejeze tînărul frate. aşa cum şi el se prefăcuse a fi i bolnav decît se simţea la acea vreme. Cum ne-ai Itui să punem mîna pe el? . . înălţimea ta. E singurul drum lateral. . într-adevăr înălţimea ta.. se prefăcuseră a fi îngrijoraţi cum se cuvine sănătatea Hanului. o s-o facă! Şi-atunci amîndoi or să fie mîna ta şi poţi să te joci cu ei după cum ţi-e voia.... Nu llri i ..Ah.

Se apropia asfinţitul şi elicopterul lui Erikki se. Simţea o senzaţie ciudată obraz a ridică mîna să se frece. lîngă graniţă. Dacă se întîmplă ce 1 dacă mai am încă un atac şi o să. Zîmbetul său era cinic. ora (i .Află unde este şi pentru următoarele cîteva z ţine-1 în apropiere. Unde Roşcatul cu Cuţitul? -^Cu Cimtarga.. .Sîmbătă. ei bine. înălţimea ta! Cînd străjile reveniră în cameră. 192 Lîngă graniţa de nord. Hanul îi invidie trupul suplu şi puternic. află unde este.Aşteaptă. A .Da. adună-mi "devotata familie aici şi-o să facem aşa cum ai sugerat.Nu e alt Dumnezeu decît Allah. vezi să fiu d la Teheran. Imedi înţelegi? .. Ahmed se ridică în picioare. înălţimea cunzîndu-şi îngrijorarea. Treci peste Cimtarga! Ţine-1 pe ( cu Cuţitul lîngă tine. Da. înălţimea-ta..Marţi? Ce-i^azi? . la răsărit de Julfa.Ahmed. . E înţelept să nu-ţi faci iluzii. la Spitalul Internaţional. sîmbătă.. . plecat marţi noaptea. imediat. încă un val de oboseală. sus. ta! răspunse Ahmed . procesul gîndirii fiind ciudat de obositor. murmură.speriat. Hanul închise oc şi se simţi prăvălindu-se în adîncuri. Am să dorm acum! Trimite-mî străjile înapoi ş după ce am să mănînc la noapte. Cir targa a spus că ar putea să lipsească vreo cîteva zile. foy îngă graniţa de nord. înălţimea ta.Da. dar găsi că efortul e prea ma .. înălţimea ta! . mai e încă ceva! Hanul se gîndi un m< > ment.. da. ora (i seara .Ah. la răsărit de Julfa.

Poate la p i n i i tăi sovietici.ăpada. ieri. Nu caut necazul. Spre surprinderea sa. să-ţi meştereşti avionul. stai aici ca oaspete. . lunci ce mîncăm şi noi. şeicul poruncise oamenilor săi să conască un şopron şi-i dăduse nişte piei de capră şi de oaie îare el le folosise cum crezuse c-ar prinde mai bine. dormi cum dormim şi noi. lav de îngrijorare din cauza lui Azadeh. de la viscolul nopţii trecute. avea să fie distrus. ( 193 . căpitane! Eşti liber să umbli prin 1 nostru cu un paznic liniştit. sau ceva. construit în grabă. între timp. nu vreau nici un fel |il necaz şi nici ceartă.Poţi să ai răbdare. Dar v-am spus că mă urăşte şi n-o să mă ajute să fiu icumpărat! ■ Dacă spune nu. urnă cu dotiă zile. . i|)ii'^se scurt Baiazid. .Dacă n-o să funcţioneze. Elicopterul are nevoie de căldură. iperişul era deja sub un strat de treizeci de centimetri '. sau la guvern. Era neliniştit că şeicul n-o să-i îngăduie să plece diat la Tabriz. cu trupul bătrînei căpetenii. căpitane. şi el ştia că dacă .i să mai fie expus multă vreme la temperaturi sub zero le. La firma ta din Teheran. o să căutăm răscumpărarea în altă fit*.postit sub un şopron încropit. întrebîndu-se : întîmplase cu Ross şi Gueng. aflat la nici o sută de kilometri distanţă. n-o să funcţioneze.Dacă îngheaţă. .Nu puteţi să-mi daţi nişte pături. Baiazid îi spusese că el şi upterul lui trebuiau să fie răscumpăraţi. Vrem doar răscumpărare de la kL l illahkhan. Imediat după răsăritul soarelui. sau poţi să fii nerăbdător şi furios i ni sfl fii legat şi o să ţi se pună un căluş ca unei fiare ijlhatice.Nu averi îndeajuns nici pentru noi. ji n la căldură? îl întrebase pe şeicul Baiazid cînd se rseseră de la Rezaiyeh. cum o să mai ieşim din iţii ăştia? Morocănos. încercase să e. . sau fin.

..Atunci n-o să am.. însă păzi lui erau atenţi în permanenţă.. întotdeauna s-a considerat că navele an o viaţă a lor. Poate niciodată. .onierii noştri.Dar asta ar putea să ia luni şi.. Cu zăpezile astea. în.Zece minute pe zi. Era un bărbat atrăgător. . şi chiar şi atunci s-ar fi aflat în ţinut ostil. depinde de zăpezi. Asta este o navă a cerului. sau legat şi cu căluş şi flămînd oricum rămîi pînă cînd se plăteşte răscumpărarea. DacăHanul răspunde favorabil. . dar îi lăsaseră pumnalul. '. . apropiin-le dinspre nord. îţi ia o zi ca «iijungi jos la drum. un aparat sovietic militar de sprijin.E în regulă. . dar nu mult ca să Jnn^i laTabriz. Cine o să răscumpere un elicopter stricat între dealurile astea? Baiazid se gîndi o clipă. Baiazid zîmbise.Cînd îi trimiţi vorbă Hanului? . I II II să fi reţinut împotriva voinţei tale. fiecare zi poţi s-o faci.O să mai ningă şi la noapte. Spre deosebire de mulţi creştini. imediat. . Foarte rău. în vale.ilKlători? ()brazul lui Erikki tresărise. • Acolo jos. Cît de mult poţi s-aştepţi? Toţi oamenii din Nordul îndepărtat sunt atît de n.. . Tabriz era la nici treizeci de minute de zbor.. 1 9 4 1 9 5 . căpitane. deşi cu | jjn(ii stricaţi. dar unul e prea mult.ii s-o porneşti şi cîtă vreme motoarele ei funcţionează or sa fie cinci arme pe o rază de doi metri. şi încă alte cîteva zile în vremea asta şi pasa v .Foarte bine. Se strecoară mulţi acum? Nu mulţi. O să te ajutăm să-1 tragi. poate poimîine. Suntem un popor sărman. . . Urechile şi ochii lui erau mai buni decît ai lui Erikki. Minimum absolut. n'c să luăm ce ne dă Allah cel Unic. De ce vorbeşti întotdeauna ca despre o fiinţă? Erikki se încruntă. în aceste zăpezi adînci ai fi fost imposibil pentru el să scape nurnai cu cizmele îmblănite şi fără îmbrăcăminte de iarnă. (i. dar pe jos.Cît de mult trebuie să se învîrtă motoarele? . să coboare pînii în valea de jos..împărţind cinstit ce avem.1 mea.Nu ştiu. îi luaseră grenada. nii nu prea sunt recunoscuţi pentru cavalerismul oi tratăm. Imediat după ce se lasă întunericul. xicul scuipă pe pămînt.Insha'Allahl Toată ziua de ieri şi jumătate din noapte Er încercase să se gîndească la o cale de ieşire din cape.Kajicikov 16. zburînd jos. Am învăţat de la Saladin să ne purtăm cavalereşte i/. îi trebui un moment ca să luşească elicopterul camuflat. Erikki privi în jur. dacă ai să ai vreo idee Erikki rîse. Fiii ăştia de căţea vin şi pleacă cum vor.iic că aflăm mîine. avionul meu.Da.Am făcut-o deja. O să te-ajutăm s-o tragi la loc deschis şi. Zeii noştri străvechi erau foarte nerăbdători cînd erau k|IIniti împotriva voinţei lor şj ne-au transmis asta şi nouă. dar mai întîi trebuie să mă întrebi. n-o să mai zboare. . chiar şi călare. . Baiazid se afla la un pas în ui Nu-1 auzise apropiindu-se. Se îndreaptă spre Julfa. şi în vremuri de război. Răscumpărarea ibicei străvechi. 1 Auzi şi Erikki motoarele. Ridică din umeri. Bateria o să fie moartă şi cea mai mare parte a instrumentelor stricate Va trebui s-o pornesc ca să încarc bateria şi să-i încălzesc motorul.imbi subţire..

cu ferestrele deschise. O să se ducă get la Han.Mie-mi pare a fi o scrisoare. Nu face llîiic. Zăreau pilotul şi un alt om. care dădea spre zona de aterizare. Celălalt o porni greoi prin zăpadă către Chevrolet. concentrîndu-ie asupra buzelor lor. . . Cîteva urme de camioane şi căruţe şi cele făcute de vechiul Chevrolet de teren. jli oricum îşi spune Piotr Oleg Mzytryk . E un nemen > spătos. Efectua o aterizare perfect într-un nor învolburat de zăpadă. Poate că de fapt nici nu vine. Acum privea cerul către nord.De ce? ■ Pentru că e un pivot vital în Azerbaidjan. apoi se întoarse la elicopImediat pilotul trase maneta de gaze şj elicopterul se Ică. care stabileşte o nouă întîlnire. la cîţiva metri de drumul principal. ora 6. .Lingă răspîntia Julfa. Armstrong înjură.Chirurgie estetică? . aşezaţi pe locul din faţă. la al patrulea. apoi pe deasupra zgomotului lui auziră elicop terul ce se apropia. Era foarte linişte şi adia vîntul. moton cu piston sforăind plăcut.Nu. Armstrong era profund dezamăgit.Nu prea are mult timp. Suni sigur.Părea un pachet. Armstrong şi Hashemi puteau să vadă doi bărbaţi în haine călduroase şi cu mănuşi. la rasul coroanelor copacilor.Nu.Ce spun? Hashemi ştia că Armstrong putea să citească după lişcări le buzelor. ieşi afară şi se apropie de maşină. înfierbîntîndu-se. Bărbatul rosti cîteva cuvinte. înalt ca mine. înaintea şi în urm. mormăi Armstrong. . un bărbat mărunţel.dacă am noroc. îl văzură alunecînd peste colină ţ lăsîndu-se în vale.dacă am putea să-i neutralizăm r cei doi ticăloşi mai înainte să distrugă lucrul acela . . lor. 1 Nici n-avem nevoie să ne ţinem de ei. Imie să ai noroc în jocul nostru. Prin binoclu.A fost o scrisoare? Ce i-a dat. Şoferul pom motorul. Data viitoare o să punem mîna pe el şi el o să ne lefi la trădătorul nostru. . lîngă el. acoperit cu zăpadă şi necurăţat. parcat sub nişte pini în apropierea lizierei. Hashemi înjură şi-şi regla binoclul deja perfect reglat. îşi reaminti. Unul dintre bărbaţi deschisese portiera laterală ş ieşise. Interceptăm maşina aşa cum am flflnuit şi vedem ce este . preuspunînd l-i un mesaj pentru Han. aşa că or să vrea să afle la ia mină cît de rău stă cu inima şi pe cine a ales el ca » 197 1 . 196 Armstrong mormăi o altă înjurătură. Robert? .Nu ştiu.Piotr Oleg Mzytryk. Robert? .15 seara. . îl urmăriră apropiindu-se de celălalt. Drumul de ţară şerpuia prin pădure. sau doar ne ţinem de ei. îşi depăşise dezamăgirea că Mzytryk evitase capcana. Priveau de o jumătate de oră de pe o mică ridicătură. .dar M111 o să deconspire faptul că cunoaştem locul de sosire | şefului cel mare. Ar putea fi o scrisoare. N-are nimic de-a face cu asta. Ăla nu-i Suslev . Nu e farsi şi nici engleză. .Aleluia! şopti Armstrong. a | > înmînîndu-i ceva. aflată între copaci. Maşina lor şi cele ale oamenilor lui Hashemi erai parcate discret pe drumul principal. atît pentru rtici cît şi împotriva lor.Avem de ales. .îl recunoşti. Armstrong urmări cu binoclul omul îndreptîndu-se ţe maşină. la al cincilea şi la şiiselea om şi am să urinez pe gropile lor şi ale lui Suslev.Şi acum? spuse exasperat Hashemi. . Pasagerul. ascultînd atenţi.

Şoferul băgă cheia u contact şi se îndreptă înapoi către şoseaua principală. săptămîna care vine.sau pînă este înnobilat. şi probabil o să pieri cursul acţiunii. generalul Janan. Dar tu. vechiul meu prieten. Am griji mult mai importante. Chicoti în sinea lui. se gîndea.şi tu. Nu vine puterea odată cu titlul. iar prada lor n-avea nici o şansă să scape din ambuscadă.Da.De ce? Hashemi îşi coborî pleoapele. d. oi Talbot peste cîteva zile . . a cărui acoperire a fost şi ea distrus. garanţia l»i pentru Paradisul pe Pămînt. coborînd greu dealul.i aprinse. In mieini însuşi.sovieticii sunt la fel de acriţi şi agitaţi din pricina Iranului ca şi noi. odată cu casa. îl văzură pe bărbat ureîndu-se la loc în Chevrolet şi începînd să vorbească cu vervă. Ştii prea multe secrei Robert. dar n-am îndrăznit niciodată să por-c singur împotriva lui. Khomeini este singurul care ar fi putut ordona . Cu orice l( trebuie să protejez asasinii Grupului Patru.cu atît mai mult ar avea motive ca să vină imediat. Ştii de benzile lui Rakoczy şi. dar nu uita că s-ar fi putut întîmpla ceva serios la Tbilisi care să-1 întîrzie . )d o să vre. OIH-11. reamintindu-şi imens bucurie simţită cînd atinsese butonul telecomenzii văzuse explozia bombei capcană înlăturîndu-i duşmani de pe faţa pămîntului. . liin|ind frigul. Săţi spun că Pahmudi a ordonat ca Talbot fii* pedepsit pentru crimele sale împotriva Iranului? Să-ţi jn că sunt bucuros să mă supun? De ani de zile am vrut ■! nil. dar nu putu să citească nici urmă de viclenie pe faţa acestuia. dacă hotărau s-o declanşeze.itur pe Talbot.i. i Nu uita că încă n-am aflat ce s-a-ntîmplat cu Rakoczy de cîn> i-a dat drumul răposatul tău prieten.Hashemi. soseau. despre Grupul Patru şi că l-am ajutat pe Janan să Jfi>$ în Infern. viitorul şi trecuţii . Acum Pahmudi poartă vina.regent pînă ajunge sugarul la maturitate . .au. . odată cui pămînturile şi bogăţia? . cîteva faruri erau dej. .Cîinele ăla n-o să se descurce de unul singur! Hashemi zîmbi strîmb. îngrijorat că Mzytryk nu sosise. cel mai rău dini 198 .Hai înapoi la maşină. i JulfaTabriz foarte aglomerată.Asta ar fi putut să fie ordonată de Abrim Pahmudi. trăgînd cu coac ochiului către Armstrong. Coborîrea de pe movilă fu destul de uşoară. unde o să i se alăture în curind şi Hanul. arde-Allali! Şi altă piedică va fi îndepărtată din calea mea.Şi conturile secrete din băncile elveţiene . tu eşti asasinul ales pentru asta. Pahmudi nu merită unul dintre adevăraţii j îisiisini. Şi Pahmudi însuşi. îl. cu puteri chiar şi asupra *. o altă posibilitate ar fi ca lui Mzytryk să-i 11 spus o păsărică cum c-a fost trădat de fiu-său şi a trimis m avertisment Hanului.

cu nişte bani !■ mită care fuseseră puşi în sertarul mesei sale. KGB-ul nu.mort. pe 199 .acum. des-ipflnit de o întrebare neobişnuită pentru H'ashemi. . } lashemi zîmbi sardonic. în '63.l'irativă sovietică. E fie în Ambasada Sovietică. fie într-o celulă de interogare a VAMA. Ultima ||(A cînd jucase fusese în Hong Kong. în curînd am să ştiu de ce 111 le se află. în afara ţării.Atunci e în siguranţă .Pe ce pariezi? Pentru moment Armstrong nu-i răspunse. spuse. pînă acum. fie într-o casă l'. . fie în siguranţă. tolerează florii. ca şi el .I x i irea lui Rakoczy. f e condamna jocurile de noroc.

în după-amiaza aceea cîştigase masiv. ajutîndu-i pe ticniţii ăşt ia setoşi de sînge. Starke se i la Gavallan complet uluit. I lashemi rîse. împotriva tuturor principiilor sal luase heung yau . aşa. Nu-i nici un rău. Doar ca să mă asigur că trădătorul e mai mult de n i'.Ca şi ţie. rămînîndu-i mai mulţi decît de ajuns pentru datoriile sale. .1 noastră decît de-a lor. Cum rămîne cu Chevroletul? îi IHsăm pe alţii să-1 urmărească. Vreau să ajung mai "in l.Dacă mi-ar plăcea. Se întrerupse şi-i oferi pachetul de ţigări şi aprins cîte una.. unsprezece ani aici.şi uimit de prostia sa. ca să se asigure că Igc nimeni cu urechea. Robert! spusese unul dintre colegii săi. Va ii sfl fiu mai grijuliu. D pun mîna pe ticălosul de Suslev care să mă ducS ticăloşii noştri criminali sus-puşi. Mergem drept la Han. Vroiam să-ţi spun eu însumi. Patruzeci de mii c dolari Hong Kong. . aş spune că diferenţa este că 1' 11 oczy a fost peşcheşul tău către Pahmudi pentru vreun i i' sovietic. Duke. ijivallan îşî trase fermoarul scurtei şi-şi puse pălăria Ier. mulţumiţi. "Vîrtejul" peste şase zile? Mi-e teamă că da. şi totul sa dus de rîpă! Slavă Domni! că nu trebuie să mă îngrijesc decît de mine. Totuşi era dezgustat de el însuşi că apelase la ei . deşi ocaziile fuseseră nenumărate. Asta înseamnă vinerea viitoare. < 'Iiipul colonelului se întunecă. aşa cum era nurr acolo . Pe zi ce trece devii din ce în ce mai iranian. ora 6. aproape şapte mii de dolari americar pe vremea aceea. Nu mai nevastă sau copii sau pe cineva apropiat. \junseseră aproape de maşină şi ajutorul său ieşi şi lise portiera din spate.Eşti un prost. 'ci doi bărbaţi se aflau în bungalowul lui Starke pontase pe Freddy Ayre afară. •***UI suntem deja dincolo de linia roşie. 201 . o să merite totul. Robert. Pensie? Ce pensie? Christoase! Douăzeci de ani curcan în Hong Kong fără să se abată o iotă de la drumul drept. dar asta e. Nu mai jucase de-atunci şi nici nu se mai atinsese de heung yau. pusese la loc banii mai înainte ca sergentul de poliţie care-i dăduse să observe că fuseseră atinşi. într încercare nebunească de a-şi recupera toate pierderile pariuri. Doar eu. îmi pare rău.. curse de cai şi bursă. pentru orice eventualitate.din sertar şi la cursele din după-amiaza aceea pusese pe toţi pe capul unui cal numit Pilot Fish. Fusese prima mită pe care luase vreodată în optsprezece ani de cînd lucra în poliţ: > deşi erau întotdeauna disponibile din abundenţă. CAPITOLUL 48 I n Kaza aeriană Kowiss.35 seara. Hashe dar dacă mi-ar plăcea.vremea cînd era superintendent CID. Avem şase ţjgure ca să facem planul şî să executăm "Vîrtejul" |lvrem s-o facem. Fumul se amestecă cu aerul r< văzîndu-se limpede în lumina în scădere.fle oprite să zboare pînă la naţionalizare. la fel. in a primi puţini bănuţi pentru pensie.uleiul parfumat. nici mie nu-mi place să pariez. 200 . Am auzit în dimineaţa asta că toate păsările noastre .i Han.

*} ii probarea prioritară pentru drumul mai departe către I Sliargaz.Sănătate! .eventualitate. f Arătă o pată măruntă .itduise să coboare nici măcar ca să-şj dezmorţească ui'ele.Cine e cu noi. Nu ştim ce-o să facă. Scoase dopul cu dinţii.Care-i planul lui Mac? Gavallan îi spuse. Privi scîrbit la tot acel traseu lung.le-ai îndrepta către Kuweit? întrebă Gavallan. văzîn de-aici? Ai cea mai lungă distanţă de străbătut. pentru . Dacă ar fi după ?. dar e posibil. Va trebui să pitim două butoaie de ufi sute de litri de fiecare elicopter ca să putem trece jeste Golf şi va trebui să realimentăm în zbor cu mîna. .Iisuse! Absent. i i pe platou. )i < iavallan îi ceruse lui John Hogg să o solicite oricum.i jumătate întrun pahar şi i-1 întinse lui Gavallan. Nu ştiu încă despre restul flăcăilor lui. Nu iur. deşi se fac II zi în zi mai răi. verificăm echipamentul de amerizare înainte de a ic 202 I ( i g n-ar trebui să deranjeze prea tare radarul. II» olo de ea.. acoperitor. un plan trei faze. te n ipînd tăcerea. pînă la o sondă. Gărzi Verzi oficiale nervoase îl înconjurau. Starke se duse pînă la harta de zbor de pe peret< trasă o linie care pleca de la Kowiss.. zicem că e posibil. . . Andy. Cre s-ar putea face fără să provoace prea multă suspicii nu sunt decît dune de nisip şi nici un fel de aşezart kilometri de jur împrejur şi mulţi dintre noi obişnuiai facem picnicuri aici. . Ferestrele dădeau către pistă şi. Andy? .Scrag. aşteptînd să sosească un camion cu Inilnistibil. E mai bine să ne menţinem în afara Urilor saudiţilor. . jly! Va trebui să realimentăm în Kuweit şi-apoi s-o 'n în josul coastei către Al Shargaz. . Se lăsase înserarea. şi Gavallan observă cît de încordat devenise vocea. cizmele sale de zbor lăsînd o urmă uşoară de zăpadă şj picături de apă pe covor. Starke îşi trase fermoarul scurtei de zbor şj tropa i pînă la bufet. Piloţilor li se permisese doar timpul necesar Ini o verificare rapidă la sol şj supravegherea reali-Itiirii cînd avea să sosească cisterna. în fundul sertarului de jos era ultima sa sticlă de bere. către baza militară aeriană. Mac vine cu un plan şi un orar. traversînd cîteva n în Golf. cum ai face-o tu.o insulă în largul ţărmului Sici Saudite. cred că aş stoca şi mai mult combustibil.Sigur. Kuweitul este cea mai bună şansă a noastră. unul dintre clic obişnuiţi.ii. realimentarea nu era cu adevărat necesară. Ceilalţi doi |s. stăteau înghesuiţi între o încărcătură completă şi piese ambalate la iuţeală pe care scria-n engleză şj > I "entru reparaţii imediate şj returnare la Teheran". lîngă locul ăsta. ca \\ C mai mult timp de vorbit cu Starke.Ai dreptate. trimişi în concediu după fuga lor ibriz. ■ Aici ar fi bine. Avionul era i . O aterizare de urgenţă c.Sănătate! spuse bînd din sticlă şi se aşeză p< canapea. turn.Dacă ai vrea s-o ştergi. e plin de găuri. .Sonda asta se cheamă Flotsam. spuse. care-i plin de găuri. 203 . dai să aflu mîine. Ne trebuie cam douăzeci de minut( să atingem coasta şi alte zece ca să ajungem pînă la soi Aş ascunde combustibil pe ţărm. Arberry şi Dibble. Cum rămîne cu tine şi cu băieţii tăi .

A spus să nu-ţi faci griji. Aici liste scrisori pentru o parte din băieţi şi una de la îla. E-o nebunie. Camionul-cisternă '. nu? De ce? i efl una dintre ele ar putea fi un punct |nzină şi să realimentăm. Ea e bine. îp o să ia realimentarea? Jhnny nu-i grăbeşte. Nu prea am mult timp. niciodată n-ar fi de-ajuns timp.ul avionului şi—1 văzu pe Johnny Hogg . trei sferturi de oră pe puţin. Hai să să stăm de vorbă. i asărelele de la Zagros aici. o să avem trei '212. iele. Mai e în apropiere de locul ăla gol? IU duzini. Ai tăi de-acasă sunt şi ei in i spus să-ţi zic imediat ce te văd. 205 . Gavallan îi livrase bomba cu cele şase zile şi Starke era acum ca în ceaţă. l privi din nou harta.Curios. '. părăsite cu uşile sudate. aşa cum I cu luni în urmă.i| 'i. Teheran ATC şi komitehul de la aeroport hi fel de uimiţi ca şi mine şi foarte săritori.aba că a Ce-at^: i Ol UI Re I ce poţi să faci de data asta e să-ţi binecuvîntezi tocul şi să acţionezi cît mai eficient.Broasca. Nn multă vreme să punem la cale un plan. tie şi trei '206.1. plus o încărcătură de piese. V*&» ^ ii 3C o i-\ . nouă Jusiv Tom Lochart şi Jean-Luc şi o duzină de De departe prea mulţi pentru o glumă ca jAmly! >rivi afară pe fereastră. . . Copiii sunt vor să rămînă în Texas. iint.

. Două. n-ar fi trebuit să se întîmple ce s-.într-un fel este. Nu mai pot s:i aştept atît de mult. Ai putea să-ţi scoţi de aici cele i '212? Starke se gîndi o vreme. Andy! El are nişte platforme mari. sergent! Cine?. întîmplat şi-mi pare al dracului de rău că n-am ordonni •evacuarea cu săptămîni în urmă. ini. Ce-a zis bătrînul Scrag? Gavallan îi spuse. Barosanu' vrea să stea de vorbă cu noi.Ştiu. Andy! . Nu! Nu putem. Va trebui să încercăm să salvăm > se poate. Dacă am putea să-i trimitem celălalt '212 lui Rudi. Ai putea găsi o scuză ca să te duci pîn.. . .. O să fie riscant. murmurînd jfitură. Desigur. nu acum. imediat". Jună seara!. Okay.n elicopter odată şi suntem siguri ca dracu că nimeni n-< > a vrea să aştepte înjur.Ştiu. cele mai multe. Aş vrea ca tu să-i întrebi pe băieţi dacă ar vi să ia parte la "Vîrtej".. Al dracului de rău! ■ Ce i s-a întîmplat lui n-a fost vina ta. de fiecare dată cînd sună intre ele. Asta ar inimum. Andy! Vocea lui Starke era blîndă....p .Nu în zona noastră. suntem ocupaţi! Puse receptorul jos. Ai putea t imiţi un telex de confirmare. Aş ifi fiu la fel de puternic.. în orice caz va trebui s-o ştergem Cu sau fără aparate. spunea Starke. Alo.. 4 fi o gură de bere şi se simţi mai bine.Mac a fost de acord.N-avem cum să scoatem toate aparatele non^i Nu se poate. la i-e Delam. . sigur.Dacă am putea să trimitem cîteva dintre aparatele noastre acolo.Orice ghiduşie încercăm o să fie al dracului <l riscantă.i la Bandar-e Delam? Ochii lui Starke se îngustară. Ar fi mai bine să-i spunem lui Barosanu' că le-am împrumutat pentru o săptămînă. maximum. Am putea chiar să obţinem nişte aprobări din cînd în cînd. .. 207 . A. aici Starke! Da.. fără să mai primejduim oamenii. ridicîndu-se în picioare şi lu-se să vadă ce e. Ale noastre sunt nişte aşchii. iierfonul bazei sună.. uvallan îl privea . Drace! spuse iritat.A spus că în următoarele cîteva zile. tot mai avem trei piloţi aici şi. mulţumesc. . Să zicem că le distribuim. .. să zicem un mecanic de <> |)ter pentru urgenţă şi cineva care să se ocupe de " u'ele de rezervă pentru alimentarea în zbor. cîtă vreme nemernicul e plecat. Dar. cerînd transferul.. de ce dracu' nu? Am să-i spun lui inii' că l-am împrumutat pentru zece zile. dar dacă avem noroc.. Nu. desigur! mese.Nu mai putem să activăm prea multă vreme în Iran Săracul Jordan.. Deci îţi propun să ne concentrăm numai ] 206 •. cu. . şi atît de puternic. Dă-mi-1! aval lan observă schimbarea din glas şi-şi spori l.Crezi c-o s-ajungă să-1 vadă pe Rudi? . dacă aş putea să mă descurc.înalt. îşi spuse. u' Andy. nu putem. Sunt atît de obişnuit ca mele să nu meargă că.. l luieră. tresar ca o pisică speriată aşteptînd ziua i. ■ N-avem nici una cate ar putea ţine mai mult de .... ii! "Vreau să veniţi amîndoi în biroul meu. suplu. MI nevoie de doi piloţi.

dar nu spuse nimic. komitehurile astea sui sponsorizate de Satana. car e cuvîntul. ci ale tuturor băieţilor pe care-i luăm în Dacă o ştergem. . apartamentele Teheran şi toate lucrurile băieţilor? Drace. Totul! . totul o să fie pierdut. . rugăciuni şi tribunale ad-h<i decît de pompat petrol. . şi conturile din bancă. A dus cîţiva găzari de la sondă la sondă. din turn.O să lăsăm trei '206 şi Alouette.i fuga ei de acolo. Da. a raportat că ultima dintre păsărelele noastre abia a aterizat. Gavallan reţinu expresia. Acolo muncesc to de dau în brînci. rămîne cu băieţii? Mai avem încă trei piloţi şi poat< mecanici de scos înainte de a face mişcarea. Se cutremură.încă nu ştim unde dracu' e bătrînul Erikki ' vorbit cu ea înainte de a pleca şi era ca dusă. Faţa Jui Starke se întunecă şi mai mult. .Ascultă ce-ţi spun.Să zicem că putem scoate toate '212 afară.Era Wazari.Da. Cine? Tăticu' Kelly. Azadeh era cît pe-aci să fie ucisă.Şi ce facem cu toate lucrurile din canj mărunţişurile. încă nu trecuse de starea de şoc. nu numai noastre. Cu un i îşi înăbuşi mînia. cu excepţia grăsanilor din komiteh car sunt mult mai preocupaţi de.. . Andy. A făcut un drum pînă la Flotsam. Ce faci ei? Şi ce facem cu toate piesele? . Cu pietre! -Ce? Gavallan îi povesti ce se întîmplase în sat şi de .

Din nou ne-am putea conintra numai asupra pieselor de '212. Starke dădu încet din cap.atiile de la Aberdeen. Chit ' chit. practic nu sunt camionagii. căile ia te nu funcţionează. dar o să plătim tot ce era în cont şi-o să i'opcrim restul. Cu aparatele noastre Iniînem în afaceri. dar se topea tcctul cu încetul. Fii puţin linez. noi credităm toate plăţile şi indem-/. Cererile cresc în fiecare zi şi douăsprezece '212 or ne ţină pe picioare. Nu pot să le dau iinpoi lucrurile.. Gavallan spuse răbdător: . Dar nu uita că un 'um de zece mii de leghe începe cu un pas. O să plătim ca să înlocuim ohila şi lucrurile personale.Nu. i de escaladat. Orice piesă de schimb putem scoate -aici o să reprezinte cîştigul. în ultimele"cîteva luni. Aminteşte-ţi copilăria din Shanghai şi 2 0 8 2 0 9 . fiecare '206 o sută cincizeci de mii şi un louette cinci •sute douăzeci de mii. . hopuri de sărit. Atît de multe obstacole de trecut. Scurse ultima picătură de re din sticlă.Compania o să acopere pierderile. încercă să-şi păstreze încrederea. Dacă putem să le scoatem. îşi spuse. şi de cînd au intrat Micile în grevă. Da. o să fie okay. încă Iniînem în afaceri şi pot să absorb pierderile din Iran. Mi se pare că oricum nu item să scoatem cea mai mare parte a lucrurilor: por-i ile sunt încă blocate. căci mai toţi i n i re voi vă ţineţi fondurile în Anglia şi le scoateţi cînd i sc\\ nevoie.Chiar dacă scoatem aparatele ai să intri la apă. transportul aerian e aproape in-istent. Fă socoteala: fiecare '212 valorează un milion de ilari americani. Avem douăsprezece ii 2 în Iran. Mai toate sunt la minimum. Toţi or să fie despăgubiţi.

fieTăticu' Kelly. dar nu te lăsa în grija zeilor. pînă la ultimul. apoi spuse: .Merge. Nu poate să scape de umbra . alteori nu. cînd a venit aici? .cu sau fără Şeherazada. se duc la masă.i partea cea rea. numai a ta şi-a familiei. tale dacă.Sigur. dacă apăs butonul cu "Vîrtejul"? Starke se uită din nou la hartă. pentru că oamenii le reamintesc de ei înşişi.Da. Ai vorbit de "Vîrtej" cu Tom Lochart. . . Andy! Fie că-i place.. Zîmbi strîmb. nu putem merge mai departe. bun sau rău. în parte karma. între timp ai vrea să întrebi dacă se oferă cineva voluntar să piloteze cele două păsărele ale.Desigur c-o să-i scoatem pe băieţi de-aici. Dacă rămînem numai noi. Aminteşte-ţi că zeilor nu le plac oamenii. . Cu sau fără. fie că nu. nu te încrede în zei prea mult! Zeii sunt ca oamenii. Roagă-te eui vrei. spuse Gavallan. După un moment. Cîteodată poţi să te rogi pentru 'un joss bun şi să-1 obţii. tinere stăpîn..acestui HBC. simţindu-se foarte bine în sinea lui. Gavallan spuse: )ătrîna doică Ah Soong şi cum te-a învăţat despre joss -în parte noroc. -Joss ejoss. Valik şi Isfahan. a spus să nu-1 punem la socoteală. şiatunci bazează-te numai pe dumneata. Dorm.Mulţumesc. Celălalt poate să ducă elicopterul la Rudi şi să se alăture grupului lui. Mulţumesc. E obligat . Okay? . tinere stăpîn. spuse Starke compătimitor. se îmbată. Andy! -Oh! Buna dispoziţie i se topi. mint şi promit şi mint din nou.Deci asta e. O să fiu eu şi fie Freddy. Dar ayeeyah. uită ce trebuie să facă. asta. Ei n-au atît de mult de mers.

Poate că pur şi simplu nu răspund la uşă.Zău dacă ştiu ce să fac şi cu Erikki! Am vorbit cu i Tiilbot şi-a zis c-o să vadă ce poate să facă. o să înţeleagă pînă la urmă. la discuţia noastră obişnuită. . Mac şi cu mine o să încercăm să vorbim cu ea. Cel mai tîrziu luni dimineaţă. A zis Insha'Allah. Dacă e vîrît KGB-ul. .Se pare că a fost un mare scandal. iar graniţa i icontrolabilă la fel ca şi revoltele.i. Nu sunt atît de sigur în privinţa Şeherazadei. Nici un răspuns. I-am arătat că Hanul face legea cum 2 2 .. Am rugat-o să lase naibii documentele niene şi să se urce în avion şi să-1 aştepte pe Erikki la Shargaz.Da. Hanul.. Poate să trimită pînă la Teheran după ea şi s-o cască. Mac a fost şi ieri. dacă vrea. insurecţiile şi luptele ce mai desfăşoară acolo.. .Cred că ai dreptate. Vroiam s-o lămuresc cu Mac la noapte. . Am fost la ea acasă şi am bătut zece minute. Dar pa*că am vorbit la pereţi. am să-1 trimit la Teheran. nu-i aşa? . Părea foarte îngrijorat şi 11 fel de neputincios. pe micul coridor de la intrare." .i nu apare Erikki. Nu se mişcă i. Era foarte burată. şi-apoi am fost la Ambasada Finlandeză şi-am vorbit cu un prim-secretar numit Tollonen şi i-am spus şi lui. . Starke îşi scoase jacheta de zbor şi o atîrnă în cui.Cum e cu Azadeh? N-ar putea tăticul ei.. Duke! Pur şj simplu! "Dacă e vîrît KGB-ul. Destul de necinstit.Imediat ce se întoarce mîine Tom." A lăsat-o în i.. să ajute? .Bună idee! Gavallan trecu la următoarea problemă.Nu-i felul de-a fi al iranienilor. "Asta-i o ţară cam sălbatică. dac-o să mai i flmînă suficientă lumină. Tom e băiat bun.

pe care un prieten din Falls Church i-o dăduse lui Manuela ca dar de nuntă: "La dracu' cu bucătăreala". Străvechii lui zei o să-1 păzească. spuse Starke. E-o nebunie. Zîmbi cînci îşi amintise cum o primiseră. . Deschise uşa. Un ciocănit poruncitor. La uşa din faţă se auzi o ciocănitură şi se deschise imediat. Chiar şi aşa îi er foarte frig.Ce-ai zice de o ceaşcă înainte de plecare? . Starke era foarte încrezător.. . Pe fereastră putea vedea operaţiunea d realimentare continuînd. în partea opusă. Deasupra chiuvetei se afla o oglindă. Aşteptară în tăcere. iar deasupra aragazului. Mi-am pierdut minţile ca m-am oferit voluntar. Da.. Fac pariu.Sigur. Freddy Ayre îi spuse în şoaptă: . Starke intră în bucătărie. Dar ce dracu'. îşi zise. nu poţi să ceri asta unuia dintre băieţi dacă n-o faci şi tu. să tot numeri zilele şi elicopterele! Cum dracu o s-o ştergem din bază şi încă sa rămînem întregi? Pentru că Andy are dreptate. şi închide uşa. apoi îl observă în oglindă pc Gavallan privind întunecat harta.Barosanu' vine încoace cu cineva din Gărzile Verzi. ui II 212 ■ . . dar.Erikki o să scape teafăr.Să sperăm. Freddy. o veche şi uzată cusătură de mînă montată într-o ramă..Intră. într-un fel sau altul am terminat-o aici. recunoscînd îndată pe tînărul din Gărzile Verzi ca pe unul dintre oamenii mullahului Hussain şi de asemenea membru al komiîehului în faţa căruia se prezentase. Gavallan îşi păstrase scurta pe el. văzu zîmbetul batjocoritor şi arogant al lui Esvandiary.

arătă dispreţuitor degetul mare peste umăr către Esvandiary. fără să şovăie o 53. . am spus acestui cîine. căpitanul Starke e cel mai bun Jitan.Excelenţă. jse bărbatul furios. Starke se întoarse către tînărul din Gărzile brzi care rămăsese cu gura căscată la el şj. zîmbind timid. haine zdrenţuite şj un M16. iar tînărul din Gărzile Verzi rămase cu gura îcată.Eşti Barosanu' şi ticălos. ar fi de mare folos pentru lucrările voastre de Ci dacă ai scăpa de omul ăsta mai înainte să-1 aruncăm afară ca pe un indezirabil! Gavallan roşi în faţa grosolăniei.Eşti un fricos.Numele meu e Esvandiary.Salaaml spuse politicos. . aga! spuse tînărul cu ochelari cu lentile ase. că are nevoie de 213 . crăpate. . mîncător de balegă de cămilă. Starke nu mai putu răbda şi se auzi Minînd: . .Haide. aşa că Jrge-o şi scoate-o pe partea ailaltă! Dispreţuitor. Ai fost întotdeauna Barosanul şi-am să-ţi spun yandiary sau orice alt afurisit de nume vrei. mîine! . o s-o capeţi..Domnule Gavallan.Am să te chem înaintea komitehului. dintr-o dată atît de primejdios îneît Ayre şi ivallan tresăriră surprinşi. explodă Starke strîngînd nii. . Eşti un ticălos fricos li nevoie de o lecţie şi mai înainte de a îmbătrîni prea llt. De cîte ori trebuie să ţi se spună?! Bvallan.. dacă nu i-ai Scut ce i-ai făcut căpitanului Ayre. că-i un Jncător de balegă de cămilă fără curaj. stai puţin.Salaam. domnul Esvandiary. trecu pe farsi cu un glas politicos şi plin de respect: .. Pe neaşteptate. Esvandiary se trase un pas Ipoi. cred că-1 cunoaşteţi pe Barosanu'.

. şi după obiceiul meu. ca să îndeplinim o răzbunare de sînge. Uite. cu sabia. oricare rău.ili. cu puşca sau cu pumnii . . Excelenţă! Este atît de neînsemnat. Sufocîndu-se de mînie. Gavallan şi Andy îi priveau neajutoraţi. .Nu eşti mullahl spuse tînărul înfuriindu-se.. ştiu să scriu şi să citesc şi sunt In 11ibru al komitehului. . îi ic lui Starke.Cer acest drept! .. 2 2 .cu cuţitul. Am să întreb komitehul şi pe mullahul Hussain. că nici |ti poate fi remarcat. v/.Vă rog. -. apoi ridică mîna. dar se opri cînd | firul îl privi încruntat peste umăr. dar trebuia să-şi asume riscul.bunările de sînge sunt împotriva legii? Tu. legile noastre nu îngăduie. neînţelegînci farsi şi complet descumpăniţi de izbucnirea lui Starke Dar tînărul din Gărzile Verzi îşi astupă urechile la cele spuse de Esvandiary.Care n-o să aibă curajul să stea în faţa mea.bărbaţi cu arme ca să-1 apere în timp ce ordonă alt bărbaţi să bată şi să ameninţe membri neînarmaţi : paşnici ai tribului meu. împotriva legii! E..M> dată. Esvandiary începu să spună ceva..Răzbunare de sînge? Ai înnebunit! în numele lui Allah.? Starke îşi simţea inima bătînd şi se auzi spunînd "da" cu glas ferm. In ■ LIm o vrea Allah! Sunt de acord că legea e lege şi că li I urbat n-are nevoie de alţi bărbaţi cu arme ca să bată j'\ inovaţi neînarmaţi.. vă rog primiţi acest mic dar. nesocotind legile. nesocotind legea ori chiar ca să rilcpsească răul.Vă rog.Voia lui Allah! spuse tînărul revoluţionar şi privi către Esvandiary.1 menind această pace! Se uită încruntat la Esvandiary care se trase înapoi n< . pus să păstrez pacea aici şi acum |i . care nu o să.Dar cum poate un necredincios să ceară un astfel de drept? spuse furios Esvandiary. apoi îşi îndreptă din atenţia către Starke. Nu eşti ih ca să spui ce e lege şi ce nu este! Taci din gură! in Mint un ţăran analfabet. aga! spuse Starke. cu ochii măriţi de grosimea lentilelor vechi şi crăpate. . Nu prea ai şanse ca ei să încuviinţeze. ba chiar invidios.. Un moment. . Se întinse şi luă o pufoaică de schimb care atîrna de |n i-irlig lîngă uşa încă deschisă.după obiceiul beduinilor.. dar Starke nu-1 băgă în seamă. ştiind că e un joc primejdios. de asemenea. Acest orh poate să ceară ce doreşte. Poate că acest om nu este un necrediu i ' Nu cu adevărat. Aici nu e deşertul saudit. E cu neputinţă! spuse tînărul cu ochii mari şi plini |e dorinţă. Excelenţă Esvandiary! spuse el. prostule. •lentă! Ai înnebunit? Sigur că e un necredincios. ci numai puterea dată de fll. ce răzbunare de sînge? Răzbunările de sînge sun 1 împotriva legii! strigă Esvandiary şi continuă să zbiere în farsi. Şi nu ştii . Esvandiary încercă să-1 întrerupă. . ca bărbat . şi cînd fu linişte i se adresă lui Starke: Cereţi străvechiul drept al răzbunării de sînge împotriva acestui om. Te las în grija lui Allah! Se întoarse să plece. încă uimit de Starke şi cunoştinţele lui. spuse întinzîndu-i-o.

N-aş putea primi. inule Gavallan. Dacă baza era închisă. îi dădu lui Ayre carabina şi îşi puse pufoaica pe el ceilalţi neştiind prea bine ce se întîmpla. se mereu peste hotărîrile noastre şi e cu neputinţă să lllicrăm în porcăria asta. .. sun-i mereu hărţuiţi. e cu neputinţă să mai lucrăm aici. dar cu inima bătînd să-i spargă pieptul. | «probarea mea! spuse. preluînd iniţiativa. spuse. Nu primea oare un peşcheş. continuînd for malităţile şi în cele din urmă îi ţinu haina tînărului ca acesta s-o poată îmbrăca. şi astea sunt automat valabile dacă celelalte sunt okay.Nici o licenţă englezească sau americană nu e expirată. .Am să încerc să conving komitehul să vă acorde dreptul pe care Excelenţa voastră îl cere. spuse Starke răbdător. spuse tînărul. asta i sa'-i năruie toate planurile. jurînd răzbunare.E minunată. Aţi văzut chiar dumneavoastră..Nu poţi să iei elicopterele noastre. foarte impozant în Un lu i. simţindu-se încălzit pentru prima dată de multe luni. . Sunt aparatele şi personalul meu şi n-o să mai îndurăm toată luiala şi bătăile. aşa cun era dreptul său? . Sigur că sunt expirate.Multe din licenţele piloţilor şi vizele de rezidenţă sunt expirate şi.Bine. .Şi-acum. din zona asta. . Chiar acum. O să trimitem toate elicopterele Irsonalul nostru în altă parte! Freddy. numai cele iraniene. cînd o să fie (inie! strigă la rîndul lui Gavallan. Imediat. uitîndu-se I Gavallan pentru prima dată.Nu poţi să închizi baza! latră Esvandiary. închiderea bazei nu-i convenea deloc. luindu-se să se înfurie cît mai mult.. Sunt proprietate iraniană. ia cinci oameni Ire cei care trebuie să plece în concediu şi urcă-i acum îrclul avionului. N-au fost închise luni de zile birourile voastre? Scoate-ţi capul din bălegar! Esvandiary se roşi ca focul şi în clipa în care se pori.Mulţumesc.. Ayre începu să înşire nume şi Esvandiary | ase interzis.Sunt proprietatea societăţii mixte. . Starke oftă uşurat. trăgîndu-i fermoarul pîn.Vă rog.li închisă! Pe Dumnezeul meu! spuse Gavallan. . cu excepţia Iu i Esvandiary care privea şi aştepta. Freddy... "îavallan înţelese dintr-o dată. Ministrul Aii trebuia să vină în vizită marţi şi el se pregătea să-i e un peşcheş extraordinar. . să răspundă. r < Sunt de acord. apoi ieşi mulţumit în lumina înserării. adăugă.. Nu poţi! . spuse tînărul prefăcindu-s-convins. ce dracu' vrei? . ■ închid acum baza.i sus. cu tot bagajul. Cred c-ar trebui să-nchideţi I pentru cîteva luni. a fost bătut. aga! Văzu privirea de pe chipul lui Esvandiary şi dezgus tul pentru el crescu. Freddy. spuse. Starke se răsuci brusc către Esvandiary. E atît de scumpă şi ar fi cu neputinţă s-o accept de la Excelenţa voastră! . trecu pe lîngă el şi se aşeză cu "lentă supărare. O să mă plîng autorităţilor pentru imixtiune în i i l n u l direct al Imamului de-a aduce producţia înapoi 217 . dacă insistaţi. N-avusese niciodată pînă atunci o asemenea haină. aici de faţă. cine trebuia să plece? Alb. i 216 E limpede. Starke se întoarse cu spatele.

. Nu-i nevoie să închideţi baza. Multe din pricina \ • Petrofi şi a acelui om..upc' el de tine şi de IranOil.. în sinea lui ar fi vrut să strige de furie şi să-i trimită pe tu la închisoare.. Pentru o fracţiune de secundă.. 218 . e în Consiliu? Da.Aşteaptă! spuse Esvandiary văzîndu-şi planuri ruinate. d. . Gavallan fu de cumpănit.. biciuiţi şi ţipînd după îndurare . la normal.Da. Stark trimite toate aparatele pe care le avem la Bandar Delam. este. domnule Gavalla S-ar putea să fi fost neînţelegeri... î ţ i ordon să închizi bazt Barosanule. Esvandiary icni. la prima rază de soare. Folosise numele lui Kia ca singurul pe can ştia în guvernul actual şi rămase uimit de impactul j care-1 avea asupra lui Esvandiary. . Se strădui să capete o nuanţă rezonabilă în glas. ur < cinci oameni la bordul avionului.pe care n . chiar acum. să mă plîng direct ministrului Aii Kia! Acum el e cori' silierul Consiliului nostru de Conducere şi-o să se oc. Şi. Sigur că da! Ţi se interzice să închizi baza! () să cer komitehului să-1 arunce pe Starke în închisoare pentru rebeliune.. Ministrul Kia e. se pare că uiţi că avem legături sus-puse. continuă să cîştige avantaj. Dar. Nu sunt vinovat penii bătaia aia.Bunul meu prieten Aii Kia o să se ocupe de toa astea! Şi de tine! Eşti un trădător al Iranului! Freddy. este. Starke.fi primit-o niciodată.. domnule! . Nu"am fost eu. Zataki. Fleacuri. străduindu-se nu arate urmă de şovăială.

Face parte din echipamentul tei baze. komitehurile or să dispară curînd.N-aveţi motiv să închideţi baza. Imamul a puterea. rile pot continua normal. aţi fost la baza asta de multă vreme.. or să fie schimbaţi itflmîna viitoare.. R închisă! spuse imperios Gavallan. Nu trebuie să vă grăbiţi.un număr iblu de '212.. Bandar-e ni are nevoie imediat de un '212 pentru contractul '» l'oda. Trimite un '212 la Bandar-e Delam ne. Nu-i nevoie ipriţi zborurile. I )a. trăgînd cu ochiului la Starke după alte idei.Ştiu care sunt investiţiile noastre! se răsti Gavallan. • Se întoarce dacă situaţia de-aici se îmbunătăţeşte! .'212 este al nostru. aveţi multe stiţii aici. Oricît n-aş fi de cu asta. Se întoarce sîmbăta următoare. Am putea să le trimitem unul de-al nostru şr închidem pe celelalte. Pentru cîtă vreme e împrumutul? . pune doi luciii în avion în noaptea asta.Şase zile. Foarte in.. Cît despre reînnoirea licenţelor expirate. urînd milogeala. sau să le punem la păstrare. căpitane Starke. domnule allan. larke era foarte respectuos. I svandiary interveni imediat: I )omnule Gavallan. pe Allah şi Dumnezeu. ar fi bine să ai dreptate! Uite. sir. Revoluţia e victorioasă şi s-a sfîrşit. Desigur că puteţi închide baza. se corectă imediat Es219 . ha'Allahl O să aşteptăm treizeci de zile. domnule. lucrurile revin la normal pe zi l i ' te. am să-ţi urmez sfatul şi. aveţi dreptate. Putem redistribui înpterele. Or să i < i : i t e contractele' Guerney de deservit . domnule Gavallan. . (I ut a asta furios într-adevăr. domnule Gavallan.

o linil chestia asta cu Barosanu'? Eu. Da "Vîrtejul" avea să pornească. căpitane Mclver.. udă leoarcă. Fără un cuvînt. -Nu-ţi cer iertare pentru nimic. domnule Esvandiary. daca ţine. Echi] >. Dă-i drumul! . Ii aruncă o privire scurtă lui Esvandiary. aşa că spuse dintr-o suflare: . datat 15 februarie. dacă-ţi ceri iertare peni cuvintele urîte şi purtările proaste! Urmă o tăcere îndelungată. Va trebui să se-ntoarcă. cu iţnunchii tremurînd. Dar Esvandiary nu era pr< a o retragere prea grăbită avea să-1 facă suspicios. 1 camera era friguroasă. 220 dracu' au fost toate astea. jwvcr te cheamă la emiţător.. lipită de piele. Cum mă auziţi? . Starke observă că Esvandiary stătea gata să izbu< nească din nou. .1torului. va trebui să se întoarcă sîmbătă dimineaţă.r îşi cîntări răspunsul.dacă am rcat! Gavallan îşi şterse sudoarea din sprîncene. . aproape bolnav de îngrijorare.Nu eşti de acord? Esvandiary simţea că o să explodeze. aici e Starke.. întrerupmdu-se cînd sună telefonul. dacă-ţi ceri. rf \n camera de control. (Semnat) Masson Avisyard'. Andy! Tu ai marcat . Duke? se repezi Ayre '■■ V-aţi pierdut minţile? ■ Doar o clipă. . Vocea lui Mclver era acoperită de paraziţi şi pruW. Starke închise uşa. Gavallan atinse butonul l| ii(. regula spune ca mai întîi sosesc piloţii şi mecanicii de schimb ca s ă i înlocuiască pe cei care pleacă. iar refuz ar putea să primejduiască ceea ce cîştigase.. abia sosit. . dar Starke simţi sudoarea pe sp. spuse scurt Gavallan.. Duke. inc: "Vă rog transmiteţi-i domnului Gavallan Bfitorul telex. daca situaţia o să revină la normal. Obţinuseră atît de mult. Mclver spune H transmită că are un mesaj de la un tip numit Avisyard. Dar pe viitor ani sa spun domnule Esvandiary. Duke. Sfîrşitul mesajului.Trei pe cinci.. sir. furia aduna' aproape covîrşindu-i hotărîrea.. domnule Gavallan! Mă bucur că v-am bs. sau închid baza acum.Dacă ţine. O i a fost trimitsă la Al Shargaz".Bună seara. căpitane Mclver.Am primit chiar acum un telex de la Liz Chen.. începu I explice lui Âyre. spuse. Wazari şi un membru al Gărzilor Verzi. care vorbea engleza. i ■ Alo. Freddy.. e turnul. Iisuse! . jlflrindu1 atenţi. Cît despre personal. 'Cererea Itrfl este aprobată.. Pentru moment lui Gavallan nu-i veni să-şi creadă Chilor.Da. vineri. stai aşa! Andy..... Uşa rămăsese deschi. interveni Gavallan. Nu ştiu.Atunci o să schimbăm regula. Starke. urc doi oameni la noapte în avion şi restul în zborul de marii şi laşi aici doar minimum de personal necesar şi-o sa trimitem aparatul înapoi. Esvandiary se întoarse pe călciic ieşi ca o furtună..Dacă.N-avem voie să zburăm de Ziua Sfîntă. cu toată echipa. 221 . .. spuse Starke aşezîndu-se jos. simţindu-şi căina pe sub pulover. ai fost magnific! A o idee strălucită! Strălucită! ■ Tu ai prins mingea. Sigur. II avem trecut în documentele noastre.<c vandiary. Wazari întreabă dacă vrei să i MUci acolo imediat sau să-1 chemi mai tîrziu.

acum e colonel. dacă o să existe *223 . domnule colonel.. . îl" întrerupse colonelul supărat. Mă bucur de Masson.Mulţumesc. foarte bine. Wazari apăsă imediat butonul emiţătorului. . dintr-o dată...Care a fost cererea şi cine este. spuse Gavallan. Masson era numele prietenului său de la biroul de înregistrare a Aparateloi de Zbor din Londra..Confirmă doar. căpitane Mclver. intrînd în funcţiune ..i strălucirea de bucurie de pe chip. Ce era de spus? . nasul spart şj că o parte dintn dinţi lipseau. Emiţătorul bazei trosni.. a cărui atenţie se icordă din nou. .Nu. îllosul e deştept! . răspunsul ipfiru limpede în minte.. în noapte.. şi ţie! Gavallan apăsă butonul şi înmînă microfonul tînărulm Wazari.i urcaţi la bord cît mai repede. -. aşa că e cel mai bine s.i pronunţa automat cuvîntul s/r. ETLL poate să aterizeze între unsprezece şi doisprezece. Mac.. unde echipa de realimentare începuse să înfăşoaii furtunul cel lung.Da.i asta. dar jinerii noştri cred că acest şase pe patru va îmbunătăţi luanţa zborului şi ar asigura o ieşire mult mai rapidă în ' «le urgenţă.'aveţi permisiune de decolare imediată. .Cine e Liz Chen? . SH ce? îi veni să strige. se opri brusc înainte de-. domnule! 222 . la ora potrivită.Da. Zbor plăcui' .Mulţumesc! Gavallan simţea că pluteşte în timp ce se îndrepţi spre scări.Da.Străinilor le este interzis să folosească emiţătorul mtru mesaje codificate. . Daţi-mi-1 pe domnul Gavallan. către platoul cl< sub ei. . colonele! Andrew Gavallan. vrerea mea a fost să. iertaţi-mă. .Un inginer proiectant.Aici comandantul bazei.Mulţumesc.Aprobat? . Nu avem. emiţătorul nu trebuie folosit decît cu aprobare )ulabilă pînă cînd starea de urgenţă ia sfîrşit şi în mod "' nu pentru transmisiuni codificate.. Cine e Masson Avisyard? . Ar economisi de asemenea bani şj. Ai grijă.S-a făcut plinul. Urmă o pauză scurtă şi o voce înfundată: . Observase vînătăile... ... Textul e semnat "Masson Avisyard". n-avem ni< i un fel de lumini pentru piste.. dar nu spuse nimic. Vizarea programată mîine ca să ridice cadavrul celui ||l Zagros nu este aprobată. sergent! Wazari făcu un semn spre fereastră. ă. pînă una alta. îi dădu microfonul lui Gavallan. Era primul gînd care-i trecuse prin minte. Constructorii vor o configuraţie diferită.Da.Liz Chen e secretara mea. Apoi. }|)c:t. Mai e şi altceva? . doar rutină. Da.. X63. Ce trebuie să răspund? Gavallan se străduia din răsputeri să-şi ascund. sunt de acord.Sigur că nu-ncercam să. colonelul îlwnghiz.E maiorul. Piei peste cîteva minute. Putem să con tinuăm după cum a fost stabilit. Realimentarea e [minată.să confirme rearanjarea configuraţiei de şase rinduri cite două locuri de fiecare parte a culoarului unui nou ropter.. iar cererea era de a trece toate elicopterele lor din Iran înapoi sub înregistrare britanici. Am să-1 informez pe căpitanul Starke de toate problemele la zi. repet: "Cererea voastră este aprobată".

ora 11. fiecare puţ de da însemnînd o muncă de două sau trei ore în condiţii niale. .Mai jos! strigă tînărul suedez.Ale dracului condiţii! murmură Lochart la fel de obosit.1 dopul în jos. Zburase prea mult de cînd Gărzile Verzi din komiteh îrîseră termenul. sonda Bellisima. Pilotul meu a dat-o responsabilului cu zborurile în momentul în care a sosit. alergînd la Shiraz in pe Jesper. ajutorul său din cabina mică. .Da. Noapte bună! Dar avem deja aprobarea oficială a Teheranului. Termenul de pusul soarelui era la şapte ore distanţă. Jesper t 1.05 dimineaţa. pe o bază a Forţelor Aer ii ■ . Dopul consta li -o încărcătură explozivă. . deja pe iwitate acoperite de zăpada proaspătă. manevrînd uriaşul dop suspendat de un deasupra găurii de foraj descoperite. închisă cu sticlă. Zagros.DUMINICĂ 25 februarie 1979 CAPITOLUL 49 confirmare de la comandament care s ă fie trimisă radarului din Kish.Sunteţi în Iran. Vocea colonelului se aspri şi mai mult. Nervos. Era a cincisprezecea sondă pe care o închideau Ultimele trei zile şi mai aveau încă cinci. din zori şi pînă în seară. ducînd echipajele la Shiraz şi piese de b la Kowiss. dar suntem un zbor civil. pe coloana de metal a sondei. Imediat. ■ Iraniene şi prin urmare sub incidenţa regulamentel' disciplinei Forţelor Aeriene Iraniene! Transmisia încetă. deja meticulos înşirate pe birou. lucrurile. şir. Luptîndu-se cu vîntul stânjenitor. înţelegeţi? După o pauză. De jur jlprcjiir se găseau resturile sondei şi ale rulotelor Iliiiise de la atacul terorist cu bombe incendiare. Gavallan spuse: . i r t u l în foraj. regulamen telor şi disciplinei şi le veţi respecta. Tom Lochart îl privea pe Jesper Almqvist. .ochart putea să vadă cît de obosiţi erau amîndoi ticnii. avusese prea multe probleme pe alergînd de colo-colo să închidă cele unsprezece clasamente ale cîmpului petrolifer. fui macaraua. I . din momentul în care ajungeau la faţa locului. Wazari îşi ar. domnule înţeleg. hotărînd ce să 225 S . aşezată deasupra a două emis-1 metalice fixate împrejurul unui inel de cauciuc.Aprobarea de luni e valabilă numai dup #ă confii marea de la Comandamentul Forţelor Aeriene Iraniene Comandamentul Forţelor Aeriene Iraniene] Aceasta este o bază a Forţelor Aeriene Iraniene. In iul tăios. trebuie să va supuneţi legilor Forţelor Aeriene Iraniene.

Lochart îl privi verificînd adîncimea. împuţită işi puse centura de siguranţă şi se ghemui mai . apoi se grăbi îna prin zăpadă. Idioţenie. i două mii trei sute de metri de ţeava.Şi după asta ce se-ntîmplă? 227 . îi explicase mai tîrziu Jesper.ipe de radiator. . Unsprezece cabine suni investiţie a dracului de mare ca să le lăsăm să zacă p fără să facă treabă. ţin un an de zile încuiate proiectate să reziste la vreme rea. Jesper se îndreptă către elicopterul JR 206 parcat | platformă. Cînd vrei să deschizi. . l-am invitat şi-au spus că săptămîna viitoare. l i stăpîni un căscat. Tot nu văd de ce n-au venit cu tine aici. Altfel. ochi albaştri.i bucata de cablu rămasă şi Jesper se întoarse. N-o să vină niciodată. i ivi înapoi la amplasament. ar fi trebuit să-i vezi pe cei de la >il cînd le-am spus că ţi s-a ordonat s-o ştergi şi ml Sera închide cîmpul! Uisper rînji. . Nefericiţii ăştia n-au avut nici măcar vremea să i i . proptindu-1 în pereţii de oţel. Numai puţul ăsta singur ar fi putut da şaisprezece barili pe zi. apoi lovind degetul în buton. a îngheţat ca dracu'. Mai bine s-o lăsăm la urmă.ia şi ce să lase imposibil să faci totul într-un termen de scurt.i rt porni motorul.încărcătura explozivă împinge cele două emisfere ( laolaltă.Cum rămîne cu echipamentul? . găurim dopul şi e ca] nouă. Ajutorul MI breton taciturn. îşi şterse faţa cu mîneca. Ăsta ui. de lîngă Lochart. închise eoni' utatorul electric. asa că va ui s-o astupăm cu toate astea înăuntru. -Ţine-o aşa! Astae! strigă Jesper. ■ urcăpe locul din stînga. Avem de astupat două în producţie şi una care se I M .Imediat ce ne întoarcem la Shiraz mă duc la Irani şi-i fac să ne aprobe să ne întoarcem aici şi să ridica cabina asta şi pe celelalte.Hai s-o ştergem' dracului. Sonda Roşa e mai imiantă. Asta împinge inelul de cauciuc în părţi. . Tom. deşi nu la vandal: Făcu un semn către scheletele din jurul lor. Ajutorul său ridică imedi.Rămîne! Cabina e-n regulă! Hai la bord. . Următoarea. închise şi încuie uşa. Tom! Porni chinuit prin zăpadă către maşină. m întoarcem şi. Poate. Apoi moartea lui Jordon şi rănirea Scot. şi totul e închis. . către cabină. cu altă sculă specială. luptîndu-sc să împingă resturile ţevii mai aproape de gaură. se caţără în spate şi trase uşa. să le dea nas ticăloşilor ăştia. Rezistă cîţiva ani. 226 ■ O prostie! Da. Păr blond. sonda Măria! Okayl • isper se gîndi o clipă. şi totul fu terminat. Se auzi o explozie înfundată şi din gau sondei ieşi un nor de fum. Urlau ca porcii castraţi şi se jurau că nu exista vreun dat komitehului să oprească producţia. îşi înghesui toate listingurile de corrv puter într-o servietă.

doi cîini. .. Binevoitor. la. . -Si. cu motorul în raia cu Jean-Luc la comenzi.N-a fost vreme să scoatem ţeava din Trei. . încă un căscat imens.Două mii cinci sute nouăzeci şi doi de metri teavă. Poţi săpiedezi cazul mai bine decît mine. Zagros e doar un caz izolat. jchart se îndreptă către '212. Luni.Mă gîndesc la toţi banii pe care-o să-i faceţi cin să destupaţi. Nu te îngrijora. Nu încă. încă mai |f cil Iranul o să meargă. liros nenorocire. iu mă îngrijorez. dar tot 1 sa" arate elegant. Mimmo Sera întîmpină elicopterul la sonda Ro ( Un '212 se afla şi el pe platformă. Nu spusese nimănui de aici Iprc "Vîrtej" şi despre ce discutase cu Starke.Ăştia-s ultimii dintre oamenii mei.valize. Iun.Patru juma'te punct. Poate o să-ţi facem un preţ special. greu şi scump.Nici o problemă. bătrînul făcu un expresiv gest itah Lochart spuse: .Vă las să vă ocupaţi voi doi. Sunt ultimii. Mimmo Sera era palid de oboseală. cu cît ieşim mai repede din Iran. simţind o strîngere de •ii. închise ochii şi adormi aproapflj imediat. Oricum. ' . Jesper rîse.Buon glorno.Vino la patru şi jumătate. Jnde dracu' este? îşi zise. Alte nenorociri. Cînd vrei s-o deschizi. Soarele apune la 6. Un zîmbet obosit. 2 2 2 2 8 9 .. Tu aştepţi nenorocirile toată vremea. Sîin-Luc înjură înfierbîntat. trage o gaură în dop. Cum e jos? laos. luc. Eu sunt (ii! împotriva lui. oamenii încărcînd bagaj» urcîndu-se la bord.Nu. ^ încărcătura asta direct la Shirhaz. Mac a aprobat drumul tău oheran. bepţia lui Mimmo şi a echipei tale. încet.Las asta în grija ta. . Cînd vreţi să mă-nh să vă iau? Jesper se uită la ceas. îl dăm afară şî după aia începem s pescuim ţeava după ţeava. . . Tom! .apoi se întoarse îşi coborî | şi spuse serios: ■ Tom. IIBC ieşi din nou la suprafaţa gîndurilor lui Lochart Şcherazada şi "Vîrtejul".. cu atît mai Nu.& . ■• Sigur.Mulţumesc. două pisici şi toţi inii aşteptînd nerăbdători .Salut. truse de scule. okayl . Era aproape de amiază. ean-Luc urmări cîteva clipe încărcarea aproape ter. . . A văzut-o pe Şeherazada? . Ăsta-i dreptul tău. Jean-Luc se Işmănise zdravăn ca să se apere de frig. . Tom.Rutină! rîse tînărul. cu excepţia II băiat care să-1 ajute pe Jesper. înfundăm aşa.37. Duke! spusese înainte de lente. Mimmo! Cum merge? Lochart îşi flutură mîna către Jean-Luc. cu excepţia iţelor cînd eşti cu cineva în pat.

Rana e curată şi trecut fără probleme . I luminos de ieri fusese cina: pulpă la .Rutină! rîse tînăn' ■a luat -N pe o gaură întoate. . dar am tras oricum în Jesp copacilor. Porcărie era 1direct în linia de foc. Mi-am înşfăcat pistolul Verey şi-am să afară.Do Cînd m-am dus la Scot.era plin de sînge. Jesper medicul. ultima zi la Zagros. do capră sălbatică.Vino la p \kay. . încăreînd cele două '212. O măr. N-am văzut pe nimeni. 231 . căpitane.Patru jum L îl îngînase Scot. 2 pentru astăzi. cu chipul alb şi încă în stare de \n>kay. el era în stare )ţ şi Jordon teavă. Baza de tristeţe. mudestu doar în Scot. la.pus nimănui ce s-a-ntîmplat în piaţă? I ) doc. Tom.Vă las prin carne. art plecase imediat să-1 vadă Scot în rulota numeau infirmerie. '. probabil. Binevc l-am urmărit Lochart spu cînd îl pansa. De ce? De ce toate astea. .. Kevin să vă pe iau? O'Sweeney. Tom! ■ia" să vorbesc cu Scot o clipă. nu Jordon sau •ase! Bătrînul Porcărie a încasat-o din aminti ce tulburat fusese Scot. pe care Jean-Luc o itios orez şi horisht iranian din belşug. bă. de opt dus pe Scot la doctor. lovit. îi spusese în şoaptă: mtîmplat cîtă vreme am fost plecat. Scot? Ai ehak Han? Cu cineva din sat? nimeni. Direct. Tom? crede că tu ai fost ţinta. se ' . El e-n regulă..Sunt U sigur. totuşi toată lumea lucrase piesele în lăzi. Kevin! nîiseseră singuri. Atacatorii nu trăgeau asupra bazei.

Ce s-a-ntîmplat Tom? . mi-a adus o capră întreagă.Grozav grătar. Dar a zis: "Asta este din partea kalandaranei pentru bază şi mulţumire pentru ajutorul acordat de Franţa Imamul Allah să-1 apere..i bine! Tu.Da.. cel care vorbeş engleză. eram.Da. Erai acolo cînd Darius a adus capra? . cred c-am zis: "Da. cînd pk "E mare noroc că kalqndarana este o bună ţintaşă. Dacă adaugi asta la scăparea mea. vineri. Darius a spus.232 ■.Pentru mine şi pentru cei din bază. Pentru cine? Jean-Luc se încruntase.Soţia lui? .Da. nu-i aşa? . Brusc. a fost un dar. i aşa?" şi cred. De fapt. S-a întîmplat să fiu în birou şi imulţumit şi. spusese Lochart.. şipe mine ni tras pe sfoară.. a fost un dar...Bucătarul 1-a cumpărat în sat? . Noaptea trecută şi toată ziua Lochart se întrebas să facăr cum să-1 scoată pe Scot .Era.ştiai?. Asta ar recunoaştere chioară.din * . . Aşa că Nitchak Han trebuie să ştie că <• doi dintre noi care am putea depune mărturie împol satului.Aşa.. fantastic". ca dar d partea soţiei lui Nitchak Han. culoarea dispăruse din obrajii lui Si Acum. dacă mă gîndesc la asta.. . Jean-Luc! spusese. asta ar I arătat a carne veche de berbec englezesc. dar mai tîrziu îl luase pe S< deoparte. Tînărul Darius. Dumnezeule! Nu ştiam că vînează . .Fără usturoi franţuzesc şi priceperea mea. care acu acum cred c-a fost o capcană deliberată. De ce? . Tînărul Darius a spus că a împuşcat-o dimineaţa aia.Nu.şi pe el însuşi . îmbucătura căpătase un gust amar. Uh! .

O preiau eu acum. spuse Ayre. îl ocoli. apoi îşi văzură de treburile N-o să-mi pară rău dacă plec. îşi zise. neagră în mijlocul albului. scurt.i 233 . iiid. Absent. ca înlocuitori n II Scot. înainte de-a putea ieşi din carlingă sosi cisterna alimentare cu Freddy Ayre aşezat şmechereşte pe • ia motorului. ipre asfinţit o să plec cu Alouette. Lochart îl adusese pe Ayre II a l t pilot. Pe ce vrei să zbori? Pe '212. Claus Schwartenegger. O să-1 am pe Jordon la bord. oamenii agitîndu-se în toate : : l c. Cum merge? Ca dracu'! Claus a mai dus o altă încărcătură de la Kowiss şi-o să se întoarcă la vreme pentru ultima. îngrămădind cutii şi bagaje pentru a fi duse la . Pleci la Shiraz? n. aşteptă > plnfl cînd Jean-Luc se depărta şi decola. mecanici istoviţi încă mai împachetau piese de i . [Drumul care ducea către sat era încă îngropat sub tonele Ide zăpadă pe care le adusese o avalanşă. ultimii dintre cei aduşi de la celelalte sonde •Mtindu-se să plece la Shiraz şi deci afară din Iran. Tom. se urcă în '206. i b . Kaza era un haos. Claus poate in'206. l cri. Cîţiva săteni erau în şi se uitară în sus. Nu cu Jordon n'ci. Pe platoul de deasupra li eau ciopoare de capre şi oi cu păstorii lor. Freddy. în faţa lui itul Yazdeh. Şcoala era ca o cicatrice pe nt. la sugestia Iui Starke. Du-te şi linca! ■ Mulţumesc.s. Zagros Trei n-o să mai fie niciodată la fel. E încărcat pînă la sau chiar mai mult. N-au să 1 ■ roape niciodată asta. îşi zise.[şl nu găsise nici o soluţie. Acum zbura peste R îpa Cămilelor Zdrobite.

de unde veniţi. .Dacă sunt îndeajuns de mici.Mulţumesc.Drum bun. Ce-o să se întîmple cu plata noastră şi o noi? . aşa că nu cred că o să le pese prea mult de bagaj. . aga. ..Ştiu. spuse bucătarul nervos.ochart îşi isprăvi masa şi plecă spre birouri. 235 . oricare dintre Kash'kai toţi trăgători de elită . Pune motorul de rezervă la bord şi toate hiltc piese de '212 pînă îl încarci complet. păduchioşii Yazdeh or să vină şi-or să fure totul.il lan era acolo. . Sigur. .Nu vreau să rămîn printre barbarii ăştia. Unul dintre băieţii de la sonda Măria a zis că a auzit împuşcături în apropiere.Grozav. Dar o să lăsaţi totul jrat. încep să obosesc. .De unde dracu' să ştiu? I I -ochart se opri.sau dacă avea importanţă. ca de obice Cînd ne întoarcem. vă primiţi slujbele înapoi. Bătrînul Doc Nutt. I ijja se deschise şi Scot intră repede. ce rost mai are? Dacă plecăm. Nu sunt I listă. Nu. La ora patru începeţi să beţi curat şi puneţi totul în ordine. . mă gîndeam să iau cinci pasageri în loc de patru.. fără bagaj şi cîtă vreme nu te văd eu.Sunt toţi foarte nerăbdători să plece. Scot v. s-| nervos. îmi pare rău. . Cînd în după-amiaza asta? 234 | A . celelalte patn ajutoare înghesuindu-se în jurul lui. ..înainte de apusul soarelui. . Pentru Dumnezeu! Te duci la Sharhaz şi am ternul cu treaba asta! Scot roşi în faţa accesului de furie.Dar. şi am să încui uşa şi poate n-or să vină.. pe două luni. suferind de ulcer. mi se datorează plai.Okay\ Ayre rîse.Aga. asta ar fi minunat. ce vrei să trimitem cu HGX? . Tom. î . Scot. Lochart îşi depăşi oboseala.. frigul făcînd vînătăile să-i pară şi mai palide.Da.. Cred că m-aş duce li degrabă la Kowiss. dar nu lăsă să se vad. cu carabina ei cu bătaie lungă. ca să fac numai două drumuri. .Probabil vînează vreunul dintre-săteni. spuse obosit Lochart. Spectrul femeii la vînătoare. I . Ieşi. Mai avem de dus încă trei ţipi acolo. Ei? . Rod se duce cu HGX. Mă gîndeam.Voia lui Allah. Aii. ■ Lasă asta.Nici o problemă. cu cearcăne în 1 •' i tchilor şi cu chipul cenuşiu. cu chipul tras şi cu braţul într-o eşarfă. . palid. o se deschise şi intră Rod Rodrigues. asta.Iartă-mă.îl umplu de presimţiri rele. Tom. aga. Vă plătim acolo tot ş ■■ imediat ce pot. aga! Dar* o să vină. . Merge j tine şi Jean-Luc la Al Shargaz. în după-amiaza asta vă du* înapoi la Shiraz. Salut. vă trimit şi plata pe luna în curs pe cai v-o datorăm. . Tom! N-ai uitat? întrebă îngrijorat. e-n regulă. Rodrigues sparse tăcerea: .V-am spus deja. Freddy! Intră în bucătărie şi-şi luă nişte horisht fierbinte. Dar eu sunt teafăr. Sunten al dracului de neajutoraţi! îşi zise. Ei? Cu un efort. Poate îl II uitemgol. Toţi suntem obosiţi. Bucătarul era cu ei de un an de zile. Era un'bit subţiratic.Da. Ţinem legătura prin IranOil.Tom. Tom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful