You are on page 1of 108

V x kh tm (NOT FOUND) -Khng ni thuc v-

Tc gi: Lam Lm Th loi: am m, hin i th, nht cng nht th Nhn vt: Trc Vn Dng x Lm Cnh Tnh trng bn gc: Hon (15 chng) Bin dch: Quick Translator Bin tp: (Anh)

y l bn edit phi thng mi, cha c s cho php ca tc gi, xin ng mang n n bt c ni no khc ngoi wordpress ca editor.

V x kh tm LAM LM

V x kh tm LAM LM

Mc lc
Chng 1 ...................................................................................................... Trang 4 Chng 2 ..................................................................................................... Trang 12 Chng 3 .................................................................................................... Trang 17 Chng 4 .................................................................................................... Trang 26 Chng 5 ..................................................................................................... Trang 32 Chng 6 ..................................................................................................... Trang 38 Chng 7 ..................................................................................................... Trang 43 Chng 8 ..................................................................................................... Trang 50 Chng 9 ..................................................................................................... Trang 56 Chng 10 ................................................................................................... Trang 64 Chng 11 ................................................................................................... Trang 71 Chng 12 ................................................................................................... Trang 78 Chng 13 ................................................................................................... Trang 83 Chng 14 ................................................................................................... Trang 90 Chng 15 ................................................................................................. Trang 102

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng mt (1) Nhanh ln Khng c ri Thiu nin tc vng nm nga, m hi trn mt chy rng rng, thm t c mi tc di, kh chu thc gic ngi n ng cao ln ang nm pha trn. Bit ri, th lng cht i. Ngi kia, trng kh anh tun, yu t mm ci, tip tc hnh s. Anh XXX ng ch lo cho mnh thoi mi! Mau i ra cho ti! Ri ri, ra ngay y. Ti th dc nm cht ly ga ging, on hn nhn k kia, con heo ch bit f**k! Ting nhc chung di ng vang ln. Ca ti. Ti vng vy, y anh ta ra. mc i. Lc o ca anh ta chng h th lng. Tht lng b li, ti khng th nhc nhch. A~~~ Thn th chn ng, bng nhin run ln ri v lc xi l nm phch xung. Ngi kia mm ci xoay ngi nm ng sang bn, ngn tay nh nhng gy gy mi tc vng t sng: Tip nh. Ln sau cn nh vy, ng trch ti v tnh m cho anh mt trn. Nng ny gt ci tay kia ra, ti l ra na thn ngi cnh mp ging, cht vt vi n ci qun va ny b nm xung t, t trong ti ly ra chic di ng vn cng u vang ln cha dt: A l? 4

V x kh tm LAM LM
Lm Cnh ? m sc d nghe t bn kia truyn ti. Chuyn g? ging l l, ti nhu my. Cu t ngy hm kia khng i hc ri, thy gio bo t hi xem c phi cu b m khng. m, ng gy chn, ang b bt. Hm kia? ng trn hc t nm kia l chuyn thng, gi mi pht hin ra ng khng c mt sao? Thanh m u dy bn kia c cht do d, hnh nh cn mang v kinh ngc: Tht ? H, cn gi c h, u ai d hi m ra mnh. t xin php h cu vy, nh ngh ngi cho tt. C cn mi ngi n thm khng? Khng cn, khng cn, t khng thch n o. Vy m, hn gp li. H. Ngt di ng, ti khng nhn c. Ngu ngc, tng qun c chuyn ca ngi ta y. Bn cng hc? ngi n ng bn cnh tao nh chm thuc. Anh hi ti, ti hi ai? ti xoay ngi vi ly ci o s mi u ging, ly mt iu thuc ra. Lee, a ci bt la cho ti. Ngi c gi l Lee ci ct em iu thuc ca mnh d ming ti: Hc sinh trung hc khng nn ht thuc. Vy m cn a cho ti? o c gi. ti ngt li. Anh t khi no coi ti l hc sinh trung hc ch? Lee ci ha h: Trn ging em c cht no ging hc sinh trung hc u? Mm thi. ti ci u mng mt ting. , x ra, ng c ng trn lng ti, gh mun cht. Tr lc lm tnh ra, em khng thch ngi khc chm vo nh? 5

V x kh tm LAM LM
Khng phi con gi, ai mun dnh vo. Tiu Cnh, m nay i u chi? Lee tnh b em tay vng qua tht lng mnh khnh ca ti. Ti nhanh nhy n trnh. ng s lon, bun lm. Narcissism i, mang ti i m mang tm mt, ngy trc i c tn ni ti cha mi tm tui lin ui ra ngoi. H, ng chi kh anh nha, l ni sc tnh, em mun mt lut s ni danh nh anh hiu lut m c tnh phm lut? Ti ci nho: Lc cng tr cha thnh nin ln ging sao khng s phm php? Bar gay rt c ting Narcissism, quang minh chnh i to lc ti khu vc phn hoa nht ca thnh ph Thin Tn, ni kinh doanh sc tnh vt mc bnh thng, cng khng king n g cng kh khi phi phm. Narcissism khoa trng nh th hiu nhin l c hu thun khng tm thng, ng ch cng cc trng cc cnh st l anh e m thn thit. C ngi chng kin r rng giao dch tnh i y gi in thoi t gic, ai d cn thy cnh st ang ngi trong . C Lee i cng nn ti nghnh ngang bc vo, vn cn sm, trong bar mi lc c vi ngi, chng ti d dng tm c mt gc ngon nht, ngi xung. Oa~ nh mt ti bt u khng ngi ngn o xung quanh mt lt. Ti cn t hi sao Thin Tn ny cn c cha n hai ngi lt mt, ra l n ng d nhn u chy n y c. My ngi kia u l gay sao? C bn l vy, cng c vi ngi t m tn cht tin n y tri nghim. Lee thun thc ku bi bn ti gi hai ly cocktail. Ci ny chc em ung c. Ti khng ging anh, v thanh cao. ti h mt ting. S ti ung ru lm by ph ri anh ch g. Lee chong tay qua lng ti: Cng , anh s em say b ngi ta cum i mt, em va vo ca b mt m ngi nhn chng chc ri, anh cng khng cam oan s bo v c em nha. Ti nhn xung quanh, khng t ngi khng cng khai nhn th cng l lic trm sang bn ny, nhng cng khng hn l nhn ti. H, ng v vt, anh l khch quen y ch g. 6

V x kh tm LAM LM
Ha ha ha, thi thong n x hi, x hi thi, ngi ln m. Lee dui thng chn, tay v t chm n eo ca ti. ng linh tinh. ti p tay anh ta. C ngi nhn anh c bui, b c h? Lee ngng u, nhn v hng c m thiu nin ang mm ci vi mnh hn gi mt ci: L MB hng bi y , anh cng cu ta c chi a hai ln. Lo d gi! Ti nh gi khun mt bp b tinh xo ca thiu nin kia, on hn: Ngi ta mi mi my tui, ng tui con anh. Cu ta ln tui hn em . Lee l nh mm ci. Anh cng lm mi c ba mi tui, ng c gi lo ny lo n. ng ch gi. m nay v c mun bit sc tr ca anh khng? Chng minh cho em xem trn ging nh? Lee kh thi vo bn tai ti, ci ni. Ct. ti y anh ta ra. m nay cn mun n ch ti sao? Khng hoan nghnh? Anh m n khng c ch h? Ung bt i vi chn l mt m khch sn bn sao, vic g c phi n ni b t ? Nhng phng tng thng i vi ngi bn cnh em cng nga ngy kh ng m. Nham nh. Ti cnh co anh, m nay m thiu mn do trc lm ti tho mn, dm trc tip tin vo, ti ph! Ha ha ha, tun lnh, n vng in h. Lee l ngi duy nht ti thy lt mt trong m bn b ca ng gi nh ti, khng ging nhng k cn li hnh nh u ng k nhn hiu bia a Trung Hi, dng ngi Lee cc chun, din mo cng coi nh p trai, c th su mi khng cn pose cng hin r, n sinh i trn ng lic anh ta cng khng km ti l bao, phm v coi nh cao nh, cuc sng cng coi nh c tnh th, cng phu phng din kia cng coi 7

V x kh tm LAM LM
nh ng n (coi nh nhiu nh vy ni k tht ti i vi anh ta cng khng va lng n th u), v nhng l do ny m ti v anh ta hin ti ang ngi cnh nhau. Chnh l th. Cn phn v Lee sut ngy bn M, thnh thong mi tr v bn bc cng vic, thun tin ngh php, ni mt cch r rng th u l a gin vi nhau cho vui, tuyt i khng li hu ho, ti va vui v v c thm kinh nghim phong ph, va c ngi c tin gip m mang kin thc. Ti khng c hng th vi Lee v ngi ny tht xo quyt, phi chng ngi no lm lut s cng c tt xu? Anh ta ti gii ch va mi cng ti xong chuyn , ngay sau c th ng trc mt ba ti, v mt khch kh, ci x giao: Tiu Cnh, kho khng? Ch nh chu lm . Ch! Ti phi! Sao lc nm ti ln ging khng c ti gi l ch ch! Du sao anh ta cng quan tm ti. Ti l loi ngi khng b ai qun l, ba mc k, m mc k, trng hc cng mc k, anh ta lin nguyn mt n ti, tuy cng n gin ch l khng cho ti tip xc vi m ngi h hng, khng cho ht ht, khng bn xun, khng trm cp cp ca l c ri (tht ra cng v ngha, ti u sa o n nng ni y), cho ti tin tiu vt, cn rng ri hn ng gi nh ti. Anh ta cn bit ti c bnh au bao t. mt vi phng din, ba m trn s h khu ca ti cn chng hiu ti bng anh ta, bn h thm ch cn khng bit con mnh thch ngi cng gii, khng bit con mnh s ln i hc c th so snh c vi s ln xut hin sao chi Halley, cng khng bit a con mi by tui ang cng ng bn thn thit c quan h vi nhau. Cho nn d khng thch con ngi tn Lee ny, nu na m au d dy n mc mun i gp Jesus, ngi u tin ti gi n khng nh l anh ta. T ny n gi ton ch ni v ngi n ng c thn qu bu ang ci vi ti (ti ngh tt c cc bn n c nhn lc ngn vn ln ng ngh n vic dy da vi anh ta, l lch su xa ca Lee l gay chnh hiu, nu l bi, may ra cc bn cn c th hy vng), c v nh ti cng nn gii thiu v mnh mt cht. Trn h s hc sinh, tn ti l Lm Cnh, nm nay mi by tui, nam sinh cp ba, v mt chnh tr th sang on vin hay vn cn l i vin ti cng khng r, hiu trng ca ti m bit chc s t nguyn xin v vn mt. Thnh tch vn ho khng nh l km (c th ra sao tht s ti cng bit u y), hnh kim t tiu chun (chnh v bn h khn g dm ti b p), nhng c mn th dc thnh tch rt ni bt, cng ng thi, ngu si t chi pht trin. Gio vin ca ti khng xem thng ti l v i hi th dc th thao hng nm trong trn u bng r giao hu, biu hin ca ti c th ni l xut sc, n sinh nhn thy u tht chi tai, ti cng hng ng m th hin, ni ti thch khoe m cng c, ti cm thy khi xng ln hay khi nm bng vo r mi c th pht huy gi tr bng hoa ca T quc.

V x kh tm LAM LM
Nam Cao coi ti nh s nhc s mt ca bn h, nm nay ti tip tc hc ln chc chn s tip tc l con su lm ru ni canh. Nam Cao l trng trung hc c t l hc sinh ln lp cao nht ca thnh ph, thuc s hu t nhn, hc ph cng nh danh ting cao n do ngi, ng nhin Lm Cnh ny cng ch bit h hng xi tin ca ba, v mt tin bc t nhin cng khng cn phi lo lng. Trong trng ngu nhin cng c vi tn m u vo hc, liu mng chen vo giai cp t sn, cn phn ln hc sinh khc u c gia th, nh ti c tay trong nh vy cng khng phi ng kinh ngc g. Ngi cha m ch, Lee c ngi quen li cho hi, nhn thong qua l mt ng ch c mu mt nhng din mo qu tm thng. Mt bn khch so vi Lee, mt bn qut mt ln ngi ti mt lt, nh mt bn ra bn pha chng khc no con dao hn khng th ct nt qun o ca ti ri li vt tch trn ln da ny. Ti kh chu xoay mnh li vi lo ta, ng l hm nay ti n mc c hi khiu khch, qun da mu sng ang thnh hnh b cht ly ngi, l r ng cong, kho o ko xung su, bn trong li khng mc g c nhng vn l ti mc vy dnh cho my anh chng tr tui p trai ngm ch khng phi ng gi c nh mt sn gai c kia nhn vo. Lee, ti sang bn kia y. ti ng ln. Sao th? Ngi cnh anh khng vui sao? Lee bt ly tay ti. Phin qu, i cht thi. ai mun b lo gi kia thm thung nhn ch! Th ng i xa y, b ngi ta tru gho phi gi anh. Anh c lm nh ti l con nt y. ti gt tay anh ta, i v pha quy bar. Cho ti chn t nht. Li ny nghe chng khc no my tn nh giu mi ni cn l ng. i vi ru ti cng khng rnh lm, d sao k c tin ch chn th t, hung chi l Lee tr, khng chn loi t tin e khng phi o. Thng nhc quy bar cng khng thm lic mt nhn ti, ci u chuyn tm pha ru ri em ci cc n trc mt ti. Ti lin ct hng. Tuy khng dm chc ngi phc v trong qun phi c hng th vi gay nhng vi m lc hn ngi ca mnh, mi ngi th c n chn ngi phi nhn ti mi khng ri, cu ta cho d thch ngi khc phi tt xu g cng nn ghen t nhn ti mt ci cho ti mt lng mt d mt cht ch. y, anh trai, ru ny kh ung qu. ti kim c. Cu ta vn khng thm nhn, ch lo vic ca mnh: y l loi t nht m cu yu cu. 9

V x kh tm LAM LM
Ti chng cm nhn cu ta, t nhin pht hin thng nhc ny b dng khng t, cong ca trn v cm u hon m, mi rt cao, phin mi cc quyn r, dy va phi, nh mt ng kiu ti thch, mnh, di, sc bn. Ti mt dy nhn xung pha di, y, c thanh t, hu kt nh ln, cn mt ngm cm gic hn khng ti rng b vai hon ho, c o rng m l r xng quai xanh, n mp m cng c th thy di lp o s mi kia l ln da v cng mn mng. Ai da~ Ti ngn ng thng thc ru cng ngi p, nh mt lo gi khi ny cn km xa ti by gi. Cu nhc trc mt ny cho cm gic rt kh ni, khng bit nn dng t cng ci hay m nhu miu t, chun xc th chc l loi cng nhu ri, va c v tinh t ca n gii, va c hi th ng l man in men. Ti ngm ngha say m, cn v thc nut nc ming. ~ ti bt chuyn m cu ta li dm l ti. Cu khng thch con trai h? Thun ming hi. B cu ta i x lnh lng cng khng lm tn thng n lng t tn ca ti. ng, ti khng phi l gay. Cu ta tr li theo php lch s. Phng chng cng c nhiu ngi tip cn cu ta nh ti nn khng c v sng sng. Nhng ni ny ton gay Ti ch lm thu y. H, lm thu? Cu bn ci g th, ng trc hay ng sau? Ti c tnh tru chc cu ta, tht mun nh ln, mc k Lee s khng lm ng, chun nhanh l c. Cu ta qu nhin bt mn quay u li. Bingo~ trong lng kh hut ln mt ting, tn p trai cui cng cng chu nhn ti, d nh mt khng c thin nhng ti khng ngi, ha ha ha, ti u c lng tham khng y V mt phn n ca cu ta nhanh chng bin thnh kinh ngc. Lm Cnh?! Ti thiu cht na em ru mi ung phun ra. Cu ta va ni g? Nghe ging ging tn ti?! 10

V x kh tm LAM LM
Trng mt nhn cu ta nm giy, ti chc chn khng quen nhn vt s mt nh vy. a ch, ngi p trai th c lic mt mt ci cng khng qun c u. Cu quen ti? Ti Lm Cnh tuy ngc th lm phong, phong lu, phng khong nhng khng ng ting thm lan xa n mc ny. Hai hng lng my anh kh chm ri nhu li: Khng phi cu gy chn, ang b bt nm nh ?

11

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng hai (2) H? V mt ca ti khi y nht nh trng rt tc ci, cu ta cn bi thm mt cu: Mt cng t xin ngh gim cu, ho ra cu kho nh voi. Cui cng cng nh ra, cht tit, va ri ch thy quen tai, khng ngh su xa, th ra thng bn ban ngy gi cho mnh l cu ta. Cu cng hc Nam Cao ? Lp no? Tn g? Ti kinh ngc. m mt sch kia c nhin li c cc phm th ny cn c th thot c php nhn ca ti. Cu ta lin d khc d ci: Lm Cnh, t ba nm nay u ngi cng bn vi cu. Lng ngt. C gng cn thn tm ti trong u, ti c ngi cnh bu vt qu gi n nhng ny ? n tng ca ti l Nam Cao kia c ci tn sut ngy mc o ng phc nhm chn, t chai en thi li. M cng kh trch, da vo tn sut xut hin trng hc ca ti cng vi thi quen h n lp l ln ra ng gc trn bn m ni, khng nh r mt ngi ngi cnh th u c g kh hiu. A Tn cu cn ang suy ngh vn khng qun bt chuyn. Trc Vn Dng. sc mt cu ta c v khng n. Cu khng bit?! Hc hc. ti v cng xu h. Bit, bit ch, hi cho chc y m. Li ni di trng trn lm mt cu ta cng cau c: Ni ny khng phi ch cu nn n. Cha thnh nin khng c vo. Cu cng th cn g. T tui ri, hn na ch l pha ch ru. Cu ti y lm g? cu ta nhn bn pha xung quanh. Chng l Khng sai, t l gay, ch thch con trai. ti thoi mi. Nht l ngi nh cu. 12

V x kh tm LAM LM
C l do thiu nh sng nn ti thy cu ta hnh nh mt. T tuyt i khng thch con trai u. cu ta vi vng lau chi ci cc thu tinh trong tay. ng lo, t l th, cho d c nhm cu cng s khng lm g c cu u. ti ci tm tm, nghch ci cc trong tay. Cho thm mt ly, bo bi. Ru ny mnh lm , ng ung na, s say y. Ti cng c cm gic lng lng tht bn to gan b na ngi ln quy bar li gn cu ta: Khng cho ung cng c, t hn mt ci Lm Cnh, ng quy. cu ta xu h, li li, biu tnh tht ng yu. Ti lin mn ru gi in, ci h h mt dy ln ti, c c vo mt cu ta. Ln da kia tht kch thch, c i cng kh qun, nhn mn n k diu, ging nh chm vo nc vy. Tiu Cnh, lm g ? cht c ngi t ng sau m tht lng, li ti vi ci dng kh coi t trn quy bar xung, l Lee. n gi v ri. Khng~ ti mun cng cu y ni chuyn~ Ti trong lng Lee tip tc ci ngy ng. Chc, ti sm bit mnh tu lng t, ru vo b dng cn t hi hn. Trc Vn Dng lng yn ci u lau ci cc, ng tc hi gng go. Va ung ru li cn ve vn ngi khc, tt xu ny khng sa anh bit lm sao y? Lee nho nho ci mi ca ti ri ci vi Vn Dng: Tht ngi qu, Tiu Cnh l nh th y. H? Ti c s thch nh vy sao? Th m c ti cng khng bit. Ch c mt chn thi, ti c nng ngi nhng cha ho n u. Mt hng ngng u ln n con ngi cao hn ti mt ci u kia: Ti khng h Cha dt li b Lee dng mi chn li. Chung quanh vang ln ting hut so, ti tc gin n mun cn ngi, Lee thc thi bung ngay ra, ci tr: Ngoan, em say ri, chng ta tr v thi. Ti phn n y anh ta, xoay ngi i ra ngoi. Lee t nhin trc mt ngi khc t v thn mt qu mc gi ly ti, ti bit anh ta ang din tr. Cho d mun khoe vi m lo gi ang trng v mt hm m kia rng mnh cu c mt thiu nin m 13

V x kh tm LAM LM
mo nh ti, cng phi c ti ng ch, anh ta ngh rng ti l bubby ca anh ta ? Lm Cnh. i hai bc li nghe thy ting Trc Vn Dng gi. Ci g? ti khng vui quay u li. Nu khng c chuyn g th i hc li i, c nh th s khng c tng lai u. Nhiu chuyn. ti nhn vai. Khi tnh li thy kim ng h n o ch s chn, ti tr mnh ko ci rm ca s bung cnh ging c v bn thu ra nh mt tri chiu thng vo. lu cng cha tnh dy sm th ny, trn ging dang rng t chi, n ci eo t cho l duy n dng, t nhin thy t nht. Hm nay lm g y? Theo k hoch, nh bt Lee a mnh i ln l bng ci xe th thao phong cch , nhng m Mi pht sau, ti qun o gn gng ng gia phng khch, ming ngm bnh m, tay cm bnh nc tri cy tm c trong t lnh, sau mt cc p ln bng con ngi ang m c nm co ro trn s pha ng: Lee, ti n trng y H? Ci tn hm qua mt dy my dn khng nghe li b ti ui qua phng khch m mng m to mt, nhn ti ang ti ci, l tai nht tai nghe cng o ng phc vt o m rng. Di ra hai giy ri l nh mt mng r: Tiu Cnh, em mc ng phc trng cng ra dng nh~ Anh i cht i! ti giy gia y tay anh ta ra, ng ln. ng c ci qun o ca ti! Ti mun i hc! i hc? nghe thy t , biu tnh Lee chng khc no nghe tin Bin Laden tn cng Trung Quc, nht thi khng hong. ng. ti v v ci cp sch cha tng sch kia chng minh ni ti mun n l trng hc, ch khng phi khu vui chi. A trc khi ming Lee kp khp li, ti hn h ng sm ca i ra ngoi. Lc n trng, cn cha tan, tht qu tt. Ti nghnh ngang trc mt bao ngi bc vo lp. Nhm ci ch duy nht khng c ai ngi lin t mng xung. y d, my a ng ni ti phch li nha, y cng run lm khng vo nhm lp ch?

14

V x kh tm LAM LM
Bung cp xung, n n ci chi lo nh nh mt tri vi ng thy vn cha kp hon hn, ngoan ngon em tai nghe th vo trong cp. Vi gio vin khc ti s khng nghe li nh vy u, nhng vi ci ngi tn u Dng Hi Vn trn bc ging kia th l ngoi l. L gio s mi vo Nam Cao, kin thc nng cn nh ti cng c nghe ting ng. Danh ting khng phi t nhn, cng khng hn v ng l bng hoa tun m him c trong ng gio vin Nam Cao, m l v ng i vi lp ti rt khn kho. Lic ti mt ci, mm ci, bnh tnh xoay ngi tip tc vit ln bng nhng dng ch ting Anh di ngong m ti chng hiu g c. m, nu gio vin Nam Cao no cng u ging nh ng th tt ri. . tn thng ng thy p trai trn bc bc l ti nng xong, ti tp trung nhn sang con ngi giu ti bn cnh. Mt knh xu vy tht mt hng. Ti hi bc bi ngi cnh Trc Vn Dng, y y ci t chai ln trc gp cu ta khng eo, cu ta nh ging ni: Ngi yn nghe ging, ng ph. Ti vnh vo sung sng ngm nhn khun mt anh tun ng sau ci knh xu x kia, trn mt lin l ra biu tnh sc lang, nc di nh ra. Cu ta khng thm n ti, t gic cm ci ghi chp, i mi xinh p mm cht li. ng qu nh vy. Ti a tay nhc ci knh ra, cu ta lin ht mt hi lnh. Kho mt ti qut n ng thy ang hng v pha ny chun b im danh ti, ht sc phi hp vi ng. Ht gi, ting chung vang ln. Mi pht ra chi qu gi, bu khng kh sinh ng hn ln. Cu ta chm ri a tay: Tr li cho t. Khng tr! ti ct nh. T cn th, khng c knh th khng nhn c ch trn bng. Cu ta phin no nhu lng my, v mt m mng cc k m ngi. Dc, ti qua cu c eo u. Ti em ci knh treo ln u ngn tay t, tnh b chuyn qua chuyn li. Ti hm qua l knh st trng. cu ta thnh tht tr li, mun bt ly tay ca ti. Trong nhy mt tay cu ta chm n c tay, ti c cm gic nh in git, run ln mt cht. Sau bn con mt trng ln nhn ci knh khc lc bay ra, p ln bng en, ri xung, mt ci chn bc ln. Choang! Hc hc. ti ci trm, ng ln. V ri ? Kho tht, sau ny cu nn mang knh st trng i, p trai hn . 15

V x kh tm LAM LM
Cha kp bc ra, ti b ai hung hng ko v ri b ln. Ti nhe rng trn mt, nhn khng ra bn tay thon th trng nn nh vy li c lc o v cng ln. Khun mt nguy him ca cu ta tin li gn. A, khng phi ch, v ci knh v m nh nh ti? nh mt m ngi kia nh rn ang thi min ch, dn cht ln ngi ti

16

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng ba (3) Hin gi mt t khng thy r c. nh mt sc bn ng lng ngi nhn thng vo ti. Tit sau cu chp bi c khng? Kt qu ti chp bi i c hai xin mc nng. Ti tin mnh khng b thit v sc mt cu ta ni cho ti bit mc nng kia cn c gi hn bi ca Lm i thiu gia ti. Cu ta ni ti vit ri rm, ch ng hai xin mc nng. K tht u th trch ti, ti th l tht s c gng, v bn cnh c ngi hung tn gim st, ti lin t ra cc k nhit tnh, thnh khn chp nghim chnh. u Dng Hi Vn kia ngi th u ra y m ch th nh g bi. Th lc ca ti d l 2.0 nhng ch trn bng l ting nc ngoi nn nhiu lc cng phi on ba. Cn mt chuyn ti khng tha nhn vi Trc Vn Dng, chnh l, hai mi su ch ci i vi ti v lun sp xp ra sao cng chng sai bit lm, nn trong qu trnh sao chp khng cn thn vit sai th t hay b st ch no cng l iu bnh thng. ng tic anh chng p trai li khng thng cm, dc ng mt trng ln nh n pha soi ln khp ngi ti. Chuyn ca ti v Trc Vn Dng vn ch n y. S tnh pht sinh khi ti t v sch s, coi trng v sinh m lm ng tc em tay dnh nc st mc nng xoa xoa ln qun o, cn ch st tht mnh, n khi tay sch trn mi thi. Trc Vn Dng tht s qu c c, trn ng ng ngi nh vy dm ko tai ti hi ti au n chy nc mt cn cha chu bung tay. Ny ny, m ti cng cha lm th vi ti bao gi. Qu ng nha. K c khi ti lau tay ln qun o cu ta. Cu ta trn mt nhn ng phc ca Nam Cao ni ting loang l vt nc st, nh mt ging nh mun n tht ngi. Khi y, ti cn khng bit cu ta c tnh a sch s nghim trng, ng nhin cm thy ti thn. Mt mo xch, ti nhanh nhu bm vo qun o cu ta, cu ta lin liu mng chng c. Nhm mt nhm mi xng ln ging cc o ca cu ta, hai a ngay trc mt bao ngi unh ln mt trn, ngi ti hng v s. Cui cng ti ginh thng li, thnh cng ko tut o cu ta. Ti n nn: Trc Vn Dng, xin li m, qun o cu, t em i git gim nh? 17

V x kh tm LAM LM
Thy ti ho phng cha! (Ai ngh by l do bn thn en ti nha, khng lin quan n ti~~>0<~~) Tiu Cnh, khng i theo ? Con rui Lee vo ve t ny n gi. Ti bp! p cho n mt pht cht lun: ng c m, ti ght ngi nc ngoi. i i m, Eric ni mun gp em. Ha ha ha, cui cng cng khai ra. Ti y cng thnh tht: Chnh l v ti khng mun i gp Eric . Tiu Cnh, ng lm anh kh x. Nghe anh ri mun g anh cng mua cho, nh? Ni tht ti cng thch nhn b dng kh s him c ny ca Lee, c iu phi nhn ni vi ci tn Eric con lai Trung - M kh khan y tht khng thoi mi. m nay m Lee gm ton bn lm n vi nhau t chc mt ba tic trn danh ngha, nhn vt c mi n quanh i qun li ton tai to mt ln, khng con ng chu cha th cng l ngi nc ngoi. Ti tuy thch tham gia gp vui nhng khng mun b my k qu chn em qung ln ging. Tic din ra bit th ca Eric, ci k tin nhiu n mc mun em ra phi nng kia t ln u gp ti c nh mt m m, nu ti khng thng minh lanh li ln c, c l sm b Lee dng n tn ming anh ta ri. Nhc u, ngi nng nng. ng n na. ti nm ln ging, ly chn trm kn u. Tiu Cnh Ti vn khng nhc nhch gi cht, mi n khi nghe Lee bt c d th di nh st mt ci ri ng ca li i ra ngoi mi cun chn li, ru r ngi dy. Dm gip tn khn h! Ti khng bt b khng c ngha l khng c nguyn tc. Nu thm qu th th tn cht tin n my qun ngu lang ku mt ting, vi ho n bn ch s hng no ch c, cn m bo phc v chu o, ngay c vic sau cng khng cn ph trch. Tm tnh ti t, ti mun ht thuc, nh ngy y cng vi Lee, thun tin giu mt bao kh c trong cp sch. Lc li na ngy tm mi khng thy, lin ng thng dy dc ht ra ging, mt ng hm b lng (khng c sch) tung ra trn ging: o 18

V x kh tm LAM LM
ma, ng tin l cng vi mt s th linh tinh khc cht ng nhng khng tm c ci bao thuc dng m li nhn thy ho n ca tim git i gn y. Git? t nhin nh n chuyn c em ng phc ca Trc Vn Dng i git m n gi cha tr li. Lu th m cu ta cng khng thm gi in n hi. Trng mt trn trn nhn trn nh mt hi, ti quyt nh i ra ngoi gii su, thun tin tm anh chng p trai chi. Chu cho bc. Tri ti en nh mc, gi thi v v, ti xut hin trc i mn Trc gia, ngi ra m ca l mt ph n trung nin cn gi c nt duyn dng, nhu thun n n ci m ngi. Chu n tm Vn Dng Vn Dng ang tm, chu ch mt cht. Ngi l nh phng khch khng nghe r bc Trc nhit tnh ni ng ni ty ci g, ch lt tai c ng cu y. ? Tm Khng mc qun o Trong u t ng em hnh nh ba chiu ca Trc Vn Dng thng ngy xo i qun o, x l cc gc , hnh nh dn hin ln r nt. Tiu Dng, bn cng hc n tm. Trc Vn Dng ang dng khn lng lau tc i qua phng khch lin ng li, nghi hoc dng nh mt cn th c bit mng lung nhn ti. Lng ti tru ln, nguy, khng th tng tng ni thng nhc ny c th khu gi n th Ti by gi ang lm vo tnh cnh ch n khi cn dng th hn t, trong u thi ca cn st li t m nhn, m nam t u ln lt dng cng khng hnh dung mt phn mi m mo ca cu y. Tc cn vng nc bm trn mt cm gic tht hi ho, ln da trng nn to ra hi nc, khun mt nh cnh hoa o, tng th l mt trng mi hng mt ngc my ngi. V cng au kh chnh l d nh vy vn mang hng v n ng ngi ngi, khng h o l. Coi coi, o ng m rng, ti qu thc khng nhn ni thm kht c a tay kim tra cht lng bn trong. Sao cu n y? 19

V x kh tm LAM LM
Oa oa oa, n thanh m cng c t tnh nh th Biu tnh ca ti lc c l khng khc my tn ngc nghch l bao, nn nh mt ca cu ta cng hin ln v k qui. T n nh cu km hc Mt cu ta nh nhn thy qu: Mi gi ri y, tht ra t n tr cu qun o. Cu ta khng ni g, nhn gi qun o t tay ti, ni cm n ri khng dy da thm m xoay ngi vo phng. Ti vn mt dy nn nhm mt i theo st. Mun ri, t phi i ng. nh mt nh bo c k ko cng v ch. Hc hc, ti ly t th lo si xm i n ch b th trng. T c bi ting Anh mun hi. Ti ni vy v bit thnh tch ting Anh ca Trc Vn Dng lun ng u trong lp. Cu ta kh x gi u, nhng vn ng ln n trc bn hc, li gh ra bo ti ngi xung: Phn no, hi mau i. Ci kia ci kia ti ci ngc cht nh mnh n y cng khng mang theo sch, th th c m hi ci P. L tp mu thy u Dng pht ln trc? ? Ci qui g th? Ti ngay lp tc ci to nng: ng, ng. Cu ta ly tp bi thi mu lam, rt ra mt bi sch s n kh c th tng tng ni nm n trc mt ti: ny? ti xem m git mnh. Cu lm ht ri? . cu ta bnh tnh gt u. Khng kh lm, phn ln mi ngi lm u c trn tm mi Th m ti vn tng 100 im ch tiu hc mi c. Cu khng lm c phn no? 20

V x kh tm LAM LM
Phn no cng khng lm c. ti cha c xem qua, nn y l li ni tht. Cu ta sut t nga, rt bt t ng ng ra: Li y, trc tin v hng gii, ng php cu ny dng cu s su khng khc nhau lm, nu gii c l gii c c hai cu lun. Cu xem ny Ti li th l ti rt chm ch nghe cu ta ni. Nhng nghe nh th no li l chuyn khc. C ging ni qu i sexy kia lm nhc nn, tr tng tng ca ti bt u bay ln, nh mt lt t khun mt hon m, chuyn qua c, ko n khun ngc n n hin hin, mon men n phn di eo ri li theo ng c tr v. Mt ng nhn ng tiu chun khm ph mu mc, tuyt i khng b qua mt tc no, vi tn ch thu trit bn cht hin tng, vi mc ch vch trn s tht mt cch chn thc nht Ti si ngc nhn ci mi dc da, trm t nh ti ngi ta thng ni hnh dng ci mi vi ci kia ca con trai c lin h mt thit, khng bit ch ca cu ta c dng v nh th no ng lc y, t nhin nghe thy cu ta la tong ln: Lm Cnh! C! ti khn ging p li ngay tc th. Cu c nghe t ni khng ! C! mi khi phc tinh thn, ti ch c th my mc dng ng ch ny tr li, phng chng nu cu ta hi ti C bnh ?, ti cng s ln ting tr li: C! T mi gii thch xong, cu nhc li xem no, v sao cu ny khng chn B? H, th php thm vn c c nht nh l hc ca u Dng Hi Vn ri. V B khng ng. ti ni nh ng ri. Cu ta phn n trng mt nhn ti, ti c gng u mt li. Sau mt hi, cu ta v lc ci u: Qun i, nhn cu cng khng c tinh thn, m nay n y thi, mai n trng ni tip. A? C ui kho sao? Ti lm b lm tch nng ci cp ln: Vn Dng, my gi ri? Kp bt xe bus ch? Cn xe mi l y, chuyn ti va i l chuyn cui cng ri. Cu ta sng st mt cht, nhu my: Mun ri Ti a cu ra ng bt taxi. 21

V x kh tm LAM LM
Khng c! ti hong ht li bc. T y n nh t tn my chc ng, rt t, t t i b v vy. i lng my phiu lng chau li. ang thi im ngn cn treo si tc, cht truyn n ting p ca, ging bc Trc ta nh Cha Cu Th: Tiu Dng, mun th ny bn con v mt mnh khn g an ton, thi, bo bn gi in v nh bo m nay ng y i ha? Lng ti phn khi h vn tu, trn mt th chn thnh tha thit bt rt ni: Nh vy phin n cu khng hay lm Vn Dng th di, v cam chu gi gi u: i tm i, lt t ly o ng cho. H hng trn trong chn nghe c ting cu ta ang t t n y, ti ci n mang tai Ng ngon. ch cu ta xc chn ln nm xung bn cnh, ti m ming ni. Ng ngon. cu ta ngc nhin p li mt cch gng go. n tt. Trn ci ging nh chen chc hai thng con trai, trong c mt a l gay Ti lng l, c hi ny khng d c c, tt xu g cng nn tranh th, phi tn lc n cht u h. Ti bn d st vo ngi bn cnh, tay m mu nh khoc ln lng cu ta. Cu ta hi run ln mt cht nhng khng h ng y, lng vn quay v pha ti. , Trc Vn Dng, c Lm Cnh ti ch ng l n mt cu lm nha! C bao nhiu ngi cu m khng c, cu dm phn ng nh th h? Nm ngay cnh ming mi ngon tuyt c mo m khng lm g th cn ng l n ng con trai sao? (by gi ti t ng mc k chuyn cu ta khng phi l gay, li cn cng nhc khng c hng th vi chuyn y) Vn Dng ti gh vo l tai cu ta nh ging ni. Hi th c khng ch rt c chng mc, phi thi khin cu ta nga ngy nhng li khng c kh kh nh lo ngu(1). Sao th? cu ta chng h mc mu, khng quay u li.
(1)

Lo ngu: ch my ngi gi ri cn ho sc, kiu nh tru gi gm c non. 22

V x kh tm LAM LM
Li gn y, t c vic mun ni. Cu ta ang khn trng thy r, ti tht khng mun khin cu ta nh vy nhng li c hng mun chc chi. Cu ta tht s ngonh li. Trong chp mt b mi kia gn st ti. Chuyn g? cu ta nghing u hi quay li, n tn hi. C mt ti cng ngc. Khng c vic g. ri mau l tr mnh xoay lng v pha cu ta. Va ri va ri thong chm vo mi cu ta ti thy hi hp, c nh c in git. Ti t tay ln ngc, cm gic tim p lon c ln. Tht v dng. Ti on gin nhm mt. Nhn ra cu ta sau cng git mnh, chn ng vo ti, ti cn nhanh hn cu ta, co chn li. Thn th t khi no mn cm nh vy? Ti m u gi nh ng, cht vi vn ting Anh t i trong u lo ln ba ch OUT OF CONTROL. Khng khng ch c, hon ton khng th khng ch c. Thn th dng nh c ch no hm li, pht chc hng hc. Ti bt gic thy nguy him. Bui sng ri ging pht hin u ging c dn bng biu lm vic v ngh ngi, thi gian pha trc khi i ng c ghi ch mi gi. Th ra Trc Vn Dng thuc loi so vi chung bo thc cn chnh xc hn. Kh trch hm qua b ti quy ri n gn mi hai gi mi i ng, sc mt li kh ngi nh vy. Cho bc . ti ngt ngo ni va hng v ba sng trng c v khng ti trn bn. Tiu Cnh, n y n i. M cu ta i vi ti rng lng so vi cu ta hn nhiu. Lee sm nhc ti khng khng bit g th c gi b ng n ngoan hin l c. Khng i ph c vi Trc Vn Dng, i ph vi Oba-san(2) vy. Ti nghnh ngang ngi hng th, li lic sang
(2)

Oba-san (nguyn gc: /u Ba Tang): ting Nht () ngha l bc gi (h hng), hoc ch nhng ngi ph n tm tui trung nin, y c th hiu l b ch nh. 23

V x kh tm LAM LM
ng lc Trc Vn Dng i ti th cng ming. My ngy nay nhit tng tr li, khng cn o khoc ca b ng phc, cu ta mc mi ci o s mi trng, vt o chnh t nht vo trong qun. Cch thay i ny rt bnh thng, thi ny cn s vin ng l qu ma, nhng li rt hp vi cu ta. Vai rng mng gn, eo thon chn di, cao thm cht cht chng khc no dng ngi mu. Ti m chiu ngm, ngh thm, sao c ngi n mc gin d m qu mn nhn, qu bt mt nh vy, v ci g ti y thng mua qun o hng hiu my ngn ng mc chng khc g hng va h? Nu khng phi gay, ti hin gi nht nh s ghen t m hn khc ct ghi tm. Bnh tnh li, v che giu vic lau nc ming bng cch ung sa, ti cht pht hin ra mt chuyn nh. H? Ba cu u? Li va thot ra khi ming, ti lin thy chuyn b x ra to ri. Khng y. ging Trc Vn Dng khin ti thc thi khng dm hi thm ngi vng mt l v khng c nh hay c ni tnh g. Tt nhin ti v cng t m. i vi chuyn ai , cu ti hi ti cn li, nhng nu l ca Trc Vn Dng th t nhin li khc. Ba m t ly hn. him khi ti theo Vn Dng i hc, trong gi cu y lm nhm ging nh ang hc bi. ang b ng thy dy Ho ni qung ni xin bun ng mun cht, ti lp tc tnh to. H? u c hy cn m h, ti ng ngc khng hiu chuyn g. Chuyn lu ri. T khng sao c. Nhng m t trong lng vn kh s nh thng ngi kia. Sau ny trc mt m ng nhc n ba. Ba cng khng phi khng cn t, khi h chia tay, t theo m. V ba khng thiu th g c, cn m khng c t th mt ht tt c. Ba cng coi nh c trch nhim, hng thng u gi mt s tin ng k, mt nm gp t mt ln. L ngi tnh khng t. Th y. Khi ni chuyn, nh mt Vn Dng khng ri khi cun tp trc mt, tay nm cht bt, t th trng nh ang chuyn tm gii bi. Cu y ni rt ngn gn, sc tch, v cng rt n gin, r rng khng mun nhc n na. Ti thy cao hng, cm gic khi c chia s b mt cu y khng mun cho ngi khc bit tht th v. Ba m t th khng ly d. Nhng u quy c cng mc k t. Nh vy c ba m hay khng cng th thi. ti ho hc mun t ra mnh ng tin cy c th cng nhau cng c tnh bn m nng lng ly b mt ca mnh ra cng cu y trao i nh hai a nhc. C ly d th ch cn cho tin tiu vt l c, t khng quan tm. Cu th cn

24

V x kh tm LAM LM
may y, t nht cn c ngi thng yu, u nh t, ba mc m k, khng ai chm sc. Cu y nhn ti mm ci: Khng phi th u. Ti rt cuc vn khng hiu, cu y l bo c ba m nh vy vn hn khng? Bn h ly hn ti l con th phi ? Hay l ni vn cn ngi yu thng ti?

25

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng bn (4) Hy Vn Dng, i t vi ti chy lon ton nh mt thng hu vc cp theo sau. Cu nhc pha trc khun mt lnh lng c l lo c ngi ui kp, tay t ti qun c i tip, lm b khng nghe thy. Ha, ngay c b dng tc gin cng c th anh tun nh vy Ti vui v ngh, chy chm li hai bc, b nho m ly cnh tay cu y. Tch! thnh lnh l tai b cu y dng sc ko, au n ku xo xo. Va ri lp trong tit t hc, c tho lun n vn gi k lut, dng v Trc lp trng trn bc ang iu hnh trng oai phong n ngy ngi, ti bn ch ng gi tay i pht biu kin. K kia khng cam lng gi tn ti, cn dng nh mt lin tip cnh co: Dm ni hu ni vn trong khi nghim tc nh th ny, t s cht cu! Tuy t l hc sinh c bit nhng cu cng khng cn phi ly lng d tiu nhn o lng qun t nha, b trn mt t c ghi my ch chuyn ph phch sao? T ngh cc bn hc sinh trong gi t hc phi gi trt t, khng c ni chuyn o o. ti nghim chnh ni, nhn ch nhim lp cng Trc Vn Dng u th ht ra, biu tnh va lng. Nh th c th nh hng n gic ng ca bn khc, tht v t. Ting v tay di lp vang ln nh sm, khun mt tun t ca Trc Vn Dng ngay tc khc xm li. Vn cn ang phn kch, nhn ra dm uy ca cu y, ti ngoan ngon ngi xung. Phi hp nh th, cu y cn bc bi ci g? Ai ngi ny sao kh hu h gh. Ni gin cng phi tu lc, o l ny cu khng hiu sao? Tai ti dn ln, cu y cn cha b tay ra. Thi no, y l trn ng. N mt t i ! au au au au 26

V x kh tm LAM LM
Tiu Dng. Cht c ting ni ct ln cu thot ti ra khi bn tay c ma. Ti m tai xoay u nhn ngi n ng trung nin trc mt, thn hnh cao ln bt phm, knh rm che na khun mt vn khng giu c kh cht hn ngi. Vn Dng trong pht chc cng ngi li. Ti ngay tc th on c y l ba ca Vn Dng. V vn tht, tri m u li eo knh rm! Khuynh hng thch eo my ci knh xu x nht nh l ngi ny di truyn cho Vn Dng. Lc ny ti t nhin thc c mnh nn trnh xa, ng mt ch cch n mt trm mt khng nghe c g ch hai ngi bn h ni chuyn xong. Khi Vn Dng quay li, cu y khng ngng ly tay y gng knh mu bc vn khng c tr xung. Ti u dm tu tin hi han, v cm thy kho ming cu y cong ln nh mun khc. Lm Cnh C ch no c th ung ru c khng? trn ng v nh, i c mt on, cu y t nhin hi. Ti hi sng st: Ru h Ngi sp kt hn. Vn Dng say xn ta ln vai ti. Ti ng nhin bit ngi l m ch ai. T khng dm ni cho m bit. Vn Dng gn nh sp khc. Ngi ph n ngc nghch kia mt mc ch R rng bit ngi s khng tr v, cn mun i Tht kh qu T cng l a ngc tuy khng ni ra nhng tht s vn mong ngi s tr v Cn mun gi mt ting ba Cho t tin tin dng c vo chuyn g ch t mun th khc mun th khc V ci g ng y khng th cho t? Vn Dng khng khch kh em ton sc nng t ln ngi ti. Ti bit cu y say quc cn cu ri, cn hi sc u m gi b kin cng. Ti na m cu y, l ng khng bit lm g, ng ven ng nhn dng xe c m hoc i ti i lui. Vn Dng, v nh nh? Khng. cu y kh s t trn vai ti ngng mt ln, lc u. Khng v t s s gp m.

27

V x kh tm LAM LM
tha c Vn Dng cao lnh khnh vo taxi n nh tr ti ang thu, ti mt t c hi. Nghing ng lo o m ca i vo, du cu y ti phng tm nn, ri mi ci o khoc dnh bn ra, a ln ging, ci giy (may m chn cu y khng thi). Ti kim t trong t lnh, ly nc cho cu y ung, chn trong ng khn mt trn tng phng tm mt ci khc sch s, lau mt cho cu y. NND, ng y cha tng hu h ai nh th ny u! Tiu Cnh cu y th hn hn, hng lng my anh tun nhn li. Ti hiu lin i m ca s. Phng lu ri khng c dn dp, c mi l l l iu kh trnh. T l k v dng ng khng? cu y th tho, ging rt nh. i khi sau khi nn ra th tnh to hn i cht. Sao th? ti vng v lau mt cho cu y, phng chng dng qu sc khin cu y nhu my. Khng th gip m nu ko ngi . cu y dng nh th di, quay mt i, nhm mt li. Ti khng ni g v khng gii an i ngi khc, th ngm ming cn hn thm du vo la. Th t mun cho ti gi u cha c c. Lng ti run ln, ti rt s cu y s khc. Khng th tng tng ni b dng ca Trc Vn Dng khi o khc s ra sao. em khn mt vo phng tm, khi ti i ra, cu y lng lng khp mt li nm yn, c v ng say. Vn Dng? ti a tay s ln mt cu y, sc mt chuyn hng, hi nng. Ngi l ng bn mp ging ti khng bit nn lm g, c nm xung ng cnh nhau, hay l Tay t nhin b nm li, ti hong s, cu y khng bit m mt t lc no, knh sm b ti tho ra, cp mt di mnh m ngi kia khng mng g m nhn ti chm ch. Khng hiu sao ti thy hong ht: Vn Ngay sau , thn th ti lo o ng uch mt ci ln ngi Vn Dng. Cu y t nhin ko ti, ti lung cung b dy, trong nhy mt ngng u thy mi cu y khng cn nghi ng g ang hn ti. Tt c ng tc ca ti nh ch. Cm gic c hn tht su ta nh m, ti b ng h ming tip nhn s lim mt kch lit, kh lc tiu tan, ti khng dm ngh qu xa vi. Loi tnh cm mnh lit ny vi cu y, ti cha bao gi dm m mng vin vng, thc t cng khng. Khi thc li th ti b y ng trn ging, con ngi lc ti t an i cng khng dm tng tng ra v e s lm vy bn, ang pha trn dng lc, x rch qun o ca ti. 28

V x kh tm LAM LM
Vn Dng kh khn pht ra m thanh, cu y th bo cn c ti, cc gic quan ton thn ti vng dy, run ry. Cu say ri. ti v lc y ra. Ti chng nh ni khng mun hay dng tay v u c c tuyt, nhng mun c gng nhc nh cu y, vic cu y ang lm hin ti c th khin sau ny tnh to s hi hn c i. Cu y tip tc cn tng tc trn c th gn nh trn tri ca ti. Qun b ci. Ti bt gic thy lo s, v l g chnh ti cng khng bit, ch bit rng tim mnh ang p lon x, hai chn khng c sit cht li. Ti cng u vn khng ku ng. Hi th ph ra mi ru i vi ti c nh mt th hng m hoc bao ph ly ton thn. Ti y cu y, yu ui giy gia phn khng, cu y lin dng tay ko hai chn ti li. Vn Dng, cu say ri. ti my mc lp li, dn dn nghe c ting mnh nc n. Cu say ri. ti nghn ngo. Khng bit l v khc, v ging nh ngi ri xung sng bu vu ly thn cy m nu ly ba ch ny nhc nh cu y hay l v ti mun t gii thch vi chnh mnh? Cu y vn khng ni g, ng tc th bo, va l mng va quyt lit. Khi b xuyn qua ti tht ln mt ting, ni au cng cm gic tho mn k l lan to khp ngi. Cu say ri trong khi kch ng mnh m, ti vn khc m lp li nhng li ny. Ti ni vi chnh mnh, cho n pht cui ti mt mc ngn cn cu y. Ti s cu y sau ny s hi hn. Ti t ti n th ? Sau ny ti c hi hn khng? Khi tnh li l na m, c l vy. Ti trng mt ng trn nh, ng hn n trong lng l g y? Cao hng ? c cu y m Hay l kinh h? Ti quay u nhn ngi ang nm bn cnh, cu y ng tht ngon, c l v say ru ri sau y cn tiu hao mt lng ln sc lc. Ti ng ln, cn rng khng bt ra ting rn r. Ton thn t t au, tuy sm quen vi chuyn ny nhng b i i bo lc nh th, lm g c chuyn khng b thng. Ti l ngi vo phng tm, ngm mnh trong nc m, ngn ngi ty ra thn th, n khi nc lnh mi ngy ngc ng ln ri t thoa thuc, tm mt b qun o sch s mc vo.

29

V x kh tm LAM LM
Vn Dng cn ang say ng. Ti ng bn ging, ci ngi nhn khun mt oan chnh ca cu y khi ng. Tun t nh vy kh di nh vy tinh khit nh vy. Ti bit r chuyn cu y khng thch ngi cng phi, l hc sinh loi gii trn nhiu phng din, qu kh cha tng c vt bn, tng lai xn ln. Lm Cnh, l my y sao? Nim vui trong lng mi ri cht bin mt. Ti ngh n phn ng ca cu y khi tnh li. Kinh ngc? Hi hn? Chn ght? Khi say ru m h cng mt ngi con trai khc pht sinh quan h, l gay cng vi gay Ti ngi th ra trong bng ti chm ch ngm khun mt ca cu y, cm gic nhit c th hi gim xung. Tri sp sng ri ? Thi gian trc ban mai lun c bit lnh. Ti ng ln, nh nhng em ga ging b d t di thn cu y rt ra. T m sng, mt mnh bn rn trong phng, thn th au nhc, nh mt nho i. Ngi ti yu ang nm trn ging bnh yn say ng. Cho bui sng. M mt cu y hi rung rung, chuyn cui cng cng n, ti mm ci cho. Cho bui sng phn ng hi chm chp, nh mt nghi hoc nhn ti. Qun o ca cu t d git qua, em i phi ri. Ti vt ng qun o ln ngi cu y, hng h: Sao thng nhc ny khi say t hi nh th? Cn cha tnh s cu nn ln ngi t nha, ngay c ging cng chim. Hi ngi ta m hm cn phi git ny lau n, li phi ng trn s pha, cu XX ln sau cn ung ru m i tm t, t s em cu nm vo trong WC! Cu y khng ni li no, lng lng nhn ti t bin t din, na ngy sau mi chm ri tay ln u, ci kh: B dng ca t khi say rt t sao? ng , ng ni n chuyn nn ra nh ngi ta, cn ly dp lm micro ht h, ht xong ri ln ra ng, chng khc con heo, nm ngay cho ngi ta li i, lc t em ga ging i git, y na ngy cu cng chng ng. ti ni nhng ni cui. Th sao t cng khng nh r. cu y m h nhn ti.

30

V x kh tm LAM LM
Ung c ng ru ng nhin s khng nh c ri, nh c th cn tnh l say h? ti thao thao bt tuyt. Nhng g cu cn nh chc chn l o gic, khng phi tht u. phi ri, cn nh g khng? ti khn trng. Cu y di mt khi ti, ci ci: Say qu chng nh ni. Ti th pho nh nhm, nm cp sch vo cu y: Nhanh mc qun o vo, sp mun ri. Thy cu y l v hoi nghi, ti nh trng lng: Qun o t thay cho . Bn thy gh. Ny, gay cng n king nha, t khng c tha dp cu ng m lm g u. Tht . Cu y mp my mi, khng ch giu ti m ci tn thnh. Mc qun o xong, cu y cm ti sch nhn ti: Tiu Cnh, khng cng i ? Hc hnh ci g, cu ng n cht i sng li, t c ti ng trn s pha c c u, phi ng b ch. Ti mnh bo y cu y ra ngoi ca. i mau i mau, xin ngh gim nha, cm n nhiu! Tiu Cnh Trc khi cu y kp ni g, ti nhanh chng ng ca li. BINGO~~~ Xong. ngc kia, khng c kinh nghim sex, d la tht! Lm Cnh my ng l thin ti! Ti c hut so. K qui, sao khng pht ra ting? c hng tc ri, kh chu qu, mau mau ht su vo no, ht su vo no Sao li nh vy? Ti s khun mt m nc mt ca mnh. V sao li khc, c chuyn g ng bun u? Ti ta lng vo ca ngi sp xung t, o khc. 31

V x kh tm LAM LM
Lm Cnh, my ng l ngc.

32

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng nm (5) Liu thuc hu hiu nht khi tm tnh khng tt chnh l sa o (phi chng vi ci tm trng m chm ch kht(3) th cha thy quan ti cha l?), cho nn vi ngy nay ti u n chi, cn chn mc phc v l hi vin cao cp, my ci th u c Lee cho m. Lee bit ti tm thng, phm v khng cao, ton phung ph vo nhng th t tin, dng nh ho n cng nhiu s 0 li cng c th nng cao gi tr ca con ngi. Ti ngi giu mnh ch VIP ca Narcissism trong mt ci gc no , nh sng m o ni ny thun li ti c th quan st Vn Dng sau quy bar m cu y li khng thy ti. Bit cui tun no cu y cng n Narcissism lm, ti khng mun n trng na nn ng gi ngi cm r y. Lm Cnh trc mt ngi ta anh tun khng ai b ni li trn trn trnh trnh lp l sau chn ru rnh coi Trc Vn Dng, ln lt chng khc no chut qua ng. Tiu Cnh. C mi m nh th, c ngi ngi bn cnh ti vn khng h hay bit, cho n lc mt bn tay p ln vai khin ti em ci cc t tin kia ri choang mt pht tr n sn. Sao, do em ? cnh tay v duyn khoc ln vai. Tn con lai na ni na ngoi gng mt nghe n c bnh chn l XXXX nht hng nm, cn chng ng xch dp cho Trc Vn Dng, ci tp ch chc l b anh ta dng tin mua chuc mi min cng khc rng cho anh ta ln ba. Ti nhn nh dng kho mt kiu ngo lic anh ta mt ci, lng thm ku kh. Anh ta sao ti ni ny tm c ti, ti ch bit anh ta tuyt i khng c rnh ri trm ngm ti ri mi li gn. Khng bit ni ny lt vo mt xanh ca em, sm bit em thch ti y, anh qua t my hm trc ri.

(3)

m chm ch kht (): ung ru c gii kht, v vi ch gii quyt kh khn trc mt m khng tnh n hu qu mai sau. 33

V x kh tm LAM LM
Anh ta ci lch lm, gi tay nhc chn u khng th bt b, ti th ngh chnh l v mt dm ng. K tht ngi ny din mo cng dng ngi vi gia cnh chng c g ch nhng khng hiu sao ti cm thy qu chng mt, so vi Lee, anh ta cn ng ght hn. Thy anh ta nhn mnh chm ch, ti cht hiu va ri mnh vt cho chn rt gho ngi lin khp li, khng ni g, ng ln mun i. Trc mt bao ngi b t chi khin cho Eric lng ly trn mt t v bt mn, a tay ra gi cht ly tay ti: Tiu Cnh! Bung. Ti ght phi vng vy vi anh ta. Tt c mi ngi u nhn chng ti, ti khng tnh n chuyn gi v anh ta mt mt, c sao ni vy, nhn t vi k th l tn nhn vi chnh mnh. Lc o tay Eric cng vi dng ngi cao ln ca anh ta khin ti thy tng i t ti v th trng ca mnh, tay anh ta dn nm cht li, nhng v mt vn ti ci n ho: Ngi xung ung vi anh mt ly. Ti ngoan ngon v ch, c cu k thc thi mi l trang tun kit, ti cng khng nn bi v xng tay gn nh b nm n nt ra m khc rng ln trc mt mi ngi. Em ung g? anh ta hng tr hi ti, dng nh qun sch chuyn va dng bo lc bc p ti ngi m c nhin vui v. Li nh n Lee hay ni: Tiu Cnh, v lnh lng ca em c bit hp dn n ng. l cng b c tuyt b nhc nh b giy v n khng ngng mt ln c cng khin bn h thch th bm dnh ly ti. K qui, thi nay mi ngi thch b khinh r sao? G cng c, t thi. tt nht mt ngm l xong, ti lp tc c th chy thot thn. Va chm vo ci cc lin nng ln ung ng c, hai giy sau thy y, ti ng ln dng dng t c: Ung mt ly ri, ti c th i. Li choang mt ting. Ti ngc nhin nhn ci cc v tan tnh ngay di chn, thm ngh nm nay mnh nht nh cc k may mn, trong vi pht ri lin hai ci. Tiu Cnh, c chuyn g ? Eric xu xa ci vi ti. Ti ut c v khng bt c ci cc, nhng rt nhanh nhn ra chn v lc, mm ot. Chng l ru va ung rt mnh?! 34

V x kh tm LAM LM
Tiu Cnh, tu lng khng cao nh. Eric va ci va ni a tay ly ti, ti mun y ra n mt ca Eric nhng khng ng ton thn mm nhn nm trong ngc anh ta. Ti trng mt, hn khng th chc thng mt l trn ci bn mt ca anh ta. Eric ng l ci khoi tr: Em say ri, anh a v. tin! tin! Dm h thuc! u c hn lon nht thi khng tm c ch no c a hn chi Eric, hung h ngay c ming cn khng m ni. Khi b na du na m i qua quy bar, ti thy Trc Vn Dng nhn chng ti. Ti khng hy vng xa vi cu y c th nhn ra s bt thng m cu mnh, ch mun bit phn ng ca cu y khi thy ti nm trong ngc ngi n ng khc. C l cu y quen vi cnh ny, bnh tnh v lnh m l biu tnh ti thy trn mt cu y trc khi ri khi Narcissism. Cu y cui cng cng khng phi l chng hong t a cng cha ra khi ngn thp nh trong truyn c tch, m ti d nhin cng khng phi nng cng cha i ai kia n gii cu. Ti b a n mt khch sn rt gn , phng cao nht. Xem cch Eric thun thc bnh tnh ly ci th qut mt ci m ca ti khng khi ci kh trong lng, ng l c k hoch t trc m. S khng c k tch xut hin u, chp nhn i Lm Cnh, chp nhn i. Ti hon ton khng mun nh li c qu trnh. Tm li, ngi n ng kia bnh thng nh nhn thanh tao, o qun bnh bao nhng ci ra th ho thnh cm th. Chng cn nhn cng bit trn ngi nht nh y vt thm xanh tm cng vi du rng cn rm mu. Ti nh c chp nm trn tht, anh ta mun sp t ra sao th sp t, mun ti dng t th khut nhc ra sao th dng. Ti khng mun nghe, khng mun thy, t m th bn thn, mau ngt xu mau ngt xu i, ci g cng khng bit th tt ri Tinh thn m h, khi b t xung phng tm tng lm bng thu tinh lin tnh i. Ti hong lon nhn cnh m phn hoa bn ngoi ca chn hi, ng ph bun bn tp np, cn ti, trc mt c th gii y, trn trung b ngi ta xm phm. ng lo, t bn ngoi nhn vo s khng thy u. Cm gic b v nhc trc mt ngi khc cng lm ti thy kh chu hn c s lnh lo ca thu tinh.

35

V x kh tm LAM LM
Thn th nng nh la ca ngi pha sau p ln, kch lit lut ng, ti quay cung chong vng, tuy khng th cc ca nhng ni au khn xit vn khin chn ti run ln. Tiu Cnh Anh m n ngy ny t lu C th th ng ma st trn b mt thu tinh, au n ngt th nhng iu ng xu h chnh l ti vn c phn ng. Run run bn ln , ti nghe c ging ci khn khn ca Eric: Tiu Cnh tht mn cm Chng th ni thng l ti dm ng i cho ri. Ti ngh m ci lnh, trn mt t sng, l thng tht ri. Ti dng nh nhn thy Trc Vn Dng cng ngy cng xa. Ti cha tng nhn ra ma xun Thin Tn li lnh lo nh vy. Mc qua loa qun o, khp khing i gia sng sm, khi m trn ng hy cn vng v, ti khng khi lnh run ln. Mun gi mt chic xe v nh, ti cht lng nhn xung quanh. Lc n y trong u ti ch c mt ngh - ng mt gic tht say, tnh li s qun mi th ng ght kia i, th l n ri. Ti s khng hong lon nh con gi cng s ch di chu chu xe vi Eric ch ng ni n chuyn dng bnh hoa nn mt pht vo u anh ta. C tn cng hung bo kia ch l phn ng bn nng ca c th khi va hot ng tr li, hin ti ti khng mun anh ta cht, v ngi nh th m ngi t l khng ng. Cm thy chn t di, ti dng li ven ng, ng ngn mun tm mt iu thuc, cht nh ra o khoc cn ch tn Eric u ang chy mu rng rng. Ti sng li, c my chic taxi bng qua, bn thn t nhin khng bit nn i u v u. Ti lo s, vn nht Eric cht th sao y, mu chy nhiu nh vy... Anh ta m cht, ti cng ng hng thot... Nhng nu cn sng anh ta nht nh s chng bung tha cho ti. Tiu Cnh. Ti run ry, rt c li nh a phi vi, nhng nhn k mi r khng phi Eric, l Trc Vn Dng. Hm nay l th Hai Cu khng i hc ? Ti cha bao gi thy cm ght ci tnh mt sch ca Trc Vn Dng nh by gi. i hc?! Ngoi i hc ra cu khng cn quan tm n chuyn khc na sao? Trc Vn Dng, trc mt cu, ti b ngi ta mang i cng bo, cu c bit khng h? Ti lm cu y, mi run run: Khng c hng. 36

V x kh tm LAM LM
Vy cu thch g? cu y nhn ti qun o xc xch, sc mt xanh mt. Thch mi ngy li cng mt ngi n ng ln ging? Ngc ti au n xt xa, khng gian trc mt nh ti sm i. Khi trn tnh li, ti hung hng cho cu y mt bt tai ri xoay ngi b chy. Ti ln n tng ny tui m cha tng c khi no bi thng nh vy. C th nhc nhi, bc chn long chong, ti nghe thy Trc Vn Dng ui theo sau gi tn ti, bo ti dng li. Khng bit chy c bao xa, c l khng qu xa v cu y ui kp. Ti mun chy tht nhanh nhng ch i khng thi khin ti chu khng thu na l chy trn th ny, trn i c th g m p chy xung. Ti bit, l mu. Tiu Cnh cu y nm cht cnh tay ca ti. Xin li cu. Ti chng ni chng rng, y cu y ra. ng khc A, th ra ti ang khc sao? Cu y t nhin m ly ti: Thc xin li, Tiu Cnh, ng khc na. Thc xin li cu th tho lp li, ngn tay di mnh khnh khng ngng vut tc ti. Ti ngy ra m em khun mt m nc mt o khc trn b vai ca Vn Dng. Cu bit ti l loi ngi nh th no, Trc Vn Dng, sao cu khng sm ni? Ni sm mt cht ti c th s khng hy vng, c th s khng phi mu thun nh th, c th s khng cn ngc nghch m lm b trc mt cu. Hai ngy sau Lee ti tm ti. Va bc vo ca, mt anh ta nghim li: Tiu Cnh, sao nh Eric n mc ? Ngi nh anh ta c th c ti sao? Trc khi lm g phi ngh tht k ch? Ti ngi chi in t trn my tnh, chm ri bn cht tng con qui vt. Thi kiu g th h? Lee on trch. Mi ln gy chuyn, anh u phi gii quyt hu qu gim em! Nu khng c anh x l, by gi mt cng tc ca em cng khng xut hin y u! Cn khng cm n ly mt ting. L chuyn anh nn lm thi. ti vn bn, bm, bn, bm. Lee gn nh sinh kh: Tiu Cnh! 37

V x kh tm LAM LM
Ti m khng nm yn cho Eric mun lm g th lm c ti, vn ca anh sao c th c gii quyt? ti ci ci, sc mt Lee trm xung. Tiu Cnh, khng c ni by "Ti khng gin, anh lm vy cng d hiu. Nh r ln sau bn ti cng phi tm ngi bnh thng, Eric trn ging cn bn khng phi ngi, hi cht ti ri sau ny cn ai cho anh bn na?" Ti nhn nh khng quan tm n v mt cng ngc ca Lee, y anh ta ra ri ng rm ca li. Ti ngi da vo tng ngh ngi, gi y ti rt cuc cn c g ch? Hnh phc l u tranh? Hay l ch i? Cho n mt ngy khi ngi y xut hin

38

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng su (6) Sau , c mt khong thi gian bn ti c nhiu ngi n ni c th m c hi nh bi. Ti kt giao vi loi ngi, gy bo cao thp lp nn hi ngh quc t. Bn h chng h tng ng, nu min cng m ni th bn h u phng pht mt nt g y ging Trc Vn Dng. Ha ha ha, ng vy, ti lm th t an i m cng c l l t la gt chnh bn thn. C k mang i mt di ging cu y, c k s hu ci cm ca cu y, Ti thu thp tng mnh ghp ca Trc Vn Dng t h, tc, ging ni, n ci, nh mt Tuy bit nhng mnh ghp y cho d c y nhng cng khng th ghp li tr thnh mt Trc Vn Dng hon ho nhng ti vn c chp khng dng bc. C th gii ca Lm Cnh ch xoay quanh mt mnh Trc Vn Dng. Du c lm bao nhiu vic tri vi Vn Dng i chng na, tht s ti cng khng c cch no ri xa cu y, nh mt v tinh ngu xun vnh vin chuyn ng chung quanh hnh tinh ca n. Nhng ngy thng Nam Cao vt tri, thot ci ma h oi bc qua. Ti cng lm ra v ng k nguyn vng vo mt trng cao ng, cn chnh thc tt nghip. Thc ra, bi thi i vi ti m m chng khc no vic ngay c gio vin ba nm trung hc ca mnh cng khng nh ht. (Nn khi ht h, nhn c giy bo trng tuyn ca vin cao chc ca i hc Thin Tn tr danh, ti khng th khng cm phc ng gi thn thng qung i nh ti, khi ti ngh c khi con ca ng c l u heo khng chng ng cng c bn lnh kim cho mt ci bng i hc danh gi). Xt cho cng, Nam Cao cng thnh cng trong vic sau nhiu nm c th khc su trong ti mt n tng kh phai, ti nhiu nm sau vn nh nh in thi trung hc ca ti tng c mt ngi, gio vin ch nhim dy Anh vn, thy u Dng Hi Vn (Tt nhin my a ng tng b rng c mt ngi thy gio v i cu vt linh hn lc li ca hc sinh, khin bn hc sinh y tr thnh nhn ti, tr thnh rng ct xy dng ch ngha x hi y l vn ca hc sinh tiu hc thi, chuyn c th khin ti rung ng hin nhin c ngha hn nhiu~) 39

V x kh tm LAM LM
Ngy hm Trc Vn Dng cng ti i np phiu nguyn vng cho c lp (cu y l lp trng ph trch cng tc lp m ti r r l ngi cui cng np n, hi cu y trong phng gio vin ngi n khi mt tri ln bn pha khng mt bng ngi mi nhn c t n cui cng ca ci tn con su lm ru ni canh ny). Sc mt cu y hm hm khng ni khng rng, ti bit chng dm li nhi, hai a im lng i n vn phng thy u Dng chuyn dng gii quyt cc vn ca lp. Ca khp h, Trc Vn Dng theo thi quen lch s nh g ca, ti nghe thy bn trong c truyn n thanh m, tuy rt nh nhng ngay tc th ti ko Trc Vn Dng li, ra du Sut! ri mi bo cu y ln lt nhn vo bn trong. Cnh tng khin ti sut cht na th ht ln. ng l tht sch, nghe thy ci ting rn r km nn y, ti y kinh nghim thc t phong ph lin on ngay c chuyn g nhng vn phm sai lm. C tng thy u Dng cng bn gi hn h nn mun chc Trc Vn Dng cho cu y i khai nhn gii, chng kin tn mt thm cht kin thc, ai d khng ng bn trong hai ngi ang dy da mt ch u l n ng. Trc khi kp tht chi tai, ti nhanh tr bt ming ca Trc Vn Dng, cu y cng vi lm vy vi ti. Chng ti c gi ci t th bun ci y trn mt nhn hai ngi kia biu din. Ngi b t trn bn l u Dng, ng l ngoi sc tng tng ca ti. Mt ngi khc ln, trng r l ang mc ng phc ca Nam Cao. Ngi ny a lng v pha chng ti, nhn khng thy mt, dng ngi u Dng cng c th ni l cao ln vy m hin ti chng khc no con th nh, gi ly tay ngi kia giy gia thm thng: Bung! Khng c Thy thy khng ni tnh c ch ny nha. ging ni ny nghe quen quen. Hai a chng ti theo l m ni nn sm chun i nhng khng bit v sao m chn bm dnh trn mt t khng th ng ngoy ni. Xin em y c ngi vo mt ng do em, gi l lc no ri, ngoi hc tr ngoan nh em, cn ai n tm thy, h? Ging u Dng c v s hi: Tht y, l Vn Dng Tip ting ku kinh hong vang ln. Ti rt mun bit ngi lm g u Dng nhng t gc ny ch c th nhn thy tm lng rng ln ca cu ta cng hai chn u Dng ang dang ra. Vn Dng? Gi tht thn mt nha Thy cng tn nhc kia cng c g sao? Khn kip! Em tha bit n c vi thy

40

V x kh tm LAM LM
Ti cm thy Trc Vn Dng bn cnh ang ni sung nh vt vo lin gi cht ly. "Khng phi, tr y n giao phiu nguyn vng, thy cng tr y khng c..." ting khc nc n thng kh. Tuy tha hiu u Dng tnh tr con, l ci kiu dng v 1m85 che giu tm hn con nt bn trong nhng khng ng ng yu ui nh th, i phng li cn l hc sinh. Nu khng c g th lt na cho cu ta xem, d sao em s khng c kin u Chn u Dng b cu ta mnh m nng ln vai mnh. Khng c! Khng c! b dng hong lon, c h gn nh pht khc. ng s, em s du dng~ Ni di! la o! u Dng khc tht. Ngoan, ng khc, ngoan th s thoi mi lm nha. Ri s Gn xanh hai bn thi dng Trc Vn Dng git phng phc. A khng c! ngay sau ting tht chi tai l ting rn r. Tiu Huyn Chng kin ng tc kch lit ca cu ta, ri khi nghe n ci tn y, ti trn mt h hm khip s, trng mt sut rt ra. Tho no thy ging ni kia quen tai, Tiu Huyn l a hm khai ging i din cho nhng hc sinh mi ng ln bc pht biu. Thnh tch, tng mo, phm hnh u l hng nht. Nam Cao chnh l mt trong nhng sn nghip ca Tiu gia, qu ng l thn tng long lanh chi lo ca ton th cc bn n sinh. Ci a l mt trong ba ht ging gii ton din ng u trng, lun treo ci bin cc cng ngoan hin ln ngi c nhin li vn phng nh d th u ym thy u Dng ca chng ti Khng ng trong Nam Cao tr ti ra cn c ngi nh vy, hn na cn che giu gii n mc ny, cu non i lt si in hnh y, khng, l si i lt cu non mi ng. Li nh chuyn n sinh sau lng thng gi cu ta l Liu H Hu. Ti phi! Ngi nh th cng i l Liu H Hu, th ti y l loi g? n khi ti cng Trc Vn Dng hoang mang bi ri chy vt chn ln c khi , trn tay hai a u ni y da g. Khun mt trng nn ca Vn Dng va hng 41

V x kh tm LAM LM
va xm li, mi mng nhch ln mt ngy khng tht nn li. D nhin chuyn va ri nhn thy i vi cu y l ngoi mc chu ng. Ti ht su, trong u ton l hnh nh mnh lit kia cn ng li. Hai ngi tht s rt khoa trng, ton b qu trnh nu ghi ghp li tuyt i l hng cm 23+. Sao khng cho t i cu thy u Dng?! Mi mi tun ra mt cu yng hng nh th, hi ti ngc lng ti trn: Cu cu ni g th, thy u Dng thch Tiu Huyn c g khng c? Khng thy tnh cm hai ngi gn b nh vy h? Thy thy phn khng cn khc lc qut cu ta dng li m? Ti ci b bng: ng l g m! thy cu y c gin, ti vi sa li: Mun t gii thch cho nhng cu khng phi l gay, c bit cng v dng. Vn Dng trng mt lic ti mt ci, mt thong ng : Thy u Dng tht s khng b p buc ? Ti gi tay th: Chc chn khng! B bc bch nn ti lp tc ni chc nh inh ng ct. Nu m Tiu Huyn nh th tht, d khng th tru vo, t cng s khng ng mt bn tr mt nhn hnh vi v nhn tnh u trong lng ti trm b sung thm mt cu: m s nhm mt li. Dng nh ang hi tng tnh cnh va ri, sc mt Vn Dng dn dn xanh nh tu l. Khng xong ri, ng ni tn ny s i ra nha? Ti vi tm khn tay, Vn Dng hi lp bp: Nam vi nam lm chuyn u l nh vy sao? Chuyn g ti mc ci, nhn biu tnh ng ngc ca cu y. Nhng m v tr ca n khng phi rt au sao? A, chuyn ny ti cn chuyn tm ngm ngh. Cng khng phi tt c, cn phi xem k thut ca i phng. K thut? cu y nhu mt, dng v c nh ang gii ua mt cu Ho.

42

V x kh tm LAM LM
L ti v u bt tai chn lc tng t gii thch cho mt ngi ngay c nam n cng cha chc r hung chi l nam nam, nh ra chuyn cu y thng, khng mun do cu y s nn ni cho c: Nh l trc th phi bi trn Bi trn? cu y l v nghi hoc. ng nhin ng nhin, n ng khng c ging ph n ti gi u, Th hnh dung m xem, ch cht nh vy, khng bi trn sao vo c. Xem chng cu y tht s tng tng ra, sc mt cng kh coi: Ra l vy m trc tip i vo th sao? Th rch ch sao. ti nghim trang. Ch rch ra?! v mt khng b. ng. ti gt u. Cu y trn mt nhn ti, mt di ra, nhn n lng t trn ngi ti dng ht c ln. Tiu Tiu Cnh, cu khng sao ch? H? Cu y xoa xoa mt c che giu: t l cu lun v tr c khi no gp ngi hon ton khng c kinh nghim vy s b thng Chuyn ny ? ti ci. Ci loi cn lu mi ng n c t. Gi nh li tht s l mt on hi c k diu. Trn thm c xanh trong sn trng, ti hng dn tng bc ca gay, kin thc ca H cho ngi mnh thm mn m ngi li thng. Ti khng dm th l ng c khi y hon ton trong sng nhng nhiu nm sau chng minh hai ngi chng ti cng khng phi ch c duy nht mt ngi c dng khc.

43

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng by (7) Ti dn dp hp ln hp nh lnh knh c tng cng tm ci thng thng tin n k tc x ca vin cao chc Thin Tn, cn Vn Dng cng chuyn vo khu k tc x dnh cho dn Ho Hc bn cnh. Ba ti d c kh nng thng thin nhng ti tht s qu km ci, sau mt phen chy ngc chy xui cui cng ng cng chng c cch no em ti vo h chnh quy ca i hc Thin Tn vi ci kt qu th thm nn nh min cng nht tm ti vo vin cao chc. Vn Dng d nhin thi vo bng thc lc, khoa Ho Hc l khoa tru b nht i hc Thin Tn, im chun cao kinh d, cu y hnh nh tng im xp th nht (im ti cng ng u i hc Thin Tn, nhng m l ng u m t di ln). Loi ngi ng s ny ng nhin khng th xp cng vi ti c. Nhng khng phi ng loi cng c th i cnh nhau. Phi ni rng i hc Thin Tn nhn t gc no cng to iu kin thun li cho ti to thnh thi quen xu: mi mt gi ct in, k c vo ma h ngt ngt nng n ni c th nng bnh m trn ging. ng ng l ma xun ca t nc, vy m iu kin sng cn km c cng nhn, ngay c ci qut b t u ging cng thi chng ra gi, cng lm ch c th u oi quay quay vi pht. n m, trong khung cnh nn th ca i hc Thin Tn, st kh ton b hin hin: my bay oanh tc hay ni n gin l mui sn phm ph ca cng tc xanh ho. Nam sinh khng quen mc mn, mi sng tnh li mt a no a ny ph thng bin dng, va ging u heo li va ging da. th cui tun k tc x li c t kim tra tng v sinh, quy nh h khc v cng, trn bn khng c cht ng linh tinh, trn ging khng c cht ng linh tinh, gm ging khng c cht ng linh tinh (ci gi l linh tinh chnh l tt c tr ngi v ci bn ra). Ti tht s khng hiu ni lm sao c th cht ng linh tinh c. Tun u tin mt anh chng nhn vin kim tra vo k tc x ca chng ti, bo bn ti em tt c nhng th g c th vc c vc ln ngi, ci g c coi l linh tinh u m c. Mi ngi chng khng ni, sau khi khoa kim tra cn c 44

V x kh tm LAM LM
trng kim tra, hn na thi gian lun khng c nh, chng ti thng xuyn m dng ch nhng hai ting, mi lc sau li nhn c thng bo: Ln ny khng kim tra ngu nhin cc anh. Ti mt thng chu khng thu lin thu dn vt dng chun b chy thot thn. iu lm ti cao hng chnh l Trc Vn Dng cng ang tm phng, cu y khng chu ni bn ngi trong k tc x h ra l lp mt bn mt chc, khng th cng t tp xem AV, n mun cht, mi mt gi ct in lm nh hng n k hoch t hc ca cu y. Vn Dng vn c thi quen lm vic v ngh ngi ng gi, tht s khng thch hp vi cuc sng tp th ca k tc x. Hai a ti lin cng nhau thu mt phng tr hai bung mt phng khch gn trng. Khng bit v tnh hay hu m bn ti u ngm xem nh chuyn ti l gay m chnh thc sng chung. Hai ngi sng chung chnh l cuc sng hnh phc m mn nht m ti c th mng tng. Vn Dng sng sng u tn tu gi ci a ng say nh cht l ti ri ging i hc; tn tm chm lo chuyn cm nc cho ci a chn tay vng v, ng cc cng chng phn bit ni, un nc c th gy ho hon, cn khng chu n my qun gn nh tr; li tn tnh gip a dn thi kho biu ln u ging, trn sch gio khoa cn ghi r tn gio s cng ging ng trnh tm khng thy phng hc hoc thy ri li ly c nhm tit, vo tr. c cu y chm sc chu o nh vy, ti khng th khng vnh vo c , li chng th bt chc c my c v Nht Bn ng yu mi ngy ku cu y l anada(4), ci u qu trc ca mi khi cu y v, va ni Ba sp nh vt v ri! va xun xoe ci giy v o khoc cho cu y trn mt trn y v ti ci nnh nt. Ti bit cu y ging ngi m mng manh kia, hay quan tm n ngi khc cho d l Lm Cnh hay bt c ai . Tuy vy, i vi k ho sc, khng c ch tin th nh ti m ni, hnh phc h o ny cng lm bn thn ngy ngt kh lng thot khi. Trm ngh tr sex ra, cuc sng hin ti c th xem l cuc sng v chng ng m c. Nu c mi th ny, ti tht khng ao c g hn, mc k chuyn ngi mnh yu thm ng cch vch m cu y s khng n chm vo mt si tc ca ti. ng nhin, iu kin tin quyt phi l khng c m rui bu sut ngy vo ve bu ly Vn Dng. Ca cu. ti ti mt khng cam lng, a in thoi cho cu y. Cu y ci tr xin li, dng bt i nghe in thoi.
(4)

Anada: theo mnh tm hiu c th cc bn Trung hay c bin m mt s m Nht, trong trng hp ny th n chnh l anata () tng ng vi t you trong ting Anh. 45

V x kh tm LAM LM
Ti xem ng h, lm nhm m, mt pht ri thm ba mi giy na Bc mnh. Vn Dng, bi ny t khng lm c. Ti khua lon x tp thi CET-4 c chn la cn thn trong tay, nhc kho cu y nhim v m nay l b tc ting Anh cho ti qua cp 4, khng phi lm nhn vin trc in thoi. Chng l cu y khng nhn ra m con gi kia u ly c gi in cho ko cu y cn c d tm khc sao? Hay cu y thch nh vy? Ti thm nghin rng, con trai m! Xin li cu. cui cng cu y cng ch , ngng u ci vi ti ri mi h ging, ly tay che ming kh ci ni. Ti ly cy bt v lon ln quyn sch v ti. ngc! ngc! S n ti m khng ngt my h? Chn nn lt mt trang, li tip tc trt gin, mt bn tai vn c ht sc vnh ln xem bn h ang ni chuyn g. Mt tht, ngy no cng nh ngy no, nu c luyn tp th ny, s c ngy trnh ca ti ngang bng ci my nghe trm mt. i hc Thin Tn nam nhiu n t, cht lng li i ngc vi s lng, bi vy mi hnh thnh nn cnh Chu mn tu nhc x, l hu ng t ct(5), khong cch giu ngho cch xa nhau. K n khng ht, ngi ln chng ra. Trc Vn Dng chnh l c i loi ln th vin mn sch s c c t cc c cc thm qun l vin ko nhau i tm gim.
(5)

Chu mn tu nhc x, l hu ng t ct (, ): cu th ca Ph trong T kinh ph phng tin vnh hoi ng bch t (T Kinh qua huyn Phng Tin lm bi th nm trm ch vnh ni lng). Xut x: i ng. Gii ngha: nhng nh giu sang ph qu, ca ngon vt l n khng ht trong khi nhng ngi ngho kh th li i rt m cht. Ngi ta dng cu thnh ng trn hnh dung s chnh lch gia giu v ngho trong x hi. Ca son ru tht i, C thng cht l xng phi ngoi ng.

(Dch: Nhng Tng)

46

V x kh tm LAM LM
Cho nn mc ti s dng mi mnh kho bm dnh ly Vn Dng, khng cho cu y c c hi xut u l din, tic l l vng th t s sng, hung chi Vn Dng l vng bn s chn. Ci kim trong bc lu ngy cng phi li ra. Ti nh hm , cu y tham gia cuc thi hng bin ting Anh do khoa Ngoi Ng t chc, ng trn bc cao nh th, qun chng va ri cn bun ng gt g gt g, ngp ngn ngp di, tc th xn xao, t t tnh to li (bt cng! Khun mt cu y sng chi n mc i ny khi lo n lo mc, hn na b ng phc khoa Ho Hc t hi kia mc trn ngi cu y li mang phong thi git ngi). n khi cu y m ming, tht ra li hay ngc, bn di ngay c ting hut cng nghe thy (th l khng phi ti u nha, khi ti ang ng sau sp xp, nghe n sinh pha trc kh tn thng lin hn n nghin rng nghin li kn kt). Ti ch hn mnh khng phi n, khng c t cch bo v Trc Vn Dng, bng khng s ly thn phn chung m nng nu mt ting trong in thoi: Tm Trc Vn Dng nh ngi ta lm g? nhm yu n s khng nh m lui. Sao ti li l con trai ch?! Ti ci u cm tc na thn di ca mnh. Cui cng cng xong? ti ghen. . cu y mm ci. Bn ca t mt lt na s n. n dn mt y! Ny ny, n tn ca gy chin?! M ca thy mt n sinh t xng Joanna, lng ti t ngt ging hi chung cnh gic. Tuy khng h c hng th vi n gii nhng ti cng c th cm nhn c trn ngi c ta khng ch no khng tot ra s li cun, ln da cng khun mt c trang im nh nhng tinh t, qun o thanh nh thot tc, cho d khng khoc loi o nhung ngn ca Chaber, ng cong hon m cng l ra r rng. Qu khng h danh m n khoa Ngoi Ng i hc Thin Tn l s mt. Gi ch c th hy vng c ta bn ngoi l kim ngc, bn trong l bao c. Ti ngi co li mt gc trong phng khch, lng l quan st c ta cng Vn Dng by ra bn la lit t liu m lun ting Anh, kh th ngt tri, khng h c mt cht tht th, s sut, khin ti khng khi t ti, tn thng. Vn Dng nghim tc ghi ghi chp chp v v lun bn vi c ta, hon ton qun rng ti cn ang cm bi tp lm, ch cu y xem gim. Kt cuc t thy chn m ct dng ri im lng v phng. 47

V x kh tm LAM LM
Ti khuya mi nghe ting Vn Dng m ca tin khch, ri cu y ng trc ca phng ti, nh nhng g ca th hi: Tiu Cnh, ng cha? Ti ng sao ni, trong lng nh c ngn vn con su gm nhm, au n khng chu c. Nhng ti chng bun ln ting, cu y c th coi ti v hnh, ti c th coi nh khng nghe thy. Tnh th cng ngy cng pht trin theo hng ng bun. Hai ba ln sau ngay c cc c ph ring cho c ta Vn Dng cng chun b. Ti thy c ta thch th dng Brikka(6) pha c ph, cn dng l nng bnh ngt, c v phi trng k khng chin, bun bc khng thi, d cm chng bao lu ti s b c ta coi nh ngi tha m ui i. Ti nhiu ln ngh trm mun p b ci chn Mark trn gi ln ci nh xm chim i nhng sau cng nh chn cch mi ln c ta ti chi th trn bt trong phng, kho li, chnh nhc ln mc cao nht. Khng nhn thy, khng nghe thy l tt ri. Ti tha nhn loi trn trnh tiu cc ny khin ti v cng ut c nhng khng ngh ra v sao li ut c. i hc Thin Tn, thi thong ti cng c vinh hnh gp qua Joanna, dng v hp dn khng ngng p vo mt, ng l bn n ca Trc Vn Dng. Kh nng ting Anh ca c ta c th em ngi nc ngoi khng chen c vo. Ti ton thn cao thp ch c th em khun mt ra phn tranh vi c ta (cng lm th l tnh cm i vi Trc Vn Dng). Cn mt chuyn ti khng mun cp n nhng l vn then cht, c ta l con gi. Ma ng l ma tch m cn ti li c gy g nh th. Sau khi Vn Dng xc nh ti khng phi ang gim bo lin inh ninh tng kh nng nu nng ca mnh c vn . Ti ci thm. Cu y ci g cng gii, ch l khng thng th ca. Ngay c cu Tn lai su, phi can bnh tu, bt th bi thu(7) cng khng bit sao? Ti rt thng minh ging cao tinh thn k tha v pht huy truyn thng tt p ca cc lp n anh i trc, y l chn c ng mn hc t chn th tt trn mn hc bt buc, ly l do ng ng, sng bnh mt ra vn dng chn trm kn u nh mt gic i.

(6)

Brikka (/ma tp h): l mt loi bnh c ci tin t Moka bnh chuyn dng pha Espresso. (7) Tn lai su, phi can bnh tu, bt th bi thu: cu th trong Phng hong i thng c xuy tiu ca L Thanh Chiu, ba cu ny i loi l khng c kho vn chng phi v cnh m l v bnh tng t. 48

V x kh tm LAM LM
Yu n kia sng sm vc mt n, phng khch vi Vn Dng ni ni ci ci. Nhn lc th gic vi thnh gic m h, ti gng ng li. Ng ngon s khng bit g ht. y vy li m thy Vn Dng xch hnh l ca ti, mc ti au kh cu xin, mt cc ti ra ngoi ca, yu n np sau cu y c khn cng, khi m hi ta ra y u cng l lc ti bt tnh. Vn Dng g ca: Tiu Cnh! Ng ngh g na, mt tri xung ni ri, dy m nm th ba chiu Joan lm ny. Nghe ka, nghe ka, gi l Joan c y. Lng ti nng nh ch, cn tm tnh u m n, c nut cng khng tri. Nhng Vn Dng li chng chu b qua, ti lin ru r ri khi ging, lt tht ra phng khch, nhn chm chm vo Vn Dng, n mt ngm ri ung mt ngm. Va n va thy chua xt, con ng ngn nht n tri tim n ng l i qua d dy, c ny ngy Joanna chinh phc c tri tim cu y s khng cn xa. Ni xem c ph Joan pha c c khng, Tiu Cnh? Nhn ti tay vi ming chuyn ng chng khc no ngi my, Vn Dng nhn khng c m m ming hi. Ti gt gt u. Joan ngng ngng ci: A, tht ra t cho Latte, thm nhiu c ph pha thnh Cappuccino. Khng cn khoe kin thc c ph ra, d sao ti ch bit ngoy mnh tay, hon ton khng phi i th ca c ta. Tiu Cnh, nghe Step by step, trnh n u ri? Vn Dng nhn ti ngm ht th, lin li sang chuyn khc. Ti nh Tn Ng Khng b nim ch kim c, u au nh nt ra, c tri mi bit ci a cu y cho ti mn ti vt u mt ri. Cng n. ti tr li qua loa. Cng n l th no? cu y hi dai. Ti bc mnh, bt ci CD chnh m lng to ln, nghe ging c nhn r tng ch, tc pht m siu chm, thun ming p: i khi c th nghe hiu. 49

V x kh tm LAM LM
Joanna sng st mt hi lin mm ci, nhng khng ni g, cn Vn Dng th ci thnh ting, g u ti: Ba hoa, c bit l ting Php khng? Sc mt ti nhanh chng bin thnh mu nh gan heo, y ci bn ng ln, ti khng ni g i v phng, dng sc ng sm ca li. Ton l ting nc ngoi x x x x, nghe c c m khng phi l ngi Trung Quc. Nh th la mnh di ngi, mt ti vn cn nng phng phng, cn nghe bn ngoi Vn Dng gii thch: Thc ngi qu, tnh Tiu Cnh hi nng ny. y, ti xu tnh nh th y, sao so c vi ngi bit du dng sn sc, kin thc phong ph nh Joanna. Ti mnh mt pht vo bn hc, p li l ting ci l hoa gc bn ri xung. Nghe ting ri, ti trng mt nhn nhng mnh v trn mt t, sng s. Nghe thy ting Xong!, Vn Dng vi vng y ca vo, sc mt khi nhn thy bnh hoa t t chuyn sang cng ngc: C vic g c ni vi t, cu knh trt gin ln vt lm g?! Ti vn thy n hn trong lng nhng thy c kia theo sau cu y nhn vo trong phng lin t nhin nh n tnh cnh trong mng, khng khi ni o v c: Ci th v vn ny ng bao nhiu, tic lm g! Vn Dng tc gin trng mt lic ti mt ci, ting ng ca sm cn ln hn ti ban ny. Cn gin cha tiu tan, ti c sc p mnh vo my mnh gm vi pht cho n khi nt vn. N tng l phn thng cao nht trong tr nm vng trn ph, Vn Dng nm lin ba mi ci vng trc mi thng c n tng cho ti. Th duy nht cu y tng ti, c th m b nghin vn thnh tng mnh, gn li cng khng c. Tht s c gn li cng khng cn nh xa na. Ti ngi xm trn mt t ln m xem xt mi c bui, rt cuc ch chuc ly bn tay y m hi cng mu ti.

50

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng tm (8) Chng ti chin tranh lnh cho n hm trc Ging sinh. Khi ti gn nh ht chu ni na, Trc Vn Dng m ming trc: Tiu Cnh, m nay cng n v hi Noel to th chnh i, Joan tng t hai v. Ti ci kh, c gi kia ngay c c quan chnh ph cng i vo c, qu l php lc v bin. Tuy khng mun chu n hu ca c ta nhng vi ngy nay khng cng Vn Dng ni chuyn, bc bi n mc trn trc trnh sau, ni tit mt cn bng, kh khn lm mi c c li thot, ngu g c tuyt. Lng nh m c nhng vn c n h mt ting: Ba ngi? i lm k cn mi sao? Vn Dng ci: Khng u, Joan cn dn thm bn . Ti khng gin ni nh ci khy: Vy phi bo c ta mang con trai n mi c, khng l bo gay nh t i nhy vi con gi ? Joanna qu nhin ng nh ti yu cu dn theo bn l con trai tht trm phn trm. Nhng va mi gp mt ti bun thi rut, c mong tn kia d sao cng l k ti t bm vy Joanna, km Vn Dng cht cht thi, tt xu g cng c th ko di cht thi gian, vy m thng nhc ng ght y tht qu sc t hi, mt di hn co, quai hm li ln hai cc to tng, mt ti h nh hai si ch, sc mt nht nht nh giy du, thn sc n, biu tnh di ra, i trng phu g m co ro, trng r cng nhc. Tn ng cnh Vn Dng khc no cc gh vi thin nga. Li nhn Joanna to sng trn sn khu dn chng trnh, trang phc ma ng l vy ngn mu trng l vai, v cng nng bng, ngc lc qua lc li, xem chng m nam sinh bn di tht s hn xiu phch lc. Anh em , c ln no! Ti tht vng trn mt nhn ci tn ku Tng B gi chng khc no a ngc.

51

V x kh tm LAM LM
Thi gian khiu v t do n, Joanna nhy xung di sn khu, trong ting h ht cng nhng ci nhn chng chc, hng v pha chng ti. Ti ngc nhin thy ngc c ta ung a khoe m qu nh vy cn dm chy? R rng l c m Mt n thi nhn c ta UP AND DOWN, UP AND DOWN Trong chc lt, ti sc bn lic sang Vn Dng, mun xem xem cu y c b c nng kiu ngo kia m hoc khng L thng con trai bnh thng u khng ngoi l, v lc min dch. Cu y li ci mp m quan st ti, k tai th thm: ng ni l cu c hng th vi con gi nh? Oa, h! Ti thn qu ho gin, ng ngh ti km ci th ch! Vn t ti li cng thm t ti, ti ci u nhn b ngc bng phng ca mnh (nu khng phng th mt l yu qui, hai l u ri), thm ngh, gay cng mt c gi tranh mt thng con trai, th hn phn na l thua ci ny. Khiu v khng? Joanna hng phn hi. Ti cng ngi. nh mt Tng B vn dn ln ngc Joanna. B c vn h? n ng con trai phi c nh lc, nh lc c hiu khng? Chnh l ging Vn Dng, ni Thi Sn c sp m sc mt bt bin, con nai c nhy ma bn cnh cng khng (8) (khng g y nh, qun mt tiu= =). D thng no cng nhn nhng khng phi trng trn n trng mt sp rt c ra nh th, hiu cha?! Joanna nhn biu tnh khc nhau ca ba tn nam sinh mt lt ri dng li trn ngi Vn Dng, thn nhin ci: Chng mnh nhy nh? Vn Dng thch th lic nhn ti mt ci: Th xem. 1-0, hip mt kt qu nghing v pha Vn Dng. Ti tuyt vng quay sang ci tn sc mt u m bn cnh, v mt cu ta so vi ti cn tuyt vng hn. Tr mt trc cp nam thanh n t kia thot ci n sn khiu v, trong lng r l ghen t ri, hn c ta khng th b trt chn, i i giy Belle 8 cm kia, nguy him tht

(8)

Cu ny y l Thi Sn bng vu tin nhi sc bt ci, mi lc hng vu t nhi mc bt thun (, ) cho d ni Thi Sn trc mt c sp mt cng khng bin sc, cho d bn cnh c con nai ang nhy ma mt cng khng thm lic sang bt ngun t tc phm Tm thut ca T Tun. 52

V x kh tm LAM LM
Tic rng nghe ni trc kia c ta hc th thao, kh nng thng bng siu gii, phng chng i c kheo vn c th d sc phi nga. Chn nn hng v pha Vn Dng. Khng ng cu ta bnh thng nho nh m dng v khiu v li cung nhit nh vy, ng tc n gin nht cng nh c thi vo mt lung gi mi, ti cha bao gi c chng kin mt ngi con trai c kh nng kt hp s mnh m v uyn chuyn hon m nh vy. Tng B chp mt lia la di theo hai ngi kia. Ti c th tng tng cu ta ang nguyn ra c a khng thua ti. ng nhin tr Vn Dng ri. m thm th di. Ngi anh em , ng gin ch! Cu nh th khng do c ta cht khip mi l ! Ny, ung t thi! ti au lng m ming. Tuy rng c th thoi mi ung ru min ph nhng cng khng cn phi ung nh s ai ginh mt th nha. Cu ta git bn mnh, vi bung ly xung. Chc, ni tht, ti cng khng ght ci tn nghim ngh ny, nh mt r xung nh th kia cng c im ng yu. Khiu v xong hai ngi m hi nh nhi tr v, nhn Tng B chy ra mt ng ngi phch trn bn cn ti ngi bn cnh l v mt v ti. Joanna lo lng s mt Tng B ang ln: Sao th? Say ? u c chong khng? C mun nn khng? Thy ng chn rng khng trn bn, nh mt Vn Dng y trch c nhn ti. u lin quan n ti, l cu ta khng bit t lng sc mnh. T i v trc cu ta ni. Joanna sc mt phc tp: Gi sao? V hi mi din ra lng chng T cng mun v. ti nghim chnh. n phin Vn Dng trng mt vi ti. Tin th a cu ta mt on. ti ch vo ci ng trn bn hnh nh tn Tng B g . 53

V x kh tm LAM LM
nh mt Vn Dng c tia hoi nghi. Ti dng nh mt phn n p li, cu y ngh rng ti l gay th s xung tay vi tt c sinh vt ging c sao? V hi c rt thm trng thng y. Vn Dng t nhin ni. H, tng ti l cu chc? Loi ny cng em ra d d! Ti khng thiu x bng hay sa tm, nh th cht nht va mi hai ci ging, mang bao nhiu v ph by nhiu. Hai ngi c thng thc tip, t cng hi say. Ti ni ri vc ln ci ng g trn bn. Nhn i trai ti gi sc kia anh anh em em chng my chc ti s b au tim mt. Vn mun qung Tng B vo taxi cu ta sng cht mc bay, ti bo a ch trng, a li xe thm t tin l OK, d sao tn nh vy cng khng b ngi ta git tin cp sc c. Ai d va ln xe, cu ta lin m ly ti go khc. Chuyn cng d hnh dung thi, cu ta th l v vn g y vi Joanna, nhn lm ti l Joanna, ton gi thnh em, em, em,. Li xe lng ta lng tng nhn ln knh chiu hu m nh gi hai a, ti nht thi cng ming, tt th tt cho trt, nh ln xe a cu ta v trng. Dc ng cu ta t tnh c th ni xut khu thnh th, ch kin cng lm si cng mn, ch tic n din vin khng c y, b l mt hi din cm ng. Khi v nh tr cng mun, Vn Dng cha tr v. Hnh nh vn cn v hi vi Joanna, lu luyn khng ri. Ti n chn gi chic, m m bi thng, ch n khi l l ri vn khng cam lng Noel nm nay li tm thng v v nh th, ngang ngnh cng mt tip tc ho ht ngi phng khch. Nghe ting kho chuyn ng, ti lung cung giu cc th ra pha sau. V ri ? ti nhn v mt mi mt ca Vn Dng m ci ngc hi mt cu v ngha. cu y chn nn s s mt. Tht ngi qu, mun th ri, va phi i ph vi mt quan chc chnh ph Ti rt mun bit l nam hay n, gi ngm li thi nay n ng cng ng gm lm ch, nhng vn khng m ming hi. Ai ng Vn Dng gt u vi ti ri xoay ngi v phng. ! ti nhn nhc nhy dng ln, qunh qung qun ht li thoi chun b chu ton t trc, ng t: Vn Dng, qu Noel ca t u? A? cu y xu h, v mt kh x. T qun mt. 54

V x kh tm LAM LM
Ti u chu b qua, bc n cng: Qun? Cu ngay c qu cho Tng B kia cng tng, th m qun qu cho ngi sm chiu bn cu sao? Ni dc h? Ly ra i, cho d r t cng khng ci u T thc s qun. cu y n trnh. Ti dy mt theo vo tn phng ng ca cu y: Ging Sinh khng tng qu cho bn, lng tm ch gm ri h! Tht khin t tht vng, phi bi thng H, t khi no ti n o n th? Trc y r rng thy trong ngn ko ca cu y c ci hp nh c bc rt p, khng phi cho ti th l cho ai? C l ci tn vt c chy ra nc, rn snh ra m ny mua mt ci trng ht nh ba T my hng va h, gi cng bit xu h khng cn mt mi ly ra. Hc hc, khch kh vi ti sao, c tng t giy ti cng coi nh bo bi (y, coi nh khng bit chuyn lm v bnh hoa kia nha). Bi thng? cu y khng t nhin. Cu mun ci g? Ti ci gian hai ting, tha dp cu y cha chun b m nh h i v mi, em cu y t ln ging: , dng thn th cu n b, ngi p kia A, cu y bt c d t di nhn ln ti ang ci t c ngi trn ngi cu y, khng bit nn khc hay nn ci. Li tru t ri. em qu ra t s cha cho mt con ng sng Bng khng ngoan ngon dng thn th cho t i ti khng an phn ng nguy. Tiu Cnh, ng quy na. cu y l ra biu tnh bt an. Vn Dng, ti na a na tht. Chng ta lm i. Sc mt cu y cng : Tiu Cnh i, lm chi thi, cu cha tng th qua nn khng bit, thoi mi lm ti khng bit thn. T dy dn kinh nghim nh th, t dy cu cho ng c gin! Ti sng cht m ly cu y: Mt ln l , t khng tham lam u c coi t nh con gi l c, di g khng th c ri, mt ln thi Vn nh tru cu y nhng trn ngi cu y na ngy c ti c lui, i no bt u sung huyt, c nhin cn c phn ng. 55

V x kh tm LAM LM
Khun mt trng nn ca cu y hi ln: ng ni by hai tay y ra. T s khng Ti ci, ct ngang li cu y: Ming ni khng, ni li cng ln ka vi tay n ch : n ng vn l na di thnh tht ng nho na!! thanh m ngay lp tc va lnh lng li va chi tai, dng lc y ra, c ngi ti cht vt mt thng bng ln xung t. Khng c coi t nh nhng k trc kia ca cu! ging cu y v phn n m pht run. Ti hi ngn ngi, xanh mt mt ngi trn mt t lnh nh bng nhn cu y, ngng ngng ci ly lng: Ni a thi m, vic g phi ni gin th. Trc khi cu y kp m ming, ti nhanh chn chy ra ngoi. ng ca phng li, ti em ci ng va giu di nm s pha phng khch, vt ln mt t dng sc gim gim p p. CD 300Mb ca Nht chng my chc y du chn ca ti, pht ra ting rn r x xo. Not found ca Mr.children. V mt cu ni ca Vn Dng: ng l bi ca kinh in, phm l ngi tng yu nghe xong nht nh s ri l. m ti nh ngi t Nht gi sang, cn cm thy th ny n trc l Noel qu l qu sc may mn. Khi cn nghe th xem c tht s hay n ri l khng, hay l loi Rock and Roll m , ng s ti mc khc tht. Cui cng ti cng hiu, ch cn tng yu, tt s phi ri l. Chn ti au n v dng lc qu mnh. Ti em ng CD nt tan kia nm vo thng rc, ri mi bnh tnh v phng ng. Ging Sinh nm nay chng c g, th ti mun tng, li b vt b nh rc ri.

56

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng chn (9) Chuyn qua c mt ngy, Vn Dng trng c v vn bng, ti t bit m qu trn nn ui l. Ti tm cch ly lng cu y, no bit v mt ti cng ngy ng v tm, cu y cng tr nn kh chu. Vn gin ? ti ci lm lnh, kho ming hi run. a mt t m, ng so o ch. Cu y bung a, mt trm xung: Chuyn ny cng a c sao? Sao khng? Hay cu tng l tht? ti khng bit xu h. Bp! bt cm b t mnh xung bn. Lm Cnh, khng ng n mt cht c sao?! Ti b do n git tht mnh, ci u my mc chc chc bt cm, na ngy mi ci gng: T l ngi nh th, ng n lm sao c. Khng kh ba tra c phn ngng ngng, ang nut khng tri th chung in thoi t ngt vang ln. A? Ch mt cht. Ti a my cho Vn Dng, cu y chm ri ng ln, ti quay li tip tc chc cm. Xem ra cu y vi Joanna s bun in thoi t nht na gi, cng tha thi gian ti thoi mi n xong ri ri khi ch ny. Ti va bt an va nht cm vo ming. n lt my ti ku ln, l Lee. Gc my, ti lic nhn Vn Dng mt ci, cu y a lng v pha ti, khng h c phn ng, ton tm ton nghe in thoi. Ti khng bit va ny cu y c nghe thy ni dung cuc ni chuyn ca ti khng. Ti ni vi cu y mt cu d tha: Vn Dng, t ra ngoi y. Cu y khng quay li. Ti m thm ci nho mnh. Lee trong phng khch sn ch ti, my thng khng gp, trng anh ta cng ngy cng ging ngi tt, ln u tin thy nh mt hin lnh quan tm kia thiu cht na ti cm ng mun khc. 57

V x kh tm LAM LM
Tiu Cnh, em gy i y. anh ta m ti s song lng thy xng ni ln. Tha hiu anh ta h tnh gi thnh l, nhng mt cu thi cng lm sng mi ti cay cay, nh my ngy nay Trc Vn Dng vn lnh lng lng khng khi ti thn, nn c ngi d khng tht lng cng xc ng n ri l. V vy, anh ta va mi hn ti lin vng chn qua tht lng anh ta. Anh ta kinh ngc, bt ci: Sao t nhin ch ng th? Th sao, khng mun? u c, anh ta ci. Lu khng v, vn ngh mun i thm em Bt lm nhm i, c lm hay khng? Anh ta vui v m ti ln ging. ng l mo khc chut m Ti em on kh ut nghn v Trc Vn Dng ton b trt ln ngi Lee, ht co li gm lng anh ta, to thnh nhng vt mu. Lee khng ku au, ch tr th bng cch kch lit hn ln. ng kp cht nh th. anh ta ci kh. Lm sao iu khin c ch, ti bc dc dng sc th lng, anh ta th hn hn ku ln mt ting ri phng ra. Sm th. ti thy l. Ni g?! anh ta hung hng em ti tr mnh, gt gao n xung. Tiu yu tinh, xem cn mnh ming na khng! Ti ng l t lm t chu, ci ming lm hi ci thn. Tm trng bc bi, b ngi ta ngc i li thy cng d chu. C l c th qu au, lng s khng cn chua xt na. Ci k tinh lc trn y kia chc gin ti, xung tay khng lu tnh, ti go khc thm thit c bui anh ta mi h d bung ra, va th gp va lau nc mt trn mt ti: Bit iu cha? Cu P, anh ngh rng ti v anh tin trin n th sao, anh c th bc ti pht khc sao? Chng qua ti mun tm c hi khc cho i thi. Ch gi, ng ni mi lm ba lt ch khng ng y tht lng ni nha?! ti vnh mi, khiu khch. 58

V x kh tm LAM LM
Tiu qu thi! Anh ta ni gin ng ng, xuyn qua mt pht lm ti c cm gic d dy cng b chc lon c ln, tht gh tm. Sau y ti mt mt khc lc giy gia, mt mt ni khng liu mng co ln ngi Lee, va nh va cn. Trc Vn Dng, xu xa Trc Vn Dng M m mng mng tnh li hnh nh tri sp ti. Ti co co u, nhn mt chui khi chn, Lee ngi bn cnh ang g laptop, xoay ngi ly o khoc ph ln ngi ti. i khng? Mun n g? Ti ang l m, li nhn thy trn mt Lee r rng vn cn vt co. Cm rang Indonesia. Th y m c g ngon Lee lm bm nhng vn gi in thoi ku hai phn. Ti i cn co, cm tra cha c hai ming, c chiu vn ng mnh, i lp c bng, khng n hnh tng m ly tay cm xu tht nng trn a nht vo ming, tay vi mi bng long m. n t t. Khng ai tranh vi em. Lee nhn ti cm ci n, ko li o khoc ban ny b tut ra ln ngi ti. Sao c nh a nh to u, ch thy cao ln m tm hn vn cn tr con qu vy A, nghn ? Tht l Ung ngm nc i Ti yn lng gii quyt ht my xu tht nng ri mi n my ming cm. ng bc! C phi khng c tha u! Lee bt c d nhn ti lao n bc cm dng v thm thng h h b vo ming. Tiu Cnh, anh ta xoa u ti. C ngi khi d em ? Ti nhai tht bm, lc u: Ai dm, anh h? Anh sao n. Lnh c ngi. Ti rng n xong, tay hng n ci a anh ta cha ng n. n nhiu th?

59

V x kh tm LAM LM
n no mi c sc lm tip. ti cn qut a cm, mt pht n sch, ch ch ming ri b nho v pha Lee. Tiu Cnh Hai tay y m ca ti in hn ln ci o la dt tay tinh xo ca Lee. Ti mun xo ht nhng th vng bn i sau mi c th bnh thn nh khng c vic g tip tc chung vi Vn Dng ng quy na L tht, do ny ai cng thy ti quy ph l sao? Khng mun h? ti lm b ng ln. Vy ti i tm ngi khc ng nh d on ti b vc v. Tht l b cm dc lu ? ng . ti thnh thc gt u. Anh tng em chung vi mt cu trng c lm. Cu y khng thch con trai. ti dng ng kh thn nhin. Th m cng b cn tr? Tng ch cn thch em s ra tay. Ti bng ci r ln, xoay mnh nm nga mt ln trn, c gng nh li khun mt kh hnh ca Vn Dng: Ti tng th, nhng ngi ta khng b quyn r. Ti ch thiu iu ci sch bch ri cu cu y thng mnh thi , m c khi nh th cu y cng chng thm lic mt mt ci. Lee, ni xem, c phi ti khng hp dn? Khng li cun? Thn th ny c cho cng khng ai thm? Lee lng thinh nhn ti, c v suy ngm mt hi ri mi ci u dng hnh ng tr li. Ti sng cht m ly eo Lee, c gng p li, em b vai rn chc cn chy c mu. S nhit tnh ca anh khin ti thy mnh vn cn c ngi cn. D sao, d sao Vn Dng cng khng thm, c th ca ti cng khng phi trn bo, ai mun th c cho l c. Tiu Cnh.

60

V x kh tm LAM LM
Cuc tr chuyn tip theo din ra vo gia tra hm sau. Ti cun thnh mt ng trong chn. Phng trn ngp mi nc hoa vi mi m hi tanh nng tht kh chu, Lee thay qun o sch s ri ra m ca cho thong. Gi lnh a vo. quen m p, ton thn ti bt gic run ry, cng co cht hn. Tiu Cnh, em bit anh ln ny tr v lm g khng? Lee tr li bn ging ngi xung, xoa u ti. Thch ni th ni. ti mt mi n tay anh ta. u c sau y ch thy nh h khng v tn. Vn d mun lm tnh thot khi cm gic tch mch, ai ng cm gic y ngc li cng mnh lit hn. Anh phi ng ca chi nhnh bn ny, chuyn ton b v LA. Anh ta iu thuc gia ngn tr v ngn gia, nhng khng ht. Lm LA thun li lm ng khng? Chc mng. Tiu Cnh, anh nng cm ca ti ln, p ti i din vi anh. Anh c th s khng bao gi tr li na. Ti khng ni li no, ln nm cht ga ging. Khng mun ni g vi anh sao? Ti nhm mt lc u. Cm nhn c nh mt tht vng ca Lee, ti khng nh lng lin ni: Thun bum xui gi nha. Ngay tc th c ngi trn tri t trong chn b li ra, ti rng mnh, b bt nhn thng vo khun mt bng bng tc gin ca ngi kia. Tiu Cnh, em rt cuc c tm khng?! Ti khng nghe nhm ch? Anh ta trch mc ti? Ti gng ci, Lm Cnh ti mi l ngi b vt b ch? Khng ng li b ch trch, ti v ti nha. Theo anh i LA nh? ging iu nh c v cu xin. Khng ng sc hp dn ca ti ln nh th, ung cng ti vn lun t ti khng thi. Lee, khng ni m ch, anh dn ti i LA? Th b ch tr trung xinh p ca anh th tnh sao? Ti l g ca anh? Con ca bn? Tnh nhn? Hay l con anh? 61

V x kh tm LAM LM
Lee c mt gia nh hu danh v thc nhng vn l mt gia nh, ti cho ti lc ny cng khng mun bng chc thnh bn th ba. Ch cn em ng , chuyn khc c giao cho anh. Ti thy v cng chn ght, t nhin pht hin mt ngi ngc nghch hn nhiu so vi mnh ngh! "Lee , MB cao cp LA cn nhiu hn y, vic g phi mang theo mt ngi ca qu kh." Lee ni gin: Em ngh anh v em l Khng c ni, n cht i! ti bt tai. Li thoi bun nn ny li do ngi ti khng ch mong ni ra. Ti bit Lee thch ti, thm ch c th coi l yu d anh ta vnh vin yu nht chnh bn thn. Em hy nghe anh ni Khng nghe Em phi nghe Chng ti hn chin ln qua ln li trn ging, mc ti cn x in ln anh ta vn th bo lin tc ko chn ti ra, cm vo. Ti khu, khng ni g m bm cht ga ging. TMD au qu i! Trc Vn Dng, i ngc, ngi ta coi ti nh bu vt, cn cu li khng thm. i ngc. V n nh (ti t mn gi ci nh tr hai a thu nh th), n sng rc. M ca khng ng thy Vn Dng ang phng khch ngi trc bn n cm. Thi quen ca cu y vnh vin khng bao gi thay i d v bt c nguyn nhn no. T v ri. ti ci v t. Coi nh pht l du vt Lee lu li trn mt. Cu y cn cp mt ci g , ch im lng.

62

V x kh tm LAM LM
C nu cm t vi khng? i qu Ti v thc din kch, c tm bt vi a ri gp m nm hng vi sn ln trong ni. Khng lm phn cu. cu y ni. Ni a. Ti ci h h. Lm mt mnh sao nhiu th c. Tha cng l lm cho ngi khc. ng ng vo. cu y lnh lng. Hai ngy qua in thoi cng khng gi, t sao thn thng qung i bit cu hm nay v. Ti b bng, ci ci th m xung: Ni cng ng. Ly ti bnh quy trong t lnh ri v phng. Phi n, phi n, d dy ti khng tt, nu i s au n hoa mt. Lm Cnh! Ti ng li, va nht bnh quy vo ming c cn rm rp. "Ra ngoi ch t cng nh mang di ng, khng th cng phi gi v. Cu u cn l con nt na, ng lm ngi khc phi lo lng!" H? ti nhn nhn my. Cu lo cho t? Cu y ci u tip tc n: Sau ny t lm by bn ngoi i. Ti thong au n, bt ci. Mun t khng lm lon rt d. ti ci ng ngn. L ngi th phi pht tit, cu gip t gii quyt, t s khng cn c th yu t ca my lo gi na. Nh vy i, ch cn chp nhn t, t Bp! cu y p mnh xung bn. Li tht bi. Ti nhn vai, thc thi ngm ming, v phng. Trong phng khng c nc m, ti nhai hai ming thy nht nho v v, lin nm c gi to vo thng rc. Ngh ngh mt hi, ly ra hai vin gim au nut xung cng nc bt ri i n bn ging nm xung. Lm Cnh my ng l kin cng, ti ci khan hai ting vi mnh, mi ngy kin tr nnh nt ngi ta, thn kinh vi dy da mt tht ng ngng m . Phng khch c m thanh k qui truyn n. Vn Dng do ny tr nn thng xuyn nng ny, hnh nh ang chu p lc no . Ti hy vng cu y c th mm 63

V x kh tm LAM LM
ci m p bnh yn, nhng mi ln u thy np nhn ni kho mt cu y ngy mt nhiu thm. Ti mong ngng ngi kia, lm mi chuyn c gn cu y nhng thc t li lun tri vi suy ngh.

64

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng mi (10) c lu thin phng lin d v(9). Vn Dng my ngy lin i sm v khuya, ht vi mnh trong th vin li sang phng th nghim. Ni l chun b cho kim tra cui k, nhng tht ra c v khng mun gp mt ti. Cc chng , sp khng chu ni cn b ngi ta ght n nng ni ny. Nhn h rnh ri, v mun git thi gian nn ti n bar chi. Khu vc xung quanh i hc Thin Tn cng l ni ngo h tng long, tuy khng c kh th nh Narcissism, nhng cng tm chaaso nhn c. Ti hin ti ang ngi ra Amour, ch ny thng xuyn xut hin my a nhc kh sng sa. i vi ti m ni, n ng chia lm hai loi, mt loi ln ln ging Trc Vn Dng, p trai phi bit, loi cn li khng ging Trc Vn Dng, chng h lt mt. C nhn ti cho rng Amour cn lu mi bng Narcissism v pha ru qu km, cha bng mt na ca Trc Vn Dng nm . Ngy y ti hi qu chn, ng l ng b thng nhc khi d. Ti thy bun bc v tnh c gp Joanna ang vi Tng B, v mt thn thng. Nhn Tng B chn tay lung cung, ni lu c li, mt vn trng bch nhng lc ny li sng ngi, thn thi thng hoa, on chng chuyn tt thnh. Th khc no hoa li cm Ti va ghen t va thm thung, cu ta xu ma ch qu hn vn ca c cc phm nh Joanna, ti y l tuyt th m nam ngc th lm phong m gi ny ch c nc ng t xa ngm trm ngi kia th ngn than di.

(9)

c lu thin phng lin d v: xut pht t tc phm Tnh th hng ngn ca Phng Mng Long. Gm 2 cu: c lu thin phng lin d v thuyn tr hu ng u phong ( ). Gii ngha: phng dt cn phi tri qua sut m ma, thuyn n tr cn phi i ngc gi. Hm : ho v n ch, tai ho n dn dp. 65

V x kh tm LAM LM
Kh trch Vn Dng do ny kch ng n th, ra l tht tnh? Ti bng tnh, tha lc cu y suy sp v tht tnh, ti lao vo c qu tin khng? Ci kh. Lm Cnh , ng quang th khng i, sao my c thch m u vo bi rm th ny? Cng ngh cng m c m on tri trch t, ti hc Tng B ung ru nh nc, ang ung th c cm gic sau lng b ngi ta chc ln mt pht r au, ru phun ra th khng ni, n nc mt nhn nhn lu va mun tun ra b do cho chy ngc. ti trn mt nhn. Cui cng cng tm c em! ci k b ngoi cn di mc trung bnh nhit tnh, mng r a tay ko ti. Anh l ai? Khng nh sao? Hm party Noel c thy em, ai d chp mt ln mt tm, anh nh hi ci cu p trai i vi em hi thm, cu ta c nhin Thc xin li, ti khng nh. tm tnh khng tt nn khng c hng tip chuyn vi ai. Ngi ny cng khin ti thy n tng, khi khng bit trong mt c sn hay sao m thy lo ta c ci cm ging Trc Vn Dng gi nhn li tht kh a. Lo ta t nhin tr mt: Em trai , ng c ru mi khng mun ung li mun ung ru pht. Uy hip ti? Ch , c bit ti l ai khng?! Ti lm li. Bit iu cht, khng c ch m xem! Bn tay th rp t sau c ti do dm. Th ra trong chnh ph thnh ph u l ci loi ny. Ti rt c li, ngoan ngon tho hip. Mt lo ta cng ngy cng gn Ch cht! ti ngng ngng. i ni khc Lo ta sng rn theo st ti n toilet mt x xnh vng v no . 66

V x kh tm LAM LM
Tiu Cnh! k kia mng chy c nc mt. Ti ci nng nu vi lo. Mi lm pht sau sng khoi y ca i ra. Cm gic c trt gin qu tht h d~ tuy chn c au mt t. Va ri p ng hi qu tay, hnh nh lc in ln dng sc qu trn m trt chn ri. ng ch y phng chng by gi mo mo m m bin dng ang nm hi ci di b ra tay. y ny g ch, d sao mt ng trc v sau khi b nh cng chng thay i g. Hn ha hn h v nh, va ng ca lin nghe thy ting chung vang l n. Ch, hn gh Ti kch ng xoay ngi chy ra m ca: Vn Dng lu cha gp, em vn khng thay i my nh? ngi ngoi ca anh tun ci tao nh n d thng. Ti cng ngi trong pht chc, anh ta ung dung i vo, nhn xung quanh: Ni nh th ny cng c sao? Nu l anh nht nh s khng em chu kh. Li l Lee? ti ci lnh. , khng. anh ta ci khoi tr. L ngi mi b em nh gy xng. Anh bit anh ta, anh ta ni cho anh bit v hi c thy em, tuy khng bit tn nhng nghe t li th cn ai ngoi Tiu Cnh nh chng ta na. Ni vng ni vo chng qua mun khen ti, ti h mt ting. Em c bit k b em nh l ai khng? Ai m qun c lo ta l ai, b s chc? Em qu l vn khin ngi khc khng th khng thch em c. Run ry. Anh theo di ti. t ban ny Amour sao? Tiu Cnh, chng qua anh rt nh em. Eric nheo mt, ging nh d th ang tp trung quan st con mi, kh lim mi: Rt nh dng v em lc trn ging v c ci bnh hoa kia na.

67

V x kh tm LAM LM
Ti lui ra pha sau tng bc, bn nng cm nhn c nguy him, ng l ti ang s, s mun cht. Anh ta cn m hn lc trc ti p cho mt c, nu m tr li m bo ti chu khng thu, ngay tc khc s u ri mu chy nm ngay cho m xem Ti khng ging anh ta, chy mu nhiu th cn cha cht, qui vt! Em l ngi u tin dm nh anh, Tiu Cnh . anh ta chm ri tin li. Ti tip tc li bc. Ngi ny khin ti thy lnh sng lng. Em c bit khi bnh vin tnh li, chuyn u tin anh mun lm l g khng? anh ta ci u xung. T trong nh mt anh ta ti thy trn y dc vng, nim mun chy trn trong u vt lo, ch l chm mt bc. !!! Nm trn s pha, b bp c, mt bng, ti ngt th liu mng giy gia Eric em chn chen vo gia u gi ti ngn ti chng c, mt tay nhanh nhn ci c vt tri hai tay ti vng ln u. "ng a!" ti c sc ln ting, yt hu b bp nght. Anh ta h ming cn tai ti, au n run ngi: "Em tng chng ta ging nh ang chi a sao?" Ting x o, lng ti mt trn lnh lo, tip theo tht lng b ci ra ri n qun jean Tn dng lc k kia khng ch , ti hung hng dng u gi mnh vo h thn anh ta, anh ta quen nn trnh c, phn cng p chn ti n trc ngc. Ti tht s hong s: Khng c lm ba Chuyn ny, anh mun t lu Eric mm ci nhn ti, lc c tay mnh m lm ti au n. Em m bit anh nh nhung thn th ny n mc no, nht nh s cm ng Anh tng th vi nhng ngi dng dp nh em nhng t v vn km mt bc. Khng c Dng v c ma kia khin ti kinh hi n mc bun nn. B tra tn mt ln na th cht chc. Ti sn gai c ngh. 68

V x kh tm LAM LM
Mau bung ra! ti lng tng gng y thn th ang p ch mnh. Bn ti sp v ? Li i sang thng khc? Khng phi! ti ght anh ta dng ng kh nh vy ni v Vn Dng. S ngi yu mi nhn thy th ghen sao? bo khng phi! Khng phi th tt, anh chng ngi c k nhn thy u. Sp nhp th bo. Ti thm thit ku ln. Tri , k i Vn Dng d th no cng ng c v, ng v Ting ca m lc ny vang ln khin mng tai ti au nhc. Nghe ting chn Vn Dng, mt ting, hai ting ri dng li. Eric chn mt tm mt, ti khng nhn thy nhng c th tng tng c v mt xm ngot ca cu y. B ngi khc xm phm trn s pha phng khch, hai chn dang ra, t th tht kh coi. Khng c n y! ti go khn c ging. Ti khng mun cu y nhn thy dng v dm ng ca mnh, th cht cn hn phi xu mt trc mt cu y. Cu y i my bc ri ng yn, hnh nh nhn ra Eric. Cc ngi ang lm g? thanh m cng ngc n cc im. Nhn m khng thy sao? Eric quay u. Sao th, cha tng lm vi cu ta? Ti nghin rng kn kt, n lnh: Khng c ni C ting bc n rt nhanh, Eric ang trn ngi ti b ko ra c ngi ng uch trn t. Vn Dng sc mt xanh mt nho n m mt trn, biu tnh dng nh ang dng lc ln nht in cung ci bao ct ch khng phi ngi. Eric lun th thng phong hm nay c nhin khng th phn kch, b trng vi c ch mng, cht vt khng ng vng phi da vo tng. 69

V x kh tm LAM LM
ng nh na ti na ngy mi khn khn ging tht ra my ch. Vn Dng thm hai ci mi th hn hn dng tay, lng hi cong li, cn gin vn cha tiu, ngc php phng. V a nh th m ng n tao, Eric chm ri ng thng, lau vt mu kho ming, ci thn nhin nh trc: Rt khng ng, sau ny my s phi hi hn. Vn Dng nghin rng sit cht nm tay. Khi Eric i din vi Vn Dng, trn mt hin ln mt tia kinh ngc: My Ct i! Vn Dng hai mt bng. Ni ny khng c ch cho k h lu nh anh! Ca b m rm mt ci, Vn Dng nm Eric qun o xc xch ra ngoi. Ti xu h co ro trn s pha, khng dm ngng u nhn cu y. Vn Dng i n, ci c vt trn tay ti, ng tc th l. l ngi ang qua li vi cu? Vn Dng ni c phn chm chc. Ti m ngi co qup ng dy, dng tay ngn tr dng l. bo khng c lm cn m! T lm t chu! i tm i, t em s pha i ty sch. cu y dng lc y ti. Ln sau mun lm g th lm ngoi, ng mang k khng ng hong v. Ti khng nh gii thch l mnh b cng p. Trong lng ht hng, cu y ni cu cng khng phi v nhn thy ti cnh ngi khc, m l v ti a ngi ta v nh lm by, cn lm bn ci s pha yu qu ca cu y. . ti yu ui p, ci gm mt, tp tnh i vo phng tm. Cu khc? Ti chi: Khng c. Cu y th di: T i chnh nc m cho cu. Ti ngi mt mnh trong bn tm ln vi gi, khng hiu v l do g li khc thm thit nh vy, mun dng cng khng dng c. Vn Dng. na m ti g ca phng cu y. Cu y bt n chng ni cu no, ngi xung vi khun mt tnh to. 70

V x kh tm LAM LM
Cha ng ? ti do d i vo ri ng bn ging. Cha. Chuyn g? ngn gn v lnh m. Vn Vn Dng, t mun ng vi cu. Cu y kinh ngc nhn my: H? T t lnh. ti run lp cp. Ch mc mi o ng, chn khng thm x dp, ng trn nn t thy lnh thu xng. T cho mn ti chm nng nh. Cu y nhch i mi nhn nht, chun b bc xung. Vn Dng ti vi nm ly cnh tay cu y: T, t ch ng thi t s khng lm g T khng quen ng hai ngi. cu y ng ln i tm dp. Ch cht, t i un nc cho Ti m ly lng cu y, bm cng. Ti nghe thy ging mnh gn nh cu xin: Vn Dng, gip t i T s nm yn, s khng quy ry cu, Vn Dng Im lng mt giy. Thi i. cu y lnh nht ni, g tay ti trn lng ra. Ti nhn ngn tay tng ngn tng ngn mnh m b tch ra, t nhin khng khng ch c bn thn. Cu cu c thnh kin vi t? T s khng lm g vi cu u m cu phi lo Cu s t nh th s nh th Khng mun cng chung vi t ch g! T ght nht ngi nh th, ngoi mt nh khng c g, sau lng khinh thng ngi ta o c gi Vn Dng lng lng nhn ti mt lt, khng ni ting no x dp i ra ngoi. Vn Dng! ti lung cung, tht kinh nhy ln mun ui theo. T sai ri, l t khng tt, ng gin m, t v phng ngay y, khng lm phin cu na. ng bc mnh. Cch! cu y ng ca li. Chn trn trn mt t lnh lo, ti ng ngc ng lng ngi. 71

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng mi mt (11) Cch! cu y ng ca li. Chn trn trn mt t lnh lo, ti ng ngc ng lng ngi. Cn cha ln ging sao, tri lnh th ny ngay c dp cng khng i, mai li au bng cho m xem. Ti nh c cho qua ca, tay chn cui cng cng c th c ng, vi vng l eo ln ging chui tt vo chn. Tht l tuyt L ging ca Vn Dng cn phng pht hi m ca cu y Ti nhm mt li co cht chn. Thc xin li, Tiu Cnh. Ti c tng cu y ng ri, t nhin nghe thy ging thm th bn cnh. y l ln th hai cu y xin li ti. Bun ci chnh l cu y khng lm sai iu g. Vn Dng bng nhn ra ti khng c ng tnh. Tiu Cnh, sao th? Ti cng run ly by hn, rng va vo nhau canh cch: Lnh Chn bng u nhng cu ri m thanh m bi ri, c h v khng ngh ra cch no c th khin ti ngng run ry. Lnh Cu y ngp ngng hi lu, mi nm dch sang vng tay m ti vo trong lng: C thy hn khng? Sng mi bt gic cay cay. 72

V x kh tm LAM LM
Vn Dng T lnh ti chn su vo ngc cu y. m cht mt cht c c khng? Vn Dng Cu y khng tr li, dng sc m ti st li. C ngi p st cu y, m p n nhng ny, tht d chu, dng nh i ny kip ny cng chng th c giy pht no hnh phc hn c na. C chuyn g th? ging ni rt i du dng, hay l do lng ti thy vy? Khng c Ti thp ging, cng dn st u vo ngi cu y. Sao li khc? Khng c ni di trng trn, o Vn Dng t sng nc mt. Tht l, c nh con nt vy. Vn Dng xoa u ti, mt cch vng v, lng bn tay m p khn cng. Vn Dng ti nghe thy ging chnh mnh nh pht run. m t c khng? Cu y cng ngc mt lt. Xin li nhng Vn Dng m t c khng? Mt ln thi cng c xin cu Xin cu y Ti khc tht tht nghn ngo. Tht l ti tin Lc ny cn i hi ngi ta. L v hm nay cha c gii quyt ? ging c phn bt rt. Ngc qun au ngay c li cng khng tht ra c. quy ry hai ngi, t nn n b mi phi. 73

V x kh tm LAM LM
Ti cn rng giy gia mun y cu y ra. Thc c li. cu y ci u, m cht ly lng ti. t gip Ch dng tay m thi, ngi khin ti c th bn rn n th, ngoi Vn Dng ra th cn ai na. ng tc trc trc, hon ton chng h c kinh nghim nhng li lm ti nng chy, thiu cht na tan chy. Tay cu y va ng n i, ti c phn ng, ngay t u c hng th s mn trn y ngy ng, khoi cm ton thn nh cun ti i. Run ry co ro trong ngc Vn Dng, thanh m nh b chn li. C c khng? tay kia ca cu y lt qua c khng ngng lau nhng git m hi trn trn ti. Ti co li cn mt pht trn vai cu y, tnh cm o t n cng nhit kinh ngi tch t li, cui cng ti cng xut ra. Ti th dn dp, vai Vn Dng b cn hi run ln. Cu y nh t c bo co hng xut sc m th pho mt ci, ton thn u th lng. Tiu Cnh n ch? Mn m bung, may m cu y khng nhn thy sc mt nh tm luc ca ti. m ting p li nh ta ting mui ku. Da mt dy nh ti, nhiu nm nay cha tng bit n hai ch thn thng vit ra sao, y vy m hin ti mi bn cu y vi pht, tim p thnh thch, ngay c u cng khng dm ngng ln. Cu y thy xong bn th pho a tay ln u ging ly mt chic khn, chi chi ri cha ra a cho ti. Ti thn tnh bng nhn ly, loi sn sc ny ch khin ti cng xu h. Ng i. cu y v lng ti, thanh m c im khn khn. Ti li m ly lng cu y, em hai chn lnh nh bng cun vo chn ca cu y si m. Cu y y y, min cng mc ti bc ng lm nng nhng thn th li nghing dn ra pha sau, to khong cch gia hai ngi. Mi xa ra mt cht thy trng vng, ti ln tin gn, cu y nhy bn li li. Ti gin di m cht ci lng mnh mai kia, dng ht sc bm dnh. !!! Ti kinh ngc bung lng tay ra, nh mt cu y trong bng ti nh ln v cht vt. Cm gic ny l con trai u bit. Ni cng ln. 74

V x kh tm LAM LM
Cu y cng c phn ng. Lng yn i din trong vi giy, bu khng kh gng go gia hai a nhanh chng tng ln n mc kh th. Xin li cu y lng tng, cn mi x dch ra pha bn kia ging, quay lng v pha ti. Dng nh cu y c thi quen ni xin li k c ch v mt l do v vn no . Vn Dng ti cm nhn c lng cu y ang cng ra. Ngi nhm dy, ti tm ly vai Vn Dng, dng sc xoay cu y li, trc khi cu y kp phn ng ti nho ln hn cu y. V qu kinh ngc Vn Dng kh h mi. ng vy, l ti mo him, mo him dng tt c dng kh cn li xc sc cng s mnh. Nh kht khao c m, chng s l ln duy nht, mt ln cng khng sao, cng sau ny s chm ri nh li, chm ri tn hng ci cm gic bn nhau. Khng cu y c c hi c tuyt, ti na nm trn ngi Vn Dng, hai tay gi mt cu y, bp cht ly hm cha kp ng li, u li liu lnh d xt i vo. Cu y di ra tu ti dy da trong pht chc, ri bt u theo bn nng m khng c, mi mi lc mt thi lui. Ti lin bo dn hn ti, khng bung tha u li mm mi kia, liu mng bt gi, dng sc qun quanh. Thy cu y t v cam chu, ti bin ho mi gc , xoay ng trong khoang ming m p, mi n khi chnh mnh kh th mi t t ri ra, si nc bt trong sut gia hai b mi khi y phin tnh n xn xang. nh trng ngn ng t ngoi ca s chiu vo, mt hai a hin r mn mt. Cu y th hng hc, trong i mt ang nhn ti lo ln loi tnh t xa l. C l l ti p buc cu y. Cng ch ti bit r nhp tim ang p lon x ca mnh. V qu cng thng m c tay v chn u lnh ngt. Khng c thi gian t hi, ti li ci xung, hn n ci c trn nhn, va cn mt va chm ri i xung, hai tay ri khi khun mt anh tun, di chuyn khp ngi cu y, khun ngc rn chc, v ng eo gy mn cm, cui cng l qun ng, nh nhng chm n dc vng ang c chu ng. Vn Dng hong s, ging ni khn khn lp bp chng r l km ch hay trch c: Dng tay

75

V x kh tm LAM LM
Ti khng th xem nh ang khiu khch c, tht s khng th, i vi cu y, cn bn ti hon ton mt i ci gi l l tnh nn khng h c cht k xo g, tt c ng tc hon ton xut pht t bn nng. Tiu Cnh! Ti b ngoi tai, ko lp vi mng ra, hn ln ri mi ngm ly. Tuy rng dc vng trng to chn vo n mc kh th, ti vn c sc dng u li du dng qun ly va chm. ri! Tc b ko ln, ti au chy c nc mt. Tc gin ri sao? Mun c tuyt sao? Mt trn hoa mt, ti b cn li, cu y ci qun o ti, ng tc c v th l thiu nhn ni, nhng lc so vi bt lun k no trc y u khin ti xc ng hn bao gi ht. Ngc b mt mnh bo, ti run ry ngi dy bt lc m cht ly c Vn Dng, da tht nng nh la dnh vo nhau n khng phn bit r m ca ai vi ai na. eo cu y ti ch ng dang rng hai chn ra c c, hi th hn hn, t lng n nh u run ln tng t, khng cn phi u ym hay tin din, ch cn c th chm vo cu y l ti thy mn nguyn lm ri. Bn tay to bn m p vut ve pha sau, chuyn xung di thn, lun vo bn trong khai m. Ti nhm mt li, ch i giy pht di ng ng kia. A S xm nhp mnh bo khin ti c ngn chn cng co li. Ti ci xung go tht, d vt tin vo su bn trong ko theo au n khng phi c th sm bin mt, m cu y cn chng chn ch thng tin, ti cn cht rng, c gng h hp, th lng. n thi im Vn Dng khng bit nng nh m m thng vo, mi ti gn nh b cn nt. S kt hp mt thit khin c hai kh s th dc, ti m to mt nhn cu y v tnh dc m nt mt bin i, mi lm tm m hi, ch cn lic mt ci ti c th sa vo nh mt sng rc nh c ngn la thiu t khin tim ti p rn rng kia. Vn Dng ng i ti ht mt hi tht su au n du i dn dn, nh ging ni, kh vn vo tht lng. 76

V x kh tm LAM LM
Cu y nhn ni n cc hn ging nh mt hi bng pht, in cung m vo. Khi cn kch tnh tr nn si sc y h o c ngi ti m chm trong au n cng nhc dc, ti m h xi l, kh lng m ni cu y na. Vn Dng ti m cht c cu y, cm gic c cu y cng thm d su hn. Ti hon ton ri vo trng thi chong vng, khng ngng lc u, mun thot khi i mt ang ni ln tng sng m. Khng bit t lc no, cu y ci u hn ti, tay chuyn qua lng, em c ngi ti b ln. Ch nh nhng vut ve cng khin c ngi ti run ry ngoi tm kim sot. ng tc ngy mt nhanh. Ngn tay v lc bm vo vai Vn Dng, hai chn qun cht vo eo cu y. Vn Dng ang m ti, ngi ang trong c th ti, l Vn Dng Mi ngh vy thi m c dy thn kinh u ngn tay hng phn hn ln, khng ngng git git. Vn Dng khi ln n nh im ti gi to tn cu y th l ri, hnh phc th l ri K qui, trong mt cht c cht lng chy ra l g th nh? Vn Dng! Vy l ri, cu y m ti Rt ng Kh lay ng mt, li chp chp. y khng phi phng ca ti. Ti bn thn nhn trn nh, on k c m qua cn ng li dn a v, hnh nh ca ti hin ln trc mt, trong u oanh oanh mt trn, t trn ging bt dy ri li ng phch xung. au C thn u au Phng ng trng khng c Vn Dng x l sch s d thng, qun o khi nm xung t cng khng thy, ga ging c i, ngi ti cng c lau bng long, trn cn thoang thong mi o ng thm du du. Tr nhng vt sm bt mt trn ln da vi vng pha trong i vn cn d v, cng cn au nhc tng hi ra, khng cn bt c du vt no khc. C nh ti hm qua khng h pht sinh chuyn g. 77

V x kh tm LAM LM
Cm gic b b ri do ti phi nhc nhch, gng gng ngi dy, i chn trn xung ging, y ca phng ng ra. Phng khch trng khng, ti i vo nh bp. Trng tri. Tuyt vng tm c trong toilet nhng mt cht hi ngi cng khng c. Cht nh ti bui sng ln u tin chng ti pht sinh quan h, hnh nh cng sch s nh th ny, v cng sch s. ng khng ni, ti khuu dn xung. Nc mt dng nh tun ri, ming cng khng m ni na.

78

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng mi hai (12) Chuyn g th? Khi hai mt dn nho i mn cht, ging ni y khin ti git bn mnh. Ngi kia t trong phng ng ca ti i ra, bn khon ci u nhn ti, trong tay cn m mt ci chn bng dy cm. , t cu y ch vo chn trn tay, p ng ni. Hm nay nng ln cao, nn mun phi phi chn ca cu v cu ni lnh ga ging vi qun o git sch ri Cu y khng b i, tht s l qu tt. Ti th pho nh nhm, y lng li nhen nhm hi vng. Hai ngi i din vi nhau, c th nh cht sng li cm gic ca ti qua, khun mt tun t ca Vn Dng ng hng thn thng, nh mt di i, khng dm nhn thng vo ti. Chuyn kia ti hm qua Ti thp thm nghe phn xt cui cng. Ti hm qua xin li Tng ting nh khin nhp tim ti gim dn, nhng rt cuc li khng ngng li, c nh vy, ngy mt chm hn. Khng sao ti khn khn ct li. Xin cu ng ni thm g na, t bit cu mun t lm g. T s qun, tuyt i khng nh li u, nu cu mun t bin mt vnh vin, t cng cam lng. Tht s xin li ng ni na, xin cu y! 79

V x kh tm LAM LM
Ngc , ti bt gic ci r ln. y ny ci g, cu u c li. Rt cuc cu y cng nhn ti. Ti ci ha ha bnh tnh v u: Khng cn phi lm biu tnh nh va git ngi th, t c phi con gi u, s khng bt cu chu trch nhim, yn tm. Lnh qu, phi i mc qun o m mi c. Ti rt c li run cm cp, i vo phng ng, trc khi ng ca li th quay u ci vi cu y: Xin li v d d cu. Ti khng ly c thay qun o m ti lnh tht, t ri tim run ln t ti. My mc ci khuy o, ngn tay ng cng chng chu nghe li, phi n na gi ti mi n mc chnh t. Li mt thm mi pht lau kh nc mt trn mt khng bit ri t khi no. M ca ra, Vn Dng vn im lng ng phng khch, nghe thy ting ng lin ngng mt ln nhn v pha ti. Ch trnh i tm mt nhy bn ca cu y ti cng kh s khng chu ni. Tra nay n g ? , cu thch n Nht h? thm ngh phi tm vi mt l do ra ngoi ht th mt lc. T i mua rong bin vi sashimi nha mua ca sushi th hn. t i. cu y bun b ni. nh ngh ngi i. t. ti khn trng lt qua ngi cu y, lc chm vo nm ca bng c cm gic nh ang lng trnh. Tiu Cnh Ti cng ngc, ni tip xc nng ln, bn tay m m kh ro ca cu y t trn tay ti. Cng thng cng kinh ngc khin ti bt ng, khng nhc nhch c, mc cu y g tay ti khi ca. Sau cng c hai tay u nm gn trong lng bn tay ca Vn Dng. Cu y lng lng ng pha sau, mi ngn tay an vo nhau. Ti hi run run, bt u thy bi ri. Rt au ng khng? hi th m p ph vo tai, ti nh ngng th. Chc rt au? Xin li ti qua nht nh khin cu b au L t khng c chng mc 80

V x kh tm LAM LM
Khi cu y ko ngi ti li i din vi mt mnh, ti chng h c tuyt. Phn chiu trong i mt phiu lng ch cch mnh mt khong nh kia ti thy v mt bt lc yu ui ca mnh. T, t mun i mua hi th nng hi cng ngy cng gn c h c th ng vo mi ti, tim p lin hi, ti l nh ni ri t nhin im bt. Cu y bt thnh lnh hn ti, ti yu t giy gia, c hi hi cng khng c. Cnh mi m t va nng bng va mm mi bao ph ln khp mi ti, lc o rt mnh, chuyn ng li du dng. N hn thun khit nh nhng khin c c th ln linh hn ti u b tnh cm mnh lit kia quyn r, ti cha ra bao gi bit th ra mi chm mi li c th rung ng n tn tm can. Khi , cu y vn lun nm tay ti, bn tay to ln gng m trn nhng ngn tay ln h gi ca ti vo trong , lu luyn khng mun ri ra. Mi cu y ri ra, ti mt im ta m ci u, dn mt vo chn mnh, l tai v cm nhn c ci nhn chm ch ca cu y m nng rn ln. Nh v sm nh. Ti vi gt u, rt tay ra khi tay cu y. Lc chy xung cu thang hnh nh cn nghe ting mu si ln trong ngi. Ti a bn tay va c cu y nm che mt li, trn y cn lu li hi m, khng cn lnh lo nh trc na, mt ti lin bng nng hm hp. Cha tng tri qua chuyn kch lit m ngy hm sau cn c th bc thnh thi nh th, ti c cm gic nh bay ln my, m i cnh chnh l tnh yu. Ti ngh, hoc gi t khng nh, trc khi ra khi ca ngi kia bng tng cho mnh mt n hn su, hn l im bo ca tnh yu. B mi, ngn tay kia nh ni cho ti bit rng cu y thch ti. C l cu y ni xin li khng phi v ln ging vi ti m l v trong lc qu th bo. Ti theo ca s trn xe bus nhn mt mnh, bng, cng n ci v t l. Vi mt nim vui nho nh m vn y. Nu m c c tnh yu ca cu y, chc ti ci n rt quai hm mt. Trc khi mt i thc, ti cn ang chn my ci hp sashimi c hi Vn Dng thch n, bao b trng c v v sinh bt mt, ti dc ng i cn thn gi trong tay, ch lo cm cht qu s lm hng ci hp sashimi ti ngon tinh xo kia, nhng khi ti b t ng n b qung ra mt ch, mu ti thm ra ngoi.

81

V x kh tm LAM LM
B a vo mt cn phng c hai ngi n ng, mt k l Eric, k kia ti cha tng gp qua, dng dong dng cao, khun mt anh tun xa l, nhng khng hiu sao nhn qua c cm gic quen thuc. Khp ngi nng nh la t, ti nm trn ging kh s vn vo, ga ging th rp c vo lm ngc ti au rt, ngi n ng pha sau th l ng chm, bng cun li tng cn, ti cn cht mi mun nut v ting tht kinh ngi sp vt ra khi yt hu. Tay nm cht ga ging, s tra tn nh mun em x rch c th ti vn cha ngng li. Dng nh qua mt gi dc tnh tht mnh. Ti cht lng ngh. B h dc khng phi l ti m l k ang th bo vi ti. Trc khi p ch ti, khun mt anh ta nhn nh khin ti hoi nghi ai mi l ngi b hi. Cung lon x toang qun o ca ti, nh mt trn y tuyt vng cng n au, anh ta khng mun nhng th thuc Eric nht vo ming anh ta hin nhin nh l tr ng ngnh nht. Dc lc theo thi gian cng vi pht tit m dn dn gim trong c th, n khi anh ta hon ton bnh tnh tr li, ti va c th ra lin chm ri c ng. Tt c kh lc cng phn n tri tut, ti n nm trn ging. Ti nghe thy ting anh ta ng ln, b nho v pha ci my quay mun ot ly. Sau mt trn ging co v ch, anh ta run ry yu t: V sao Ti ch mun thng ranh kia xem b dng ca ng b n yu thn g khi lm tnh cng thng khc th ra sao N nht nh khng ng ti. Cu trn ging chng khc no ch hoang c Bp! mt ci tt tht mnh. Sao cu bit n Bp! ln ny n lt anh ta b nh. Eric bnh thng hay ct nh lc ny ging ni y phn n: ng coi ti nh a ngc! Giu ti nhiu nm nh vy C con ln n th Cu t bao gi cng c ta kt hn?! Mi khng y c vi nm m chuyn tt g cu cng lm. Ti khng c ging ni h thp xung.

82

V x kh tm LAM LM
Cn gt ti sao! Eric nm ly tc ngi kia, ng tc tn nhn. Nu khng tn mt thy a nh kia, ti cn khng bit cu sau lng ti lm tr g! Cu c hng th vi ph n, sao ti khng hay bit? Chng phi cu vn ch thch n ng thi sao? H?!!" Cn na Eric bt gic ci. Thng nhc kia b ngoi khng ch ging cu nh c m tnh tnh cng vy. Nu em th ny cho n xem, thng nhc cao ngo nht nh chu khng ni. Cu sc sinh! anh ta pht in, nh Eric mt trn, Eric hi sng ngi y anh ta ra, i ti ci xung nhn ti: Tiu Cnh, hm nay em ngoan lm, biu hin rt c nha. Ti trng mt, c hng khn khn: Ti sao li l ti?! Mc cc ngi c n on g, u can h n ti? Ti lm g? V sao li i x vi ti nh vy? A. Eric mm ci, s khun mt lnh lo ca ti. Bi v em l ngi tt nht Tin anh i, em ln sn khu s hiu qu hn, mu sc sng ng hn nhiu. Ti nh tot vo mt anh ta. Eric tnh b lau i, mm ci ng dy n trc mt ngi kia: Andy cu tha bit ti rt nh nhen, hay n gim chua, thng nh kia, c ngi ph n kia na Ti s khng tha cho u Ha ha ha, chng nh mt bi thm nh th lm g? Ti s khng git h u, yn tm. Ti mun bn h sng khng bng cht. Tiu Cnh, Eric quay u li ci vi ti. Em trn ging qu l ng yu, khng lm anh tht vng. Ngay c dng v sng nc giy gia cng m ngi nh vy. Ti tr mt nhn Eric d dng khc ch Andy ang vng vy, m tht lng anh ta ri ri khi phng. u c ri b, i vi vic va xy ra ti vn cn ng ngc. Ti rng an i chnh mnh, c cn vo ci tui v trinh tit m khc rng ln na u, qu trnh bi tit v ngha c coi nh l c mng, qu kh ch l qu kh, d sao cng l con trai, cng lm chng mt g. Nhng khng hiu sao li c mt ni s hi ln vn trong u. Ti s on phim Eric quay li. Rt cuc ai l ngi s xem chng?

83

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng mi ba (13) Lo o tr v nh tr, ti tn ngn ng mt hi ri mi y ca. Vn Dng ngi trong phng khch ng bt dy, trn mt l r v nn nng. Cu i u th, sao gi mi v? Ti che kn du vt trn c, dng c o khoc thng ln, nhn chm chm xung di t ri ni quanh co: T gp bn hc nn tn pht mt lt Cu y th ht ra, t tay ln b vai ang run ry ca ti: T cn tng ng ri, u? B ri ri nt ht c Ti li nh ti lc b nh thuc m, trong tm nhn ri trn mt t c nh hng nhn nht, hai mt thnh lnh thy nhi au. Ri ri? Vn Dng a tay ko o khoc ca ti, ti vt gt tay cu y ra, li li my bc. Cu y xu h thu tay v. T ch mun xem cu c b thng ch no khng. Khng, t khng b thng. ti tm cht qun o. T i tm mt cht. Trc khi Vn Dng kp nghi ng, ti nhanh chn vt vo phng tm. Ti s cu y nhn ra. Trn ngi ti khng th chi ci l mi tinh dch Ban m gp c mng, khun mt Eric v Andy c lp i lp li khng ngng, n pht cui li bin thnh Vn Dng. Ngy hm sau ti i tm Lee, b ngi ta cng bo, cn b quay li, ti s on phim en d lu thng vi s lng nh, cng c kh nng ai s nhn ra nhn vt 84

V x kh tm LAM LM
trong VCD chnh l mnh. Mc d b cng bc nhng so vi vic ngi khc pht hin ra th chng ng g. Lee ni khng ln nhng khng c cch no chnh c Eric, ch c th nhn nhn ngm i iu tra nhng a phim en do c nhn cung cp trn th trng gn y. Khng phi Khng phi Khng phi Chuyn i chuyn li c gng xem nhng hnh nh lm cho ngi ta mc i, khi thy ngi bn trong khng phi l mnh ti kh th pho nhng ng thi rt nhanh li b cm gic bt an bao trm, ci cm gic nh c mt qu bom hn gi v hnh trong u, ch nghe thy ting tch tc tch tc, c phi ch khng bit khi no n s n bm mt ci bc ngi ta hoang mang n gn nh pht in. Li thm mt ngy ph cng tm kim, ti leo ln cu thang, chn nhc run. Vn Dng. ang ngi xm nghch u my VCD, cu y quay v pha ti mm ci: Cm chiu lm ri , cu i ra tay i, cm c bt a ra nh. . ti mt mi khng mun ni nhiu. Khng bit l g nh? cu y hn h. Hm th t nhin c th ny. Chc l qung co. ti thun ming p, i vo bp. !!! t nhin ton thn cng ngc. Thanh m kia Ti kinh hi quay u nhn mn hnh TV, ht m ln: Tt i! Tt ngay i! Trn mn hnh hai ngi khng ngng dy da, ti bt ng trn trn ng nhn, nhn mnh cng Andy nt mt b tnh dc iu khin phng i trc mt Vn Dng. Vn Dng trong thong chc mt ht chuyn xanh mt li sang trng bch khin ti im bt. Ti v cu y, nh cng b nguyn ra, c hai ho , ti nht, mi suy ngh nh tr. 85

V x kh tm LAM LM
Tt, tt i. khng bit mt bao lu ging ni mi tr v, Vn Dng thn th nhn mn hnh hi lu mi quay u li i mt vi ti. y l ci g? cu y hi. Ngay c vn n gin nh vy ti cng p khng c. Sao th? ging m trm hi li, ni chnh xc l cu y ang lu bu. Ti my mc th nhn: T t b cng bc Ni lo! cu y trng mt nhn ti, hai mt ln: L cu quyn r ng y ch g?! Ti kinh ngc, bt u hoi nghi l tai ca chnh mnh. Cu d d ngi ta trc ng khng? ng y sao c th cng gay?!! nh mt y phn n. ng y khng phi bin thi! Bin thi?! L ni ti sao? Cu gii tht y cu y nm cht vai ti nh mt con bo mun x nt con mi, khng km c m ni quu: Cu ng l tin Xy xm mt my, ti nghing ng long chong. Cu rt cuc lm g ng y? Cu d d ng y ging nh d d ti ch g?! Bng th on ?! Vn Dng nhn tm lay ti, lc o nh mun em xng vai ti bp nt. v lim s Ni au nh trn n tn ni su thm nht, suy ngh hn lon, m mui, ut c, bi thng, phn n an xen, thot ci c hi th tr nn kh nhc. T khng c ging ti h h tan vo khng trung, y phn n: L ngi cng Cn cha ni xong mt b mt bn tay nh trng, ti cht sng li. Cu y ln u tin nh ti. u lch sang mt bn, ti dn ri vo trng thi v nh 86

V x kh tm LAM LM
Ci tt kia khin mt ti t rn, mi ch l khc do u. Vn Dng nm tc ko ti vo phng. Ti chng c, bng b ln, d dy cun au kch lit, trong ming c v tanh, chc mi b rch. Cha tng b Vn Dng i x nhn tm nh vy, cu y ngi trn lng ti x toang o khoc mng manh. Ti hong ht nh li khi b Eric bt buc. Nhng m, cu y l Trc Vn Dng, khc xa vi Eric, nn cng giy gia ti cng tuyt vng. Vn Dng , v sao ngay c cu cng i x vi t nh vy? Hai chn mnh m b b ra, ni au n pha sau nh b x toc thnh hai na hn su trong tr nh ti, nh mt lnh lng cung n nhn xung in ln vng mc ti. au n mc ngn tay cng run ry, ti mun tht ln nhng ming khp m m khng th pht ra thanh m no. Mi ng tc nh ly bn l i qua i li ln ming vt thng, ti sn gai c, dng nh cn cm nhn c gn xanh trn trn git bn bt. Tri tim ti, c l tan v mt ri. V sao v mt cu y vn tn nhn nh vy, khng cht hi m, khng cht tic thng? Vn Dng , t au, au qu sc chu ng. Vn Dng , xin cu dng li c khng? T lm sai, cu c th nh t, nhng ng lm th vi t Mi n khi dn ngui gin, cu y mi y ti ra, ng ln h hng mc qun o ca mnh. Vn Dng ti th thm, ging chua cht. Cu y khng quay u li. Vn Dng tht s th, vic n nc ny, ti cng khng hn cu y, ti ch thy s, s cu y s nhanh chng ri khi ti. Vn Dng lng ti au but, tay a ln mun chm vo lng cu y, m sao xa xm n vy? Ch t quay li lic mt mt ci vi t cng c, cu khng cn phi gii thch, khng cn gii thch g c, ch cn quay u li nhn t mt ci, t s tha th cho cu. Mc xong qun o, t nhin cu y ngonh li: Cu ni ngi cng bc cu?! Ti m m trong chc lt mi hiu t ca cu y, hong s gt u. 87

V x kh tm LAM LM
Vy sao?! cu y khinh mit ci ct: l ba ti . Ba ca Vn Dng. Trc kia cu y tng nhc qua, con ngi cao ln, anh tun, t i y i vi Vn Dng, ba cu y khng khc no mt v thn. Ti kinh hong n na ngy mi lt tai nhng iu cu y ni, cui cng cng hiu chuyn mnh nn lm ri. Ti nn xin li, nn sm hi, nn nhn sai mi phi. i vi Vn Dng ngi ba hon m hn bt c ai kia s khng hn h thng mt k khc, cng khng trn mn hnh lm ci vic t hi ny. Nu nht nh phi c mt ngi chu trch nhim, ngi ng nhin phi l ti. D sao ti cng l k v s, tin, l k xu xa, khng bit ngi ngng, l k s ch ng ln ging vi n ng. Trc gi lun l th. D d c con ng nhin cng s d d c ba. n by gi ti mi hon ton tnh ng, tht l tt, gi tnh li vn cha mun. Ti thng sut, ci r ln: Xin li cu, l t khng phi, t khng bit l ba cu, tht , t khng bit. ng nhin, ba cu l ngi bnh thng, khng phi ng tnh luyn i. ti khng th khp ming li, ci ln. L t i quyn r ng y, tht s xin li cu. T cn quyn r cu, ng l ti ng cht mun ln ti vn khng ngng ci, ci chy c nc mt: Hi c hai cha con cu, t tht khng bit xu h, tht ng cht. y hn l p n cu y mun nghe. Vn Dng i ri s khng tr v na, cng hp l thi, trc khi b bin thnh bin thi cu y phi mau chy nhanh thot khi ti. Ti qu ngu ngc m, t lm t chu, cho n hm nay mi thc c rng bn thn vn khng phi l ngi bnh thng, ngi bnh thng l nhng ngi khinh b chng ti, Vn Dng li l ngi bnh thng. Cho nn cu y mi khinh ti. So vi tn nghim ca ngi ba bn cu y mi my nm qua, ti chng l ci th g.

88

V x kh tm LAM LM
Ti cm thy mnh thch hp cng mt ch vi nhng ngi nh Lee hn, mi l ni ti nn . Tt c mi ngi u nh nhau, khng ai c t cch khinh thng ai. Lm Cnh ni y l v tinh t, l nh trng c ngi ngi sng bi ngng vng. Cht nh ti khi c truyn Nng Tin C, nng Tin C ngc nghch kia li c mng o ho huyn mun c lm c du ca loi Ngi, chu ng bao au kh ri cui cng cn chng c c tnh yu ca chng hong t, ri cui cng ho thnh ng bt bin ngn nm v vi. Nu nng ngoan ngon vng cung lm cng cha, t hn nng s c mt cuc sng hnh phc, trc khi gp chng hong t kia, nng vn d hnh phc lm ri. Ti mun tr v vi y bin m m kia Ti dn d ung rt nhiu ru, khng phi nh n chuyn g khc na. Ri nhn ra khi khng ngh v Vn Dng ca ti, cuc sng s tht nh nhng, tht an nhn. Ti xa cu y c my ba, mt git nc mt cng chng bun ri, sut ngy ung n say kht, ci mo c ming. Th ra ch cn qun ngi kia s vnh vin khng thy au lng na. Hnh phc vn l chuyn n gin nh th, vy m trc gi ti khng h pht hin ra. n . Gi tr mnh. Ti nheo mt li. m nay ung khng t, u hi chong, chn v lc nh dm trn bng gn. Ti bng thy hi hn v ban ny khng Lee i cng nn gi phi n c nghing nghing ng ng bc i m mt li m m. Tiu Cnh! Ti git ny mnh. Tiu Cnh!!! thanh m tht thn quen, ti hong s n ni dng kh quay u li cng khng c. S. Khng mun gp li cu y. Khng mun nhn thy cu y. Ti vt v lm mi c th lng qun, tht vt v mi c can m chy trn. Ti nhn thy cu y chy v pha ti. Hong ht ku ln mt ting, ti vi chy i. 89

V x kh tm LAM LM
ng n y, hy trnh xa t ra. T phi v vi y bin ca t ng p t phi tr thnh bt bin. T ch mun bnh yn tn hng cuc sng di y i dng Ngn n chi lo chiu ln mt ti, ti dng bc, mun quay li xem cu y c ui theo khng. t nhin cht nhn ra mnh ang ng gia ng. Trong nhy mt b bng en bao ph, tai l m nghe thy ting phanh li chi tai cng ting ku s hi ca ngi i ng, ting bc chn ri lon, rt nhiu th ting hn n vang ln nhng k l thay, ti li phn bit rt r, cn c ting ku sc nhn c h m thng c mng tai: Tiu Cnh!!! Mu trong c th chy t t ra, ti khng thy au na. Trong vi giy ngn ngi, mng lung, thm su thc hin ln nhng hnh nh dn dp. Ngy u tin chm mt ti qun bar, nhn nh vi cu y ri mi sau cu y mi ci lnh vi ti mt ci M nht, xa vi, ri dn dn tan bin. Li nh n nhng m bt bin bi ai ca nng cng cha kia. Hi c, suy cho cng, c l s tng cht mt ho h v.

90

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng mi bn (14) T bch ca Vn Dng Mr.Children Vn Dng. Cu y ngi trn s pha phng khch mm ci vi ti, v mt ngang tng c phn gian xo: T v ri, khng vui sao? R rng ch cn vn tay l c th chm ti khun mt xng xng khng khi lm ngi ta au lng kia nhng ti li kinh ngc ng bt ng. Vn Dng i mt trong veo nheo li. Ni g i, Vn Dng Biu tnh lm nng quen thuc sut i ti khng th no qun. nh mt en ly m nng, t sng nhu ho ht nh nh mt ca mt ch sc nh. Ngy trc khi cn b nh mt kia nhn chm ch, ti lin mt ta tai, ni nng ln xn. Gi y vn nh vy. Ti c gng mp my mi m khng th pht ra ni na ting. C hng nh c vt g chn li, ngay c th cng kh nhc. Li th ri. cu y tht vng ngn ngm. Nu khng n t th t v y. Tr mt nhn cu y ng ln, hnh nh cu y kh lic ti vi v trch mc ri mi y ca. Ti ht hong lng tng vn tay ra, cnh tay cu y trt khi tay ti nh mt con rn, chng li cht hi m, ch cn mt mnh lnh lo. 91

V x kh tm LAM LM
Khi nh thn nhn li, cn phng trng khng, cu y i mt ri. Ti khn c ging, cui cng cng ht ln: Tiu Cnh!! Trong khong lng ca chnh mnh, m thanh ny tht t ngt, v c th ti tnh li lc no khng hay. Che ming ngi trn ging, kho mt cn hi m khin ti tht s pht cu. ba nm ri, vy m gic mng y vn khin ti thy nh mi hm no. Bt chic n u ging ln, nhn xung quanh, cn khong hai gi na tri mi sng hn, ti bt dy bc bi i i li li trong phng, nh v ngi kia, mt cch v thc. Cu y i ri, cu y s khng tr v na u. Ban u ti hy cn cha dm tin, hy cn khng cam tm. Sau khi cu y ri khi, ti lc tung mi th ln, tm cht g chng minh rng chng ti tng bn nhau, tic rng ch l hoi cng. Ngi kia, lt qua i ti, ht nh mt dng chy du dng, cht du vt cng khng lu li. Ngoi Tay ti khng li trn chic CD b hng, ba a c bu tri xanh trong, cng mt ngi n ng vi i mt di mnh. Ti nh nhng vut ve, tng tng l khun mt ca cu y. Ch l gng mt ca cu y khng h ging nh vy, ln cui cng gp nhau cu y gy i rt nhiu, ng cong ca hai m vn thc duyn dng gi pht y hm su li to thnh nt tiu tu khc kh, ch c nh mt vn trong veo thun khit nh vy, vi v kh di b tn thng. Ln u gp cu y Bui l n hc sinhmi Nam Cao, ti mi su tui, khoc ln ngi b ng phc cng nhc chng khc o gip ngy xa l bao, cc c o do m ti tn tay m mt ci pha trn cng, ti thy ngt th lin s ln c. L lt long trng li dng di, duy tr ci dng ngi ny n my ting ln, c phi thng lng khin ti nhc c ngi, c cng mi nh. Ngng u, n ngc, hai chn khp vo, hai tay t ln u gi chnh l t th mu mc, v cng khng ph nhn l rt kh cc, nhng vn c dy d nghim khc nn ti nh gng kin nhn.

92

V x kh tm LAM LM
Khi ngi bn cnh bng dng ng sang, ti lung lay sut cht na t t trn gh xung. Cu H Cho t da nh mt t vy vy ngi n nh ging lu bu, thn nhin em vai ti xung. Thp cht cht ng ri, vy mi d chu. ri trn vai ti tm kim mt t th thoi mi nht, an tm em u gi ln ng ngon. Ti ton thn cng li, qu thc khng th tin vo hai mt mnh. May l mi ngi u ang ch n bi din thuyt trn bc, khng ai nhn ra t th qui d ca hai a. Khng ng c ngi dm ng tt th l trong bui l nhp hc! K ra th ti chng h chn ght cht no m thy bi phc mi ng. Ti hm m ci tn ng ngon v t l ny, bi din vn n iu bun t kia sm khin ti bun ng nhng mun ngp cng phi dn xung. Ch n khi ti v tay cho phi php, ngi ang ta vo ti b git mnh hi run ln: Xong ri h? ging ni lu nhu nng m m mi nghe ng yu khn t. Vn cha, cn c i din hc sinh c din vn. ti rt cuc cng c th c ng ci c cng ngc, quay sang quan st th phm khin vai ti au nhc. Va chm mt n mi tc vng nht r rng tri ni quy ca trng, ti thong lp bp kinh hi, m khun mt l ra di mi tc mm mi kia li lm ti na ngy khng tht nn li. Kh c th hnh dung c kh cht tinh t, cun ht ca cu y, ln da ngc ng lng trn, ng nt ng quan phn minh, tinh xo, tng chi tit u ni bt, khin ngi ta cht lin tng n ngc lu ly thng hng. i mt kia d ang bun ng mng lung trong hi trng t m vn nh ln tia sng d thng hng v pha ti. Ti hi hp, u c nh t lit. Tht may l lc ny ti ang eo mt cp knh en chim hn phn na khun mt. Tn XX ni nhanh nhanh cho ri! cu y lm bm on gin, li tip tc nm ln vai ti. T ng tip mt lc na y. Tn t l Lm Cnh. Cu y xem cp sch nh rc m nht vo ngn ko, ri mi xoay sang cho hi ti. Ngy u vo hc mc ng phc nhn nheo, c o phanh ra, cc o s mi mu 93

V x kh tm LAM LM
trng bn trong cng khng ci vo hin ra ci c trng nn, xng quai xanh thanh t thp thong. Ci kiu n mc li thi ny trn ngi cu y th m li c cm gic thc s gho ngi. Lc ti bo danh cho thy, cu y li sch gio khoa ra dng thng ln bn, quay sang th thm: Che gim t. ri nm p mt xung bn. Nm pht sau ngonh li, thy hi th u u, tht ghen t, trn kho ming cn c nc ming. ng l mt a nh hnh phc. , cho t mn quyn sch ci. Ti tuy quen nhng vn v thc nhu my: Li ng h? Thc ra tit Ton cu y ly sch Ho che mt ng trm, nhng c khc g giu u li ui, chng th c nm hn xung di ng cn khim nh vi gio vin hn. M v hong t hnh phc ny i hc n sch che cng khng mang, thng buc ti phi gip v iu kin, ri sau mi tr cho ti mt quyn sch qun queo trn cn dnh nc g ng ng. Cp cu rt cuc c g ch? Mun xem khng? a nh mt cho mt ngi xc nh, ri mi thn nhin em my th linh tinh ra ngoi, my CD, PC, tp ch ngi ln nhn rm li, n vt, cn c Ti trng mt nhn ci th mu hng nht n na bui, mt t t ti li. Dm mang th ny n trng, lm g h! ti phn n. Thi bng bay ch sao cu y ci ph ln, em ci th kia ra v thi thi. Ti thiu iu ngt xu. Ln u tin thi trc nghim, trc cuc thi khng kh lo u bao trm, cu y ngi bn ti tnh ri, nhn nh v cng, ngi khng bit cn tng cu y hc n nm chc chin thng, ch c ti minh bch ci tn ny u c ngu ngc, v mt lc no chng nh khng c chuyn g.

94

V x kh tm LAM LM
thi pht xung di, ti tr li tri chy, trong phng hc lng im tr ting bt st sot rt nh cng ting thm th hi nhau p n ra, cn c ting th ra vo rt i u n, rt i hnh phc, rt i an n Ti lic sang ch cu y, thy trc mt cht ti h, ngi ny, ngi ny khng ng li ng na! Cn cn ngy kh kh! Ti a tay th bo y y, cu y khng phn ng g, li dng sc vo cnh tay, vo na ngy cu y mi ku thm thit ngng u ai on trn mt vi ti. Trn ci g m trn, mau lm bi i! ti c sc thp ging, rt ln qua k rng. Mt. cu y ti nghip nhn ti mt ci ri li ci xung ng tip. Ti gin run ngi. Sao li khng lm bi?! thi xong ti cht vn. Cho d mt cu cng khng lm c, t ra cng nh by vo ch, chng l nh by th no cng phi ti dy?! Ngi ng u lp ngi cch cu y cha y 5 cm, chuyn tt lnh nh th m khng bit li dng?! Khng lm c. cu y tnh b. Sao li khng? i hc c nghe u. Sao li khng nghe? Nghe khng hiu. Sao nghe khng hiu? i hc khng nghe. Sao li khng nghe? Nghe khng hiu. Ti v cu y hoang mang nhn nhau n nm pht, cui cng ti quyt nh khi n gy tai tru na. Cu y chnh l hong t sng trong nhung la, bn ngoi l vng l, bn trong l b i.

95

V x kh tm LAM LM
Ti tuy cm ght gt ci tay trong lc ng cu y v tnh ln i ti, nhng li khng nhn c ngng m v mt v u v lo y mn nguyn khi ng kia. Vn vn ch c vi ln nhn thy cu y r i v u oi do thiu ng, y l trn sn bng. Ti t hi s trung b mt qu bng r nm b mt knh sau ny lin b m nh, th sng cht s khng chm vo ci th th bo nn vo mt, tr thnh h thn c i ca ti . Vy m qu bng r trong tay cu y li trn y sinh lc, nghe li ch nhn nh th khin ti thc s bt ng. Lc y ti ang ng tng hai ca phng truyn thanh, nhn xung nhng nam sinh hng hc sc tr trong trn bng, cu y khng cao lm nhng li v cng ni bt, qu bng ba im lt vo r to ra v m hoc. Mi tc vng nht kh pht ph lp lnh to sng, t th tay chun xc, tt c n sinh ang chng kin trn u khng km ni ht chi tai. nh dng chiu ng nhn nht lan to khp ngi cu y, hnh nh nh ngng ng li gia khng gian mnh mng. Cho d c cch xa, n ci ca cu y tng chng nh n r trc mt ti, ti ngn ngi nm cht kch bn pht thanh trong tay, nht thi qun khng ni, ch nghe thy ting tim mnh p thnh thch. l mu chuyn hai nm trung hc ca ti v cu y. Ngi kia thi thong ti vn gp thong qua. Lc y ti cng nh bao ngi khc, ch dm ng t xa ngng vng cu y. Khong cch sinh ra rt nhiu chuyn phng i, li n v cu y cc k a dng, ni dung ly k, ngoi sc tng tng. C ngi ni cu y l ng tnh luyn i theo cch ni ang thnh hnh khi y, gay i vi chng ti m ni vn l mt danh t cm k, khng khc g bin thi, khi ni ra thng mang theo khinh mit. Qu tht thn thi cu y tot ra quyn r khc hn nam sinh bnh thng, ngay c mi cng mang sc m dim l k. Cng l thiu nin nhng bn ngi cu y li khin ngi ta d c cm gic ng tm. Ti ght, thm ch cc k hn khi nghe li n v vn no ni Lm Cnh thng xuyn cng nhng ngi n ng trung nin khc nhau ra vo khch sn. Trong tit Th Dc, nam sinh kia sau lng khinh b ni: Lm Cnh l ci tin. b ti khng cn thn mnh tay nm tri bng r vo u. Vn Dng, em l lp trng, nn i hi thm Lm Cnh mt cht.

96

V x kh tm LAM LM
Ti cm ly mnh giy vit s in thoi ca cu y, thy ch nhim u Dng nh ti i tm Lm Cnh, Tiu Huyn ngi bn bt bnh: Khng cng bng, sao Lm Cnh c giao cho cu y, cn em li l Trng i V! Lm Cnh v Trng i V l hai hc sinh c bit dnh im lit trong ln thi ln cp ba nm u tin. Tr mn Ng Vn cn li hu nh ti cng ton mt trm im. Ti tht s kh tng tng ni ch s thng minh phi thp n mc no mi c th trt ht nh vy, nhng hin nhin Trng i V khc Lm Cnh ch cu ta trong ngoi nh mt, nhn qua cng bit l k ngc, i vi ngi cc k yu ci p nh Tiu Huyn m ni, ai chu c cu nam sinh bo c ch ng tc cn chm chp hn c phn ng kia! Cui tun mi ti ti u n Narcissism lm nhn vin pha ru. Nh ti khng thiu tin nhng ti mun tm mt phng thc tri i an ton. Ging nh nhng thiu nin cng tui t m v cn gi, ch khc l ti li thy hiu k vi gay. Tht l th ny m cng tnh l s thch sao nhng ti chnh l nh vy, cc k hng khi mun bit ng tnh lc s lm nhng g. Ln u chng kin hai ngi n ng hn nhau, sc mt ti xm ngt, ti phi dng sc ch ch mt bn mi khng ngt xu i. Th tng tng l mt chuyn, trc tip trng thy li l mt chuyn hon ton khc. Nht l hai ngi kia u khng tnh l d nhn, cn lu mi chm n ch anh tun, phng khong c. Ti n lc hi tng li trong u. N sinh trong lp ton xem ya*i, hnh r l p, gi th ti thu trit s tht bao gi cng tn khc v cng. Mi ri cng quen. Khi ti lm vic, ng ch yu cu b ci knh to tng en thui kia ra, nghe bo th cho d nhn, vy nn ti mi hay b khch hng tip cn. Trc gi ti khng th ng mnh i vi ngi cng gii li c sc hp dn n vy, Nam Cao hai nm cng cha tng thy n sinh no gp mnh m ht tong ln, Tiu Huyn mi xng l bch m cng t, cn ti n con nga cng chng bng. m ti b ngi ta ngang nhin a bn mt trn, khng ai khc chnh l ci tn my ngy trc ku oai oi l b ng gy chn ang b bt Lm Cnh. Nghe r cu y ci h h gio hot li cn ting nut nc ming, ti lin ni c da g, quy bar cao nh vy cu y dm b ln trn ng ngoy ko mt ti li gn. Nguyn tc ca ti l c k no mun sm s mnh, ti s chng ngn ngi tng ch o mt bnh ru ln u, nhng khi b mi ca cu y tip xc vi m, ci cm xc mm mm m p y khin ti run ry, tc th mu nng si tro, ti ngy ra nh phng, chng nhng khng ra tay, mt cn lng c ln. Giy tip theo cu y b mt ngi n ng cao ln tun t li t trn quy bar xung, ko vo lng hn say m.

97

V x kh tm LAM LM
Ti ci u khng mun nhn mn biu din thun thc ca bn h. Va ri chnh mnh tim lon nhp mt vi pht, tht khng ng. Ti l loi ngi bo th, vic g cng phi nghim tc nn cn bn khng chp nhn ni tr a ny. Ngay c chuyn kia cng l ngoi mun, nhanh nh vy khng tnh l hn, qu gn b mi ca cu y m n gi ti vn nh r cm gic tri tim thnh lnh nh mun n tung. Ti khng hiu v sao cu y li c i mt nh th, en thm, ngy th, v du dng, khi i din li khin ti hi cht d. Ti s giy tip theo ti s b cun vo , khng th th ni. M cu y ch cn dng nh mt l nh y thi. Tng tng n hnh nh cu y cng ngi n ng khc xch lo m nhau, d dy ti cn co mun nn. Ti vn ngh chuyn ny nht nh s lm dy ln cm gic chn ght. Nhng khng th khng tha nhn, trong ti cn tn ti mt loi cm gic khc, nghim tc m ni, l ghen t. Dng lc y cu y ln ging khi say, u ti nng c ln, nhng khi y ti thanh tnh n l thng. Ti tha hiu mnh ang lm g, cng r mnh mun g. Ti mun ngi di thn kia, ti thch cu y, mun m cu y, mun c cu y, hy vng cu y s thuc v ti, v xa hn s vnh vin thuc v ti. Ti phi gi cu y bn, nhng, ti khng bit dng cch no. Ti khng ngng ngh di mt ln rng nu cu y l con gi th tt ri, dng th on ny p buc d c ti tin nhng nht nh s hu hiu. l ln u tin ca ti, khng kinh nghim g, ch thng thc bng bn nng. Va d man va th bo, v ti mun che giu s lo lng ca mnh ti rt s cu y s vng vy phn khng, ch cn cu y c tuyt, s l ch mt ch dng cng s khin ti khng c can m tip tc. Cu y t u n cui khng ngng khc, khng ngng th tho ni Cu say ri. nhng kin quyt khng ni dng, kin quyt khng y ti ra. Thi khc c bao ph bi s m p ca cu y ti hnh phc n run ngi, c nh th m cht ly cu y, cui cng cng t c iu mnh mun, ngn tay cu y bu cht ly vai ti, p st khun ngc nng rc ca ti, gia mn m ti cm nhn c nhp tim ca cu y p thnh thch. 98

V x kh tm LAM LM
Trong nhy mt ti ngh cu y thch ti. l vin cnh ti p trong mng, c i khng th gp li. Lc tnh li cu y khng cn trong lng ti na, thm ch cng khng cn nm bn cnh. Cu y mm ci ng gc phng i din ti, ni, Cho bui sng! Dng v t nhin, khun mt v t, t u n chn u sch s, c nh chuyn ti hm qua khng phi xy ra vi cu y vy. Cu y ci h h ni ti say ru, nn by b khp ni ri ln ra ng. Cu y ni di trn tru nh th, hi ti sut cht na tin ti hm qua l do ti qu chn ri mng xun tht. T ch l hi ng ng say, u phi say n khng bit tri trng g, ng coi t l a n! Nhng rt cuc ti cng khng ku ln. Khun mt nh nhm bnh thn ca cu y khin ti kh x, sao c th chp nhn ni. Cu y vn c tuyt ti, chng qua l t hay i phng thc biu t, ngm m ch ti khng cn nhc li, coi nh cha tng c chuyn g. Vy m giy pht tin vo cu y, ti mng nh in cn c phn vnh vo c , nhng tng cui cng mnh cng c chp nhn, cng c th nm gi hnh phc. Tht nc ci, tht ngu xun, loi chuyn ny lm loi chuyn nh th ny vi cu y m ni l chuyn qu bnh thng. Ch c ti l a ngc mi Ti th c i ny s khng chm vo cu y na. Ti khng thoi mi nh cu y, thn th tip xc s khin ti tng b, s khin ti khng bit t lng sc mnh m o tng vo ci gi l tnh yu. i vi ti m ni, tnh dc cng tnh yu vn chng th tch ri, tr phi cu y yu ti, bng khng ti tuyt i khng chp nhn. Hin nhin ti nh gi cao kh nng nhn ni ca mnh, mt cu con trai bnh thng sm ti bn cnh ngi mnh yu, sao c th kim ch ni, hung h cu y cn ch ng d d ti. Phng tuyn b ph v u cng l iu d hiu, tht ra cu y khng nht thit phi lm vy, ch cn mt nh mt, mt n ci cng c th khin ti cho thua. Ci thi chng xem ai ra g khin ti thy b tn thng, nu nh ti ging nh trang trng tuyn b l yu, cu y li ung dung gii thch rng l pht tit. 99

V x kh tm LAM LM
Cu chp nhn t, chng qua ch l v dc vng? Tiu Cnh, th t cng mun cu phi yu t. Khng c c tnh yu ca cu, t cng khao kht mun c n. C l ti phi tha nhn mnh ng l k o c gi, cho n pht cui khng khng ch ni c s thm kht c m cu y. Hon ton khng th chng c, cu y mng manh cun ht, c th mt ri nhn mn nh t la, k nng cng dng v y khiu khch, ch cn l thng con trai bnh thng u s khng chu ni. M ti cn yu cu y n th. Ti yu cu y, ch c th yu cu y. V lun nh th no ti cng phi ni ti yu cu y. Yu n mc ny n khng th khc ch Lc cu y i mua nguyn liu lm sushi, ti ng ngi khng yn. Trong lng hn mt ngn ln phi tha nhn ng l thc khng d dng g. Khong thi gian ch i ta nh di c th k. Khi cu y tr v khng bit qua bao lu. Cu y lnh m c v trn trnh khin ti va xu h va bt an, nn li nht thi dng kh t nhin bin mt m trn tnh li. Ti mm cht mi, trn ngi cu y, ngi k mt cht ch cn l con trai u s bit, l mi tinh dch. Ti lng l sit cht tay li ri li bung ra. Khng dm ngh nhiu, cng khng th ngh nhiu. My ngy nay ti vng v ly lng nhng cu y vn l ng trn trnh. Ti ang ch i, ch cu y v ti n mt lc no s ni li yu mt cch nghim tc. Hm pht hin hm th di lu nh tr c mt ci ti ng VCD, ti ch n thun ngh thy k k, khng ng rng mt ci a nh b nh th c th mang n cho ti chuyn g, ly mt ca ti chuyn g. Nu nh khun mt hai ngi kia khng quen thuc n th, ti s hi u m ph nhn, ti s ngh y ch l mt ci a ngi ln bnh thng, hoc l mt tr a dai chng ng ci, khng phi l ghen t, khng ch l ghen t. Khi l tr ca ti nh b x rch, lng in cung hng hc la gin, chng mng phn tch cng chng mng l gii. 100

V x kh tm LAM LM
Ngi n ng kia Ngi ba ti yu thng nht trn i Con ngi cao ln, nhn t, p kia i vi ti m ni, ba ti l v thn ti cao. cng ngi ti yu trn tri dy da, th dc. u ngn tay v phn n run ln. Ti la chn cch pht tit cc hiu qu m cng cc n mt, ti ko tc cu y, li cu y vo phng ng khi cu y ang ra sc chng c, va m qung va bt lc, ti nhn tm i x vi cu y, tt cu y, th l x rch cu y. Thi im b th bo sp nhp c ngi cu y run bn bt, au n mc mn m trong i mt kia c h a ra ngoi. Ti bit cu y au, nhng ti cng au, t tn y lng. nh mt ca cu y, en nhnh, t t, nhu ho nh mt ch sc nh, li trn trn ln, nh gn rt ra khi trng. Cu y c nhn ti nh vy, v mt nh sp khc nhng khng h c mt git nc mt no. Tiu Cnh Ti cng u bit hnh h cu y, cng l hnh h chnh bn thn. Ai c th ni cho ti bit khi y n tt cng ti hn cu y bit bao nhiu Nu ti khng yu cu y th tht hay, t nht c th n ho, du dng vi cu y mt cht, cng s khng tn nhn khin cu y b tn thng nghim trng nh vy. Ngi ri khi trc l ti, khng i khng c, v c li cng bit i mt vi ng hn lon kia nh th no y ng hn lon do ti v cu y gy nn. Vn Dng, thc xin li. ba ni vi ti. Ba khng nh ni cho con bit s con hn ba, nhng Ti nh d th b chc m mt m in di quay cung, phn n, bi ai, h thn v hi hn. Tri i, s hi hn ca ti gi y qu mun mng. Pht khng ln i khp mi ni tm Tiu Cnh my ngy tri, ni s hi nh nut chng ly ti, ni s hi cu y s lnh lng vi mnh, ni s hi cu y s on hn mnh, ni s hi s khng cn gp li cu y na, ni s hi t nay v sau hai ngi s vnh vin xa nhau. 101

V x kh tm LAM LM
Thy cu y ang ch qua ng, thn th mong manh n m o n di lp qun o rng thng thnh, khi gi thi bay tc cu y, ti c cm gic nh cu y s tan ra thnh tng mnh trong gi. Cu y nhn ti, trong nh mt khng c mt tia on thn, thm ch cng khng h tc gin, mu en thm trong trn y tuyt vng cng hong s. Dng nh trong pht chc ti cht nhn ra bn thn khng cn c hi chuc li na ri. Ti ui theo cu y, cu y va kinh ngc va lo o chy, vai run ry nh th khin ti cng khng n dn p cu y. Nhng i vi cu y, ti khng th dng li, khng th bung tay. Ti cha bao gi chy thc mng, cha tng liu lnh ui theo th g nh ngy hm , cui cng khng t c g c. Mu ca cu y, thm, dnh dp, di bnh xe lan ra t t, t t, v lng ti cng theo m chy dn dn v vi qu kh xa xa. Tiu Cnh!!! Thanh m nh mt kim sot vang ln th lng, ti cng khng dm tin l ging ca mnh. Ti qun lm th no c th y m ng ra nho n m cu y vo lng, ti qun lm th no ti li c lay cu y m cu y li chng h c phn ng, ti qun lm th no m cht cu y m khc rng ln, ti thm ch cn khng nh r khi y tri tim v sao m c th tuyt vng, v nt, hn lon nh vy. Ch nh r mt cu y y mu, nhng git mu m nng, nhng s vo li lnh lo, l s m p khin ti lnh run, lng lng thm m mt ti, mi m khng tiu tan. Ti c m cht cu y nh vy, nhng li cm nhn c cu y ang ngy mt ri xa ti. Ging nh vi nm qua, chng ti da vo nhau gn n th nhng chung quy li khng th i n tn cng. C h vnh vin cng khng th bit phi i u kim tm. Hnh phc l u tranh? Hay l ch i? Cho n mt ngy khi ngi y xut hin 102

V x kh tm LAM LM

V x kh tm NOT FOUND Tc gi: Lam Lm Chng mi lm (15) Ngi ta thng bo g con khi va cho i s coi sinh vt u tin n nhn thy l m mnh. M ti ang phn vn c nn coi ngi u tin ti nhn thy khi va tnh li l ngi yu hay khng. Anh vng v gt qu to trong tay, cht vt ct thnh tng ming nh, hnh th k qui, dng ci tm xin vo ri a n ming ti. Tnh li l tt ri. Con ngi hn l kho n kho ni, ming li gio hot kia lc ti va m mt ch ni mt cu nh th ri vi vi vng vng ly t trong gi hoa qu mt qu to, bt u gt. Ti n no, lin lc u. D sao cng m man lu nh th ri, ton thn hin ti khng cn cht sc lc, tm trng tht mt mi. Lee p chn cho ti ri a tay vut ve mt ti, n n ci: Tnh li l n ri Anh mi ngy u lo nh em tnh dy c th s i n hoa qu nn sm gt trc, ai d u gt thnh mt ng long ngong. Ti nhn ria mp cha c co sch ca Lee, t nhin cm gic chua xt lan to trong lng. Ngonh mt nhn v pha ca s, ti hi: Bu tri LA lun u m th ny sao? Khi ni cng bit cnh sc ni y chng h p g, anh cng ang tnh quay v Thin Tn. Lee vn v ci. Ti quan st ngi n ng ny, trong lng tng tng n cnh trc y lm th no anh mang k sut na phi sng thc vt c i nh ti n LA c. C l chuyn ny ht sc trc tr. 103

V x kh tm LAM LM
Ti cm ly tay Lee, kh hn ln mi anh. Ting p ca khng ng lc vang ln, Lee o no bung tha mi ca ti, nhm ngi dy: Mi vo. Ti t m nhn ra pha ca, mun bit LA tr Lee ra cn ai n thm ti. ng ca l mt thiu nin ngi Hoa, my kim sng rc, thn hnh mnh khnh, din mo anh tun, ch l qu gy. Ti hng n v khch cha tng gp ny gt u. Cu ta chm ri i ti, ng tc c phn gng go. nh mt vn khng ri khi ti, c vy tay qu qung na ngy khng thy gh, th l Lee ly ra mt ci cho cu ta ngi xung. Ti bt ci. Tuy tng thy nhiu ngi tht thn nhn ti, nhng n mc ny th qu him c. Cho cu, ti mm ci. Cu l bn ca Lee ? Cu ta m to hai mt nhn ti, v mt m mt. n lt ti ngu ng: Khng hiu sao? ri mi dng nh mt cu cu vi Lee. Cu ta khng hiu ting Trung h? Anh phin dch i. Lee mt my tht kinh khin ti m h thy c g khng ng nhng chng r vn l u. Tiu Cnh Em khng quen cu ta? Ti phng ming: Sao quen c? Khng l ti lic sang v khch k l kia, bng tnh: Khng l anh cng khng quen?! Cu ta i nhm phng chng? Cu ta cng Lee sc mt trng nht. Tiu Cnh ng gin di na, cu ta vt mt qung ng xa chy n LA gp em y. Lee dng nh hiu chuyn ho khan mt ting, xoa u ti. Di? ti cc cc. ni g th, ngi ny ti cha tng gp, ai thm gin di cu ta. Cu quen ti? Trc kia chng ta tng gp nhau sao? ti quay u hi thiu nin vn im lng t ny n gi. 104

V x kh tm LAM LM
Hai ngi kia cng nhn ti chm ch. Khng ai coi ti ra g c. Khi cn phi thn b nh th nha c phi chp nh ma u Ti v lc Lee cht nhy dng ln: Bc s u?! thot nhn chng khc bnh nhn tm thn. Kh tht, ai bo vi ti s khng c vic g Lee bin mt ngoi ca, b li ti cng thiu nin kia i din vi nhau. Qu bay qua u. Ti ci gng hai ting, b cu ta nhn m thy s s. Quyt nh ch ng nh v khng kh trm mc: Ti tn l Lm Cnh. Cu ta kinh ngc nhn ti na ngy, khng phn ng g. Ngi ny c vn v ngn ng hay mu ln no chm vy? Ngoi ngn ngi nhn ti ra b khng c vic khc lm sao? Nm pht, cho nm pht , khng ni g l ti n nt bo ng nha. Cu ta nhn ti chm ch, dng nh mun tm nt thn thuc u . Tiu Cnh Cu khng nh t sao? ging c v khn khn. Mt trn lnh run. V sao nam gii u thch bt chuyn kiu ny, khng gi v l ngi quen th cng cn c ng phng php khc m. Nh ch! thy mt cu ta lo ln tia sng, ti va bc va tc ci: Cu l ngi yu ca ti trc khi ti xy ra chuyn, tic l hin gi ti mt tr nh, khng nh cu l ai na. Cu ta nghi hoc na ngy, mi ngc nghch nhn ra l b ti chc lin ci u ci kh: T bit cu cn gin t Ti nghn li, mt trn trng: Xin hi trc kia ti tng gp cu sao? Cu ta git mnh ngng u. 105

V x kh tm LAM LM
Tiu Cnh Cu rt cuc l ai? Ti khng c tm tnh, bnh nng mi khi, s nhn ni, kh nng phn on ch bng 1/4 bnh thng, ti on ti on on on Ming cu ta run run, qua hi lu mi nghe khng rnh rt lm, thanh m yu t thot ra t c hng. Trc Vn Dng. Ci tn kia va n tai, ti c cm gic au n nh b mt ci kim cng nhn c c xuyn qua no. Ti ku thm thit m u. Vi pht tri qua, u c mt mng mt m, ong ong au nhc. A ti cn cht rng, ch cn au dn du i. Trn mt cu ta y cng thng: Tiu Cnh xy ra chuyn g?! A ti liu mng bp hai bn thi dng, au khng khip, u cng b ci g cng rn xuyn thu. u au qu Cu ta kinh hong a tay s u ti, ti vt gt ra. Ti ght nht loi ngi tha c c nc bo c. Cu ta ngi ngng thu tay, ming m ra mun ni g nhng li thi, hai tay t ngay ngn trn u gi nm cht n mc cc khp ngn tay u n n hin hin trng bch. T nhin au u lm tm tnh ti cng t, hung h vn cn b sm soi khng h chp mt. Phin cu i ra ngoi, ti phi ngh ngi. Cu ta vnh i mi mng: Cu trc y cha tng gp t sao? Cha. ti ch mun chm dt nhanh cuc i thoi v ngha ny, mt cu ta trong nhy mt ti nht i. Cho cu. ti lnh nht gt u, tin khch. 106

V x kh tm LAM LM
Cu ta im lng nhn ti, gt gt cho li ri cng ngc i ra ngoi. bnh vin my ngy nay ni chung tri qua sng m b lng, tr ci ngy hm bc s nhy b vo xoa nn u ti n c bui. Hay l ung th no? ti hi Lee. L mt tr nh! Lee ni gin. Ngy xut vin, ng ca ch Lee i vo bi xe ngm em xe ra, ti cht thy ngi kia. Mi vi ngy khng gp, cu ta cng gy i nhiu, cm nhn n c th m ngi ta. Cu ta ng xung quanh, cui cng nhn n mc tiu, nhon ci, ng bn cnh ti, hi ci xung. kho hn cha? Ti khch kh h hng gt u. Cho cu xem ci ny. cu ta t tn, nh nh, trong tay cm ci CD b h. Ti nghi hoc tip nhn, c gng nhn ci ba CD mu lam vi hnh nh c lin quan g n v tr kia: Mr.Children Not found Khng tm thy? Dch xong my ch m tot m hi ht. Ting Anh ca ti n y l cc hn. G th? chng l mun tng ti? Cho xin i, hng th ny ri, chn cht. cu ta ci gng. L mt ngi bn cho xem xem c nhn ra khng? Ti lc u, ra l t mnh a tnh, mt phim hng: Bn gi ? Mt ngi t rt thch. C ngi nh th cn nhn ti l liu? Anh chng ny Hm nay t phi v Thin Tn. cu ta chm ch nh gi nh mt ca ti. Li c th gp cu tht vui Cu ta em ci CD nh kia nh bu vt b vo trc ngc, lng thinh quan st ti, dng nh ch mong ti c th ni g . Hn gp li. ti vy tay ri xoay ngi chy vi n ch Lee. 107

V x kh tm LAM LM
Nhng ngy ng dn tn, vy m chng hiu sao ci lnh li thm n tn xng tu. -HON-

108