You are on page 1of 193

S Z E N T P T E R I M R T O N

DESIGN S KULTRA
B E F O G A D D E S I G N K U L T R A
A rendteremts archaikus modelljei [...] neurotikus jel-
legknl fogva alapveten kirekesztek voltak, az
elklnts, az elhatrols s a kszbelvek mkdtet-
tk azokat. A befogad designkultra rendteremt mo -
dellje szerint azonban a rendet a vilgban s a vilggal
kell megalkotni, s nem a vilgtl elklnteni azt.
Rszlet az elszbl
Szentpteri Mrton eszmetrtnsz s designkritikus,
a Moholy-Nagy Mvszeti Egyetem docense. Doktori
tanulmnyait az Etvs Lornd Tudomnyegyetemen,
a wolfenbtteli Herzog August Bibliothekban, a npolyi
Istituto Universitario Orientaln s a Central European
University-n folytatta. 2005-ben doktorlt az ELT-n.
SZlNTPlTlRl MARTON
Design s kultra
Befogado designkultra
SZlNTPlTlRl MARTON
Design s kultra
Befogado designkultra
lpitszforum
:o1o
A ktet megirasat az OKM posztdoktori sztndijjal (Deak lerenc Osztn-
dij) tamogaua a :ooe/:oo,-es tanvben, Mv|:J:::c:|:nor:: |o|c:::euvJo
non,o| (BMUl) kategoriaban, De::gn : |v|vro programcimen (oo:,/:ooe),
a Moholy-Nagy Mvszeti lgyetem mint fogado intzmny lormater-
vez Tanszkn. A jelen szveg a kategoria biralobizousagatol zsrizeu s
annak vlemnye alapjan a Minisztrium szakallamtitkaratol elfogadou be-
szamolo egy rsznek szerkeszteu valtozata.
Szentpteri Marton, :o1o
A jelen digitalis nyomtatvany annyiban szabad knyv, amennyiben a ki-
ado s a szerz feltuntetsvel szabadon anyagi ellenszolgaltatas nlkul
masolhato, tarolhato s terjeszthet mindaddig, amig a masolas s a ter-
jeszts non-prot jelleg, tehat magan- s kzclnak tekinthet. lsetleges
modositasok azonban csak a szerz hivatalos beleegyezsvel eszkzlhet-
ek.
lSBN ,,8-,e-oe-e8,-,
A kiadasrt felel az lpitszforum Kiadoi Kn.
A cimlapot a szerz felvtelnek felhasznalasaval
Nemes Andras tervezte
A ktetet Hegedus Bla trdelte
X

l
A
T
l
X c lixux linii1ixi c l
Y
X
Tartalom
Ordo ab dao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
A kultratudomanyok designfordulata . . . . . . . . . . 1
A designtrtnet-iras kulturalis fordulata . . . . . . . . . ,,
Modern vagy posztmodern` . . . . . . . . . . . . . . . . 1o
Globalizaciokritika s designkultra . . . . . . . . . . . . 1:,
Befogado egyetem, befogado designkultra . . . . . . . . 1,,
,
A |on,+e |oron er+e:ne| o]on|on.
Bo,onno|, S:ener: AnJro:no|,
Je:oonno|, S:ener: T:|orno|,
: Je:on,on, Te|| Moro en||ne|.
Ordo ab dao
Kismonograamban tbb helyuu hivatkozom Victor Papanek de-
signdeniciojara. Nem vletlenul, megitlsem szerint ugyanis en-
nl frappansabb meghatarozasra ahogy mondani szokas a dolog
termszetbl kvetkezen nemigen lesz modunk. Papanek szerint a
design tudatos s egyszersmind intuitiv trekvs az rtelemteli rend
megteremtsre. Rend a kaoszbol (ordo ab dao), ahogy a rgiek
mondtak. Marmost ezek utan csupan a rend s a rendetlensg fogal-
maval kell szembenznunk, s akkor Papanek |on no-javal egsz jol
eligazodhatunk a designkultra tvesztiben. Polcz Alaine immar
legendassa valt, tmaba vago knyvben nemes egyszersggel l-
nyegi s formai rendrl s rendetlensgrl beszl, mi tbb azokrol az
atmeneti allapotokrol is, ahol a lnyegi rend formai rendetlensg-
gel parosul ezt a szerz jo rendetlensgnek nevezi, de gyakran
hasznaljuk erre a jol ismert tipusra a kreativ rendetlensg fogalmat
is , illetve ahol a lnyegi rendetlensg formai renddel tarsul ez a
rossz rend Polcz Alaine szerint, magam pedig ezt gyakran burok-
ratikus rendnek nevezem kzp-europai mivoltomnak ksznhet-
en.' l szellemes matrix mkdtetst csak cizellalja, ha gyelembe
vesszuk, hogy a kaosz fogalma sem rkkvalo, s hala a modern tu-
domanynak, az orJo o| doo immar jo ideje mast jelent, mint a rgi-
sgben jelenteu. A kaosz fogalmat ugyanis ma mar nem felttlenul
a rend mitologikus ellentteknt rtelmezzuk, de sokkalta inkabb a
' V. Polcz Alaine, RenJ : renJe|en:g, Pcs (Jelenkor), :oo,, 1,:,.
,
mg fel nem ismert rendknt. Mert talan az is elkpzelhet, hogy a
vilagegyetem nagy pitmestere (vagy nagy designere`) tnyleg t-
kletes mvet alkotou, am a salamoni templom mikrokozmoszaban
visszatukrzd eszmnyi terv rtelme aztan az emberisg hibajabol
vgul elhomalyosultlegyen a kortars kaoszkutatas a letnt arany-
kor visszaidzsnek legjobb eszkze, avagy az univerzumtrvnyei
kutatasanak legtkletesebb tudomanyos modszere, a kaosz fogal-
maval semmikpp nem banhatunk mar abban a trzsi s ardaikus
rtelemben, amely a nem ismert vilagot s az onnan rkezket a gye-
henna szrnysgeivel, s rdgi gonoszsaggal ruhazza fel. A rendte-
remtsnek ez a rigid formaja ugyanis minden hiresztelssel ellentt-
ben nem szellemi ignyunk, hanem csupan neurotikus szuksglet,
amitl rdemes hamar szabadulnunk legalabbis a radikalis katalan
gondolkodo, Xavier Rubert de Ventos, szerint. A rendteremts ar-
daikus modelljei igy a sokfle mitikus kozmogonia is neurotikus
jelleguknl fogva alapveten kirekesztek voltak, az elkulnits, az
elhatarolas s a kuszbelvek mkdteuk azokat. A befogado design-
kultra rendteremt modellje szerint azonban a rendet a vilagban s
a vilaggal kell megalkotni, s nem a vilagtol elkulniteni azt. Papanek
meghatarozasa ebben az rtelemben ezentl inkabb igy hangzik a
design tudatos s sztns trekvs a rend felismersre.`
A kvetkez oldalakon magam is egyszerre tudatos s sztns
modon kisrlek meg rendet felismerni s teremteni designelmleti
olvasmanyaim egy rszben. Az iu olvashato nagyessz bizonyos
rtelemben magyar nyelv propdeutikaknt is rtelmezhet a de-
signelmlet s kulnsen a designkultra formalodo rdekldsi teru-
lett furksz olvasok szamara. Am egyual szakmapolitikai allas-
pontknt is olvashato, teljes joggal. lrre, a kzjot a designkultraban
U, M:ne| |o:o{o|n: ', ford. Bres Andras s lokasz Maria, Bp. (Typotex),
:oo8, ,:.
` Papanek a tovabbiakban tbbszr idzeu meghatarozasat hasonlo szel-
lemben rtelmezte jra, l. u, 1e Green Inero:+e. Fco|og, onJ F|:c:
:n De::gn onJ Ard:ecvre, london (Tames & Hudson), 1,,,, ,.
1o
is mindenek elu gyelembe vev allaspontra jellemz a ktet for-
matuma is. lz rokonsagot mutat ugyanis mindazzal, amit a szabad
knyvek mozgalma a tudomanyos publikaciok nanszirozasarol s
rtkesitsrl vall. Mivel a knyv megirasakor mar kzalkalmazou
voltam, s emelleu sztndij formajaban kuln allami tamogatast is
kaptam a munka elvgzsre, nem tartanam moralisan igazolhato-
nak, hogy tovabbi bevtelt csikarjak ki adozet polgartarsaimtol,
az olvasoktol.
A kismonograa elkszitsben sokan segiteuek. Ki kell emel-
nem Barkanyi Auilat s lerkai Andrast, akik tamogatolevelukkel
jarultak hozza ahhoz, hogy a knyv megirasahoz elengedhetetlen
sztndijat elnyerjem. Ugyancsak nagy halaval tartozom Droppa
Juditnak s Kopek Gabornak, akik rektorknt befogadtak palyaza-
tomat a Moholy-Nagy Mvszeti lgyetemen. A munkaban szrev-
teleikkel, tleteikkel tbben tamogauak, kzuluk mindenkpp rm-
mel emlitem Szilagyi Csabat, Pandula Andrast, Zsotr laszlot, Ko-
os Palt, Martinko Jozsefet, Vargha Mihalyt, Pasztor lrika Katali-
nat, Pal Norbertet, Peter Kroes-t, Kuno Prey-t, Bas Kools-t, An-
ke Coumans-t, s napolyi barataimat lrnest lito Castells-t, Pietro
Bacco Montont, ldoardo Natalt s lleonora Capuozzot. Kuln
ksznet jar azon hallgatoimnak, akik megtiszteltek gyelmukkel
az elmlt vekben, jelesul is a Be{ogoJo er+e:: c. kurzus diakjai-
nak, Alpern lindanak, Bence Domonkosnak, Malakuczi Viktornak,
Millte Balazsnak, Nagy Adamnak, Nagy Zoltan Csongornak, Po-
licsanyi lstvannak s Telekes Tamasnak. Kifejezeuen ksznm se-
gitsgt tovabba Nmeth Adamnak, liath Heninek, Ungar lanninak,
Nagypal Dorinak s lengyel Rkanak is. Hegedus Bla baratomnak
tartozom halaval azrt, mert munkajaval tamogaua a szabad knyv-
kiadas logikajanak rvnyesitst az n knyvem esetben is.
BvJoe:, zoo,. Jecen|er
V. http//www.fbook.com. Rszletesebben l. az tlet szulatyjanak
knyvben Horvath lvan, Ge:|on,+, Bp. (Balassi), :ooe, :11:8.
11
Akultratudomanyok
designfordulata
Mint azt a londoni Design Council honlapjan olvashato, Radel Coo-
pertl s Mike Press-tl irou, tanulmanybol megtudhatjuk, a kor-
tars tudomanyos designkutatasok (academic design researd) egy
igen fontos terulete a design kulturalis szerepre koncentral. l te-
rulet olyan krdsekre keres valaszokat, melyek azt rtatjak, mi-
lyen szerepet is jatszik a design a legtagabb rtelmezsben a tr-,
targy- s kpalkotas vilaga a kortars kultrakban s tarsadalmak-
ban.' Cooper s Press designtudomanyoknak (design studies) ne-
vezik ezt a teruletet s olyan inter- s multidiszciplinaris megkzeli-
tsi modrol szolnak, amelyik a design kulturalis, tarsadalmi s lo-
zoai vizsgalataval foglalkozik. Mint megjegyzik, a designtudoma-
nyok modszertani rtelemben legfontosabb forrasaikat a designtr-
tnet s a kultratudomanyok teruletein talaljak meg. Az alabbiak-
' Cultural and historical researd whid aims to beuer understand the
role that design plays in our culture, and how individuals and communi-
ties interact with visual culture. Cooper, RadelPress, Mike, AcoJen:c
De::gn Re:eord, :. http//www.designcouncil.org.uk/en/About
Design/DesignTechniques/AcademicDesignResearchby
RachelCooperandMikePress/. Hozzafrs :oo,. majus 1:.
Az alabbiakban termszetesen rszletesebb designdeniciokra is utalok
majd.
De::gn :vJ:e: A multidisciplinary eld concerned with the social,
cultural, philosophical investigation of design. A relatively new area
1
ban tulajdonkppen Cooper s Press meghatarozasanak sarokpont-
jait vesszuk majd szemugyre. Viszonylag j tudomanyteruletrl van
szo, igy szamos olyan krdsre kell majd kitrnem, melyek nemcsak
a hazai tudomanyossagban szamitanak tisztazatlannak, hanemnem-
zetkzi rtelemben is. Gondoljunk csak pldaul a designtrtnetre
(design history) magara mint egy meglehetsen atal diszciplinara!
Clive Dilnot, a Harvard lgyetemprofesszora, a nyolcvanas vek ele-
jn mg arrol szolt 1e Soe o{ De::gn H::or, cim programado ta-
nulmanyaban, hogy a designtrtnet mint diszciplina tulajdonkp-
pen nem is ltezik, s lrnyey Gyula a magyar Nikolaus Pevsner
is joggal ir gy a nyolcvanas vek els felben megjelent kte-
teirl, mint nemzetkzi rtelemben is ur munkakrol.` A mgoly
of academic inquiry, design studies draws upon approades from design
history and cultural studies. Cooper, RadelPress, Mike, AcoJen:c De
::gn Re:eord, i. m. :o.
` Miutan szamba veue a jelen szakmai elzmnyeit, Dilnot leszgezi,
hogy Te major consequence of this almost accidental emergence of a
history of design is that design history, in the sense of a single, organized
disciple with dened aims and objects, Joe: no e:::. Dilnot, Clive, 1e
Soe o{ De::gn H::or,. Por I Mo:ng |e F:e|J De::gn D::covr:e. H::
or,1eor,Cr::c::n, szerk. s bev. Victor Margolin, londonChicago
(Te University of Chicago Press), 1,8,, ::o. lzt az 1,8-ben [De::gn I:
:ve: H::or,, 1eor,, Cr::c::n, 1/1 (Spring 1,8), :.] megfogalmazou
allitast Margolin 1,8,-ben is megersiti elszavaban. Uo, :,. Kzel kt
vtizeddel ezelu kt knyvem jelent meg az ipari termkformalasrol a
De::gnA|oe|+e| s A: :or: {orno ornee. Az elbbi az egyetemes ter-
vezselmlet, az utobbi pedig a tervezsi gyakorlat trtnett sszegezte
a hazai felsoktatas szamara. Mindkeu alapozo elzmnyek nlku-
li s atfogo munka volt, az egsz idszakot, a teljes tmakrt fellel
kiadvanyok sem iuhon, sem a nagyvilagban nem jelentek meg korab-
ban. Az alapozast azonban nem kveue tovabbi pitkezs, nem szuleuek
jabb kiegszitsek vagy cafolatok, a hazai knyvkiadas nem mutatou
nagyobb rdekldst a tma irant , annak ellenre, hogy a kt knyv az
vek soran teljesen eltnt a knyvpiacrol s a gyakorlat sszefoglala-
sa felkerult az interneten kereseu mvek, a rongyos knyvek listaja-
1
szerny mret s szervezeusg hazai designelmlet szakmai kze-
gben ugyanakkor az eszme- s kultrtrtnet (intellectual-and-
cultural history) s a kultratudomanyok (cv|vro| :vJ:e: vagy
Kv|vr+:::en:do[en) fogalmi krdsei sem felttlenul szamitanak
kzkincsnek, igy azokra is ki kell majd az alabbiakban trnem. Ter-
mszetesen a design szabatosabb deniciojanak ha mgoly kisr-
leti jelleg megadasara is szuksgunk lesz ahhoz, hogy a ksb-
biekben megbizhato elmleti keretekkel rendelkezzunk. lzt a kisr-
leti denicioadast elssorban a kzelmlt designtrtneti mveinek
historiograai rtkelse soran kisrlem majd meg a kvetkez, A
Je::gnornero: |v|vro|:: {orJv|oo cim fejezetben.
Meggyzdsem, hogy az j eszmetrtnet (intellectual histo-
ry) recens elmleti vitai szamos ponton nyjthatnak segitsget ah-
hoz, hogy megbizhato elmleti keretrendszert dolgozhassunk ki a
design kulturalis szerepnek rtkelshez. Donald Kelley a ki-
lencvenes vek kzepn alakult Nemzetkzi lszmetrtneti Tarsa-
sag (lnternational Society for lntellectual History) els elnke a
kvetkezkpp hatarozta meg szakterulett
Szamomra, mindenesetre, az eszmetrtnet [intellectual history]
nem a trtnelemtudomany egy iranyzata, hanem joval inkabb egy
szempont vagy szempontok sora ahhoz, hogy az emberisg mlt-
jat teljes kiterjedsben probaljuk meg szemllni , a cselekvseket s
alkotasokat, amelyek rthet s kzlhet nyomokat hagytak rank.
Hermneutikai rtelemben az eszmetrtnet nem igazan diszciplina,
ra. lrnyey Gyula, De::gn. Ter+e::e|n|e : ern|{orno|o: :;ozooo,
Budapest-Pcs (Dialog Campus), :ooo, ,. V. U, A: :or: {orno orne
e Mog,oror::ogon, Bp. (Akadmiai), 1,,. De::gn A|oe|+e|. Vo|ogoo:
o: :or: {orno :roJo|no|o|, szerk. lrnyey Gyula, Bp. (Magyar Kereske-
delmi Kamara, lpari lormatervezsi Tajkoztato Kzpont Design Cen-
ter), 1,81. U, A: :or: {orno ornee, Bp. (Corvina), 1,8. lrnyey ezzel
egyual maga is elismeri, hogy a designtrtnet diszciplinaris rtelem-
ben Magyarorszagon mind a mai napig nem ltez tudomanyterulet, az
semmilyen rtelemben sem tekinthet intzmnyesultnek a magyar tu-
domanyos letben.
1,
inkabb egy nzpont (Sehepunkt a mszo, amelyet Chladenius veze-
teu be a 18. szazad kzepn) egy diszciplinan belul, ami trtnetesen
a trtnelemtudomany. Az eszmetrtnet mveljnek az a feladata,
hogy felfedezze az emberisg mltjanak azon teruleteit, ahol meg-
fejthet altalaban irou vagy ikonograkus nyomok maradtak
fenn, s e nyomoknak aztan kortars rtelmet adjon a nyelv mdi-
uman keresztul. Az eszmetrtnszek mindig szamithatnak az olyan
tudomanyokra, mint a kzgazdasagtan, szociologia, politologia, ant-
ropologia, lozoa s kulnsen vallalkozasuk cljai s hermne-
utikai felttelei rvn a blcsszeuudomanyokra, kezdve az iroda-
lomtudomannyal , de egyual sosem feledhetik feladatukat, illetve a
kulturalis latokrukbl s tudomanyos ktusgeikbl szarmazo ha-
tarokat.
Kelley recens publikacioi kzu kulnsen fontos a De:cen o{ IJeo:,
amely mint azt mar alcime is jelzi az eszmetrtnet trtnett
mondja fel. A Charles Darwint tudatosan idz cimmetafora ma-
gyarazata tmren sszefoglalja az eszmetrtnet recens megjula-
sanak lnyegt. lszerint az eszmk alaszallasa nem mast jelent,
mint hogy az eszmket az lgyetemesnek s Orkkvalonak transz-
cendens valosagabol a nyelvben megtestesult, vagy abban konstru-
alt emberi tapasztalatok vilagaba helyezzuk at. Minderrl Kelley igy
fogalmaz
Az eszmk a kontemplacio mennyorszagaban szuletnek, s a kul-
tra kutatoi szamara a trtnelmi tapasztalat szublunaris vilagaban
fejezik be trtnetuket. A lozofusok ugyan megkisrlik megrizni
Platon transzcendentalis latomasat, illetve Arisztotelsz dialektikus
blcsessgt , a trtnszek azonban felismertk, hogy nekik az em-
beri beszd barlangjaban kell megmaradniuk, melyben a szavak s
nem az eszmk biztositjak a kutatas kommunikaciojanak s targya-
nak mdiumat [] lz ok az eszmetrtnet [history of ideas, ldeen-
Kelley, Donald R., Pro|egoneno o |e SvJ, o{ Ine||ecvo| H::or,, lntel-
lectual News, 1 (Autumn 1,,e), 11. Az idzetek ford. Sz. M.
Kelley, Donald R., 1e De:cen o{ IJeo:. 1e H::or, o{ Ine||ecvo| H::or,,
Aldershot (Ashgate), :oo:.
1e
gesdidte avagy storia delle idee] s az intellectual history kzui
valtasra s ok arra is, mirt beszlek az

eszmk alaszallasarol.
Amint arra Kelley ramutat, az j eszmetrtnet szoros kapcsolat-
ban all a kultrtrtneuel (cultural history), mgpedig az lan Hac-
king, jeles tudomanytrtnsztl leirt externalis-internalis trtne-
lem keus modelljnek rtelmben. Az internalis, illetve externa-
lis trtnetiras keussgt Kelley az intellektualis (avagy spiritualis)
s kontextualis modszer didotomiajahoz kti , az elbbi az egyni
pszidologia, illetve a mentalis jelensgek vilagahoz kapcsolhato, az
utobbi a kollektiv viselkeds, az rklt, vagy tanult tapasztalatok, il-
letve a kulturalis krnyezet sszefuggseire koncentral. Az els eset-
ben az eszmk kutatasa bels dinamikajuk szerint alakul, a masodik
esetben az eszmk id- s trbeli kontextualizalasaval van dolgunk,
anlkul, hogy barmin spiritualis folytonossagot feltteleznnk a ku-
lnfle korok eszmerendszerei kzu. Kelley egy ideje a kt szem-
pontot azonban nemes egyszersggel sszekapcsolja, s :ne||ecvo|
onJcv|vro||::or,-rol beszl, a kt terulet megnevezst egyetlen
fnvv forrasztva ssze. Az j eszmetrtnet a kultrtrtnet bel-
s oldala, a kultrtrtnet az j eszmetrtnet kuls oldala, am az
eszmket mindkt esetben emberi szintre kell hoznunk.
Kelley, 1e De:cen o{ IJeo:, i. m., 1:.
Rszletesebben l. Donald R. Kelley, Ine||ecvo| onJ Cv|vro| H::or, 1e
In::Je onJ |e Ov::Je, History of the Human Sciences, 1,/: (:oo:), 11,.
U, U] e::neorne o g|o|o|:: |or|on, Helikon, :oo,/1:, ::e. A cikk
eredetileg I ne||ecvo| H::or, :n o G|o|o| Age cimmel jelent meg v. Jour-
nal of the History of ldeas, ee/: (April :oo,), 1,,1e,. l. mg Carhart,
Midael C., Dono|J R. Ke||e, 1e Ov::Je onJ |e In::Je, lntellectual
News, 1 (Winter :oo), 1e.
Kelley, 1e De:cen o{ IJeo:, i. m., . A krdsrl rszletesebben l. recen-
ziomat Dono|J R. Ke||e, 1e De:cen o{ IJeo:. 1e H::or, o{ Ine||ec
vo| H::or,. A|Jer:|o, A:|goe Pv||::|:ng LJ., zooz, Helikon, :oo,/,
,,,. l. mg a Helikon tematikus szamat (F::neorne : :roJo|on
vJonon,, szerk. Szentpteri Marton s Zaszkaliczky Marton, Helikon,
:oo,/1:.)
1,
Hogy a kortars designtrtnsz tulajdonkppen eszme- s kul-
trtrtnsz, egyik legfontosabb elfeltevse designelmleti megfon-
tolasaimnak, no s persze Cooper s Press maghatarozasa is impli-
kalja ezt a feltevst, hiszen szerintuk mint azt fentebb lauuk a
designtudomanyok j diszciplinaja elssorban a designtrtnet s
a kultratudomanyok eredmnyeire tamaszkodik egyuuesen. Meg-
gyzdsem ugyanakkor, hogy a designtrtnsz szamara Kelley ja-
vaslata eul fuggetlenul nem maradktalanul kvetend. Mirt alli-
tom ezt ` lnnek tbb oka is van, a legfontosabb azonban Kelley for-
rastipologiajaval all kapcsolatban. Kelley ugyanis azt allitoua fen-
tebb, hogy az eszme- s kultratrtnsznek igy a designtrtnsz-
nek is elssorban irou vagy ikonograkus forrasokkal, illetve meg-
fejthet trtneti nyomokkal van dolga. Kelley minden tiszteletre
mlto ovatossaga s fogalmi pontossagra valo trekvse ellenre tu-
lajdonkppen egy klasszikus elmleti csapda aldozata, mint oly sok
kultrakutato a vilagban, hiszen elmletben tlzouan rvnyesul
mind a modern nyelvi fordulat tapasztalatanak tlrtkelse azaz
valamin lingvisztikai imperializmus , mind pedig a kpi fordula-
Peter Burke szerint szerencssebb nyomokrol s nem forrasokrol beszlni,
igy az angol kultrtrtnsz szerint elkerulhet a forras szo konnotaci-
obol kvetkez tkletes trtneti rekonstrukcio illziojanak veszlye l.
Burke, Peter, Sovrce: onJ Troce: F,e+:ne:::ng. 1e U:e: o{ Inoge: o:
H::or:co| F+:Jence, london (Reaktion), :oo1, 11e. Magam ezt a ku-
lnbsgttelt tlsagosan akadmiai termszetnek tartom, ezrt nem fo-
gom kvetni, trtneti nyom s forras az n szotaramban szinonimak.
Burke egybknt bevalouan Gustaaf Renier holland trtnszt kveti el-
mletben Te termtraces refers to manuscripts, printed books, build-
ings, furniture, the landscape (as modied by human exploitation), as
well as to many dierent kinds of image paintings, statues, engravings,
photographs. Uo., 1. Kar, hogy a knyv ugyanakkor az ikonograai re-
dukcio jegyben fordul targyahoz (l. pl. a Moer:o| Cv|vre |rovg| In
oge: cim fejezetet uo., 811o:). ligyelemre mlto maganak a meghata-
rozasnak elmleti rtelemben veu pallrozatlansaga is, a szobrok a kpi
termszet nyomok kz ( `!) kerulnek.
18
t, ami leginkabb az ikonograai redukcio jelensgben lt testet.'
Meggyzdsem ugyanis, hogy az eszme- s kultrtrtnszek, ku-
lnsen pedig a designtrtnszek nem hagyhatjak gyelmen kivul
a trtneti forrasok vagy nyomok harmadik csoportjat, amit ardi-
tekturalis forrascsoportnak nevezek a tovabbiakban. l felfogas sze-
rint arditekturalis forrasnak szamit minden haromdimenzios kultu-
ralis produktum, legyen szo akar ruharol, akar puletrl, akar btor-
rol, vagy akar ppen egy kanalrol.'' lzek a forrasok ugyanis olyan
' A nyelvi fordulat :o. szazadi valfajat leginkabb Wiugenstein blcselet-
hez szokas ktni, mig a kpi fordulatot egsz hatarozouan Mitdell el-
szr az Artforum 1,,:. marciusi szamaban megjelent azonos cim ta-
nulmanyahoz. l. Mitdell, W. J. Tomas, 1e P:cor:o| Tvrn U, P:c
vre 1eor,. F::o,: on Ver|o| onJ V::vo| Rere:eno:on, Chicago (Uni-
versity of Chicago Press), 1,,, 11,. Magyarul l. A |e| o|::|o]o. V.
}. T. M:de|| +o|ogoou ro:o:, Szeged (JATlPress), :oo8, 111,. Hogy
a nyelvi fordulat korantsem csak :o. szazadi fejlemny, arrl tbbek k-
zu Kelley-nl is olvashatunk szamos alapos szrevtelt, l. U, 1e De
:cen o{ IJeo:, i. m., passim. A lingvisztikai imperializmus (|:ngv:::c
:ner:o|::n vagy |ongvoge :ner:o|::n) eredenden szociolingvisztikai
a kolonializacio s a nyelvtervezs (language planning) tmakreihez
kapcsolodo fogalmat, Sznyi Gyrgy lndre nyoman, akkor haszna-
lom a tovabbiakban, amikor a kultra nem nyelvi termszet jelensgeit
nyelvi termszetknt rtelmezik szakemberek. Az eredeti fogalomrol l.
Phillipson, Robert, L:ngv:::c Iner:o|::n, Oxford (OUP), 1,,:.
'' l koncepcio kialakitasaban rszben Umberto lcot kvetem lt should
be noted that the term ord:ecvre will be used in a broad sense here,
indicating phenomena of industrial design and urban design as well as
phenomena of arditecture proper. U, Fvnc:on onJ S:gn: Sen:o:c: o{
Ard:ecvre 1e C:, onJ |e S:gn. An :nroJvc:on o Ur|on Sen:
o:c:, szerk. Mark Goudiener s Alexandros Ph. lagopoulos, New York
(Columbia University Press), 1,8e, ,,. A kultra szveges, ikonograkus
s arditekturalis komponensekre trtn felosztasara, igy pedig a trt-
neti forrasok ilyen termszet diviziojara Sznyi Gyrgy lndre P:cvro &
Scr:vro c. knyve recenziojanak P:cvro, Scr:vro & Ard:ecvro cim
alfejezetben teuem elszr javaslatot, a gazdasagi sszefuggsekre s
1,
sajatossagokkal birnak, melyek rdemben kulnbztetik meg ket a
szveges, kpi avagy emblematikus (kpes-szveges) forrastipusok-
tol. Az ikonograai redukcio legnagyobb veszlye, hogy az csupan
az arditekturalis forrasok kpi vonatkozasaival trdik, s az e-
le felszini olvasatbol levonhato kvetkeztetseket or: ro oo ala-
pon az arditekturalis termszet kulturalis produktumok egszre
vonatkozo megfontolasokknt kezeli, igy pedig szamos olyan saja-
tossagrol tereli el a gyelmet, melyek rtelmezse nlkul e forras-
tipusok elemzse flrevezet lehet ilyenek pldaul a proxmikai
dimenzio, vagy ppen a biztositas avagy felajanlas (aordance)
jelensgei is.' lbbl a szempontbol is gyelemre mlto Victor Papa-
a zenre vonatkozo szrevtelekkel egyuu l. Szentpteri Marton, S:n,:
G,org, FnJre P:cvro & Scr:vro. Hog,onon,o|ov |v|vro|:: rere:en
oc:o| |v::oJ:| ::o:oJ: e|n|ee:, }ATFPre::, S:egeJ, zoo, (I|ono|og:o :
Mre|ne::, :o), Budapesti Knyvszemle (BUKSZ), :oo,. sz, :,,:8.
lu :8o:81.
' Proxmika teruletn tovabbra is Hall 1,ee-os klasszikusa az alapm, l.
Hall, ldward T., Re]eu J:nen::o|, ford. lalvay Mihaly, Bp. (Gondolat),
1,,,. Az oorJonce-rol l. Gibson, James J., 1e 1eor, o{ AorJonce:
Perce:+:ng, Ac:ng, onJ Kno+:ng To+orJ on Fco|og:co| P:,do|og,, szerk.
Robert Shaw and John Bransford, Hillsdale, NJ (lrlbaum Associates),
1,,,, e,8:. U, 1e Fco|og:co| Arood o V::vo| Perce:on, Boston
(Houghton Miin), 1,,,, 1:,1. Norman, Donald A., 1e De::gn o{ F+
er,Jo, 1:ng:, NewYork (Doubleday), 1,,o, ,1:, 8,1o, :1,. lredetileg
1e P:,do|og, o{ F+er,Jo, 1:ng: cimmel jelent meg [New York (Basic
Books lnc.), 1,88]. U, AorJonce:, Con+en:on: onJ De::gn, lnteractions
e/ (1,,,), 8. Krampen, Martin, Sen:o:c: :n Ard:ecvre onJ InJv:
r:o|/ProJvc De::gn 1e IJeo o{ De::gn. A Design lssues ReoJer, szerk.
Victor Margolin s Ridard Budanan, Cambridge, Ma.london (Te
MlT Press), 1,,,, 8,1o, l. kulnsen az kologiai szemiotikarol (eco-
logical semiotics) szolo rszt, uo. ,o,. l. mg lidwell, WilliamHolden,
KritinaButler, Jill, Un:+er:o| Pr:nc:|e: o{ De::gn. :oo Vo,: o Fn|once
U:o|:|:,, Invence Perce:on, Increo:e Aeo|, Mo|e Beuer De::gn Dec:
::on:, onJ Teod|rovg| De::gn, Gloudester (Rocport Publishers), :oo,
:o:1. l felfogas szerint a minket krulvev vilag haromdimenzios jelen-
:o
nek kritikaja a mai designmagazinokban lathato fotogn hazakrol
s a trrzkels szinesztzikus s szinergikus voltarol a legendas
szerz szerint az pitszetet minden rzkunkkel meg kell tapasz-
talnunk, nem csupan csak |onvn| kell azt. A vizualis kp talan ellat
bennunket kpi informacioval, am a szpsg sohasem csupan felszi-
ni jelensg.'` A lingvisztikai imperializmus vgs soron pedig oda
vezet, hogy hivei sszekeverik a vizualis, a taktilis, az audialis, az
oleofaktorialis kommunikacio vagy pp a trkzszabalyozas sajat-
szersgeit a verbalis kommunikacioval. lz utobbi allaspontot jol
szemllteti a hatvanas vek vgnek Umberto lcoja Az pitszeti
nyelv egy autentikus nyelvi rendszer, amelyik ugyanazoknak a sza-
balyoknak engedelmeskedik, mint amelyek a termszetes nyelvek
artikulaciojat meghatarozzak.' Magam inkabb a racionalista James
lergussonal s kvetivel tartok Az pitszet semmit sem utanoz,
sgei egytl-egyig mind felajanlanak, illetve biztositanak valamilyen
clszer hasznalatot szemben mas, kevsb kzenfekv alkalmazasi le-
hetsgekkel.
'` Arditecture has to be experienced by all the senses rather than just :een.
Te visual image may provide us with pictorial information, yet beauty is
never skin-deep. Papanek, Victor, 1e Green Inero:+e, i. m., ,,. Kiem.
a szerztl. We are endowed with ve senses and more we have sen-
sory nerves whid make us aware of the body position and movement in
relation to a space (kinaesthesia), we have thermal receptors whid reg-
ister warmth and cold, we have visible and involuntary micro-muscular
responses that psydologists have recorded when we watd sport or look
at paintings, (haptic muscular sensitivity), a third eye (intuition) and
mud else. lt is in the interaction of all our senses that we can begin to
really see to experience. Uo., ,e. A teljes eszmefuuatast l. uo., ,,,e.
' L:ngvogg:o ord:euon:co D:::onor:o Fnc:c|oeJ:co J: Ard:euvro e Ur
|on:::co, szerk. Paolo Portoghesi, Roma, k., 1,e,, . k., ,,,,. ldzi az
alabbi ktet elszava Ard:ecvre onJ Longvoge. Con:rvc:ng IJen:,
:n Fvroeon Ard:ecvre c. :oooc. :oo, szerk. Georgia Clarke s Paul
Crossley, Cambridge University Press, :ooo., :.
:1
semmit sem illusztral, s nem mesl el trtnetet.' A lingvisztikai
imperializmus s az ikonograai redukcio iskolapldaja Hans-Georg
Gadamer Fv|ee| : |e| o|+o:o:o cim, 1,,,-es tanulmanya
Tbbszr voltam a Szt. Gallen-i katedralisban, ahol megfogou az
puletnek a sajatos trhatasa, amely abbol fakad, hogy az egyik
hosszhajo egy igen massziv pits ngyezeuel egyuu, valamint a
korus egy sajatsagosan feszultsgteli s nagyszabas formaegysg-
ben kapcsolodik ssze.'
Gadamer e megallapitasat egy bekezdsnyi alaposnak mondhato te-
oretikus fejtegetssel tamasztja ala arrol a nagy pitszeti krds-
rl, amelyre a nyugati templompitszetnek vszazadokon keresz-
tul keresnie kelleu a valaszt. A gadameri univerzalhermneutika je-
gyben a templom erre a nagy krdsre adou valasz, s a valasz rde-
mi megrtse tulajdonkpp a krds visszanyersn all vagy bukik.
Az a feszultsg, melyet a templomtrbe lpve tapasztalunk, Gada-
mer szerint a valasz a fentebbi pitszeurtneti krdsre, mindez
pedig remekul pldazza a nmet gondolkodo szamara, hogy mi is
az interpretacio. A hermneutikai ringlispil (Kisbali laszlo) igy
prg krbe-krbe.' Persze, Gadamer mellkesen azrt megjegyez
' lergusson A H::or:co| Inv:r, :no |e Trve Pr:nc:|e: o{ Beov, :n Ar,
nore F:ec:o||, +:| Re{erence o Ard:ecvre (london, 18e:) c. kny-
vt idzi Ard:ecvre onJ Longvoge, i. m., :. Az angol szerz hires ttele
utolso allitasanak cafolatara trekedeu Nigel Coates narrativ pitszeti
csoportja (NATO Narrative Arditecture Today), l. pl. Coates, Nigel,
Sree S:gn: De::gn o[er MoJern::n. Be,onJ |e O|]ec, szerk. John
Tacara, london (Tames and Hudson), 1,88, ,,11.
' Gadamer, Hans Georg, A: v|ee| : |e| o|+o:o:o A :: o|vo|:o
:o, Bp. (T-Twins), 1,,. 1,,1e8. lu 1,8.
' Minden idk egyik legszorakoztatobb s ugyanakkor leginkabb megala-
pozou Gadamer-kritikajat l. Kisbali laszlo, A |o|og:o |o:::v]o, o+og,
GoJoner e:ee o :e::o |ernenev:|o+o| M+e|J:: ore|+:e| o |o
ro: v]|or|on. Tonv|non,o| Ke:er Bo|:n :::e|ere, szerk. Balazs Mi-
haly et al., Szeged (JATl Rgi Magyar lrodalom Tanszk), 1,,,, :e:,,
(Adauar XVl-XVlll. szazadi szellemi mozgalmaink trtnethez, ,).
::
valamit, ami perdnt lehet nzetnek designelmleti biralataban,
noha ezt kszsggel elismerem minden bizonnyal nem ezrt
irta le ezt a mondatot
Amit a mvszeurtnsz az pitszeurtneti s stilustrtneti tu-
dasabol mozgosit, vgul csak egy olyan valaminek az rtelmezshez
vezet, amit mindnyajan rzunk, s valosaggal a testunkn at rtunk
meg, amikor e keresztboltozat alau haladunk.'
Vagyis` lgy vad befogado (Panofsky) ppgy kpes arra a trta-
pasztalasra, amire a nagytudas blcselk. Hogy az utazo lozofus
szamara talan nagyobb kulturalis lmnyt nyjt a katedralis, mint
az egyszeri turista szamara, felteheten igaz, hiszen a mvelt fnek
sokkalta tbb eslye van arra, hogy igen sszeteu kulturalis repre-
zentacioknt rtkelje az arditektrat. lul fuggetlenul, ami kzs a
tojasfej s az egyszeri turista trtapasztalasaban, nos ez az a prox-
mikai dimenzio, aminek nem sok kze van az olvasashoz. Marpedig
az pitszetnek s minden nem tralkotasnak ez a dimenzio elkul-
nithetetlen, st megkocaztatom, mindennl fontosabb sajatossaga!
Az elkezd beszlni metaforaja tr iu el vonja le kvetkez-
tetst a nmet gondolkodo ezzel szemben. Majd leszgezi, hogy a
malkotasok megszolaltatasara iranyulo faradozasaink legkzenfek-
vbb parhuzama az irou vagy nyomtatou szvegnek az olvasasa.
Hogy mirt volna ez a leginkabb kzenfekv modell, nos, ez az allitas
argumentalatlanul marad Gadamer tanulmanyaban. A designelm-
lsz szamara az okfejts folytatasa kulnsen izgalmas
Az pitmnyre ppgy rvnyes, hogy olvasnunk kell azt. Vagy-
is ne csak gy nzzunk ra, mint egy fnykp-reprodukciora, hanem
jarjuk krbe, jarjuk be azrt, hogy ezzel lpsrl lpsre mintegy fel-
pitsuk magunkban.'
' Gadamer, A: v|ee| : |e| o|+o:o:o, i. m., 1,81,,.
' Uo., 1e1.
:
Min igaz s megfontolando tanacs! Kulnsen, ami az ikonogra-
ai redukcio elutasitasat illeti ! De mi kze ennek az olvasashoz`
Ahhoz a betzgetshez (Gadamer), amely oda vezet, hogy az pit-
mnyt el tudjuk olvasni ` Hogy jn ide ez a posztmodern textualis
imperializmus` Megitlsem szerint pontosan Gadamer Szt. Gallen-
i pldaja mutatja a legjobban, mi a jozansszel is knnyen belatha-
to kulnbsg az olvasas azaz a kevesek kivaltsaga s a trta-
pasztalas vagyis mindannyiunk elemi, antropologiai kpessge
kzu! Nem krdses, hogy az pitsz szamara mindkt hasznalati
vagy fogyasztasi mod fontos lehet, ugyanakkor a kt mod hierar-
dikus viszonya sem ktsges a trtapasztalas termszetesen ko-
rantsemkultrafuggetlen krdsei elbbre valoak, mint a kimvelt
fket megclzo allziok vilaga, s az ahhoz kapcsolodo dekorativ iz
stilaris tervezi mfogasok.'
Az arditekturalis forrasok hatarozou megkulnbztetse ideha-
za tulajdonkppen ale designfordulatot (design turn) jelenthet a
kultrakutatasban. legyen barhogy is, a clhoz ktd eszme- s
Tudnunk kell, persze, hogy Gadamer ugyanakkor gond nlkul olvas-
sa ugyanazon modon a festmnyeket, mint az pitmnyeket. Gadamer
a Szt. Gallen-i plda utan egy hires Giorgione kp rtelmezsbe kezd
(I. n., 1,, skk.), mintha pitszethez s festszethez gond nlkul lehetne
ugyangy viszonyulni. Alig akad szebb pldaja az pitszet ikonogra-
ai redukciojanak, mint Gadamer e latszolag elegans cssztatasa, hiaba is
beszl a nmet blcsel egybknt a kp atmoszfraja rtelmezsrl
szemben az ikonograai leirassal. (Uo., 1eo.)
' A kzelmltban egy igen fontos antologia jelent meg magyarul a tma-
ban, l. A r. Kr::|o: ono|og:o, val. Moravanszky Akos, ford. M. Gyngy
Katalin, Bp. (Terc), :oo,.
A trfa kedvrt utaltam mar e designfordulatra Sznyi Gyrgy lnd-
re knyvrl irou recenziomban is, l. Uo., :81. Nemzetkzi rtelemben
sem jellemz, hogy tlzouan sok, a kultratudomanyok teruletn dol-
gozo tudos koncentralna a design specialis szerepre a modern kult-
raban. Udit kivtelt kpez a brit Guy Julier, aki Fron V::vo| Cv|v
re o De::gn Cv|vre c. tanulmanyaban [Design lssues, ::/1 (:ooe tl),
e,e.] Scou lash nyoman a kultra arditektonikus felfogasarol (ar-
:
kultrtrtnszi igny tbb-kevsb parhuzamba allithato az anya-
gi kultra kutatoinak szellemi ignyeivel, legalabbis, ami a kutatasi
terulet konkrt forrasvidknek kijellst illeti.` Ugyanakkor, mint
arra Penny Sparke, korunk egyik legjelentsebb designtrtnsze is
tbb helyuu utal, az anyagi, illetve a fogyasztoi kultra kutatoinak
ditectonic conception of culture) szol, s mint irja Culture is no lon-
ger one of pure representation or narrative, where visual culture con-
veys messages. lnstead, culture formulates, formats, dannels, circu-
lates, contains, and retrieves information. Design, therefore, is more
than just the creation of visual artefacts to be used or read. lt is
also about the structuring of systems of encounter within visual and
material world. l. uo. e,. l. mg U, 1e Cv|vre o{ De::gn, :. kiad.,
london (Sage), :oo8, ,. V. lash, Scou, Cr::ve o{ In{orno:on, lon-
don (Sage), :oo:. Julier tbb konferencia-eladasban foglalkozou a ma-
gyarorszagi rendszervaltozas s a design sszefuggseivel is, l. Julier,
GuyHoman, Steve, De::gn In::v:on: onJ |e Tron:::on o Denoc
roc, o Conoro:+e Co:e SvJ, o{ So:n onJ Hvngor, (1,,,). U, Re
Dro+:ng |e Geogro|, o{ Fvroeon De::gn |e Co:e o{ Tron:::ono|
Covnr:e: (1,,,). Mindkt eladas letlthet a szerz honlapjarol http
//www.lmu.ac.uk/as/artdesresearch/staff/guyjulier.htm. legutobbi
hozzafrs :oo,-1:-oe.
` Az j anyagi kultra-kutatasrol jabban l. a Replika Torg,|ero]: c. e.,
tematikus szamat (:oo8. november) Berta Pter szerkesztsben. lzzel
parhuzamosan rdemes a nprajzi jelenkorkutatas olyan antologiait is
forgatni, mint a lejs Zoltan s lrazon Zsoa szerkesztsben megjelent
MaDok-fuzetek, l. Nro]:: ]e|en|or|voo: : o nro]:: g,]enn,e|
+o|o:o:o, szerk. l. Z., Bp. (Nprajzi Mzeum), :oo (MaDok-luzetek, 1).
Korvn| : org,o:n| e|n|e : noJ::er. ForJo:g,]enn,, szerk. l.
Z. s l. Zs., Bp. (Nprajzi), :oo (MaDok-fuzetek, :). }e|en:e|: org,o|,
szerk. l. Z. s l. Zs., Bp. (Nprajzi), :oo, (MaDok-fuzetek, ). P|o:::|
n+e|. A|erno+ non,ogorne o ce||v|o:J |on,+o||oo| o {e|{v]|oo
{oe|:g, szerk. l. Z. s l. Zs., Bp. (Nprajzi Mzeum), :ooe (MoDo|{v:ee|,
,). P:||ono|e| o no|o|. A |oror: |v|vro nv:evn: {e|Jo|go:o:o, szerk.
l. Z. s l. Zs., Bp. (Nprajzi Mzeum), :oo, (MoDo|{v:ee|, ). l. mg
az azonos c. kiallitas katalogusat Mon,og, szerk. l. Z. s l. Zs., Bp.
(Nprajzi), :oo,.
:,
dnt tbbsge nem nevezhet kimondouan designtudatos szerz-
nek, azaz tbbsguk nemigen tulajdonit kulturalis szerepet a design-
nak. lzt az allaspontot kpviseli pldaul Peter Burke, aki az anyagi
kultra-kutatas kzelmltbli trtnetnek auekintsekor mg v-
letlenul sem utal designtrtneti munkakra. Burke szerint egyb-
knt a kultrtrtnszek egszen a kzelmltig altalaban nagyobb
hangslyt fekteuek az eszmk, mint az anyagi kultra vizsgalatara,
ez utobbi kutatasat a gazdasagtrtnszeknek engedve at, akik azon-
ban rendszerint kevs anitast mutauak az anyagi kultra szim-
bolikus sszefuggsei irant. A kevs kivtel egyike Norbert llias
volt Burke szerint, aki A c:+:|::oc:o {o|,onoo cim remekmv-
ben szamos haztartasbeli hasznalati targyrol annak civilizatorikus s
kulturalis jelentsgt messzemenen gyelembe vve rtekezeu.
Sparke, Penny, An InroJvc:on o De::gn onJ Cv|vre. :,oo o |e Pre:en,
:. jav. kiad., londonNewYork (Routledge), :oo, passim. Az els kiadast
l. U, An InroJvc:on o De::gn onJ Cv|vre :n |e T+en:e| Cenvr,,
NewYork (HarperCollins), 1,8e. Anagy kivtelek egyike a legendas Judy
Aueld, l. pl. U, V:|J 1:ng: 1e Moer:o| Cv|vre o{ F+er,Jo, L:{e,
OxfordNew York (Berg), :ooo.
Burke, Peter, Moer:o| Cv|vre V|o :: Cv|vro| H::or,', Cambridge-
Malden, USA (Polity Press), :oo, e,,o.
Burke, V|o :: Cv|vro| H::or,', i. m., e,. lajoan hianyzik a Burke-tl
szamonkrt szempontrendszer rvnyesitse Robert S. Duplessis a ka-
pitalizmus kialakulasarol szolo, maskulnben remek mvbl is. l. U,
Tron:::on: o Co:o|::n :n For|, MoJern Fvroe, Cambridge (Camb-
ridge University Press), 1,,, (New Approades to luropean History, 1o).
llias, Norbert, A c:+:|::oc:o {o|,onoo, :. jav. kiad., ford. Bernyi Gabor,
Bp. (Gondolat), :oo. A ksrl l. uo, 1,o1,. A villarol l. uo, 1,1,,. Az
orrtrlsrl l. uo, 1,1:oo. Hozza kell tennem, hogy ugyanakkor ezekrl
a tipikusan a :onon vagy onon:n Je::gnhoz, avagy Gio Pontival szolva
a ]e|:| n||v|: Je::gnhoz ktd targyakrol llias tulajdonkppen csak
mint a civilizatorikus jelensgek mdiumarol szol, a targyakat magukat
targyi mivoltukban egyaltalan nem vizsgalja. A spontan vagy anonim
designrol l. Bassi, Alberto, De::gn onon:no :n Io|:o. Oggeu: convn: e ro
geuo :ncogn:o, Milano (Mondadori llecta), :oo,. V. De lusco, Renato,
:e
Burke szerint mg maga lernand Braudel, az anyagi kultra (c:+:
|::o:on nor:e||e) kutatasanak egyik legfontosabb ur tudosa is
kritizalhato amiau, hogy az anyagi kultra szimbolikus dimenzio-
javal nemigen foglalkozou. Az eszme- s kultratrtnet vilaga-
ban egybknt a kommunikacio-, informacio-, knyv-, knyvtar-,
knyvnyomtatas-, olvasas-, illetve mdiatrtneti kutatasok jartak
len a kultra materialitasanak, illetve a medialitasnak vizsgalata-
ban, ebbl a szempontbol is gyelemre mlto Renato De lusco l-
pse, aki ltalia-szerte igen npszer, elszr 1,8,-ben kiadou Sor:o
Je| Je::gn cim knyvben a nyomtatas trtnetvel nyitja design-
trtnett. A designtrtnet s -elmlet szempontjabol ugyancsak
kiemelked Mario Carpo Lord:euvro Je||eo Je||o :ono cim
knyve, amely a knyvnyomtatasnak a reneszansz pitszeti teori-
akra s praxisokra gyakorolt hatasarol szol megvilagito ervel, mg
a jelenleg zajlo medialis fordulat, azaz a digitalizacio s az pitszet
viszonyaval kapcsolatban is.` Kifejezeuen sokat igr a Carpo-tzis
PoroJ:e Je| Je::gn. Scr:u: cr::c: e o|en:c:, Torino-Venezia-london-New
York (Umberto Allemandi &C.), :oo8, 1. l. mg liell, Charloueliell Pe-
ter, De::gn HonJ|oo|. Conce:. Moer:o|:. S,|e:, Kln (Tasden), :ooe,
11,. A ktet magyarul a Vince Kiado gondozasaban jelent meg, :oo,-
ben.
l. pl. Braudel, lernand, An,og: |v|vro, go:Jo:og : |o:o|::nv: XV
XVIII. ::o:oJ. (F|: |oe) A n:nJenno: |e :rv|vro: o |e|e:ge: : o
|e|ee|en, ford. Pdr laszlo, Budapest (Guua Knyvkiado), :oo.
lu elssorban Walter Ong, llisabeth lisenstein, Midael Giesece, Mario
Carpo, Robert Darnton, Roger Chartier, Guilelmo Cavallo, Pietro Rossi,
Peter Burke, lriedrid Kiuler, Daniel R. Headric, Neil Rhodes, Jonathan
Sawday, Ann Blair vagy pp Monok lstvan, V. lcsedy Judit, Kecskemti
Gabor, Demeter Tamas, Nyiri Kristof s Z. Karvalics laszlo tanulmanya-
ira gondolok egyfell, lrances Yates, Paolo Rossi, Mary Caruthers, lina
Bolzoni, Jrg Joden Berns s Wolfgang Neuber kutatasaira masfell. Re-
nato De lusco fejezett l. U, Lo :ono cone Je::gn Sor:o Je| Je::gn,
Roma-Bari (laterza), :oo, 11e.
` l. Carpo, Mario, Lord:euvro Je||eo Je||o :ono. Oro|:o, :cr:uvro,
|:|ro :onoo e r:roJv::one neccon:co Je||:nnog:ne ne||o :or:o Je|
:,
mozgositasa az olyan kortars jelensgek vizsgalatakor, mint amilyen
pldaul a nemszokvanyos, avagy nemszabvanyos pitszet (non
standard arditecture), korunk egyik legfrissebb nemzetkzi irany-
zata.`'
lrdemes nhany kultrafogalmat kzelebbrl is megvizsgalnunk
ahhoz, hogy a ksbbiekben a design kulturalis szereprl magabiz-
tosabban nyilatkozhassunk. lgyet kell rtenem ugyanakkor Penny
Sparke-kal, aki szerint nincs is nehezebb szellemi feladat, mint a kul-
tra, illetve a design fogalmainak meghatarozasa, hat mg ha e keu
viszonyanak rtelmezsrl esik szo!` Mgis mindenkpp szuksg
van munkahipotzisekre ahhoz, hogy design s kultra targyalasa-
nak bizonyos elmleti kereteit kijellhessuk. Mindez termszetesen
csak dinamikus modon kpzelhet el. Nem arrol van tehat szo, hogy
egyszer s mindenkorra kivanjuk meghatarozni azt a fogalmi mezt
illetve azt a szellemi keretet, melyen belul design s kultra viszo-
nya targyalhato. Ugyanakkor meggyzdsem, hogy a mgoly dina-
mikus fogalomrendszer s a munkahipotzis rang elmleti keretek
meghatarozasa valojaban igen karakteres vilagnzeti valasztas kr-
dse. Nem hiszek tehat az allitolag rtkmentes posztmodern meg-
|e eor:e ord:euon:de, Milano (Jaca Book), 1,,8. Angolul l. U, Ard:
ecvre :n |e Age o{ Pr:n:ng. Oro|:,, Vr::ng, T,ogro|,, onJ Pr:neJ
Inoge: :n |e H::or, o{ Ard:ecvro| 1eor,, ford. Sarah Benson, Camb-
ridge, USA (Te MlT Press) :oo1. Bjornz lee-nek, a gunpoi (Gyeonggi-
Do, Dl-Korea) Hansei lgyetem professzoranak tartozom halaval, hogy
a ktet egy pldanyaval megajandkozou oujartamkor.
`' A parizsi Centre Pompidou-ban lrdric Migayrou-tol s Zeynep Men-
natol rendezeu, :oo. december 1o-tl :oo. marcius 1-ig nyitvatarto
Ard:ecvre: non :onJorJ Non:onJorJ Ard:ecvre: cim kiallitas-
rol l. Ard:ecvre: non :onJorJ Non:onJorJ Ard:ecvre:, sszeall.
Martinko Jozsef s Szentpteri Marton, Oc1ocox ord:ecvre&Je::gn,
:oo/1, 1,:,. l. mg Fron Conro| o De::gn. Poroner:c / A|gor:|n:c
Ard:ecvre, szerk. Tomoko Sakamoto, Albert lerre, Midael Kubo, Bar-
celona (ACTAR), :oo8.
` Sparke, Penny, An InroJvc:on o De::gn onJ Cv|vre, i. m., .
:8
kzelitsi modokban, abban viszont igen, hogy az rtkekre, amelyek
meghatarozzak intellektualis allaspontjainkat, hatarozouan reek-
talnunk kell.
A kultrafelfogasok rtelmezsben az egyik vezetzsinorom a
brit konzervativ rtelmisgi, Roger Scruton MoJern Cv|vre cim
knyve volt.`` Scruton szerint a kultrafelfogasok a modernitasban
rendre Johann Goufried Herderre illetve Wilhlem von Humboldt-
ra vezethetek vissza, legalabbis az euroatlanti kulturalis rgioban.
A herderianus felfogas szerint a kultra a kzssg ltet ereje, an-
nak a moralis energianak az allando aramlasa, amelyik sszetartja
a tarsadalmat. l szerint nemzetek civilizacioikat ugyan megoszthat-
jak egymassal, de mindig kulnbzni fognak kultrajukban, hiszen
az biztositja nemzeti identitasukat.` A nmet romantikusok egy jo
rsze Sdelling, Sdiller, lidte, Hegel s Hlderlin a herderia-
nus felfogas szellemben gondolkodtak a kultrarol, azt a nemzet
meghatarozo esszenciajaknt, a kzssg minden szokasaban, hit-
bli meggyzdsben s htkznapi gyakorlataban megnyilvanulo
kzs spiritualis erknt lauatjak Scruton szerint.` A klasszikusabb
felfogast Wilhelm von Humboldt s kveti kpviselik, akik a cv|
vro szot latin rtelmben, antik mintak szerint rtelmeztk. lbben a
felfogasban a kultra nem mindenki, csak azok rszesulnek belle,
akiknek modjukban all mveldni vagyis anyagi s szellemi felt-
teleik biztositouak ahhoz, hogy az emberisg egyetemes kultrajat
elsajatithassak. A humboldtianus egyetemfelfogas kortars rtelme-
zsben ppen ezrt kell minl nagyobb szamban biztositani az arra
ratermeueknek a tanulashoz valo lehet legszlesebb kr hozzaf-
`` Scruton, Rogers, MoJern Cv|vre, :. kiad., london-New York (Continu-
um), :oo, [1,,8].
` Scruton, MoJern Cv|vre, i. m., 1.
` Culture, they held, shapes language, art, religion and history, and leaves
its stamp on the smallest event. No member of society, however ill-
educated, is deprived of culture, since culture and social membership are
the same idea. Uo.
:,
rst.` A herderianus s humboldtianus felfogas mind a mai napig
velunk l, szgezi le Scruton. A herderianus koncepciot a korai ant-
ropologusok rszesiteuk elnyben, s a kultraban a trzs identitasat
formalo szokasok s hitek egyuuest lauak Scruton szerint.` Mau-
hew Arnold s az t kvet irodalomelmlszek T. S. lliot vagy
lzra Pound pldaul viszont a humboldtianus koncepciot partoltak
inkabb, s a kultrat a mvelt elit kivaltsagaknt kezeltk.` Scruton a
herderi partikularizmus s a humboldti univerzalizmus ellentmon-
dasat egybknt azzal oldja fel, hogy bevezeti a kzkultra (com-
mon culture) s a magas kultra (high culture) fogalmait.` Ami a
magas kultrat illeti, Scruton vgs soron Arnolddal tart
Az a meggyzdsem, hogy civilizacionk magas kultraja olyan tu-
daskincset birtokol, amely messze fontosabb mindannal, ami a po-
pularis kultra csatornain keresztul elsajatithato. lz egy olyan meg-
gyzds, amit igen nehz igazolni, s mg nehezebb egyuu lni vele,
` lor Wilhelm von Humboldt, founding father of the modern university,
culture meant not untended growth but cv|:+o:on [ti. Bildung, Sz. M.].
Not everyone possesses it, since not everyone has the leisure, the inclina-
tion or the ability to learn what is needed. And among cultivated people,
some are more cultivated than others. Te purpose of a university is to
preserve and enhance the cultural inheritance, and to impart it to the
next generation. Uo. A humboldtianus egyetemfelfogasrol rszleteseb-
ben l. iu a Be{ogoJo eg,een cim tanulmanyt.
` Uo.
` Scruton, MoJern Cv|vre, i. m., 1:. T. S. lliot Noe: To+orJ: |e Den::
on o{ Cv|vre c., 1,8-as alapmvt magyarul l. A|v|vro neg|ooro:o:o,
ford. lukacsi Huba, Bp. (Szent lstvan Tarsulat), :oo.
` Herders idea of culture is particularist. A culture is dened as someth-
ing separate an island of we in the ocean of they. Humboldts con-
ception is universalist the cultivated person, for Humboldt, sees mank-
ind as a whole, knows the art and literature of other peoples, and sym-
pathises with human life in all its higher forms and aspirations. Scruton,
MoJern Cv|vre, i. m., .
o
e hozzaallas az igazsagan kivul valojaban semmi masrt nem ajanl-
hato.
A kzssgi vagy kzkultra a kzssg bels kohziojanak garan-
ciaja a tradicionalis tarsadalmakban igy pldaul a trzsi berendez-
kedsben is , ugyanakkor a tradicionalis tarsadalmi berendezkedsi
formak, ez tagadhatatlan, szinte teljes mrtkben kiveszben vannak
a vilagban, az euroatlanti rgioban pedig majdhogynem teljessggel
el is tntek. Mai multikulturalis vilagunkban azonban nem kevs-
b fontos az identitas szerepe, mint a hagyomanyos tarsadalmakban
volt. legyen barmennyire is nomad s gykrtelen a ltunk a glo-
balitas koraban, a modern varoslakok nem kevsb tarsas lnyek,
mint a trzsi tarsadalom tagjai voltak vli Scruton. ldentitas nl-
kul ma ppoly elkpzelhetetlen mindennapi ltezsunk, mint az el-
mlt vezredekben barmikor. Mi tbb, az identitas keresse athatja
a modern letet. Noha az identitas a modern fogyasztoi tarsadal-
makban immar talan sokkal tunkenyebb, auetszbb s sokszinbb,
hiszen egy soha nem latou multikulturalis kszletbl valogathatja
mintait, az ugyanakkor sok szempontbol tovabbra is rtelmezhet az
antropologusok a trzsi berendezkedsre vonatkozo meggyelsei
alapjan.' A harmadik kategoria, amit Scruton a herderianus kult-
lt is my viewthat the high culture of our civilisation contains knowledge
whid is far more signicant than anything that can be absorbed from
dannels of popular communication. Tis is a hard belief to justify, and
a harder one to live with, indeed, it has nothing to recommend it apart
from its truth. Scruton, MoJern Cv|vre, i. m., :.
' Customs, practices, festivals, rituals and beliefs have acquired a uid
and half-hearted quality whid reects our nomadic and rootless exis-
tence, predicated as we are on the global air-waves. Despite this, and
despite all the conveniences and labour-saving devices that make other
people more dispensable, modern city dwellers are as mud social be-
ings as were traditional tribesmen. Tey are unable to live in peace until
furnished with a social identity, an outward garb whid, by represent-
ing them to others, gives them condence in themselves. Tis seard for
identity pervades modern life. Although it is a uid thing, and may
1
rafogalom partikularizmusa s a humboldtianus felfogas univerza-
lizmusa kzu feszul ellentmondas feloldasara bevezet, nem mas,
mint a popularis kultra (popular culture). Scruton leszgezi, hogy
tulajdonkppen ez a kultratudomanyok (cultural studies) tnyle-
ges tmaja. Mint azt a konzervativ rtelmisgi rviden sszegzi, a
kultratudomanyok trtnete Raymond Williams fellpstl sza-
mitja kezdett. Williams vgs soron az angol irodalomtudomanyi
kpzs modelljt cserlte fel a kultratudomanyokra, mgpedig egy
tisztan kivehet egalitarianus auitd jegyben, amely az irodalom-
tudomanyi kpzsben megtestesul magas kultra elitizmusa, hogy
ne mondjam, sznobizmusa ellen iranyult, s kutatasanak gyjtopont-
jaba a felsbb tarsadalmi rtegek elitkultraja helyeu a tmegek kul-
trajat allitoua. lz a rokonszenves kezdemnyezs azonban oda ve-
zeteu, hogy a kultra fogalma Scruton szerint mar-mar parualanna
valt, hiszen a kultratudomanyok perspektivajaban minden cselek-
vs vagy alkotas kulturalis jelentsgnek bizonyul, amennyiben
az a tarsadalmi kapcsolatok identitaskpz termknek tarthato.`
dange direction several times in a lifetime, or even twice a year, it has
mud in common with the tribesmans auadment to a common culture.
Te cultivation of identity is a mode of being-for-others, to use the
existentialist jargon, a way of claiming space in a public world. At the
same time it is founded on doice, taste and leisure, it is fed on popular
art and entertainment , in broadest terms, it is a work of the imagination.
Uo, :.
Williams kt alapvet irasat magyarul l. A |v|vro ::oc:o|og:o]o, szerk.
Wessely Anna, Bp. (Osiris-lathatatlan Kollgium), 1,,8, :8o.
` As a result of this academic broadening, the concept began to lose
its specicity. Any activity or artefact is considered cultural, if it is
an identity-forming product of social interaction. Uo, . A magyar-
orszagi irodalomtudomany s a cv|vro| :vJ:e: illetve a Kv|vr+::
:en:do[en kapcsolatarol, a hazai kultratudomanyi valtas eslyeirl l.
Szegedy-Maszak Mihaly, IroJo|onorne: e||:e|:e| o New literary
History cn {o|,o:ro|on A: :roJo|onornero: e:|,e, szerk. Veres
Andras, Bp. (Gondolat), :oo, :1,:1. l. kulnsen a M+e|J:vJo
non, : :roJo|onornero: cim rszt, uo., ::::1. Megitlsem sze-
:
Scruton a krdst a fogpaszta esetvel illusztralja. Vajon rsze-e a
kultranak a fogpaszta` A herderianus rksg jegyben fellpk
szerint biztosan nem, hiszen az egyrtelmen a tednikai civiliza-
cio rsze a romantikus rtelmezsben. A klasszicizalo humboldtia-
nus rtelmezs rkseknt fellpk szerint a fogpaszta legfeljebb
csak akkor rsze a kultranak, ha pldaul egy kanonikus malkotas-
ban tnik fel legyen szo akar festmnyrl, akar lmrl, akar va-
lamilyen multimdias installaciorol. Avagy tegyuk hozza , ha a
fogpaszta tubusa, mint a jo termktervezs (good design) kimagas-
lo pldaja, bekerul a mvszeti vilagba (art world), miknt pldaul
Verner Panton szkvel trtnt, amikor azt kiallitouak a New York-i
Museum of Modern Artban (MoMA). Scruton nmi maliciaval igy
folytatja a fogpasztapldat
A kultratudomanyok professzora [viszont] valoszinleg azt vala-
szolja majd,

termszetesen a fogpaszta rsze a kultranak, hiszen


vgs soron a fogpaszta a tarsas identitas formalasanak s kifejez-
snek mdiuma, a dnts pedig, hogy hasznaljuk-e avagy sem, olyan
dnts, amelyet masok fel fordulva hozunk.
Akarhogy is vesszuk, a design kulturalis szerepnek rtelmezsekor
hasonlo krdsekkel kell szembe nznunk. A kultratudomanyok
rint Szegedy-Maszak szp magyaritasa, a mveldstudomany, akarva-
akaratlanul jelzi a szerz allaspontjanak ktdst a humboldtianus ha-
gyomanyokhoz, hiszen a mvelds fogalma sokkal szkebb jelents-
tartomannyal bir, mint a kultra.
A mvszeti vilagrol l. Danto, Arthur C., A n+::e+:|og, lnigma
(1,,. aprilis), 1,. A kzhelytranszguraciorol, amelynek soran akar
egy htkznapi targy is malkotassa valhat, ha bekerul a mvszeti vi-
lagba l. U, A |o:|e|, ::ne+o|o:o:o, ford. Sajo Sandor s Dobos lidia,
Bp. (lnciklopdia), 1,,e.
Te professor of cultural studies will probably reply of course tooth
paste is a part of culture, since aner all toothpaste is a way in whid
people form and express their social identity and the decision to use or
not to use it is a decision directed towards others. (lmagine America
without toothpaste!) Scruton, MoJern Cv|vre, i. m., .

kultradenicioja kzenfekvnek tnik a design s kultra kapcso-


latat rtato designelmlsz szamara, hiszen mar rdekldsnek leg-
fontosabb alapfeltevse is egy tagabb rtelemben veu kultrafogal-
mat felttelez. A Scruton-fle modellben, amely tehat a magas kul-
tra, a kzkultra s a tmegkultra harmasara pit, a designnak
megitlsem szerint mindharom teruleten van ltjogosultsaga. lz
az allitas azonban mar-mar vilagnzeti dntst is implikal , de ne
szaladjunk elre, s folytassuk inkabb kultrafogalmakat bemutato
szemlnket !
A vilag egyik legjelentsebb kultrtrtnsze, a mar tbbszr
idzeu Peter Burke a kvetkezkppen nyilatkozik a krdsben
A |v|vro fogalma [] korabban a nogo: kultrara vonatozou. K-
sbb kiterjeszteuk azt |e{e| hogy a metaforat kiteljesitsuk annak
rdekben, hogy magaba foglalja az o|oc:on, avagy tmegkultrat.
Ujabban szltben is kiterjedt a fogalom. Mig korabban a kultra fo-
galma a mvszetekre s a tudomanyokra vonatkozou, addig ksbb
ezek popularis megfelelinek leirasara alkalmaztak vagyis a np-
zenre, a npi gyogyaszatra s igy tovabb. A legutobbi idkben a szo
immar a csinalmanyok (kpek, eszkzk, puletek stb.) s gyakorla-
tok (beszlgets, olvasas, jatkok) igen szles krre vonatkozik.
lz az jabb felfogas nem is olyan j Burke szerint, hiszen pldaul T.
S. lliot 1,8-as Noe: o+orJ: |e Den::on o{ Cv|vre cim irasa-
ban mar hasonloan tag rtelmezst rvnyesiteu, vagy az antropo-
logus Bronisaw Malinowski az Fnc,c|ooeJ:o o{ |e Soc:o| Sc:ence:
Te term culture [] used to refer to high culture. lt was extended
downwards, to continue the metaphor, to include low or popular cul-
ture. More recently, it has expanded sideways as well. Te term culture
used to refer to the arts and sciences. Ten it was used to describe the
popular equivalents to the arts and sciences folk music, folk medicine
and so on. ln the last generation, the word has come to refer to a wide
range of artefacts (images, tools, houses and so on) and practices (con-
versation, reading, playing games). U, V|o :: Cv|vro| H::or,', i. m.,
:,. Az ore{oc szot Apaczai Csere Janos a latin ore{ocvnot magyarito
csinalmanyok fogalmaval forditom.

(1,1) tmaba vago szocikkben, ahol az ugyancsak igen tag meg-


hatarozasba beletartoznak a generaciorol generaciora tovabb rki-
teu csinalmanyok, tednologiai eljarasok, eszmk, szokasok s r-
tkek. Burke szerint a diskurzusalapito ldward Burneu Tylor ant-
ropologus Pr:n::+e Cv|vre (18,1) cim alapmvben hasonlo de-
niciot nyjt, hiszen a kultra Tylor felfogasaban sem mas, mint
az a komplex egsz, amely magaban fogalja a tudast, a hitet, a m-
vszetet, az erklcsket, a jogot, a szokasokat s minden egyebet,
amit az ember a tarsadalom tagjaknt elsajatithat. Burke szerint tu-
lajdonkppen ebben az antropologiai szemlletben hasznaljak ma a
kultrtrtnszek is a kultra fogalmat, legyen szo akar a trtne-
ti antropologia, akar az j kultrtrtnet (New Cultural History)
iskolairol. Anthony Giddens, korunk egyik legnagyobb hatas tar-
sadalomtudosa a kvetkezkppen fogalmaz a tmaban A kultra
egy adoucsoport altal rzur|e||| a csoport tagjai altal kveteu
norno||o|, illetve az altaluk ltrehozou on,og: ]o+o||o| all. Akul-
trat alapjaiban hatarozzak meg a kulturalis viselkedsformak, vagy
maskppen a kulturalis univerzalk, gy is, mint pldaul a nyelv,
az incesztus tilalma, a hazassag s a csalad intzmnye, a vallas s
a tulajdon. Az anyagi javak, illetve a materialis kultra szimboli-
kus dimenziojarol azonban Giddens e helyt nem nyilatkozik. Ch-
ris Barker, amerikai kultrakutato tanknyvnek els meghataro-
zasaban Stuart Hallt, egy masik igen jeles kultrakutato fogalom-
meghatarozasat kveti, s a kultrat a tarsadalomban megnyilvanulo
szokasok, gyakorlatok, nyelvek s reprezentaciok egyuuesnek te-
kinti. A tanknyv fogalomtaraban joval rszletesebb denicioval ta-
lalkozhatni. l szerint a kultra fogalmanak meghatarozasakor a je-
lentsek folytonos ltrehozasa s cserje a perdnt. A kultratudo-
Uo. A kultrantropologiak kulnfle kultrafogalmairol l. Boglar la-
josPapp Ridard et al., A v|or | o|Jo|o. Be+e:e: o |v|vro|:: on
roo|og:o|o, Bp. (Nyitou Knyvmhely), :oo,, ,,,
Giddens, Anthony, S:oc:o|og:o, ford. Acsadi Judit et al., Bp. (Osiris), :oo,
8. l. mg uo. e1.
,
manyok rdekldse igy els sorban a foucault-i rtelemben veu ha-
talommkdse s a jelentsado gesztusok sszefuggst vizsgalja.
llyen rtelemben pedig a kultratudomanyok termszetesen kifeje-
zeu rdekldst mutatnak a kultra mkdsnek politikai dimen-
zioi irant, a szonak altalanosabb s konkrtabb rtelmben is.
A Stuart Hallt kvet meghatarozasban feltnt egy igen fon-
tos kifejezs, a reprezentacio. lzzel a kultratudomanyok szamara
kulcsfontossag fogalommal nekunk is rszletesebben kell foglal-
koznunk. Mint Barker leszgezi, a kultratudomanyok kutatoi hata-
rozouan sok idt tltenek a reprezentacio vizsgalataval, vagyis dn-
ten azzal a krdssel, hogyan is hozzuk ltre a vilagot mi magunk
tarsadalmi rtelemben, s hogyan is reprezentaljuk masoknak s ma-
gunknak azt rtelmes modon. A kultratudomanyok f kutatasi te-
rulete Barker szerint vgs soron a kulturalis reprezentaciok jelen-
tsado gesztusaival foglalkozik. lz Barker rtelmezsben egyfell
megkivanja tlunk, hogy a jelentsek ltrehozasanak textualis ter-
mszett kutassuk, masfell pedig azt, hogy a jelentsadas gesztusa-
it a legkulnbzbb kontextusokban vizsgaljuk meg. Tovabba s ez
az, ami minket sokkalta inkabb foglalkoztat a kultra kutatasakor
Barker szerint gyelembe kell vennunk a kulturalis reprezentaciok
s jelentsek materialis sszefuggseit is, hiszen azok hangok, irou
szvegek, targyak, kpek, knyvek, magazinok s televizios progra-
Te concept of culture does not represent an entity in an independent
object world. lt is best thought of as a mobile signier that enables dis-
tinct ways of talking about human activity. Te concept of culture is thus
political and contingent. ln so far as cultural studies has a distinguishing
take on the concept of culture it is one that stresses the intersection of po-
wer and meaning. Culture can also be understood as overlapping maps of
criss-crossing discursive meaning whid form zones of temporary cohe-
rence and shared but always contested signicance in a social space. Te
production and exdange of meanings, or signifying practices, leading
to that whid is distinctive about a way of life. Barker, Chris, Cv|vro|
SvJ:e:. 1eor, onJ Proc:ce, londonTousand OaksNew Delhi (Sage
Publications), :ooe [:ooo], 8.
e
mok formajaban ltenek testet, s azokat meghatarozou tarsadal-
mi kontextusokban hozzuk ltre, vezetjuk be, hasznaljuk s rtjuk
meg. Ne foglalkozzunk most a Barker-denicio nyelvszeti impe-
rializmus fel nyitou sszefuggseivel, vagyis meghatarozasanak ne
arra a rszre koncentraljunk, mely szerint a kulturalis jelentsek lt-
rehozasanak textualis termszett ildomos kutatnunk.' A tovabbiak
Agood deal of cultural studies is centred on questions of representation.
Tat is, on how the world is socially constructed and represented to and
by us in meaningful ways. lndeed, the central strand of cultural stud-
ies can be understood as the study of culture as the signifying practices
of representation. Tis requires us to explore the textual generation of
meaning. lt also demands investigation of the modes by whid meaning
is produced in a variety of contexts. lurther, cultural representations
and meanings have a certain materiality. Tat is, they are embedded
in sounds, inscriptions, objects, images, books, magazines and television
programmes. Tey are produced, enacted, used and understood in spe-
cic social context. Chris, Cv|vro| SvJ:e:, i. m., 8.
' A tmarol l. rszletesebben a Pro||en Te:vo| C|orocer o{ Cv|vre cim
rszt Barkernl, U, Cv|vro| SvJ:e:, i. m., ,o. Mint Barker utal ra, a
kultra textualitasanak tlzou hangoztatasa oda vezethet, hogy a kult-
rakutatok vgul csak szvegekkel foglalkoznak majd, l. uo., ,. A tmarol
l. Donald Kelley vlemnyt is A kultrtrtnet szakteruletn ma ren-
geteg ember van jelen egybknt, aki eredetileg irodalmar kpzeusggel
rendelkezeu. Szamukra a kultra ale szveg, valamin nmagaban al-
lo jelensgcsoport, s ez bizony meglehetsen elszomorito. Szentpteri
Marton, Hour|en noroJn:. Dono|J R. Ke||e,, o Journal of the History of
ldeas {::er|e::]e, Magyar Narancs, :oo. lebruar 1,., ,. Az ers
s gyenge realizmus, s az ers s gyenge textualizmus krdseirl rsz-
letesen l. lerraris, Maurizio, Ho| +og,' A no|:|e|e{on ono|og:o]o, ford.
Gal Judit, Bp. (luropa), :oo8, :,e. Realizmus s textualizmus alau
[] azt az egymassal ellenttes kt polust rtem, amelynek egyik oldalan
azok a lozofusok allnak, akik szerint a targyak a szubjektumoktol fug-
getlenul lteznek, mig a masik oldalan allok szerint a targyak ppen gy
fuggenek a szubjektumoktol, mint a szveg a szerzjtl. Uo., :,. lerra-
ris szerint a posztmodernek, lukn loucault-val az ers textualizmus
hivei voltak, l. uo., :8. Rszletesen l. uo., :,:ee.
,
rdekben jegyezzuk meg inkabb, amit Barker a kulturalis reprezen-
taciok anyagi termszetrl irt, mert erre rvidesen mg visszat-
runk.
Burke mar idzeu mvnek tmaba vago fejezetben kifejti,
hogy a kulturalis reprezentaciok az j kultrtrtnet (new cultural
history) szerint nem visszatukrzik vagy imitaljak a tarsadalmi va-
losagot, hanem esetukben joval inkabb a valosag a tudas, a tarsa-
dalmi osztalyok, a betegsgek, az id, az identitas s igy tovabb lt-
rehozasarol beszlhetunk. A szocialis konstruktivizmus szemllete
mar Barker meghatarozasaiban is szamouev volt, s tulajdonkp-
pen mar abban a kontextusban is zavaronak tnt szamomra, hogy
kulturalis reprezentaciokrol beszlunk, mikzben a szerz folyama-
tosan fknt konstruktiv gesztusokrol ejteu szot. Mirt hivjunk va-
lamit reprezentacionak, ha az valojaban konstrukcio vagy produk-
cio` Vagy mg pontosabban mirt vonjuk ssze a kulturalis produk-
cio s a kulturalis reprezentacio fogalmait metonimikus lenduleuel
az utobbi hangalakjanak kizarolagos hasznalataval ` Nzzunk meg
egy pldat a krds megvilagitasara! Ha pldaul egy adou kzssg
ltzkdsi szokasait vizsgaljuk, akkor a reprezentacio szo hagyo-
manyos rtelmben az ltzkdsben testesul meg valamilyen rtk
vagy rtkrendszer, ami a kzssg, hiszen az a valami, ami repre-
zental, az a reprezentalt dolog pldaul a giddensi rtelemben veu
normak, rtkek s anyagi javak helyeu all, s azt kpviseli valami-
lyen szimbolikus vagy akar konkrt formaban. Az j kultrtrtnet
vagy a kultratudomanyok szerint azonban maga az ltzkds hoz-
za ltre azokat a kulturalis rtkeket, amelyek a kzssget reprezen-
taljak a maguk s masok szamara azaz a kulturalis reprezentaciok
igy jatszanak identitaskpz szerepet. Maskppen fogalmazva, a ru-
hak a kzssg egy bizonyos rtkrendszert teremtik meg. A kul-
turalis reprezentacio tehat valojaban konstruktiv, avagy produktiv
hogy ne mondjam, manipulativ gesztus. lbben az esetben azonban
Burke, Peter, Fron Rere:eno:on o Con:rvc:on U, V|o :: Cv|vro|
H::or,', i. m., ,,,.
8
mirt ne hivjuk akar a ruhakat, vagy az ltzkdst magat inkabb
kulturalis produktumnak` A kultratudomanyok szerint veu kul-
turalis reprezentacio ugyanis nem reprezental, hanem teremt, majd
pedig a teremteu rtk az, amelyik reprezentalja a kzssget nma-
ga s masok szamara. Vagyis semmi okunk arra, hogy a kulturalis
produktumokat sszekeverjuk a kulturalis reprezentaciokkal, a kt
fogalom jelentstartomanyai ugyanis nincsenek mindig teljes feds-
ben!`
` Ha meg akarnank tartani a kulturalis reprezentacio fogalmat a maga je-
lenleg beveu formajaban, akkor rgies fordulaual gy is fogalmazhat-
nank, hogy a kulturalis reprezentaciokban a teremts s a reprezentalas
gesztusai, illetve a konstitutiv s az expressziv sajatossagok dialektikus
viszonyban allnak egymassal. Mivel azonban arra trekszem, hogy m-
szavaim lehetsg szerint minl kevesebb fls konnotacioval birjanak,
ezrt lemondok errl a lehetsgrl. A magyar kultrakutatas egyik leg-
fontosabb recens munkajaval kapcsolatban is fenntartomezt az allaspon-
tomat. Sznyi Gyrgy lndre P:cvro & Scr:vro cim knyvnek alap-
vetsben igy fogalmaz Mint reneszanszkutato s a kultra trtnsze,
munkam soran folyamatosan szembesultem azzal a krdssel, hogy mi-
knt lehet korszer elmleti keretben, sajat korunk krdseire is rzke-
nyen rtelmezni a rgi korok malkotasait, gondolatait, szokasait, tar-
sadalmi gyakorlatat. lzeket nevezem a tovabbiakban gyjtfogalommal
|v|vro|:: rere:enoc:o|no|, s e terminus knyvem kulcsfogalma lesz.
Sznyi Gyrgy lndre, P:cvro & Scr:vro, i. m., vi. Van ugyan objektiv
lte egy magara hagyou festmnynek vagy versnek is, am e lt tartalma
nem hozhato kzvetlen sszefuggsbe a vilag egy konkrt szegmens-
vel, ilyen sszefuggs csak egy befogado szubjektumban jhet ltre, aki
felismeri a kp intencionalitasat, vagyis |v|vro|:: rere:enoc:oknt kez-
di hasznalni azt. Uo, 11. lz utobbi idzetben megitlsem szerint jogos
a reprezentacio-kifejezs hasznalata, mg akkor is, ha termszetesen a
kulturalis produktum objektiv ltnek kapcsolatba hozatala a vilag egy
konkrt szegmensvel valojaban ugyancsak konstitutiv termszet lps,
a malkotas intencionalitasanak felismerse azonban mgiscsak olyan
folyamat, melyben a reprezentacio valoban reprezentacioknt mkdik
elssorban s nem konstrukcioknt vagy produkcioknt.
,
Ha mar fentebb a komoly jatk kedvrt a kultrakutatas de-
signfordulatarol szoltam, ildomos volna feltennem a krdst, vajon
a design kulturalis produktum vagy inkabb kulturalis reprezentacio,
avagy mindkeu egyszerre` A valasz nyilvan nem egyrtelm. Ha
Viktor Papanek alighanem minden idk designdenicioi kzul a
legtagabb rtelmezs meghatarozasat kvetjuk, nos, a design bi-
zony mindenkpp kulturalis produktumokat eredmnyez kulturalis
folyamat egyfell, ugyanakkor termszetesen kulturalis reprezenta-
cioknt is joggal rtelmezhet. Papanek immar legendas denicioja
Megitlsem szerint ugyanez igaz arra az esetre is, ha az lCSlD (lnter-
national Council of Societies of lndustrial Design) deniciojat vesszuk
szemugyre A:n Design is a creative activity whose aim is to estab-
lish the multi-faceted qualities of objects, processes, services and their
systems in whole life cycles. Terefore, design is the central factor of in-
novative humanisation of tednologies and the crucial factor of cultural
and economic exdange. To:| Design seeks to discover and assess struc-
tural, organisational, functional, expressive and economic relationships,
with the task of [1. ] lnhancing global sustainability and environmental
protection (global ethics) [:.] Giving benets and freedom to the entire
human community, individual and collective [.] linal users, producers
and market protagonists (social ethics) [.] Supporting cultural diversity
despite the globalisation of the world (cultural ethics) [,.] Giving prod-
ucts, services and systems, those forms that are expressive of (semiology)
and coherent with (aesthetics) their proper complexity. Design concerns
products, services and systems conceived with tools, organisations and
logic introduced by industrialisation not just when produced by serial
processes. Te adjective industrial put to design must be related to the
term industry or in its meaning of sector of production or in its ancient
meaning of industrious activity. Tus, design is an activity involving
a wide spectrum of professions in whid products, services, graphics, in-
teriors and arditecture all take part. Together, these activities should
further enhance in a doral way with other related professions the
value of life. Terefore, the term designer refers to an individual who
practices an intellectual profession, and not simply a trade or a service
for enterprises. lorras www.icsid.org, hozzafrs :oo,. o1. o,.
o
szerint ugyanis
Minden ember designer. Minden, amit teszunk, szinte minden id-
ben, design, hiszen a design alapvet minden emberi cselekedetben.
A tervezsi folyamat ugyanis barmin vagyou s elrelathato cl r-
dekben fellp cselekvs megtervezst s ennek egy adou strukt-
ra szerinti elrendezst jelenti. Minden olyan trekvs, ami arra ira-
nyul, hogy a designt pusztan nmagart valo dologga tegyuk, szem-
ben all azzal a tnnyel, hogy a design letunk elsdlegesen meghata-
rozo eredje [] a design tudatos s sztns trekvs az rtelemteli
rend megteremtsre.
lassuk azonban, mit mond a krdsrl a design s a kultra ssze-
fuggseivel mindezidaig legalaposabban foglalkozo designtrtn-
szek egyike, Penny Sparke. Szerinte a kultra fogalmat talan mg
annal is nehezebb meghatarozni, mint a designt, hiszen oly sok
mindent jelenthetnek ezek a szavak. A kultra szot normativ rte-
lemben altalaban a magas kultra jelensgeire pldaul az opera-
val, a kltszeuel, a szinhazzal s a kpzmvszeuel kapcsolatban
hasznaljuk Sparke szerint, antropologiai rtelemben pedig egyszer-
en az letvitellel (way of life) kapcsolatos dolgokra altalaban. Ha
All men are designers. All that we do, almost all the time, is design, for
design is basic to all human activity. Te planning and pauerning of any
act toward a desired, foreseeable end constitutes the design process. Any
auempt to separate design, to make it a thing-by-itself, works counter
to the fact that design is the primary underlying matrix of life. Design
is composing an epic poem, executing a mural, painting a masterpiece,
writing a concerto. But design is also cleaning and reorganizing a desk
drawer, pulling an impacted tooth, baking an apple pie, doosing sides for
a baclot baseball game, and educating a dild. Design is the conscious
and intuitive eort to impose meaningful order. Papanek, Victor, V|o
:: De::gn' A Den::on o{ |e Fvnc:on Con|e: De::gn {or |e Reo|
Vor|J. Hvnon Fco|og, onJ Soc:o| C|onge, :. jav. kiad., london (Tames
and Hudson), 1,8, .
Te word culture is even harder to dene [ti. mint a designt], denoting
as it can, so many dierent things, from its normative meaning, when it
1
a kt fogalmat, designt s kultrat egymashoz rendeljuk, mg inkabb
felersdik azok jelentseinek sszeteusge, konnotacioik rendszere
mg bonyolultabb lesz. Mint Sparke leszgezi, knyvnek egyik ve-
zrmotivuma ppen ahhoz a dualizmushoz kapcsolodik, ami abbol
a helyzetbl szarmazik, hogy a design szerepe mind a magas kult-
raban, mind pedig a tmegkultraban szamouev
A modernista designeszmk magasrpt idealizmusa s a kulturalis
|v|on|:g fontossagat hangslyozo posztmodernistak rtkmentes
megkzelitsi modja kzui feszultsget az [utobbi] idszak egyik
uralkodo, a leghevesebb designvitakat kivalto tmajaknt lauathat-
juk. A design a maga vizualis s anyagi formajaban megtestesiteue
ezt a feszultsget.
Sparke szerint knyvnek :oo-es masodik, javitou kiadasa jol pl-
dazza, hogy a design kapcsolatat a termelssel s a professziona-
lis gyakorlaual nem lehet gyelmen kivul hagyni, miknt azt nem
egy, a kultratudomanyok vonzaskrbl szarmazo knyv teszi. l
kapcsolat rtelmezse nlkul a design vilagat meghatarozo lnyegi
is used to describe highly valued, highly aestheticised activities sud as
opera, poetry, theatre, and ne art whid are believed, by many people,
to represent the greatest of human adievements, to its anthropological
sense in whid it refers, more simply, to a way of life. lnterestingly,
like design the word culture also has a verbal derivation, linked to
the idea of growing or nurturing. ln recent times the word has been
transformed into a noun denoting the result of the above activity. Sparke,
An InroJvc:on o De::gn onJ Cv|vre, i. m., .
Designs relationship with culture is, for example, signicant at both
of the lauers [ti. a kultra] levels, whether high or popular. lndeed
this dualism constitutes an important leitmotif in this text. Te tension
between the high-minded idealism underpinning modernist design ideas
and value-free approadof the postmodernists who embraced the impor-
tance of cultural dierence can be seen as one of the dominant themes
of the period, and the one whid stimulated the strongest design debates.
ln its visual and material incarnations, design embodied that tension.
Uo, .
:
sszefuggsek sszeteu ellentmondasait ugyanis nem lehet megfe-
lelen kezelni. Ha ugyanis a modernitas igen gyorsan valtozo tar-
sadalmainak nem leu volna szuksguk a maguk nazonossagat s
kulturalis trekvseit kifejez vizualis s materialis eszkzkre, ak-
kor a design s a designerek maguk nem jatszhauak volna olyan ki-
emelkeden fontos szerepet a modern letben. Adesign s a tervezk
a modern fogyasztoi kultra olyan nlkulzhetetlen szerepli, akik
lehetv teszik, hogy a termelsen s a fogyasztason keresztul az em-
berek ignyei s vagyai akar tudatosan, akar tudat alau kielgi-
tdjenek s megvalosuljanak azon vizualis s materialis rtelemben
veu termkek s kpek segitsgvel, amelyek a piacon feltnnek, s
egyual segitenek bennunket abban, hogy eldnthessuk, kik is va-
gyunk valojaban, vli Penny Sparke. A brit designtrtnsz szerint
tehat a designnak nlkulzhetetlen szerepet kell tulajdonitanunk a
kortars fogyasztoi kultraban, mgpedig elssorban annak indenti-
taskpz, s igy identitaspolitikai jelentsge miau. Hogy a brit szak-
ember szerint a design inkabb kifejezi-e, megersiti, vagy megtes-
tesiti identitasunkat, avagy inkabb megteremti azt , Sparke monog-
raajanak olvasta utan nem nehz eldnteni. Nem lehet ktsgunk
afell, hogy is elssorban a szocialis konstruktivizmus jegyben
kzelit targyahoz, vagyis a design mint kulturalis reprezentacio sza-
mara is inkabb konstitutiv, mint reektiv termszet jelensg. lz
egybknt a modern s posztmodern szemlletek vitajanak rtke-
lsbl is kitnik Sparke-nal, hiszen ha mgoly latensen is, de a brit
szakember elnyben rszesiti a posztmodern vlt rtkmentes s al-
litolagosan ideologiamentes auitdjt.
Az amgy minden tekintetben nagyszer designtrtnszt ezen
a ponton nem tudom kvetni a tovabbiakban, hiszen mar tanulma-
nyom elejn is leszgeztem, nem hiszek az allitolagos rtkmentes-
sg eszmjben. Nem csak azrt, mert azt mer kptelensgnek tar-
tom, hanem azrt sem, mert gy vlem, minden szellemi cseleke-
det lnyege, hogy valamilyen intellektualis szandk inspiralja azt.
Sparke, An InroJvc:on o De::gn onJ Cv|vre, i. m., :.

Hasztalan probalkozas ugyanis |o:on|o::ge szinlelni oly kutata-


sok irant, melyeknek targya az emberi termszet szamara nen |e
|e |o:on|o: irja a lozofus. Amennyiben azonban ez a csep-
pet sem indierens szellemi szandk tvesnek bizonyul a gyakor-
latban, kszsggel kell elfogadnunk a valtoztatas szuksgszersgt.
Marmost nincs is termszetesebb dolog ugyanakkor a szellem vila-
gaban, mint az allaspontok idnknti megvaltozasa. Abban az eset-
ben, ha szintn reektalunk a valtozasra, s az nformalas cseleivel
nem rejtjuk vka ala egykori tvedseinket, nos, nincs mit szgyelle-
nunk azokon. Olyan ez, mint a tudomany kezdetben hipotziseink
adodnak, melyeket vagy sikerul igazolnunk, vagy elvetjuk azokat,
hogy aztan jabb feltevsekkel kisrletezzunk. A becsuletes szak-
mai kvetkezetessget nem allaspontjaink merev valtoztathatatlan-
sagan, hanem adou esetben valtozo megfontolasaink nyilt bevalla-
sanak gyakorlatan kell szamon krnunk.
Most pedig lassuk, miknt targyalta design s kultra krdst
Guy Julier a designkultra megkulnbzteteu jelentsg brit ku-
tatoja a kzelmltban javitouvaltozatban megjelent 1e Cv|vre o{
De::gn cim knyvben, Daniel Koh nyoman. Az els rtelmezs
(De::gn Cv|vre o: roce::) a designkultrat a tervezk mindennapi
gyakorlatatol s tudasatol befolyasolt tervezsi folyamat egszvel
azonositja.' A masodik (De::gn Cv|vre o: cone::n{orneJ roc:
Kant, lmmanuel, A :::o :: |r::|o]o, ford. Kis Janos, Bp. (lctus), 1,,,,
:1.
U, Fron V::vo| Cv|vre o De::gn Cv|vre, i. m., ,o,:. l. mg U, In
roJvc:ng De::gn Cv|vre 1e Cv|vre o{ De::gn, i. m., 11,. A design-
kultra formalodo rdekldsi teruletrl legjabban l. mg Highmore
Ben, Genero| InroJvc:on. A S:Je|oorJ Mon:{e:o De::gn Cv|vre :n on
Ar:c:o| Vor|J 1e De::gn Cv|vre ReoJer, szerk. B. Highmore, lon-
donNew York (Routledge), :oo,, 111.
' Tis is, perhaps, the most established usage, and stems from arditec-
tural and design criticism. ln particular, it describes the immediate con-
textual inuences and contextually informed actions within the devel-

ce) az els denicio kiszlesitsekppen egyfell immar olyan folya-


matknt abrazolja a designkultrat, amelyet a geokulturalis tnye-
zk nagymrtkben befolyasolhatnak, masfell azonban a vilagfalu
sztszort szakmai kzssgeit dinamikusan jraegyesiteni ksz je-
lensgknt is. Julier harmadik meghatarozasa (De::gn Cv|vre o:
orgon::o:ono| or ou:vJ:no|) a menedzsmenuudomanyoktol veszi
az ihletet, s a designkultrat a kreativ iparbol megismert innovativ
tervezsi modszerek s gyakorlatok, illetve szervezetiranyitasi mo-
dellek mintajara rtelmezi. lbben a felfogasban a designkultra egy
opment of a design. A close term that throws light on this is the ltalian
usage of cv|vro J: rogeuo. Te word rogeuo implies something
broader than simply the form-giving within design, but extends to the
totality of carrying out design, for example, from conceiving and ne-
gotiating artifacts with clients, to studio organization, to the output of
the design and to its realizationonen verbalthat conspire to dene
and frame design artifacts [] the project process is understood to be
produced within and by a network of everyday knowledge and practices
that surround the designer. Julier, Fron V::vo| Cv|vre o De::gn Cv|vre,
i. m., ,o. U, 1e Cv|vre o{ De::gn, i. m., .
Tis usage is concerned with a wider notion of design culture as pro-
cess, to imply collectively-held norms of practice shared within or
across contexts. More specically, this usually refers to the way that
geographical context may inuence the practice and results of design.
Tis can fall in two ways. One is how the everyday specic features
of a locationavailability of materials and tednologies, cultural factors
that aect business activities, climate, local modes of exdange, and so
onproduce particularized actions. Tis might be contrasted with per-
ceived globalized, dominant, mainstream forms of practice. Te second
may equally engage a consciousness of dierence or peripherization, but
views design culture as a platform for communication. Design culture
thus becomes a forum (supported diey by the Web, but also by other
dannels sudas magazines and conferences) by whidglobally diasporic
actors connect, communicate, and legitimate their activities. Julier, Fron
V::vo| Cv|vre o De::gn Cv|vre, i. m., ,o,1. U, 1e Cv|vre o{ De::gn,
i. m., .
,
cgnek a piaci versenyben megkulnbztet ervel biro kulturalis
tkje szinonimajaknt szerepel vgs soron.` A negyedik rtelme-
zs (De::gn Cv|vre o: ogenc,) a designkultrat nem csupan a cgek
piaci szerept ersit tnyezknt lauatja, hanem els sorban a vila-
got jobba tenni kpes szellemi erforrasknt a vilag megvaltoztat-
hato egy jfajta designkultra segitsgvel. Az tdik meghata-
rozas (De::gn Cv|vre o: er+o::+e |v J:eren:oeJ +o|ve) a maga-
` Here, the focus remains tightly within the scope of the producer-agents
of design, though not exclusive to designers per se. lt stems from man-
agement studies and sociological texts that have sought to analyze and
provide models for the human resources within innovative industries.
Tus exible, horizontally-networked, transaction-rid activities that, in
particular, deal in symbol products become dominant in this discourse.
Within this, creative industries have begun to serve as paradigms for
wider shins in business organization, both internal and external. Team-
working, creative empowerment and innovation become keywords in
this situation. lurthermore, in seeking coherence between the internal
ethos of a company and its interactions with its public, the role of brand
stewardship becomes increasingly important. Within this mode, then,
the idea of a design culture as an auitudinal and organizational spine
within a company that concerns itself with both innovation and formal
coherence has been used. leading on from this, it may also be used to
signify the cultural capital of a companyits facility to qualify, cri-
tique, and thus deliver distinction and dierentiation. Julier, Fron V:
:vo| Cv|vre o De::gn Cv|vre, i. m., ,1. U, 1e Cv|vre o{ De::gn, i. m.,
,.
lf the term can be used as an auitudinal marker of an organization to
maximize its market position, this may also be appropriated into auempts
to reform the aims, practices, and eects of design toward greater and
more direct social and environmental benet. Here, the emphasis also is
in design culture as a way of doing things, but auempts to be active in
danging the practices of those outside its stewards. Terefore, it takes
context as circumstance but not as a given the world can be danged
through a new kind of design culture. Certainly the term is not used,
however, to signify a cultural capital for commercial advantage. But it
does imply the notion of a design practice that is encultured in the
e
sabb moralis clokat is szolgalni ksz designkultrat a kortars halo-
zati kultra nyitou szellemisghez s mar-mar vletlenszer krea-
tiv kapcsolaueremtsi gyakorlatahoz kti rendkivul rokonszenves,
csppet utopisztikus felhangokkal.
Jelen tanulmanyom bevallou clja, hogy egy, a folytatodo mo-
dernitas eszmjhez ktd, aunlrista designkoncepcio kialakita-
sanak vazlatat nyjtsa. Kszsggel elfogadom, hogy ez valamin j
elitizmus szerephez jutasat jelentheti. lz a tarsadalmilag rzkeny
s elktelezeu auitd azonban tanult a huszadik szazadi szocialis
mozgalmakhoz ktd modernista szemllet kudarcaibol, s nem ki-
van semmilyen rtelemben kzssget vallalni a bolsevik szellem
elitizmus lozoajaval, amely minden eszkzt akar a terrort is
megengedhetnek tartou a tarsadalomkivalasztouai szamara annak
rdekben, hogy azok a tarsadalom vlt vagy valos jobbitasan dol-
gozhassanak. lz a korlatlan cselekvkpessg nem vletlenul veze-
teu vilagmret tragdiakhoz, s egyual a baloldali rtkek mlyre-
hato devalvalodasahoz a :o. szazadban. A turelem alapelve ugyanis
sohasem nlkulzhet, s minden radikalizmustol ovakodnunk kell
akkor, ha a kzssg rdekben szandkozunk cselekedni. Marpe-
dig a fenntarthato tervezs sokunktol vagyou vilagaban jra kell
sense that it strives for a higher moral ground. Julier, FronV::vo| Cv|vre
o De::gn Cv|vre, i. m., ,1. U, 1e Cv|vre o{ De::gn, i. m., ,
leading on from this last observation, one might detect a spirit of
opennes, or almost random connection, in the same way that magazine-
thumbing, Web-surng, and conference-networking produce dance
picups. Within this is the quality of immersion in a specic (design-
erly) ambience. So, again, there is the notion of design providing a label of
distinction. But simultaneously the locations, artifacts, or practices that
harbor design as carrying cultural value become ever wider and more va-
rious. Design culture represents a conceptual breadth that goes beyond
traditionally used notions of excellence or innovation. Julier, Fron
V::vo| Cv|vre o De::gn Cv|vre, i. m., ,1,:. U, 1e Cv|vre o{ De::gn,
i. m., ,
,
gondolnunk a szocialisan rzkeny designszemlletek, igy pldaul a
Bauhaus rksgnek szerept is, a fenntarthato tervezsnek (sus-
tainable design) s a tervezs a fenntarthatosagrt (design for sus-
tainability) koncepciojanak ugyanis ppen az a lnyege, hogy a f-
knt a gazdasagi, funkcionalis, eszttikai s biztonsagi szempontokat
szem elu tarto termktervezst (product design) nem csupan az
kologiailag rzkeny tervezssel (ecodesign) kapcsolja ssze, de
a tarsadalmi-etikai ha tetszik, humankologiai szempontokat is
rvnyesiti. A fenntarthato tervezs lnyege tehat, hogy a gazda-
sagi, kologiai s tarsadalmi szempontokat egysgben kezeli, nem
gy, mint a ma mg uralkodo de immar egyre nagyobb valsagba
juto neoliberalis modell s az ahhoz kapcsolodo fogyasztoi design-
szemlletek legtbbje, melyekkel ppen ezrt a fenntarthato fejlds
semmilyen rdemi tehat nem csak a politikai marketing szintjn
megfogalmazou formaja sem egyeztethet ssze. A fenntartha-
tosag eszmjhez s kulnsen annak humankologiai dimenzioja-
hoz kapcsolodik egybknt a lasssag lozoaja s a lass design
(slow design) koncepcioja is, amely ugyancsak szemben all a poszt-
modern neoliberalizmus vilagnzetvel, kulnsen annak gyorsa-
sagftisvel. Roger Scruton politikai lozoaja mely szerint a
V. Tisdner, Ursula, Sv:o:no||e De::gn onJ FcoJe::gn. An InroJvc:on
{or De::gner:, lindhoven (Design Academy Sustainable Design lec-
torate), :ooe, 1,. A szerznek halaval tartozom, hogy idehaza nehezen
elrhet knyvnek egy pldanyat megkaphauam tle. A fenntarthato-
sag fogalmanak kisajatitasarol s ebbl kvetkez kiuresedsrl l. Peter
lisenman vlemnyt Mellesleg ami a fenntarthato fejlds fogalmat
illeti, ez az j politikai szabatossag jelszava manapsag, marpedig kevs
dolgot utalok jobban, mint ezt. Szentpteri Marton, A error |oro|on. Pe
er F::ennon, ::, eg,een: onor, Magyar Narancs, :oo,. majus 1,.,
:.
A gyorsasag logikajanak avagy tudomanyanak, azaz a dromologianak
posztmodern diszkurzusalapitoja Paul Virilio volt. l. klasszikus mvt
U, V:e::e e o|::ve. F::o: Je Jrono|og:e, Parizs, (Galile), 1,,,. A las-
ssag lozoajarol, amely forrasat tbbek kzu a lolco Portinari alapi-
8
konzervativizmus valojaban a ksleltets politikaja (politics of de-
lay) szintn egy olyan szellemi auitdt kpvisel, amely megha-
tarozo lehet egy korszer s szuksgkppen eklektikus fenntart-
hato vilagnzet megfogalmazasakor.
lrdemes mg felhivnom a gyelmet egy fontos kulturalis inver-
ziora is, amelyet Penny Sparke, meggyzdsem, nemveu gyelem-
be. Ma ugyanis korantsem a modernitashoz kapcsolodo szemlle-
tek szamitanak pejorativ rtelemben elitistanak, de sokkalta inkabb
a posztmodern ideologiakhoz kthet fogyasztoi design jelensgei,
kulnsen az a high society dic, amelyik immar idehaza is jo ide-
je azt a benyomast kelti a laikusokban s sajnos a designerek egy
jelents rszben is! , hogy a design bizony a kevesek jatkszere,
s annak tarsadalmi relevanciaja a fels tizezer vilagan kivul nem is
szamouev. Clszer Jasper Morrisont idznem ebben az sszefug-
gsben
toua slow food-mozgalomban (www.slowfood.com) talalja meg l. Dorf-
man, Ben, G|o|o|::o:on onJ Ine||ecvo| H::or,. Ine||ecvo| H::or, :n
o G|o|o| Vor|J II A Re:on:e o U|r:d Sdne:Jer: F::o,, lntellectual
News, 1, (Winter :oo,), 18::. l. mg a leure :oo,/8. tli szamaban a
Bo|Jog :enn:ue+: c. sszeallitast (Uo. ,e,), kulnsen Robert louis
Stevenson A |en,|| +Je|n|en c. irasat. A tmaban a legfontosabb
klasszikus termszetesen tovabbra is Goncsarov O||ono+ja (ford. N-
meth laszlo, Bp., 1,,). A lass designrol l. luad-luke, Alastair S|o+
1eor,. A PoroJ:gn {or L:+:ng Sv:o:no||,' http//www.slowdesign.
org/pdf/Slowdesign.pdf. legutobbi hozzafrs :oo,. o,. o1. l. mg a
hideg s meleg design (Je::gn {reJJo s Je::gn co|Jo) hasonlo szembe-
allitasarol Tomas Maldonado kritikus szrevteleit U, D::egno :nJv:
r:o|e vn r:e:one, Milano (leltrinelli), :oo,, ,,,,. Tanulmanyom els
valtozatanak elkszulte ota Zalavari Jozsef is irt a gyorsitok s lassitok
krdsrl, l. U, A {orno er+e::e. De::gno|o|og:o, Bp. (Scolar), :oo8,
1181:,.
V. U, A Po|::co| P|:|o:o|,. Argvnen: {or Con:er+o:+::n, lon-
donNew York (Continuum), :ooe, ix.
,
Az a vlemnyem, hogy fontos tanulni a marketingrl, nem azrt,
mert rdekes, vagy relevans a design szamara, hanem csupan, hogy
megrtsuk, mire is valo. Hiszen a marketing mindig a designer ellen-
sge. Azt gondolom, hogy a marketing felels a design tmegmret
flremagyarazasart is. Amit a magazinok nvekv mrtkben mu-
tatnak be mostanaban, az nem mas, mint ezek az rult tervek, az
sszes olyan gadget, amit a marketingesek kszek mindig promotal-
ni. Mivel ezeket az rult targyakat knny eladni, s knnyen ma-
gukra vonjak a gyelmet, s mert knnyen lehet hirdetni ket. Ugy
hiszem, ha az utcan csinalna egy kis kutatast arrol, hogy mi is a de-
sign az emberek szerint, azt mondanak, hogy az valami rult dolog,
valami kulnleges, amit bevihetsz a lakasba, s a vendgek csoval-
hatjak majd a fejuket azt krdezvn az lsten szerelmre, mi ez` lz
pedig nem csak a kzvlemny, de azok szamara is rossz uzeneuel
bir, akik designerek lesznek ksbb, s akiknek igy a designrol alko-
tou elkpzelsuk a targyak tervezsnek errl, a nem pp jo cllal
trtn, modjarol fog szolni.
George Bataille-jal szolva, a posztmodern designerek nem teuek
semmit a kultra tlerotizalasa ellen, st a posztmodernizmus
fnykoraban szuleteu sztardesigner szerepben tetszelg tervezk ma
is len jarnak a szuksgletek feleui fogyasztas serkentsben. Mar-
l. interjmat a tervezvel Ke+:| {e|::ne:en / So 1:ng: Be:ng oo
Sverc:o| !, Oc1ocox ord:ecvre&Je::gn, :oo/,e, 1,,. 1,,.
Bataille nyoman a tnyleges szuksgletek kielgitst a fajfenntartast cl-
zo szexualitassal allithatjuk parhuzamba, a szuksgletek feleui fogyasz-
tast az erotikaval, melyre csak az ember kpes V. Ben Dorfman, Boo
:||e onJ |e F:|o::on o{ H::or,, lntellectual News 11/1: (:oo), ,e1o.
U, 1e Accvr:eJ S|ore George: Boo:||e o: H::or:co| 1:n|er, Critical
Horizons /1 (:oo:), ,,1. Bataille, Georges, A: ero:|o, ford. Dusnoki
Katalin et al., Bp. (Nagyvilag), :oo1. A sztartervezkrl l. lbelings, Hans,
Po:noJern::n SvernoJern::n. Ard:ecvre :n |e Age o{ G|o|o|::o
:on, :. jav. kiad., Rouerdam (NAi Publishers), :oo:, :,:e. A krdsre
alabb mg rszletesen is visszatrek. John Tacara tbbek kzu ppen
emiau szgezi le, hogy mara a celeb maganyos tervez napjai vget r-
tek (the days of the celebrity solo designer are over). U, In |e Bv|||e.
,o
pedig afell ne legyenek ktsgeink, hogy a Pareto-alapelvnek
megfelelen csupan a vilag jomod fele kpes erre a tlprge-
teu, mellesleg hossz tavon biztosan fenntarthatatlan fogyasztas-
ra, a lld nyomorgo nagyobbik fele azonban vajmi kevss rinteu
e fogyasztasi lazban, amely a kultra tlerotizalasa melleu szigo-
rbb designelmleti rtelemben a tervezeu vagy bepiteu elvuls
(|onneJ vagy |v:|:n o|:o|e:ence) intzmnynek ksznheti l-
tt.' Meglehet tehat, hogy a posztmodernistak rtk- s ideologia-
De::gn:ng :n o Con|e: Vor|J, Cambridge, Ma.london (Te MlT Press),
:oo,, ,.
' A fogalom eredenden lrederic nyoman progressziv elvulsknt
(progressive obsolescence) volt ismeretes, Sheldon s Arens fogyasz-
togpszetnek (consumer engineering) is nevezte. A pontos kifejezs
azonban minden jel szerint Bernard londontol valo, aki harom szerzi
kiadasban, New Yorkban, publikalt cikkben rtelmezte azt [FnJ:ng |e
Dere:::on |rovg| P|onneJ O|:o|e:cence (1,:), 1e Ne+ Pro:er:, |
rovg| P|onneJ O|:o|e:cence (1,), Re|v:|J:ng o Pro:erov: No:on |ro
vg| P|onneJ O|:o|e:cence (1,,)]. A fogalmat 1,, utan Brooks Stevens,
amerikai ipari formatervez, npszersiteue nagy sikerrel, legismertebb
teoretikusa azonban mindmaig Vance Pacard, aki 1,eo-as 1e Vo:e
Mo|er: c. knyvben dolgozta ki annak rszletes elmlett. l. lreder-
ic, Christine McGaey, Se||:ng Mr:. Con:vner, New York (Te Busi-
ness Bourse), 1,:,. Sheldon, RoyArens, lgmont, Consumer lngineer-
ing A New Tednique for Prosperity, New Yorklondon (Harper), 1,:.
Pacard, Vance, Te Waste-Makers A Startling Revelation of P|onneJ
Vo:e{v|ne::, New York (McKay), 1,eo. l. mg De::gn HonJ|oo|, i. m.,
181,. A szamito ipari tarsadalom arra knyszerul, hogy nem szami-
to fogyasztokat hozzon ltre, ha a ruhazat termelinek s vasarloinak
azonos tudatuk volna, a ruhazatot csak igen lassan, elhasznalodasanak
fuggvnyben vasarolnak (s termelnk) , a Divat, mint minden, ami di-
vatos, kt tudat kulnbzsgn nyugszik egyik idegen kell, hogy legyen
a masik szamara. Ahhoz, hogy a vasarlo szamito tudata elhomalyosul-
jon, a targy el ki kell fesziteni a kpek, az rvek, az rtelmek leplt,
ki kell dolgozni krulue egy kzvetit szubsztanciat, az tvagycsina-
lo fajtabol, egyszoval meg kell teremteni a valosagos targy trukks k-
,1
mentes illetve a kulturalis kulnbsgeket messzemenen gyelem-
be vev pluralis vilagszemlletet igrnek teoretikus rtelemben ily
modon tehat nem szamitanak elitistanak, hiszen latszolag nincsenek
a nagy kulturalis sokszinsgbl kirivo, kitunteteu intellektualis cl-
jaik , a posztmodern fogyasztoi kultra ugyanakkor mgis elitista
termszet, st ppgy kolonialista gazdasagi rtelemben is! ,
mint a modernitas korabbi korszakainak gyarmatosito birodalmai
voltak, csupan a modszerek valtoztak meg az idk soran. Ma mar
tehat paradox modon az j baloldali alternativakhoz kzel allo, igy
tehat globalizaciokritikus modern designszemllet szamit popularis-
nak, amennyiben mlyen athatja azt a tarsadalmi szolidaritas, a va-
los vilagot szolgalo tervezs (design for the real world) papanek-i
eszmje, amely designetikai allaspontjat a klasszikus etikafogalmak-
nak megfelelen alakitja ki, s a tervezst az let megknnyitsnek
s jobbitasanak eszkzeknt rtelmezi. l felfogast John Heskeu kon-
cepcioja is ersiti
Tl a reklamipar s a nyilvanossag habjatol s buborkjatol terem-
teu minden zrzavaron, tl a sztarsagot kerget virtuoz designerek
vizualis pirotednikajan, s tl a talmi letmod-rtkesitk s design-
guruk kinyilatkoztatasain, egyszer igazsag rejlik. A design az egyik
pt, az elhasznalodas lomha idejnek helybe egy szuvern idt allitva,
amely szabadon rombolja le nmagat az venknti potlad aktusaban.
Barthes, Roland, A J:+o n:n renJ::er, ford. Mihancsik Zsoa, Bp. (He-
likon), 1,,,, ,. A tervezeu elvuls Barthes leirta jelensge a divatban
joval kevsb dramai, mint pldaul a kortars termktervezsben, ahol az
eszkzk gondoljon mindenki a mobiltelefonjara valoban elromla-
nak egy bizonyos meglehetsen rvid! idn belul, szervizelsuk pe-
dig joval dragabb, mint egy jabb modell megvasarlasa. Nem krdses
ugyanakkor, hogy a Barthes leirta divatlogika immar jo ideje kzismert
a termktervezsben, st az pitszetben is. A termktervezsben egyb-
knt ezt az eszttikai hasznalhatosag eektusaknt (aesthetic-usability
eect) ismerjuk. l. William lidwellKritina HoldenJill Butler, Un:+er:
o| Pr:nc:|e: o{ De::gn. i. m., 181,.
,:
legalapvetbb sajatossaga mindannak, amit emberinek nevezunk, a
design az emberi letminsg meghatarozo tnyezje.
Az ele befogado tervezi kultra tarsadalmi szolidaritasabol pedig
logikusan kvetkezik, hogy egy tehetsebb felvilagosult elit siet se-
gitsgre a csaknemtehetetlen eleseueknek s a nlkulzknek, ama
klasszikus mondas szerint ez az elit nem halat, hanem halot ad azok
kezbe, hogy azzal halasszanak. lz a halo nem mas, mint a kellen
tagan rteu egyetemes s befogado tervezs.` A neoliberalis poszt-
modern elit termszetesen elutasitja az rtelmisgi szerepek a mo-
dernitasban hagyomanyosnak mondhato, aunlrista megkzelitst
mondvan, hogy az a bolsevik szellem elitizmus csdjbe vezetn
jfent a vilagot, s inkabb a tmegkultra popularizmusara hivatko-
zik, mikzben azonban egyaltalan nem szolidaris a tmegekkel. A
tarsadalmilag szolidaris befogado tervez azonban nem riad vissza
a felvilagosult rtelmisgi szereptl, hanem a turelem s a parbeszd
jegyben siet a nlkulzk segitsgre legyenek azok idsek, szeg-
nyek, fogyatkkal lk, avagy barki, aki barmin tervezsi diszkri-
Heskeu, John, Too|:d: & Logo:. De::gn :n F+er,Jo, L:{e, Oxford Uni-
versity Press, :oo:, . Uj kiadasat l. U, De::gn A Ver, S|or InroJvc
:on, Oxford University Press, :oo,, :. One of the most curious features
of the modern world is the manner in whid design has been widely
transformed into something banal and inconsequential. ln contrast, l
want to argue that, if considered seriously and used responsibly, design
should be the crucial anvil on whid the human environment, in all its
detail, is shaped and constructed for the beuerment and delight of all.
To suggest that design is a serious mauer in that sense, however, is prob-
lematic. lt runs counter to widespread media coverage assigning it to
a lightweight, decorative role of liule consequence fun and entertain-
ingpossibly, useful in a marginal mannermaybe, protable in eco-
nomic sectors dominated by rapid cycles of modishness and redundancy,
but of no real substance in basic questions of existence. U, Too|:d:
& Logo:, i. m., :. U, De::gn A Ver, S|or InroJvc:on, i. m., 1.
` lrrl rszletesebben l. iu a Be{ogoJo eg,een cim tanulmanyt.
,
minacio (design exclusion) alanya lesz. Azt pedig mar mondanom
se kell, hogy a befogado tervezs perspektivajaban a design kultura-
lis szerepe nem valaszthato el annak ers tarsadalmi elktelezeus-
gtl.
A designer tarsadalmi szerepe, mutat ra igen helyesen az lCSlD design-
denicioja, valojaban intellektualis szerep Tus, design is an activity
involving a wide spectrum of professions in whid products, services,
graphics, interiors and arditecture all take part. Together, these activi-
ties should further enhance in a doral way with other related profes-
sions the value of life. Terefore, the term designer refers to an indi-
vidual who practices an intellectual profession, and not simply a trade
or a service for enterprises. I. n.
,
Adesigntrtnet-iras
kulturalis fordulata'
A tovabbiakban az utobbi kt vtized nemzetkzi fknt angol-
szasz, illetve nmet s olasz nyelv designtrtneti szakirodal-
maval foglalkozom majd. Mint eddig, ezutan sem fogom a kulho-
ni szakemberek elmleti meglatasait kszpnznek venni, ebben az
rtelemben tehat historiograai szemlmet kritikai termszetnek
szanom, akarcsak a kultrakutatas kultrafogalmainak vizsgalataval
teuem az elz fejezetben. A modszerem egyszer. Kanonikus szer-
zk kanonikus mveinek ars potikait veszem szemugyre az alabbi-
akban. llssorban tehat a szerzk manifeszt nen: ovcor::-aval fog-
lalkozom majd, s csak masodlagosnak tekintem, hogy szellemi cl-
jaikkal kapcsolatos igreteiket monograaikban szerzink valoban
betartouak-e avagy sem.
' A kulturalis fordulatrol (cultural turn) l. tbbek kzu Burke, V|o ::
Cv|vro| H::or,', i. m., :.
lnnek tbb oka is van, a legfontosabb, hogy a szerzk a latszat ellen-
re elmleti elszavaikat, retrospektiv modon, altalaban monograaik
megirasa utan kszitik el, igy ezek a szvegek dnten mar csak olyan
hipotziseket mozgositanak, melyek rvnyesnek bizonyultak a kutatas
soran. A szokasostol eltren a labjegyzetekben gyakran rszletesen is
kzlm az eredeti szveghelyeket mintegy or:|g:vno nyjtva a nem-
zetkzi designtrtnet historiograai megfontolasainak.
,,
John Heskeu 1,8o-as, InJv:r:o| De::gn cim alapmvben kri-
tizalni szandkozou a designtrtnet-iras azon formalista modszer-
tanat, amely az egyni teljesitmnyt tekinti a jo design forrasanak
s annak rtelmezsekor szinte kizarolagosan csak a kuls forma-
ban megragadhato egyedi sajatossagok elemzst tartja szamouev-
nek.` Mint hozzateszi, ezt a megkzelitsi modot nagyban tamogatja
a muzeologusok s kiallitasi szakemberek vilaga, amely a tervezeu
targyakat puszta formakknt prezentalja a latogatok szamara, meg-
fosztva azokat a termels s a fogyasztas krulmnyei kontextusa-
nak bemutatasatol. Heskeu szerint ezt a formalista modszertant
(formalist methodology) nem csupan a mltban mkdu s ltre-
ju designra alkalmazzak, hanem azzal a cllal is, hogy trtneti le-
gitimaciot nyjtsanak olyan kortars elmletekhez, amelyek a jo de-
signt irjak le. Csak az lehet jo design (good design), ami ezeknek
az elmleteknek s izlsbeli megfontolasoknak megfelel. Szemben
ezzel a formalista szemlleuel ugyanakkor egy masik szlssg is fe-
nyeget, mgpedig a tarsadalmi determinizmus. Mint Heskeu lesz-
gezi, jogos a formalista modszer kritikaja s a tarsadalmi kontextus
szerepnek hangslyozasa, hiszen a modern tervezeu targyak valo-
ban nema formak teri vilagaban szuletnek, s nemis oulik letuket,
hanem az ipari tarsadalomban. Ugyanakkor ez az egybknt rokon-
szenves trtnetiroi trekvs vdtelen azzal a tendenciaval szemben,
amelyik megjegyzem, dnten kzhelyes leegyszersitsekkel lve
tlhangslyozza a tarsadalmi kontextus szerept, gyelmen kivul
hagyva a tervezk egyedi sajatossagait s tervezi akaratat. lzeket
ugyanis szinte kizarolag csak a tarsadalmi, gazdasagi s politikai r-
tkrendszerek determinalta jelensgekknt targyaljak a Heskeu bi-
ralta szerzk. A formalista szemlletmoddal szemben a designt tar-
sadalmi jelensgknt kezel designelmleti s -trtneti trekvsek
` l. Heskeu, John, InJv:r:o| De::gn, london (Tames and Hudson), 1,8o,
,.
Uo, ,8.
Uo, 8.
,e
tehat atestek a lo masik oldalara, s immar gyakran gyelmen kivul
hagyjak az egyni kezdemnyezs tbbek kzu a kreativitas, az
izls s a mveltsg szerept. Heskeu e kritikaja mg ma is gye-
lemre mlto jozansagra vall. A brit szakember a kt szlssg kzu
feszul ellentmondas feloldasara a kvetkezket javasolta a nyolc-
vanas vek legelejn
Annak rdekben, hogy az ipari formatervezs trtneti fejlds-
nek termszett megfelelen rtelmezni tudjuk, szuksgunk van ar-
ra, hogy bevonjuk a targyalasba azokat a tarsadalmi s szervezeti
sszefuggseket, amelyek sztnz ervel hatouak a tervezi kon-
cepciokra, s azokat az intzmnyi kereteket, amelyek ezek megvalo-
sitasahoz nlkulzhetetlenek voltak. Mindez azonban nemazt jelenti,
hogy a tervezk munkajat pusztan ele kontextualis tnyezk kife-
jezdseknt kell latnunk. A tervezi koncepciot nem pusztan a mar
meglv [tarsadalmi s kulturalis] rtkek vizualis reprezentacioja-
knt, de joval inkabb egy kreativ, katalizalo folyamatknt szerencss
lauatnunk, melyben e kuls tnyezk a tervezk s tervezcsapatok
egyni meggyzdseivel, tehetsgvel s kpessgeivel lpnek kap-
csolatba [] Amikor azonban legyartjak azt, a tervezeu targy kzzel
foghato produktumknt rszv valik sajat kora zikai valosaganak,
s azt egy adou kzssg specialis clokra alkalmazza, olyan kzs-
sg, amelyik meghatarozza a targy formajanak befogadasat s rt-
kelst. lz az rtkelsi folyamat felteheten a tervez s a gyarto
megfontolasaitol eltr premisszak jegyben mkdik, [] a kuln-
fle tarsadalmi szerepkrkben a tervezeutermkeknek tulajdonitou
rtkek nem rgziteuek s abszolt rvnyek, hanem valtozoak s
kondicionalisak.
Uo. ligyelemre mlto, hogy a rvidesen sorra kerul Adrian lortyt leg-
tbb kritikusa hasonlo okokbol biralta.
ln order to explain the nature of the historical evolution of industrial
design, it is necessary to include discussion of the organizational and so-
cial contexts that provided the stimulus for the conception of designs, and
the material and institutional frameworks that were necessary for their
realization. However, this does not imply that the work of designers
should be considered solely as an expression of sud contextual factors
,,
Mint mar utaltam ra, Clive Dilnot, a Harvard professzora, 1,8-
es, helyzetrtkel s programado tanulmanyaban a maga koranak
szakmai elzmnyeit szamba vve leszgezte, hogy a designtrtnet
mint szervezeu avagy intzmnyesult, sajat clokkal s jol krul-
irt kutatasi teruleuel rendelkez diszciplina, nem ltezeu a nyolcva-
nas vek elejn. Miutan tehat kifejezte abbli meggyzdst, hogy
a maga idejnek designtrtnett meglehetsen nehz s krulm-
nyes feladat volna sszegezni, Dilnot arra a kvetkeztetsre jut, hogy
mindennem pontos meghatarozas ignye nlkul a nyolcvanas vek
elejn formalodo j designtrtneti diszciplina az angolszasz vilag-
ban ngy, egymassal kapcsolatba hozhato alapelv s ngy ugyancsak
szorosan kapcsolodo hianyossag segitsgvel jellemezhet a legin-
kabb
[1.] A designtrtnet a professzionalis tervez-tevkenysg trtne-
tnek tudomanya. [:.] Ugyanakkor nem maga a tervezi tevkeny-
sg all a trtnszek elsdleges gyelmnek fokuszaban, hanem e
tevkenysg eredmnyei, azaz a tervezeu targyak s kpek. (lzt a
hangslyt szamos eszttikai s rgszeti rv segitsgvel, illetve az-
zal az elfeltevssel igazoltak, hogy a design nem mas, mint olyan
gyakorlati tevkenysg, melynek eredmnyekppen j dolgok s k-
pek szuletnek.) [.] A 1,. s :o. szazadban egy hasonloan termszetes
the conception of a design is not simply a representation in visual form
of predetermined values, but a creative, catalytic process in whid exter-
nal factors interact with beliefs, talents and skills of individual designers
or design-groups [] When manufactured, however, a design as a tan-
gible artefact becomes part of the physical reality of its time, applied for
specic purposes in a society that conditions how its form is perceived
and evaluated. Tis evaluation may be based on premises dierent from
those of the designer and producer, and it will be argued that the values
auributed to designs in their social function are not xed and absolute,
but uctuating and conditional. Uo, 8.
Te major consequence of this almost accidental emergence of a history
of design is that design history, in the sense of a single, organized disciple
with dened aims and objects, Joe: no e:::. Dilnot, Clive, 1e Soe o{
De::gn H::or,. Por I Mo:ng |e F:e|J, i. m.
,8
orientacio kapcsolodou a designhoz. [.] A designtrtnet az egyedi
tervezk szerept emeli ki. Kimondva vagy kimondatlanul, k allnak
a manapsag irou s oktatou designtrtnetek tbbsge gyelmnek
gyjtopontjaban.
A hianyossagok Dilnot szerint ezzel szemben nem ennyire egyrtel-
mek, am ugyanakkor jol kimutathatoak a kortars designtrtneti
praxisban
[1.] Meglehetsen ritka a designtrtnet cljait, modszereit vagy sze-
rept a tnyleges s potencialis olvasokznsg szempontjabol rta-
to megfontolas. [:.] Ugyancsak ritka a designtrtnet eredett rtato
munka, kivve ha oktatasi avagy intzmnyi rtelemben beszlunk
a krdsrl. [.] Altalanos hianyossagok tapasztalhatoak a trtneti,
modszertani vagy kritikai nreexio teruletn. Mig az nreexio a
legrosszabb esetben is kpes talan arra, hogy egyrtelm allitasokat
generaljon a clok allasaval s tisztazasaval kapcsolatban, addig a
legtbb designtrtneti munka oJ |oc jellege meglehetsen nehzz
teszi, hogy meghatarozzuk a tarsadalmi, teoretikus vagy modszerta-
ni elfeltevseinket. lz persze nem azt jelenti, hogy azok ne ltezn-
nek.'
lt is thus baingly dicult to survey or dene design history in its
present state. At best, one can say that, without explicit denition or
statement, the new design history is formed around four linked princi-
ples and four related absences. Te principles are as follows [1.] Design
history is the study of the history of professional design activity. [:.] lt
is not the activity itself that forms the rst layer of auention of histori-
ans, but the results of that activity designed objects and images. (Tis
emphasis is justied on a number of esthetic and ardeological grounds,
as well as on the premise that design is a practical activity that results
in a new thing or image. [.] An equally natural orientation was added
to design in the nineteenth and twentieth centuries. [.] Design history
emphasizes individual designers. lxplicitly or implicitly, they are the
focus of the majority of design history wriuen and taught today. Dilnot,
Clive, 1e Soe o{ De::gn H::or,, i. m., ::1.
' Te absences, by contrast, are less specic, but equally present in the
way the disciple operates [1.] Tere is liule explicit considerations of
,,
Dilnot Roland Barthes M:o|og:o| cim remekmvre hivatkozik ak-
kor, amikor a korabban Heskeul formalista modszertannak neve-
zeu, a Harvard professzoratol a fentebbi . pontban leirt jelensget
biralja, azaz a hsk trtneteknt felfogou designtrtnetet. Ksbb
mint majd latni fogjuk Adrian lortynal is visszakszn Barthes,
lorty azonban a vagy targyaiban megtestesul mitoszokrol ir, mig
Dilnot a designtrtnet historiograai gyakorlataban megnyilvanu-
lo azon mitoszrol, amelyik a designtrtnet-iras targyat egy latszo-
lag problmamentes, nazonos entitasra, a designra korlatozza, bar-
mit is jelentsen az.'' lz a redukcio egyual gy formalja a designtr-
tnetek narrativait, hogy azok szinte kizarolag jeles designerek kar-
riertrtneteinek egymasutanisagat jelentik egyfell, masfell pedig
a jelen gyakorlatat legitimalo elzmnyek felsorolasat. Dilnot meg-
ersiti a mar Heskeul is hallouakat ebben a fejldselv udvtr-
tneti logikaban a designtrtnet azaz a tervezi tevkenysgek
s a tervezeu kulturalis produktumok trtnetnek tudomanya el-
szakad a maga tarsadalmi gykereitl.' Dilnot a szakmai nreexio
aims, methods, or roles of design history in relation to its actual or po-
tential audiences. [:.] Tere is liule consideration of design historys ori-
gins, except in an educational and institutional sense. [.] Tere is a gen-
eral lacof historical, methodological, or critical self-reection. Whereas
self-reection might at the very least engender clear statements of posi-
tion or clarication of aims, the ad hoc nature of most design history
means that it is very dicult to dene social, theoretical, or method-
ological presuppositions. Tis is not to say they do not exist. Uo.
'' AM,|o|og:e: 1,,,-ben jelent meg Parizsban (lditions du Seuil), magyar
kiadasat l. Barthes, Roland, M:o|og:o|, ford. Adam Pter, Bp. (luropa),
1,8.
' How is myth manifested in design history` Most obviously by the re
Jvc:on of its subject mauer to an unproblematic, self-evident entity (De-
sign) in a form that also reduces its historical specicity and variety to
as near zero as possible. Tis reduction also restructures the history of
design to a repetition of designers careers and to the past as simply on
:c:o:ng and |eg::no:ng the present. ln the process, the vast range
of designing represented in history, professional and vernacular, indus-
eo
hianyaval kapcsolatban harom fontos problmat emel ki. llszr is
fennall annak a veszlye, hogy a designtrtnszek teljesen elszi-
geteldnek a praxistol.'` lhhez szorosan kapcsolodik, amit Dilnot
a designtrtnet szereprl ir mi a szerepe annak az oktatasban`
Kik az olvasoi ` Designerek, designer hallgatok vagy designtrtn-
szek` Vagy egy teljesen nallo tudomanyos disciplinarol van szo`'
Vagy jobb, ha a designtrtnetet a trtnelemtudomany rszeknt
kezeljuk` lbben az esetben vajon az a gazdasagtrtnet, a tarsada-
lomtrtnet vagy a tednologiatrtnet egy alszekcioja lesz csupan,
avagy egy sajatosan egyedi kontribciot jelent majd a designtrt-
net trtnelemszemllete` Ami huszadik szazadi statuszat illeti, va-
jon nem tartozik az eleve a kultratudomanyok, illetve a mdia- s
kultraszociologia tartomanyaihoz, s mg inkabb a rgszethez s
a kulturalis antropologiahoz`' ls vgul a latou dolgok trtnete-
knt, mi a designtrtnet pontos kapcsolata a mvszeurtneuel,
az pitszet trtnetvel, illetve a dekorativ mvszetek trtnet-
vel `' Dilnot valasza szerint a jv designtrtnete rszben mind-
egyik fenti kontextusban szerephez juthat, valodi interdiszciplina-
ris tudomanyos teruletknt, azt azonban mindenkpp meg kell majd
hatarozni, mi az a kzponti kapocs (central core), ami ezeket a
trial and preindustrial, is eclipsed to a single developmental model, and
the process and activity of designing is largely sundered from its social
roots. Dilnot, Clive, 1e Soe o{ De::gn H::or,, i. m., :,.
'` l. uo, :,.
' Or should design history be considered as a wholly academic discipline,
or, perhaps, as a contribution to design studies the historical dimension
of design studies auempts, so far profoundly ahistorical, to analitically
and logically model the design process` Uo., :8.
' ln its twentieth-century guise and its more theoretically informed as-
pects, does not design history potentially deserve to be linked with cult-
ural studies and the sociologies of media and culture, even with aspects
of anthropology and ardeology` Uo.
' And, nally, as a history of things seen, what might its relationship
be to art and arditectural history and to the histories of the decorative
arts` Uo.
e1
teruleteket sszekti.' Mindez pedig elvezet a harmadik Dilnouol
targyalt problmahoz, a designtrtnet szakmai elfogadousagahoz
a szlesebb rtelemben veu tudomanyos vilagban s a kzletben.
Mint leszgezi, csak akkor lesz mod egy olyan diszciplina megalko-
tasara, amelyik tisztaban van a maga sajatos tarsadalmi szerepvel,
ha tisztazzuk a designtrtnet-iras lehetsges s kivanatos funkcioit.
Jelenleg [ti. 1,8-ben] nincs olyan valos szellemi er, amelyik kpes
volna meghatarozni a designtrtnet targyat s cljait.'
Mi is lehet a design clja a modern tarsadalmakban` teszi fel a
krdst Dilnot a fentiek jegyben. Mint megjegyzi, a design legfon-
tosabb jellemzje, hogy azt hangslyozouan tarsadalmi kontextus-
ban hozzak ltre, fogadjak s fogyasztjak. lz a tarsadalmi kontextus
azonban nem kulsdleges a tervezi tevkenysgben, ppen ellen-
kezleg az olyan bels hajtoer, amely meghatarozza a tervezi te-
vkenysg minden alapvet sajatossagat, annak egybknt nyilvan
ltez minden autonom vonasa ellenre.' A design valodi jelentst
s jelentsgt tehat nema tervezi szakmak bels vilagaban kell ke-
' l. uo, :8 skk.
' Only when we have dened possible and desirable roles for design his-
tory can we set about solving the problem of constructing a J::c:|:ne
that can address itself to roles in a specic manner and that can develop
the status and meaning of the subject in relation to wider academic, pub-
lic, and professional issues [] At present [ti. 1,8], there is no real
intellectual core that denes the subject and its aims. Uo.
' But what of design` Te most signicant aspect of design is that it is
produced, received, and used within an emphatically :oc:o| context. Te
social is no external to the activity, but internal to it and determining
of its essential features, even of its sense of relative autonomy. Dilnot a
tovabbiakban Phil Goodall De::gn onJ GenJer cim cikkt idzi (Bloc
, (1,8), ,8.) Design values, whether they are dened as utility, func-
tional form, or an esthetic of appearance, are produced by cultural, social,
and economic priorities, policy, and action. Tey themselves act to pro-
duce and re:cr:|e the social relations of the sphere of reproduction, the
material formof the home and the social relations of household members
[] put simply, design {or use is design o{ use, as sud design deposits
e:
resni, hanem abban a szlesebb tarsadalmi sszefuggsrendszerben,
amelyik megteremti a tervezk munkajat meghatarozo krulmnye-
ket, illetve egyual azokat a feltteleket, amelyek bizonyos tervezk
kiemelkedst befolyasoljak. Mivel a design szerepe az emberi k-
zssgekben kiemelkeden fontos, a designtrtnet nemfoglakozhat
a tervezk szakmai tevkenysgvel gy, hogy e tevkenysg tar-
sadalmi meghatarozousagat s szerept nem veszi gyelembe ez
ugyanis odavezetne, hogy a tervezi tevkenysg valojaban elvesz-
ten tnyleges jelentst s jelentsgt. Mindebbl pedig a design
megitlsnek radikalis fordulata kvetkezik, egyszer s mindenkorra
le kell mondanunk arrol a szemlletrl, amelyik a designt bizonyos
targycsoportokban, illetve egyni alkotok munkajaban megtestesult
rtkek s eszttikai, illetve stilisztikai elvarasok egyuueseknt lat-
tatja, lnyegben szinte kizarolag csak a tervezi vagy alkotoi tev-
kenysg keretein belul. A Dilnouol javasolt alternativa a mar idzeu
papaneki designdeniciora tekint vissza.' l szerint idzzuk fel Pa-
panek meghatarozasat jra!
preferred users, denes them within the parameters of the material and
tednical possibilities of the object. Uo, :.
Te essential eld of designs meaning and import, therefore, is no the
internal world of the design profession, but the wider social world that
produces the determining circumstances within whid designers work,
as well as the conditions that lead to the emergence of designers [] Pos-
sibilities of a history of design hinge almost entirely on the signicance
that design as an activity has had in human societies. lrom this perspec-
tive, to the extent that design is viewed only as a professional activity
autonomous from social developments, the activity loses meaning and
signicance. Uo, :.
' We need to move from perceiving design as a set of values and esthetic
or stylistic criteria embodied in certain groups of objects and in certain
individuals, but essentially o|+o,: within the locus of the design pro-
fessions, to an alternative view, to one that considers design in the mud
broader Papanekian sense as, the conscious auempt to impose meaning-
ful order [] the planning and pauerning of any act toward a desired
foreseeable end, and that sees professional design as a particular histor-
e
Minden ember designer. Minden, amit teszunk, szinte minden id-
ben, design, hiszen a design alapvet minden emberi cselekedetben.
A tervezsi folyamat ugyanis barmin vagyou s elrelathato cl r-
dekben fellp cselekvs megtervezst s ennek egy adou strukt-
ra szerinti elrendezst jelenti. Minden olyan trekvs, ami arra ira-
nyul, hogy a designt pusztan nmagart valo dologga tegyuk, szem-
ben all azzal a tnnyel, hogy a design letunk elsdlegesen meghata-
rozo eredje [] a design tudatos s sztns trekvs az rtelemteli
rend megteremtsre.
Dilnot szerint tehat e rendteremt trekvs trtnete vgs soron
a designtrtnet targya. Mint cikknek konklziojaban leszgezi, a
designoktatas elengedhetetlen velejaroja a designtrtnet oktatasa
s kutatasa, hiszen az auol varhato trtneti szemllet olyan egyedi
kontribciot nyjt a design tarsadalmi s kulturalis szerepnek meg-
rtshez, melyre rdemben semmilyen mas szakma nem kpes.
ical form of this more fundamental activity. Uo, ::,. V. mg uo,
:,.
Certainly, the full comprehension of design, despite the hopes of ahis-
torical, asocial design researders awaits the historical dimension. With-
out the grounding that only historical study can give, prescriptions for
design are incidental, they cannot be redeemed because they lac the
necessary immersion in real historical complexity. Too many utopias
have died in this century by ignoring or repudiating history. lf design
historians are to create [] the designing society we are going to need
a subtle and sophisticated comprehension of designing to carry through
the ambition. Tis comprehension in turn needs history. Tat is why
history is signicant to design futures. Uo, :,o. Dilnot e vgszavara
igen jol rimel, amit a cambridge-i eszmetrtnszek allitanak a trtneti
megismers szereprl a lozoa mvelsben. l. pl. John Couingham
szavait Philosophy, more perhaps than any other discipline, has always
been preoccupied with itself with what kind of activity it is, or should
be. ln dissections of the current state of the subject, a distinction is onen
deployed between approades to philosophy that take pride in meticu-
lous auention to its history, and those that disdain the close study of
past ideas as irrelevant to the cuuing edge of modern philosophical re-
e
A kvetkez szerz, akinek nzeteivel kzelebbrl is megismer-
kedunk, a napolyi pitszprofesszor, Renato De lusco, aki mindma-
ig a legnagyobb hatas olasz nyelv designtrtnetek, s az egyik
legalaposabb designszemiotika szerzje.` Designtrtneti mveinek
fenomenologiai fundamentumokra pit historiograai szemllett
altalaban a ngyosztat elmletknt (teoria del quadrifoglio) isme-
ri az olasz designszakma. Mint Sor:o Je| Je::gn cim, elszr 1,8,-
ben megjelent knyvben irja, modszernek avagy historiograai
mfogasanak (articio storiograco) lnyege, hogy nem arra kr-
dez ra, mi a design, hanemarra, hogyan is jelenik az meg a vilagban`
lgy a napolyi professzor elkeruli annak a veszlyt, hogy egy bizony-
talan munkadenicio determinalta modon rtkeljen olyan sszeteu
jelensgeket, melyek megismersnek kvetkeztben lehetne legfel-
jebb meghatarozni a design fogalmat, ha egyaltalan. l helyeu te-
hat inkabb a design fenomenologiai megkzelitst javasolja, s egy
olyan valtozatlan rtkelsi struktrat, melyet minden egyes konk-
seard. Tough ead of these polar stereotypes has its instantations, the
sharp contrast can mislead, since many, if not most, practitioners of the
subject fall somewhere between the extremes and so mud the beuer
for that. lor the truth is that history of philosophy can easily turn ster-
ile if it lacs a sense of how the great issues of the past are related to
the continuing philosophical debates of our own time, and conversely,
the practice of up-to date analytic philosophy risks becoming obses-
sive and shortsighted unless it is informed by a lively awareness of the
philosophical tradition that delivered us where we are today. lruitful
philosophical analysis, like individual self-discovery, operates at a point
of interplay between the struggle toward a future not yet adieved, and
the eort to recover and understand the past have (partly) len behind.
De:core: MeJ:o:on:. BodgrovnJ Sovrce Moer:o|:, szerk. Roger Ari-
ew, John Couingham s Tom Sorell, Cambridge (Cambridge University
Press), 1,,8, xiii.
` De lusco, Renato, Sror:o Je| Je::gn, Roma-Bari (laterza), 1,8,. legjabb
knyve a tmaban U, MoJe :n Io|,. Sor:o Je| Je::gn :o|:ono, Roma-
Bari (laterza), :oo,. U, Uno :en:o:co er :| Je::gn, Milano (lrancoAn-
geli), :oo, (Collana ADl Associazione per il Disegno lndustriale).
e,
rt esetben alkalmazni tud. lbben az rtkelsi rendszerben mindig
ngy szempont rvnyesul kiemelt formaban, ezek a terv (proget-
to), a ltrehozas vagy termels (produzione), az eladas (ven-
dita) s a fogyasztas (consumo) szempontjai. l szempontok so-
ra tulajdonkppen ngy egymast kvet fazishoz kapcsolodik a ter-
mk letciklusaban, ezek ppen ezrt egymastol nem elvalaszthato-
ak. Barmilyen, a designnal kapcsolatos krds is merul fel, ez a ngy-
osztat elmlet, a historiograai mfogas ngy paramternek segit-
sgvel meglehetsen pontos valaszokat kpes generalni szerzjuk
megitlse szerint. Renato De lusco e modszer rvnyesitsvel els
sorban arra kivanta felhivni a gyelmet a nyolcvanas vek kzepn,
hogy a design nem azonos a termkkel, mint oly sokan gondoljak.
Miknt azt fentebb is lauuk a Heskeul korholt formalis modszer-
tan esetben, vagy ahogy Dilnot ngy pontjanak masodikaban lesz-
gezi, hogy a nyolcvanas vekig szuleteu designtrtnetekben szinte
kivtel nlkul nem maga a tervezi tevkenysg all a trtnszek
elsdleges gyelmnek fokuszaban, hanem e tevkenysg eredm-
nyei, azaz a tervezeu targyak s kpek. Szemben tehat e flrevezet
s korlatozou rtelmezssel, a napolyi professzor amelleu a fenome-
Nel nostro caso, non avendo una denizione rigorosa ed esauriente del
design ma solo una generica esso si riferisce alla produzione di oggeui,
nati da un progeuo, portatori di valenze estetico-funzionali, riproducibili,
grazie alla tecnica industriale, in una serie illimitata , utilizziamo ques-
te elementari nozioni non per dire de cosa e il design, ma per descrivere
come esso si manifesta. Cosicd, larticio storiograco di base qui
proposto sta nel fauo de non si assume unincerta denizione del de-
sign, bens la sua pi accertata fenomenologia. Qesta risulta una sorta
di struuura invariante quali de siano le concezioni del design, il cam-
po particolare de si vuole esaminare, la successione temporale dei suoi
eventi ecc., sono sempre presenti quauro fauori o momenti de rendono
lesperienza del design un unitario processo il rogeuo, la roJv::one, la
+enJ:o el il con:vno. lssi vanno intesi come un dato di fauo e, in pari
tempo, come un espediente espositivo. De lusco, Sor:o Je| Je::gn, i.
m., xi-xii.
ee
nologiai szemllet melleu teszi le a voksat, amely szerint a design
valojaban e ngy fazis egyuuese egyfell, masfell azonban mindig
egy a ngyesbl, ale ngy az egyben (uno e quadruplo) jelen-
sg tehat. lbbl a perspektivabol, persze, az is nagyon jol latszik,
hogy ugyancsak tves eljaras, ha a designt pusztan a tervezs (pro-
geuazione), a gyartas (industrializzazione) vagy a kereskedelem
(commercio) szintjn rtelmezzuk. De lusco szerint a designtrt-
neti szerzk egy jelents rsze egy egysges trtnet narrativajaba
kivanja knyszeriteni a design trtnett, olyan sokszin s sszeteu
jelensgeket, amelyek semmilyen krulmnyek kzu nem redukal-
hatoak intellektualis vesztesg nlkul egyetlenegy mitikus trtnet
keretbe, hogy Dilnot korabban idzeu mitoszkritikajara utaljak is-
mt. Masok ezzel szemben a tlhajtou pluralizmus jegyben annyi
designtrtnetet kpzelnek el, ahany a termkek tipusa. l masik vg-
let termszetesen abba a hibaba esik, hogy nem ismeri fel a trtneti
folyamatok idealtipikus mozzanatait, s nem kpes elvonatkoztatni a
Assunti come dato di fauo, bend corrispondano a quauro fasi succes-
sive, essi non possono essere divisi, tante de ognuno non si d (o non
dovrebbe darsi) se non in relazione con tuui gli altri. Assunti come para-
metri, come articio storiograco, essi possono invece essere distinti
per meglio analizzare la vasta rete di temi e problemi pertinenti ad ogn-
uno. Si avr in tal modo conceuualmente un quadro unitario del design
e, operativamente, quauro sezioni analitide di esso. Peraltro voglio qui
insistere sul fauo de il design non e stato considerato, in questo libro,
solo come progeuo, secondo cio de pensa la maggioranza degli auto-
ri, bens come un corpus formato da tuue quauro i parametri suddeui,
come una sorta di quadrifoglio, un fenomeno, per cos dire, uno e quad-
ruplo. ln questouica si comprende quanto sia errato limitarlo alla sola
progeuazione o alla sola industrializzazione o al solo commercio, ecc. ,
quanto siano spesso fuori luogo le polemide tra designers e produuo-
ri, tra fabbricazione e marketing, e quanto sia importante il ruolo del
pubblico, de con il suo consumo (e prima ancora con la sua adesione
per gusto, per convenienza, per questioni di prestigio, ecc.) sancisce in
denitiva il successo di un prodouo. De lusco, Sor:o Je| Je::gn, i. m.,
xii.
e,
pldak sokasagabol valamin analitikus rendezert, vagy rendez-
elvek sorat. lgyszerbben szolva, az ebbe a kategoriaba tartozo szer-
zk nem latjak az erdtl a fat, mig a Dilnouol megidzeu reduktiv
mitologia jegyben dolgozok a fatol nem latjak az erdt. A napolyi
professzor a kt szlssg kzu feszul ellentmondast az izls a
design fenomenologiaja mind a ngy komponensben szamouev
szerepnek rtkelsvel oldja fel monograajaban. Renato De
lusco szerint az az eszttika, amelyik a designtrtnetben jut sze-
rephez, messze nem ugyanaz az eszttika, mint a mvszetlozo-
a, avagy a tiszta vagy emergens mvszetek, de joval inkabb egy
olyan eszttika, amelyik egy bizonyos rtelemben veu alkalmazou
mvszetnek felel meg, avagy egy kiterjedt rtelemben veu artisz-
tikus alkotoi hozzaallasnak vagy mg inkabb a design fenomenolo-
giajanak mind a ngy sszetevjben szembetn izls faktoranak.
Nincs ugyanis egyetlen olyan termk, tednologiai jitas, tarsadal-
mi s gazdasagi jelensg vagy fogyasztoi aktus, melyben az izls ne
jatszana szerepet, hol mint sztnz, hol mint visszatarto er. Mint
arra a napolyi teoretikus utal, eredetileg Baumgarten sem a mv-
szet tudomanyaknt, hanemaz rzki megismers tkletesedsnek
tudomanyaknt rtkelte az eszttikat, ebben az eredeti rtelemben
la maggior parte degli autori nutre una concezione monistica del de-
sign, fondata su una pretesa unit metodologica tale de, nonostante
la molteplicit dei seuori merceologici, si avrebbe comunque una sto-
ria unitaria. Altri autori hanno una concezione pluralistica del design e,
in presenza di tanti generi di merce, propongono tante storie del design
quanti sono i tipi di prodoui. Qesta seconda via, bend pi realistica,
daltra parte smentisce quei traui comuni de pure esistono al di l delle
dierenze merceologide, e lo abbiamo visto indicando i quauro mo-
menti invarianti nella fenomenologia del design. la riduzione della visi-
one pluralistica a quella unitaria e stata qui operata ricorrendo al fauore
gv:o de accomuna ed e presente nei vari seuori produuivi, come dim-
ostra lauivit di tanti designers de spazia da un campo merceologico
allaltro. De lusco, Sor:o Je| Je::gn, i. m., xii.
e8
tekinti a maga szemllett is az izls szerepre koncentralo eszttikai
elmletnek a napolyi professzor.
Renato De lusco elmleti allaspontjait tisztazo bevezetsnek
kulcskrdse, hogy vajon mit is tekinthetunk designtrtneti ese-
mnyeknek (eventi) ` lrodalomelmleti mszoval a napolyi profesz-
szor a regnyesits (emplotment) azon mfogasait kivanja iu meg-
ragadni, amely a vgelathatatlan trtnsek egyikt-masikat vala-
milyen elv szerint esemnyekk, vagyis egy bizonyos narrativa tel-
oszanak szempontjabol szamouev trtnetszervez mozzanatokka
alakitja. Mint megjegyzi, ezek a designtrtnetben nyilvanvaloan el-
trnek a mvszeurtnet vagy az pitszeurtnet ilyen termsze-
t mozzanataitol. Ou ugyanis a trtnetek fszerepli legalabbis
De lusco szerint a malkotasok s alkotoik, am a design trt-
neti folyamata nem csupan a tervezket rinti, de rszesei annak
a kivitelezk, az uzletemberek s a vasarlok is. A termkek sem
lehetnek a designtrtnet fszerepli, hiszen a tednikai jitasok,
la forma destetica de e lecito associare alla vicenda storica del de-
sign non e quella della losoa dellarte, n quella de pertiene allarte
pura o emergente, bens unestetica (e ricordiamo de col Baumgarten
lestetica nasce come scienza della perfezione sensibile e non come scien-
za dellarte) de si addice ad unarte applicata, ad una artisticit diusa o
appunto a un gusto inclusivo di molti elementi costruuivi. Si aggiunga
de il fauore gusto e presente in tuue quauro i momenti della feno-
menologia del design non ce progeuo, invenzione tecnico-produuiva,
fenomeno socioeconomico, consumo di un prodouo capace di segnare
una svolta nella vicenda del design se non interviene, ora come stimolo
ora come remora, la componente del gusto. De lusco, Sor:o Je| Je::gn,
i. m., xiii. Az eszttika clja az rzki megismersnek mint olyannak
tkletessge [] ez pedig a szpsg. Baumgarten, Alexander Goulieb,
F:::|o, ford. Bolonyai Gabor, Bp. (Atlantisz), 1,,,, 1,.
Termszetesen a mvszeurtnetben sem ismeretlen ez a szemllet, Mi-
dael Baxandall pldaul mar 1,,:-ben hasonlo megkzelitst alkalmazou
a quaurocento festszett targyalo knyvben, v. U, Po:n:ng onJ F:
er:ence :n F:[een|cenvr, Io|,, Oxford-New York (Oxford University
Press), 1,,:.
e,
az intzmnyek, az eszmei kontribciok s kulnsen a termels-
fogyasztas logikaja ppily komoly szerepet jatszanak a design kul-
trajaban. Mig a mvszetek trtnete dnten a malkotasok ti-
pusainak rtelmezsn keresztul bomlik ki, addig a designtrtnet
ppen ellenkezleg mindent fellelhet, ami szerepet jatszhat a ter-
mkek ltrehozasaban. Milyen modon lehet hat ezt az igen szer-
teagazo jelensgcsoportot valamilyen egysges, homogn s auto-
nom formaban targyalni, hogyan lehet ily sokfle tmat, problmat
s termket olyan trtneti esemnyekk formalni, amelyek kpe-
sek az egysgesnek mondhato targyalasi modot egyben tartani ``
lzual nem tisztem e szembeallitas relevanciajat rdemben vitatni,
csak megjegyzem, a kortars mvszetfogalmak legalabb olyan jelents
mrtkben atalakultak, mint a designtudomanyoki, igy e klasszikus-
nak mondhato autonomnemautonomszembeallitas bizony korrekciora
szorul. Tbbszr visszatr mg szemlnkben ez a krds, igy lesz modunk
mg reektalni erre a valtozasra. A krdssel kapcsolatban altalanossag-
ban l. Danto, Arthur C., A n+::e+:|og, lnigma (1,,. aprilis), 1,.
A kzhely-transzguraciorol, amelynek soran akar egy htkznapi targy
is malkotassa valhat, ha bekerul a mvszeti vilagba l. U, A|o:|e|, ::
ne+o|o:o:o, ford. Sajo Sandor s Dobos lidia, Bp. (lnciklopdia), 1,,e.
A tma rszletes kifejtst l. Manlio Brusatin monograajaban, l. U, Ar
e cone Je::gn. Sor:o J: Jve :or:e, Torino (linaudi), :oo,. l. mg Bruno
Munari klasszikusat az Ar::o e Je::gnert [Bari (laterza), 1,,1.] Ugyan-
csak rdemes Maurizio Viua I| rogeuo Je||o |e||e::o. I| Je::gn {ro ore e
ecn:co, :8:zoo: c. monograajat [Torino (linaudi), :oo1] is elolvasni.
` l veniamo al punto nodale di introduzione a questo libro quali sono
gli eventi nella storia del design` A dierenza di quello dellarte e
dellarditeuura dove i protagonisti sono gli arteci e le loro opere, il
processo storico del design non si basa sui soli progeuisti perd alme-
no un uguale peso lo hanno i produuori, i venditori, lo stesso pubbli-
co. N puo incentrarsi sui soli prodoui, perd in molti casi alla cultura
del design hanno contribuito di pi le innovazioni tecnide, le istituzio-
ni, gli apporti di idee, sopratuuo la logica produzione-consumo. Ancora,
mentre la storia delle arti si presenta con generi di manufaui ben deni-
ti le fabbride, le sculture, i dipinti quella del design, al contrario,
,o
Mint az varhato volt, Renato De lusco ngyosztat elmletnek his-
toriograai trukkje nem csupan a trtneti anyag rendszerezst, de
annak beazonositasat is szolgalja. lgy a ngy fazis paramterei a
terv, a ltrehozas/termels, az eladas s a fogyasztas lesznek tehat
designtrtnetnek tnyleges esemnyei (eventi). A design min-
den mas aspektusa vagy pusztan magas kulturalis vonatkozas, vagy
jellegzetesen az iparhoz ktdik, avagy tisztan uzleti jelentsg.`'
lz a modell vgs soron arra jo a napolyi professzor szerint, hogy
megfossza a designt mindenfajta mitosztol, utopiatol, illetve min-
dennem eszttizalo vagy intellektualizalo tltengstl (ipertroa
estetica o intelleuualistica), s gy kezelje azt, mint egy alapveten
praktikus, realis tevkenysget amely Simone de Beauvoirral szol-
va szorosan ktdik a dolgok erejhez (forza delle cose) , hogy
vgul egy uzleti termszet optikan keresztul lathassuk azt.` Nyil-
comprende la vasta e multiforme gamma di tuuo cio de puo prodursi
industrialmente. Ma in de modo ridurre allora tanti temi, problemi ed
oggeui in e+en: susceuibili di una trauazione storica unitaria, omogenea
ed autonoma` Uo.
`' Come abbiamo anticipato, larticio storiograco di base adouato in
questo libro non serve solo ad ordinare la materia, ma ande e sopratuuo
ad identicarla. Cosicd il parametro delle quauro fasi, progeuo, pro-
duzione, vendita e consumo, ci indider quei fenomeni de, risponden-
do a tuui i requisiti dello sdema, possono assumersi come veri e propri
eventi della nostra storia. Gli altri aspeui del design de non rientrano
in tale sdema sono o meramente culturali o spiccatamente industriali o
preuamente commerciali e quindi non pertinenti il nostro esame. ln tal
modo larticio storiograco avr ande la funzione di una discrimi-
nante linea critica fra cio de ne resta ai margini, sia pure apportando un
signicativo contributo. Uo.
` ll dispositivo suddeuo inne, corrisponde allintenzione di fondo della
presente ricerca. lnfaui esso ci consente di arancare il design da ogni
mitologia, da ogni utopismo, come pure da ogni ipertroa estetica o intel-
leuualistica e di considerarlo come unauivit prevalentemente pratica,
realistica, legata alla forza delle cose, no ad inquadrarlo in unouica
|v::ne::|:|e. Uo.
,1
vanvalo, ismeri el okfejtse vgn De lusco, hogy ez a modszertan
vitathatoan reduktiv s szamos fontos szempontot nem rvnyesit,
am modellje bevallouan szandkos dnts eredmnye, olyan dn-
ts, amelyik egy rendszerezeu konstrukcio megteremtsre treke-
deu. lz a konstrukcio nyilvan hianyos s sokkal inkabb szintzis,
mint analizis jelleg, am mindezzel egyuu legalabb arra trekszik,
hogy a designnak s trtnetnek egy vilagos s kezelhet koncep-
ciojat nyjtsa.`` Vgul nzzuk, hogyan vlekedeu Renato De lusco
:oo,-ben knyvnek szereprl
1,8,-ben megjelent Sor:o Je| Je::gn cim knyvem sajatossaga ab-
ban allt, hogy az elmeslt trtnetet egy elmleti s reduktiv alap-
konstrukcio hatarozta meg [] Azt megelzen a tma olasz iro-
dalma kt tipusba volt sorolhato az egyikuk arra trekedeu, hogy
a design meghatarozasat kutassa, a masikuk arra, hogy kimutassa
s idben elhelyezze azokat az esemnyeket, amelyek a termkek-
kel, a tervezkkel, az iparral stb. kapcsolatosak. lz a kt iranyzat al-
talaban nem tudou sszekapcsolodni s egy mvszi-kulturalisnak
mondhato, illetve egy a termelssel s az uzleuel kapcsolatos meg-
kzelits kzu ingadoztak kitartoan. l problmak egy jo rsze talan
megoldodou azzal az tletemmel, hogy elre nem hataroztam meg,
mit is jelent a design, hanem azzal foglalkoztam inkabb, hogy bemu-
tassam, miknt jelenik az meg, vagyis a design fenomenologiajaval,
vagy mg inkabb azzal az egysges tapasztalaual trdtem, amelyi-
ket mellesleg ngy komponensre alapoztam a er+, a erne|:, az e|
oJo: s a {og,o::o: ngyesre. Mindegyikuk fugg a tbbitl, innen
ju az gy nevezeu

ngyosztat elmlet elnevezs.`


`` De lusco, Sor:o Je| Je::gn, i. m., xiii-xiv.
` Cio de carauerizzava la mia Sor:o Je| Je::gn, pubblicata nel 1,8,, era
il fauo de la vicenda narrata era sostenuta da un impianto teorico e
riduuivo [] ln precedenza, la leueratura italiana sullargomento po-
teva classicarsi in due direzioni luna tendente alla ricerca di una de-
nizione del design, laltra a esporre e inquadrare gli eventi, riferiti ai
prodoui, ai progeuisti, alle industrie ecc. Generalmente, queste due li-
nee stentavano a intrecciarsi e rimanevano oscillanti tra un carauere
,:
Adrian lorty csupan egy vvel Renato De lusco knyve utan jelen-
teue meg a kortars angolszasz designtrtneti irodalomban mind-
maig szamon tartou O|]ec: o{ De::re cim knyvt, mellyel nem kis
vitat kavart szakmai berkekben.` lorty szerint szinte minden, ami
krulvesz bennunket, tervezeu, mg az telek is, amit megeszunk.`
Mindez arra sarkallja a brit szakembert, hogy kijelentse, olyannyira
meghatarozza mindennapjainkat a design, hogy teljes joggal kr-
dezhetunk ra arra, mi is az valojaban, hogyan mkdik s hogyan
szuleteu meg` Annak ellenre, folytatja, hogy rengeteg knyvet ir-
tak mar a tmaban, ezen egyszer krdsekre nem ppen knny a
valasz. A lorty knyvnek megjelenst megelz t vtizedben a
szerz szerint a legtbb knyv azt a feltevst ersiteue, hogy a de-
artistico-culturale e un altro prodouivo-commerciale. la gran parte di
questi problematici aspeui veniva forse risolta dalla mia idea di non da-
re una denizione del design, ma di presentarlo per come si manifesta-
va, cioe per la sua fenomenologia, ovvero una esperienza unitaria basata
tuuavia su quauro componenti il rogeuo, la roJv::one, la +enJ:o e il
con:vno, ognuna dipendente da tuue le altre, donde la cosideua teoria
del quadrifoglio. De lusco, MoJe :n Io|,, i. m., v. l. mg U, PoroJ:e
Je| Je::gn. Scr:u: cr::c: e o|en:c:, Torino (Allemandi & C.), :oo8, ,11.
A voJr:{og|:o szo szerint ngylevel lohert jelent.
` lorty, Adrian, O|]ec: o{ De::re. De::gn onJ Soc:e, :;o:,8o, london
(Tames and Hudson), 1,8e l. pl. Jonathan Woodham rtkelst Pub-
lished [ti. az O|]ec: o{ De::re] at a time when contemporary designers
were widely celebrated in the media, his book was generally criticized in
the design press since his underlying thesis was that a historical under-
standing of an objects signicance and value resided in a wide range of
inuences and ideas, a complex social and cultural mix in whid the de-
signer was seen as a relatively minor considerationif, indeed, he or she
could be identied at all. Woodham, Jonathan M., T+en:e|Cenvr,
De::gn. Oxford (Oxford University Press), 1,,, (Oxford History of Art),
8.
` Pedig hol volt akkor mg a {ooJ Je::gn! Az rdekessg kedvrt l. Carmel
Klim hamburger-tervt Renato De lusco designtrtnetben, U, Sor:o
Je| Je::gn, i. m., .
,
sign legfontosabb funkcioja a dolgok szpp ttele. Nhany munka
azt sugallja, hogy az inkabb a problmamegoldas egy sajatos forma-
ja, de csak elvtve akad olyan publikacio, amelyik a design uzleti
szerept rtatna, s mg kevesebb vizsgalja annak szerept az esz-
mearamlasban (transmission of ideas). Mint lorty leszgezi, kny-
ve abbol a felismersbl szuleteu, hogy a design kulnsen, ami
a gazdasagi s az ideologiai sszefuggseket illeti sokkal jelent-
sebb tevkenysg, mint ahogy azt addig altalaban gondolni volt szo-
kas.` lorty szerint kulnsen Angliaban a design s a designtrtnet
tanulmanyozasa ale kulturalis lobotomiatol (a form of cultural
lobotomy) szenvedeu, amennyiben azt kizarolag a szemhez ktt-
tk, s feledtk az agy s a pnztarca szerept ezek megitlsben.
Altalanos volt a nzet lorty fellpsekor, hogy a design nimbusza
srul, ha azt tl kzeli kapcsolatba hozzak a kereskedelemmel s az
uzleti vilaggal, lorty szerint ez tipikus esete az olyan szellemi higi-
nianak (intellectual hygiene), amely tves kpzeteivel kifejezeuen
sokat art a designnal kapcsolatos jelensgek megrtsnek. legna-
gyobb hatranya, hogy eltereli a gyelmet arrol a kzenfekv tny-
rl, hogy a design a kapitalizmus trtnetnek egy kulnleges pil-
lanataban szuleteu s letbevagoan fontos szerepet jatszou az ipari
vagyon megteremtsben. Az a szandk, amelyik pusztan mvszi
tevkenysgknt kivanta lauatni a designt, oda vezeteu, hogy annak
kiemelt tarsadalmi s kulturalis szerepe jotkony homalyban ma-
radt.` Nem kevsb bagatellizaltak lorty szerint fellpsig a design
gondolkodasunkra gyakorolt szerept. Mindazok, akik a televiziozas,
` lorty, O|]ec: o{ De::re, i. m., e.
` Te study of design and its history has suered from a form of cultural
lobotomy whid has len design connected only to the eye, and severed
its connections to the brain and to the pocet. lt is commonly assumed
that design would somehow be soiled if it were associated too closely
with commerce, a misconcieved auempt at intellectual hygiene that has
done no good at all. lt has obscured the fact that design came into being
at a particular stage in the history of capitalism and played a vital part in
the creation of industrial wealth. limiting it to a purely artistic activity
,
az jsagiras, a reklam s az irodalom szerept vizslauak mindennapi
letunkben, nemigen gyelmeztek a design kitunteteu szerepre eb-
ben a kontextusban. Holou lorty szerint a designnak sokkal alapve-
tbb szerepe van a modern ember identitasanak formalasaban, mint
a mdia efemer jelensgeinek, hiszen a design allando s tapinthato
formaban szolgal pldakkal arrol, kik is vagyunk, s hogyan is kell
viselkednunk a tarsadalomban.` lorty szerint az angol Je::gn szo
egybknt egyfell a dolgok megjelenst (look of things), masfe-
ll a gyartou aruk ltrehozasa elveinek elkszitst (preparation
of instructions for the production of manufactured goods) jelenti.
l kt jelentsmezt nem szerencss sztvalasztani, hiszen az angol
Je::gn szonak ppen az a specialitasa, hogy mindkt aspektust ma-
gaban foglalja egy adou dolog megjelense a legtagabb rtelemben
vgul is elkszitse krulmnyeinek fuggvnye.
lorty szerint a trtnelem targya a valtozas magyarazata (ex-
planation of dange), knyve targya pedig igy nem mas, mint a val-
has made it seem trivial and relegated it to the status of a mere cultural
appendix. Uo.
` Just as liule auention has been given to designs inuence on how we
think. Tose who complain about the eects of television, journalism,
advertising and ction on our minds remain oblivious to the similar inf-
luence of design. lar from being a neutral, inoensive artistic activity,
design, by its very nature, has mud more enduring eects than the ep-
hemeral products of the media because it can cast ideas about who we
are and how we should behave into permanent and tangible forms. Uo.
lorty e soraibol nyilvanvalo, hogy a mdiadesign termkeit mg nem te-
kinteue a design rsznek, knyve ennek szellemben egybknt dnten
a termktervezs (product design) trtneti krdseinek szenteli olda-
lait. lu rdemes utalni arra a fogalomzavarra is, ami a magyar design-
felsoktatasban jelenleg meghatarozo, nevezetesen a termktervezs s
formatervezs krdskrben. Mig a termktervez szakokknt akkredi-
talt kpzsi formak valojaban mrnki tervezst (engineering design),
addig a formatervezs cimszo alau futo kpzsek dnten termkterve-
zst (product design) oktatnak.
Uo, ,.
,,
tozas okainak magyarazata az ipari krulmnyek kzu ksziteu
aruk esetben. Ugy vli, az emberi lt mas aspektusainak vizsgala-
taban, legyen az a politika, a tarsadalom, a gazdasag vagy a kultra,
a trtnszek sokkal szosztikaltabb elmleteket dolgoztak ki histo-
riograai rtelemben, mint a designtrtnszek teuk azt a design
trtnetnek esetben, e teruleten ugyanis a nyolcvanas vekig igen
csak szegnyes elmletek szuleuek. l seklyessg egyik legfontosabb
oka, hogy a designt sszekevertk a mvszeuel, ennek megfelelen
pedig a gyartou termkeket a malkotasokkal. lz a szemllet nagy
tamogatojara talalt a mzeumok s galriak vilagaban, s a designrol
szuleteu irasok tbbsgben, hangslyozza lorty a mar Heskeul s
Dilnouol is felemlegeteu jelensg fontossagat.' lorty szerint a f
kulnbsg mvsz s designer kzu azoknak autonomiajaban ke-
resend, illetve abban a tnyben, hogy a mvsz maga talalja ki s
valositja meg mvt, mig az ipari formatervezsben a tervez s a
kivitelez szerep rendszerint sztvalik. A mvszi autonomia lnye-
ge, hogy a mvszet egyik legfontosabb funkcioja szerint az szabad
lehetsget biztosit a kreativitas s a kpzeler kifejezsnek. lz-
zel szemben lorty szerint a designer mindig is els sorban azzal a
cllal dolgozik, hogy nvelje megrendelje s a sajat protjat, leg-
alabbis a kapitalista tarsadalmakban. Az ipari formatervezst m-
vszetnek nevezni oriasi hiba, hiszen azt a tves benyomast kelti ez
a dnts, mintha a designer volna a leginkabb kitunteteu szerep
a design folyamataban, s ezzel olyan sszefuggsekrl tereli el a -
gyelmet, amelyek nlkul nem lehet rdemben a designfolyamat s
mas tarsadalmi folyamatok kapcsolatat rtelmezni. lorty arra utal
' Uo.
ln capitalist societies, the primary purpose of the manifacture of arte-
facts, a process of whid design is a part, has to be to make a prot for the
manufacturer. Whatever degree of artistic imagination is lavished upon
the design of objects, it is done not to give expression to the designers
creativity and immagination, but to make the products saleable and pro-
table. Calling industrial design art suggests that designers occupy the
principal role in production, a misconception whid eectively severs
,e
a tovabbiakban, hogy mvszet s design sszekeverse gyakori s
hatarozouan flrevezet nzetek sorahoz vezeteu. Nem egy design-
trtneti auekintsben pldaul elall az az abszurd helyzet, hogy a
tervezeu termkek vilaganak valtozasat els sorban az egyedi terve-
zk szemlyisgjegyeire s letrajzi vonatkozasaira vezetik vissza a
szerzk. lz kulnsen remnytelen s komikus helyzeteket idz el
akkor, amikor nemegyedi produktumokat vizsgalunk, hanemplda-
ul termkosztalyok valtozasaira keresunk magyarazatokat. Nyilvan-
valoan nevetsges volna a mvszi temperamentumra visszavezetni,
mirt is kulnbznek oly jelents mrtkben az 1,oo-as vek irodai
eszkzei, mondjuk, az 1,eo-as vekitl.`
Atrtneti valtozas masik uralkodo tipusa ale evolcios folya-
matknt tekint a design trtnetre, mintha bizony a gyartouaruk s
termkek nvnyek, vagy allatok volnanak. lbben a perspektivaban
minden valtozas genetikai mutacioknt jelentkezik a termk fejl-
dsben, olyan staciok ezek, melyekkel a termk tkletes formaja-
nak elnyerse fel vezet ton talalkozhatunk. Amlorty teljes joggal
szgezi le, hogy ez az evolcios modell nem kevsb formalis, mint
a hsk s remekmveik diadalmeneteknt bemutatou designtrt-
net. A gyartou termkek s aruk tervezse ugyanis nem valamin
bels genetikai struktra szerint, nem valamin biologiai rtelem-
ben veu evolcios modell szerint alakul, hanem egsz egyszeren
az azokat ltrehozo emberek s az ipar hatarozza meg trtnetuket,
s azok a kapcsolatok, amelyek ezeket az embereket s az ipart a
tarsadalomhoz ktik, ahhoz a tarsadalomhoz, melyben a termkeket
eladjak s fogyasztjak. Mgis, annak ellenre, hogy meglehetsen
egyszer belatni e kapcsolat ltjogosultsagat, a krds termszetnek
most of the connections between design and the processes of society.
Uo, ,.
` Uo.
Uo, 8.
,,
pontos s kielgit rtelmezse hianycikk a designtrtnet-irasban.
lorty arra is utal, hogy ugyanakkor igen divatos leu a tarsadalmi
kontextusra (social context), a tarsadalmi haurre (social bacg-
round) hivatkozni, mikzben mindezen hivatkozasok altalaban csak
jo alibit szolgaltatnak nhany oldal altalanositasra a tarsadalmi
kontextus nem tbb, mint diszitmny ezekben a szvegekben. lp-
pen ezrt lorty knyvnek elmleti bevezetjben azt igri, hogy
a knyvben a design trtnete egyual a kzssgek, a tarsadalom
trtnete is lesz.
Az O|]ec: o{ De::re-ben targyalt tarsadalmi folyamatok egyik
legnehezebben megfoghato aspektusa az eszmk szerepnek prob-
lmajaval all kapcsolatban. Vagyis azzal a krdssel, vajon az em-
berek hogyan vlekednek arrol a vilagrol, amelyben lnek, s ennek
mi kze lehet a designhoz` Mint mar utaltunk ra, lorty szerint a
designnak kitunteteu szerep jut ebben a vilagban. A brit designtr-
tnsz a design szerept strukturalistakra els sorban Roland Bart-
hes mar korabban emliteu M:o|og:o| cim knyvre hivatkozva
rtelmezi, mgpedig azon mitoszok jegyben, amelyek a modern tar-
sadalmakban azrt szuletnek, hogy feloldjak a kinzo ellentmondast
az emberek meggyzdsei, almai s hitei, illetve mindennapi ta-
Yet while it is easy enough to say that design is related to society, the
precise way in whid the connection occurs has rarely been dealt with
satisfactorily by historians. Uo.
To historians, the great auraction of the social context has been to save
them the trouble of having to think about how objects are related to
their historical circumstances. Uo. Te casual use of social context is
particularly deplorable in the study of design, whid by its very nature,
brings ideas and beliefs up against the material realities of production.
Uo.
ln this book, therefore, the history of design is also the history of so-
cieties any account of dange must rest upon an understanding of how
design aects, and is aected by, the processes of modern economies.
Uo.
,8
pasztalataik kzu. lorty szerint ezek azok a mitoszok, amelyek
a kortars designt mkdtetik, hiszen egy adou termk uzleti sike-
re dnten auol fugg, milyen mrtkben sikerul olyan mitoszokat
megtestesitenie, amelyek irant jelents tarsadalmi ignyek nyilva-
nulnak meg. Azokrol a mitoszokrol van tehat szo, amelyek a terve-
zeu termkeket a vagy targyaiva (objects of desire) teszik. Akult-
rakutatas szempontjainak szambavtele utan bizvast leszgezhetjuk,
hogy iu az igazan nagy krds az, vajon a vagy e targyai kultura-
lis reprezentacioknt, avagy kulturalis produktumknt mkdnek-e
a modern tarsadalmakban` Bennuk inkabb az rtkreprezentacio,
avagy az rtkteremts pldait kell-e latnunk` Azok valodi tarsa-
dalmi megrendelsre (social demand) kszulnek, avagy manipulalt,
hogy ne mondjam, virtualizalt ignyek kielgitsre` lorty rtelme-
zsben nem is olyan titokzatosak a vagynak targyai az O|]ec: o{
De::re ellemzsei jol pldazzak, azt a folyamatot, ahogy a Barthes-
tol korabban idzeu divatlogika mintajara a design rtkeket te-
remt, avagy manipulal. Hogy ezek milyen rtkek, nos, ebben all a
designerek felelssge. A fogyasztoi tarsadalmak tervezeu elvuls-
re pul, a recessziobol fogyasztasgerjesztssel elremenekul vila-
gaban bizony nem jogalap nlkuli az a pesszimista allaspont, amely
szerint ezek az rtkek dntrszt egyre inkabb efemer jellegek, s
a kultra tlerotizalasanak tipikus eszkzei, amelyek nem tnyleges
szuksgleteket elgitenek ki, s ezrt egyre inkabb virtualizaljak az
Uo, 8,.
lor entrepreneurs, the utilisation of these myths is necessary to com-
mercial success. lvery product, to be successful, must incorporate the
ideas that will make it marketable, and the particular task of design is to
bring about the conjunction between sud ideas and the available means
of production. Te result of this process is that manufactured goods em-
body innumerable myths about the world, myths whid in time come to
seem as real as the products in whid they are embedded. Uo, ,.
lorty cimadasaban minden bizonnyal luis Buuel 1,,,-es Ce o|:cvr o|
]e Jv J::r cim lmje volt a minta, l. a lm angol cimt 1o O|:cvre
O|]ec o{ De::re.
,,
emberi ltezst. Az optimistabb nzpontok szerint ellenben a vagy
targyai elviselhetbb teszik a modern ember lett, s ez mar nma-
gaban oriasi haszon, virtualizalodas ide, virtualizalodas oda. Magam
miknt arra mar az elz fejezet vgn is utaltam a fenntarthato
s befogado tervezs eszmjnek jegyben gy vlem, hogy ltezik
olyan felvilagosult rtkteremt designer magatartasforma, amelyik
nem a lt virtualizalasa fel mutat, s nem arra trekszik, hogy pl-
daul egy sok ponton rosszul mkd tarsadalmi rendszert elviselhe-
tbb tegyen, hanem rendithetetlenul hisz abban, hogy e rendszer
megjavitasahoz is rdemben tud hozzajarulni.' Kszsggel ismerem
el, hogy ez a szemllet sokban emlkeztet Walter Gropius tarsada-
lomtervez elkpzelseire, s bizony nem egy ponton kapcsolatba
hozhato le Corbusier koncepciojaval egy, a tarsadalmi forradalmat
helyeuesit, s azt vgs soron maradktalanul szuksgtelenn tev
pitszeti forradalomrol.
' Jo plda erre az a trekvs, melyet a valoban hatkony s szinvonalas tar-
sadalmi cl kommunikacio (TCK) teruletn tapasztalhatni. Atarsadalmi
cl reklamok (TCR) jo ideje alkalmazzak mar az uzleti kommunikacio-
ban megszokou manipulacios tednikakat, am nem a protmaximaliza-
las cljaval, hanem nemes tarsadalmi clok rdekben.
Walter Gropius irja pitszidealjarol Sokan gy rvelnek, hogy kr-
nyezetunk felels megformalojanak, az pitsznek olyannak kellene el-
fogadnia a tarsadalmat, amilyen, s ha nem akarja sztforgacsolni erit,
meg kellene elgednie eszttikai feladatok megoldasaval. De nem korla-
tozhatjuk magunkat egyedul a szp aranyok s a tralakitas hangslyo-
zasara. Clunkat tavolabb kell kitznunk maganak az letnek kell olyan
szerves vazat pitenunk, amelynek keretei kzu [az] szpsgben bonta-
kozhat ki. U, Ao||o o Jeno|roc:o|on, ford. Veress Anna, Bp., 1,81, 1,.
le Corbusier pitszeti forradalomrol kialakitou nzeteit annak idejn
oly sokszor tamadtak balrol idehaza is, l. pl. az elmaradhatatlan vrs
farkat a hetvenes vek egyik nagy szintzisben Az j varossal s la-
kassal, az j pitszeuel le Corbusier el akarja kerulni a forradalmat.
Talan ez a legslyosabb tvedse. Hiszen az j pitszet cljai valojaban
csak a tarsadalmi forradalom vgrehajtasa tjan valosulhatnak meg, az
8o
Most nagyot ugrunk az idben, s az egyik els olyan design-
trtnetet vesszuk kezunkbe, amelyik az j designtrtneti diszcip-
lina immar teljes fegyverzetben megjelen pldajaknt rvnyesiti
Heskeu, Dilnot, De lusco s lorty elkpzelseit. Jonathan Wood-
ham 1,,,-ben megjelent T+en:e|Cenvr, De::gn cim monogra-
ajarol van szo.` Woodham teljes joggal ir immar a designtrtnet
kulturalis fordulatarol, amikor arra utal, hogy a diszciplina meg-
szuletsnek meglehetsen rvid idszaka alau a design trtnete
allando modszertani vitak targya volt. lz alau az id alau, a vi-
tak soran ugyanis dramai rtelemben veu oriasi fordulat zajlou le
a brit szerz szerint, amennyiben a designtrtnszek rdekldse
a magaskultrahoz kthet egyni tervezi teljesitmnyek s karri-
erek, illetve a dnten e teljesitmnyekben manifesztalodo stilaris
s eszttikai krdsek vilagatol a mindennapi let sszefuggsei fel
fordult, s ezzel a fordulaual a kutatasok hangslya elssorban a fo-
gyasztok, illetve a felhasznalok tarsadalmi szerepeinek s viselked-
si formainak vizsgalatara helyezdu at. Mint Nikolaus Pevsner
a designtrtnet vilagaban bizonyos rtelemben diskurzusalapito
P:oneer: o{ MoJern De::gn cim, elszr 1,e-ban megjelent mv-
vel kapcsolatban irja Woodham, az elmlt tbb mint hatvan vben a
tudomanyos designkutatasok rdekldse elfordult az unnepelt ter-
vezk mveiben megtestesult mvszi kreativitas rtkelstl, hi-
szen a kutatok ma mar sokkal inkabb azzal a tarsadalmi, gazdasagi,
politikai s tednologiai krnyezeuel foglalkoznak, amelyikben a de-
j pitszet felttele a tarsadalmi forradalom. Vamossy lerenc, Korvn|
::ee, Bp., 1,,, 1,.
` Woodham, Jonathan M., T+en:e|Cenvr, De::gn. Oxford (Oxford Uni-
versity Press), 1,,, (Oxford History of Art).
lnnek a vitanak talan legfontosabb dokumentuma a dntrszt John A.
Walker irta elmleti auekints volt. l. UAueld, Judy, De::gn H::or,
onJ |e H::or, o{ De::gn, london (Pluto), 1,8,.
Woodham, T+en:e|Cenvr, De::gn, i. m., ,.
81
sign ltrejn, s amelyikben azt fogyasztjak. l kulturalis fordulat
tipikus, npszersit pldaja az osztrak Kristian lenzl designerek-
nek s uzletembereknek irou, :ooo-ben megjelent De::gn Tron:{er
cim kziknyve, melynek designtrtneti fejezetben a szerz ne-
mes egyszersggel kijelenti, hogy a designtrtnet nem mas, mint
kultrtrtnet. Mgpedig olyan kultrtrtnet, amelyik az emberi
let ltformaival foglalkozik, azoknak kulturalis, llektani s ko-
logiai sszefuggseiben. lgyual e kultrtrtnet a nyilvan nem
teleologikus tarsadalmi fejldst mutatja be annak tednologiai,
gazdasagi, eszttikai s szocialis dimenzioiban.
Mig Woodham monograaja csak a huszadik szazadi design-
ra koncentral, addig David Raizman :oo-ban megjelent H::or, o{
MoJern De::gn cim monumentalis kziknyve a korai jkortol tar-
gyalja a design trtnett s mint ilyen, megitlsemszerint az egyik
Uo. V. Pevsner, Nikolaus, P:oneer: o{ MoJern De::gn. FronV:||:onMor
r:: o Vo|er Gro:v:, london (Penguin), 1,,1. U, A noJern {ornoer+e
:: vuor:, ford. lalvai Mihaly, Bp. (Gondolat), 1,,,.
Designgesdidte ist Kulturgesdidte und wiederspiegelt die lebens-
formen des Mensden in ihrem kulturellen, psydologisden und ko-
logisden Kontext. Sie zeigt die gesellsdanlide lntwiclung in ted-
nisder, konomisder, sthetisder und sozialer Ridtung auf. Kristian
lenzl, De::gn Tron:{er. HonJ|vd {vr V:r:do[ vnJ De::gner, linz (De-
sign Transfer Center im Art-Tek lnstituteUniversitt fur Kunstlerisde
und lndustrielle Gestaltung linz), :ooo, 18. A De::gnDognenge:d:de
cim fejezetet l. uo, 18,. Az egyik legfontosabb nmet designelmleti
tanknyv, Bernhard l. Burdek Ge:d:de, 1eor:e vnJ Pro::: Jer Pro
Jv|ge:o|vngja [. jav. kiad., Basel-Boston-Berlin (Birkhuser), :oo,.]
designtrtneti fejezetben (l. uo., 1,e,) viszont meglep modon nem
reektal sajat historiograai megfontolasaira. lz egyual egyrtelm je-
le annak, hogy Burdek knyve nem elssorban designtrtneti megfon-
tolasai miau nlkulzhetetlen a kortars designelmleti oktatasbol. Sokkal
fontosabbak a modszertani s designelmleti fejezetei (De::gn vnJ Me
|oJo|og:e l. uo, ::,:,:, De::gn vnJ 1eor:e l. uo., :,:, De::gn vnJ
Kone:e l. uo., 1).
8:
legalaposabb feldolgozas a mai tanknyvpiacon. Minket persze ez-
ual sem e monumentalis trtneti narrativa flmondasanak mi-
kntje rdekel konkrtan, hanem a szerz manifeszt designelmle-
ti s historiograai megfontolasai, melyek mint minden korsze-
r auekintsben termszetesen a szellemi kereteket kijell s a
modszertanra rdemben reektalo bevezet fejezetekben keresen-
dek. Csakgy, mint a legtbb eddig idzeu szerz, Raizman is le-
szgezi, hogy a design a modern let rtelmezsben nlkulzhetet-
len, legyen szo divatrol, informatikarol, haztartasi eszkzkrl vagy
barmi masrol, ami az anyagi kultrankhoz kthet. A design szo
Raizman szerint mindig olyan sszefuggsekre vonatkozik kortars
szotarunkban, melyek legelemibb htkznapi tapasztalatainkhoz k-
tdnek. Raizman az O:{orJ Fng|::| D:c:onor, szellemben egyb-
knt ktflekpp beszl a designrol. Az els jelentsben az egy m-
alkotas vagy termk legfontosabb alkotoelemeire vonatkozik, illet-
ve ezen elemek elrendezsre, s egymashoz valo viszonyara. lb-
ben az rtelemben pldaul egy iroasztal egyedi rszeinek mretvel,
Raizman, David, H::or, o{ MoJern De::gn. Gro|:c: onJ ProJvc: ::nce
|e InJv:r:o| Re+o|v:on, london (laurence King), :oo. llyen mg ter-
mszetesen Renato De lusco atfogo Sor:o Je| Je::gnja is, amelyik, mint
mar utaltam ra, a knyvnyomtatassal, tehat ugyancsak a korai jkor-
ban kezdi a tma targyalasat. Jol hasznalhato az oktatasban az ugyan-
csak nagy idszakot rtelmez, Noel Riley s Patricia Bayer szerkesz-
teue 1e F|enen: o{ De::gn. A Proc:co| Fnc,c|ooeJ:o o{ |e Decoro
:+e Ar: {ron |e Reno:::once o |e Pre:en [london (Mitdell Beaz-
leyOctopus), :oo] is, melyben tbbek kzu Jonathan Woodham is
kzremkdu. A magyar forditas terminologiai rtelemben sokszor fl-
revezet! lzt egybknt mar a cim is szpen pldazza, l. S|v:o| : {or
no|. A{ornoer+e:: : o :|v:]eg,e| ornee, szerk. Kzdy Beatrix, Bp.
(Gloria), :oo.
Whether in relation to fashion, sonware, information, or an array of
household products, the term Je::gn regularly enters our vocabulary to
describe some of the most common aspects of our everyday experience.
Raizman, H::or, o{ MoJern De::gn, i. m., 11.
8
aranyaival, az egsz targy textrajaval s feluletnek minsgvel,
szinvel s mas olyan sajatossagaival jellemezhet, amelyek a fel-
hasznalt anyaghoz, s amennyiben van ilyen a dekoracioban
szerephez juto motivumokhoz s mintakhoz kapcsolhatoak, illetve
a felsorolt alkotoelemek altalanos rtelemben veu ellentmondasa-
ival, avagy sszhangjuknak megltvel. lgy fzi hozza Raizman
ebben az rtelmezsben a design elemzse fknt a konstrukcio
knnyedsgre vagy bonyolultsagara, a tartossag, a hasznalhatosag
s hatkonysag, a knyelem, az anyagok kivalasztasara s azoknak
felhasznalasi modjara, illetve a formak elrendezsnek mikntjre
koncentral. Amasik rtelmezsi sik szerint a design egy adoutargy
ksz formajanak elkpzelsre, tervre vonatkozik, amely vagy vaz-
latok vagy modellek vagy pedig instrukciok soraban pldaul m-
leirasban lt testet, s a ksz termk ltrejue teljes folyamatanak
kezdeti fazisat jelenti. lz a tervezsi fazis csakgy, mint a design
szo els jelentssikja Raizman szerint minden vizualis mvszet-
ben hasonlo, hiszen az tletek s elkpzelsek interakcioja az anya-
gok manipulaciojaval mindenuu szamouev.' Mint minden deni-
cio vagy modell, termszetesen ez is reduktiv, s igy hianyos. lzrt
altalanossagban nem is clom ltjogosultsaganak vitatasa. Azt azon-
Uo. lbben az rtelemben Raizman szerint az sszes vizualis mvszet
szamara kzs designdeniciorol van szo. legyen szo festmnyrl, szo-
borrol, metszetrl, videoinstallaciorol, honlaprol vagy pp egy kenyrpi-
ritorol, a fentebbi szempontok alapjan mindegyikuk egyarant rtelmez-
het. Az mar egy mas krds, hogy pldaul a termktervezs vagy az
ipari formatervezs semmi esetre sem tekinthet problmamentesen vi-
zualis mvszetnek, de mg csak azt sem allithatom gond nlkul, hogy
a vizualis kommunikacio sajatszersgeivel rdemben tudom e szakte-
ruleteket s az azoktol ltrehozou termkeket rtelmezni. lz a mitikus
redukcio ugyanis igen kzel all ahhoz, amit a Kv|vro|voo: Je::gn{or
Jv|oo cim fejezetben ikonograai redukcionak neveztem, vagy amire
lorty rszben utalt, amikor a design kulturalis lobotomiajat emlegeue.
' Uo.
John Heskeu magyarul pontosan vissza nem adhato, ugyancsak nem
kimerit erej hires denicioja pldaul a kvetkezkppen szol Design
8
ban mindenkpp meg kell jegyeznem, hogy a korabbiak fnyben
felttlenul aggalyos a design egszt parhuzamba allitani a vizualis
mvszetekkel, hiszen az a tny, hogy a kt fogalom jelentsmezej-
nek van metszethalmaza mert senki semvonhatja ktsgbe pldaul
a kzmves (cro[ s :vJ:o cro[), vagy iparmvszeti iranyzatok l-
tt ma sem! , mg nem jogosit fel bennunket arra, hogy e metszet-
halmazt or: ro oo alapon rahzzuk mind a kt jelentsmezre.
Arrol nem is beszlve, hogy nem minden vizualis mvszeti agazat-
ban lehet szo anyagmanipulaciorol, miknt ez egybknt a mdia-
design teruletn is sok esetben komikus feltevsnek bizonyulna.`
Miutan Raizman vazolta munkadenicioit, aur arra a kiemel-
ten fontos krdsre, vajon mitl tekinthet a modern design modern-
nek` A legtbb designtrtnsz szamara a perdnt pillanat a mo-
dern design kialakulasaban a tervezs s a kivitelezs sztvalasahoz
kthet. lbben az rtelmezsben a modern design a munkameg-
is to design a design to produce a design. A design szigorbb rtelem-
ben tehat Heskeu szerint azoknak a koncepcioknak, terveknek vagy azok
megvalositasat biztosito folyamatoknak a megtervezst jelenti, amelyek
lehetv teszik, hogy termkeket vagy szolgaltatasokat hozzunk ltre. A
szo maga fnvknt tehat jelentheti egy szakterulet altalanos koncepcio-
jat, igeknt tervek s koncepciok ltrehozasara iranyulo cselekvst vagy
azok ltrehozatalat biztosito folyamatot, fnvknt magat a tervet, illetve
koncepciot s vgul ismt fnvknt immar valamin elkszult termket
vagy szolgaltatast, azaz a megvalosult koncepciot, tervet. l. U, De::gn.
A Ver, S|or InroJvc:on, i. m., .
` Nem szabad elfelejtenunk ugyanakkor Raizman knyvnek alcimt,
amely vilagosan behatarolja kutatasa targyat, mely nem terjed ki a m-
diadesign vagy a mdiamvszetek vilagara Gro|:c: onJ ProJvc: ::nce
|e InJv:r:o| Re+o|v:on. lul fuggetlenul Raizman deniciojat mindig
csipetnyi soval illik kezelni !
Megitlsem szerint a mindezidaig leginkabb gyelemre mlto tanul-
manyt e tmaban David McGee irta, l. U, S|::, Sc:ence onJ |e 1
ree TroJ::on: o{ For|, MoJern De::gn 1e Po+er o{ Inoge: :n For|,
MoJern Sc:ence, szerk. Wolfgang lefevre, Jurgen Renn s Urs Sdoepf-
lin, BaselBostonBerlin (Birkhuser), :8,. McGee J. Christopher Jo-
8,
osztas a tizenkilencedik szazadban szamouev felgyorsulasahoz s
az ugyancsak ebben a szazadban kiteljesed gpesiteutermels meg-
jelenshez kthet. Sokan ezt a fejlemnyt a huszadik szazadban
sszekapcsoltak a nemzetkzi stilus kialakulasaval, melyet Raizman
szerint a louis Sullivan tziseknt elhiresult formula a forma a
funkciot kveti (form follows function) testesiteu meg a legin-
kabb. Masok azt hangslyozzak, hogy a modern design a kapita-
lista gazdasagi rendszer rszeknt jelent meg. lgy olyan rendszer-
ben tehat, amelyik rdemben kontrollalja a gyartok szerept a ter-
melsben s dnten hatarozza meg, milyen modon is kell a designt
egy adou korszakban, pragmatikus rtelemben uzleti clokra fel-
hasznalni. l meghatarozo funkciot ersiti a marketing s a reklam
tednologiaja annak rdekben, hogy fokozni lehessen a fogyasztast,
nes designteoretikus nyoman a grakai reprezentacio, illetve a tervrajz
perspektivajabol harom hagyomanyt kulnit el a hagyomanyos s Ra-
izmannal is visszakszn cro[Je::gnszembeallitas helyeu ezek a
kzmvessg (cran), a medanika s az pitszet hagyomanyai. Mint le-
szgezi, a kzmves hagyomany try and error modszertanaban a terv-
rajz lnyegben nem jatszik szerepet, a medanikai hagyomanyban mar
igen, az pitszetben pedig mindig is fontos szerephez jutou.
lor most historians an increasing separation between Je::gn as con-
ception, and the subsequent production of that design, is critical for an
historical understanding of the term in its specically modern context.
ln this view modern design is the result of acceleration in the division
of labor and the introduction of medanised production during the nine-
teenth century. Raizman, H::or, o{ MoJern De::gn, i. m., 11.
A mondas ktsgtelenul Sullivan rvn valt ismeru, am s ezt kevesen
tudjak az nem az amerikai pitsztl szarmazik, hanem a tizenkilen-
cedik szazadban lt amerikai szobrasztol Horatio Greenough-tol, l. U,
Forn onJ Fvnc:on Renor|: on Ar, szerk. Harold A. Small, Berkeley
(University of California Press), 1,,. U, A Cooeren||n (:8z)
De::gn A|oe|+e|, i. m., 8,. Greenough egybknt teoretikus rte-
lemben Ralph Waldo lmerson kvetje volt.
8e
ami elemi rdeke a protnvekedsre trekv tknek. lz utobbi
nzet szerint a design modern kontextusa elssorban a tmegterm-
kek (mass-produced goods) s a dnten a dekorativ, alkalmazou,
ipari s grakai mvszetekhez tartozo nyomtatvanyok (printed
materials) vilagahoz kthet, s nem a kpzmvszetekhez, ahol a
tervezs (designing) s a kivitelezs (making) altalaban a m-
vsz(ek) egyuues hataskre, mig a korabbiak esetben a tervezs s
a kivitelezs folyamata egyre hatarozouabban elvalik egymastol.
Mint Raizman vgul leszgezi, mindezen megfontolasok arra intik a
designtrtnszeket, hogy a modern designt mindenkpp az annak
mindennapi gyakorlatat meghatarozo gazdasagi felttelrendszer r-
telmezsvel egyetemben tanulmanyozzak. Amodern design meg-
szuletsnek masik fontos komponense a fogyasztok a tizennyolca-
dik szazad ota rohamosan nvekv szama s a tmeges fogyasz-
tas sszeteu dinamikaja (the complex dynamics of mass consumpt-
ion). Raizman megjegyzi, hogy ennek a komplex dinamikanak egyik
legfontosabb jellemzje a szuksgletek feleui fogyasztas gerjesztse,
melyrl korabban mar a lorty-fle vagytargyakkal kapcsolatban is
emlitst teuunk, illetve amikor a tervezeu elvulsrl, illetve a kul-
tra tlerotizalasarol szoltam. Raizman megfogalmazasaban a ter-
mkek olyan vagyak jelei (signs for desires), amelyeknek nem sok
kzuk van tnyleges szuksgleteinkhez, illetve maganak a termkek-
Other writers stress that modern design emerged as part of a capi-
talist economic system that placed control of expanding production in
the hands of industrialists and manufacturers and that frequently de-
termined particular approades to design as well as new tedniques of
marketing and advertising in order to stimulate consumption. Raizman,
H::or, o{ MoJern De::gn, i. m., 11.
Uo, 111:.
As a result, the study of modern design onen focuses upon economic
conditions that inform its practice. Uo, 1:.
8,
nek tulajdonkppeni funkciojahoz. Az optimistabb rtelmezs sze-
rint a vasarlas (buying) valojaban olyan aktiv folyamat kultura-
lis csere (exdange) , amelyben a termkek jelentseit a fogyasz-
tok tulajdonitjak a termkeknek, akik igy valojaban egyaltalan nem
is aldozatai a gyartok, illetve reklamugynkk manipulativ marke-
tingstratgiainak. Raizman ezen rdekes felvetst nem argumental-
ja kulnsebben a knyv egszben sem, ezrt az a megallapitasa,
hogy a fogyasztas gazdasagi, tarsadalmi s llektani motivacioinak
ilyen termszet vizsgalata ugyancsak a design tarsadalmi szerep-
nek megrtst szolgalja, nmikppen a levegben log.' Azzal ksz-
sgesen egyet lehet rteni, hogy a vasarlok maguk jelents szerepet
jatszanak a termkek tarsadalmi-kulturalis jelentseinek kialakita-
saban szigoran pragmatikai s nem szemantikai rtelemben ter-
mszetesen , mindebbl azonban mg nem felttlenul kvetkezik,
hogy a fogyasztoknak valoban jelentkeny kre volna kpes felvr-
tezni magat a marketing- s reklamszakemberek manipulaciojaval
szemben.
Raizman e tma rintsvel egybknt eljut az rtkteremts s a
kulturalis jelents krdseihez, vagyis tulajdonkppen a design kul-
turalis reprezentacioknt, illetve kulturalis produktumknt trtn
rtelmezshez. Mint leszgezi, barhogyan is denialjuk a designt,
azt mindenkpp kulturalis rtkek s auitdk lathato kifejezdse-
knt (visible expression of values and auitudes) kell rtelmeznunk.`
Part of this complex dynamic assumes that products serve as signs for
desires that onen have liule to do with need or the actual function of the
products themselves. Uo.
' Uo, 1:.
Hacsak nem az egyre nagyobb jelentsg alternativ fogyasztoi mozgal-
makra gondolunk, mint amilyenek a {o:r roJe s a :|o+ {ooJ mozgalmai
is.
` Tus both as arrangements of forms or as the broadly economic, so-
cial, and political considerations that bear upon the conceptions for those
forms, design also is the visible expression of values and auitudes. lx-
amples include the longing for permanence and the display of authority
88
Hozzateszi, hogy a design jelentseinek kialakulasat termszetesen a
gyartok rdekei is befolyasoljak, amennyiben azok arra trekednek,
hogy a termszetnl fogva sokszin s egyre nvekv termkpia-
con jra s jra helyt tudjanak allni jabb s jabb termkeikkel. A
gyartok azzal a nem felttlenul nzetlen cllal is hozzajarulnak
a termkjelentsek alakitasahoz, hogy a meglehetsen heterogn pi-
acokat auekinthetv, kezelhetv mas szoval kiszamithatova
tegyk. Ugyanebben a dimenzioban emliti Raizman a teljessgelv,
illetve kollektivista rendszerek azon trekvseit is, amelyek arra ira-
nyultak, hogy tbbek kzu a medanizalt termels utopisztikus al-
manak segitsgvel teremtsk meg a tluk vagyou, altalaban egali-
tarianus termszet tarsadalmi rendet. lzekben az esetekben Raiz-
man szerint a tervezeu termkek kzzelfoghato formajat (tangible
form) nyjtjak azoknak a meggyzdseknek s megfontolasoknak,
amelyek mindennapi letunket iranyitjak s befolyasoljak. Majd
zarasul hozzateszi, hogy ami a valtozasok megrtst s bemutata-
sat clzo trtneti kutatas targyat illeti, a design jelentsei szarmaz-
hatnak akar a mvszeurtnet, a tednologia, a politika s a gaz-
dasag sszefuggseinek tanulmanyozasabol vagy akar a fogyasztoi
szokasok rtelmezsbl is. A tervezeu termkeket e szerint tehat
by the lrend monardy in the later seventeenth century, the social as-
pirations and pretensions of the lnglish middle class in the later eigh-
teenth century, or the spirit of rebellion and protest among youth in the
nineteenth-sixties. Raizman, H::or, o{ MoJern De::gn, i. m., 1:.
Te meanings of design also emerge from the interest of manufactur-
ers in adapting tednology to appeal to an expanding and heterogeneous
market for products, the promotion of standards as part of an eort to
create social cohesion for that same elastic market, or in the utopian
dream of medanized mass production as a vedicle for a collective and
egalitarian social order. ln these and in other cases, the products of de-
sign give tangible form to the assumptions and beliefs that inform and
guide our actions as individuals and as members of a society. Uo. Rend-
kivul izgalmas ebbl a szempontbol Valud Tibor H|o:no: |e KoJor
}ono: |oro|on c. knyve [Bp. (Corvina), :ooe].
8,
rtelmezhetjuk akar a szpsg s az emberi kreativitas eredmny-
nek, akar a tervezk arra iranyulo trekvsei eredmnynek, hogy
j anyagokkal s termelsi modszerekkel foglalkozzanak, vagy pp
tarsadalmi jelentsg ideologiakat kzvetitsenek. De lauathatjuk
azokat akar a gazdasagi felttelek szulte termkeknek a kapitaliz-
mus rendszerben, ahol allando szuksg van arra, hogy a piacok
mrete s a fogyasztas nvekedjk. Raizman szerint persze olyan
designrol is lehet beszlni, amelyik ppen ellenkez eljellel ! ki-
hivast jelent e kapitalista rendszer szamara, miknt olyan designrol
is szo eshet, amelyik a fenti motivaciokat kulnfle kombinaciokban
egyuuesen rvnyesiti. Anzpontok pluralitasa lehetv teszi sza-
munkra, hogy a mvszek, a mrnkk, a designerek, a gyartok s a
fogyasztok megfontolasait mind lnyeges tnyezknek lassuk a de-
signtrtnet jelentseinek meghatarozasakor fejezi be gondolat-
menett az amerikai szerz. Raizman rokonszenves pluralizmusat
designtrtnszknt mindenkppen dijaznunk kell addig a pontig,
amig szamba vesszuk egy adou korszak mondjuk, a rendszervalto-
zas kt vtizednek designtrtneti fejlemnyeit. Meggyzdsem
ugyanakkor, hogy egy kritikai lenduleuel megirt designtrtnetnek
tl kell lpnie e relativizalo, semleges allasponton, hiszen designtr-
tnszknt sem feledkezhetunk meg sajat intellektualis, vilagnzeti
pozicioinkrol. Mindent sszevetve ugyanis egyaltalan nem mindegy
pldaul, hogy a designt vgs soron a kapitalista rendszer manipula-
tiv eszkzeknt latjuk, avagy ppen annak szubverziv ellenzkeknt.
Az a nom egyensly, ami trtneti rekonstrukcio s a trtnsz je-
lennek befolyasolo, konstruktiv szerepe kzu jo esetben fennall,
nem jelenti azt, hogy a designtrtnsznek le kellene mondania a
sajat kritikai allaspontjarol, s vka ala kellene rejtenie azt a tnyt,
hogy meggyzdssel tud a kulnfle trtneti hagyomanyok kzul
valasztani jelennek intellektualis cljait tamogatando.
A plurality of perspectives allows us to think about the considerations
of artists, engineers, designers, manufacturers, and consumers in deter-
mining the meaning of design history. Uo.
,o
Az elz fejezetben mar idztem Penny Sparke :oo-ben masod-
szor megjelent An InroJvc:on o De::gn onJ Cv|vre cim knyvt,
ami a design kulturalis szerepe irant rdekldk szamara bizvast az
egyik legalaposabb s leginkabb inspiralo monograa a nemzetkzi
knyvpiacon. Mint mar korabban utaltam ra, a brit kutato szerint
a design s a tervezk a modern fogyasztoi kultra olyan nlku-
lzhetetlen szerepli, akik lehetv teszik, hogy a termelsen s a
fogyasztason keresztul az emberek ignyei s vagyai akar tudato-
san, akar tudat alau kielgitdjenek s megvalosuljanak azon vi-
zualis s materialis rtelemben veu termkek s kpek segitsgvel,
amelyek a piacon feltnnek s egyual segitenek bennunket abban,
hogy eldnthessuk, kik is vagyunk valojaban. A brit designtrtnsz
szerint tehat a designnak nlkulzhetetlen szerepet kell tulajdoni-
tanunk a kortars fogyasztoi kultraban, mgpedig elssorban an-
nak identitaskpz, s igy identitaspolitikai jelentsge miau. A fo-
gyasztoi kultrarol szolo kiterjedt irodalom, Sparke szerint, ha mg-
oly latensen is, de kulturalis jelensgknt kezeli a designt. Sparke
knyvben, akar folyamatknt (process), akar e folyamat eredm-
By the end of the twentieth century it had become clear that designs
main imperative was to create and reect meaning in the context of
everyday life. Bac in the early 1,8os that had not been quite so evident.
Sparke, Penny, An InroJvc:on o De::gn onJ Cv|vre. :,oo o |e Pre:en,
:. jav. kiad., londonNew York (Routledge), :oo, . Ti. a nyolcvanas
vek els felben irta Sparke az 1,8e elszr megjelen knyvet, amit a
:oo-es javitou kiadasban szinte teljesen atdolgozou. l. mg Design
and culture are both complex phenomena. lf there is one concept whid
lies at the heart of their relationship in the twentieth century and whid
holds this study together, however, it is that of identity or identities.
Uo, e.
Tis broadbased body of literature [ti. on the culture of consumption]
has positioned design, whether overtly or by implication, as a cultural
phenomenon. Uo, . Fog,o::o: ::e ::e: {og,o::o: cim
cikkemben (Uj Magyar lpitmvszet, 1,,8/, ,) rmmel tudtam
utalni arra, hogy magyar szakemberek is komoly kutatasokat folytatnak
a fogyasztoi kultra teruletn, am teljes joggal jegyeztem meg, hogy a
,1
nyeknt (result of that process) beszl is a designrol, azt egyual a
valtozas motorjanak (agent), illetve a valtozas tukrnek (mirror
of dange) tekinti. Mig a legtbb, a designnal vagy az anyagi kul-
traval foglalkozo munka Sparke szerint illusztrativ szerepet szant a
designnak, addig a design a tarsadalomban s a kultraban nlku-
lzhetetlen konstitutiv szerepben hisz, s abban, hogy az vizualis s
materialis nyelvnek segitsgvel, valamint az ideologiai rtkekkel,
amelyeket az kzvetit a tarsadalomban, olyan komplex uzenetek-
kel bir, amelyeknek rtelmezsrl vitatkozni ugyan lehet s kell is,
am azokat nem gyelembe venni lehetetlen. lbben az rtelemben a
designt annak a dinamikus folyamatnak a rszeknt lauatjuk, ame-
lyen keresztul megteremtdik, s nem pusztan visszatukrzdik a
kultra szgezi le hatarozouan a brit szakember. Sparke szerint
a design sszekt kapocsknt mkdik a termels s a fogyasztas
vilaga kzu, mgpedig abban a folyamatban, amikor a tervezs
(designing) a tervezs vgeredmnynek (design), azaz a termk-
nek szociokulturalis fogalmava lesz. lbben a transzformacioban ki-
emelt szerepe van az anyagnak Sparke szerint, hiszen amig az anyag
nem tervezeu (designed), s nem valik anyagi +o|on:+ (materi-
al something), addig az minimalis kulturalis tartalommal bir. lbbl
pedig az kvetkezik, hogy a designer manipulativ hatalma rendki-
vul nagy a jelentsalkotas kulturalis folyamataban, mg akkor is, ha
ezek a jelentsek rtelemszeren alakulnak majd at a fogyasztas s a
hasznalat soran. Hogy a mdiadesign teruletn mennyire relevans
design a cikkben fknt pitszet szerepvel azonban rdemben e
kutatasok nem foglalkoznak. Tudtommal, a helyzet nem sokat valtozou
azota sem. A cikkben a Re|:|o tematikus blokkjara hivatkoztam, l. Rep-
lika. Tarsadalomtudomanyi folyoirat, :1:: (1,,e/majus), ,,1,,.
Sparke, An InroJvc:on o De::gn onJ Cv|vre, i. m., .
ln this sense design is seen as being part of the dynamic process through
whid culture is actually constructed, not merely reected. Uo, .
Materials are of special signicance in this context. Until they have
been designed and have become material somethings they have mini-
mal cultural content. Te designer holds enormous power in this respect
,:
ez az szrevtel, Sparke nem rtatja ahogy most n sem fogom ,
inkabb Sparke, egy a design kulturalis jelentsalkoto folyamataval
kapcsolatos szellemes szrevtelre trek ra. Mint a brit szakember
irja, Marshall Mcluhan mara mar legendassa leu |on no-jat a
mdium az uzenet a kvetkezkpp kell atalakitanunk ma a m-
dium designja a perdnt, mivel az hatarozza meg a modot, ahogy
az uzeneteket olvassuk s rtelmezzuk. Amdiumdesignja az uzenet
szol tehat Sparke |on no-ja, s nem kevsb problmas, mint nagy
eldjnek szellemes mondasa volt.' Mirt aggalyos ez az egybknt
ktsgtelenul szellemes szojatk` Mert egyfell a design sszeteu
fogalmat leegyszersit, azt a :,|:ng rangjara redukalo elfeltev-
se lesen szemben all Sparke monograajanak alapelveivel, masfe-
ll pedig Mcluhan ttele korantsem zarja ki a Sparke-t. A design
ugyanis inherens rsze a kulturalis mdiumnak legyen szo fog-
kefrl, sportkocsirol vagy pp egy tvinzertrl , nem valamin
felszini smink avagy spoiler avagy puszta {orno, amit gond nlkul
eltavolithatunk a oro|onrol. lz pedig azt jelenti, hogy Mcluhan s
Sparke mondata kzu ppen Sparke masuu kifejteu designelm-
leti megfontolasainak fnyben egyaltalan nincs kulnbsg.
and can manipulate materials to create multiple meaning, in spite of the
fact that they will, inevitably, subsequently be transformed within the
context of consumption and use. Uo.
' Trough its inherent relationship with industrial production, a key
agent of mass mediation, and its presence in the mass-disseminated
goods, images and services that resulted from that process, design be-
came a key component of all the messages that were communicated. To
extend Marshall Mcluhans analysis of the mass media, not only is the
medium the message, it is the Je::gn of the medium whid is crucial
in this context as it determines the way in whid the message is read
and negotiated. Arguably, by the late twentieth century design had be-
come more signicant than the mediumitself as it played an increasingly
ubiquitous role in inuencing the ways in whid individuals and groups
dened themselves. ln other words the lifestyle references in the media
became the most signicant communicators of their messages. Uo, e.
,
Persze nem is ez Sparke legfontosabb szrevtele knyvnek el-
mleti bevezetjben, cljaink szempontjabol sokkal inkabb rele-
vans, amit a Renato De luscotol mar rinteu, a design fogyaszta-
saban nagy horderej izlsrl s a design identitasformalo szerep-
rl allit. Mint leszgezi, a design mind kulturalis rtkeket hordozo
reprezentacioknt (representation), mind pedig ezeket az rtke-
ket megtestesit anyagi mivoltaban (materiality) meghatarozza a
kultrat. A designt tehat, ahogy azt az elz fejezetben mar fel-
vazoltuk, egyszerre kulturalis reprezentacioknt s kulturalis pro-
duktumknt is lauathatjuk, illetve azon szociokulturalis folyamatok
sszessgeknt, amely a reprezentacioknt mkd produktumokat
ltrehozza.
Sparke knyvnek egy masik sszefuggsre s igy egy igen fon-
tos fogalomra is rdemes mg rviden kitrnem. lz a designer kul-
tra (designer culture) fogalma, amely kifejezeuen fontos ahhoz,
hogy a kortars vilagdesign bizonyos jelensgeit, igy pldaul a sztar-
designersg kulturalis intzmnyt pontosabban rtsuk, s rtn bi-
ralhassuk a ksbbiekben. A designer kultra Sparke szerint a de-
sign egyik legnagyobb hatas hozzajarulasa volt a huszadik sza-
zad kulturalis letnek sokszinsghez. A designer kultra lnye-
ge, hogy a dnten a tmegkultrahoz kapcsolodo termkeket ma-
gas kultrahoz kthet referenciakkal kiemeljuk a maguk vilagabol,
s ezzel tesszuk sikeresebb s gyakran sokkal dragabba azo-
kat szemben az anonim termkekkel. lz a folyamat a tervez ne-
vt markaknt kezdi mkdtetni, s ezzel a markazasi stratgiaval
(branding) pedig nagyobb uzleti sikert general.` No s persze, te-
Design expresses itself visually and materially, primarily (although not
exclusively) in the context of consumption, and it is negotiated through
the agency of taste, whid underpins consumer doice. lt is a complex
language, however, whid can operate simultaneously as representation
and as materiality. Tis way of thinking about design prioritises its role
within identity formation. Uo, e,.
` One of designs most potent contributions to twentieth-century cultural
life, whidis predicated on the need, at one level of the market, for design
,
gyuk hozza, rdemben jarul hozza ahhoz a korabbiakban szamos
szerztl biralt kzkelet tvedshez, hogy a designerek tulajdon-
kppen mvszek. ls lass csodat, a sztardesignerek esetben ez egy-
altalan nem kptelensg, hiszen az a stratgiai kulturalis referen-
ciateremts (strategic cultural referencing), amely az anonim gyari
tervezt az unnepelt kpzmvsz, szinsz s mas sztarok vilagaba
emeli be, egyual a lehet legtermszetesebb modon biztositja azt
is, hogy az unnepelt tervez termkei bekeruljenek a Dantotol le-
irt mvszetvilagba, avagy mar eleve e kzhely-transzguracio ih-
lesse jabb termkeinek tervezsekor. lz persze nem fogja segiteni
a design altalanosabb rtelemben veu kulturalis szerepnek pontos
megrtst, de egy dimenzioban mindenkpp tipikus formaja annak,
hogyan is formalja s tukrzi egyszersmind a design a kultrat.
Az amerikai Jerey l. Meikle is kritizalja azt az allaspontot, a-
mely szerint a design trtnete kreativ szemlyek paradja (parade
of creative individuals) volna, avagy jeles alkotasok soranak, illet-
ve eszttikai stilusoknak progresszioja. Mondanom se kell, az ele
allaspontok kialakulasa vgs soron a fentebb megidzeu stratgi-
ai kulturalis referenciateremts eredmnye volt. Meikle ugyanakkor
arra is felhivja a gyelmet, hogy a mvszet is rdemben valtozou a
huszadik szazadban, s pldaul Andy Warhol gyakran emelt be m-
veibe tmegtermkeket, arrol nem is szolva, hogy a designerek is
gyakran nylnak kpzmvszeti fogasokhoz, melyeket persze k a
tmegkultra vilagaba emelnek at, ezzel teljesen mas jelentsek elu
nyitva utat, mint amelyek az eredeti mvszi intenciokbol kvet-
to maintain a link with ne art in order to imbue it with a high level of
cultural signicance and to distinguish certain products from other, mo-
re mundane, goods in the marketplace. Most signicantly, perhaps, this
strategic cultural referencing also enabled goods with an overt design
content, frequently made manifest by a marketing or branding link with
a designers name, to command higher prices than anonymous pro-
ducts. Uo, ,. a sztardesign kialakulasa l. a nyolcadik fejezetet (De::gner
Cv|vre) a knyvben, Sparke, An InroJvc:on o De::gn onJ Cv|vre, i.
m., 1eo18o.
,,
keztek volna. Meikle a modern amerikai design trtnett targyalo
knyve egybknt ugyancsak jo pldaja annak, amit a designtr-
tnet kulturalis fordulatanak neveztem az eddigiekben. Teoretikus
bevezetjben egybknt Meikle a papanekianus designmeghataro-
zast cizellalja jollehet ezual nemPapanektl, hanema Papanektl
fuggetlenul is erre a deniciora juto David Pye-nal olvashato a jol
ismert gondolat a design [] rendteremts (design is imposing
order). Meikle azonban Midel loucault szellemben krdez ra arra,
kinek a rendjrl is van szo` Milyen cllal kell ezt a rendet rvnye-
siteni ` ls milyen eredmnnyel ` l krdsek megvalaszolasa Meikle
szerint egy a tarsadalmi sszefuggsek irant rzkeny trtneti in-
terpretacio feladata. Knyvben e trtneti interpretacio az ame-
Meikle, Jerey l., De::gn :n |e USA, Oxford-New York (Oxford Uni-
versity Press), :oo, (Oxford History of Art), 1e1,. A tma sokkal rsz-
letesebb kifejtst kivan, jabban pldaul Manlio Brusatin foglalkozou a
krdssel behatoan l. U, Are cone Je::gn, i. m. l. mg Munari, Ar::o
e Je::gner, i. m. Viua, I| rogeuo Je||o |e||e::o, i. m.
Many observers take design on its own terms without exploring wider
social or cultural signicance. When they do place design in historical
context, they onen view it uncritically as evidence of humanitys pro-
gressive evolution. Design is considered as a means of extending ratio-
nal control over human environments [] ln the nal analysis, as the
philosopher David Pye phrases it, design is a mauer of imposing order
on things. However sensible sud denitions of design may seem, how-
ever useful for understanding the motives of designers and the immediate
results of their work, they ignore important questions Whose order is it
that design imposes` lor what purposes` And with what results` An-
swers to these questions must be sought outside the design process, in its
relationships with larger historical structures and pauerns. Most general
theories of design assume that design is unproblematic, that it exhibits
a universal trend towards greater rationality, and that it works unam-
biguously for the beuerment of humanity by easing the conditions of
everyday life. However, sud theories tend to be simplistic. Because de-
sign itself proceeds from the lndustrial Revolution, whid was one of the
most signicant and disruptive social transformations of the past three
,e
rikai designt funkcionalis eszkzknt, gazdasagi erforrasknt s a
fogyasztoi kultra kifejezdseknt kezeli.
Mielu tovabblpnnk, ideje egy pillantast vetni a magyar de-
signtrtneti szakma helyzetre. lgsz pontosan arra, ami e szakma
helyn all, hiszen Clive Dilnot nyolcvanas vek eleji szavai a de-
signtrtnet mint diszciplina nemltrl Magyarorszagon mg min-
dig rvnyesek. lz persze nem azt jelenti, hogy ne volnanak jeles
magyar designtrtnszek, mint lrnyey Gyula vagy Vadas Jozsef.
Mindez azt jelenti inkabb, hogy rajtuk kivul egyelre gyakorlati-
lag senki mas nem szamit komoly szereplnek ebben az interdisz-
ciplinaris mezben. Ami pedig a fentiekben idzeuekhez hason-
lo altalanos rvny auekintsek szerzinek szamat illeti, nos, ez
ugyancsak alatamasztja, amit Dilnot kittelvel kapcsolatban allitot-
tam az elbb. lgsz pontosan azrt, mert csupan egy ur szerz
nevt, vagyis lrnyey Gyulat emlithetem ebben az sszefuggsben,
akit elssorban e kulnleges statusza, s nem historiograai megfon-
tolasai miau, a jatk kedvrt a magyar Pevsnernek nevezek e ta-
nulmanyban. Az alabbiakban csupan a megitlsem szerint legfon-
tosabb, a De::gn. Ter+e::e|n|e : ern|{orno|o: :;ozooo ci-
m knyve teoretikus megfontolasait veszem szemugyre. A szerz
centuries, understanding the workings of design requires a historical in-
terpretation. Paul Greenhalgh rightly claims the entire history of ob-
jects as the domain of the design historian, encompassing the way we
make things, the way we consume them, and the myriad of meanings
they have for us. Uo., 1,1e.
Te purpose of this book is to trace the history of design in the US as
a functional tool, as an economic force, and as the expression of a con-
sumer culture that continues to transform everyday life. While always
remaining aware of the full extent of design, our auention will focus on
the vast array of commercially produced objects, most intended for per-
sonal use, whid over time have made up an ever increasing component
of the material world. Uo., 1,.
l. mg tbbek kzu U, A: :or: {orno ornee Mog,oror::ogon, i. m..
De::gn A|oe|+e|, i. m. U, A: :or: {orno ornee, i. m. U, MoJe :n
,,
allitasa szerint monograajaban az ipari formak fejldstrtnete
fbb vonasainak, altalanos mozgasiranyainak kibontasara tesz ki-
srletet. Kutatasa kzppontjaban bevallouan elssorban az ipa-
ri targyak europai trtnetnek sajatossagai allnak. Mint leszgezi,
elssorban a konkrt gyartmanyokat, az egyes korszakok jellegzetes
termktipusait s az ket kzvetlenul meghatarozo termktervezs-
elmleti eredmnyeket elemzi. A kulnfle szakmai s oktatasi in-
tzmnyek szerept csak abban az esetben rinti, ha barmilyen konk-
rt relevanciajat latja ezeknek a tma targyalasaban. A targyak tr-
tnett eszkz s cl, termels s fogyasztas fuggvnyben, s kisebb
mrtkben hasznalati rtkk valasuk folyamataban elemzi. Az
ipari termkeket a gyakorlatban kialakulo, nem csupan absztrakt-
vizualis megjelens |o::no|o: {orno szempontjabol rtkeli. Az
egyes korszakok anyagi s szellemi kultraja, valamint az egyes
agazatok bels tnyezi egymasra hatasabol ltreju, sajatos tr-
vnyszersgeik szerint valtozo gyartmanyokat kulnbz korok
Hvngor,. 1e Be: o{ :o Yeor: o{ InJv:r:o| De::gn, Bp. (Rubik lnnovation
loundation), 1,,.
Noha az ipari forma kutatasa nmileg odivat tmanak tnik, legalabbis
ami a megfogalmazas modjat illeti, el kell ismerni, hogy lrnyey vg-
s soron az izlsre s rzki tapasztalasunk szinesztzikus s szinergikus
jellegre pit formadenicioja tbb olyan aspektussal is bir, amely a
mai elmleti divatok kelteue szellemi kaoszban kulnsen udvzlend
A gyartmanyok hasznalata soran viszont nemcsak a vizualis forma kelt
emociokat, hanem az egyes gyakorlati mveletekben rszt vev tovab-
bi rzkszerveink is meghatarozzak benyomasainkat. A forma ebben
az rtelemben nem csupan a targy kuls, vizualis kpe, hanem azon
tulajdonsagok sszessge, amelyek vgs soron kialakitjak itletunket.
lrnyey, De::gn. Ter+e::e|n|e : ern|{orno|o: :;ozooo, i. m., 11.
Gyartmanyoknak azokat a produktumokat tekintem, amelyek nallo
alakkal rendelkeznek (hiszen a villanyaramtol a benzinig sok minden ipa-
ri termk), nallo funkciot teljesitenek (nem alkatrszek), s gpi repro-
dukalasra, illetve arra alkalmasan kszultek. Uo., 1o. lzen a halmazon
belul is fknt a hasznalat altal leginkabb meghatarozou tartos fogyasz-
tasi cikkekre, munkaeszkzkre koncentral. Uo.
,8
targyi szuksgletei kielgitsnek eszkzeiknt lauatja, s arra kere-
si a valaszokat, hogyan jelentkeznek a gyaripari termkekben, a
hasznos targyak rzki formajaban az ember targyiasult lnyegi
eri. Megitlsem szerint ez utobbi allitas a design mint kultura-
lis reprezentacio hagyomanyosabbnak mondhato, reexiv rtelme-
zse, pontosabban olyan allaspont, ahol a termkek vilaga vgs so-
ron a szociokulturalis rtkek targyiasulasaknt rtend s nem for-
ditva.' Hogy lrnyey allaspontja marxizalonak nevezhet, jol mu-
tatja sajatos nformalasi fogasa is, ahol Jacques Derridara trtn
hivatkozassal kivanja legitimalni korabbi Marx-hivatkozasat
Az ember altal alkotou targyi vilag egyre nagyobb, egyre hatalma-
sabb rszt gyaripari termkek kpezik immar tbb mint kt v-
szazada. lszkzk, gpek, berendezsek, amelyekben az ember vg-
s soron nemcsak valamilyen gyakorlati feladatot old meg, s

ma-
gat nemcsak mint a tudatban intellektualisan, hanem dolgozva-
tevkenyen, valoban megkeuzi s ennlfogva nmagat egy altala
teremteu vilagban szemlli ismertk fel mar a korai teoretikusok
[ti. Marx]. Hiszen ebben az ipar segitsgvel teremteu vilagban

r
:|:, :Jegen, hasznos org,o| formajaban, az elidegenuls formaja-
ban, az ember org,:o:v| |n,eg: er: allnak eluunk.
Alabjegyzet szvege kulnsen izgalmas elbbi allitasomszempont-
jabol
A kitn francia lozofussal, Jacques Derridaval egyetrthetunk ab-
ban (Secre: Je Mor:, 1,,), hogy bar a szocializmus tarsadalmi-
gazdasagi formacioknt csfosan megbukou a :o. szazad vgre,
Uo., 1o11.
' Annak ellenre, hogy feltnik Marx szelleme lrnyey meghatarozasa-
ban, a designt tisztan kulturalis reprezentacioknt s nem kulturalis pro-
duktumknt kezel koncepcio ellentmond a marxizmus anyagi alapra s
szellemi felpitmnyre bomlo kultramodelljnek. lbben a modellben
ugyanis az anyagi kultrat formalo design paradox modon sokkal inkabb
ltrehozza a kulturalis rtkeket, s nem reprezentalja azokat.
,,
semmilyen tudomanyos okunk nincs arra, hogy a 1,. szazad teoreti-
kusainak legmagvasabb ltelmleti s tarsadalomkritikusi felismer-
seit is feledjuk, v. K. Marx Go:Jo:og:|o:oo: |::roo| :8,,||.
Budapest, 1,,o. ,o. s ,.
Ugyancsak ers marxizalo beallitodas jatszik kulcsszerepet a :,|:ng
vagy a connerc:o| Je::gn kritikajakor, ahol lrnyey arra a kvetkez-
tetsre jut, hogy a :,|:ng termkkozmetikaja a fogyasztoi tarsada-
lomjellegzetes jelensge, a tervezeuelavulas eszkze, az ember s te-
vkenysge egyre nagyobb elidegenedsnek rzki, targyi kifejez-
Uo. Marmost, hogy Derrida valoban olyan kivalo lozofus volna, ezual
nem vitatom (l. inkabb igen szigor kritikajat Scrutonnal U, 1e De+:|:
Vor| MoJern Cv|vre, i. m., 1,18.), s az is masodlagos, hogy Der-
rida idzeu meglehetsen zavaros mve korantsem parafrazealha-
to problmamentesen gy, ahogy lrnyey teszi , a lnyeg ezzel szemben,
hogy lrnyey Gyula meglehets egyenessggel vallalja marxi ktdseit !
Az persze mar megint mas krds, hogy ha a ltezeu szocializmus bu-
kasaval minden szocialista alternativat irrealisnak vlunk, akkor hogyan
lehet maradktalanul kitartani Marx ltelmleti s fknt tarsadalomkri-
tikai nzetei melleu` Derrida, Jacques, Mor: |:ree:. A: oJo:o||on, o
g,o:: nvn|o]o : o: v] Inernoc:ono|, ford. Boros Janos et al., Pcs (Jelen-
kor), 1,,,. lrnyey marxizalo allaspontjat tbbek kzu rvid fogalom-
trtneti auekintse (A: :or: ern|{orno re|ne::e:) is jol mutatja,
uo., 111,. l. mg Gumbel, Peter, V|o Vov|J Mor: 1:n|' / Re|:n|:ng
Mor:, Time, lebruary :, :oo,, 1,. A szerz Marx ma is idszer ka-
pitalizmuskritikajarol igy ir lf you leave aside the prescriptive parts of
Marxs writings, theres a trendant diagnosis of the problems that are
relevant even today. Uo., . A lapszam kulnlegessge, hogy a cimlap-
sztori nem Obama idszer beiktatasarol szol (a cimlapon az elnk s
felesge csak egy blyeg mret kpen mosolyog), hanem Marxrol s a
vilagvalsagrol, s ennek megfelelen a vilag egyik legismertebb amerikai
hetilapja cimlapjan Marx ikonja a vizualis rtelemben veu fszerepl. Ki
tudta volna ezt elkpzelni a Berlini lal leomlasakor`
1oo
dse.` llrerts ne essk, nem azrt kivantam ttelesen megjellni
lrnyey marxizalo szemlletnek e pontjait, hogy biraljam azokat.
lppen ellenkezleg. Arra akartam ramutatni ezzel, hogy a nem tl
nagy szerzi taborral dicsekv magyar (kvazi) designtrtneti szak-
ma leginkabb meghatarozo mve olyan baloldali hagyomanyokat
kpvisel, amelyeket semmi okunk maradktalanul elutasitani, ak-
kor sem, ha rszleteiben a marxizmusnak ezzel a formajaval magam
nem is tudok teljes mrtkben azonosulni. Csak fajlalni lehet, hogy
lrnyey korai a kor szerzi szamara minimum vrs farok for-
majaban mindenki szamara ktelez vulgarmarxizmusnal megala-
pozouabb marxizalo szemllete Derridaban, s nemaz j szocialista
alternativa, illetve a balos lendulet globalizaciokritika elmleti ira-
saiban keresi legitimalo s frissit forrasait. lrnyey els latasra oly-
kor porosnak tn, tudszocos iz stilusa ugyanis sokszor igencsak
komolyan veend kapitalizmuskritikat mozgosit. Hogy ne menjunk
messzebb, a tervezeu elvuls kritikaja a befogado tervezs perspek-
tivajaban is alapvet, csakgy, mint az ahhoz szorosan kapcsolodo
eszttikai-hasznalhatosag eektusanak (aesthetic-usability eect)
tmaja. Az mar termszetesen mas krds, hogy a befogado ter-
vezs hivt nem az elidegeneds spekulativ krdse foglalkoztatja,
hanem sokkal inkabb olyan, az uralkodo nzetektl eltr gazdasagi
modellek keresse, melyek kpesek alternativat kinalni az elhzo-
do recesszio ell az egybknt mar nem tl sokaig fenntarthato
` Uo., 1. V. mg A valosag elsajatitasanak, az anyagi kultra valosagos
szerepnek mlyebb flrertseivel talalkozunk azoknal, akik a design ke-
reskedelmi rtelmezsnek hivei. Uo.
A magyarorszagi abszurd helyzetre a tmaban mi sem jellemzbb, mint
hogy tanulmanyaim soran a legtbbet Marxrol s a marxizmusrol nem
alma materem, az ltvs lorand Tudomanyegyetem padjaiban, hanem
masik budapesti egyetememen, a Kzp-luropai lgyetem (ClU) Tr-
tnelem Tanszkn tanultam, mgpedig egy amerikai professzortol ( !),
Alfred J. Riebertl.
Rszletesebben l. William lidwellKritina HoldenJill Butler, Un:+er:o|
Pr:nc:|e: o{ De::gn, i. m., 181,.
1o1
tlprgeteu fogyasztas modelljbe menekul neoliberalis kapita-
lizmussal szemben, illetve olyan tervezsi szemllet npszersitse,
amely ismt a tnyleges szuksgletek igy pldaul az idsek, a fo-
gyatkkal lk s az anyagi rtelemben leszakado rtegek ignyei-
nek kielgitst tartja els sorban szem elu, nem gy, mint a ma
lenjaro a vagy targyaiban a fokozou fogyasztast fenntarto ideo-
logiai szemfnyvesztst (Barthes) megtestesit erotikus design.
Hogy lrnyey-tl sem all tavol az ele szemllet, szpen pldazza
bevezet szavainak vgkicsengse
Csak remlni lehet, hogy nem tl ksn trtnik meg a civil tarsa-
dalom ntudatra bredse, a fenntarthato fejlds rdekben a kzs
dolgok irant felelssget vallalo helyi kzssgek tervezk, terme-
lk s fogyasztok , hatkony fellpse.
Uo., :.
1o:
Modern vagy
posztmodern`
lentebb mar szoba kerultek a modern s a posztmodern fogalmai
mellesleg Penny Sparke design s kultra kapcsolatarol irt knyv-
nek meghatarozo vezrmotivumai , amelyek alighanem a husza-
dik szazadi designtrtnet kulcsfogalmai is egyual. Az alabbiak-
ban nhany tisztazo megallapitasra teszek kisrletet e fogalmakkal
kapcsolatban Hans lbelings alapvet kritikai llel megirt Sver
noJern::n cim elmleti igny knyvnek segitsgvel.' Szo sincs
azonban arrol, hogy esszm e szakaszaban barmilyen modon is arra
trekednk, hogy rszletes auekintst adjak a rendkivul szerteaga-
zo krdsrl, clom ezzel szemben csupan nhany kritikai szrev-
tel felvillantasa elbb a posztmodern stilussal konkrtabban, majd
pedig a posztmodern vilagnzeuel kapcsolatban altalanosabban is.
Mondanom se kell, hogy minderre azrt van szuksg, mert a honi
' lbelings, Hans, SvernoJern::n. Ard:ecvre :n |e Age o{ G|o|o|::o:
on, :. jav. kiad., Rouerdam(NAi Publishers), :oo:. Aknyv els valtozata
1,,8-ban jelent meg. A szupermodernizmus fogalmat lbelings termsze-
tesen Marc Augtol veszi at. l. Aug, Marc, NonL:ev:. InroJvc:on o
vne on|roo|og:e Je |o :vrnoJern:, Parizs (lditions du Seuil), 1,,:.
U, Non|oce: An InroJvc:on o |e An|roo|og, o{ SvernoJern:,.
londonNew York (Verso), 1,,,.
A tmaban jabban l. pl. Vadas Jozsef, MoJern : o::noJern. A: F:e|
oron,o| o Prov:{oe|:g, h. n. (Geopen), :ooe.
1o
rendszervaltozas idszaka egybeeseu azzal a designtrtneti folya-
maual, amikor a nyolcvanas vekben mg viragzo posztmodernnek
lealdozou, s igy a posztmodern utani iranyzatok neomodern, szu-
permodern, minimalizmus, szupernormalis design s tarsaik pp-
gy hatouak Magyarorszagon a designerek vilagara, mint ahogyan
termszetesen a megkseu posztmodern stilus is.
Hans lbelings a posztmodernrl irt polemikus esszjben lesz-
gezi, hogy mig a posztmodernizmus mint stilus mindig is vitatou
volt, addig mint blcseleti iranyzat (sdool of thought) altalanos
elfogadousagnak rvendeu szerte a vilagban, s kulnsen az euro-
atlanti rgioban. Mint megjegyzi, mg a posztmodern stilus elkte-
lezeu ellensgei kzu is gyakran talalkozni olyanokkal, akik egyb-
knt a posztmodern mentalitashoz kthet nzeteket vallanak. lbe-
lings is felmondja a jol ismert posztmodern krdot az nem csak a
modern pitszeti gyakorlat s elmlet elutasitasat, hanem a moder-
nitas alapvet elveinek tbbek kzu a fejldsbe vagy az sz ha-
talmaba veteu hit elutasitasat is jelenti. lzzel egybknt ppen azt
implikalja, hogy a posztmodernizmus mint designtrtneti stilus s
a posztmodern mint vilagnzet, avagy gondolkodasi stilus (style
of thinking) egymastol valojaban nemigen valaszthato el.` A poszt-
modernistak elssorban s sok esetben teljesen jogosan azzal
` Central to postmodern philosophy were its many and varied auempts
to dismantle the modernist mindset, in whid short work was made of
sud modernist certainties as progress, objectivity and originality. Te
point of departure for sudendeavours was the conviction that the grand
discourses or grand narratives, sud as those spun by the lnlighten-
ment and Modernism, had run their course, lost their validity or been
rendered obsolete by time or the course of events. lbelings, SvernoJ
ern::n, i. m., :. Vgskig leegyszersitve, a posztmodernt a nagy el-
beszlsekkel szembeni bizalmatlansagknt hatarozom meg hangzou
Jean-lranoise lyotard immar ale szlogenn valt kijelentse 1,,,-ben,
l. U, A o::noJern o||oo A o::noJern o||oo. }vrgen Ho|erno:,
}eonFrono::e L,oorJ : R:dorJ Ror, onv|non,o:, szerk. Bujalos lst-
van, Bp. (Szazadvg), 1,,, ,1,. lu 8.
1o
a kifogassal utasitouak el egybknt a modern pitszeti gyakorla-
tot, hogy az a masodik vilaghabor utan lnyegben arctalanna valt,
tednokrata leu, s olyan auitdt kpviselt, amelyik sem az emberek
ignyeire, sem pedig a mar meglv piteu krnyezetre nem gyel-
mezeu. A nemzetkzi stilussal szemben az tvenes vek ota szamos
alternativa bontakozouki, Aldo van lychuman strukturalizmusa-
tol (humane structuralism) Robert Stern historizalo eklekticizmu-
saig (historicizing eclecticism), a modernizmust kvet pitszet a
holland teoretikus szerint mar csak ezrt sem terelhet egy fogalom
ala. lnnek ellenre Charles Jencs immar legendassa leu magya-
rul mindmaig nem olvashato! 1e Longvoge o{ Po:MoJern Ard:
ecvre cim, elszr 1,,,-ben megjelent knyve ota a nemzetkzi
stilus alternativait altalaban a posztmodern pitszet gyjtfogalma
alau szokas emlegetni, kulnsen laikus kzegben. Mig azonban a
posztmodernrl szolo nemzetkzi szakmai vitak rdemben fordul-
tak Jencs meglatasaihoz s egyaltalan az pitszethez, addig a ha-
zai blcssz- s tarsadalomtudomanyi kzegekben mind a mai napig
altalanos az pitszeti s pitszetelmleti fejlemnyek iranti kzm-
bssg nem is beszlve a designkultrarol altalaban. lzrt fordul-
hatou el, hogy a posztmodern gondolkodas szempontjabol meg-
hatarozo 1e Longvoge o{ Po:MoJern Ard:ecvre mindmaig nem
lbelings, Hans, SvernoJern::n, i. m., 1.
Jencs, Charles, 1e Ne+ PoroJ:gn :n Ard:ecvre. 1e Longvoge o{
Po:MoJern::n, New Haven-london (Yale University Press), :oo:. lz
a 1e Longvoge o{ Po:MoJern Ard:ecvre hetedik, legfrissebb kiadasa.
Jencs egyik nagy hazai kvetje Rajk laszlo, aki a maga iranyzatat, s a
hozza kapcsolodo radikalis eklektika fogalmat az amerikai teoretikustol
klcsnzte. V. Jencs, RoJ:co| Fc|ec:c::n 1e Ne+ PoroJ:gn :n Ar
d:ecvre, i. m., ,,11o. Rajk laszlo, RoJ:|o|:: e||e|:|o. Ko|c:on:ou e+:
Jenc:o|, Pcs-Budapest (Jelenkor-Arkara), :ooo. lleg ,1:. l. mg U,
Rege: ::e Le|e|. Tr:oc+o:orc:orno|, szerk. Rajk Judit, Pcs
(Jelenkor), :oo, ,1,. l. mg U, Rege: ::e/Sro:eJ Ard:ecvre,
Bp. (TlRC), :oo,. Amasik nagy hatas termszetesen egykori alkototarsa
Badman Gabor s annak sajatos dekonstruktivista alkotasmodja.
1o,
jelent meg magyar forditasban, mig pldaul lranois lyotard ra kt
vre kiadou A o::noJern o||oo cim tanulmanya szles krben
ismert idehaza s magyar forditasban is olvashato. lbelings szerint
Jencs knyve mely ktsgtelenul szellemes elemzst nyjtja a
hetvenes vekben formalodo j pitszeti modszereknek, illetve sti-
lusnak, s egyual gyelemre mlto kritikaja a modernista pitszet
gyenginek nem felttlenul a legalaposabb reexio a posztmodern
pitszetrl. A holland szerz e megallapitasat, meg kell jegyeznem,
nem tamasztja ala rvekkel. Noha Jencs ktsgtelenul s a maga
diskurzusalapito szerepnek teljesen rthet termszetbl fakadoan
egyaltalan nem kritikus a posztmodernizmussal szemben, emliteu
knyvnl nemigen lehet jobbat ajanlani akkor, ha valaki a krds
auekint feldolgozasat keresi a knyvespolcon. Raadasul olyan teo-
retikus mrl van szo, amelyik nem csupan nyugtazza az pitszet
trtnetnek fejlemnyeit, hanem rdemben hatou is az pitszeti
gyakorlatra, mar csak ezrt sem lehet megkerulni sem a posztmo-
dernizmus, sem pedig tagabban a posztmodern vilagnzet rtkel-
sekor. Ahogy termszetesen maga lbelings semkerulte meg Jencset,
hiszen minden negativ biralata ellenre is Jencstl inditja kritikai
esszjnek gondolatmenett, amikor elismeri, hogy a Longvoge o{
Po:MoJern Ard:ecvre tbbek kzu kt olyan kiemelkeden fon-
tos szempontot rvnyesit, amelyre mindenkpp rdemes odagyel-
ni a tma mlyebb megrtsnek cljabol. Jencs felfogasaban a mo-
Huge diversity is also a feature of the book that gave postmodernism a
historiographical identity, Charles Jencss 1e Longvoge o{ Po:MoJern
Ard:ecvre (london, 1,,,), whid appeared two years before lranois
lyotards Lo conJ::on o:noJerne (Paris, 1,,,), the standard work of
postmodern philosophy. Jencss book marked the breakthrough of post-
modernism as a concept in the arditectural world. Te revisions and ad-
ditions of later editions served to present postmodernism more strongly
as a specic style a mostly classicaly-inspired historicizing style, ridly
embellished with gurative and therefore easily understood symbolic or-
naments. lbelings, SvernoJern::n, i. m., 1. V. lyotard, A o::no
Jern o||oo, i. m.
1oe
dern pitszetnek kt komoly fogyatkossaga van a posztmodernek
szerint, az egyik a kommunikacios kpessgek hianya (a dearth of
communicative skills) a masik az emlkezet (a lac of memory).
Hogy ez igaz-e, vagy sem, lehet vita targya, az azonban semmikpp,
hogy Jencs megallapitasa ktsgtelenul a posztmodern krdo r-
szv leu a modern pitszet biralataban, s kiindulopont a posztmo-
dern pitszeti stilus megalkotasaban. Mint lbelings leszgezi, Jencs
egsz knyvt meghatarozo alapfeltevse szerint az pitszet tulaj-
donkppen nyelv, s a modern pitszet legnagyobb baja ppen az,
hogy nem beszli ezt a nyelvet. Hogy igazolja ezt az allaspontjat,
Jencs a dicagoi lllinois lnstitute of Tednology szamara Mies van
der Rohe-tol tervezeu fthaz s templom elemzshez fordul. lrrl
az elemzsrl lbelings sommasan s nem kevs ironiaval jegyzi meg,
hogy Jencs vgul is nem tudta eldnteni, vajon a vallas rtkrend-
jnek lertkeldseknt, avagy a kzponti fts tednologiai s vi-
lagnzeti jelentsgnek felrtkeldseknt lassa-e Mies pitszeti
gyakorlatanak vgeredmnyt az llT campuszan. Mint lbelings ir-
V. lbelings, SvernoJern::n, i. m., 1. Rszletesen l. Jencs, 1e Deo|
o{ MoJern Ard:ecvre 1e Ne+ PoroJ:gn :n Ard:ecvre, i. m., ,:.
Te main assumption underlying Jencss book is that arditecture can
be construed as to borrow a term from those days a linguistic sys-
tem. lnuenced by the growing popularity of semiotics, the idea arose
that everything, fromfashion to visual art, could be interpreted as world-
less language. Jencss criticism of modern arditecture focused on mo-
dern arditects inability to speak this wordless language and to convey
meanings related to the purpose of the building in question. lbelings,
SvernoJern::n, i. m., 1. lu rdemes megjegyezni, hogy a legtbben
Jencs kveti kzul nem altalanos jeltudomanyi rtelemben hasznaltak
a n,e|+: renJ::er, vagy n,e|+ kifejezseket, hanem a nyelvszeti szemio-
tika jegyben, ennek leu aztan logikus kvetkezmnye a korabban mar
emlegeteu lingvisztikai imperializmus.
Aner claiming that he was unable to discern any appreciable dieren-
ces between the two buildings, Jencs feigned confusion as to whether
this should be interpreted as a devaluation of religion or a revaluation
of central heating. Uo. A teljes llT-campus elemzsvel s mg tbb ha-
1o,
ja, termszetesen nem Jencs volt az egyetlen, aki azzal vadolta a
modern pitszet absztrakt szemllett, hogy az kptelen szimboli-
kus uzenetek kzvetitsre. A hetvenes-nyolcvanas vekben beveu
szokas volt ugyanis a modern pitszet ilyen termszet kritikaja, az
sszeteusg s az ellentmondasok hianyanak szamonkrse. Jencs
utan igy persze Robert Venturi 1,ee-os alapmve a posztmodern
krdo masik szent knyve, az O:::eeu:g : e||ennonJo: o:
::e|en is feltnik lbelings narrativajaban.' A szerz azonban
csak ezutan ad hangot igazan komoly s megitlsem szerint jogos
ellenvetseinek
A komolyabb rtelemben veu szemiotika, ki kell mondanom, nem
sok rdemi hatast gyakorolt az pitszetelmletre s -trtnetre. Ami
azonban ugyanakkor velunk maradt, nos, ez az a nzet, amely szerint
minden pitmny, szemiotikai argon szolva, ]e|en:|orJo:o, s amely
odavezeteu, hogy kulns gyelemmel fordulunk az pitszet jelk-
pes dimenzioja fel. Az elmlt hsz vben az a koncepcio, amely sze-
rint az pitszet tag rtelemben rtelmezhet kommunikacios rend-
szerknt, kzhelly valt. Csak az maradt olyan nyitou krds, melyre
tucatnyi valasz adhato, hogy vajon mit is kommunikalhat egy pu-
let azon tl, hogy ltezik. A mindegy elmegy (anything goes) kora-
ban ebbl aztan az maradt meg, hogy minden pitmny igy vagy
gy valami masra vonatkozo referenciakat egy masik tipikus szo
a nyolcvanas vekbl tartalmaz. lzek altalaban az pitszetre, az
pitszet trtnetre, a kontextusra vagy barmin, az puletben zajlo
dologra vonatkozo referenciak voltak, am az puletek egyre inkabb
olyan eszmk hordozoiva leuek, amelyeknek aztan semmi kzuk az
pitszethez.''
sonlo komoly trfaval (lusus serius) l. Jencs, Un:+o|en Forn LeoJ: o
Con{v:eJ Meon:ng 1e Ne+ PoroJ:gn :n Ard:ecvre, i. m., 1:1,.
' Venturi, Robert, Con|e::, onJ ConroJ:c:on :n Ard:ecvre New York,
(MOMA), 1,ee. V. a hsz vvel ksbbi magyar kiadassal is U, O:::e
eu:g : e||ennonJo: o: ::e|en, ford. Palmai Janos, Bp. (Corvina),
1,8e.
'' Te insights of semiotics, it must be said, have made liule lasting contri-
bution to arditectural criticism and history. What has remained, howe-
1o8
Az allzio a posztmodern divathullamtetfokan az pitszek s kri-
tikusaik kedvenc tarsasjatka (party game for arditects and their
critics) leu, az allziok bepitse az pitszek rszrl egyfell, s
azok megfejtsi kisrletei a kritikusok rszrl masfell.' Kuln-
sen a kontextusra vonatkozo allziok voltak igen divatosak, st a
kontextussal folytatou dialogus, barmit is jelentsen az, egyenesen a
legitimacio legelemibb forrasava valt lbelings szerint a posztmodern
pitszetben.'` Azzal parhuzamosan, hogy a posztmodernizmus j-
historizmusa felfedezte a kulturalis emlkezet allitolagos szerept az
pitszeti jelentsadas folyamataban, termszetesen az pitszeur-
tnet sajat emlkezete is eltrbe kerult. l posztmodern jhistoriz-
ver, is the idea that every building is, in semiotic jargon, a bearer of me-
aning, a conception that led to special auention being paid to the sym-
bolic dimension of arditecture. Over the last twenty years, the notion
that arditecture can to a large extent be understood as a communicative
system has become an :Je reve. Just what a building can communica-
te, apart from the fact that it exists, is an open question for whid there
are dozens of answers. ln an age of anything goes, what it came down
to was that every building was supposed, one way or another, to con-
tain references another typical 1,8os word to something or other.
Usually they were references to arditecture, arditectural history, the
context or whatever went on inside the building, but increasingly buil-
dings started to function as vehicles for ideas that had nothing at all to
do with arditecture. lbelings, SvernoJern::n, i. m., 118. A posztmo-
dern pitszet szemiotikai kudarca parhuzamba allithato a totalitarius
rendszerek pitszeteinek jelelmleti rtelemben veu kptelensgeivel is.
l. errl Szentpteri Marton, A |oo|on : {e|{orgoo:. Fo::::o ::e
Noo|,|on, Balkon, :oo:/1:, ,ee.
' lbelings, SvernoJern::n, i. m., 18.
'` A kontextualizmusrol, illetve az ehhez szorosan kapcsolodo historizmus-
rol l. uo., 181,. Remek magyar plda erre a gyakorlatra linta Jozsef
a magyar szakmai kzletben sokat vitatou pnisztornya a Deak t-
ri Kpviseleti lrodahazon (1,88), amely mint az pitsz oly sokszor
elmondta anno a Szt. lstvan Bazilika kupolajaval folytat trbeli par-
beszdet.
1o,
musban a trtnelem olyan latszolag rtkmentes kulturalis jatszo-
teret kinalt fel a tervezknek, amely kezdetben kimerithetetlennek
latszo kulturalis kombinatorikat eredmnyezeu.' lbelings ebben az
sszefuggsben elismeren szol e szemllet jotkony hatasairol is,
mint irja, ennek az jhistorizmusnak ktsgtelen hasznaknt kell lat-
nunk, hogy az az pitszet s tegyuk hozza altalaban a designtr-
tnet olyan teruleteire terelte a gyelmet, amelyek korabban egy-
altalan nem alltak az rdeklds kzppontjaban.' Mindez azonban
nem vezeteu el ahhoz a kivanatos clhoz, hogy tbbet tudjunk meg
az pitszeti nyelv mkdsrl, legalabbis a meghatarozo posztmo-
dern blcseleti elfeltevsek tukrben.
lbben egybknt nem segiteu sokat a dekonstruktivizmus sem,
amit nyolcvanas vek vgi fellpsekor altalaban a posztmoderniz-
mus vgeknt dicsiteuek hivei , ami azonban bizvast rsze volt a
posztmodernizmus agendajanak.' Mint azt lbelings nomkritikaval
szgezi le, a dekonstruktivizmus nem tbb, mint a hely, az identitas
s a jelents posztmodern koncepcioinak manierista kiforditasa.'
' Parallel with the discovery of memory as a medium for danelling me-
aning in arditecture, was the discovery of arditecures own memory.
One aspect of postmodernism is its (re)discovery of history as a value-
free source of inspiration and as an inexhaustible repertoire of forms,
types, styles, and so on, that everyone is free to re-cycle at their own
discretion. Uo, :1.
' One of the most lasting salutary eects of postmodernism is that a good
deal of previously neglected arditectural history is now the subject of
researd. Uo., :1.
' A kezdet kezdetn mellesleg Paolo Portoghesi is a posztmodernek k-
z sorolta pldaul Peter lisenmant, az pitszeti dekonstrukcio talan
legnagyobb alakjat, l. U, Po:noJern. Lord:euvro ne||o :oc:eo o:
:nJv:r:o|e, Milano (llecta), 1,8:, 888,.
' Around 1,,o, deconstructivism was presented as a break with postmo-
dernism, but beneath the outward dierences the two movements had a
good many things in common. Deep down, deconstructivism is no more
than a mannerist reversal of the postmodernist notions of place, iden-
tity and meaning, a reversal whid, though it puts them in a dierent
11o
Mindkt tendencia szamara ugyanolyan fontos egybknt az pit-
szet jelkpes dimenzioja, az egyetlen rdemi kulnbsg lbelings sze-
rint, hogy mig a posztmodernizmus a fsodorba kerult, addig a de-
konstruktivizmus nem, hiszen a dekonstruktrk dnten kiallitaso-
kon, publikaciokban s konferenciakon jelentek meg, s csak igen rit-
kan tnyleges terepen, akkor is dnten a kulturalis vilag reprezen-
tativ beruhazasainak, az ikonikus pitszet jeles darabjainak meg-
tervezsekor.' Gondoljunk csak Daniel liebeskind kudarcba fulladt
kalandjara a :oo1. szeptember 11-n lerombolt, Minoru Yamasaki
tervezte Twin Towers helyre kiirt Ground Zero-palyazaton nyertes
palyamvvel , vagy sokkalta sikeresebb berlini Zsido Mzeumara.'
A dekonstruktivizmus egybknt len jart abban a folyamatban,
amelynek kvetkeztben az pitszet egyre kevsb szolt immar ma-
garol az pitszetrl. l folyamat ugyan a posztmodern mar emli-
teu kulturalis referenciateremt lazaval kezddu, a cscsra azon-
ban minden ktsget kizaroan olyan sztarpitszek esetben jutou,
mint amilyen Peter lisenman is, aki csak fokozta a zrzavart az-
zal, hogy rendszeresen egyuumkdu Jacques Derridaval, igy els
rang pldat nyjtva arra, hogyan is dolgozhat egyuu lozofus s
pitsz. Hogy sztarlozofus s sztarpitsz mennyire rteuk egy-
mast, nem vitatom, az azonban nyilvanvalo, hogy a divatot kvetk
tbbsge olyan hibrid konstrukciokban volt rdekelt, amelyek vgul
a komoly lozoatol s a tnyleges pitszeul is igen messze ve-
perspective, nonetheless recognizes them as fundamental. lbelings, Sv
ernoJern::n, i. m., :.
' Uo. V. Badman Gabor hazai sorsaval, akinek egyetlen pulett sem
piteuk fel Magyarorszagon. A kilencvenes vek kzepn tervezeu
Postabank-szkhazrol a szakma ma is egybehangzoan azt allitja, hogy
megpithetetlen kcio volt. lz egybknt igazsagtalan allitas. Magam
:oo,-ben abban a szerencsben rszesultem Martinko Jozsef baratom-
mal, hogy latogatast teheuunk Badman budapesti irodajaban, s a sajat
szemunkkel lauuk az pulet kiviteli tervt, az n. ||ve r:net !
' liebeskind kudarcarol l. Jencs, Charles, Icon:c MeJ:o Vor: 1e Icon:c
Bv:|J:ng. 1e Po+er o{ Fn:gno, london (lrances lincoln), :oo,, e,,,.
111
zeuek. Akinek nem volt modja udvari lozofust tartani, olvasta
ket. Mint lbelings leszgezi, Derrida, Jean Baudrillard, Gilles Dele-
uze s lranoise lyotard hogy csak a legfontosabbakat emlitsuk
mind felsorakoztak az pitszek s pitszhallgatok ktelez olvas-
manyainak listain.
Ami az egyni szellemi gazdagodast illeti fejti ki szellemesen lbe-
lings , e lozoai tanulmanyok bizonyara nagyon hasznosnak bi-
zonyultak, az pitszet maga ellenben nem sokat nyert e trekvs-
tl. lzzel ugyanis az volt a gond, hogy a tervezk altalaban nem-
igen jutouak tovabb a szellemi konstrukciok tbbnyire bet szerint
veu pitszeti rtelmezsn, azon a gyakorlaton, amely cscspontjat
a dekonstruktivizmusban rte el, ahol a dekonstrukcio Derrida-fle
lozoaja a hegyes- s tompaszgek pszeudokaoszava leu, Deleuze
lisenman has been followed by a ood of arditects claiming to nd
legitimation for their designs outside arditecture in areas about whid
they probably understand less than they do about arditecture. lor many
arditects, the insights of philosophy formed the main justication for
their actions. Tey adopted an analogous style of argumentation whe-
reby what holds for philosophy also holds for arditecture, an idea that
was no doubt prompted by the fact that both disciplines had a postmo-
dernist sdool. Although they did not have all that mud in common,
homonymity was evidently sucient grounds for assuming a certain af-
nity. lbelings, SvernoJern::n, i. m., :. V. interjmmal a Mog,or
Noronc:ban, ahol a krdsrl lisenman immar sokkal visszafogouabban
nyilatkozou Jaques Derrida nagy lozofus volt, de rossz pitsz. Pe-
ter lisenman viszont jo pitsz, am rossz lozofus. Nem hiszem, hogy
amiau, mert a dekonstrukcio, vagy a fenomenologia fogalmait alkalma-
zom, mindjart jo lozofus is volnk. St, n rossz lozofus vagyok. De
egyes blcseleti fogalmak mgoly tves alkalmazasa segit a sajat szak-
mammegrtsben. Hogy amit most csinalok pp, fenomenologia-e, nem
tudom, de abban sem vagyok biztos, hogy tudnom kellene-e` llvgre n
els sorban pitsz vagyok. Szentpteri Marton, A error |oro|on. Peer
F::ennon, ::, eg,een: onor, MaNCs, :oo,. majus 1,., .
11:
gyrs metaforajat pedig konkrtan gyrt fdmekre s falakra for-
ditouak le.'
Magam inkabb gy vlem, nem is nagyon teheuek mast derk pi-
tszeink, mint amit teuek, amikor bet szerint rteuk a dekonst-
rukciot pldaul. Munkajuk ugyanis paradox modon ppen arra szol-
galt, hogy ramutasson maguknak a dekonstruktiv lozoaknak kp-
telensgeire, vagy ha tetszik, megszoborjak, vagyis agyafrt instal-
laciokban megpitsk e kptelensgeket. Annak idejn egy recenzi-
omban arra utaltam, hogy a zikai trvnyek befolyasolta ardeti-
pusos, trbeli gondolkodas kzhelyeit ugyan megkrdjelezhetjuk a
dekonstruktrkkel karltve, ez azonban nem jelenti azt, hogy a -
zika trvnyei kiiktathatoak volnanak iu, a fldn probalja meg
valaki a gravitaciot dekonstrualni pldaul ! lzrt jutouam arra a k-
vetkeztetsre, hogy a dekonstruktiv pitszet ily modon lnyegben
mindig konceptpitszet marad. Azota kulnsen a nem szokva-
nyos avagy nem szabvanyos pitszet (non-standard arditectu-
re), a parametrikus, s a viruspitszet bizonyos trekvseiben latom
tovabblni a dekonstrukcio azon szandkait, amelyek a zikai trv-
nyek teljes kiiktatasat clozzak meg cseppet sem meglep modon
persze egyelre a szamitogpek virtualis vilagaban.`
' ln terms of individual intellectual enridment, these philosophical stud-
ies may have been very rewarding, arditecture istself, however, gained
liule from the exercise. Te problem was that designers got no further
than a usually fairly literal arditectural interpretation of mental con-
structs, a practice that readed its high point in deconstructivism. Here
Derridas philosophy of deconstruction was converted into a pseudo-
daos of oblique angles, and Deleuzes metaphor of the fold was trans-
lated into folded oors and walls. Uo., :.
Fe|o|JonJo e||ennonJo: Kvn:: G,org,K|e:n RvJo|{ Peer F::en
non, Uj Magyar lpitmvszet, 1,,,/:, eoe1.
` A parizsi Centre Pompidou-ban lrdric Migayrou-tol s Zeynep Men-
natol rendezeu, :oo. december 1o-tl :oo. marcius 1-ig nyitvatarto
Ard:ecvre: non :onJorJ Non:onJorJ Ard:ecvre: cim kiallitas-
rol l. Ard:ecvre: non :onJorJ Non:onJorJ Ard:ecvre:, sszeall.
11
Barhogy is van, lbelingsnek mlysgesen igaza van akkor, ami-
kor leszgezi, hogy a dekonstruktivista iranyzat tavol tartoua a de-
sign vilagatol a tarsadalmi relevanciak, a funkcionalitas, illetve mas
igen fontos pragmatikus szempontok sorat, mondvan, hogy ezek az
egyn szabad nkifejezst korlatozzak. Hogy ez a meglatas meny-
nyire helyes, mi sem igazolhatja jobban, mint maganak lisenman-
nak szavai. Arra a krdsre, mit is gondol az pitszet tarsadalmi
szereprl a globalizacio koraban, s hogy hisz-e az pitszet ren-
deltetsben az kologiai, gazdasagi s tarsadalmi valsagjelensgek
megoldasaban, lisenman a kvetkezkpp valaszolt
Nem, nem s nem! Az pits ugyanakkor talan lehet ilyen eszkz. Ha
valaki pldaul elutazik Afrikaba, hogy ou lakasokat pitsen, javitsa
az infrastrukturalis s egszsgugyi helyzetet. De ez nem pitszet.
Ha n azt krdezn, hogy az pitiparnak van-e szerepe a gazda-
sagban, a tarsadalomban, avagy kologiai ugyekben, azt mondanam,
igen, van, s mindig is lesz. Hogy az pitszetnek barmi kze volna eh-
hez` Ritkan. Hogy az pitszet politikai eszkz-e` lgen az, s mindig
is az volt. De csak a kultra s a tarsadalom egy bizonyos szintjn, s
egyaltalan nem a legaltalanosabb rtelemben. Szamit valamit, hogy
Martinko Jozsef s Szentpteri Marton, Oc1ocox ord:ecvre&Je::gn,
:oo/1, 1,:,. l. mg Fron Conro| o De::gn. Poroner:c / A|gor:|n:c
Ard:ecvre, i. m.
lbelings, SvernoJern::n, i. m., :,. lzgalmas, amit ezzel sszefuggsben
ir a rendkivul kritikus hang Victor Papanek When applied to ardi-
tecture and design, it [scil. a dekonstrukcio] [] dehumanize the tools
we use, the rooms we work in and the homes and cities in whid we live.
lt turns us against our own past and against nature. Deconstructivism
is an anti-world view according to the ecologist David Orr, who goes
on to say lt deconstructs or eliminates the ingredients necessary for a
world view, sud as God, self, purpose, meaning, a real world, and truth
as correspondence [] Tis type of postmodern, deconstructive thought
results in relativism even nihilism. U, 1e Green Inero:+e, i. m., 11.
l. mg Orr, David W., Fco|og:co| L:eroc,. FJvco:on onJ |e Tron:::on
o o Po:noJern Vor|J, New York (SUNY Press), 1,,1.
11
mit tesz Peter lisenman, amikor Sanghajban pp szaz j felhkarco-
lot hznak fel ` Nem! Szamit egyaltalan, hogy milyen e toronyhazak
pitszete` Ami a megrendel ignyeit illeti, talan igen. Am az egy-
szeri kinainak, aki alig tudja megkeresni az lelemre valot, s hsz
orat dolgozik egy nap, nem hinnm, hogy fontos volna, milyenek is
ezek a tornyok pitszeti rtelemben. lpp ezrt ovatosan kell meg-
hataroznunk, mit rtunk pitszeten. Az pitszet manapsag nagyon
fontos kulturalis, illetve politikai eszkz. Am gazdasagi, vagy tar-
sadalmi rtelemben az pitszet ahogy n rtem a szot nagyon
csekly szerepet jatszik, s rgebben sem jatszou komolyabbat.
Az pitszek tarsadalmi felelssgrl igy nyilatkozou a folytatas-
ban
Beszljunk egy percet az orvosokrol. Rengeteg orvos akad, aki felis-
meri az AlDS okozta afrikai valsag jelentsgt, s Afrikaba megy,
hogy segitsen a helyzeten. Szamos orvos akad ugyanakkor, aki
ugyanilyen mrtkben tudataban van sajat erklcsi s tarsadalmi fe-
lelssgnek, de mig Afrikaban emberek halnak meg k az AlDS
elleni gyogyszer feltalalasan dolgoznak laboratoriumokban, mert
gy vlik, igy tudnak a legtbbet segiteni a raszorultaknak. Mond-
hatjuk, hogy n pitszeti kutatasokat vgzek, mig masok viszont Af-
rikaban pitkeznek. Hiszem, hogy van tarsadalmi felelssg abban,
amit teszek. ln egy tarsadalmilag elktelezeu ember vagyok. Tani-
tok. ln vagyok az egyetlen pitsz, aki negyvent ve megallas nl-
kul tanit, s pitszknt praktizal egyszerre. Ugy vlem tehat, igenis
van tarsadalmi szerepem. Nem vagyok ugyan Afrikaban, vagy Ki-
naban, de gy hiszem, szamos mas formaja is van a tarsadalmi elk-
telezeusgnek, mint csupan a tarsadalmi, gazdasagi, vagy kologiai
valsagok helyszinein kifejteu tevkenysgi formak.
Nem kell magyaraznom, hogy lisenman az orvosokat s az pit-
szeket parhuzamba allito metaforaja santit, hiszen a kutatoorvosok
az esetek dnt tbbsgben egyaltalan nem a humboldti rtelem-
ben veu tudomanyos szabadsag jegyben mkd alapkutatasokat
Szentpteri, A error |oro|on, i. m., :.
Uo.
11,
vgeznek, hanem nagyon is pontos clokhoz ktu alkalmazou ku-
tatasokat. lisenman parhuzamanal maradva, azon dolgoznak, hogy
a terepen betegsgeket diagnosztizalo orvosok orvossagot tudjanak
adni a raszoruloknak. Az pitszet hatarait a maga elefantcsonuor-
nyaban a mgoly mly lozoat is megtestesit terveivel extrm
modon megkrdjelez kutatopitszt nemigen lehet tehat probl-
mamentesen a kutatoorvosokkal parhuzamba allitani.
Ugyancsak a posztmodernizmus kpviselinek sajatos elitizmu-
sahoz kthet a sztardesignerek megjelense, annak az autobiogra-
kus dimenzionak (autobiographical dimension) kialakulasa, amely
nlkul ma mar el sem tudjuk kpzelni a hires pitszeket vagy for-
matervezket a vilagban. A designerek kulnsen az pitszek
ma mar ugyanolyan celebritasok a vilagban, mint a popsztarok, a
szinszek, a lorma 1-es pilotak vagy a labdargok. A hasonlosagok
a popvilaggal a kezdeul fogva szamouetvek voltak. A sztarpi-
tsz vagy sztardesigner ugyanis folyton turnzik, palyazatokon vesz
rszt, zsrikben ul, vendgprofesszori megbizatasokat vallal, mes-
terkurzusokat tart, interjkat ad, kiallitasokat nyit meg s konfe-
renciakon ad el szerte a vilagban. A turnban csak egyetlen allo-
masnak szamit, s egyre ritkabb a szakmai rtekezlet vagy a mveze-
ts. Mint lbelings hozzafzi, a sztarpitszek, csakgy, mint a tbbi
celebritas, hatarozou mdiastratgia kidolgozasaban s mkdtet-
sben leuek rdekeltek. Ugyancsak komoly marketingvilag pult
ki kruluuk, a nem ritkan papirpitszeknek (paper arditects)
gnyolt sztarok lbelings szerint els sorban terveikkel hoditouak, s
hoditanak ma is, hogy megpul-e ksbb munkajuk, nyilvan nem
Arditecture has become a form of artistic self-expression in whid de-
signs and buildings are reections of personal associations and personal
world-views, in the same way as visual art has, since the Romantic era,
been interpreted as a personal expression of the artistic individual. Uo.,
:,.
Just like pop stars, these star arditects have all developed a clear and
considered media strategy. Uo., :e.
11e
teljesen lnyegtelen, de mindenkpp masodlagos krds, a fontos az
pitsz nevvel mint markaval ellatou koncepcio. lz az a marka-
zasi folyamat (branding), amelyet Penny Sparke a designer kult-
ra kialakulasa szempontjabol kulcsfontossagnak tart. lbelings e
virtualizalodasi tendenciahoz kti azt a fejlemnyt is, hogy a sztar-
pitszek megjelentek a termktervezs vilagaban is.` lu nyilvan az
olyan nagyhatas projektekre cloz, mint amilyeneket a nyolcvanas
vek elejn, majd pedig a ktezres vek elejn Alessandro Mendini
kezdemnyezeu az Alessi nev designcgnl. Az Alessandro Men-
dini kiagyalta 1,8-as Teo & Coee P:o::o a posztmodern pitszet
stilaris jegyeinek latvanyos felvonultatasa volt a formatervezs teru-
letn. Tbbek kzu Midael Graves, Hans Hollein, Charles Jencs,
Ridard Meier, Paolo Portoghesi, Aldo Rossi, Stanley Tigerman, Os-
car Tusquets Blanca, Robert Venturi s Mendini konyhaasztalon fel-
vonulo pitszete a korszakot reprezentalo makeugyjtemnyknt
a stilusiranyzat igazi lazgrbje volt minden tekintetben, egyual
paratlan kreativitassal krdezeu ra formatervezs s pitszet kap-
csolatara. A :oo:-es Velencei Biennaln mg csak +or| :n rogre::
bemutatkozo, :oo-ban, a Milanoi Triennaln debutalo Teo & Coee
To+er: nem titkolt clja volt a folytatas az alapkoncepcio mit sem
valtozou. Szamtalan metamorfozison jutou tl azonban az pitszet,
s a formatervezs! A Vito Acconci, Will Alsop, Wiel Arets, Shigeru
ls ez az a stratgiai kulturalis referenciateremts (strategic cultural
referencing) is, amely a designereket elbb a neves mvszek rangjara
emelte, majd pedig sztarokka formalta ket. A sztardesign kialakulasarol
l. a nyolcadik, De::gner Cv|vre cim fejezetet Penny Sparke An Inro
Jvc:on o De::gn onJ Cv|vre cim knyvben, i. m., 1eo18o.
` Tey have also become increasingly preoccupied with merdandising. ln
the days when these stars had scarcely a realized building to their name,
their most marketable products were their designs (whid earned them
the pejorative title of paper arditect), but these were soon joined by all
manner of household goods dinner services, cutlery, serving trays, cof-
fee pots, whistling keules, small items of furniture and so on. lbelings,
SvernoJern::n, i. m., :e.
11,
Ban, Gary Chang, David Chippereld, Denton Corker Marshall, lk-
ler Dezs, Massimiliano luksas s Doriana O. Mandrelli, a luture
Systems, Zaha Hadid, Tom Kovac, Toyo lto, Greg lynn, Juan Na-
varro Baldeweg, a Morphosis, az MVRDV, Kazuyo Sejima s Ryue
Nishizawa, Ben van Berkel s Caroline Bos, Jean Nouvel, Dominique
Perrault s Mendini szereplsvel jra megvalositou projekt pp ezt
a valtozast volt hivatou bemutatni.`'
Mondanomse kell, hogy a designer kultra ele projektjei oria-
si visszhangot valtouak ki, s a sztardesignerek nevei olyan markane-
vekk valtak, amelyek igen latvanyos gyjtlazat inditouak el a jo-
mod trendszeuer elit s tehets kvetik vilagaban.` Agyjtszen-
vedly aztan atcsapou az pitszetre is, jegyzi meg teljes joggal lbe-
lings.`` lz az eddig nemismert gyjti laz kulnsen nagy szerephez
jutou abban a folyamatban, amit altalaban Bilbao-eektusknt is-
mer a vilag, lrank O. Gehry nagy hatas mzeumpuletnek hatasa-
ra. A helymarketing (place marketing) s a varosmarkazas (city
branding) vilagaban kiemelt szerephez jutouak az ikonikus pule-
tek (iconic buildings), a vilagmret pitszeti gyjtemny nagyra
becsult s altalaban mregdraga darabjai.` Mindez pedig odaveze-
teu, hogy a posztmodernizmus a masodik vilaghabor utani nem-
`' Rszletesebben l. Teo & Coee To+er:, szerk. Alessandro Mendini, Mi-
lano (llecta), :oo. l. mg cikkemet az Oc1ocox :oo-as Milano-
mellkletben Szentpteri Marton, M:n:or ::e, Oc1ocox ord:
ecvre&Je::gn, :oo/:.
` V. lbelings, SvernoJern::n, i. m., :e.
`` Numerous cities in the capitalist world appear to have been engaged in
a game of happy families over the past neen years, for they all now
seem to possess at least one building by ead of the big-name arditects.
Uo., :,.
` Ahelymarketing s a varosbranding kritikajarol l. Tacara, John, Sor|!
De::gn onJ Loco| Kno+|eJge Sor|! De::gn onJ Loco|:,, szerk. Jan Ver-
wijnen s Hanna Karkku, Helsinki (University of Art and Design Helsin-
ki), :oo, 11,. Az ikonikus puletek kultuszarol l. Jencs, Charles, 1e
Icon:c Bv:|J:ng. 1e Po+er o{ Fn:gno, london (lrances lincoln), :oo,.
l. mg Sudjic, Deyan, Fv|e|on|e:v:. A|og, o |oo|no:o| : go:Jo
118
zetkzi stilusban ktsgtelenul kiuresed, s ezrt akkor joggal kri-
tikara szorulo modern pitszeuel folytatou vitajaban elvesziteue
legfontosabb rveinek egy jo rszt. lgy pldaul a hely iranti rz-
kenysget, illetve a helyi kulturalis kontextussal folytatou parbeszd
hianyat biralo rveit. Hiszen a posztmodernizmus is kialakitoua a
maga nemzetkzi stilusat, jol ismert kanonikus fogasok immar jo
ideje semmi jat nem igr, elre jol megbecsulhet kombinacioi-
nak eszkztarat.`
Mielu rviden szamba vennm, hogy az elz fejezetben meg-
ismert designtrtneteink hogyan is nyilatkoznak a posztmoderniz-
musrol, s anlkul, hogy lbelings a szupermodern perspektivara vo-
natkozo, maskulnben igen fontos megfontolasait rszletesen bemu-
tatnam, mindenkppen fontosnak tartom mg idzni a holland teo-
retikus egyik legfontosabb allitasat a posztmodern utani pitszeti
tendenciak fenomenologiai fordulatarol, melyben az pitszet is-
mt pusztan mint pitszet jatszik szerepet
A szimbolizacio mind a posztmodernizmus, mind pedig a dekonst-
ruktivizmus szamara alapvet volt, mivel a posztmodern pitszet
go| |e:ne|, Bp. (HVG), :oo,. lgy tipikus pldat a varosbrandinget, az
ikonikus pitszetet s a helymarketinget mozgosito varoskoncepciora l.
BvJoe: o :J :: / BvJoe: Trv|, Yovr:. Fvroo |v|vro|:: {+oro:o zo:o.
Po|,o:o: |oncec:o / Fvroeon Co:o| o{ Cv|vre zo:o. Conce {or |e
Cone::+e TenJer, Budapest (lvarosi Onkormanyzat), :oo,. A napolyi
metro pitsnek masodik fazisa is relevans ebbl a szempontbol l. az A|
:ore mellklett a Benedeuo Gravagnuolo s Alessandro Mendini ren-
dezte kiallitasrol a :ooe-os Velencei Biennaln Meroo|::. Lo :Jo Je|
ro:oro :v {erro o Noo|: e :n Conon:o / 1e Ro:| Tron:or C|o||enge :n
No|e: onJ Conon:o. Porner In::o:+e :n |e Cone: o{ |e :o. Inerno
:ono| Ard:ecvre F:|:|::on B:enno|e J: Vene::o, szerk. Maria Giulia
Zunino s Gabriella Orlandi, Abitare, Nr. e (seuembre :ooe). Ujabban
l. interjmat Alessandro Mendinivel a Mvszeti Allomasok (Stazio-
ni dellArte) spiritus rectoraval Koror: noor| o noo|,: nero|on,
lpitszforum, :oo8. majus 1. http//www.epiteszforum.hu/node/ss!z.
` lbelings, :. n., :8.
11,
rendszerint jelkpes uzenetek hordozoja, a dekonstruktivista pit-
szet pedig nem-pitszeti koncepciok metaforaja volt. A recens pi-
tszet hanyatlo rdekldst mutat a szimbolikus terhek befogadasa,
illetve a nha csak flig megrteu blcseleti s tudomanyos esz-
mk tolmacsolasa irant.`
Termszetesen Jonathan Woodham is Charles Jencs 1e Longvoge
o{ Po:MoJern Ard:ecvre cim knyvre hivatkozik elsknt a
posztmodernista formatervezs kialakulasanak targyalasakor. lk-
kpp a brit szerz is az eklektika, az ornamentika, a giccs, a humor s
az ironia fogalmait emlegeti a posztmodernizmussal kapcsolatban.
Woodham dnt rszt Jencstl szarmazo listajahoz termszetesen
mg jo par hivoszo, kulcsfogalom hozzatehet, igy pldaul a lred-
ric Jameson emlegeue eszttikai populizmus (aesthetic populism),
vagy a Robert Venturitol s felesgtl, Denise Scou Browntol, illet-
ve Steven lzenourtol irou, immar a tmaban ugyancsak legendas k-
tet fcimben is szerepl szlogen is tanuljunk las Vegastol !` Wood-
ham ktetnek legizgalmasabb s leginkabb gyelemre mlto rszei
` Symbolism was fundamental to both postmodernism and deconstruc-
tivism, whereby postmodernist arditecture was usually a vehicle for
symbolic messages and deconstructivist arditecture a metaphor for non-
arditectural concepts. Recent arditecture reects a declining interest in
accommodating a symbolic cargo or rendering a sometimes only half-
understood philosophical or scientic idea. Uo., 1:,.
` Although there have been a number of debates about the exact ori-
gins of the term Post-Modernism in the elds of design and ardi-
tecture it is not surprising that it should appear in the title of an ar-
ditectural text, Charles Jencs book 1e Longvoge o{ Po:MoJern Ar
d:ecvre, published in 1,,,. lt came to be seen as a term whid use-
fully embraced those daracteristicssudas eclecticism, ornamentation,
kitsd, wit, and ironywhid most typied the diversity of contempo-
rary culture in a pluralist society. Woodham, Jonathan M., 1e Gene:::
o{ Po:MoJern::n T+en:e|:Cenvr, De::gn, Oxford (Oxford Univer-
sity Press), 1,,, (Oxford History of Art), 1,1. Jameson, lredric, A o::
noJern, o+og, o |:: |o:o|::nv: |v|vro|:: |og:|o]o, ford. lrdei Palma,
1:o
a klasszikus modern design olasz kritikajarol, az antidesign s radi-
kalis design iranyzatairol, a SvJ:o A|d,n:o s a Men|:: csoportok
tevkenysgrl szolnak. lzekben a fejezetekben a design kulturalis
szerepnek messzemen gyelembevtelvel irou gondolatmenetek
mutatnak ra arra, mirt is volt jogos az italiai posztmodernistak mo-
dernizmuskritikaja a maga idejn.` Ha az ember egy pillantast vet
a Dieter Rams-tol s Hans Gugelouol tervezeu SK radios lemez-
jatszora a Braun egyik immar klasszikus termkre, melyet a jo
design iskolapldajaknt szokas emlegetni, s amire a posztmoder-
nizmus hajnalan raragadt a Hofehrke koporsoja (Snow Whites
Con) gnynv , majd pedig ratekint Alessandro Mendini Proust-
foteljre, napnal vilagosabba lesz, mit rteuek a Mendini-fle ter-
vezk a modernista design kritikajan. lnyegben ugyanazzal va-
doltak a jo design elvei szerint tervezeu, nagy szriaban gyartou
ipari termkeket, amivel Jencs nyoman a posztmodernista pitszet
a modernista pitszetet, nevezetesen, hogy az kptelen szimbolikus
uzenetek kzvetitsre.` Mint Manlio Brusatin fogalmaz, a Proust-
Bp. (Joszveg), 1,,,. U, A |:: |o:o|::nv: |v|vro|:: |og:|o]o Te:
e: |on,+, szerk. Kiss Auila AuilaKovacs Sandor S. K.Odorics lerenc,
: k., Szeged (lctus-JATl lrodalomelmlet Csoport), 1,,e, 1. k., 11.
Vastyan Rita forditasa. Venturi, Robert, Denise Scou Brown, s Steven
lzenour, Leorn:ng {ron Lo: Vego: 1e Forgouen S,n|o|::n o{ Ard:ec
vro| Forn. Cambridge, MA (MlT Press), 1,,,.
` 1e Io|:on A+ongorJe Creo:+:, :n |e Foce o{ InJv:r:o|::eJ Co:o|
::n T+en:e|:Cenvr, De::gn, i. m., 1,11,. Fron SvJ:o A|d,n:o
o Men|::, uo., 1,1,,. 1e Ro|e o{ |e Cro[: +:|:n |e Po:MoJern
Pro]ec, uo., 1,8.
` Reaction against the semantic limitations of modernism was not restric-
ted to industrial design, the decorative and applied arts, and arditecture.
Similar experimentation in typography, leuerspacing, and the expressive
possibilities of photolithography could be seen as well. Po:MoJern::n
|e V:Jer P:cvre T+en:e|Cenvr, De::gn, i. m. 1,81,,.
1:1
fotelt ellenben a posztmodern kor kis emlkmveknt (piccolo mo-
numento dellet postmoderna) is lauathatjuk.
Akorabbiak tukrben kulnsen fontos, amit Woodhama poszt-
modernizmus kigsrl ir, szerznk szerint az Uj Nemzetkzi Sti-
lus (Newlnternational Style) ppgy eluzletiesedeu, mint a punk s
az j hullam (New Wave) s mindennem ellenkultra altalaban
a maga trtnete vgn. lz az eluzletieseds egyual egyet jelenteu
a kiuresedssel s a posztmodernista iranyzatok innovativ erejnek
nismtl, manierista gegekbe fullado kimerulsvel is.'
David Raizman szerint a posztmodernizmus vgs soron azok-
nak a vitaknak veteu vget a design trtnetben, amelyek a design
szerept hol inkabb eszttikai, hol inkabb tarsadalmi, hol pedig in-
kabb uzleti jellegnek tekinteuk. Az a posztmodern pluralizmus,
amely a nyolcvanas vek eleje ota uralkodou a design trtnetben,
Raizman szerint felfuggeszteue az ilyen tipus vitakat, s utat nyi-
tou barmin rtelmezs elu. lz az a bizonyos rtkmentes auitd
A Po|rono J: Prov:rol l. Brusatin, Manlio, Lo conJ:::one o:noJerno
vno e::non:on:o Are cone Je::gn. Sor:o J: Jve :or:e, Torino (linau-
di), :oo,, 18:18. la Po|rono J: Prov: di Alessandro Mendini resta
evocativamente il piccolo monumento dellet postmoderna. Uo., 18.
' Many critics [] drewauention to the ways in whid positive and cons-
cious moves to enrid the design and arditectural vocabulary, as seen
in the origins of the New lnternational Style, might become devalu-
ed in what might be termed simplistic, read-me-down formulae. Po,
vn|, onJ Po:MoJern::n on A[er+orJ T+en:e|Cenvr, De::gn, i.
m., :o.
lor design, postmodernism encompasses projects and forms that signal
an end to the polemic between esthetically- or socially-directed design
and commercially-motivated design that emerged as a strain in the early
nineteenth century and that dominated design theory for mud of the
two decades following World War ll. lt may also be described even more
broadly as an auitude through whid various tendencies of modernism
in design are deprived of their oppositional status or pretensions. Te-
oretically, postmodernism shares with mass culture a user-oriented ap-
proad to design that emphasizes multiple interpretations and meanings
1::
(szoltam mar rola Penny Sparke rvn a Kv|vro|voo: Je::gn{or
Jv|oo cim fejezetben), ami szemben allt a jo design elitizmusaval
elmosva a hatarokat a magas s a popularis kultra kzu.` Ugyan-
akkor joggal jegyzi meg Sparke egy helyuu, hogy
lgyesek szamara nyilvanvalo veszlynek tnt, hogy e mindent fel-
lelni ksz kultra-denicio elfogadasaval minden rtk veszendbe
megy, s hogy immar barmi mehet. Valoban, a posztmodernizmus
teoretikusainak tbbsge szerint ez az j kultrafogalom a fantazia
uralmat jelenteue a valosag feleu.
and onen embraces the ephemeral rather than the permanent darac-
teristics of the design enterprise, exemplied by connections with the
improvisational, open-ended nature of performance art and the inclu-
siveness of popular art forms. Raizman, David, Po|::c:, P|vro|::n, onJ
Po:noJern::n H::or, o{ MoJern De::gn. Gro|:c: onJ ProJvc: ::nce
|e InJv:r:o| Re+o|v:on, i. m., ,e:. lu ,.
` Te crisis in modernist design values that occurred in the 1,eos initiated
a new phase in the relationship between design and culture. lndeed, cul-
ture itself was redened as it was encouraged to embrace dierent social
and cultural groupings and give them all an equal voice. Within this new
denition of culture, design was forced to break with its earlier idealistic
links with modernism and embrace a more pragmatic, market-oriented,
popular approad. What came to be called postmodernism was predi-
cated upon an inclusive auitude [] Tis was manifested, culturally, in
a tendency to ignore the line that had hitherto separated high culture
from its popular equivalent , to begin to nd ways of bringing margi-
nal voices those dened by gender, sexuality and race, among other
categories to the centre, and to avoid value judgements based on the
criteria of the older. Sparke, An InroJvc:on o De::gn onJ Cv|vre, i.
m., 1:,1:8.
lor some there was a perceived danger that in embracing this all-
inclusive denition of culture, all values had been overthrown and that
anything went. lndeed many of the theorists of postmodernismsawit as
the dominance of fantasy over reality. Uo. l. mg a posztmodernista de-
signelmlet egyik legfontosabb dokumentumat De::gn o[er MoJern::n.
Be,onJ |e O|]ec, szerk. John Tacara, london (Tames and Hudson),
1:
Aposztmodernizmus hivei gyakran elmondjak, hogy szemben a mo-
dernizmus s kulnsen a nemzetkzi stilus, illetve a jo design arro-
ganciajaval, az mozgalmuk szelid, ideologiamentes, forradalmuk
latens, eszkzeik a harcos kialtvanyokkal szemben az ironia s a hu-
mor. ligyelemre mlto ebbl a szempontbol egyik hazai szakironk
meglep naivitasa lgyben szinte mindenki egyetrt a posztmo-
dern nem a modern ellentte! irja lvai Kanyo Judit Bonta Janos
a modern pitszet trtnetrl irou maskulnben igen tanulsagos
knyvnek elszavaban. lrdemes ezzel szemben a folytatodo mo-
dernitas egyik legfontosabb szvegt fellapozni. Jurgen Habermas
A noJern:g |e{e]e:e|en rogron cim beszdt cseppet sem mel-
lkesen egy, az els Velencei lpitszeti Biennalt a posztmodern
pitszet egyik els nagy hadgyakorlatat biralo cikk kommenta-
lasaval kezdi
A festk s lmmvszek utan most pitszek is meghivast kaptak
a velencei biennalra. lz az els pitsz-biennal csalodast kelteu.
A velencei kiallitok egy visszafel nyomulo avantgardot testesitenek
meg.

A mlt jelenidejsgnek jelszavaval felaldozzak a moderni-


tas hagyomanyat, hogy egy j historizmusnak nyissanak teret.

Szo
nlkul elsiklanak aflu, hogy az egsz modernsg a mlual valo
szembenzsbl taplalkozou, hogy lrank lloyd Wright Japan nl-
kul, le Corbusier az antikvitas s a mediterran pitszet, Mies van
der Rohe Sdinkel s Behrens nlkul nem leu volna elkpzelhet. l
kommentarral alapozza meg a Fron|{vrer A||gene:ne Ze:vng kriti-
1,88. l. kulnsen Peter luller 1e Seord {or o Po:noJern Ae:|e:c ci-
m tanulmanyat uo, 11,1.
l. legjabban pldaul Brusatinnl la postmodernit e un aueggiamen-
to debolmente critico ma fortemente ironico circa le promesse mancate
della modernit. l mezzi diventano allusivi pi de ideologici, si spostano
su aree de fanno reagire ande in economia laspeuo della qualit (pur
piccola) pi de della quantit. Brusatin, Are cone Je::gn, i. m., 1,e.
Bonta, MoJern ::e. :,::zooo, Bp. (TlRC), :oo:, 1o. lvai-Kanyo
ezek utan Habermas allaspontjat a teoretikus posztmodern olyan kp-
viseljeknt lauatja, aki a modern kontinuitasat tartja szem elu. Uo.
1:
kusa [ti. Wolfgang Pehnt] azt a tzist, amelynek az alkalmon tlmu-
tato kordiagnosztikai jelentsge van.

A posztmodern hatarozouan
modernsg-ellenesnek mutatkozik. lz a mondat fmjelzi azt az in-
dulatos aramlatot, amely atjart valamennyi intellektualis szfrat, s
amely felvilagosodas utani, posztmodern, trtnelem utani stb. el-
mleteket, rviden j konzervativizmust hivou letre [] Tnyleg
annyira

pass-e a modernsg, ahogyan azt a posztmodernek allit-


jak. Vagy pp a nagy hangon hirdeteu posztmodern lenne hamis`
Olyan cimszo-e a

posztmodern, amellyel szrevtlenul atrkithe-


tk a kulturalis modernsget a 1,. szazad kzepe ota kisr ellenr-
zsek`
Aki Habermas tanulmanyat vgigolvassa s megrti azt, majd e meg-
rts szellemben tekint modernizmus s posztmodernizmus vitaja-
ra a design vilagaban, s ezzel szoros kapcsolatban a modernitas s
a posztmodern ideologiak hiveinek koniktusaira, illetve tagabb r-
telemben a jelenleg zajlo nagyszabas szociokulturalis, politikai s
gazdasagi folyamatokra, nem tudja teljes mrtkben artatlan, szelid
mozgalmak kvetiknt kezelni a posztmodern ideologiak rajongo-
it. Kifejezeuen tanulsagos ebbl a szempontbol az, ami egy :oo,-
Habermas, Jurgen, AnoJern:g |e{e]e:e|en rogron Vo|ogoou onv|
non,o|, Bp. (Atlantisz), 1,,, :,,:81. lu :,,:eo. lelkai Gabor fordi-
tasa. Fg, |e{e]e:e|en ro]e|vn o noJern |or A o::noJern o||oo.
}vrgen Ho|erno:, }eonFrono::e L,oorJ : R:dorJ Ror, onv|non,o:,
i. m., 1,11,8. Nyizsnyanszky lerenc forditasa.
lbbl a szempontbol kulnsen tanulsagos a Sokal-botrany trtnete.
Sokal megelgelte a posztmodernistak altudomanyos rtekezi stilusat,
modszertanat, s egy neves amerikai kultratudomanyi szaklapnak el-
kuldu egy idegen szavakkal teletzdelt, teljesen rtelmetlen cikket, ami
azonban minden tovabbi nlkul meg is jelent. Sokal ezutan leleplezte ma-
gat, amivel a posztmodern ideologiak hiveinek komoly haragjat vonta
magara. Rszletesen l. Sokal, AlanBricmont Jean, Ine||e|vo|:: :no::
oro|. Po::noJern re|n::g:e| +::::o|:e o vJononn,o|, ford. Kutro-
vacz Gabor, Bp. (Typotex), :ooo. Az els kiadast l. Uk, Ino:vre: Ine|
|ecve||e:, Parizs (Odile Jacob), 1,,,. A botranyt kavaro cikket A |oo
1:,
s, a demokracia s az pitszet viszonyat feszeget beszlgetsen
hangzou el Budapesten
Tillmann J. A. [] hozzaszolasaban arra utalt, hogy az a posztmo-
dern allapot, amiben leledzunk, alapjaiban nihilista jelleg, tehat ne-
hezen varhato el manapsag barmin kzmegegyezs, kzs stilus,
avagy valamin sensus communis. lgy az pitszektl sem varhato
el ilyesmi, st a politikatol sem.
Mivel a lnyeget tekintve akkori vlemnyemszinte semmit semval-
tozou, ezrt kivtelesen idzem sajat hozzaszolasom sszefoglalasat
is
Ksbb jeleztem, hogy nem tartom szerencssnek, ha a posztmo-
dernrl kritikamentesen nyilatkozunk, kulnsen a demokracia s
az pitszet viszonyaban. A posztmodern ideologiak minden mind-
egy relativizmusa ugyanis kulnsen a posztszocialista orszagok-
ban tulajdonkppen a rendszervaltast vadkapitalista mod meglova-
golo paradox modon egyidej! neokon s neoliberalis berendez-
kedst ksziteue el, legalabbis egy Habermast kvet, demokraciat
flt [nem partpolitikai rtelemben veu] balos olvasat szerint.
Tillmann Jozsef a vita utani maganbeszlgetsben gy pontositot-
ta kijelentst, hogy azt nem a sajat vlemnyeknt, hanem az al-
talanos kzallapotok rtkelseknt fogalmazta meg a vita soran.
Mindezt kszsggel elfogadom. A posztmodern mentalitas tlesnek
mondhato Tillmann-fle rtkelsvel ugyanis tkletesen egyet r-
tek. Pierre Bourdieu egy, a kvetkez fejezetben hosszabban is be-
mutatou beszdben felteszi a krdst, vajon az rtelmisgiek mirt
ro| ouor:e orcco| o |+onvngro+:oc:o ron::{orno+ |ernenev:|o]o
{e| Sokal a Soc:o| Te:ben publikalta, 1,,e-ban. l. SokalBricmont, In
e||e|vo|:: :no::oro|, i. m., :8o:1. A cikk magyarul elszr egyb-
knt Poth lrn forditasaban a zooo cim folyoiratban jelent meg, a .
szamban (1,,e. november).
Szentpteri Marton, Deno|roc:o, or:oJo|on, ::e. Fo|Jo|ou: |e
::|ge:e| o: e:e::{orvn.|v ::er+e::|en, o : + ron:: |:o||o:
oroo]on, zoo. norc:v: z:. http//archivum.epiteszforum.hu/holmi
detailed.php`mhmid!s.. Hozzafrs :oo,. jlius 1.
1:e
nem rdekeltek kimondouan a globalizaciokritikaban, a jolti alla-
mot megment s a klasszikus rtelemben veu demokraciat meg-
vd politikai koncepciok kidolgozasaban` Valasza lesjto, s bar al-
talanossagban a modernek s posztmodernek szamara skolasztikus
jatknak tn vitajaban rdekelt rtelmisgieket biralja, valojaban
sokkal inkabb a radikalisan sikkes posztmodern auitdt feddi
meg, az ideologiak vgt hirdet ideologiakat, a nagy elbeszlsek
kiatkozasat s a tudomany nihilista elutasitasat. Ugyancsak tanul-
sagos, amit a krdsrl Ulrid Bec hires nmet szociologus, a tudo-
manyos igny globalizaciokritika egyik megkerulhetetlen szerzje
ir M: o g|o|o|::oc:o' cim knyvben
Avgkvetkeztets a levegben log gy tnik, zatonyra futou a mo-
dernizacio kisrlete. llsknt a posztmodern korszak lozofusai al-
litouak ki vidaman s lenduletesen a haloui bizonyitvanyt a tudo-
many racionalitasvagyarol. Az, ami a felvilagosodas s az emberi jo-
gok nyugati univerzalizmusanak tnik, [szamukra] alapjaban vve
nem mas, mint a

halou, reg, fehr emberek hangja, mellyel az


etnikai, vallasi s szexualis kisebbsget elnyomjak, mikzben abszo-
lutizaljak partos

metatrtnetuket. Az individualizacio elvilagiaso-


dou rendje igy szol tovabb a trtnet porozussa teszi a tarsadalmi
ktanyagot, a tarsadalom elveszti kollektiv tudatat s ezzel egyuu
politikai cselekvkpessgt. Ajvend nagy krdseire adando poli-
tikai valasz keressnek nincs tbb alanya s helyszine. A go:Jo:og:
l will not try to enumerate it would be too long and too cruel all
forms of surrender or, worse, collaboration. l will simply allude to the
debate of the so called modern or postmodern philosophers, who, when
they are not simply content to let things take their course, occupied as
they are in their sdolastic games, wrap themselves up in a verbal defence
of reason and rational dialogue, or, worse, oer a supposedly postmodern
but in fact radical dic version of the ideology of the end of ideology,
with the condemnation of the great explanatory narratives or the nihilist
denunciation of science. Bourdieu, Pierre, 1e M,| o{ G|o|o|::o:on
onJ |e Fvroeon Ve|{ore Soe Ac: o{ Re:::once. Ago:n: |e T,ronn,
o{ |e Mor|e, franciabol ford. Ridard Nice, New York (Te New Press),
1,,8, :,. lu :.
1:,
g|o|o|::oc:o e||en o |oron{e|ee ::en||e|en o noJern:o: ::|v|
|o:o|o or|o||:|, on: o o::noJern :ne||e|vo|::on, o: :nJ:+:Jvo
|::oc:o o|::|o:|og nor e||::eu. [Kiem. Sz. M.] A diagnozis igy
hangzik a kapitalizmus megvan munka nlkul, s munkanlkuliv
tesz. lz szurdeli a piacgazdasag, a jolti allam s a demokracia tr-
tnelmi szvetsgt, ami eddig a nyugati modellt, a modernitas nem-
zetallami projektjt integralta s legitimalta. lgy szemllve a neoli-
beralisok a Nyugat likvidatorai mg ha reformereiknt is lpnek
fel. Ami a jolti allamot, demokraciat s a nyilvanossagot illeti, k
halalba kergetik a modernizaciot.'
Bec kemny, am ugyanakkor jogos szavai igazolni latszanak a Ha-
bermas-nal csaknem hsz vvel korabban megfogalmazouakat, a
posztmodern ideologiakat artatlannak, szelidnek s rtkmentesnek
tekinteni a harmadik vezredben megengedhetetlen naivitasra val-
lana. Mindez azonban mar atvezet bennunket a kvetkez fejezetbe.
' Bec, Ulrid, M: o g|o|o|::oc:o' A g|o|o|::nv: +eJ:e: Vo|o::o| o g|o
|o|::oc:oro, ford. G. Klement lldiko Bp. (Belvedere Meridionale), :oo,,
1e1,. Az eredetit l. U.,Vo: :: G|o|o|:::ervng' Irrvrner Je: G|o|o|::
nv: An+oren ov{ G|o|o|:::ervng, lrankfurt a. M. (Suhrkamp), 1,,,.
1:8
Globalizaciokritika s
designkultra
Az elz fejezet befejez passzusainak olvastan a nyajas olvasoban
latszolag joggal merulhet fel a krds, vajon hogyan is jutouunk el
a kortars designkultra s a globalizacio kapcsolatanak rtatasaig`
A valasz roppant egyszer a kortars designkultra kutatoi rendre a
modernitas alapkrdseinek vizsgalatan belul kezelik a design trt-
nett, ebben a tekintetben pedig kulnsen szamouevek a designt
kulturalis tnyezknt rtkel szerzk. Design s kultra kapcsola-
tanak kutatoja tehat nem kerulheti meg a modernitas programjaval
kapcsolatos krdsek rtelmezst st megkocaztatom, kritikai
rtelmisgi az allasfoglalast sem sporolhatja meg a krdsben! lz az
rtelmezsi trekvs pedig logikusan vezet el a globalizacios folya-
matok krdseinek rtkelshez is. Marpedig a magyarorszagi jo-
gi, politikai, tarsadalmi s kulturalis rendszervaltozas kt vtizede
egybe eseu a globalizacios folyamatok felgyorsulasaval s kiteljese-
dsvel a vilagban.' Mindaz, ami Magyarorszagon trtnt legyen
' Az utobbi idkben rohamlptekkel felgyorsulo globalizalodas egyik leg-
fontosabb jelensge s motorja az a digitalis fordulat, amellyel most ku-
ln nem foglalkozom, de a ksbbiekben rszletes targyalasa elenged-
hetetlen lesz. A krdst korabban rinteuem mar l. Szentpteri Marton,
A |oror: Je::gn J:|enno: A: :orn+::e +o|o:o ::eree o: o
o|o|v|o +::vo|:: |v|vro|on, szerk. Antaloczy Timea s Kapitany Ag-
nes, Bp. (Moholy-Nagy Mvszeti lgyetemNemzeti Kultralis Alap),
1:,
szo akar designtrtneti krdsekrl nem csupan a hazai tarsa-
dalmi szereplk dntseinek, s nem is pusztan a hazai tarsadalmi
folyamatok eredmnyeknt rtend ez a provincializmus ugyanis
messzemen flrertsekhez vezetne. A rendszervaltozas folyamata
tehat szinte egyaltalan nem rthet meg a globalizacio tmajahoz
kapcsolodo fogalmak mgoly vazlatos elemzse nlkul. Raadasul al-
talanos az e fogalmakkal kapcsolatos zavar a magyar kzletben, s
ebben a tekintetben nem kivtel a designerek vilaga sem hazank-
ban ma ez mg akkor is igy van, ha a tmanak a hazai sajtoban
beveu kriminalizacioja az utobbi vekben cskkenni is latszik vala-
melyest. Arrol nemis beszlve, hogy a posztkommunista rgio flpe-
rifrialis kapitalizmusai mintegy a nyugati jolti tarsadalmak fke-
zrendszereit lebontani szandkozo neoliberalis kzveteu politika
(Subpolitik) trekvseinek, a hatarok nlkuli j kapitalizmusnak ki-
srleti laboratoriumai, hiszen ebben a rgioban a szakszervezeti let
a korporativ idszakban szinte teljesen elveszteue tarsadalmi legiti-
mitasat, a rendszervaltassal pedig intzmnyes szerepe is dramaian
meggyengult.
Annak konkrt apropoja, hogy a tmat szoba hozzuk nem mas,
mint az a tny, hogy a magyar designertarsadalom egy jelents r-
sze fknt a szocialista nagyiparhoz egykor tbb szalon kapcso-
lodo ipari formatervezk zme mg ma is gy latja, hogy tar-
sadalmi megbecsultsguk s szerepuk rdemben cskkent a rend-
szervaltozassal, s e szerepvesztst egyrtelmen a magyar gazdasag
dramai szerkezetvaltasahoz, a liberalizacios, privatizacios s dere-
:ooe, ,e:. l. iu a RenJ::er+o|o: : neJ:o|:: {orroJo|on cim rszt,
uo., 8,e.
Kevesen tudjak, de ami a szervezeu munkaer szamat illeti, europai
sszehasonlitasban Magyarorszag bir az egyik leggyengbb mutatoval,
hogy most a tarsadalmi kohzio jelents hianyanak mas szempontjait ne
is emlitsem. A szovjet blokkban meghatarozo |e:eu ::oc:o|::nv: fel-
bomlasztasa a nyilt politikai clok melleu elssorban a nyugat-europai
jolti modell ellen iranyult. V. Szalai lrzsbet, A: v]|o:o|::nv: : on:
vono ]o|e, Bp. (Uj Mandatum Knyvkiado), :ooe, 11.
1o
gulacios folyamatok felemassagahoz, s kulnsen az ipar lepuls-
hez ktik.` Kzuluk nem kevesen ltk at azt a traumat, amikor az
j nyugati tulajdonos szo nlkul lecserlte ket mondvan, hogy
szakmailag inkompetensek sajat tervezire, akik azonban egyal-
talan nem bizonyultak felkszultebbnek az idk soran. lhhez jarult
mg az a szociokulturalis jelensg is, amit publicisztikai lendulet-
tel a Gorenje-turizmus lozoajanak nevezhetunk. lnnek lnyege,
hogy a hazai vasarlok Nyugat-maniajukban teljes mrtkben bi-
zalmatlanokka valtak a hazai termkek irant. lzek a termkek term-
szetesen korantsem voltak hibatlanok, am sok esetben joval inkabb
a markazas s az ahhoz kapcsolodo fogyasztoi mitoszok hianya teue
azokat valojaban versenykptelenn a vagy targyaiknt (Adrian
lorty) funkcionalo nyugati termkekkel szemben, semmint valodi
kvalitasaik. lz a tendencia kulnsen a haztartasi cikkek csomago-
lastervezsnek (pacage design) teruletn volt szembetn. Hogy
prozaian fogalmazzunk, a magyar csalamads hamburger eslyte-
len volt a mekdonaldizacioval (McDonaldization) szemben. Aki
ou volt a Rgiposta utcai els magyar McDonalds-uerem megnyi-
tasakor a kilomtereken at kigyozo sorokban, tudja, mire is gondol-
hauak a honi termktervezk, amikor sajat tarsadalmi legitimacio-
juk megszntrl szoltak. Nem krds ugyanis, hogy az egyre izmo-
sodo magyar fogyasztoi tarsadalom szivacsknt szivta fel az orszag-
ba beznl, sokszor odahaza mar eladhatatlan, a tltermels soran
felhalmozodou, harmadosztaly nyugati termkeket.
Noha b kt vtizede zajlik immar, a hazai designkultrat tulaj-
donkppen mg ma is a rendszervaltozas folyamata hatarozza meg
a leginkabb. Amennyiben ugyanis pozitiv rtelemben valoban meg-
trtnt a rendszervaltas hiszen a jogallamisag objektiv felttel-
rendszerei, a magantulajdonra pul piacgazdasag, a tbbpartrend-
szer parlamentarizmus vagy pp a szabadsagjogok biztositasanak
objektiv kvetelmnyei immar jo ideje adouak , ugyanakkor azon-
` Szentpteri, A |oror: Je::gn J:|enno: A: :orn+::e +o|o:o ::e
ree o: oo|o|v|o +::vo|:: |v|vro|on, i. m., passim.
11
ban a mentalis, avagy kulturalis rtelemben veu nagy atalakulas
mgis csak igen lassan latszik megvalosulni. St egyesek szerint
mara kifejezeuen anomikus tarsadalmi viszonyok alakultak ki Ma-
gyarorszagon az elvart europer, illetve globalis rtkrendszerek s
a tnylegesen tapasztalhato mindennapi gyakorlat kzu. Minden
jel szerint az egyik legkomolyabb csalodast a baloldali rtkek tel-
jes kr devalvacioja okozta, amely elssorban nem a tarsadalom-
nak a Kadar-korszakkal valo latszolagos szembenallasabol kvetke-
zeu, hanem abbol, amiknt a politikai baloldal lemondou a rend-
szervaltas idejn igrt szocialis piacgazdasag eszmnyrl, s szinte
teljes mrtkben a neoliberalis globalizacio |o:::e:{o:re programjat
teue magava. lz a fordulat nem csupan a kzssgorientalt ter-
vezi auitdnek nem kedvezeu Magyarorszagon, de lnyegben a
designerek tarsadalma a szocialista nagyiparhoz ktd, kulturalis
rtelemben igen befolyasos generaciojanak talajvesztst is eredm-
nyezte, amennyiben a gazdasagi szerkezetvaltas soran az ipari for-
matervezknek munkat ado magyar ipar gyakorlatilag teljesen meg-
sznt ltezni.
Kornai Janos, M: ]e|en o renJ::er+o|o:' S:oc:o|::nv:, |o:o|::nv:,
Jeno|roc:o : renJ::er+o|o:. N,o|c onv|non,, Bp. (Akadmiai), :oo,,
11:1,.
Jakab Gyrgy, G|o|o|:: |:|+o:o| : o nog,or ::|o|orenJ::er Jakab
Gyrgy-Varga Auila, A {ennor|oo:og eJogog:o]o, Bp. (lHarmauan),
:oo,, ,1, (lenntarthatosag s globalizacio, ).
A rendszervaltozas els vtizede kvetkezmnyeinek arnyaltabb, s a
designpromotr helyzetbl rtheten kvetkez optimistabb term-
szet vizsgalatat l. Poharnok Mihaly, A Je::gn |e|,:ee : {e]|e:::
ne| |e|e:ge: Mog,oror::ogon. O:::eg: onv|non, o zoo:. +: |v
oo:ro| A Je::gn |e|,:ee : {e]|e:::ne| |e|e:ge: Mog,oror::o
gon, szerk. Kapitany Agnes s Poharnok Mihaly, Bp. (Magyar lpar-
mvszeti lgyetemMagyar Szabadalmi Hivatal), :oo1, ,:. A szo-
cialis piacgazdasag elve termszetesen a tervezeu Fvroo: A||onon,
(TCl) rszt is kpezi Te Union shall work for the sustainable de-
velopment of lurope based on balanced economic growth and pri-
ce stability, a highly competitive social market economy, aiming at
1:
A tarsadalmi szerepveszts s a szakmai identitasvalsag gyak-
ran jar egyuu annak hangoztatasaval, hogy a magyar designnak
vgleg lealdozou, ami a szocializmusban sem mkdu mindig vi-
lagszinvonalon, de legalabb rdemben ltez, intzmnyesult szak-
ma volt valos piaci kapcsolatokkal igaz ugyan, hogy dnten a
ltezeu szocializmus keretein belul. A letnt aranykor iranti nosz-
talgia aztan nem ritkan parosul azzal a krdssel, mit is tesz a rgi
szakma fknt az egyetemek vilagaba visszahzodo megmaradt
rsze a magyar design jboli felviragoztatasart ` A krdsre pedig
rendszerint az immar szlogenn valt, lemondo fordulat a valasz ahol
nincs ipar, ou design sincs! lz a szemllet oly ers, hogy a atalabb
generacio tagjai is gyakran magukva teszik, holou e generacio mar
teljesen mas szociokulturalis kzegben nu fel, s teljesen mas pia-
con keresi a kenyert vilagszerte, mint a nagygeneracio tagjai teuk
a rendszervaltas elu idehaza. Az j generaciok mar tudjak, hogy
elbe kell menniuk a tarsadalmi megrendelsnek, st ha tetszik,
ha nem a fogyasztoi tarsadalomban meg kell tanulniuk az ignyek
felkeltsnek trukkjeit is. k kulhoni tanulmanyok utan, s nem
ritkan nemzetkzi munkatapasztalatokkal a zsebukben ugyanak-
kor arra is kpesek lehetnek, hogy tehetsguket ne csupan az j
uzletek (new business) s piacok megteremtsben, hanem immar
jbol a valodi tarsadalmi megrendels (social demand) megszolal-
tatasaban s kielgitsben kamatoztassak azt.
Abban, hogy megrtsuk, mirt is tnt el Magyarorszagrol az ipar
s a hozza kapcsolodo innovacioigny, nem csupan a mar jol ismert,
s sok szempontbol igaz, a volt hazai ipar egykori korszertlensgt
emleget szrevtelek segithetnek, hanem a globalis stratgiai me-
nedzsment alapelveinek s altalaban a globalizacio fbb sszefugg-
full employment and social progress, and a high level of protecti-
on and improvement of the quality of the environment. Treo, e:
o||::|:ng o Con::v:on {or Fvroe. 1e Un:on: o|]ec:+e:, Art. l-,
. Cf. http//eurlex.europa.eu/lexUriServ/lexUriServ.do`uriOJC
zcc.!1ccc11cc.clNPDl. legutolso hozzafrs :oo,-1:-1o.
1
seinek megrtse is. Nem igaz ugyanis, hogy ne leu volna mod arra,
hogy a honi vezet markakat gyarto cgek mint pldaul a Ganz
vagy az lkarusz privatizaciojuk soran olyan reformokon menje-
nek keresztul, amelyek azt eredmnyeztk volna, hogy a fejleszts
belertve a formatervezi munkat Magyarorszagon marad. lgyal-
talan nem vletlen azonban, hogy nem ez trtnt. A nyugati cgek
dnt tbbsgnek esze agaban semvolt az ilyen reformok keresztul-
vitele, hiszen ppen ellenkezleg, a potencialis konkurencia lepitse
volt a cl. Masfell azonban a krds alaposabb megrtshez nem
haszontalan atlatni azt sem, mi is a kulnbsg a multinacionalis ver-
seny s a globalis piaci verseny konguracioi kzu! Mig ugyanis a
ma mar rgen nem ltez, zart nemzeti piacokon, majd a multinaci-
onalis modellben a verseny a cgek kzu a nemzetgazdasagokban
folyt, addig a globalis stratgiai menedzsment koraban immar valo-
ban korlatlan globalis piaci versennyel van dolgunk. lz azt jelenti,
hogy a multinacionalis cgek koraban minden egyes nagy cg teljes
prolt piteu ki azokban a nemzetgazdasagokban, ahol jelen volt, s
a nemzeti piacon versenyzeu az allami, vagy az adou nemzetgaz-
dasaghoz ktd mas cgekkel. A globalis cgek azonban nem teljes
prollal lpnek be egy-egy bomlo nemzetgazdasagba, hanem csak
egy-egy cgszektorukkal, auol fuggen, hogy az adouorszagban mi-
lyenek az adozasi viszonyok, milyen a munkaerpiac, milyen helyi
nyersanyagbazisra vagy szellemi s infrastrukturalis potencialra le-
het ou szamitani. lz pedig azt jelenti, hogy az egyik orszagban csak
sszeszerel-uzemet telepitenek, mig a masikban csak egy adou al-
katrsz vagy szerszamgyartosorat s igy tovabb, a szellemi fejleszts
s a menedzsment pedig altalaban a kzpontban marad. Hogy proza-
ian fogalmazzak, ezrt nincs szuksg magyarorszagi tervezstdiora
pldaul a Suzukinal. Aki autot akar tervezni, s van elg tehetsge,
illetve batorsaga, szedi a satorfajat s elmegy Japanba, vagy ahol
l. lasserre, Philippe, G|o|o| Sroeg:c Monogenen, New York (Palgra-
ve Macmillan), :oo, ,1:. Arva laszlonak vagyok halas azrt, hogy a
knyvre felhivta a gyelmemet.
1
ppen a fejlesztsi kzpontot talalja. ldehaza s ezt a globalis c-
gek helyi vezeti unos-untalan elmondjak a mdiaban dntrszt
csupan olyan szakrtelmisgire van szuksg, aki felugyelni tudja az
sszeszerel uzem munkajat. Ne legyenek illzioink, a jelenlegi eu-
ropai unios innovacios trkpn ugyanis a kicsiny felvasarlopiac s
a kicsiny sszeszerel uzem szerept tudjuk csupan betlteni ! S ez
sem tart felttlenul rkk, hiszen a tkemenekuls mindig feltte-
lezi, hogy az sszeszerel uzem is tovabballhat olyan orszagokba,
ahol kisebb az adoprs s olcsobb a munkaer. lzrt van, hogy pa-
radox modon a nemzetallamok kormanyai allami tamogatast nyj-
tanak s mess adokedvezmnyeket biztositanak a globalis cgeknek
annak remnyben, hogy azok majd munkahelyeket teremtenek az
orszagban. Szamtalan olyan trtnetet ismerunk azonban, melyek
azt mutatjak, nincs garancia arra, hogy az idealis felttelek kzu
ltreju uzembe aztan ne olcsobb vendgmunkasokat hozzanak be,
illetve sajat szakrtelmisgieket. A magyar design felviragoztatasa
tehat nemigen ktdhet biztonsaggal a magyar ipar fellesztshez,
mikppen abban sem hihetunk, hogy a centralis kapitalizmus orsza-
gaiban mkd allami designpromocios intzmnyektl hirdeteu, s
idehaza kritika nlkul atveu modell szerint a kis s kzpvallalkozoi
rteg designtudatossa ttele majd fellnkiti a magyar gazdasagot.
lbben mar csak azrt sem hihetunk jelenleg, mert a magyar KKV-
szektor dramai allapotban van, a megszoritasok ugyanis szinte telje-
sen megbnitouak a hazai vallalkozok e rtegt, s az elmlt vekben
hossz id ota elszr tbb vallalkozas sznt meg, mint amennyit
ltesiteuek. llyen csdhelyzetben amelyhez hozzajarul mg, hogy
a KKV-szektor innovacios s menedzsment-potencialja a nullahoz
tendal nemzetkzi felmrsek szerint egszen mas tjat kell kifun-
dalni a hazai design promotalasanak s megjitasanak. Az egyik
lehetsget a befogado tervezst (inclusive design) altalanos ter-
A Co{oce Hvngor, s A: U:|euor: cim magazin felmrsrl l. S:o:
|:: :gr:: o onnon vno or::ogo|on, lndex, :ooe. december 1. http
//index.hu/gazdasag/magyar/cefce1z1./.
1,
vezi paradigmava magasztosito, a kzssgi gazdasagi fejlds
(community economic development, ClT), illetve a fenntarthato
kzssgi fejlds (sustainable community development, SCD) el-
vt rvnyesit befogado politikaban latom.
Hogy tisztabban lassuk tehat a magyar design helyzetnek val-
tozasat a rendszervaltozas kt vtizedben, rdemes a globalizacio
nhany fontosabb fogalmat szemugyre venni. Mindjart rdemes az
alapfogalmakat tisztazni. lassuk, hogyan is teszi ezt az elz feje-
zetben mar idzeu nmet szociologus s globalizaciokutato, Ulrid
Bec, aki M: o g|o|o|::oc:o' cim alapmvben a kvetkezkppen
kulnbzteti meg a g|o|o|::nv:, a g|o|o|:o: s a g|o|o|::oc:o fogal-
mait
A g|o|o|::nv:on azt rtem, hogy a vilagpiac elnyomja, illetve fel-
valtja a politikai cselekvst, azaz a vilagpiac uralmanak ideologiajat,
a neoliberalizmus ideologiajat. lz az ideologia monokauzalis, kono-
mikus, a globalizacio sokdimenzionalitasat egyetlen dimenziora kor-
latozza, a gazdasagi dimenziora, amelyet raadasul linearisan kpzel
el, s az sszes tbbi dimenziot mint az kologiai, kulturalis, po-
litikai, civiltarsadalmi globalizaciot csak a vilagpiac rendszernek
alarendeltjeknt hozza szoba, ha egyaltalan emliti [] Aglobalizmus
ideologiai magja abban all, hogy az els modernizacio keretei kzu
ltez alapvet kulnbsget, a politika s a gazdasag kzui kulnb-
sget most likvidaljak. lltereldik a gyelem a politika kzponti fel-
adatarol, vagyis a jogi, tarsadalmi s kologiai keretek kijellsrl,
amelyek kzepeue a gazdasagi tevkenysg egyaltalan lehetsges s
legitim, vagy pedig akadalyokba utkzik. A globalizmus azt a kpze-
tet kelti, hogy egy olyan komplex puletet, mint Nmetorszag tehat
az allamot, a tarsadalmat, a kultrat, a kulpolitikat gy kell vezet-
ni, mint egy vallalkozast. lbben a felfogasban a gazdasagi dolgok
imperializmusarol van szo, amelyben a vallalkozasok olyan keret-
l. errl rszletesebben iu a Be{ogoJo eg,een cim fejezetet.
1e
feltteleket kvetelnek meg, amelyek kzu cljaikat optimalizalni
tudjak.'
A piaci fundamentalizmust rvnyesit, a globalizacio minden mas
dimenziojat korlatozo neoliberalis g|o|o|::nv::o| szemben
A g|o|o|:o: azt jelenti, [hogy] mi nor rgoo +:|ogor:oJo|on|on
|vn|, mgpedig abban az rtelemben, hogy mar csak kcio a zart
trsgek kpzete. lgyetlen orszag s egyetlen csoport sem tud n-
magaba zarkozni. lgymassal utkznek kulnbz gazdasagi, kultu-
ralis, politikai formaciok, s jra be kell bizonyitani az eddig maga-
tol rtetd dolgok jogosultsagat, mg a nyugati modellt is. lbben
a megkzelitsben a

vilagtarsadalom alau a tarsadalmi kapcsola-


tok sszessgt kell rteni, melyek nemintegralhatok a nemzetallami
politikaba, vagy azzal nem hatarozhatok meg (nem denialhatok).
lbben a folyamatban a (nemzeti mdiumokon keresztul megjeleni-
teu) nmeghatarozasnak kulcsszerepe van, mgpedig gy, hogy a
vilagtarsadalom fogalman (szkebb rtelemben) (politikailag is re-
levans) operativ kritriumot kell rtenunk , egy r:|e|, ree:+
vilagtarsadalmat. A krdst, hogy mennyire ltezik ilyen vilagtarsa-
dalom[] empirikusan gy lehet megfogalmazni, hogy a vilag npei
s kultrai szreveszik-e kulnbsgeik egymasra gyakorolt hatasat,
s mennyire lesz relevans viselkedsukkel ez a vilagtarsadalmi n-
meghatarozas. A

vilag a

vilagtarsadalom szokapcsolatban ennek


megfelelen J:erenc:o, :o|{|e:ge jelent, a

tarsadalom pedig :n
egro|o|on:ogo, gy hogy [] a vilagtarsadalmat az eg,:g n||v|:
:o|{|e:g|n kell felfognunk.''
' Bec, Ulrid, M: o g|o|o|::oc:o' A g|o|o|::nv: +eJ:e: Vo|o::o| o g|o
|o|::oc:oro, i. m., 18. A globalizmus egydimenzionalis karakternek ala-
pos kritikajat l. A g|o|o|::nv: +eJ:e: cim rszben, uo., 1:,1,. V.
mg Stiglitz, Joseph l., F|re o no::o||o| ! A +:|oro: |:|enc+ene: +e|.
A +:|og eJJ:g: |egro:ero|o|| : +ne| v] ornee, ford. Gavora Zsu-
zsanna, Bp. (Napvilag Kiado), :oo,, :e,:,e. Altalaban l. U, Ag|o|o|::o
c:o +::::o::ogo:, ford. Orban Gabor s Gavora Zsuzsanna, Bp. (Napvilag
Kiado), :oo.
'' Uo., 1,.
1,
A rendkivuli mrtkben sokszin s integralatlan vilagtarsadalom
allapotat leiro g|o|o|:o: fogalmaval szemben az ezt a allapotot meg-
hatarozo folyamatokra koncentral a g|o|o|::oc:o fogalma
A g|o|o|::oc:o ezzel szemben a {o|,onoo|o jelenti, melyek soran a
transznacionalis szereplk hatasara a nemzetallamok tekintlye meg-
rendul, korlatozodik szuverenitasuk s hatalmi eslyeik, j szerkeze-
tekbe rendezdnek orientacioik, identitasaik s halozataik.'
Pierre Bourdieu 1,,e-os, az elz fejezetben mar ugyancsak meg-
idzeu, a globalizacio s a jolti tarsadalom eslyeirl szolo athni
beszdben a globalizaciot mitoszknt hatarozza meg, mgpedig a
szo szigor rtelemben, amennyiben az befolyasos diskurzust je-
ll, olyan beszdmodot, amelyik jelents tarsadalmi hatalommal bir
s mar-mar hitbli meggyzdst felttelez. A francia szociologus
szerint a globalizacio mitosza a legfontosabb neoliberalis fegyver a
jolti tarsadalom eszmjvel szemben, s ez a mitosz legitimalja azo-
kat az j kelet valtozasokat a nemzetkzi munkaerpiacon, ame-
lyek a kapitalizmus trtnetnek legrosszabb idszakait idzik fel.
Altalanos rtelemben a neoliberalizmus egy nagyon ravasz s na-
gyon modern jracsomagolasa a legrgibb kapitalizmus legrgibb
eszminek.'` Bourdieu megallapitasaval rokon, amit az alternativ
Bill Gates-knt elhiresult Ridard M. Stallman a GNU s a lree
' Uo.
'` lve used the word globalization. lt is a myth in the strong sense of the
word, a powerful discourse, an :Je {orce, an idea whid has social force,
whid obtains belief. lt is the main weapon in the baules against the
gains of the welfare state. luropean workers, we are told, must compete
with the least favoured workers of the rest of the world. Te workers
of lurope are thus oered as a model countries whid have no mini-
mum wage, where factory workers work twelve hours a day for a wage
whid is between a quarter and a nh of luropean wages, where there
are no trade unions, where there is dild labour, and so on. And it is
in the name of this model that exible working, another magic word of
neo-liberalism, is imposed, meaning night work, weekend work, irregu-
lar working hours, things whid have always been part of the employers
18
Sonware loundation alapitoja egy magyar hetilapnak nyilatkozou
Budapesten jartakor
Nzze, a mai kapitalizmus egszen mas, mint amilyen a mlt sza-
zad hatvanas veit kveten volt pldaul, s ez egy sokkal rosszabb
valtozat sajnos. Olyan, amelyik eltri a monopoliumokat, amelyik
megengedi a cgeknek, hogy befolyasoljak a kormanyokat szemben
a demokraciaval, melyben a np valasztoua kormanyok dolgozzak
ki a trvnyjavaslatokat, amelyeket aztan a parlament szavaz meg a
kzssg rdekben. Ma a multinacionalis vallalatok arra knysze-
ritik a kormanyokat, hogy azok azt mondjak a npnek nincsenek
jogaitok, meg kell hajolnotok a vallalatok akarata elu. Az orszagok
kormanyai gyakorlatilag egyre inkabb a multik kiszolgaloiva valnak.
Ugy vlem, ez nem jellemz a demokraciara, s ezrt nem tartom jo
fejlemnynek. Vgs soron tehat azt tartom, hogy a demokracia v-
delmben vissza kell vennunk azt a hatalmat a vallalatoktol, amit az
elmlt nhany vtizedben megszereztek maguknak.'
dreams. ln a general way, neo-liberalism is a very smart and very mod-
ern repacaging of the oldest ideas of the oldest capitalists. Bourdieu,
Pierre, 1e M,| o{ G|o|o|::o:on onJ |e Fvroeon Ve|{ore Soe, i. m.,
. A no:: eredeti rtelmben egybknt csak trtnetet, fabulat jelent,
az eul az elsdleges jelentsi siktol valo eltrst tekinti a francia szocio-
logus szigorbb rtelmezsnek, melyben a mitosz manipulativ mest s
a hozzakapcsolodo beszdmodot jelenti.
' Szentpteri Marton, A::o|oJ:og rogron]o. R:dorJ M. So||non, o GNU
: o Free So[+ore FovnJo:on o|oo]o, Magyar Narancs, :oo. jnius 1,.,
:,. lz az a krdskr, amit az els Clinton-adminisztracio munkaugyi
minisztere, Robert B. Reid, megvilagito ervel targyal S:ver|o:o|::
nv:. A: v:|e, o Jeno|roc:o : o n:nJenno: |e oo|o|v|o:o c. knyv-
ben [ford. Bernyi Gabor s Boris Janos, Bp. (Gondolat), :oo,.] Hatalom
nlkul hogyan lehet hatalmat szerezni ` teuem fel Stallmannak a kr-
dst, aki erre igy valaszolt Amit mond, ram egsz biztosan nem vonat-
kozik! ln nem kritizalni, hanem megvaltoztatni akarom a dolgokat. Ne-
kem szemlyesen nincs ugyan hatalmam, de a szabad szonverkzssg
rendelkezik bizonyos mrtk befolyassal azok rvn, akik alkotjak. Ma
tbb tizmillioan dolgoznak a vilagban szabad operacios rendszerekkel,
1,
Stallman globalizacio-meghatarozasa is gyelemremltoan pontos,
s szamos flrertst eloszlatni kpes mozzanatot tartalmaz
llszr is, ha gy beszlnnk a globalizaciorol, mintha az valami
rossz dolog volna, tlsagosan leegyszersitennk a krdst. A globa-
lizacionak nagyon sokfle formaja van ugyanis. Amit ma a legtbben
a globalizacio szoval jellnek, az nem mas, mint az uzleti hatalom
globalizacioja. Marpedig ez rossz dolog, hiszen az uzletnek egyalta-
lan nem kellene hatalommal birnia! Sem lokalis, sem globalis rte-
lemben nem szerencss, ha az uzlet sszefonodik a hatalommal. Nos
tehat, minl jobban globalizaljuk ezt a mar helyi szinten sem kiva-
natos dolgot, az annal rosszabb lesz termszetesen vilagmretekben.
lz az, ami ellen egyre tbben kuzdenek mostanaban, s ezzel a kuz-
delemmel mellesleg n is egyetrtek! De a globalizacionak rengeteg
mas formaja is van. lu van mindjart a szabad szonver pldaul, ez az
nkntes egyuumkds elvnek globalizacioja tulajdonkppen. A
szabadsag globalizacioja, masok szabadsaganak tiszteletben tartasa
globalis mretekben. Marmost ez jo dolog. lmmar teljesen termsze-
tes, hogy olyan szabad szonvereket hasznalunk, melyeket kulnfle
fldrszek programozoi fejlesztenek, s kulnfle kontinensek lakoi
hasznalnak fel. Amikor tehat azrt dolgoznak egyuu a kontinensek
programozoi, hogy knnyebb tegyk az emberisg lett, akkor jo
rtelemben beszlhetunk globalizaciorol. ln tehat nem a globaliza-
cio ellen lpek fel, hanem az uzleti hatalom globalizacioja ellen! S
a flrertsek elkerulse vgeu azt is leszgeznm, hogy n nem az
uzlet, s az uzletemberek ellen szolok, hanem az uzlet s a hatalom
sszefonodasat biralom, s az ellen teszek a szabad szonver segitsg-
vel.'
Stallman ugyan nem hasznalja Bec fogalmait, de fentebbi idze-
teiben egyfell a globalizmust a globalizacio neoliberalis valfajat
biralja, illetve azt az ehhez szorosan kapcsolodo jelensget, amit
s a szabad szonverek e hivei tovabbra is szabadon szeretnk hasznalni
a szamitogpeiket, tehat a maguk eszkzeivel, meggyzdsem, mindent
meg is tesznek majd e cl elrsrt. Uo.
' Uo.
1o
Beckzveteu politizalasnak (Subpolitisierung) nevez, s ezzel a fo-
galommal arra utal, hogy a vilagot rdemben meghatarozo globalis
gazdasagi s politikai folyamatok immar jo ideje a parlamentektl, a
kormanyoktol s a polgari nyilvanossagtol fuggetlenul mkdnek.'
A kormanyok, a parlamentek s a nyilvanossag hata mgu zajlo
kzveteu politizalas nem mindenkit aggaszt a vilag tervezi kzul,
a holland kortars pitszet egyik legmeghatarozobb guraja, Wiel
Arets pldaul meglehets szenvtelensggel nyilatkozik a krdsben,
mindennem felhaborodas vagy tiltakozas nlkul
A demokracia fantasztikus, az egyik jelenkori hatranya azonban,
hogy senki sem mer tbb dntseket hozni ! ln egy igazi demok-
rata vagyok, de nha valakinek fel kell allnia, s dntenie kell ! ls
ezt manapsag mindssze egyetlenegy cg is megteheti. Talan vgul a
nagy multinacionalis cgek, mint a Siemens, fogjak megmondani ne-
kunk, varosaink hogyan lesznek egymassal sszektve. lgyetlenegy
' A globalisan mkd gazdasag megrenditi a nemzeti gazdasagok s a
nemzeti allamok alapjait. lzaltal kibontakozik egy j mret s belat-
hatatlan kvetkezmny kzveteu politizalas [Subpolitisierung]. Arra
megy ki a jatk, hogy az j krben a rgi akadkoskodot, a munkat
elegansan a trtnelem mellkvaganyara toljak, de leginkabb arra, hogy
felmondjanak az eszmei totalis-kapitalizmusnak, ahogy Marx az o||o
no nevezte, tovabba arra, hogy kiszabaduljanak a munka s az allam
1,. s :o. szazadban kialakult szoritasabol. Bec, M: o g|o|o|::oc:o', i.
m., 1o. Hangslyozzuk mindez anlkul zajlik, hogy az ugyek a parla-
ment el kerulnnek, s ou megvitatnak azokat, kormanyzati dntsek
nlkul, mg a nyilvanossag elu zajlo vitakra sincs szuksg. Mindez iga-
zolja a kzveteu-politika [Subpolitik] fogalom hasznalatanak jogossa-
gat, amely nem sszeeskuvs(elmlete)t jelent, hanem a politikai rend-
szeren v| ltez cselekvsi s hatalmi eslyeket, melyek hozzanuek a
vilaggazdasagi mretekben tevkenyked vallalkozasokhoz. Megsznt a
hatalmi egyensly, amely a modernizmus els ipari tarsadalmi valtoza-
taban megktu hatalmi szerzdsen alapult, s a kormany, parlament,
a nyilvanossag s a trvnykezs |oo nogou atkerult a gazdasag sze-
replinek :o]o |e:e|:|e. Uo., 1:.
11
cg elg lehet ehhez a dntshez! ls ez egyaltalan nem a demokra-
ciarol szol ! lpsrl-lpsre a Philips, a Sony, vagy a Shell sokkal
fontosabba valnak, mint az USA elnke, vagy pp a svd kiraly. Meg
kell rtenunk, hogy a vilag vszazadokon at kiralyok s papak uralma
alau allt, a kzeljvben pedig a multik igazgatoi uralkodnak majd.
Demokracia ez a hagyomanyos rtelemben` Nem! Talan jra kell
rtelmeznunk a demokracia fogalmat is. lgy rendkivul izgalmas vi-
lagban lunk, egy b vtizeddel a kommunizmus bukasa utan nem
lehetunk biztosak a jv tarsadalmi berendezkedsben. Talan egy
j formaja a kapitalizmusnak, talan egy j formaja a kommunizmus-
nak, ki tudja` De egy dolog biztos, gy tiz ven belul a vilag teljesen
megvaltozik majd.'
Nem vagyok meggyzdve arrol, hogy interjalanyom allaspontjat
osztanom kellene, s nem is teszem, meggyzdsem ugyanis, hogy
amirl Aretz beszl, az csak a keveseknek lesz jo igy pldaul az
Aretz-rang sztardesignereknek , am a vilag nagyobbik rsznek
az Aretz leirta izgalmas vilag nem sok jot igr.
Mint mar utaltam ra, Bourdieu a neoliberalis globalizaciot mi-
tosznak tekinti, s beszdnek leginkabb gyelemre mlto rsze ppen
azzal foglalkozik, hogy ez a mitikus beszdmod hogyan szerez befo-
lyast az emberek kzu. A francia szociologus szerint a kulcs abban
a jelkpes sulykolasban (symbolic inculcation) keresend, amelyik
elhiteti az emberekkel, hogy a neoliberalis globalizacionak nincs al-
ternativaja.' lbben a sulykolasi munkaban elssorban a mdiar-
' Szentpteri Marton, Fvroo v] r|re +on ::v|:gvn|!, Oc1ocox
ord:ecvre&Je::gn, :oo/, e1.
' lverywhere we hear it said, all day long and this is what gives the
dominant discourse its strength that there is nothing to put forward
in opposition to the neo-liberal view, that it has succeeded in presenting
itself as self-evident, that there is no alternative. lf it is taken for granted
in this way, this is a result of a whole labour of symbolic inculcation in
whid journalists and ordinary citizens participate passively and, abo-
ve all, a certain number of intellectuals participate actively. Against this
permanent, insidious imposition, whid produces, through impregnati-
1:
telmisg, illetve bizonyos szam klasszikusabb rtelemben veurtel-
misgi vesz rszt megjegyzem, olyan gurak, mint pldaul Aretz is
fentebbi nyilatkozataban. Bourdieu szerint kuln gyelmet rdemel
az a sajatos n,e|+, amelyik a sulykolast mkdteti. lz a nyelv eu-
fmizmusokkal rakou, s olyan konnotaciokkal, asszociaciokkal telt,
amelyek azt a benyomast keltik, mintha a neoliberalis uzenet a sza-
badsag egyetemes uzenete volna. Gondoljunk csak a jol ismert hivo-
szavakra, mint pldaul a exibilitas vagy a deregulacio!' A francia
szociologus angol pldakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a Tat-
derizmust sem Mrs. Tatder talalta ki (Tatderism was not in-
vented by Mrs Tatder). Annak ltfeltteleit igen befolyasos rtel-
misgiek teremteuk meg a mdia eszkzeivel. lbbl a nzpont-
bol rdemes egy pillantast vetni a hazai helyzetre, iu mindazok
szamara, akik kvetik a mediatizalt politika esemnyeit bizony a
fentebb elmondouak szinte mind igen ismersen hangoznak. Sza-
lai lrzsbet rtelmisgtipologiaja, illetve az jkapitalizmust rtkel
knyvnek az rtelmisgi piacra iranyulo elemzse segit arnyal-
ni Bourdieu szrevteleit.' A jeles magyar gondolkodo szerint ma
rdemben ngy tipusa van a magyar rtelmisginek a legnagyobb
befolyas, de legfelszinesebb mdiasztar, a szakmai berkekbe m-
lyen visszahzodo szaktudomanyos rtelmisgi, s a pnzrt vg-
s soron barmit elvallalo szolgaltato rtelmisgi. A negyedik tipus
pedig olyan, aki jol akar lni, kreativ s komoly tudomanyos ig-
nyei is vannak, ezek Szalai szerint megharomszorozzak rtelmisgi
on, a real belief, it seems to me that researders have a role to play. lirst
they can analyse the production and circulation of this discourse. Bour-
dieu, 1e M,| o{ G|o|o|::o:on onJ |e Fvroeon Ve|{ore Soe, i. m.,
:8.
' Uo., 1.
Te ground had been prepared over a long period by groups of intel-
lectuals most of whom wrote columns in the leading newspapers. Uo.,
o.
' V. Szalai, A: v]|o:o|::nv: : on: vono ]o|e, i. m., 1o,11:. Az
rtelmisgi piac szerkezetrl l. uo. 1o, skk.
1
njuket. Mindezzel szemben Szalai a kritikai rtelmisg szuksges-
sgrl szol a fejezet konklziojaban. Olyan rtelmisgi tipust ir
le Szalai, aki sokban hasonlit a Horvath lvan vizionalta fuggetlen
rtelmisgire
Szuksg van fuggetlen rtelmisgiekre, nemcsak olyanokra, akiknek
szavara csupan a mguuk allo kapcsolati- s pnztke folytan -
gyelunk, nemcsak kijarokra, projektgazdakra, rdekrvnyesitkre
[] Szeretnm, ha maradnanak olyanok kzuunk, akik mg mindig
meg tudjak kulnbztetni a

jo-t a

sikeres-tl. Aki nagyvallalato-


kat, partokat, minisztereket akar sajat ugynkeiv megtenni, maga
valik azok ugynkeiv.`
A hazai sulykolasi stratgia egyik tipikus esete, hogy barkit, aki a
globalizaciokritika partjara all legyen akar Nobel-dijas tudos vagy
villanyszerel , vagy egyszeren csak komolyabban rdekldik a
tma irant, elbb lenz mosolygas vez, ksbb gyans megvilagi-
tasba kerul, egyesek egyenesen furcsallani kezdik viselkedst, majd
elbb-utobb elhangzanak az els sommas itletek, a Gazsi [ti. TGM]
megrult !, Chomsky nem normalis, Stiglitz komolytalan tipus
mondatok. Pierre Bourdieu-t, Ulrid Becet vagy Szalai lrzsbetet
sem kimli a hasonlo gyakran csak suuogo, gyakran azonban igen
Apiaci rtelmisggel szemben szuletik meg lassacskan a kritikai rtel-
misg cseklyke tabora. Szalai lrzsbet, A: v]|o:o|::nv: : on: vono
]o|e, i. m., 1o,. Rszletesen l. uo., 1o,11:.
` Horvath lvan, Mog,oro| Bo|e||en, Szeged (JATlPress), :ooo, 1,:o. A
kritikai rtelmisgi magatartasformajarol l. interjmat Donald Kelley-
vel, az Inerno:ono| Soc:e, {or Ine||ecvo| H::or, korabbi elnkvel a
Mog,or Noronc:ban Nemigen hiszek az objektivitasban, illetve a fug-
getlensgben, de gy hiszemaz rtelmisgiek, a tudosok [] kpesek vol-
nanak a szabadszasra [] Hogy kritikusak legyunk, s ne adjuk meg
magunkat a kortars politikai s uzleti erknek, gy gondolom, fontos esz-
mny, amit azonban nagyon nehz elrni. Hour|en noroJn:. Dono|J R.
Ke||e,, o Journal of the History of ldeas {::er|e::]e, Magyar Narancs,
:oo. lebruar 1,., ,.
1
hangos propaganda. Kztiszteletben allo, nagy tudas, sokat bi-
zonyitou emberekrl percek alau lesjto vlemnyek fogalmazod-
nak meg, illetve ezt kveten igen gyorsan eltnnek k a mdiabol
s a kzbeszdbl. A gondolkodni ksz, blcsnek lenni bator embe-
rek jussa a bagatellizalas, a semmibevtel s rosszabb esetben a kri-
minalizacio. A hangado neoliberalis rtelmisg igen kemny harci
eszkzket alkalmaz veluk szemben. legfkppen szellemi teljesit-
mnyuk elhallgatasat. ls ha ez mgsem sikerul, akkor kvetkezik
a stigmatizalas vagy szlsjobboldaliknt, vagy szlsbaloldaliknt
(de az is elfordul, hogy egyszerre mindkeuknt) blyegzik meg a
globalizaciokritikai mozgalmakhoz kapcsolodo rtelmisgieket, vli
Szalai lrzsbet is. lnnek az igen intenziv sulykolasi stratgianak
az eredmnye, hogy a neoliberalizmust vgul elkerulhetetlen szuk-
sgszersgknt (inevitability) latja a tbbsg.
Az elfeltevsek egsz tarhazat kezelik gy, mint magatol rtetd
evidenciakat kszpnznek veszik, hogy a maximalis nvekeds, s
ebbl kvetkezen a teljesitkpessg s a versenykpessg az egye-
duli s vgs clja az emberi cselekedeteknek, vagy, hogy a gazda-
sagi erknek nem lehet ellenallni. Vagy s ez egy olyan elfeltevs,
amely minden gazdasagi elfeltevs alapja [kszpnznek veszik] a
gazdasagi s tarsadalmi szfra radikalis sztvalasztasat is, ez utobbi
ugyeit elutasiton flredobva, rabizva azokat a szociologusokra.
Tipikus plda erre Szilagyi Katalin Stiglitz-recenzioja, l. U, }o:e| F.
S:g|:: A g|o|o|::oc:o : +::::o::ogo:, BUKSZ, :oo. nyar, 1:11:,.
Szalai, A: v]|o:o|::nv:, i. m. 1o.
Bourdieu, 1e M,| o{ G|o|o|::o:on onJ |e Fvroeon Ve|{ore Soe, i.
m., o.
A whole set of presuppositions is being imposed as self-evident it is
taken for granted that maximum growth, and therefore productivity and
competitiveness, are the ultimate and sole goal of human actions, or that
economic forces cannot be resisted. Or again a presupposition whid
is the basis of all the presuppositions of economics a radical separation
is made between the economic and the social, whid is len to one side,
abbandoned to sociologists, as a kind of reject. Uo., o1.
1,
Mindez kulnsen izgalmas a fenntarthato tervezs (sustainable
design) avagy a tervezs a fenntarthatosagrt (design for sustaina-
bility) eszmjnek szempontjabol, ennek ugyanis ppen az a lnye-
ge, hogy a fknt a gazdasagi, funkcionalis, eszttikai s biztonsa-
gi szempontokat szem elu tarto termktervezst (product design)
nem csupan az kologiailag rzkeny tervezssel (ecodesign) kap-
csolja ssze, hanem a tarsadalmi-etikai ha tetszik, humankologiai
szempontokat is rvnyesiti , a fenntarthato tervezs lnyege tehat
ppen az, hogy a gazdasagi, kologiai s tarsadalmi szempontokat
egysgben kezeli, a neoliberalis modell mar csak ezrt sem egyeztet-
het ssze a fenntarthatosag eszmjvel.
A globalizaciokritika tehat nem a globalitas tnyt vonja kt-
sgbe olyan abszurdum volna ez a mai vilagban, mint mondjuk,
ktsgbe vonni a leveg szuksgessgnek a tnyt , hanem a neo-
liberalis globalizacio, tehat a piaci fundamentalizmusra pit globa-
lizmus egyeduralmat biralja. A neoliberalis dogmatika elleni szel-
lemi kuzdelem Bourdieu szerint pldaul abbol is kiindulhat, hogy
az reektal a neoliberalis gazdasagi elmletek implicit megfontola-
saira. lel kell pldaul lpni az olyan gazdasagpolitikai trekvsek
ellen, amelyek a reformok tarsadalmi kvetkezmnyeivel egyalta-
lan nem trdnek. A munkanlkulisg, a szenveds, a betegsgek,
a nvekv ngyilkossagi rata, az alkoholizmus, a drog s a bn-
zs mind pnzbe kerul barmennyire is cinikusan hangzik mindez.
Azokkal szemben, akik kzmbsnek mutatkoznak az emberi szen-
V. Tisdner, Ursula, Sv:o:no||e De::gn onJ FcoJe::gn, i. m., 1,.
lconomic theory, when it assesses the costs of a policy, does not take ac-
count of what are called social costs [] All the critical forces in society
need to insist on the inclusion of the social costs of economic decisions in
economic calculations. Uo., ,. Giscard dlstaing pldaul mg pnzugy-
miniszterknt olyan lakasugyi politikat valasztou 1,,o-ben, ami hossz
tavon slyos tarsadalmi kvetkezmnyekkel jart, ki venn szre krde-
zi Bourdieu , a szociologusokon kivul, hogy egy tbb vtizeddel ezelui
rossz politikai dnts s kvetkezmnyei allnak a francia nagyvarosok
szuburban rgioinak lazadasai mgu` Uo.
1e
veds irant, ele racionalis rvek mozgositasara van szuksg, mar
csak azrt is, mert ezek a neoliberalizmus hiveinek rvei. lgy kifog-
hatjuk vitorlajukbol a szelet vagy maskppen fogalmazva, az orosz-
lant a sajat barlangjaban gyzhetjuk le.` A hatkonysag gazdasag-
politikajaval szemben tehat a boldogsag gazdasagpolitikajara van
szuksg.`'
Kulnsen fontos, amit beszdben Bourdieu az allam vissza-
fejldsrl (involution of the state) ir. Ne felejtsuk el, a beszd
1,,e-ban hangzou el, a mai Magyarorszagon azonban idszerbb,
mint valaha! A jolti funkciok teljes feladasa, az ngondoskodas
a tarsadalmi szolidaritast megcsfolo dogmajanak hirdetse, a reg-
resszio, melynek soran a szlogenekkel ellenttben nem egy szolgal-
tato allam jn ltre, hanem egy buntet allam (penal state), ame-
lyik csak a birsagok kiszabasaval, az adok behajtasaval s az ellen-
vlemnyen lvk elhallgauatasaval trdik, az elmlt idszak po-
` l think that, even if it may appear very cynical, we need to turn its own
weapons against the dominant economy, and point out that, in the logic
of enlightened self-interest, a strictly economic policy is not necessarily
economical in terms of the insecurity of persons and property, the con-
sequent policing costs. Uo., ,o.
`' More precisely, there is a need to radically question the economic
view whid individualizes everything production as mud as justice or
health, costs as well as prots and whid forgets that eciency, whid
it denes in narrow, abstract terms, tacitly identifying it with nancial
protability, clearly depends on the outcomes by whid it is measured,
nancial protability for shareholders and investors, as at present, or
satisfaction of customers and users, and more generally, satisfaction and
well-being of producers, consumers, and ultimately, the largest possible
number. Against this narrow, short-term economics, we need to put for-
ward an econon:c: o{ |o:ne::, whid would take note of all the prots,
individual and collective, material and symbolic, associated with activity
(sud as security), and also all the material and symbolic costs associated
with inactivity or precarious employment (for example, consumption of
medicines lrance holds the world record for use of tranquillizers.) Uo.
o.
1,
litikai esemnyeinek lauan nem alaptalanul jelent meg sokunk lelki
szemei elu, partallastol fuggetlenul.` Bourdieu szerint konzervativ
forradalom zajlik a vilagban, amelyik abban hasonlit a harmincas
vek Nmetorszagaban, vagy Reagan Amerikajaban, illetve Tatder
Nagy-Britanniajaban zajlo konzervativ forradalmakra, hogy a resta-
uraciot a neoliberalis globalizacio hivei is forradalomknt lauatjak,
a mostani konzervativ forradalom azonban csak abban kulnbzik
a rgebbiektl a francia szociologus szerint, hogy immar nem beszl
az eszmnyi mltrol, s nem trdik a fld s a vr dicsitsvel, il-
letve az agrar mitologiak ardaikus tmaival. lz az j konzervativ
forradalom a fejldst, az szt s a tudomanyt kulnsen a kz-
gazdasagtant tzi zaszlajara, hogy a restauraciot igazolja, mikz-
ben valojaban pusztan a radikalis kapitalizmusokra jellemz piaci
fundamentalizmus az egyetlen rdemi ideologiaja.`` Hogy ez a kon-
zervativ forradalom meg tudja tveszteni az embereket, annak az az
egyik f oka, hogy az j diskurzus nem idzi fel a o-as vek kon-
zervativ forradalmainak stilusat, lvn vgs soron a modernitas, s
modern tudomany zaszlaja alau mkd diskurzus noha hagyo-
manyainak valojaban sokkal tbb kze van a globalizmus elu a te-
repet elkszit, mindent relativizalni ksz posztmodernizmushoz.`
` Az allam involciojarol l. uo., : skk.
`` Tis new kind of conservative revolution appeals to progress, reason
and science (economics in this case) to justify the restoration and so tries
to write o progressive thought and action as ardaic. lt sets up as the
norm of all practices, and therefore as ideal rules, the real regularities of
the economic world abandonded to its own logic, the so-called law of
market. lt raties and glories the reign of what are called the nancial
markets, in other words the return to a kind of radical capitalism, with no
other law than that of maximum prot, an unfeuered capitalism without
any disguise, but rationalized, pushed to the limit of its economic ecacy
by the introduction of modern forms of domination, sud as business
administration, and tedniques of manipulation, sudas market researd
and advertising. Uo., ,.
` Te neo-liberal ideologues want us to believe that the economic and
social world is structured by equations. lt is by arming itself with ma-
18
A mdiauralom s a matematika mitosza hatarozzak meg azt a kon-
zervativ szociodiceat tehat, amelyik vgs soron immar harminc ve
az ideologiak vgt hirdeti, s Bourdieu mg leirhaua azt a lrancis
lukuyamatol szarmazo tzist is, mely egyual a trtnelem vg-
nek bekszntt is hirdeue, ez persze Seaule npnek (il popolo di
Seaule) 1,,,-es fellpsvel, a genovai szocialis forum katasztrofa-
javal, illetve fknt :oo1. szeptember 11-vel teljes kptelensgnek
bizonyult.` A globalizacio mitosza valojaban a konzervativ restau-
raciot igazolja, a korlatlan de racionalizalt s cinikus kapitaliz-
must Bourdieu szerint.` Mellesleg a globalizacio egy teruleten mar
korantsem csak vagy s mitosz, ez pedig a pnzugyi piacok vilaga,
vli a francia szociologus. A szamos jogi korlatozas megszuntets-
nek s a kommunikacios forradalomnak ksznheten valoban r-
gen ltre ju mar az egysges pnzugyi piac a vilagon. lz az egys-
gesuls azonban csak nhany kivalasztou orszag rdekeit szolgalja,
mely orszagok immar rdemben korlatozzak a tbbi orszag nemzeti
thematics (and power over media) that neo-liberalism has become the
supreme formof the conservative sociodicy whidstarted to appear some
thirty years ago as the end of ideology, or more recently, as the end of
history. Uo., ,.
` lukuyama, lrancis, 1e FnJ o{ H::or,', National lnterest, 1,8,/Sum-
mer. 18. Magyarul l. U. A orne|en +ge', Valosag 1,,o/, 1e1.
Konok lstvan forditasa. l. mg lukuyama, lrancis, A orne|en +ge :
o: vo|:o en|er, ford. Somogyi Pal laszlo, Bp. (luropa), 1,,:. A Seou|e
ne kifejezst napolyi falrkakrol idzem, a Seaule-ben 1,,,-ben ren-
dezeu WTO-tanacskozas elleni nagymret globalizaciokritikus tuntets
hivta fel elszr a vilag a gyelmt arra, hogy a globalizaciokritika a e8-
as mozgalmak ota nem tapasztalt mret tarsadalmi szervezdst jelent
immar. A Genovaban, :oo1 nyaran rendezeu Szocialis lorumot brutalis
rendrtamadasokkal vertk szt, a koniktusban halt meg a mozgalom
els martirja, Carlo Giuliani.
` Bourdieu, 1e M,| o{ G|o|o|::o:on onJ |e Fvroeon Ve|{ore Soe, i.
m., e.
1,
pnzugyi piacainak fuggetlensgt.` Olyan globalis pnzugyi szisz-
tma alakult ki, amelynek szuksgszersge s megkerulhetetlens-
ge immar valoban ktsgbevonhatatlan, mkdjn ez a szisztma
latszolag zkkenmentesen, avagy keruljn idnknt olyan vilag-
mret valsagba, mint manapsag.`
Bourdieu szerint ebben a helyzetben az allamszerepnek megr-
zse a legfontosabb feladat.` Annak az allamnak a vdelme, amelyet
kuls s bels erk folyamatosan tamadnak. Kivulrl a nemzetkzi
pnzugyi erk, belulrl pedig azok, akik egyuumkdnek ezekkel
az erkkel bankarok, pnzugyi szakemberek, a pnzugyminisztri-
umok burokratai. Az allampolgaroknak azonban mindenkppen r-
dekben all az allam vdelme, kulnsen ami annak tarsadalmi as-
` Tis unication of the nancial markets around a small number of
countries holding the dominant position reduces the autonomy of the
national nancial markets. Uo., 8.
` ln short, globalization is not homogenization, on the contrary, it is the
extension of the hold of a small number of dominant nations over the
whole set of national nancial markets. Tere follows from this a partial
redenition of the international division of labour, with luropean wor-
kers suering the consequences, seeing for example the transfer of ca-
pital and industries towards low-wage countries. Te international cap-
ital market tends to reduce the autonomy of the national capital markets,
and in particular to prevent nation-states from manipulating exdange
rates and interest rates, whid are increasingly determined by a power
concentrated in the hands of a small number of countries. National aut-
horities are subject to the risk of speculative assaults by agents wielding
massive funds, who can provoke a devaluation, with len-wing govern-
ments naturally being particularly threatened because they arouse the
suspicion of the nancial markets [] lt is the structure of the world-
wide eld whid exerts a structural constraint, and this is what gives
the medanism an air of inevitability. Te policy of a particular state is
largely determined by its position in the structure of the distribution of
nance capital (whid denes the structure of the world economic eld).
Uo., 8,.
` Uo., o.
1,o
pektusait illeti. Az allameszmjnek ez a vdelme a francia szociolo-
gus szerint azonban immar nem a nacionalizmustol nyer inspiraci-
ot, mint a Bectl fekete protekcionalizmusnak nevezeu globalizmus
elleni reakcioban. Szalai lrzsbet ezzel sszefuggsben egybknt
arrol ir, hogy az ersd nacionalizmus s jobboldali radikalizmus
elretrse a visegradi orszagokban sszefugg azzal, hogy ezek az
orszagok hatarozou neoliberalis reformokat hajtouak s hajtanak
vgre, raadasul a neoliberalis fordulatot a magukat baloldalinak tar-
to utodpartok s szvetsgeseik veznyelik le, s a valoban baloldali
ellenzknek ebben a helyzetben mondjuk ki, a baloldali rtkek
kisajatitasabol kvetkez teljes kr devalvaciojanak kvetkeztben
eslye sincs a megszervezdsre, a tarsadalmi elgedetlensg pe-
dig igy a jobboldal, st rosszabb esetben a szlsjobboldal csatornain
keresztul tr utat maganak.'
Bourdieu valojaban egy nemzetek feleui allamrol (suprana-
tional state) beszlt Athnban, ahol az allam egyetemes funkcioi
megmaradnak, de a nemzetallamisag negativ vonatkozasaira nincs
szuksg hat nem kellene-e harcolnunk egy olyan nemzetek feleui
allam megteremtsrt, amelyik viszonylag fuggetlen a nemzetkzi
s nemzeti politikai erktl s kpes megteremteni az europai intz-
mnyrendszer tarsadalmi dimenziojat ` krdezte Bourdieu hall-
gatosagatol Athnban. Trtneti rtelemben az allam a raciona-
lizacio eszkze volt, de mindig a hatalommal birok kezben. Hogy
egyszer s mindenkorra elkeruljuk ezt a veszlyt, nem elg csak a
brusszeli tednokracia elutasitasa. Olyan j nemzetkzisgben kell
gondolkodnunk, legalabb europai szinten, amelyik alternativat nyjt
a nacionalizmusba visszavezet regresszioval szemben, mely val-
sag egybknt minden europai allamot fenyeget valamilyen mrtk-
ben.` Mindez azt is jelenten, hogy olyan intzmnyeket hozzunk
Bec, M: o g|o|o|::oc:o', i. m., 11,.
' Szalai, A: v]|o:o|::nv:, i. m., 1o.
Bourdieu, 1e M,| o{ G|o|o|::o:on onJ |e Fvroeon Ve|{ore Soe, i.
m., 1.
` Uo.
1,1
ltre, melyek kpesek ellenallni a pnzpiac nyomasanak, s egyual
a nmet mszoval Regre:::on:+er|o jogi intzmnynek beve-
zetst is, amely tiltana a mar elrt szocialis jogok visszametszst
europai szinten. Szuksg van tehat egy j kritikai nemzetkzisgre
(genuine critical internationalism), amelyik valoban kpes fellpni a
neoliberalizmus ellen.
A beszdben vgul a posztmodern vilagnzet fentebb mar id-
zeu biralata kvetkezik s a neoliberalizmus lozoajanak rtkel-
se. Bourdieu szerint a neoliberalizmus valojaban egy sajatosan j
szociodarwinizmusra pul, e szerint a sikeresebb, a versenykpe-
sebb, a hatkonyabb mindig a jobb is. lz a kompetencia lozoaja
(philosophy of competence) vagy ideologiaja, mely szerint az tar-
tozik a dominans rteghez, aki kompetensebb, annak van munkaja
s kormanyoz, iranyit s tulajdonol a gyztesek s a vesztesek,
az urak s a szolgak j vilaga ez, az j arisztokracia felemelkeds.
Max Webert kveten beszl Bourdieu a privilegizaltak, az uralko-
do rtegek szociodiceajarol, amely szerint minden privilegizaltnak
szuksge van olyan teoretikus nigazolasra, amely a kivalasztousze-
rept igazolja, a neoliberalizmus szociodiceajanak lelke nem mas,
mint a kompetencia lozoaja. l szellemi nigazolas szerint a sze-
gny nemcsak erklcstelen, alkoholista s degeneralt, hanem idiota
is, hiszen belle hianyzik minden intelligencia. Holou a tarsadalmi
igazsagtalansagok s szenvedsek egy igen jelents rsze abbol fa-
kad, hogy rengetegen nemjutnak hozza a tanulas lehetsghez, ami
nemcsak a tarsadalmi sorsukat, hanemaz nmaguk sorsarol kialaki-
tou kpet is befolyasolja, ez az egyik oka annak, hogy az alaveteuek
altalaban passzivak s nehezen mobilizalhatoak sajat rdekukben.
Uo. 1:.
Competence is nowdays at the heart of that sociodicy, whid is accep-
ted, naturally, by the dominant it is in their interest but also by the
others. Uo., .
Te poor are not just immoral, alcoholic and degenerate, they are stupid,
they lac intelligence. Uo.
Uo. .
1,:
Mondanom se kell, hogy a befogadas lozoaja szemben all a
kompetencia lozoajaval, a befogado politika s legfontosabb esz-
kze, a befogado tervezs ppen abban rdekelt, hogy az egyetemes
participacio szellemnek jegyben a tarsadalom minl szlesebb r-
tegei rszesulhessenek a tarsadalmi javakbol, s a kzssgi let rt-
keibl, mert meggyzdsem, hogy csak egy igazsagos tarsadalom
tekinthet valoban fenntarthatonak. A befogado politika a felvi-
lagosodas harmas jelszavanak harmoniajat hirdeti, csakgy, mint
az jszocialista alternativa, melyrl Szalai lrzsbet ir. lgyik jelszo
sem lehet fontosabb a masiknal, hiszen egy ilyen hierardikus atren-
dezds mindig a tbbi, s vgs soron mindharom cl bukasahoz ve-
zeteu a trtnelem soran. A kommunista teljessgelvsg az egyen-
lsg jelszavanak szlssges tlhangslyozasaval nyomta el vgul a
szabadsagot s a testvrisg eszmjt. A neoliberalizmus azonban a
szabadsag fogalmanak tlhajszolasaval korlatozza az egyenlsg s
a testvrisg eszminek rvnyesulst, hiszen a vagyoni kulnbs-
gekbl kvetkez tarsadalmi leszakadas a jogegyenlsg eszmjvel
V. lanyi Andras, A {ennor|oo or:oJo|on. Bp. (lHarmauan), :oo,.
lanyi Andras [] igen szemlletesen fejteue ki, hogy szrny tarsadal-
mi s egyni tragdiak szuleuek akkor, amikor a szabadsag-egyenlsg-
testvrisg harmas jelszavat az egyik rtk kiemelsvel hierardiaba
rendeztk, vagy probaltak rendezni. lz maig hato, st jvbe mutato
igazsag. A szabadsag-egyenlsg-testvrisg a felvilagosodas polgariva
rekedt forradalmanak tbb uzenet jelszava. A kapitalizmus rvid in-
termezzokat kivve nem volt kpes megvalositani nemcsak egyuu a
harom rtket, de [] valojaban egyiket sem. [] Nem mas, mint a ha-
rom rtk sszetartozasanak s teljes egyenjogsaganak ttelezse az
jszocialista alternativa lnyege. Az jszocializmus, melynek a jelenlegi
tendenciakat elvetitve nincs humanus alternativaja, dinamikus, allando
bels koniktusokat hordozo tarsadalom lesz, a soha meg nem rkezs
allapota. Szalai, A: v]|o:o|::nv:, i. m., 1:,. Az jszocialista alterna-
tivarol rszletesen l. uo., 1:,1. l. mg lrzsbet, Szalai, 1e C|once:
o{ |e Ne+ Soc:o|:: A|erno:+e Soc:o|::n. An Ano|,::: o{ :: Po: onJ
Fvvre, Bp.New York (Central luropean University Press), e,,.
1,
all szemben, a tarsadalmi szolidaritas intzmnyeinek lepitse s
az ngondoskodas hamis, individualista hangoztatasa pedig egye-
bek melleu a testvrisg eszmjnek srulshez vezet.
A befogado politikahoz kthet befogado tervezs azonban ta-
mogatasra szorul. Sikeres bevezetsben nlkulzhetetlen lesz a ma-
gyar allami designpromocio szerepvallalasa gondolok iu els sor-
ban a Magyar lormatervezsi Tanacsra s a Design Terminal Kht.-ra
, miknt a honi mdia rszvtelt is nvelnunk kell a tma npsze-
rsitsben s rtelmezsben, fknt pedig az egyetemi oktatasban
kell minl nagyobb szerephez juuatnunk egybknt szamos euro-
pai unios rendelkezssel teljes sszhangban. A promocios szervek,
a mdia s az egyetemek egyuumkdse mindenkppen jelents
elrelpssel biztathat ezen a tren, hiszen ha a polgari nyilvanossag
berkeiben a befogado tervezs kellkpp ismeru lesz, gy a politi-
kai dntshozok a szuksges tarsadalmi szereplk nlkul a legtbb
esetben is csak formalisnak mondhato ignye az eurokompatibilis
politizalasra valoban tartalmassa valhat, s nem merul majd ki pusz-
tan az euroburokracia szabalyainak merev betartatasaban. l kiva-
natos tarsadalmi parbeszd nlkul viszont vajmi kevs eslye van
az orszagban a befogado tervezs lozoajanak s gyakorlatanak.
A mdianak mindenkppen fel kell ismernie, hogy a design messze
sokkal fontosabb annal, minthogy csupan a szellemes kreativitas s
az ignyes letmod kultrajaknt lauassuk azt szines-szagos honla-
pokon, folyoiratokban vagy trendi televizios adasokban.' Az allami
l. ennek koncepciojat rszletesebben a Be{ogoJo eg,een cim tanul-
manyban iu.
' John Heskeu, a vilag egyik legnagyobb hatas brit designteoretikusa sze-
rint kocazatos a mai vilagban amelleu rvelni, hogy a design komoly
dolog volna. lz a felfogas ugyanis szemben all azzal a kzkelet leg-
inkabb a mdiatol terjeszteu nzeuel , amely szerint a design a kultra
knny fajsly krdsei kz tartozik, s a legjobb esetben is csak va-
lamin jopofa, trendi terulet, amely leginkabb a piaci szektor dnten
efemer rtkekre hajazo tartomanyaiban juthat szerephez, am az embe-
1,
designpromocionak pedig mindenkpp olyan rtkek tamogatasan
kell faradoznia, amelyek az allami intervencio j szerepeit ersitik,
s ezzel sszhangban a jolti tarsadalom s a szocialis piacgazdasag
tarsadalmi biztonsaganak garanciait igr tervezi szemlletek hat-
hatos tamogatasaban kell len jarnia. A Magyar lormatervezsi Ta-
nacs a :ee/:oo1. (Xll. :1.) Kormanyrendeletben meghatarozou fel-
adata szerint
rdek- s vlemnyegyeztetsre szolgalo tanacsado testulet. ligye-
lemmel kisri s rtkeli a hazai formatervezs helyzetnek, illetve
gazdasagi jelentsgnek alakulasat, s ennek alapjan javaslatokat
dolgoz ki a hazai formatervezs fejlesztsre iranyulo kormanyzati
stratgiara. Clja a magyar nemzetgazdasag versenykpessgnek a
formatervezs eszkzeivel trtn ersitse, a hazai formatervezsi
kultra fejlesztse.
ri ltezs lnyeges krdseivel semmikppen nem all kapcsolatban. V.
U, Too|:d: & Logo:, i. m., :. Uj kiadasat l. U, De::gn A Ver, S|or
InroJvc:on, i. m., 1. A befogado egyetemes tervezs hivei termszetesen
vallaljak ezt a kocazatot.
l. http//www.hpo.hu/testuletek/mft/. zoo/zoo:. (XII. z:.) Kornon,ren
Je|e o Mog,or Fornoer+e::: Tonoc:ro|. Amagyar nemzetgazdasag ver-
senykpessgnek a formatervezs eszkzeivel trtn ersitse, a ha-
zai formatervezsi kultra fejlesztse, valamint a formatervez alkotok
helyzetnek javitasa rdekben a Kormany a Magyar lormatervezsi Ta-
nacs (a tovabbiakban MlT) feladatairol, szervezetrl s mkdsrl,
tovabba megalakitasarol a kvetkezket rendeli el Az MlT feladatai 1.
(1) Az MlT a hazai formatervezs fejlesztsre iranyulo kormanyza-
ti stratgia sszehangolt kidolgozasart felels s annak vgrehajtasa-
ban kzremkd tanacsado, illetve rdek- s vlemnyegyeztetsre
szolgalo testulet. (:) Az MlT a kvetkez feladatokat latja el a) -
gyelemmel kisri s rtkeli a hazai formatervezs helyzetnek, illetve
gazdasagi jelentsgnek alakulasat, a formatervezssel kapcsolatos fo-
gyasztoi s vallalkozoi ismeretekben, illetve elvarasokban s kvetelm-
nyekben bekvetkezeu valtozasokat, valamint a formatervezs nemzet-
kzi fejldsi iranyait , b) javaslatot tesz a Kormany kzptav, atfogo
formatervezsi politikajara, gyelemmel a gazdasagstratgiai, kutatas-
1,,
fejlesztsi, innovacios, tudomany- s tednologiapolitikai, krnyezetpo-
litikai, illetve oktatasi s kulturalis politikai clkitzsekre, c) hozzaja-
rul a b) pontban emliteu formatervezsi politika vgrehajtasanak ssze-
hangolasahoz, ennek rdekben intzkedseket kezdemnyez az rinteu
kormanyzati szerveknl vagy e szervek tjan a Kormanynal , d) kzre-
mkdik a formatervezs hazai intzmnyrendszernek fejlesztsben,
elsegiti a formatervezk s a vallalkozasok kulnsen a kis- s kzp-
vallalkozasok kapcsolaueremtst, klcsns tajkozodasat s egyuu-
mkdst, megfelel intzkedseket kezdemnyez a vallalkozasok, il-
letve a fogyasztok ignyeinek s a formatervezs valasztkanak, illetve
fejldsi iranyainak hatkonyabb sszeegyeztetse rdekben, e) a for-
matervezsi tevkenysget elmozdito programokat, palyazatokat, kial-
litasokat s mas rendezvnyeket kezdemnyez, szervez vagy tamogat ,
f) gondoskodik a formatervezssel kapcsolatos ismeretek sszehangolt
terjesztsrl, a hazai formatervezsi kultra fejlesztsrl, valamint a
formatervezk iparjogvdelmi s szerzi jogi ismereteinek gyarapitasa-
rol , g) elsegiti kulnsen az ado- s pnzugyi szabalyozas teruletn
olyan felttelek kialakitasat, amelyek a vallalkozasokat arra sztn-
zik, hogy az innovacios folyamatokban, a termkfejlesztsben, a gyartas-
ban s a kereskedelemben nagyobb mrtkben, hatkonyabban vegyk
ignybe a formatervezs eszkzeit , h) allast foglal, javaslatot tesz s in-
tzkedseket kezdemnyez az rinteu kormanyzati szerveknl s fels-
oktatasi intzmnyeknl a formatervezk kpzsnek krdseiben, el-
segiti a formatervezs s az ergonomia szakmakultrajanak fejldst ,
i) elmozditja a magyar formatervezs nemzetkzi ismertsgnek s el-
ismertsgnek javitasat, valamint a hazai formatervezknek a nemzet-
kzi egyuumkdsbe valo bekapcsolodasat , j) kialakitja s mkdteti
a nemzeti formatervezsi dijak adomanyozasanak rendszert, javaslatot
tesz az erklcsi s anyagi elismers mas formaira, valamint sztndijak
ltesitsre. () Az MlT a (:) bekezds a) pontjaban meghatarozou fel-
adatanak teljesitse rdekben vizsgalatokat vgeztet el s elemzseket
ksziuet , a (:) bekezds d) pontjaban meghatarozou feladatanak teljesi-
tse rdekben intzmnyalapitast vagy -atalakitast kezdemnyezhet. ()
Az MlT felkrsre vlemnyezi a formatervezst rint jogszabaly, illet-
ve kormany-elterjeszts tervezett. (,) Az MlT javaslatot tesz a Gaz-
dasagi Minisztrium altal kezelt Vallalkozasi Cleliranyzat s az Ok-
1,e
A hazai allami designpromocios szervnek tehat a versenykpessg
fokozasa melleu a honi designkultra elmozditasa is a feladata, mi-
knt azt eddigi mkdse is mutaua.` lbben az agendaban pedig
minden tovabbi nlkul szerephez juthat a befogado egyetemes ter-
vezs rtkrendjnek npszersitse. l tekintetben tehat van okunk
bizakodni.
tatasi Minisztrium Kzponti Mszaki lejlesztsi Alapprogramja, vala-
mint a Szdenyi Terv palyazati prioritasaival sszhangban allo, a kis-
s kzpvallalkozasok formatervezsi tamogatasat clzo venknti pa-
lyazatok kiirasara s felkrsre rszt vesz azok lebonyolitasaban. (e) Az
MlT javaslatara a nemzeti formatervezsi dijak adomanyozasanak rend-
jre vonatkozo szabalyzatot a gazdasagi miniszter hagyja jova. l. http
//www.hpo.hu/jogforras/zcc1zeeKorm.html.
` AMagyar lormatervezsi Tanacs eddigi trtnett egyelre mg nemtl
vaskos irauaranak auekintsvel, illetve a honlapjarol is letlthet ves
beszamolok alapjan lehet krvonalazni. Kszneuel tartozom Varhelyi
Juditnak s Majder Barbaranak, hogy betekintst nyjtouak szamomra
az irauarba. A :ooo elui idszak hazai designpromociojanak trtnett
a terulet egykori kulcsembere, Hegeds Jozsef, foglalta ssze, l. U, A
|o:o: Je::gn ::er+e::ne| z +e: ornee (:,;zooo), Bp. (Design s
Tednologia Mszaki lejleszt Bt.), :oo:. A knyv nem trtnsz mun-
kaja, igy meglehetsen sajatos kiadvanynak szamit, nem knny olvas-
many, ugyanakkor anekdotikus iz rszletei s szamos nlkulzhetetlen,
s alighanemma mar csak a szerznl fellelhet dokumentumbemutatasa
miau nlkulzhetetlen forrasa a magyar designtrtnetnek.
1,,
Befogado egyetem,
befogado designkultra
Be{ogoJo er+e::, |e{ogoJo eg,een cim pilotakurzusunk elindita-
saval tbb clt kivantunk megvalositani a Moholy-Nagy Mvszeti
lgyetemen, :oo, szn. llszr is szereuuk volna felhivni a gyel-
met a hazai felsoktatasi intzmnyek komplex feladatkrei mlyre
hato rtelmezsnek szuksgessgre. Masodszor, kifejezeuen fon-
tosnak tartouuk, hogy a magyar design-felsoktatas valoban euro-
kompatibilis legyen, s ne csak a jelszavak s a rossz rtelemben veu
retorika, a ma igen divatos s latvanyos, am ugyanakkor meglehe-
tsen felszines cgarculat-teremts (v. corporate identity) szintjn,
hanemaz oktatas vilagat valoban atalakito tnyleges cselekvsi stra-
tgiakban. Harmadszor a befogado tervezs modszertanaval pl-
dat szereuunk volna mutatni arra is, miknt lehet az elmleti s a
gyakorlati oktatas, illetve a kulnfle designszakteruletek s egyb
tarsszakmak letidegen sztszakitousagat megszuntetni az egyete-
meken.'
Ama kifejezeuen divatos, fknt a neoliberalis globalizacio dog-
maihoz kthet s slyosan aranytveszt nzetek szerint a kzszf-
' A kurzusrol rszletesen l. Szentpteri Marton, Be{ogoJo er+e:: |e
{ogoJo eg,een. Kvr:v: o Mo|o|,Nog, M+::e: Fg,een Fornoer+e
: Ton::|n, lpiteszforum, :oo8. jnius 1:. http//www.epiteszforum.
hu/node/veev.
1,,
ranak is maradktalanul piacelvv kell valnia, s igy nalunk a kz-
intzmnyek legfontosabb feladatai kzul a versenykpessg kiza-
rolagossaganak hirdetse szamit korszer szellemi magatartasnak.
lzzel a felfogassal szemben mi az egyetem ngyes funkciojaban hi-
szunk. Megitlsunk szerint az allami egyetemek a (1.) versenyk-
pessg szolgalata melleu tovabbra is els sorban kzszolgalati sze-
repet tltenek be, ezrt
:. azok a humboldti egyetem- s kultrakoncepcio jegyben a kreativ
s innovativ hagyomanytisztelet intzmnyei
lor Wilhelm von Humboldt, founding father of the modern university,
culture meant not untended growth but cv|:+o:on [ti. Bildung, Sz. M.]
[] Te purpose of a university is to preserve and enhance the cultu-
ral inheritance, and to impart it to the next generation. Scruton, Rogers,
MoJern Cv|vre, i. m., 1. l. mg Menze, Clemens, D:e B:|Jvng:re{orn
V:||e|n +on Hvn|o|J:, Hannover (Sdroedel), 1,,,. lstvan, lehr M.,
1e Hvn|o|J:on IJeo o{ o Un:+er::,. 1e BonJ |e+een P|:|o:o|, onJ
|e Hvnon::e: :n |e Mo|:ng o{ |e MoJern Un:+er::,, Neohelicon, :8/:
(:oo1), ,. A bolognai folyamat s a humboldtianus egyetemkon-
cepcio koniktusarol l. Andrea Deplazesszel folytatou beszlgetsemet
Nzzuk pldaul a ktlpcss rendszer bevezetst az egyetemeken. Meg-
gyzdsem, hogy ezt a rendszert nem azrt szorgalmazzak, hogy valodi
szabad aramlast biztositson az egyetemi karok, tanszkek s az egyete-
mek kzu. lpp ellenkezleg, ez a megfelel rv ahhoz, hogy mindenki-
nek port hinthessenek a szembe. Jol hangzik, igen, am a valos ok gazda-
sagi, vagyis a kormanyok nem akarnak tbb pnzt klteni az oktatasra.
De, ellenttben a szabad aramlas dumajaval, ez nem volna pp meg-
nyer rv. Cskkentik a tanulmanyi idt, mert [SzM Sporolni akar-
nak!] lgen, ez az igazi motor a haurben. lz az oka annak, mirt trtnik
mindez mostanaban! De ezt az rvet meglehetsen nehz volna ered-
mnyesen kommunikalni. lzrt ez a kifejezeuen ellenszenves rv bjik
meg a szabad aramlas marketinges sodere mgu. Szabad vagy, gy-
hogy mozoghatsz, elmehetsz! Am a valosagban ez visszals azzal a hu-
manista modellel, miknt is tanulunk emberknt az egyetemeken, ahol a
tudas s nem csak a hasznosithato dolgok kerulnek szoba. Nekunk sza-
badgondolkodonak kell lennunk, ahelyeu, hogy egy ers uzleti rendszer
1eo
. ugyancsak a humboldti kpzsi modell, jelesul is a tudomanyos
szabadsag (akademisde lreihet)` rtelmben egyszerre oktato-, al-
koto- s kutatokzpontok, s
. a tarsadalmi elktelezeusg eszmjnek s gyakorlatanak lette-
mnyesei.
A ngy funkcio egymastol elvalaszthatatlan. l felfogas partolasaban
nem valamin romantikus antikapitalizmus ft bennunket, hanem
olyan jozan allampolgari meggyzds, amely a magyarorszagihoz
hasonlo flperifrialis kapitalizmusokban elkpzelhetetlennek tart-
ja a versenykpessg biztositasat a kulturalis s szocialis felelssg,
illetve a tudomanyos szabadsag autonomiajanak jegyben mkd
tervezi, mvszi, oktatoi s kutatoi munka eszmjnek elhomalyo-
sitasa, feladasa melleu. Nem csak azrt, mert a kultra ltet identi-
tasteremt ereje nlkul a valodi versenykpessg vajmi kevss kp-
zelhet el kulnsen a design teruletn, ahol a kilezeu tednolo-
giai versenyben ppen a kulturalis tkbl taplalkozo n. hozzaadou
rtk lehet a versenykpessg valodi zaloga , hanem azrt is, mert
a radikalis jkapitalizmusokban mg nem alakult ki az a felvilago-
sult mecnasrteg, amelyik az allam szerept kiegszitheti vagy akar
helyeuesitheti is a kztarsasag tarsadalma kulturalis s szocialis k-
rulmnyeinek javitasaban s a nemzeti kzssg letnek felviragoz-
iranyitson bennunket ! A jelenlegi szabad aramlasos tma egyrtelm
visszals a tanulas szabadsaganak humanista eszmjvel. l. Oc1ocox
ord:ecvre&Je::gn, :oo/:, e,,o. lu ee. ,o. A B:|Jvng fogalmarol rsz-
letesebben l. Gadamer, Hans-Georg, Igo::og : noJ::er, ford. Bonyhai
Gabor, Bp. (Gondolat), 1,8., o,.
` Atudomanyos szabadsag haromalappillre a kutatas, a tanitas s a tanu-
las szabadsaga. Termszetesen az egyetemi autonomia is a tudomanyos
szabadsag folyomanya a modern jogallamokban s demokraciakban. A
humboldti egyetemmodell szamos vonasa persze szamunkra sem irany-
ado ma mar, igy pldaul a diszciplinaris hatarok ers intzmnyesitse
megitlsunk szerint egyaltalan nem kedvez a befogado tervezi kultra
kibontakoztatasanak.
1e1
tatasaban. A piaci szfraban szerzeu jsagiroi s reklamszvegiroi
tapasztalat is mondatja velem, hogy a jo esetben valoban demokra-
tikus modon mkd allamon kivul ma Magyarorszagon senki sem
garantalhatja rdemben az oktatas s a kutatas autonomiajat, az a
piaci szfraban ugyanis szinte kizarolag rvidtav uzleti clok kiel-
gitsre szolgalo alkalmazou kutatasok bklyojaban veszne el igen
hamar, helyrehozhatatlan kvetkezmnyekkel. A fentebb megid-
zeu kzszolgalati feladatkrkbl az allam ma tehat mg semmilyen
krulmnyek kzu nem vonulhat ki, s ha egyaltalan elfogadjuk a
jolti tarsadalom intzmnye elavultsaganak neoliberalis dogmajat
ahogy egybknt nem , abban az esetben is nekunk, kzszolgak-
nak, az j tipus, korszerbb allami intervenciok kitervelse volna
a feladatunk, nem pedig a piacelvsg maradktalan s kritikatlan
prdikalasa s szolgalata. Az adozet allampolgarok ugyanis nem
erre hatalmaznak fel bennunket adojuk bezetsekor! Mellesleg a li-
beralizacio, a privatizacio s a deregulacio elvei kizarolagossaganak
hirdetse ma mar kulnsen a vilaggazdasagi valsag kibontako-
zasa ota egyaltalan nem szamit korszer politikai magatartasfor-
manak a vilag felvilagosultabb fertalyain, nem szabad tehat jfent
elkvetnunk azokat a hibakat, melyeknek hiba volta immar perelhe-
tetlen tny a fejleu nyugati vilagban.
Masik megkzelitsben a hagyomanyos kulturalis elit s az jgazdag
rtegek kzu ma mg nincs rdemi atjaras, csakis az n. kijaro rtel-
misgiek esetben, akik valamin posztmodern rtelmisgi statusz meg-
szuletst hirdetik, s a klasszikus, kritikai rtelmisgi szerep teljes kr
rvnyvesztsben s lepulsben hisznek. lzzel szemben szuksg van
fuggetlen rtelmisgiekre. Apiaci rtelmisggel szemben szuletik meg
lassacskan a kritikai rtelmisg cseklyke tabora. Szalai lrzsbet, A: v]
|o:o|::nv: : on: vono ]o|e, i. m., 1o,. Rszletesen l. uo., 1o,11:.
lu elssorban a Nobel-dijas kzgazdasz, Joseph l. Stiglitz megfontolasa-
it tartom gyelemre mltoaknak. Stiglitz knyveiben annak a kzkelet
mitosznak a kritikajat nyjtja tbbek kzu, hogy a kilencvenes vek re-
formjai ideologiamentes kzgazdasagi szuksgszersgek, n. egzakt
matematikai trvnyszersgek kvetkeztben trtntek meg rgionk-
1e:
A befogado tervezs (inclusive design) maskppen egyete-
mes tervezs (universal design) avagy tervezs mindenkinek (de-
sign for all) elvi szinten immar jo par ve az europai felsoktatasi
politika vezreszmi kzu szerepel, a honi design-felsoktatasban
azonban szorvanyos elfordulasokon kivul gondolok iu nhany
diplomamunkara, kisebb tarlatokra s pilotakurzusokra rdemi
elrelps mg nem trtnt annak rdekben, hogy azt a mindenna-
pi oktatasba bevezessk. Be{ogoJo eg,een cim, kisrleti cl kur-
zusunkkal nem kisebb clt vallaltunk fel, minthogy ezen a szomor
allapoton, ha kis lpsekben is, de mielbb valtoztassunk. Munkank-
ban els sorban a Tonor: Hooro:o szelleme s ajanlasai vezeuek
bennunket, emelleu termszetesen gyelembe veuuk az luropa Ta-
nacs :ooe-os logyatkossagugyi Akciotervt, a luropean lnstitute
for Design and Disability (llDD) :oo-es Stocholmi Nyilatkozatat
s a :oo,. december 1:-n elfogadou Re:o|v:on Re:AP(zoo;) Ad:
e+:ng {v|| or:c:o:on |rovg| Un:+er:o| De::gn-t is. A Tonor:
ban vagy a fejld orszagok egy rszben. A Vilagbank s a Clinton-
adminisztracio volt vezet kzgazdasza szerint ezek a reformok a nem-
zetkzi pnzugyi kzssg rdekt szolgaltak elssorban, mgpedig mar
jo ideje meghaladou elmleti megfontolasok gyakorlatba ultetsvel s
azoknak katasztrofalis tarsadalmi kvetkezmnyeivel. V. U, A g|o|o
|::oc:o +::::o::ogo:, i. m. U, A +:|oro: |:|enc+ene: +e|. A +:|og eJJ:g:
|egro:ero|o|| : +ne| v] ornee, i. m.
A Tonor: Hooro:o jogi statuszarol Az luropa Tanacs Szocialis Ugyek
s Kzegszsgugy Teruletre vonatkozo Rszleges Megallapodas kere-
tein belul a hatarozat [resolution] szo az ajanlas [recommendation]
szinonimajaknt rtelmezend. A hatarozat/ajanlas az luropa Tanacs
Miniszteri Bizousaga altal elfogadou jogi s politikai jelentsg nyi-
latkozat, amellyel a tagallamok szamara bizonyos intzkeds megttelt
javasolja. Jogilag nem ktelez. A hatarozat cimzeujei a tagallamok kor-
manyai, amelyek szamara javasoljak a hatarozat s a hozza csatolt elvek
megvalositasat kell gyelemmel a sajatos alkotmanyos struktraikra,
a nemzeti, regionalis s helyi sajatossagaikra, valamint az oktatasi
rendszereik jellemzire. Mindez az egyes tagallamok sajat specikus
helyzetuk s krulmnyeik gyelembe vtelre vonatkozo diszkreciona-
1e
Hooro:oot az luropa Tanacs-bli Miniszterek Bizousaga (Com-
miuee of Ministers) :oo1. februar 1,-n, a Miniszterhelyeuesek ,:.
lis dntsi lehetsgt mutatja. A szveg nem rszletezi a hatarozat s a
benne foglalt elvek megvalositasanak modjait s eszkzeit. lz lehetv
teszi a tagallamok szamara, hogy sajat meglatasuk szerint valasszak ki
a megvalositas megfelel eszkzeit, amely magaban foglalja a nemzeti
jogot s gyakorlatot, vagy mas kezdemnyezseket. A hatarozat nem t-
rekszik kzvetlenul a maganszektor megszolitasara. Maguk a tagallamok
hatarozzak meg a maganszektornak a hatarozat megvalositasaba trtn
bevonasat biztosito, megfelel megoldasokat. Raadasul a helyi s a regi-
onalis hatosagok szintn fontos szerepet tlthetnek be a jelen hatarozat
elveinek megvalositasaban. Tonor: Hooro:o. Hooro:o o: eg,eene:
er+e:: o|oe|+e:ne| o: eu |orn,e:eue| |oc:o|oo: o:::e: ::o|no
|::: er+|e orn |e+e:e:r|, ford. Alius Bt., Bp. (Szocialis s
Munkaugyi Minisztriumlpiteu Krnyezetrt Alapitvany-Pandula
Andras), :ooe, 1,. V. Re:o|v:on Re:AP(zoo:): on |e InroJvc:on o{
|e Pr:nc:|e: o{ Un:+er:o| De::gn :no |e Cvrr:cv|o o{ A|| Occvo:on:
Vor|:ng on |e Bv:| Fn+:ronnen (Tonor Re:o|v:on), Strassburg
(luropa Tanacs), :oo1, :. Az piteu krnyezet (built environment)
fogalma helyeu sokkal szerencssebb ebben az sszefuggsben is terve-
zeu krnyezetrl (designed environment) beszlnunk. V. Highmore,
Ben, Genero| InroJvc:on. A S:Je|oorJ Mon:{e:o De::gn Cv|vre :n on
Ar:c:o| Vor|J 1e De::gn Cv|vre ReoJer, i. m., 111. A luropean
lnstitute for Design and Disability (llDD) Stocholmi Nyilatkozatarol,
az luropa Tanacs Miniszteri Bizousaganak Rec(:ooe),-s besorolas
logyatkossagugyi Akciotervrl rszletesebben l. Pandula Andras, A:
Fg,eene: Ter+e::. Ter+e::: :rog:o o or:oJo|n: r::+e| : eg,en|
]ogo| |::o:o:oro, Bp. (Szocialis s Munkaugyi Minisztriumlpiteu
Krnyezetrt Alapitvany), :ooe, fol. e
v
-B1. A Stocholmi Nyilatkozatot
l. http//www.designforalleurope.org/DesignforAll/llDD
Documents/StockholmDeclaration/. legutobbi hozzafrs
:oo,-1:-1o. A Re:o|v:on Re:AP(zoo;) Ad:e+:ng {v|| or:c:o:on
|rovg| Un:+er:o| De::gn-t l. https//wcd.coe.int/ViewDoc.jsp`id
1zzeze&SiteCM&BackColorlnternetvvvvCC&BackColorlntranet
llBB&BackColorloggedllAC. legutobbi hozzafrs :oo,-1:-
1o.
1e
ulsszakan fogadta el Hooro:o Re:AP(zoo:): o: eg,eene: er+e::
o|oe|+e:ne| o: eu |orn,e:eue| |oc:o|oo: o:::e: ::o|no |
::: er+|e orn |e+e:e:r| / (Re:o|v:on Re:AP(zoo:): on |e
InroJvc:on o{ |e Pr:nc:|e: o{ Un:+er:o| De::gn :no |e Cvrr:cv|o
o{ A|| Occvo:on: Vor|:ng on |e Bv:| Fn+:ronnen) cimmel. Mg
ugyanabban az vben, jnius :1::-n az luropa Tanacs lelsokta-
tasi s Kutatasi Bizousaga (Higher lducation Researd Commiuee,
CC-HlR) is megvitaua a Tonor: Hooro:oot, amellyel a bizousag
tagjai maradktalanul egyetrteuek s az europai felsoktatasi in-
tzmnyek kpzsi terveik s oktatasi programjaik kialakitasakor
kulnsen szamouev nrendelkezsi joganak messzemen gye-
lembevtelvel olyan ajanlasokat fogadtak el, melyekben sztnzik
a CC-HlR nemzeti delegacioit arra, hogy
1. terjesszk a hatarozatban foglaltakat a kidolgozasaban gyelembe
veu hauranyagokkal egyuu a sajat orszagaikban mkd, az piteu
krnyezeuel s annak alakitasaval sszefugg programokat mkd-
tet felsoktatasi intzmnyek krben,
:. sztnzzk ezeket az intzmnyeket arra, hogy oktatasi program-
jaik kialakitasa soran vegyk gyelembe a hatarozatban foglaltakat ,
. sztnzzk orszagaik felsoktatasi intzmnyeit arra, hogy az
ezen a teruleten alkalmazou legjobb gyakorlatokra vonatkozo pl-
dakat mutassanak be az luropa Tanacs Titkarsaga szamara.
ATonor: Hooro:o a teljes kr tarsadalmi rszvtel lozoajat k-
veti s a participacio joganak minl szlesebb kr rvnyesulst
A kiadvany pdf-formatumban letlthet az alabbi cimekrl
http//www.meoszinfo.hu/doc/zhtmcsatoltanyag1.pdf vagy
http//www.szmm.gov.hu/download.php`ctagdownload&doclD
1!ecv. legutolso hozzafrs :oo,-1:-1o. Angolul l. az luropa
Tanacs honlapjan http//www.coe.int/t/e/socialcohesion/soc
sp/ResAP(zcc1)lzc.pdf. legutolso hozzafrs :oo,-1:-1o.
Tonor: Hooro:o, i. m., 8. Tonor Re:o|v:on, i. m., 1o.
1e,
surgeti. Kulnleges sajatossaga, hogy a participacio elvt tulajdon-
kppen designelmleti megfontolasknt, s nem pusztan jogi, illetve
politikai dntshozoi kompetenciaknt kezeli, a hatarozat ugyanis
nyomatkkal hivja fel a gyelmet a designszakmak kifejezeu fele-
lssgre a tmaban, kulnsen ami a hozzafrhetsg (accessi-
bility) elvt illeti.' Mint az a hatarozat els, az altalanos elveket
felsorakoztato fuggelkbl is vilagossa lesz, a tarsadalmi rszvtel
altalanos emberi jog, mi tbb, a participacio egyetemes joga rte-
lemszeren foglalja magaba a hozzafrst a tervezeu krnyezethez,
illetve annak akadalytalan megismerst s hasznalatat. A fuggelk
els pontja leszgezi tovabba a designerek kiemelt felelssgt, illet-
ve a designerek s a politikai dntshozok kivanatos kommunika-
ciojanak s egyuumkdsnek megkerulhetetlen szuksgessgt.''
A Hatarozat javasolja az egyetemes tervezs elvnek az sszes, az pi-
teukrnyezeuel s annak alakitasaban rszt vev szakma kpzsi tervbe
trtn bepitst annak rdekben, hogy mindenki teljes szerepet tlt-
hessen be a tarsadalom letben, rszt vehessen a gazdasagi, tarsadalmi,
kulturalis, szabadids s rekreacios tevkenysgekben. Tonor: Hooro
:o, i. m., :1. V. Tonor Re:o|v:on, i. m., :,.
' A hozzafrhetsgrl altalaban l. William lidwellKritina HoldenJill
Butler, Un:+er:o| Pr:nc:|e: o{ De::gn. :oo Vo,: o Fn|once U:o|:|:,,
Invence Perce:on, Increo:e Aeo|, Mo|e Beuer De::gn Dec:::on:, onJ
Teod |rovg| De::gn. Gloucester (Rocport Publishers), :oo, 11,.
'' Minden szemlyt, kztuk a fogyatkossaggal l szemlyeket is megil-
leti az a jog, hogy a tarsadalom letben teljes mrtkben rszt vegyenek
[full participation], s ez magaban foglalja az piteu krnyezethez va-
lo hozzafrsnek, annak hasznalatanak s megismersnek jogat is. A
tarsadalom kulnsen pedig minden, az piteu krnyezeuel s annak
alakitasaval foglalkozo szakma felelssge s ktelessge, hogy az pi-
teu krnyezetet mindenki kztuk a fogyatkossaggal l szemlyek
szamara egyetemesen hozzafrhetv tegye. Minden olyan koherens s
globalis politikanak, amely a fogyatkossaggal l szemlyek, s mind-
azok szamara kerul kidolgozasra, akik annak a veszlynek kitve lnek,
hogy k is fogyatkossa valhatnak, egyebek melleu a teljes allampolgar-
sag, az eslyegyenlsg, a fuggetlen letvitel s a kzssgi let minden
1ee
A Tonor: Hooro:o ezzel megitlsem szerint megnyitoua az utat
az elu a fejlds elu, amely a design tarsadalompolitikai szerep-
nek j dimenzioit tarhatja fel, amennyiben azt a tarsadalomletben
nlkulzhetetlen eszkzknt rtkeli sokkal tbbrl van tehat szo,
mint azt a nem tl szerencss magyar akadalymentesits fogalma
sejtetn.' Az igazi fordulat akkor lesz azonban szembetn, amikor
a Tonor: Hooro:o szellemben mar nem egyszeren a design a tar-
teruletn trtn aktiv rszvtel biztositasara kell iranyulnia. lzen po-
litika megvalositasa soran, az allamoknak tbbek kzu lpseket kell
tenniuk mindenhol ahol lehetsges az piteu krnyezetben talalhato
akadalyok kialakitasanak elkerulse s azok megszuntetse rdekben,
valamint a politikaformalok s azon mas rinteuek tajkoztatasanak ja-
vitasara, akik a fogyatkossaggal l szemlyek letminsgt befolya-
solo piteu krnyezet alakitasaban dntseket hoznak. lzen politikanak
a folyamatban rszt vev legfontosabb szereplk oktatasara s kpzsre
is ki kell terjednie. Az egyetemes tervezs koncepciojanak az piteu kr-
nyezeuel s annak alakitasaval foglalkozo szakmak kpzsi programjaiba
trtn bevezetst biztosito, sszehangolt intzkedsek rvn, a lehet
legnagyobb mrtkben biztositani kell minden letkor, testmret s
kpessg szemly szamara a mobilitast, tovabba az puletek s a kuln-
bz kzlekedsi modok megkzelithetsgt annak rdekben, hogy a
tarsadalom teljes rtk tagjai lehessenek, s rszt vehessenek a gazda-
sagi, tarsadalmi, kulturalis, szabadids s rekreacios tevkenysgekben.
Tonor: Hooro:o, i. m. 1. V. Tonor Re:o|v:on, i. m., 1,. l. mg A ha-
tarozat minden szemly, kztuk a fogyatkossaggal l szemlyek azon
jogat veszi kiindulasi alapul, amely rtelmben a kzssg letben valo
teljes mrtk rszvtel mindenkit megillet, ez pedig magaban foglalja az
piteu krnyezet minden rsznek hozzafrsre, hasznalatara s megis-
mersre vonatkozo jogot. llismeri a tarsadalom - kulnsen pedig min-
den, az piteu krnyezeuel s annak alakitasaval foglalkozo szakma
azon felelssgt s ktelessgt, hogy az piteu krnyezetet mindenki -
kztuk a fogyatkossaggal l szemlyek szamara altalanosan hozza-
frhetv tegye. Uo., :o. Tonor Re:o|v:on, i. m., :.
' Mindezt persze azzal egyuu merem allitani, hogy tudom, hazankban a
befogado tervezs szo szerint veu akadalymentesitsi dimenziojaban is
van bven tennivalo, ahogy ezt az rinteuek rdekvdelmi szervezetei
1e,
sadalmi integracioban betltu kiemelt szereprl fogunk beszlni,
hanem arrol, hogy a design a posztindusztrialis vilagban egyenesen
nlkulzhetetlen eszkz a valodi tarsadalmi integracio megvalosita-
saban. lgy valik majd a design politikava. Nem partpolitikai rte-
lemben, s nem a mediatizalt politika kzvlemny-tematizalo esz-
kzeknt, nem a politikai marketing j csodafegyvereknt, hanem
az or: o|::co eredeti rtelmben, vagyis a jo kormanyzasban (bu-
on governo) s a polisz ugyeinek intzsben betltu kulcsszerep-
ben.'` Minderrl alabb mg szot ejtek, most azonban a Tonor: Ho
oro:o gerinct alkoto oktataspolitikai elvekre trek at.' Miknt a
Tonor: Hooro:o magyar kiadasa is fogalmaz
luropaban az egyetemes tervezst szamos pitszeuel, tervezssel
[design] s mrnki tudomanyokkal foglalkozo egyetemen s iskola-
ban nem tanitjak, tovabba szamos pitsz, mrnk, tervez [design-
er] s varostervez se alkalmazza gyakorlataban. lgy ez a hataro-
zat annak biztositasara iranyul, hogy az piteu krnyezet alakitasan
dolgozo minden szakma gyakorlati oktatasanak s kpzsnek rsze
legyen az egyetemes tervezs.'
A Tonor: Hooro:o alkotoi kinyilvanitouak meggyzdsuket ar-
rol, hogy az egyetemes tervezs s az akadalymentessg eszmj-
rendre teljes joggal hangoztatjak is! Kzpuleteink s kztereink aka-
dalymentesiteusge ugyanis egyelre dramai kpet mutat.
'` A modern pragmatikus politika-felfogas kialakulasarol, vagyis a poli-
tika forradalmarol (rivoluzione della politica) s az azt megelz id-
szakok or: o|::co-hagyomanyarol l. Viroli, Maurizio, Do||o o|::co o||o
rog:on J: :oo. Lo :c:en:o Je| go+erno ro XIII e XVII :eco|o, Roma (Donz-
elli), 1,,.
' Mar csak azrt is, mert a rszletes megjegyzsek szakaszaban (:..) a ha-
tarozat a kvetkezkppen fogalmaz Afelsoktatasra vonatkozo elira-
sok alkotjak a hatarozat alapjat, tekintve, hogy az pitszek, mrnkk,
tervezk [designerek] s telepulstervezk oktatasa fkppen az egyete-
mek, s mas felsoktatasi intzmnyek feladatkrbe tartozik. Tonor:
Hooro:o, i. m., ::. V. Tonor Re:o|v:on, i. m., :e.
' Tonor: Hooro:o, i. m., ,. V. Tonor Re:o|v:on, i. m., 11.
1e8
nek kulcsfontossag szerepet kell betltenie az emberi jogok s kul-
nsen az alapvet szabadsagjogok rvnyesulsnek elsegitsben
ennek szellemben a befogado tervezssel kapcsolatos ismerete-
ket a tervezeu krnyezeuel s annak alakitasaval foglalkozo szak-
mak kpzsnek s oktatasanak minden szintjn szerephez kell jut-
tatni. A hatarozat javasolja tehat, hogy a Szocialis Ugyek s Kz-
egszsgugy Teruletre vonatkozo Rszleges Megallapodashoz (Par-
tial Agreement in the Social and Public Health lield) csatlakozou
tagallamok kormanyai, egyedi alkotmanyos rendszereikre, nemzeti,
regionalis s helyi sajatossagaikra s oktatasi rendszereik jellemzire
tekinteuel
a. a nemzeti politikak kialakitasa soran vegyk gyelembe az egye-
temes tervezs elveit s a szo legtagabb rtelmben az akadalymen-
tessg javitasara vonatkozo intzkedseket [] amennyiben azok a
kpzsi terveket, tovabba az oktatas, kpzs s tudatformalas azon te-
ruleteit rintik, amelyekrt az egyes kormanyzatok az adou orszagok
hataskrmegosztasa szerint kzvetlen felelssggel tartoznak.
b. tegyk meg az altaluk a fuggelkben leirt elvek s intzkedsek
alkalmazasahoz s megvalositasahoz megfelelnek itlt lpseket
mindazon teruleteken, amelyek nem tartoznak ugyan a kormanyok
kzvetlen felelssgi krbe, de ahol a kzhatosagok valamilyen ha-
taskrrel rendelkeznek, vagy valamilyen szerepet tltenek be,
c. segitsk el az iu meghatarozou intzkedsek egyetemek s mas, a
felsoktatasrt s a tovabbkpzsrt, valamint a szakkpzsrt felels
intzmnyek altali megvalositasat ,
d. gondoskodjanak a jelen hatarozatnak az sszes rinteu fl krben
trtn kzzttelrl, kulns tekinteuel az oktatassal s kpzssel
foglalkozo szervezetekre, tovabba a felhasznalokra.'
Ahatarozat mar idzeu els fuggelke is kuln kiemeli, hogy a parti-
cipacios politikanak a folyamatban rszt vev legfontosabb szerep-
lk oktatasara s kpzsre is ki kell terjednie.' A hatarozat C|o|,
' Tonor: Hooro:o, i. m., 1:. Tonor Re:o|v:on, i. m., 1,.
' Tonor: Hooro:o, i. m., 1. Tonor Re:o|v:on, i. m., 1,.
1e,
c||:::e| : :rog:o| (Aims, Objectives, and Strategies) cim fe-
jezete is rtelemszeren az oktatast allitja a kzppontba
Az akadalymentessg fokozasara iranyulo koherens politika elsegi-
tse rdekben teend korai intzkeds cljabol, az egyetemes ter-
vezs koncepciojat az piteu krnyezeuel s annak alakitasaval fog-
lalkozo valamennyi szakma alapvet kpzsnek szerves s ktelez
rszv kell tenni minden szinten s minden szektorban. A mar gya-
korlo szakemberek pitszek, mrnkk, tervezk [designerek] s
telepulstervezk szamara pedig megfelel tovabbkpzst kell biz-
tositani, tovabba az ezen valo rszvteluket ersen sztnzni kell.'
A hatarozat szerint a kulnfle tmaba vago tanmeneteket, oktata-
si programokat lehetsg szerint egyeztetni kell az rinteu felekkel
s rdekvdelmi szervezeteikkel, vagyis a leend felhasznalok minl
szlesebb krvel, ugyanakkor arra is trekedni kell, hogy az ter-
vezeu krnyezet megalkotasaban rinteu legkulnflbb szakmak
kpviselinek minl szlesebb krt rje el a tanmenetek s oktata-
si programok szervezsi munkaja.' Az oktatasnak s mindennem
tudat- s vlemnyformalo munkanak egyual biztositania kell
minden, az piteu krnyezet alakitasaval kapcsolatos munkavgzst
folytato szakember szamara a szuksges ismereteket, tudast, kszs-
geket, s rtkeket annak rdekben, hogy a mindenki szamara alta-
lanosan hozzafrhet piteu krnyezet megteremtsre iranyulo j
auitdk s magatartasformak alakulhassanak ki.
A hatarozat negyedik pontja kuln is sszegzi a felsoktatasra vo-
natkozo legalapvetbb megfontolasokat. l szerint az pitszek, mr-
nkk, designerek s telepulstervezk alap- s posztgradualis kp-
zsben szamouev tanterveknek biztositania kell a jvben annak a
feltteleit, hogy az ember, az piteu krnyezet s a termszetes kr-
nyezet kzui sszeteu viszonyokat minl alaposabban rtsk meg
' Tonor: Hooro:o, i. m., 1. Tonor Re:o|v:on, i. m., 18.
' Tonor: Hooro:o, i. m., 11,. Tonor Re:o|v:on, i. m., 181,.
Tonor: Hooro:o, i. m., 1,. Tonor Re:o|v:on, i. m., 1,.
1,o
s rtelmezzk az egyetemi hallgatok. Kiemelten fontos cl ebben az
sszefuggsben, hogy az oktatas kell gyelmet forditson az embe-
ri sokflesg s az tervezeu krnyezet hasznalatba vtelnek sajatos
sszefuggseire, jelesul a hasznalhatosag minl szlesebb rtelem-
ben veu fokozasara.' A Tonor: Hooro:o kifejezeuen hangslyoz-
za, hogy minden vonatkozo tanrendet felul kell vizsgalni annak r-
dekben, hogy az egyetemes vagy befogado tervezs kell hangslyt
kaphasson a kpzsben, ezzel logikus sszhangban termszetesen a
megfelel szakvizsgak rendszernek kialakitasa is rsze az agenda-
nak, miknt a tovabbkpzs s a szakmai sztnzk rendszernek
kialakitasa is, igy is elssorban a tmaba vago sztndijak s dijak
megteremtse s mkdtetse. A hatarozatban ugyancsak kiemelt
' Az pitszek, mrnkk, tervezk [designerek] s telepulstervezk
alap-, s posztgradualis kpzsben alkalmazou tanterveknek az alabbi
kszsgek elsajatitasat kell biztositania
az emberek s az piteu struktrak, valamint ez utobbiak s a krnye-
zetuk kzui kapcsolatok felismerse s megrtse,
az emberi szuksgletekkel sszhangban allo piteu struktrak s terek
kialakitasa iranti igny megrtse,
az emberek sokflesgnek gyelembe vtelvel, az piteu struktrak
hasznalhatosaganak fokozasara iranyulo problmamegoldo tednikak el-
sajatitasa. Tonor: Hooro:o, i. m., 1,. Tonor Re:o|v:on, i. m., 1,.
A kzhatosagok, az oktatasi intzmnyek, az rinteu szakmak szakmai
szervezetei, tovabba az rinteu hivatasok gyakorloit kpvisel szerveze-
tek vizsgaljak felul az pitszek, mrnkk, tervezk valamint a telepu-
lstervezk oktatasat s kpzst annak rdekben, hogy az egyetemes
tervezs koncepcioja az oktatasi programok szerves rszt kpezze, be-
lertve a targykrrel kapcsolatos megfelel vizsgak rendszernek bizto-
sitasat is. A fentieken tlmenen, tegyenek lpseket annak biztositasa-
ra, hogy az pitszek, mrnkk, tervezk s telepulstervezk szamara
az egyetemes tervezs koncepciojan alapulo tovabbkpzseket szervezze-
nek, s hogy ezek teljesitsre kellkppen sztnzzk az rinteueket.
A kormanyzatok megvizsgalhatjak az sztnzk, gy mint sztndijak,
diaktamogatasok vagy dijak kialakitasanak megfelel modjait az egyete-
mes tervezs elveit magukban foglalo krnyezetek s termkek ltreju-
1,1
hangslyt kap a tovabbkpzs s a szakkpzs jragondolasa a befo-
gado tervezs szempontjabol, mgpedig az tdik pontban.` A ha-
hez vezet tervezsi jitasok elmozditasa rdekben. Tonor: Hooro:o,
i. m., 1,. Tonor Re:o|v:on, i. m., 1,. llyen sztndijat nyertunk el Szilagyi
Csaba kollgammal a Nemzeti lejlesztsi Kzponuol inditou Tarsadal-
mi Megjulas Operativ Program(TAMOP ,. . ,.) keretben a logyatkos
Szemlyek lslyegyenlsgrt Kzalapitvanytol (lSZK) kiirt szakrti
palyazaton A ::|o: : :n{o|onnvn:|oc:o: o|oJo|,nene:: ::o|no:
|ouerne| |:o|o|o:o cim program Fg,eene: : o|oJo|,nene: er
+e:: munkacsoportjaban :oo8-tol :o1o-ig.
` Az egyetemes tervezs tmajat a zikai krnyezetunket rint sszes ti-
pus s szint oktatas rszv kell tenni. Az egyetemes tervezs alapjan
kialakitou krnyezet ltrehozasa megfelel kompetenciat s kszsgeket
ignyel a gyartasi s pitsi folyamat minden rszben. Tekintve, hogy
szamos pitsi beruhazas pitszmrnk, illetve egyb mrnk rszvte-
le nlkul, iparosok azaz kmvesek, acsok, viz- s gazvezetk-szerelk,
villanyszerelk munkaja altal valosul meg, az egyetemes tervezs alap-
elveit a fenti szakmak alapvet szakkpzsben is meg kell jelentetni. Az
egyetemes tervezs j befogado perspektivainak az piteu krnyezeuel
s annak alakitasaval kapcsolatos munkat vgzk oktatasanak s kpz-
snek ktelez elemv kell valnia. A kormanyzatok megvizsgalhatjak a
vonatkozo, az egyetemes tervezs elveit magukban foglalo tervek gya-
korlati megvalositasat elsegit sztnzk dijak stb. kialakitasanak
lehetsgeit. Tonor: Hooro:o, i. m., 1e. Tonor Re:o|v:on, i. m., 1,:o.
Az pitszek, mrnkk s tervezk azonban nem vesznek rszt minden
pitsi beruhazas megvalosulasaban. Szamos pitsi beruhazast az elbb
felsoroltak bevonasa nlkul, maguk az iparosok (mesterek), azaz pldaul
a kmvesek, acsok, viz-s gazvezetk-szerelk, villanyszerelk stb. ki-
viteleznek. lzen okok miau tovabba egyfajta minsgellenrzsknt
minden rinteu szakma alapkpzsben meg kell jeleniteni az egyetemes
tervezs alapelveit. A szakkpzst szamos orszagban tanoncpzs for-
majaban oldjak meg. Nyilvanvalo azonban, hogy nem minden oktatasi
rendszerben tesznek kulnbsget a tovabbkpzs s a szakkpzs, vagy
akar a kzpfok oktatas kzu, s a szakkpzst esetenknt csupan a
kzpfok oktatas egy adou formajanak tekintik. A bekezds szohaszna-
lata tehat igyekszik gyelemmel lenni a kpzs rendszereiben meglv
1,:
todik pont rviden sszegzi az oktatasi modszerek, s tananyagok
megalkotasanak alapelveit. A szerzk kuln hangslyozzak, hogy
mindent meg kell tennunk a befogado tervezs tanterveken beluli
elszigeteldse ellen, s vletlenul sem szabad abba a hibaba esnunk,
hogy ltrehozunk egy j, nallo s nmagart valo tantargyat a ma-
ga kuln szellemi s anyagi infrastruktrajaval s egyb szervezeti
szuksgleteivel. lz nemcsak a sokrt problmakr termszettl
kulnbzsgekre. Tonor: Hooro:o, i. m., ::. V. Tonor Re:o|v:on, i.
m., :e.
Az oktatas s kpzs soran az piteu krnyezetre vonatkozo minden l-
nyeges tudomanyteruletre kiterjed interdiszciplinaris s multidiszcipli-
naris megkzelitst kell alkalmazni. A mas tanfolyamokkal valo kapcso-
lodasok ellenslyozhatjak a tantargy tantervben trtn elszigetelds-
nek problmajat. Minden korosztaly tanulo szamara meg kell teremteni
annak a lehetsget, hogy megfelel interaktiv, rszvtelen s egyuum-
kdsen alapulo modszerek azaz helyszini latogatasok, meggyelsek,
eseuanulmanyok, fogyatkossaggal l s mindenfle letkor emberek-
kel valo kzvetlen s szemlyes kapcsolatok, tovabba bizonyos egszsg-
karosodasok szimulalasa rvn szemlyesen megtapasztalhassa azokat
a nehzsgeket, amelyekkel a fogyatkossaggal l szemlyek szembesul-
nek az piteu krnyezetben. Az elmleti s kognitiv-intellektualis tanu-
last gyakorlati s rzelmi oktatassal kell kiegsziteni. Tonor: Hooro:o,
i. m., 1e. Tonor Re:o|v:on, i. m., :o. Amennyiben az egyetemes terve-
zs nallo kurzusknt jelenik meg, felmerulhet annak a kocazata, hogy
azt egyfajta specikus kszsgteruletnek fogjak tekinteni, s mint nem
lnyeges krds, a haurbe szorul (ha nallo kurzus kerul kialakitasra,
legalabb mas kurzusokkal valo kapcsolodasrol kell gondoskodni.). Raada-
sul, ha a tanulok egy adou tanfolyam kereteiben foglalkoznak csupan a
krdssel, akkor tbbsguk nem lesz kpes igazan rtkelni a kulnbz
hasznaloi ignyek befogadasra trekv gondolkodasmod jelentsgt. Az
pitszek, mrnkk, tervezk s telepulstervezk oktatasanak befoga-
dobba valtoztatasara iranyulo, hossz tav stratgia bizonyos mrtkig
arra alapozodik, hogy az egyetemes hozzafrhetsg biztositasanak kr-
dsei mennyire agyazodnak be a tanterv egszbe, amelynek kvetkez-
tben a tanulok jra s jra talalkoznak a kulnbz hasznaloi ignyek
1,
volna teljes mrtkben idegen, de egyual igen gyorsan dehonesz-
talo helyzetbe is hozna a tmakrt, amivel ppen az ellenkez ha-
tast rnnk el, mint amire trekednunk kell. Megitlsem szerint a
Tonor: Hooro:o kifejezeuen arra sarkallja tehat a befogado terve-
zs oktatoit a tma bevezetsnek kezdeti fazisaban, hogy tanszkek
s intzetek kzui kommunikaciora trekedjenek, s kurzusaikat az
egyetemek teljes hallgatosaga elu nyissak meg. A hatarozat hete-
dik pontjaban az oktatok kpzsre tr ki, s teljes joggal hangslyoz-
za, hogy az oktatas minden szerepljnek bvitenie kell ismereteit a
befogado tervezs teruletn. Hazai viszonyok kzu kuln hang-
slyoznunk kell, hogy mar a kzoktatasban lpseket kell tennunk
ezen a tren, a hazai vizualis mveletlensg ugyanis eleve radikalis
reformokrt kialt az alap- s kzpfok oktatasban, ezt a reformot
azonban nem volna szerencss a befogado tervezs alapelveinek r-
vnyesitse nlkul megvalositanunk. A Tonor: Hooro:o nyolcadik
pontja az rinteu felhasznalok bevonasara (user participation) fek-
befogadasra iranyulo megkzelits gondolataval. Tonor: Hooro:o, i.
m., :::. V. Tonor Re:o|v:on, i. m., :,.
Tekintve, hogy az eladok, tanarok s oktatok tudatossaga minden
ebben a tmaban trtn cselekvs elfelttele, az egyetemes tervezs
koncepcioira vonatkozo alap- s tovabbkpzs nyjtando azok szama-
ra, akiknek a e. terjed, valamint a jelen pontban leirt intzkedseket
vgre kell hajtaniuk. Az egyetemes tervezs iranti tudatossag fejlesztse
s az egyetemes tervezs krdseinek tamogatasa rdekben sztnz-
ni kell az oktatok tovabbkpzsre iranyulo programok megszervezst,
valamint az oktatoknak az egyetemes tervezs stratgiainak kialakitasa-
ban s megvalositasaban valo rszvtelt. Kulns gyelmet kell tovabba
forditani a nem oktatoi munkakrt betlt szemlyzet (pl. igazgatok, ad-
minisztrativ szemlyzet) tagjainak kpzsre. Tonor: Hooro:o, i. m.,
1,. Tonor Re:o|v:on, i. m., :1. Az eladok, tanarok s oktatok egyete-
mes tervezs tern valo kpzse alapvet fontossag az egyetemes ter-
vezs rtkeinek eredmnyes elterjesztse szempontjabol. A dntshozoi
s adminisztrativ dolgozok szamara tovabbkpzsi s tudatformalo kur-
zusokat kell szervezni. Tonor: Hooro:o, i. m., :. V. Tonor Re:o|v:on,
i. m., :,.
1,
teti a hangslyt. Ha ez a cl megvalosul, az megallithatja a hazai
egyetemek tarsadalmi elszigeteldsnek nem kivanatos nveked-
st, s az egyetemi hallgatosag szamara testkzeliv teheti a tarsa-
dalmi megrendels (social demand) fogalmat. lzzel egyual je-
lents ellenpldat mutathatunk arra a szerintunk rszben tves elvre,
amely szerint az elszigetelds legjobb ellenszere, ha az uzleti szfra
megrendelseinek felel meg az egyetemazzal, hogy a piaci szfra r-
A tanterveket a felhasznalok minden korosztalyhoz tartozo tagjaival
kztuk fogyatkossaggal l szemlyekkel folytatou egyuumk-
dsben kell kidolgozni. A tantervek kidolgozasat vgz szakembereknek
ignybe kell venniuk a felhasznalok szakrtelmt is, hiszen ezek a sze-
mlyek rtkes informaciokkal rendelkeznek, igy tluk els kzbl jut-
hatunk tapasztalatokhoz s szakrtelemhez. A felhasznalok bevonasat a
lehet legkorabban meg kell kezdeni. Tonor: Hooro:o, i. m., 1,. To
nor Re:o|v:on, i. m., :1. Az egyetemes tervezs oktatasa szempontjabol
a legrtkesebb stratgia a felhasznalok bevonasa, hiszen sok esetben az
rinteuek akiknek szuksgleteit a jelenlegi krnyezetuk nem elgitik ki
megfelel mrtkben a legjobb tanarok. A felhasznalok nyjthatjak a
legjobb lehetsget a tanulok szamara az egyes pitszeti alkotasok mas-
fajta szemszgbl trtn rtkelsre. A felhasznalok gyelembe vtele
nem csupan a tervezsnek az eszttika s a tednologia melleui, harma-
dik szempontja, hanem tulajdonkppen az az sszefuggs, amelybe az
pitszeti tervezs minden tnyezjt el kell helyezni. A felhasznalok be-
vonasa elsegitheti az ugyfeleknek a tervezsi folyamat lnyeghez valo
kzelitst. Kulns gyelmet kell forditani az pitszek, mrnkk, ter-
vezk s telepulstervezk alkotasaival napi kapcsolatba kerul kuln-
bz felhasznalok bevonasara. Tonor: Hooro:o, i. m., :. V. Tonor
Re:o|v:on, i. m., :,.
llyen cllal inditouuk nemzetkzi kurzust Tor:oJo|n:|og e||oe|e:eu er
+e:: / Soc:o||, Re:on::||e De::gn cimen magyar s holland diakok sza-
mara Anke Coumans (HSK Utredt) kollgammal :oo,. oktoberben, a
Moholy-Nagy Mvszeti lgyetem s a Menhely Alapitvany egyuum-
kdsben, s a Cvnv|v: Inerno:ono| A::oc:o:on o{ Un:+er:::e: onJ
Co||ege: o{ Ar, De::gn onJ MeJ:o PRF De::gn Forvn munkacsoportja
programjanak keretben.
1,,
vidtav ignyei szerint termeli ki az igy flen szakbarbarra valo
leend munkaert. Az efemer clokat kielgit piaci megrendels
ugyanis nem arra sarkallja az egyetemeket, hogy valoban rugalmas,
a folyton valtozo piaci felttelrendszerre reagalni tudo, nallo gon-
dolkodasra kpes, kreativ munkavallalokat neveljen ki, hanem arra,
hogy a pillanatnyi uzleti clokat maximalisan kiszolgalni tudo, am
ksbb a piaci viszonyok valtozasaval csaknem letkptelenn
valo hallgatosag hagyja el az egyetemeket diploma utan. A Tono
r: Hooro:o kilencedik pontja az oktatas eredmnyessgnek rt-
kelsi szempontjait veszi szamba, a tizedik pedig a kpzsi kisr-
letekre s gyakorlatra vonatkozo szakmai informaciok nemzetkzi
Az oktatas eredmnyessgnek rtkelse. Tekintve, hogy az oktatasi
intzkedsek eredmnyessgt rendszerszeren vgzeu elemzsek nlkul
nem lehet meghatarozni, fel kell mrni minden egyes intzkeds sikeres-
sgnek mrtkt, s azonositani kell a felmerul problmakat. Az ok-
tatas eredmnyessgnek oktatasi intzmnyek altali rtkelst a tan-
rendek fejlesztse s atdolgozasa szerves rsznek, valamint a vezets s
tervezs kulcsfontossag szakmai eszkznek kell tekinteni. Tonor: Ho
oro:o, i. m., 1,. V. Tonor Re:o|v:on, i. m., :1. lrtkelni kell, hogy
az oktatas soran alkalmazou megkzelits hatkony volt-e az egyetemes
tervezs rtkeinek s elveinek a tanulok rszre trtn atadasaban. Az
egyes karok alkalmazhatjak sajat rtkelsi eszkzeiket (pl. egyszer kr-
divek az oktatas elu s utan). Az oktatasi modszerekkel foglalkozo sta-
tisztikusok azonban vgezhetnek - ennl szigorbb feltteleken alapulo
- olyan felmrseket is, ahol olyan tanuloi csoportok tudasaban s aui-
tdjben bekvetkezeu valtozasok kerulnek sszehasonlitasra, amelyek
az egyetemes tervezs rtkeinek kulnbz mrtkben leuek kitve, be-
lertve azon tanuloi kontrollcsoportokat is, amelyek az egyetemes terve-
zs eszmjnek oktatasaval nem is kerultek kapcsolatba. A legfontosabb
krds azonban az, hogy a tanulok valoban bepitik-e az igy megszerzeu
tudatossagot s ismereteket a konkrt pitszeti projektjeikbe. Kvetke-
zskppen a tanulok ismeretei gyarapodasanak megbizhatobb mutatojat
kinalhatja a ksbbi flvekben folytatou munkajuk auekintse abbol a
szempontbol, hogy mennyire kpesek az egyetemes tervezsrl tanulta-
kat az egyetemes tervezsre kulns hangslyt nem helyez projektekbe
1,e
cserjre sarkall. l pont kuln szorgalmazza a tbboldal egyuu-
bepiteni. Tonor: Hooro:o, i. m., ::. V. Tonor Re:o|v:on, i. m.,
:,:8.,
Atagallamok az egyetemes tervezs stratgiajaval kapcsolatos ismerete-
iket s kutatasi eredmnyeiket, valamint az akadalymentesits tern elrt
eredmnyeikre vonatkozo informaciokat klcsnsen osszak meg egy-
massal. A kormanyzatok sztnzzk s/vagy segitsk el a hatarokon
tlnylo egyuumkdst s tamogassak az e tren dolgozo szakembe-
rek kapcsolatait. l tevkenysgek krben az egyetemek, valamint mas
oktato s kpz intzmnyek folytassanak egymassal egyuumkdst,
szervezzenek oktatoik, eladoik s kpzik szamara csereprogramokat,
valamint oktatoik s tanuloik/tanoncaik szamara tanulmanyi utakat. A
e. pont 8. bekezdsben jelzeu szervezeteket fel kell krni arra, hogy foly-
tassanak parbeszdet a tbbi allam hasonlo szervezeteivel s intzm-
nyeivel. lejleszteni kell a jo gyakorlatok klcsns nemzetkzi cserjt
a hatarozat f tmainak rszletesebb, gyakorlati pldak altali illusztra-
lasa rdekben, a lehet legjobban kihasznalva az olyan j informaci-
os tednologiai lehetsgeket, mint pldaul az lnternetet. A pldaknak
jollehet egyedi kontextusban kerulnek bemutatasra kellkppen at-
vihetnek, adaptalhatonak kell lenniuk annak bemutatasara, hogy a jo
gyakorlatok s megoldasok masokkal is megoszthatok. A hatarozat szel-
lemben mindezek kreativ alkalmazasat sztnzni kell. A pldak kzu
szerepelnie kell a tagallamok altal a kulnfle oktatasi intzmnyek tan-
rendjeinek atdolgozasara s a e. fejezet 8. bekezdsben jelzeu testuletek
munkajanak ersitsre iranyuloan vgrehajtou intzkedseknek, tovab-
ba a kulnfle oktato s kpz intzmnyek, valamint szakmai s foglal-
kozasi csoportok altal vgrehajtou intzkedseknek. Tonor: Hooro:o, i.
m., 1,18. V. Tonor Re:o|v:on, i. m., :1::. A hatarozat cljai azonban
csak akkor valosulhatnak meg, ha a megfelel jogszabalyi krnyezetet s
politikat az oktatas s kpzs napi rendszerben a jo gyakorlatok egszitik
ki. lz a fejezet egymas tapasztalatainak hasznositasara hivja fl a tagal-
lamok gyelmt. Az informaciok s a jo gyakorlatok javasolt hatarokon
tlnylo cserje a nemzetkzi kapcsolatok s egyuumkds fejlesztse
rvn jarulhat hozza e cl megvalositasahoz. Tonor: Hooro:o, i. m., :.
V. Tonor Re:o|v:on, i. m., :8.
1,,
mkdsben megvalositando csereprogramok, vendgeladasok s
tanulmanyutak szervezst s lebonyolitasat.
Mielu tovabblpnk, rdemes mg utalni a Tonor: Hooro:o
terminologiai krdseire. Mint az a gyelmes olvaso szamara szem-
betn leheteueddig, noha a hatarozat rendre az egyetemes tervezs
fogalmat mozgositja, addig e tanulmany kvetkezetesen a befoga-
do tervezs fogalmaval dolgozik. lzt az ellentmondast feloldando,
szamba vesszuk a hatarozat meghatarozasait. A hatarozat haur-
informacioi kzu (:.. C|o|, :rog:o|) olvashato rvidebb de-
nicio szerint
Az egyetemes tervezs az olyan piteu krnyezet kialakitasara ira-
nyulo holisztikus megkzelits, amely mindenki szamara hozzafr-
het, megismerhet s hasznalhato, fuggetlenul az egyn letkoratol,
testmreteitl, kpessgeitl s mas zikai jellemzitl. A meghata-
rozas szerint az egyetemes tervezs nem iranyul kizarolagosan a fo-
gyatkossaggal l szemlyek ignyeinek kielgitsre, ugyanakkor
mintegy befogadja azokat. Azaltal, hogy nem elkulnult felhasznaloi
csoportok ignyeit, hanem az ember s krnyezete kzui interakci-
ok teljes spektrumat veszi gyelembe, megnveli azoknak a szamat,
akiknek az ignyei kielgitsre kerulnek. lgy integralt megkzelits
gyakorlasara sztnz a tbb nallo megoldas alkalmazasa helyeu,
s ezaltal barmely tarsadalmi befogadasra [social inclusion] iranyulo
politika elengedhetetlen sszetevje.`
` Tonor: Hooro:o, i. m., :1. Universal design is a holistic approad to
creating built environments that are accessible and understandable to,
as well as usable by, everybody regardless of age, size, ability or other
physical daracteristics. Universal design, by denition, does not exclu-
sively address the needs of people with disabilities but it is inclusive of
their requirements. By not thinking about separate user groups but about
the whole spectrum of human-environment interaction, it increases the
number of people whose needs are being met. lt encourages an inte-
grative approad rather than multiple separate solutions and is thus an
essential component of any social inclusion policy. Tonor Re:o|v:on,
i.m., :,.
1,8
A szveg masodik pontjaban olvashato hosszabb denicio szerint
pedig
Az

egyetemes tervezs egy olyan stratgia, amely a kulnfle kr-


nyezetek s termkek mindenki szamara a lehet legnallobb s leg-
termszetesebb modon valo, adaptaciok s specialis tervezsi meg-
oldasok gyakorlasa nlkuli hozzafrhetsgnek s megismerhets-
gnek, valamint hasznalhatosaganak biztositasara iranyul. Az egye-
temes tervezsi koncepcio clja, hogy mindenki szamara kuln ra-
forditas nlkul, vagy csekly tbbletkltsg aran megknnyitse az
letet az piteu krnyezethez, a termkekhez s az informaciohoz
valo egyenl esly hozzafrs, hasznalhatosag s rthetsg bizto-
sitasaval. Az egyetemes tervezs koncepcioja holisztikus megkze-
litse rvn a kulnbz letkor, testmret s kpessg haszna-
lok ignyeinek kiszolgalasara trekedve, tovabba az emberi let el-
rehaladtaval bekvetkez valtozasok gyelembevtelvel elsegiti a
fokozouan felhasznalo kzpont tervezs iranyaba trtn elmoz-
dulast. Kvetkezskppen, az egyetemes tervezs koncepcioja, nem
korlatozodik csak az puleteknek a fogyatkossaggal l szemlyek
szamara trtn akadalymentesitsre. lz egy olyan tervezsi kon-
cepcio, amelynek integralt rszv kellene valnia az pitszeti, vala-
mint minden mas tervezsi s krnyezet alakitasat befolyasolo folya-
matnak.`'
`' Tonor: Hooro:o, i. m., 11. Universal design is a strategy, whid
aims to make the design and composition of dierent environments and
products accessible and understandable to, as well as usable by, every-
one, to the greatest extent in the most independent and natural manner
possible, without the need for adaptation or specialised design solutions.
Te intent of the universal design concept is to simplify life for everyone
by making the built environment, products, and communications equally
accessible, usable and understandable at liule or no extra cost. Te uni-
versal design concept promotes a shin to more emphasis on user-centred
design by following a holistic approad and aiming to accommodate the
needs of people of all ages, sizes and abilities, including the danges that
people experience over their lifespan. Consequently, universal design is
a concept that extends beyond the issues of mere accessibility of build-
1,,
Mint a folytatasbol megtudhato, a Tonor: Hooro:o az integralt
hozzafrhetsg (integral accessibility), a mindenki szamara szolo
tervezs (design for all) s a befogado tervezs (inclusive design),
illetve az egyetemes tervezs (universal design) fogalmait azonos
jelentssel biro, egyenrtk kifejezseknek tekinti.` Hogy a hata-
rozat megszvegezi mirt valasztouak az inkabb amerikai eredet
egyetemes tervezs fogalmat az europai fknt skandinav haue-
r befogado tervezs s tervezs mindenkinek fogalmai helyeu, sza-
momra egyelre nem vilagos. Magam egybknt az alabb rvidesen
hivatkozou nantes-i eladasom elkszitse soran, a korai fazisban
ugyancsak az egyetemes tervezs fogalmat partoltam akkor azon-
ban mg nem ismertem a fogalmak s a hozzajuk kapcsolodo jelen-
ings for people with disabilities and should become an integrated part
of arditecture, design and planning of the environment. Tonor Re:o
|v:on, i. m., 1,. A mindenki [everyone] kifejezs azt jelenti, hogy az
emberek kzu letkorukbol, testmretukbl, mas zikai jellemzikbl
s kpessgeikbl vagy ezek hianyabol fakadoan, a krnyezet kialakita-
sabol adodoan nem all fenn semmilyen megkulnbztets. A nallo
(independent) kifejezs arra utal, hogy az rinteu anlkul kpes csele-
kedni, hogy kuls segitsgre szorulna, ezaltal elkeruli a masoktol valo
fuggsget. A termszetes [natural] szo a denicio integrans vonatko-
zasat hangslyozza. Azt jelenti, hogy a hozzafrsre s a hasznalhato-
sagra iranyulo intzkedsek termszetesnek tekinteuek. Az piteu kr-
nyezet [built environment] kifejezs magaba foglalja az sszes puletet,
kzlekedsi struktrat s valamennyi kzhasznalat helyet s teruletet.
Tonor: Hooro:o, i. m., 1. V. Tonor Re:o|v:on, i. m., 18. ligyelemre
mlto, hogy a deniciobol mg hianyzik a vizualis kommunikacio s a
targyak kzrthetsghez s knny hasznalatahoz fzd jogaink em-
litse.
` Tonor: Hooro:o, i. m., 1. lor the purpose of this resolution the terms
integral accessibility, design for all and inclusive design are un-
derstood to have the same meaning as the termuniversal design, whid
is used in this text. Tonor Re:o|v:on, i. m., 18.
18o
tsek konkrt trtneti hauert.`` Ksbb egy nvtelen biralom ja-
vaslatara vgul is a befogado tervezs fogalma melleu dntuem.`
Megtartou eladasomban azonban utaltam a londoni Design Coun-
cil gyakorlatara is, amely ugyancsak eltekint a fogalmak eltrt-
nettl s szinonimakknt alkalmazza azokat, miknt a Bureau of
luropean Design Associations (BlDA) gy nevezeu fehr knyve,
a De::gn Iv::ve: :n Fvroe ToJo, is.` C|o||enge: o{ Inc|v::+e De::gn
:n o Po:Soc:o|:: Co:o| cim eladasomban tehat a befogado ter-
`` ligyelemre mlto, hogy a tma hazai specialistaja, Pandula Andras is
szinonimaknt hasznalja a fogalmakat, amazok eltrtnetnek ismerte-
tse utan tovabbra is az egyetemes tervezs melleuvoksol, nyilvanvaloan
a Tonor: Hooro:o szellemben A kulnbz koncepciok [ti. :nc|v::+e
Je::gn, Je::gn {or o|| s vn:+er:o| Je::gn] eredmnyuket tekintve azonban
azonosnak tekinthetek. A: Fg,eene: Ter+e::, i. m., A:.
` Nvtelen kommentar a Cumulus konferenciajara benyjtou absztrakt-
hoz (Nantes) Clearly dened and well-expressed, the intentions (almost
a political programme) contained in your paper are very ambitious. Tis
paper would benet from the description of existing best practices in this
eld (Barcelona in particular, but there are also a plenty of ne examp-
les in Scandinavia). Tere is a terminological problem as l understand
the situation, the term Universal Design is usually used in Hungarian
because of lingering state socialist political ramications in terms rela-
ted to for All. However, the approad adopted in this paper is not that
of Universal Design, but that of Design for All or lnclusive Design, the
focus being not on solving identied problems for individual categori-
es of people (broadly the UD approad, as expressed in the decalogue),
but on sustainability and social inclusion (the basic tenets of DfA). Te
paper would benet enormously from a clear doice of the Design for
All terminology and the elimination of UD.
` De::gn I::ve: :n Fvroe ToJo,, szerk. Stuart MacDonald, Barcelona (Te
Bureau of luropean Design Associations), :oo,, :8. l. mg Inc|v::+e De
::gn Too||:, szerk. John Clarkson, Roger Coleman, lan Hosking s Sam
Waller, Cambridge (Cambridge lngineering Design Centre), :oo,. Digi-
talis valtozatat l. http//www.inclusivedesigntoolkit.comJellemz a kr-
dssel kapcsolatos szakmai bizonytalansagra, hogy a masodik nantes-i
kommentarkrben mar arra hivta fel a biralobizousag a gyelmemet,
181
vezs fogalma melleu teuem le a voksot, ebben nvtelen biralom
tanacsai melleu Jan Verwijnen egy a tarsadalmi befogadasrol szolo
tanulmanya is segiteu.` A befogado tervezs fogalomkreit az alab-
bi tablazatban foglaltam ssze ennek szellemben
A befogad tervezs alapelvei
Abefogad tervezs a trsadalmi befogads (social inclusion) leg-
hatkonyabb eszkze
A:1. szazad nagyvarosaiban a leszakado rtegek vagyis elssorban
az idsek, a fogyatkkal lk s a szegnyek tarsadalmi integraci-
oja tervezi intervencio nlkul immar lehetetlen a politikai akarat,
a kell nancialis s jogi haur ma mar nmagukban alkalmatlanok
e feladat megvalositasara.
A befogad tervezs klnfle szakmk kpviselit fogadja be a
tervezsi folyamatba (design process)
Abefogado tervezs maradktalanul kpes megvalositani az lnterde-
sign (lCSlD) s a inter- s multidiszciplinaritas cljait is, hiszen fel-
adauol fuggen mindig a megfelel designszakmak, illetve a kivant
termszet-, mszaki, human- s tarsadalomtudomanyok kpviselit
hozza ssze valos csapatmunka keretben.
A befogad tervezs befogadja a fogyasztt s a megrendelt is
A befogado tervezs nveli a fogyasztoi s megbizoi tapasztalatok
(user and employer experience) szerept a tervezsben azzal, hogy a
felhasznalokat, fogyasztokat, politikai dntshozokat s a civil szfra
kpviselit bevonja a tervezsi folyamatokba.
hogy hagyjam ki a terminusok s meghatarozasok targyalasat, mivel a
kznsg felteheten tisztaban van ezekkel a krdsekkel (Skip the dis-
cussion about terms and denitions []. Most of the audience should be
aware of that.)
` Verwijnen, Jan, 1e Conce o{ Soc:o| F:c|v::on Sor|! De::gn onJ Lo
co|:,, szerk. Jan Verwijnen s Hanna Karkku, Helsinki (University of Art
and Design Helsinki), :oo, o:. l. mg Soc:o| F:c|v::on :n Fvroeon
C::e: Proce::e:, F:er:ence: onJ Re:on:e:., szerk. Judith Allen, Goran
Cars s Ali Madanipour, london (Routledge), 1,,8.
18:
Korabban emliteuem, hogy a befogado tervezs szemllete megnyit-
hatja az utat azon fejlds elu, amelyben a design politikava valik,
mgpedig a legnemesebb rtelemben.` lhhez termszetesen a poli-
tikai elit mentalitasbli forradalmara is szuksg lesz Magyarorsza-
gon, am ebben a folyamatban, vagyis a befogado politika kialaku-
lasaban kitunteteu szerepet jatszhat a befogado tervezs gyakorlata,
melynek egyes szam alapelve szerint tervezi intervencio nlkul
ma mar nem lehet pldaul valoban hatkony varospolitikat folytat-
ni. A tnylegesen jol mkd, s a varoslakok szamara is szerethet,
s ezrt sikeres varos sokkal inkabb a befogado tervezs lozoa-
jat rvnyesit varosrehabilitacio nyoman szulethet meg, mint az
ikonikus puletek (iconic buildings) sztarpitszett mozgosito va-
rosbrendingels s helymarketing (place marketing) szerint.` Ah-
hoz hogy rdemi elrelpsek trtnjenek a befogado politika meg-
` Nantes-i eladasom vitajaban a magyarorszagi civiltarsadalom gyenge-
sgre utaltam, s arra, hogy a hazai partpolitika miknt probal meg min-
den kreativ kezdemnyezsbl sajat politikai tkt kovacsolni. Rszle-
ges konklziomban arra jutouam, hogy a tarsadalmilag elktelezeu ho-
ni designereknek tavol kell tartaniuk magukat a partpolitikatol, s arra
kell trekedniuk, hogy a mgoly gyenge civilszfra anyagi s erklcsi
tamogatasat keressk, illetve olyan uzleti konstrukciokon trjk a feju-
ket, melyek kpesek a civil tarsadalom ersitsre. A skandinav orszagok
kpviseli hevesen kritizaltak apolitikus allaspontomat. A kimerit vi-
taban vgul vilagossa valt, hogy a skandinav orszagokban a politika honi
skizofrniaja ismeretlen, naluk a civil politizalas s a partpolitika nemku-
lnul el olyan lesen, mint nalunk. lnnek elssorban az az oka, hogy a
skandinav orszagok politikai partjai altalaban kpesek rdemben tllpni
ns rdekeiken akkor, ha szlesebb rtelemben veu kzssgi rdekek-
rl, vagyis a kzjorol van szo.
` Ahelymarketing s a varosbranding kritikajarol l. Tacara, John, Sor|!
De::gn onJ Loco| Kno+|eJge Sor|! De::gn onJ Loco|:,, i. m. 11,. Az
ikonikus puletek kultuszarol l. Jencs, Charles, 1e Icon:c Bv:|J:ng. 1e
Po+er o{ Fn:gno, i. m. lgy tipikus pldat a varosbrandinget, az ikonikus
pitszetet s a helymarketinget mozgosito varoskoncepciora l. BvJoe:
o :J :: / BvJoe: Trv|, Yovr:. Fvroo |v|vro|:: {+oro:o zo:o. Po|,o:o:
18
teremtsnek iranyaba, bizony meghatarozo szerephez kell jutnia a
honi designer kzssgnek az urbanisztikai fejlesztsekben.` lhhez
persze a tervezk ratermeusgre s vallalkozokedvre is rdemben
lesz szuksg
Nantes-i eladasomban utaltam ugyanakkor arra is, hogy a be-
fogado tervezs tarsadalmi elktelezeusgtl athatou agendaja j,
korszer identitast nyjthat a designerek szamara Magyarorszagon,
s igy egyual j, ers tarsadalmi legitimaciot is biztosithat e szakma
kpviseli szamara. Mindezt azrt tartouam fontosnak leszgezni,
mert a honi designertarsadalom a rendszervaltas ota olyan slyos
identitasvalsagban szenved, melyet nhany atal designer mgoly
nagy sikere a vilagban eddig mg nem tudou rdemben orvosolni,
sem pedig a honi (bulvar)mdia megersd rdekldse az elit de-
sign hazai jelensgei s (kvazi) sztarjai irant. Amegersd identitas
s tarsadalmi legitimacio potencialis forrasaknt jelltem meg azt a
tnyt is ugyanakkor, hogy a befogado tervezs stratgiaja a centra-
lis kapitalizmus orszagaiban, igy az anglo-szocialis modellben kife-
jezeu gazdasagi sikernek bizonyult, mgpedig azrt, mert a tarsada-
|oncec:o / Fvroeon Co:o| o{ Cv|vre zo:o. Conce {or |e Cone::+e
TenJer, i. m.
` Nhany konkrt kztrtervezi (public design) feladat a lvarosban,
melyeknek megoldatlansaga egyre getbb, s amelyeket designerek s
az rinteu tarsadalmi rtegek bevonasa nlkul rdemben megvalosita-
ni immar nem lehet biciklit-halozat, klcsnzhet biciklik halozata,
utcabtor- s informacios rendszerek halozata, teljes s egysges BKV-
arculat, teljeskr akadalymentesits a tmegkzlekedsben, a kzpu-
letekben s a kztereken.
llhangzou a Cvnv|v: Inerno:ono| A::oc:o:on o{ Un:+er:::e: onJ Co|
|ege: o{ Ar, De::gn onJ MeJ:o :ooe. jnius 1,1,-n a LFco|e Je De::gn
None: A|on:ve-on rendezeu F|:c:zooo De::gn, F|:c: onJ Hvnon
::n / Je::gn, |:ve & |vnon::ne. ProJvc:, Ser+:ce:, |e Fn+:ronnen
onJ Re:on::|:|::e: o{ De::gner: cim konferencian, kzirat. A tarsadal-
mi legitimaciorol l. Habermas, Jurgen, Leg::noc:o: ro||no| o noJern
o||on|on Vo|ogoou onv|non,o|, szerk. lelkai Gabor, ford. Adamik
lajos et al., Bp. (Atlantisz), 1,,, 18:::.
18
lom letkor s fogyatk miau, illetve gazdasagi okokbol leszakado
rtegeinek reintegracioja nvelte a foglalkoztatousagot, a fogyasz-
tok krt, s igy a bels fogyasztast, ily modon pedig a gazdasagi n-
vekedst is serkenteue valamelyest.' Akkor azonban mg nem vol-
tam tisztaban a munkanlkuli kapitalizmus s a szuksgtelenek
vilaganak jelensgeivel, melyek kulnsen az olyan flperifrialis j
kapitalizmusokban fenyegetnek, mint amilyen a magyarorszagi is.
Minden borlato vlemny s negativ tendencia melleu azonban azt
is le kell szgeznem, hogy pldaul az idsbdsi forradalom (aging
revolution) hazankat semkeruli el. Amikor tehat azzal nzunk szem-
be, hogy egyre kevesebb aktiv munkaer tart el egyre tbb nyugal-
lomanyba vonult allampolgart, a befogado tervezs gazdasagi ltjo-
gosultsaga vajmi kevss vonhato ktsgbe, legfeljebb akkor, ha fel-
ttelezzuk a nemzeti kormanyok olyan mrv szerepvesztst a glo-
balizacio folyamataban, amikor azok mar nem tudjak garantalni a
nyugdijrendszer mkdst. Amennyiben ez nem kvetkezik be, ab-
ban az esetben a megnvelt nyugdijkorhatar adminisztrativ eszkze
maris olyan helyzetet teremt, amelyben a befogado tervezs nlku-
lzhetetlen. Teljesen flsleges ugyanis a munkaerpiacon tartani
idsebb embereket, ha olyan infrastrukturalis krnyezetben kny-
szerulnek dolgozni, amelyet immar elrehaladouabb koruk miau
egyre kevsb tudnak hatkonyan s frusztracio nlkul hasznalni.
Gondoljunk pldaul az informacios irasbelisg krdsre ebben az
sszefuggsben. Az informacios irastudatlansagnak kt ellenszere
van, egy hatkony s egy kevsb hatkony. lz utobbi az leten at
tarto tanulas s a folyamatos tovabbkpzs rendszere, a valoban ha-
tkony modszer azonban a befogado tervezs, amely pldaul olyan
' V. Inc|v::+e De::gn Too||:, i. m.
Bec, Ulrid, M: o g|o|o|::oc:o' A g|o|o|::nv: +eJ:e:, i. m., e,,,. Az
jkapitalizmus immanens sajatossaga, hogy [] immar korlat nlkuli-
v valik a tltermelsi valsag elmlyulse, melynek legfontosabb oka s
egyben kvetkezmnye, hogy egyre tbb a vilagon a felesleges, mar
a kizsakmanyolas targyanak sem tekinteu ember, st orszag. Szalai, A:
v]|o:o|::nv:, i. m., 1e.
18,
interface-ek kialakitasaban rdekelt, melyek minl nagyobb szam
felhasznalo szamara kzrthetek s ugyanakkor elrhet arak is.`
Afentebbi krdsekkel kapcsolatban a dnten a neoliberalis pa-
radigmahoz ktd kzgazdasz kollgaim s barataim rendszerint
kitr valaszokat adtak, avagy sieuek egyetrteni velem akkor, ami-
kor aggalyaimat fejeztem ki a magyar helyzeuel kapcsolatban. Al-
ternativat vgul a kzssgi gazdasagi fejlds (community econo-
mic development, ClD), illetve a fenntarthato kzssgi fejlds
(sustainable community development, SCD) modelljben talaltam.
A kzssgi gazdasagi fejldst a ConoJ:on Connvn:, Fconon:c
De+e|onen Ne+or| olyan modellknt hatarozta meg, amelyben
az emberek helyi szinten, fenntarthato s befogado modon teremte-
nek gazdasagi lehetsgeket s javitjak kzssgeik szocialis helyze-
tt, kulns tekinteuel a leginkabb nlkulzkre. lz a kzssgi gaz-
dasagi fejlds olyan kzssgkzpont s kzssgorientalt folya-
mat, amelyik egyrtelmen sszekapcsolja a tarsadalmi s a gazda-
sagi fejldst s elsegiti a kzssg gazdasagi, tarsadalmi, kologiai
` V. azzal, amit Herczegh laszlo az egyszersg elvrl mondou egy ve-
le kszult interjban Az egyszersg vezeue tervezsi koncepciok
(simplicity-led design concepts) lnyege, hogy meggyzdsunk szerint
a digitalis forradalom ahelyeu, hogy egyszerbb teue volna az embe-
rek lett, minden felmrs szerint tulajdonkppen inkabb csak bonyo-
litoua, neheziteue azt ! Az informacios irastudatlansag (information
illiteracy) mrtke rohamosan n, mert az emberek nem tudjak hasz-
nalni bonyolult, j eszkzeiket. lzt az egyszersg iranti ignyt ismer-
tuk fel s ezrt hataroztuk el, hogy olyan termkeket tervezzunk, me-
lyeket annak ellenre, hogy magas tednologiai szinvonalat kpviselnek,
knny hasznalni. Fg, nog,or |nn,er+e: o P|:|::n|. S:ene
r: Moron :ner]v]o Herc:eg| Lo::|o+o|, lpitszforum, :oo8. marcius 1.
|//e:e::{orvn.|v/noJe/8:. Utolso hozzafrs :oo,-1:-1o.
Roseland l., MarkSoots, lena, A |e|,: go:Jo:ogo| neger::e zoo;.
A +:|og |e|,:ee. Voro:o:n| ]o+]e. A +o:|:ngon: Vor|J+od In::ve ]e
|en:e o {ennor|oo or:oJo|on|o: +e:e {o|,onoro|, ford. Amtmann
Maria et al., Budapest (lld Napja Alapitvany), . n., :o:::.
18e
s kulturalis joltnek biztositasat. A kzssgi gazdasagi modell a
hagyomanyos gazdasagi fejlds-modellek alternativajaknt jelent
meg, s azon meggyzdsre pit, amely szerint a kzssgeket rint
gondokat legyen szo munkanlkulisgrl, szegnysgrl, krnye-
zeti karokrol vagy pp a kzssgi kontroll hianyarol holisztikus
s participatorikus modon kell kezelni. Nem lehet krdses, hogy
ezt a rszvteli alapon mkd modellt csakis a tarsadalmilag elk-
telezeu tervezs (socially responsible design, SRD), s ezen belul is a
ClD can be dened as action by people locally to create economic op-
portunities and enhance social conditions in their communities on a sus-
tainable and inclusive basis, particularly with those who are most dis-
advantaged. ClD is a community-based and community-directed pro-
cess that explicitly combines social and economic development and fos-
ters the economic, social, ecological and cultural well being of com-
munities. ClD has emerged as an alternative to conventional ap-
proades to economic development. lt is founded on the belief that
problems facing communities unemployment, poverty, job loss, en-
vironmental degradation and loss of community control need to be
addressed in a holistic and participatory way. http//www.ccednet
rcdec.ca/en/pages/home.asp. Hozzafrs :oo,-o,-o,. A honlapon ma
elrhet meghatarozas szerint What is ClD` Creo:ng +:|ron, re::|:en
onJ :v:o:no||e |oco| econon:e:. Community lconomic Development
(ClD) is action by people locally to create economic opportunities and
beuer social conditions, particularly for those who are most disadvan-
taged. ClD is an approad that recognizes that economic, environ-
mental and social dallenges are interdependent, complex and ever-
danging. To be eective, solutions must be rooted in local knowl-
edge and led by community members. ClD promotes holistic ap-
proades, addressing individual, community and regional levels, rec-
ognizing that these levels are interconnected. http//www.ccednet
rcdec.ca/en/whatisced. Hozzafrs :oo,-1:-1o. l. mg a Simon
lrazer UniversityCenter for Sustainable Community Development ol-
dalait http//www.sfu.ca/cscd/whatisscd.html. Kulnsen a Goe
+o, o Connvn:, Fconon:c De+e|onen Re:ovrce: halozati tankny-
vt http//www.sfu.ca/cscd/gateway/. Utolso hozzafrs :oo,-1:-1o.
18,
befogado egyetemes tervezs eszkzeivel lehet hatkonyan mkd-
tetni.
Atovabbi rdemi tajkozodashoz s barmin szlesebb kr cse-
lekvsi stratgia kidolgozasahoz azonban mindenkpp szuksgunk
lesz az alternativ kzgazdasagi modellek irant nyitou, a neoliberalis
globalizacio dogmaitol elszakadni ksz kzgazdaszok hathatos segit-
sgnek ignybe vtelre annak rdekben, hogy a fentebbihez ha-
sonlo alternativak sikeres implementaciojat valoban elsegithessuk.
Ugyancsak nlkulzhetetlen lesz a magyar allami designpromocio
szerepvallalasa a projektumban gondolok iu els sorban a Magyar
lormatervezsi Tanacsra s a Design Terminal Kht.-ra , miknt a
honi mdia rszvtelt is nvelnunk kell a tma npszersitsben
s rtelmezsben. A promocios szervek, a mdia s az egyetemek
egyuumkdse mindenkppen jelents elrelpssel kecsegtet ezen
a tren, hiszen ha a polgari nyilvanossag berkeiben a befogado ter-
vezs kellkpp ismeru lesz, gy a politikai dntshozok a szuk-
sges tarsadalmi szereplk nlkul a legtbb esetben is csak forma-
lisnak mondhato ignye az eurokompatibilis politizalasra valoban
tartalmassa valhat. l kivanatos tarsadalmi parbeszd nlkul viszont
vajmi kevs eslye van az orszagban az egyetemes befogado tervezs
lozoajanak s gyakorlatanak. Marpedig ez kulcsfontossag krds
egy valoban befogado designkultra megszuletsekor.
A fentebbi parbeszd meglttl fuggetlenul, termszetesen mar
e korai fazisban is van nmi nem is jelentktelen garanciank
arra, hogy a befogado tervezst integralni tudjuk majd a magyar
design-felsoktatas tavlatos programjaba. Szilagyi Csaba Be{ogoJo
eg,een cim kurzusunk egyik designer oktatoja hossz vek ota
dolgozik a befogado tervezs teruletn, e tevkenysg sikeressgrl
nem csak az immar Magyar lormatervezsi Dijas diplomamunkaja
(llexor Kerekesszk), hanem jelents tudomanyszervez tevkeny-
sge is bizonyitkokkal szolgalt. :oo-ben kuratora volt a Magyar
A tarsadalmilag elktelezeu tervezs j formairol l. http//www.
sociallyresponsibledesign.org. Utolso hozzafrs :oo,-1:-1o.
188
lparmvszeti lgyetemen (ma Moholy-Nagy Mvszeti lgyetem)
rendezeu Ter+e:: n:nJen|:ne| (De::gn {or o||) cim konferencia-
nak s az Inc|v::+e Je::gn. 1e He|en Hon|,n Re:eord Cenre, Ro
,o| Co||ege o{ Ar cim kamara-kiallitasnak. A konferencia olyan
jelents szakembereket szolaltatou meg a tmaban, mint lisdl G-
za, P. larkas Zsuzsa, Pandula Andras, Dr. Balogh Andras s a dan
Karin Bendixen. A kamara-kiallitas pedig a Magyar lparmvsze-
ti lgyetem s a Royal College of Art Te Helen Hamlyn Rese-
ard Centre diakjainak munkaibol valogatou. Szilagyi Csaba t-
maba vago szakmai sikerei kzul kiemelend mg, hogy a nominal-
tak kz kerult a :oo,-s, koppenhagai INDFX De::gn o Inro+e
L:{e cim palyazaton, ami abban az vben a vilag legnagyobb sza-
bas designesemnynek szamitou. Jelenleg doktori tanulmanyokat
folytat a Moholy-Nagy Mvszeti lgyetemen, ugyancsak a befoga-
do tervezs tmakrben. Magam mg a Moholy-Nagy Mvszeti
lgyetemlormatervez Tanszknek designelmletet oktato adjunk-
tusaknt :oo,-ben kezdtem el intenzivebben foglalkozni a tmaval.
Nemcsak designelmleti szeminariumaimat szenteltem a krdsnek
s a :oo, szn tartou Be{ogoJo eg,een cim kurzusunk elkszit-
snek, hanem:ooe-ban, a mar emliteu Cumulus Association nantes-
i, designetikai konferenciajan is e targykrben adtam el, s vitauam
meg nemzetkzi szakemberekkel a tervezeu pilotakurzus eslyeit,
lehetsgeit. A kurzus :oo,-ben sikerrel valosult meg, s bizvast allit-
hatom, nem csupan a Moholy-Nagy Mvszeti lgyetem lormater-
vez Tanszknek munkakzssgre volt hatassal a befogado ter-
vezs fogalma immar kzkelet lgyetemunkn. lnnek, s a TAMOP
,. . , keretben idkzben palyazaton elnyert felsoktatasi szakrti
pozicionknak volt ksznhet, hogy az lgyetem szakmai kzssge
elfogadta azt a javaslatomat, amely szerint a mesterszakok akkre-
ditacioja soran a szakok kzui atjarast biztosito integralt tervezsi
A kutatointzet jelenlegi neve Helen Hamlyn Centre (HHC) Te Royal
College of Arts Centre for lnclusive Design. http//www.hhc.rca.ac.
uk/.
18,
modult a befogado egyetemes tervezs jegyben fogalmazzuk meg a
szakok akkreditacios krelmeiben. A MOMl :o1o. szeptemberben
indulo szakjai kzul vgul a Magyar Akkreditacios Bizousag az ani-
macio, a fotograa, a mdiadesign, a tervezgraka, a formatervez
mvsz, a fmmvessg, a keramiatervezs, a divat- s textiltervezs
s az pitmvszet mesterszakokon hitelesiteue az Fg,eene: er
+e:: tantargyat, ezzel utat nyitva egy valoban befogado termszet
designkultrart szavatolo oktatasi lozoa hosszabb tav, fenntart-
hato rvnyesitse elu.
lzzel egybknt a :oo8-ban alairt, s tlunk is tamogatou K,oo
De::gn Dec|oro:on. A :oenen o{ conn:nen |, |e nen|er:
o{ Cvnv|v: o :|or:ng |e g|o|o| re:on::|:|:, {or |v:|J:ng :v:
o:no||e, |vnoncenereJ, creo:+e :oc:e:e:-nek is rdemben felelunk
meg a jvben. A nyilatkozatot l. http//www.cumulusassociation.
org/images/stories/Currentaffairsfiles/kddzccs.pdf. legutolso hoz-
zafrs :oo,-1:-1:.
1,o