You are on page 1of 89

1http://manchaulau.wordpress.

com

Th loi: am m, hin i, rape trc ri mi yu Tc gi: T Lam su tp (Khng r tc gi) Tnh trng: Hon thm 1 phin ngoi Dch gi: QuickTranslator Proof Reader: Jume Vn n: Du Tnh Khi hc sinh trung hc 16 tui , khi trn ng v nh th b mt thanh nin bt cc . B tri dang rng tay chn trong mt cn phng ti tm . S b cng gian sao ? Thanh nin tin n gn Du Tnh Khi , nhng khng phi l hnh h nh p , ngc li cn du dng cng p Du Tnh Khi thng mnh . Cm gic hon ton khng lm hn gh tm . Ti sao ngi li lm vy , khng l tn bin thi thch n tinh dch hay sao. Khng n gin nh vy , v trong mt ln sau khi quan h , ngi tnh li hon ton khng nhn ra mnh cn ku ln hong lon : ng rt k qui au qu . ng nh vy c khng .? Tiu nh khng mun lm tr ngoan na m Ngi l An V nh 20 tui l sinh vin trng m thut , trong qu kh xy ra mt chuyn kinh khng m hn khng ti no chp nhn c , thn tr khng tnh , lm ra nhng chuyn mt mt , dm ng , khng bit xu h.

2http://manchaulau.wordpress.com

Warning:
y l th loi BL (boyxboy) hay cn gi l gay, vui lng cn nhc k trc khi xem. y l bn dch chui, khng c s ng ca tc gi (mc d khng r tc gi l ai), nn Jume ch post ti blog c nhn ca mnh, mi ngi vui lng khng mang ra ngoi blog. Bn word ch c tc dng gip mi ngi tin li trong vic c, nn nu c share th vui lng share kn, khng public rng ri ln cc forum cng nh cc web khc. V l dng QT nn ch ng khong 60%, 40% cn li l do bn... chm... c bit, KHNG up ln wattpad.

Chng 1: Ln u tin b cng gian

ia lc tri khuya, An V nh mt mnh i trn ng. Ngoi ng tri ti en nh mc, trn va h mi mt mi c mt bng n ng chiu sng, nhn xung quanh tht s rt th lng v m o. Khng mt ting ng, ch c vi m thanh nho nh tiu si vang ln, nhng khng bit u xa xa vng li ting go tht tht s lm ngi ta rng mnh. Hn i t t, dn dn i vo ni thnh, ri chn gc khut ca mt ta lu ln m ng lng nh mt bng ma. Xa xa, c mt nam hi* ang i ti, cu ang lc li ti tin tnh ton xem c bao nhiu tin c th i nh xe v nh c hay khng. Ngay lc cu bc n ch bng ma kia ang ng, bng ma y i theo v thn th tht mnh nh v pha c cu.

3http://manchaulau.wordpress.com

Bt tnh khng bit bao lu, nam hi kia v mt trn cm gic mt lnh m b nh thc. M mt ra ch nhn thy mt mng ti en c, xa xa c mt ca s nh hc cht nh sng vo. Nhng cng khng gip cho cu nhn c r mi vt xung quanh mnh. C ng hai chn, li cm thy mt sc nng lm cu khng c ng c. ng thi cu cng pht hin ra tay chn ca mnh b tch ra thnh hnh ch i, khng nhng th ton thn trn tri m b tri li, lc ny trong lng cu c linh cm khng hay. Bng nhin, c mt bn tay chm ri t bp chn ca cu m s ln trn, ri ngay ti trung tm dc vng m vut ve ng ln, c im au, cng rt c k thut, chm ri dc vng ca cu v khng km ch c m cng thng ln. Cu nhn xung di nhng v ti qu nn khng thy r V nh m ch thy bng en. Thn th b but cht, bng cu nh ti trc kia TV c ng mt tin tc nam nhn b ng tnh luyn i, chng l hm nay cu s gp vn mnh ny? Cu lm chuyn xu g sao? Cha tnh li xong, th t nhin b mt trn khoi cm ot i l tr ca mnh. Khng ng nam nhn kia ang lim tiu huynh ca cu. Trong u mt trn m h, cu cha bao gi b mt nam nhn no chm vo thn th. Nhng tht khng ng cm gic c nam nhn chm vo cng khng t, bt gic nhng ting rn r bt ra khi ming. Cu cm nhn r rng cm gic dc vng ca mnh khi b ht vo trong chic ming nh ngi nam nhn kia. Nam nhn kia ngay ti gc dc vng ca cu m mt mp n ngn, chc chc li lim lp. Khng nhng th hai tay cn thng thc song cu* bn di. Khng ccu trong lng ku to. C v nh nam nhn kia ta h cng bit cu trong lng ang km nn, th l nam nhn kia ngay ti nh dc vng ca cu m ht mnh. _A.aa~~~ Cu la tht thanh ri sau em tt c tinh dch bn vo ming nam nhn kia. Mi pht tit xong c th v th hi l i, mt cho ting th dc thot ra khi ming mnh cng vi hai mt hi khp h li thng thc d v dc vng cn st li.Trong mng lung cu ta h nh nghe ting ngi nam nhn ang cu nhu bo Ti nh th phi ku mt ting ch. Nhm cht mt li, cu tht s khng th tng tng c chuyn khng khip g s n vi mnh. Mt mng ti im ng trm mc, nam hi bng cm gic

4http://manchaulau.wordpress.com

dc vng ang mm ca mnh ang cng v li b lim lp. Chng lchng l g nam nhn kia l k bin thi thch n tinh dch ca ngi khc? Dc vng ln na li thc tnh cng cng ln, cu cm gic c ngi nam nhn kia thi khu giao mnh. Ri mt trn khoi cm hng phn p n, mt trn m thanh dm dc vang ln khp cn phng.Tip theo cu thy mt trn la nng vy quanh, c th hon ton t di. Tng t khoi cm nhm cu m nh p mi lm cu hi phc tinh thn li. Khng ngh ti ngi nam nhn nyngi ny li l tn bin thi thch ngi khc thng mnh? Trong lng cu lng l th mt hi, khng lp tc c ng trong hu huyt ca nam nhn kia, cm gic thoi mi m p bt u xm chim tm hn cu. Thn th khng t gic m a y trong hu huyt, nam hi trong u m h ngh mun lm , tht s so vi mt ln cng vi bn gi cn khng sng bng. Cu tht s khng pht hin ra ci loi ngh tht khng bnh thng. Cu hu huyt ca nam nhn kia cng lc cng nhanh, mt trn co rt pha di lm cu t di, c th cu nhm vo hu huyt ca nam nhn kia m bn ra. Trong khong thi gian ngn m ra n hai ln v th nam hi kia ton thn khng cn cht sc lc no ,c thc cng m h dn dn nh sng m.t nhin mt s im lng bao trm khp c cn phng, nhn sung quanh cn phng. ca s ng kia cu thy c bng dng cao ln ca ngi nam nhn kia, mng lung tai khun mt kia c cht u bun. Ngy k, cu tnh li khch sn, hai tay hai chn cng khng cn b tri. Vi vng nht qun o ca mnh trn sn mang vo ri i vo phng tm ra mt qua loa xong lin nhanh chng chy thng v nh.Trn ng i v, trong u cu khng ngng suy ngh, rt cuc chuyn ny l sao? Ni l b cng gian? Nhng chnh cu l ngi thng nam nhn kia m, nhng cu u phi l ng tnh luyn i.Trong u m h nh li k c ln khoi cm m qua, khng ng v th m h thn hi cng ln. Cu xu h nhn quanh bn pha, ch thy trn xe but khng ai n mnh sau lin vi vng ly ti sch che na ngi di li. Khng bit ngi khc nu gp s vic nh th ny s ra sao? Ch cn cu th tht s khng thy mt cht no l gh tm c m cn ngc li na, cm thy tht s rt thoi miNn c cho l cu tht s c t cht l ng tnh luyn i i.Cu trong long t giu ct chnh mnh, cu quyt nh em chuyn ti qua s mi mi l b mt trong lng.

5http://manchaulau.wordpress.com

Khng ng qua mt tun sau cu li b cng gian mt ln na Ht Chng 1.

*Nam hi: ch nam thiu nin t 14-17 tui.Cn 18 th ln thanh nin i. *Song cu: ci ny khng cn gii thch na,v hem c t g thay th nn nguyn t Hn-Vit lun.^^

Chng 2: i mt v thn

u vy vy u c cho tnh to, ngi thy mi ni-c-tin* trn ngi nam nhn kia, cu chc chn rng nam nhn cu ui kp ln ny v ngi nam nhn cng bc cu l cng mt ngi. Cu nhn n ca s duy nht trong cn phng, ni cu b cng gian ln u tin. Qu nhin thy ngi nam nhn kia ng bn ca s, t th tao nh phng pht nt u bun. Bng trong lng cu c ci dc vong vng mnh lit l.ku hn. -Ny.Ngi.ngi c th ci tri cho ta c khng? -V c cht p lc nn ging cu hi khn khn. Nhng lm th no cng khng th lm ngi nam nhn kia ch n cu, cu vn cha t b nh m ku thm mt ln na. Vn l khng c p tr, l gan li ln ln, mt ln na cu li ku to hn. Cui cng th ngi nam nhn kia cng quay u li nhn cu mt ci. Lng lng nhn, thm ch cn khng dm th mnh, cu nhn nam nhn kia chm ri i ti m tri cho mnh. Lc ny cu mi nhn r c trong i mt xinh p ca ngi nam nhn ny tht s rt u bun. Nh khng mun cho cu nhn r mt, nam nhn kia va mi ci tri cho cu xong lin quay li bn ca s.

6http://manchaulau.wordpress.com

Sau khi mc qun o xong, cu cn thn i n tip cn ngi nam nhn kia.Thng n v ng bn cnh, nhng khng thy hn phn ng g. Khng ni mt cu, cu ngc nhn ngi nam nhn ang ng nh trng. Ln u tin cu nhn r din mo ca i phng, anh tun l ngh u tin lt qua u cu,sau l thng tic.. Mnh nh th no li i vi ngi nam nhn kia cm thy thng tic?Mnh in tht ri?Trong u c nh vy m t mng chnh mnh. Nhng c th li khng t ch c m t ng m ly ngi nam nhn kia. i phng t u ti ui lm chuyn ch c ci qun, hin ti ch c o s mi trn ngi. Cm th c th rn chc ca nam nhn kia ang ng y trong lng mnh, thn th ca cu nng dn ln. T sau ln tri qua chuyn b cng gian kia, sau cu lin chia tay vi bn gi ca mnh. Bi v cu s nu mnh l ng ng tnh luyn i th s lm i phng au kh. Th nn hin ti cho d ra n qu hai ln, nhng c th cu vn c tinh thn mun na. -Cu ang ngh mun thng ti? Bn tai truyn n hi th nh nhng lm cho cu chn ng, khng bit nn lc u hay gc u, cu b ngi nam nam nhn dng sc y ra. -Khng c,cu ch c th b ta cng gian thi-Di nh trng ngi nam nhn kia kh ci,nhng cm gic li ging khc hn. Lng cu t nhin co rt li, ri nhn nam nhn ang ngi trn c th mnh, di nh trng m lon ng ~00~ Mt thiu nin 16 tui tay mang cp sch chm ri i ra khi cng trng, trn ng ty tin tm mt qun n no n cm, ri sau cu n ca hng thc n nhanh m ngi ch i iu g sp xy ra. Khong cch thi gian thi u Trung hc ri theo hc b tc ban tt nghip cng phi mt 2 thng. Trong thi gian cu tri qua nhng chuyn khng th tng tng ni. Lm cho con ng hiu bit v tnh i ca cu tin thm mt bc di. Ai bo hng v nam n cu u th qua. N nhn th c th d dng tm v th nghim, cn nam nhn th khng d dng nh vy u, hung chi l c a n tn ca? ang di p lc thi c, m li b mt ngi nam nhn dng phng thc cng p quan h, gip cho cu bit th no mi v ca nam

7http://manchaulau.wordpress.com

nhn. Nhng sau khi u vo trung hc v mi chuyn th cng qua ri, chnh l khng bit ti sao, bn thn li lun ngh n ngi nam nhn kia, th l cu bt u ch i hnh ng tip theo ca hn. Tri qua vi ln kinh nghim theo di, cu pht hin ra ngi nam nhn ny xut hin t khong tm 10 gi n 11 gi ti. Hn ta thng ra tay vi nhng nam hi mi pht trin, a im thng l nhng ni t ngi qua li hay nhng ta nh m u. Vi ln nhn ni khng c cu i tm hn, nhng khi tm c hn th cu nhn ra rng cn bn hn khng nhn n cu.C l cu khng gim tha nhn hnh ng ca mnh l gim pha*, nhng chnh l vi ln sau cu pht hin ra rng i mt ca i phng l v hn. C khi cu lng l i theo hn, nhn hn ra tay vi nam hi khc c khi thnh cng nhng cng c tht bi. Tay cu nm cht thnh nm m,gn y cu mi pht hin ra rng, khi cu ngh n ngi nam nhn kia th trong lng cu li dng ln mt cm gic chua st. Ri cu li pht hin ra mt iu to ln na l,cu ang ghen.Th l cu h mt quyt nh. Ht Chng 2.

*Ni-c-tin:l mt cht c hi trong thuc l, nu cc v mun bit thm th rt n gin.Khi ngi nh cc v (b hay anh g ) trc khi ht thuc , cc v ch cn nhng u lc(u ngm vo ming mu vng ) vo nc. Sau khi ht c khong 30s n 1 pht g u lc s bin t trng sang mu , l cht ni-c-tin. (Theo thng tin t ng anh ca ti h ^^). * Gim pha: y tc gi mun m ch b cng nh ta qu to m v anh th.^^~ ~~a t D Thn Long Cng t tnh iu ln ca i ta, nh c Cng t m ta mi hon thnh Chng ny.~~

8http://manchaulau.wordpress.com

Chng 3: Tiu nh

B
~00~

ui ti, di ngn n ng m o c mt bng ngi chm tri i vo ch ta lu ln m u ng s. Cch ch ta nh khng xa l m nam hi va mi hc b tc ban m xong, ang ci a nhn nho trn ng. Ch m nam hi kia tn ra, An V nh t ng sau tip cn mc tiu nh trc , khng ng cng t ng sau Du Tnh Khi cm mt cy gy g ui theo hn. Sau khi lm nam nhn kia ngt xu bng cch nh ln, Du Tnh Khi ven ng vi vng ku mt chic taxi, bo ni cn n cho bc ti xong cu th pho nh nhm. Cui cng cu thnh cng trong vic m cy i th

Vc ngi nam nhn kia t taxi tin vo nh, Du Tnh Khi phi c gng lm mi vc c hn. D sao i phng t vc dng n th trng u hn hn cu m (hic cu nn chm ung sa v luyn tp th hnh i nu cu cn mun trn ngi ta a~). em nam nhn t ln ging, cu nhn hn, bng trong lng cu dng ln cm gic yn bnh l thng. Yn lng s mt i phng, hn tht s rt anh tun a~, nhng ch l khi hn nhm mt cn khi m mt th. l mt i mt ch c u bun v au thng. i mt ca hn rt xa xm nh l hn khng tn ti trn th gii ny vy, cho d th gii ny c xy ra chuyn g d l trc mt hn i chng na th cng khng lin quan n hn v ngc li hn cho d lm g hay xy ra chuyn g cng khng lin quan n th gii ny. L mt hc sinh trung h, tuy rng quan h vi n gii, nhng vi chuyn thng mt ngi nam nhn th qu tht cu na bit na khng a~. Bt qu cu cng ch bit ngi nam nhn ang nm trc mt mnh qu tht l rt hp dn. Lng l chm vo hn, ri nh nhng hn, bng nhin Du Tnh Khi v trong lng kch ng m dc vng ca cu ng thng ln. Cu mun c ngi nam nhn ny! l suy ngh trong u cu. Cu mun bit tt c v ngi nam nhn ny! Cu mun cng ngi ny ha cng l mt! Tay chn cu vng v m ci qun o ca i phng, Du Tnh Khi vui sng khi ln u tin tri qua cm gic ln u tin c thng ngi nam nhn ny.

9http://manchaulau.wordpress.com

Nhn nam nhn kia thn th chm tri la th trong mt mnh, cu cm gic c thn th mnh ang b kch ng. Ci u xung tinh t hn ln da tht ca i phng, cng lc tay cu ci chic qun trong cui cng cn xt li trn ngi nam nhn kia ra. Cu cm ng nhn ngi nam nhn hon m trc mt mnh, hng phn cn thn chm vo dc vng ca ngi nam nhn kia. Du Tnh Khi mun lm cho th ang trong tay mnh v hng phn m cng cng ln. Nhng tht k qui, ti sao ngi nam nhn ny li i tm nam hi thng mnh? M hn li khng c v g l thch th. C l v hn l dng ho* nn mi i tm kim cm gic i tnh khc chng? Ngi nh th ny mi ng tht s l bin thi. Du Tnh Khi trong lng thm ngh, nhng khng bit ti sao cu li cm thy khng phi nh vy. Nam nhn ny khng phi loi ngi nh th, cu cm thy i phng trong lng c mt b mt rt au thng, c ct giu tn su trong y lng. V vt thng tht s rt su, su n ni lm hn ta tr nn nh th ny Nhng mc k hn ti sao li nh th, hin gi tinh thn cu hon ton b c th trn tri ca ngi nam nhn kia trc mt mnh m hoc. Thm ch cu cn c ngh mun i phng phc v v tha mn mnh, cu mun nhn thy cnh tng b dng ngi nam nhn ny hng phn tt ! Du Tnh Khi m ming ra ngm ci kia ca nam nhn. Va mi ngh mun iu chnh h hp v t th lm cho mnh d b hot ng hn, nhng v l ln u tin cu khu giao nn khi c ng cu khng ng rng rng nanh ca mnh v tnh lm au i phng (-.-|||). Thy vy cu vi ngng u ln nhn hn, th thy v mt kinh hong v trong mt trn y s phn hn v kinh s. -Ngixy ra chuyn g? Cu kinh ngc khi ln u nhn thy v mt i phng kinh hi. Du Tnh Khi lo lng tin li gn mt nam nhn ngh nh an i i phng,no ng -Khng.Khngg...Ngi..i khng cn li y! Khng c nTa khng thch! -Nam nhn s hi lui v pha sau, tinh thn kinh hi tt ,ming m lon ni lp bp. -Ho, ta s khng qua ch ngi na, ngi bnh tnh li i!-Min cng an i i phng, Du Tnh Khi lc ny cm thy nam nhn trc mt mnh v a b l

10http://manchaulau.wordpress.com

mt. Nhng ti sao hn li s hy khi thy mnh khu giao hn? y qu thc l chiu thc thoi mi m? -Khng cnKhng cnCn nh vy.Khng c nh vy! Thy nam nhn lin tc th tho t ni, Du Tnh Khi lng l tip cn i phng nhng vn gi khong cch nht nh vi i phng m quan st. Li nhn khng c cng nhn cng au lng, rt cc cuc sng lc trc hn xy ra chuyn i s g m li thnh ra th ny? -Khng cnTht k quiau qu aKhng nu nh vy c khng..? Tiu nh khng mun lm b ngoanM.! Nam nhn sau khi ni ch cui cng xong lin cm ng*, ri bng nhin li khc ln ln. Lm cho Du Tnh Khi lng tng vi vng tin n m hn vo trong lng ngc mnh an an i i. Khng ngng vut ve t u cho n lng trn an hn. -ng khcng khc a~Sau ny ta s chiu c ngi!-Chng bit ti sao ming li tht ln nhng li ha hen nh vy, nhng Du Tnh Khi mt cht cng khng pht gic ra. Nam nhn khng ngng khc, khc n mc ton thn mt l i. Lm cho Du Tnh Khi lo lng nh i gi xe cp cu n. Nhng va mi ly khai th vt o ca cu b hai tay hn gt gao nm cht, mt i mt mng lung v ngn l ngng u nhn cu, cu vi vi vng vng nut nc ming, ri t t h thp u sp li gn b mi ca i phng. Ngay ti lc mi hai ngi sp chm nhau, nam nhn kia bng y cu ra. Thun th cu ng xung ging, lc ny v mt hn c cht phiu mc li c cht m hoc. -Ngoan. ta yu thng ngi a~.Ngi ti ngoan, Tiu nh!-Nghe c nam nhn kia ni vy Du Tnh Khi t trong cn m lon m tnh li, hn c nhin ti sao gi cu l Tiu nh? ng thi cu nh li lc nam nhn ny va khc va bn lon cng c cp n tn gi ny, Tiu nh. l tn gi ca nam nhn ny sao?

11http://manchaulau.wordpress.com

Khng c c hi suy ngh nhiu, qun ca cu b ngi nam nhn kia ci ra t lc no, ng thi trung tm dc vng ca cu ang b hn ngm a~. ng tc kiahn tht s mun lm nga~ nhng ti sao li b t tuyt ch R rng thc thoi mi. M h ngh mun bn, Du Tnh Khi nhn nam nhn ng tc thun thc lm trn ngi mnh (em ang hc hi kinh nghim m =.=). Bit rng m nay v d vng s ging nhau, ng tic a~, sm bit vy trc ht tri cht hn ta li lun c phi tt khng (a~em ny c mi SM nha~ ^^). Nhng tht khng ng nam nhn ny li c mt b mt khc, khng bit b mt no l thy cn b mt no l gi? Aaa~.. Nhng nhng dng suy ngh v vn kia b gin an khi Du Tnh Khi bn ra ln th nht trong m nay.(Th c ngh l em cn c th bn ln 2,3,n sao?) Ht Chng 3.

*Dng ho: ch ci ca anh th hem c mn n c g =.= *Cm ng:khng ni c li no na.

Chng 4: Tiu nh (tt)

-N

gi l ai?-An V nh khng dm tin trn to mt nhn thiu nin ang nm bn cnh mnh.

-n! Ngi khng nh ta l ai sao? -Du Tnh Khi mt nhm nhm m m bun ng nhn hn, c cht ngc nhin khi nam nhn kia qun cu l ai. Bn h ch mi vi ting trc y, ngay ti ch ny cn n n i i kia m. -Khng.Ta khng bit ngi..! (Ph phng th anh a~ TT_TT)-nh mt ni ln s m mt, An V nh nhn qua thn th ang trn trung ca thiu nin, nhng li c tuyt ci suy ngh ti qua hn cng thiu nin ny my ma tnh

12http://manchaulau.wordpress.com

i. Ly chn qun quanh c th mnh, hn t c gng mun n phng tm, li pht hin ra thn th mnh c ng cn khng vng hung h l i. H thn truyn n cm gic nhc nhiNhng mt hn vn khng i sc m vn tin n phng tm nh ban u nh. -Hn ta xy ra chuyn g a~.!-Du Tnh Khi gi gi u nghi hoc, cu ngy ngc ngi trn ging. Nhng tia nng ban mai len li vo ca s, chiu ri ln khun mt tun t ca ngi nam nhn kia lm hn ta thp phn ta sng. Nhng tic thay ngi khng hp cnh, biu cm ngc nghch trn khun mt hn ta ph tan i m cnh. Qua mt hi lu, m phng vn duy tr trng thi im lng nh t, ch c chic qut trn vn c quay quay theo qu o. Du Tnh Khi dn dn ng ngi khng yn, cu ngh theo tnh hnh ca ti hm qua th ngi nam nhn ny khng phi thn kinh c vn m chnh l nhn cch c vn , cho nn.Cho nn cu phi lm sao y a~? Tm l cng sinh l u bun bc ln ( ch b mun i nh ), Du Tnh Khi tnh ta trong chc lt cui cng cu nhn khng c m thng tin n phng tm. -Ta c th i vo c khng? Ta mun s dng bn cu trong ! Mt mng im lng p li cu, Du Tnh Khi v khng nhn c cui cng cu m cnh ca i vo, cng may cnh ca khng kha a~. Vi vi vng vng gii quyt nhu cu sinh l xong, Du Tnh Khi mi c can m tm kim nam nhn kia ang u. Nam nhn kia ang trong chic bn tm ln st vch phng tm m run s, lm cho cu khng khi lo lng ngh mun tin li gn xem sao. An V nh lng lng ngm mnh trong nc run ry, hai mt thy chung nhn ngm nh n phn chiu trn mt nc. Trong lng m h bit rng ti qua mnh xy ra chuyn g, nhng li khng dm tin iu l s tht. Mun trn trnh hin thc, ch cn qun n l xong.C th tip tc, trc kia c th, hin ti cng c th, khng cn hi tng li.chuyn kinh khng kia na. Ta nh bit r chuyn l g, nhng An nh V li chn cch lm ng n. Nam nhn kia vi pho tng ging nhau nh c ch rc rch g c, lm cho trong lng Du Tnh Khi lo lng tng ln mt bc. Nhng li khng dm ng chm n a~. S khng cn thn li m ngay ci cht nguy him kia ra v hu qu

13http://manchaulau.wordpress.com

tt yu l hn s bng n ging nh ti hm qua. Nhng ngt ni b dng t sng ca nam nhn kia li ang hp dn cu. Mi tc mm mi v t m nc m tinh t dnh trn trn cng vnh tai ri li bung r xung m mt ca nam nhn kia ta h cn lu li cht bt nc. i mi cng v th m hng ln, nam nhn kia l hn ra na ngi trn rn chc thnh thong im xuyn vi du hn ta h nh nhng a hoa ri trn tuyt trng. Nhng git nc trong vt c th t trn c l lt chy xung xng quai xanh ri n b ngc cui cng giao thoa di dng nc trong bn tm. Du Tnh Khi v cnh tng trc mt m thp phn b hp dn, lm cho cu v nhn khng c m vng tay chm vo khun mt l v th ai ca ngi kia. Run ry,V nh chuyn nh nhn hng v ngi ang chm (sm s XD) vo mnh. Trn mt nam hi kia r rng lc ny cn lo lng, nhng ch trong chong chc khi hai mt dao nhau li n nhu n vy ? Ti sao. -Ti saoNgi cn y? - th i khi l ta lo lng cho ngi a~-o mt vng vo nhn xung quanh, Du Tnh Khi tr li hn. Trn thc t cu lo lng cho ngi kia l tht. T ti hm qua nam nam nhn kia bng dng li hong lon,m cu li l ngi lm cho hn thnh ra nh th nn cu phi c trch nhim quan tm. Nhng tr ci ngh c trch nhim ra th cu cng khng bit ti sao mnh li lu luyn n ngi 2 ln cng gian mnh, lm cho cu khng t ch m mun li a~. Nu nh cu ch cn vui th v chuyn tnh mt m vi hn, th sau khi mi chuyn xong xui th ng l ra cu ly khai khi ni ny t lu ri mi phi.nhng. Trn thc t chnh cu cng khng hiu. -ingi i i.Mi ngi ri khi ni ny!- h hc mm khi nghe thy Tnh Khi tr li nh vy, V nh bng nhin rng ln . -KhngTa khng mun iTa mun li cng ngi. (c lm Khi Khi c mt dy m li nha XD). H to mm khip s,V nh bo: -i itakhng cn.ngi li cng ta.

14http://manchaulau.wordpress.com

-Khng , ngi cn ta-Va ni xong Du Tnh Khi tin li gn m cht ngi nam nhn ang ngm mnh trong nc kia vo trong lng. Cu pht hin ra ngi kia thn th mt mng lnh ngt ta nh lnh.-Ngiti sao li lnh cng nh th ny! Ngi mun sinh bnh hay sao!Mau ng dy! Lo lng nam nhn kia ng dy, Du Tnh Khi du hn ra khi phng tm lin tin n hn nm trn ging. Nhng li pht hin ra khng c chn gip cho ngi kia gi m, nn nh phi ci trn ngi cu v nam nhn kia, ri cht ch m ly ngi kia*. Ht Chng 4.

Chng 5: Ngt ngo (Thng)

-K

hng.Khng cn-Khng cn i vi ta tt nh vy, nh vy s lm cho ta khc An nh V trong lng thm ngh. Hn nhm mt li m ni nhng li v ngha, thn th v ra khi nc lnh m sau bt u khng ngng run ry. C c th khng c sc lc v th hn mi ngoan ngon nm trong ngc ca Du Tnh Khi, ngoi ming th mun c tuyt nhng thn th li an an n n trong lng cu. --Khng cn tht sao?-Du Tnh Khi gt gao m ngi nam nhn trong ngc mnh, c gng em s m p ca mnh truyn qua cho ngi kia. Cu ta h cng bit rng nam nhn ang trong ngc mnh lc ny y ang khu th tm phi a~. -Khng cn.Khng cn-Hin ti ly khai ta?, khngkhng cn hin ti ta cn mt ngi cng ta chng li vi nhng k c au bun trong lng. Ta s nhng k c ng s ka b khi dy lnta s-Trong lng An V nh thm ngh nhng li khng ni ra. -HoTa s khng i, ta s li y cng ngi.-Du Tnh khi tr li tri ngc vi nguyn vng ca nam nhn.

15http://manchaulau.wordpress.com

Hai ngi trn ging c th m m cht ly nhau, ngoi ca s,mt tri chiu vo phng nn rt nhanh lm cho c th m p tr li. Cm thy thn th nam nhn dn dn m li, tm trng bun b c qunh ca V nh cng hn hn,hai ngi c th ngi cng mt ch di nh nng, cng nhau chia s s m p c trong ln ngoi (cu ny ti h chm. ><) ~0.0~ Ngi trn gh khng bn nhc nhch, Du Tnh Khi ty nh nng mt tri chiu ri ln ngi mnh.By gi cu ch chm ch nhn ngi nam nhn trc mt mnh. Trong u cu ang suy ngh mun dng tt c bin php ci ht qun o trn ngi ca nam nhn kia xung, ty va chm, ty hn, tt nht l cng ngi kia trn ging lm ci chuyn vn ng cho khe mnh a~ ! (=.=! b tay+b chn= b ton thn). -Du Tnh Khi, nh mt ca cu khng th trang nghim mt cht,ng ng mt cht hay sao?-An V nh bt c d bung bt v xung, i vi ngi trc mt mnh ang c dm th tht s khng th lm nh khng thy. M li nhm ngay lc hn ang nhp tm v tranh c ch, tht l. -V nh, tai sao anh khng cho ti hng th trc i! Khng chng sau khi hng th xong anh c th chuyn tm lm vic hn !-Du Tnh Khi va ni va nhn An nh V trn y nhit tnh. Bt c d ci ci, ngi trc mt mnh chnh l bn ngoi th cao ln, nhng bn trong th ch ging mt a tr thi a~ Nhng ti ci khong thch thng th qu l ngi tr tui c khc, sut ngy tinh trng hng no thi! -c khng no?-Thy V nh khng c phn ng, Tnh Khi tin n gn ri nm tay hn hng n ging m i. Khng c c tuyn V nh ng xung ging, mc cho Tnh Khi t ci b qun o ca mnh. Hn b ng nh vy lm cho Du Tnh Khi thy tiu thiu i th tnh thng ngy ca hn (=.=!).Nhng v th li lm cho Tnh Khi pht hin ra s khiu khch mi l t hn, l hn ang ngng ngng ging nh ln u tin cng nam nhn tnh i a~.Qa tht khc vi s ch ng trc kia ca hn. Tinh t hn i mi mng ca V nh, Tnh Khi khng dm hnh ng to bo m rt chi l u ym thn th ca i phng. Bi v cu rt ra mt bi hc, lc trc mt ln xut thng V nh, sau ln cu mi bit rng kinh nghim

16http://manchaulau.wordpress.com

trn chin trng ca mnh t n nh th no! Sau v khng mun trong trn chin ch c mnh mnh tha mn trong khi V nh li thng kh, cu ln mng tm ti v hc v vn n n i i b sung tri thc.(XD b Khi Khi d thng qu). V ngay lc ny y cu phi tn dng nhng g hc c lm cho V nh hng th khoi cm. Hai i mi mm mi lng l tng giao, Du Tnh Khi khng ngng dng li ca mnh a bn li V nh, thnh thong li sc so vm ming lm cho hn khng ngng pht ra nhng ting rn r nho nh ngt ngo. i tay ca ai kia khng chu yn phn nh nhng mn trn xng quai xanh, hai tiu hng anh trc ngc ca V nh cng v b xoa nn m dng ng ng ln. Lm cho hn khng t ch c m rung ng. Dc vng cng khng t ch c m ng thng ln, hi th ca c hai cng dn dn nng n v gp gp. i mi Du Tnh Khi c nhm vo hai qu hng anh thng ng ca V nh m dy v khng thng tic, hai tay cng lc ci qun ca nhau ra.Lm cho c th c hai cng qun cht nhau hn. -n..-Ting rn r v ng tnh,V nh nhm cht mt li,hai tay lung cung nm cht tm ra ging hai bn. Cho d tng tri, nhng i vi hn m ni cng nam nhn lm chuyn ny trong lng vn c bt an. Tnh Khi hn i mi ang pht ra nhng thanh m m ngi, ri li trn ngi i phng va hn va lu li du vt tnh i. Cu cm gic c c th i phng vn cha hon ton th lng. Du Tnh Khi quyt nh cho hn gii phng mt ln. Lin dng tay nh nhng s nn, vut ve dc vng ca i phng, cu nh nhng tin n bn tai V nh nh ging th thm: -Phng thoi mi.V nh...Mt cht cng khng ng s. -n.-Nh ging th dc, ton thn V nh v ngng ngng m ng c ln. V nh vn nh c kh nhm cht mt li, nhng cm gic c thn th ang dn dn i vo khoi cm, kht vng bn thn v khng b khng ch nn bt u bng pht. -ng nhn nhn.Thoi mi nh ni ra nha~-Lim lp i mi hng ho ca i phng, Du Tnh Khi trn trn tng git m hi thi nhau ln di. Thn th v khng nhn nhn c ong a theo cng vt th ang b c st trong tay. -A~.n

17http://manchaulau.wordpress.com

Mt ting rn ngm cao ph v i s nhn nhn cui cng ca Tnh Khi, thn mnh ci xung di cu vn nh ngm ci vt th ang cao ngt trc mt mnh kia. Vn ang suy ngh nh n hu qu lc trc, cu rt kinh nghim phi tch hai chn ca An V nh ra trc. Sau bt u nhm nhp cn da tht mm mi non mm ca bn trong i, ri mi lin tip lim n ni kia mt ng. -n!ngKhng c lm nh th na..! - An V nh ang lui ngi ra pha sau, Du Tnh Khi c ngh rng mnh s li b c tuyt ln na, no ng khng phi l s c tuyt m l V nh ang mc c a~ (XDXD iu qu). Th l Tnh Khi cng thm kch thch nhm vo ni mn cm m lim, chnh cu cng khng hiu rng ti sao mnh li thch th ni n vy. (li mt tn bin thi na ra i =..=!Chng ta cng chc mng no XDXDXD) Ht Chng 5 (Thng).

Chng 5: Ngt ngo (H)

-A

n.a!-tiu cc hoa va t t va mm mi kia b Tnh Khi hnh h lim lp khng thng tic, lm V nh kh c th kim ch c khoi cm ang dng tro trong mnh. Va thn va khoi, hn v khng chu ni m t an i dc vng ca mnh. -n..-Cui cng An V nh rn mt ting tht di, ton thn hn bng mm nhn nh xp. Cn Du Tnh Khi kinh ngc tht ln: -Ngi ra ri sao?Kiac phi hay khng n lt ta?-Lm trc hi sau, cu lin dng mt ngn tay t t thm nhp vo huyt o mm mi kia, va tin vo huyt o kia lin co rt. Chm tri h m mt, An V nh kh lic nhn cu mt ci ri sau nhm mt li, chnh l pha di, hai chn V nh li t t m rng nh ngm ng .

18http://manchaulau.wordpress.com

-nnga~!-V nh na qu na nm sp trn ging v lc m th dc, t tht lng cho n mng ty lc l theo nhp y ca ngi pha sau. Ton b thn th nh b ngi khc nm gi trong tay, An V nh hai mt t t, chnh hn cng khng hiu ti sao li ngm ng cho mt nam hi trung hc thng chnh mnh. Nh vy l tnh i..Khng phi hn lun lun ght b ngi khc lm vy hay sao? -A..!-Li l mt s va chm hu lc, k thut ca Du Tnh Khi qu thc phi thng tin b. m tht su vo ci hu huyn non mm kia ri li rt mnh ra, lin tc nh vy lm cho V nh v nhn nhn khng c m vn vo giy gia theo, sau li nghnh n cu tin vo su hn bn trong mnh. Vi mt mnh tht su vo m chn bng, An V nh bit ht thy u do mnh ngm ng m ra, chnh l im bt ng ln trong lng hn. Tuy rng hn khng nn ng , nhng trong lng k thc l nguyn . -n~~A~~!-Du Tnh Khi nhn chm ch thn th ang nm di mnh, bt gic cu ci mnh xung lim lp tm lng thng tro gi cm ca ngi kia. Bng nhin li b kch thch ngay ch nhy cm, h thn ca V nh li v khng chu c m bn ra ln na, mt ting rn ln khng km ch c bt pht ra ngoi. Khng c ri,mnh khng th nhn ni na!-Du Tnh Khi ngh. Mt ci m tht su thng tin vo hu huyt, Du Tnh Khi bn ngay trong ngi ca V nh. V hot ng qu sc Du Tnh Khi mt l nm sp trn lng ca hn, cng hn th dc, sau khi hai ngi ly li nhp th bnh thng ri li mi hn giao trin vi nhau. Lng lng nm trn ging m m nhau, khng khi tnh lng n ngt ngo lm cho c hai chng mun ni chuyn g, u trong lng m thm t hi.. Khng bit ti sao mnh v cu ta n mc quan h ny, chnh l sau ln n i cu ta kin tr bn cnh mnh. M bng dng mnh li c thi quen quan h dy da cng vi mt ngi khc. Khng phi l bng hu m cng khng phi l tnh nhn c mt phn rng buc, c l bn thn cng ch l mun c mt ngi lm bn thi...

19http://manchaulau.wordpress.com

Khng hiu ti sao mi chuyn din bin thnh ra th ny, lc trc Ta ch ta h mun cng hn lm tnh, nhng sau li vt qu mc lm tnh.Ngay t ln u tin hn cun ht ly ta lm ta c cm tnh vi hn, n by gi ta li tht lng thch hn Nhng cn hn th sao? Chng l hn khng mun cng ta quan h tin xa hn?M hai nam nhn cng c th quen nhau m?V chnh l hin ti ta tht s thch hn -V nh, ngi lm bn giKhng!lm bn trai ca ta i!-Du Tnh Khi t nhin m ming, hng thng n An V nh ni cu thch hn. Hn na li l chuyn thn mt, nn lc ny y, ngay ti ch ny ni l thch hp nht. Kinh ngc ging mt nhn, An V nh khng ng Du Tnh Khi li a ra yu cu ny. Trong lng c cht hong lon li c cht g vui sng khn k. Nhng chnh l trc gic li bo nn c tuyt, v hn i vi li ha hn yu thng qu tht trong lng khng tin. -Ti sao, ngi khng thch ta sao?-Vn khng mun i phng xem nh vn mnh a ra, Du Tnh Khi bng nhin khn trng ln. -Thch..?-Lp li s nghi hoc m mt, bn h my ngy trc y ch mi gp nhau ln u tin, bt qu quan h vt qua qu mc, n gin l nh vy c phi l thch? -Ngi thch ta?- va kch ng va vui mng hi, Du Tnh Khi nng khun mt ca V nh ln mi pht hin trong mt hn l mt mng m mch. Tm cng li, li ngh n lc trc V nh c nhng hnh ng rt k l, c phi hay khng v ngy xa hn tri qua chuyn qui g nn cho n gi hn khng bit thch tht s l g?C cht lo lng mun hi, nhng li s ng chm li ni au ca hn. Du Tnh Khi hin ti ch c th im lng khng ni nn li m nhn ngi nam nhn trc mt mnh. -NgiDu Tnh Khi,nh by gi khng tt hay sao?-Tuy rng quan h khng xc nh r, nhng li lun cng nhau, nh vy khng tt hay sao? Hai mt nhn thng hn, Du Tnh Khi ln u tin pht hin ra rng ngi nam nhn ny qu tht rt nht gan. ng vy, k tht bn h khng bit r v ln nhau, ni khng chng sau ny cu khng mun hn na, vy th vn duy tr mi quan h ny c g sai no? Chnh l, trong lng li c mt cht g khng cam lng

20http://manchaulau.wordpress.com

-n, trc ht nh vy i-M h tr li, Du Tnh Khi khng bit nn lo liu nh th no, chnh l ngi ta khng mun th phi lm th no y? Trc mt l vy i, ch thm mt cht na khng chng mi chuyn li sng t Chnh l ai cng khng ng rng bn h c nh vy ti lui hn mt nm, thm ch cng ngy cng lu ~~00~~ Du Tnh Khi c cht ci kh thu thp m hn n trong phng khch, cu bit rng nu nh vy thm mt thi gian na th cu s thy cnh tng khng kip hn v hin ti cu cn mun tm mt ngi no trong m hn n ny. 1 nm 6 thng l qu kh, quan h ca bn h c mt ln gin on nhng li b cu ch ng ni li. Ai bo cu khng th chu c khi nhn hn mang khun mt au thng v qu kh c ch ? Ai bo cu khi thy hn vi hc trng* cng mt ch lin lm cu tc in ln? Khng tnh thi gian ngn ngi lm cho hn nhn r tnh cm i vi cu, ti ti lui lui cui cng cu phi chiu c cho mt g nam nhn ln hn cu n 4 tui. Trong mt nm quen bit cu cng ch bit l An V nh k tha mt di sn khng l, hin ti ang hc trng i hc ngh thut. i vi ngi ngoi V nh lun mang b mt v cm, nhng i vi cu th hn li l ra v mt lm nng v li(0..0). Tr ln ra cu cng ch bit thm c iu g, nht l lin quan n chuyn qu kh ng s . Hin ti cu c th khng nh rng V nh cng m hn nht nh c vn , nhng l chuyn g th cu khng ngh ra. Ht Chng 5 (H).

*Hc trng: theo nh ti h bit th l n anh hc kha trn,nh senpai trong ting Nht.

Chng 6: Che du (Thng)

21http://manchaulau.wordpress.com

i thanh th di, Du Tnh Khi c nhn mnh lnh n phng tranh ca V nh thu thp hn ra khi m hn n ny, bi v ch cn hn vo trong cn phng ny th hn s em ton b thi gian ngng li v chng oi hoi g n xung quanh. K tht Tnh Khi n y cng khng phi chuyn d dng, lp 11 hc k sau i b phn hc sinh u v chun b thi ai hc m chuyn tm hc hnh. M thnh tch ca cu li thuc dng na vi, c th ni rng chuyn hc b tc l chuyn cch cu khng xa. By gi cu t do nh th ny l do cha m cu ni vi cu rng sau khi hon thnh vic x on* xong th phi chuyn tm c sch mi c. Cu c lm vic x on l khng gi, nhng mt na thi gian x on u b cng hin cho ci phng tranh ba bn ny v ai kia. Nh nhnh y ca phng ra, Du Tnh Khi lic mt mt ci n thn nh ang nm di t kia m ng, c cht bt c d tin n v b hn ln. Mt nm tr li y Du Tnh Khi v chm ch khng phi ni l cung tp th thao nn mi khin cho chiu cao v th lc ca cu tng ln ng k. Nn hin ti i vi cu m ngi nam nhn ny ch c vn g, bi v cu vn ly mc tiu l m c ngi nam nhn m c gng.(Khi Khi qu l ho ho ng iu a~). i vo phng ng cu t ngi kia xung ging, Du Tnh Khi yu thng chm vo i mt An V nh, tuy l v mt mi m ng an n, nhng y cng l thnh qu lu di ca cu. T khi lm bn vi hn, cu pht hin ra rng hn bui ng c thi quen v thc l hay m du , cu lun lun bn cnh v trn an hn mi khi hn gp c mng.Nhn xem, cu cng vt v lm a~. Nhng ngi ny ti sao mt cht cng khng ni yu thng cu c ch? -nNgi n ri-Bng nhin chm ri tnh li, An V nh lic nhn Du Tnh Khi mt ci ri sau di di u mnh vo ngc cu,m cu c c-Ta mun ng tip -An tm ng i-m ngi kia nm xung, Du Tnh Khi nhn chm ch khun mt An V nh ang ng hi lu. Sau cng v khng nhn nhn ni cu tin n gn hn hn, lim lim. n khi An V nh pht ra vi ting khng ngh cu mi chu dng li.

22http://manchaulau.wordpress.com

-Khng cn-Hi nhu my mp my mi, An V nh theo bn nng m c tuyt. Nhng sau li t t h m i mi anh o l chic li hng xinh xn. -Ta ch bit la ngi mun-Tnh Khi ni. Tht l mun ni cho hn bit rng, trong li ni ngi qu tht l khu th tm phi* nht cao th a~. Ci u xung hn i mi mng nh ang mi gi mnh, Du Tnh Khi ngt ngo hn trin min. Vn u li tinh t cng qut, cng su vo ming i phng ri a bn.Hn n khi c hai khng th th ni mi chu thi, m sau mt trn hn nng nhit nh vy, c v An V nh ngc li ng cng ngon. ( ci kiu hn ny nh chc b ng ngon nh=))). ~00~ An V nh dng tay ch xt ch trng mt mt bc tranh, y l bc phc ha dng ngi Du Tnh Khi m ln trc vn cha lm xong. Nh nhng thu thp tp tranh v, V nh t phng tranh i ra phng khch, hn bn lon ngh n ngi thiu nin kia sao lu nay khng ti. Nht thi bt ng, hn ngng vic thu thp c mt cch my mc li ri ng ln. Im lng, trm mt, mt cn phng to ln th ny m hin ti ch c hn cng vi ci bng ca mnh. Sau khi thu thp c xong, An V nh i ti ni c th ngng nhn ra ca chnh. Trn mt l v su thm bi ai, hn phi cng nhn rng mnh hi li vo ngi kia.R rng l khng quan h, m ti sao li vy No l bng dng hin ln mt i song nhn, trn ngp m p nhn hn.Bt qu t trc n nay nhng ngi nhn hn vi i mt m p cng ch c vi ngi. Trong c mt ngi l hc t ca hn hi hn cn hc Trung hc, lun i tt vi hn, nhng hn vn l h hng, nhng tht s l hn cng khng chn ght g. Hn xem nh mt ca Du Tnh Khi cng ch ging vi hc t kia ca hn, nhng ti sao.tim hn bi vy m c cht rung ng. R rng ngay t u l ngi thiu nin kia dnh hn trc, nhng ti sao hin ti hnh nh hn khng th ly khai khi cu.

23http://manchaulau.wordpress.com

Che tm, An V nh cm gic c cht au, nhn ra ngoi ca s, chn tri le ln nhng tia nng mu ta. C ngi yn tnh bt ng, c nh vy thi gian tri i theo tng nhp th Mn m bung xung khi nng chiu va tc, trong phng mt mng tnh mch bao quanh mnh, An V nh c ngi lnh bng tin vo phong phng ng ri nm xung ging, khng lp tc mt i thc. Cn phng ang im ng bng nhin vang ln ting ng ca b m ra nho nh, V nh t trong nh i ra, trn ng li thi m i. V phng din khc, Du Tnh Khi ang c gng ngh cch i ph vi ngi nh cu, trong u ngh rng hm nay nht nh phi n nh V nh thm hn. My ngy trc, cha me cu bng dng thc dc cu bt cu i hc b tc, mi ngy t 6 gi n ti, tra tn cu thiu cht na lm cho cu in c u! Nu khng ng rng cha m cu v khng cho cu trn hc, tch thu phng tin i li ca cu, cn nh lo ch nhim b tc ban* gim st chuyn hc hnh ca cu,cn bn khng cho Du Tnh Khi mt c hi thot thn. Hi cu c nhiu ngy nay cha gp c An V nh. Lao ra khi ca ln b tc ban, cha kp cng m hc chung ban anh khng ra anh, em khng ra em ni li tm bit th cu bng thy mt thn nh quen thuc thp thong bn kia ng. Theo bn nng cu chy theo ngi kia i vo con hm nh, qu nhin trong con hm nh ti m c mt ngi m cu quen bit. Sao vy mi c vi ngy cu khng gp, An V nh li theo thi quen i tm con mi ri sao? Ht Chng 6 (Thng).

*X on: ci ny theo ti h ngh th chc l vic on i,x hi chng? *Khu th tm phi: vng ch anh nh nh ming th ni mt ng m lng li ngh mt no. *B tc ban: ci ny ta tht s ti h b lun.Lc u ngh l ni hc dnh cho m ngi rt tt nghip hc b tc. Nhng sau li c ci cu Khi Khi cha kp cng m hc chung ban anh khng ra anh, em khng ra em ni li tm bit. Th ti h hem bit n l ni no lun.

24http://manchaulau.wordpress.com

Chng 6: Che du (H)

it hin ti An V nh khng c bnh thng, nn Du Tnh Khi khng c gi hn. Ngc li cu lng l i theo sau ngh nh lay hn tnh li, nhng ngay lc Tnh Khi nh gi tay chm vo th An V nh bng nhin xoay ngi nhn cu S im lng bao trm ln con hm nh lm cho Du Tnh Khi bng nhin cm thy kh th. Hai ngi i din hi lu, Du Tnh Khi pht hin ra i mt v thn ca i phng cng dn dn c ho quang. -DuTnh Khi?-Trong nhy mt, An V nh c nh t trong mng v thc m tnh li. -ng vy l taV nh nginhn ra ta sao?-K qui r rng trong con hm nh ny mt mng ti en, c n ng cng khng chiu vo c? Ti sao hn li bit l cu? Chng l An V nh bnh thng tr li? -Ta khng nn nhn ra ngi sao? -Khu khi c cht bi thng, bng nhin Du Tnh Khi xut hin trc mt V nh, lm cho hn c suy ngh mun chy n m cht cu vo lng. -Khng c, ta khng phi ci kia t.-Tr li nhanh, Du Tnh Khi pht hin ra ngi trc mt mnh tiu ty i rt nhiu. Ru ria trn cm cng khng bn co, qun o cng ch chnh t, cu nhn khng c tin n gn m hn -Ngi ngh mun gp ta sao, V nh? Khng tr li trong chc lt, An V nh m ly ngi thiu nin ang m mnh, vi u trn vai ca hn-Ta ngh n ngi-Thn nhin hn by gi ging nh mt a nh.

25http://manchaulau.wordpress.com

m chm trong ci m ngt ngo, Du Tnh Khi khng ng rng nam nhn ang trong lng ngc ca mnh li tr li nh vy, cu vui sng m hn V nh. -i, ta a ngi v nh. -V nh?....Ti sao ta li y?-By gi mi pht hin, An V nh k qui nhn cnh vt bn pha. -Bi v ngi ngh mun gp ta nn ngi b mng du n y-Du Tnh Khi khng khi cm thn phn ng nhanh chng ca chnh mnh. -By b-Lic nhn Du Tnh Khi mt ci, An V nh cng khng truy cu thm, tuy rng trong lng li nghi vn vn phn. Nhng hin ti hn cng khng c hng suy ngh thm v sao mnh li n c y. -Tt lm, chng ta tr v thi-Du Tnh Khi vui v nm tay V nh i ra khi con hm. -Ngi khng cn v nh sao? -Tm mt ci l do g bo v tr l c thi m, ta lu ri khng gp ngi, ta rt nh ngi! -Ngh n my ngy nay b p lc mt mi, bng trong lng cu dc ha bc ln! Nhn Du Tnh Khi ang hng phn qu , An V nh c cht d cm khng lnh, nhng vn nm cht tay cu m chm ri i. -V nh, ngi khng hiu k ti sao my ngy hm nay ta khng n gp ngi sao? Ta hin ti bt u hc b tc, sau ny s c t c hi n thm ngi. Cho nn ngi phi t ho ho chiu c mnh, khng c sut ngy ch bit v tranh, phi t bit gi gic n cm -Ngi tht nhiu li! -Khng c bin php a~, ta ang cao hng thi! Bi v ngi ni ngi ngh n ta m ! Vi cu m ni hnh phc n gin ch c th. Nhn chm ch Du Tnh Khi ti ci vui v, An V nh bt gic cng ci theo. Trong lng c cht au cng c cht vui, cn cng su trong tim li c mt cht rung ng

26http://manchaulau.wordpress.com

~~00~~ Cho d bit Du Tnh Khi khng th thng xuyn n thm, An V nh cng t ng dn dp phng c. M mi ln chnh mnh by ba sau li chnh mnh thu thp, nu thi tit tt hn cng hay qut dn li phng. Bi v nh th hn s khng thy mt ngy tht di, v th cng s khng thy bun V tranh, l thi quen ca hn trc y, mi ln c chuyn g vui hay bun hn u nh bt sp mu v bc tranh biu t ni lng.Bt qu hin ti, hn khng cn hng th v tranh nh xa. M hin ti, hn lun mong ch n ngy Ch Nht, bi v ch c ngy Du Tnh Khi mi c th n thm hn c. B ng ngi ch i lm cho V nh mt kin nhn hoc l trong lng c cht chua xt. trn bi c trong hoa vin i ti i lui, s s mun m cng chnh ra sn. Ni tm mt mng nn nao nh c la, cui cng ai kia nhn khng c bc ra khi cng ngng nhn xung quanh. Nhng vo lc ny, cch khng xa bng nhin truyn n ting n o. -Ta bit ngi cng chu ngoi trai bin thi ca ta cng mt ch, ngi nht nh cn khng t tin. Hy tr ht tin hn a cho ngi li y, nu bit iu mt cht s ho cho ngi, cn khng th ng trch! -Mt ci tc kh pht ra t mt ngi ph n cao sang qu phi, qu tht ngi ch hp li ni, khng nhng th bn cnh cn c hai g h v to ln. -V phu nhn ny, ta khng bit ngi ang ni ai, ta cng khng bit ci g bin thi ci g chu cht y c, mong b trnh ra.-Tc gin tr li, Du Tnh Khi hn khng th tt mt tt vo mt , dm c gan chn ng cu i gp V nh. -Ngi cn gi b, ngi m ta ni chnh l a con bin thi do em gi khng bit xu h ca ta sinh ra-AN,V, NH, ngi cn dm ni l khng bit hn? Ta lc trc thng nhn thy cc ngi cng mt ch, khng nhng th cn lm chuyn khng ng n! H, mau a tin giao ra y, bng khng ta s nh mt ngi chnh ngi cng khng nhn ra mnh. -Ngi mun nh ta, ttTa y s nh ngi trc tin v ti dm v nhc V nh ca ta!-La gin cng tm, Du Tnh Khi khng cht suy ngh lin vung mt quyn nh ng ngi ph n kia. B nh ng, au n ng ln lin ch th cho hai g h php ca mnh ra tay nh tr.

27http://manchaulau.wordpress.com

Min cng vi quyn, Du Tnh Khi pht hin ra rng hai g ny khng phi hng xong m l tay chn ca x hi en, ra quyn li ngoan li c. n cui cng cn bn cu ch c th b nh, th l nh phi tm k h thot thn. Vn d c xy ra chuyn g i chng na cng khng lm V nh quan tm, ch l khi nghe ting ni quen thuc th hn mi bit l Du Tnh Khi cch khng xa ang b hai g nam nhn cao ln vy nh. Hn lin vi vng chy n h tr gii vy, li hung li ngoan liu mng nh lm cho hai g kia chuyn hng sang nh tr hn. Bt qu trong lc nh m Du Tnh Khi v thy V nh v mnh m b nh mt quyn. Tc gin, cu nhn ngi ph n ang ng ngoi xem tr vui m qut to: -Mau gi bn hn dng tay, bng khng ta lin vn gy c ngi!-Tht ra nhng li ni ch c trn TV,nhng m uy hip i vi n nhn vn l hu hiu. -Ho ho.Cc ngi,hai ngi cc ngi,dng tay!-Ngay sau khi hai g kia ri khi V nh, Tnh Khi lin chy n bn cnh hn, kim tra t m xem hn c thng th g khng. -Ni vy.Ngi chnh l Tiu nh, khng nn trch d nhn tm. C trch th trch m ca ngi khng bit xu h, lm bi hoi n np gia nh, ta bit lc trc ngi cng b tn thng. Nhng hin ti d cp bch cn c mt s tin, ngi li k tha ti sn ln. Bt qu ngi c th cp cho ta mt t c khng? Xem nh bi thng th din mt mi cho Hng gia chng ta. Nh vy tt c mi ngi s khng cn so qua li, c khng?-N nhn nham him mang b mt ti ci. (Hem ng trn i ny c b mt dy nh th ny =.=!!!) -Thi lm, ngi em ta v V nh nh thnh ra th ny m con mun qun i, ri li i tin V nh na sao? Ngi cho ngi l ai c ch! -Nghe ngi ph n kia ni xong, Tnh Khi qut ln mng chi. -ANgi hin ti cn ni sao? Cht na ta phi ho ho chm sc ngi mi c.-Ti ci uy hip Du Tnh Khi, lm cho cu hi hn ti sao lc ny khng m cho vi m na.-Tiu nh d cng l bt c d m n, ngi nn bit iu.C trch th trch m ngi. -Thi ing nhc n b ta na! Nhiu t g ta s cho ngi,hin ti, cc ngi lp tc trnh ra! -C ngi run nh nh, An V nh ci thp u h to. Cm gic b mt trn hn lon, vng huyn nh p.

28http://manchaulau.wordpress.com

-c ri, hai ngy sau ta li s n tm ngi, ng thng a~-Thanh m di tr cng vi cc b ri i. An V nh thn th khng vng bng nhin ng vo ngi Du Tnh Khi. -V nh, V nh! Ngi xy ra chuyn g? - ngi trong lng mnh ng vng, cu pht hin ra V nh mt na m na khng , m cng khng phi t xu, cu vi vng hn vo trong bit th. -V nh, ngi cm thy th no? Thy khng khe trong ngi sao? -Lo lng s khun mt V nh, Du Tnh Khi cng bi v lo lng qu m ch bit nn lm nh th no cho phi. -Ta..Ta khng sao. -Ru r ni mt ting, thn th An V nh co rt li ri a vo trong lng ngc ca Du Tnh Khi. Hai ngi u mang vt thng ln nh khp ngi, nhng chnh l hin ti c hai ta h ch cn m nhau m p l ri, d thng tch y mnh cng khng thy au na. -V nh, ngi c mun ngh ngi khng? -Kh vut ve ngi trong lng ngc mnh, Du Tnh Khi thanh m n nhu nh nc.Bng nhin cm thy tm hai ngi nh ha lm mt. -n-Kh ln ting, An V nh thm ngh mnh trn c ni an ton li m p. thc mt dn, bng nhin hn li giy gia m mt ni. -Hp thuc trn t qun o trong phng khch -Ni xong li yn tm ng say. Ci u hn ngi yu su m, Du Tnh Khi nh nhng khng ting ng x l vt thng ca c hai. Thm ch cu cn chy ra tim thuc mua c khi bng y t v.S khun mt c v bt an ca V nh, Du Tnh Khi ngh ti nhng li ni va ri ca ngi ph n . Rt cuc An V nh v m hn xy ra chuyn g? Cu c th hi hn c khng? Ht Chng 6 (H).

Chng 7: c mng (Thng)

29http://manchaulau.wordpress.com

thc lng ng li, hn bc trn dy hnh lang tht di, t m y tng cnh ca hai bn hnh lang ra.

Cnh ca th nht c m ra, cn phng l mt mng trng v bin khng gii hn. Hn phi nhn k lm mi thy trong mng trng y c hai bng ngi mt ln mt nh, mt ngi m ang m a tr vui v i trn ng m a gin. Trn ngi vn b y phc thun trng tinh khit, trn khun mt mang mt n ci khng t vt. Cnh ca th hai c m, m nht mt mng, ngi m ngi tiu vin ang khng ngng ch git mt m qun o cao nh ni. a tr va mi ln tiu hc t m ngi chm hm bn cnh nhn, cu nh nhng s s nc, ma ma, ta c th gip ngi c khng? Cnh ca th ba m ra, khng kh vui mng trng ngp mt mu , ngi m khun mt n khng ni g nhn xa xm. a tr hc lp bn tiu hc a gin vi bong bng bay trong chc lt sau li quay v bn cnh m mnh. Ma ma, ngi n vn tht p nha~, chnh l ti sao ngi li u bun? n cnh ca th t, ca th t mang mt mu en tm ti, hn c ngi run ry khng dm ti gn.Cm gic s hi ho nng ho nng, khng dm ti, chnh l hai chn khng t ch c tiu si n gn.Nh nhng y ca ra, mt ting tht chi tai cng vi ting khc tht thanh truyn n.Hn nhn thy ngi m ang ci trn ngi a tr ang hc trung hc v ni An V nh. Khng khng, khng.y khng phi l hn! Khng phi hnKhng phi hnVy kia l ai? Hn l ai? Bng hc m theo mn en t trong cnh ca trn ra, hn s hi vi vi vng vng chy thc mng! Tng bc chy ca hn cng ngy cng nng n v chm li, ti sao vy? Ti sao vy? Va ri rt cuc ti sao hn li m cnh ca? Ti sao, ti sao hn khng th ni c? AiC ai c th cu hn ra ngoi? t nhin trong tay xut hin bt v, xa xa thp thong xut hin mt bng ngi, Du Tnh Khi! Du Tnh Khi, Du Tnh Khi...thm h ln trong lng ku gi ngi kia, nhng m d chy th no khong cch ca c hai cng khng c ngn li. Ngc li hc m kia li cng n nhanh hn, khng cn, khng cn, ng n y.Nm tht cht cy bt v trong tay, trc mt bng xut hin mt

30http://manchaulau.wordpress.com

cnh ca m o. Hn ngn ngi, dng bt v v mt o tng ngn cch mnh vi ci hc m kia, sau li v mt con ng hng v pha ngi kia, ch ta ch ta ng b ta li mt mnh! Liu mng chy ln ch ngi kia, hn pht hin ra ngi kia khng thy u na! M trc mt li xut hin mt vc su, hn khng cht ngh ngi lin nhy xung -V nh,V nh, tnh li,ngi xy ra chuyn g? Mau tnh li! -Thanh m quen thuc theo chn tri tuyn n, An V nh va m mt ra lin thy mt Du Tnh Khi phng to trc mt mnh. Lng ngi mt cht sau hn bng nhin go gc nho vo m vy Du Tnh Khi, gt gao m ly i phng.Bt ng nhn ngi ang khc trong lng mnh, Tnh Khi c cht th di. Trong lng cu ngh n chuyn lc ny, nguyn lai trong lng hn nh li hi c ca mnh cng vi m hi lc nh. -V nh,ti sao li khc? Li gp c mng sao? -m V nh Du Tnh Khi nh nhng vut ve, cu ngh mnh ang trn an mt a nh vy. -Khngkhng phiTa ch m vm ca ta thi! -Nghn ngo ni, An V nh hai mt m l mng lung. -M ca ngiNgi cho ti by gi vn cha ni cho ta bit chuyn gia nh ca ngi, sau ny c th hay khng ni cho ta bit? -Nng nh mt ca V nh ln, Du Tnh Khi c cht kinh ngc khi thy mt ca hn y nh a tr thch khc nh.Nhng ni tm ca cu li thy au, qu tht phi chiu c n ngi nam nhn ny nhiu a~. -n..-Gt u mt ci, An V nh li ln na m Du Tnh Khi tht cht vo ngi. Nc mt khng km nn c m tro nh thy triu, hin ti hn cn bn khng quan tm n hnh tng yu t ca mnh trc mt cu.Hn ch thm ngh phi ho ho gt gao m ly Tnh Khi -hy vong duy nht ca hn, sau ny cho d chuyn c b pht hin th hy vng ny ca hn cng s khng bay i. Trn an ngi trong lng ngc mnh, Du Tnh Khi c cht c mun ci ct. Hin ti V nh trong ngc cu khng khc g mt c tr, tht s c mt cht g rt ng yu khc vi ngy thng. Lm cho cu mun khi d hn mt phen. Ci xung nhn ngi kia vn cn ang khc nc n, Du Tnh Khi n mt n ci y t kh nhng li mang v cng chiu i phng m ni:

31http://manchaulau.wordpress.com

-V nh, ng khc, hay l chng ta i lm chuyn khoi hot kia i ha~, lc ngi khng mun khc cng phi khc m a~! Lng lng trng mt nhn Du Tnh Khi ang ci xu xa, lm hn ch th phn ng g c. Bi v khng phng b g V nh b tn c qu kia mt phen hn hn lim lim lm lon trong ming mnh. N hn cung nhit cng vi nhng va chm nng bng lm hn cn bn khng mun ri l cng phi ri. Cui cng hn cng khc nhng khng phi v chuyn thng tm m l v khoi hot ~~00~~ Nng gt chiu thng trn nh u, Du Tnh Khi khng ng rng sau bui n i , V nh tnh li lin tc gin pht cu bt nh c trong vn di ci nng nng thiu t th ny! Tuy rng cu cng lm hi qu, ngay ti lc ngi kia ang thng tm li ngi ta xung m hnh s .Nhng c cho l u tin do cu d d i, chng phi cui cng hn bo ng ngng li v tip tc sao? Quan trong lcu vt v lm mi la c ngi nh n li nh V nh khng phi chnh l cng hn lm loi vic hay sao? (=.=) Nhn ngi ng bn ca s ang v tranh, Du Tnh Khi ch cn bit ci kh. Nhng trong lng li thy cht ngt ngo nh nh, cm thy cu cng V nh cng ngy cng gn nhau hn. Nh vy cu c th hi chuyn ca V nh v m c khng nh? D hn ha l s k nhng s l lc no. Bt qu Tnh Khi li khng ng rng ci ngy cu bit ht s vic li n nhanh n vy, ngay lc bui chiu hm . Ht Chng 7 (Thng).

Chng 7: c mng (H)

32http://manchaulau.wordpress.com

ng bt ng trc ca phng, An V nh ht mt hi tht su y cch ca b ph y bi lu khng c ngi m.Bn trong gian phng cu s u b kha, tm rm ca dng y mn nhn, khng kh c v c cht trm mc. Mt mnh k c thong qua u lm cho V nh khng khi run s. Bng nhin bn tay hn b ngi bn cnh nm cht, lm cho hn theo bn nng nm cht ly tay ngi kia. -V nh, chng ta khng i vo sao? -Vo. -Nu nh vy, ta ngh trc tin phi m ca s ra trc ci , ngi khng bit l khng kh trong phng khng c tt cho lm hay sao? -Ni xong Du Tnh Khi t mnh i vo trong phng n bn ca s ko mn ca v ca s ra, dng quang tng t tng t chiu vo cn phng lu khng c nh mt tri. -Kh,kh,V nh ni ny khng c dn dp bao lu ri? -Tro bi qu nhiu! Du Tnh Khi vn u ra ngoi ca s c gng h hp. -i khi7 nm! -Lng l i vo trong phng,An V nh c cht su no nhn cung quanh cn phng.Nguyn bn vch tng trong phng v b m thp m tng mng loang l, trn chic ging ln mu trng ht thy bao ph mt mu en, bn cnh c mt t dng nhng ht thy u b bm y bi bm. t nhin trong gc tng c vi vt lm hn ch , nguyn laiNguyn lai tt c mi vt lin quan n m u nm y c. i n m mt bc tranh b cun li, ngi trong tranh rt xinh p nhng theo dng thi gian bc tranh m i rt nhiu. Trong lng nhn khng c ni ln mt trn su no, m trong lng hn cng m h ta nh bc tranh ny sao? ng vyng vyBi v mun trn trnh s vic nn hn t lu khng cn mun nh li m ca mnh. -V nh, kia l mu thn ca ngi sao? -ng pha sau V nh, Du Tnh Khi c cht kinh ngc nhn, ng thi cng pht hin ra di nn cn c vi bc ha, th l cu ni xm xung cm ln xem th.-V nh, xem ra ngi lc xa rt c khiu v tranh nha~! Bt qu tt c u b m mc c, ng tic tht ng nhn xem ty nhn xem, Du Tnh Khi pht hin ra bn cnh c mt bc tranh c lng trong khung nh rt cn thn, bn trong l mt ngi ph n c n

33http://manchaulau.wordpress.com

ci rt hin ha n nhu. Bi v c khung gng bo v bc tranh khng b mu theo thi gian. -c, ci ny nhn thy r bc tranh nha~! V nh, xem ra m ngi b dng tht kh a~! -n, m ta, b yL ngi m xinh p nht, thc n nhu rt cn thnB khi cn sng c h u l t mnh nui nng ta. -S s khung nh, khe mt An V nh m h n t, hn nh r bc tranh ny l hn v trc khi m hn lp gia nh. Hn hin ti a phn nh ht thy nhng g lc trc hn qun i, nh ti ci ngy , m hn v mun cho tng lai ca con mnh tt hn, m hn phi g cho mt lo giNhng, hn vn khng hiu,m hn n cui cng ti sao li i vi hn lm ra loi s tnh kia c ch? B r rang l mt ngi m tt kia m! -V nh ngi khng cn kh s, ngi m kh s th ta cng kh s theo.em V nh ang c nn au thng m vo trong ngc, Du Tnh Khi ngi bt xung di nn, mt tay vi ly cun album c.-V nh, ngi xem n,lc nh ngi tht ng yu nha, ngi ci ln trng tht ging tiu thin s m, hin ti ta cng mun ngi ci nh vy a. -TaCi khng ni. -An V nh nhm cht mt li m ly Du Tnh Khi, c gng ngh mun nh s yu thng ca ngi kia m xoa du thng tm trong lng mnh. -Hay l chng ta y cng nhau lm chuyn khoi hot n khi ngi c th ci mi thi,c khng no? -Mt phen m cht ly ngi trong ngc mnh ri a bn, Du Tnh Khi ci xu xa n l hc m ni ra ngh ca mnh. (=.=|||) H hc mm lng lng nhn v pha ngi ang m mnh ang c xu xa, An V nh tht mun mt chng xa sch ci ngh en ti trong u ca i phng. -NgiNgi rt cuc ang suy ngh ci qui g vy h? -Khng bit nn khc hay nn ci na, nhng An V nh trong lng li c cht cm ng, hn bit l cu mun gip hn chuyn i tm tnh, chuyn bun thnh vui.

34http://manchaulau.wordpress.com

-Ch cn ngi cho ta hn mt ci ta s ni cho ngi bit, khoan, V nh,ngi phi ch ng hn ta mi c nha~. -Du Tnh Khi chu ming lm nng nghing nghing u ni, qu tht cu lm nng thp phn t nhin. -NgiNgi ny-Cha ni xong V nh nhm mt vn ngi ln chm vo mi ca Du Tnh Khi, V nh c khun mt ng c ln cn thn hn cu. Vn li khinh o qua i mi hng ngt, V nh ngng ngng tip tc lim lim mt mt, m mt ra nhn th pht hin Du Tnh Khi th no li khng c nhm mt! -NgiNgi ti sao li khng c nhm mt? -Ngi khng c bo ta nhm li a~.Tr li dt khot, bng nhin Du Tnh Khi v mt nghim tc nhn V nh.-V nh, khng phi lc ny, y l ln u tin ngi ch ng hn mt ngi khc? Ho ngy th nha~. -Cm ming! -D khun mt nh gc nhng ming vn mng cu, An V nh nht thi khng bit phi lm sao vi tn c qu ny th may mn thay bng nhin c ting chung ca vang ln nh v bu khng kh ring t ca c hai.ii m ca. -Sch, tht ng tic, ta cn mun ho ho thng thc v mt mc c ng yu ca ngi a~! -Uy, ngi cn dm ni a! -Q qu nm tay uy hip, nhng sau V nh lin n n ci. Hai ngi c a gin vi nhau cho n khi c hai xung lu, lc ny An V nh mi ging hi xa khi cn tr. -Xin hiNgi tn ai?-Thng qua my camera V nh thy l mt n nhn cht phc, thong cht do d hn m ming hi. -Ta tm An V nhXin hi ngi l V nh sao?-Thanh m n nhn pht ra t chic b m nh. An V nh trm mc mt lt ri mi tr li l phi, nhng m hn khng bit ngi n nhn kia l ai, vy ti sao n nhn kia li bit hn? Ht Chng 7 (H).

35http://manchaulau.wordpress.com

Chng 8: Vn mng b mt (Thng)

-T

a c mt cht chuyn v lnh ng* ngh mun ni cho ngi bit Ngi c th cho ta vo nh hay khng?

Trm mc khng ni g m ca ra, An V nh nm cht tay Du Tnh Khi, cng ng nghnh n ngi n nhn xa l kia. V c th chuyn ngi n nhn kia ni s rt ng s nn hn mun cu bn cnh hn trong lc ny. - Ngi chnh l V nhTht s ln ln rt nhiu, tinh thn ca ngi thot nhn cng tt hn lc trc nhiu. -N nhn nhn hai ngi nm tay nhau ra nghnh n mnh, chun xc nhn ra ai l V nh. -Xin hi ngi l ai? Tm V nh c chuyn g? -Lic nhn An V nh cn cht mi, Du Tnh Khi quyt nh gip hn hi. -A, tht ngi qu, tiu n h T, t Qu Phng, 7 nm trc tng y cng Lm T mui. -Lm T mui? -Lic thy An V nh bng nhin chn ng, Du Tnh Khi vn nh c hi thm. -L m ca ta.-Nh ging m ming, V nh cui cng cng ngng u ln nhn thng vo ngi n nhn trc mt mnh. -M tab y..C phi hay khng cn c chuyn cha ni ta bit? -Lnh ng ch xc ni cho ta mt s chuyn xa, ngi c mun hay khng nghe chuyn m ca ngi ni? -Thy Anh V nh gt u, T Qu Phng trinh trng thut li chuyn xa kia.

C mt c gi ngc khi cn hc trung hc em lng yu mt ngi ha s, tuy rng b gia nh c gi phn i nhng c hai vn kin tr tip tc yu nhau. Nhng ri n mt ngy c gi pht hin ra mnh mang thai ngoi mun, c b ngi nh giam li v ct t mi lin lc vi ngi mnh yu. May thay c gi trn ra khi nh c, c vi vng n tm ngi yu mnh, tic thay ngi kia

36http://manchaulau.wordpress.com

khng cn cng tc ch ny na. C gi suy ngh v quyt nh s cng a con trong bng i tm ngi nam nhn kia, cui cng tri khng ph lng ngi, lc c sp h sinh a tr th ngi xa cng tm li cCh l ngi kia lp gia tht, nht thi mt i mc ch sng nhng bi v a nh nn c gi mi quyt nh tip tc sng trn ci i ny. Nhng cuc sng khng d nh ngi tng, mt mnh c gi cht vt nui con khin cho c phi kt hn vi mt lo gi c tin ca. C nh vy thi gian tri qua khng bao lu th lo ta cht, c gi bng nhin tha hng c mt gia ti khng l. Sau v khng qun c tnh c c li mt ln na i n tm ngi yu xa, nhng ngi nam nhn kia li bo rng khng bit c gi l ai, bo c ng quy ph gia nh ca hn. Khonh khc , gic mng tnh yu ca c hon ton v nt. Ban ngy c c gng tr thnh mt ngi m du dng chm sc a nh, nhng vo bui ti th tinh thn ca c li hong lon mt kim sot, thng thng mt i thc khng bit mnh lm nn chuyn g. Cho n ci ngy a nh b thy gio gi li trng hc, ku cnh st n nh tm c -C y ni c y thc tnh xin li a nh v khng cn mt mi no tip tc bn cnh n, hy vng a nh c th tha th cho c y. Cng hy vng a nh s khng b qu kh rng buc m vn sng vui s bnh thng. V nh, ta c tng rng sau chuyn ngi s v sng chung cng h hng thn thch. Thng n my ngy trc ta v tnh gp c d ca ngi mi bit rng ngi ch sng mt mnh, cho nn mun n y xem ngi sng ra sao. V nh, hin ti ngi sng c n khng? M mt ngy ngi mt lt, An V nh khng h bit rng chuyn ngy xa ca m nguyn li l nh vy. Sau ci ngy , k c ca hn hon ton m h, hn cng khng nh r v m ca mnh na, sau hn c tuyt ht tt c ngi thn ri t sng mt mnh trong cn nh ln ny. -Hin ti tasng rt kh, sau nyTa ngh cuc sng ta hn s vui v hn na..-Quay u li nhn Du Tnh Khi , An V nh lin tr li. -Nu nh vy th ta yn tm ri, sau ny nu c g kh khn th hy n tm ta, ta xin co t trc. -a tm danh thip cho V nh xong, T Qu Phng ng dy chun b ri i. -Ch mt cht, T tiu th, ta c mt vn mun hi mt cht. -L chuyn g?

37http://manchaulau.wordpress.com

-M ca ta ti sao n bui ti li mt i thc lm nhng chuyn m n sng mai li qun ht tt c nhng g mnh lm? -Ta nghb y trong v thc ngh ngi chnh l ngi yu ca mnh ngy xa nn mi lm nhng chuyn vi ngi. C l b mun quay li ngy xa, khi hai ngi h cn yu nhau - -Nhn Du Tnh Khi tin T tiu th ra cng, V nh trong lng mt trn bt an, hn c phi hay ging ging nh m hn? n ti s lm ra nhng chuyn m chnh hn cng khng bit..? Ht Chng 8 (Thng).

*Lnh ng: ch cha hay m ca i phng-ngi ang ni chuyn vi mnh.

Chng 8: Vn mng b mt (H)

ui ti li n, An V nh m chm trong ci m m p ca Du Tnh Khi, lc hn ang nhm mt bun ng th bng nhin li ni ra mt cu:

-Tnh Khi, chng ta lm sao li quen nhau c? Du Tnh Khi sng st, nguyn bn cu ang hng th ci cm gic m ngi mnh yu vo trong lng cn ming th ang n u h, nhng khi nghe xong cu hi ca V nh cu bng nhin ngng li. Khng bit c nn ni cho V nh bit hay khng hon cnh hai ngi gp nhau? Ni rng ln u tin gp mt, chnh cu b V nh bt v b cng gian sao?. -Ngy Sau khi ta tnh li, ti sao ngi li trong nh ta? Hn na chng ta ta h nh mi van i xong

38http://manchaulau.wordpress.com

-nCi , V nh ngi khng nh r sao? -C gng ni ko di thi gian, Du Tnh Khi ang c suy ngh l do hp l no c th la di V nh cho qua chuyn. -Ta khng nh r, ta ch nh r l khi ta va mi tnh dy thy ngi bn cnh taTnh Khi, ta hy vong ngi c th ni cho ta bit s tht, tac phi hay khng ta cng ging m ca ta mc ci bnh k qui ? Lc khng tnh to lm nhng chuyn kinh khng? -An V nh xoay ngi, chp chp i mt en tuyn nhn Du Tnh Khi. -V nh, khng phi l chuyn k qui, chng ta bi v nh vy mi quen bit nhau! -Tr li bng trc gic, nhng khi nhn n i mt trong sut ca An V nh Du Tnh Khi bt gic trong lng hi cm thy c li. -chC l i a s ngi s n ni vi ngi l ngi c lm chuyn k qui, nhng ngi chu thit tuyt i khng phi l ngi khc m l ngi ! -Hin ti nh li thi im lc li lm cho Du Tnh Khi khng khi tc gin,V nh khng bit b bao nhiu ngi n khng tr tin. -TaTa lm chuyn g m b thit?-Nn th hi li, An V nh trong lng m h c d cm khng lnh. -NgV nh, mi chuyn ch l ngi v thc m lm, ngi khng cn -Ti sao li khng cn ! C th trong v thc ta lm chuyn kinh thin hi l g th sao, hay l chuyn dm ng cng vi ngi khcNgi ngh sao ta khng d cho c? -Kch ng ci li, trong mt An V nh y ni bt an, hn tht s c linh cm rng chnh mnh cng ging nh m mnh Lm ra nhng chuyn tri thin l! -chBnh tnh mt cht V nh, tht s l khng c chuyn g c. Ngi xem sau khi ngi gp c ta chng phi khng c chuyn g xy ra sao?Nhng l ngi yu vi nhau Cho d ngi lm chuyn g vi ta th u l chuyn tt c.-Du Tnh Khi i vi hn ni. -Tht sao.? Vy ti sao ngi li khng ni cho ta bit lm sao chng ta li gp v quen nhau? -Ai.V nh, ta ch hy vng ngi c th vui v, hnh phc, gp c ngi i vi ta m ni l chuyn cc k tt. Nhng ta ngh ngi s khng mun bit

39http://manchaulau.wordpress.com

qu trnh chng ta gp nhau uTin tng ta c khng? V nh, c nh vy m sng khng tt hay sao? Chuyn qua th c cho n qua, chuyn chng ta cn l chuyn ca sau ny a~ -Sau ny? -ng vy, sau ny, ta hy vng sau ny ngi s mi mi bn cnh ta cho n khi hai ta thnh lo gia gia lun a~ -Thanh m trm thp nh nhng, nh mt Du Tnh Khi thm thy nhn thng vo i mt en tuyn ca i phng. Cu mun ly chuyn phim ra lm cho V nh thi truy vn chuyn xa na. Ci u xung che i nh mt, An V nh bit rng Du Tnh Khi ang nh trng lng sang chuyn khc. C lHn nn tin tng ngi trc mt mnh, bit ht mi vic i vi hn m ni cha chc tt, thi thC nh th ny an n sng qua ngy vy . -Tnh Khi, ngy mai ngi khng v nh sao? -Thnh lnh V nh chuyn i ti lm cho Tnh Khi th pho mt hi nh nhm, nhng cng c cht khng hiu. -ng ri, ta ni di vi h rng n gip a bn hc ang b m a~Nu khng tr v s b l ngay. -Ta quyt nh ri, ngi hy thi vo trng ta ang hc i! -Ci g? Trng ca ngi khng phi l trng ngh thut sao? -Nhng cng c cc khoa khcc khng? -Ho ng nhin l hoNhng thnh tch ca ta khng c tt lm-B t thi lm nng ca An V nh m hoc, Du Tnh Khi tr li ng ngc. -Khng vn g, ta s n nh ngi lm gia s.-Ci tm tm p tr, An V nh quyt nh t hm nay tr i phi bn cnh Du Tnh Khi ho ho chiu c n cu, hn c i ny s mi mi bn cnh cu!

Hai nm sau, nh nguyn vng Du Tinh khi thi u vo trng i hc ca An V nh. M trong khong thi gian lm gia s kia, An V nh tranh th c

40http://manchaulau.wordpress.com

hi cng gia nh Du Tnh Khi ho ho mi quan h. Hn hin ti lin ging nh a con trong nh Du gia vy. -V nh, ta thi u ri nha~! -Vui v m ly An V nh, Du Tnh Khi cn bn mc k ang trng i hc l ni ngi n ngi i rt nhiu, bt qua An V nh cng nh cu khng quan tm l c ri. -C ta dy ng nhin l phi thi u ton quc ri! Hn na nu khng thi u ton quc th [tnh phc] ca ngi s bay i mt a~, khng v th th ngi c th thi u c sao? -Nu khng thi u c, th trong thi gian thi c ngi ng mong c n i vi tas uy hip ny qu nhin c hiu lc! An V nh v suy ngh n iu m v nhn khng c lin vui v n n ci, ci n ta sng. Khin cho gng mt cng tun t hn bao gi ht lm cho nhiu ngi i ngang qua u ch quay li nhn. -ng vy a ng vy, cho nn mt tun ny ta mun ngi cho ta [tnh phc]! Cn c tun ti,tun ti ti na, tng lai c i-Kh hn mi ngi trc mt, Du Tnh Khi m ly An V nh tht lu. V nh cng ngy cng sng sa l chuyn tt, nhng rc ly mt ng ong mt rui b s l chuyn khng tt! Nhn Du Tnh Khi ci tr, An V nh y ngi ang dnh cht ly mnh ra: -Khng c, my ngy nay ta mun chun b nghin cu vi th . Nghin cuLc ny, Du Tnh Khi mi ngh n An V nh tt nghip i hc xong sau vn l cha ni cho cu bit s c d nh g. M cng chnh v cu c vi u vo thi hc k n ni cu qun hi hn v iu ny. -Chnh lChng ta lu khng c lm chuyn a~-Du Tnh Khi v mt y y khut. -Chng l ngi khng mun chng ta cng mt trng ngi c sch sao? -An V nh ci gio hot -Tac ri, ta s ch ngi mt tun, nhng sau ngi phi n cho ta mt thng! -C nh l ang chiu ng kh hnh, Du Tnh Khi ni mt hi. -nRi ni sau. -Vnh li l ci mt ci, lm cho mt ng ngi m mt, nhng ngc li lm cho Du Tnh Khi than on.V nh phi hay khng cng ngy cng khng thun theo cu?Thot ra khi qu kh l tt, nhng cng ng thot khi lo cng ta a~~~

41http://manchaulau.wordpress.com

Ht Chng 8 (H).

Li tc gi: Hon? Tng cm thy vn cha xong C ngi mun nhn thy cnh i hc ca hai ngi sao? Li ca ti h: th th mi ngi ch n chng sau nha~ XDXDXDXDXD

Chng 9: S thay i
Cc

ngi khng pht hin taKhng pht hin ta*

i hc Thin -n.Ng-p lc th dc, An V nh m m mt ta vo trn tng, ty ngi pha sau hn hn lim lim ln c mnh, di h thn khng nhanh khng chm tht su tin vo bn trong. -TnhKhiNhanh mt cht -Vt v tr gi c th ng vng.Li ngay ti phng v tranh ca trng lm loi s tnh xu h ny, lm cho V nh c bit cm thy va hng phn va khn trng.Tt c thanh m rn r u km nn trong c hng, ch s c ngi no v tnh nghe thy ting rn dm ng ca mnh. -V nh, ng lo lng, ngi khng phi ni rng lc ny s khng c ngi ti sao? -u ym ngi trong lng ngc, Du Tnh Khi bit ngi trong lng mnh cho d tm tnh tt hn xa, nhng chuyn n i th vn ngng ngng khng thay i.Nng mt chn ca V nh ln, Du Tnh Khi nm cht tht lng ca hn lm cho mnh tin vo cng su. -KhiKhi-Nga u v pha sau, hai mt ca V nh mt mng sng m bao ph, ch c th khng ngng lc l theo tng nhp y ca i phng. Mt hi lu sau khi c hai tin n cao tro, V nh ton thn mt l da hn vo ngi pha sau mnh, hn ch c th mt nhn Tnh Khi v ra lnh: -Ngi phi ph trch thu dn nhng g ngi lm ra

42http://manchaulau.wordpress.com

-Ho ho,mnh lnh ca bo bi ta ng nhin phi nghe theo! -B ngi nam nhn trong ngc mnh t trn gh sa-lon, Du Tnh Khi nh nhng gip V nh lau chi th dch dnh dp di h thn. Sau bt u ra sch th mi trn ngp nam tnh trong phng v. -ng gi ta l bo bi ny n -Th tho lm bm, An V nh bit rng li ni ca mnh s nh gi thong tai, bi v hn ni c chc ln, chnh l Du Tnh Khi vn khng thay i a~. Nhn chm ch ngi trc mt mnh ang loai hoai dn dp tn cuc, hn tht s khng hiu cu ly u ra tinh lc xung mn n vy -Tt lm, mi chuyn xong! -M ca s phng ra, sau Du Tnh Khi n ngi xung gh sa-lon v m V nh vo lng -Va ri ngi c thy thoi mi khng? Trn mt nhn trng trng vo ci ngi ang m mnh khng bit xu h l g kia.An V nh tuy l quen ci tnh khng lim s kia ca Tnh Khi, nhng vn nhn khng c mun mt chng nh vo u cu: -Khng..Khng bit-Do d trong li ni,V nh cha tr li xong th b Tnh Khi chen ngang. -Ta bit, biu cm lc ny ca ngi xem ra ngi rt thoi mi nha~, ngi ngh c ng hay khng ta cng ngy cng tin b hn rt nhiu? -C cht ly lng Tnh Khi c c vo ngi V nh, cu ang mong ch c nghe ngi nam nhn kia khen ngi mnh. -NgiNgu ngc, sau ny khng c lm chuyn y na! -Gi v khng hiu s mong ch ca ngi kia, An V nh c cht thn thng c cht bun ci vi nh trng lng sang chuyn khc. -Ti sao? Phn ng ca V nh khi lm chuyn ni ny rt tt a~, va cht li va nng khng chu bung ta ra, ta cn ngh mun th nhiu ni khc v t th na xem sao c! au a~! V nh-Soa soa u, Du Tnh Khi lm v mt v ti. -NgiTa thy ngi xem phim by b nhiu qu ri ! -Va thn va gin ni ra mt cu, An V nh chnh sa sang li qun o cho chnh t, tnh ton nh mc tn sc lang kia li. Bt qu tn kia nh keo dnh ch hn ri i.

43http://manchaulau.wordpress.com

-ng tc gin a~V nh, ta ch ni thi m. -m ly ngi kia vo lng an i. Du Tnh Khi qu tht c xem my phim by b v cnh hai nam nhn quan h nhng l v cu ch mun hc tp nhiu t th khc thi a~. Lng lng nhn chm ch Du Tnh Khi trong chc lt, n mt hi sau An V nh mi nm tay ngi kia i ra ngoi: - khuya, chng ta v nh thi! Bui ti i trn con ng di rm rp nhng cy i th trng i hc, An V nh cng Du Tnh Khi khng h king k m ci ni vui v. trng i hc ny chuyn ng tnh luyn i k tht rt nhiu, nhng vn l ch bn thn c mun cng khi hay khng m thi.Bnh thng mi ngi s khng can thip vo chuyn ring t ca ngi khc. -Nin *. -t nhin c ting gi to lm An V nh theo bn nng m dng bc li. Bi v trong trng hc ny ch c mt ngi duy nht l hc trng mi c th gi hn nh vy, hn quay u li nhn, qu nhin l hc trng. -Hc trng.- Thn nhin n mt n ci, An V nh nhn i phng i ti gn mnh. -Nin , khuya nh vy sao ngi cn cha i v a? -Hc trng l ra n ci n hu ri quan tm hi. -Khng c gChnh l v phng tranh luyn tp v tranh nn v tr mt cht. -Gii thch qua loa, An V nh dng sc nm cht ly bn tay ca Du Tnh Khi, lm cho cu v khng phng pht ra ting ku au. -V nin ny c chuyn g sao? -c ch l bng nhin c cm gic c yu! ng hay khng, V nh?T mi lng nhn tru tc An V nh, Du Tnh Khi v mt b b ni. -ngSau khi tr v ta s cho ngi cm gic c [yu] nhiu l nh th no ~~ -Mm ci tng sc mnh ni nm tay, An V nh cm gic c Du Tnh Khi ang phn khng nm ngc tr v, nhng li c dng ngn tay ma st tay hn. -Ta tht hnh phc ~~ V nh.

44http://manchaulau.wordpress.com

-Kh, ci kia nin Ta cn c vic, ta xin php i trc. -Hc trng c cht kch ng vi vng bc i vi bc, bng nhin quay u li ni. -Nin , nhn ngi by gi ta cm thy ngi rt vui v hn xaChc cc ngi hnh phc, hn gp li. -V nh, hn va ri chc chng ta hnh phc ka a~. Nu hn ni nh vy th hn khng phi l tnh ch ca Du Tnh Khi ny ri. Bit r trong u hn ang ngh g, An V nh tc gin g u cu. -Hc trng l ngi tt, bnh thng hn lun i s tt vi tt c mi ngi! -Bng nhin ngh n va ri trc khi i mt hc trng nh gc. An V nh lc ny mi pht gic hn th no li cng vi Du Tnh Khi lic mt a tnh trc mt hc trng!? Trong lng bng dng ni gin lm cho hn nhn khng c trng mt nhn Du Tnh Khi mt ci. -Sao vy V nh? Lm g m nhn ta chm ch vyTa bit l ngi rt yu ta m a~ Nghe xong An V nh chiu khng ni tr mnh quay i, nh th no mnh li chn tn ny lm ngi yu c ch? Hn ti sao li thch ngi ny thng mnhNhng chnh l ai ku hn gp g tn sc lang ny lm chi a~. -V nh thi! -Ho, chng ta i v nh! Tr v xong ngi nh cho ta [yu] ngi tht nhiu nha~. -Nhn Du Tnh Khi trn mt rng r ti ci lm An V nh cng bun ci ci theo. Tt, sau khi v nh xong hn s cho cu [yu] hn lin!! Ht Chng 9.

*Ci cu u Chng 9 ti h nh du sao l v thc mc khng bit ci cu kia l ca ai ni a~. Ca tc gi hay hc trng? Ai l k ln lt nhn trm hai anh Khi v nh my ma vi nhau? XDXDXDXD. *Nin : hu bi,ngi hc kha sau mnh,trong ting Nht l Kouhai.

45http://manchaulau.wordpress.com

Chng 10: Cuc gi ma (Thng)

h nhng vut ve tm hnh chp ca m va mi tm ra, An V nh trong lng tr b nhng mi hoi nim ra th chnh l ch cn cm gic su no v tn, mama ba nm trc y cui cng bi v ti li m ra i nh th, tuy rng tic nui khng th thy mt nng ln cui cng. Nhng hn cng khng dm cam oan rng m nh trong lng hon ton bin mt, bt qu hin ti hn t nht cng c th cng Du Tnh Khi i n m vin* nhn m. Lc xa, hn cng Lm gia sau khi chia ti sn lm hai th khng cn quan h g na. Ci gi l ngi thn i vi hn t lc khng cn tn ti. Nhng hn h An, c ngi h An nui dng, ci ngi tui gi v t* -ngi nui ln hn i vi hn cng m h l ngi xa l Khng nn suy ngh n chuyn xa nhiu, An V nh tng cm thy chuyn qua i. iu hn cn ngh by gi l v Du Tnh Khi v tnh ton tng lai sau ny. Hn na trong lng hn m h cm thy rng d tng lai trong tay mnh, nhng cha chc sau s m m tri qua. Bi v n cui cng hn vn sng trn mnh t tm ti nyMt ngy no , khng bit s c chuyn au bun g tm n hn. -Suy ngh ci g vy? V nh, ngi li ang nhn nh m ngi sao? -Du Tnh Khi bng nhin t ng sau m ly An V nh, lic mt mt ci lin nhn n bc nh trong tay V nh. -Du Tnh Khi, ng c m ta, bung tay ra,ton thn ngi tht l d hy.ang lc trm t suy ngh th li b m ly lm hn git c mnh, An V nh nhn ngi ng sau mnh bt gic nhu my. -u ti ngi cV nh, tuy rng ta thng n qut tc, nhng cng ng c bin ta thnh cng nhn chuyn i dn c sn vn a~, ngi th hin s yu thng vi ta l nh vy sao? -V mun tr th ngi trong lng, Du Tnh Khi cng m cht hn, ri dng ci mi ca mnh ngay ti c An V nh m c c vo, c ch mn cm ca V nh m th ra nhit kh.

46http://manchaulau.wordpress.com

-Du Tnh Khi! -Thn th v nhn khng c m nh nhng chn ng, An v nh gin ku nhng sau li lin n n ci. -Ngi cm thy c ta [yu] nh th cn cha hay sao? Hin ti ngi lo m tm ra sch s m c v l cy dnh y trn ngi ngi i -Ho, ho! Ta bit l V nh yu ta nht m, thi tit nng nc th ny m trn ngi d hy tht l khng thoi mi cht no. i, chng ta i tm ra no! -Chnh ngi i th tt hn, khng cn b ta, Du Tnh Khi! -Ngi hm nay ho hung a~,V nh, sau m hm qua ngi vn cn sinh lc sao? Chnh ta cng dn dp phng c cho ngi ri, ng c nng gin na m. -Du Tnh Khi m cht An V nh ang c giy gia trong lng mnh hng n phng tm m i, trn ming th vi vng xin khoan dung tha th. -Ngi.Tuy rng ta khng quan tm n anh mt ca ngi khc, nhng chng ta cng khng nn lm cng trc mt ngi l a, hn na li trc mt hi trng, mt ngi n thun chnh trc.. -Bit d c c th no cng khng thot khi tay tn sc lang ny, An V nh khng thm giy gia na mt cho cu b vo phng tm -Ho.Ta ch bit, nguyn lai ngi nh vy l ti hc tng a~.Thanh m ai on ca Du Tnh Khi t trong phng tm truyn ra. -Ngi.Khng cn ci y phc ca ta ra! -An V nh ht to nhng sau m thanh cng ngy cng m h thay th vo l nhng ting rn r v m thanh vui sng vang ln. Chi a n qu na m, bng nhin trong phng ng vang ln ting in thoi reo, An V nh mt mi xoay ngi nhng khng tnh dy, ngc li Du Tnh Khi t t m mt ra. Phi mt mt hi lu trn tnh tinh thn li, cu mng lung nhc in thoi ln nghe. Nhng cn bn cu vn ang trong trng thi m man bun ng. -Uy.. -. Gia m khuya u giy bn kia khng h c ting p li, qu tht c cht g qu d. Du Tnh Khi ly lm kh hiu chp mt mt ci, ri sau gc in

47http://manchaulau.wordpress.com

thoi xung v khng quan tm. Hin ti i vi cu m ni ci ging c lc hp dn hn ci in thoi nhiu. Sng sm hm sau chuyn in thoi reo vo gia m hon ton b qun lng, mt ngy mi li bt u. Trn sn trng trn y hnh phc v khng c g l xy ra. -V nh, y khng phi l hc trng sao? -Trn ng hn h cng ngi yu n cm tra, Du Tnh Khi kinh ngc ch ngi b vy gc bn kia ng. An V nh thn nhin thong nhn. - l em sinh i ca hc trng, hn khng phi l hc sinh ca trng ta, chc ngi kia c chuyn g n tm anh trai mnh thi. -Vy sao, bn hn thot nhn qu tht c nh i tnh nhn vy a~...-Du Tnh Khi s cm v ni. -Hc trng c ngi yu ri , i thi, chng ta i n cm. B ngi yu dt i, Du Tnh Khi bng ku to: -ch? Vy hn c phi l GAY khng? -Bng nhn c tia nhn t An V nh bo mnh im ming, Du Tnh Khi t ngy yu hn n nay cu c bt u hoi nghi rng xung quanh mnh c phi ton l GAY hay khng... Ny chnh l cuc sng c bnh bnh n n m tri qua, mi cho n mt tun sau . Ht Chng 10 (Thng).

*M vin: ni chn ct ngi qu c. vng m vin bn x ngi khc vi m vin bn ta n XDXDXD.N hem c mt trt t + mu m nh bn mnh u.M vin bn rt lm p mt. Ch v no hay coi phim i Loan th chc bit ha~. *V t: khng con khng chu.

48http://manchaulau.wordpress.com

Chng 10: Cuc gi ma (Trung)

y l ln th nm trong nm ngy lin tip Du Tnh Khi mi m u nhn mt cuc gi ma qui gi n. Cu nhn chm chm vo microphone m suy ngh xem k no li rnh hi n vy, d sao cu cng mi va chm dt mt hi hot ng trn ging thi m -L ai vy? -An V nh mt l m bun ng hi, bi vy hn khng thy c khun mt Tnh Khi lc ny thn sc ang rt qui d. -Bm nhm s thi m. -Trn an ngi yu yn tm tin vo gic ng, Du Tnh Khi suy ngh n na m v cuc in thoi k qui khng c ting ng va ri. Ln ny cu khng c ngt in thoi ngay lp tc, cu im lng ch i, ta nh ang lm v mt cuc chin trong im lng. i phng bn kia u giy c th khng ni khng rng n mi my pht sau mi ngt in thoi. Im lng nhn in thoi t trn bn, nh mt Du Tnh Khi hin ln s bt an phc tp n ti ngy hm sau, An V nh va mi tm ra xong sau lin b dy da trn ging. -Du Tnh Khi, ngi cha h, ta mt cht i c!-An V nh trng mt nhn Du Tnh Khi ang r rm c th mnh. R rng hm nay trng hn cng cu gii quyt hn mt ln, sau v nh li lm mt ln na, nh th no tn sc lang ny cn mun na. -nh.By gi tinh lc ca ta cc k xung mn a~, nu thm mt ln na th tuyt vi, c khng? -Kh hn ln b m, vnh tai v thm ch c chic c nh tinh t ca V nh, Du Tnh Khi lm nng n nhu m ni. Bt c d mc tn sc lang n mnh xung ging, An V nh khng th no c tuyt ni v mt lm nng ny ca Du Tnh Khi, nh phi cu ty lm cng vy. Nhng chnh l ln ny lm ta h rt lu v rt di. (hn!!!Khi Khi xung mn tht)

49http://manchaulau.wordpress.com

-n.KhiTa chu khng ni a~.-Kh nhu my lay ng tin vo cao tro, An V nh mt mi ni. Hm nay tht s khng bit Du Tnh Khi n phi ci g li ging nh lang si mun ng khng ngng, nhng mt cht du hiu tha mn hay mun dng li cng khng c. (=.=!!!) -nhnhNgi tht tuyt! -Ming m h ni, k tht Du Tnh Khi ang c km nn ham mun ra ngay lc ny. t nhin cu nng cao mng ca V nh ln, nhp y cng nhanh hn, rt ra ri m vo tht su nh th cu mun xuyn tn cng vo thn th ca ngi kia. Cui cng cht lng nng rc cng bn ra trong thn th ca V nh khi Tnh Khi tin n nh im. An V nh nh nhng rn r mt ting , sau lin m man m ngt i. Nm sp trn thn th An V nh m th gp, Du Tnh Khi ngh ngi mt cht sau lin ra v lau sch th cht nam tnh trn ngi c hai. Ri mi em V nh t ngay ngn trn ging xong cu lin i xung di phng khch ngi ch i cuc gi m khuya sp ti. in thoi ng gi vang ln, Du Tnh Khi nhanh chng bt ly, khng c g khc bit vn l mt mng tnh lng im lm. Cu nh nhng ln ting: -Uy Ta h c th cm gic c i phng ang chn ng, microphone trong nhy mt c cht tp m, ri sau mt ging ni trm thp, c cht cn thn ca nam nhn vang ln: -L Tiu.Tiu nh phi khng? Tiu nh?!mt nim thong lt qua trong u ca Du Tnh Khi, l k no li dm gi V nh l Tiu nh!? Nhng cu lin km nn xc ng trong lng, sau lin nh nhng n mt ting. Hin ti trong u cu l mt m cu hi hn n v ngi nam nhn b n kia. Rt cuc g kia vi V nh l c quan h g? V nh hn u cn ngi thn thch no u, cng khng c bng hu, vy rt cuc hn l ai? Ti sao li gi n mi m?.... -TaTa l ba ba ca con-Ln ny ging ni ca ngi kia cng ni cng nh i. Du Tnh Khi sau khi nghe xong nht thi cm thy bn tai nh c oanh li ging xung, in thoi thiu cht na cng ri xung t, ba ba.V nh cn c

50http://manchaulau.wordpress.com

ba ba sao!? Chng phi trc khi V nh c sinh ra th ba ba ca hn t chi hn ri sao? Chnh l ngi c gi b ba ba ny ti sao cn gi in n y? Quan trng l.hn cn khng nhn ra ging ni ca chnh a con ca mnh sinh ra na! -TiuTiu nh, con khng tin sao? Ta tht s chnh l baba ca con! -Ln ny thanh m ca ngi nam nhn kia c cht n nh. -Ti sao ng li bit s in thoi ny? -Du Tnh Khi rt nhanh nh gy li ni ca i phng, trong thanh m hi n cha s phn n. -L ta hi ngi nh ca m ngi, Tiu nh con khng nn tc gin t nhin Tnh Khi cm thy nhng ngi ny tht s nn cht quch i, nhng ngi ny rt cuc mun ci g na y!? i vi V nh cn c mc ch g na!? Ht Chng 10 (Trung).

Chng 10: Cuc gi ma (H)

-N

gi tm ta c chuyn g?-Ht tht su c gng bnh tnh Du Tnh Khi hi, tuyt i khng l ra du vt, phi bit r rng mc ch ca i phng trc .

-Ta.-Mt trn im lng tht di, sau ngi nam nhn kia mi ni. -Tiu nh, ta ng l khng nn nh v con chuyn ny nhng ta khng cn cch no khcCon c th cho ta mn mt s tin c khng, ta bit l dng ca con c li cho con mt s tin rt ln Khng bit xu h! Tht s l khng bit xu h m! Nguyn lai l v tin ca V nh! Du Tnh Khi tc gin n thiu iu mun nhy dng ln p nt ci in thoi, nhng cu ch nghin rng nghin li c gi bnh tnh.

51http://manchaulau.wordpress.com

-TaTa bit, ta khng c t cch i tin ca con, chnh l hin ti do ta lm n thua l dn n vic i vay tin ti nng li. Nu khng c tin tr cho chng th em trai v em gi ca con s b bn i a~! Tiu nh, con hy ngh ti cht tnh thng ca ba ba ny mhy cho ta mn t tin c khng? (sao trn i c lm k mt dy th ny =..=!!) -c? c ci u ngi! Ngi cn dm m ming bo rng ngi l ba ba ca V nh? C bao gi ngi lm trn trch nhim ca mt ngi cha cha! Nh th no hin ti cn mun vay tin ca V nh, ngi rt cuc c phi l ngi hay khng? Ta cho ngi bit, sau ny cn gi in n lm phin V nh th ta s bo cnh st bt ngi! -Tc gin mng chi, Du Tnh Khi bc bi p mnh in thoi xung bn. Nhng trong lng ngc vn cn mt c la tc gin hng hc thiu t. Bt qu cu li thiu cht na v m thanh ng sau mnh h cht: -Tnh Khi, ngi na m cn tranh ci vi ai vy? -An V nh tht lng ang au nhc v lm vic qu ng trn cu thang hi xung. -Khng.Khng c vic g, ch l c tn rnh hi i chc ph in thoi thi.Du Tnh Khi ci ci gi b nh khng c chuyn g xy ra. Nhng v mt li cng ngt nh gi to, cu nhn V nh v mt k qui nhn mnh, lin vi vng chy ti m hn vo trong lng. -V nh, ngi khng mt hay sao? Chng ta mau i ng thi! -n-K qui nhn Du Tnh Khi mt hi lu, An V nh mi cu b v phng ng, ri ang trong lc m mng bun ng li ni ra mt cu.-Ngy mai ta s hi li ngi. Du Tnh Khi nghe vy ch c th ci kh.

***********

-Ti hm qua ai gi in n vy? -Lau ming mnh , An V nh sau khi dng ba sng vi Du Tnh Khi xong ngi ngay ngn bn cnh cu. Mt i mt sng ngi hu thn chm ch nhn Du Tnh Khi m hi.

52http://manchaulau.wordpress.com

-KhKhTaNgy hm qua chng phi ta ni lc k gi in n chc ph thi y m. -Ming ang ung sc u nnh ngon trn v b V nh hi lm cho sc sa. Du Tnh Khi ci xung nhn vo ci chn, ln trnh nh mt ca ngi kia. -Ngi ngh rng nh vy l c th la c ta sao? Ch l c ngi gi in tru chc m ngi li ni ln ting n vy sao? -An V nh bc bi hi li. -chBi v ngi kia ni chuyn tht qu quc, khng nhng th cn nguyn ra v chi chng ta na-Chm ch nhn ln sc mt ca An V nh, Du Tnh Khi cng ni thanh m cng nh. -Tnh Khi, ngi c nht nht khng chu ni ra c phi chuyn c lin quan ti ta hay khng? Hn na chc l chuyn s lm ta khng thoi mi.Khng l l qu ht mu* gi ti hay sao? Hi hi h hc mm, Du Tnh Khi nhn khng c trong lng thm bi phc ngi mnh yu qu l thng minh. Bt qu li khng phi m qu ht mu Lm gia, m l k ng ght khc,k cn mt dy khng bit xu h hn m qu ht mu kia nhiu. Chm ch nhn mt ca Du Tnh Khi cng ngy cng m trm, An V nh thiu cht na ngh mnh on ng. Nhng li thy sc mt ngi kia bng c cht th lng, li cm thy hnh nh khng phi vy. -Ta on sai, chng l.Ngi c ngi khc sao? -A, no c a! B V nh ngi on trng, chnh l m ngi ng ght kia, mi bui ti u gi n tranh ci, tht l khng bit xu h! -Du Tnh Khi hong ht ci v mng, trn mt biu tnh gi di c gng khng cho V nh bit s tht. -Mi bui ti? c bao lu? -Qu c trng im chnh xc, An V nh bit r khi Du Tnh Khi mi khi ni di, th cu s khng dm nhn thng vo mt ca hn a~. Ht Chng 10 (H).

53http://manchaulau.wordpress.com

*Qu ht mu: tc gi mun ni nh Lm gia l nhng con qu ht mu chuyn i ht tin ca V nh m.

Chng 11: Yu ng (Thng)

-M

i bui ti? c bao lu?-Qu c trng im chnh xc, An V nh bit r khi Du Tnh Khi mi khi ni di, th cu s khng dm nhn thng vo mt ca hn a~.

-NgV nh, ngi c th khng hi na c khng? -L ra v mt kh s, Du Tnh Khi ng thng nhn ngi trc mt mnh cu xin.Nhng cu cng lm nh vy,V nh cng bit c chuyn m m ang xy ra. -Li l tt nht ta khng nn bit qu nhiu chuyn? Tnh Khi.Ta bit ngi khng mun ta bun kh, nhng sau khi tri qua chuyn ca m ta. Hin ti ta hy vng, sau ny d ta c gp bt c chuyn g cng c th dng cm i mt, m khng phi trn trnh, sau ny khng c chuyn g nui tic. -i in vi Du Tnh Khi, An V nh chn tht ni. Cn cht mi, Du Tnh Khi trong lng vn l lo lng cho V nh,phn vn Thi c ri, chuyn g n n s n, cu nn tn trng nguyn ca ngi mnh yu, cu nh phi -c ri, ta s ni cho ngi bit, nhng nu ngi c suy ngh hay hnh ng g th phi ni cho ta bit trc. Ta mun ngi cng ta i mt! -Bc n v m V nh vo lng, Du Tnh Khi ni. -n, c ri, ngi ni cho ta bit l chuyn g i! -Ci ni c cht tc gin, nhng trong lng V nh li cm thy c mt cht g ngt ngo len li trong tim.

54http://manchaulau.wordpress.com

-Ci kiaChnh l a-C cht lng l kh ni, cui cng Du Tnh Khi ht mt hi tht su, nhn vo mt V nh v ni. -V nh, l ba ba ca ngi gi n y! -Ba baca ta? -An V nh sng st mt hi lu mi hi li Tnh Khi, nh mun chc chn rng vic l s tht. -Sao li nh th c? Sao ngi kia li c th bit c s in thoi ca nh ta? -Ci gm mt, An V nh nghim tc hi. -Hnh nh hn hi ngi nh ca m ngi Khng kh nht thi lnh m, An V nh li trm mc mt hi lu mi m ming. Lm cho Du Tnh Khi thiu cht na nhn khng c lin m hn vo lng tht cht, mun cho khng kh xung quanh thi ng ng s nh vy na. -Ngi ni ngi kia cng l qu ht mu, c phi hay khng hn gi n l mun i tin taNgi ang lm ci g vy? -Trng mt nhn Du Tnh Khi ang gi tay ln nh gi tr i bi vi mnh, An V nh theo phn x hi. -Khng c g aChCh l vn ng thithi m, ta p mui, p qu ht mu...-Va ngy ng ci va lm ng tc p mui, nhng tr a ca Du Tnh Khi vn l lun c tc dng lm cho An V nh n n ci. Bit l Du Tnh Khi ang kh tm c gng lm tr, An V nh hm sc c gng ci mt cht, ri li nghim tc hi tip. -Xem ra ngi kia cng ngi ni chuyn kh lu, hn cn ni g na khng? -Ai~~~V nh, hng ngi nh vy tt nht ngi dng nn quan tm lm g.Nm cht tay An V nh, Du Tnh Khi nhn c v nh ang nho lon c ln, nhng thc cht li thnh tm lo lng cho ngi kia. -Chng phi ngi ni l mun cng ta i mt hay sao! -An V nh ct ngang li ni ca Du Tnh Khi, sau hn v v tay cu an i v ni. -C nhng chuyn nu nh hin ti chng ta khng gii quyt th sau ny s pht sinh thm nhiu chuyn, nu s vic n th chng ta nn tip nhn n i! Cho nn.ngi kia cn ni ci g na khng? -Cn khng phi l nhng li ni c rch trn tivi thng hay dng sao! Hn ta ni l ch v lm n thua l nn mn tin ti cho vay nng li, nu nh khng tr tin th em trai v em gi ngi s b bn i! Tht l, chuyn khng bit c

55http://manchaulau.wordpress.com

ng hay khng a~? -Du Tnh Khi tc gin chu khng c pht tay, nhng An V nh li im lng suy ngh. Em trai, em gi.L ngi thn c na huyt thng cng hn.Tuy rng xa l, nhng -V nh, ngi sao vy?- Lc lc An V nh ang trm t, Du Tnh Khi sc mt k qui hi.-Khng phi ngi nh? -nh cho ngi kia mn tin? C ci g l khng c, d sao s tin ny cng u phi l ca ta. Thm ch ta cn cm gic l ch cn ta vn cn gi s tin ny, th phin toi vn s cn tm n ta . -Ni cng ng, V nh khng c tin cng khng sao, ta s nui ngi sut i a~!Du Tnh Khi ci h h ni. -Ai mun ngi nui! Ta thy l ta nui ngi mi ng. -Ci ci phn bc, hai ngi c nh vy m u v mm, bt qu cui cng An V nh vn l nhc nh mt cu. -Ln sau khng cn ch mnh ngi nghe in thoi, mun nghe th chng ta cng nghe. Nhng m mi n mt tun sau, n na m ngi kia cng khng c gi li. An V nh thm ngh rng, nu nh vy th qun chuyn i, bt qu hn bit rng s tnh khng c kh nng c nh vy m chm dt. Ht Chng 11 (Thng).

Chng 11: Yu ng (H)

uy rng An V nh v Du Tnh Khi cng mt s hc gio c sch, nhng bt qu c hai u khc khi nn gi hc khc nhau. Ngy hm , An V nh chnh l hc xong ri v nh trc, nhng khi hn va mi v

56http://manchaulau.wordpress.com

n trc cng nh th bng thy bn kia ng thp thong bng mt nam hi lc n lc hin. Nam hi kia ci thp u do dc ng xung quanh nh l ang tm mt ai . An V nh khng suy ngh nhiu lin i vo trong nh, nn hn khng thy nam hi kia bng ngng u nhn hn chm ch My ngy sau, An V nh v nh cng Du Tnh Khi vn nhn thy nam hi kia ng . Bi v nhn thy vi ln, An V nh bng cm thy nam hi kia c im quen mt. M nam hi kia cng khng king d hng thng V nh m nhn m m, kt qu ng nhin lm Du Tnh Khi bt mn cc . -V nh, ngi ang nhn ci g vy?-Nm ly tay V nh, Du Tnh Khi chu ming hi. Bit Du Tnh Khi ang c thn mt vi mnh trc mt ngi khc, An V nh bng dng ni sang chuyn khc. -Cui tun ny v tun ti s c k thi, ngi chun b th no ri? -Khng c chuyn g sao li i ni chuyn ny aV k thi m ta mt cht i c, V nh cn ngi th sao?-u tin l t lm bm ni mt mnh, sau Du Tnh Khi rt nhanh chuyn i ti qua An V nh. -Tuy rng cng b bn nhiu vic,nhng ta khng phi nh ngi nc n chn mi nhy. -C hai c nh vy va ni chuyn va nm tay i n trc cng nh. -u do lo thy gio cht bm C nhin khng c vic g li cho mt ng bo co a! Bt qu V nh, ngi ti sao c nhn tn tiu t kia vy?! -Va vo cng, Du Tnh Khi nhn khng c hi An V nh. -Ta ch l cm thy hn quen mt thi, hn na my ngy nay ta u thy hn c qun qun xut hin y. -Nu vy th ngi n hi th tn tiu t i? Ngi ngoi nhn vo cng thy tn c nhn chm chm ngi! V nh, ngi ngn vn ln ng thy tn kia tr hn ta m b la a~ Ta cam oan l mi bui ti, mi ngy u s c gng yu gp bi! -Khng cn!-An V nh quay u nhn tn sc lang kia mt ci ri lnh lng tr li.

57http://manchaulau.wordpress.com

-V nh~~~ ta tht s lo lng cho ngi m, ngi cng ngy ngi cng anh tun, nu tn kia b ngi m hoc thta lm sao lo liu y? -Du Tnh Khi na tht na gi p li. -Mc k ai b ta m hoc, d sao ta ch s b ngi m hoc m thi.-V nh ci u nhn xung chn mnh, thp ging ni. Nghe vy, mt k da mt lun lun dy nh Du Tnh Khi cng bt gic ln. Cu tin n m ly V nh vo lng, ri ta u vo chic c tinh t ca ngi kia.Cu cm ng nh nhng th tho vo tai V nh: -V nh, bt ngi ch ng ni yu ta tht kh a~ Nghe thy Du Tnh Khi ang on gin mnh, An V nh cng hi mt, khng bit ti sao hn khng th gii thch v sao li t ni li yu Du Tnh Khi d trong lng rt yu cu y. Th l cui cng hn nh phi m li Tnh Khi by t tm ca mnh. -c ri, ta l i nhn nn khng so o nhiu th, sau ny ngui c t ni cng c, nhngbt qu mi bui ti cho ta lm thm mt ln na a~. -Nhn An V nh va ci va ni, Du Tnh Khi va c mt tc li mun tin thm mt thc, qu lm lng tham v y m. Nhng ln ny chnh l An V nh khng c phn bc, ch ci v ni: -Vy ngi hin ti lm mu th cho ta xem? -Nhn An V nh ang mi mnh lm mu th, Du Tnh Khi ch bit ngng l g, cu ht mt hi tht su v ni tht to yu ng* -TA YU NGI,V NH!!!!!!!!!! Ht Chng 11 (H).

*Yu ng: li ni yu thng.

58http://manchaulau.wordpress.com

Chng 12: Em trai (Thng)

n c vo s quan st ca An V nh, ci tn nam hi thp th ln lt kia c mi cui tun th xut hin, ti nay hn xut hin c ba tun lin. Cng khng t h gia nh y ch ti hn-k l mt thng xuyn lai vn a phng ny. Cho nn hin ti nam hi kia hng thng n V nh hi chuyn cng ch lm cho hn ngc nhin my. -Xin hi, nh ny c phi l nh ca An gia khng? -Trn khun mt nam hi r rng ang mang t lo lng. Nghe vy An V nh hi long mi ln hi: -Ngi tm An gia c vic g? Nam hi trm mc mt hi lu, c my ln mun m ming ni nhng ri li thi: -Khng c vic g.-Ni xong nam hi vi vng chy i lm cho An V nh thi gian ni cng khng c. Nhn bng dng ca nam hi kia, k tht trong lng An V nh cng c mt cht suy on.K bn nh An gia ch c mt h gia khc, nn chc chn rng nam hi kia ang tm mnh v tn kia c th l em trai ca hnNhn khng c h mt ting ri t ci mt mnh. Tn hn n kia chc v s b ta c tuyt vic cho mn tin nn mi bo con mnh-em trai cng cha khc m vi mnh, mt a tr v ti n sao? K tht d ngi n l ai th An V nh ny cng chun b tin y ri -trong lng An V nh thm ngh M hin ti, c ch bn h ti vy. Bui ti, An V nh trn ging th th nm, hn ang ch Du Tnh Khi lm xong bn bo co. Bng nhin cnh ca phng bt m, mt on linh chy xc vo. -V nh~~~ -On linh kia chy n v m chm ly An V nh. C cht bun ci, V nh m ly Du Tnh Khi ang trong tnh trng khng cn sc sng. An V nh hn nh ln m cu, ngi ny sau khi n ba ti xong

59http://manchaulau.wordpress.com

lin cm u cm c trong phng lm bn bo co, nhng cng ai bo cu lc trc khng chuyn ch hc bi, n by gi nc n chn mi nhy. Nhn thy trong mt ngi nam nhn kia c cht giu ct mnh, Du Tnh Khi bng nhin ln ngi An V nh sau cu gi tay vc hn. -HahaKhiho, dng li a.ng a na.hahaTa gip ngi mt xa, c c khng? -Bt ly bn tay ang tn st ba bi trn ngi mnh, An V nh khn ngoan ni ra ngh hp dn. -Mt xa? Ho, ng nhin l c ri! -Du Tnh Khi hai mt nht thi sng rc ln, hn na hai mt cn lo ln mt tia en ti cng cc. An V nh ci ci xoa xoa u Du Tnh Khi ch cu nm sp xung ging, ri sau cu th th An V nh mt xa cho mnh. Vn n thun ch mun gip Du Tnh Khi mt xa, hng ngy cu cng gip hn khng t chuyn, hm nay phc v cu mt cht vy. Khun mt An V nh v trong trong u suy ngh vy lin ng ln. Bp v n cht ni c v b vai, An V nh dng lc va phi lm cho Du Tnh Khi pht ra nhng m thanh rn r thoi mi, ri ti tay, lng v t t chuyn xung di(=)) ta cng mn mt xa nh vy). Ch n lc Du Tnh Khi v thoi mi qu m m man chm vo gic ng, An V nh t nhin ko qun cu xung, cu cha kp phn ng g th trung tm dc vng ca cu b hn ngm ly. -V nh-Du Tnh Khi git mnh m mt ra, trong thanh m c cht thoi mi v rn r. Du Tnh Khi im lng nhn, An V nh e l chuyn tm lim lng ci vt th ang trong ming mnh.Tuy ng tc c cht vng v, nhng li gy cho Du Tnh Khi mt khoi cm cng cc. Mt ting rn nh vang ln, Du Tnh Khi bn ngay trong ming An V nh, nhn hn khun mt ng nh ra tinh dch, Du Tnh Khi c h ham mun li tri dy. -Khng c, ngi phi tit kim th lc. -An V nh c tuyt. -Vy cn ngi th sao?-Du Tnh Khi ly tay s s dc vng c cht cng ln ca hn, ri khiu khch hi. hng c mt, An V nh vn gi nguyn quyt nh ban u. Cui cng c hai ch dng tay m gii quyt dc vng cho nhau.

60http://manchaulau.wordpress.com

-V nh, ta yu ngi.- n nhu hn ln i mi V nh, Du Tnh Khi vn theo thi quen c, trc khi ng vn lun n nhu ni li yu thng vi hn. Ngt ngo ci, An V nh quay li hn Du Tnh Khi mt ci, ri c hai mi m nhau m tin vo mng p. **** Bui sng sm mang theo s m p ca cuc sng, An V nh nh bng hm nay l th by, hn mun n th vin iu tra t liu gip Du Tnh Khi lm bo co. Kt qu va mi bc ra khi ca th An V nh gp ngay mt i nam hi v n hi. Trong lng lp tc hiu ngay, thn nhin n n ci cho n sau hn lin mi c hai vo phng ring. Ht Chng 12 (Thng).

Chng 12: Em trai (Trung)

t cho c hai mt tch tr xong, An V nh nh nhng ngi xung pha i din v ch c hai m li.

-Anh lAn ca ca sao? -An V nh khng ngh ti n hi kia li m li trc. N hi kia tui trng cn kh nh, khun mt cng bnh thng, hai mt c cht nghi hoc v bt an. Bn cnh n hi, nam hi th li c cht im lng, gng mt kh tun t nhng bt qu li y v su bi. -Tuy rng ta khng cho l chng ta c quan h thn thit thit g vi nhau, nhng c hai c th gi ta l ca ca. -Tuy rng trong li ni y v xa cch, nhng ng ngh ca An V nh rt n ho. -Kia-Ngp ngng khng bit m ming nh th no, n hi b An V nh do cho s hi, nng lin nhch li gn v ln lt nhn anh trai ang ngi bn cnh

61http://manchaulau.wordpress.com

mnh cu cu. K qui sao anh trai khng mau ni chuyn v gii quyt chuyn ca ba ba i c ch-n hi thm ngh. -C mt s vic i khi i vi ta ch c lin quan g, nhng ta bit c hai n y vi mc ch g. -An V nh nh nhng ni, nhng hn khng h nhn n hi, m ngc li nhn chm chm nam hi. i ng t ca nam hi ny tht su, n su trong nhiu nt u su, cng tm s. An V nh khng h pht hin ra rng mnh ang hnh s ging mt ngi anh trai, quan tm n em mnh. -Anhtrc kiac gp qua ti sao? -Nam hi thnh lnh hi mt cu m chng n nhp g vi vn cn ni. Hi nhu my, An V nh khng hiu nam hi kia ang c dng g. Nhng chnh xc l hn cm thy ngi ny c im quen mt, chng l hn thc s gp qua nam hi ny ri hay sao.Bt qu hin ti li nh khng ra, nu hin ti c Du Tnh Khi y th cu gii quyt gip hn tt chuyn ny ri a~. -Ta khng bit, ta cng thc s cm thy cu c im quen mt, c l chng ta nhn thy nhau ngoi ng, ri i lt qua nhau chng. Bt quchng l c hai mun n y ch hi c quen nhau hay khng thi sao? Khng cn chuyn g khc ? -An V nh ni l m ch nam hi kia,nhng cu li khng ni mt cu no. -Anh -N hi kh nm tay o v gi anh mnh, xem ra c gi khng cn kin nhn na ri, An V nh kh ci. Bng trn lu truyn n ting rng ng thng v s hi. -V nh, sao ngi c th b li ta mt mnh a~~~.-Cng vi ting ku to l mt trn ting bc chn dn dp vang ln, lm cho V nh xu h n mt chuyn sc en. -V nh~~nh!-Bc xung di cu thang, Du Tnh Khi va nghe thy ting gi ca An V nh xong lin chay n bn cnh hn. Va bc vo phng Du Tnh Khi lin chy n m chm ly An V nh, hin nhin cu khng ch n nhng ngi xung quanh ang hin hu trong phng. Sau mt hi lu, cu mi pht hin ra c ngi khc ngoi cu v tiu bo bi ca mnh. -Hn ti sao li y?! Li cn c n hi ny na?!

62http://manchaulau.wordpress.com

Bu khng kh c cht ngp ngng, ngi b kch ln nht hin nhin l n hi kia a~. M nam hi kia cng git mnh nhn m m Du Tnh Khi v An V nh, khng bit nn ni th no. -Kh.-An V nh ho nh mt ting, lm cho hai anh em kia nht thi thi khng nhn vin cnh k qui trc mt na. Nhn thy bu khng kh k qui trong phng by gi, An V nh bit trc tin nn gii thch tnh hnh hin ti cho ci k ang bm dnh ly mnh trc . -c, nguyn lai l nh vy a,cho nn bn n mi n y xin tin ca ngi, ngi cn khng mau x l cho xong i? -Du Tnh Khi ging iu khinh khnh ni, d nhin cu khng em i anh em ny vo trong mt. Trn thc t cu ch coi trng bn n cht xu ch v bn n l anh em cng cha khc m vi An V nh ca cu. -Chng ta n y ch l vay tin, sau ny chc chn s tr li.-Nam hi kia bng nhin ng kh cng ngnh ni, lm cho An V nh ch n cu. -Khng nn ch ni sung bng mingy khng phi l mun ca cha cu. -Chnh ta s tr tin cho anh.-Nam hi ng trc mt An V nh n ngc biu th hm . Nhn tht su vo trong mt ca nam hi kia, trong lng An V nh ho cm v nam hi ny li nhiu thm mt cht. -Cn bao nhiu tin? Ta s trc tip gi vo s tit tim cho cu. Nghe An V nh ni vy xong,nam hi c v hi lng tng, cu lin nm stay em gi mnh v ci du ri ni: -Cm n. Ht Chng 12 (Thng).

Chng 12: Em trai (H)

63http://manchaulau.wordpress.com

-V

nh, lt na chng ta nn i u chi y? -T ng sau m cht ly An V nh, Du Tnh Khi ang va hu va v thn mt trc mt hai ngi kia. Cu tng cm thy nh nhn ca nam hi kia nhn An V nh ca cu c cht l l. -i th vin tm t liu, ngi trc tin nn i nh rng ra mt i . Ch mt cht hai ta cng i n sng. -V v bn tay ca Du Tnh Khi xong mt ca An V nh chuyn hng qua hai anh em kia v hi. -C hai n sng cha? Nam hi kia cha kp phn ng g th n hi vi lc u. -C mun hay khng cng i n? Nghe vy, ba ngi cn li nht lot th hin cc phn ng khc nhau. Du Tnh Khi sau khi nghe xong lin kinh ngc quay u li ku to V nh. Nam hi kia th kinh ngc ngng u nhn An V nh, v mt c cht phc tp v mu thun, va c cht vui nhng li va c cht khng mun. Cn n hi th nhn tnh sng ln, hai mt quay li nhn anh trai mnh bo rng c ng . Cui cng mt hng bn ngi i n qun n sng gn trng hc, v b ngoi c bn thuc dng khng ti nn dn ti vic mt ng con mt nhn chm chm. Khng kh lc n sng c cht p lc, An V nh lng l quay qua nhn Du Tnh Khi bn cnh mnh mt kh s ang n Hamburger, cu ang nhn chm chm sang hai anh em nh kia ang ngi i din lng l n Sandwich ca mnh. Thy vy, An V nh lin thn th th tay xung di bn nho bp i ca Du Tnh Khi mt ci, tip theo li cm ly giy lau ming mnh v phi vn bnh m trn ngi mnh xung nh khng c vic g. Trong nhy mt nh mt ca Du Tnh Khi lin thay i, cu khi phc li v sng sa, ming ti ci nhn An V nh v hi. -V nh, c mun ung sa u nnh khng? -Ni xong Du Tnh Khi ung mt ngm sa vo ming mnh ri ging mt nhn An V nh. Nhn chm ch ly sa u nnh trc mt mnh, An V nh bit r ca cu l g. Hn thun theo cu, ci xung hn v nut ht sa bn trong ming cu, ung xong hn cn kh lim lim mi. Tuy rng hnh ng ny l do Du Tnh Khi v tc gin m ra, nhng tt nht c trn an cu vy. Bt qu s trn an ny

64http://manchaulau.wordpress.com

khng bit ng hay l sai.ch thy Du Tnh Khi mt mng yn lng, sau cu v khng khng ch c chm n m cht An V nh. C mt cht git mnh, An V nh vi ngng u nhn Du Tnh Khi, hn hiu rt r nh bt ca cu biu l ci g. Hn thn th nh nhng v v lng Du Tnh Khi, ri mi nhn v pha i din, pht hin ra n hi ang trng ra v mt t m nhn chm chm hai ngi, cn nam hi kia sc mt li c cht trm xung. V c cht khng c t nhin nn mt, An V nhvi ni chuyn nh trng lng sang chuyn khc. -C haiTn gi l g? -Hng Sanh Lim.-Nam hi kia im lng mt cht ri mi ni tn ca mnh ra. -Em tn l Hng Nghi Tnh. -N hi kh ni xong ri n ra n ci c cht ngng ngng. Nhn n hi n n ci kh vui v, bt gic An V nh cng vui v ti ci theo. -Ta tn l An V nh, ngi ny tn l Du Tnh Khi, hin ti hai ta ang sng cng nhau. -Hn na tnh cm cn rt tt. -Du Tnh Khi bi thm mt cu, bung lng hai ty ang m An V nh, cu li tip tc n ba sng ang dang d. Khng c quan tm Du Tnh Khi ang ni ci g, An V nh chnh l hin ti ang t m v mun hi chuyn v hai anh em h Hng ny. -C hai hin ti bao nhiu tui? ang hoc u? -Em hin ti 13 tui, ang hc ti Quy phm Quc Trung. Cn anh trai th 17 tui, ang hc ti Trung hc Chnh Mn. -N hi ln ny dnh tr li trc, bi v hin t c cht thn vi An V nh, nn khun mt n hi t nhin hn v l ra v ng yu l thng. -Ba ba ni An ca ca l ngi tt, qu nhin l s tht! Biu tnh trn khun mt ca An V nh bng ngng tr mt giy, ri hn nhn chm ch n hai anh em h Hng ang ngi i din mnh.Tuy rng hn khng

65http://manchaulau.wordpress.com

c tha nhn g nam nhn kia lm cha, nhng i vi hai ngi em ny li lm cho hn c cht cm gic ca ngi thn. -Nh ca c cch y c xa khng? Tt nht nn tr v sm mt cht.-Thn nhin ni, An V nh quyt nh t nay v sau s khng lin lc vi bn h na, bt qu c l hn s im lng quan tm n c hai. -Sau ny chng ta s khng c quan h g na sao?-Nam hi bng nhin ni. An V nh hoi nghi khng bit nam hi ny c hiu mi quan h hin ti gia c hai hay khng? Nhng nhn n nh mt lo lng chn tnh ca cu, hn bng mm ci v ni: -Cu ng qun, cu cn thiu tin ca ta. Ch ni mt cu, m chuyn bin c mi quan h ca nhau. T anh em cng cha khc m chuyn qua thnh ch n v con n. Ht Chng 12 (H).

Chng 13: K c (Thng)

-V

nh, ngi c cn i s tt vi tn tiu t kia c c khng?-S lo lng ca Du Tnh Khi n by gi vn cha tiu tan, cho d ngi kia l em trai cng cha khc m vi An V nh.

-Sao ngi li ni vyCu ta d sao cng l em trai ca ta! -An V nh nhn khng c l ra biu tnh n nhu. -Ai~~~, nu m em ca ta nh bit ngi c em trai em gi th ti n s ht ton ln l b tht sng mt a~~. -Du Tnh Khi kh nhn vai giu ct m em ca mnh. Bi v i vi nhng a so vi cu th An V nh lm anh trai ca ti n tt hn nhiu. Bt qu c hai bn ch l khng c quan h rut tht, nhng cu v V nh cng l ngi yu ca nhau thi, nn cu s khng so o chuyn .

66http://manchaulau.wordpress.com

-Hay l nh vy c c khng? Ta s dng thi gian ta bn ngi em i chm sc ti n, d sao cng l em ca ngi, ngi l anh trai chc s khng u nh? -Sao li khng ! V nh, ngi l ca ta,ngi sao vy c th i chm sc m tiu qu c! -Ai ku ngi lm anh m khng thm chm sc ti n lm g! -An V nh c hi ngc li. -Ngc ri, t ry v sau ta s chm sc ti n cn thn, cn ngi ch cn chm sc cho ta l c ri a~. -Du Tnh Khi khng cam lng ha hn, nhng k tht mi ln v nh cu, An V nh u i cng. Cho nn ti tranh lun ny kh l rt ng, An V nh cng ch mun cho Du Tnh Khi lm tt nhim v anh trai trong nh m thi. Tng ngh n mi vic nh vy l xong xui, nhng khng ng rng mt thng sau, nam hi kia mnh my thng tch ng trc ca nh An gia, An V nh khinh ngc a cu vo nh. -HngSanh Lim? Ngi sao li tr nn nh th ny? Nam hi ch cm cht mi khng ni mt cu. Mt i mt mu hc lam mang y u bun cng hn . An V nh nhn thy vy bt qu cng ch c th gip cu ra v bng b vt thng trc , ri mi bo Du Tnh Khi va mi bc xunga lu i rt ly nc m n. -Sao vy? Rt cc xy ra chuyn g? -Do d mt lt, An V nh gi tay xoa xoa u nam hi, nhng ngay sau hn li b nam hi kia m ly. Lm cho Du Tnh Khi va t trong phng bp bng ly nc m ra, sut na ht tong ln, nhng cng may b An V nh ngn li. Dng nh mt bo Du Tnh Khi ng ti gn v im lng li, sau An V nh v v lng an i nam hi v hi. -C chuyn g khng th ni sao? Ni ra c khi cn d chu hn . -Kia hon hon l b dng ca mt anh trai an i a em ca mnh, lm cho nam hi kia thm ngh mun c i ny c m ngi ny mi mi. Nhng cu t t ngng u ln, su trong i mt mu hc lam c n n hi nc.

67http://manchaulau.wordpress.com

Th di mt hi, An V nh khng cn cch no khc li tip tc x l vt thng trn ngi nam hi, ri bo Du Tnh Khi ang kh chu em ly nc t binh mt ting xung bn. -Ln nh vy m cn lm nng! -Du Tnh Khi ngi i din bt tro chn v ni. Cu hon ton khng ngh li rng, d cu ln hn nam hi kia n 2 tui nhng vn thng lm nng vi An V nh y thi. -Tnh Khi. -An V nh cnh co Du Tnh Khi, nam hi kia cng khng chu y th quay qua trng mt vi Du Tnh Khi. -ng tng rng ngi l em trai ca V nh l mun lm g th nh, quan h gia ta v V nh so vi ngi cn sau hn! -Kh chu ni ln, cn bn Du Tnh Khi i vi nam hi ny vn khng c t cm tnh no, hin ti li cm thy cc k ng ght hn. -Tnh Khi!!! -Ln ting ngn cn Du Tnh Khi ni thm, An V nh nh c cht bt lc bo cu v phng trc. -Ta hi xem Sanh Lim xy ra chuyn g xong, lin s ln trn tm ngi. Tuy rng khng cam lng, nhng Du Tnh Khi bit rng nu mnh li th cng ch lm cho mi vic rc ri thm thi, hn na cu khng mun lm cho An V nh kh x. Cho nn cu si bc tht nhanh i ln lu, cn trong u th ngh xem lt na phi hng An V nh i cht bi thng thch ng. -Sanh Lim, nu ngi khng mun ni th ta cng khng p, nhng ngi phi cho ta em ngi vo phng trong, gip ngi x l vt thng, thay qun o khc ri sau phi i ngh ngi! -Ni xong, An V nh ci u chuyn ch s l vt thng trn ngi cu, hn pht hin ra rng tuy l vt thng nhiu,nhng khng nghim trong cho lm. -Ta-Nam hi tht cht khng phi l khng mun ni, cu ch s ni ra th lm cho An V nh bun m thi. -Sao vy? -Con ngi en thm thm thu nhn thng vo nam hi, lm cho cu bt gic mt ng c ln. Nam hi lng l, cui cng cu mun ni ra. -Anh phi cn thn mt cht, ba ba, hnC th s n la tin anh . Ht Chng 13 (Thng).

68http://manchaulau.wordpress.com

Chng 13: K c (H)

nh mt nht thi chn ng, chnh l kho ming ca An V nh hin ln mt cht lnh . Chng l vt thng ca Sanh Lim l do g gy ra?Ngibit quan h ca chng ta?

-n, trc kia ti c nghe ln c cuc ni chuyn gia ba vi m. Ba ti cn mun ti cng Nghi Tnh n anh mn tin, nhng khng c hon tr. Ti khng p ng, ri m ti cng khng chp nhn chuyn . Nhng chnh l ng khng chu nghe, ni ci g m cn tin u t g , nu chng ta khng chu th hn s hng n ti cho vay nng li m mn tin. Ri bn h bt u ci v, ti v bo v m m thnh ra b dng nh th ny -Vy m ngi v Nghi Tnh sao ri? -C hai v nh ngoi ri. -Ho, ta bit ri, chuyn ny ta s tm cch gii quyt, yn tm i. -Li xoa xoa u Sanh Lim, An V nh n nhu n n ci trn an nam hi. Nhng trong lng li v cng tc gin nho bn ci k tham lam tin ti, v tnh v ngha kia. ng thi hn cng hng n ngi em trai c cng na huyt thng kia, m cm thy au lng cng cm ng. C hai i n sau phng khch, nam hi nhn bng dng An V nh ang chun b qun o khc cho mnh thay. t nhin cu li m ming hi: -Anhcng hn c quan h nh th no vy? An V nh va nghe xong, ng tc bng nhin khng li mt cht: -.. ngi ni l Tnh Khi h? -n.-Nam hi ru r ln ting.

69http://manchaulau.wordpress.com

-Hn-Bit l nam hi kia on c ri, An V nh lin hi ngc li.Th ngi cm thy hai chng ta c quan h nh th no? -Anh cng hnthot nhn th ging nh bn b bnh thng, nhng c iu cm gic li c cht ging tnh nhn hn! -Thy An V nh khng c tr li cu hi ca mnh, nam hi nh liu ni ra phng on ca mnh. Khng ting ng ci ci, An V nh cng khng c du t, chnh l hn cm thy c ng sau s d hi ny, nam hi cn c khc na: -Chng ta ch tht lng tnh luyn i, hin ti, ngi nn i ngh ngi i. Nam hi hai mt m to nhn chm chm An V nh, cu khng ng rng hn li tha nhn chuyn . ng thi vn giu kn trong lng v nhn khng ni m bt ra khi ming cu: -C hai ti sao li quen nhau c..? -Ny-Ci u trm tnh, An V nh tht s khng bit phi tr li nh th no, nhng nam hi kia ti sao i vi chuyn tnh cm ca hn li t m nh vy a? An V nh i n v ngi cnh nam hi, hn bit chuyn nam hi ny lun nhn chm chm hn cng vi chuyn c hai cm thy c im quen bit nhau l c lin quan. C l, ngoi mun, ti nay An V nh s bit c b mt trng i nht lin quan ti bn thn mnh. Nhng chnh l trong lng hn li dng ln mt d cm bt ho lm cho c th hn bng run ln nh nh. -Xy ra chuyn g vy?Anh khng kho sao?-Nam hi kinh ngc nhn mt An V nh bng nhin trng bch quan tm hi hang. -Khng c chuyn gSanh Lim, ngi ti sao li hi ta v nhng chuyn ny? -Mt i con ngi en su, thng tp hng thng nam hi nhn. -Ti-Nam hi b nhn n bt an, cu ni quanh co mt hi lu, cui cng cng ni ra s tht giu trong lng rt lu.- thi im ti va mi ln trung hc, thi im ti gp phi mt chuyn rt k qui. -L chuyn g?-Thanh m ca An V nh c cht phiu phiu. -C mt ngy, ti ang trn ng i hc v th b bt cc.

70http://manchaulau.wordpress.com

Ngy , trn mt con hm nh ti ang nh li xe p i v th li b mt ngi no nh bt tnh. Khi tnh li th ti c cm gic trn thn mnh ang b mt ngi p, ti khng bit hn ta ang lm g. Ch bit l hn ta khng ngng nhch ti nhch lui, m cm gic ca ti rt k qui, tiu ca ti pha di c im au m cng c im thoi mi, khng nhng th cui cng ti cn bn tinh na Hin ti ti ng nhin bit ngi kia i vi ti lm ci chuyn g, chnh l ch khng hiu ti sao, loi ngi nh hn li lm i nhng chuyn nh vy -Hn ta vn l ng tnh luyn i sao?-Nam hi nhn An V nh m hi, li pht hin ra nh mt ca hn c cht hong ht, v mt cng rt k qui. -Bi vbi v hn l tiu hi t ngoan.khng, l tal ta!Amama khng cnkhng cn! -m ly u mnh, trong u An V nh khng ngng xut hin nhng on k c v mt thiu nin t lu b mai mt, nhng k c c an vo nhau thnh mt m hn n vy km ly tm t hn. -V nh, V nh ngi xy ra chuyn g vy! -Du Tnh khi t hnh lang nghe thy ting tht ca An V nh, cu lin chy n hi. em thn th ang run ry ca ngi kia m vo lng, Du Tnh Khi mt bn ly tay xoa xoa lng an i hn, cu hung hng dng mt hng nam hi nhn trng trng.-Ngi lm g An V nh! -Ta khng c.-Nam hi cng b khung cnh trc mt nh da cho pht khip, cu khng hiu ti sao li thnh ra th ny, chng l cu lm g khng ng? Chng l chuyn ny c lin quan n An V nh? Nu khng ti sao hn li phn ng nh vy? Nu vyl no hn ang trn trnh? Va ngh n , tm t ca nam hi bng nhin trm xung. -H, ch cho V nh ho tr li ta s tnh s vi ngi sau! -Vi vng em An V nh m ly, Du Tnh Khi ni xong lin m ngi kia i ln lu. -V nh, V nh ngi tnh li i a, l ta y, ta l Du Tnh Khi y.-V nh trn mt ca An V nh, Du Tnh Khi lo u nhn chm ch ngi kia ang dn dn khi phc thn tr tr li, ri bi v mt mi m nhm mt li. C ngh rng An V nh s mt mt hi lu mi tnh li, nhng chnh l ln ny hn hi phc rt nhanh. -C phingi ang giu dim ta chuyn g phi khng?

71http://manchaulau.wordpress.com

-Ci g? -Nghe xong, Du Tnh Khi kh hiu nhu my, nhng trong lng cu li ang hong lon. -Chnh lchuyn chng ta gp nhau. -Ni xong, An V nh chm tri m mt.-Ta cng lm vy.i vi ngi sao? Khng bit xu h, dm ng, khng bit thn l g. -V nh! Ta mt k ngi bit nhng g, nhng ta khng mun ngi ni v bn thn mnh nh vy!-V v khun mt ang thng kh ca An V nh, Du Tnh Khi thong th ci u m hn. -Ngi khng phi l ngi nh vy, khng phi l do ngi nguyn lm, hn na ngi khng nh g sao? Ta tng ni qua rng gp c ngi chnh l nim hnh phc nht i ta, cho nn ngi ng suy ngh vn v na. No, ngi nn ho ho ng mt gic i, khi tnh dy th mi vic au kh s khng cn na-V v An V nh tin vo gic ng, Du Tnh Khi ng iu n nhu li su sc ni chuyn vi hn. M hnh nh khi tin vo mng p, An V nh khng cn nhu my na, mt bn tay trong v thc nh nhng nm ly o ca Du Tnh Khi. Nh nhng nm ly bn tay ca An V nh, Du Tnh Khi en hn m vo lng ngc, iu chnh t th thoi mi, ri tay kia mi thnh thong xoa bp trn hay v v ngc ca hn. Cu du dng nhn chm chm ngi ang vi u vo trong ngc mnh, nhng khi cu nhn pha khc th cp mt kia li thm trm li hi, rt ccV nh lm sao bit c chuyn ny? K tht chuyn cng d hiu thi, mi chuyn chc chn u pht sinh t tn nam hi kia, bt qu ti sao cu ta bit c chuyn ny? M p n li cng n gin, bi v cu cng nam hi u b An V nh lm chuyn . Ny c th gii thch ti sao nam hi kia lun nhn chm chm An V nh, mt khc cu ang hoi nghi khng bit nam hi kia ang c g vi An V nh. Trn ming hin ln n ci kh no, trong lng Du Tnh Khi li bc ln mt ngn la ghen ght, ngi kia chnh l em trai ca V nh a Mc d l mi quan h cm k, nhng khi thy c hai tnh cm cng ngy cng tt ln th, Du Tnh Khi ghen t cng chnh l im ny. Bt qu cu c t tin lm cho V nh s l ca cu m thi, nhng ch s V nh bi v cm thy c li vi nam hi kia m sinh lng trc n.V nh hn.L mt ngi c tm t thp phn mn cm, nu hn bit mnh trong lc v thc quan h vi ngi cng huyt thng thhaizzz tht l lm cho ngi khc lo lng m. C th hay

72http://manchaulau.wordpress.com

khng, sng ngy mai khi tnh dy hn s qun ht mi chuyn? Ta nh chuyn ca hn v m hn u ging nhau, chnh l,nu khng qun c mi chuyn? Vy cu s phi lm sao an i, khuyn nh V nh? Sut c bui ti, Du Tnh Khi suy ngh mi v vn . Bt qu cu trm triu ln khng ngh ti, sau khi An V nh tnh li,phn ng ca hn chnh l bnh tnh n ng s. Ht Chng 13 (H).

Chng 14: Tnh rut tht (Thng)

u Tnh Khi khi tnh dy, bn cnh cu khng cn mt bng ngi, cu khng bit mnh ng thip i t lc no. Nhng vic u tin cu lm, l nhy dng ln i tm V nh, kt qu li pht hin ra hn ang ung dung lm im tm di bp. -V nh Nghe thy Du Tnh Khi ang gi mnh, An V nh thn nhin quay u li ci mt ci, nh mt phi thng thanh tnh v bnh tnh. -Dy ri ! Ngi ch cht i, im tm sp lm xong ri. Ng ngc nhn bng dng An V nh mt hi lu, tuy rng Du Tnh Khi khng tm thy mt tia k l trn ngi ca hn, nhng cu bit rng trong lng An V nh ang rt bi thng. Cu i n gn v m hn t ng sau. -Ngi cn nh r mi chuyn phi khng? An V nh dng tay ang khuy cho mt cht, ri mi li tip tc khuy u.

73http://manchaulau.wordpress.com

-Ta khng c d qun, chuyn ch mi ngay hm qua sao li qun c, hn na ta chng phi ni ri sao, d l chuyn g i chng na ta cng s i mt vi n. Nghe thy An V nh tr li tht tm nh vy, Du Tnh Khi th di mt hi, tm li tri ln mt cht bt an. Phn ng ca V nh.C phi qu bnh tnh hay khng? Hin ti cng vi khi xa tht khc xa nhau. -Xy ra chuyn g? -Nghe thy thanh m ca An V nh, Du Tnh Khi mi pht hin ra mnh trong v thc m cht ngi kia, cu vi vng th lng tay ra. -Tnh Khi, ngi gip ta i ku Sanh Lim dy c khng? C mt s vic ta ngh nn cng cu ta ho ho ni chuyn. -V nh -ng lo lng, ta s em chuyn ny gii quyt n tha m. -Nghing u, An V nh ngay ti m ca Du Tnh Khi m hn nh, ri n nhu ci mt ci. -ch,n-Ng ngc s khun mt cn lu li xc cm m p, Du Tnh Khi cm gic c c ci g khc l trong con ngi ca An V nh, l mt loi cm gic khng th ni thnh li c. C mi ln c chuyn lin quan n con ngi ny th cu lin bt an tt cng. em mt nh nhng hn trn m ca An V nh mt ci, Du Tnh Khi bit t ry v sau nn ch tt c hnh ng ca hn phng bt trc xy ra. Va ri trong mt khc, cu c cm gic ta h nh An V nh ang mun t mnh gnh vc mi chuyn. Trong nhy mt cu cm thy rng An V Arnh so vi cu cn mnh m hn, nhng sau cu li ngh n d hn mnh m n u, nhng khi bn cu th lun l ra v yu t. Cu sao vy qun, V nh phi thng cn cu bn cnh lm im ta duy tr s mnh m . G tht mnh ln cnh ca phng, Du Tnh Khi khng cn mi m t vo phng. Va bc vo cu pht hin ra nam hi kia ang ng ngn bn ca s, yn lng quan st, khun mt kia ang b s lo u che kn nhng bt qu li c im ging An V nh nh cu. -Ngi dy l tt ri, mt cng ta gi.-Lnh lng ni mt cu, Du Tnh Khi cn bn vn khng thch lu nn lin ly khai, ri bng nhin quay u li ni:

74http://manchaulau.wordpress.com

-Lt na V nh c cht chuyn mun ni vi ngi, ni cho ngi hay, ngi gp c V nh ca ta l s may mn tt cng, bt qu ngi ng vng tng lm g cho mt, V nh vnh vin l ca ta.( anh nh du ch quyn ka=))) Lng lng nghe Du Tnh Khi i vi mnh rn e, gng mt mt mi v c mt m kh ng ca nam hi lin xut hin mt biu tnh k qui. i vi ngi nam nhn li vt tch tht su trong cu, k thc cu cng khng bit cm tnh i vi hn l g na. Lc u l s hy cng bt an, nhng n sau ny, dn n li chuyn bin thnhthng cm. Bi v cu c cm gic rng ngi kia khng c thng mnh, nhng chuyn i vi mi nam hi nh cu m ni, vn l mt s thng tn. Cho nn t trc n nay, i vi bn hc trng,cu vn gi mt khong cch nht nh bt k l nam hay n. Thng n hai thng trc li ln na cu gp li V nh, cu hoi nghi v sao c th nhn ra hn d ch mi ln u gp. Mi n sau ny mi bit, ngi kia chim trong lng cu mt phn khng nh. Kia nhng u su trc y, cu cm thy chnh mnh khng kh s nh vy. Cu tht khng bnh thng cht no, bt qu, cu cng cm n hn, cm n hn trong lng bi cu. C l Du Tnh Khi ni ng, gp g An V nh,l may mn ca cu. Du Tnh Khi i n phng n bn cnh phng bp lin pht hin ra ba sng c chun b xong, bt cho thm ngo ngc cng vi mn ph khc c t chnh t trn bn n, t phng bp truyn n ting nc chy, V nh i khi ang lm g . Du Tnh Khi lng l tiu si tin vo phng bp, vn ngh mun da V nh mt cht, kt qu lic mt mt ci pht hin ra tay tri ca hn ang b sng c ln. -V nh! Ngi xy ra chuyn g vy?! tay sao li thnh th ny! -Vt ti bn cnh nm ly tay tri ca V nh ln xem, Du Tnh Khi b bn tay b bng n ty ln h cho pht s. -A? Khng sao riChnh l ta khng cn thn b cho lm bng thi m. -Nh nhng tr li, An V nh li tip tc a tay vo nc lnh s cu, sut s vic, cn bn hn mt cht cng khng c quan tm n. -Sao li bt cn nh vyi, ta mang ngi n bnh vin xem th. -Khng thm quan tm n li ni ca An V nh, Du Tnh Khi dm khng nh rng lc ny do hn ht hong qu m b bng tay, m tt thy mi vic u l li ca s vic ngy hm qua.

75http://manchaulau.wordpress.com

-Khng cn u, dng nc s cu l c ri.-Rt tay v, An v nh lm nh khng c chuyn g quay ngi tin n phng n, va vn li gp lc nam hi ang i ti, anh mt ca hn ngng l. Ht Chng 14 (Thng).

Chng 14: Tnh rut tht (H)

-N
ca mnh.

gitan cm trc i . -Khng mt ting ng, An V nh c vi u n cho m khng ni mt li no, mt cht cng khng ch ti hai ngi kia ang nhn chm chm vo cnh tay b thng

-Ti nghAnh nn i bng b mt cht th tt hn.-Nam hi nhu my ngh ni. Vn ngh mun m ming c tuyt, nhng khi nhn thy v mt quan tm ca c hai, An V nh nh phi ng . May mn l c i bnh vin, bng khng vt bng s mung m m nng hn. Lc Du Tnh Khi i ly thuc, An V nh cng nam hi ngi ch bng gh di, c hai mt mng im lng khng ni g thng n khi An V nh thu ht dng kh ni ra mt cu: -Thc xin li. Nam hi bt ng trc cu ni ca An V nh , cu hi nghi hoc, ri cu ngng u nhn hn m khng ni g, hin ti tm cu c im g phc tp. Cm gic trong lng c ci g lng ng li cht g th thi, nhng k tht cu khng mun nghe nhng li gii thch.Nn ni sao nhi vi ngi trc mt, lc ny cu hon ton qun bng i chnh mnh cng An V nh l anh em cng na huyt thng. Lng trnh nh mt nhn chm ch ca nam hi, An V nh cm thy ging nh l mt li khin trch mnh vy, hn ci thp u nh ging ni:

76http://manchaulau.wordpress.com

-Sanh Lim, tht s xin li ngi ngi gp phi chuyn , l hnh vi trong v thc ca ta, tuy rng nh th, nhng nhng thng tn do ta gy ra chc chc s khng th thay i g c. Cho nn, mc k l chuyn g, nu ngi mun ta lm, ta s lm, ta ch mong ngi tha th cho ta. -Mt hi ni xong nhng iu cn ni, An V nh t trch mnh sao li c th hy vng ngi ta tha th cho mnh ch,hc mt bi v khng kim ch c m ngn ngn l. Kinh ngc ht mt hi, nam hi khng th ngh ti An V nh nhn c v yu t n nh vy, nht thi lm cho cu c ngh-thng xt. Cu nhn khng c bn vn tay s s mi tc en tuyn ca An V nh. -Ti tha th cho anh,tht s, trong lng ti cng khng qu hn anh Nhn anh mt chn thnh tha thit ca nam hi, An V nh khng dm tin thiu cht na l nc mt tro ra ri. Hn thn th m ly em trai ca mnh, hn quyt nh phi c i ho ho chiu c cu. ng nhin ci mn cm ng n rt nc mt ny, tuyt nhin khng th khng lt vo tm mt ca Du Tnh Khi c, nhng cu chnh l ng yn ti ch nm cht hai tay m nhn, cu bit gi khc ny, i vi An V nh rt l quan trng. Sau khi v nh, An V nh bt u s l ht mi ti sn ca mnh, gm c bt ng sn v mt vi c phiu khc, tt c mi th hn u i ly bng tin mt, ri mi nh hc trng tm mt phng tr gn trng hc. Mi th hn u t quyt nh v khng c bn bc g vi Du Tnh Khi .Bi v hn chc chn cu s hiu hn, cho nn khi hn ni s chuyn nh cho Du Tnh Khi bit, th li b hnh ng phn ng kch lit ca cu lm cho git c mnh. -Ci g!?V nh, tt c mi chuyn ngi lm v ci tn em trai sao? C cn thit phi lm nh vy khng? Cho d ngi tngchnh l ta-Ta cng l ngi b ngi hi m! *Vn ang b kch ng th bng dng nhy mt ci du xung, Du Tnh Khi c cht cht d nhn v pha An V nh. M An V nh ch ci u khng ni g, khng bit c phi hay khng hiu t trong li ni ca Du tnh Khi. -V nhthc xin li, ta khng c ni ln ting tc gin vi ngi, chnh l l mt s tin ln a, ta ch s nu mt i ht tt c, vy cuc sng ca ngi sau ny s lo liu nh th no y?

77http://manchaulau.wordpress.com

Ngi khng phi ni s nui ta sao? An V nh trong lng ru r suy ngh, nhng ng nhin l hn khng c ni ra, chnh l min cng n mt n ci: -Th ngi ngh vi nm tr li y, ngi v ta n cm l nh ai h? Ta, sau khi tt nghip xong s khng dng tin ca An gia na. Du Tnh Khi khng khi nghn li, t trch mnh nht thi b s tin ln kia lm m mui, khng phi l ca hn, An V nh khng quan tm h g cu phi quan tm? M lc ny y cu t t nhn s tnh ton ca An V nh, phn cng tr b tin b, ch s cng chng minh s quan tm ca hn. Chc hn An V nh cng khng mun lc no cng nhn thy ngi gi ln hnh vi phm ti ca hn.Nhng chnh l, An V nh li tip nhn cu, hn ni cu cng hn gi ghm c chuyn nhchnh l t mun sau ny c hai cng mt ch.Ngh n , Du Tnh Khi vui v ci ti vi An V nh. -V nh, ngi ni sau ny chng ta s chung cng nhau? Nu vy th ngi khng phi tnh ton l tr tin phng mt mnh u, ta hin ti cng c i lm thm m. K qui lic mt nhn v pha Du Tnh Khi mt ci, An V nh bit cui cng cu cng hiu ca hn. Trong lng th pho nh nhng mt ci bt qu hn vn cm thy c mt ci g vn cn un khc, nhng chnh l hn vn n n ci ti: -Tt nhin ngi phi chu mt phn ri, d c mun trn cng khng th trn c, bt qu ngi i lm thm lc no sao ta khng bit? -Bn h khng phi c ngy lun mt ch hay sao.( 1 ch = trn ging =)) ) -Hc hc.ng l ra ta mun du ngi chuyn ny, nhng bt qu ta nhn khng c mun ni cho ngi hay lun.L ta chi tr chi network a~, trn mng ta c quen mt ngi bn. Nhn b dng trng thnh ca Du Tnh Khi, An V nh khng khi bt ng, c phi hay khng hn khng xng vi cu. Ht Chng 14 (H).

78http://manchaulau.wordpress.com

-Ch ti h nh du * l bi v ch trong QT cn 1 on nh na a~,nhng ti h khng c hiu n ni ci g TT..TT. Nn mn php ct i ch , bt qu cc v yn tm on khng c nh hng g n ni dung c ^^

Chng 15: Dn vt (Thng)

c ng gi phi thng mau, i khi mt tun sau An V nh lin chuyn n phng tr mi. Tt c ti sn sau khi i thnh tin mt hn d nh s chuyn ht cho nam hi, nhng sau An V nh bt nam hi chia lm hai phn. Da vo s tin bao nm lm thm cng u t cht nh ca An V nh, tuy khng phi l t, nhng chnh l trong lng c cht bt an, l nh xy ra chuyn g th...Th l An V nh tm cng vic lm thm,l t sa li hnh lang. Nhng d c th no th trong lng hn vn khng ngui ngoai s bt an i c. Du Tnh Khi d c nghi hoc nhng cu cng cha ni g c, v cu ngh hin ti nn c gng kim tin, tng lai c th sng ho hn, bi vy cu cng vi u vo my tnh m thit k tr chi in t. Thi gian c nh vy m t t tri,qua my ngy nay Du Tnh Khi bt u pht hin ra, bui ti An V nh li gp c mng, hn ng khng c l li ung thuc ng. Hin ti cng ging nh lc xa, chnh l hn li t lm thng tn n bn thn, lm vic n bn sng bn cht,tm li ton thn hn u c vt try xc c. Mc khc vic lm cho Du Tnh Khi bt an chnh l, An V nh i vi cu ci ci ni ni lm cu c cm gic m o kh t. M ngay c lc n i cng vy,tuy rng cng c kch lit, cng c rn r, nhng chnh l lng cu cm thy khng tht, hn c phi hay khng khng cn yu cu? Khng phi V nh em chng ngi ln nht trong lng hn i gii quyt ri sao.Theo nh cu bit, k t ngy hn khng c cn lin lc g vi tn nam hi kia na. M cuc sng hin ti cng bnh n, l no ch hn lm vic c

79http://manchaulau.wordpress.com

chuyn g pht sinh? Nhng cu n v thy ch c g nguy him c, ht thy u rt bnh thng! Vi pht sau, Du Tnh Khi bng nhin hung hn t nh vo u mnh mt pht, t thm mng mnh l ngu xun a! V nh c i ny,ngoi s vic lin quan n m hn th cn ci g lm cho hn ra nh th c ch. Du Tnh Khi va mng mnh ngu xun, va theo hai ngi t th phng i ra. Cn phng hin ti bn h ang gm c hai phng ng, mt bp,mt khch, mt phng tm, v d nhin l khng th so vi cn nh h An xa kia ri. Du Tnh Khi nhn ng h, by gi l 4 gi chiu,V nh cn ang lm vic, chnh l trong lng cu li thy bt an, cu li cng hn chnh mnh c nhin ti sao thiu kin nhn nh vy, cho nn lin vi vng cm ly cha kha ri xng ra ngoi. Cng may l Du Tnh Khi c i tm An V nh, cu va mi n th thy An V nh ang trn xe cp cu. -V nh, ngi xy ra chuyn g vy? -em chic xe my mc k b trn va h, Du Tnh Khi chy v hng n nhn vin y t hi. -Khng c g, ch l khng cn thn b ng ng mt cht, chn v th b trt m thi.-C cht kinh ngc nhn v pha Du Tnh Khi, nhng An V nh chnh l va ci va ni, thm ch lm cho cu c cm gic hn ang vui v. Ngy ngc nhn phn ng ca An V nh, Du Tnh Khi xc nhn hn trn di u khng c g c, ch c vng mt c chn sng ty ln mt mng. Lc ny cu mi yn tm li xe my i theo sau xe cu thng n bnh vin, ri ch An V nh c ti khm xong v ch hn v nh. -Sao li khng khng cn thn nh vy? -Hi nguyn nhn b thng, Du Tnh Khi mi bit c l do trong lc chun b i v th An V nh v nht thi tht thn m b mt chic xe khc ng phi, m l khng c g nghim trng, bt qu vi ngy ti i li s khng thun tin m thi. L ra mt n ci v ti, An V nh cng khng c gii thch g thm. Lo lng m ngi kia vo lng, Du Tnh Khi ci u nhn An V nh, cn thn nhn nhng vt thng trn ngi hn: cm c try mt cht, chc l do co ru khng cn thn b try y m, trn vai cng khy tay u c vt bm, u do

80http://manchaulau.wordpress.com

phng tm khng cn thn trt ng, ngn tay y bng c nhn, l do khi nu n khng cn thn thi phi, hin ti, chn li b thng na. Nh nhng th di mt hi, Du Tnh Khi trong lng au ti cc im, nhng chnh l nhn n v mt v ti ca An V nh, cu li cm thy mnh ang i mt vi mt a tr khng cn thn m thi. -V nh,V nhNgi c th hay khng sau ny cn thn mt cht a? Ngi c nh vy, lm ta rt au lng -Nng nu vi An V nh, Du Tnh Khi c nh tr con ang on gin. Trong mt hin ln mt tia khng r hm , An V nh nhm mt li v p: -Ta sau ny s cn thn hn.. Mc d hnh ng ca Du Tnh Khi so vi Anh V nh khng bng, nhng ch cn chuyn lin quan n An V nh, cu vn ang t hi khng bit c mnh hn khng. V vy, gi pht , hn li khng bit l mnh ang lm nng, vn tht s rt chn thnh. Tng kt li nhng ln "khng cn thn" mi pht sinh gn y, Du Tnh Khi cm thy ci ny nu nh khng phi do mnh c , th chc chn do vn kh ca An V nh qu km. Nhng m... V nh s nh vy sao? Nh ti gi khc An V nh xut hin ch tai nn giao thng, trn mt mang theo n ci khc thng, An Tnh Khi t nhin ni da g. Lc lc u trn nh tinh thn, Du Tnh Khi ngh cn phi c bin php tt hn cho An V nh v gi hn lun mi bn mnh. D sao hin ti, hn cng cn c ngi chiu c,thm ch cu cn c nh bt hn em v nh cu na Ht Chng 15 (Thng).

Chng 15: Dn vt (H)

81http://manchaulau.wordpress.com

ui ti, sau khi gip An V nh tm ra xong, Du Tnh Khi mt phen ot ly s thuc ng An V nh chun b n:

-V nh, ung thuc ng nhiu qu s hi cho thn th . -Du Tnh Khi v mt tht s nghim tc ni. -Tac ri.- Nhm mt li, An V nh mm ci ngoan ngon ng , ri mi tin ln ging chun b ng. -V nhngi gn y ti no cng ng khng ngon, li gp c mng sao? -Sao ngi bit?! Ta c ni cho ngi hay sao?! -An V nh nhu my bt an ni. -Khng c, ta c ln tnh dy i nh v sinh ri pht hin ra, ngi khi nh mt tht thn, thot nhn b dng ngi rt thng kh. V nh, ngi rt cuc l nm m thy ci g vy? -Ta cng khng bitMi l ta tnh li th ci g cng khng nh r. -Vy sao.hay l m nay chng ta lm cho thn th mt n ng thip i c khng? -Nhn nh mt tn mt mi tnh dc ca Du Tnh Khi, An V nh nh nhng th di, trong lng c mt loi cm gic yn tm khng th ni bng li. Du Tnh Khi v cng n nhu m ly thn th An V nh, tng ci hn mi u chn thnh chuyn ch khng thi, phng pht ging nh ang khi gi cm hng t An V nh . Hn ngng u cn thn nhn khun mt ca Du Tnh Khi, cu ang ton tm ton lm cho hn cm thy thoi mi nht c th, lm cho lng hn cm ng khng thi.Cng nh nhng ln trc, Du Tnh Khi lun lm cho hn s m p v cm ng. Thn th hn kh run ry, nhy hoa trc ngc v b Du Tnh Khi u yn m ng thng ln, ri cu kh dng mi hn lt xung hng.C khun mt ca An V nh v la dc m ng c ln, lm cho Du Tnh Khi cm thy dc An V nh trc y quay li. Hn nhit lit p li n hn ca Du Tnh Khi, c hai tng im trn c th u giao thoa vi nhau gt gao khng ri. T chi u trn ngi i phng u ym v ma st trit , nhng n hn ri xung tng ni, nhng vn khng quen dng nh mt tro i nhu tnh du dng.Thng n khi Du Tnh Khi tin vo trong c th ca An V nh mi dng li mt cht, di con mt hi thm ca cu, hn chnh l p tr bng s tnh i

82http://manchaulau.wordpress.com

nhit lit. Thn th php phng ch ng, nhng cn thng khoi nh p vo thn kinh yu ui ca An V nh, ton thn hon ton th lng ha tan, ging nh mt m my mm nhn. Nng phn hng ca ngi kia ln, em hai chn ca An V nh gc ln vai mnh, s nhn ni ca Du Tnh Khi cui cng cng cn kit, cu nghing thn lon ng, nhiu ln nh mun dng th cng rn ca mnh tin thng vo ni su nht bn trong ngi An V nh ri mi tha mn rt ra. Rt nhanh lm cho An V nh v khng chu ni m but ming rn r. Thn th nng n mc mun tan chy, t di thn An V nh khng ngng truyn n nhng t khoi cm, s au n lc u hon ton bin mt. Cng vi thn th Du Tnh Khi phi hp hng th khoi cm, thm ch hn khng t ch c m p li, huyt ng ng sau cht ch co rt bao ly tnh kh ca Du Tnh Khi, mt tc cng khng ri khi. Dn dn ln cao tro, An V nh v khng chu ni m bn mt lun tinh trng khit, cng lc huyt ng ng sau bt gic co rt ging nh mun thiu chy vt th bn trong. Trong no ch cn mt khong khng, lc hn cht cm thy mt lun gi kh kh lt qua mi mt, ri cm thy mt lun nc nng bng chy trong c th mnh. Ch n khi hn khi phc li thc th b Du Tnh Khi m cht trong ngc, trong lng hn cm thy v cng am tm, cht nc mt tro ra. -Xy ra chuyn g, V nh sao ngi li khc? -n nhu lau nc mt cho An V nh, Du Tnh Khi nhn si v mt yu t lc ny ca hn. Cu cm thy c mt cht g tha mn trong lng, ging nh cu cm gic c bn thn mnh trng thnh ln cht nh, li lm cho cu nh n b dng ng bn ca s ca An V nh khi xa. Git mnh trc ngn tay ang lau nc mt ca Du Tnh Khi, An V nh t nhin lung cung hn ln, sao t dng hn li khc? Nhng m cng ging nh my ln trc, ch cn khc l khng th ngng li c. Hn bit ch l do mnh cm ng m thi, cm ng khi Du Tnh Khi m hn, trao cho hn s m p. Nhn An V nh khng ni mt cu m vn khc, Du Tnh Khi lc ny mi lo lng, ci ny c th coi l nc mt tha mn sau khi lm tnh ? -V nh, ngi ng lm ta s! Va ri c g khng thoi mi sao? Rt au ? -Khng th no u.

83http://manchaulau.wordpress.com

-Ngu ngc, k ngc-Th tho mng, An V nh va khc va ci, sau li chm tri chm vo gic ng Nh nhng th di mt hi, Du Tnh Khi cng khng mun v lm r chuyn m ph gic ng ca An V nh. Cu cng nm xung bung lng tinh thn cng thn th v ng theo hn. Ht Chng 15 (H).

Chng 16: Gii thot

hng s tn thng nh th ny, i khi theo dng thi gian s mt i du vt, nhng cng i khi vn s m au n mi trong lng. An V nh cho rng mnh l k chuyn i hi ngi khc, nhng trn thc t t mt gc nhn khc hn cng l ngi b hi. Nhng hn li khng bit, trong lng c lun t dn vt ri t tra tn mnh. Hin ti, tinh thn ca hn ch bit da vo mt mnh Du Tnh Khi, hn lun mun cu lun l ch da an i hn, nhng hn li s chnh mnh tri buc cu. ng thi hn ngh rng mnh l k phm ti, m l k phm ti th khng nn c sung sng vui v, hn phi b trng pht. Nhng mu thun trong lng c dy v An V nh, i khi hn khng bit mnh nn lm g cho tt, ch c th theo bn nng ri t lm thng tn n mnh,hay ngoan ngon nghe li ni ca ngi bn cnh. Nhng nu c tip tc nh vy th An V nh sm mun g cng s cht, khng phi cht v s c ngoi mun, m chnh l tinh thn b chnh mnh dy v n tr nn d thng. Du Tnh Khi c cm gic gn y tnh trng ca An v nh lc xu lc tt, lc c cu bn cnh th khng sao, nhng ch cn mt pht ri khi mt thChng l An V nh khng th khng c cu bn sao? Trong lng c im vui v cng

84http://manchaulau.wordpress.com

c im bun ru, d sao ai ch mun gip ngi mnh yu, nhng li v vy m hiu c tm quan trong ca mnh. A a a a~~~~ Du Tnh Khi hin gi cng rt mu thun a~ Nhn sinh ng l chnh t mu thun m to thnh m. -V nh,gn y ngi cm thy th no? -Nm ly ban tay ca An V nh, Du Tnh Khi cm thy rng hn gy i rt nhiu. -Nh th no lo sao? -Lm b ang chuyn ch xem tivi, An v nh cm thy lo lng. -Chnh lV nh, ta cm thy thc mu thun a! Ta ng l thch ngi gn y li vo ta, nhng ta cm thy nhng vy khng ging An V nh trc kia cht no. Hn na, An v nh gn y pht sinh nhiu vit lm cho ta cm thy rt phin no, chnh l ta li khng bit nn ni vi ai. V nh, ngi c thy ta c v dng hay khng? Ta khng bit nn lm sao na, ta cn ngh mun n bn v lm nng vi ngi na, chnh l ta hy vng ta c th gip V nh-Du Tnh Khi lun c thi quen, c vn g hay khc mc g,cu u lun ni c An V nh bit c. Lng lng nghe Du Tnh Khi ni mt ng chuyn, An V nh mi pht hin ra mt chuyn, th ra Du Tnh Khi cng cn hn, ging nh hn cn Du Tnh Khi vy. -Ha ha ha ngc. -Nhn khng c bt ci, An V nh t nhin c cht th lng. Tuy rng trong lng hn vn ch n mt ngy chnh mnh t ng p mnh ri khi Du Tnh Khi, nhng ngh li th ngy xem ra chng cn. -V nh, ngi ci ci g? Ngi dm giu ct ta!-Nhn thy An v nh n n ci, Du Tnh Khi bt gic khng t ch c m n n ci theo.N ci kai ta nh nh sng mt tri, lm cho c phng sng bng hn ln. -Tnh Khi, ta nghta cn phi i khm bc s tm l. -V mt kin cng ca An v nh li xut hin. Nht thi m to mt, Du Tnh Khi sao li khng ngh n iu , mnh m gt u ng : -Ta i cng ngi.

85http://manchaulau.wordpress.com

Hm hc hay l bnh u bun ng l cn phi c ngi tr liu, mt khc trong lng Du Tnh Khi khng ngng tha nhn. An V nh dng cm tin ln mt bc ny, nh vy ci ch hnh phc s khng cn xa na. -ng ri, V nh, trc kia khng phi c mt ngi ph n n tm ngi sao, a ngi ci danh thip g ? Tr gip m ngi ci g Trong lng chn ng, An V nh trong lng nh ti ci danh thip kia vn cn trong ngn ko. C l hn cng m mnh ging nhau, c l iu hn cn hc nht ngay by gi, chnh l tha th cho bn thn. i mt v gii quyt vn , thy chung vn l bin php tt nht. --------------

-V nh, tuy rng mi chuyn xy ra vi ta lc qu tht rt kinh hong, nhng khng th khng nghi ng rng l may mn ca ta. V chuyn m ta tm ra ngi ta yu sut i, ngi gip trong chuyn hc tp, gip cuc sng ca ta,cho nnV nh, ta tht s cha tng hi hn v gp ngi,thm ch ta cn phi thng vui sng,V nh, ta yu ngi, yu ngi, yu ngi An v nh nh nhng da u vo vai cu, ri nh nhng mm ci, nhn khng c hn p li: -Ngi ni c nh chuyn ta lm l chuyn tt vy Cn na, khng cn phi ni nhiu ln n vy ch. Nhn chm hai m ang ng ca An V nh, Du Tnh Khi nhn khng c da vo : -ng nh thy T* ni a, ni nu mun cho ngi tin tng, nhng vng bn khng cn na, th phi ni ra ht nhng cm gic trong lng mnh, ngi khng th nh vy m kch ta ch! Vy ngi hy ni th xem, ni nhng cm gic trong lng ngi i. Nh nhng ci, An V nh nh mt m h nhn v phi Du Tnh Khi, ri mi bung r nh mt:

86http://manchaulau.wordpress.com

-Ta thc rt s hi, pht hin ra chnh mnh li xa l n vy, ri li lm tn thng n nhng ngi mnh yu qu nht. Ta c h khng cch no c th tha th cho bn thn ni, l cc ngi tha th cho ta, chnh l Ta vn khng th an tm ni, bi v ta l ngi nh vy Ta vn khng c t cch hng th s hnh phc c. Bt c d th di, sao mi ln ni chuyn cui cng u thnh nh vy, chng l s c v ca cu khng c tc dng sao? Du Tnh Khi a tay nng cm An V nh ln, nhn chm ch v tip tc lm c vn tm l cho hn: -V nh, ta khng thch ngi ni nh vy, ngi ni nh th chnh l mt st tm tnh ca ta, ngi khng nghe ta ni sao? Ta ni ta yu ngi, mc k ngi l ngi nh th no ta u yu, cn c em trai ca ngi Tuy rng ta khng mun ni, nhng hn hn cng s ging ta, u rt yu thng ngi! Khng nn ni ci g m ngi khng c t cch hng s hnh phc, hnh phc ca ngi l do ta mang n, chng l ngi khng mun sao? Hn na, V nh, m ca ngi nht nh cng s mun ngi hnh phc. Chng l ngi v chuyn khi xa m khng mun m ca ngi c ln thin ng sao? -Ta.. ta tha th cho m, d sao vic cng khng phi do m ta c , b khng ng b hnh h tra tn. -ng vy, ngi cng vy thi, chuyn cng u phi ngi c , ngi cng khng ng b hnh h tra tn. C hai nhn nhau chm ch, Du Tnh Khi thy trong nh mt ca An V nh hin ln tia sng vui v him c : -Tnh Khi cm n ngi khng b ta. Chm vo khun mt Du Tnh Khi, An V nh ni mt li nhng hai ngh, ni trc kia v cng nh hin ti. -Ai ku ta b ngi hp dn, ai ku ta b thn th ngi quyn r... Va ni va dng ngn tay vut lng ngc ca An V nh mt cch t kh. Du Tnh Khi c im hiu r nh ni, nhng cu bng nhin khng ni ra, nm cht ly bn tay ca An V nh: -Tuy rng t lc bt u quen nhau ca chng ta khng my tt p, thm ch cn c im kinh s, nhng V nh , chng ta nht nh s hnh phc, ta chc chn l vy. -.A, ngi nh sao li khng nh nh vy, tht t cao t i qu

87http://manchaulau.wordpress.com

Nh nhng ph ln i mi ca i phng mt n hn, Du Tnh Khi lu luyn lim mi mt cht ri mi chu bung ra. Ri mi pht hin ra An V nh cng ging nh mnh lu luyn khng thi, trong lng nhn khng c ci trm, ri mi ng ng chnh chnh ln ting ci ha h. - khng phi l t cao t i, m l ta tin tng s cho ngi s hnh phc! V nh, c mt ngi yu nh ta qu l khng ti ch? Li ci ci, An V nh ging nh mun ni rng ci g cng khng cn ch cn mnh Du Tnh Khi m thi. Nhng hn khng nhn ni nh nhanh xoay ngi hn ln mi ca cu, tht l ng ght m! i mi c hai trin giao trong chc lt, ngn ha dc trong c hai ang bt u pht ha. Nhng d c khng cam lng th Du Tnh Khi cng ch c th m cht ly An V nh vo trong lng, v mi chuyn vn cha gii quyt xong nn khng th hnh s. -V nh -Ta bit, ngi mun ni n Sanh Lim. -n, tuy ta khng mun cho ngi gp hn, nhng chnh l thy T ni -Phi i mt vi bn ng ca mnh. -ng vy a, ch cn ci b th s khng c chuyn g, yn tm, ta s lun bn cnh ngi, s khng cho thng nhc kia cp ngi i u! -Ni ci g vy - Cu trc cn c, cu sau tht l khng th ni c m. Hn chnh l em trai ca ta m L em trai, nhng hn li phm mt sai lm khng th xa i c. Nhn thy v mt ca An V nh, Du Tnh Khi bit hn li ang ai ny, cu bt c d lc u, y chnh l nhin v ca cu, phi ngn chn ngay li suy ngh tiu cc ca hn! -Tt c li hn nu trch th nn trch ngi cha cng huyt thng v dng kia ca ngi! ng vy, nu nh g khng vt b m ca V nh, th sao c nhng chuyn nh th xy ra ch a! Nhng nu vy th cu u c gp c An V

88http://manchaulau.wordpress.com

nh Ai~~~, cu v V nh xem nh l c duyn, nu lc khng gp, th chc chn sau ny s gp. -Li suy ngh ci g vy? Bun ci nhn thy nh mt ca Du Tnh Khi ht bun li vui,thay i lin tc, tm t ca An v nh hn na, nhng -Ta khng c hn hn, nhng hn v ta cng khng c bt c quan h no. Ch c vt b i ht mi th hn th lng mi bnh yn c, ngi kia trong cuc sng ca hn khng h tn ti, khng h tn ti. -n, ta cng cm thy nh vy mt ngy no chng ta hy gii quyt ht mi chuyn i. Cu ni m h khng r , khng u khng ui, nhng An V nh cng Du Tnh Khi trong lng u hiu r. -Ho. Ch c i mt vi khc mt, th mi vnh vin hnh phc khoi hot. Ht Chng 16.

*Thy T: ch T Qu Phng-ngi n tm An V nh k r chuyn v m hn. C l bc s tm l.

~~~Vi li ca edit: - cui cng cng hon di, b truyn u tin ca ta *trm trm nc mt*, cm n cc v ng h ci t x ti tn ca ta *li tip tc trm trm nc mt*. Cui cng ti h mun cm n tt c nhng bn b gip cho ti h nh:

89http://manchaulau.wordpress.com

-Phng Nam Cng T: cm n nng a~ nh nng m u c ta c en hn n(Hnh nh ta iu M Dng ri nng u, tr m ngi x th ra cho ta).Ri nng cn gip ta tm truyn na ch d cui cng ta hem dch b , nhng nu ta hon thnh xong b ny c th ta s dch b nu lc cha ai dch c. Tht s a t nng rt rt nhu. -Hin Vin gia : a t cc nng a~ cng nh c lo nh bo ta lp WPP nn ta mi c ci nh ny.Thank cc nng nhu nhu. -D Thn Long Cng T: cm n cng t na nh nng gip ta m b truyn ny ca ta t chm gi hn. ^^ -Cui cng ta xin cm n tt c nhng nng trong Phong lu hi a~.Nhng bng hoa bin thi mun nm. *tung h thi kn*.