You are on page 1of 1

ISI KANDUNGAN

m/s

0. PENGENALAN 1. PELAKSANAAN PENTAKSIRAN YANG BERKUALITI 1.1. INDEKS KEBOLEHPERCAYAAN UJIAN 1.2. INDEKS KESAHAN UJIAN 1.3. PENGGUNAAN ALAT PENTAKSIRAN 2. PROSES PEMBINAAN UJIAN 2.1. JADUAL PENENTUAN UJIAN / SPESIFIKASI UJIAN 2.2. SOALAN UJIAN

1 2

4 7 11 12 18 19 22 24 35 37 38

3. INDEKS KESUKARAN ITEM


3.1. LANGKAH PENGIRAAN INDEKS KESUKARAN BAGI SETIAP ITEMS

4. INDEKS DISKRIMINASI ITEM INDEKS KESUKARAN ITEM


4.1. LANGKAH PENGIRAAN INDEKS DISKRIMINASI BAGI SETIAP ITEMS 5. LANGKAH DALAM MENINGKATKAN KUALITI ITEM 6. REFLEKSI 7. LAMPIRAN