You are on page 1of 1

Vinam ilk (HOSE: VNM) 30/08/2013 - Price: 130 (- 2)

Trang ch

Shop Online

Phng khm An Khang

Lin lc Tm kim

Tin tc

ENGLISH

TM NHN Tr thnh biu tng nim tin s mt Vit Nam v sn phm dinh dng v sc k he phc v cuc sng con ngi S MNH Vinamilk cam k t mang n cho cng ng ngun dinh dng tt nht, cht lng nht bng chnh s trn trng, tnh yu v trch nhim cao ca mnh vi cuc sng con ngi v x hi GI TR CT LI Chnh trc Lim chnh, Trung thc trong ng x v trong tt c cc giao dch. Tn trng Tn trng bn thn, tn trng ng nghip. Tn trng Cng ty, tn trng i tc. Hp tc trong s tn trng. Cng bng Cng bng vi nhn vin, khch hng, nh cung cp v cc bn lin quan khc. Tun th Tun th Lut php, B Quy Tc ng X v cc quy ch, chnh sch, quy nh ca Cng ty. o c Tn trng cc tiu chun c thit lp v hnh ng mt cch o c.

2008 Copyright by Vinamilk Corp. All rights reserved. Developed by FPT Promo

iu kin s dng

Sitemap

Visited: 65006794