Reţele Reţele interioare pentru receptoare de lumină

REŢELELE INTERIOARE PENTRU RECEPTOARE DE LUMINĂ a. Dimensioanrea secţiunii la încălzire în regim permanent Dimensioanrea secţiunii la încălzire în regim permanent se corelează cu alegerea siguarnţei fuzibile, în aşa fel încât secţiunea conductorului să fie foarte bine asigurată. Astfel se pune în primul rând condiţia, ca fuzibilul să suporte curentul necesar al receptorului sau grupului de receptoare (IC), adică:
I F ≥ IC

în care: IF [A] este curentul nominal al siguranţei fuzibile; IC este curentul de calcul în secţiune. În privinţa corelării dintre curentul nominal al siguranţei fuzibile şi încarcărea maximă admisă în conductor Ima, pentru realizarea protejării la supracurenţi apar două situaţii : - cazul în care în instalaţie pot apare suprasarcini (instalaţii de priză, instalaţii de iluminat incandescent la care sursele pot fi înlocuite în exploatare cu lămpi de putere mai mare) când condiţia de dimensionare este:
0,6 I ma ≤ I F ≤ 0,8 I ma

- cazul în care în instalaţie nu pot apărea suprasarcini (iluminat fluorescent în exclusivitate) când condiţia de dimensionare este:
I F ≈ I ma

Curentul de calcul IC se determină în funcţie de natura receptoarelor şi gruparea lor cu relaţiile: - circuite monofazate :
IC = Pi U f cos ϕ

unde :

Pi – puterea instalată în circuit în [W]; Uf – tensiunea de fază în [V]. cos ϕ – factorul de putere, care se ia în funcţie de tipul sursei (fluorescent cos ϕ =0,95 cu observaţia că în cazul în care factorul de putere nu este ameliorat la aparatul (corpul) de iluminat, este necesară luarea în calcul a valorii sale naturale ( cos ϕ =0,5), respectiv incandescent cos ϕ =1). - circuite trifazate echilibrate (cu sarcini simetrice pe cele trei faze):
1

Verificarea secţiunii la căderea de tensiune Verificarea secţiunii la căderea de tensiune se face pe traseul cel mai lung şi mai încărcat. .Reţele Reţele interioare pentru receptoare de lumină IC = Pi 3U cos ϕ în care : U – tensiunea de linie [V].puterea maximă absorbită de către receptorul j. ΔU%. Căderea de tensiune efectivă în reţea. în cazul în care factorul de putere al receptoarelor variază între 0.puterea maximă absorbită de către toate cele m receptoare aflate în funcţiune.95 …1. începand de la cofretul de racord sau de la tabloul general şi în aval până la receptorul cel mai îndepartat. se calculează în funcţie de tipul reţelei folosite astfel : . cos ϕ m = j =1 ∑ P j ⋅ cos ϕ j ∑ Pj k S Pi 3 cos ϕ m m m j =1 . cos ϕm – factor de putere mediu.coloane de alimentare monofazate : IC = k S Pi U f cos ϕ m în care: kS – coeficient de simultaneitate.reţele de curent continuu : ∆U % = 2 ⋅100 1 P ⋅ l ⋅ 2⋅ γ s U S-a plecat de la relaţia ΔU=2rI 2 . determinat ca medie ponderată în raport cu puterile. PMj .coloane de alimentare trifazate: IC = b. ks = PM j =1 ∑ PMj m unde : PM .

Se pleacă de la expresia căderii de tensiune : UfA r. principale. .reţele de curent alternativ trifazat cu sarcini simetrice Reţelele de curent alternativ trifazat cu sarcini simetrice sunt frecvent utilizate în reţelele interioare (coloane generale. sunt utilizate la alimentarea iluminatului de siguranţă ca sursă independentă (baterii de acumulatoare) .s I 1 l P ∆U = 2 ⋅ ⋅ ⋅ γ s U ∆U ∆U % = ⋅100 ⇒ U 2 ⋅100 1 P ⋅ l ∆U % = ⋅ 2⋅ γ s U Liniile de c.Reţele Reţele interioare pentru receptoare de lumină r. secundare la curenţi peste 30A şi circuite) cât şi în cele exterioare pentru receptoare simetrizate prin încărcarea egală pe faze (coloanele tablourilor ce alimentează receptoare de lumină). x. l ∆U = r ⋅ P + x ⋅Q U UfB Iϕ 3 . În mod analog rezultă căderea de tensiune pentru cazul în care linia alimentează mai multe sarcini concentrate: ∆U % = 2 ⋅100 1 n Pi ⋅ l i ⋅ 2 ⋅∑ γ U i =1 s i unde : n – numărul de tronsoane.c.l.

sau dacă inductivitatea are o valoare scăzută. iar pe cealălaltă încărcarea este mai mare. De asemenea se presupune că pe două faze (2.în cazul unei linii trifazate care alimentează mai multe sarcini concentrate simetrice (n): ∆U % = 100 1 n Pi ⋅ l i ∑ γ U 2 i =1 s i relaţie în care s-au notat cu indicele "i" caracteristicile pe tronsonul "i” (porţiunea mărginită de două noduri). aceasta se poate neglija dacă defazajul este nul sau foarte mic ( Q = 3UI sin ϕ≈0 ). ceea ce se întâmplă de regulă în instalaţiile interioare ( x = ωL ).95). sarcinile sunt simetrice.Reţele Reţele interioare pentru receptoare de lumină I Se face observaţia că în ceea ce priveşte componenta inductivă. chiar şi pentru receptoarele fluorescente (cos ϕ=0. U1 II 1 1 I2 I0 I3 U3 +I33 I 2 I+ 2 I U2 Apare un curent de intensitate I0 pe conductorul de nul ( I 0 = I 1 + I 2 + I 3 ). ∆U = r⋅P U ∆U % = 100 1 P ⋅ l ⋅ ⋅ γ U2 s .reţele de curent alternativ trifazat cu sarcini nesimetrice Fiind cazul receptoarelor de lumină se pot considera curenţii în fază cu tensiunea.3). 4 . .

dar sunt racordate la un post de transformare propriu ∆U % ad = 8%. c.Reţele Reţele interioare pentru receptoare de lumină Pentru calcul se consideră suma dintre căderea de tensiune pe faza cea mai încărcată.pentru reţele ce alimentează receptoarele de lumină branşate direct la reţeaua furnizorului ∆U % ad = 3%. În cazul în care căderea de tensiune efectivă depăşeşte pe cea admisă. se majorează secţiunea coloanelor lungi cu o treaptă şi se reia calculul de verificare.pentru reţele ce alimentează receptoarele de lumină. parcursă de către curentul I1 şi căderea de tensiune pe conductorul de nul prin care trece curentul I0: ∆U 10 = r1 I 1 + r0 I 0 = r1 I 1 + r0 ( I 1 − ∆U 10 % = I2 + I3 P + P3 P 1 l P 1 l ) = ⋅ ⋅ 1 + ⋅ ⋅( 1 − 2 ) 2 γ s1 U f γ s 0 U f 2U f P + P3 100 l P1 1 ⋅ 2 [ + ( P1 − 2 )] γ U f s1 s 0 2 .reţele de curent alternativ bifazat: ∆U II % = 150 1 P ⋅ l ⋅ ⋅ γ U2 s f se consideră I 2 =0 (sau I 3 = 0 ) .reţele de curent alternativ monofazat: ∆U I % = 2 ⋅100 1 P ⋅ l ⋅ 2 ⋅ γ s Uf se consideră : I 2 = I 3 =0. Verificarea încadrării secţiunii obţinute în limitele minime admise Verificarea încadrării secţiunii obţinute în limitele minime admise din punct de vedere constructiv (rezistenţă mecanică) se realizează prin 5 ∆U % ad .pentru reţele de tensiune redusă (U≤42 V) ce alimentează receptoarele de lumină şi prize ∆U % ad = 10%. sau pentru mai multe sarcini concentrate: ∆U I % = 2 ⋅100 1 n Pi ⋅ l i ⋅ 2 ⋅∑ γ U f i =1 s i Pentru ca receptoarele să fie alimentate în condiţii normale este necesar să fie îndeplinită condiţia: ∆U % ef < ∆U % ad în care: este căderea de tensiune admisă care are următoarele valori: . . .

în funcţie de destinaţia secţiunii.LF. LFI sau LS) este: 6. 10. la care se cere siguranţă în funcţionare.relee electromagnetice pentru protecţia la curenţii de scurtcitcuit. de la tablou şi până la ultima ramificaţie. 63. 50. 315. 16. 260. 10.Reţele Reţele interioare pentru receptoare de lumină comparare cu secţiunile date în literatura de specialitate. Sunt indicate două posibilităţi de alimentare a tablourilor generale. TG i e i a TG a) b) 6 . 100 [A]. fie cu siguranţe fuzibile în cazuri uzuale. . d. 500. 25 [A]. 80. pentru mărirea siguranţei în funcţionare. fie cu întreruptor automat înzestrat cu relee termice şi electromagnetice în cazul marilor consumatori importanţi. 35. iar a celor cu mare putere de rupere (MPR rapide): 125. 400. pentru protecţia circuitelor se prevăd microîntreruptoare automate înzestrate cu: . Alegerea echipamentului de protecţie. La construcţiile civile cu mari aglomerări de persoane.5mm2 pentru conductoarele din Al. 16.5mm2 pentru conductoarele din Cu şi respectiv 2. 225. 20. 630 [A]. a întreruptoarelor şi aparatelor de măsură Alegerea elementelor de protecţie se face în strânsă corelare cu încărcarea maximă admisă în conductor. secţiunea minimă este de 1. 20.pentru conductoare montate în tuburi. 25. la circuitele ce alimentează receptoarele de lumină. 160. Ex: . Gama uzuală a microîntreruptoarelor automate este: 6.relee termice pentru protecţia la curenţi de suprasarcină. Siguranţele cu fir sau lamelă fuzibilă sunt folosite în exclusivitate pentru protejarea coloanelor şi în majoritatea cazurilor pentru circuite. Astfel gama siguranţelor fuzibile de tip unipolar cu filet (rapide .

În cazul în care există posibilitatea de trecere a energiei în sens contrar. fiecare secţiune fiind alimentată din surse diferite. TG i1 a i2 Dimensionarea elementelor de protecţie se face cu relaţiile: . Pentru realizarea unei întreţineri şi reparaţii simple.5 ⋅ I ma (la acţionare instantanee). -relee termice: I RT ≈ I C în care IRT este curentul de reglaj al releelor termice. tablourile principale sau secundare (cu un număr mare de circuite) se prevăd cu întreruptoare manuale. se prevede cel de-al doilea întreruptor manual „i2”. O astfel de situaţie poate apare în cazul unui tablou general cu două secţiuni de bare şi cuplă. I REM ≤ 4.Reţele Reţele interioare pentru receptoare de lumină În ambele cazuri este indicată utilizarea unui întreruptor manual "i" cu rol de separare. I REM ≤ 1. necesar în exploatare.relee electromagnetice: I REM ≤ I ∞ . iar cu I∞ valoarea efectivă a curentului de scurtcircuit stabilizat. fără pericol de electrocutare.5 ⋅ I ma (la acţionare temporizată). Alegerea întreruptoarelor se face în funcţie de curentul de rupere Ir şi de cel nominal In astfel: 7 . S-a notat cu IREM curentul nominal al releelor electromagnetice.

Se pune condiţia: I A ≈ 1.voltmetre pentru măsurarea tensiunii.3 ⋅ I C în care IA este curentul nominal al ampermetrului.Reţele Reţele interioare pentru receptoare de lumină I r ≥ IC I n ≥ IC Pentru curentii mici.ampermetre montate pe fiecare fază. sub 63 A. fie de tip pachet. fie prin intermediul transformatoarelor de măsură. OBSERVAŢII Circuitele electrice de lumină monofazate sau trifazate simetrice care alimentează aparatele de iluminat echipate cu lămpi incandescente sau fluorescente.5 m.se leagă suplimentar aparatele de iluminat la pământ . din cauza nesimetriei încărcărilor. întreruptorul montându-se totdeauna pe fază. se pot alege fie întreruptoare cu pârghie.valoarea maximă a curentului de scurtcircuit. tf . Coloana de alimentare a tablourilor generale este de regulă prevăzută cu aparate de măsurat: . în cazul în care se montează sub această înălţime se iau următoarele măsuri : . Ampermetrele fiind prevăzute la tablourile generale (uneori şi la cele principale) ale marilor consumatori se racordează prin intermediul transformatoarelor de măsură. la curenţi sub 30 A la alimentare monofazată şi sub 20 A la alimentare trifazată.se utilizează tensiunea separată prin transformator . . de obicei tad=1 s. ce poate fi suportată de aparat într-un timp scurt tad indicat de producător. nu vor putea depăşi o putere instalată de 3 kW pentru circuitele monofazate.timpul fictiv de scurtcircuit. 8 . Aparatele de iluminat nu se vor monta sub o înălţime de 2. . . . Aparatele de iluminat se alimentează totdeauna între fază şi nul.contor de energie activă. Se pune de asemenea condiţia de stabilitate termică pentru întreruptoarele şi transformatoarele de curent: I ad t ad ≥ I ∞ t f unde: Iad[A] . Contoarele se racordează fie direct. respectiv 8 kW pentru circuite trifazate şi un număr maxim de 30 aparate de iluminat pe fază.se reduce tensiunea de alimentare.

Ediţia a IV-a revăzută şi completată. E.natura iluminatului (cu incandescenţă sau fluorescent) . 310 Pietrăreanu.sursa de energie disponibilă (grup electrogen de c. Agenda electricianului. 9 .Reţele Reţele interioare pentru receptoare de lumină Se prevede iluminat de siguranţă pentru evacuare a personalului din atelier pentru cazul întreruperii alimentării cu energie electrică a iluminatului general şi local. Editura Tehnică.. (pag. pe căile de acces pentru un nivel al iluminării de 15…20 lx. a. Bucureşti. (acumulator cu tensiune variabilă 12 V…220 V). Condiţiile care se impun la iluminatul de siguranţă se referă la următoarele : .1986) sau baterie de c. c. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful