INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

ARGUMENT........................................................................................................2 ECHIPAMENTE SPECIFICE INSTALATIILOR ELECTRICE INTERIOARE...........................................3 COMPONENTE NECESARE EXECUTĂRII INSTALAŢIILOR.................................................................5 1.CONDUCTE ŞI CABLURI ELECTRICE........................................................................................................5 CLASIFICAREA ŞI SIMBOLIZAREA CONDUCTELOR ŞI CABLURILOR ELECTRICE......................8 2.CABLURI DE ENERGIE PENTRU APARATURA ELECTROCASNICA SI DIVERSE ECHIPAMENTE MOBILE ...........................................................................................................................11 TUBURI PROTECTOARE............................................................................................................................12 Tub copex din PVC sau metalic.....................................................................................................................14 3.ACCESORII PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE..................................................................................15 Cleme de conexiuni si papuci pentru cabluri..................................................................................................17 4.APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU INSTALAŢII INTERIOARE.........................18 Prize şi fişe.........................................................................................................................................................18 Priză Radio-TV...........................................................................................................21 BIBLIOGRAFIE:...........................................................................................................................................24

1

ARGUM E NT
Lumina condiţionează în mare măsură activitatea omului. Iluminatul la nivel corespunzător contribuie la mărirea productivităţii muncii, la reducerea numărului de accidente, la evitarea erorilor. Iluminarea este cantitatea de lumina , sau de flux luminos, primita de unitatea de suprafata.Datorita faptului ca in multe cazuri se foloseste prea putina lumina sau prea multa decat este necesar pentru derularea unui anumit tip de activitate, nivelul de iluminare trebuie masurat cu un Luxmetru, valorile masurate fiind comparate cu standardele in vigoare pentru locatii diferite, puterea efectiv consumata de lampile montate se va masura cu un cleste wattmetric. Ins t a l a ţ i i l e de ilu m i n a t el e c t r i c tr e b u i e s ă re a l i z e z e un anu m i t nivel de ilu m i n a r e , con c o m i t e n t cu înd e p l i n i r e a uno r con d i ţ ii d e cal i t a t e , re c l a m a t e de ca r a c t e r u l sub i e c t i v a l ilu m i n a t u l u i . În afa r ă de ac e s t e a , ins t a l a ţ i i l e de ilu m i n a t (a r t i f i c i a l - el e c t r i c ) tr e b u i e s ă aib ă , pen t r u a fi eco n o m i c e , o ma r e ada p t i b i l i t a t e la con d i ţ ii l e vari a t e de fu n c t i o n a r e , da t ă fiin d cor e l a ţ i a st r â n s ă cu ilu m i n a t u l na t u r a l .

Iluminatul fluorescent este eficient si economic.Eficacitatea luminoasa(lumen/watt) a tuturor

lampilor fluorescente este ridicata comparativ cu a altor surse luminoase.
Culoarea nominala a lampilor TLD creeaza o anumita
2

pana la alb rece lumina zilei.atmosfera . deosebim instalaţii electrice interioare care 3 . În funcţie de destinaţie . Culoarea nominala este determinata de temperatura de culoare a lampii. Din necesitataea practc ă de formare la elevi. cele de prevenire a incendiilor şi normelor igienico-sanitare şi ţinând cont de condi ţiile pe care spa ţiul le ofer ă .care variaza de la alb cald . ECHIPAMENTE SPECIFICE INSTALATIILOR ELECTRICE INTERIOARE Prin instalatie electrică se înelege orice instalatie destinată folosirii energiei electrice în scopuri industriale sau casnice. s-a conceput un simulator de instala ţie de iluminat exterior în cadrul atelierului electric. a deprinderilor corecte de munc ă şi aplic ării în practic ă a cuno ş tin ţ elor teoretice şi tehnologice precum şi formarea deprinderilor de aplicare la fiecare loc de munc ă a normelor de protec ţ ie a muncii. Dacă toate elementele componente se montează în interiorul clădirilor atunci instalaţiia se numeşte instalaţie electrică interioară.

Structura şi execuţia instalaţiilor depind de destinaţia lor.servesc numai pentru iluminat. execuţia. întreţine. pe şantiere. instalaţiile electrice se execut ă aparent. birouri. precum şi întreţinerea instalaţiilor electrice se face în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare. instalaţii care sunt destinate alimentării receptoarelor şi instalaţii pentru ambele destinaţii. subsoluri. a clădirilor în care se execută şi a mediului de lucru. clădiri publice. a utilizării mijloacelor de alarmă şi de stingere a incendiilor în instalaţiile electrice. Este obligatoriu pentru personalul autorizat să cunoască toate actele normative legate de activitatea profesională. iar în halele industriale. a normelor de pază contra incendiilor. proiectează. Personalul care execută. în locuinţe. Instalaţiile electrice se execută după planuri şi scheme. instalaţiile electrice se execută îngropat. în care se folosesc semne convenţionale pentru fiecare element. normele de protecţie a munci şi de acordare a primului ajutor. Astfel. 4 . Proiectarea. verifică instalaţiile electrice trbuie să fie numai personal atestat ca atare.

Când învelişul de protecţie asigură şi etanşeitate. iar când este constituit din benzi metalice înfăşurate. Învelişul de protecţie asigură protecţia contra acţiunilor chimice. 1. din înfăşurări de sârmă sau din împletitură de sârmă. cu sau fără înveliş de protecţie. Prin înveliş comun se înţelege unul sau mai multe straturi destinate solidarizării unui ansamblu de conductoare izolate. tuburi protectoare. 5 . accesorii. aparataj de instalaţii şi echipamente.CONDUCTE ŞI CABLURI ELECTRICE Pentru transportul energiei electrice şi pentru distribuţia acesteia la consumatori se foloseşte o mare varietate de conducte şi cabluri. cabluri. se numeşte armătură. Prin conductor izolat se înţelege conductorul cu izolaţia sa individuală. el se numeşte manta. Prin conductor (neizolat) se înţelege un corp metalic care constituie calea unică de curent şi este format din unul sau mai multe fire. La confecţionare conductelor şi a cablurilor se folosesc materiale conductoare cu rezistivitate mică şi cu coeficient de variaţie al acesteia cu temperatura cât mai mic.COMPONENTE NECESARE EXECUTĂRII INSTALAŢIILOR În componenţa instalaţiilor interioare se utilizează conducte. fizice sau mecanice. Liţa este un conductor cu fire subţiri răsucite împreună.

Conductele sunt ansambluri constituite din unul sau mai multe conductoare izolate. exfolieri. Cablurile sunt conducte care au învelişuri de protecţie În scopul eliminării sau atenuării acţiunii câmpurilor electrice sau magnetice străine asupra curentului electric care trece prin conductor sau invers. Materiale folosite la fabricarea conductelor şi a cablurilor electrice Materialele folosite la conducte şi cabluri electrice se pot grupa în trei categorii: -materiale conductoare -materiale electroizolante -materiale de protecţie Materiale conductoare Cea mai mare utilizare o au cuprul şi aluminiul. care pot avea mantale individuale sau comune nemetalice. umflături. Firele de cupru pentru conducte şi cabluri electrice trebuie să aibă o suprafaţă netedă. Denumirea de cablu se mai utilizează şi pentru conducte de secţiune foarte mare sau cu mantale nemetalice în execuţia grea. fără crăpături. izolant şi are rolul de a da ansamblului o anumită formă a secţiunii. cablurile se prevăd cu învelişuri metalice numite ecrane. solzi sau pete de oxizi. Între conductele izolate ale unui cablu se pune material de umplutură. Utilizarea cuprului se recomandă în următoarele cazuri: -la instalaţiile din sălile mult frecventate -În clădirile care adăpostesc valori importante socioculturale -în medii cu pericol de explozii şi de incendiu -în medii cu vapori cu acţiune dăunătoare asupra aluminiului -la instalaţiile de legare la nul sau la pământ în scop de protecţie împotriva electrocutării 6 . în general. Materialul de umplutură este.

Astfel. polietilena.-la instalaţiile de telecomunicaţii. rezistenţa la coroziune este foarte bună. Pe suprafaţa aluminiului se formează un strat de oxid de aluminiu care protejează metalul contra coroziunii. acest strat are bune proprietăţi izolante. epoxidice. La rândul lor mantalele se protejează cu învelişuri protectoare sau mantale suplimentare. pe bază de ulei Materialele de protecţie asigură protecţia cablurilor şi conductelor împotriva agresiunilor mediului de natură fizică. poliamidele -cauciucurile naturale şi sintetice: de tip butil. Protejarea conductelor şi cablurilor împotriva acţiunilor mediului ambiant se realizează cu mantale etanşe nemetalice sau metalice. polistirenul. mecanică sau chimică. Materialele de impregnare au rol electroizolant şi de protecţie. benzi metalice. -lacuri electroizolante: poliamidice. silicon. televiziune -pentru instalaţiile de iluminat de siguranţă. radio. de avertizare a incendiilor -la instalaţiile supuse permanent şocurilor şi vibraţiilor rezistenţa mecanică a aluminiului este foarte mică. 7 . Materiale electroizolante şi de protecţie Dintre materialele electroizolante o largă utilizare o au următoarele categorii: -materialele plastice: policlorvinilul. mantaua de plumb se protejează împotriva loviturilor mecanice şi a coroziunii datorite agenţilor atmosferici cu învelişuri de protecţie din bitum. şi straturi formate din cânepă şi iută impregnate.

conductor de nul din 01-A1 şi conductoare de fază din A1 (la începutul simbolului) T .conductor concentric de nul aplicat ondulat. CO .izolaţie de hârtie impregnată (când este aşezat imediat după prima literă C din simbol). deoarece acesta determină atât gama de tensiuni şi frecvenţa de utilizare.CLASIFICAR E A ŞI SIMBOLIZ A R E A CONDUCTEL O R ŞI CABLURIL O R ELECTRICE Criteriul cel mai important de clasificare al conductelor şi al cablurilor electrice este domeniul de utilizare.izolaţie. – cabluri torsadate din aluminiu şi 01-A1 cu izolaţie de PVC. manta sau înveliş exterior din PVC. cablurile de energie joasă şi medie tensiune se pot grupa după cum urmează : – cabluri de izolaţie de hârtie impregnată în manta de plumb. – cabluri de izolaţie de PE termoplastică şi manta de PVC. – cabluri de i zolaţie de PVC în manta de plumb.conductoare torsadate ( conţin conductoare de A1 sau A1-o1 cu izolaţie din PVC răsucite ) Y . Semnificaţia literelor din simboluri este următoarea : C . C .cablu de energie (STAS 9436/1-73) A .conductor de aluminiu (la începutul simbolului) OA . – cabluri de intârziere mărită la propagarea flăcării. În conformitate cu STAS 9436/2-80. manta sau înveliş exterior din PE. H . – cabluri de izolaţie şi manta de PVC.conductor concentric de nul ( a doua literă C din simbol). cât şi tipul constructiv. 2Y . 8 .izolaţie.

verde. galben. Arz .armătură din bandă de oţel.manta de plumb.3 100m Unitate de impachetare 9 . Abz . despărţit prin linioară ).armătură din bandă de oţel zincată.înveliş exterior de protecţie ( din material fibros impregnat). Al -armătură din sârmă lată de oţel. SE . peste conductoarele izolate Înfuniate.armătură din sârmă rotundă de oţel zincată. Î .la cabluri cu mai multe conductoare. F -cabluri cu întârziere mărită la propagarea flăcării (la sfârşitul simbolului. albastru. negru. maron. P .sectiune (mmp) FY-1.verde TIP. Culori disponibile: rosu. Ab . Alz . strat semiconductor peste fiecare conductor şi ecran metalic peste fiecare conductor.armătură din sârmă lată de oţel zincată.5 diametrul exterior maxim (mm) 3. galben.HS -strat semiconductor şi ecran metalic comun.

6 100m 100m 100m. 50m Unitate de impachetare 10 .3 7. 50m 100m.8 6.5 MyF-4 MyF-6 MyF-10 diametrul exterior maxim (mm) 3. 50m Conductoare de cupru multifilare diverse culori TIP-sectiune (mmp) MyF-1.2 4.5 FY-4 FY-6 FY-10 3.FY-2.9 6.5 4. 50m 100m. 50m 100m. 50m 100m.4 4.4 100m 100m.9 4.5 MyF-2.

6 6.6 9.3 6.4 10.5 Diametrul exterior maxim (mm) 6.7 7.1 8.00 MyyM 2x1.75 MyyM 2x1.3 11 .00 MyyM 3x1.5 MyyM 2x4 MyyM 3x0.5 MyyM 2x2.7 7.CABLURI DE ENERGIE PENTRU APARATURA ELECTROCASNICA SI DIVERSE ECHIPAMENTE MOBILE Cabluri flexibile plate cu izolatie si manta de PVC Cabluri flexibile cu izolatie si manta de PVC TIP-sectiune (mmp) MyyM 2x0.2.75 MyyM 3x1.

în funcţie de necesităţi. Pentru realizarea tuburilor. aptitutidinea de a fi îndoite. protecţia contra pătrunderii corpurilor străine solide şi a lichidelor.00 MyyM 4x1. rezistenţa la substanţe corozive sau poluante.4 14. comportarea la temperatură. rezistenţa la acţiunea radiaţiilor solare.3 12.5 MyyM 4x4 MyyM 5x0.0 9.3 11.7 10. caracteristici electrice ( de izolare ).3 TUBURI PROTECTOA R E În conformitate cu STAS 11360/1-80.4 11.5 7. se au în vedere: materialul folosit.3 8.5 MyyM 5x4 9. care serveşte pentru instalarea şi/sau înlocuirea prin tragere a conductelor şi/sau a cablurilor.5 MyyM 5x2. Pentru a fi recunoscute uşor se utilizează pentru tuburi simboluri standardizate. protecţia împotriva solicitărilor mecanice.00 MyyM 5x1.6 8.5 MyyM3x4 MyyM 4x0.5 MyyM 4x2. modul de racordare. din care amintim: P-tuburi de 12 .2 12.MyyM 3x2.75 MyyM 4x1. prin tub pentru instalaţii electrice se înţelege un element închis.75 MyyM 5x1.2 8.

protejat în ţeavă de oţel. în felul acesta imbinările realizându-se uşor. peste care se înfăşoară benzi de hârtie impregnată şi deasupra-alte benzi de oţel plumbuite. sau îngropat în pardoseală. în locul tuburilor IPE. La ambele capete aceste tuburi sunt filetate. -Tuburi de protecţie etanşe din ţeavă de oţel lăcuite PEL se montează aparent. sub tencuială. cu margini petrecute una peste alta pentru încheiere. pentru protecţia conductoarelor electrice. Pentru protecţia la umezeală se impregnează cu bitum industrial. interiorul tuburilor trebuie să fie bine finisate. L-lăcuite. în medii cu pericol de incendiu sau de explozie. Ca să nu se producă deteriorarea izolaţiei conductoarelor introduse în tuburi. Y. În funcţie de construcţie şi de materialul din care sunt executate deosebim mai multe categorii de tuburi. -Tuburile izolante de protecţie flexibile cu rezistenţă mecanică PFR se execută din spirale de oţel plumbuite. -Tuburile izolante uşor protejate IP sunt fabricate din carton rezistent la umezeală şi au înveliş din bandă de oţel laminată la rece.protecţie. etanşe IPE sunt executate din carton izolant.tuburi din PCV. Aceste tuburi le întâlnim şi la instalaţiile sanitare. flexibile IPF se execută din spirale din bandă de hîrtie impregnată. Rtuburi cu manta rigidă. -Tuburile izolante de protecţie. -Ţevile pentru instalaţii electrice se utilizează cu precădere. în medii umede dar necorozive. Se pot monta aparent sau îngropat -Tuburile de protecţie P sunt confecţionate din bandă de oţel laminată. Se montează numai aparent. Aceste tuburi nu se montează în medii corozive. tuburile se plumbuiesc sau se lăcuiesc. E-tuburi etanşe. Pentru a fi ferite de coroziune. peste care se înfăşoară spirale din bandă de oţel plumbuite. -Tuburile cu manta din policlorură de vinil se utilizează pentru instalaţii electrice până la 50 V şi nu se montează pe 13 . -Tuburile izolante uşor protejate. I.înveliş exterior de protecţie impregnat.

canal cablu perforat 14 .pereţi din lemn sau alte materiale combustibile. Etanşarea tuburilor se realizează prin lipire cu adezivi speciali -tuburi flexibile din PVC. metal si metal + P V C -tub varnesh pentru protectie si inscriptionare conductori Tub copex din PVC sau metalic Canal cablu din PVC pentru instalatii aparente.

3. -Dozele sunt considerate tot accesorii ale instalaţiilor electrice deoarece permit accesul la instalaţie pentru executare legăturilor la conductoarele electrice sau la cabluri. -Diblurile servesc pentru fixarea de elementele de construcţie a scoabelor. presaţi sau turnaţi. trei sau patru conductoare. Pentru protecţia împotriva coroziunii acestea se plumbuiesc sau se lăcuiesc. un bolţ sau un şurub de contact. Fixarea conductorului în papuc se execută prin cositorire. iar al doilea număr-diametrul bornei la care se poate monta -Cleme de legătură sunt executate din cupru sau oţel zincat şi se folosesc pentru legarea conductoarelor între ele. role etc. brăţărilor sau a altor elemente (cârlige. care se introduc în crestătura şurubului şi se strâng cu o piuliţă.5mm la 4 mm. Cleme mobile cu şurub folosite pentru îmbinarea a două. În funcţie de rolul pe care îl îndeplinesc deosebim trei tipuri de doze: 15 . Numerele gravate pe ureche au următoarea semnificaţie: primul număr-secţiunea conductorului. -Inelele şi pipele de protecţie se confecţionează din porţelan şi se utilizează pentru a se proteja izolaţia conductoarelor de marginea tăioasă a mantalelor de tablă.) -Manşoanele de legătură servesc la înădirea tuburilor şi se confecţionează din acelaşi material ca şi tuburile. -Conectorii realizează îmbinarea conductoarelor cu ajutorul şuruburilor de strângere -Scoabele şi brăţările servesc pentru fixarea tuburilor montate aparent. -Coturile servesc la schimbarea direcţiei tuburilor cu 90 grade. Clemele mobile plate servesc la îmbinarea a două sau trei conductoare cu o secţiune de la 2.ACCE S O RII PENTRU INSTAL A Ţ II ELECTRICE -Papucii de cablu sunt accesorii care servesc pentru legarea conductoarelor la o bornă. Peste conductoare de cupru multifilar se execută papuci ştanţaţi.

-doze de derivaţie servesc pentru ramificarea circuitelor electrice. comutatoare. -doze de aparat folosite pentru fixarea aparatelor de conectare (întrerupătoare. material plastic. sau prin turnare şi sunt prevăzute cu găuri pentru introducerea capetelor tuburilor de protecţie sau capetele cablurilor. prize) acestea au o singură gaură în care se introduce tubul. Dozele se execută din tablă. Cleme de conexiuni si papuci pentru cabluri 16 .-doze de trecere se folosesc pentru realizarea circuitelor pe distanţe mari şi au rolul de a uşura introducerea şi tragerea conductoarelor prin tuburi.

care constituie partea fixă. Conductele instalaţiei sunt legate la priză. 17 . deci cu patru poli..APARATE ŞI ECHIPAM E N T E ELECTRICE PENTRU INSTAL A Ţ II INTERIOA R E Prize şi fişe Prizele şi fişele se folosesc pentru conectarea la sursa de de tensiune a consumatorilor mobili (aparate electrocasnice. aparate electro medicale. motoare.-coliere plastic cu autoblocare -presetupe PG -bride suport pentru cabluri Accesorii diverse pentru instalatii electrice 4. unelte acţionate electric şi altele). -trifazate cu trei poli -trifazate cu un singur contact de protecţie. iar legătura electrică a consumatorului mobil la sursa de tensiune se stabileşte prin fişe şi conducte electrice flexibile. lămpi portabile. Prizele şi fişele pot fi după numărul de faze conectate: -monofazate cu doi poli şi contact de protecţie pentru legarea la pământ a instalaţiei. maşini de spălat.

Pentru consumatorii electrocasnici. deci cu două contacte de protecţie.-trifazate cu cinci poli. curenţii nominali nu depăşesc 16 A. Prizele şi fişele pentru instalaţii electrice interioare servesc la conectarea consumatorilor casnici sau pentru conectarea consumatorilor industriali şi se pot monta aparent sau îngropat. pentru consumatorii industriali prizele şi fişele se construiesc pentru curenţi de 25 şi 60 A. prize monofazate prize monofazate cu capac de protectie montaj prize de telefonie 18 .

19 .

Priza Schuko Z – SD 230 cu protectie pentru copii şi bornă împământare Priză Radio-TV Priză dublă ST 20 .

63A. acestea pot fi montate pe tencuială.25I. Întreruptoarele pachet pentru intensităţi nominale mai mari se folosesc pentru circuite de lumină sau drept comutatoare de circuit. cât şi în cel industrial.Întreruptoare Întreruptoarele fac parte din categoria aparatelor de conectare. 100A au placa de bază şi capacul din material termorigid. dar cele pentru curenţi peste 100A sunt prevăzute cu pereţi despărţitori între faze. 63 şi 100A. Întreruptoarele pentru instalaţii de iluminat servesc la închiderea şi deschiderea circuitelor de lumină din încăperi.dar nu întrerup curenţi mai mari de 1. Dintre cele mai utilizate menţionăm: -întreruptoare cu pârghie -întreruptoare pachet -întreruptoare cu came -microîntreruptoare Întreruptoarele cu pârghie realizate în ţara noastră pentru curenţi de 25A. Întreruptoarele cu pârghie nu sunt prevăzute cu cameră de stingere pentru arc electric. iar cele pentru curenţi de 63A şi 100A se realizează pe cadru metalic pentru montare pe panouri. 21 . Ele sunt folosite atât în domeniul casnic. Curenţii nominali sunt de 10. 25. Întreruptoarele pachet se construiesc pentru tensiuni nominale de 380V în curent alternativ şi pentru 220V în curent continuu. 40. După modul de instalare.

Întreruperea curenţilor de scurtcircuit înainte de a fi atins valoarea maximă posibilă reduce în mod simţitor solicitarea instalaţiei. În funcţie de conexiunile pe care le realizează. întreruptoarele pentru instalaţii pot fi: unipolare. Dintre avantajele utilizării siguranţelor enumerăm: construcţia foarte simplă. Siguranţe fuzibile Siguranţele fuzibile sunt cele mai simple aparate de protecţie împotriva scurtcircuitelor. Ele conţin elemente fuzibile(fir sau bandă) care au o secţiune astfel aleasă. eficienţa redusă la protecţia împotriva sarcinilor. bipolare şi tripolare. încât atunci când sunt străbătute de un curent mai mare decât cel nominal.sau îngropat. variaţia în limite largi a timpului de topire. realizând limitarea acestora. se topesc şi întrerup circuitul cu care sunt legate în serie. timpul foarte scurt în care întrerup curenţii de scurtcircuit. Principalele dezavantaje ale siguranţelor fuzibile sunt: întreruperea instalaţiei(la arderea fuzibilului) pe un termen relativ lung. în funcţie de elementul fuzibil. realizând astfel protecţia acestui circuit. 22 .

Cartea electricianului instalator – Editura tehnica 23 .BIBLIOGRAFIE: 1.

2. Manual instalatii electrice – Editura didactica si pedagogica 24 . Instalatii electroenergetice – Editura didactica si pedagogica 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful