P. 1
porekt 5

porekt 5

Views: 5|Likes:
Published by Emilija Jovanova

More info:

Published by: Emilija Jovanova on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2015

pdf

text

original

ИМЕ НА ПРОЕКТОТ : Животни

Тема на проктот - Животни и што тие можат да прават
1.1Потребни средства за успешна
реализација
Хамери, слики, фломастери, цртежи
1.2.Место на реализација Во уилиштето, дома, во интернет кафе
1.!."осител на проектот #ениците од етврто одделение
1.$Методи и те%ники Метод на раз&овор, дискусија , на пишува'е
1.()ел на проектот *уениците во &рупна соработка да изработат
+иден весник со слики од животни, со
правилно напишани зборови соодветни на
сликата и во една едноставна рееница да
напишат по една тона рееница за секое
животно притоа користејки &и јазините
структури, -./0-./123 45676/2 789:;6 26/76,
45676/2 -</28/=<=7 26/76, 2< >6.
1.? Временска рамка 1@ дена
Презентација
#ениците од &рупата избираат еден
уеник да &о презентира
изработеното со тоа што покажува
на %амерот и усно користи рееници
за опис на животните бес да &леда
во напишаните рееници. Хамерот се
изложува во уилницата.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->