Definisi Modifikasi Tingkah laku

Modifikasi tingkah laku adalah satu pendekatan therapeutic (terapi) yang berasaskan kajian saintifik dan kognitif. Tidak terdapat definisi yang muktamad mengenai definisi modifikasi tingkah laku, namun kebanyakan terapis sependapat terdapat beberapa ciri yang perlu ada untuk mendefinisikan konsep ini.

1. Fokus kepada tingkah laku- jangan menggunakan label kepada tingkah laku. Lebih kepada:

Kekurangan tingkah laku- contohnya kurang dari segi interaksi sosial, pembelajaran dan sebagainya. Kelebihan tingkah laku – contohnya suka bergaduh, takut berlebihan dan sebagainya.

1. Penekanan kepada pengaruh pembelajaran dan persekitaran.

Perubahan tingkah laku adalah hasil daripada pengalaman pembelajaran. Terapis tingkah laku memberi fokus kepada proses pembelajaran- bagaimana tingkah laku diperolehi dan bagaimana untuk mengubahnya. Antecedent dan consequence adalah elemen persekitaran. Mengubah antecedent dan consequence boleh mengubah tingkah laku. Terdapat limitasi kepada pendekatan pembelajaran- pemahaman kepada antecedent dan consequence adalah perlu untuk memahami bahawa terdapat beberapa tingkah laku yang sukar diubah disebabkan oleh pengaruh fisiologi ataupun budaya individu.

1. Orentasi saintifik

Terapi tingkah laku menggunakan teknik terapi yang telah diuji menggunakan metod saintifik.

1. Menggunakan metod pragmatik dan aktif untuk menggubah tingkah laku.

Teknik terapi tingkah laku dipilih berdasarkan kepada keberkesanannya dan bukan kepada teori semata-mata. Teknik modifikasi tingkah laku terbahagi kepada 2 jenis yang kadangkala saling bergantungan iaitu:

Metod tingkah laku – berdasarkan kepada pemahaman ke atas pelaziman operan, klasik dan modeling. Metod kognitif – berdasarkan kepada bagaimana pemikiran akan mempengaruhi tingkah laku individu.

classroom conduct 3. Diri sendiri (Pengurusan diri sendiri) a. Keibubapaan dan hubungan ibu bapa dan anak a. improve safety 5. Seting pekerjaan a. Pendidikan a.Perkembangan modifikasi tingkah laku Teori dan kajian:-    John Locke – Tabula rasa Pavlov dan Thorndike – Pelaziman klasik Watson – Father of behaviorism Perkembangan    1950an – diterima oleh masyarakat. . learn behavioral techniques to control own behavior. bed-wetting 2. Aplikasi efektif Modifikasi tingkah laku 1. increase productivity b. 1960an – Journal Of Applied Behavior analysis – bidang ini terima secara formal. Kesihatan dan sukan a. enhanced athletic performance 4. 1970an – berkembang dengan pesat dan telah memasukkan proses kognitif.