carta gan

CARTA GANT PELAKSANAAN KKP SUBJEK BIMBINGAN DAN KAUNSELING EDU 3107 Bulan Bil Aktiviti 1. 2. 3.

Taklimat mengenai kursus Perbincangan mengenai jadual pelaksanaan tugas. Pebincangan mengenai masalah murid-murid di sekolah 4. Perbincangan dan penerangan mengenai konsep bimbingan kaunseling kelompok 5. 6. Perbincangan mengenai kaedah terapi yang sesuai Mengenalpasti masalah murid dan kaunseling yang sesuai 7. Memilih terapi yang sesuai bagi kumpulan murid / / / / M1 / / / M2 M3 M4 Januari

8.

Penyediaan penulisan berkaitan pemilihan terapi,

/

10.aktiviti dan kemahiran asas kaunseling 9. Penulisan mengenai tajuk Penulisan penuh Semakan terakhir dan sedia untuk dihantar / / / . 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful