You are on page 1of 11

Veri Tabanı Tasarım Süreci

Yaşar Tonta
Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
BBY 309: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Bazı slaytlar için kaynak: Ray R. Larson, School of Information Management and Systems, UC Berkeley
http://sims.berkeley.edu/courses/is257/s04
Plan

• Veri tabanı tasarımı


Veri Tabanı Tasarım Süreci

Uygulama 1 Uygulama 2 Uygulama 3 Uygulama 4


Dış Dış Dış Dış
Model Model Model Model
Uygulama 1
Kavramsal
gerekler
Uygulama 2
Kavramsal
gerekler İç
Kavramsal Mantıksal
Uygulama 3
Model Model Model
Kavramsal
gerekler
Uygulama 4
Kavramsal
gerekler
Veri Tabanı Tasarım Aşamaları
• Gerekirlikleri formüle etme ve çözümleme
• Kavramsal tasarım -- Kavramsal Model
• Kurulum tasarımı -- Mantıksal Model
• Fiziksel tasarım --Fiziksel Model
Veri Tabanı Tasarım Süreci
• Gerekirlikleri formüle etme ve çözümleme
– Amaç: Örgüt tarafından kullanılan verileri
belirle ve tanımla
– Sonuçlar: Metadata’nın belirlenmesi, Veri
Sözlüğü, Kavramsal Model– Varlık-İlişki (ER)
diyagramı
Veri Tabanı Tasarım Süreci
• Gerekirlikleri formüle etme ve çözümleme
– Sistem Çözümleme süreci
• Mevcut uygulamalarda kullanılan tüm bilgi
kaynaklarını incele
• Her veri ögesinin özeliklerini belirle
– sayı
– metin
– Tarih/saat
– vs.
• Bu bilgiyi kullanarak gerçekleştirilen görevleri
incele
• Bu bilgiyi kullanarak yaratılam raporları ya da
sonuçları incele
Veri Tabanı Tasarım Süreci
• Kavramsal Model
– Tüm uygulamaların ortak gerekesinimlerini
birleştir
– Hangi Varlıklar ın kullanıldığını kararlaştır
• Varlık: Hakkında bilgi tutulan nesne
– O varlıkların Özellikler i nelerdir?
• Varlığın özellikleri
• Varlığı tekil olarak belirleyen özellik(ler)
– Varlıklar arasındaki İlişkiler nelerdir?
• Varlıklar birbiriyle nasıl etkileşiyor?
Veri Tabanı Tasarım Süreci
• Kavramsal Model
– Her varlık ve ilişkinin VTYS’nin veri modelinde
nasıl temsil edildiği
• Hiyerarşik?
• Ağ?
• İlişkisel?
• Nesne yönelimli?
Veri Tabanı Tasarım Süreci
• Fiziksel (İç) Model
– Dizin kütüğü yapısı seçenekleri
– Veri depolama formatları seçenekleri
– Disk düzeni seçenekleri
Veri Tabanı Tasarım Süreci
• Dış Modeller
– Bütünleşik veri tabanının “kullanıcı bakış
açıları”
– Eski ya da güncelleştirilmiş uygulamaların
yeni veri tabanı tasarımında çalışmasını
sağlama
Kavramsal Model Geliştirme

• Gerekirlik Analizi sırasında keşfedilen bilgileri


bütünleştiren bütüncül veri tabanı bakış açısı
• Kavramsal Modelin ögeleri Varlık-İlişki
Diyagramları (ER Diyagramları) ile temsil
edilir. Varlık İlişki diyagramları ögelerin
anlamlarını ve birbiriyle ilişkilerini belirli bir
veri tabanı sisteminden ya da kurulum
ayrıntılarından bağımsız olarak gösterir