Sekolah Menengah Yu Yuan Pentaksiran Sekolah Rekod Perkembangan Murid Tahun/Tingkatan Mata Pelajaran Nama Murid 2013

/ Tingkatan 2A Bahasa Inggeris Chin Kar Lok

Band

Penyataan Standard B1

Deskriptor B1DL1 B1DB1 B1DT1 B1DT2 B2DL1 B2DB1 B2DT1 B3DLI B3DL2 B3DB1 B3DT1 B4DL1 B4DL2 B4DL3 B4DB1 B4DT1 B5DL1 B5DB1 B5DT1 B6DL1 B6DB1 B6DT1

Evidens B1DL1E1 B1DB1EI B1DT1EI B1DT2E1 B2DL1E1 B2DB1E1 B2DT1E1 B3DLIE1 B3DL2E1 B3DL2E2 B3DB1E1 B3DT1E1 B4DL1E1 B4DL2E1 B4DL3E1 B4DB1E1 B4DB1E2 B4DT1E1 B5DL1E1 B5DB1E1 B5DT1E1 B6DL1E1 B6DB1E1 B6DT1E1

Pencapaian

1

2

B2

3

B3

4

B4

5

B5

6

B6

Tandatangan dan Nama Guru:

……………………………….. (Mak Wing Teng) 20 Jun 2013

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful