You are on page 1of 1

GENERACIONS DELS DRETS HUMANS 1a GENERACI (S. XVI-XVIII) 2a GENERACI (S.XIX-XX) 3a GENERACI (S.

XX-XXI)

Valor bsic: LLIBERTAT

Valor bsic: IGUALTAT

Valor bsic: SOLIDARITAT

Dialctica del reconeixement: Burgesia i Tercer Estat contra la noblesa i el clergam

Dialctica del reconeixement: Classe treballadora contra burgesia (empresariat)

Dialctica del reconeixement: (pasos del nord vs pasos del sud)

Tipus dEstat: De DRET

Tipus dEstat: SOCIAL I DE DRET

Tipus dEstat: SOCIAL DE DRET I SOLIDARI