Lampiran 2 B2D2E1&E2

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (TMK TAHUN 2) BORANG SENARAI SEMAK (DEMONSTRASI)

SK/SJKT/SJKC(______________________)
BAND 2 Nama murid Kelas : Tahu dan Faham

Standard Deskriptor Pentaksiran

: Mengetahui dan memahami tentang penggunaan TMK : B2D2 Memahami fungsi kekunci anak panah, Caps Lock dan Shift.

: Tarikh:_____________

No. 1.

Evidence Standard Prestasi B2D2E1 Menggunakan kekunci anak panah (atas, bawah, kiri dan kanan) dalam perisian aplikasi.

Instrumen Demonstrasi Contoh- Microsoft Word 2003 1. Murid membuka fail dokumen pemproses kata (Microsoft Word) dan menaip teks.

Tanda ( ) jika berjaya

Arahan Rujuk Standard Pembelajaran Tahun 2 (2.2) Teks perlu lebih dua baris.

2. Ubah kursor menggunakan kekunci anak panah mengikut arahan guru a) Anak panah atas b) Anak panah bawah c) Anak panah kiri d) Anak panah kanan

8.

B2D2E2 Menggunakan kekunci Caps Lock dan Shift dalam perisian aplikasi.

Demonstrasi Contoh- Microsoft Word 2003 1. Kekunci Caps Lock Tekan kekunci Caps Lock Contoh: HAIWAN YANG MELOMPAT. 2. Kekunci Shift Tekan kekunci Shift dan ketuk kekunci abjad serentak Contoh: Kuala Lumpur. Pastikan semua perkataan dalam huruf besar

Perkataan nama khas. kuala lumpur

Cop/Tanda tangan Guru ---------------------------------Nama : Tarikh : * Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid.

Lampiran 2 B2D2E1&E2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful