Eines d’intervenció en el Bullying o l’assetjament escolar

L’única manera de combatre el bullying és la cooperació entre tots els agents implicats: familiars,

monitors, amics, mestres...

INTERVENCIÓ La intervenció es concreta en tres línies: • Prevenció • Actuació una vegada detectat el cas • Seguiment .

la competència social. la resolució de conflictes i la mediació a les activitats 1 1 consultar dinàmiques per a la intervenció .PREVENCIÓ • Conèixer el fenomen • Posicionar-se davant d’aquestes formes de maltractament • Contemplar el tractament sistemàtic de l'educació socio-emocional.

establint canals d'informació. buscant la coherència en totes les actuacions i activitats. establint mecanismes de revisió. poques normes consensuades i definides clarament.PREVENCIÓ • Utilitzar un codi disciplinari positiu. Aplicar-lo de manera contundent (sempre i a tothom). • Gestionar democràticament el centre fomentant la participació de totes les persones. consensuant les decisions. .

PREVENCIÓ • Intensificar el control de les zones de risc • Millora de l'ecosistema de l'escola (crear zones d’oci atractives) • Saber detectar situacions de risc • Avaluar la seva naturalesa i magnitud • Dissenyar estratègies d’intervenció en funció del cas .

ACTUACIÓ UNA VEGADA DETECTAT EL CAS Procediment altament estructurat on s’asseguri: • Que s’aturen els actes de maltractament • Que la seguretat de la víctima queda garantida .

ACTUACIÓ UNA VEGADA DETECTAT EL CAS Tot i que… • no hi ha dos casos iguals • en cada situació caldrà vetllar per aspectes i necessitats diverses • els recursos de que disposa cada persona i cada institució són diferents …el procediment global d’intervenció té uns fonaments… .

ACTUACIÓ UNA VEGADA DETECTAT EL CAS FONAMENTS: • L'enfocament no culpabilitzador és bàsic per afrontar qualsevol situació • Cal centrar-se i posar tot l'esforç en la resolució de la situació. en què pot fer o aportar cadascú • Intentar arribar a uns pactes de convivència. .

ACTUACIÓ UNA VEGADA DETECTAT EL CAS FONAMENTS: • Entrevistes individuals: Presumpte agressor/víctima • Acords de col·laboració amb famílies • Share Concern Method Csm d’ Anatol Pikas (Mètode eficaç quan es tracta d’un grup contra una sola persona) Mètode de mediació terapèutica que tracta de reindividualitzar els membres del grup i retornar-los la seva responsabilitat individual. .

. .ACTUACIÓ UNA VEGADA DETECTAT EL CAS FONAMENTS: • Intervenció amb els grups implicats en forma de TUTORIA amb CONSIGNES per..mostrar el rebuig dels adults per aquestes accions. .modificar els rols i patrons de reacció davant les situacions d'intimidació.sensibilitzar els alumnes de la gravetat de la situació. . ..tractar el fenomen en la seva dimensió social.

ACTUACIÓ UNA VEGADA DETECTAT EL CAS CONSIGNES… .

TU HAS FET EL CORRECTE! .

TU POTS CANVIAR LES COSES! .

INTENTA MANTENIR LA CALMA! .

PREGUNTAT COM ET SENTS! .

DEMANA AJUDA! .

.SEGUIMENT Seguiment dels incidents amb registre escrit i enquestes repetides per veure els canvis temporals de les conductes. Verificar que no continua la situació de maltractament.

QUÈ PODEM FER DES DE L’ESPLAI • Donar models positius • Treballar la pau • Parlar-ne constantment amb l’afectat • Escoltar les seves opinions • Recolzar-lo cercant solucions als seus problemes • Tenir present que la primera defensa contra la intimidació és l’autoconfiança .

de participar en activitats de grup Tingueu en compte que la intimidació sovint s'esdevé quan els nens estan junts i no tenen res per fer.QUÈ PODEM FER DES DE L’ESPLAI • Educar en els valors de respecte i tolerància • Definir unes normes clares i consistents • Donar oportunitats de construir amistats. .

.QUÈ PODEM FER DES DE L’ESPLAI • Control dels programes de TV (oferir alternatives) • Engrescar en alguna afició • Parlar sobre com afrontar els problemes Ajudar-lo a tenir respostes adequades en el cas que sigui molestat o intimidat Tornar-s’hi és la pitjor defensa i dóna a l’agressor més motius per reprendre els seus atacs.

la família.QUÈ PODEM FER DES DE L’ESPLAI Implicar-se en la seva educació: Mantenir contactes regulars amb l'escola. etc. . Si teniu dubtes és bo parlar-los amb els responsables de la entitat.

MATERIALS • • • • • Dinàmiques per a la intervenció Crear històries Role-playing (representar situacions) Videos Power points .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful