PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Unitatea de învăţământ: Profesor: Data: Clasa: Disciplina: Unitatea de învăţare: Titlul lecţiei: Timp necesar: G.Ş. ENERGETIC NR.1 – TÂRGU JIU Daniel Murăriţa 25.03.09 a 12-a A Economie aplicată Locul şi rolul firmei pe piaţă/Constituirea resurselor financiare Relaţiile cu băncile, fondurile de investiţii, societăţile de asigurare 45 minute

 1.OBIECTIVE CADRU: - 1.1 dobândirea de noi cunoştinţe prin utilizarea/aplicarea corectă a unor concepte şi instrumente economice. - 1.2 dobândirea unor abilităţi practice în comunicarea cu instituţiile bancare şi nebancare.  2.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: - 2.1 să prezinte caracteristicile finanţării/creditării; - 2.2 să analizeze diferitele tipuri/forme ale creditării şi posibilităţile de interacţionare cu instituţiile de profil; - 2.3 să identifice greşelile frecvente care stau la baza ineficienţei unor credite obţinute şi să conştientizeze existenţa riscurilor sau a situaţilor neprevăzute ce pot genera prejudicii în afacere; - 2.4 să-şi însuşească cunoştinţele de bază care facilitează înlăturarea erorilor în întocmirea documentaţiei specifice actului creditării. - 2.5 să identifice formele relaţiei cu fondurile de investiţii; - 2.6 să conştientizeze avantajele relaţiei cu societăţile de asigurare prin efectele pe care această relaţie le dezvoltă; - 2.7 să utilizeze corect concepte şi instrumente economice.  3.MODALITĂŢI DE REALIZARE: - 3.1 transmiterea unor conţinuturi informaţionale care să permită înţelegerea necesităţii economiei aplicate în activităţile pragmatice şi în sfera socială.  4.OBIECTIVE DERIVATE: - 4.1 Cognitive: o 4.1.1 să definească băncile/creditul; o 4.1.2 să enumere sursele creditării în contextul avantajelor şi dezavantajelor presupuse; o 4.1.3 să enumere etapele procesului de creditare; o 4.1.4 să definească fondul de investiţii o 4.1.4 să definească oferta publică primară; o 4.1.5 să prezinte avantajele şi dezavantajele asocierii cu un fond de investiţii; o 4.1.6 să definească asigurarea o 4.1.7 să enumere efectele asigurării o 4.1.8 să prezinte traseul spre listarea la bursă a firmelor - 4.2 Afectiv-atitudinale:

 5. Editura Humanitas Educaţional.www.ro. Mariana.1 Metode şi procedee didactice: expunerea.2 Mijloace de învăţământ: manual. Olaru. 4.2.Bălan. fişa de testare feedback. Angela. .3 Moduri de instruire: organizare frontală şi individuală  BIBLIOGRAFIE: . explicaţia.2. conversaţia euristică. www.cnvmr.ro.zf. Delia. Manual pentru clasa a XII-a / a XIII-a. videoproiector 5. . 5. Bucureşti. Iatagan.STRATEGIA DIDACTICĂ: 5. Economie aplicată.2 să conştientizeze posibilitatea eşecului şi rolul competitivităţii/ concurenţei în creşterea eficientizării unei afaceri. 2007 . Tesileanu. studiul de caz.o 4.Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Om şi societate.1 să participe activ la desfăşurarea lecţiei prin problematizare şi exemplificare. Elena.

Băncile. DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ A ACTIVITĂŢII DIDACTICE: Prezentare generală. E. ORGANIZAREA CLASEI: consemnarea absenţelor B. FIXAREA CUNOŞTINŢELOR ANTERIOARE prin intermediul evaluării orale C. Societăţile de asigurare. fondurile de investiţii. ÎNCHEIEREA LECŢIEI: lecţia se încheie cu reluarea noţiunilor cuprinse în subiectul predat şi prin stabilirea temei pentru acasă. F. ANUNŢAREA SUBIECTULUI NOU ŞI A OBIECTIVELOR LECŢIEI: scopul noii lecţii vizează însuşirea caracteristicilor necesare. societăţile de asigurare. Fondurile de investiţii. D. specifice interacţionării cu instituţiile de profil ce pot sprijini dezvoltarea unei afaceri: băncile. ASIGURAREA TRANSFERULUI CUNOŞTINŢELOR.SCENARIU DIDACTIC A. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful