You are on page 1of 22

III GODINA Stari reim APRILSKI ISPITNI ROK

I- TERMIN Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO DANA, 06.04.2012. godine u 16,30 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO DANA, 20.04.2012. godine u 17,30 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 14.04.2012. godine u 15,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 28.04.2012. godine u 15,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO DANA, 05.04.2012. godine u 10,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO DANA, 19.04.2012. godine u 10,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO DANA, 02.04.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO DANA, 23.04.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Sead Dedi, Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 03.04.2012. godine u 08,30 /R/ i 17,00 /V/ Prof. dr Sead Dedi, Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 18.04.2012. godine u 08,30 /R/ i 17,00 /V/ PRAVNA MEDICINA termin e biti naknadno oglaen PRAVNA MEDICINA termin e biti naknadno oglaen NJEMAKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen NJEMAKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen Prof. Amira Sadikovi ENGLESKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen Prof. dr Amira Sadikovi ENGLESKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN II- TERMIN I- TERMIN II- TERMIN I- TERMIN

II- TERMIN

III GODINA Stari reim JUNSKO - JULSKI ISPITNI ROK


I- TERMIN Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO DANA, 15.06.2012. godine u 14,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO DANA, 29.06.2012. godine u 14,00 i 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 18.06.2012. godine u 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 09.07.2012. godine u 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO DANA, 08.06.2012. godine u 13,30 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO DANA, 22.06.2012. godine u 13,30 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO DANA, 04.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO DANA, 25.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Sead Dedi, Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 13.06.2012. godine REDOVNI STUDENTI u 09,00 DANA, 12.06.2012. godine VANREDNI STUDENTI u 17,00 Prof. dr Sead Dedi, Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 27.06.2012. godine REDOVNI STUDENTI u 09,00 DANA, 26.06.2012. godine VANREDNI STUDENTI u 17,00 PRAVNA MEDICINA termin e biti naknadno oglaen PRAVNA MEDICINA termin e biti naknadno oglaen NJEMAKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen NJEMAKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen Prof. Amira Sadikovi ENGLESKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN II- TERMIN I- TERMIN II- TERMIN I- TERMIN

II- TERMIN

Prof. Amira Sadikovi ENGLESKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen

III GODINA Stari reim SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK


I- TERMIN Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO DANA, 08.09.2012. godine u 13,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO DANA, 22.09.2012. godine u 13,00 i 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 01.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 15.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO DANA, 13.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO DANA, 27.09.2012. godine u 12,00 i17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO DANA, 03.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO DANA, 17.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Sead Dedi, Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 04.09.2012. godine u 09,00 /R/ i 17,00 /V/ Prof. dr Sead Dedi, Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 18.09.2012. godine u 09,00 /R/ i 17,00 /V/ PRAVNA MEDICINA termin e biti naknadno oglaen PRAVNA MEDICINA termin e biti naknadno oglaen NJEMAKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen NJEMAKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen Prof. Amira Sadikovi ENGLESKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen Prof. Amira Sadikovi ENGLESKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN II- TERMIN I- TERMIN II- TERMIN I- TERMIN

II- TERMIN

III GODINA Stari reim APSOLVENTSKI ISPITNI TERMINI


MART Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO DANA, 23.03.2012. godine u 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO DANA, 18.05.2012. godine u 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 05.03.2012. godine u 17,45 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 14.05.2012. godine u 17,45 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO DANA, 22.03.2012. godine u 13,30 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO DANA, 24.05.2012. godine u 13,30 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO DANA, 19.03.2012. godine u 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO DANA, 21.05.2012. godine u 17,00 Prof. dr Sead Dedi, Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 13.03.2012. godine u 14,00 i 17,00 Prof. dr Sead Dedi, Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 15.05.2012. godine u 14,00 i 17,00 PRAVNA MEDICINA termin e biti naknadno oglaen PRAVNA MEDICINA termin e biti naknadno oglaen NJEMAKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen NJEMAKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen Prof. Amira Sadikovi ENGLESKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen Prof. Amira Sadikovi ENGLESKI JEZIK III termin e biti naknadno oglaen

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART MAJ MART MAJ MART

MAJ

III GODINA STARA BOLONJA APRILSKI ISPITNI ROK


I- TERMIN Prof. dr Borislav Petrovi MEUNARODNO KRIVINO PRAVO DANA, 03.04.2012. godine u 17,00 Prof. dr Borislav Petrovi MEUNARODNO KRIVINO PRAVO DANA, 24.04.2012. godine u 17,00 Prof. dr Nevenko Misita UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE DANA, 11.04.2012. godine u 17,00 Prof. dr Nevenko Misita UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE DANA, 25.04.2012. godine u 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO I DANA, 06.04.2012. godine u 12,30 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO I DANA, 20.04.2012. godine u 15,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO II DANA, 13.04.2012. godine u 15,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO II DANA, 27.04.2012. godine u 15,00 i 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 26.03.2012. godine u 18,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 07.05.2012. godine u 18,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO I DANA, 01.04.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO I DANA, 28.04.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO II DANA, 14.04.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO II DANA, 04.05.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 12.04.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI I VANREDNI 18,00

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 26.04.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI I VANREDNI 18,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri SOCIJALNO PRAVO DANA, 04.04.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI I VANREDNI 18,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri SOCIJALNO PRAVO DANA, 22.04.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI I VANREDNI 12,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Opi dio DANA, 02.04.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Opi dio DANA, 23.04.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Posebni dio DANA, 05.04.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Posebni dio DANA, 19.04.2012. godine u 12,00 i17,00 Doc. dr Devad Drino OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA DANA, 29.03.2012. godine u 17,00 Doc. dr Devad Drino OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA DANA, 29.04.2012. godine u 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli PRAVNA KLINIKA IZ KRIVINOG PROCESNOG PRAVA DANA, 18.04.2012. godine u 10,00 i17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli PRAVNA KLINIKA IZ KRIVINOG PROCESNOG PRAVA DANA, 03.05.2012. godine u 17,00 Doc.dr Nela Bori PRAVNA KLINIKA IZ MEUNARODNOG JAVNOG PRAVA DANA, 07.04.2012. godine u 11,00 Doc.dr Nela Bori PRAVNA KLINIKA IZ MEUNARODNOG JAVNOG PRAVA DANA, 21.04.2012. godine u 11,00 Doc. dr Devad Drino KLASINI PRAVNI TEKSTOVI II DANA, 30.03.2012. godine u 17,00 Doc. dr Devad Drino KLASINI PRAVNI TEKSTOVI II DANA,30.04.2012. godine u 17,00 Prof. dr Abedin Biki PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA DANA,07.04.2012. godine u 12,00

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

Prof. dr Abedin Biki PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA DANA, 21.04.2012. godine u 12,00 Prof. dr Denan onlagi PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITIKA EU DANA, 07.04.2012. godine u 10,00 Prof. dr Denan onlagi PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITIKA EU DANA, 21.04.2012. godine u 10,00

I- TERMIN

II- TERMIN

III GODINA STARA BOLONJA JUNSKO JULSKI ISPITNI TERMINI


I- TERMIN Prof. dr Borislav Petrovi MEUNARODNO KRIVINO PRAVO DANA, 13.06.2012. godine u 17,00 MEUNARODNO KRIVINO PRAVO DANA, 11.07.2012. godine u 17,00 Prof. dr Nevenko Misita UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE DANA, 05.06.2012. godine u 19,00 Prof. dr Nevenko Misita UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE DANA, 03.07.2012. godine u 19,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO I DANA, 22.06.2012. godine u 09,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO I DANA, 06.07.2012. godine u 09,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO II DANA, 15.06.2012. godine u 09,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO II DANA, 29.06.2012. godine u 09,00 i 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 24.06.2012. godine u 12,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 09.07.2012. godine u 16,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO I DANA, 14.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO I DANA, 05.07.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO II DANA, 09.06.2012. godine u 13,30 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO II DANA, 23.06.2012. godine u 13,30 i 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 07.06.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00

II- TERMIN I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 27.06.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri SOCIJALNO PRAVO DANA, 12.06.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri SOCIJALNO PRAVO DANA, 26.06.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Opi dio DANA, 04.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Opi dio DANA, 25.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Posebni dio DANA, 11.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Posebni dio DANA, 02.07.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Devad Drino OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA DANA, 02.06.2012. godine u 11,00 Doc. dr Devad Drino OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA DANA, 30.06.2012. godine u 11,00 Prof. dr Denan onlagi PRIVREDNO PRAVNI SISTEMI I POLITIKA EU DANA,01.06.2012. godine u 17,00 sati Prof. dr Denan onlagi PRIVREDNO PRAVNI SISTEMI I POLITIKA EU DANA, 18.06.2012. godine u 17,00 sati Prof. dr Hajrija Sijeri-oli PRAVNA KLINIKA IZ KRIVINOG PROCESNOG PRAVA DANA, 20.06.2012. godine u 11,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli PRAVNA KLINIKA IZ KRIVINOG PROCESNOG PRAVA DANA, 10.07.2012. godine u 11,00 i 17,00 Doc.dr Nela Bori PRAVNA KLINIKA IZ MEUNARODNOG JAVNOG PRAVA DANA, 01.06.2012. godine u 17,00 Doc.dr Nela Bori PRAVNA KLINIKA IZ MEUNARODNOG JAVNOG PRAVA DANA, 18.06.2012. godine u 17,00

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

Doc. dr Devad Drino KLASINI PRAVNI TEKSTOVI II DANA, 08.06.2012. godine u 17,00 Doc. dr Devad Drino KLASINI PRAVNI TEKSTOVI II DANA,28.06.2012. godine u 17,00 Prof. dr Abedin Biki PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA DANA, 01.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA DANA, 18.06.2012. godine u 12,00 i 17,00

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

III GODINA STARA BOLONJA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK


I- TERMIN Prof. dr Borislav Petrovi MEUNARODNO KRIVINO PRAVO DANA, 05.09.2012. godine u 17,00 Prof. dr Borislav Petrovi MEUNARODNO KRIVINO PRAVO DANA, 18.09.2012. godine u 17,00 Prof. dr Nevenko Misita UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE DANA, 12.09.2012. godine u 19,00 Prof. dr Nevenko Misita UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE DANA, 25.09.2012. godine u 19,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO I DANA, 08.09.2012. godine u 11, 00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO I DANA, 22.09.2012. godine u 11,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO II DANA, 07.09.2012. godine u 15,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO II DANA, 21.09.2012. godine u 09,00 i 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 01.09.2012. godine u 13,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 02.10.2012. godine u 18,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO I DANA, 14.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO I DANA, 28.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO II DANA, 15.09.2012. godine u 13,30 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO II DANA, 29.09.2012. godine u 13,30 i 17,00

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 04.09.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 20.09.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri SOCIJALNO PRAVO DANA, 13.09.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri SOCIJALNO PRAVO DANA, 27.09.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Opi dio DANA, 03.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Opi dio DANA, 17.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Posebni dio DANA, 10.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Posebni dio DANA, 24.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Devad Drino OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA DANA, 02.09.2012. godine u 11,00 Doc. dr Devad Drino OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA DANA, 01.10.2012. godine u 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli PRAVNA KLINIKA IZ KRIVINOG PROCESNOG PRAVA DANA, 30.08.2012. godine u 11,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli PRAVNA KLINIKA IZ KRIVINOG PROCESNOG PRAVA DANA, 19.09.2012. godine u 11,00 i 17,00 Doc.dr Nela Bori PRAVNA KLINIKA IZ MEUNARODNOG JAVNOG PRAVA DANA, 30.08.2012. godine u 17,00 Doc.dr Nela Bori PRAVNA KLINIKA IZ MEUNARODNOG JAVNOG PRAVA DANA, 19.09.2012. godine u 17,00

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

Doc. dr Devad Drino KLASINI PRAVNI TEKSTOVI II DANA, 06.09.2012. godine u 17,00 Doc. dr Devad Drino KLASINI PRAVNI TEKSTOVI II DANA,26.09.2012. godine u 17,00 Prof. dr Abedin Biki PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA DANA, 06.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA DANA, 26.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Denan onlagi PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITIKA EU DANA, 06.09.2012. godine u 17,00 Prof. dr Denan onlagi PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITKA EU DANA, 26.09.2012. godine u 17,00

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

III GODINA STARA BOLONJA APSOLVENTSKI ISPITNI ROK


MART Prof. dr Borislav Petrovi MEUNARODNO KRIVINO PRAVO DANA, 06.03.2012. godine u 17,00 Prof. dr Borislav Petrovi MEUNARODNO KRIVINO PRAVO DANA, 08.05.2012. godine u 17,00 Prof. dr Nevenko Misita UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE DANA, 17.03.2012. godine u 10,00 Prof. dr Nevenko Misita UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE DANA, 19.05.2012. godine u 10,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO I DANA, 16.03.2012. godine u 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO I DANA, 11.05.2012. godine u 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO II DANA, 23.03.2012. godine u 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO II DANA, 18.05.2012. godine u 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 08.032012. godine u 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 14.05.2012. godine u 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO I DANA, 22.03.2012. godine u 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO I DANA, 24.05.2012. godine u 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO II DANA, 12.03.2012. godine u 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO II DANA, 10.05.2012. godine u 17,00

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 13.03.2012. godine u 15,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 15.05.2012. godine u 15,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri SOCIJALNO PRAVO DANA, 14.03.2012. godine u 13,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri SOCIJALNO PRAVO DANA, 16.05.2012. godine u 13,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Opi dio DANA, 19.03.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Opi dio DANA, 21.05.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Posebni dio DANA, 05.03.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Posebni dio DANA, 22.05.2012. godine u 12,00 i17,00 Doc. dr Devad Drino OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA DANA, 30.03.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Devad Drino OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA DANA, 17.05.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli PRAVNA KLINIKA IZ KRIVINOG PROCESNOG PRAVA DANA, 21.03.2012. godine u 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli PRAVNA KLINIKA IZ KRIVINOG PROCESNOG PRAVA DANA, 26.05.2012. godine u 17,00 Doc.dr Nela Bori PRAVNA KLINIKA IZ MEUNARODNOG JAVNOG PRAVA DANA, 07.03.2012. godine u 17,00 Doc.dr Nela Bori PRAVNA KLINIKA IZ MEUNARODNOG JAVNOG PRAVA DANA, 09.05.2012. godine u 17,00 Doc. dr Devad Drino KLASINI PRAVNI TEKSTOVI II DANA, 15.03.2012. godine u 10,00 i 17,00 Doc. dr Devad Drino KLASINI PRAVNI TEKSTOVI II DANA, 31.05.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA DANA,21.03.2012. godine u 12,00 i 17,00

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

MART

MAJ

Prof. dr Abedin Biki PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA DANA, 26.05.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Denan onlagi PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITIKA EU DANA, 09.03.2012. godine u 17,00 Prof. dr Denan onlagi PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITIKA EU DANA, 25.05.2012. godine u 17,00

MART

MAJ

III GODINA NOVA BOLONJA JUNSKO JULSKI ISPITNI ROK


I- TERMIN Prof. dr Borislav Petrovi MEUNARODNO KRIVINO PRAVO DANA, 13.06.2012. godine u 10,00 (R+RS) u 17,00 (V) Prof. dr Borislav Petrovi MEUNARODNO KRIVINO PRAVO DANA, 11.07.2012. godine u 10,00 (R+RS) u 17,00 (V) Prof. dr Nevenko Misita UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE DANA, 05.06.2012. godine u 19,00 Prof. dr Nevenko Misita UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE DANA, 03.07.2012. godine u 19,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO I DANA, 22.06.2012. godine u 09,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO I DANA, 06.07.2012. godine u 09,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO II DANA, 15.06.2012. godine u 09,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO II DANA, 29.06.2012. godine u 09,00 i 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 24.06.2012. godine u 13,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 09.07.2012. godine u 18,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO I DANA, 14.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO I DANA, 05.07.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO II DANA, 09.06.2012. godine u 12,00 i 17,00

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO II DANA, 23.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 07.06.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 27.06.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri SOCIJALNO PRAVO DANA, 12.06.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri SOCIJALNO PRAVO DANA, 26.06.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Opi dio DANA, 04.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Opi dio DANA, 25.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Posebni dio DANA, 11.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Posebni dio DANA, 02.07.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Devad Drino OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA DANA, 02.06.2012. godine u 11,00 Doc. dr Devad Drino OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA DANA, 30.06.2012. godine u 11,00 Prof. dr Denan onlagi PRIVREDNO PRAVNI SISTEMI I POLITIKA EU DANA, 01.06.2012. godine u 17,00 sati Prof. dr Denan onlagi PRIVREDNO PRAVNI SISTEMI I POLITIKA EU DANA, 18.06.2012. godine u 17,00 sati Prof. dr. Jasna Baki - Mufti PRAVNA KLINIKA IZ LJUDSKIH PRAVA DANA, 08.06.2012. godine u 17,00

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

Prof. dr. Jasna Baki - Mufti PRAVNA KLINIKA IZ LJUDSKIH PRAVA DANA, 28.06.2012. godine u 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli PRAVNA KLINIKA IZ KRIVINOG PROCESNOG PRAVA DANA, 20.06.2012. godine u 11,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli PRAVNA KLINIKA IZ KRIVINOG PROCESNOG PRAVA DANA, 10.07.2012. godine u 11,00 i 17,00 Doc. dr Devad Drino KLASINI PRAVNI TEKSTOVI II DANA, 08.06.2012. godine u 11,00 i 17,00 Doc. dr Devad Drino KLASINI PRAVNI TEKSTOVI II DANA,28.06.2012. godine u 11,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA DANA, 01.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA DANA, 18.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri PRAVNA KLINIKA IZ RADNOG PRAVA DANA, 08.06.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri PRAVNA KLINIKA IZ RADNOG PRAVA DANA, 28.06.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr. Abedin Biki PRAVO ZATITE POTROAA DANA, 06.06.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr. Abedin Biki PRAVO ZATITE POTROAA DANA, 21.06.2012. godine u 12,00 i 17,00

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

I- TERMIN

II- TERMIN

III GODINA NOVA BOLONJA SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN


TERMIN Prof. dr Borislav Petrovi MEUNARODNO KRIVINO PRAVO DANA, 05.09.2012. godine u 10,00 (R+RS) u 17,00 (V) Prof. dr Nevenko Misita UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE DANA, 12.09.2012. godine u 19,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO I DANA, 31.08.2012. godine u 09,00 i 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli KRIVINO PROCESNO PRAVO II DANA, 07.09.2012. godine u 09,00 i 17,00 Prof. dr Mehmed Jahi FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO DANA, 29.08.2012. godine u 18,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO I DANA, 14.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Nela Bori MEUNARODNO JAVNO PRAVO II DANA, 15.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri RADNO PRAVO DANA, 04.09.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri SOCIJALNO PRAVO DANA, 27.09.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Opi dio DANA, 03.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki OBLIGACIONO PRAVO Posebni dio DANA, 10.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Doc. dr Devad Drino OSNOVI EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA DANA, 01.10.2012. godine u 17,00

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

Prof. dr. Jasna Baki - Mufti PRAVNA KLINIKA IZ LJUDSKIH PRAVA DANA, 06.09.2012. godine u 17,00 Prof. dr Hajrija Sijeri-oli PRAVNA KLINIKA IZ KRIVINOG PROCESNOG PRAVA DANA, 30.08.2012. godine u 11,00 i 17,00 Doc. dr Devad Drino KLASINI PRAVNI TEKSTOVI II DANA, 06.09.2012. godine u 11,00 i 17,00 Prof. dr Abedin Biki PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA DANA, 06.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Jasminka Gradaevi-Sijeri PRAVNA KLINIKA IZ RADNOG PRAVA DANA, 06.09.2012. godine REDOVNI, REDOVNI SAMOFINANSIRAJUI u 10,00 VANREDNI u 17,00 Prof. dr Abedin Biki PRAVO ZATITE POTROAA DANA, 11.09.2012. godine u 12,00 i 17,00 Prof. dr Denan onlagi PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITIKA EU DANA, 06.09.2012. godine u 17,00

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN

TERMIN