ACŢIUNEA INFORMATIVĂ NICHITA SMOCHINĂ: liderul românilor transnistreni urmărit de Securitate, 1952-1962

Biblioteca Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca

XXII

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

ACŢIUNEA INFORMATIVĂ NICHITA SMOCHINĂ:
liderul românilor transnistreni urmărit de Securitate, 1952-1962 Volum editat de Vadim Guzun

Argonaut Cluj-Napoca, 2013

THE NICHITA SMOCHINĂ INFORMATIVE ACTION: the Leader of the Romanian Transnistrians Investigated by the Securitate. Cluj-Napoca. ”George Barițiu” History Institute. 2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ACŢIUNEA informativă Nichita Smochină: liderul românilor transnistreni urmărit de Securitate : 1952-1962 / editor: Vadim Guzun. – Cluj-Napoca : Argonaut, 2013. – 344 p. ; 21 cm. Bibliogr. Index ISBN 978-973-109-421-2 GUZUN, Vadim 929(Smochină, N.)”1952/1962”(093) 351.746.1(498)”1952/1962” (093)

© Vadim Guzun, 2013
Toate drepturile rezervate. Tipărit în România. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic, sau stocată într-o bază de date fără acordul prealabil, în scris, al editorului. All rights reserved. Printed in Romania. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or any information storage, or retrieval system, without the prior written permission of the editor.

Seria: „Afaceri orientale”, iniţiată și coordonată de Vadim Guzun Volumul 6: Acţiunea informativă Nichita Smochină: liderul românilor transnistreni urmărit de Securitate, 1952-1962 Editor: Vadim Guzun Referenți științifici: CS I dr. Dumitru Suciu, CS I dr. Stelian Mândruţ Coperta şi grafica seriei: Vladimir Moraru

Editura Argonaut, Cluj-Napoca www.editura-argonaut.ro e-mail: editura_argonaut@yahoo.com, tel/fax: 0264/425626

Neobositului apărător al cauzei românilor transnistreni, academicianului Nichita Smochină

„Ori ne comunizăm cu toţii, ori scăpăm definitiv de comunism.” N. Smochină, din nota agentului „Ardeleanu”, 1961

CUPRINS
Notă asupra ediţiei …………………………………………….…...…..…...……… 11 Note on the edition ………………………....…………………….….……………… 15 Abrevieri ……………………………………………………….……….………....………. 17 Mâna lungă a Kremlinului ............................................................ 19 Lista şi rezumatul documentelor ………..……………………...…….…… 45 List and summary of documents .................................................. 55 Documente ………………………………….………...........................…………… 65 Fotografii ......................................................................................... 291 Indice ............................................................................................... 335