STRATEGI, PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN

KONSEP  Rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pendekatan dan kaedah itu dilaksanakan

STRATEGI PENGAJARAN

TUJUAN  Mengajar murid yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza dengan berkesan

STRATEGI

BERPUSATKAN GURU       Guru main peranan Komunikasi sehala Utama objektif pencapaian guru Kepimpinan autokratik Pembelajaran jenis hafalan Kaedah keseluruhan kelas      

BERPUSATKAN MURID Murid main peranan Komunikasi dua hala Utama objektif pencapaian murid Kepimpinan demokratik Pembelajaran bermakna Kaedah kumpulan     

BERPUSATKAN BAHAN Bahan pelajaran main peranan Komunikasi guru-bahan, murid bahan Utama kemahiran menggunakan bahan Pembelajaran bermakna, menarik Kaedah kumpulan kecil

Penerangan Demonstrasi Syarahan Keseluruhan kelas Kumpulan Bercerita

Projek Inkuiri Penemuan Perbincangan Penyoalan Simulasi Main Peranan Kumpulan

Komputer Bahan cetak Modul Buku Teks Carta Graf Slaid

DEFINISI  sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat KAEDAH PENGAJARAN KONSEP  terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu KAEDAH Bercerita. menyelesaikan masalah. perbincangan. projek. main peranan. karang-mengarang dan sebagainya TEKNIK PENGAJARAN KONSEP  suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya TEKNIK Jenis teknik bergantung kepada jenis kaedah yang digunakan. bermain. latih tubi. lakonan. . sumbang saran . Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik tertentu. perbahasan. kuiz. penyoalan DEFINISI  kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik.

DEFINISI  Satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik PENDEKATAN PENGAJARAN  KONSEP haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran. EKLEKTIF  Gabungan pendekatan induktif dan deduktif . Umum kepada khusus Guru menerangkan tentang konsep yang ingin diajar dan memberikan contoh. Guru meminta murid memberikan contoh lain Khusus kepada umum. sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran  PENDEKATAN  KESEPADUAN pelbagai mata pelajaran dan kemahiran dalam kurikulum boleh dihubungkaitkan antara satu sama lain  INDUKTIF   DEDUKTIF   Guru memberi contoh-contoh kepada murid dan murid membina konsep berdasarkan contoh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful