RUJUKAN

Buku Chow Fook Meng . et.al. (2011). Kajian Tindakan Konsep Amalan Dalam Pengajaran. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd. Calvin Reid & Shanon Green. (2007). 100 Ideas For Supporting Pupils with Dyslexsia. New York: Continuum International Publishing Group. Chee, K.M. (2010). Kajian Tindakan:Dari Proses ke Produk. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Jamila K. A. Mohamed. (2005). Pendidikan Khas untuk Kanak-kanak Istimewa. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Levine, M. D. (1987). Developmental variation and learning disorders. Cambridge: Educators Publishing Service, Inc. Mok Soon Sang. (2008). Psikologi Pendidikan dan Pedagogi ; Murid dan Alam Belajar.Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Ministry Education of New Zealand. (2007). Literature Review: An International Perspective on Dyslexia.New Zealand: New Zealand Government Rosinah Edinin. (2011). Penyelidikan Tindakan Kaedah dan Penulisan. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd. Sheila Devaraj & Samsilah Roslan. (2008). Apa itu disleksia?. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Sylvia Moody. (2007). Dyslexsia- Surviving & Succeding at College. New York: Routledge Taylor Group. Tuan Jah Tuan Yusof. (2011). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Thomson M. E. (1984). Developmental Dyslexia: Its Nature, Assessment and Remediation. London : Wiley & Blackwell Chichester. Zainal Kassan & Suhaila Abdullah. (2010). Pendidikan Disleksia. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

31

Pulau Pinang: USM. S.about.au/schoolzone//Maths-&science-Learning-games-Best-teaching-practices-for-left-vsright+4249+316+article. Michelle Barrington.com. Kajian Tindakan :Tahap Penguasaan Kemahiran Manipulatif Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Fakulti Pendidikan.htm Susan Barton. Agdi P.. (n. Diperoleh pada 7 Februari 2013 daripada http://www.d).weebly. (2008). Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah.html Susan Barton.kidspot. Diperoleh pada 12 Januari 2013 daripada http://mypomizi-2m.dys-add. Jurnal Rohaty Mohd Majzubshafie Mohd. Rathore S. Nema R.d).3 – 19.(n.. Diperoleh pada 20 Januari 2013 daripada http://kidsfashion. Symptoms of Dyslexia. 30. Program Membaca Istimewa Zee.Tesis Fauziah Mat. What is Dyslexia?. Jurnal Pendidikan. Journal of Global Pharma Technology.ses.& Mahatma O.html 32 . Implementasi ‘Mutiara Reko’ Dalam Kelas Intervensi 2M (KI2M) Program Pendidikan Khas Intergrasi (PPKI).com/dyslexia. (2010). Keberkesanan Kaedah Multisensori Terhadap KanakKanak Disleksia dari Aspek Masalah Pengecaman dan Kecelaruan serta Aspek Penguasaan Abjad Rajesvary Ramasamy.(n. B.d). Universiti Teknologi Malaysia.. Meor Ibrahim Bin Kamaruddin & Norwahidah Binti Wahab. Masalah Murid Disleksia dalam Kalangan Muridmurid Pemulihan di Sekolah Pulau Pinang. B.com/od/doityourselfstyles/tp/kidstieshoes.d). Best teaching practices for left vs right. Artikel dalam talian Fauziah Mat. (n. Top 6 Tips for Teaching Kids to Tie their Shoes. 18-25. Mangal S. Rathore K.K.. (2008). 2(4).(2007). Nor (2005). (n.my/content/analisis-tugasan Michelle Kouzmine. Diperoleh pada 20 Februari 2013 daripada http://www. An Overview on Dyslexsia and its Treatment. Analisis Tugasan.usm.P. (2010).. Diperoleh pada 15 Februari 2013 daripada http://www.dys-add. Mohd Anuar Abdullah.com/artikel. Diperoleh pada 20 Januari 2013 daripada http://epkhas.html Lee Lay Wah. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. (2010).com/dyslexia.d). Selangor: SMK Jalan Reko.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful