P. 1
Форензична стоматологија---1-1

Форензична стоматологија---1-1

|Views: 14|Likes:
Published by tipharetht
nastavna programa po forenzika
nastavna programa po forenzika

More info:

Published by: tipharetht on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

Студиска програма

Предмет
Број на часови неделно
Број на кредити
Вкупна оптовареност
Одговорен наставник
Учебни цели
Содржина на наставна програма:
Т
е
о
р
е
т
с
к
и

н
а
с
т
а
в
н
и

е
д
и
н
и
ц
и
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
П
р
а
к
т
и
ч
н
и

н
а
с
т
а
в
н
и

е
д
и
н
и
ц
и
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Дополнителна активност:
Литература:
Познавања за дентална идентификација на човечки остатоци, анализа на ДНК од
забно ткиво, квалификација на повреди и кривична одговорност на стоматологот.
Историски развиток и организација на судската медицина во Р. Македонија. Форензична стоматологија.
Судско–медицинска експертиза по стоматолошка документација.
Судско-медицинска експертиза при механички повреди–тврди и остри предмети, од оружје и експлозиви.
Судско - медицинска експертиза при сообраќајни повреди.
Основи на танатологијата (дефиниција и видови на смрт; знаци на смртта, постмортални промени, ексхумација)
Механички асфиксии – странгулации.
Судско-медицинска експертиза на живи лица;Телесни повреди,со акцент на стоматогнатен систем.Критериуми.
Дентална идентификација - начин, припрема, инструменти. Споредба на дентални обележја пре и пост мортем .
ДНК – експертиза на забно ткиво и идентификација на човечки остатоци.
Форензична токсикологија. Примена за целите на форензичната стоматологија.
Вештак. Вештачење во форензичната стоматологија.
Кривична одговорност на стоматологот
Судско - медицинска обдукција. Одредување време и начин на смрт. Пост мортем знаци
Судско - медицинска обдукција при специфични и неспецифични механички повреди
Судско - медицинска експертиза на ненасилна ненадејна смрт
Судско - медицински преглед на живо лице - телесни повреди
Судско - медицински преглед на живо лице - телесни повреди, 2 дел
Судско - медицинска експертиза по документи.
Изолација и анализа на ДНК од забно ткиво
Одредување на пол и раса врз база на дентални и краниофацијални обележја
Наследни и стекнати промени на забите во идентификацијата на човечки остатоци
Анализа на знаци од каснување на човечко тело и идентификација на причинителот
Вештачење на телесни повреди со акцент на повреди на стоматогнатен систем
Анализа на примери за кривична одговорност на стоматологот
Изработка на семинарски труд од областа на форензичната стоматологија
1. Милован Миловановиќ, Судска медицина
2. Brkić H. i sur. Forenzična stomatologija. 1. izd. Zagreb: Školska knjiga 2000
3. Jerolimov V, Brkić H. Vještačenje u stomatologiji. Zagreb: Stomatološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu i Akademija medicinskih znanosti Hrvatske; 2005.
4. Закони, кои се однесуваат на правата и задолженијата на стоматологот
Стоматологија
ФОРЕНЗИЧНА СТОМАТОЛОГИЈА
1+1+1
2
52

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->