1. Postupci identifikacije vozila na tehnickom pregledu 2. Potrebni uslovi za zvanje voditelja 3. Zadaci i obaveze voditelja tehnicke stanice 4.

Sta je ragloskop i njegovi zadaci 5. Klasifikacija postupaka odrzavanja 6. Vrste otkaza 7. Nabroj korozije i ojasni kavitacijsku koroziju (valjda to pise) 8. Vrste specijalistickih dijagnostickih metoda 9. Objasniti oznaku 195/50/15R/91T 10. Velicina kocionih koficijenata za posebne vrste koeficijenata (PA, traktor, autobusi, kamioni, prikolice...) 11. Podsistemi kocionih sistema i vrste trajnih usporivaca 12. Vrste aditiva motornih ulja 13. Definisati 1.dijagnosticke norme 2.dijagnosticke parametre 14. Osnovni simptomi neispravnosti katalizatora i klasifikacija otkaza (razlozi zamjene) 15. Osnovni sistemi vozila na LPG gas

1. Postupci identifikacije vozila na tehnickom pregledu: • • • Upoređivanje broja šasije Upoređivanje broja motora Upoređivanje registarskih tablica fozila sa onima iz dokumenata o vozilu

2. Potrebni uslovi za zvanje voditelja su: • • Da je dipl.ing. saobradaja-cestovni smijer Da je dip.ing. mašinstva- smijer motori I motorna vozila

3. Zadaci i obaveze voditelja tehnicke stanice • • • • • • • Izvjestava nadlezna tijela o neispravnim vozilima Pravi analize obavljenih tehnickih pregleda u toj stanici Vodi brigu o nabavci obrazaca vezanih za tehnicki pregled Prati termine za strucno usavrsavanje I polaganje ispita Kontrolira evidencije koje se vode u toj stanici za tehnicki pregled Brine o terminima baždarenja opreme, kvarovima I opravcima opreme Vrsi druge strucne poslove vezane za tehnicki pregled vozila

4. Sta je ragloskop I njegovi zadaci: Ragloskop je uređaj kojim se provjerava usmjerenost glavnih svjetala na vozilu. Ova provjera omoguduje da u saobradaju očestvuju vozila koja nas ne zasljepljuju dolazedi nam u susret. Regloskop mjeri intenzite svjetala 5. Klasifikacija postupka održavanja • • • • • Nadzor Osnovno odrzavanje Opravke Kontrole Inovacije

6. Vrste otkaza? • • • Djelimicni – potpuni Zavisni – nezavisni Iznenadni – postepeni

7. Vrste korozija I objasni kavitacijsku koroziju: • • • • • Kontaktna Kavitacijska Korozija prskotina Korozija usljed pitinga Strujna korozija

Kavitacija znači šupljina. Kavitacijska korozija je pojava isparavanja vode i stvaranja mjehura vodene pare u supljinama na mehanickim dijelovima vozila. Nastaje u trenutku kada tlak vode postaje jednak ili manji od tlaka zasićenja vodene pare. Kavitacijom se kod hidruličkih strojeva podrazumijeva pojava diskontinuiteta ili „šupljina“ (mjehura pare u vodi) u struji tekućine.

8. Vrste specijalistickih dijagnostickih modela 1. Pojedinacni – grupni 2. Mikro-makro 3. Univerzalni - specijalni

9. Objasniti oznaku 195/50/15R/91T 195 - Širina gume (gazeće površine - protektora) u milimetrima. 50 - Profil gume (serija) - odnos između visine bočnog zida i širine gazeće površine (protektora) izražen u procentima. U ovom slučaju, visina je 50% širine gume. R – Označava radijalnu konstrukciju 15 – Prečnik felge (u inčima – colima) 91- Indeks nosivosti, koji definiše maksimalno opterećenje koje se može pročitati iz tabela nosivosti. U ovom slučaju broj 91 znači da ova guma može izdržati maksimalnih 615kg opterećenja. 91- Indeks nosivosti, koji definiše maksimalno opterećenje koje se može pročitati iz tabela nosivosti. U ovom slučaju broj 91 znači da ova guma može izdržati maksimalnih 615kg opterećenja. 10. Velicina kocionih koeficijenata za posebne kategorije vozila KATEGORIJA VOZILA Bicikli s motorom Motocikli Putnicka vozila Autobusi Teretna vozila Prikljucna vozila Traktori Traktorske prikolice RADNO KOCENJE z > ili = [%] 40 45 50 50 45 45 25 25 POMOCNO KOCENJE z > ili = [%] 20 20 20 20 20 20 15 15

11. Podsistemi kocionog sistema I vrste trajnih usporivaca 1.Podsistemi kocionog sistema: Komanda – Prenosni mehanizam – Kocnica 2.Trajni usporivaci se dijele na: Leptir-motorna kocnica, Motor-kompresor-trajni usporivac, Elektromagnetski trajni usporivaci, Hidrodinamicki trajni usporivaci 12. Vrste aditiva motornih ulja:
Impruveri

Depresori Antioksidanti Inhibitori korozije Disperzanti EP aditivi Antipjenila Multifunkcionalni aditivi 13. Definisati dijagnosticke norme I dijagnosticke parametre? 14. Osnovni simptomi neispravnosti katalizatora I razlozi zamjene su: Simptomi/uzroci: 1. Filter zacepljen – gubitak snage I radnih karakteristika 2. Filter neispravan – nemogucnost recikliranja skodljivih u neskodljive materije 15. Osnovni sistemi vozila na LPG gas

2. Slika uglomjera za mjerenje nagiba prikljucka plina na rezervoar plina 4. Zadatak i pojedini elementi transmisije 6. Koji su osnovni dijelovi baterijskog palenja 7. Kojim elementima odrzavanja terba da se bavii inzenjer 9. Nacrtati sliku suhe frikcione spojnice i oznaciti dijelove 10. Koja je osnovna funkcija potisne ploce i koja resenja se koriste 11. Koji su nacini smanjenja emisije izduvnih gasova 12. Sta je AdBlue

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful