You are on page 1of 5

Nama :

B1D2E1

.
Tingkatan :.
Tarikh :.
B1D2 : Mengenalpasti sel sebagai unit asas hidupan.
B1D2E1 : Menyatakan sel sebagai unit asas hidupan

1. Rajah 1 menunjukkan sebuah tembok yang telah dibina.

Batu bata

Rajah 1
Nyatakan unit asas yang membina tembok dalam Rajah 1 .
..
2. Rajah 2 menunjukkan satu contoh hidupan.
sel

Rajah 2
Nyatakan unit asas yang membentuk hidupan dalam Rajah 2

B1D2E2

..
Nama :.
Tingkatan :.
Tarikh :.
B1D2 : Mengenalpasti sel sebagai unit asas hidupan.
B1D2E2 : Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia.
ARAS TINGGI

Tuliskan 6 contoh sel manusia yang telah anda pelajari.


1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
5._______________________
6._______________________

Tuliskan nama yang sesuai bagi setiap sel manusia berikut:

B1D2E2

Nama :.
Tingkatan :.
Tarikh :.
B1D2 : Mengenalpasti sel sebagai unit asas hidupan.
B1D2E2 : Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia.
ARAS RENDAH
Tuliskan 6 contoh sel manusia yang telah anda pelajari:
1. S__L

OT__T

2. S__L

E_ITE_I_M

3. S__L

T__LA__G

4. S__L

PE__BI__KA__

5. S__L
6. S__L

__AR__F

__AR__H

Padankan gambar sel berikut dengan nama yang sesuai.

M__RA__

SEL SARAF
SEL EPITELIUM
SEL OTOT
SEL DARAH MERAH
SEL TULANG
SEL
PEMBIAKAN(SPER
MA)
SEL
PEMBIAKAN(OVUM
)