RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KAJIAN TEMPATAN

Mata pelajaran

: Kajian Tempatan

Tarikh

: 21 Ogos 2013 (Rabu)

Masa

: 60 minit (7.40 – 8.40 pagi)

Tahun

: 5 Rajin

Bil. Murid

: 41 orang

Unit

: 3. Kesultanan Melayu Melaka

Tajuk

: Peluasan kuasa Melaka

Hasil Pembelajaran

:

Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Menyenaraikan 3 cara peluasan kuasa
2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 negeri jajahan takluk
3. Menyatakan 2 sebab peluasan kuasa secara ringkas
Pengetahuan sedia ada :Murid-murid mengetahui kegemilangan Melaka pada zaman
dahulu

Penerapan Nilai Murni

: Bersyukur, bekerjasama, kepimpinan, toleransi

Unsur-unsur Patriotisme

: Berbangga dengan kewujudan dan kegemilangan

Kesultanan Melayu Melaka

Kemahiran Generik :
Teori Kecerdasan Pelbagai

:

Visual ruang, verbal linguistik, interpersonal,

Kemahiran Belajar

:

Mengumpul maklumat, memproses maklumat

Kemahiran Berfikir

:

Menjana idea

Pembelajaran koperatif

:

Round robin

Guru mengaitkan jawapan KB.Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP): Bil.Kemahiran murid memproses . BSPP Kuantiti 1 Video Empayar Melaka 1 2 Slaid Peluasan Kuasa Melaka 1 3 Peta kosong 1 4 Kad perkataan 9 5 Fail 5 6 Kad arahan 5 7 Lembaran peta minda 5 8 Que card 5 9 Soalan interaktif 1 10 Lembaran kerja 41 Langkah Pengajaran: Prosedur Pelaksanaan Elemen Catatan (Penerapan Pengurusan Nilai Pembelajaran Patriotisme/Sumber Bestari/Kemahiran Pengajaran Generik Pembelajaran TKP – Interpersonal. Sumber: Video visual ruang Empayar Melaka Murni/ /Unsur Set induksi (5 minit) Murid ditunjukkan video Empayar Melaka. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai video yang ditunjukkan.

Tahukah kamu apakah sebab Melaka meluaskan pengaruhnya? 3.dengan tajuk pelajaran maklumat TKP – Visual ruang. Sumber Langkah 1 (15 minit) interpersonal Murid-murid ditunjukkan Peluasan kawasan Slaid Kuasa Melaka jajahan takluk Melaka secara sekali KB imbas. Guru menunjukkan peta kosong di verbal linguistik kad perkataan hadapan kelas. Contoh soalan : koperatif : Round 1. Nilai : Toleransi Murid dipilih secara rawak untuk menandakan kawasan jajahan . : : Mengumpul maklumat Guru mencungkil pengetahuan murid Pembelajaran berkenaan peta. Tahukah caranya kamu bagaimana Melaka meluaskan kuasanya? Guru memberi penerangan tentang cara Melaka meluaskan kuasanya dengan slaid Langkah 2 (10 minit) TKP : Interpersonal. Sumber : Peta kosong. Ada berapakah negeri yang robin menjadi jajahan takluk Melaka? 2.

soalan interaktif interaktif tentang topik.Melaka di atas peta kosong tersebut. Wakil kumpulan diminta untuk menyebut cara-cara peluasan kuasa kepada kelas. kad arahan dan lembaran peta minda Setiap kumpulan diberikan sebuah fail Pembelajaran yang : : Nilai : Kerjasama Round robin kumpulan dikehendaki berbincang tentang cara-cara Melaka meluaskan kuasanya. interpersonal mengandungi arahan dan Koperatif lembaran peta minda. Langkah 3 (15 minit) TKP Murid dibahagikan kepada : Verbal Sumber 5 linguistik. Mereka diminta mengisi cara-cara peluasan kuasa ke dalam peta minda yang diberi. Setiap Fail. . Langkah 4 (10 minit) TKP : Visual ruang Murid dikehendaki menjawab soalan Sumber : Que card. Nilai Seorang wakil kumpulan dikehendaki mengangkat que card yang diberikan : kepimpinan Kerjasama. kumpulan.

Setiap kumpulan yang berjaya menjawab soalan dengan betul akan diberi satu calit pada papan calit. Penutup (5 minit) TKP : Interpersonal Guru merumuskan topik.untuk menjawab soalan. Guru meminta murid Sumber : Lembaran kerja 1 berbangga Unsur patriotisme: dengan kewujudan dan kegemilangan Berbangga dengan Kesultanan Melayu Melaka kewujudan dan kegemilangan Murid diberi Lembaran Kerja 1 sebagai kerja rumah. Wakil kumpulan yang dipilih untuk menjawab soalan hendaklah ke hadapan untuk menjawab. Kesultanan Melayu Melaka Refleksi : ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ .

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Ulasan guru pembimbing: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Ulasan pensyarah pembimbing: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful