1

dar create. Un fel de Moby Dick sau caracatița din 20. scufundării. etc. corabiei. ci minunile au un mesaj mai tainic. animalul acesta marin Leviatanul era un simbol al puterilor necunoscute. Trebuie reținut că acestă fiară are putere numai în mediul ei acvatic! 2 . Nici o minune a Domnului Hristos surprinsă în Evanghelii nu s-a făcut doar de dragul circului. găurile negre din Univers. De aceea în prima parte vom analiza primele 10 versete din capitolul 41 a cărții lui Iov. cum te joci cu o pasăre. îngăduite de Dumnezeu spre smerirea omului. de unde a derivat și denumirea cuvântului drac. Cine este atât de nechibzuit încât să -l întărâte? Cine va îndrăzni să dea piept cu Mine? Cuvântul acesta ebraic care se găsește numai de 5 ori în Biblie. Un Leviatan modern ar fi Triunghiul Bermudelor. care se citesc în duminica a 9-a după Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh. ori să-i legi limba cu o sfoară? Vei putea tu să-i vâri în nas o trestie sau să-i găureşti falca cu cârligul? Îţi va face el multe rugăminţi şi îţi va spune el lucruri drăgălaşe? Ori va face cu tine legământ şi-l vei lua la tine rob pe toată viaţa? Te vei juca tu cu el. Uraganul. motiv pentru care ele devin realitate și în viața noastră. leviatan este tradus în grecește (traducerea grecească a Vechiului Testament) prin drakon. prin prisma observațiilor din Iov și P salmi vom analiza cele câteva versete 22-33 din Evanghelia Sfântului Matei. 1-10: Poţi tu să prinzi leviatanul cu undiţa. versetele 22-33 și ce vrea ea să ne comunice. Apoi. a Balaurului cu multe capete din cartea Apocalipsei. ci din contră aveau frică de mare.00 de leghe sub mare a lui Jules Verne. valurilor. care nu erau nav igatori buni. dragon. va trebui să vedem și alte legături și alte sensuri ale mării. capitolul 14. sau îl vei lega tu ca să-ţi înveseleşti fetele? Pescarii întovărăşiţi vor putea să-l scoată de vânzare şi negustorii să-l vândă cu bucata? Vei putea tu să-i găureşti pielea cu săgeţi şi capul cu cârligul pescăresc? Ridică-ţi numai mâna împotriva lui şi vei pomeni de o asemenea luptă şi nu o vei mai începe niciodată! Iată. Pentru evrei. versetele 25 la 31 din psalmul 103 și în cele din urmă versetele 20 la 31 din psalmul 106. Iov 41. Sfinții Părinți și exegeții Biblici au înțeles că Leviatanul este simbolul diavolului. numai înfăţişarea lui şi te dă la pământ. este o deşertăciune să mai nădăjduieşti în izbândă.Ca să înțelegem sensul acestei întâmplări relatată în Evanghelia Sfântului Matei.

Vol. Dacă toate poartă pecetea lui Hristos înseamnă că ele. care te odihnește. 2005. toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Sf. slujbă numită Vecernie. 25-31: Cât s-au mărit lucrurile Tale. Eftimie Zigabenul. Adică.ziarullumina. Psalmul descrie lumea. Ed. De aceea Sfântul Isihie Sinaitul (sec. înțelese sau neînțele. Acolo corăbiile umblă. este făptură nouă. Pământul și lumea e frumoasă. deschizând Tu mâna Ta. E frumoasă toamna aceasta. lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce.. Doamne . Sfântul Pavel ne spune în I Corinteni 1. dacă este cineva în Hristos. balaurul acesta pe care l-ai zidit. mici și mari. macro sau micro moleculare. 1 2 3 .însă ele ne ucid fiindcă ne uzează prin trecerea lor. cărora nu este număr. ca să se joace (gr. Taina Sfântului Botez care primește pe mulți. Este descrisă o mare lină.ro/theologica/balaurul-jucaus-despre-psalmul-10327 Cuv. Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. dar. Sfântul Pavel zice în II Cor 5.V).largă. Psaltirea în tâlcuirea Sfinților Părinți. trebuie să se înveșnicească.. Dându -le Tu lor. Psalmii sunt poezii liturgice. Nicodim Aghioritul. Cheia de înțelegere a lumii este Iisus Hristos. în care trăiesc tot felul de vietăți. Egumenița. empaizo să fie batjocorit) în ea. Iată o întrebare pentru noi: ce să fac să fiu în Hristos? Cum să fiu în Hristos mai deplin ca să mă înnoiesc mai deplin? Contemplarea trece apoi asupra Mării. lucru care mă face nostalgic! De aceea noi dorim ceva mai mult. toate se vor umple de bunătăţi. înțeles sau încă neînțeles de noi. Anotimpurile cu minunățiile lor. Care pentru noi S-a făcut înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţire şi răscumpărare . 30: Din El. târâtoare. Starea de contemplație continuă și spunem că pământul s -a umplut de zidirea lui Dumnezeu. atunci când acesta încetează activitățile sale care îi captează atenția . În cel mai bun caz poate fi înțeleasă finit de înțelepciunea omului. nu sunt fără rost și nimic nu se întâmplă fără îngăduința și ș tirea lui Dumnezeu. II. minunarea omului ce vine din contemplare. vor aduna. care e largă. cele vechi au trecut. însă eu sunt mai bătrân acum cu o toamnă. acolo se găsesc târâtoare. toate cele create poartă amprenta Fiului lui Dumnezeu. Trimite-vei Duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului (zidirea Ta cea nouă). 2 Vietățile http://www. p. Psalmul 103 este un psalm de laudă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a creat El. de aceea lumea nu are sens și nu poate fi înțeleasă fără Mântuitorul Hristos. care exprimă și ceva mai mult decât un sens material. Iisus Hristos întrupat și nimic din cele făcute. pe care Biserica îl folosește la începutul slujbei de seară. ucigătoare și trecătoare cum sunt.. iată toate s-au făcut noi. frumusețile și tainele ei. în acord cu alți Sfinți Părinți (Vasile cel Mare) înțelege prin Mare. fără Înțelepciunea lui Dumnezeu.Balaurul psalmistului David1 Psalmul 103. fiindcă este . se vor tulbura. 17: Deci. Marea aceasta este mare şi largă. sunteţi voi în Hristos Iisus. ne bucură. Astfel se uită cum decurge lumea de la sine prin purtarea de grijă a Creatorului și exclamă: cu înțelepciunea toate le-ai făcut! Înțelepciunea și Cuvântul lui Dumnezeu este Fiul Său care plăsmuiește lumea după planul Tatălui. vietăţi mici şi mari.. inspirate de Duhul Sfânt. 384.. Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta. ale cărui scrieri se găsesc în Filocalia IV. să se și să ne înnoiască.

.Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului.4. O parte din Apostoli au fost pescari și petreceau mai tot timpul pe corabie.. op. pe lume. Duh care se trimite continuu oricărui om care se botează.. aici în psalmul 103. toate se vor umplea de bunătăți. Cit. care nu pot fi văzute decât cu ochiul minții. în larg. Sf. Sf.. Sfântul Isihie Sinaitul înțelege prin deschiderea mâinii deschiderea brațelor lui Dumnezeu Fiul pentru a se răstigni pe cruce... 6 Patericul Egiptean.3. nici un om nu se poate pune cu puterea Leviatanului. ceruri noi şi pământ nou. ca prin sângele Său lemnul. ca să nu mă lege el pe mine? Răspunsuri avem în Scripturi și scrierile filocalice ale Părinților Sfinți. Eftimie Zigabenul. 385. Sf.. Cuv. Nu fără rost Domnul îi alege pe ei ca Apostoli! Lucrul acesta a fost profețit cu câteva sute de ani de a se întâmpla. Fericitul Augustin. să se înnoiască cum spune și Sfântul Petru în II Petru 3. Eftimie Zigabenul. Cu alte cuvinte Diavolul este un tolerat și este supus de Hristos nouă. Martirii din toate timpurile sunt cei care l-au batjocorit pe diavol refuzând toată oferta lui. prin învățătura căreia vâslim prin această mare a vieții. Trebuie să ne aducem aminte că pe toate Dumnezeu le ține cu voia Sa. dar care unii se târăsc. în care locuieşte dreptatea. fiind prins. 384-386. nu se gândesc la suflet. Contemplația psalmistului se rică puțin de la vederea celor create la cele viitoare. episcop al Alexandriei. sunt creștinii cu diverse fapte și virtuți. adică se dedică doar grijilor și plăcerilor acestei lumi.. dar întorcându-Ți fața Ta se vor tulbura. prin contrast balaurul este zidit/îngăduit de Dumnezeu ca să se joace. Trimiterea Duhului se referă la Cincizecime.29 . Vezi în Cuv. cu puterea întunericului. mai abstracte deși sunt creștini și sunt chemați să facă aceste exerciții de . Sfântul Antonie cel Mare spune . 6 Realitatea arată cumva că de cele mai multe ori noi cădem în ispitele și cursele lui! Rămâne de reflectat pentru fiecare: cum pot să prind eu pe diavol și să îl . p.. care trăiesc în acestă lume mântuită de Hristos. De cine să fie batjocorit? În primul rând a fost batjocorit de Hristos.. Atanasie cel Mare.5 Dacă în cartea lui Iov Dumnezeu ne spune că nici un marinar. care se Împărtășeaște.13: Dar noi aşteptăm.moarte și înviere. adică lumea. care nu cade în cursele lui și care cu Hristos are putere de a -l lega Mt 12. Reîntregirea. Marea este simbol al vieții noastre... mai multe sau mau puține. IBMBOR. care se binecuvintează. dacă nu va lega întâi pe cel tare şi pe urmă să-i prade casa?. Cit. adică diverșii pești. la pescuit. diavolul.19: Iată. 4 Vedem că nu este întâmplător faptul că psalmul începe să semene cu evenimentul din Evanghelie. Corăbiile din acest psalm sunt înțelese de Sfântul Chiril. Nicodim Aghioritul. prin vărsarea sângelui Lui. şi nimic nu vă va vătăma. la Limanul Tau cel lin alergând. putând astfel să îl pescuim.din mare sunt oamenii botezați. după cum spune și o veche rugăciune de la înmormântare: . Chiril al Alexandiei. p. IV) ca fiind Biserica.prin undița Întrupării. De remarcat că în această mare a vieții se află și balaurul. Alba-Iulia 2004. Sf. Vietățile mici și mari. Prin ispitele lui ne mântuim. care se roagă. ne create. adică Leviatanul-drakonul. Ed. Sfântul Ioan Gură de Aur.. Atfel ochii minții psalmistului spu n că numai descuzând Tu mâna Ta. Astfel înnoirea pământului se face veșnică numai prin răstignirea Mântuitorului... Deschiderea mâinii este simbol al dăruirii dumnezeiești. Egipt (sec...leg ca pe o pasăre. Vasile cel Mare. căci dacă își întoarce fața toate se tulbură Molitfelnic. op. sau mai corect tradus că sa fie batjocorit în acestă mare a noastră. prin primirea sângelui și a Duhului Sfânt. v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii.Marea vieții văzându -o înălțându -se de viforul ispitelor. Nicodim Aghioritul. 3 4 4 . 187. 5 Cf. Ed. Slujba de înmormântare a mirenilor. să se curățească... cu care nici un om nu putea prinde pe Leviatan (Iov 41). Lc 10.. Avva Antonie cel Mare. Apoi acest diavol înfricoșător a fost și este batjocorit de orice creștin bun. şi peste toată puterea vrăjmaşului.Cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască lucrurile. Este marea vieții noastre creștine. la veșnicie sau taine mai înalte.. p . potrivit făgăduinţelor Lui. cum spune o rugăciune liturgică . p. București 1998.ridică ispita și nu se mai mântuiește nimeni. crucii uscat și mizerabil. că va fi înfrânt. preferând viața fericit veșnică în defavoarea vieții trecătoare de aici.

pentru minunile Lui. de furtuni înfricoșătoare pe mare. Cine este Cuvântul pe care îl trimite Dumnezeu ca să vindece și să izbăvească pe om din stricăciune? Este Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Alte valuri ale mării... Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit. Cei ce se coboară la mare în corăbii. de corăbii. aceleași limanuri Ps 1067. că s-au liniştit valurile şi Domnul i-a povăţuit pe ei la limanul voirii Lui.. ca aprinsul unei lumânări și atât sunt jertfa pe care să o aducem lui Dumnezeu ci conștientizarea și mulțumirea din inimă pentru mântuire și înnoire... Cine lipsește din adunarea din Biserică se lipsește de înnoire! Nu ritualurile . cei ce-şi fac lucrarea lor în ape multe. La fel pățim și noi. dacă ne lăsăm vindecați și pătrunși zilnic de El.. atunci nu avem cum să nu ne adunăm și să formăm biserici în care să îi aducem jertfă de lăudă pentru scăparea adusă. Cine are o relație vie și personală cu Hristos nu are cum să lipsească din adunarea liturgică. Cine nu simte să vină la Biserică. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui. Se tulburau şi se clătinau ca un om beat şi toată priceperea lor a pierit. în Spovedanie. Aceia au văzut lucrurile Domnului şi minunile Lui întru adânc. rămânem neînnoiți și tulburați și o luăm razna dacă nu avem dispoziția și disponibilitatea jertfelnică să îl primim pe Duhul Sfânt și pe Hristos prin Duhul Său în Sfânta Ămpărtășanie. Și se Psalm profetic despre slobozirea iudeilor care prefigura mântuirea adusă la toată lumea prin întruparea lui Hristos. Se urcau până la ceruri şi se coborau până în adâncuri. este stricăciune! Poți fi bine fără Dumnezeu. frici și deznădejde.și o iau razna. fără o viață religioasă în Hristos. iar sufletul lor întru primejdii încremenea.minunile Lui. pe care le-a făcut fiilor oamenilor! Şi să-I jertfească Lui jertfă de laudă şi să vestească lucrurile Lui. în rugăciune și milă trupească cu aproapele . Logosul -Cuvântul lui Dumnezeu! Fără Iisus Hristos omul și lumea se află în stricăciune. 20-31: Trimis-a cuvântul Său şi i-a vindecat pe ei şi i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. valuri imense. 5 7 . însă nu poți depăși pragul stricăciunii.Doamne mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. ci pentru realizările sale personale . Dacă conștientizăm acest adevăr și ne lăsăm mântuiți de Hristos. și fiind în acestă stare nu poate mulțumi Creatorului și Mântuitorului pentru . Şi s -au veselit ei.. în bucurie. se minte că nu e așa de rău. Şi i-a poruncit furtunii şi s-a liniştit şi au tăcut valurile mării. Tu te simți înnoit? După ce vorbește despre mântuirea prin Întruparea lui Hristos psalmul continuă apoi să vorbească de marinari. El a zis şi s-a pornit vânt furtunos şi s-au înălţat valurile mării. să se ospăteze din Sfintele Taine nu își recunoaște starea de stricăciune..

iar acest liman sunt Sfintele Scripturi și Sfintele Taine.dar un normal de care nu ești mulțumit.. să arunci din vas tot ce împovărează. Cui nu îi place pacea.. binecuvântarea și îndestularea ce vin de la Dumnezeu? Nu-i așa că măcar odată am simțit parcă să nu se mai 6 . a curviei) este.Cui nu îi place să stea lângă un așa Om. Deodată furtuna se liniștește... Vedeți. adică să te lepezi de ce crezi tu că e bun și mântuitor. vântul și valurile dispar. care revine la normal. însă fiind o stare nenaturală. și o secreție hormonală a creierului (de exemplu secreția de prostaglandin sau adrenalină) și neuronii par să comunice perfect și .. Și cauți ceva care să îți secrete și mai mulți hormoni și tot așa până la sinucidere.. să strigi spre Domnul: . din 5 pâini și doi pești a săturat aproximativ 5000 de oameni. În chip tainic a săvârșit taina sfintei Liturghii. adică ispitele și Domnul vine la cârma corabiei noastre și ne duce la limanul voii Lui. Sfântul Vasile cel Mare spune că minunile pe care le văd în adânc Apostolii sau propovăduitorii sunt exact salvarea naufragiaților. Dacă se întâmplă ca Domnul să nu apară așa magic este fie că ne încearcă ca să ne călească fie noi nu vrem nici în ruptul capului să mergem la limanul Lui. frângând și distribuind. care în fața puterii Leviatanului și a viforului de vânturi (sugestiile și ispitele diavolești) este nepricepere și 2. Patimile. Domnul a săvârșit minunea înmulțirii pâinilor prin mâinile apostolilor. binecuvântând. corăbiile devin bisericile înființate de Apostoli și urmașii lor. Vasele.. unde inițial vroiam noi să ajungem cu încărcătura din corabie. o patimă (a mâniei..se simt bine. care se citesc și se săvârșesc în Biserică. ci la limanul voii Lui. Însuși Domnul la pescuirea minunată îi trimite să pescuiască mai la adânc iar după înmulțirea pâinii îi trimite pe corabie ca să fie zguduiți de furtună. mulțumind..din plăcere și pentru plăcere...referă aici și la cei curățați și vindecați de care se vorbește mai sus care își fac lucrarea în marea acestei vieți! Acești marinarii sunt Apostolii care au fost pescari și au devenit vestitori ai mântuirii. deci lucrarea lor a devenit cea a vestirii Evangheliei Fiului lui Dumnezeu în marea cea sărată a acestei vieți. În asemenea furtuni din care nu poți ieși singur. să te lepezi de toată priceperea/cunoștința și învățătura ta.. Cu puțin înainte. Cei care se îndeletnicesc cu propovăduirea Cuvântului Domnului văd cum se schimbă în chip minunat viețile lor sau a unor oameni care păreau de nimic. ca să nu înnebunim se retrage toată secreția și atunci intri în depresie/tristețe/apatie prin scădere a bruscă a secreției hormonale. Și atunci ce bun să ne salveze din naufragiul mării ca să murim la limanul nostru? O cheltuială inutilă de resurse! ș i îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui. nu limanul voii noastre. în fața cărora priceperea umană moare (ca în fața Leviatanului din Iov 42) trebuie să faci două lucruri: 1. în primă fază te ridică asemenea valurilor mării și când crezi că ți-e cel mai bine te coboară și te izbesc în adâncul depresiei! Neuronal vorbind. care nu erau decât sortiți pieirii și deznădejdii.Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă!. printre altele.. care și-au încărcat vasele lor cu prea multe bunuri și cand a venit furtuna i-a scufundat în adâncul cel fără fund.

căci vântul era împotrivă Acum deja ne apropiem de cele 3 texte analizate mai sus și începem să vedem asemănările: marea. știm direcția dar nu putem! Permanent ceva ne stă împotrivă: familia. Fac eu aceasta în țara străină în care mă aflu? Spun și altora voia Domnului. la inițiativa Tatălui cele văzute și nevăzute (lumea îngerească).. singuri. Nu-i așa că nu e ușor să fii slujitorul Domnului permanent. de liniștire. din psalmul 106. în mediul lor de viață. netransformarea inimii.9 Nu la fel face și cu noi oare? Viforul de vânt. acasă? Spun și altora despre ce s -a citit la Biserică? Împart cu alții Evanghelia Dreptății? -a suit în munte. să îi trezească din amorțire. a petrecerii în sfințenie! Știm ce avem de făcut. să intre în corabie și să plece pe malul celălalt. să avem momentele noastre de însingurare.. Fără Duhul Lui toate se tulbură. la serviciu. Domnul îi forțează pe ucenici. De ce? Învârtoșarea. soțul. deoarece inima lor era învârtoşată (v. sau neconformă cu voia noastră (moartea cuiva drag sau a noastră)? ar corabia era acum la multe stadii departe de pământ.calea venirii Sale. vuietul/furtuna care toate erau împotriva direcției. și prin ei .8 Hristos a rămas singur în munte anunțând Patimile Sale care urmau să vie. ca să pregătim . prietenii. programul de viață. ucenicii s-au înspăimântat. soția. 7 . Ibidem. Nu tot așa face Hristos cu noi? După Liturghie sau slujbă. a venit la ei Iisus. Omilii la Matei. Întrebare pentru noi: ne mai rugăm noi lui Dumnezeu atunci când nu ni se face voia noastră? Ne rugăm și când lucrurile nu se așează în viață așa cum neam dori noi? Ne-am mai ruga dacă am fi bolnavi ca să slăvim pe Dumnezeu pentru boală sau orice altă întâmplare . EIMBOR. De ce se tulbură marea? Sfântul Evanghelist Marcu. a nepriceperii. După ce stăm în familie.. Să spunem și altora despre bucuriile și pacea noastră din biserică și binecuvântările vieții creștine. 578.. Ca om simțea frica! Și totuși Hristos se roagă Tatălui chiar și când nu i se face voia. a stratului încă trupesc de gândire și simțire care îi făcea să nu înțeleagă mare lucru.. grijile. p. umblând pe mare. în călătorii în alte țări străine. Probabil erau învârtoșați fiindcă au primit și au privit totul gratis și încă nu au apucat să muncească ei cu efortul/martirajul lor această minune de a fi cu Dumnezeu. 8 9 Sfântul Ioan Gură de Aur. Măcar să ne smerească această neputință de a ajunge la limanul pe care Dumnezeu îl vrea pentru noi! ar la a patra strajă din noapte. Știm că în grădina Ghetsemani se roagă ca Tatăl să îndepărteze moartea pe cruce de la El. copii. Ispita furtunii vine asupra apostolilor datorită neprezenței Duhului în ei. îl binevestesc pe Hristos la școală. Domnul îngăduie furtuna ca să îi trezească la realitate. a limanului-destinației corabiei. societate. București 1994. fiind învăluită de valuri. zicând că e nălucă şi de frică au strigat. Ed. PSB 23. valurile. deși știi că voia ta nu te conduce nicăieri? Se întâmplă ca după ce ne -am împărtășit de Sfintele Taine.52). contrar voii lor. p. cu prietenii. Am văzut la psalmul 103 că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu Fiul care a creat. 579. chiar dacă ne -am simțit în pace și în siguranță ne trimite în lume înaintea Lui. a ființei noastre. din lâncezeală. după rugăciune să cădem în niște ispite cumplite. Văzându -L umblând pe mare.nefericită. permanent să faci voia Lui și nu voia ta. povestind și el întâmplarea în capitolul 6 mai adaogă următorul detaliu: Căci nu pricepuseră nimic de la minunea pâinilor. sunt sugestiile diavolului care permanent ne va fi potrivnic și se va lupta împotriva ajungerii noastre la limanul voirii Domnului. cântarea? Teoretic ar trebui să fie de fiecare dată așa. nepregătirea noastră de marile daruri. ca să Se roage singur Aici ne învață Domnul Hristos cum să ne rugăm. Duhul lui Dumnezeu lipsea din inima Apostolilor proaspăt împărtășiți d in cauza învârtoșării.termine slujba. lenea.

pentru ce te-ai îndoit? H. Adică cu o frică mai mare te scapă de altă frică obsesivă de care nu reușești să treci singur.nălucii. Prima strajă a fost perioada Legii lui Moise. acestea sunt adevăruri. ar Petru. Și El vine. eds. Ancient Christian Commentary on Scripture. l-a apucat şi a zis: Puţin credinciosule.. a strigat. a mers pe apă şi a venit către Iisus.. Nu mai au ce face situației și strigă după alt ajutor. a zis: Doamne. 1941. 9a:457–58 apud. Așa învățăm să primim ispitele și înțelegem că ne sunt de folos și dacă trecem una să fim gată să o primim pe următoarea. a doua profeții și a treia a Întrupării lui Hristos până la înălțarea la Cer. nu vă temeţi! Ce spunea psalmul 106? Că atunci când realizăm că nu avem nici o putere și priceperea noastră. adică creștem duhovnicește. Oden.. mergem mai departe. adică înspre dimineață. Psihologii behavioriști în tratarea fobiilor folosesc o tehnică numită terapie implozivă pentru desensibilizarea răspunsurilor fobice. Downers Grove.14. Tractate Mateo. coborându-se din corabie. Daniélou et al. Illinois. Belgium: Brepols. curajoși). op. Ibid.. Thomas C. în întuneric. pe care trebuia să îl trecă în câteva ore și eu s-au chinuit toată noaptea. răspunzând. Nu tocmai plăcut! Scriitori bisericești din primele secole. Dacă le rezistăm .Această venire la la patra strajă. Sources chrétiennes. 13 Ieșire 3. să ne întărească și să ne facă să ne dorim cu adevărat desăvârșirea. dacă eşti Tu. după o noapte întreagă de furtună. Corabia-Biserica se află pe marea învolburată a acestei vieți. precum Hilarion de Poitiers10 (315-367) și Cromatius11 (400) spun că în chip duhovnicesc a patra strajă este a doua și înfricoșătoarea venire. 12 Thomas C. haia așer ahei ‫היֶ֑ה‬ ְ‫א‬ ֶֽ ‫שר‬ ֶׁ֣ ‫א‬ ֲ ‫היֶ֖ה‬ ְ‫א‬ ֶֽ Este vorba despre numele minunat al lui Dumnezeu care I se descoperă lui Moise după ce acesta vede rugul aprins în deșert. zicând: Doamne. de Lubac. s-a temut şi. 1953. El i-a zis: Vino. îi face să u ite de furtună și să se aseamene cu aceia din psalmul 106. începând să se scufunde. Atunci va veni Domnul întru slavă și înfricoșătoare vedere va fi pentru mulți. Turnhout.14 Aceasta este definiția lui Dumnezeu! Iată ce minune vedem. 11 Corpus Christianorum. nu pot nimic fară Tine!. în ispite strigăm . Manlio Simonetti (Eds. Iar Petru. Mateo 14.Doamne sunt nimic. ducându-i parcă dintr-o primejdie în alta. întinzând îndată mâna. Strigă fiindcă priceperea lor a încetat. Ed. nu numai ghiftuirea de darurile Lui. Matthew 14-28.cine vine? Alcoolicii care se recuperează prin cei 12 pași spirituali știu cel mai bine acest adevăr. . aproape de naufragiu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că . dacă lepădându-ne de priceperea noastră. Oden. Dar văzând vântul. dacă ne biruiesc chemăm pe Domnul și ne smerim. fiindcă Dumnezeu a încercat și pe Iov la fel și pe Iacov și pe Avraam..). 14 14 Ieșire capitolul 3 10 8 . Îi lasă pe Apostoli și ne lasă și pe noi în ispite ca să ne călească. care sunt Cel ce sunt!13 ἐγώ εἰμι –ego imi . porunceşte să vin la Tine pe apă.). ar El le-a vorbit îndată. InterVarsity Press.26. când nu mai este nici o nădejde de scăpare. Series Latina. că singuri nu pot nimic! Deci cine apare? Eu. scapă-mă! Iar Iisus. cit. chapter 14. Paris: Editions du Cerf. Cel ce Este și Cel ce poate fiindcă este! Atunci îndrăznești! Sfântului Antonie Dumnezeu i se descoperă numai după ce îndură cele mai cumplite ispite.. 12 Strigătul de frică al apostolilor la vederea . zicându-le: Îndrăzniţi (fiți încrezători. 258:28 apud.. nu este întâmplătoare..încercările. că ei nu mai pot face nimic cu priceperea lor. credincioși sau mai puțin credincioși și/sau necredincioși. Apostolii traversau de fapt un lac mai mare. adică încrederea în noi înșine moare și strigăm că nu putem singuri fără Dumnezeu. Eu sunt. Manlio Simonetti (Eds.. J.

Cad fiindcă au crezut că deja au ajuns la El. ducem viață curată și deodată avem dubii că . spunea că viața duhovnicească este să mergi pe zăpadă și să nu lași urme. În Vechiul Testament proorocul Ilie trece prin atâtea încercări și este încurcat tocmai de Izabela. viața de înaintare spre Hristos este supranaturală și riscantă! Ea se face numai cu Hristos aproape... mergem pe cale Domnului. construiește un popor.Chiar și așa. dacă noi o cerem și numai cu un povățuitor de porunca căruia să ascultăm. zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.. la chemarea Sa. Dacă te cheamă. Un părinte grec. s-a potolit vântul. facem milostenie. antrenament și căderi și din nou încercări.. suportăm batjocora. Iar cei din corabie I s-au închinat. Așa și Petru. trece peste o ispită mare. trece de valuri. Care liman? Cel la care a poruncit Domnul Apostolilor să meargă după ce a înmulțit pâinile . când tot ce aveau era darul lui Dumnezeu. Ieromonah Avraam 9 . când conștientizăm că ne scufundăm să strigăm. ca în psalmul 106.. adică în conștiință. Au crezut că sunt ceva sau cineva.ESTE. înainte de a-i pune în barcă.. E nevoie de mult echilibru. în uitări. postim. Am pus în text o icoană cu Scara Sfântului Ioan Scărarul.Scurt spus. face lucruri grozave. Adică de ispitele subtile ale satanei care aduc îndoială. ce înfățișează călugări/creștini care urcă spre desăvârșire/mantuire și unii cad de la Hristos chiar înainte de a -L ajunge. e aproape de Hristos și deodată se sprie de vifor. în dubii. Ea se face numai la porunca lui Hristos. Sfântul Grigorie Teologul spune că viața duhovnicească est e ca mersul pe sârmă. Potolindu-se vântul cu Hristos corabia a putut merge neîmpiedicată spre liman.. face lucruri mari și se împiedică de cele mici. dar se împiedică de goliciunea Berșebei. spune sfântul Ioan Gură de Aur. Așa e omul. Marcu Manolis. De aceea și Hristos îl întreabă de ce s -a îndoit. că nu au mai vrut să urce sau să se smerească. să conștientizeze că au nevoie de Dumnezeu în aceeași măsură cu cei de pe treptele inferioare . de vânturi. La fel David.o fi nu o fi. să ne smerim înaintea Domnului ca să vină! Chiar dacă am avut viață înaltă și suntem foarte avansați. dacă ne clătinăm să ne smerim că priceperea noastră e nimic! i suindu-se ei în corabie. limanul voii Sale. Noi. în câmpul nostru perceptiv. nu poți să urci spre El dacă nu îl afli împlinind poruncile Lui și cercetându-i voia în Scripturi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful