JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

1. 2. 3. 4.

PISMP 6RBT3 DAINI B JINAIS MOHD HAFIZI B ZAKARIA AQILAH BT MOHD NADZIR SULIANA SANDHU BT TARMIZI

KUMPULAN 3

DEFINISI -JSU- Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. . Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif.Kandungan ujian tentang topiktopik pelajaran. kertas kursus dan lain-lain. esei. amali.

2 3 4 5 . • Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. • Memberikan panduan untuk membentuk format ujian.KEPENTINGAN JSU 1 • Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. • Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. • Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.

CONTOH JSU BM .

LANGKAH PEMBINAAN JSU .

• Kandungan sukatan pelajaran • skop pengajaran bagi sesuatu tajuk • pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk • kepentingan bandingan di antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain • kompleksiti sesuatu tajuk • masa pengajaran yang diperuntukkan bagi sesuatu tajuk.Langkah 1 • Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji. .

a.Langkah 2 • Tentukan soalan-soalan yang akan dibina itu. Soalan objektif (30 soalan) b. c. Jumlah soalan bagi setiap topik dikira : Jumlah masa X Jumlah soalan = Jumlah Masa Keseluruhan . 1 markah bagi 1 item.

Langkah 3 • Tentukan model aras kesukaran item. Kognitif DOMAIN TAKSONOMI BLOOM Afektif Psikomotor .

• Domain kognitif (Aras daripada mudah kepada aras sukar) 7. Sintesis 4. Pengetahuan . Kefahaman 1. Penilaian 5. Aplikasi 2. Reka cipta 6. Analisis 3.

Langkah 4 • Apakah jenis ujian yang akan diuji? · Ujian objektif · Ujian struktur Ujian esei .

cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental 15 15 40 x 32 12 20 20 40 x 32 16 Jumlah 40 32 . Sejarah. alat artikulasi. BM sebelum merdeka dan selepas merdeka 1.Contoh Pengiraan Bilangan Soalan Mengikut Topik Jadual 3 : Bilangan soalan mengikut topik Bil 1.1 Bidang/Topik/Topik Kecil Sejarah Perkembangan Bahasa melayu •Asal usul BM. Linguistik Diskriptif Fonologi    Definisi.3 Definisi.2 Linguistik BM 5 Masa Belajar Anggaran Jumlah Item Jumlah Item 5 40 x 32 4  Pengenalan linguistik 1.

soalan (soalan mudah – soalan sukar). esei). .Langkah 5 Tentukan bilangan soalan bagi Penentuan aras kesukaran setiap komponen (objektif. Pemarkahan. struktur.

· Tahun.Langkah 6 · Menyatakan mata pelajaran. . · Susunan nombor soalan mengikut tajuk.

TERIMA KASIH!!  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful