Conjugarea verbului

In limba latina exista patru conjugari, mostenite si in limba romana. Pentru a putea conjuga un verb la toate modurile si timpurile, este necesar sa cunoastem formele principale (de baza) ale acestuia, care sunt date in dictionar.

Voco, -are,- avi, -atum = conj. I ; a chema Suadeo, -ëre, -asi, -asum = conj. II; a sfatui Mitto, -ere, -si, -ssum = conj. III consonantica; a trimite Fugio, -ere, -gi, -itum = conj. III vocalica; a fugi Audio, -ire, -ivi, -itum = conj. IV; a auzi
Ce inseamna, de fapt, fiecare din cele 4 forme?

Conj I

Indicativ Infinitiv prezent prezent, pers I sg Voco (eu chem) Vocare (a chema)

II III cons III voc IV

Indicativ perfect, Supin pers I sg Vocavi (eu am vocatum chemat) (pentru a chema, ca sa cheme) Suadeo (eu Suadēre (a sfatui) Suasi (eu am Suasum (pentru sfatuiesc) sfatuit) a sfatui, ca sa sfatuiasca) Mitto (eu trimit) Mittĕre (a Misi (eu am Missum (pentru trimite) trimis) a trimite, ca sa trimita) Fugio (eu fug) Fugĕre (a fugi) Fugi (eu am fugit) Fugitum (pentru a fugi, ca sa fuga) Audio (eu aud) Audire (a auzi) Audivi (eu am Auditum auzit) (pentru a auzi, ca sa auda)

Din acest tabel putem obtine cele trei teme pe baza carora se formeaza toate celelalte celelalte timpuri: 1. TEMA PREZENTULUI (INFINITIVULUI) 2. TEMA PERFECTULUI 3. TEMA SUPINULUI

1

TEMA PREZENTULUI (INFINITIVULUI)
Cele patru conjugari se recunosc dupa forma infinitivului prezent de la care aflam tema prezentului:

CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV:

voca suad ē mitt fug audi

- re - re - ĕ – re - ĕ – re - re

-a -ē -ĕ -ĕ -i

Prin inlaturarea terminatiei – re se obtine tema prezentului (infinitivului), care sta la baza formarii modurilor si timpurilor urmatoare:

Diateza activa

Diateza pasiva

- indicativ prezent, imperfect, viitor - conjunctiv prezent, imperfect - imperativ prezent, viitor - infinitiv prezent - participiu prezent - gerunziu - indicativ prezent, imperfect, viitor - conjunctiv prezent, imperfect - imperativ prezent, viitor - infinitiv prezent - participiu viitor

! conj. I, II, IV au tema prezentului vocalica iar conj. III are tema consonantica ( - e scurt
fiind vocala de legatura pentru pronuntare)

TEMA PERFECTULUI
Prin inlaturarea terminatiei -i a persoanei I sg. de la a treia forma din dictionar a verbului (perfectul indicativ) se obtine tema perfectului care sta la baza formarii modurilor si timpurilor urmatoare: Diateza activa - indicativ perfect, m.m.c. perfect, viitor II - conjunctiv perfect, m.m.c. perfect - infinitiv perfect

CONJ. I: CONJ. II: CONJ. III: CONJ. IV:

vocav suas mis fug audiv

-i -i -i -i -i

TEMA SUPINULUI

2

Prin inlaturarea terminatiei – um a supinului (forma a patra din dictionar a verbului) se obtine tema supinului care sta la baza formarii modurilor si timpurilor urmatoare: Diateza activa - participiu viitor - supin Diateza pasiva - indicativ perfect, m.m.c. perfect, viitor II - conjunctiv perfect, m.m.c. perfect - infinitiv viitor, perfect - participiu perfect

!
Sg.

In limba latina, persoana care face lucrarea nu se exprima prin folosirea pronumelui personal.

Persoana este exprimata prin terminatia fiecarei forme verbale. Pronumele respectiv se pune inaintea verbului doar atunci cand se intentioneaza punerea unui accent deosebit asupra persoanei: ex. tu nescis, ego feci = tu nu stii, eu am facut (adica eu si nu altcineva)

Terminatiile personale sunt:
Diateza activa Diateza pasiva

I -o sau -m II -s III -t Pl. I -mus II -tis III -nt Terminatiile perfectului indicativ Sg. I -i II - isti III - it Pl. I -imus II - istis III -erunt

-or sau -r -ris -tur -mur -mini -ntur

3

MODUL INDICATIV PREZENT Conj I.-nt Exemple de conjugare Conj I. -nt Exemple de conjugare Conj I. tema prezentului MITTĔ Sg. -nt Conj III. -s. IV: tema prezentului + term.-tis. I fugimus II fugitis III fugiunt Conj IV. -s. I audimus II auditis III audiunt Conj II. -mus. -tis. -m.-mus. -m. tema prezentului SUADE Sg. tema prezentului AUDI Sg. I suademus II suadetis III suadent Conj III cons. tema prezentului VOCA Sg.-o. -tis. II: tema prezentului + ba + term. IV: tema prezentului + eba + term. -tis. -t. I vocabam (eu chemam ) II vocabas III vocabat Pl. tema prezentului SUADE Sg. tema prezentului VOCA Sg. I mitto (eu trimit) II mittis III mittit Pl. II. -mus. pers. I suadeo (eu sfatuiesc) II suades III suadet Pl. -s. -nt (-unt la conj a IV-a) Conj III: tema prezentului + -i/u (vocale de legatura) + term. -t. I vocamus II vocatis III vocant Conj III voc. pers. I voco (eu chem) II vocas III vocat Pl. tema prezentului FUGĔ Sg. -t. pers. -o.-s.-t. I vocabamus II vocabatis 4 Conj II.Formarea timpurilor DIATEZA ACTIVA . I audio (eu aud) II audis III audit Pl. pers. -mus. I fugio (eu fug) II fugis III fugit Pl. I suadebamus II suadebatis . I suadebam (eu sfatuiam ) II suadebas III suadebat Pl. I mittimus II mittitis III mittunt IMPERFECT Conj I.

I vocabimus II vocabitis III vocabunt Conj III voc. -t. I fugiebam (eu fugeam) II fugiebas III fugiebat Pl. I mittemus II mittetis III mittent . tema prezentului MITTĔ Sg. -s. tema prezentului FUGĔ Sg. tema prezentului FUGĔ Sg. I suadebimus II suadebitis III suadebunt Conj III cons. -o. -tis. I suadebo (eu voi sfatui) II suadebis III suadebit Pl. -nt Exemple de conjugare Conj I. -m. I audiebam (eu auzeam ) II audiebas III audiebat Pl. I mittebam (eu trimiteam) II mittebas III mittebat Pl. pers. I audiam (eu voi auzi) II audies III audiet Pl. I mittebamus II mittebatis III mittebant VIITOR Conj I.III vocabant III suadebant Conj III voc. -mus. IV: tema prezentului + a/e + term. tema prezentului SUADE Sg. I audiebamus II audiebatis III audiebant Conj III cons. -mus. I mittam (eu voi trimite) II mittes III mittet Pl. pers. -t. I audiemus II audietis III audient 5 Conj II. I fugiam (eu voi fuge ) II fugies III fugiet Pl. tema prezentului AUDI Sg. -nt Conj III. tema prezentului AUDI Sg. tema prezentului MITTĔ Sg. II: tema prezentului + bo/bi/bu + term. I fugiebamus II fugiebatis III fugiebant Conj IV. -tis. -s. I fugiemus II fugietis III fugient Conj IV. tema prezentului VOCA Sg. I vocabo (eu voi chema ) II vocabis III vocabit Pl.

pers. I vocaveram (eu chemasem ) II vocaveras III vocaverat Pl. -it. -t. I suasi (eu am sfatuit ) II suasisti III suasit Pl. tema perfectului VOCAV Sg. -istis. tema perfectului MIS Sg.C.PERFECT Conj I. II. tema perfectului FUG Sg. I fugi (eu am fugit) II fugisti III fugit Pl. pers. tema perfectului FUG Sg. I audivi (eu am auzit) II audivisti III audivit Pl. -tis. -erunt Exemple de conjugare Conj I. I suaseram (eu sfatuisem) II suaseras III suaserat Pl. I miseram (eu trimisesem) II miseras . II. tema perfectului SUAS Sg. I suaseramus II suaseratis III suaserant Conj III cons.PERFECT Conj I. I misimus II misistis III miserunt M. I fugeram (eu fugisem ) II fugeras 6 Conj II. –i. tema perfectului SUAS Sg. tema perfectului AUDIV Sg. I audivimus II audivisti III audiverunt Conj II.III. I vocavi (eu am chemat) II vocavisti III vocavit Pl. I fugimus II fugistis III fugerunt Conj IV. tema perfectului VOCAV Sg. I misi (eu am trimis) II misisti III misit Pl. I vocaveramus II vocaveratis III vocaverant Conj III voc. -m. -imus. I suasimus II suasistis III suaserunt Conj III cons. I vocavimus II vocavistis III vocaverunt Conj III voc. -isti.M. -s.III. -nt Exemple de conjugare Conj I. tema perfectului MIS Sg. -mus. IV: tema perfectului + term. IV: tema perfectului + era + term.

-nt Exemple de conjugare Conj I. -tis. tema perfectului AUDIV Sg. I audiveramus II audiverati III audiverant VIITOR II Conj I. II.Pl. I miserimus II miseritis III miserint 7 . tema perfectului FUG Sg. -s. I fugerimus II fugeritis III fugerint Conj IV. tema perfectului SUAS Sg. IV: tema perfectului + eri + term. tema perfectului MIS Sg. I audiverimus II audiveriti III audiverint Conj II. -o. I audiveram (eu auzisem ) II audiveras III audiverat Pl. I suasero (eu voi fi sfatuit) II suaseris III suaserit Pl. III I II III miserat miseramus miseratis miserant Conj IV. -mus. I misero (eu voi fi trimis) II miseris III miserit Pl. I vocavero (eu voi fi chemat ) II vocaveris III vocaverit Pl. tema perfectului VOCAV Sg. I audivero (eu voi fi auzit) II audiveris III audiverit Pl.III. tema perfectului AUDIV Sg. I suaserimus II suaseritis III suaserint Conj III cons. I vocaverimus II vocaveritis III vocaverint Conj III voc. -t. I fugero (eu voi fi fugit) II fugeris III fugerit Pl. III I II III fugerat fugeramus fugeratis fugerant Pl. pers.

tema prezentului MITTĔ Sg. -nt Conj II. I fugiam (eu sa fug) II fugias III fugiat Pl. -m. -tis. tema prezentului SUADE Sg. -t.+ term.II. I vocem (eu sa chem ) II voces III vocet Pl. -tis. I vocarem (eu as chema) II vocares 8 Conj II. pers. tema prezentului AUDI Sg. I mittam (eu sa trimit) II mittas III mittat Pl. -nt Exemple de conjugare Conj I. -mus.MODUL CONJUNCTIV PREZENT Conj I: tema prezentului cu vocala tematica -a. pers. I fugiamus II fugiatis III fugiant Conj IV. -m. -tis. -m. I vocemus II vocetis III vocent Conj III voc. I suadeam (eu sa sfatuiesc) II suadeas III suadeat Pl. I mittamus II mittatis III mittant IMPERFECT Conj I . tema prezentului FUGĔ Sg. I suaderem (eu as sfatui) II suaderes . I audiam (eu sa aud) II audias III audit Pl. -nt Exemple de conjugare Conj I. -mus. tema prezentului VOCA Sg. tema prezentului SUADE Sg. I suadeamus II suadeatis III suadent Conj III cons. -s. tema prezentului VOCA Sg.-t. I audiamus II audiatis III audiant Conj II. IV: tema prezentului + re + term. -s. -s. IV: tema prezentului + a + term. pers.schimbata in –e. -t. III. III. -mus.

tema perfectului FUG Sg. -m. tema perfectului SUAS Sg. I mitteremus II mitteretis III mitterent Conj IV. I audiamus II audiatis III audiant PERFECT Conj I. I suaserim (eu sa fi sfatuit) II suaseris III suaserit Pl. I fugerim (eu sa fi fugit ) II fugeris III fugerit Pl. -tis. tema perfectului VOCAV Sg. -nt Exemple de conjugare Conj I. tema perfectului MIS Sg. tema prezentului MITTĔ Sg.III. I fugeremus II fugeretis III fugerent Conj III cons. I miserim (eu sa fi trimis) II miseris III miserit Pl. I vocaverim (eu sa fi chemat) II vocaveris III vocaverit Pl. I audiverim (eu sa fi auzit) II audiveris III audiverit 9 Conj II. -s. III I II III vocaret vocaremus vocaretis vocarent Pl. I miserimus II miseritis III miserint . III I II III suaderet suaderemus suaderetis suaderent Conj III voc. -t. IV: tema perfectului + eri + term. I fugerem (eu as fuge) II fugeres III fugeret Pl. I vocaverimus II vocaveritis III vocaverint Conj III voc. I audiam (eu as auzi) II audias III audit Pl. tema prezentului AUDI Sg.Pl. -mus. I fugerimus II fugeritis III fugerint Conj IV. tema perfectului AUDIV Sg. I suaserimus II suaseritis III suaserint Conj III cons. II. I mitterem (eu as trimite) II mitteres III mitteret Pl. tema prezentului FUGĔ Sg. pers.

tema perfectului FUG Sg.pers.pers. PERFECT Conj I.Pl. II suade (sfatuieste !) Pl. I audivissem (eu as fi auzit) II audivisses III audivisset Pl. I suasissemus II suasissetis III suasissent Conj III cons. I II III audiverimus audiveriti audiverint M. -tis. II voca (cheama !) Pl. tema prezentului + te . tema prezentului . tema prezentului VOCA Sg. I vocavissem (eu as fi chemat) II vocavisses III vocavisset Pl. tema perfectului SUAS Sg. -nt Exemple de conjugare Conj I.C. II. I misissem (eu as fi trimis) II misisses III misisset Pl. II suadete 10 Exemple de conjugare Conj I. II sg. tema perfectului AUDIV Sg. I fugissem (eu as fi fugit ) II fugisses III fugisset Pl. I vocavissemus II vocavissetis III vocavissent Conj III voc.III. I fugissemus II fugissetis III fugissent Conj IV. IV: Conj III . II pl. IV: tema perfectului + isse + term. fac ) pers. I misissemus II misissetis III misissent MODUL IMPERATIV PREZENT Conj I. tema prezentului SUADE Sg. duco. -m. II pl. II sg. tema prezentului + i + te Conj II. II vocate . facio – dic. -mus. I audivissemus II audivisseti III audivissent Conj II. tema perfectului MIS Sg. -t.pers. II. I suasissem (eu as fi sfatuit) II suasisses III suasisset Pl. tema perfectului VOCAV Sg. pers. duc.M. -s. tema prezentului + e (exceptii verbele dico.

pers. II fugito (sa fugi !) III fugito (sa fuga !) Pl. II mittite MITTE VIITOR Conj I. ca aud) 11 . II fugitote (sa fugiti !) III fugiunto (sa fuga !) Conj I. III sg. II vocatote (sa chemati !) III vovanto (sa cheme !) Conj III voc. II audite Conj III cons. tema prezentului SUADE Sg. II pl. ca sfatuieste. II auditote (sa auziti !) III audiunto (sa auda !) MODUL INFINITIV PREZENT Este a doua forma a verbului data in dictionar. IV: vocare (a chema. II mittitote (sa trimiteti !) III mittunto (sa trimita !) Exemple de conjugare Conj I. tema prezentului + u + nto Conj II. tema prezentului FUGE Sg. II fuge (fugi !) Pl. I: CONJ. tema prezentului AUDI Sg. II: CONJ. ca trimit) fugĕre (a fugi.pers. II. tema prezentului + i + tote . III sg. avand terminatia – re la toate conjugarile Exemple de conjugare CONJ. ca cheama) suadēre (a sfatui. III: CONJ. ca fuge.unto) .Conj III voc. tema prezentului VOCA Sg. II pl. II mitte (trimite !) Pl. II suadeto (sa sfatuiesti !) III suadeto (sa sfatuiasca !) Pl. = tema prezentului + to . tema prezentului MITTE Sg. tema prezentului Sg. II fugite Conj I. II suadetote (sa sfatuiti !) III suadento (sa sfatuiasca !) Conj III cons. II audi (auzi !) Pl. tema prezentului + tote . II. = tema prezentului + i + to . tema prezentului + nto (conj IV .pers. III pl.pers. ca sfatuiesc) mittĕre (a trimite. II audito (sa auzi !) III audito (sa auda !) Pl. III pl. IV: Conj III . ca fug) audire (a auzi.pers.pers. ca trimite. tema prezentului FUGE Sg. II. ca aude. tema prezentului AUDI Sg. II mittito (sa trimiti !) III mittito (sa trimita !) Pl. II vocato (sa chemi !) III vocato (sa cheme !) Pl.

tema supinului VOCAT Sg. fugiturum (m) esse fugituram (f) esse (ca va fugi) fugiturum (n) esse Pl. II. vocaturum (m) esse Sg. Conj II. tema supinului MISS missurum (m) esse missuram (f) esse (ca va trimite) missurum (n) esse missuros (m) esse missuras (f) esse (ca vor trimitei) missura (n) esse Pl. II. Pl.VIITOR Conj I. IV: tema supinului + -ur + terminatiile de acuzativ sg si pl de la declinarea a II -a si a III –a + esse Exemple de conjugare Conj I. ca au fugit) audivisse (ca a auzit. fugituros (m) esse fugituras (f) esse (ca vor fugi) fugitura (n) esse Conj III voc. IV: vocavisse (ca a chemat. I: CONJ. ca au trimis) fugisse (ca a fugit. IV: tema perfectului + isse Exemple de conjugare CONJ. II: CONJ. ca au auzit) 12 . ca au sfatuit) misisse (ca a trimis. tema supinului AUDIT Sg. auditurum (m) esse audituram (f) esse (ca va auzi) auditurum (n) esse Sg.III. ca au chemat) suasisse (ca a sfatuit.III. vocaturam (f) esse (ca va chema) vocaturum (n) esse Pl. III: CONJ. tema supinului SUAS suasurum (m) esse suasuram (f) esse (ca va sfatui) suasurum (n) esse suasuros (m) esse suasuras (f) esse (ca vor sfatui) suasura (n) esse Conj III cons. vocaturas (f) esse (ca vor chema) vocatura (n) esse Conj III voc. tema supinului FUGIT Sg. audituros (m) esse audituras (f) esse (ca vor auzi) auditura (n) esse PERFECT Conj I. vocaturos (m) esse Pl.

decl. vocanti (m. ! Nu are nominativ. pt. sg -entis la G. ------------------G. Se declina complet dupa declinarea a III-a parisilabica Conj I. mittendo (trimitand) PARTICIPIU PREZENT Este adjectiv verbal. ad mittendum (pentru a trimite) Abl. tema prezentului voca Sg. vocantis (m. suadendo (spre a sfatui) Ac. cea care cheama 13 . II: tema prezentului + -nd. a II-a sg. mittendo (spre a trimite) Ac. audiendi (de a auzi) D.GERUNZIU Este substantiv verbal. IV: tema prezentului + -end. audiendo (auzind) Conj II. Conj III. vocando (spre a chema) Ac. fugiendo (fugind) Conj IV. vocando (chemand) Conj III voc. vocans (m. f. sg Conj III. ad suadendum (pentru a sfatui) Abl. Exemple de declinare Conj I. ------------------G. a II-a sg. celei care cheama. a celei care cheama celui. f. suadendi (de a sfatui) D. n) G. audiendo (spre a auzi) Ac. -----------------G. f. N. Conj I. sg Conj I. ad fugiendum (pentru a fugi) Abl.cea) care cheama. II: tema prezentului + -ns la N. vocandi (de a chema) D. tema prezentului AUDI N. n) (cel. IV: tema prezentului + -ens la N. decl. n) D. fugiendo (spre a fugi) Ac. tema prezentului FUGĔ N. ------------------G. tema prezentului MITTĔ N. mittendi (de trimite) D. suadendo (sfatuind) Conj III cons.+ term. Se declina dupa declinarea a II-a numai la singular. cel. fugiendi (de a fugi) D. tema prezentului VOCA N. chemand a celui.+ term. -----------------G. ad vocandum (pentru a chema) Abl. sg -ntis la G. ad audiendum (pentru a auzi) Abl. tema prezentului SUADE N.

care cheama vocantibus (m. N. Ac. suadenti (m. I: CONJ. sg. f) vocantia (n) (cei. suadente (m. f. audientis (m. n) audientes (m. -um (cel. n) Conj IV voc. Ac. Pl. f. f. mittens (m. de la etc) cei. f. n) G. n) suadentes (m. audiens (m. n) D. n) Pl. cei. n) D. -a. Abl. mittentes (m. vocaturus. audientes (m. Abl. mittenti (m. III. f. tema prezentului AUDI Sg. pe cele care cheama vocantibus (m. f. f. n) D. n) fugientibus (m. n) Pl. N. n) Ac. -ae. Abl. f. -ae. mittens (n) Abl. n) G. n) (de. -ae. fugiens (m. Ac. G. mittente (m. f. audienti (m. pl. f. f. pl. N. f. I. -um (cel. f) audientia (n) audientum (m. N. n) (de. cea) care va chema vocaturi. D. f). fugienti (m. pl. f. f. cea) care va fugi fugitur i. N. n) Conj III cons. n) celor care cheama. cele) care vor fugi 14 . fugientis (m. cea care cheama vocantes (m. sg. audientia (n) audientibus (m. de la etc) cel. n) mittentes (m. f). fugiens (n) Abl. f. f. f. f). f. N. suadens (n) Abl. f. f. n) Ac. mittentis (m. N. n) a celor. D. -a (cei. Se declina t ca adjectivele de clasa I cu trei terminatii Conj. f). n) Ac. f. n) G. n) Ac. f) suadentia (n) suadentum (m. cele) care cheama. f. -a (cei. f). n) fugientes (m. cele) care vor sfatui fugiturus. Ac. cea) care va sfatui suasur i. n) mittentibus (m. n) suadentibus (m. N. -um (cel. fugientem (m. II.Ac. n) Pl. G. cele) care vor chema suasurus. tema prezentului SUADE Sg. vocans (n) pe cel. f). f). mittentia (n) mittentibus (m. -a (cei. II: CONJ. suadentis (m. n) VIITOR Este adjectiv verbal. f. G. n) Pl. chemand vocantum (m. f. D. D. D. IV : tema supinului + -ur. f) mittentia (n) mittentum (m. f). suadentem (m.+ -us. f) fugientia (n) fugientum (m. vocantia (n) pe cei. f. f). f. -a . fugientes (m. -a. fugientia (n) fugientibus (m. audientem (m. cele care cheama Conj III voc. n) G. n) D. fugiente (m. suadentes (m. f. f. Ac. N. f. mittentem (m. suadentia (n) suadentibus (m. Abl. -a. vocantem (m. pt. n) Conj II. tema prezentului MITTE Sg. f. G. f. Abl. suadens (m. -um CONJ. tema prezentului FUGE Sg. audiente (m. f). f. cele care cheama vocantes (m. III:voc sg. Abl. n) audientibus (m. G. audiens (n) Abl. pe cea care cheama vocante (m.

in limba latina folosim auxiliarul decat la timpurile derivate din tema perfectului. missurus. cea) care va trimite missur i. -a (cei. IV: sg. in locul vocalei de legatura va fi –e-. a III-a. II: CONJ. in locul sufixului -bi. -um (cel. a II-a sg. I: CONJ. pl. ca sa cheme) suasum (pentru a sfatui. ca sa fuga) auditum (pentru a auzi. -ae. in conjugarea pasiva a verbului trebuie urmarite urmatoarele reguli: • • la indicativul prezent de la conj. sg. pl. pers. Pentru timpurile derivate din tema prezentului. cele) care vor trimite auditurus. -ae. ca sa sfatuiasca) missum (pentru a trimite. ca sa auda) DIATEZA PASIVA ! ! Spre deosebire de limba romana. III: CONJ.CONJ. -a (cei.va avea –be-. IV: vocatum (pentru a chema. III:cons CONJ. ca sa trimita) fugitum (pentru a fugi. -a. pers. eu am fost chemat/chemata). respectam aceleasi reguli ca la diateza activa. -a. cea) care va auzi audituri. folosind insa terminatiile personale pasive. a II-a sg. I si a II-a. -i- la indicativul viitort de la conj. -um (cel. MODUL INDICATIV 15 . unde toate timpurile pasive sunt compuse cu verbul „a fi”( eu sunt chemat/chemata. cele) care vor auzi SUPIN Este a patra forma din dictionar a verbului si are la toate conjugarile terminatia –um Exemple de conjugare CONJ.

pers. tema prezentului SUADE Sg. –r. I suadebamur II suadebamini III suadebantur 16 . I mittimur II mittimini III mittuntur IMPERFECT Conj I. I capior (eu sunt luat) II caperis III capitur Pl. IV: tema prezentului + term. I audimur II audimini III audiuntur Conj II. I mittor (eu sunt trimis) II mitteris III mittitur Pl. tema prezentului VOCA Sg. -mur. tema prezentului AUDI Sg. I audior (eu sunt auzit) II audiris III auditur Pl. -mini. -mini. I suadebar (eu eram sfatuit) II suadebaris III suadebatur Pl. I vocabar (eu eram chemat) II vocabaris III vocabatur Pl. I vocabamur II vocabamini III vocabantur Conj II. I capimur II capimini III capiuntur Conj IV.PREZENT Conj I. tema prezentului MITTĔ Sg. -mini. IV: tema prezentului + eba + term. I suademur II suademini III suadentur Conj III cons. -mini. -tur. -mur. I suadeor (eu sunt sfatuit) II suaderis III suadetur Pl. tema prezentului VOCA Sg. -mur. -tur. tema prezentului SUADE Sg. -tur. –r. -ris. -ris. tema prezentului CAPĔ Sg. pers. –r. I vocor (eu sunt chemat) II vocaris III vocatur Pl. pers. -ntur Conj III. -ris. II. I vocamur II vocamini III vocantur Conj III voc. -ntur Exemple de conjugare Conj I. -ris. pers–r. -mur. II: tema prezentului + ba + term. -ntur Exemple de conjugare Conj I. -tur. -ntur (-untur la conj a IV-a) Conj III: tema prezentului + -i/u (vocale de legatura) + term.

-tur. pers. -ntur Exemple de conjugare Sg. –r.Conj III voc. Pl. tema prezentului MITTĔ Sg. -mur. -ris. -mur. I capiemur II capiemini III capientur Conj IV. -ris. –r. tema prezentului AUDI Sg. I audiar (eu voi fi auzit) II audieris III audietur Pl. tema prezentului AUDI Sg. I vocabor (eu voi fi chemat) II vocaberis III vocabitur Pl. tema prezentului CAPĔ Sg. I capiebamur II capiebamini III capiebantur Conj IV. I mittemur II mittemini III mittentur . I capiar (eu voi fi luat) II capieris III capietur Pl. I audiebamur II audiebamini III audiebantur Conj III cons. I II III I II III suadebor (eu eram sfatuit) suadeberis suadebitur suadebimur suadebimini suadebuntur Conj III cons. II: tema prezentului + bo/bi/bu + term. I vocabimur II vocabimini III vocabuntur Conj III voc. I capiebar (eu eram luat) II capiebaris III capiebatur Pl. IV: tema prezentului + a/e + term. pers. -ntur Conj III. I audiemur II audiemini III audientur 17 Sg. I mittar (eu voi fi trimis) II mitteris III mittetur Pl. I mittebar (eu eram trimis) II mittebaris III mittebatur Pl. tema prezentului CAPĔ Sg. -mini. -mini. tema prezentului MITTĔ Sg. I audiebar (eu eram auzit) II audiebaris III audiebatur Pl. -tur. I mittebamur II mittebamini III mittebantur VIITOR Conj I.

-am. I. vocati. -um sum / es / est Pl. -a sumus / estis / sunt Pl. tema supinului CAPT Sg. tema supinului SUAS . -ae(f). -um(n) eras (tu fusesei chemat/chemata) vocatus(m). tema supinului VOCAT Sg. -a(n) eramus (noi fuseseram chemati/chemate ) vocati(m). suasi. -ae. I II III I II III vocatus(m). tema supinului VOCAT Sg. I. -am(f). -ae(f). vocatus. -am. „esse” la imperfect indicativ Conj I. tema supinului AUDIT Sg. -ae.PERFECT Conj. I II III I II III vocatus(m). tema supinului MISS Sg. auditus. IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. -a(n) estis (voi ati chemati/chemate) vocati(m). captus. -um(n) es (tu ai fost chemat/chemata) vocatus(m). II. -um(n) est (el a fost chemat/chemata) vocati(m). -ae(f). -um(n) eram (eu fusesem chemat/chemata) vocatus(m). -a sumus / estis / sunt Conj III cons. -um sum / es / est Pl. missus. -ae(f). -a sumus / estis / sunt Conj IV. -am(f). -a sumus / estis / sunt Sg. -ae. -am. -a(n) eratis (voi fuseserati chemati/chemate) vocati(m). -um sum / es / est Pl. -am(f). suasus. IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. -a(n) sumus (noi am fost chemati/chemate ) vocati(m). -a eramus / eratis / erant Sg. -a sumus / estis / sunt M. tema supinului SUAS Sg. III. -ae(f). auditi. -um sum / es / est Pl. vocati. „esse” la prezent indicativ Conj I. missi. vocatus.C.M. -am. -um(n) erat (el / ea fusese chemat/chemata) vocati(m). -am(f). -um sum / es / est Pl. -am. -ae. -ae. -a(n) erant (ei/ele fusesera chemati/chemate) Conj III voc. II. -am. Conj II.PERFECT Conj. -am(f). -a(n) sunt (ei/ele au chemati/chemate) Conj III voc. -am(f). -ae. tema supinului CAPT 18 Pl. -um eram / eras / erat Pl. III. capti. -ae(f). -um(n) sum (eu am fost chemat/chemata) vocatus(m). Conj II.

-a eramus/ eratis / erant VIITOR II Conj. -um ero / eris / erit Pl. auditi. I II III I II III vocatus(m). -um eram / eras / erat Sg. -a eramus / eratis / erant Conj III cons. capti. missus. -um eram / eras / erat capti.Sg. -am. suasus. suasus. tema prezentului VOCA Conj II. -a(n) erunt (ei/ele vor fi fost chemati/chemate) Pl. -am. -ae. -am. pers–r. -am. -um ero / eris / erit Pl. -um(n) eris (tu vei fi fost chemat/chemata) vocatus(m).schimbata in –e. -a erimus / eritis / erunt Conj III cons. tema supinului MISS Conj IV. -tur. -um eram / eras / erat Sg. tema supinului VOCAT Sg. captus. -tur. III. -ae. IV: tema prezentului + a + term. -am. -am. –r. -a eramus / eratis / erant Pl. suasi. tema prezentului SUADE 19 . -ae. IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. -mini. -mur. -um(n) ero (eu voi fi fost chemat/chemata) vocatus(m). Pl. -um ero / eris / erit Sg. -mur. -am. -a erimus / eritis / erunt CONJUNCTIV PREZENT Conj I: tema prezentului cu vocala tematica -a. -ae. -mini. -ae(f). auditus. tema supinului CAPT Sg. Conj II. -ae. -ae. -am(f).+ term. -a eramus / eratis / erant Pl. -um eram / eras / erat Pl. I. vocatus. -ntur (-untur la conj a IV-a) Conj II. missus. -ris. III. -a(n) erimus (noi vom fi fost chemati/chemate ) vocati(m). „esse” la viitor indicativ Conj I. -am(f). -ae(f). captus. -ntur Exemple de conjugare Conj I. -ae. -a erimus / eritis / erunt Conj IV. -a erimus / eritis / erunt Pl. vocati. -a erimus / eritis / erunt Sg. tema supinului MISS Sg. tema supinului SUAS Conj III voc. -am(f). suasi. missi. -ae. -a(n eritis) (voi veti fi fost chemati/chemate) vocati(m). -am. -ae(f). missi. -um(n) erit (el / ea va fi fost chemat/chemata) vocati(m). auditi. auditus. -um ero / eris / erit Pl. -um ero / eris / erit Pl. -ris. -am. tema supinului AUDIT Sg. -ae. pers. II. tema supinului AUDIT Sg.

Sg. I vocarer (eu as fi chemat) II vocareris III vocaretur Pl. –r. Pl. I audamur II audamini III audiantur Conj III cons. tema prezentului MITTĔ Sg. tema prezentului SUADE Sg. -tur. I suaderer (eu as fi sfatuit) II suadereris III suaderetur Pl. III. tema prezentului AUDI Sg. -mur. pers. -ris. I mitteremur II mitteremini III mitterentur . tema prezentului AUDI 20 -re. I mitterer (eu as fi trimis) II mittereris III mitteretur Pl. I II III I II III vocer (eu sa fiu chemat) voceris vocetur vocemur vocemini vocentur Sg. tema prezentului MITTĔ Sg. IV: tema prezentului + Exemple de conjugare Conj I. -mini. I audiar (eu sa fiu auzit) II audaris III audatur Pl. I caperemur II caperemini III caperentur Conj IV. I caperer (eu as fi luat) II capereris III caperetur Pl. tema prezentului CAPĔ Sg. I capiamur II capiamini III capiantur Conj IV.+term. I mittar (eu sa fiu trimis) II mittaris III mittatur Pl. I II III I II III suadear (eu sa fiu sfatuit) suadearis suadeatur suadeamur suadeamini suadeantur Conj III voc. Pl. II. I vocaremur II vocaremini III vocarentur Conj III voc. tema prezentului VOCA Sg. I capiar (eu sa fiu luat) II caparis III capiatur Pl. I mittamur II mittamini III mittantur IMPERFECT Conj I. -ntur Conj II. tema prezentului CAPĔ Sg. I suaderemur II suaderemini III suaderentur Conj III cons.

tema supinului VOCAT Sg. Pl.Sg. -ae(f). -am(f). III. Conj III cons. I II III I II III audirer (eu as fi auzit) audreris audretur audremur audremini audirentur PERFECT Conj. -ae(f). -am(f). -a(n) sitis (voi sa fi fost chemati/chemate) vocati(m). -am. -um(n) sis (tu sa fi fost chemat/chemata) vocatus(m). vocati. -ae. vocatus. vocatus. II. Conj II. -am(f).C. -am. tema supinului VOCAT Sg. IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. -um sim / sis / sit Sg. -ae. -am(f). -ae. -um essem / esses / esset Pl. -a(n) simus (noi sa fi fost chemati/chemate ) vocati(m). missus. tema supinului MISS Sg. suasus. tema supinului AUDIT auditus. III. -ae. suasi. -a simus / sitis / sint Pl. I. -ae. I II III I II III vocatus(m). -am.M. -a essemus / essetis / essent Sg. -a simus / sitis / sint Sg. II. -a simus / sitis / sint Pl. „esse” la conjunctiv prezent Conj I. -a simus / sitis / sint Pl. -um(n) sim (eu sa fi fost chemat/chemata) vocatus(m). -am. -um(n) sis (tu ai fi fost chemat/chemata) vocatus(m). Pl. tema supinului CAPT captus. missi. I II III vocatus(m). -um(n) sim (eu as fi fost chemat/chemata) vocatus(m). -ae. vocati.PERFECT Conj. -um(n) sit (el / ea ar fi fost chemat/chemata) 21 . -um sim / sis / sit auditi. -am(f). -um(n) sit (el / ea sa fi fost chemat/chemata) vocati(m). -am. -um sim / sis / sit Sg. M. -a simus / sitis / sint Conj IV. IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. Pl. -am(f). I. -um sim / sis / sit capti. -am. -ae(f). „esse” la conjunctiv imperfect Conj I. tema supinului SUAS Sg. -um sim / sis / sit Pl. -a(n) sint (ei/ele sa fi fost chemati/chemate) Conj III voc.

pers. II. -a(n) sint (ei/ele ar fi fost chemati/chemate) Conj II. II suadere (fii sfatuit !) Pl. tema prezentului + i + mini Exemple de conjugare Conj I.pers. -um essem/esses/esset Pl. III pl. -ae. tema prezentului MITTĒ Sg. -um essem/esses/esset Sg. IV: Conj III . auditus. -am. missi. tema prezentului VOCA Sg. -am. I II III vocati(m). II mittimini VIITOR Conj I. II sg. tema prezentului CAPĔ Sg. tema supinului MISS Conj IV. II pl. II audimini Conj II. = tema prezentului + tor tema prezentului + ntor (conj IV . duc. -a essemus/essetis/essent Pl. II suademini Conj III cons. III pl. II audire (fii auzit !) Pl. capti. -a essemus/essetis/essent MODUL IMPERATIV PREZENT Conj I. -a essemus/essetis/essent Pl. III . tema supinului AUDIT Sg.pers.pers. II mittere (fii trimis !) Pl. tema prezentului + e + re (exceptii verbele dico. sg. II capere (fii luat !) Pl. -ae. tema prezentului SUADE Sg. -ae. -a(n) sitis (voi ati fi fost chemati/chemate) vocati(m). auditi. captus. tema supinului CAPT Sg. III . suasi.pers. II capimini Conj I. IV: Conj III . suasus. missus. -a essemus/essetis/essent Conj III cons. = tema prezentului + i + tor tema prezentului + u + ntor Conj II. tema prezentului 22 Exemple de conjugare Conj I. duco. fac ) pers. tema prezentului+ re . II. II. -ae. -ae(f).Pl. -um essem/esses/esset Sg. -am.untor) sg. II sg. tema prezentului + mini . II vocare (fii cheamat !) Pl. tema prezentului AUDI Sg. II vocamini Conj III voc. tema prezentului VOCA SUADE . -ae(f). -am. . II pl. II. facio – dic.pers. -a(n) simus (noi am fi fost chemati/chemate ) vocati(m). tema supinului SUAS Conj III voc. -um essem/esses/esset Pl. -ae(f).pers.

II mittitor (sa fii trimis !) III mittitor (sa fie trimis !) Pl. I: vocatum iri (ca va fi chemat/a. III audiuntor (sa fie auziti !) Conj III cons.Sg. I: vocari (a fi chemat/a. ca a fost trimis/a. I: CONJ. tema prezentului AUDI Sg. Pl. II. ca vor fi chemati/te) CONJ. III mittunto (sa fie trimisi !) MODUL INFINITIV PREZENT Infinitivul prezent la conjugarile I. ca este sfatuit/a) CONJ. II: CONJ. La conjugarea a III-a. II auditor (sa fii auzit !) III auditor (sa fie auzit !) Pl.III. ca au fost sfatuiti/te) missum esse (a fi fost trimis/a. ca este luat/a) CONJ. III capiunto (sa fie luati !) Conj I. ca a fost sfatuit/a. II capitor (sa fii luat !) III capitor (sa fie luat !) Pl. II: suasum iri (ca va fi sfatuit/a.. III: mitti (a fi trimis/a. ca este trimis/a) capi (a fi luat/a. a II-a. ca vor fi trimis) captum iri (ca va fi luat/a. II. IV: tema supinului + esse Exemple de conjugare CONJ. Pl. IV: tema supinului + -um + iri Exemple de conjugare CONJ.III. tema prezentului MITTĔ Sg. ca este auzit/a) VIITOR Conj I. ca au fost chemati/te) suasum esse (a fi fost sfatuit/a. grupul –ĕre cade. II III III suadetor (sa fii sfatuit !) suadetor (sa fie sfatuit !) suadentor (sa fie sfatuiti !) Conj III voc. fiind inlocuit cu -i Ex: CONJ. III: missum iri (ca va fi trimis/a.. II III III vocator (sa fii chemat !) vocator (sa fie chemat !) vovantor (sa fie chemati !) Sg. ca a fost chemat/a. ca este cheamat/a ) CONJ. ca vor fi luati/te) CONJ. IV: auditum iri (ca va fi auzit/a. ca au fost trimisi/se) 23 . si a IV-a schimba terminatia activa –re in – ri. ca vor fi sfatuit) CONJ. IV: audiri (a fi auzit/a. ca vor fi auziti/te) PERFECT Conj I. III: vocatum esse ( a fi fost chemat/a. tema prezentului CAPĔ Sg. II: suadēri (a fi sfatuit/a.

locutus sum = a vorbi Conj IV metior. -a care vor fi de trimis. metiri. -a . -a . -a. pl. II: CONJ. IV: captum esse (a fi fost luat/a. -a . tuitus sum = a pazi Conj III loquor. pl. -ae. au fost auziti/te) PARTICIPIU VIITOR Este adjectiv verbal. II. conari. sg. pl. care trebuie chemati suadendus. III:cons CONJ. conatus sum = a incerca Conj II tueor. III. ca a fost auzit/a. II: CONJ. Conj I conor. -um Conj. care trebuie sfatuiti capiendus. IV: tema prezentului + -end. care trebuie trimisi audiendus. II: tema prezentului + -nd. sg. -ae. care trebuie trimis mittendi.+ -us. Se declina ca adjectivele de clasa I cu trei terminatii Exemple de conjugare CONJ.+ -us. -a care vor fi de chemat. ca a fost luat/a: ca au fost luati/te) auditum esse (a fi fost auzit/a. -um (luat/a ) auditus. Se declina ca adjectivele de clasa I cu trei terminatii Conj. care trebuie luat capiendi. loqui. IV: tema supinului + -us. I: CONJ. -a care vor fi de auzit. I. care trebuie sfatuiti sudendi. -a . -a. -um (chemat/a ) suasus. pl. sg. -a . -a. -ae. -um care va fi de sfatuit. -a . -um Este adjectiv verbal. -a . -um care va fi de chemat. -um care va fi de trimis.III. -a care vor fi de sfatuit. I: CONJ. -um (trimis/a) captus. -um (sfatuit/a ) missus. -um care va fi de auzit. -um ( auzit/a ) VERBE DEPONENTE Sunt verbe care se conjuga numai la diateza pasiva dar au inteles activ. pl. IV: vocatus. care trebuie auziti PERFECT Conj I. -a.CONJ. -a care vor fi de luat. care trebuie chemat vocandi. -ae. IV: sg. mensus sum = a masura 24 . tuēri. III: CONJ. -um CONJ. care trebuie luati mittendus. -ae. -a. -um care va fi de luat. vocandus. -a . sg. care trebuie auzit audiendi. III:voc CONJ.

-mur. diffidĕre. -mini. I loquor (eu vorbesc) . iar la cele formate din tema perfectului se conjuga pasiv. confidĕre. diffisus sum = a nu se increde MODUL INDICATIV PREZENT Conj I.fido. fidĕre. -tur. afara de infinitivul viitor (pasiv) care lipseste. -mini. pers. tema prezentului LOQUĔ Sg. IV: tema prezentului + term. I tuemur II tuemini III tuentur Conj IV. confisus sum = a avea incredere diffido. I metior (eu masor) 25 Conj III. -ntur Exemple de conjugare Conj I.soleo. gaudēre.Verbele deponente se conjuga la toate modurile si timpurile conjugarii pasive. -ntur (-untur la conj a IV-a) Conj III: tema prezentului + -i/u (vocale de legatura) + term.audeo. tema prezentului METI Sg. tema prezentului CONA Sg. pers–r. fisus sum = a se increde Compusii acestuia: confido. I tueor (eu pazesc) II tueris III tuetur Pl. ausus sum = a indrazni . La timpurile formate din tema prezentului se conjuga la activ. I conamur II conamini III conantur ) Conj II. gavisus sum = a se bucura . intelesul este insa activ la toate timpurile. audēre. aseste verbe au unele timpuri de la conjugarea activa: • Infinitivul viitor. –r. solēre. -ris. I conor (eu incerc II conaris III conatur Pl. tema prezentului TUĒ Sg. -ris. II. • Gerunziul • Participiul prezent si viitor • Supinul VERBE SEMIDEPONENTE Sunt in numar de patru dintre care unul are si doi compusi. -tur. In schimb. -mur. . solitus sum = a obisnui .gaudeo.

I conabar (eu incercam) II conabaris III conabatur Pl. I tuebar (eu pazeam) II tuebaris III tuebatur Pl. I loquebar (eu vorbeam) II loquebaris III loquebatur Pl. pers. -ntur Conj III. -mini. pers. –r. -tur. -ntur Conj III. -mini. –r. -mur. II: tema prezentului + ba + term. -tur. -ris. I tuebor (eu voi pazi) II tueberis III tuebitur Pl. –r. tema prezentului LOQUĔ Sg. I conabamur II conabamini III conabantur Conj III . tema prezentului METI Sg. tema prezentului TUĒ Sg. I conabor (eu voi incerca) II conaberis III conabitur Pl. I tuebimur II tuebimini III tuebuntur Conj IV. -tur. -mur. pers. IV: tema prezentului + a/e + term. -tur. -mini. -ris. –r. tema prezentului CONA Sg. tema prezentului METI Sg. -ris. I metiebamur II metiebamini III metiebantur VIITOR Conj I. I metiar (eu voi masura) 26 . pers. II: tema prezentului + bo/bi/bu + term. I loquar (eu voi vorbi) Conj II.Pl. I metiebar (eu masuram) II metiebaris III metiebatur Pl. -mini. I tuebamur II tuebamini III tuebantur Conj IV. tema prezentului LOQUĔ Sg. IV: tema prezentului + eba + term. -ntur Exemple de conjugare Conj I. -mur. tema prezentului CONA Sg. -ris. tema prezentului TUĒ Sg. I conabimur II conabimini III conabuntur Conj III . I loquebamur II loquebamini III loquebantur Conj II. II III I II III metiris metitur metimur metimini metiuntur IMPERFECT Conj I. II III I II III loqueris loquitur loquimur loquimini loquuntur Pl. -ntur Exemple de conjugare Conj I. -mur.

-um eram / eras / erat Pl. -um sum / es / est Pl. II. -am. -am(f). tema supin. tema supinului TUIT (eu pazisem) ConjIII. -ae(f). -a(n) eratis III conati(m). -ae. conatus. locuti. -a sumus / estis / sunt M. IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. -um sum / es / est Pl. -um(n) sum (eu am incercat) conatus(m). -a eramus / eratis / erant Sg. -am(f). tema supinului CONAT Sg. tuiti. tema supinului TUIT Sg. II III I II III loqueris loquetur loquemur loquemini loquentur Pl. -um(n) eras III conatus(m). locutus. -um(n) eram (eu incercasem) II conatus(m). -a sumus / estis / sunt Pl. -ae(f). -a(n) sumus (noi am fost chemati/chemate ) conati(m). III. -um(n) es (tu ai incercat) conatus(m). -am(f). -a sumus / estis / sunt Conj IV. tema supinului LOCUT Sg. -am(f). -ae. I conatus(m). I. -ae(f). IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. -um(n) erat Pl. -ae(f). conati. -um sum / es / est Pl. -am(f). -um sum / es / est Pl. -am(f).PERFECT Conj. I II III I II III conatus(m). mensi. -am. Conj II. tema supinului CONAT Sg. -a(n) sunt (ei/ele au chemati/chemate) Conj III . I conati(m). -a(n) estis (voi ati chemati/chemate) conati(m). -ae. -ae(f).Pl. LOCUT(eu vorbisem) 27 . -a(n) eramus II conati(m). II III I II III metieris metietur metiemur metiemini metientur PERFECT Conj. „esse” la prezent indicativ Conj I. -ae(f). I. II. mensus. conati. III. -a(n) erant Conj II. -um(n) est (el a incercat) conati(m). conatus. -a sumus / estis / sunt Sg.M. -am. tema supinului MENS Sg. -ae. -ae. -am. -am. „esse” la imperfect indicativ Conj I.C. tuitus.

-am. -um ero / eris / erit Pl. -am(f). -um(n) ero (eu voi fi fost chemat/chemata) conatus(m). -ris. tuitus. Conj II. -mini. -ae. -am(f). I. -a eramus / eratis / erant Sg. -um(n) eris conatus(m). -a(n) erunt Conj III . -a erimus / eritis / erunt CONJUNCTIV PREZENT Conj I: tema prezentului cu vocala tematica -a. -ntur (-untur la conj a IV-a) Conj II. IV: tema prezentului + a + term. -am. I tuear (eu sa pazesc) II tuearis III tueatur Pl. -a(n) erimus conati(m). -am. –r. -a erimus / eritis / erunt Conj IV. -tur. -am. I II III I II III conatus(m). -a erimus / eritis / erunt Sg. -ae. conatus. -um eram/eras / erat locuti. -ae(f). -um eram / eras / erat tuiti. -mur. -am. tema supinului MENS Sg. -a eramus/eratis / erant Conj IV.+ term. -um ero / eris / erit Pl. tuiti. Pl. -mini. -ae(f). -am. I coner (eu sa incerc) II coneris III conetur Pl. -mur. I tueamur 28 . mensi. -um eram / eras / erat Pl. II. -ris. tema supinului CONAT Sg. -ae. -a erimus / eritis / erunt Pl. „esse” la viitor indicativ Conj I. pers–r. tema prezentului CONA Sg. -tur. tema supinului TUIT Sg. I conemur Conj II. -ae. -a eramus / eratis / erant VIITOR II Conj. -ae. -ae(f). -um ero / eris / erit Pl. pers. mensus. tema supinului MENS (eu masurasem) Sg. conati. tuitus. locutus. -ntur Exemple de conjugare Conj I.Sg. tema supinului LOCUT Sg. III. locuti. -am(f). -um(n) erit conati(m).schimbata in –e. tema prezentului TUĒ Sg. -am. Pl. -a(n eritis) conati(m). -ae. mensus. locutus. mensi. -um ero / eris / erit Pl. -ae. III. IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb.

I loquamur II loquamini III loquantur Conj IV. III. tema prezentului TUĒ Sg. -um(n) sim (eu sa fi incercat) II conatus(m). I metiar (eu sa masor) II metiaris III metiatur Pl. I loquar (eu sa vorbesc) II loquaris III loquatur Pl. tema prezentului LOQUĔ Sg. I conatus(m). -um(n) sit Pl. III. -um(n) sis III conatus(m). -ae(f). -am. -tur. II. I tueremur II tueremini III tuerentur Conj IV. -mur. I metirer (eu as masura) II metireris III metiretur Pl. -a(n) simus II conati(m). I metiremur II metiremini III metirentur PERFECT Conj. -ae(f). -am(f). -ntur Conj II. I loquerer (eu as vorbi) II loquereris III loqueretur Pl. -mini. tema prezentului LOQUĔ Sg. -a(n sitis) III conati(m). I tuerer (eu as pazi) II tuereris III tueretur Pl. I loqueremur II loqueremini III loquerentur -re. I conati(m). -a simus / sitis / sint Sg. –r. tema prezentului METI Sg. I metiamur II metiamini III metiantur IMPERFECT Conj I. II. -a(n) sint 29 . -ris. -am(f).+term. IV: tema prezentului + Exemple de conjugare Conj I. -ae(f). -um sim / sis / sit Pl. tema prezentului CONA Sg. IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. I conaremur II conaremini III conarentur Conj III . -am(f). conatus. conati. tema supinului CONAT Sg. „esse” la conjunctiv prezent Conj I. I conarer (eu as incerca) II conareris III conaretur Pl. I. tema prezentului METI Sg. -ae. pers.II III conemini conentur II III tueamini tueantur Conj III .

LOCUT (eu as fi vorbit) Sg. -ae. tuitus. II tuere (pazeste !) Pl. -ae. -um sim / sis / sit locuti. tema supin. -um essem/esses/ esset Pl. . locuti. -um sim / sis / sit Pl. III. „esse” la conjunctiv imperfect Conj I. -a(n) essetis conati(m). tema supinului TUIT (eu as fi pazit) Sg. -am(f). II conare (incearca !) Pl. tema supinului CONAT Sg. -um sim / sis / sit Sg. II pl. IV : Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + vb. tema prezentului TUĒ Sg. II. -ae(f). PERFECT Conj. -a(n) essemus conati(m). -am(f).pers. -ae(f). tema prezentului CONA Sg. -ae. I. -um(n) esses conatus(m). -a essemus / essetis / essent Pl.Conj II. -ae.C.pers. -a essemus / essetis / essent Conj IV. mensus. IV: Conj III .M. I II III I II III conatus(m). II sg. II conamini Conj III . locutus. tuitus. -a(n) essent Conj III. Conj III.pers. . -um(n) essem (eu sa fi incercat) conatus(m). II pl. -um essem / esses / esset Pl. -am. -ae. -am. -ae. -am(f). Conj II. -ae.pers. conati. mensi. mensus. -a essemus / essetis / essent Sg. -a simus / sitis / sint Conj IV. tema prezentului+ re tema prezentului + mini tema prezentului + ĕ + re tema prezentului + i + mini Conj II. -um essem / esses / esset Pl. mensi.LOCUT (eu sa fi vorbit) locutus. tema supinului MENS (eu sa fi masurat) Sg. Pl. tema supin. -um essem / esses / esset Pl. -am. tuiti. tema prezentului METI 30 Conj I. -um(n) esset conati(m). tuiti. tema supinului TUIT (eu sa fi pazit) Sg. -a simus / sitis / sint Pl. -am. -am. conatus. -a simus / sitis / sint M. tema prezentului LOQUĔ . -a essemus / essetis / essent MODUL IMPERATIV PREZENT Conj I. tema supinului MENS (eu as fi masurat) Sg. . II. II tuemini Conj IV. -am. -am. II sg. -ae(f).

II tuetor (sa pazesti !) III tuetor Pl.III. II. II: CONJ. I: CONJ. ca vorbesc) metiri (a masura. II loquuntor Conj II.pers.ca incearca) tuēri (a pazi. conaturum (m) esse Sg. III pl. tema prezentului TUĒ Sg. III sg. ca pazeste.Sg. Pl. fiind inlocuit cu -i Ex: CONJ. ca masoara) VIITOR Conj I.pers. II metiutnor MODUL INFINITIV . IV: conari (a incerca. II conator (sa incearci !) III conator Pl. tema supinului TUIT tuiturum (m) esse tuituram (f) esse (ca va pazi) tuiturum (n) esse 31 . II loquire (sa vorbesti !) III loquitor Pl. II. II metitor (sa masori !) III metitor Pl. Pl. III: CONJ.PREZENT Infinitivul prezent la conjugarile I. tema supinului CONAT Sg. = tema prezentului + tor . IV: Conj III .pers. = tema prezentului + i + tor . grupul –ĕre cade. IV: tema supinului + -ur + terminatiile de acuzativ sg si pl de la declinarea a II -a si a III –a + esse Exemple de conjugare Conj I. ca vorbeste.untor) . II. a II-a. tema prezentului LOQUĔ Sg. La conjugarea a III-a. si a IV-a schimba terminatia activa –re in – ri. II II metire (masoara !) metimini VIITOR Conj I. tema prezentului METI Sg. II tuentor Conj IV. conaturam (f) esse (ca va incerca) conaturum (n) esse Conj II. III sg. III pl. II conantor Conj III . = tema prezentului + u + ntor Exemple de conjugare Conj I.pers. ca pazesc) loqui (a vorbi. tema prezentului CONA Sg. = tema prezentului + ntor (conj IV . II II loquĕre (vorbeste !) loquimini Sg. II.

II. conando (spre a incerca) Ac. conaturas (f) esse (ca vor incerca) conatura (n) esse tuituros (m) esse tuituras (f) esse (ca vor pazi) tuitura (n) esse Conj III . ad loquendum (pentru a vorbi) Abl. decl. ad conandum (pentru a incerca) Abl.+ term. mentiendo (spre a masura) Ac. ca a incercat.Pl. IV: conatum esse ( a fi incercat. A II-a sg. loquendo (spre a vorbi) Ac. conandi (de a incerca) D. decl. ca au vorbit) mensum esse (a fi masurat. Se declina dupa declinarea a II-a numai la singular. ca a pazit. tema supinului LOCUT Conj IV cons. Conj III. tema prezentului CONA N.+ term. Conj I. ca au incercat) tuitum esse (a fi pazit. tema supinului MENS Sg. conaturos (m) esse Pl. locuturos (m) esse Pl. I: CONJ. ad mentiendum (pentru a masura) Abl. loquendi (de a vorbi) D. tema prezentului MENTI N. ca a masurat. tuendo (pazind) Conj IV. -----------------G. mentiendi (de masura) D. locuturum (m) esse Sg. -----------------G. Exemple de declinare Conj I. loquendo (vorbind) Conj II. mensuros (m) esse locuturas (f) esse (ca vor vorbi) mensuras (f) esse (ca vor masura) locutura (n) esse mensura (n) esse PERFECT Conj I. ------------------G. mentiendo (masurand) 32 . III: CONJ. conando (incercand) Conj III . IV: tema prezentului + -end. ! Nu are nominativ. tema prezentului LOQĔ N. A II-a sg. tuendi (de a pazi) D. ca au masurat) Este substantiv verbal. ca au pazit) locutum esse (a fi vorbit. II: CONJ. II: tema prezentului + -nd. ------------------G. mensurum (m) esse locuturam (f) esse (ca va vorbi) mensuram (f) esse (ca va masura) locuturum (n) esse mensurum (n) esse Pl.III. ad tuendum (pentru a pazi) Abl. ca a vorbit. tema prezentului TUE N. IV: tema supinului + esse Exemple de conjugare CONJ. tuendo (spre a pazi) Ac.

n) Pl. Se declina complet dupa declinarea a III-a parisilabica Conj I. tuens (m. loquentes (m. pe cele care incearca conantibus (m. n) (de. cele care incearca Conj II. f. cei. tema prezentului CONA Sg. tuentem (m. f) metientia (n) metientum (m. f). sg Conj III. f. metientem (m. N. f. f. n) a celui. n) G. D. tema prezentului TUE Conj III. f. cea care incearca Ac. n) D. f). II: tema prezentului + -ns la N. f). f. f). care incearca conantibus (m. D. loquentis (m. f. f. G. conanti (m. N. n) Ac. f. n) Pl. conans (n) pe cel. n) G. metiens (n) Abl. Abl. metientis (m. N. tuentes (m. f. f. f. metiens (m. conantia (n) pe cei. sg -entis la G. tuentis (m. cel. n) celui. n) D. pt. n) loquentibus (m. D. f. sg -ntis la G. tema prezentului LOQUĔ Sg. G. chemand G. chemand conantum (m. n) G. cele) care incearca. cea care incearca Pl. n) celor care incearca. conantis (m. Ac. tema prezentului METIE Sg.PARTICIPIU PREZENT Este adjectiv verbal. N. conante (m. N. f. loquenti (m. metiente (m. N. sg Conj I. f. f. f. metienti (m. celei care incearca. Ac. N. conantes (m. pe cea care incearca Abl. f. pt. Abl. f) conantia (n) (cei. conans (m. f. de la etc) cel. conantem (m. cele care incearca conantes (m. G. de la etc) cei. loquens (n) Abl. f. n) (cel. n) Ac. f. n) Conj IV. n) tuentes (m. loquente (m. n) D. n) 33 . metientes (m. n) (de. tuentia (n) tuentibus (m. tuens (n) Ac. loquens (m. G. n) Pl. n) Abl. f) loquentia (n) loquentum (m. n) metientibus (m. f). N. f) tuentia (n) tuentum (m. n) Sg. n) loquentes (m. f. f.cea) care incearca. f. Abl. loquentia (n) loquentibus (m. loquentem (m. D. f. f). IV: tema prezentului + -ens la N. tuenti (m. f. f. tuente (m. a celei care incearca D. n) a celor. n) tuentibus (m. Ac. f).

-a. -ae. ca sa masoare) (de masurat ) 34 . II: sg. IV: tema supinului + –um la Ac. Abl. Ac. IV tema supinului + -ur. I: CONJ. f. -um care va incerca pl. -um (incercat/a ) tuitus. ca sa pazeasca) (de pazit ) (pentru a vorbi. Ac. -um care va pazi pl. -ae. I. IV: tema supinului + -us. Se declina ca adjectivele de clasa I cu trei terminatii Exemple de conjugare CONJ. mensuri. IV: sg. Abl. III. -a care vor vorbi CONJ. III: CONJ. -um care va vorbi pl. -um care va masura pl. -um (pazit/a ) locutus. -a . f). ca sa incerce) (de incercat) (pentru a pazi.+ -us. n) VIITOR Este adjectiv verbal. Se declina ca adjectivele de clasa I cu trei terminatii Conj. -a . cunaturi.Ac. si –u la Abl. -um (votbit/a) mensus. -um CONJ. locuturi. III:voc sg. tuituri. -a. II. -a care vor pazi CONJ. I: CONJ. locuturus. -a care vor fi incerca CONJ. ca sa vorbeasca) (de votbit) (pentru a masura. -a . -ae. Abl. metientes (m. -a . II. -a care vor masura PERFECT Conj I.III. tuiturus. II: CONJ. I: sg. Ac. -a . III: CONJ. -um (masurat/a ) SUPIN Conj I. Abl.III. IV: Ac. IV: conatus. -a. conatum conatu tuitum tuitu locutum locutu mensum mensu (pentru a incerca. cunaturus. metientia (n) metientibus (m. -ae. -um Este adjectiv verbal. II: CONJ. II. mensurus. Abl. Exemple de conjugare CONJ. -a . -a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful