P. 1
Ag Hmc151e Rom

Ag Hmc151e Rom

Ratings:
(0)
|Views: 8|Likes:
Published by cel_batran

More info:

Published by: cel_batran on Sep 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

Sections

 • Prezentarea operaţiunilor
 • Citiţi înainte de utilizare
 • Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs
 • - CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4)
 • Măsuri de precauţie la utilizare
 • Accesorii
 • Accesorii opţionale
 • Descrierea componentelor
 • Partea dreaptă şi posterioară
 • Partea stângă
 • Terminale şi piese de montare
 • Telecomandă
 • Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare
 • Surse de alimentare
 • Utilizarea acumulatorului
 • Utilizarea adaptorului c.a
 • Ajustarea curelei de mână
 • Ataşarea curelei de umăr
 • Telecomanda
 • Raza de acţiune a telecomenzii
 • Indicator luminos de semnalizare
 • Indicator luminos de semnalizare
 • Vizor
 • Utilizarea vizorului
 • Evidenţierea contururilor
 • Modificarea luminozităţii fundalului
 • Afişare imagine inversă
 • Setarea calendarului
 • Operaţiuni de bază pentru înregistrare
 • Pregătirea pentru înregistrare
 • Înregistrare în modul automat
 • Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK)
 • Formatarea cardurilor de memorie SD
 • Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD
 • Scoaterea cardului de memorie SD
 • Protejarea cardurilor de memorie SD
 • Repararea cardurilor de memorie SD
 • Utilizarea funcţiei zoom
 • Funcţia de zoom digital
 • Înregistrare în modul progresiv
 • Înregistrare în modul manual
 • Comutarea la modul manual
 • Focalizare manuală
 • Utilizarea asistării la focalizare
 • Ajustări iris
 • Ajustarea amplificării
 • Ajustări intensitate luminoasă
 • Ajustarea nivelului tonurilor de alb
 • Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte
 • Înregistrare la unghi inferior
 • Înregistrare autoportret
 • Model zebră
 • Verificarea şi afişarea stării de înregistrare
 • PRE-REC (Pre-înregistrare)
 • Stabilizator optic de imagine
 • Adăugarea de efecte imaginilor
 • Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
 • Compensare lumină de fundal
 • Bare de culoare
 • Funcţie formă de undă pentru monitor
 • Ajustarea volumului în timpul înregistrării
 • Funcţie reper de înregistrare
 • Înregistrare indexări
 • Funcţie de imprimare dată şi oră
 • Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)
 • Ajustarea timpului de expunere
 • Scanare sincronizată
 • Comutarea intrării audio
 • Utilizarea microfonului încorporat
 • Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern
 • Ajustarea nivelului înregistrării
 • Utilizarea fişierelor scenă
 • Modificarea setărilor pentru fişierele scenă
 • Metadate videoclip
 • Încărcarea metadatelor (META DATA)
 • Utilizarea contorului
 • Afişare contor
 • Reîncărcarea acumulatorului încorporat
 • Setarea codului de timp
 • Setarea informaţiilor de utilizator
 • Operaţiuni de bază pentru redare
 • Ecran cu imagini miniaturale
 • Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor
 • Funcţii de înregistrare directă
 • Setări redare (PLAY SETUP)
 • Setare format de redare (PB FORMAT)
 • Repetare redare (REPEAT PLAY)
 • Reluare redare (RESUME PLAY)
 • Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere)
 • Funcţii de redare utile
 • Videoclip următor/anterior
 • Verificarea datei şi a orei
 • Conectarea de aparate externe
 • Căşti
 • Microfon extern
 • Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar)
 • Platformă video (Copiere)
 • Televizor/Monitor
 • Editare neliniară (Mod PC)
 • Mesaje principale de avertisment
 • Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare)
 • Utilizarea meniurilor de setări
 • Utilizarea meniurilor
 • Iniţializarea setărilor de meniu
 • Structură meniu de setări
 • Meniu mod cameră
 • (Meniu cameră)
 • Meniu mod redare
 • Listă meniuri de setări
 • Ecran SCENE FILE (Fişier scenă)
 • Ecran SW MODE (Mod SW)
 • Ecran AUTO SW (SW automat)
 • Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)
 • Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)
 • Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj)
 • Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
 • Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
 • Ecran META DATA (Metadate)
 • Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
 • Ecran OPERATION (Operare)
 • Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
 • Înainte de a apela la service
 • Actualizarea driver-ului camerei
 • Curăţarea
 • Măsuri de precauţie la depozitare
 • Specificaţii

ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

rezolvaţi situaţia mutând. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Într-un astfel de caz. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . Pentru a utiliza în siguranţă aparatul.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. 4 . în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. înainte de operare. de exemplu. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs.

Baterie telecomandă 5 . pentru a scoate suportul. 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului.Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii. Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată .

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 49 Pornirea / oprirea camerei................................................................41 Înregistrare la unghi inferior............ 33 Repararea cardurilor de memorie SD................ 36 Focalizare manuală ...................... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb........................................................... 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor........... 18 Surse de alimentare ................................................................ 28 Utilizarea contorului .............................................................................................. 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)............... 45 Înregistrare indexări.............. 24 Utilizarea ecranului LCD..................... 8 Citiţi înainte de utilizare.................................................................48 Utilizarea microfonului încorporat ............................................................................................... 27 Utilizarea fişierelor scenă................................................ 20 Utilizarea acumulatorului ....................................................................................................................... 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ........50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ..... 10 Protejarea cardurilor de memorie SD ............................................................................................................................................................ 9 (clasă de viteză SD 4) ................................................................................................................................................... 37 Ajustări iris......55 Afişare contor..................a.............................................. 41 Înregistrare autoportret ........................................... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator.............. 4 Prezentarea operaţiunilor................................................................. 43 Adăugarea de efecte imaginilor....................................... 11 Accesorii........................................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei .... ..................................... 22 Raza de acţiune a telecomenzii.... 34 Înregistrare în modul progresiv........ 43 Bare de culoare......... 21 Telecomanda................................................................................................................................ 20 Ajustarea curelei de mână... 23 Indicator luminos de semnalizare ..........................................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) . 21 Ataşarea curelei de umăr...................................... 33 Utilizarea funcţiei zoom.............................. 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD......................... 37 Ajustarea amplificării.............. 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare............................ 22 Ajustarea timpului de expunere......................................................... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ................................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ................................................................................................................ 55 Mod presetări TC ......... 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)................................................................................................. 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE).............................................................................................. 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern .......................... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare.......................... 27 Afişare imagine inversă ........... 25 Evidenţierea contururilor.................................... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)................... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp .................................................................................................. 18 Reîncărcare ................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ................................ 25 Ajustarea afişajului de ecran .......................................................... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ......................... 30 Pregătirea pentru înregistrare........... 15 Partea stângă................. 31 Formatarea cardurilor de memorie SD............................................................................................................................................................................................... 22 Introducerea acumulatorului...........34 Funcţia de zoom digital................................................................................................... 58 6 .......................................................................35 Înregistrare în modul manual.................. 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ....................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!............................................................................................................................................................................................... 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)................................................................ 16 Terminale şi piese de montare ............................... 48 Ajustarea nivelului înregistrării............................................ 54 Setarea calendarului...................................................... 44 Funcţie reper de înregistrare....................................... 30 Înregistrare în modul automat............................................................. 20 Utilizarea adaptorului c......................................... 36 Utilizarea asistării la focalizare ........................................ ................................................................................................................... 38 Ajustări intensitate luminoasă ......... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ..................................................................................................................................... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ................................... 41 Model zebră ............................................................... 17 Telecomandă............................ 22 Modul în aşteptare....................................................................................................................... 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ..............................................52 Metadate videoclipuri................ 42 Stabilizator optic de imagine . 23 Vizor................................... 47 Comutarea intrării audio ...... ................ 41 Marcaj.... 32 Scoaterea cardului de memorie SD................36 Comutarea la modul manual ............................................................... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD................................................................................................................ 24 Utilizarea vizorului....... 45 Funcţie imprimare dată şi oră....................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor.................................................... ......................................... 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD................................. 15 Partea dreaptă şi posterioară..................................................................................................................... 43 Compensare lumină de fundal ............. 14 Accesorii opţionale ..........................46 Scanare sincronizată .................. 56 Setarea codului de timp..............

............62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări.................................... 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ...........................................................................................81 7 ................................................................84 Meniu mod cameră .........64 Listă cu meniuri de setări ............................................................70 Referinţă Înainte de a apela la service ................................62 Funcţii de înregistrare directă..........................................................................65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)................... 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)....................................................................................................................................................................... 107 Format înregistrare ............................. 86 Ecran SW MODE (Mod SW)........86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ................ 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ..................63 Repetare redare (REPEAT PLAY)........... 76 Afişări normale........................................................................... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV).....................................................................................................................................................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ................72 Platformă video (Copiere) ..................................... 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)....................71 Microfon extern..........76 Mesaje principale de avertisment..69 Videoclip următor/anterior ........................................................................... 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ..... 59 Ecran imagini miniaturale.................................................................................................. 110 Editare neliniară (Mod PC)............................................. 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)............. 88 Ecran AUTO SW (SW automat)..................Redare Operaţiuni de bază pentru redare . 106 Curăţare ..............82 Utilizarea meniurilor........................... 104 Actualizarea driver-ului camerei............................ 83 Structură meniu de setări ......................................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale...............................................................................................................................................................................63 Reluare redare (RESUME PLAY)........................................... 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) .............................70 Vizualizarea de imagini pe televizor ...................70 Verificarea datei şi orei ....................................................................................... 96 Ecran META DATA (Metadate)... 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)............................ 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ..............................................................67 Funcţii de redare utile........................ 82 Iniţializarea setărilor de meniu ....................60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ..... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) ...................................................................................................... 97 Ecran OPERATION (Operare)............. 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale .................................................................................69 Redare cadru-cu-cadru ........................................................... 100 Măsuri de precauţie la utilizare........................... 75 Afişaje Afişare de ecran....................................................109 Editare Conectarea de aparate externe....................................................................................................... 84 Meniu mod redare .....79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj).. 71 Căşti .................................................. 85 Setări redare (PLAY SETUP) ..... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi.....73 Specificaţii ..............................................................................................................................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ...............................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ............................................................................................................................................................................................................... 106 Măsuri de precauţie la depozitare.......................................70 Ajustarea volumului ....................................................72 Televizor/Monitor .......................

Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. aproape de standardul de transmisie televizată. precum şi producţia de materiale video creative. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). 8 . ca suporturi de înregistrare. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate.

https://eww. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul .co. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. (Continuarea în pagina următoare) 9 .) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. în cazul anumitor carduri de memorie SD.panasonic. Nu poate fi garantată operarea cu succes. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. pentru cele mai recente informaţii.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. formatate conform formatului FAT32. şi cu cardurile de memorie SDHC. nu sunt bazate pe standardul SD. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. fără logo-ul SDHC. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari.pavc.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA.

(Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. pentru produse compatibile SD. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. 10 . când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. cât şi cu cele SDHC. conform standardelor SD. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. de exemplu.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată.

Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat.5 mm. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. Pentru alte note cu privire la utilizare. în alte scopuri decât divertismentul personal. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. consultaţi pagina 9. feriţi obiectivul de lumina razei laser. Înainte de a efectua o înregistrare. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. consultaţi pagina 104. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. Pentru detalii. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. 11 . Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5.

logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. Laboratories. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. ecrane de meniu. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. Inc. Camera AG. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. etc. − International Business Machines Corporation. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. detaliate mai jos. Portofoliului de Patente AVC. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. • 12 . − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video.. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). Utilizaţi acest produs pentru redare. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . DVD recordere sau DVD playere vechi. cu detalii extrem de clare. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD.264. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. în astfel de situaţii. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. Pentru detalii. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. incompatibile AVCHD. etc.

73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7.c. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.) mAh) • 14 .2 V.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere. (Paginile 72. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional).2 V. consultaţi “Accesorii opţionale”. 2640/2500 (tip/min.a.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. 5800/5400 (tip/min. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1).(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. SPEED SELECT+/. fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde. 70) Comutatoare CH1. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). CH2 SELECT (Selectare canal1.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 .

15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. la mufa pentru telecomandă.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. cu excepţia telecomenzii. Cu toate acestea. 17 Descrierea componentelor . ZOOM S/S (mufă super mini de 2. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). Pentru detalii privind conexiunea. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt.

DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet.c. Deconectaţi cablul c. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare).a. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. deconectaţi fişa de alimentare de la priză.a.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare.a. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. Introduceţi până în capăt. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c.c. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. înainte de curăţare. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. 2 Introduceţi acumulatorul. 18 .

90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Adaptorul c. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.a. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. • .a. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. De asemenea. umiditate 60%). Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.) mAh 7. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare.a. să facă zgomot în timpul utilizării. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. dar acest lucru este normal. este conectat la adaptorul c. Este posibil ca adaptorul c.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD./min. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori.c. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului./min. compatibile cu acest produs. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.a. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute.2 V/ 5800/5400 (tip. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. poate interfera cu undele radio.2 V/ 2640/2500 (tip. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.

Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. până se blochează cu declic. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c.c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.a. Deconectaţi cablul de alimentare c. de la priza de curent. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.c.a.a. Conectaţi cablul de alimentare c. • 20 . Conectorul pentru acumulator al cablului c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic.a.a.c. atunci când nu utilizaţi aparatul. Scoateţi acumulatorul. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c.c. la priza de curent. este conectat la adaptorul c. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. pentru a vă asigura că nu va cădea. la adaptorul c.c.

Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. pentru a proteja obiectivul. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. Parasolar obiectiv 21 . până când acesta se blochează cu declic. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. pentru a-l detaşa. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. pentru a nu scăpa camera. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. atunci când nu utilizaţi aparatul. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. Închideţi capacul. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic.

Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. pentru a scoate suportul. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. chiar şi în cadrul razei de acţiune. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. În aer liber sau în lumină puternică. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. * Consultaţi meniurile de setări. aproximativ 15° în jos. • Când bateria s-a consumat (CR2025). următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. în funcţie de frecvenţa utilizării. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare .) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit).Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. înlocuiţi-o cu una nouă. înseamnă că bateria s-a consumat. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală.

camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. în timp ce aparatul este pornit. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. pentru a anula setările pentru modul standby. De asemenea. în timp ce aparatul este pornit. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. • Acumulatorul este descărcat. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). • În timpul modului standby. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. • Când această setare este activată. • Acumulatorul a fost scos. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. pentru a activa setările pentru modul standby. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit).

• Rotirea cupei pentru ochi. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. unul fiind un LCD în miniatură.5 inch. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. 24 . Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare.Vizor Această cameră are două vizoare. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. după ataşare. pe vizor. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. vizualizaţi-le pe un monitor TV. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou.

Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. pentru a reveni la afişajul original. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. • Se poate deschide până la 120°.) Înregistrare în curs. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. Acest lucru poate avaria camera. • Afişaje privind starea de operare. deoarece aţi putea avaria camera. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). etc. 1 În modul CAM. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD.

26 . Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Pentru detalii. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj).) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . (Consultaţi meniurile de setări.Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).

Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. şi alte afişaje. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. 2 Apăsaţi butonul LCD. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. Dacă afişajele nu sunt necesare. imaginile vor fi afişate normal din nou. în afară de imagini. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. atunci când porniţi camera. (Pagina 94) sunt inversate. 2 Apăsaţi butonul LCD. la alegere dintre trei setări diferite. • Dacă opriţi camera video. • În timpul inversării afişajului. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. • De asemenea. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). din meniul de setări SW MODE (Mod SW). 27 .

În exemplul de mai jos. care corespund cu cele de pe cameră. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. Pentru detalii. • “--.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. Înainte de a realiza o înregistrare. 28 . 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. • Ora este afişată în format de 24 de ore.--. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). butoanelor de pe telecomandă. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). înclinând-o în direcţiile . Setarea implicită de fabrică este +00:00.

• Când utilizaţi camera în zone internaţionale. aşadar . selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare.9 Când aţi finalizat setările. apăsaţi butonul multifuncţional. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia.

Când formataţi un card de memorie SD. • apare pe vizor şi monitorul LCD. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. • Focalizarea. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. Mai întâi. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. în timpul înregistrării. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). amplificarea. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . glisându-l spre stânga. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. Salvaţi toate datele importante pe calculator. închideţi ecranul de meniu. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză).

Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. 31 Înregistrare . (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). de asemenea. cât timp este întreruptă înregistrarea.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. după înregistrare. (Însă. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă.

*2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. Când formataţi un card. Aprox. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. Aprox. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). 15 min Aprox. 80 min Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. 45 min Aprox. 60 min Aprox. 7 min Aprox. 45 min Aprox. 2 min Aprox. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. 3 min Aprox. 90 min Aprox. • Când formataţi un card de memorie SD. 240 min Aprox. 30 min Aprox. în funcţie de subiectul înregistrării. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 4 min Aprox. 9 min Aprox. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. 120 min Aprox. • Cardul de memorie SD va fi formatat. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. etc. Aprox. 60 min Aprox. Aprox. înainte de formatare. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. 180 min Aprox. 65 min Aprox. 120 min Aprox. 5 min Aprox. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. 10 min Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. Aprox. Aprox. Aprox. 32 . sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. În astfel de cazuri. 90 min Aprox. 21 min Aprox. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. 20 min Aprox. . • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 160 min Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. Aprox. 33 min Aprox. 40 min Aprox. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei.

dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). AVCCAM Restorer este. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. AVCCAM Restorer*. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website.a.) Pentru detalii despre metoda de instalare. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. În acest caz. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. şi trageţi de card în sus. pe care a apărut o eroare. AVCCAM Restorer. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. dezinstalat. (În mod similar. https://eww. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. consultaţi Install. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. În caz contrar. glisându-l spre stânga. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate.txt.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). de pe cardul de memorie SD.pavc. sau adaptorul c. opriţi alimentarea). • În funcţie de starea datelor. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. de asemenea.jp/pro-av/ .c. AVCCAM Restorer. În acest caz. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. Când reparaţiile s-au încheiat. • Un card de memorie SD.c.panasonic.co. pentru a permite repararea erorilor. înainte de deschiderea capacului. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. fără reparaţii. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). astfel încât să iasă în afară uşor. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. Pentru detalii despre utilizare. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. la următoarea pornire. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii.

(Paginile 43. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei.ZOOM. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid.Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). HANDLE ZOOM (Zoom mâner).9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). ecranul SW MODE (Mod SW). Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor).3). funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. În plus. aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână.3 (Utilizator 1 . cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze.

semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. semnal întreţesut de 60 fps. Însă.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Semnalul video va fi înregistrat nativ. Pentru copiere şi înregistrare. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. Pentru copiere şi înregistrare. atunci când utilizaţi modul 24P. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. înregistrării.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. 35 Înregistrare . • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. : Camera focalizează mai întâi general. în poziţia 36 .) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). dacă există scintilaţii. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual.9 Hz). A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. pe ecran. apoi trece pe focalizare manuală. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. irisul. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea.

• Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. cât şi graficul în acelaşi timp. (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Însă. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. • În modul iris automat. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. conform imaginii de mai jos. ecran SW MODE (Mod SW). afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. Pentru afişarea graficului pe vizor. şi. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. pentru a reveni la ecranul original.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. IRIS DIAL (Selector iris). Ajustaţi irisul manual.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3.0 când este setat la telescopic maxim (T). valoarea F va fi F1. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. 37 . închideţi monitorul LCD. deci. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta.

(Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). albastru).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. puteţi utiliza şi valorile presetate.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. L: Setată astfel în condiţii normale. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. (Valoarea implicită este de 6 dB. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. amplificarea este fixată la 0 dB. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. (Valoarea implicită este de 12 dB. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . Când înregistraţi în modul manual. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător.) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. De asemenea. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. verde.

3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Ghid al valorilor presetate P3.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 36) . 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. contactaţi distribuitorul. • Ajustările durează câteva secunde.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea.2K (3200 K): bec cu halogen P5. Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. (Următoarele mesaje apar pe ecran. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. chiar după câteva încercări. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea.

Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. Alocaţi mergând la meniul de setare. B sau PRST (Presetări)). • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. ecranul SW MODE (Mod SW). verde. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb).9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. albastru). este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. • În funcţie de mediu. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. În mod normal. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). 40 . ATW (Detectare automată alb). • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

utilizaţi şi vizorul. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. • În timp ce sunt afişate formele de undă. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. 44 . • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). • Formele de undă nu pot fi înregistrate. în modul CAM.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării.

• Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. În timpul înregistrării. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră.3). Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). reperul de înregistrare este şters. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). la un anumit moment într-un videoclip. • Videoclipurile nu pot fi şterse. pentru a le afişa şi reda. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). în timpul înregistrării sau al redării. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. . Dacă apăsaţi butonul din nou. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. chiar dacă aţi apăsat butonul. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. chiar dacă este apăsat butonul. 45 Înregistrare şi oră. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării.3 (Utilizator 1 . De asemenea. în afişajele pe dispozitive externe. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. De asemenea. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. variază în funcţie de formatul de înregistrare. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). numai prima operaţiune va fi valabilă. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. (Paginile 65. după încheierea înregistrării. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). de asemenea. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. înregistrate pe imagine. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. (Pagina 62) Însă. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. (Paginile 43. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. videoclipurile nu pot fi şterse. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare.

60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). pentru a fi utilizat.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. şi va reduce.. setaţi timpul de expunere astfel. aşadar.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT .9 Hz 46 . Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. Timpul de expunere se modifică după cum urmează. cu un timp de expunere mai mic. • Dacă irisul este setat la automat. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied.). etc. 2 monitorul LCD. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci acesta se va deschide mai larg. Când această frecvenţă este 50 Hz. adâncimea focală. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox.(Selectare obturator .

• Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. (Pagina 91) . (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte. conform informaţiilor de mai jos.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare).Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). puteţi înregistra până la două canale de sunet. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. De asemenea. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). 48 . • Setaţi la OFF (Dezactivare). dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V.

Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2).4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. 49 Înregistrare . (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2.

F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. De asemenea. unde contrastul trebuie evidenţiat. F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. În momentul înregistrării.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). Pentru detalii. următoarele fişiere sunt stocate. În meniurile de setări. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). puteţi accesa imediat fişierul necesar. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. adică în interior. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. 50 . (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). culori şi contraste. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. care corespund cu cele de pe cameră. Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat.

7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. când este afişat următorul ecran. • Selectând YES (Da). (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. apăsaţi butonul multifuncţional. cu ajutorul butonului multifuncţional.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. • Odată confirmate. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. ./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. de la 0 la 9. : . veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. caracterele sunt şterse. < = > ? @ [ ] ^_-. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. de la A la Z.

opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. < = > ? @ [ ] ^ _ . 0-9. Pentru toate celelalte setări. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . selectaţi numărul fişierului (1 . Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. care corespund cu cele de pe cameră. A-Z. Pentru detalii. de asemenea. F1 până la F6.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. pe un card de memorie SD şi. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. (Protecţie împotriva scrierii). • În cazul fişierelor scenă. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. : . 52 . selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou.4) şi apăsaţi butonul din nou. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. • În următorul exemplu. le puteţi încărca de pe card.. a se vedea descrierea de mai jos. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. (Pentru a modifica denumirea fişierului. Pot fi introduse următoarele caractere. TITLE001 este denumirea fişierului.3. • Datele din toate fişierele scenă. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. setările curente sunt salvate automat în aparat. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. sub formă de fişier. sunt rescrise. (Spaţiu).

(Pagina 109) 53 Înregistrare . SERIAL NO. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). scenă) şi TAKE NO. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). longitudinea. nu pot fi afişate toate datele. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. (Nr.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). latitudinea. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). (Nr. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. Nu puteţi introduce numai SCENE NO. care indică starea de înregistrare a videoclipului. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). pentru a verifica toate datele. LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. LONGITUDE (Longitudine). dublă). LATITUDE (Latitudine). creat pe cardul de memorie SD. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. sursa de informaţii). trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program).Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. scenă) şi TAKE NO. • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. SCENE NO. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. (Nr. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). locaţia de înregistrare. Consultaţi pagina 54. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. (Nr. în ordinea în care au fost înregistrate. trebuie să introduceţi TEXT (Text). care sunt încărcate în aparat. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. de acest aparat. (Nr. RESOLUTION (Rezoluţie). GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu).) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). setat de către utilizator. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării).

Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. începând cu cea mai recentă dată de producţie. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. cu ajutorul camerei. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. cardul de memorie SD. acestea sunt afişate ca “*”. Consultaţi coloana următoare. 54 . apăsaţi butonul multifuncţional. Treceţi la LOAD (Încărcare). Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). consultaţi pagina anterioară. simultan. Dacă este necesar. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional.

când este setat 24P şi 30 de cadre. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. apăsaţi butonul MENU (Meniu). De fiecare dată când apăsaţi butonul. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. (Pagina 76) 0 : 00. când este setat orice alt format. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. TC 12 : 34 : 56 . iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. Înregistrare . apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Pentru a anula afişarea codului de timp.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE.RESET/TC SET (Contor . 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). afişajul se modifică astfel. cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri.Resetare/Setare cod de timp). iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran.9 Hz. Apăsaţi butonul COUNTER .

Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. Contactaţi locul de achiziţie. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. acumulatorul intern trebuie schimbat. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. Pentru detalii. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). În meniurile de setări. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. care corespund cu cele de pe cameră. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. după reîncărcare. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat.a. 56 . ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). chiar şi atunci când data şi ora sunt setate.

57 Înregistrare . setaţi valoarea codului de timp. La acest aparat. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. Din acest motiv. a înregistrării anterioare.4 Când apare ecranul de mai jos. Puteţi reseta codul de timp la zero. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre.

1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 4 Setaţi informaţiile de utilizator. Puteţi reseta informaţiile de utilizator. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). care corespund cu cele de pe cameră. În meniurile de setări. 58 . Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Pentru detalii. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul.

consultaţi pagina 63. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. Camera este acum în modul PB. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. Apăsaţi butonul pentru moduri. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. pentru a trece la cel anterior. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. Înregistrare .9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). modul se modifică astfel. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru a trece la următorul videoclip. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor.

(Pentru detalii despre redare. consultaţi pagina 63. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional. Când setaţi modul PB.) 60 . va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează).Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale.

3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri).conform setărilor. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 61 Redare . 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului.

Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. repetaţi paşii de mai sus. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. 62 . 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită.

selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. . Va fi afişat indicatorul de redare repetată. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 1080/24P.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). • Redarea repetată va continua până la întrerupere. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. Chiar dacă formatul de redare este modificat. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).9 Hz): 1080/60i (30P). formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. 720/60P (30P). Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). Când este efectuată operaţiunea de redare. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).

Selectaţi un videoclip pentru redare.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 64 . Selectaţi metoda de omitere. 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Dacă aţi întrerupt redarea anterior. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2.

direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l.an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile.Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). De asemenea. SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 65 Redare . DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ).codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare).

această operaţiune poate lua ceva timp. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. • Momentul propriu-zis din videoclip. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum.5 secunde. pentru a ataşa indexarea. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. 66 . NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). • Pentru a şterge indexarea. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. va avea o eroare de precizie de 0. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. unde va fi ataşată indexarea.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie.

(Semnul va fi afişat. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)).) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. (Semnul va dispărea. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. chiar dacă acestea sunt protejate. şi apăsaţi butonul multifuncţional. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

etc. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. 4 68 . SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite.) .Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. inclusiv formate video şi audio. numele cameramanului. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. pentru informaţii mai detaliate. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar.

*2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. prin derulare înapoi. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. după redarea ultimului videoclip.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). prin derulare înainte.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. după redarea ultimului videoclip. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). . pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării.

la intervale de jumătate de secundă. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. în timpul redării. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. acestea sunt derulate în direcţia inversă. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). iar când apăsaţi butonul -.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. (Pagina 73) Porniţi redarea. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. de fiecare dată când apăsaţi butonul. Afişajul să modifică astfel. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . dacă utilizaţi telecomanda. Apăsaţi butonul EXT. apăsaţi butonul EXT. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. până la eliberarea butonului. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). imaginile sunt derulate înainte. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Pentru a reveni la redarea normală.

strângeţi bine şuruburile. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. deşi este posibil să auziţi un scârţâit. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi .5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon.

După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. consultaţi pagina 75. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. 72 .

pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. tăindu-le cu foarfeca. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. etc. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. VIDEO OUT (Ieşire video). • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. Ajustaţi lungimea clemelor. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. Ieşirile simultane nu sunt posibile.

semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). 74 .Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat.

. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental.a.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. Opriţi camera. • Calculator cu Windows 2000. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. Windows XP. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. Când schimbaţi cardurile. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). pentru a trece înapoi la modul PB. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. (În ceea ce priveşte conexiunea. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. Porniţi calculatorul înainte de conectare.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. cu ajutorul cablului de conexiune USB. iar camera va trece în modul PC. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. Pentru mai multe detalii. pentru editare. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. sau Windows Vista.

D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor).Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. Nu este afişat în modul PB. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). se afişează [TC*]. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. iar înregistrarea este oprită. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). chiar dacă este afişată această pictogramă. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp.9 Hz 50: 50 Hz 76 . • În timpul redării. [UB*] este afişat. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. consultaţi 33. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD.

JUL (Iulie). este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere.8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. MAR (Martie). 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. AUG (August). Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. aţi selectat “ON” (Activare).00. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. OCT (Octombrie). apare MF (Focalizare manuală).6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . Când afişajul este setat la control macro. SEP (Septembrie). 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. NOV (Noiembrie). Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. MAY (Mai). FEB (Februarie). • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. (În modul automat. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . este afişat AGC. (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). apare AF (Focalizare automată). * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). În modul de focalizare automată. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). APR (Aprilie). 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. în funcţie de poziţia de zoom.) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. în timpul înregistrării. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). În modul de focalizare manuală. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). JUN (Iunie). Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3.Z99 (zoom maxim). Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . De asemenea.2K/P5.

în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. 78 .va fi afişat pe ecran. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp.a. etc. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. de uz casnic.) Înregistrare în curs. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. compatibili cu acest produs. • Simbolul P.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat.

Trebuie să formataţi din nou cardul.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. deconectaţi cablul USB. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ.) Conectaţi camera video la un calculator. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. Verificaţi cardul. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. CARD FULL. CANNOT DELETE. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. (NU POATE FI ŞTERS.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită. ■D DISCONNECT USB CABLE.) Cardul este plin.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. CARD CAPACITY TOO LOW. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. CARD ERROR. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. ■R REC STOPPED. CANNOT RECORD. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică.) PLEASE REFORMAT. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje .) Nu este posibilă redarea. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. Nu scoateţi cardul. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (EROARE CARD. CANNOT PLAY.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. (CARD PLIN.) Videoclipul nu poate fi şters. (IMPOSIBILITATE DE SETARE.) Formatarea nu a fost efectuată. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). Datele sunt scrise acum pe card. (REFORMATAŢI. Verificaţi cardul.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. ■I INCOMPATIBLE CARD. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD.) Nu mai pot fi setate alte indexări. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. (VERIFICAŢI CABLUL USB. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. CANNOT SET PRE-REC. NOW ACCESSING. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. CARD DOOR OPENED. CHECK USB CABLE.

(Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. este posibil să fie avariat cardul de memorie. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. Anulaţi protecţia. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. ■T THE CLIP IS PROTECTED. Porniţi înregistrarea din nou. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. contactaţi locul de achiziţie. ■U UNABLE TO FORMAT. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. de exemplu. AVCCAM Restorer (Pagina 33). după reînceperea înregistrării. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. Acest acumulator nu poate fi utilizat. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. 80 . THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). când accesaţi cardul de memorie SD. pentru ştergerea unui videoclip. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Porniţi înregistrarea din nou. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD.

6 K. chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). acestea nu vor dispărea. 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. *3 Sunt afişate numai presetările 3.Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).2 K şi 5. *2 0 dB nu este afişat. *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan.9 Hz).

pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi.5 pentru a modifica alte opţiuni. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. Exemplu: pot fi modificate. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. 6 Repetaţi paşii 4 .Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. apăsaţi butonul MENU (Meniu). 82 . 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile .

• Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. 83 Meniu . selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). cât şi pentru fişierele scenă. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. cu ajutorul selectorului scenă. în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă.5 pentru a modifica alte setări. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi.7 Repetaţi paşii 2 . Le puteţi iniţializa separat. Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. Apoi.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

...0. . Zgomotul va creşte uşor.1/249.0.7.7. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele.0.. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă.0..0.0 .. ..1/48.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48.+ 10 _____ indică setarea din fabrică.8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48.0.0.pentru o imagine mai clară...7. 1/248.. Revine la ultimul ecran.7..9 1/30.10..+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice.7...+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini..0... 1/48.7.. ...+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A).. . Ajustează nivelul cromatic...0...+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală.7.0 .. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele. .+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B). Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD.... toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos).8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală). .. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică. .+ 7 Setaţi la . LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A.0. etc.Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). 1/248. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI).9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50.. ..1/48..) • 25P: • 30P: 1/25. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91). NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată. .. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor.. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.. după selectarea valorilor de setare.+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat). de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD..0. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD.+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat....1/249...IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 .0.0. salvate de această cameră.......0. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59. Revine la ultimul ecran..8 • 24P: 1/24...0. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.100.1/249.0 .9 1/60.0.

preluată de la seria DVX100. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. OFF (Dezactivare). FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. cu ajutorul curbelor gamma.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). 2. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. primite prin CCD. în funcţie de semnalele recepţionate. Permite extinderea domeniului dinamic. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. Contrastul este accentuat. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. 87 Meniu . • Cu cât setarea este mai mare. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. Pentru a evita supra-expunerea. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema).Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. 1. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Selectează curbele gamma. în lumină fluorescentă. Contrastul este redus. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. B. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. cu contrast accentuat. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. 3 • Cu cât setarea este mai mare. AUTO (Automat): Setează nivelul automat.

atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). 88 . 9dB. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. 6dB. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). 3dB. 3dB. (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). (Pagina 45) După înregistrare. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. 6dB. SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. 0dB. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. 9dB. D. PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). 12dB Setează valoarea amplificării. (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. operarea încă este posibilă.9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). 0dB.

) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). De fiecare dată când este apăsat butonul. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. De fiecare dată când este apăsat butonul. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. _____ indică setarea din fabrică. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. fie pe monitorul LCD. Alocă o funcţie butonului LCD. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare).Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2).

IRIS (Iris automat). Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. 12 dB) în modul automat. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Însă. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare).IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Realizează focalizarea automată în modul automat. dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. 6 dB) în modul automat. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). _____ indică setarea din fabrică. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max.

conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora.Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu .9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă.

_____ indică setarea din fabrică.Resetare/Setare cod de timp). NO (Nu): Revine la ultimul ecran.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. 92 . • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. Dacă este setată orice altă valoare. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. Când meniul este închis.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. în timpul înregistrării cu mai multe camere. dacă rata cadrelor este setată la 24P. Setează modul la mod slave. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. atunci când comutaţi în modul PB. Poate apărea o eroare minoră de timp.RESET/TC SET (Contor . codul de timp înregistrat nu va coincide. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Când apăsaţi butonul COUNTER .9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi.

Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI).) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. înregistrat cu un alt echipament. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante.1. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). 7. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. Setează nivelul de setări al semnalelor video. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. este redat cu această cameră. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI.9 Hz). este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. _____ indică setarea din fabrică. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). Selectează tipul de terminal pe componente. când sunt afişate pe un ecran 4:3. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Selectează sunetul auzit în căşti. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării.5%. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. indică setarea din fabrică. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz.

85%. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). 90%. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. ALL (Toate). 55%. 50%. de pe ecran. 75%. 105%. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. de pe ecran. 80%. 100%. 70%. NORMAL (Normală). 60%. LOW (Redusă). apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 95%. NUMBER (Număr). TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 65%. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 4:3. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. 90%. 70%. 55%. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). 100%. 80%. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. DATE (Dată): Este afişată data. 85%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. 75%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. TIME (Oră): Este afişată ora. 65%. deoarece acesta nu este foarte exact. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. 50%. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). 95%. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. (Pagina 78) 90%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. • În modul PB. 60%. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. mm/picioare. OFF (Dezactivare).

95 Meniu . Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică.Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. (Pagina 41) NORMAL (Normal). MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

00:30 .01:30 . Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului. • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).07:00 .03:30 . alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar .04:00 . Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre). OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit).01:00 .02:30 . când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare.9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului.06:00 .11:00 . 59.05:00 . opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.07:30 . START/STOP (Pornire/Oprire). Restabileşte setările de meniu (fişier scenă.08:30 . sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute.02:00 . AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).10:30 .11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional. sau butonul MENU (Meniu). în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. (Consultaţi tabelul de mai jos. ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit). astfel încât să fie valabile setările.06:30 .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute.03:00 .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 . Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.04:30 . • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică. USER (Utilizator).10:00 .09:30 . fişier utilizator) la setările din fabrică.05:30 .09:00 .08:00 .

• Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. acumulatorul este consumat. Acumulatorul nu poate fi încărcat. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. Verificaţi conexiunile din nou. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute.c Deconectaţi-l.a. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. (Există este afişată corect. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. În acest caz. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. este pornit. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. Aparatul nu poate focaliza automat. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. POWER SAVE (Economisire energie). Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. focalizaţi în modul focalizare manuală. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. cât şi obiecte îndepărtate. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. se stinge. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit).

Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. Acest lucru este normal. chiar dacă apăs butonul. sau utilizaţi un card nou. deşi am intrarea video. Dacă nu este formatat P32 corect. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. de pe cardul de memorie SD. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. formataţi cardul în aparat. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. Nu poate fi realizată editarea neliniară.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . Redare Nu pot reda videoclipuri. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. camera video. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. Acest lucru este normal. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. un dispozitiv extern. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. (Reducere/Mărire volum). Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins.16 MB. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video.

• Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. — — Contactaţi locul de achiziţie. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. Reţineţi că atunci memorie SD. P10 102 . efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. recunoscut atunci Pentru detalii. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. conectat cablul USB. când este introdus în alte dispozitive. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. deşi când formataţi un card de memorie SD. înseamnă că bateria s-a consumat. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. Setaţi camera în modul PC. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. Înlocuiţi-o cu una nouă. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare.32 GB împreună cu această cameră. corect. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. importante pe un calculator sau un suport de stocare. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. — defecţiune. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează.

Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. deoarece videoclipul are un format diferit. sau de la modul HG la modul HA.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. în cazuri precum cele detaliate mai jos. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Nu este redat. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. 103 Referinţă .

chiar dacă aţi oprit camera. • Loviturile puternice pot avaria camera. (Acumulatorul este utilizat în continuare. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. După aceea. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp.a.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. încălzit. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. • Adaptorul c. Contactaţi distribuitorul.a. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. de la priza de curent. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. ninsoare sau pe plajă. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi.a. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. dar acest lucru este normal. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. • În caz contrar. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. După utilizare. continuă să lumineze intermitent. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice.a.a. Scoateţi acumulatorul din cameră. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. La temperaturi foarte scăzute. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică.) Adaptor c. 104 . porniţi din nou camera video. • Manevraţi camera cu grijă. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor.a. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta.a. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. astfel încât nu mai funcţionează corect. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. poate interfera cu undele radio. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. să facă zgomot în timpul utilizării.

99% a pixelilor. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. cu o eficienţă de 99. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. puteţi deteriora componentele interioare. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. În caz contrar. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. fie le distrugeţi. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. 105 Referinţă . • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. pentru a şterge datele în întregime.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. Aşadar. pot exista doar 0.

îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. • Înainte de a efectua întreţinerea.pavc. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. până când suportul se fixează cu declic. https://eww. Dacă este acoperit cu praf. nu utilizaţi benzen sau diluant.) Când procedaţi astfel. vizitaţi Serviciul de asistenţă. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. rotind în sens invers acelor de ceasornic. pe următoarele website-uri. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. de la priza de curent. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. (Acesta este înşurubat foarte strâns. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video.a. cu cupa pentru ochi ataşată. înclinaţi vizorul uşor în sus. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic.panasonic. Pentru a îndepărta murdăria persistentă.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. 106 . • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei.co.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. aşadar nu-l ştergeţi niciodată.

• Nu lăsaţi cardurile în maşină. depozitaţi-l în carcasa proprie. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. etc. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. scoateţi atât cardul de memorie SD. 107 Referinţă . şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. ce duc la defectarea acumulatorului.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. cât şi acumulatorul. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive.

Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .

deoarece acest format include atât date audio şi video. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. consultaţi fişierul Install. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer.txt. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. dar. 109 Referinţă . Pentru detalii despre utilizare. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. Aşadar. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. pentru metadatele suportate de această cameră. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. cât şi o varietate de informaţii importante. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. în standardul AVCHD.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. vor fi pierdute. Pentru detalii despre instalarea acestuia. conform diagramei din dreapta.

8 secunde Mod 24P: între 1/24.6. 1/60. 1/120.8 secunde Mod 30P: între 1/30. amplificare +12 dB.a. 1/1000. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . Zoom 13 x selectabil automat/manual.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/16.0 secunde şi 1/248. 1/60. 1/120.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. 1/60.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. 1/500. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). amplificare +12 dB.9 Hz 3 lx (F1. 1/500.6. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. transfer inter-linie.6 şi F3. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.0 (f=între 3.9 secunde Mod 25P: între 1/25.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.) Consum de energie: Înregistrare: 9. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/120. 1/500. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. 1/250. 1/500. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. 1/250. 1/250. 1/60. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24.0 secunde şi 1/249. 1/120.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. 1/1000. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1.3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7.0 secunde şi 1/249.0 secunde şi 1/248.8 W indică informaţii privind siguranţa. 1/250.0 secunde şi 1/249. 1/120. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/100. 1/500. 1/50 (OFF (Dezactivare)).9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. 1/250.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. între F1.

720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 720/60p.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox.9 Hz 1080/60i. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. 8 GB. 12 GB. INPUT2 (Intrare2)).5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox.7 V [p-p]. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 75 Ω PB/PR: 0. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. 720/50p. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. 1.0 V [p-p]. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1).0 V [p-p]. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H.9 Hz 1080/60i. 1 GB. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox.16 GB. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 6 GB.

44 inci (235.000 pixeli) [Adaptor c. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină..240 V c. 50 Hz/60 Hz 22 W 7. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă. 1.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa. 1.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.c.a.0 V ± 0.4 V c.. .Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.75 A (Cameră video) 8.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.c.5 mm) (FOCUS (Focalizare).] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.0 V şi 4. 2.3 V c.a.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.5 inch (210.

65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. Pentru tratarea adecvată. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . în caz contrar.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. 43. În acest caz. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. Panasonic Building. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. precum şi acumulatorii. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
Portowie Bzjeki liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->