ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. Într-un astfel de caz. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. de exemplu. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. rezolvaţi situaţia mutând. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. 4 . înainte de operare. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic .

Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. pentru a scoate suportul. 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie. Baterie telecomandă 5 . Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată .

...................................................................................... 56 Setarea codului de timp...................48 Utilizarea microfonului încorporat ...............55 Afişare contor.............Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!............................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ........................................................... 14 Accesorii opţionale ......... 4 Prezentarea operaţiunilor................................................................. 38 Ajustări intensitate luminoasă .............. 21 Ataşarea curelei de umăr. 10 Protejarea cardurilor de memorie SD ......................... 41 Marcaj............... 37 Ajustarea amplificării................................................................................................................. 55 Mod presetări TC ............................................................. 8 Citiţi înainte de utilizare........................................................................................ 15 Partea stângă........................... 23 Indicator luminos de semnalizare .............. 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs .......... 27 Utilizarea fişierelor scenă........ 49 Pornirea / oprirea camerei............................................ 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte .................................................................................................................. 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) . 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)...................................................................... 33 Repararea cardurilor de memorie SD.... 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)............... 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ....................................................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ................................ 20 Ajustarea curelei de mână................... 11 Accesorii............................................................................................................. 43 Adăugarea de efecte imaginilor....... 36 Focalizare manuală ................................................................................... ....................................................................52 Metadate videoclipuri............................................................... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb...................... 25 Ajustarea afişajului de ecran .............................. 22 Raza de acţiune a telecomenzii.................................................................................................................................................. 24 Utilizarea ecranului LCD....... 54 Setarea calendarului......................... 21 Telecomanda................................... 18 Reîncărcare ............................................................................................... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)................................ 36 Utilizarea asistării la focalizare ..................................................................................................................... 23 Vizor.. 30 Pregătirea pentru înregistrare... 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)................36 Comutarea la modul manual ............................................................................................34 Funcţia de zoom digital...........................................................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ..............53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ............................................................................................................................................... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator............................................................................ 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ...35 Înregistrare în modul manual............................................................................ 24 Utilizarea vizorului........ 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ...................................... 30 Înregistrare în modul automat................................. 16 Terminale şi piese de montare .. 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern .................................................................................................................. 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)........................................................................................................................................................................................................................ 9 (clasă de viteză SD 4) ....................................................................................a........................................................................... ....................................................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD. ............................................................................................................... 44 Funcţie reper de înregistrare........................................ 41 Înregistrare autoportret ... 43 Bare de culoare.................... 25 Evidenţierea contururilor............... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ....................................................................................................................... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare......... 22 Modul în aşteptare........................................................................................................................ 27 Afişare imagine inversă ....... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare.................................. 20 Utilizarea acumulatorului ...................................................... 17 Telecomandă........................................................... 22 Ajustarea timpului de expunere...... 22 Introducerea acumulatorului.................................. 33 Utilizarea funcţiei zoom.................................. 28 Utilizarea contorului ................................46 Scanare sincronizată ................ 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD................... ..................... 47 Comutarea intrării audio .................... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD.................................................................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor............................................ 20 Utilizarea adaptorului c............................. 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor...........................41 Înregistrare la unghi inferior........ 45 Funcţie imprimare dată şi oră................................................................. 18 Surse de alimentare .................................................................................................... 48 Ajustarea nivelului înregistrării................ 45 Înregistrare indexări............................................................. 41 Model zebră .................................................................................. 34 Înregistrare în modul progresiv................................. 58 6 ........ 37 Ajustări iris.....................................................................................................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ......................................................................... 32 Scoaterea cardului de memorie SD.................................... 42 Stabilizator optic de imagine ......................................... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ....................... 31 Formatarea cardurilor de memorie SD................................ 15 Partea dreaptă şi posterioară........................................................................................................................................................................................................................... 43 Compensare lumină de fundal ...................................................................

........................................................................................................... 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ...........................................69 Redare cadru-cu-cadru ................................63 Reluare redare (RESUME PLAY).................................................71 Microfon extern..........................................................................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) .......................................................................................109 Editare Conectarea de aparate externe.............................70 Referinţă Înainte de a apela la service ............................................................73 Specificaţii ....82 Utilizarea meniurilor...................................................................................................................................................................................................................................................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ...............................................................................................................................................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ....................................................72 Televizor/Monitor .................................76 Mesaje principale de avertisment....................................................................... 82 Iniţializarea setărilor de meniu .............................. 96 Ecran META DATA (Metadate)......63 Repetare redare (REPEAT PLAY)...........60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ....................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ...................................................................................................................... 97 Ecran OPERATION (Operare)........................................................................................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) .. 59 Ecran imagini miniaturale.....70 Ajustarea volumului ............................ 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card).....................................................................64 Listă cu meniuri de setări ................. 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)......65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)...70 Verificarea datei şi orei ...........................................69 Videoclip următor/anterior ............................................................................................. 106 Măsuri de precauţie la depozitare..............................62 Funcţii de înregistrare directă..................81 7 ....... 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ................................................... 85 Setări redare (PLAY SETUP) ....................................................84 Meniu mod cameră ...... 71 Căşti ....................... 107 Format înregistrare .. 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ................................................................................................. 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale .....................................67 Funcţii de redare utile........ 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ......... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)........................ 75 Afişaje Afişare de ecran........... 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare). 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) .................................. 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) .................................................................................................................................72 Platformă video (Copiere) .................................................................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale.. 86 Ecran SW MODE (Mod SW)................................. 76 Afişări normale....................................... 100 Măsuri de precauţie la utilizare........ 106 Curăţare ........ 83 Structură meniu de setări ...79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)....... 84 Meniu mod redare ............................................. 69 Derulare rapidă înainte / înapoi.......................................................70 Vizualizarea de imagini pe televizor ........................................................................................................................................ 88 Ecran AUTO SW (SW automat)...................................... 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale).................................... 104 Actualizarea driver-ului camerei...................................................................................62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări................... 110 Editare neliniară (Mod PC).... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)...............................................................................................

0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. 8 . 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). aproape de standardul de transmisie televizată. precum şi producţia de materiale video creative. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. ca suporturi de înregistrare.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD.

Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. (Continuarea în pagina următoare) 9 . Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. pentru cele mai recente informaţii. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. Nu poate fi garantată operarea cu succes. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . în cazul anumitor carduri de memorie SD. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni.panasonic. fără logo-ul SDHC.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari).pavc. nu sunt bazate pe standardul SD. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. https://eww. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). formatate conform formatului FAT32. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor.co.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. şi cu cardurile de memorie SDHC.

conform standardelor SD. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. de exemplu. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. pentru produse compatibile SD. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. 10 .) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. cât şi cu cele SDHC.

Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). feriţi obiectivul de lumina razei laser.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. consultaţi pagina 104. Pentru detalii. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. Înainte de a efectua o înregistrare. în alte scopuri decât divertismentul personal. consultaţi pagina 9. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. Pentru alte note cu privire la utilizare. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor.5 mm. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. 11 .

Laboratories. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. Camera AG. − International Business Machines Corporation. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. detaliate mai jos.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video.. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. Inc. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. ecrane de meniu. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. etc. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • 12 . nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. Portofoliului de Patente AVC. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

Pentru detalii.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. cu detalii extrem de clare. Utilizaţi acest produs pentru redare. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H.264. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. incompatibile AVCHD. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . în astfel de situaţii. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. DVD recordere sau DVD playere vechi. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. etc.

consultaţi “Accesorii opţionale”. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. 2640/2500 (tip/min.c. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.2 V. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c.2 V. 5800/5400 (tip/min.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c.a. (Paginile 72.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere.) mAh) • 14 . *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional). asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. 70) Comutatoare CH1.Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1). CH2 SELECT (Selectare canal1. SPEED SELECT+/.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) .

Pentru detalii privind conexiunea. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). cu excepţia telecomenzii.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. 17 Descrierea componentelor . Cu toate acestea. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. la mufa pentru telecomandă. ZOOM S/S (mufă super mini de 2.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor.

• Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. Deconectaţi cablul c.c. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. 18 . setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). 2 Introduceţi acumulatorul.a. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare).a.c. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. Introduceţi până în capăt. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. înainte de curăţare.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie.a. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet.

a. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. poate interfera cu undele radio.2 V/ 5800/5400 (tip./min. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. să facă zgomot în timpul utilizării. De asemenea. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute.) mAh 7. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. compatibile cu acest produs. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp.2 V/ 2640/2500 (tip. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.a. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox.a. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. dar acest lucru este normal. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. Este posibil ca adaptorul c. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. • .) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7./min.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. este conectat la adaptorul c.a. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor.c. Adaptorul c. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. umiditate 60%). Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.

în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. la priza de curent. Conectaţi cablul de alimentare c. pentru a vă asigura că nu va cădea. atunci când nu utilizaţi aparatul. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c.c. Conectorul pentru acumulator al cablului c. la adaptorul c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Deconectaţi cablul de alimentare c. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c.a.a. până se blochează cu declic.c. • 20 .c. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. este conectat la adaptorul c. Scoateţi acumulatorul.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic.a.a. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.c. de la priza de curent.c.a.

Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. atunci când nu utilizaţi aparatul.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. Închideţi capacul. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. pentru a nu scăpa camera. pentru a-l detaşa. până când acesta se blochează cu declic. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. pentru a proteja obiectivul. Parasolar obiectiv 21 .

(Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). aproximativ 15° în jos. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. înlocuiţi-o cu una nouă. în funcţie de frecvenţa utilizării. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. înseamnă că bateria s-a consumat. * Consultaţi meniurile de setări. • Când bateria s-a consumat (CR2025). Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. chiar şi în cadrul razei de acţiune. În aer liber sau în lumină puternică.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . pentru a scoate suportul. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit).) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare .

iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. în timp ce aparatul este pornit. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. • În timpul modului standby. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). în timp ce aparatul este pornit. • Când această setare este activată. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. • Acumulatorul este descărcat. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. pentru a activa setările pentru modul standby. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. pentru a anula setările pentru modul standby. • Acumulatorul a fost scos. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. De asemenea. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării.

unul fiind un LCD în miniatură. 24 . în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou.Vizor Această cameră are două vizoare. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. după ataşare.5 inch. • Rotirea cupei pentru ochi. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. pe vizor. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. vizualizaţi-le pe un monitor TV. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le.

Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. • Afişaje privind starea de operare. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. 1 În modul CAM. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. Acest lucru poate avaria camera. etc. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. deoarece aţi putea avaria camera. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. pentru a reveni la afişajul original. • Se poate deschide până la 120°.) Înregistrare în curs.

ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj).) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l.Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). (Consultaţi meniurile de setări. care corespund cu cele de pe cameră. 26 . • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. Pentru detalii. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).

în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. • Dacă opriţi camera video. la alegere dintre trei setări diferite. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 2 Apăsaţi butonul LCD. • De asemenea. 2 Apăsaţi butonul LCD. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. în afară de imagini. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). 27 . şi alte afişaje. • În timpul inversării afişajului. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. imaginile vor fi afişate normal din nou. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. atunci când porniţi camera. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. Dacă afişajele nu sunt necesare. (Pagina 94) sunt inversate.

1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). 28 . Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. care corespund cu cele de pe cameră. Pentru detalii. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. înclinând-o în direcţiile . În exemplul de mai jos. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. butoanelor de pe telecomandă. Setarea implicită de fabrică este +00:00. • “--. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Ora este afişată în format de 24 de ore. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25.--.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. Înainte de a realiza o înregistrare.

nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. aşadar . selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. apăsaţi butonul multifuncţional.9 Când aţi finalizat setările.

• Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Salvaţi toate datele importante pe calculator. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Când formataţi un card de memorie SD. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. glisându-l spre stânga. amplificarea. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. în timpul înregistrării. • Focalizarea. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). • apare pe vizor şi monitorul LCD. închideţi ecranul de meniu. Mai întâi. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou.

Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Însă. cât timp este întreruptă înregistrarea. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). după înregistrare. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. de asemenea. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. 31 Înregistrare . • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt.

atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. 3 min Aprox. înainte de formatare. 120 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 10 min Aprox. Aprox. 160 min Aprox. Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. 120 min Aprox. 21 min Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). 80 min Aprox. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. 65 min Aprox. 240 min Aprox. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. 32 .timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. 60 min Aprox. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Aprox. Aprox. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 30 min Aprox. Aprox. 20 min Aprox. etc. Aprox. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. 5 min Aprox.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. 90 min Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. 90 min Aprox. 180 min Aprox. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. 45 min Aprox. . • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. 7 min Aprox. 4 min Aprox. 15 min Aprox. 2 min Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. în funcţie de subiectul înregistrării. Aprox. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. 33 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Aprox. În astfel de cazuri. Salvaţi datele importante pe calculator. 60 min Aprox. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. 45 min Aprox. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. • Când formataţi un card de memorie SD. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. Când formataţi un card. 9 min Aprox. • Cardul de memorie SD va fi formatat. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. 40 min Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere.

se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. de asemenea. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului.a. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. opriţi alimentarea). Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. pe care a apărut o eroare. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. glisându-l spre stânga. astfel încât să iasă în afară uşor. de pe cardul de memorie SD. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. consultaţi Install.pavc. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent.) Pentru detalii despre metoda de instalare. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). Pentru detalii despre utilizare. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile.c. AVCCAM Restorer*. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. la următoarea pornire. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. (În mod similar.co. şi trageţi de card în sus. înainte de deschiderea capacului. AVCCAM Restorer. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare.panasonic. • Un card de memorie SD. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. AVCCAM Restorer este. În caz contrar. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. dezinstalat. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. https://eww.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. fără reparaţii. În acest caz.txt.jp/pro-av/ . nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. AVCCAM Restorer. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. pentru a permite repararea erorilor. • În funcţie de starea datelor. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. sau adaptorul c. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. Când reparaţiile s-au încheiat. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera.c. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. În acest caz.

(Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. (Paginile 43. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 .ZOOM. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner).9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). Dacă încercaţi să-l utilizaţi. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. În plus.3). • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). ecranul SW MODE (Mod SW). HANDLE ZOOM (Zoom mâner). astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2.3 (Utilizator 1 . astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor).Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D.

Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. înregistrării. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. Pentru copiere şi înregistrare.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. Semnalul video va fi înregistrat nativ.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Însă. Pentru copiere şi înregistrare. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. semnal întreţesut de 60 fps. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. 35 Înregistrare .9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. atunci când utilizaţi modul 24P.

dacă există scintilaţii. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. irisul. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat).9 Hz). controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. apoi trece pe focalizare manuală. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat).Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. pe ecran. : Camera focalizează mai întâi general. în poziţia 36 . ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru.

valoarea F va fi F1. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. deci. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. cât şi graficul în acelaşi timp. • În modul iris automat. IRIS DIAL (Selector iris). 37 . (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. şi. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual.0 când este setat la telescopic maxim (T). Pentru afişarea graficului pe vizor. ecran SW MODE (Mod SW).IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. pentru a reveni la ecranul original. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Ajustaţi irisul manual. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. Însă. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. conform imaginii de mai jos. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). închideţi monitorul LCD.

albastru). Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. puteţi utiliza şi valorile presetate.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Valoarea implicită este de 6 dB. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). amplificarea este fixată la 0 dB. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). L: Setată astfel în condiţii normale.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. Când înregistraţi în modul manual. verde. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru.) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Valoarea implicită este de 12 dB. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). De asemenea.

opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. Ghid al valorilor presetate P3.2K (3200 K): bec cu halogen P5. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). contactaţi distribuitorul. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. • Ajustările durează câteva secunde. chiar după câteva încercări. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. (Următoarele mesaje apar pe ecran. Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. (Pagina 36) . Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări).

40 . setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. verde. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. Alocaţi mergând la meniul de setare. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. albastru). Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. B sau PRST (Presetări)). nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*).9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. ATW (Detectare automată alb). * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. În mod normal. • În funcţie de mediu. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. ecranul SW MODE (Mod SW). • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb).

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

utilizaţi şi vizorul. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). • Formele de undă nu pot fi înregistrate. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. • În timp ce sunt afişate formele de undă. 44 . în modul CAM. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă).

De asemenea. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. Dacă apăsaţi butonul din nou. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. numai prima operaţiune va fi valabilă. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare).3 (Utilizator 1 . Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării.3). • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. (Paginile 65. videoclipurile nu pot fi şterse. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. în afişajele pe dispozitive externe. în timpul înregistrării sau al redării. reperul de înregistrare este şters. pentru a le afişa şi reda. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj).Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. (Paginile 43. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. de asemenea. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. De asemenea. În timpul înregistrării. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. variază în funcţie de formatul de înregistrare. 45 Înregistrare şi oră. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. (Pagina 62) Însă. după încheierea înregistrării. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. înregistrate pe imagine. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). • Videoclipurile nu pot fi şterse. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. chiar dacă aţi apăsat butonul. la un anumit moment într-un videoclip. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. chiar dacă este apăsat butonul. . • Când numărul de indexări depăşeşte 100. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton.

atunci acesta se va deschide mai larg. Când această frecvenţă este 50 Hz. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb.). 2 monitorul LCD. şi va reduce. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. • Dacă irisul este setat la automat. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). etc. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic. Timpul de expunere se modifică după cum urmează. setaţi timpul de expunere astfel. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări..9 Hz 46 .Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). aşadar. cu un timp de expunere mai mic. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). adâncimea focală.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*.(Selectare obturator . • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). pentru a fi utilizat. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz).

conform informaţiilor de mai jos. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. (Pagina 91) . Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare).Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. 48 . Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. • Setaţi la OFF (Dezactivare). • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. puteţi înregistra până la două canale de sunet. setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. De asemenea. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini).Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio.

49 Înregistrare . 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare.4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ).

F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Pentru detalii. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). puteţi accesa imediat fişierul necesar. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). 50 . De asemenea. adică în interior. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). unde contrastul trebuie evidenţiat. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. În meniurile de setări. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. În momentul înregistrării. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). care corespund cu cele de pe cameră. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. culori şi contraste. următoarele fişiere sunt stocate.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat.

veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. cu ajutorul butonului multifuncţional.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. • Odată confirmate. • Selectând YES (Da). (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. < = > ? @ [ ] ^_-. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. de la A la Z. caracterele sunt şterse. : . când este afişat următorul ecran. . de la 0 la 9. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. apăsaţi butonul multifuncţional.

(Spaţiu).Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. (Pentru a modifica denumirea fişierului. care corespund cu cele de pe cameră. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. pe un card de memorie SD şi. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. de asemenea. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. : . • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 52 .. le puteţi încărca de pe card. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. sub formă de fişier. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile .) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). Pentru detalii. selectaţi numărul fişierului (1 . selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. • În cazul fişierelor scenă. sunt rescrise. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). < = > ? @ [ ] ^ _ . • În următorul exemplu. Pot fi introduse următoarele caractere. A-Z.3.4) şi apăsaţi butonul din nou. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. TITLE001 este denumirea fişierului. 0-9. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . a se vedea descrierea de mai jos. • Datele din toate fişierele scenă. (Protecţie împotriva scrierii). / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. Pentru toate celelalte setări. F1 până la F6. setările curente sunt salvate automat în aparat. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat.

(Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. (Pagina 109) 53 Înregistrare . Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). latitudinea. (Nr. sursa de informaţii). Consultaţi pagina 54. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). SCENE NO. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. (Nr. setat de către utilizator. (Nr. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. care sunt încărcate în aparat. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). trebuie să introduceţi TEXT (Text). Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). pentru a verifica toate datele. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine).) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. nu pot fi afişate toate datele. Nu puteţi introduce numai SCENE NO. longitudinea. locaţia de înregistrare. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. de acest aparat. şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. creat pe cardul de memorie SD. primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). LONGITUDE (Longitudine). în ordinea în care au fost înregistrate.Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). scenă) şi TAKE NO.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. scenă) şi TAKE NO. SERIAL NO. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). dublă). LATITUDE (Latitudine). • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. RESOLUTION (Rezoluţie). care indică starea de înregistrare a videoclipului. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. (Nr. (Nr. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program).

cardul de memorie SD. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Treceţi la LOAD (Încărcare).Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. începând cu cea mai recentă dată de producţie. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. cu ajutorul camerei. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). 54 . Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. Consultaţi coloana următoare. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. Dacă este necesar. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. consultaţi pagina anterioară. acestea sunt afişate ca “*”. apăsaţi butonul multifuncţional. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. simultan.

apăsaţi butonul MENU (Meniu). selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. apăsaţi butonul MENU (Meniu).9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. De fiecare dată când apăsaţi butonul. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării.Resetare/Setare cod de timp). TC 12 : 34 : 56 . Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Pentru a anula afişarea codului de timp. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE.9 Hz. Apăsaţi butonul COUNTER . Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER.RESET/TC SET (Contor . 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. Înregistrare . când este setat orice alt format.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. afişajul se modifică astfel. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. (Pagina 76) 0 : 00. când este setat 24P şi 30 de cadre. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER.

consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.a. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. după reîncărcare. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. acumulatorul intern trebuie schimbat. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Pentru detalii. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. 56 . Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. Contactaţi locul de achiziţie. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. În meniurile de setări. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. care corespund cu cele de pe cameră. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator).

Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. Puteţi reseta codul de timp la zero. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. setaţi valoarea codului de timp. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Din acest motiv.4 Când apare ecranul de mai jos. La acest aparat. 57 Înregistrare . a înregistrării anterioare.

Puteţi reseta informaţiile de utilizator. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Pentru detalii. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. care corespund cu cele de pe cameră. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. În meniurile de setări. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. 4 Setaţi informaţiile de utilizator. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. 58 . (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul.

consultaţi pagina 63. Înregistrare . modul se modifică astfel. Apăsaţi butonul pentru moduri. Camera este acum în modul PB. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). pentru a trece la următorul videoclip. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. pentru a trece la cel anterior.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare.

(Atunci când există un număr mare de videoclipuri. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional.) 60 . Când setaţi modul PB. consultaţi pagina 63. (Pentru detalii despre redare.

5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 61 Redare . 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării .1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD.conform setărilor. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate.

Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. 62 . modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. repetaţi paşii de mai sus. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare.

(sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. 720/60P (30P). formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. Când este efectuată operaţiunea de redare. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială.9 Hz): 1080/60i (30P). 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Chiar dacă formatul de redare este modificat. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). • Redarea repetată va continua până la întrerupere. Va fi afişat indicatorul de redare repetată. Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. 1080/24P. . videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).

înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Selectaţi un videoclip pentru redare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. Dacă aţi întrerupt redarea anterior.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Selectaţi metoda de omitere. Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 64 . selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea.

codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. 65 Redare . THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare).an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y).Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. De asemenea. DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip).) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare).

în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse.5 secunde. • Momentul propriu-zis din videoclip. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. această operaţiune poate lua ceva timp. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. pentru a ataşa indexarea. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 66 . INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. • Pentru a şterge indexarea. va avea o eroare de precizie de 0. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). unde va fi ataşată indexarea. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum.

Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. chiar dacă acestea sunt protejate. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. (Semnul va dispărea. (Semnul va fi afişat. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. şi apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)).CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

inclusiv formate video şi audio. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. etc. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. 4 68 . pentru informaţii mai detaliate.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)).) . numele cameramanului.

Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). prin derulare înainte. prin derulare înapoi. *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. . Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. după redarea ultimului videoclip. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. după redarea ultimului videoclip. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării.

Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. până la eliberarea butonului. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). apăsaţi butonul EXT. imaginile sunt derulate înainte. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. de fiecare dată când apăsaţi butonul. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. Afişajul să modifică astfel. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). în timpul redării. Apăsaţi butonul EXT. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. (Pagina 73) Porniţi redarea. iar când apăsaţi butonul -. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). Pentru a reveni la redarea normală. la intervale de jumătate de secundă. dacă utilizaţi telecomanda. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. acestea sunt derulate în direcţia inversă. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).

5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). deşi este posibil să auziţi un scârţâit.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. strângeţi bine şuruburile. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi . 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon.

ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. 72 . unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. consultaţi pagina 75. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB.

• Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. Ajustaţi lungimea clemelor. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. VIDEO OUT (Ieşire video). închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). tăindu-le cu foarfeca. etc. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. Ieşirile simultane nu sunt posibile. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI.

74 . semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat.

Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. . sau Windows Vista. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. • Calculator cu Windows 2000. Opriţi camera. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. pentru a trece înapoi la modul PB. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. iar camera va trece în modul PC. Când schimbaţi cardurile. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. Pentru mai multe detalii. cu ajutorul cablului de conexiune USB. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. (În ceea ce priveşte conexiunea. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. pentru editare. Windows XP. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare.a. Porniţi calculatorul înainte de conectare. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c.

9 Hz 50: 50 Hz 76 . Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. iar înregistrarea este oprită. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor).Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. se afişează [TC*]. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). Nu este afişat în modul PB. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). [UB*] este afişat. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). • În timpul redării. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). chiar dacă este afişată această pictogramă. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. consultaţi 33. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD.

FEB (Februarie). (În modul automat.2K/P5. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). apare MF (Focalizare manuală). valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). în timpul înregistrării. JUL (Iulie). Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). SEP (Septembrie). În modul de focalizare automată. APR (Aprilie). MAR (Martie). Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. În modul de focalizare manuală. apare AF (Focalizare automată). De asemenea. AUG (August). 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod).6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată .00. MAY (Mai). • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. este afişat AGC. * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. aţi selectat “ON” (Activare).8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins.Z99 (zoom maxim). Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare.9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. Când afişajul este setat la control macro. NOV (Noiembrie). în funcţie de poziţia de zoom. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. JUN (Iunie). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3.) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. OCT (Octombrie).

este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins).) Înregistrare în curs.a. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. 78 . • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia.va fi afişat pe ecran. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. de uz casnic. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj).Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. compatibili cu acest produs. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Simbolul P. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. etc. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.

(CARD PLIN. CANNOT PLAY. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING.) Conectaţi camera video la un calculator. Nu scoateţi cardul. (REFORMATAŢI.) PLEASE REFORMAT. CARD ERROR. CHECK USB CABLE.) Nu este posibilă redarea. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. deconectaţi cablul USB. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. NOW ACCESSING. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. CARD DOOR OPENED. CARD CAPACITY TOO LOW. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. ■R REC STOPPED. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. (EROARE CARD. Trebuie să formataţi din nou cardul. ■D DISCONNECT USB CABLE.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . Verificaţi cardul. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. Verificaţi cardul. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. (VERIFICAŢI CABLUL USB.) Nu mai pot fi setate alte indexări. ■I INCOMPATIBLE CARD. CANNOT RECORD. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (IMPOSIBILITATE DE SETARE.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA.) Videoclipul nu poate fi şters.) Formatarea nu a fost efectuată. CARD FULL. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. CANNOT SET PRE-REC. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. Datele sunt scrise acum pe card. (NU POATE FI ŞTERS.) Cardul este plin. CANNOT DELETE. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ.

THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). ■T THE CLIP IS PROTECTED. când accesaţi cardul de memorie SD. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. AVCCAM Restorer (Pagina 33). Acest acumulator nu poate fi utilizat. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. Porniţi înregistrarea din nou. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. contactaţi locul de achiziţie. ■U UNABLE TO FORMAT. Anulaţi protecţia. 80 . Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. Porniţi înregistrarea din nou. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. după reînceperea înregistrării. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. de exemplu. este posibil să fie avariat cardul de memorie. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. pentru ştergerea unui videoclip. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării.

chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). acestea nu vor dispărea. *2 0 dB nu este afişat.Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).9 Hz).2 K şi 5. 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).6 K. *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. *3 Sunt afişate numai presetările 3.

pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. 82 . 6 Repetaţi paşii 4 .Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . apăsaţi butonul MENU (Meniu).5 pentru a modifica alte opţiuni. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. Exemplu: pot fi modificate. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal.

fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. cu ajutorul selectorului scenă.7 Repetaţi paşii 2 . selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). 83 Meniu . în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Le puteţi iniţializa separat. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. cât şi pentru fişierele scenă. Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp.5 pentru a modifica alte setări. Apoi.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos).0 .1/249. .9 1/30..0.7. 1/248.7..0.. .8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48.1/249...0. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD...+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A)... SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A.. 1/48.1/249.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B)..1/48. după selectarea valorilor de setare....... .0... .0. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91). 1/248. .1/48.Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).... Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59.10.7.7.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul. Zgomotul va creşte uşor..9 1/60. Revine la ultimul ecran.0. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor.9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50...+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat). WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.0.. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid.0.. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată..... .+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală..... READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele.IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 .0..pentru o imagine mai clară.0. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale... .+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice.0..8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).+ 10 _____ indică setarea din fabrică. de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD.100.0 ...0.. . etc.0. Ajustează nivelul cromatic. .. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD.0..7.+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.7..+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.0... HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI)..0 . Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.8 • 24P: 1/24.) • 25P: • 30P: 1/25....0.7.+ 7 Setaţi la .. salvate de această cameră.

) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. în lumină fluorescentă. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. Pentru a evita supra-expunerea. Permite extinderea domeniului dinamic. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. Contrastul este redus. B. 2.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). 1.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. în funcţie de semnalele recepţionate. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. 87 Meniu . primite prin CCD. 3 • Cu cât setarea este mai mare. • Cu cât setarea este mai mare. OFF (Dezactivare). LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. preluată de la seria DVX100. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase.9 Hz Selectează curbele gamma. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). cu ajutorul curbelor gamma. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. cu contrast accentuat. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). Contrastul este accentuat.

D. (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). 9dB. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). 9dB. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 3dB. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). 0dB. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). 88 . (Pagina 45) După înregistrare. L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. 0dB. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). 3dB. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat.9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. 12dB Setează valoarea amplificării.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). 6dB.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. 6dB. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. operarea încă este posibilă.

LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). De fiecare dată când este apăsat butonul. Alocă o funcţie butonului LCD. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. fie pe monitorul LCD. _____ indică setarea din fabrică.Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. De fiecare dată când este apăsat butonul. “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1).) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3).

Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 .IRIS (Iris automat). Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Realizează focalizarea automată în modul automat. Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Însă. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. _____ indică setarea din fabrică. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. 6 dB) în modul automat.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. 12 dB) în modul automat.

(Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare).9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu .Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. Setează nivelul de intrare al microfonului extern. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare.

dacă rata cadrelor este setată la 24P. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. Dacă este setată orice altă valoare.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat).9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. NO (Nu): Revine la ultimul ecran.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial.Resetare/Setare cod de timp). YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. în timpul înregistrării cu mai multe camere. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Când meniul este închis. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). atunci când comutaţi în modul PB.RESET/TC SET (Contor . (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. Setează modul la mod slave. Când apăsaţi butonul COUNTER . 92 . _____ indică setarea din fabrică. Poate apărea o eroare minoră de timp. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. codul de timp înregistrat nu va coincide.

Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). _____ indică setarea din fabrică. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. Selectează sunetul auzit în căşti. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio).1. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5.9 Hz). • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. înregistrat cu un alt echipament. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. indică setarea din fabrică. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1).5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. când sunt afişate pe un ecran 4:3. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile).9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente).) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%.5%. Selectează tipul de terminal pe componente. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. Setează nivelul de setări al semnalelor video. este redat cu această cameră. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. 7. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).

60%. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. • În modul PB. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). 4:3. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. 70%. 100%. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. 105%. NUMBER (Număr). LOW (Redusă). 75%. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). 90%. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. 50%. 90%. NORMAL (Normală). CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. OFF (Dezactivare). 80%. 95%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. deoarece acesta nu este foarte exact. ALL (Toate). (Pagina 78) 90%. 80%. de pe ecran. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. 65%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 65%. 85%. până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. 100%. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. 95%. 55%. TIME (Oră): Este afişată ora. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. mm/picioare. de pe ecran. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. 70%. DATE (Dată): Este afişată data. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 55%. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. 50%. 75%. 60%. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . 85%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul.

95 Meniu . (Pagina 41) NORMAL (Normal).Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

03:30 . (Consultaţi tabelul de mai jos. 59.09:30 . sau butonul MENU (Meniu).06:30 .10:00 . Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului. 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică . OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit).05:30 .02:30 .01:00 .08:00 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar . Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional.09:00 . ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit). AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).11:00 .04:30 . • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).05:00 . când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare.9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului. sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute. START/STOP (Pornire/Oprire).08:30 . fişier utilizator) la setările din fabrică.06:00 .04:00 .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .07:30 .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute. în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM.02:00 .03:00 .10:30 . • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică. opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou. Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre).07:00 . Restabileşte setările de meniu (fişier scenă. USER (Utilizator). astfel încât să fie valabile setările.00:30 . alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD.01:30 .

POWER SAVE (Economisire energie). • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. cât şi obiecte îndepărtate. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. Aparatul nu poate focaliza automat. • Fie reîncărcaţi acumulatorul.c Deconectaţi-l.a. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. este pornit. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. Acumulatorul nu poate fi încărcat. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. În acest caz. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. focalizaţi în modul focalizare manuală. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. Verificaţi conexiunile din nou.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit).Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. acumulatorul este consumat. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. (Există este afişată corect. se stinge. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător.

Acest lucru este normal. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. formataţi cardul în aparat. (Reducere/Mărire volum). Acest lucru este normal. Nu poate fi realizată editarea neliniară. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. de pe cardul de memorie SD. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. chiar dacă apăs butonul. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. Redare Nu pot reda videoclipuri. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. un dispozitiv extern. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri).16 MB. Dacă nu este formatat P32 corect. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. sau utilizaţi un card nou. deşi am intrarea video. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. camera video. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie.

corect. când este introdus în alte dispozitive. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. conectat cablul USB. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. — defecţiune. — — Contactaţi locul de achiziţie. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. Reţineţi că atunci memorie SD.32 GB împreună cu această cameră. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. deşi când formataţi un card de memorie SD.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. importante pe un calculator sau un suport de stocare. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. Înlocuiţi-o cu una nouă. înseamnă că bateria s-a consumat. Setaţi camera în modul PC. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. recunoscut atunci Pentru detalii. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. P10 102 . atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită.

Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. deoarece videoclipul are un format diferit. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. 103 Referinţă . sau de la modul HG la modul HA.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. în cazuri precum cele detaliate mai jos. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Nu este redat. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul.

• Manevraţi camera cu grijă. La temperaturi foarte scăzute. să facă zgomot în timpul utilizării. Contactaţi distribuitorul. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat.a. continuă să lumineze intermitent. • Adaptorul c. ninsoare sau pe plajă.a. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare.) Adaptor c. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. încălzit. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). poate interfera cu undele radio. • În caz contrar. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. dar acest lucru este normal. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion.a. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze.a. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. porniţi din nou camera video. După aceea. de la priza de curent. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul.a. 104 .a. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat.a. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. chiar dacă aţi oprit camera. După utilizare. Scoateţi acumulatorul din cameră. • Loviturile puternice pot avaria camera. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. (Acumulatorul este utilizat în continuare. astfel încât nu mai funcţionează corect. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video.

fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). puteţi deteriora componentele interioare. cu o eficienţă de 99. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. pentru a şterge datele în întregime. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. 105 Referinţă . În caz contrar. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. pot exista doar 0. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. fie le distrugeţi. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. Aşadar. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare.99% a pixelilor.

Dacă este acoperit cu praf. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. nu utilizaţi benzen sau diluant.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. de la priza de curent. • Înainte de a efectua întreţinerea. cu cupa pentru ochi ataşată. pe următoarele website-uri. înclinaţi vizorul uşor în sus. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. vizitaţi Serviciul de asistenţă. (Acesta este înşurubat foarte strâns. până când suportul se fixează cu declic. 106 . ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video.co. https://eww. Pentru a îndepărta murdăria persistentă.) Când procedaţi astfel.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera.pavc.a. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. rotind în sens invers acelor de ceasornic.panasonic.

ce duc la defectarea acumulatorului. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. depozitaţi-l în carcasa proprie. 107 Referinţă . cauzând supraîncălzirea acumulatorului. etc. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. cât şi acumulatorul.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. scoateţi atât cardul de memorie SD.

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

deoarece acest format include atât date audio şi video. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. pentru metadatele suportate de această cameră. dar. Aşadar. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. vor fi pierdute. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. cât şi o varietate de informaţii importante. în standardul AVCHD. conform diagramei din dreapta. 109 Referinţă . precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. Pentru detalii despre utilizare. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. consultaţi fişierul Install. Pentru detalii despre instalarea acestuia.txt.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. zona specială pentru metadate va fi ştearsă.

9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.) Consum de energie: Înregistrare: 9. 1/250. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/250. amplificare +12 dB. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1. 1/500.3 V (când este utilizat adaptorul c.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1.0 (f=între 3. 1/120. 1/250. 1/250. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. 1/500. Zoom 13 x selectabil automat/manual.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)).7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60.0 secunde şi 1/249. 1/100. 1/500. 1/120. 1/60. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.a. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . 1/250.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.6 şi F3.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. 1/1000. 1/60. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. amplificare +12 dB. 1/1000.0 secunde şi 1/249.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4.6. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/120. între F1.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. 1/50 (OFF (Dezactivare)).8 secunde Mod 24P: între 1/24. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 secunde şi 1/248.0 secunde şi 1/248.8 secunde Mod 30P: între 1/30. 1/500. 1/120. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50.0 secunde şi 1/249.9 secunde Mod 25P: între 1/25.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator).9 Hz 3 lx (F1.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). transfer inter-linie. 1/16. 1/60. 1/120. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24.6.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. 1/500.8 W indică informaţii privind siguranţa.

17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1).9 Hz 1080/60i. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i.16 GB. 8 GB. 75 Ω PB/PR: 0. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1 GB. INPUT2 (Intrare2)). CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. 6 GB. 720/60p. 1. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 V [p-p].9 Hz 1080/60i.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 .0 V [p-p].7 V [p-p]. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 12 GB. 720/50p.

Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.5 inch (210.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3...240 V c.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.a. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.000 pixeli) [Adaptor c.c.0 V şi 4.c.75 A (Cameră video) 8.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V . 2. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.4 V c.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.44 inci (235. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3. 1.3 V c. 1.5 mm) (FOCUS (Focalizare).0 V ± 0. .a. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.

43. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. Panasonic Building. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. precum şi acumulatorii. În acest caz. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. în caz contrar. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. Pentru tratarea adecvată. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful