ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

rezolvaţi situaţia mutând. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic .Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. 4 . înainte de operare. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. Într-un astfel de caz. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. de exemplu. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor.

Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii. Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie. pentru a scoate suportul.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. Baterie telecomandă 5 .

...................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat . 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului .......... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor............................................................................................................................................................................................................................ 23 Vizor.......... 30 Pregătirea pentru înregistrare........................................a........................................................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!...................................................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ....................... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ...................................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD..35 Înregistrare în modul manual.................................................. 33 Repararea cardurilor de memorie SD..........................................................................34 Funcţia de zoom digital........................................... 14 Accesorii opţionale ............ 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor............................. 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs .. 55 Mod presetări TC ................................................................................... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ............................ 56 Setarea informaţiilor despre utilizator......................................................... 11 Accesorii.................. 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare................55 Afişare contor.......................................... 17 Telecomandă.............. 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD.................. 15 Partea dreaptă şi posterioară....................... 58 6 ..................................................................46 Scanare sincronizată .......................................................... 41 Model zebră .......................... 25 Evidenţierea contururilor................ 21 Ataşarea curelei de umăr............................ 27 Utilizarea fişierelor scenă.............................................................. 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)....................................... 25 Ajustarea afişajului de ecran ................................................................... 45 Înregistrare indexări..................................... 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ............... 32 Scoaterea cardului de memorie SD.......................... 44 Funcţie reper de înregistrare....................................................... 37 Ajustarea amplificării..................................................................................................................... 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ............... 33 Utilizarea funcţiei zoom.............................................. 41 Marcaj................. 16 Terminale şi piese de montare ............................................. 45 Funcţie imprimare dată şi oră.......................................... 48 Ajustarea nivelului înregistrării............................................................... 18 Reîncărcare ........ 20 Utilizarea acumulatorului .................................. 4 Prezentarea operaţiunilor............................................. 42 Stabilizator optic de imagine .................................................................................................................... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare............................................................. 10 Protejarea cardurilor de memorie SD ...................................................... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte .................................................................................................................................................................................................................................................................... 47 Comutarea intrării audio ...................................................................................... ................................................................................. 34 Înregistrare în modul progresiv.................................. 15 Partea stângă.................................41 Înregistrare la unghi inferior............................................................................................................................................................. 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)............ 43 Adăugarea de efecte imaginilor.... .................................................. 22 Introducerea acumulatorului................................................................................................................ 37 Ajustări iris...........................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) .......................... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ...........52 Metadate videoclipuri............... 43 Compensare lumină de fundal ................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ................................................ 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb.............................. 24 Utilizarea vizorului........................................................ 23 Indicator luminos de semnalizare ............... 18 Surse de alimentare ............................................................................................ 20 Utilizarea adaptorului c................................... 36 Focalizare manuală ................................................ 9 (clasă de viteză SD 4) ............................. 54 Setarea calendarului............................................................... 28 Utilizarea contorului ................................ 38 Ajustări intensitate luminoasă .................................... 22 Modul în aşteptare.................... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD................................. 49 Pornirea / oprirea camerei................................................ ................................... 27 Afişare imagine inversă ...........................................................................................................................36 Comutarea la modul manual ............ 22 Ajustarea timpului de expunere........................................................................................................................ 8 Citiţi înainte de utilizare............................................................................................................................. 30 Înregistrare în modul automat........................... 24 Utilizarea ecranului LCD.............................. 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)........ 41 Înregistrare autoportret . 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) .................................................................................................................................................. 31 Formatarea cardurilor de memorie SD......... 21 Telecomanda......................................................... 36 Utilizarea asistării la focalizare ..................................................................................................................................................... 20 Ajustarea curelei de mână.......................... 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile).............. ..............................48 Utilizarea microfonului încorporat ............... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ............................................ 43 Bare de culoare.................. 22 Raza de acţiune a telecomenzii........................................................................... 56 Setarea codului de timp............................................................................................................................... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)..........................

..... 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card).............................................................. 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale).... 106 Curăţare ................ 97 Ecran OPERATION (Operare)....................................................................................................................................................................................... 82 Iniţializarea setărilor de meniu .72 Platformă video (Copiere) ....70 Referinţă Înainte de a apela la service ............................................................................................................................................................................. 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ........................................................................... 85 Setări redare (PLAY SETUP) ..................................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare .............................65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)...................................................63 Repetare redare (REPEAT PLAY)................................................67 Funcţii de redare utile............................................. 106 Măsuri de precauţie la depozitare.......................................................................................................................................... 96 Ecran META DATA (Metadate)....... 88 Ecran AUTO SW (SW automat)............................... 86 Ecran SW MODE (Mod SW)........................................... 59 Ecran imagini miniaturale.........................................................................109 Editare Conectarea de aparate externe.........................84 Meniu mod cameră ......................................................... 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ...................................................71 Microfon extern................................................................................................................64 Listă cu meniuri de setări ................................................... 71 Căşti ......................................................................................81 7 ................................... 83 Structură meniu de setări ..... 110 Editare neliniară (Mod PC)...................................................................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)........................................................................ 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).. 76 Afişări normale...................... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi................. 84 Meniu mod redare ....................................................................................................................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ..................................................... 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ............63 Reluare redare (RESUME PLAY).................................................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) .............................69 Videoclip următor/anterior ......................................................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ...............................73 Specificaţii ...................................... 75 Afişaje Afişare de ecran.............70 Ajustarea volumului ..........................................60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ........................... 104 Actualizarea driver-ului camerei... 107 Format înregistrare ...............................................................82 Utilizarea meniurilor.................69 Redare cadru-cu-cadru .. 100 Măsuri de precauţie la utilizare.................................................................................... 63 Setare format de redare (PB FORMAT) .............................................................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj).................................................. 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ......................... 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD .....................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) .............70 Verificarea datei şi orei ..........................76 Mesaje principale de avertisment..................62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări................................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale...........62 Funcţii de înregistrare directă....................................................... 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)....................................70 Vizualizarea de imagini pe televizor ................................................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) .............................. 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)......72 Televizor/Monitor ......................................................................

0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. ca suporturi de înregistrare. precum şi producţia de materiale video creative. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. 8 . (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. aproape de standardul de transmisie televizată.

) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. nu sunt bazate pe standardul SD.panasonic. în cazul anumitor carduri de memorie SD. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. pentru cele mai recente informaţii. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008).Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. formatate conform formatului FAT32. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. şi cu cardurile de memorie SDHC. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. https://eww. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. (Continuarea în pagina următoare) 9 .co. Nu poate fi garantată operarea cu succes. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . fără logo-ul SDHC.pavc. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator.

• Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. 10 . de exemplu.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. conform standardelor SD. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. pentru produse compatibile SD. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . cât şi cu cele SDHC. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive.

Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Înainte de a efectua o înregistrare. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). Pentru alte note cu privire la utilizare. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute.5 mm. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. Pentru detalii. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. consultaţi pagina 9. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. feriţi obiectivul de lumina razei laser. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. 11 . consultaţi pagina 104. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. în alte scopuri decât divertismentul personal.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă.

• 12 .Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. ecrane de meniu. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation.. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. Portofoliului de Patente AVC. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. Camera AG. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. detaliate mai jos. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. Inc. Laboratories. etc. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). − International Business Machines Corporation. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate.

(Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. Utilizaţi acest produs pentru redare. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. Pentru detalii. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. în astfel de situaţii.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie.264. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. incompatibile AVCHD. cu detalii extrem de clare. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . etc. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. DVD recordere sau DVD playere vechi.

Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. 5800/5400 (tip/min. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere.c. 2640/2500 (tip/min. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator.) mAh) • 14 . (Paginile 72. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional). consultaţi “Accesorii opţionale”.2 V. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.2 V.a.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1).Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . SPEED SELECT+/. 70) Comutatoare CH1. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde. CH2 SELECT (Selectare canal1.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44.

5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). Cu toate acestea. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. Pentru detalii privind conexiunea. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. cu excepţia telecomenzii. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. 17 Descrierea componentelor . la mufa pentru telecomandă.

Introduceţi până în capăt.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. 2 Introduceţi acumulatorul.a. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră.c. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. înainte de curăţare. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori.c. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. Deconectaţi cablul c. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video.a.a. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. 18 . praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. deconectaţi fişa de alimentare de la priză.

este conectat la adaptorul c. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. Este posibil ca adaptorul c. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.c. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit.a. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Adaptorul c.a.a.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. compatibile cu acest produs. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. dar acest lucru este normal. De asemenea. umiditate 60%). sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute.2 V/ 2640/2500 (tip. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox./min.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. • . utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat.2 V/ 5800/5400 (tip. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului./min. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta.a. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. să facă zgomot în timpul utilizării.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. poate interfera cu undele radio. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. cauzând supraîncălzirea acumulatorului.) mAh 7. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare.

în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Conectaţi cablul de alimentare c.a. până se blochează cu declic. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. la priza de curent. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. • 20 . de la priza de curent.a. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. pentru a vă asigura că nu va cădea.c. este conectat la adaptorul c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. atunci când nu utilizaţi aparatul.c. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. la adaptorul c.c.a. Deconectaţi cablul de alimentare c.a.c. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. Scoateţi acumulatorul. Conectorul pentru acumulator al cablului c. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c.a.c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic.

Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. Închideţi capacul. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. până când acesta se blochează cu declic. Parasolar obiectiv 21 . pentru a-l detaşa. pentru a proteja obiectivul. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. pentru a nu scăpa camera. atunci când nu utilizaţi aparatul.

Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. În aer liber sau în lumină puternică. chiar şi în cadrul razei de acţiune. * Consultaţi meniurile de setări. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. • Când bateria s-a consumat (CR2025). • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. înseamnă că bateria s-a consumat.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. aproximativ 15° în jos. pentru a scoate suportul. în funcţie de frecvenţa utilizării. înlocuiţi-o cu una nouă. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit).

acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Acumulatorul este descărcat. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. în timp ce aparatul este pornit. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. pentru a activa setările pentru modul standby. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. • Acumulatorul a fost scos. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. • Când această setare este activată. în timp ce aparatul este pornit.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. pentru a anula setările pentru modul standby. De asemenea. • În timpul modului standby. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute.

• Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. după ataşare. 24 . în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. pe vizor. • Rotirea cupei pentru ochi. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. 2 Ajustaţi unghiul vizorului.5 inch. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde.Vizor Această cameră are două vizoare. vizualizaţi-le pe un monitor TV. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. unul fiind un LCD în miniatură. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului.

• Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. 1 În modul CAM. Acest lucru poate avaria camera. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . pentru a reveni la afişajul original.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Se poate deschide până la 120°. deoarece aţi putea avaria camera. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. etc. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor).) Înregistrare în curs. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. • Afişaje privind starea de operare. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde.

(Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 26 . (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. care corespund cu cele de pe cameră. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. Pentru detalii.) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele.Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. (Consultaţi meniurile de setări.

Dacă afişajele nu sunt necesare. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. în afară de imagini. • De asemenea. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. atunci când porniţi camera. • Dacă opriţi camera video. 2 Apăsaţi butonul LCD. imaginile vor fi afişate normal din nou. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. şi alte afişaje. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). (Pagina 94) sunt inversate. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. la alegere dintre trei setări diferite. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. 27 . 2 Apăsaţi butonul LCD. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • În timpul inversării afişajului. din meniul de setări SW MODE (Mod SW).

----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. Pentru detalii. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). În exemplul de mai jos. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.--. Înainte de a realiza o înregistrare. Setarea implicită de fabrică este +00:00.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. • “--. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). 28 . butoanelor de pe telecomandă. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). care corespund cu cele de pe cameră. înclinând-o în direcţiile . • Ora este afişată în format de 24 de ore. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25.

ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. aşadar . conform TIME ZONE (Zonă de fus orar).9 Când aţi finalizat setările. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. apăsaţi butonul multifuncţional. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală.

(Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. Mai întâi. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). • apare pe vizor şi monitorul LCD. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. Salvaţi toate datele importante pe calculator. închideţi ecranul de meniu. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. amplificarea. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. glisându-l spre stânga. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. în timpul înregistrării. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. Când formataţi un card de memorie SD. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. • Focalizarea. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD.

Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. de asemenea. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. cât timp este întreruptă înregistrarea. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. (Însă. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. 31 Înregistrare .• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. după înregistrare. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare).

atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. Salvaţi datele importante pe calculator. 9 min Aprox. etc. 40 min Aprox. 60 min Aprox. 45 min Aprox. Aprox. 60 min Aprox. 120 min Aprox. 120 min Aprox. în funcţie de subiectul înregistrării. 20 min Aprox. 65 min Aprox. 180 min Aprox. Aprox. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. 5 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. 10 min Aprox. • Cardul de memorie SD va fi formatat. 21 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. Aprox. Aprox. 32 .Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). În astfel de cazuri. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. • Când formataţi un card de memorie SD. 7 min Aprox. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 30 min Aprox. 90 min Aprox. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. înainte de formatare. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. 240 min Aprox. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. Când formataţi un card. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. Aprox. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. 15 min Aprox. 33 min Aprox. Aprox. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 90 min Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. Aprox. 160 min Aprox. 2 min Aprox. 3 min Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 80 min Aprox. 45 min Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. 4 min Aprox. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). .

• Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. şi trageţi de card în sus. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD.a. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). Pentru detalii despre utilizare. În acest caz. la următoarea pornire. glisându-l spre stânga. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet.) Pentru detalii despre metoda de instalare. de asemenea. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. https://eww. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c.pavc. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. În acest caz. opriţi alimentarea).txt. • Un card de memorie SD. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. astfel încât să iasă în afară uşor. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). consultaţi Install. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. Când reparaţiile s-au încheiat.c. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. fără reparaţii. În caz contrar. pe care a apărut o eroare. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. • În funcţie de starea datelor. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem.jp/pro-av/ . Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. pentru a permite repararea erorilor. AVCCAM Restorer*. AVCCAM Restorer. (În mod similar. AVCCAM Restorer.c.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. dezinstalat. AVCCAM Restorer este. înainte de deschiderea capacului. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. sau adaptorul c.panasonic. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. de pe cardul de memorie SD.co. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu.

Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare.ZOOM. ecranul SW MODE (Mod SW). (Paginile 43.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. În plus. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. HANDLE ZOOM (Zoom mâner).3). cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare).9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D.3 (Utilizator 1 . T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor).Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D.

Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. semnal întreţesut de 60 fps. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. atunci când utilizaţi modul 24P. Semnalul video va fi înregistrat nativ. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. 35 Înregistrare .9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. înregistrării.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. Însă. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. Pentru copiere şi înregistrare. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. Pentru copiere şi înregistrare.

în poziţia 36 . ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. apoi trece pe focalizare manuală. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. dacă există scintilaţii. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. : Camera focalizează mai întâi general. pe ecran. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). irisul.9 Hz). (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură).

Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. IRIS DIAL (Selector iris). Ajustaţi irisul manual. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. valoarea F va fi F1. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. conform imaginii de mai jos. Pentru afişarea graficului pe vizor. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. cât şi graficul în acelaşi timp. deci. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. şi. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat).0 când este setat la telescopic maxim (T). 37 . irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. • În modul iris automat. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). închideţi monitorul LCD. (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Însă.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. ecran SW MODE (Mod SW). pentru a reveni la ecranul original. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat.

Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. verde. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. (Valoarea implicită este de 12 dB. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). amplificarea este fixată la 0 dB. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. Când înregistraţi în modul manual. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare).) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Valoarea implicită este de 6 dB. albastru). (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ).) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. puteţi utiliza şi valorile presetate. De asemenea. L: Setată astfel în condiţii normale.

(Următoarele mesaje apar pe ecran. Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. chiar după câteva încercări. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. Ghid al valorilor presetate P3. Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. contactaţi distribuitorul. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb).) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb).2K (3200 K): bec cu halogen P5. (Pagina 36) . • Ajustările durează câteva secunde. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.

În mod normal. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. ATW (Detectare automată alb).9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. albastru). Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. verde. B sau PRST (Presetări)). în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. Alocaţi mergând la meniul de setare. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. • În funcţie de mediu. * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). ecranul SW MODE (Mod SW). 40 .

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. • În timp ce sunt afişate formele de undă. utilizaţi şi vizorul. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). • Formele de undă nu pot fi înregistrate. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). 44 . • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. în modul CAM. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).

• Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip.3). pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. • Videoclipurile nu pot fi şterse. (Pagina 62) Însă. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. videoclipurile nu pot fi şterse. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. în afişajele pe dispozitive externe. în timpul înregistrării sau al redării. 45 Înregistrare şi oră. la un anumit moment într-un videoclip. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. chiar dacă aţi apăsat butonul. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. În timpul înregistrării. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. pentru a le afişa şi reda. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). De asemenea. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. De asemenea. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. reperul de înregistrare este şters. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). chiar dacă este apăsat butonul. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. de asemenea. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. (Paginile 65. Dacă apăsaţi butonul din nou. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). variază în funcţie de formatul de înregistrare. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. numai prima operaţiune va fi valabilă. înregistrate pe imagine. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). (Paginile 43.3 (Utilizator 1 . 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. după încheierea înregistrării. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. .

aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. pentru a fi utilizat. atunci acesta se va deschide mai larg. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. • Dacă irisul este setat la automat. etc.9 Hz 46 . va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). adâncimea focală.(Selectare obturator .9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. Când această frecvenţă este 50 Hz. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. setaţi timpul de expunere astfel. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). Timpul de expunere se modifică după cum urmează. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări.). Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). cu un timp de expunere mai mic. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. aşadar. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. 2 monitorul LCD.. şi va reduce.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT .

Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 91) . (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent.Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte. conform informaţiilor de mai jos.

Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare).Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). De asemenea. Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). puteţi înregistra până la două canale de sunet. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). • Setaţi la OFF (Dezactivare). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. 48 .

• Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. 49 Înregistrare . din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare.4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2.

următoarele fişiere sunt stocate. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). În meniurile de setări. F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. adică în interior. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. 50 . Pentru detalii. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. De asemenea. care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. puteţi accesa imediat fişierul necesar. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. culori şi contraste. (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). unde contrastul trebuie evidenţiat. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). În momentul înregistrării.

toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. caracterele sunt şterse./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. . veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. de la 0 la 9. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. < = > ? @ [ ] ^_-. • Odată confirmate. cu ajutorul butonului multifuncţional. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. • Selectând YES (Da). Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. apăsaţi butonul multifuncţional. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. când este afişat următorul ecran.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. : . de la A la Z.

0-9. Pentru detalii. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu.3.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). care corespund cu cele de pe cameră. Pentru toate celelalte setări. sunt rescrise. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. • În următorul exemplu. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . A-Z. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. (Pentru a modifica denumirea fişierului. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. de asemenea.. (Spaţiu). 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. • În cazul fişierelor scenă. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). : . opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. • Datele din toate fişierele scenă. TITLE001 este denumirea fişierului. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. setările curente sunt salvate automat în aparat. pe un card de memorie SD şi. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. F1 până la F6. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). 52 . < = > ? @ [ ] ^ _ . le puteţi încărca de pe card. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . sub formă de fişier. Pot fi introduse următoarele caractere. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. selectaţi numărul fişierului (1 .4) şi apăsaţi butonul din nou. (Protecţie împotriva scrierii).Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). a se vedea descrierea de mai jos. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou.

LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. scenă) şi TAKE NO. (Nr. şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. nu pot fi afişate toate datele. trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). LATITUDE (Latitudine).) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. care sunt încărcate în aparat. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. creat pe cardul de memorie SD. locaţia de înregistrare. (Nr. LONGITUDE (Longitudine). Aceste date se numesc metadate despre videoclip. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei).*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). latitudinea. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). pentru a verifica toate datele. în ordinea în care au fost înregistrate. trebuie să introduceţi TEXT (Text). Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). (Nr. RESOLUTION (Rezoluţie). dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. care indică starea de înregistrare a videoclipului. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. de acest aparat. SCENE NO. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). sursa de informaţii). (Nr. SERIAL NO. longitudinea. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. Consultaţi pagina 54. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). Nu puteţi introduce numai SCENE NO. setat de către utilizator. Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). scenă) şi TAKE NO. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). (Nr. (Pagina 109) 53 Înregistrare . dublă).Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. *3 Când introduceţi MEMO (Memo).

selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). acestea sunt afişate ca “*”. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. cu ajutorul camerei. Treceţi la LOAD (Încărcare). Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. începând cu cea mai recentă dată de producţie. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. apăsaţi butonul multifuncţional. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. 54 .Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. Dacă este necesar. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. consultaţi pagina anterioară. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. simultan. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. cardul de memorie SD. Consultaţi coloana următoare. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional.

9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. când este setat 24P şi 30 de cadre. Înregistrare . iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). când este setat orice alt format.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu.Resetare/Setare cod de timp).9 Hz. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Pentru a anula afişarea codului de timp. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. (Pagina 76) 0 : 00. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). De fiecare dată când apăsaţi butonul. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul.RESET/TC SET (Contor . Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. afişajul se modifică astfel. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. Apăsaţi butonul COUNTER . TC 12 : 34 : 56 . 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF.

Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. 56 . care corespund cu cele de pe cameră. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. după reîncărcare. Pentru detalii.a. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. În meniurile de setări. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. Contactaţi locul de achiziţie. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. acumulatorul intern trebuie schimbat. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l.

La acest aparat.4 Când apare ecranul de mai jos. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. a înregistrării anterioare. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Puteţi reseta codul de timp la zero. 57 Înregistrare . Din acest motiv. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. setaţi valoarea codului de timp.

apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. Pentru detalii. 58 . consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. care corespund cu cele de pe cameră. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). 4 Setaţi informaţiile de utilizator. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Puteţi reseta informaţiile de utilizator. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. În meniurile de setări. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator.

CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). Camera este acum în modul PB.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). pentru a trece la următorul videoclip. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. modul se modifică astfel. consultaţi pagina 63. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. Apăsaţi butonul pentru moduri. Înregistrare . pentru a trece la cel anterior.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor.

videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri. Când setaţi modul PB.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. (Pentru detalii despre redare. consultaţi pagina 63. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează).) 60 .

9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. 61 Redare . dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri).conform setărilor. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării.

repetaţi paşii de mai sus. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. 62 . modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită.

• Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). • Redarea repetată va continua până la întrerupere. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. Va fi afişat indicatorul de redare repetată. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 1080/24P. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Chiar dacă formatul de redare este modificat.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. 720/60P (30P). 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2.9 Hz): 1080/60i (30P). Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). Când este efectuată operaţiunea de redare. . Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile.

selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. Selectaţi un videoclip pentru redare. 64 . înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. Selectaţi metoda de omitere. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare).

SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). 65 Redare . ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile.codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare.an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y).) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare).Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. De asemenea. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării .

va avea o eroare de precizie de 0.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. 66 . DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare.5 secunde.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. unde va fi ataşată indexarea. • Pentru a şterge indexarea. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. această operaţiune poate lua ceva timp. pentru a ataşa indexarea. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. • Momentul propriu-zis din videoclip. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările.

3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). şi apăsaţi butonul multifuncţional. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. (Semnul va fi afişat. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (Semnul va dispărea. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): .) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. chiar dacă acestea sunt protejate. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile.

SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. 4 68 .) . START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. pentru informaţii mai detaliate. etc. numele cameramanului. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. inclusiv formate video şi audio. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)).

Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). după redarea ultimului videoclip. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. după redarea ultimului videoclip. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. prin derulare înapoi. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). prin derulare înainte. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. . Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte).

Pentru a reveni la redarea normală. în timpul redării. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . la intervale de jumătate de secundă. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. acestea sunt derulate în direcţia inversă. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). apăsaţi butonul EXT. de fiecare dată când apăsaţi butonul. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. iar când apăsaţi butonul -. dacă utilizaţi telecomanda. Afişajul să modifică astfel. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. (Pagina 73) Porniţi redarea. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. până la eliberarea butonului. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). dacă veţi conecta aparatul la un televizor. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). Apăsaţi butonul EXT. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. imaginile sunt derulate înainte.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus).

5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). strângeţi bine şuruburile.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. deşi este posibil să auziţi un scârţâit. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi .

deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. 72 . • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. consultaţi pagina 75. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei.

deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. tăindu-le cu foarfeca. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix).Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. etc. Ajustaţi lungimea clemelor. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. VIDEO OUT (Ieşire video). Ieşirile simultane nu sunt posibile. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente).

semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). 74 .Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat.

Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. • Calculator cu Windows 2000. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. cu ajutorul cablului de conexiune USB. pentru editare. Porniţi calculatorul înainte de conectare. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. . este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). Când schimbaţi cardurile. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. Windows XP. Pentru mai multe detalii. Opriţi camera. iar camera va trece în modul PC. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul.a. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. pentru a trece înapoi la modul PB. sau Windows Vista. (În ceea ce priveşte conexiunea. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).

9 Hz 50: 50 Hz 76 . Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus.Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. • În timpul redării. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. Nu este afişat în modul PB. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. chiar dacă este afişată această pictogramă. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). iar înregistrarea este oprită. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). [UB*] este afişat. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. consultaţi 33. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. se afişează [TC*]. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri.

Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). MAY (Mai). De asemenea. este afişat AGC. NOV (Noiembrie). Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat.8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). SEP (Septembrie). (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). aţi selectat “ON” (Activare). în timpul înregistrării. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. MAR (Martie). JUL (Iulie).9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). apare MF (Focalizare manuală). căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări.) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb.2K/P5. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. APR (Aprilie).Z99 (zoom maxim). Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. în funcţie de poziţia de zoom. este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. AUG (August). Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) .6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . Când afişajul este setat la control macro. (În modul automat. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). În modul de focalizare manuală. OCT (Octombrie). Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).00. 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. În modul de focalizare automată. FEB (Februarie). 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. apare AF (Focalizare automată). JUN (Iunie). * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat.

• Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. • Simbolul P. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). de uz casnic. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. etc. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti.a. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94).Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării.) Înregistrare în curs. compatibili cu acest produs. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. 78 . utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.va fi afişat pe ecran.

deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. verificaţi cu atenţie mesajul afişat.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos.) Nu este posibilă redarea. Datele sunt scrise acum pe card. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA.) Cardul este plin. (NU POATE FI ŞTERS. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită. CARD DOOR OPENED. (REFORMATAŢI. (CARD PLIN. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. Verificaţi cardul. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. CANNOT RECORD. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. CARD ERROR.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. ■I INCOMPATIBLE CARD. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. NOW ACCESSING.) Conectaţi camera video la un calculator. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). Nu scoateţi cardul.) Videoclipul nu poate fi şters. (IMPOSIBILITATE DE SETARE. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt.) Nu mai pot fi setate alte indexări.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. (EROARE CARD. ■D DISCONNECT USB CABLE.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. ■R REC STOPPED. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD.) PLEASE REFORMAT. Verificaţi cardul. CANNOT DELETE. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. Trebuie să formataţi din nou cardul.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CANNOT PLAY. CHECK USB CABLE. CANNOT SET PRE-REC. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE.) Formatarea nu a fost efectuată. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. deconectaţi cablul USB. CARD FULL. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. (VERIFICAŢI CABLUL USB. CARD CAPACITY TOO LOW.

■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. este posibil să fie avariat cardul de memorie. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. AVCCAM Restorer (Pagina 33). pentru ştergerea unui videoclip. Porniţi înregistrarea din nou. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. după reînceperea înregistrării. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. Porniţi înregistrarea din nou. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. când accesaţi cardul de memorie SD.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). contactaţi locul de achiziţie. ■T THE CLIP IS PROTECTED. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. de exemplu. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). ■U UNABLE TO FORMAT. 80 . Anulaţi protecţia. Acest acumulator nu poate fi utilizat. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale.

*3 Sunt afişate numai presetările 3. 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).6 K.Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). acestea nu vor dispărea.2 K şi 5. chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. *2 0 dB nu este afişat.9 Hz).

Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea.Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. apăsaţi butonul MENU (Meniu).5 pentru a modifica alte opţiuni. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 82 . Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 6 Repetaţi paşii 4 . pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. Exemplu: pot fi modificate. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile .

fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp.7 Repetaţi paşii 2 . Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Apoi. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Le puteţi iniţializa separat. cu ajutorul selectorului scenă.5 pentru a modifica alte setări. 83 Meniu . • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). cât şi pentru fişierele scenă. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

...IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 ...100. Zgomotul va creşte uşor.0. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid.. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59.7..0 .0.9 1/30.0 . 1/248. .Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).0. Revine la ultimul ecran.+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI). Ajustează nivelul cromatic..0.1/249.9 1/60.+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală.. după selectarea valorilor de setare. ....1/249. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.. .0. .0.. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A....+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat)..9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50.1/249.+ 10 _____ indică setarea din fabrică. . . REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91). NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată..1/48. etc..0.. ..0...0. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele..0.0. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă..7..1/48.8 • 24P: 1/24.. 1/48...) (Setarea implicită din fabrică este 1/48.0.0 . toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos). de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD. . NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.7..+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B).. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor.) • 25P: • 30P: 1/25.8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48..+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A).0..+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice. 1/248...... READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele.7..0.. .7.. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică..7.. Revine la ultimul ecran..10.0..0.+ 7 Setaţi la .. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD. salvate de această cameră....8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).pentru o imagine mai clară...+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.7. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.

care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. 87 Meniu .9 Hz Selectează curbele gamma. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. în funcţie de semnalele recepţionate.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). Pentru a evita supra-expunerea. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. • Cu cât setarea este mai mare. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. 1. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. Permite extinderea domeniului dinamic. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. preluată de la seria DVX100. Contrastul este redus. cu contrast accentuat. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). Contrastul este accentuat. B. primite prin CCD. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. în lumină fluorescentă. OFF (Dezactivare). cu ajutorul curbelor gamma. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). 2. 3 • Cu cât setarea este mai mare. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă.

(Pagina 45) După înregistrare. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris).9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). 0dB. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). D. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1).9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. operarea încă este posibilă. 9dB. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). 6dB. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. 6dB. SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). 0dB. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). 88 .ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. 3dB. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 12dB Setează valoarea amplificării. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. 9dB. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). 3dB.

BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu .) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. Alocă o funcţie butonului LCD. VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. De fiecare dată când este apăsat butonul. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. De fiecare dată când este apăsat butonul. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare).Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). fie pe monitorul LCD. _____ indică setarea din fabrică. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD.

IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Însă. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. 6 dB) în modul automat. _____ indică setarea din fabrică.IRIS (Iris automat). Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). 12 dB) în modul automat. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Realizează focalizarea automată în modul automat. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A.

MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu .9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Setează nivelul de intrare al microfonului extern. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare).

FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. Setează modul la mod slave.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. Când meniul este închis. codul de timp înregistrat nu va coincide. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. în timpul înregistrării cu mai multe camere. _____ indică setarea din fabrică. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. NO (Nu): Revine la ultimul ecran.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. Când apăsaţi butonul COUNTER . 92 . Dacă este setată orice altă valoare. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master.Resetare/Setare cod de timp). (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci când comutaţi în modul PB. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. dacă rata cadrelor este setată la 24P. Poate apărea o eroare minoră de timp.RESET/TC SET (Contor .

9 Hz). Selectează sunetul auzit în căşti. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante.1. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio).Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. Selectează tipul de terminal pe componente. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. indică setarea din fabrică. Setează nivelul de setări al semnalelor video. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. înregistrat cu un alt echipament. _____ indică setarea din fabrică. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile).5%. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. când sunt afişate pe un ecran 4:3. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. 7. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. este redat cu această cameră. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente).) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

(Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 80%. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. LOW (Redusă). deoarece acesta nu este foarte exact. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. 85%. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. 65%. mm/picioare. 95%. OFF (Dezactivare). 90%. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. 55%. de pe ecran. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. 85%. DATE (Dată): Este afişată data. NUMBER (Număr).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. ALL (Toate). 60%. • În modul PB. 65%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. 4:3. 105%. TIME (Oră): Este afişată ora. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 80%. 90%. 60%. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). 100%. (Pagina 78) 90%. 50%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. 100%. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 75%. până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. 70%. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). 70%. 75%. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). 95%. de pe ecran. 55%. 50%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. NORMAL (Normală).

ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică. MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. 95 Meniu .Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. (Pagina 41) NORMAL (Normal).

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

• Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.05:30 .10:00 .01:30 .08:00 . USER (Utilizator). OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional.12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar .11:00 . Restabileşte setările de meniu (fişier scenă. 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică . ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).02:30 . • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare). Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre).04:30 .09:30 .07:00 .09:00 .07:30 .05:00 . în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM.03:30 .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .04:00 . când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare.03:00 . astfel încât să fie valabile setările. sau butonul MENU (Meniu).9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului.06:30 . sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute.08:30 .00:30 . AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.02:00 . Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului. 59. START/STOP (Pornire/Oprire).Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute.10:30 . (Consultaţi tabelul de mai jos. alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD.01:00 .06:00 . fişier utilizator) la setările din fabrică.

• Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. În acest caz. se stinge. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. Aparatul nu poate focaliza automat. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. Acumulatorul nu poate fi încărcat. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. acumulatorul este consumat. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. Verificaţi conexiunile din nou. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. POWER SAVE (Economisire energie). Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală.c Deconectaţi-l. • înregistraţi din spatele unui geam murdar.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. (Există este afişată corect. cât şi obiecte îndepărtate. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).a. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. focalizaţi în modul focalizare manuală. este pornit. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent.

• Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. sau utilizaţi un card nou. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. de pe cardul de memorie SD. formataţi cardul în aparat. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. camera video. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie.16 MB. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. Acest lucru este normal. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. un dispozitiv extern. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . deşi am intrarea video. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. Redare Nu pot reda videoclipuri. (Reducere/Mărire volum). dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. Acest lucru este normal. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. Dacă nu este formatat P32 corect. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. chiar dacă apăs butonul. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). Nu poate fi realizată editarea neliniară.

• Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. deşi când formataţi un card de memorie SD. recunoscut atunci Pentru detalii. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. corect. importante pe un calculator sau un suport de stocare. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. conectat cablul USB. Setaţi camera în modul PC. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. Reţineţi că atunci memorie SD. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. P10 102 . Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. înseamnă că bateria s-a consumat. Înlocuiţi-o cu una nouă. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. când este introdus în alte dispozitive.32 GB împreună cu această cameră. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. — defecţiune. — — Contactaţi locul de achiziţie.

Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. deoarece videoclipul are un format diferit.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. în cazuri precum cele detaliate mai jos. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. sau de la modul HG la modul HA. Nu este redat. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. 103 Referinţă . ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul.

a. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. Contactaţi distribuitorul. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. să facă zgomot în timpul utilizării. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. chiar dacă aţi oprit camera. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. • Loviturile puternice pot avaria camera. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. • Manevraţi camera cu grijă. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. 104 .a. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. încălzit. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. continuă să lumineze intermitent. După utilizare. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. astfel încât nu mai funcţionează corect.a. dar acest lucru este normal. poate interfera cu undele radio. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. ninsoare sau pe plajă. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. (Acumulatorul este utilizat în continuare. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. La temperaturi foarte scăzute. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat.a. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. După aceea. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul.a. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. porniţi din nou camera video. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior.) Adaptor c. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c.a.a. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. Scoateţi acumulatorul din cameră. de la priza de curent. • În caz contrar. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. • Adaptorul c.

Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate.99% a pixelilor. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. puteţi deteriora componentele interioare. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). fie le distrugeţi. Aşadar. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. În caz contrar. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. 105 Referinţă . Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. pot exista doar 0. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. cu o eficienţă de 99. pentru a şterge datele în întregime. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera.

înclinaţi vizorul uşor în sus. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. (Acesta este înşurubat foarte strâns. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. https://eww.a. 106 . • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi.co. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. vizitaţi Serviciul de asistenţă. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic.pavc. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. nu utilizaţi benzen sau diluant. • Înainte de a efectua întreţinerea. Dacă este acoperit cu praf. de la priza de curent. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful.) Când procedaţi astfel. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. cu cupa pentru ochi ataşată. pe următoarele website-uri. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. rotind în sens invers acelor de ceasornic. până când suportul se fixează cu declic.panasonic.

cauzând supraîncălzirea acumulatorului. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. 107 Referinţă . • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. etc. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. scoateţi atât cardul de memorie SD. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. ce duc la defectarea acumulatorului. depozitaţi-l în carcasa proprie. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. cât şi acumulatorul. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă.

Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .

pentru metadatele suportate de această cameră. deoarece acest format include atât date audio şi video.txt. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. Aşadar. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. cât şi o varietate de informaţii importante. dar. în standardul AVCHD. 109 Referinţă . consultaţi fişierul Install. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). conform diagramei din dreapta. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. vor fi pierdute. Pentru detalii despre instalarea acestuia. Pentru detalii despre utilizare. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. zona specială pentru metadate va fi ştearsă.

1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)).0 secunde şi 1/249. 1/50 (OFF (Dezactivare)). transfer inter-linie.) Consum de energie: Înregistrare: 9. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/50 (OFF (Dezactivare)).8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. 1/1000. 1/500. 1/60.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch.8 secunde Mod 30P: între 1/30. 1/60. 1/120. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator).9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). 1/120. 1/120.9 Hz 3 lx (F1.6. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. 1/250. 1/1000. 1/120. 1/500.0 secunde şi 1/249.0 secunde şi 1/248. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 secunde şi 1/248. 1/250. 1/120.6. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. între F1. 1/50 (OFF (Dezactivare)).0 secunde şi 1/249. amplificare +12 dB.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15.8 secunde Mod 24P: între 1/24. 1/500. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.8 W indică informaţii privind siguranţa. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . 1/250.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/100. 1/60.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7.0 (f=între 3. 1/250. Zoom 13 x selectabil automat/manual. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 secunde Mod 25P: între 1/25. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.6 şi F3. 1/500.3 V (când este utilizat adaptorul c. amplificare +12 dB.a. 1/500. 1/60. 1/250. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. 1/16.

9 Hz 1080/60i. 6 GB.9 Hz 1080/60i. 720/60p. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1).9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 75 Ω PB/PR: 0.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 1. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 .0 V [p-p]. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. 1 GB.0 V [p-p]. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 8 GB.16 GB. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 12 GB. 720/50p. INPUT2 (Intrare2)).7 V [p-p]. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox.

a.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3. 1.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa.c. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1. 2.4 V c. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.a. 1.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .0 V ± 0. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă..c.5 inch (210..0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.0 V şi 4.240 V c. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.75 A (Cameră video) 8.000 pixeli) [Adaptor c. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.44 inci (235.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.3 V c.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3. .5 mm) (FOCUS (Focalizare).

Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Panasonic Building. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. în caz contrar. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Pentru tratarea adecvată. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. 43.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. precum şi acumulatorii. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. În acest caz. vă rugăm contactaţi autorităţile locale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful