ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. de exemplu. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. înainte de operare. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. Într-un astfel de caz. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. 4 . casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. rezolvaţi situaţia mutând. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe.

pentru a scoate suportul. 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie. Baterie telecomandă 5 . Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată .) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului.Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii.

..............................................34 Funcţia de zoom digital.................................... 30 Pregătirea pentru înregistrare..................................................................................................................... 34 Înregistrare în modul progresiv.......................................... 10 Protejarea cardurilor de memorie SD ..... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare........................... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ...... 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE).................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor.......................................... 21 Ataşarea curelei de umăr.........................................................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ...................... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator............... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare . 54 Setarea calendarului..... 23 Indicator luminos de semnalizare ................................... 45 Funcţie imprimare dată şi oră............ 31 Formatarea cardurilor de memorie SD.................................................................................................................................. 43 Adăugarea de efecte imaginilor.............................................................................................................................. 23 Vizor........... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb................... 11 Accesorii........................................... 58 6 ......................................................... ...................................................46 Scanare sincronizată .....................................................................................................................................52 Metadate videoclipuri............................................................................................... 37 Ajustări iris......................... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp .......................... 43 Compensare lumină de fundal ......................... 48 Ajustarea nivelului înregistrării................ .................... 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ........ 24 Utilizarea vizorului.......... ................................................................................................. 32 Scoaterea cardului de memorie SD............................... 37 Ajustarea amplificării........................................................................................41 Înregistrare la unghi inferior..................... 15 Partea dreaptă şi posterioară.......................... 22 Raza de acţiune a telecomenzii....................................... 15 Partea stângă......................................... 20 Ajustarea curelei de mână......................... 41 Marcaj........ 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)..................................................................... 4 Prezentarea operaţiunilor.......56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ....................................... 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD...........................................................................................................................................................55 Afişare contor............................................... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD............................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ........Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!............................................................. 25 Ajustarea afişajului de ecran ..................................................... 49 Pornirea / oprirea camerei........................ 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ... 27 Afişare imagine inversă ......... 41 Înregistrare autoportret ....................................36 Comutarea la modul manual ....... 38 Ajustări intensitate luminoasă ...... 20 Utilizarea adaptorului c................................................................................. 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor.................................................................................. 56 Setarea codului de timp............................................... 22 Modul în aşteptare................................... 25 Evidenţierea contururilor........................................................ 45 Înregistrare indexări.................................................................................................................... 16 Terminale şi piese de montare .............................................. 30 Înregistrare în modul automat...........................................................................................................................................................................................................................................a....................................... 14 Accesorii opţionale ......................... 55 Mod presetări TC ..................... 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs .............................. 43 Bare de culoare......................................................................................................48 Utilizarea microfonului încorporat ................................. 42 Stabilizator optic de imagine .................... ....................... 22 Introducerea acumulatorului............................. 9 (clasă de viteză SD 4) ....................................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului .................................................................................................................................................................................................... 47 Comutarea intrării audio ................ 22 Ajustarea timpului de expunere................ 36 Utilizarea asistării la focalizare ....................................................................... 24 Utilizarea ecranului LCD............................... 27 Utilizarea fişierelor scenă............................................................................. 28 Utilizarea contorului ........................... 33 Utilizarea funcţiei zoom.......................................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD........ 36 Focalizare manuală .................... 44 Funcţie reper de înregistrare...... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare.............................................................. 17 Telecomandă...............................................................................................35 Înregistrare în modul manual......... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ...................................................................................... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)................................................ 18 Surse de alimentare ............................................................................. 41 Model zebră ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)............................. 21 Telecomanda.................. 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator).................... 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ........................................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ............... 8 Citiţi înainte de utilizare.................................. 33 Repararea cardurilor de memorie SD........................................................................... 20 Utilizarea acumulatorului ...... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ............................................................................ 18 Reîncărcare ..........

.........................................60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ..... 106 Măsuri de precauţie la depozitare............................................................................................ 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ......................................76 Mesaje principale de avertisment.......................63 Reluare redare (RESUME PLAY)............................................................................................................................................................................ 82 Iniţializarea setărilor de meniu .......................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale...................................................62 Funcţii de înregistrare directă........................................81 7 ........................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ..........86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) .........62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări................................................................................................... 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)............... 100 Măsuri de precauţie la utilizare.................................................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) ....................63 Repetare redare (REPEAT PLAY)........................................................................70 Referinţă Înainte de a apela la service .............................. 84 Meniu mod redare ............................... 71 Căşti ......................... 110 Editare neliniară (Mod PC)............ 97 Ecran OPERATION (Operare)........................................... 96 Ecran META DATA (Metadate)...................................................84 Meniu mod cameră ............... 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ..................................................................................................................................................................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ........... 107 Format înregistrare ............. 76 Afişări normale...82 Utilizarea meniurilor....................................................................................................................................................................................................................................................................... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi................................................................. 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)....................................................... 83 Structură meniu de setări .....64 Listă cu meniuri de setări ............... 86 Ecran SW MODE (Mod SW).................................... 88 Ecran AUTO SW (SW automat)...70 Verificarea datei şi orei ..................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ............70 Vizualizarea de imagini pe televizor ............................. 63 Setare format de redare (PB FORMAT) .............69 Videoclip următor/anterior ..........................................73 Specificaţii .............................. 106 Curăţare ...................................................................................109 Editare Conectarea de aparate externe.......................................................................................... 75 Afişaje Afişare de ecran................................................................................................................................................................ 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ..............71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ............................72 Platformă video (Copiere) ......... 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare).............................................................................................. 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)........................................................................ 85 Setări redare (PLAY SETUP) .............................................................69 Redare cadru-cu-cadru .........72 Televizor/Monitor ............................ 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ...................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)...............70 Ajustarea volumului .................................................... 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale).............................................................................................................................. 104 Actualizarea driver-ului camerei.......................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)......................................................71 Microfon extern... 59 Ecran imagini miniaturale..............65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)....................................67 Funcţii de redare utile......... 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ...........

ca suporturi de înregistrare. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). 8 . (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. precum şi producţia de materiale video creative. aproape de standardul de transmisie televizată. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30.

* Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc.co. şi cu cardurile de memorie SDHC. nu sunt bazate pe standardul SD. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. https://eww. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. în cazul anumitor carduri de memorie SD. Nu poate fi garantată operarea cu succes. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). formatate conform formatului FAT32.panasonic. fără logo-ul SDHC. (Continuarea în pagina următoare) 9 . Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). pentru cele mai recente informaţii.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc.pavc.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară.

Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. de exemplu.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. 10 . Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. conform standardelor SD. cât şi cu cele SDHC. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. pentru produse compatibile SD.

Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat.5 mm. Pentru detalii. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. feriţi obiectivul de lumina razei laser. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). Pentru alte note cu privire la utilizare. Înainte de a efectua o înregistrare. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. consultaţi pagina 104. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. consultaţi pagina 9. în alte scopuri decât divertismentul personal. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. 11 . Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC.

fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. Camera AG.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. • 12 . etc. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. − International Business Machines Corporation. Inc. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. Laboratories.. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. ecrane de meniu. Portofoliului de Patente AVC. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. detaliate mai jos. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare.

etc. cu detalii extrem de clare. incompatibile AVCHD.264. DVD recordere sau DVD playere vechi.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). Utilizaţi acest produs pentru redare. Pentru detalii. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. în astfel de situaţii.

Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional).c. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c.) mAh) • 14 . Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. 5800/5400 (tip/min. consultaţi “Accesorii opţionale”. (Paginile 72. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. 2640/2500 (tip/min. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului.a.2 V. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.2 V. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) .RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . CH2 SELECT (Selectare canal1. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). 70) Comutatoare CH1.Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. SPEED SELECT+/. fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1).

Cu toate acestea. la mufa pentru telecomandă. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. Pentru detalii privind conexiunea. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. 17 Descrierea componentelor .5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). cu excepţia telecomenzii. ZOOM S/S (mufă super mini de 2.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării.

a. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). Vă rugăm să consultaţi distribuitorul. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. Deconectaţi cablul c. 2 Introduceţi acumulatorul.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. înainte de curăţare. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c.a.c. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare.c. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c.a. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. Introduceţi până în capăt. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. 18 .

• Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. poate interfera cu undele radio. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp./min.a. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. dar acest lucru este normal. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului.a.a. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Este posibil ca adaptorul c.a.) mAh 7. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. compatibile cu acest produs. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.2 V/ 5800/5400 (tip. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. • . să facă zgomot în timpul utilizării.2 V/ 2640/2500 (tip. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. De asemenea. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Adaptorul c. umiditate 60%).c. este conectat la adaptorul c./min.

de la priza de curent.a. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. la priza de curent. Conectorul pentru acumulator al cablului c. Scoateţi acumulatorul. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent. până se blochează cu declic. pentru a vă asigura că nu va cădea. atunci când nu utilizaţi aparatul. este conectat la adaptorul c.a.c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Deconectaţi cablul de alimentare c. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului.a.a.c. Conectaţi cablul de alimentare c.c.c. la adaptorul c.c. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului.a. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. • 20 .

20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. atunci când nu utilizaţi aparatul. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. pentru a nu scăpa camera. Închideţi capacul. Parasolar obiectiv 21 . până când acesta se blochează cu declic.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. pentru a-l detaşa. pentru a proteja obiectivul. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie.

(Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. • Când bateria s-a consumat (CR2025). • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. în funcţie de frecvenţa utilizării. chiar şi în cadrul razei de acţiune. În aer liber sau în lumină puternică. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). aproximativ 15° în jos. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. înlocuiţi-o cu una nouă. înseamnă că bateria s-a consumat. pentru a scoate suportul. * Consultaţi meniurile de setări. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge.

STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Când această setare este activată. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • Acumulatorul este descărcat. în timp ce aparatul este pornit. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). • În timpul modului standby. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. în timp ce aparatul este pornit. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. pentru a activa setările pentru modul standby. De asemenea. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. • Acumulatorul a fost scos. pentru a anula setările pentru modul standby. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării.

iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. unul fiind un LCD în miniatură. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului.Vizor Această cameră are două vizoare.5 inch. vizualizaţi-le pe un monitor TV. 24 . pe vizor. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. • Rotirea cupei pentru ochi. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. după ataşare. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale.

deoarece aţi putea avaria camera. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. pentru a reveni la afişajul original. • Afişaje privind starea de operare. • Se poate deschide până la 120°.) Înregistrare în curs. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. 1 În modul CAM. Acest lucru poate avaria camera. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. etc. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde.

6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. (Consultaţi meniurile de setări. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Pentru detalii. care corespund cu cele de pe cameră. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. 26 . EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).

Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. 27 . din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. 2 Apăsaţi butonul LCD. (Pagina 94) sunt inversate. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). în afară de imagini. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. • De asemenea. Dacă afişajele nu sunt necesare. • În timpul inversării afişajului. la alegere dintre trei setări diferite. imaginile vor fi afişate normal din nou. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. atunci când porniţi camera. 2 Apăsaţi butonul LCD.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. şi alte afişaje. • Dacă opriţi camera video.

Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. Pentru detalii. Înainte de a realiza o înregistrare. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. 28 . butoanelor de pe telecomandă. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. • “--. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase.--. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. care corespund cu cele de pe cameră. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit).----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. înclinând-o în direcţiile . În exemplul de mai jos. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). • Ora este afişată în format de 24 de ore. Setarea implicită de fabrică este +00:00.

verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.9 Când aţi finalizat setările. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. apăsaţi butonul multifuncţional. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. aşadar .

Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . Când formataţi un card de memorie SD. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Salvaţi toate datele importante pe calculator. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. • Focalizarea. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). glisându-l spre stânga. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. Mai întâi. amplificarea. în timpul înregistrării. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). închideţi ecranul de meniu. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. • apare pe vizor şi monitorul LCD. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive.

(Însă. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. de asemenea. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. după înregistrare. 31 Înregistrare . iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. cât timp este întreruptă înregistrarea. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului.

• Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. Aprox. 5 min Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. 45 min Aprox. Aprox. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. 160 min Aprox. 20 min Aprox. Aprox. 90 min Aprox. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 45 min Aprox. Aprox. Aprox. 10 min Aprox. Aprox. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. înainte de formatare. . 90 min Aprox. • Cardul de memorie SD va fi formatat. 240 min Aprox. Când formataţi un card. 32 . Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). 120 min Aprox. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. 180 min Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. 120 min Aprox. 60 min Aprox. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. 21 min Aprox. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. 80 min Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. 4 min Aprox. 9 min Aprox. 2 min Aprox. în funcţie de subiectul înregistrării. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. 15 min Aprox. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. 65 min Aprox.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). În astfel de cazuri. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. 30 min Aprox. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. 40 min Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. 33 min Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. 7 min Aprox. etc. • Când formataţi un card de memorie SD. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. 3 min Aprox. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. Aprox.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. 60 min Aprox.

AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. şi trageţi de card în sus. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. la următoarea pornire. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. AVCCAM Restorer*. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. În acest caz. opriţi alimentarea). după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. de pe cardul de memorie SD. fără reparaţii. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). pentru a permite repararea erorilor. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. pe care a apărut o eroare. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. sau adaptorul c. înainte de deschiderea capacului. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. glisându-l spre stânga. consultaţi Install. https://eww. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării.) Pentru detalii despre metoda de instalare. • În funcţie de starea datelor. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat.pavc. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent.a. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. • Un card de memorie SD. Pentru detalii despre utilizare. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. În acest caz. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. astfel încât să iasă în afară uşor. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. AVCCAM Restorer. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii.panasonic.co. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului.jp/pro-av/ . AVCCAM Restorer. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. dezinstalat. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu.c. Când reparaţiile s-au încheiat. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. În caz contrar.txt. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. de asemenea. AVCCAM Restorer este. (În mod similar. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată).c.

3). • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1).9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor).Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. (Paginile 43. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner).9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid.ZOOM.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. În plus. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. HANDLE ZOOM (Zoom mâner).ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. ecranul SW MODE (Mod SW). Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare.3 (Utilizator 1 .

Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. înregistrării. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. Pentru copiere şi înregistrare. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. atunci când utilizaţi modul 24P. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. 35 Înregistrare . deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. Pentru copiere şi înregistrare. Semnalul video va fi înregistrat nativ.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. semnal întreţesut de 60 fps. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. Însă. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3.

Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. irisul. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. : Camera focalizează mai întâi general. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. pe ecran. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea.9 Hz). focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. dacă există scintilaţii. în poziţia 36 . apoi trece pe focalizare manuală.

ecran SW MODE (Mod SW). pentru a reveni la ecranul original.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. Însă. 37 . afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. şi. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. închideţi monitorul LCD. Pentru afişarea graficului pe vizor. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. • În modul iris automat. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. IRIS DIAL (Selector iris). irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare).0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. valoarea F va fi F1.0 când este setat la telescopic maxim (T). cât şi graficul în acelaşi timp. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. deci. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. conform imaginii de mai jos. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). Ajustaţi irisul manual.

(Valoarea implicită este de 12 dB. amplificarea este fixată la 0 dB. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. L: Setată astfel în condiţii normale. De asemenea. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. Când înregistraţi în modul manual. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ).) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. albastru). (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare).) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. verde. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. (Valoarea implicită este de 6 dB.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. puteţi utiliza şi valorile presetate. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător.

indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. contactaţi distribuitorul. 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. (Următoarele mesaje apar pe ecran.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări).2K (3200 K): bec cu halogen P5. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). (Pagina 36) . 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. • Ajustările durează câteva secunde. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). chiar după câteva încercări.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. Ghid al valorilor presetate P3. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului.

albastru). Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. 40 . ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. • În funcţie de mediu. * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). ecranul SW MODE (Mod SW).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. Alocaţi mergând la meniul de setare. verde. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb.9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). ATW (Detectare automată alb). În mod normal. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. B sau PRST (Presetări)).

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

• În timp ce sunt afişate formele de undă. utilizaţi şi vizorul. 44 . • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Formele de undă nu pot fi înregistrate. în modul CAM. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit).

În timpul înregistrării. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). (Paginile 43. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). • Când adăugaţi indexări în mod repetat. De asemenea. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. în afişajele pe dispozitive externe. videoclipurile nu pot fi şterse. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj).Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). în timpul înregistrării sau al redării. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. variază în funcţie de formatul de înregistrare. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. numai prima operaţiune va fi valabilă. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. . videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. înregistrate pe imagine. reperul de înregistrare este şters. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. de asemenea. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). la un anumit moment într-un videoclip. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. chiar dacă aţi apăsat butonul. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran.3 (Utilizator 1 . • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. (Pagina 62) Însă. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. pentru a le afişa şi reda. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. după încheierea înregistrării. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. De asemenea. chiar dacă este apăsat butonul. Dacă apăsaţi butonul din nou. (Paginile 65. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. • Videoclipurile nu pot fi şterse. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. 45 Înregistrare şi oră.3).

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. setaţi timpul de expunere astfel. şi va reduce. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . • Dacă irisul este setat la automat. timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză).Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). atunci acesta se va deschide mai larg.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). aşadar. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări.(Selectare obturator .9 Hz 46 . Când această frecvenţă este 50 Hz. pentru a fi utilizat. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare.. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. cu un timp de expunere mai mic.). Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. etc. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. Timpul de expunere se modifică după cum urmează. 2 monitorul LCD. adâncimea focală. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator).

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. conform informaţiilor de mai jos.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. (Pagina 91) . Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă).

ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. 48 . • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. • Setaţi la OFF (Dezactivare). • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). De asemenea. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. puteţi înregistra până la două canale de sunet. (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare).Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare).

• Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2.4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. 49 Înregistrare . INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD.

cum ar fi la înregistrarea apusurilor. care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). adică în interior. Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. De asemenea. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. unde contrastul trebuie evidenţiat. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). 50 . Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. În meniurile de setări. puteţi accesa imediat fişierul necesar. culori şi contraste. următoarele fişiere sunt stocate. F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). În momentul înregistrării. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. Pentru detalii. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat.

. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. caracterele sunt şterse. • Selectând YES (Da). veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. când este afişat următorul ecran. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. cu ajutorul butonului multifuncţional. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. • Odată confirmate. < = > ? @ [ ] ^_-. de la 0 la 9. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. de la A la Z. apăsaţi butonul multifuncţional. : ./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului.

pe un card de memorie SD şi. TITLE001 este denumirea fişierului.4) şi apăsaţi butonul din nou. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. < = > ? @ [ ] ^ _ . selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. 52 . • Datele din toate fişierele scenă. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare.3. sub formă de fişier. sunt rescrise. (Protecţie împotriva scrierii). Pentru detalii. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. a se vedea descrierea de mai jos. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. care corespund cu cele de pe cameră.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . • În cazul fişierelor scenă.. : . / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). F1 până la F6. de asemenea. selectaţi numărul fişierului (1 . Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . (Pentru a modifica denumirea fişierului. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. Pot fi introduse următoarele caractere. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Spaţiu). 0-9. Pentru toate celelalte setări. le puteţi încărca de pe card.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. setările curente sunt salvate automat în aparat. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • În următorul exemplu. A-Z. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.

• Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). locaţia de înregistrare. şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. LATITUDE (Latitudine). (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). (Nr. NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). scenă) şi TAKE NO. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). de acest aparat. SERIAL NO. • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). creat pe cardul de memorie SD. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). trebuie să introduceţi TEXT (Text). longitudinea. latitudinea. setat de către utilizator. (Nr. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. dublă). SCENE NO.Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. LONGITUDE (Longitudine). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. care indică starea de înregistrare a videoclipului.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). Consultaţi pagina 54. Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). pentru a verifica toate datele.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). (Nr. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). nu pot fi afişate toate datele. (Pagina 109) 53 Înregistrare . sursa de informaţii). Nu puteţi introduce numai SCENE NO. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. (Nr. în ordinea în care au fost înregistrate. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. RESOLUTION (Rezoluţie). scenă) şi TAKE NO. care sunt încărcate în aparat. (Nr. trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului).

Consultaţi coloana următoare. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. Dacă este necesar. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Treceţi la LOAD (Încărcare). Apăsaţi butonul MENU (Meniu). cardul de memorie SD. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. începând cu cea mai recentă dată de producţie. apăsaţi butonul multifuncţional. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. cu ajutorul camerei. simultan.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. 54 . consultaţi pagina anterioară. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. acestea sunt afişate ca “*”. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM.

afişajul se modifică astfel. Înregistrare . cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. apăsaţi butonul MENU (Meniu).* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre.Resetare/Setare cod de timp).9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE.RESET/TC SET (Contor . iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. TC 12 : 34 : 56 . • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu.9 Hz. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. De fiecare dată când apăsaţi butonul. Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. când este setat orice alt format. Apăsaţi butonul COUNTER .) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). (Pagina 76) 0 : 00. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). • Pentru a anula afişarea codului de timp.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). apăsaţi butonul MENU (Meniu). când este setat 24P şi 30 de cadre. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre.

ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. 56 . setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). chiar şi atunci când data şi ora sunt setate.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. acumulatorul intern trebuie schimbat. Pentru detalii. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. În meniurile de setări. Contactaţi locul de achiziţie. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. care corespund cu cele de pe cameră.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.a. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. după reîncărcare. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).

Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. a înregistrării anterioare. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp.4 Când apare ecranul de mai jos. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. setaţi valoarea codului de timp. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. Puteţi reseta codul de timp la zero.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. 57 Înregistrare . La acest aparat. Din acest motiv.

4 Setaţi informaţiile de utilizator.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. care corespund cu cele de pe cameră. 58 . Pentru detalii. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. În meniurile de setări. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. Puteţi reseta informaţiile de utilizator.

consultaţi pagina 63. modul se modifică astfel. pentru a trece la cel anterior. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. Înregistrare . Apăsaţi butonul pentru moduri.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru a trece la următorul videoclip. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Camera este acum în modul PB.

(Pentru detalii despre redare. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. consultaţi pagina 63.) 60 . Când setaţi modul PB.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). (Atunci când există un număr mare de videoclipuri.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional.

setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment.conform setărilor.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 61 Redare . videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate.

62 . (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. repetaţi paşii de mai sus. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum.

Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. • Redarea repetată va continua până la întrerupere. Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. 1080/24P. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.9 Hz): 1080/60i (30P). 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 720/60P (30P). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Chiar dacă formatul de redare este modificat. Va fi afişat indicatorul de redare repetată. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Când este efectuată operaţiunea de redare. . selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2.

Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. 64 . înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Selectaţi metoda de omitere. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Selectaţi un videoclip pentru redare. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului .Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. 65 Redare . ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). De asemenea.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare).an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME).

2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. această operaţiune poate lua ceva timp. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Momentul propriu-zis din videoclip. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. • Pentru a şterge indexarea. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional.5 secunde. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. va avea o eroare de precizie de 0. pentru a ataşa indexarea. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. 66 . Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. unde va fi ataşată indexarea.

(Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). şi apăsaţi butonul multifuncţional. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). (Semnul va dispărea. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. (Semnul va fi afişat. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. chiar dacă acestea sunt protejate.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare.

4 68 . numele cameramanului. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. pentru informaţii mai detaliate. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar.) . Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. etc. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). inclusiv formate video şi audio. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip.

9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. după redarea ultimului videoclip. . Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. prin derulare înainte. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă).Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. după redarea ultimului videoclip. prin derulare înapoi. înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă).

Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). acestea sunt derulate în direcţia inversă. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). până la eliberarea butonului. la intervale de jumătate de secundă. Apăsaţi butonul EXT. apăsaţi butonul EXT. imaginile sunt derulate înainte. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. dacă utilizaţi telecomanda. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. (Pagina 73) Porniţi redarea. iar când apăsaţi butonul -. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). Pentru a reveni la redarea normală. în timpul redării. de fiecare dată când apăsaţi butonul. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). Afişajul să modifică astfel.

• Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). utilizaţi suportul de microfon furnizat şi . Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. deşi este posibil să auziţi un scârţâit. strângeţi bine şuruburile.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3.

Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. 72 . • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. consultaţi pagina 75.

închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). Ieşirile simultane nu sunt posibile. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. Ajustaţi lungimea clemelor. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. etc. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. VIDEO OUT (Ieşire video). • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. tăindu-le cu foarfeca.

Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat. semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). 74 .

Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental.a. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. Porniţi calculatorul înainte de conectare. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. Opriţi camera. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. Pentru mai multe detalii. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. Când schimbaţi cardurile. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). pentru editare. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. . Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. • Calculator cu Windows 2000. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. cu ajutorul cablului de conexiune USB. Windows XP. sau Windows Vista. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. pentru a trece înapoi la modul PB. (În ceea ce priveşte conexiunea. iar camera va trece în modul PC. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră.

• În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. • În timpul redării. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. se afişează [TC*]. Nu este afişat în modul PB. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). chiar dacă este afişată această pictogramă. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. iar înregistrarea este oprită. consultaţi 33. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). [UB*] este afişat.9 Hz 50: 50 Hz 76 .Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă.

5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. JUN (Iunie). apare MF (Focalizare manuală). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. MAY (Mai). în funcţie de poziţia de zoom. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. AUG (August).9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . În modul de focalizare automată.00. • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz.2K/P5. (În modul automat.8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. OCT (Octombrie). apare AF (Focalizare automată). SEP (Septembrie). valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). În modul de focalizare manuală. căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. De asemenea. 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). MAR (Martie). JUL (Iulie). Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. este afişat AGC.6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . NOV (Noiembrie). albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat.Z99 (zoom maxim). Când afişajul este setat la control macro. FEB (Februarie).) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. APR (Aprilie). Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). în timpul înregistrării. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. aţi selectat “ON” (Activare).

Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. etc. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. de uz casnic. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării.a. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. • Simbolul P. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj).) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). compatibili cu acest produs. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute.) Înregistrare în curs. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou.va fi afişat pe ecran. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. 78 . Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.

CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. (VERIFICAŢI CABLUL USB. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. NOW ACCESSING.) Formatarea nu a fost efectuată.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. CANNOT PLAY. CARD CAPACITY TOO LOW. (CARD PLIN. (IMPOSIBILITATE DE SETARE.) Nu mai pot fi setate alte indexări.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. (REFORMATAŢI. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită.) PLEASE REFORMAT. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). Verificaţi cardul. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING.) Conectaţi camera video la un calculator. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. CANNOT DELETE. CARD ERROR. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. Datele sunt scrise acum pe card. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. ■R REC STOPPED. Trebuie să formataţi din nou cardul. (NU POATE FI ŞTERS. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. deconectaţi cablul USB. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ.) Videoclipul nu poate fi şters. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. Verificaţi cardul. CHECK USB CABLE. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. CANNOT SET PRE-REC. ■D DISCONNECT USB CABLE. CARD FULL. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. Nu scoateţi cardul. CANNOT RECORD. (EROARE CARD. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. CAPACITATE CARD PREA MICĂ.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (IMPOSIBILITATE DE REDARE.) Cardul este plin.) Nu este posibilă redarea. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. ■I INCOMPATIBLE CARD. CARD DOOR OPENED.

• Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. ■T THE CLIP IS PROTECTED. pentru ştergerea unui videoclip. Porniţi înregistrarea din nou. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. de exemplu. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. ■U UNABLE TO FORMAT. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). după reînceperea înregistrării. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Porniţi înregistrarea din nou. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. Anulaţi protecţia. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. când accesaţi cardul de memorie SD. AVCCAM Restorer (Pagina 33). Acest acumulator nu poate fi utilizat. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). Dacă apare acelaşi mesaj din nou. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. este posibil să fie avariat cardul de memorie. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. 80 . THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. contactaţi locul de achiziţie. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

*4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). acestea nu vor dispărea.2 K şi 5. *2 0 dB nu este afişat. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).6 K. 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . *3 Sunt afişate numai presetările 3. *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz).

pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări.5 pentru a modifica alte opţiuni.Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. Exemplu: pot fi modificate. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . apăsaţi butonul MENU (Meniu). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. 82 . Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 6 Repetaţi paşii 4 . astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare.

Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). 83 Meniu . cu ajutorul selectorului scenă.7 Repetaţi paşii 2 . LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă.5 pentru a modifica alte setări. Apoi. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. cât şi pentru fişierele scenă. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. Le puteţi iniţializa separat.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid.....+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B).10.+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală..9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50...+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A)..7. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă. .8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48...+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.1/48.. .+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat)..0. Ajustează nivelul cromatic. 1/248.9 1/30.0.7. ..0.. etc.IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 .7. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele.0 . după selectarea valorilor de setare.1/48. .. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI)..0.+ 10 _____ indică setarea din fabrică.0. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.7. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.. Revine la ultimul ecran...0.0..0..7.0.. Zgomotul va creşte uşor.0..Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).0.0..1/249. . .0. 1/248..) (Setarea implicită din fabrică este 1/48.. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD. toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos). pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor. de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A....0... salvate de această cameră..+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice.) • 25P: • 30P: 1/25.7...0. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată.1/249. Revine la ultimul ecran.1/249.100.0 .. .. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91)..9 1/60..... Setaţi la + pentru a reduce zgomotul. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele.0.7.0 .. .pentru o imagine mai clară. . F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD...+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat......8 • 24P: 1/24.+ 7 Setaţi la . 1/48...

3 • Cu cât setarea este mai mare. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). preluată de la seria DVX100. 87 Meniu . B. Contrastul este accentuat. în lumină fluorescentă.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. 1.9 Hz Selectează curbele gamma.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). 2. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. primite prin CCD.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. Permite extinderea domeniului dinamic. OFF (Dezactivare). prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. Pentru a evita supra-expunerea. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. cu ajutorul curbelor gamma. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. cu contrast accentuat. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. Contrastul este redus. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. în funcţie de semnalele recepţionate. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. • Cu cât setarea este mai mare. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării.

L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. 9dB. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). 3dB. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 3dB. 88 . UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. 6dB. 9dB. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). 0dB. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2).9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). 12dB Setează valoarea amplificării.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). operarea încă este posibilă. 0dB. schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă.9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). (Pagina 45) După înregistrare. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). D. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). 6dB. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie.

) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). Alocă o funcţie butonului LCD. LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. De fiecare dată când este apăsat butonul. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. _____ indică setarea din fabrică. De fiecare dată când este apăsat butonul. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). fie pe monitorul LCD. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1).Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare).

Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Însă. Nu realizează focalizarea automată în modul automat.IRIS (Iris automat). Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. _____ indică setarea din fabrică. 6 dB) în modul automat.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Realizează focalizarea automată în modul automat. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . 12 dB) în modul automat. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat.

MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). Setează nivelul de intrare al microfonului extern. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1).9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă.Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare.

NO (Nu): Revine la ultimul ecran. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.RESET/TC SET (Contor .) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master. Când meniul este închis. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Resetare/Setare cod de timp). DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. codul de timp înregistrat nu va coincide. Când apăsaţi butonul COUNTER . EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. _____ indică setarea din fabrică. Dacă este setată orice altă valoare. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). 92 .) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. Poate apărea o eroare minoră de timp. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. în timpul înregistrării cu mai multe camere.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. atunci când comutaţi în modul PB. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. Setează modul la mod slave. dacă rata cadrelor este setată la 24P.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp.

Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI).5%. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. este redat cu această cameră. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1).9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. înregistrat cu un alt echipament.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3.1. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente).5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv.) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . Setează nivelul de setări al semnalelor video. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Selectează sunetul auzit în căşti. 7. _____ indică setarea din fabrică. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. Selectează tipul de terminal pe componente. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5.9 Hz). Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. când sunt afişate pe un ecran 4:3. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). indică setarea din fabrică. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. (Pagina 78) 90%. ALL (Toate). OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). 85%. 100%. 50%. deoarece acesta nu este foarte exact. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. OFF (Dezactivare). OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. 60%. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). 85%. NUMBER (Număr). 105%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. 90%. 100%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). 55%. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. de pe ecran. 65%. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . 60%. mm/picioare. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). 65%. 4:3. 75%. • În modul PB. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). NORMAL (Normală). 75%. 70%. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 90%. 95%. 95%. LOW (Redusă). mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. DATE (Dată): Este afişată data. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. de pe ecran. 55%. 70%. TIME (Oră): Este afişată ora. 50%. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. 80%. 80%.

ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 41) NORMAL (Normal). Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului.Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. 95 Meniu .

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

11:00 . ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).01:00 . în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului. • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare). 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .06:00 .11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional. alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD.10:30 .06:30 .05:00 .08:30 .04:30 . astfel încât să fie valabile setările.Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute.03:30 .01:30 .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .07:30 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar .09:00 . START/STOP (Pornire/Oprire). Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului.00:30 . Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre).02:00 .04:00 . USER (Utilizator).05:30 . fişier utilizator) la setările din fabrică.02:30 . 59. când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră. Restabileşte setările de meniu (fişier scenă. AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). sau butonul MENU (Meniu). OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). (Consultaţi tabelul de mai jos.08:00 .10:00 .09:30 .03:00 . sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute.07:00 . opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.

posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. acumulatorul este consumat. Verificaţi conexiunile din nou. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 .c Deconectaţi-l. Aparatul nu poate focaliza automat. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat.a. POWER SAVE (Economisire energie).Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . focalizaţi în modul focalizare manuală. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). cât şi obiecte îndepărtate. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. (Există este afişată corect. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. este pornit. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. În acest caz. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. Acumulatorul nu poate fi încărcat. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. se stinge. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c.

Dacă nu este formatat P32 corect. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. sau utilizaţi un card nou. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. camera video. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. Acest lucru este normal. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. Nu poate fi realizată editarea neliniară. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare).Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. de pe cardul de memorie SD. Acest lucru este normal. (Reducere/Mărire volum). P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. Redare Nu pot reda videoclipuri. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos.16 MB. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. formataţi cardul în aparat. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. chiar dacă apăs butonul. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. un dispozitiv extern. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. deşi am intrarea video. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii.

Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. înseamnă că bateria s-a consumat. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. importante pe un calculator sau un suport de stocare. Reţineţi că atunci memorie SD. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. P10 102 . efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. conectat cablul USB. corect. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. Înlocuiţi-o cu una nouă. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. — defecţiune. Setaţi camera în modul PC. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice.32 GB împreună cu această cameră. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. — — Contactaţi locul de achiziţie. recunoscut atunci Pentru detalii. deşi când formataţi un card de memorie SD. când este introdus în alte dispozitive. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare.

Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. deoarece videoclipul are un format diferit. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. sau de la modul HG la modul HA. 103 Referinţă . Nu este redat.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. în cazuri precum cele detaliate mai jos. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării.

este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. După utilizare.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. • În caz contrar. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare.a. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. • Loviturile puternice pot avaria camera. astfel încât nu mai funcţionează corect. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile.a. Contactaţi distribuitorul. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. continuă să lumineze intermitent. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. ninsoare sau pe plajă.a. • Adaptorul c. După aceea. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. să facă zgomot în timpul utilizării. încălzit. • Manevraţi camera cu grijă.a. chiar dacă aţi oprit camera. (Acumulatorul este utilizat în continuare. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. porniţi din nou camera video. dar acest lucru este normal. poate interfera cu undele radio. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video.a. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile.) Adaptor c. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c.a. 104 .a. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. de la priza de curent. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. La temperaturi foarte scăzute. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). Scoateţi acumulatorul din cameră. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c.

Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. fie le distrugeţi. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. puteţi deteriora componentele interioare. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore.99% a pixelilor. Aşadar. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. În caz contrar. cu o eficienţă de 99. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. pentru a şterge datele în întregime. 105 Referinţă . pot exista doar 0. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă.

106 .a.panasonic. de la priza de curent.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera.co.) Când procedaţi astfel. • Înainte de a efectua întreţinerea. rotind în sens invers acelor de ceasornic. pe următoarele website-uri. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. aşadar nu-l ştergeţi niciodată.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. vizitaţi Serviciul de asistenţă. (Acesta este înşurubat foarte strâns. cu cupa pentru ochi ataşată. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. înclinaţi vizorul uşor în sus. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c.pavc. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. nu utilizaţi benzen sau diluant. până când suportul se fixează cu declic. Dacă este acoperit cu praf. https://eww. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic.

Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. scoateţi atât cardul de memorie SD. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. ce duc la defectarea acumulatorului. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. etc. 107 Referinţă . depozitaţi-l în carcasa proprie. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. cât şi acumulatorul.

Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .

iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. conform diagramei din dreapta. în standardul AVCHD. consultaţi fişierul Install. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. vor fi pierdute. Aşadar. Pentru detalii despre instalarea acestuia. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). dar. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. deoarece acest format include atât date audio şi video. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. cât şi o varietate de informaţii importante. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. 109 Referinţă . înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. Pentru detalii despre utilizare.txt. pentru metadatele suportate de această cameră.

între F1. amplificare +12 dB.) Consum de energie: Înregistrare: 9. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 secunde şi 1/249. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/500.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/120. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1. 1/250.0 secunde şi 1/249. 1/500.0 secunde şi 1/248. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine. 1/120. 1/16. amplificare +12 dB. 1/500.a. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator).0 secunde şi 1/249. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60. 1/100.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/500.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.3 V (când este utilizat adaptorul c.6. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. 1/60. 1/120.6 şi F3. 1/60. Zoom 13 x selectabil automat/manual. 1/1000.9 secunde Mod 25P: între 1/25.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. 1/120. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1.8 secunde Mod 24P: între 1/24. 1/250. 1/60. 1/50 (OFF (Dezactivare)).9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60.9 Hz 3 lx (F1.0 secunde şi 1/248. 1/250. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30.8 W indică informaţii privind siguranţa. 1/1000.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. 1/250.0 (f=între 3. 1/120. 1/500.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. 1/250. transfer inter-linie.6.8 secunde Mod 30P: între 1/30.

9 Hz 1080/60i.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . 720/60p. 720/50p.9 Hz 1080/60i. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 12 GB. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i.0 V [p-p]. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 6 GB. 75 Ω PB/PR: 0. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. INPUT2 (Intrare2)).0 V [p-p]. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.16 GB. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. 1.7 V [p-p]. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. 1 GB. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1). 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. 8 GB.

] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .3 V c.a.000 pixeli) [Adaptor c.44 inci (235. 2..0 V şi 4.c.c.4 V c.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa.5 mm) (FOCUS (Focalizare).. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.0 V ± 0.240 V c.a. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină. .5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3. 1.5 inch (210.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3. 1.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.75 A (Cameră video) 8.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.

vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. 43. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. Panasonic Building. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. În acest caz. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. în caz contrar. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. precum şi acumulatorii. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. Pentru tratarea adecvată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful