ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. înainte de operare. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. de exemplu. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. Într-un astfel de caz. rezolvaţi situaţia mutând. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. 4 .

Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată .) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie.Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii. Baterie telecomandă 5 . pentru a scoate suportul.

... 4 Prezentarea operaţiunilor................... 15 Partea dreaptă şi posterioară..............35 Înregistrare în modul manual..................................................... 54 Setarea calendarului........... 42 Stabilizator optic de imagine .................................................................................................................... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD...............................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ............................................. 47 Comutarea intrării audio ..................................................................................................... 41 Marcaj...................... 10 Protejarea cardurilor de memorie SD .............................................................................................................. 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)...............................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ...................................................... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare............................................................... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare...... 20 Utilizarea adaptorului c.......................................................................................................................................................... 25 Ajustarea afişajului de ecran ................. 22 Introducerea acumulatorului..... 28 Utilizarea contorului .....................................................................................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ............. 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ..................... 8 Citiţi înainte de utilizare......34 Funcţia de zoom digital......................................................................................55 Afişare contor...................a..................................41 Înregistrare la unghi inferior............. 37 Ajustări iris......... 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ..... 45 Înregistrare indexări.............................................................. 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)....................................36 Comutarea la modul manual ................................................................. 43 Compensare lumină de fundal .................................................................. 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor................................ 21 Telecomanda.......................................... 21 Ataşarea curelei de umăr.............................................................................................. 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ..................................... .................................................................. 22 Ajustarea timpului de expunere.................................. 32 Scoaterea cardului de memorie SD.............. 27 Utilizarea fişierelor scenă................. 41 Înregistrare autoportret .................. ............................................ 22 Modul în aşteptare..................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei .......................................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD............................................................................................. 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)................ 24 Utilizarea vizorului................................................................................................................................... .............................................................................. 37 Ajustarea amplificării..........................................................................................52 Metadate videoclipuri....................................................................... 23 Vizor........................................................................... 20 Ajustarea curelei de mână......................... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare .............. 58 6 ........ 34 Înregistrare în modul progresiv............................................................................................................................................46 Scanare sincronizată .............. 49 Pornirea / oprirea camerei............................ 38 Ajustări intensitate luminoasă ................... 41 Model zebră ........................... 36 Utilizarea asistării la focalizare ................................ 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile).............................................. 26 Modificarea luminozităţii fundalului .................................................................................................................................................................................. 43 Adăugarea de efecte imaginilor.................... 44 Funcţie reper de înregistrare............................................................ 45 Funcţie imprimare dată şi oră................................................................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!................................... 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD.................................... 27 Afişare imagine inversă ................................... 22 Raza de acţiune a telecomenzii....................................... 11 Accesorii........... 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ............................................................................................................................................................................................................ 55 Mod presetări TC ...................................................................................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor....................................................................... 43 Bare de culoare..... 18 Reîncărcare ................ 9 (clasă de viteză SD 4) ...................................................... 56 Setarea codului de timp.. ................. 31 Formatarea cardurilor de memorie SD...................... 16 Terminale şi piese de montare ............. 48 Ajustarea nivelului înregistrării................................................................................ 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb... 18 Surse de alimentare .............................. 24 Utilizarea ecranului LCD........................48 Utilizarea microfonului încorporat ....................................... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator..................................................... 17 Telecomandă......................................................................................................................................................................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ......................................... 23 Indicator luminos de semnalizare ...... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)......................................................... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ........................................................................................................................................................................................ 36 Focalizare manuală .................. 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ............................................................... 25 Evidenţierea contururilor.. 30 Pregătirea pentru înregistrare.................................................................................... 33 Utilizarea funcţiei zoom.......................... 20 Utilizarea acumulatorului ................................................. 33 Repararea cardurilor de memorie SD.......................................................................................................... 30 Înregistrare în modul automat................................................... 14 Accesorii opţionale .......................................... 15 Partea stângă.. 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ..........

.................................70 Vizualizarea de imagini pe televizor ............. 96 Ecran META DATA (Metadate).............. 107 Format înregistrare ..................................................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) ..................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ................................................76 Mesaje principale de avertisment..............................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ........... 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ..................................................................................................................................................................................................................................... 97 Ecran OPERATION (Operare)...........................................62 Funcţii de înregistrare directă..... 106 Curăţare ................................... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi.82 Utilizarea meniurilor........................... 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ..... 82 Iniţializarea setărilor de meniu ............71 Microfon extern....70 Ajustarea volumului ...............................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)..................................................................................................................63 Repetare redare (REPEAT PLAY)............................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ..................................................................... 71 Căşti ...............................................................................................84 Meniu mod cameră ...............109 Editare Conectarea de aparate externe............................. 83 Structură meniu de setări ........ 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ..............................................................................................................................................70 Referinţă Înainte de a apela la service .. 59 Ecran imagini miniaturale..................................... 84 Meniu mod redare ...........................62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări...........86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ........................ 88 Ecran AUTO SW (SW automat).......69 Videoclip următor/anterior .......... 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ..............................60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ...................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale...........................................73 Specificaţii ............. 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)................................................67 Funcţii de redare utile..............64 Listă cu meniuri de setări .....................65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)............. 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).........................................................................................................................................................70 Verificarea datei şi orei ................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ....................................................................................................................... 110 Editare neliniară (Mod PC)............................................................................. 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)................................................ 76 Afişări normale....................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB).............. 85 Setări redare (PLAY SETUP) ..................................................................................................................................................................................................63 Reluare redare (RESUME PLAY)................................................ 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale).............. 86 Ecran SW MODE (Mod SW)....................................................................... 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ..72 Televizor/Monitor ................69 Redare cadru-cu-cadru .......................................................................................81 7 ...................................................... 106 Măsuri de precauţie la depozitare...................................................................................................................................... 104 Actualizarea driver-ului camerei.............................................................. 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)...................................................................................................... 100 Măsuri de precauţie la utilizare........................ 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ...... 75 Afişaje Afişare de ecran..............72 Platformă video (Copiere) ........................................................................

Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. ca suporturi de înregistrare. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. aproape de standardul de transmisie televizată. precum şi producţia de materiale video creative.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. 8 .

Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. nu sunt bazate pe standardul SD.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. Nu poate fi garantată operarea cu succes. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). fără logo-ul SDHC. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. formatate conform formatului FAT32. şi cu cardurile de memorie SDHC.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. (Continuarea în pagina următoare) 9 . (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. în cazul anumitor carduri de memorie SD. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. https://eww.pavc.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs.panasonic. pentru cele mai recente informaţii.co. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni.

apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. cât şi cu cele SDHC. de exemplu. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. conform standardelor SD. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD .Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. 10 . (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. pentru produse compatibile SD. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD.

Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. Înainte de a efectua o înregistrare. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. consultaţi pagina 104.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. consultaţi pagina 9. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. 11 . Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. feriţi obiectivul de lumina razei laser.5 mm. Pentru alte note cu privire la utilizare. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Pentru detalii. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). în alte scopuri decât divertismentul personal. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser.

Inc. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. ecrane de meniu. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD.. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. − International Business Machines Corporation. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. • 12 . Portofoliului de Patente AVC. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. Camera AG. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. Laboratories.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. etc. detaliate mai jos.

Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD.264. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . cu detalii extrem de clare. Utilizaţi acest produs pentru redare. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. în astfel de situaţii. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. etc. Pentru detalii. incompatibile AVCHD. DVD recordere sau DVD playere vechi. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H.

2 V.2 V. 2640/2500 (tip/min. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c.) mAh) • 14 . Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. 5800/5400 (tip/min. consultaţi “Accesorii opţionale”.c. (Paginile 72. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului.a. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional).

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1).Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. CH2 SELECT (Selectare canal1. 70) Comutatoare CH1. fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . SPEED SELECT+/.

Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. la mufa pentru telecomandă.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). ZOOM S/S (mufă super mini de 2. Pentru detalii privind conexiunea. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. 17 Descrierea componentelor . 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3. cu excepţia telecomenzii. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. Cu toate acestea.

DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră.a. deconectaţi fişa de alimentare de la priză.a. Introduceţi până în capăt.a. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. 2 Introduceţi acumulatorul. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT.c. Deconectaţi cablul c. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare).Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect.c. înainte de curăţare. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. 18 . Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c.

) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. compatibile cu acest produs. dar acest lucru este normal. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic.a. poate interfera cu undele radio. • . • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. Adaptorul c. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp.2 V/ 2640/2500 (tip. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. este conectat la adaptorul c.a. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat.a.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox.a. să facă zgomot în timpul utilizării./min.2 V/ 5800/5400 (tip.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7.c./min. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. De asemenea. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. umiditate 60%). dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. Este posibil ca adaptorul c. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute.) mAh 7. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.

a.a.a.c.c. pentru a vă asigura că nu va cădea. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. până se blochează cu declic. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. atunci când nu utilizaţi aparatul. Conectaţi cablul de alimentare c. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Deconectaţi cablul de alimentare c. la priza de curent.c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. la adaptorul c. • 20 . Scoateţi acumulatorul.a. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.a.c. Conectorul pentru acumulator al cablului c. de la priza de curent.c. este conectat la adaptorul c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent.

Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. atunci când nu utilizaţi aparatul. Parasolar obiectiv 21 . pentru a-l detaşa. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. pentru a nu scăpa camera. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. pentru a proteja obiectivul. Închideţi capacul. până când acesta se blochează cu declic. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv.

Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. înseamnă că bateria s-a consumat. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare .Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. chiar şi în cadrul razei de acţiune. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. aproximativ 15° în jos. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. • Când bateria s-a consumat (CR2025). În aer liber sau în lumină puternică. în funcţie de frecvenţa utilizării. * Consultaţi meniurile de setări. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. pentru a scoate suportul. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). ON (Activare): Camera video se opreşte automat.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. înlocuiţi-o cu una nouă. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit).

Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. • Acumulatorul a fost scos. • Când această setare este activată. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. • Acumulatorul este descărcat. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. pentru a activa setările pentru modul standby. în timp ce aparatul este pornit. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. De asemenea. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. pentru a anula setările pentru modul standby. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. • În timpul modului standby. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. în timp ce aparatul este pornit. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde.

5 inch. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. • Rotirea cupei pentru ochi. unul fiind un LCD în miniatură. vizualizaţi-le pe un monitor TV. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. după ataşare. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. 24 . Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare.Vizor Această cameră are două vizoare. pe vizor. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3.

Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).) Înregistrare în curs. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. • Se poate deschide până la 120°. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. Acest lucru poate avaria camera. deoarece aţi putea avaria camera. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . etc. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. • Afişaje privind starea de operare. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. pentru a reveni la afişajul original. 1 În modul CAM.

) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. care corespund cu cele de pe cameră. (Consultaţi meniurile de setări. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 26 . EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Pentru detalii. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile .

• De asemenea. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). 2 Apăsaţi butonul LCD. imaginile vor fi afişate normal din nou. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. atunci când porniţi camera. (Pagina 94) sunt inversate. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. Dacă afişajele nu sunt necesare. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. din meniul de setări SW MODE (Mod SW).Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. la alegere dintre trei setări diferite. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. • Dacă opriţi camera video. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. • În timpul inversării afişajului. şi alte afişaje. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 2 Apăsaţi butonul LCD. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. în afară de imagini. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. 27 .

este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. 28 . verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). înclinând-o în direcţiile . (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). butoanelor de pe telecomandă.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. care corespund cu cele de pe cameră. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. Pentru detalii. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. Setarea implicită de fabrică este +00:00. Înainte de a realiza o înregistrare.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit).--. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. • Ora este afişată în format de 24 de ore. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. În exemplul de mai jos. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). • “--. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).

• Când utilizaţi camera în zone internaţionale. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. aşadar . selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare.9 Când aţi finalizat setările. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). apăsaţi butonul multifuncţional.

• Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . • apare pe vizor şi monitorul LCD. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. Când formataţi un card de memorie SD. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. • Focalizarea. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. Mai întâi. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Salvaţi toate datele importante pe calculator. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. închideţi ecranul de meniu. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). în timpul înregistrării. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. amplificarea. glisându-l spre stânga. sau poate cauza operarea incorectă a camerei.

• Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. de asemenea. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. cât timp este întreruptă înregistrarea. 31 Înregistrare . iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. (Însă. după înregistrare.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate.

atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. 40 min Aprox. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. • Când formataţi un card de memorie SD. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. în funcţie de subiectul înregistrării. înainte de formatare. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. 3 min Aprox. Aprox. Aprox. Când formataţi un card. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. 90 min Aprox. 15 min Aprox. 60 min Aprox. Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. 33 min Aprox.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. 7 min Aprox. 4 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. 30 min Aprox. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). 60 min Aprox. Aprox. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 5 min Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 65 min Aprox. 80 min Aprox.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). Aprox. 120 min Aprox. 10 min Aprox. În astfel de cazuri. 45 min Aprox. 32 . 180 min Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. Aprox. 160 min Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. 21 min Aprox. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. 120 min Aprox. 90 min Aprox. 9 min Aprox. 20 min Aprox. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. 2 min Aprox. 45 min Aprox. etc. 240 min Aprox. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. • Cardul de memorie SD va fi formatat. Aprox. . toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate.

AVCCAM Restorer*. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării.txt. de pe cardul de memorie SD. consultaţi Install. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. Pentru detalii despre utilizare. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD.) Pentru detalii despre metoda de instalare. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. (În mod similar. • Dacă operaţia de reparare a eşuat.jp/pro-av/ . se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. fără reparaţii. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. înainte de deschiderea capacului. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. Când reparaţiile s-au încheiat. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. pentru a permite repararea erorilor. sau adaptorul c.c. dezinstalat. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). AVCCAM Restorer. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). • În funcţie de starea datelor. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. În acest caz. pe care a apărut o eroare. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. https://eww. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. opriţi alimentarea).c. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. aţi putea deteriora cardul de memorie SD.pavc. astfel încât să iasă în afară uşor. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. În caz contrar. AVCCAM Restorer este. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF).a. la următoarea pornire. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. AVCCAM Restorer. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. şi trageţi de card în sus. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. • Un card de memorie SD. de asemenea.panasonic. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent.co. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. glisându-l spre stânga. În acest caz. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu).

• Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1).ZOOM. • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare.3 (Utilizator 1 . Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2.3). T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. În plus. cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ecranul SW MODE (Mod SW).9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. HANDLE ZOOM (Zoom mâner). 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 .9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual).Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). (Paginile 43. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 .

• Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Semnalul video va fi înregistrat nativ.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. Însă. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. atunci când utilizaţi modul 24P. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. 35 Înregistrare .9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. Pentru copiere şi înregistrare.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. înregistrării. semnal întreţesut de 60 fps. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. Pentru copiere şi înregistrare.

în poziţia 36 . Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. irisul.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). : Camera focalizează mai întâi general.9 Hz). apoi trece pe focalizare manuală. controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. dacă există scintilaţii. pe ecran.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format.

AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. cât şi graficul în acelaşi timp. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. conform imaginii de mai jos. 37 . deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului.0 când este setat la telescopic maxim (T). • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. şi.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). închideţi monitorul LCD. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. IRIS DIAL (Selector iris). pentru a reveni la ecranul original. (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. valoarea F va fi F1. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. Însă. ecran SW MODE (Mod SW). deci. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. Ajustaţi irisul manual. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. Pentru afişarea graficului pe vizor. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). • În modul iris automat.

(Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). (Valoarea implicită este de 6 dB. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. puteţi utiliza şi valorile presetate. verde. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. Când înregistraţi în modul manual. amplificarea este fixată la 0 dB. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. L: Setată astfel în condiţii normale. albastru). (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare).9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). De asemenea. (Valoarea implicită este de 12 dB.

Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare.2K (3200 K): bec cu halogen P5. Ghid al valorilor presetate P3. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. (Pagina 36) . (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. (Următoarele mesaje apar pe ecran. • Ajustările durează câteva secunde. 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). contactaţi distribuitorul. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. chiar după câteva încercări. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).

Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). Alocaţi mergând la meniul de setare. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. B sau PRST (Presetări)). albastru). verde. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu.9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. ATW (Detectare automată alb). ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. În mod normal. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. ecranul SW MODE (Mod SW). • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). • În funcţie de mediu. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. 40 .

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Formele de undă nu pot fi înregistrate. deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. 44 . Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. în modul CAM. • În timp ce sunt afişate formele de undă.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). utilizaţi şi vizorul. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. pentru a le afişa şi reda. înregistrate pe imagine.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. în afişajele pe dispozitive externe. De asemenea. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent.3 (Utilizator 1 . atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. reperul de înregistrare este şters. În timpul înregistrării. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). de asemenea.3). chiar dacă aţi apăsat butonul. după încheierea înregistrării. numai prima operaţiune va fi valabilă. variază în funcţie de formatul de înregistrare. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. (Pagina 62) Însă. (Paginile 65. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. • Videoclipurile nu pot fi şterse. la un anumit moment într-un videoclip. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. chiar dacă este apăsat butonul. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). • Când numărul de indexări depăşeşte 100. videoclipurile nu pot fi şterse. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. (Paginile 43. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. Dacă apăsaţi butonul din nou. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. . chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. De asemenea. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. 45 Înregistrare şi oră. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. în timpul înregistrării sau al redării.

aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. pentru a fi utilizat.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. setaţi timpul de expunere astfel. atunci acesta se va deschide mai larg.(Selectare obturator . 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). adâncimea focală. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). Timpul de expunere se modifică după cum urmează..Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). 2 monitorul LCD. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. etc. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. Când această frecvenţă este 50 Hz. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu un timp de expunere mai mic. aşadar.9 Hz 46 . şi va reduce. timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic.). • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). • Dacă irisul este setat la automat. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb.

conform informaţiilor de mai jos. (Pagina 91) . pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări.Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri.

MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). puteţi înregistra până la două canale de sunet. OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. 48 . ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). • Setaţi la OFF (Dezactivare). De asemenea. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V).

49 Înregistrare . INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1.4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2.

F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. care corespund cu cele de pe cameră. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. unde contrastul trebuie evidenţiat. 50 . următoarele fişiere sunt stocate. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. Pentru detalii. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. culori şi contraste.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. În momentul înregistrării. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. În meniurile de setări. F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. adică în interior. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. puteţi accesa imediat fişierul necesar. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. De asemenea.

: . Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. cu ajutorul butonului multifuncţional. apăsaţi butonul multifuncţional. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. < = > ? @ [ ] ^_-.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. de la A la Z. când este afişat următorul ecran. • Odată confirmate. caracterele sunt şterse. . de la 0 la 9. • Selectând YES (Da). (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului.

• Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). A-Z. 52 . • În următorul exemplu. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. (Protecţie împotriva scrierii). a se vedea descrierea de mai jos. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. F1 până la F6. TITLE001 este denumirea fişierului. • Datele din toate fişierele scenă. Pentru toate celelalte setări. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. sub formă de fişier. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. care corespund cu cele de pe cameră. • În cazul fişierelor scenă.4) şi apăsaţi butonul din nou. : . Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. de asemenea. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. (Pentru a modifica denumirea fişierului. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. pe un card de memorie SD şi.. 0-9. sunt rescrise. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. setările curente sunt salvate automat în aparat.3. (Spaţiu). le puteţi încărca de pe card. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Pot fi introduse următoarele caractere.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). selectaţi numărul fişierului (1 . Pentru detalii. < = > ? @ [ ] ^ _ . selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou.

SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). şi SOURCE (Sursă) (altitudinea.Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). care sunt încărcate în aparat. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). SERIAL NO. (Nr. latitudinea. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). creat pe cardul de memorie SD. Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. (Nr. scenă) şi TAKE NO. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). (Nr. (Nr. (Pagina 109) 53 Înregistrare . sursa de informaţii). (Nr. longitudinea. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. Consultaţi pagina 54. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. care indică starea de înregistrare a videoclipului. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. pentru a verifica toate datele. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. RESOLUTION (Rezoluţie). LATITUDE (Latitudine). în ordinea în care au fost înregistrate. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). trebuie să introduceţi TEXT (Text).*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). Nu puteţi introduce numai SCENE NO. setat de către utilizator. scenă) şi TAKE NO. locaţia de înregistrare. dublă). trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program).) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. SCENE NO. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). LONGITUDE (Longitudine). de acest aparat. • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. nu pot fi afişate toate datele. denumirea persoanei care realizează înregistrarea.

Dacă este necesar. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). Treceţi la LOAD (Încărcare). Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. consultaţi pagina anterioară. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. 54 . 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. simultan.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. acestea sunt afişate ca “*”. începând cu cea mai recentă dată de producţie. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Consultaţi coloana următoare. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. apăsaţi butonul multifuncţional. cu ajutorul camerei. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). cardul de memorie SD.

Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale.9 Hz.Resetare/Setare cod de timp). iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. (Pagina 76) 0 : 00.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. când este setat 24P şi 30 de cadre. Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. De fiecare dată când apăsaţi butonul. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor).RESET/TC SET (Contor . Înregistrare . setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. apăsaţi butonul MENU (Meniu). TC 12 : 34 : 56 . • Pentru a anula afişarea codului de timp. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. când este setat orice alt format. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. apăsaţi butonul MENU (Meniu). 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. afişajul se modifică astfel. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. Apăsaţi butonul COUNTER .

(Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. În meniurile de setări. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. Pentru detalii.a. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. Contactaţi locul de achiziţie. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). după reîncărcare. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. 56 . care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. acumulatorul intern trebuie schimbat. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări.

Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. setaţi valoarea codului de timp.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. Puteţi reseta codul de timp la zero.4 Când apare ecranul de mai jos. Din acest motiv. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. La acest aparat. 57 Înregistrare . valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. a înregistrării anterioare.

Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. Pentru detalii. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Puteţi reseta informaţiile de utilizator. 58 . apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). 4 Setaţi informaţiile de utilizator. În meniurile de setări. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. care corespund cu cele de pe cameră.

În timp ce apăsaţi butonul de deblocare.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. modul se modifică astfel. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Camera este acum în modul PB. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. pentru a trece la următorul videoclip. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi pagina 63. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. Înregistrare . 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. Apăsaţi butonul pentru moduri. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). pentru a trece la cel anterior. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). • De fiecare dată când apăsaţi butonul.

Când setaţi modul PB. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează).) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. (Pentru detalii despre redare. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale.) 60 . (Atunci când există un număr mare de videoclipuri. consultaţi pagina 63. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip.

3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 61 Redare .conform setărilor. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66).

1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. 62 . repetaţi paşii de mai sus.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare.

videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 1080/24P. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Va fi afişat indicatorul de redare repetată. Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz): 1080/60i (30P). Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. • Redarea repetată va continua până la întrerupere. Când este efectuată operaţiunea de redare. Chiar dacă formatul de redare este modificat. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). . 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. 720/60P (30P). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM.

Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). 64 . Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Selectaţi un videoclip pentru redare.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Selectaţi metoda de omitere. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării.

1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. 65 Redare .Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare).codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării .an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . De asemenea.

1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. această operaţiune poate lua ceva timp. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. • Momentul propriu-zis din videoclip. va avea o eroare de precizie de 0. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. • Pentru a şterge indexarea. 66 . înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. pentru a ataşa indexarea. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. unde va fi ataşată indexarea.5 secunde. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.

• Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. (Semnul va fi afişat. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. chiar dacă acestea sunt protejate. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. şi apăsaţi butonul multifuncţional. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. (Semnul va dispărea.

) . numele cameramanului. etc. pentru informaţii mai detaliate. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). 4 68 . PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. inclusiv formate video şi audio. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii.

Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. prin derulare înapoi. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă).Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). prin derulare înainte. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. . după redarea ultimului videoclip. Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. după redarea ultimului videoclip.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte).

• Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. la intervale de jumătate de secundă. iar când apăsaţi butonul -. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. în timpul redării. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Pentru a reveni la redarea normală. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. de fiecare dată când apăsaţi butonul. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . 1 2 Conectaţi camera video la televizor. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. apăsaţi butonul EXT. dacă utilizaţi telecomanda. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). Afişajul să modifică astfel. (Pagina 73) Porniţi redarea. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). până la eliberarea butonului. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). acestea sunt derulate în direcţia inversă. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. imaginile sunt derulate înainte. Apăsaţi butonul EXT. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum).

71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. deşi este posibil să auziţi un scârţâit. strângeţi bine şuruburile. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi .5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional).

• Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. 72 . unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. consultaţi pagina 75.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede.

tăindu-le cu foarfeca. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. etc. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. VIDEO OUT (Ieşire video). • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente).Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. Ieşirile simultane nu sunt posibile. Ajustaţi lungimea clemelor. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI.

Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat. 74 . semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).

(Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. pentru a trece înapoi la modul PB. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c.a. • Calculator cu Windows 2000. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. sau Windows Vista.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. pentru editare. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. cu ajutorul cablului de conexiune USB. Când schimbaţi cardurile. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. . (În ceea ce priveşte conexiunea. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Porniţi calculatorul înainte de conectare. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. iar camera va trece în modul PC. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. Windows XP.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. Pentru mai multe detalii. Opriţi camera.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental.

iar înregistrarea este oprită. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. se afişează [TC*]. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). consultaţi 33. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu.9 Hz 50: 50 Hz 76 . este posibil ca pictograma să nu fie afişată. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). • În timpul redării. [UB*] este afişat. chiar dacă este afişată această pictogramă. Nu este afişat în modul PB.Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip.

este afişat AGC.2K/P5. 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). APR (Aprilie). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Nu este afişat când este setat la 1080/50i*.9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. MAR (Martie). nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). apare MF (Focalizare manuală).6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . (În modul automat.8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare.Z99 (zoom maxim). în funcţie de poziţia de zoom. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. JUN (Iunie). aţi selectat “ON” (Activare). FEB (Februarie). Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). În modul de focalizare manuală. SEP (Septembrie).00. OCT (Octombrie). În modul de focalizare automată. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. AUG (August). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. NOV (Noiembrie). 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . De asemenea. JUL (Iulie). • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. Când afişajul este setat la control macro. INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. în timpul înregistrării. * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). apare AF (Focalizare automată). Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . MAY (Mai).) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie).

(Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. • Simbolul P. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. 78 . utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. de uz casnic.) Înregistrare în curs.va fi afişat pe ecran. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.a. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). compatibili cu acest produs. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. etc.

NOW ACCESSING. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. (EROARE CARD. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. CARD CAPACITY TOO LOW. (REFORMATAŢI. CARD ERROR. Trebuie să formataţi din nou cardul. CHECK USB CABLE. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). verificaţi cu atenţie mesajul afişat. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. Datele sunt scrise acum pe card. CANNOT SET PRE-REC. (IMPOSIBILITATE DE SETARE.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. CANNOT DELETE. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. ■I INCOMPATIBLE CARD. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată.) Formatarea nu a fost efectuată.) Nu mai pot fi setate alte indexări. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. deconectaţi cablul USB. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. CARD FULL.) Conectaţi camera video la un calculator. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită.) Nu este posibilă redarea. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA.) Cardul este plin. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. CANNOT PLAY.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. CARD DOOR OPENED. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. (NU POATE FI ŞTERS. ■D DISCONNECT USB CABLE.) PLEASE REFORMAT. Nu scoateţi cardul. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. ■R REC STOPPED. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. Verificaţi cardul. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. CANNOT RECORD. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje .) Videoclipul nu poate fi şters. Verificaţi cardul. (VERIFICAŢI CABLUL USB. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. (CARD PLIN.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri.

Acest acumulator nu poate fi utilizat. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. contactaţi locul de achiziţie. pentru ştergerea unui videoclip. ■U UNABLE TO FORMAT. ■T THE CLIP IS PROTECTED.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. Porniţi înregistrarea din nou. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. când accesaţi cardul de memorie SD. Porniţi înregistrarea din nou. după reînceperea înregistrării. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Anulaţi protecţia. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. este posibil să fie avariat cardul de memorie. 80 . • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. AVCCAM Restorer (Pagina 33). Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE).9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. de exemplu. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară.

*1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. *3 Sunt afişate numai presetările 3. chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).6 K.2 K şi 5. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *2 0 dB nu este afişat. acestea nu vor dispărea.Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).9 Hz). 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări .

Exemplu: pot fi modificate. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi.5 pentru a modifica alte opţiuni. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . apăsaţi butonul MENU (Meniu). Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Pentru a modifica valorile sau alţi parametri.Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 82 . astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. 6 Repetaţi paşii 4 . 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi.

selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. Apoi. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Le puteţi iniţializa separat.5 pentru a modifica alte setări. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. cât şi pentru fişierele scenă. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). cu ajutorul selectorului scenă. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă).7 Repetaţi paşii 2 . 83 Meniu .

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A)..0...0 . 1/248..0.. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală)...+ 10 _____ indică setarea din fabrică. .7.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48. ....7.0.7..+ 7 Setaţi la . 1/48..... READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele.. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.... F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD.8 • 24P: 1/24. .. 1/248.1/249.100. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A..+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice.. de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD.9 1/60. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.) • 25P: • 30P: 1/25. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele..0. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor. .....10.+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).0..0.0 . sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid.0....0. Zgomotul va creşte uşor.. . salvate de această cameră...IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 . . după selectarea valorilor de setare...0..7. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă.7.1/249...9 1/30.1/249. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată.. Revine la ultimul ecran.+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B)..+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).0..1/48..+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.0.1/48.. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.7.8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48.. etc...7.0 .0.Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).. .0. . Revine la ultimul ecran.pentru o imagine mai clară.. . Ajustează nivelul cromatic..0.0. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI)... toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos).0.

unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). primite prin CCD. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. B. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. cu ajutorul curbelor gamma. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. Contrastul este redus.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%.9 Hz Selectează curbele gamma. • Cu cât setarea este mai mare. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. preluată de la seria DVX100. 87 Meniu . HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. 1. 2. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. Pentru a evita supra-expunerea. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. în lumină fluorescentă. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1).) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. Permite extinderea domeniului dinamic. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). OFF (Dezactivare).Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. 3 • Cu cât setarea este mai mare. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. în funcţie de semnalele recepţionate. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. cu contrast accentuat. Contrastul este accentuat. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut).

atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). 6dB. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). 6dB. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. (Pagina 45) După înregistrare. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). 3dB. 88 . HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică.9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. 12dB Setează valoarea amplificării. 0dB. 3dB. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). operarea încă este posibilă. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. 9dB. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 9dB. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. D. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. 0dB. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb).

VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. De fiecare dată când este apăsat butonul. LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. Alocă o funcţie butonului LCD. LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD.Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. _____ indică setarea din fabrică. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). De fiecare dată când este apăsat butonul. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare).) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). fie pe monitorul LCD.

Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). _____ indică setarea din fabrică. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Realizează focalizarea automată în modul automat. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A.IRIS (Iris automat). Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. 12 dB) în modul automat. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Însă.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. 6 dB) în modul automat. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Nu realizează focalizarea automată în modul automat.

(Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1).Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare.9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu .

) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. Dacă este setată orice altă valoare. Când apăsaţi butonul COUNTER . (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Când meniul este închis. 92 . YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator.Resetare/Setare cod de timp). TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. în timpul înregistrării cu mai multe camere. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). _____ indică setarea din fabrică.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. dacă rata cadrelor este setată la 24P. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). atunci când comutaţi în modul PB. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. NO (Nu): Revine la ultimul ecran.RESET/TC SET (Contor . atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. Setează modul la mod slave. Poate apărea o eroare minoră de timp. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. codul de timp înregistrat nu va coincide.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp.

Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3.1. _____ indică setarea din fabrică.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. când sunt afişate pe un ecran 4:3. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7.) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%.Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI).9 Hz). LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. Selectează sunetul auzit în căşti. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. este redat cu această cameră. 7. Selectează tipul de terminal pe componente. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. înregistrat cu un alt echipament. Setează nivelul de setări al semnalelor video. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1).9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i.5%. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. indică setarea din fabrică. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix).

65%. NUMBER (Număr). 70%. deoarece acesta nu este foarte exact. DATE (Dată): Este afişată data. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. 75%. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. 75%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. TIME (Oră): Este afişată ora. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. 90%. mm/picioare. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). • În modul PB. 50%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. 90%. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. 65%. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. NORMAL (Normală). împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 55%. (Pagina 78) 90%. 100%. 80%. de pe ecran. 95%. 55%. 80%. 85%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. LOW (Redusă). 4:3. 60%. 100%. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. ALL (Toate). 85%. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. 70%. 60%. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). 105%. de pe ecran. 50%. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. 95%. OFF (Dezactivare). TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare.

(Pagina 41) NORMAL (Normal). Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. 95 Meniu . ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică.Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional.04:30 . opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.11:00 . (Consultaţi tabelul de mai jos. • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.02:30 . START/STOP (Pornire/Oprire). AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).01:00 .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute.05:00 .10:00 .09:00 .07:30 . • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare). ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).09:30 .9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului.01:30 . fişier utilizator) la setările din fabrică. 59. sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute. Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului.08:30 . când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. Restabileşte setările de meniu (fişier scenă.05:30 .03:30 .04:00 . Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.03:00 .06:00 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar . 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .00:30 . în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM.07:00 .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .08:00 . Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre).02:00 .06:30 . sau butonul MENU (Meniu). OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). USER (Utilizator). astfel încât să fie valabile setările.10:30 .

• Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. Acumulatorul nu poate fi încărcat.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. focalizaţi în modul focalizare manuală. POWER SAVE (Economisire energie). • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent.a. este pornit. Verificaţi conexiunile din nou. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. cât şi obiecte îndepărtate.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. Aparatul nu poate focaliza automat. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).c Deconectaţi-l. În acest caz. acumulatorul este consumat. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. se stinge. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. (Există este afişată corect.

Redare Nu pot reda videoclipuri. Acest lucru este normal. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. formataţi cardul în aparat. Acest lucru este normal. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . un dispozitiv extern. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . Dacă nu este formatat P32 corect. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. deşi am intrarea video. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. Nu poate fi realizată editarea neliniară.16 MB. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). (Reducere/Mărire volum). sau utilizaţi un card nou. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. chiar dacă apăs butonul. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. de pe cardul de memorie SD. camera video. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect.

Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. — defecţiune. Înlocuiţi-o cu una nouă. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. deşi când formataţi un card de memorie SD. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. conectat cablul USB. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. Reţineţi că atunci memorie SD. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. recunoscut atunci Pentru detalii. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. — — Contactaţi locul de achiziţie. P10 102 . încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. corect. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. Setaţi camera în modul PC. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului.32 GB împreună cu această cameră. înseamnă că bateria s-a consumat.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. când este introdus în alte dispozitive. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. importante pe un calculator sau un suport de stocare.

Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. 103 Referinţă . în cazuri precum cele detaliate mai jos. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. Nu este redat. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. deoarece videoclipul are un format diferit. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. sau de la modul HG la modul HA. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă.

După utilizare.) Adaptor c. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. să facă zgomot în timpul utilizării. • În caz contrar. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). (Acumulatorul este utilizat în continuare.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală.a. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. După aceea. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze.a. de la priza de curent.a. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video.a. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. ninsoare sau pe plajă. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. • Loviturile puternice pot avaria camera. poate interfera cu undele radio. astfel încât nu mai funcţionează corect. porniţi din nou camera video. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare.a. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. 104 . (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. dar acest lucru este normal. • Manevraţi camera cu grijă. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c.a. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. chiar dacă aţi oprit camera. continuă să lumineze intermitent.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. încălzit. La temperaturi foarte scăzute. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. • Adaptorul c. Scoateţi acumulatorul din cameră. Contactaţi distribuitorul.a. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul.

99% a pixelilor. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. fie le distrugeţi. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. pentru a şterge datele în întregime. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). 105 Referinţă . cu o eficienţă de 99. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. puteţi deteriora componentele interioare. În caz contrar. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. Aşadar. pot exista doar 0. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor.

rotind în sens invers acelor de ceasornic. înclinaţi vizorul uşor în sus. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. pe următoarele website-uri. aşadar nu-l ştergeţi niciodată.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor.panasonic. nu utilizaţi benzen sau diluant. Dacă este acoperit cu praf. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. de la priza de curent. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. vizitaţi Serviciul de asistenţă. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. https://eww. • Înainte de a efectua întreţinerea. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. (Acesta este înşurubat foarte strâns. cu cupa pentru ochi ataşată.a. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă.pavc. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. Pentru a îndepărta murdăria persistentă.co. 106 .) Când procedaţi astfel. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. până când suportul se fixează cu declic.

scoateţi atât cardul de memorie SD. 107 Referinţă . depozitaţi-l în carcasa proprie. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. etc. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. ce duc la defectarea acumulatorului. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. cauzând supraîncălzirea acumulatorului.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. cât şi acumulatorul.

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

dar. Aşadar. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. în standardul AVCHD. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. conform diagramei din dreapta. consultaţi fişierul Install. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. 109 Referinţă . structura folderului va consta din asocieri de fişiere. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. pentru metadatele suportate de această cameră. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. Pentru detalii despre utilizare. vor fi pierdute. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer.txt. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. Pentru detalii despre instalarea acestuia. deoarece acest format include atât date audio şi video. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. cât şi o varietate de informaţii importante.

6 şi F3. transfer inter-linie.8 W indică informaţii privind siguranţa. 1/500.0 secunde şi 1/249.0 secunde şi 1/248.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/500. 1/50 (OFF (Dezactivare)).3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/500. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/250.6. 1/250. 1/1000. amplificare +12 dB. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 secunde Mod 25P: între 1/25. 1/120. 1/500. amplificare +12 dB.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. 1/500. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). între F1.) Consum de energie: Înregistrare: 9.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1. 1/120.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Zoom 13 x selectabil automat/manual.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). 1/120. 1/60. 1/60.a. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24.8 secunde Mod 24P: între 1/24.0 secunde şi 1/249.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. 1/1000. 1/120.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60. 1/250. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1.8 secunde Mod 30P: între 1/30.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/16. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50.6. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.0 secunde şi 1/249. 1/60.0 (f=între 3. 1/250.0 secunde şi 1/248. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/250. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 .9 Hz 3 lx (F1.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. 1/120. 1/100.

720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox.0 V [p-p]. 720/50p.16 GB. 75 Ω PB/PR: 0.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. 8 GB.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox.7 V [p-p]. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. INPUT2 (Intrare2)). LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. 6 GB. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. 720/60p. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1.0 V [p-p].9 Hz 1080/60i.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. 12 GB.9 Hz 1080/60i. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1). 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 1 GB.

IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.240 V c. 2.4 V c.3 V c. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină. 1.44 inci (235.75 A (Cameră video) 8.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.c.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.5 inch (210..0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.0 V ± 0.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .. .a. 1.c.0 V şi 4.000 pixeli) [Adaptor c.a. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.5 mm) (FOCUS (Focalizare).Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.

Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. precum şi acumulatorii. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. 43. în caz contrar. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Pentru tratarea adecvată. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. În acest caz. Panasonic Building.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful