ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. de exemplu. Într-un astfel de caz. înainte de operare. 4 . vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. rezolvaţi situaţia mutând. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora.

Baterie telecomandă 5 . 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului.Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii. Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . pentru a scoate suportul.

............. 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare..................................... 48 Ajustarea nivelului înregistrării...................... 34 Înregistrare în modul progresiv................................................................ 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ..................... 43 Adăugarea de efecte imaginilor............... 11 Accesorii............... 17 Telecomandă........................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ........................................ 33 Utilizarea funcţiei zoom.......................................... 22 Modul în aşteptare.............................. 36 Utilizarea asistării la focalizare ......................................... 22 Ajustarea timpului de expunere............ 55 Mod presetări TC .................................. 15 Partea stângă....... 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)................................................................. 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD........................48 Utilizarea microfonului încorporat ...........................................35 Înregistrare în modul manual.......................................34 Funcţia de zoom digital....................................... 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)................................ 20 Utilizarea adaptorului c.................... 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ................. 18 Surse de alimentare .......................................................................... 22 Introducerea acumulatorului.........................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ........... 10 Protejarea cardurilor de memorie SD ............... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte .................................55 Afişare contor......... 20 Utilizarea acumulatorului ................................a.................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!.............................................................................. 43 Funcţie formă de undă pentru monitor.................................................................. 41 Înregistrare autoportret .......................... ............................41 Înregistrare la unghi inferior........... 4 Prezentarea operaţiunilor.................................................................................................................................................... 43 Compensare lumină de fundal .........................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ............................... 41 Model zebră .............................................. 33 Repararea cardurilor de memorie SD.......... 23 Indicator luminos de semnalizare ............................................................................................... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip).......................... 41 Marcaj............................................................................ 44 Funcţie reper de înregistrare................................................................................................................................................. 22 Raza de acţiune a telecomenzii.........................................................................................................................................................................46 Scanare sincronizată .. 37 Ajustarea amplificării.................................................................. 31 Formatarea cardurilor de memorie SD............................................................. 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)........................... 45 Funcţie imprimare dată şi oră.......................................... 25 Evidenţierea contururilor............................................... 18 Reîncărcare . 8 Citiţi înainte de utilizare........................ 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb................................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD.................................................................................................. 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ......... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare........................................... ............................................................. 45 Înregistrare indexări........................... 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ................................................................................................................................................................. 20 Ajustarea curelei de mână................................... 9 (clasă de viteză SD 4) ............. 26 Modificarea luminozităţii fundalului .......................................................................................................................................... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ..... 14 Accesorii opţionale ........................................................................................................................................................ 21 Ataşarea curelei de umăr........................................................... 23 Vizor.................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei .. 42 Stabilizator optic de imagine ................................................52 Metadate videoclipuri.................................. 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării .............. ........... 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD..................................................................................................................................................................... 27 Utilizarea fişierelor scenă.................................................. 27 Afişare imagine inversă ........................................................................................................................................ 25 Ajustarea afişajului de ecran .................... 30 Înregistrare în modul automat................................................................ 21 Telecomanda............................... 16 Terminale şi piese de montare .............. 24 Utilizarea vizorului.... 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor.................................................................... 54 Setarea calendarului... 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ........................................................... 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)..................................... 15 Partea dreaptă şi posterioară....................... 58 6 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 36 Focalizare manuală ................................................................................................................................................................................................................ 37 Ajustări iris............................................................... 30 Pregătirea pentru înregistrare................ 32 Scoaterea cardului de memorie SD.. 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ................... 47 Comutarea intrării audio ............................. 56 Setarea codului de timp.......................................................................... 24 Utilizarea ecranului LCD............................................................. 43 Bare de culoare..................................................................................................... 49 Pornirea / oprirea camerei.......................................................................................................................................................... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator.......................................................................... 28 Utilizarea contorului .. .......... 38 Ajustări intensitate luminoasă ...........36 Comutarea la modul manual ....................

..................................................................................................................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ........................................ 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)............................................................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)......................................69 Redare cadru-cu-cadru ............................. 96 Ecran META DATA (Metadate)... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi.............. 97 Ecran OPERATION (Operare)....72 Televizor/Monitor ..Redare Operaţiuni de bază pentru redare .................................................................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) .......................................................................................... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV).................................70 Vizualizarea de imagini pe televizor ................... 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ...............62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări....82 Utilizarea meniurilor................... 88 Ecran AUTO SW (SW automat).............................................................................73 Specificaţii ....................................................................63 Reluare redare (RESUME PLAY)....... 86 Ecran SW MODE (Mod SW)..................................................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ...................................................................84 Meniu mod cameră ............................62 Funcţii de înregistrare directă.66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) .................................................................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ....................76 Mesaje principale de avertisment.....71 Microfon extern................................................................................................................................................................................................................................................................................ 82 Iniţializarea setărilor de meniu ...................................................... 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ............................................................. 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare).............. 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD .................... 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)..............................................................................................................................70 Verificarea datei şi orei ..........63 Repetare redare (REPEAT PLAY)............................................................................................................................................................64 Listă cu meniuri de setări ............................ 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale .................... 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ...................................................................... 84 Meniu mod redare ................................................................69 Videoclip următor/anterior ............. 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)...65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare).............. 110 Editare neliniară (Mod PC)................. 59 Ecran imagini miniaturale..... 104 Actualizarea driver-ului camerei..81 7 ...............................................................................67 Funcţii de redare utile............................................................ 75 Afişaje Afişare de ecran......................... 100 Măsuri de precauţie la utilizare......... 71 Căşti .................................... 85 Setări redare (PLAY SETUP) ................................................................................................ 106 Măsuri de precauţie la depozitare.................................................................... 106 Curăţare .......70 Ajustarea volumului ..................................................................................................................................................109 Editare Conectarea de aparate externe........................................................................................... 107 Format înregistrare .60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ...............................................70 Referinţă Înainte de a apela la service ............................. 83 Structură meniu de setări ................................ 76 Afişări normale......................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj).................................72 Platformă video (Copiere) ....................................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale.....................................................................................................

8 . 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). ca suporturi de înregistrare. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. aproape de standardul de transmisie televizată. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. precum şi producţia de materiale video creative.

panasonic. Nu poate fi garantată operarea cu succes. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . în cazul anumitor carduri de memorie SD. nu sunt bazate pe standardul SD. şi cu cardurile de memorie SDHC. (Continuarea în pagina următoare) 9 . pentru cele mai recente informaţii.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. https://eww. formatate conform formatului FAT32. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. fără logo-ul SDHC. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16.co.pavc.

dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . pentru produse compatibile SD. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. de exemplu. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. cât şi cu cele SDHC. conform standardelor SD. 10 . • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD.

consultaţi pagina 9. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. Înainte de a efectua o înregistrare. în alte scopuri decât divertismentul personal. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. Pentru alte note cu privire la utilizare. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. feriţi obiectivul de lumina razei laser. consultaţi pagina 104.5 mm. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. Pentru detalii. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. 11 .

• Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. ecrane de meniu. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). etc. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal.. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. Laboratories. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. • 12 . utilizatorilor finali în scopuri comerciale. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. Portofoliului de Patente AVC. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. Camera AG. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. Inc. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. − International Business Machines Corporation.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. detaliate mai jos.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare.

13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. Pentru detalii. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). Utilizaţi acest produs pentru redare. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului.264. în astfel de situaţii. etc. DVD recordere sau DVD playere vechi. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. cu detalii extrem de clare.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. incompatibile AVCHD.

(Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c.a. 2640/2500 (tip/min.2 V. (Paginile 72. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.2 V.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. consultaţi “Accesorii opţionale”.c.) mAh) • 14 . *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional).Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. 5800/5400 (tip/min.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde. SPEED SELECT+/. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1).RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). 70) Comutatoare CH1. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. CH2 SELECT (Selectare canal1.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) .Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom.

la mufa pentru telecomandă. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. 17 Descrierea componentelor .5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. Pentru detalii privind conexiunea. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. cu excepţia telecomenzii. Cu toate acestea.

înainte de curăţare. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent.a. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. 2 Introduceţi acumulatorul.c. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie.a. Deconectaţi cablul c. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră.c. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. Introduceţi până în capăt.a. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. 18 .

Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox.a. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. cauzând supraîncălzirea acumulatorului.2 V/ 2640/2500 (tip. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Este posibil ca adaptorul c. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării./min. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. De asemenea. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. să facă zgomot în timpul utilizării. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox.a. Adaptorul c. dar acest lucru este normal. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp.) mAh 7. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului.2 V/ 5800/5400 (tip. poate interfera cu undele radio. compatibile cu acest produs. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere.a. umiditate 60%). sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. este conectat la adaptorul c. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. • .) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.c. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.a. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta./min. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute.

de la priza de curent. până se blochează cu declic.a. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. pentru a vă asigura că nu va cădea. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. Scoateţi acumulatorul.a.c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c. Deconectaţi cablul de alimentare c. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c.a. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Conectorul pentru acumulator al cablului c.a. atunci când nu utilizaţi aparatul. • 20 . Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.c. este conectat la adaptorul c. la priza de curent. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c.c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic.a. Conectaţi cablul de alimentare c. la adaptorul c. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.c.c. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.

20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. pentru a-l detaşa. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. atunci când nu utilizaţi aparatul.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. pentru a nu scăpa camera. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. Parasolar obiectiv 21 . • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. pentru a proteja obiectivul. până când acesta se blochează cu declic. Închideţi capacul. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea.

înseamnă că bateria s-a consumat. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. aproximativ 15° în jos. * Consultaţi meniurile de setări. în funcţie de frecvenţa utilizării. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. înlocuiţi-o cu una nouă. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. pentru a scoate suportul. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. • Când bateria s-a consumat (CR2025). 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. chiar şi în cadrul razei de acţiune. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. În aer liber sau în lumină puternică. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD).

■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. • Când această setare este activată. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). în timp ce aparatul este pornit. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. • Acumulatorul a fost scos. • În timpul modului standby. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. pentru a anula setările pentru modul standby. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. De asemenea. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. • Acumulatorul este descărcat. pentru a activa setările pentru modul standby.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. în timp ce aparatul este pornit. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării.

• Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. pe vizor.Vizor Această cameră are două vizoare. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. • Rotirea cupei pentru ochi.5 inch. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. 24 . • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. vizualizaţi-le pe un monitor TV. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. după ataşare. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. unul fiind un LCD în miniatură. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale.

• Se poate deschide până la 120°. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. etc. 1 În modul CAM.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. • Afişaje privind starea de operare. deoarece aţi putea avaria camera. Acest lucru poate avaria camera.) Înregistrare în curs. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. pentru a reveni la afişajul original.

26 . Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). care corespund cu cele de pe cameră. Pentru detalii. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. (Consultaţi meniurile de setări.Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).

din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. • De asemenea. • În timpul inversării afişajului. 2 Apăsaţi butonul LCD. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. şi alte afişaje. • Dacă opriţi camera video. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. 2 Apăsaţi butonul LCD. imaginile vor fi afişate normal din nou. (Pagina 94) sunt inversate. Dacă afişajele nu sunt necesare. 27 . Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. la alegere dintre trei setări diferite. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. în afară de imagini. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). atunci când porniţi camera.

(Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Pentru detalii. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). 28 . verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. • “--.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. În exemplul de mai jos. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. Setarea implicită de fabrică este +00:00.--. butoanelor de pe telecomandă. înclinând-o în direcţiile . • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. care corespund cu cele de pe cameră. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. • Ora este afişată în format de 24 de ore. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. Înainte de a realiza o înregistrare.

verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. aşadar . apăsaţi butonul multifuncţional. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.9 Când aţi finalizat setările. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). • Când utilizaţi camera în zone internaţionale.

• apare pe vizor şi monitorul LCD. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. sau poate cauza operarea incorectă a camerei.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. glisându-l spre stânga. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. Mai întâi. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. Când formataţi un card de memorie SD. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. în timpul înregistrării. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. • Focalizarea. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. Salvaţi toate datele importante pe calculator. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. închideţi ecranul de meniu. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. amplificarea. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată.

• Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. de asemenea. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. 31 Înregistrare . (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. după înregistrare. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. cât timp este întreruptă înregistrarea. (Însă. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare.

• Cardul de memorie SD va fi formatat. înainte de formatare. Aprox. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. Salvaţi datele importante pe calculator. 7 min Aprox. 4 min Aprox. 45 min Aprox. 240 min Aprox. 20 min Aprox. • Când formataţi un card de memorie SD. Aprox. 45 min Aprox. 40 min Aprox. 33 min Aprox. 90 min Aprox. 65 min Aprox. 60 min Aprox. Aprox. 3 min Aprox. 15 min Aprox. în funcţie de subiectul înregistrării. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. . atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. etc. 21 min Aprox. Aprox. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. 80 min Aprox. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. 180 min Aprox. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. Când formataţi un card. 10 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. Aprox. 160 min Aprox. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 32 . toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. 9 min Aprox. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). Aprox. 90 min Aprox. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). 2 min Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. 120 min Aprox. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 60 min Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. Aprox. 30 min Aprox. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. În astfel de cazuri. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. 5 min Aprox. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. 120 min Aprox.

de asemenea. sau adaptorul c. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. Când reparaţiile s-au încheiat. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. înainte de deschiderea capacului. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. opriţi alimentarea). Pentru detalii despre utilizare. de pe cardul de memorie SD. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. În acest caz. pe care a apărut o eroare. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor.c. AVCCAM Restorer*. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. astfel încât să iasă în afară uşor. fără reparaţii. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent.txt.) Pentru detalii despre metoda de instalare. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. https://eww. pentru a permite repararea erorilor. • Un card de memorie SD. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. AVCCAM Restorer. la următoarea pornire.pavc. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. AVCCAM Restorer este.panasonic. şi trageţi de card în sus. consultaţi Install. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. dezinstalat. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. În caz contrar.jp/pro-av/ . citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF).a. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului.c. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor.co. • În funcţie de starea datelor. (În mod similar. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. AVCCAM Restorer. În acest caz. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. glisându-l spre stânga. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD.

(Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată.3 (Utilizator 1 . ecranul SW MODE (Mod SW).ZOOM. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. În plus.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 .Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner).ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.3). • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. HANDLE ZOOM (Zoom mâner). (Paginile 43. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei.

(Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. Semnalul video va fi înregistrat nativ.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Pentru copiere şi înregistrare. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. 35 Înregistrare . Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci când utilizaţi modul 24P. semnal întreţesut de 60 fps. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. Pentru copiere şi înregistrare. înregistrării. Însă. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv.

apoi trece pe focalizare manuală. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). în poziţia 36 .) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. irisul. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. : Camera focalizează mai întâi general. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . dacă există scintilaţii. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. pe ecran. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL).Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat).9 Hz). • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea.

• Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). cât şi graficul în acelaşi timp. IRIS DIAL (Selector iris). Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. Ajustaţi irisul manual. • În modul iris automat. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. conform imaginii de mai jos. În timp ce apertura obiectivului este deschisă.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Însă. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. pentru a reveni la ecranul original.0 când este setat la telescopic maxim (T). irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. deci. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. 37 . • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. închideţi monitorul LCD. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. Pentru afişarea graficului pe vizor. ecran SW MODE (Mod SW).IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. valoarea F va fi F1. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. şi. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat.

(0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. L: Setată astfel în condiţii normale. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). De asemenea. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. (Valoarea implicită este de 6 dB. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. albastru).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. amplificarea este fixată la 0 dB. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ).) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. puteţi utiliza şi valorile presetate. Când înregistraţi în modul manual. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). verde. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. (Valoarea implicită este de 12 dB. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă.

(Pagina 36) . 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. Ghid al valorilor presetate P3.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. contactaţi distribuitorul. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.2K (3200 K): bec cu halogen P5. 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări).6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Următoarele mesaje apar pe ecran. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. • Ajustările durează câteva secunde. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. chiar după câteva încercări. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).

apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. • În funcţie de mediu. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. În mod normal.9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. ATW (Detectare automată alb). • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. albastru). Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. Alocaţi mergând la meniul de setare. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. ecranul SW MODE (Mod SW). (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. verde. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. B sau PRST (Presetări)). 40 . • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*).

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

• Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. • Formele de undă nu pot fi înregistrate. în modul CAM. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. • În timp ce sunt afişate formele de undă. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. 44 . puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). utilizaţi şi vizorul. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit).

De asemenea. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. pentru a le afişa şi reda. videoclipurile nu pot fi şterse. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. reperul de înregistrare este şters. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. 45 Înregistrare şi oră. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). . textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări.3 (Utilizator 1 . 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. numai prima operaţiune va fi valabilă. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. Dacă apăsaţi butonul din nou. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. De asemenea. chiar dacă aţi apăsat butonul. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. • Videoclipurile nu pot fi şterse.3). setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). chiar dacă este apăsat butonul. variază în funcţie de formatul de înregistrare. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. (Pagina 62) Însă. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. la un anumit moment într-un videoclip. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). după încheierea înregistrării. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. în afişajele pe dispozitive externe. (Paginile 65. de asemenea. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. înregistrate pe imagine. (Paginile 43. În timpul înregistrării. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. în timpul înregistrării sau al redării. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele.

După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic.9 Hz 46 . apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere.. şi va reduce.). • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. atunci acesta se va deschide mai larg.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. Când această frecvenţă este 50 Hz. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. cu un timp de expunere mai mic. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . • Dacă irisul este setat la automat.(Selectare obturator . setaţi timpul de expunere astfel. timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). Timpul de expunere se modifică după cum urmează. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru a fi utilizat. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. 2 monitorul LCD. etc. aşadar. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). adâncimea focală. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic.

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. conform informaţiilor de mai jos. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. (Pagina 91) . SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată).Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte.

• Setaţi la OFF (Dezactivare). • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). puteţi înregistra până la două canale de sunet. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). 48 . Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. De asemenea. MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)).

• Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. 49 Înregistrare . rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio).4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1.

F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. puteţi accesa imediat fişierul necesar. (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă).Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). 50 . care corespund cu cele de pe cameră. Pentru detalii. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. În meniurile de setări. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). În momentul înregistrării. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). unde contrastul trebuie evidenţiat. De asemenea. adică în interior. următoarele fişiere sunt stocate. culori şi contraste. apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi.

apăsaţi butonul multifuncţional. . < = > ? @ [ ] ^_-. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. de la 0 la 9. : . • Odată confirmate. de la A la Z./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. cu ajutorul butonului multifuncţional. caracterele sunt şterse. • Selectând YES (Da). când este afişat următorul ecran. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările.

selectaţi numărul fişierului (1 .. (Spaţiu). Pentru detalii. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. sub formă de fişier. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . a se vedea descrierea de mai jos. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. < = > ? @ [ ] ^ _ . (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. pe un card de memorie SD şi. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. 0-9. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). • Datele din toate fişierele scenă. (Protecţie împotriva scrierii).4) şi apăsaţi butonul din nou. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. (Pentru a modifica denumirea fişierului.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 52 . • În cazul fişierelor scenă. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. Pentru toate celelalte setări. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). A-Z. de asemenea. sunt rescrise. le puteţi încărca de pe card. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD.3. care corespund cu cele de pe cameră. TITLE001 este denumirea fişierului. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. Pot fi introduse următoarele caractere.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). setările curente sunt salvate automat în aparat. • În următorul exemplu. : . / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). F1 până la F6. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou.

dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). setat de către utilizator. trebuie să introduceţi TEXT (Text). Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. scenă) şi TAKE NO. longitudinea. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Nu puteţi introduce numai SCENE NO.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). LATITUDE (Latitudine). dublă). LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. (Nr. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. (Nr. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). (Nr. Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). Aceste date se numesc metadate despre videoclip. care sunt încărcate în aparat. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). SERIAL NO. LONGITUDE (Longitudine). sursa de informaţii). latitudinea. (Pagina 109) 53 Înregistrare . *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). scenă) şi TAKE NO. creat pe cardul de memorie SD. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. pentru a verifica toate datele. care indică starea de înregistrare a videoclipului. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). de acest aparat. primului videoclip înregistrat alocându-ise 0.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. (Nr. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. SCENE NO. şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150).Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). locaţia de înregistrare. • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. nu pot fi afişate toate datele. în ordinea în care au fost înregistrate. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. RESOLUTION (Rezoluţie). Consultaţi pagina 54. (Nr. trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului).

Treceţi la LOAD (Încărcare). consultaţi pagina anterioară. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). începând cu cea mai recentă dată de producţie. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. cardul de memorie SD. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). simultan. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. Consultaţi coloana următoare. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. cu ajutorul camerei. acestea sunt afişate ca “*”. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). 54 . (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. Dacă este necesar. apăsaţi butonul multifuncţional.

cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). apăsaţi butonul MENU (Meniu).9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. Apăsaţi butonul COUNTER . cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. afişajul se modifică astfel. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. apăsaţi butonul MENU (Meniu). setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. când este setat orice alt format. Înregistrare . puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. • Pentru a anula afişarea codului de timp. De fiecare dată când apăsaţi butonul.9 Hz. Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE.RESET/TC SET (Contor . 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). când este setat 24P şi 30 de cadre.Resetare/Setare cod de timp). selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. TC 12 : 34 : 56 . Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. (Pagina 76) 0 : 00. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect.

Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. Contactaţi locul de achiziţie. acumulatorul intern trebuie schimbat.a. În meniurile de setări. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Pentru detalii. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. 56 . (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit).Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. după reîncărcare. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. care corespund cu cele de pe cameră. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat.

valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Din acest motiv. 57 Înregistrare . Puteţi reseta codul de timp la zero. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. La acest aparat. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre.4 Când apare ecranul de mai jos. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. a înregistrării anterioare. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. setaţi valoarea codului de timp. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp).

Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Puteţi reseta informaţiile de utilizator. 58 . Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. În meniurile de setări. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Pentru detalii. 4 Setaţi informaţiile de utilizator. care corespund cu cele de pe cameră.

Camera este acum în modul PB. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. pentru a trece la cel anterior. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Apăsaţi butonul pentru moduri. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. consultaţi pagina 63. Înregistrare . atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. pentru a trece la următorul videoclip. modul se modifică astfel. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional. consultaţi pagina 63. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. (Pentru detalii despre redare. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri.) 60 . • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). Când setaţi modul PB.

setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 61 Redare . 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu.conform setărilor. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66).

Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. 62 . repetaţi paşii de mai sus. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare.

• Redarea repetată va continua până la întrerupere. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). Va fi afişat indicatorul de redare repetată. 720/60P (30P). . 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Chiar dacă formatul de redare este modificat. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). 1080/24P.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. Când este efectuată operaţiunea de redare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM.9 Hz): 1080/60i (30P). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea.

Selectaţi un videoclip pentru redare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Selectaţi metoda de omitere. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. 64 . selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Apăsaţi butonul MENU (Meniu). înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).

codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare.an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). De asemenea. ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului .Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). 65 Redare .

Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. • Pentru a şterge indexarea. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. • Momentul propriu-zis din videoclip. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. această operaţiune poate lua ceva timp. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie.5 secunde. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. pentru a ataşa indexarea.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. va avea o eroare de precizie de 0. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. unde va fi ataşată indexarea. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. 66 . 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri.

(Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. chiar dacă acestea sunt protejate. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. (Semnul va dispărea.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. (Semnul va fi afişat. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. şi apăsaţi butonul multifuncţional.

(Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)).) . inclusiv formate video şi audio. etc. 4 68 . numele cameramanului. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. pentru informaţii mai detaliate.

. după redarea ultimului videoclip. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). prin derulare înainte.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă).Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. prin derulare înapoi. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. după redarea ultimului videoclip.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P.

dacă utilizaţi telecomanda. de fiecare dată când apăsaţi butonul. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). acestea sunt derulate în direcţia inversă. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. Afişajul să modifică astfel. apăsaţi butonul EXT. în timpul redării. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. până la eliberarea butonului. Apăsaţi butonul EXT. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). la intervale de jumătate de secundă. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). (Pagina 73) Porniţi redarea. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). 1 2 Conectaţi camera video la televizor.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. Pentru a reveni la redarea normală. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. iar când apăsaţi butonul -. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. imaginile sunt derulate înainte.

5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. strângeţi bine şuruburile. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi .Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. deşi este posibil să auziţi un scârţâit.

• Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. 72 . deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. consultaţi pagina 75. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern.

ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. etc. Ajustaţi lungimea clemelor. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). Ieşirile simultane nu sunt posibile. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. VIDEO OUT (Ieşire video). Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. tăindu-le cu foarfeca. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei.

74 . semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat.

este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). Când schimbaţi cardurile. Porniţi calculatorul înainte de conectare. • Calculator cu Windows 2000. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. Pentru mai multe detalii.a. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. (În ceea ce priveşte conexiunea. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. . puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. sau Windows Vista.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. iar camera va trece în modul PC.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. Windows XP. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. pentru editare. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. Opriţi camera. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. cu ajutorul cablului de conexiune USB. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. pentru a trece înapoi la modul PB. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator.

iar înregistrarea este oprită. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat.9 Hz 50: 50 Hz 76 . D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. • În timpul redării. Nu este afişat în modul PB. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. consultaţi 33. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. chiar dacă este afişată această pictogramă. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor).Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. [UB*] este afişat. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). se afişează [TC*].

este afişat AGC. (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). NOV (Noiembrie). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). Nu este afişat când este setat la 1080/50i*.6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. OCT (Octombrie). Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat.2K/P5. apare AF (Focalizare automată).Z99 (zoom maxim).8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. FEB (Februarie). AUG (August). DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. JUN (Iunie). JUL (Iulie). în funcţie de poziţia de zoom. De asemenea. căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). MAR (Martie). Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat.) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. În modul de focalizare automată. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). APR (Aprilie). • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. În modul de focalizare manuală. în timpul înregistrării.00. nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. Când afişajul este setat la control macro. Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. (În modul automat. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. aţi selectat “ON” (Activare).9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). SEP (Septembrie). MAY (Mai). 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. apare MF (Focalizare manuală). INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.

) Înregistrare în curs. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. compatibili cu acest produs.a. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94).va fi afişat pe ecran. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. 78 . dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. etc. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins).Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. de uz casnic. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. • Simbolul P. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute.

) Conectaţi camera video la un calculator. CANNOT SET PRE-REC. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. CHECK USB CABLE. Trebuie să formataţi din nou cardul.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. ■I INCOMPATIBLE CARD. CARD DOOR OPENED. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.) Cardul este plin. (VERIFICAŢI CABLUL USB. CANNOT RECORD.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. (REFORMATAŢI. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. (EROARE CARD. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea.) Videoclipul nu poate fi şters. CARD FULL. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. CARD CAPACITY TOO LOW. (IMPOSIBILITATE DE SETARE. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită.) PLEASE REFORMAT.) Nu mai pot fi setate alte indexări. CARD ERROR. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. ■R REC STOPPED. ■D DISCONNECT USB CABLE. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. Nu scoateţi cardul. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. deconectaţi cablul USB. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED.) Formatarea nu a fost efectuată. NOW ACCESSING.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. (NU POATE FI ŞTERS.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. Verificaţi cardul. CANNOT DELETE. CANNOT PLAY. Datele sunt scrise acum pe card. Verificaţi cardul. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . (CARD PLIN.) Nu este posibilă redarea.

9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. pentru ştergerea unui videoclip. de exemplu. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. Porniţi înregistrarea din nou. Porniţi înregistrarea din nou. după reînceperea înregistrării. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. Acest acumulator nu poate fi utilizat.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. ■U UNABLE TO FORMAT. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. 80 . schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. AVCCAM Restorer (Pagina 33). este posibil să fie avariat cardul de memorie. Anulaţi protecţia. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. contactaţi locul de achiziţie. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). ■T THE CLIP IS PROTECTED. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). când accesaţi cardul de memorie SD. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară.

81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . *3 Sunt afişate numai presetările 3. *2 0 dB nu este afişat. chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). acestea nu vor dispărea.2 K şi 5. *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).9 Hz).6 K. *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan.

5 pentru a modifica alte opţiuni. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Exemplu: pot fi modificate. apăsaţi butonul MENU (Meniu). 82 . Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 6 Repetaţi paşii 4 .Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi.

selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. 83 Meniu . în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Apoi. Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare).7 Repetaţi paşii 2 .5 pentru a modifica alte setări. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. Le puteţi iniţializa separat. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. cât şi pentru fişierele scenă. cu ajutorul selectorului scenă. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

. toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos). SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă..+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B). Zgomotul va creşte uşor.... ..0.. Ajustează nivelul cromatic..0 . pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor..1/249.0 .1/249...1/48..+ 7 Setaţi la ......7.7. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele.) • 25P: • 30P: 1/25. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele...0.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A). Revine la ultimul ecran.10.9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50.. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).0. etc. salvate de această cameră. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI).0.0. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.. de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică...0.8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48. 1/248. 1/48. Revine la ultimul ecran. .7.0..0.. . ...0.0..7..+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat..+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat). Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD.+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală.+ 10 _____ indică setarea din fabrică.8 • 24P: 1/24... ... LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A.. după selectarea valorilor de setare.7....0. .0.... 1/248...0 . F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD.9 1/30..IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 . sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid..0.0..) (Setarea implicită din fabrică este 1/48.1/249...100.1/48.8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).0.Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice. .+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.. . NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată..9 1/60.. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă. .0.7.7.pentru o imagine mai clară.

CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. 1. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. cu contrast accentuat. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. în funcţie de semnalele recepţionate. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. cu ajutorul curbelor gamma. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. OFF (Dezactivare). cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. 2. 87 Meniu . • Cu cât setarea este mai mare. 3 • Cu cât setarea este mai mare.9 Hz Selectează curbele gamma. primite prin CCD. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. Contrastul este accentuat. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. Contrastul este redus. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. preluată de la seria DVX100. Permite extinderea domeniului dinamic.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. B. Pentru a evita supra-expunerea. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. în lumină fluorescentă.

Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). 3dB. D. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. 6dB. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat).9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. 88 . 0dB.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). 6dB.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. operarea încă este posibilă. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. 9dB. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. 3dB. 12dB Setează valoarea amplificării.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. (Pagina 45) După înregistrare. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). 0dB. 9dB. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare).

LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor.) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. fie pe monitorul LCD. LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). Alocă o funcţie butonului LCD. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). De fiecare dată când este apăsat butonul. De fiecare dată când este apăsat butonul. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). VECTOR (Vector): Se afişează ca vector.Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. _____ indică setarea din fabrică. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1).

selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator).IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare).IRIS (Iris automat). 6 dB) în modul automat.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. 12 dB) în modul automat. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Realizează focalizarea automată în modul automat. _____ indică setarea din fabrică. dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Însă. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat.

(Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare).Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare.9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. Setează nivelul de intrare al microfonului extern. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio).

NO (Nu): Revine la ultimul ecran.Resetare/Setare cod de timp). Setează modul la mod slave.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.RESET/TC SET (Contor . atunci când comutaţi în modul PB.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. Poate apărea o eroare minoră de timp. _____ indică setarea din fabrică. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master. 92 . (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). în timpul înregistrării cu mai multe camere. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. codul de timp înregistrat nu va coincide. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. dacă rata cadrelor este setată la 24P. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. Dacă este setată orice altă valoare. Când apăsaţi butonul COUNTER . TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. Când meniul este închis.

indică setarea din fabrică. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile).) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. când sunt afişate pe un ecran 4:3.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.5%. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1).1. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. înregistrat cu un alt echipament. este redat cu această cameră. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). Setează nivelul de setări al semnalelor video. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. Selectează sunetul auzit în căşti. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. 7. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate.Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%.9 Hz). Activează modul de ieşire prin subeşantionare. Selectează tipul de terminal pe componente. _____ indică setarea din fabrică.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv.

de pe ecran. TIME (Oră): Este afişată ora. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). 90%. 105%. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). 75%. NORMAL (Normală). (Pagina 78) 90%. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. 65%. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. 90%. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. LOW (Redusă). până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. 65%. 100%.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. 85%. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. NUMBER (Număr). 55%. 80%. 50%. • În modul PB. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 75%. DATE (Dată): Este afişată data. 70%. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. 100%. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. deoarece acesta nu este foarte exact. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 55%. 60%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 70%. 95%. mm/picioare. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). 80%. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. 60%. ALL (Toate). de pe ecran. 50%. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). 95%. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. 4:3. 85%. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. OFF (Dezactivare).

Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. 95 Meniu . ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 41) NORMAL (Normal).Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

08:30 . ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit). 59. OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit).Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute.01:30 . 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .06:00 . USER (Utilizator). • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.00:30 .9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului. Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre). în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute. • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare). START/STOP (Pornire/Oprire). când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.04:30 .06:30 . Restabileşte setările de meniu (fişier scenă. AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).09:30 .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .02:00 .10:00 . (Consultaţi tabelul de mai jos. astfel încât să fie valabile setările. Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului. fişier utilizator) la setările din fabrică.12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar .11:00 . alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD.04:00 .10:30 .05:00 .08:00 .07:30 . Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.01:00 .09:00 .02:30 . sau butonul MENU (Meniu).03:30 .07:00 .11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional.03:00 .05:30 .

• Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet.a. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. Acumulatorul nu poate fi încărcat.c Deconectaţi-l. este pornit. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. acumulatorul este consumat.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. (Există este afişată corect. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. POWER SAVE (Economisire energie). Verificaţi conexiunile din nou. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. În acest caz. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. focalizaţi în modul focalizare manuală. Aparatul nu poate focaliza automat. cât şi obiecte îndepărtate. se stinge. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.

sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. Acest lucru este normal. chiar dacă apăs butonul. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. de pe cardul de memorie SD. deşi am intrarea video. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. un dispozitiv extern. camera video. Nu poate fi realizată editarea neliniară. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. sau utilizaţi un card nou.16 MB. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. Dacă nu este formatat P32 corect. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. Acest lucru este normal. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. (Reducere/Mărire volum). formataţi cardul în aparat. Redare Nu pot reda videoclipuri. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă.

recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. înseamnă că bateria s-a consumat. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. deşi când formataţi un card de memorie SD. recunoscut atunci Pentru detalii. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. când este introdus în alte dispozitive. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. importante pe un calculator sau un suport de stocare. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. Setaţi camera în modul PC. — defecţiune. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. corect. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. P10 102 .Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare.32 GB împreună cu această cameră. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. — — Contactaţi locul de achiziţie. Înlocuiţi-o cu una nouă. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. conectat cablul USB. Reţineţi că atunci memorie SD. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului.

Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Nu este redat. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. sau de la modul HG la modul HA. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. 103 Referinţă . Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. în cazuri precum cele detaliate mai jos. deoarece videoclipul are un format diferit.

Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. să facă zgomot în timpul utilizării. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. După aceea. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi.a. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c.a. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. continuă să lumineze intermitent. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. Contactaţi distribuitorul. 104 . • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. Scoateţi acumulatorul din cameră. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă).a. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. • Loviturile puternice pot avaria camera. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. • În caz contrar. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. astfel încât nu mai funcţionează corect. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. porniţi din nou camera video.a. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. (Acumulatorul este utilizat în continuare. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. dar acest lucru este normal. ninsoare sau pe plajă.a. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare.a.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. La temperaturi foarte scăzute. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. încălzit. • Adaptorul c. chiar dacă aţi oprit camera.a. După utilizare.) Adaptor c. de la priza de curent. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. • Manevraţi camera cu grijă. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. poate interfera cu undele radio. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion.

puteţi deteriora componentele interioare. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. În caz contrar. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. cu o eficienţă de 99. Aşadar. pot exista doar 0.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă.99% a pixelilor. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. fie le distrugeţi. 105 Referinţă . pentru a şterge datele în întregime. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare.

cu cupa pentru ochi ataşată. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. Dacă este acoperit cu praf. înclinaţi vizorul uşor în sus. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video.panasonic. până când suportul se fixează cu declic. vizitaţi Serviciul de asistenţă.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. 106 . nu utilizaţi benzen sau diluant. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful.co. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. • Înainte de a efectua întreţinerea. https://eww. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. pe următoarele website-uri. Pentru a îndepărta murdăria persistentă.a.pavc. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. (Acesta este înşurubat foarte strâns. rotind în sens invers acelor de ceasornic. de la priza de curent.) Când procedaţi astfel.

Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. depozitaţi-l în carcasa proprie. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. cât şi acumulatorul. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. etc. 107 Referinţă . ce duc la defectarea acumulatorului. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. scoateţi atât cardul de memorie SD. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive.

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

zona specială pentru metadate va fi ştearsă. deoarece acest format include atât date audio şi video. Pentru detalii despre utilizare. pentru metadatele suportate de această cameră. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. dar. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. conform diagramei din dreapta. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. vor fi pierdute. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. consultaţi fişierul Install. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare.txt. cât şi o varietate de informaţii importante. 109 Referinţă . în standardul AVCHD. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. Pentru detalii despre instalarea acestuia. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. Aşadar.

9 Hz 3 lx (F1. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/500. 1/120.0 secunde şi 1/249.8 secunde Mod 30P: între 1/30. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. Zoom 13 x selectabil automat/manual.0 secunde şi 1/248. 1/250. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.8 secunde Mod 24P: între 1/24. amplificare +12 dB. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1. 1/60.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4.3 V (când este utilizat adaptorul c.0 secunde şi 1/249. 1/16.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. 1/120. 1/60.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7.6 şi F3.8 W indică informaţii privind siguranţa.a. 1/250.0 secunde şi 1/248. 1/50 (OFF (Dezactivare)).) Consum de energie: Înregistrare: 9. 1/500. 1/120. 1/1000.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/500. 1/60. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . 1/250.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)).9 secunde Mod 25P: între 1/25.0 secunde şi 1/249. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/50 (OFF (Dezactivare)).0 (f=între 3.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. 1/500. 1/100.6. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). transfer inter-linie. 1/120. 1/500.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. amplificare +12 dB. între F1. 1/250. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. 1/250. 1/1000.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. 1/120. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.6. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

720/60p. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 1.0 V [p-p].5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 1 GB. 75 Ω PB/PR: 0. 720/50p. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV.16 GB. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 6 GB. 8 GB. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1). 12 GB.0 V [p-p]. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. INPUT2 (Intrare2)).9 Hz 1080/60i.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3.9 Hz 1080/60i. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox.7 V [p-p]. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate.

Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0..a.c.000 pixeli) [Adaptor c..4 V c.5 mm) (FOCUS (Focalizare). . 1. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3.0 V şi 4. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.75 A (Cameră video) 8.0 V ± 0.c.5 inch (210.a.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .44 inci (235. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa.240 V c. 1.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2. 2.3 V c. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.

acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Pentru tratarea adecvată. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Panasonic Building. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. în caz contrar. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. În acest caz. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. 43.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. precum şi acumulatorii. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. vă rugăm contactaţi autorităţile locale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful