ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

rezolvaţi situaţia mutând. înainte de operare. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. Într-un astfel de caz. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. de exemplu. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. 4 . IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul.

Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. pentru a scoate suportul. Baterie telecomandă 5 . 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie. Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată .

........ 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)...........................................................................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!........................................................................................................................................................................................................................... 22 Raza de acţiune a telecomenzii................................. 20 Utilizarea acumulatorului ................................. .............. 43 Adăugarea de efecte imaginilor............................................................. 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ...... 8 Citiţi înainte de utilizare....................................................... 28 Utilizarea contorului .................................................................................................................................... 41 Model zebră ........... 16 Terminale şi piese de montare .. 32 Scoaterea cardului de memorie SD.50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă .......... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD............. 27 Utilizarea fişierelor scenă.... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator................................................................................... 54 Setarea calendarului....... 48 Ajustarea nivelului înregistrării............................ 25 Ajustarea afişajului de ecran .......................... 21 Ataşarea curelei de umăr......................................................................................................................................................................... 43 Compensare lumină de fundal ...... 15 Partea dreaptă şi posterioară................35 Înregistrare în modul manual...................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului .......................................... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ................. 23 Vizor..................................... 17 Telecomandă.............................. 31 Formatarea cardurilor de memorie SD...................................................... 22 Introducerea acumulatorului................................................................................................................................................................................................................................................... 47 Comutarea intrării audio ..................................36 Comutarea la modul manual ............... 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)... 33 Repararea cardurilor de memorie SD.............................................................. 24 Utilizarea vizorului............................................. 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ..... 42 Stabilizator optic de imagine ................. .................................................... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ............. 33 Utilizarea funcţiei zoom....................... 20 Ajustarea curelei de mână... ......................................................................... 49 Pornirea / oprirea camerei.......... 22 Ajustarea timpului de expunere... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor................ 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor.....55 Afişare contor........................................................... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ............................................................... 44 Funcţie reper de înregistrare............................................. 27 Afişare imagine inversă .................................................................................. 45 Funcţie imprimare dată şi oră................ 58 6 ............................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ..................... 36 Utilizarea asistării la focalizare ............. 41 Marcaj........................................................................................................ 22 Modul în aşteptare.......................................................................................................................................... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb........................................................................... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare...................................... 24 Utilizarea ecranului LCD..46 Scanare sincronizată ..................................................................................... 37 Ajustări iris........................... 30 Înregistrare în modul automat............................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................48 Utilizarea microfonului încorporat .... 14 Accesorii opţionale ................... 11 Accesorii.............................. 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)...................................................................... 55 Mod presetări TC ............................................34 Funcţia de zoom digital............................ 38 Ajustări intensitate luminoasă ... 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ................ 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)......................................... 41 Înregistrare autoportret ...................................................... 23 Indicator luminos de semnalizare ............................................................................................................................... 9 (clasă de viteză SD 4) ........................................................................................................................ 20 Utilizarea adaptorului c.................................................... 21 Telecomanda....................................................................................... 4 Prezentarea operaţiunilor............................................................. 18 Reîncărcare ....................................................................................... 45 Înregistrare indexări......................................................................................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD................................................ 36 Focalizare manuală ............41 Înregistrare la unghi inferior... 34 Înregistrare în modul progresiv................ 30 Pregătirea pentru înregistrare............................................................ 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ........................................................... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ....... 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ... 10 Protejarea cardurilor de memorie SD ......................................................................... 18 Surse de alimentare ...................................................................... 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)................................................................................................................................................................................52 Metadate videoclipuri............................................................................................ 56 Setarea codului de timp................................ 15 Partea stângă...................................... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) . 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD........... 25 Evidenţierea contururilor......................................................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat .................................a..... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare................................................................................ 37 Ajustarea amplificării...................................................................................................................... 43 Bare de culoare...........

.................... 86 Ecran SW MODE (Mod SW)........................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ....................................................................................................................................70 Ajustarea volumului ........................................................................................................................................................................................... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi..............................71 Microfon extern.................... 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ...............60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ...............................................................84 Meniu mod cameră ................................................................................................64 Listă cu meniuri de setări ............................63 Reluare redare (RESUME PLAY)...........................................69 Videoclip următor/anterior .............................................. 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ............................ 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD .............................. 71 Căşti ...............Redare Operaţiuni de bază pentru redare ......... 76 Afişări normale............................................. 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ................................................. 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale.....................................................................63 Repetare redare (REPEAT PLAY).........................................................................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ........... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)................................... 96 Ecran META DATA (Metadate).............................................62 Funcţii de înregistrare directă.......................................................................................................................65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)..................................................... 88 Ecran AUTO SW (SW automat)............................70 Verificarea datei şi orei .............. 84 Meniu mod redare ........... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)..........70 Vizualizarea de imagini pe televizor . 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)....... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)..................................................... 100 Măsuri de precauţie la utilizare.............................................. 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) .............72 Televizor/Monitor ..............................................................................................................73 Specificaţii ........................................................................................................................ 106 Măsuri de precauţie la depozitare.62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări.. 75 Afişaje Afişare de ecran...................................67 Funcţii de redare utile.................................. 85 Setări redare (PLAY SETUP) ................................. 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ................................ 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare).........................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) .................................................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) .................................. 104 Actualizarea driver-ului camerei.70 Referinţă Înainte de a apela la service ...............................................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)................................................................................................................................................................................................................82 Utilizarea meniurilor.......... 107 Format înregistrare .........................................................72 Platformă video (Copiere) .......................81 7 ............................................ 97 Ecran OPERATION (Operare)........................................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) .....109 Editare Conectarea de aparate externe........................ 106 Curăţare ................................76 Mesaje principale de avertisment.................................................................................................................... 59 Ecran imagini miniaturale............................... 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)............................... 83 Structură meniu de setări ...............................................................................................................................69 Redare cadru-cu-cadru ..... 110 Editare neliniară (Mod PC).... 82 Iniţializarea setărilor de meniu .................................

aproape de standardul de transmisie televizată. 8 . • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. ca suporturi de înregistrare. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. precum şi producţia de materiale video creative.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie).0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc.

pavc. nu sunt bazate pe standardul SD. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. https://eww. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. formatate conform formatului FAT32. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. pentru cele mai recente informaţii. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. şi cu cardurile de memorie SDHC. în cazul anumitor carduri de memorie SD. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. (Continuarea în pagina următoare) 9 . fără logo-ul SDHC.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs.panasonic. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. Nu poate fi garantată operarea cu succes.co. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat.

conform standardelor SD.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. cât şi cu cele SDHC. 10 .) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. pentru produse compatibile SD. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. de exemplu. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD.

5 mm. Pentru alte note cu privire la utilizare. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. feriţi obiectivul de lumina razei laser. 11 . Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. consultaţi pagina 9. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. în alte scopuri decât divertismentul personal. consultaţi pagina 104. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. Pentru detalii. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. Înainte de a efectua o înregistrare.

licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. Camera AG. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. ecrane de meniu. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. Inc. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. − International Business Machines Corporation. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. • 12 . cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. etc. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. Portofoliului de Patente AVC. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări.. detaliate mai jos. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. Laboratories. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate.

264. în astfel de situaţii. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. cu detalii extrem de clare. etc. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. DVD recordere sau DVD playere vechi. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. incompatibile AVCHD. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. Pentru detalii.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. Utilizaţi acest produs pentru redare.

c.2 V. consultaţi “Accesorii opţionale”.) mAh) • 14 . (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere.2 V. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. 5800/5400 (tip/min. (Paginile 72. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional).Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare. 2640/2500 (tip/min.a. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1). 70) Comutatoare CH1. SPEED SELECT+/. fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). CH2 SELECT (Selectare canal1.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 .Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom.

15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3. la mufa pentru telecomandă. cu excepţia telecomenzii. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. ZOOM S/S (mufă super mini de 2.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). Cu toate acestea. Pentru detalii privind conexiunea. 17 Descrierea componentelor . consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu.

Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect.a.a. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare).a. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda.c. Deconectaţi cablul c. înainte de curăţare. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. 18 . 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul.c. Introduceţi până în capăt. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. 2 Introduceţi acumulatorul. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare).

Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului./min. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului.2 V/ 5800/5400 (tip. De asemenea. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat.2 V/ 2640/2500 (tip. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. să facă zgomot în timpul utilizării. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. este conectat la adaptorul c. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. Adaptorul c.) mAh 7. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă.a. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. compatibile cu acest produs.a. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. • . dar acest lucru este normal.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox./min. Este posibil ca adaptorul c.c. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic.a. umiditate 60%). poate interfera cu undele radio. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor.a.

este conectat la adaptorul c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent. Conectaţi cablul de alimentare c.c. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. la priza de curent. pentru a vă asigura că nu va cădea. Scoateţi acumulatorul. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.a. de la priza de curent. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. • 20 . Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c.a. la adaptorul c.a.c. atunci când nu utilizaţi aparatul.c. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c. Conectorul pentru acumulator al cablului c. Deconectaţi cablul de alimentare c.c.a. până se blochează cu declic.a. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c.c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic.

pentru a nu scăpa camera. până când acesta se blochează cu declic. pentru a-l detaşa. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. Parasolar obiectiv 21 . Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. atunci când nu utilizaţi aparatul. pentru a proteja obiectivul. Închideţi capacul. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie.

în funcţie de frecvenţa utilizării. În aer liber sau în lumină puternică. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. înlocuiţi-o cu una nouă. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). chiar şi în cadrul razei de acţiune. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. pentru a scoate suportul. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. aproximativ 15° în jos. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. înseamnă că bateria s-a consumat.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . • Când bateria s-a consumat (CR2025).) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. * Consultaţi meniurile de setări. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. ON (Activare): Camera video se opreşte automat.

aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. De asemenea. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. pentru a activa setările pentru modul standby. • Când această setare este activată. în timp ce aparatul este pornit. • Acumulatorul a fost scos. • Acumulatorul este descărcat. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. • În timpul modului standby. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. pentru a anula setările pentru modul standby. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). în timp ce aparatul este pornit.

iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. unul fiind un LCD în miniatură. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. după ataşare. • Rotirea cupei pentru ochi. pe vizor. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. 24 . Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. vizualizaţi-le pe un monitor TV. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde.5 inch. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului.Vizor Această cameră are două vizoare. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou.

deoarece aţi putea avaria camera. • Afişaje privind starea de operare.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. 1 În modul CAM. • Se poate deschide până la 120°. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . etc. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde.) Înregistrare în curs. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Acest lucru poate avaria camera. pentru a reveni la afişajul original.

• Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. care corespund cu cele de pe cameră. (Consultaţi meniurile de setări. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu).Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Pentru detalii. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. 26 .

LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. • De asemenea. 27 . în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. Dacă afişajele nu sunt necesare. şi alte afişaje. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. 2 Apăsaţi butonul LCD. • În timpul inversării afişajului.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. la alegere dintre trei setări diferite. (Pagina 94) sunt inversate. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). din meniul de setări SW MODE (Mod SW). LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. 2 Apăsaţi butonul LCD. imaginile vor fi afişate normal din nou. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. atunci când porniţi camera. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Dacă opriţi camera video. în afară de imagini. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD.

(Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. Înainte de a realiza o înregistrare. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. 28 . 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. înclinând-o în direcţiile . butoanelor de pe telecomandă. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. Setarea implicită de fabrică este +00:00. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). • “--. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). În exemplul de mai jos. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). Pentru detalii. care corespund cu cele de pe cameră. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039.--.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. • Ora este afişată în format de 24 de ore.

conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. aşadar .9 Când aţi finalizat setările. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. apăsaţi butonul multifuncţional. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală.

Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. Salvaţi toate datele importante pe calculator. în timpul înregistrării. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. închideţi ecranul de meniu. • apare pe vizor şi monitorul LCD. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). amplificarea. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. glisându-l spre stânga. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Când formataţi un card de memorie SD. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. • Focalizarea. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Mai întâi. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD.

(Însă. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. de asemenea. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. după înregistrare. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. cât timp este întreruptă înregistrarea. 31 Înregistrare . (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare.

30 min Aprox. 4 min Aprox. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. 90 min Aprox. etc. 60 min Aprox. Când formataţi un card. Aprox. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. 3 min Aprox. 5 min Aprox. 120 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. 65 min Aprox. 7 min Aprox. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. Aprox. 90 min Aprox. • Când formataţi un card de memorie SD. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. înainte de formatare. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. Aprox. 180 min Aprox. 33 min Aprox. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. Aprox. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. 120 min Aprox.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. 40 min Aprox. 20 min Aprox. Aprox. • Cardul de memorie SD va fi formatat. 240 min Aprox. 45 min Aprox. Aprox. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. 9 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. Aprox. 15 min Aprox. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. În astfel de cazuri. . • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. 2 min Aprox. 32 . 80 min Aprox. 21 min Aprox. 45 min Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. Aprox. 160 min Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. 10 min Aprox. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. în funcţie de subiectul înregistrării. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. 60 min Aprox.

txt. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. sau adaptorul c. • Un card de memorie SD. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. la următoarea pornire. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. În acest caz. AVCCAM Restorer. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. AVCCAM Restorer*. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). şi trageţi de card în sus. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). https://eww. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera.c. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. pe care a apărut o eroare. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii.a. opriţi alimentarea). consultaţi Install.panasonic. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului.pavc. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate.co. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia.) Pentru detalii despre metoda de instalare. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. astfel încât să iasă în afară uşor. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. Când reparaţiile s-au încheiat.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Pentru detalii despre utilizare. de pe cardul de memorie SD. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. fără reparaţii. AVCCAM Restorer este. (În mod similar. • În funcţie de starea datelor. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. pentru a permite repararea erorilor. dezinstalat. În acest caz. glisându-l spre stânga. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit.c. AVCCAM Restorer. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. înainte de deschiderea capacului. de asemenea. În caz contrar.jp/pro-av/ . • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu.

Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). În plus. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). ecranul SW MODE (Mod SW). Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare.3 (Utilizator 1 .3). 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. HANDLE ZOOM (Zoom mâner). (Paginile 43.ZOOM. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). cu atât calitatea imaginii este mai scăzută.

înregistrării. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci când utilizaţi modul 24P. Pentru copiere şi înregistrare. Pentru copiere şi înregistrare. 35 Înregistrare .9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. Semnalul video va fi înregistrat nativ. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. semnal întreţesut de 60 fps. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Însă.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

irisul. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). : Camera focalizează mai întâi general. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). dacă există scintilaţii. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. pe ecran. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD.9 Hz). (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. în poziţia 36 . “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. apoi trece pe focalizare manuală.

EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare.0 când este setat la telescopic maxim (T).Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). IRIS DIAL (Selector iris). Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. valoarea F va fi F1. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. Pentru afişarea graficului pe vizor. ecran SW MODE (Mod SW). închideţi monitorul LCD. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. pentru a reveni la ecranul original. deci.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. Însă. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. 37 . Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. conform imaginii de mai jos. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. şi. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. Ajustaţi irisul manual. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). În timp ce apertura obiectivului este deschisă. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. cât şi graficul în acelaşi timp. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. • În modul iris automat.

Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). De asemenea. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă.) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). (Valoarea implicită este de 12 dB. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. Când înregistraţi în modul manual. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). L: Setată astfel în condiţii normale. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. amplificarea este fixată la 0 dB. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. puteţi utiliza şi valorile presetate. albastru). (Valoarea implicită este de 6 dB. verde. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat.

Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.2K (3200 K): bec cu halogen P5. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. contactaţi distribuitorul. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări).) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)).6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. chiar după câteva încercări. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). Ghid al valorilor presetate P3. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. • Ajustările durează câteva secunde. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. (Pagina 36) . Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. (Următoarele mesaje apar pe ecran. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat.

* 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). verde. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. Alocaţi mergând la meniul de setare. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. În mod normal. albastru). ATW (Detectare automată alb). • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. B sau PRST (Presetări)). nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. • În funcţie de mediu. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. ecranul SW MODE (Mod SW). Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător.9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. 40 . în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Formele de undă nu pot fi înregistrate. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. utilizaţi şi vizorul. • În timp ce sunt afişate formele de undă. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). 44 . Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). în modul CAM. deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă).

De asemenea. Dacă apăsaţi butonul din nou. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. pentru a le afişa şi reda. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. (Paginile 43. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. de asemenea. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. (Paginile 65. chiar dacă este apăsat butonul. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. în afişajele pe dispozitive externe. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. În timpul înregistrării. De asemenea. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. chiar dacă aţi apăsat butonul. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. după încheierea înregistrării. la un anumit moment într-un videoclip. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). în timpul înregistrării sau al redării. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. . Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare).3). 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj).Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. (Pagina 62) Însă. numai prima operaţiune va fi valabilă. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. variază în funcţie de formatul de înregistrare. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Videoclipurile nu pot fi şterse. videoclipurile nu pot fi şterse. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). 45 Înregistrare şi oră. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. reperul de înregistrare este şters. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. înregistrate pe imagine.3 (Utilizator 1 .

etc.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). atunci acesta se va deschide mai larg.). Când această frecvenţă este 50 Hz. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT .9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator).9 Hz 46 . va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. • Dacă irisul este setat la automat. cu un timp de expunere mai mic. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. Timpul de expunere se modifică după cum urmează.(Selectare obturator . aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. adâncimea focală. setaţi timpul de expunere astfel. şi va reduce. pentru a fi utilizat. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 2 monitorul LCD. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză).. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. aşadar.

(Pagina 91) .9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. conform informaţiilor de mai jos. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri.Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată).9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59.

• Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. 48 . puteţi înregistra până la două canale de sunet. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. De asemenea.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). • Setaţi la OFF (Dezactivare). LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare).

Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD.4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). 49 Înregistrare . 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1.

Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). În meniurile de setări. (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. culori şi contraste. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. Pentru detalii. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. următoarele fişiere sunt stocate. F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). În momentul înregistrării. puteţi accesa imediat fişierul necesar. De asemenea. 50 . adică în interior. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă).Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. care corespund cu cele de pe cameră. unde contrastul trebuie evidenţiat.

Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. caracterele sunt şterse. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. cu ajutorul butonului multifuncţional. când este afişat următorul ecran. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. de la 0 la 9./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. de la A la Z. • Selectând YES (Da). • Odată confirmate. . apăsaţi butonul multifuncţional. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. < = > ? @ [ ] ^_-. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. : .

pe un card de memorie SD şi. a se vedea descrierea de mai jos.. : . Pot fi introduse următoarele caractere. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. (Pentru a modifica denumirea fişierului. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. le puteţi încărca de pe card. sunt rescrise. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 0-9.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. • În următorul exemplu. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. Pentru toate celelalte setări. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. Pentru detalii. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. sub formă de fişier. setările curente sunt salvate automat în aparat. 52 . • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . (Protecţie împotriva scrierii). • În cazul fişierelor scenă. < = > ? @ [ ] ^ _ . • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. F1 până la F6. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. A-Z. • Datele din toate fişierele scenă. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. (Spaţiu). Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional.3. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD.4) şi apăsaţi butonul din nou. TITLE001 este denumirea fişierului. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). care corespund cu cele de pe cameră. de asemenea. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. selectaţi numărul fişierului (1 .

(Pagina 109) 53 Înregistrare . *3 Când introduceţi MEMO (Memo). care indică starea de înregistrare a videoclipului. în ordinea în care au fost înregistrate. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. longitudinea. setat de către utilizator. scenă) şi TAKE NO.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. pentru a verifica toate datele. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. (Nr. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). (Nr. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. latitudinea. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. LONGITUDE (Longitudine). NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). Aceste date se numesc metadate despre videoclip. SERIAL NO. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. nu pot fi afişate toate datele. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). dublă). trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). SCENE NO. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). care sunt încărcate în aparat. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). RESOLUTION (Rezoluţie). scenă) şi TAKE NO. DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. Consultaţi pagina 54. de acest aparat. Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). creat pe cardul de memorie SD. locaţia de înregistrare. (Nr. şi SOURCE (Sursă) (altitudinea.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. Nu puteţi introduce numai SCENE NO. (Nr. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. trebuie să introduceţi TEXT (Text). denumirea persoanei care realizează înregistrarea. (Nr. LATITUDE (Latitudine). LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată.Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). sursa de informaţii).

Dacă este necesar. Apăsaţi butonul MENU (Meniu).) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. Consultaţi coloana următoare. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. consultaţi pagina anterioară. Treceţi la LOAD (Încărcare). Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). începând cu cea mai recentă dată de producţie. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. cardul de memorie SD. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. acestea sunt afişate ca “*”. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. cu ajutorul camerei. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. apăsaţi butonul multifuncţional. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. 54 . simultan. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD.

va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. apăsaţi butonul MENU (Meniu). De fiecare dată când apăsaţi butonul. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. (Pagina 76) 0 : 00. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). Înregistrare . • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre.Resetare/Setare cod de timp). Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. afişajul se modifică astfel.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. când este setat 24P şi 30 de cadre. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate.RESET/TC SET (Contor . TC 12 : 34 : 56 . apăsaţi butonul MENU (Meniu). Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. • Pentru a anula afişarea codului de timp. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. Apăsaţi butonul COUNTER . Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1.9 Hz. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. când este setat orice alt format. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE.

chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. care corespund cu cele de pe cameră.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp.a. Contactaţi locul de achiziţie. În meniurile de setări. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). acumulatorul intern trebuie schimbat. 56 . după reîncărcare. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Pentru detalii. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator).9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca.

reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. 57 Înregistrare . (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. Din acest motiv. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). a înregistrării anterioare.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. setaţi valoarea codului de timp. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. Puteţi reseta codul de timp la zero.4 Când apare ecranul de mai jos. La acest aparat. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre.

Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Pentru detalii. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Puteţi reseta informaţiile de utilizator. 58 . Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. În meniurile de setări. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). 4 Setaţi informaţiile de utilizator. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul.

Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Camera este acum în modul PB. pentru a trece la cel anterior. pentru a trece la următorul videoclip. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. modul se modifică astfel. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Înregistrare . (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. Apăsaţi butonul pentru moduri. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). • De fiecare dată când apăsaţi butonul. consultaţi pagina 63. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip.

(Pentru detalii despre redare.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale.) 60 . videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. Când setaţi modul PB. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează).Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional. consultaţi pagina 63. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri.

8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . 61 Redare . 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH.conform setărilor. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri).

repetaţi paşii de mai sus. 62 . Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum.

(sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. Chiar dacă formatul de redare este modificat. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Va fi afişat indicatorul de redare repetată. • Redarea repetată va continua până la întrerupere. formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.9 Hz): 1080/60i (30P).Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. . 1080/24P. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Când este efectuată operaţiunea de redare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). 720/60P (30P).

iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză).Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Selectaţi metoda de omitere. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Selectaţi un videoclip pentru redare. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Dacă aţi întrerupt redarea anterior. 64 .

SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran.Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile.codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . 65 Redare . 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări.an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). De asemenea.

• Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii.5 secunde. această operaţiune poate lua ceva timp. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. • Pentru a şterge indexarea. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. unde va fi ataşată indexarea. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. pentru a ataşa indexarea. • Momentul propriu-zis din videoclip. va avea o eroare de precizie de 0.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. 66 . înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse.

• Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. (Semnul va dispărea. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)).CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. şi apăsaţi butonul multifuncţional. (Semnul va fi afişat. chiar dacă acestea sunt protejate. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ).) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card.

Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. pentru informaţii mai detaliate. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. 4 68 .) . (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. numele cameramanului. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. inclusiv formate video şi audio. etc. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD.

9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. după redarea ultimului videoclip.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). prin derulare înainte. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). după redarea ultimului videoclip. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. . prin derulare înapoi. înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă).

acestea sunt derulate în direcţia inversă. Pentru a reveni la redarea normală. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. iar când apăsaţi butonul -. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. apăsaţi butonul EXT. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). dacă veţi conecta aparatul la un televizor. până la eliberarea butonului. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. Apăsaţi butonul EXT. de fiecare dată când apăsaţi butonul. în timpul redării. la intervale de jumătate de secundă. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. (Pagina 73) Porniţi redarea. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . dacă utilizaţi telecomanda. Afişajul să modifică astfel.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. imaginile sunt derulate înainte. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea.

Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. deşi este posibil să auziţi un scârţâit. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. strângeţi bine şuruburile.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). utilizaţi suportul de microfon furnizat şi .

• Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. 72 . consultaţi pagina 75. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern.

• Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. Ieşirile simultane nu sunt posibile. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. VIDEO OUT (Ieşire video). conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. etc. tăindu-le cu foarfeca. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. Ajustaţi lungimea clemelor.

74 . semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat.

iar camera va trece în modul PC. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. Porniţi calculatorul înainte de conectare. cu ajutorul cablului de conexiune USB. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. pentru editare. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. (În ceea ce priveşte conexiunea. Windows XP. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. pentru a trece înapoi la modul PB. Pentru mai multe detalii. Opriţi camera. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. . Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. Când schimbaţi cardurile. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). • Calculator cu Windows 2000. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).a. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. sau Windows Vista.

• Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. consultaţi 33. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip.Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. iar înregistrarea este oprită. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). • În timpul redării. se afişează [TC*]. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. Nu este afişat în modul PB. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip).9 Hz 50: 50 Hz 76 . Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). chiar dacă este afişată această pictogramă. [UB*] este afişat. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. este posibil ca pictograma să nu fie afişată.

DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . apare MF (Focalizare manuală).9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere.) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. SEP (Septembrie). 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. în timpul înregistrării. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. JUN (Iunie). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului).00. INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins.Z99 (zoom maxim). 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. APR (Aprilie). Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Când afişajul este setat la control macro. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. FEB (Februarie). (În modul automat. apare AF (Focalizare automată). • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). De asemenea. Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. OCT (Octombrie). În modul de focalizare automată. aţi selectat “ON” (Activare). JUL (Iulie). AUG (August). nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). MAY (Mai). NOV (Noiembrie). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. MAR (Martie). Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . în funcţie de poziţia de zoom. este afişat AGC. În modul de focalizare manuală.2K/P5.8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).

utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori.) Înregistrare în curs. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile.va fi afişat pe ecran. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). compatibili cu acest produs. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. de uz casnic. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. etc. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului.a. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. • Simbolul P. 78 . sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute.

(VERIFICAŢI CABLUL USB. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. CARD FULL.) PLEASE REFORMAT.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos.) Conectaţi camera video la un calculator. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. ■I INCOMPATIBLE CARD. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA.) Nu mai pot fi setate alte indexări. CARD ERROR. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. CHECK USB CABLE. ■D DISCONNECT USB CABLE. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. deconectaţi cablul USB. CANNOT PLAY. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (NU POATE FI ŞTERS. NOW ACCESSING. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. ■R REC STOPPED. Datele sunt scrise acum pe card. (EROARE CARD. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). CARD DOOR OPENED. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CANNOT SET PRE-REC. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. Trebuie să formataţi din nou cardul. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit.) Videoclipul nu poate fi şters. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. CANNOT RECORD. Verificaţi cardul. Nu scoateţi cardul. CARD CAPACITY TOO LOW. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL.) Nu este posibilă redarea. (CARD PLIN. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. Verificaţi cardul.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CANNOT DELETE. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. (REFORMATAŢI. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. (IMPOSIBILITATE DE SETARE. (IMPOSIBILITATE DE REDARE.) Formatarea nu a fost efectuată. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan.) Cardul este plin.

(VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. ■T THE CLIP IS PROTECTED. după reînceperea înregistrării. AVCCAM Restorer (Pagina 33). Acest acumulator nu poate fi utilizat. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. pentru ştergerea unui videoclip. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. este posibil să fie avariat cardul de memorie. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. când accesaţi cardul de memorie SD.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. Anulaţi protecţia. 80 . Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). Porniţi înregistrarea din nou. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. contactaţi locul de achiziţie. Porniţi înregistrarea din nou. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. ■U UNABLE TO FORMAT. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. de exemplu. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video.

*4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).9 Hz).Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . *2 0 dB nu este afişat. *3 Sunt afişate numai presetările 3.6 K. *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).2 K şi 5. acestea nu vor dispărea.

astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Exemplu: pot fi modificate. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. 6 Repetaţi paşii 4 . Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. apăsaţi butonul MENU (Meniu). înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile .5 pentru a modifica alte opţiuni. 82 . pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări.Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările.

Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator.7 Repetaţi paşii 2 . cât şi pentru fişierele scenă. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. Apoi. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. cu ajutorul selectorului scenă. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare).5 pentru a modifica alte setări. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. Le puteţi iniţializa separat. Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). 83 Meniu .

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

0 .1/48.IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 . .9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50.+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice... Revine la ultimul ecran.+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI).100. .. toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos). Revine la ultimul ecran..+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A).8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).7. . LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A..8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48.0..1/249. ..0. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD..) (Setarea implicită din fabrică este 1/48. .+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B).. de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD.7. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59..0 ...0.0. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică..0.+ 7 Setaţi la ...Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).9 1/30.....+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).0 .. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid. .0. 1/248....1/48. Ajustează nivelul cromatic.0.0.0..... Zgomotul va creşte uşor.... ... F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele.7.0.0..0. 1/248... READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele. .1/249....0. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.7.. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).7.. salvate de această cameră. .. după selectarea valorilor de setare.. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.7...) • 25P: • 30P: 1/25.0.....8 • 24P: 1/24. 1/48.+ 10 _____ indică setarea din fabrică.7..0. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă.10... pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor..1/249.9 1/60.+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.pentru o imagine mai clară. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată. etc.0.

selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. în lumină fluorescentă. preluată de la seria DVX100. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. • Cu cât setarea este mai mare. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. Pentru a evita supra-expunerea. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. 3 • Cu cât setarea este mai mare. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. în funcţie de semnalele recepţionate. cu contrast accentuat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). OFF (Dezactivare). FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. primite prin CCD. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. Contrastul este accentuat. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. B. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). Contrastul este redus. 87 Meniu . cu ajutorul curbelor gamma.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). Permite extinderea domeniului dinamic.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut).9 Hz Selectează curbele gamma. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. 2.

9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). 3dB. 6dB. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. 12dB Setează valoarea amplificării. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. 0dB. 0dB. 3dB. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). operarea încă este posibilă. (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). (Pagina 45) După înregistrare. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. D. 9dB. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. 88 . schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). 6dB. L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator).9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 9dB. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării.

WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală.) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . De fiecare dată când este apăsat butonul. Alocă o funcţie butonului LCD. fie pe monitorul LCD. De fiecare dată când este apăsat butonul. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). _____ indică setarea din fabrică. LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD.Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD.

Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). 6 dB) în modul automat. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune.IRIS (Iris automat). Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. Însă.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Realizează focalizarea automată în modul automat. _____ indică setarea din fabrică. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. 12 dB) în modul automat. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris).

(Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . Setează nivelul de intrare al microfonului extern. (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare).9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare).Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora.

EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Dacă este setată orice altă valoare. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. 92 .Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. _____ indică setarea din fabrică.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Poate apărea o eroare minoră de timp. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. codul de timp înregistrat nu va coincide. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. în timpul înregistrării cu mai multe camere. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. Când meniul este închis.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.RESET/TC SET (Contor .) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. dacă rata cadrelor este setată la 24P. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. atunci când comutaţi în modul PB. Când apăsaţi butonul COUNTER . Setează modul la mod slave.Resetare/Setare cod de timp).

când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. când sunt afişate pe un ecran 4:3. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. înregistrat cu un alt echipament. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Setează nivelul de setări al semnalelor video. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării.) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%.1. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1).5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. _____ indică setarea din fabrică. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix).9 Hz). CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv.5%. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5.Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). este redat cu această cameră. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. Selectează tipul de terminal pe componente. 7. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. indică setarea din fabrică. Selectează sunetul auzit în căşti.

70%. 50%. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. (Pagina 78) 90%. 85%. 55%. 85%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. NORMAL (Normală). 105%. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). de pe ecran. 70%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 95%. OFF (Dezactivare). împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). TIME (Oră): Este afişată ora. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. de pe ecran. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. 100%. 95%. NUMBER (Număr). 65%. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). 75%. 50%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). • În modul PB. 100%. LOW (Redusă). 55%. 90%. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. 80%. până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. DATE (Dată): Este afişată data. deoarece acesta nu este foarte exact. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. 60%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. mm/picioare. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. 65%. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. 75%. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. 4:3. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . 90%. ALL (Toate). Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). 80%. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. 60%.

(Pagina 41) NORMAL (Normal). ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică.Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. 95 Meniu . MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre). (Consultaţi tabelul de mai jos.04:30 . alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit).08:00 .11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional.Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute.06:30 .06:00 .01:00 . sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute.) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .05:30 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar .07:30 . ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului. opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou. USER (Utilizator). START/STOP (Pornire/Oprire). când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare.01:30 .02:00 . Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.04:00 .08:30 .11:00 .03:00 .03:30 . în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. Restabileşte setările de meniu (fişier scenă. • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică. Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului. astfel încât să fie valabile setările.00:30 . 59. fişier utilizator) la setările din fabrică.05:00 .10:00 . 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .09:30 .02:30 . • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).10:30 .07:00 .09:00 . AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). sau butonul MENU (Meniu).

POWER SAVE (Economisire energie). Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. este pornit.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. acumulatorul este consumat. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. (Există este afişată corect. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . Aparatul nu poate focaliza automat. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. Verificaţi conexiunile din nou. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent.a. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). În acest caz. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. se stinge. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. Acumulatorul nu poate fi încărcat. a ajuns la finalul ciclului de viaţă.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută.c Deconectaţi-l. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. focalizaţi în modul focalizare manuală. cât şi obiecte îndepărtate.

Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). Acest lucru este normal. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video.16 MB. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. Nu poate fi realizată editarea neliniară. Dacă nu este formatat P32 corect. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. Redare Nu pot reda videoclipuri. de pe cardul de memorie SD. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. formataţi cardul în aparat. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. sau utilizaţi un card nou. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. Acest lucru este normal. camera video. un dispozitiv extern. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . (Reducere/Mărire volum). • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. chiar dacă apăs butonul. deşi am intrarea video. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă.

P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. Setaţi camera în modul PC.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. — — Contactaţi locul de achiziţie. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. înseamnă că bateria s-a consumat. Reţineţi că atunci memorie SD. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB.32 GB împreună cu această cameră. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . P10 102 . P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. recunoscut atunci Pentru detalii. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. conectat cablul USB. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. corect. Înlocuiţi-o cu una nouă. importante pe un calculator sau un suport de stocare. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. când este introdus în alte dispozitive. deşi când formataţi un card de memorie SD. — defecţiune. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă.

103 Referinţă . sau de la modul HG la modul HA. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Nu este redat. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. în cazuri precum cele detaliate mai jos. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. deoarece videoclipul are un format diferit. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG.

• Manevraţi camera cu grijă. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. încălzit. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. Contactaţi distribuitorul. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. să facă zgomot în timpul utilizării. • Loviturile puternice pot avaria camera. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion.a. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. După utilizare. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. • Adaptorul c. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat.a. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. chiar dacă aţi oprit camera. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp.a. ninsoare sau pe plajă.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. continuă să lumineze intermitent. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. poate interfera cu undele radio. de la priza de curent. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). 104 . Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice.a. După aceea. astfel încât nu mai funcţionează corect. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. La temperaturi foarte scăzute. dar acest lucru este normal. • În caz contrar. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică.) Adaptor c.a.a. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. porniţi din nou camera video.a. (Acumulatorul este utilizat în continuare. Scoateţi acumulatorul din cameră. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior.

• Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. În caz contrar. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. pot exista doar 0. puteţi deteriora componentele interioare. Aşadar. fie le distrugeţi. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane.99% a pixelilor. pentru a şterge datele în întregime. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). 105 Referinţă . dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. cu o eficienţă de 99. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore.

panasonic. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. vizitaţi Serviciul de asistenţă.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. pe următoarele website-uri. aşadar nu-l ştergeţi niciodată.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi.co.a. înclinaţi vizorul uşor în sus.) Când procedaţi astfel. (Acesta este înşurubat foarte strâns. rotind în sens invers acelor de ceasornic. 106 . Dacă este acoperit cu praf. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. • Înainte de a efectua întreţinerea. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. Pentru a îndepărta murdăria persistentă.pavc. până când suportul se fixează cu declic. nu utilizaţi benzen sau diluant. https://eww. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. cu cupa pentru ochi ataşată. de la priza de curent. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful.

şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. 107 Referinţă . etc. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. ce duc la defectarea acumulatorului.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. depozitaţi-l în carcasa proprie. cât şi acumulatorul. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. scoateţi atât cardul de memorie SD. cauzând supraîncălzirea acumulatorului.

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei.txt. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. deoarece acest format include atât date audio şi video. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. vor fi pierdute. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. în standardul AVCHD. pentru metadatele suportate de această cameră. cât şi o varietate de informaţii importante. consultaţi fişierul Install. Pentru detalii despre utilizare. 109 Referinţă . Aşadar. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). dar. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. conform diagramei din dreapta. Pentru detalii despre instalarea acestuia. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră.

1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/120. 1/1000. transfer inter-linie. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/120. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 secunde Mod 25P: între 1/25. 1/120. 1/500.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine. 1/250.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/120. 1/250. 1/250.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. 1/60.0 secunde şi 1/249. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. Zoom 13 x selectabil automat/manual. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. amplificare +12 dB. 1/500.a.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). 1/1000. 1/250.8 secunde Mod 24P: între 1/24. 1/60. 1/120.8 secunde Mod 30P: între 1/30. 1/250. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1.6.6 şi F3.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. între F1.9 Hz 3 lx (F1. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. 1/50 (OFF (Dezactivare)).0 secunde şi 1/248.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. 1/16. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4.0 secunde şi 1/249.3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/60. 1/50 (OFF (Dezactivare)).) Consum de energie: Înregistrare: 9.8 W indică informaţii privind siguranţa. 1/500.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/60.6. 1/500.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. 1/100.0 secunde şi 1/249.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. amplificare +12 dB. 1/500. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50.0 secunde şi 1/248. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 .7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 (f=între 3.

6 GB. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 75 Ω PB/PR: 0. INPUT2 (Intrare2)). 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1). 720/50p. 8 GB.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1.9 Hz 1080/60i. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. 1 GB.0 V [p-p]. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. 12 GB. 1. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. 720/60p. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB.0 V [p-p].9 Hz 1080/60i. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5.7 V [p-p].16 GB.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox.

IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3. 2.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.240 V c.44 inci (235.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.c.c.a. 1.75 A (Cameră video) 8..Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.0 V ± 0.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2..4 V c.0 V şi 4. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.a.5 inch (210. . 50 Hz/60 Hz 22 W 7.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .5 mm) (FOCUS (Focalizare).000 pixeli) [Adaptor c. 1.3 V c.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 .Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. în caz contrar. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. În acest caz. 43. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. precum şi acumulatorii. Pentru tratarea adecvată. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Panasonic Building. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful