ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. înainte de operare. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. 4 . • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. de exemplu. rezolvaţi situaţia mutând. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . Într-un astfel de caz. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic.

Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii. pentru a scoate suportul. Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie. Baterie telecomandă 5 .) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului.

.............................................. 24 Utilizarea vizorului............................................................................................................................................... 4 Prezentarea operaţiunilor...................................................................................................................................................... 45 Înregistrare indexări.............................................. 41 Model zebră .... 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor.................................................................... ......................................................................................................... 22 Raza de acţiune a telecomenzii................................................................... 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator).......................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!.................................. 36 Focalizare manuală ........................ 11 Accesorii.......................................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ......................... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ........................ 26 Modificarea luminozităţii fundalului ..................................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ................ 33 Repararea cardurilor de memorie SD.................................................... 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD...................................................... 20 Utilizarea acumulatorului ........................ 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)........................................................................................................................................................................................................... 43 Bare de culoare........................ 16 Terminale şi piese de montare ............... 8 Citiţi înainte de utilizare.................................... 42 Stabilizator optic de imagine ................ 10 Protejarea cardurilor de memorie SD ...................................... 20 Utilizarea adaptorului c............................................................................................ 9 (clasă de viteză SD 4) . 31 Formatarea cardurilor de memorie SD................................................ 56 Setarea informaţiilor despre utilizator........... 18 Reîncărcare ...................................................................................................... 49 Pornirea / oprirea camerei................................................................................................................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD............... 22 Introducerea acumulatorului................................................. 23 Vizor........................................... 56 Setarea codului de timp..................................................35 Înregistrare în modul manual................. 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ........................................................................................................................................55 Afişare contor....... ..............46 Scanare sincronizată ......................................................................... 37 Ajustări iris............... 25 Evidenţierea contururilor................................................. 48 Ajustarea nivelului înregistrării............................................................................................................. 28 Utilizarea contorului ............................................... 24 Utilizarea ecranului LCD.................................................................................................. 55 Mod presetări TC ..52 Metadate videoclipuri........... 21 Telecomanda.................................................................................................... 30 Pregătirea pentru înregistrare................... 54 Setarea calendarului................. 38 Ajustări intensitate luminoasă .................................. 20 Ajustarea curelei de mână.................................................. 36 Utilizarea asistării la focalizare ....................................... 23 Indicator luminos de semnalizare ................................................................... 27 Utilizarea fişierelor scenă.................................. 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD........................................................................................................................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat .................................................. ..............................................................................36 Comutarea la modul manual ..................... 18 Surse de alimentare ............. 58 6 ............................................................................................................................................................. 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE).........34 Funcţia de zoom digital................... 27 Afişare imagine inversă .. 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern .......................................................... 43 Adăugarea de efecte imaginilor................................................................................. 22 Ajustarea timpului de expunere.................. 15 Partea stângă....................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ..... 33 Utilizarea funcţiei zoom................ 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb............................................................ 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator).......................................... 14 Accesorii opţionale .................. 41 Marcaj....................................................................................................... 37 Ajustarea amplificării....... 41 Înregistrare autoportret .............................. 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs .................................................................. 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ................................................................... 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)................................................ 45 Funcţie imprimare dată şi oră................................................................................................................................. 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ..................................... ..................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor........................................... 25 Ajustarea afişajului de ecran ......a..................................................................................... 44 Funcţie reper de înregistrare..............................41 Înregistrare la unghi inferior.... 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ..... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare....................................................................................................................................................................... 43 Compensare lumină de fundal ............................... 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ............................................................................................................... 34 Înregistrare în modul progresiv.......................... 22 Modul în aşteptare.................... 32 Scoaterea cardului de memorie SD.. 17 Telecomandă.................................... 30 Înregistrare în modul automat........... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ........................ 47 Comutarea intrării audio ..................................... 21 Ataşarea curelei de umăr... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare.......48 Utilizarea microfonului încorporat ................................. 15 Partea dreaptă şi posterioară.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) .................................................................................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) .............................................................................................................................................................................................................................................. 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)......................... 59 Ecran imagini miniaturale..................................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale.70 Verificarea datei şi orei .............................................70 Referinţă Înainte de a apela la service ............73 Specificaţii .........................................................................................63 Repetare redare (REPEAT PLAY). 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ...............................................................................69 Videoclip următor/anterior ................................................................................. 83 Structură meniu de setări ........65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)....................................................................................................................... 75 Afişaje Afişare de ecran.............................. 63 Setare format de redare (PB FORMAT) .......................................................................................................... 107 Format înregistrare .....................................76 Mesaje principale de avertisment......................................................84 Meniu mod cameră ....62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări............ 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)....................................................64 Listă cu meniuri de setări .......... 110 Editare neliniară (Mod PC)...................................................... 84 Meniu mod redare ....................................... 104 Actualizarea driver-ului camerei......................................................................................................................................... 82 Iniţializarea setărilor de meniu ..... 106 Măsuri de precauţie la depozitare...........................................................................................................................................................63 Reluare redare (RESUME PLAY).................................................................................................................109 Editare Conectarea de aparate externe......................................................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)...................72 Televizor/Monitor .......................................... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)........ 69 Derulare rapidă înainte / înapoi......................... 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)........ 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ................................................................................67 Funcţii de redare utile............................. 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ............ 86 Ecran SW MODE (Mod SW)............................82 Utilizarea meniurilor..........Redare Operaţiuni de bază pentru redare ... 85 Setări redare (PLAY SETUP) .......60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ..............................................72 Platformă video (Copiere) ....... 97 Ecran OPERATION (Operare)...........................................................69 Redare cadru-cu-cadru ..................................................... 88 Ecran AUTO SW (SW automat)...............................81 7 ....... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)............................................................................................ 106 Curăţare . 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ............................................................................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) .............62 Funcţii de înregistrare directă............... 71 Căşti ............................. 96 Ecran META DATA (Metadate)....................... 100 Măsuri de precauţie la utilizare................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj).......70 Vizualizarea de imagini pe televizor .......... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) .......................70 Ajustarea volumului ............ 76 Afişări normale.........................................................................71 Microfon extern............... 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ..............................................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ...

0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. 8 . aproape de standardul de transmisie televizată. ca suporturi de înregistrare. precum şi producţia de materiale video creative. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate.

co. Nu poate fi garantată operarea cu succes. fără logo-ul SDHC.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. formatate conform formatului FAT32.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). nu sunt bazate pe standardul SD.pavc.panasonic. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). în cazul anumitor carduri de memorie SD. (Continuarea în pagina următoare) 9 . Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. https://eww. şi cu cardurile de memorie SDHC.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. pentru cele mai recente informaţii.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs.

când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. 10 . pentru produse compatibile SD. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. cât şi cu cele SDHC. conform standardelor SD. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. de exemplu.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD.

(Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. Pentru detalii. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). Pentru alte note cu privire la utilizare. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. consultaţi pagina 104. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. 11 . Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. Înainte de a efectua o înregistrare. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private.5 mm. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. feriţi obiectivul de lumina razei laser. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. în alte scopuri decât divertismentul personal. consultaţi pagina 9. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat.

• „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. ecrane de meniu. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. • 12 . Laboratories. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. Portofoliului de Patente AVC. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. Inc. Camera AG. etc. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. detaliate mai jos. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. − International Business Machines Corporation..

• Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. DVD recordere sau DVD playere vechi. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H.264. incompatibile AVCHD. în astfel de situaţii.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. etc. Utilizaţi acest produs pentru redare. cu detalii extrem de clare. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. Pentru detalii. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului.

consultaţi “Accesorii opţionale”.c.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. (Paginile 72. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. 5800/5400 (tip/min. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere.) mAh) • 14 .a. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare. 2640/2500 (tip/min. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c.2 V.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional).2 V. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . SPEED SELECT+/. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). 70) Comutatoare CH1. CH2 SELECT (Selectare canal1.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 .

consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). la mufa pentru telecomandă. 17 Descrierea componentelor .5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. cu excepţia telecomenzii. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. Cu toate acestea. Pentru detalii privind conexiunea.

Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. 2 Introduceţi acumulatorul. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. înainte de curăţare.a. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. deconectaţi fişa de alimentare de la priză.c. Deconectaţi cablul c.a.a. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. 18 . Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. Introduceţi până în capăt. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră.c. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT.

deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox.a. cauzând supraîncălzirea acumulatorului.2 V/ 5800/5400 (tip./min. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. dar acest lucru este normal. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. este conectat la adaptorul c. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. • .a. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Adaptorul c. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute.a. compatibile cu acest produs. să facă zgomot în timpul utilizării. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere.2 V/ 2640/2500 (tip. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. Este posibil ca adaptorul c./min. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. De asemenea. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.) mAh 7.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. poate interfera cu undele radio.a. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. umiditate 60%). • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp.c. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD.

în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. la priza de curent. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. Deconectaţi cablul de alimentare c.c. Conectaţi cablul de alimentare c. atunci când nu utilizaţi aparatul.c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent. pentru a vă asigura că nu va cădea.a. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.a. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c.c. este conectat la adaptorul c. de la priza de curent.a. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. • Susţineţi acumulatorul cu mâna.a.a. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. până se blochează cu declic.c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Conectorul pentru acumulator al cablului c. Scoateţi acumulatorul. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. la adaptorul c.c. • 20 .

Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. pentru a-l detaşa. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. Parasolar obiectiv 21 . atunci când nu utilizaţi aparatul. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. pentru a proteja obiectivul. până când acesta se blochează cu declic. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. Închideţi capacul. pentru a nu scăpa camera.

Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. • Când bateria s-a consumat (CR2025). următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD).) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. chiar şi în cadrul razei de acţiune. înseamnă că bateria s-a consumat. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. înlocuiţi-o cu una nouă. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. * Consultaţi meniurile de setări. În aer liber sau în lumină puternică. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. aproximativ 15° în jos. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. pentru a scoate suportul. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. în funcţie de frecvenţa utilizării.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată .

cu cinci minute înainte de anularea modului standby. • Când această setare este activată. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. • În timpul modului standby. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. • Acumulatorul a fost scos. De asemenea. pentru a activa setările pentru modul standby. în timp ce aparatul este pornit. în timp ce aparatul este pornit. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • Acumulatorul este descărcat. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. pentru a anula setările pentru modul standby. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid.

consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou.Vizor Această cameră are două vizoare. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. vizualizaţi-le pe un monitor TV. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. după ataşare. • Rotirea cupei pentru ochi. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. pe vizor. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. 24 . Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde.5 inch. unul fiind un LCD în miniatură. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră.

) Înregistrare în curs. pentru a reveni la afişajul original. etc. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . • Afişaje privind starea de operare. deoarece aţi putea avaria camera. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. • Se poate deschide până la 120°. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. 1 În modul CAM.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. Acest lucru poate avaria camera. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult.

• Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. (Consultaţi meniurile de setări. care corespund cu cele de pe cameră. Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 26 . Pentru detalii.) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile .Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj).

imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. 2 Apăsaţi butonul LCD. atunci când porniţi camera. • Dacă opriţi camera video. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. şi alte afişaje. • De asemenea. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. imaginile vor fi afişate normal din nou. 27 . din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • În timpul inversării afişajului. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Dacă afişajele nu sunt necesare. (Pagina 94) sunt inversate. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). 2 Apăsaţi butonul LCD. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. la alegere dintre trei setări diferite. în afară de imagini.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului.

8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. • “--.--. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). În exemplul de mai jos. • Ora este afişată în format de 24 de ore. Setarea implicită de fabrică este +00:00. butoanelor de pe telecomandă. Pentru detalii. care corespund cu cele de pe cameră. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). înclinând-o în direcţiile . Înainte de a realiza o înregistrare. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). 28 . 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.

• Când utilizaţi camera în zone internaţionale.9 Când aţi finalizat setările. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. apăsaţi butonul multifuncţional. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. aşadar .

apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Când formataţi un card de memorie SD. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. glisându-l spre stânga. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). în timpul înregistrării. amplificarea. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. Mai întâi.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. • Focalizarea. închideţi ecranul de meniu. • apare pe vizor şi monitorul LCD. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. Salvaţi toate datele importante pe calculator. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat).

Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. după înregistrare. (Însă. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. 31 Înregistrare . poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. de asemenea. cât timp este întreruptă înregistrarea.

60 min Aprox. 90 min Aprox. 60 min Aprox. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. 120 min Aprox. 30 min Aprox. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. 33 min Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. 120 min Aprox. 160 min Aprox. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. în funcţie de subiectul înregistrării. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu).Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. 4 min Aprox. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. Aprox. Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. 3 min Aprox. 45 min Aprox. 80 min Aprox. 15 min Aprox. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. 20 min Aprox. înainte de formatare. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. 7 min Aprox. Aprox. 40 min Aprox. etc. 90 min Aprox. Când formataţi un card. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. 9 min Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. 240 min Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. În astfel de cazuri. Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. . 2 min Aprox. 32 . 5 min Aprox. Aprox. Aprox. 45 min Aprox. 65 min Aprox. 180 min Aprox. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. • Cardul de memorie SD va fi formatat. 10 min Aprox. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. • Când formataţi un card de memorie SD. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. Aprox. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. 21 min Aprox.

dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului.co. la următoarea pornire. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. Pentru detalii despre utilizare. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. şi trageţi de card în sus. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. glisându-l spre stânga. În acest caz. AVCCAM Restorer este. fără reparaţii. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. de asemenea. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor.c.) Pentru detalii despre metoda de instalare. opriţi alimentarea). în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. În acest caz.jp/pro-av/ . • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. pentru a permite repararea erorilor. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. Când reparaţiile s-au încheiat. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. În caz contrar. de pe cardul de memorie SD.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD.txt.c. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. AVCCAM Restorer.a. AVCCAM Restorer*.panasonic. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. astfel încât să iasă în afară uşor. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. înainte de deschiderea capacului. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. AVCCAM Restorer. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). sau adaptorul c. dezinstalat. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. pe care a apărut o eroare. https://eww. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. (În mod similar. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website.pavc. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. • În funcţie de starea datelor. • Un card de memorie SD. consultaţi Install. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera.

(Paginile 43. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid.Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. ecranul SW MODE (Mod SW). 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 .9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. HANDLE ZOOM (Zoom mâner). (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor).9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. În plus. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării.3 (Utilizator 1 . aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână.3). Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P.ZOOM. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare.

semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. 35 Înregistrare . semnal întreţesut de 60 fps. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci când utilizaţi modul 24P.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. Însă.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Semnalul video va fi înregistrat nativ. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. înregistrării. Pentru copiere şi înregistrare.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. Pentru copiere şi înregistrare. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv.

cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. pe ecran. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. dacă există scintilaţii. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. : Camera focalizează mai întâi general. irisul. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. în poziţia 36 . A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . apoi trece pe focalizare manuală.9 Hz). • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL).) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat).

pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. închideţi monitorul LCD. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. valoarea F va fi F1. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. şi. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. 37 . EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. IRIS DIAL (Selector iris). • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. ecran SW MODE (Mod SW). GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. • În modul iris automat. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. Însă.0 când este setat la telescopic maxim (T). (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). În timp ce apertura obiectivului este deschisă. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. Pentru afişarea graficului pe vizor. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW).6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). Ajustaţi irisul manual. conform imaginii de mai jos. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. cât şi graficul în acelaşi timp. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. pentru a reveni la ecranul original. deci.

reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. verde. De asemenea. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. albastru). (Valoarea implicită este de 12 dB. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. puteţi utiliza şi valorile presetate. L: Setată astfel în condiţii normale. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). amplificarea este fixată la 0 dB. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). Când înregistraţi în modul manual.) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. (Valoarea implicită este de 6 dB. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ).

indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. (Pagina 36) . Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. • Ajustările durează câteva secunde. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb.2K (3200 K): bec cu halogen P5. chiar după câteva încercări. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. contactaţi distribuitorul. Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb).6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). (Următoarele mesaje apar pe ecran. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. Ghid al valorilor presetate P3. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb.

• Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. B sau PRST (Presetări)). ecranul SW MODE (Mod SW). • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). • În funcţie de mediu. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. albastru). Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A.9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). verde. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. În mod normal. Alocaţi mergând la meniul de setare. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. ATW (Detectare automată alb). * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. 40 .

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

44 . Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). în modul CAM. utilizaţi şi vizorul. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). • Formele de undă nu pot fi înregistrate. deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. • În timp ce sunt afişate formele de undă. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

(Paginile 43. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. (Pagina 62) Însă. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. la un anumit moment într-un videoclip. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. în afişajele pe dispozitive externe. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. • Videoclipurile nu pot fi şterse. chiar dacă este apăsat butonul. variază în funcţie de formatul de înregistrare. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă.3 (Utilizator 1 . Dacă apăsaţi butonul din nou. reperul de înregistrare este şters. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. De asemenea. De asemenea. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. . alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . chiar dacă aţi apăsat butonul. 45 Înregistrare şi oră.3). • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. după încheierea înregistrării. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). (Paginile 65. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. videoclipurile nu pot fi şterse. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). înregistrate pe imagine. În timpul înregistrării. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. numai prima operaţiune va fi valabilă. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). • Când adăugaţi indexări în mod repetat. în timpul înregistrării sau al redării. de asemenea. pentru a le afişa şi reda. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul.

După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic. aşadar. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări.9 Hz 46 . şi va reduce. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb.(Selectare obturator . etc. • Dacă irisul este setat la automat.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT .).) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. 2 monitorul LCD. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). atunci acesta se va deschide mai larg. Când această frecvenţă este 50 Hz.. Timpul de expunere se modifică după cum urmează. adâncimea focală. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). setaţi timpul de expunere astfel. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. cu un timp de expunere mai mic. pentru a fi utilizat.

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. (Pagina 91) . aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri.Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). conform informaţiilor de mai jos.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare.

Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. 48 . Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. De asemenea. OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). • Setaţi la OFF (Dezactivare). LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). puteţi înregistra până la două canale de sunet. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare).Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare).

Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. 49 Înregistrare . rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio).4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD.

înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). adică în interior. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. culori şi contraste. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. 50 . F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. următoarele fişiere sunt stocate. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. În momentul înregistrării. F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. De asemenea. care corespund cu cele de pe cameră. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). Pentru detalii. puteţi accesa imediat fişierul necesar. (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). În meniurile de setări. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. unde contrastul trebuie evidenţiat.

Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. < = > ? @ [ ] ^_-. de la A la Z. cu ajutorul butonului multifuncţional. • Odată confirmate.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. apăsaţi butonul multifuncţional. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. caracterele sunt şterse. când este afişat următorul ecran. • Selectând YES (Da). : . . Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. de la 0 la 9.

care corespund cu cele de pe cameră. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). de asemenea. < = > ? @ [ ] ^ _ . setările curente sunt salvate automat în aparat. selectaţi numărul fişierului (1 .4) şi apăsaţi butonul din nou. Pentru toate celelalte setări. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 52 . Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . • În cazul fişierelor scenă. Pot fi introduse următoarele caractere. le puteţi încărca de pe card. 0-9. (Pentru a modifica denumirea fişierului. a se vedea descrierea de mai jos.3. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. F1 până la F6. Pentru detalii. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.. • În următorul exemplu. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. A-Z. (Protecţie împotriva scrierii). Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. TITLE001 este denumirea fişierului. sub formă de fişier. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Datele din toate fişierele scenă. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . (Spaţiu). sunt rescrise. : . pe un card de memorie SD şi.

Consultaţi pagina 54. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. pentru a verifica toate datele.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. RESOLUTION (Rezoluţie). • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. dublă). sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. LATITUDE (Latitudine). şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). (Pagina 109) 53 Înregistrare . longitudinea. LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). LONGITUDE (Longitudine). setat de către utilizator.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). scenă) şi TAKE NO. DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. sursa de informaţii). în ordinea în care au fost înregistrate. • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). trebuie să introduceţi TEXT (Text). latitudinea. scenă) şi TAKE NO. de acest aparat. locaţia de înregistrare. (Nr. care indică starea de înregistrare a videoclipului. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. SCENE NO. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. (Nr. Nu puteţi introduce numai SCENE NO. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. (Nr.Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). care sunt încărcate în aparat. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. nu pot fi afişate toate datele. SERIAL NO. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). (Nr. creat pe cardul de memorie SD. (Nr.

Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. cardul de memorie SD. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). Dacă este necesar. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. apăsaţi butonul multifuncţional. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Consultaţi coloana următoare. cu ajutorul camerei.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. Treceţi la LOAD (Încărcare). selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. acestea sunt afişate ca “*”. 54 . Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. consultaţi pagina anterioară. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. simultan. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. începând cu cea mai recentă dată de producţie.

cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. • Pentru a anula afişarea codului de timp. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. când este setat 24P şi 30 de cadre. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte.Resetare/Setare cod de timp). De fiecare dată când apăsaţi butonul. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Înregistrare . Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE.9 Hz. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. (Pagina 76) 0 : 00. apăsaţi butonul MENU (Meniu). 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. Apăsaţi butonul COUNTER . când este setat orice alt format. afişajul se modifică astfel.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. TC 12 : 34 : 56 .9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER.RESET/TC SET (Contor . cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri.

Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. Pentru detalii. după reîncărcare. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). 56 . (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. În meniurile de setări. acumulatorul intern trebuie schimbat. Contactaţi locul de achiziţie. care corespund cu cele de pe cameră. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări.a.

apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. a înregistrării anterioare. setaţi valoarea codului de timp. Din acest motiv. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Puteţi reseta codul de timp la zero. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp.4 Când apare ecranul de mai jos. La acest aparat. 57 Înregistrare .

4 Setaţi informaţiile de utilizator. Puteţi reseta informaţiile de utilizator. care corespund cu cele de pe cameră. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. În meniurile de setări. Pentru detalii. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). 58 . Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator.

Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). pentru a trece la cel anterior.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. Camera este acum în modul PB. consultaţi pagina 63. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. Înregistrare . modul se modifică astfel. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. Apăsaţi butonul pentru moduri. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. pentru a trece la următorul videoclip. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. (Pentru detalii despre redare. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri.) 60 . va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. consultaţi pagina 63. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). Când setaţi modul PB.

Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării.conform setărilor. 61 Redare . 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63).

1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. 62 . modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. repetaţi paşii de mai sus.

(sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. . 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). 1080/24P. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. 720/60P (30P). • Redarea repetată va continua până la întrerupere.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. Chiar dacă formatul de redare este modificat. Va fi afişat indicatorul de redare repetată. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2.9 Hz): 1080/60i (30P). Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. Când este efectuată operaţiunea de redare. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ).

Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 64 . Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare).Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. Selectaţi metoda de omitere. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Selectaţi un videoclip pentru redare. 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare).

De asemenea. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 65 Redare .an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip).Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare).codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile.

) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). această operaţiune poate lua ceva timp. va avea o eroare de precizie de 0. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul.5 secunde. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. • Momentul propriu-zis din videoclip. • Pentru a şterge indexarea. 66 . 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. pentru a ataşa indexarea. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. unde va fi ataşată indexarea. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional.

CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. (Semnul va dispărea. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (Semnul va fi afişat. chiar dacă acestea sunt protejate. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). şi apăsaţi butonul multifuncţional. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior.

Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). etc. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD.) . 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. inclusiv formate video şi audio. pentru informaţii mai detaliate. numele cameramanului. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. 4 68 . SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD.

prin derulare înainte. Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. după redarea ultimului videoclip.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. prin derulare înapoi. după redarea ultimului videoclip.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). . Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării.

dacă utilizaţi telecomanda. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. în timpul redării. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. de fiecare dată când apăsaţi butonul. Pentru a reveni la redarea normală. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. (Pagina 73) Porniţi redarea. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. până la eliberarea butonului. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). acestea sunt derulate în direcţia inversă. Afişajul să modifică astfel. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). la intervale de jumătate de secundă. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. apăsaţi butonul EXT. Apăsaţi butonul EXT. imaginile sunt derulate înainte. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). dacă veţi conecta aparatul la un televizor. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. iar când apăsaţi butonul -.

Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi . deşi este posibil să auziţi un scârţâit. strângeţi bine şuruburile.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon.

închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. 72 . După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. consultaţi pagina 75. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern.

dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. Ajustaţi lungimea clemelor. VIDEO OUT (Ieşire video). pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. tăindu-le cu foarfeca. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente).Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. etc. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). Ieşirile simultane nu sunt posibile. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului.

74 . semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat.

puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. Opriţi camera. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. . • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul.a.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. (În ceea ce priveşte conexiunea. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. pentru editare. pentru a trece înapoi la modul PB. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. Pentru mai multe detalii. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. Când schimbaţi cardurile. sau Windows Vista. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. cu ajutorul cablului de conexiune USB. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. iar camera va trece în modul PC. Windows XP. Porniţi calculatorul înainte de conectare.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). • Calculator cu Windows 2000. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).

iar înregistrarea este oprită. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. se afişează [TC*]. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. • În timpul redării.9 Hz 50: 50 Hz 76 . COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. [UB*] este afişat. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri.Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. chiar dacă este afişată această pictogramă. Nu este afişat în modul PB. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. consultaţi 33. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp.

JUN (Iunie). apare MF (Focalizare manuală). APR (Aprilie). nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. SEP (Septembrie).2K/P5. în timpul înregistrării. 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. OCT (Octombrie). De asemenea. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. În modul de focalizare manuală.00. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. (În modul automat. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. MAY (Mai). apare AF (Focalizare automată). FEB (Februarie). Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. MAR (Martie). • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). JUL (Iulie). DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz.9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. este afişat AGC.6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . AUG (August).) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. aţi selectat “ON” (Activare).Z99 (zoom maxim). Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. în funcţie de poziţia de zoom. Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. Când afişajul este setat la control macro. Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). NOV (Noiembrie). În modul de focalizare automată.

sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.va fi afişat pe ecran. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. etc. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). de uz casnic. 78 . 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. compatibili cu acest produs. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare).a. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.) Înregistrare în curs. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. • Simbolul P.

) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje .) Cardul este plin. CARD CAPACITY TOO LOW. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. CANNOT PLAY. CARD ERROR. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. (CARD PLIN. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. (IMPOSIBILITATE DE SETARE.) Videoclipul nu poate fi şters. CARD FULL. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. Datele sunt scrise acum pe card. CANNOT RECORD.) Conectaţi camera video la un calculator.) PLEASE REFORMAT. CANNOT SET PRE-REC. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD.) Nu este posibilă redarea. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). (NU POATE FI ŞTERS. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. (EROARE CARD. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. Trebuie să formataţi din nou cardul. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. ■R REC STOPPED. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. ■D DISCONNECT USB CABLE. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. Verificaţi cardul.) Nu mai pot fi setate alte indexări. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. NOW ACCESSING. (REFORMATAŢI. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. Verificaţi cardul. CHECK USB CABLE. CARD DOOR OPENED.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. CANNOT DELETE. deconectaţi cablul USB. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. (VERIFICAŢI CABLUL USB. Nu scoateţi cardul. ■I INCOMPATIBLE CARD.) Formatarea nu a fost efectuată.

schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. AVCCAM Restorer (Pagina 33). OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. Anulaţi protecţia. 80 . ■T THE CLIP IS PROTECTED. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. când accesaţi cardul de memorie SD. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru ştergerea unui videoclip. după reînceperea înregistrării. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. ■U UNABLE TO FORMAT. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. contactaţi locul de achiziţie. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE).9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). de exemplu. Porniţi înregistrarea din nou.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. Porniţi înregistrarea din nou. Acest acumulator nu poate fi utilizat. este posibil să fie avariat cardul de memorie. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară.

6 K. *2 0 dB nu este afişat.9 Hz). *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.2 K şi 5.Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *3 Sunt afişate numai presetările 3. acestea nu vor dispărea.

Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Exemplu: pot fi modificate.Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD.5 pentru a modifica alte opţiuni. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 6 Repetaţi paşii 4 . Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. 82 . pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi.

Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică.7 Repetaţi paşii 2 . Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Le puteţi iniţializa separat. în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. cu ajutorul selectorului scenă. • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. 83 Meniu . selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Apoi. cât şi pentru fişierele scenă. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator).5 pentru a modifica alte setări.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.1/48. ..... HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI). 1/48...1/249.0.+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală..0..8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48.0. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).0.1/249..+ 10 _____ indică setarea din fabrică..0.. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor..+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.100.pentru o imagine mai clară.+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat). LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.0.7.7..+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice. Revine la ultimul ecran.0.+ 7 Setaţi la ..) • 25P: • 30P: 1/25. salvate de această cameră. ...0.. Zgomotul va creşte uşor.. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele. etc..1/249...7.... F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD...0. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid.. . ...9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă. .10.0. după selectarea valorilor de setare.. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59.0.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48. Ajustează nivelul cromatic. ..0.0 . Revine la ultimul ecran.0 .7.0.. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 . ... toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos)..... Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.0.1/48. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată..9 1/60..9 1/30.0... 1/248.7. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD.. 1/248.8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).7....7..8 • 24P: 1/24..0 . de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A). . ..0...+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B).

FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. în lumină fluorescentă. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. 87 Meniu . • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. cu contrast accentuat.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). 1.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). Permite extinderea domeniului dinamic. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. Contrastul este accentuat. B. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. 3 • Cu cât setarea este mai mare. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. în funcţie de semnalele recepţionate. Pentru a evita supra-expunerea. preluată de la seria DVX100. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. OFF (Dezactivare). cu ajutorul curbelor gamma. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. 2. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. Contrastul este redus. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. primite prin CCD. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. • Cu cât setarea este mai mare. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1).9 Hz Selectează curbele gamma.

(În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. D. HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. 0dB. 3dB. 6dB. (Pagina 45) După înregistrare. operarea încă este posibilă. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). 88 . Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). 3dB. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). 9dB.9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. 12dB Setează valoarea amplificării. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. 9dB. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). 6dB. SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. 0dB.

fie pe monitorul LCD. VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . De fiecare dată când este apăsat butonul. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. Alocă o funcţie butonului LCD. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. De fiecare dată când este apăsat butonul. LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor.) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse.Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. _____ indică setarea din fabrică. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare).

Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. Realizează focalizarea automată în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. 12 dB) în modul automat. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. 6 dB) în modul automat. Însă. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. _____ indică setarea din fabrică. dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Butonul IRIS (Iris) este dezactivat.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb.IRIS (Iris automat).

Setează nivelul de intrare al microfonului extern. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare).Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern.9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă.

codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. Când apăsaţi butonul COUNTER . FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. Poate apărea o eroare minoră de timp. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. în timpul înregistrării cu mai multe camere. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci când comutaţi în modul PB. 92 .RESET/TC SET (Contor . NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. Setează modul la mod slave. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. _____ indică setarea din fabrică. Dacă este setată orice altă valoare. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.Resetare/Setare cod de timp). codul de timp înregistrat nu va coincide.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. dacă rata cadrelor este setată la 24P. Când meniul este închis.

7. Selectează tipul de terminal pe componente. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). Activează modul de ieşire prin subeşantionare. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. este redat cu această cameră. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv.1. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate.5%. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente).Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI).9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. când sunt afişate pe un ecran 4:3. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării.9 Hz).) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . indică setarea din fabrică. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. Setează nivelul de setări al semnalelor video. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. înregistrat cu un alt echipament. Selectează sunetul auzit în căşti. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. _____ indică setarea din fabrică.

NUMBER (Număr). TIME (Oră): Este afişată ora. 85%. 65%. 80%. 95%. 90%. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. 50%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 85%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 60%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. 4:3. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 60%.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. ALL (Toate). OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. NORMAL (Normală). DATE (Dată): Este afişată data. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. 75%. până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. 105%. 65%. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. deoarece acesta nu este foarte exact. de pe ecran. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. mm/picioare. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. 100%. 55%. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. de pe ecran. 90%. LOW (Redusă). 95%. (Pagina 78) 90%. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. 55%. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. 80%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. 100%. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). OFF (Dezactivare). 75%. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. • În modul PB. 50%. 70%. 70%.

ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică. 95 Meniu .Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. (Pagina 41) NORMAL (Normal). MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

06:00 . Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute. AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).00:30 . OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). START/STOP (Pornire/Oprire). opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.01:30 .9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului.06:30 .02:30 .08:00 .11:00 . 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar . alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD.04:00 .09:30 .08:30 . (Consultaţi tabelul de mai jos. sau butonul MENU (Meniu).11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional. astfel încât să fie valabile setările. fişier utilizator) la setările din fabrică.05:30 .07:00 . Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului. ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).04:30 .03:30 . sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute.10:30 .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .03:00 .02:00 .05:00 . • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.07:30 . Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre).10:00 . 59. USER (Utilizator). Restabileşte setările de meniu (fişier scenă. • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).01:00 . în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare.09:00 .

Acumulatorul nu poate fi încărcat. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. care variază în funcţie de utilizarea acestuia.c Deconectaţi-l. este pornit. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. În acest caz. (Există este afişată corect. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată.a. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. Aparatul nu poate focaliza automat. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. cât şi obiecte îndepărtate. focalizaţi în modul focalizare manuală. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). • Fie reîncărcaţi acumulatorul. se stinge. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Verificaţi conexiunile din nou. POWER SAVE (Economisire energie). Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. acumulatorul este consumat. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori.

• Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. sau utilizaţi un card nou. Acest lucru este normal. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. Redare Nu pot reda videoclipuri. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). de pe cardul de memorie SD. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . camera video. formataţi cardul în aparat. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card.16 MB. Nu poate fi realizată editarea neliniară. Acest lucru este normal. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. un dispozitiv extern. chiar dacă apăs butonul. Dacă nu este formatat P32 corect. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. (Reducere/Mărire volum). deşi am intrarea video.

deşi când formataţi un card de memorie SD. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. Reţineţi că atunci memorie SD. — defecţiune. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. corect. importante pe un calculator sau un suport de stocare. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. Înlocuiţi-o cu una nouă. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. când este introdus în alte dispozitive. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. conectat cablul USB.32 GB împreună cu această cameră. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. înseamnă că bateria s-a consumat. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. P10 102 . Setaţi camera în modul PC. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. recunoscut atunci Pentru detalii. — — Contactaţi locul de achiziţie.

103 Referinţă . Nu este redat. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. deoarece videoclipul are un format diferit. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. în cazuri precum cele detaliate mai jos. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. sau de la modul HG la modul HA.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul.

(Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. (Acumulatorul este utilizat în continuare. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. continuă să lumineze intermitent. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. astfel încât nu mai funcţionează corect. • Adaptorul c. de la priza de curent. La temperaturi foarte scăzute. 104 . • În caz contrar.a. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. să facă zgomot în timpul utilizării. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta.a. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. dar acest lucru este normal. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. porniţi din nou camera video. încălzit. Scoateţi acumulatorul din cameră. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. Contactaţi distribuitorul. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp.a. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. chiar dacă aţi oprit camera.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă).a. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. • Loviturile puternice pot avaria camera.a. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. • Manevraţi camera cu grijă. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. poate interfera cu undele radio. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală.) Adaptor c. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. ninsoare sau pe plajă.a. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi.a. După utilizare. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. După aceea.

• Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. În caz contrar. pentru a şterge datele în întregime. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. cu o eficienţă de 99. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. Aşadar. 105 Referinţă .Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. puteţi deteriora componentele interioare. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. pot exista doar 0. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale.99% a pixelilor.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. fie le distrugeţi.

pe următoarele website-uri.pavc. nu utilizaţi benzen sau diluant.a. vizitaţi Serviciul de asistenţă. rotind în sens invers acelor de ceasornic. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. • Înainte de a efectua întreţinerea. (Acesta este înşurubat foarte strâns. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei.) Când procedaţi astfel. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video.panasonic. până când suportul se fixează cu declic.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. Dacă este acoperit cu praf. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. înclinaţi vizorul uşor în sus. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. 106 . aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. https://eww. de la priza de curent.co. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. cu cupa pentru ochi ataşată.

• Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. etc. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. scoateţi atât cardul de memorie SD. 107 Referinţă . cât şi acumulatorul. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. ce duc la defectarea acumulatorului. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. depozitaţi-l în carcasa proprie.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme.

Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .

cât şi o varietate de informaţii importante. Aşadar. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD.txt. consultaţi fişierul Install. Pentru detalii despre utilizare. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. în standardul AVCHD. 109 Referinţă . pentru metadatele suportate de această cameră. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. Pentru detalii despre instalarea acestuia. deoarece acest format include atât date audio şi video. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. vor fi pierdute. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. dar. conform diagramei din dreapta. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF).

1/1000. 1/120. 1/250.0 secunde şi 1/248. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60. 1/250. 1/16.8 secunde Mod 24P: între 1/24.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1.0 (f=între 3.9 Hz 3 lx (F1. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/250.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). 1/60.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. 1/500. 1/120. 1/250. 1/50 (OFF (Dezactivare)).6. între F1. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine. 1/500.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 secunde şi 1/249. 1/120. amplificare +12 dB.6 şi F3.a.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. 1/60.) Consum de energie: Înregistrare: 9.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. 1/120.3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/60.6.0 secunde şi 1/249.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/500. 1/1000.9 secunde Mod 25P: între 1/25. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . 1/100.0 secunde şi 1/248.8 W indică informaţii privind siguranţa. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. Zoom 13 x selectabil automat/manual. 1/500. 1/250.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60.8 secunde Mod 30P: între 1/30. 1/120. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. amplificare +12 dB. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 secunde şi 1/249. 1/500.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. transfer inter-linie. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 .9 Hz 1080/60i. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. 75 Ω PB/PR: 0. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i.0 V [p-p]. 720/50p.0 V [p-p].[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. INPUT2 (Intrare2)). 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. 720/60p. 8 GB. 6 GB. 1 GB. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 1. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB.16 GB. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil.7 V [p-p].1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 12 GB. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1). 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV.

000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.c. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.5 inch (210. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.4 V c.. .c.a. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.5 mm) (FOCUS (Focalizare).5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V . 2.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.0 V şi 4.0 V ± 0. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.44 inci (235.240 V c.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.000 pixeli) [Adaptor c.3 V c.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB. 1.75 A (Cameră video) 8.a. 1.

Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. în caz contrar. precum şi acumulatorii. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Panasonic Building. În acest caz. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. 43.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. Pentru tratarea adecvată. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful