ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. rezolvaţi situaţia mutând. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. Într-un astfel de caz. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. înainte de operare. 4 . sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . de exemplu. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii.

Baterie telecomandă 5 . Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie. pentru a scoate suportul.Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului.

.................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei .................... 47 Comutarea intrării audio ........................................................................................ 24 Utilizarea vizorului................................................ 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării .. 33 Repararea cardurilor de memorie SD................................................................................. 41 Înregistrare autoportret ...................................................................................... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ......................................................................................................................................... 27 Utilizarea fişierelor scenă....................................................... 20 Utilizarea adaptorului c...............36 Comutarea la modul manual ................... 58 6 .............................. 42 Stabilizator optic de imagine .............................................................................................................................................. 18 Reîncărcare ....... 10 Protejarea cardurilor de memorie SD . 48 Ajustarea nivelului înregistrării................................................. 18 Surse de alimentare ..... 49 Pornirea / oprirea camerei....Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!................................................................ 22 Ajustarea timpului de expunere................................................................................................................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ................................................................................a................................41 Înregistrare la unghi inferior...... 45 Înregistrare indexări.................................................... 22 Modul în aşteptare.......................................................................................................................... 22 Raza de acţiune a telecomenzii........ 37 Ajustarea amplificării............................................................................................. 22 Introducerea acumulatorului. 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb................................ 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare........................................................................... 30 Înregistrare în modul automat.................................................................... 54 Setarea calendarului........................................ 25 Ajustarea afişajului de ecran ....................................................52 Metadate videoclipuri................................................................................................................................................................. 27 Afişare imagine inversă ...34 Funcţia de zoom digital........................................................................ 14 Accesorii opţionale ............................................................. 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare.................................................. 43 Compensare lumină de fundal ............................ 16 Terminale şi piese de montare .............. 36 Utilizarea asistării la focalizare ...................................................................................................... .. 38 Ajustări intensitate luminoasă .......... 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ..... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD.............................. 25 Evidenţierea contururilor.............. 43 Adăugarea de efecte imaginilor......................................................... 15 Partea dreaptă şi posterioară............................................................ 28 Utilizarea contorului ....... 23 Vizor........................ 8 Citiţi înainte de utilizare..........................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă .................................................................................................................... 44 Funcţie reper de înregistrare............................ 33 Utilizarea funcţiei zoom................................................................................................................ 21 Ataşarea curelei de umăr.......................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) . 4 Prezentarea operaţiunilor..................... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator............................. 20 Utilizarea acumulatorului ............ 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD................................. 23 Indicator luminos de semnalizare .................................... 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE).................. 24 Utilizarea ecranului LCD............................... ....................................................................................................... 56 Setarea codului de timp.......46 Scanare sincronizată .............................................................. 45 Funcţie imprimare dată şi oră...................................................... 37 Ajustări iris.....55 Afişare contor.............................................................................................. 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ...................................................................... 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor....................... 55 Mod presetări TC ......................................... 41 Model zebră .................................................................................. 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)........................................................................................... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ................................... ...... 9 (clasă de viteză SD 4) .................................................... 11 Accesorii................. 21 Telecomanda....................................................................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ................... .................................................................................................................................................. 20 Ajustarea curelei de mână...................... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp .......................................................................... 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)....................................................................................................................... 15 Partea stângă............................................................... 36 Focalizare manuală ...................................................................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor................................................... 43 Bare de culoare................................................................................. 31 Formatarea cardurilor de memorie SD.................................................................................... 32 Scoaterea cardului de memorie SD................. 17 Telecomandă............ 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)............................... 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD............................................ 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ...................... 30 Pregătirea pentru înregistrare............. 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ....................... 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)............................................... 41 Marcaj..................................................35 Înregistrare în modul manual............................................................................................48 Utilizarea microfonului încorporat ............................................. 34 Înregistrare în modul progresiv................................................................................................................ 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ................

......................... 82 Iniţializarea setărilor de meniu .................................63 Reluare redare (RESUME PLAY).................................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)..............................................70 Referinţă Înainte de a apela la service .................................................................................... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)......66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) .......................................................82 Utilizarea meniurilor...................................................................................................................................................................................................... 97 Ecran OPERATION (Operare)........................................................................................... 88 Ecran AUTO SW (SW automat)............................... 59 Ecran imagini miniaturale.................................. 83 Structură meniu de setări ...............................81 7 .......................65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)..........................................................72 Televizor/Monitor ......................................................... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi............................................................................................................................. 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ............................ 107 Format înregistrare ............................69 Redare cadru-cu-cadru .................................................. 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ...... 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare).....60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ............................. 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) ................................................................................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale..... 100 Măsuri de precauţie la utilizare........................73 Specificaţii ...............................................62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări.................. 75 Afişaje Afişare de ecran......................................................................................................................................................................................................................................64 Listă cu meniuri de setări .................................63 Repetare redare (REPEAT PLAY)......................................................... 106 Măsuri de precauţie la depozitare................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ..................70 Verificarea datei şi orei ................................... 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)........ 84 Meniu mod redare ......................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) .....................................................................................................................................................................70 Ajustarea volumului .................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)...................................................71 Microfon extern............ 85 Setări redare (PLAY SETUP) ................................. 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ............76 Mesaje principale de avertisment................ 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ................................................................................................. 110 Editare neliniară (Mod PC).................................84 Meniu mod cameră ...................................................................................................................................... 76 Afişări normale.... 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)..................................................................................109 Editare Conectarea de aparate externe..........62 Funcţii de înregistrare directă....................... 96 Ecran META DATA (Metadate).............................. 106 Curăţare ....Redare Operaţiuni de bază pentru redare .............................................................................................67 Funcţii de redare utile.... 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ............................... 71 Căşti ..................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ...................................................................... 63 Setare format de redare (PB FORMAT) .............. 86 Ecran SW MODE (Mod SW)............... 104 Actualizarea driver-ului camerei.....................70 Vizualizarea de imagini pe televizor .................................................... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV).....................................72 Platformă video (Copiere) .................69 Videoclip următor/anterior ..............................

Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. aproape de standardul de transmisie televizată. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). precum şi producţia de materiale video creative. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. 8 .Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. ca suporturi de înregistrare.

RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc.pavc. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară.co.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. pentru cele mai recente informaţii. nu sunt bazate pe standardul SD. şi cu cardurile de memorie SDHC. https://eww. formatate conform formatului FAT32. în cazul anumitor carduri de memorie SD. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). fără logo-ul SDHC. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. Nu poate fi garantată operarea cu succes. (Continuarea în pagina următoare) 9 . Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza.panasonic. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni.

apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. conform standardelor SD. cât şi cu cele SDHC.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . pentru produse compatibile SD. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. de exemplu. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. 10 . Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară.

Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. în alte scopuri decât divertismentul personal. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. feriţi obiectivul de lumina razei laser. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. consultaţi pagina 104. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. consultaţi pagina 9. 11 .5 mm. Înainte de a efectua o înregistrare. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. Pentru alte note cu privire la utilizare. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). Pentru detalii. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat.

• Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. etc.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. Inc. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. − International Business Machines Corporation. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. detaliate mai jos. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. • 12 . • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. Portofoliului de Patente AVC. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). Laboratories. ecrane de meniu. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA.. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. Camera AG. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA.

Pentru detalii. incompatibile AVCHD. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. Utilizaţi acest produs pentru redare. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului.264. cu detalii extrem de clare. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. DVD recordere sau DVD playere vechi. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. în astfel de situaţii.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. etc.

(Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c.c.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional). 5800/5400 (tip/min.2 V.a.) mAh) • 14 .Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere. (Paginile 72. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. consultaţi “Accesorii opţionale”.2 V. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. 2640/2500 (tip/min.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

SPEED SELECT+/. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator).(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . 70) Comutatoare CH1. CH2 SELECT (Selectare canal1.Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1).

Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură).5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3. 17 Descrierea componentelor . producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. Pentru detalii privind conexiunea.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. la mufa pentru telecomandă. cu excepţia telecomenzii. Cu toate acestea. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. ZOOM S/S (mufă super mini de 2.

setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare).a. 2 Introduceţi acumulatorul.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. 18 . Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. Deconectaţi cablul c. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul. Introduceţi până în capăt.c. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c.c. înainte de curăţare. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet.a. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c.a. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c.

• Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. este conectat la adaptorul c.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. Este posibil ca adaptorul c. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor.) mAh 7. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox.a. De asemenea. poate interfera cu undele radio. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute./min. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori./min. Adaptorul c. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. umiditate 60%). Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. dar acest lucru este normal. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. compatibile cu acest produs.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.a. • . 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului.a. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării.a. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta.c. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp.2 V/ 2640/2500 (tip.2 V/ 5800/5400 (tip. să facă zgomot în timpul utilizării. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.

în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. atunci când nu utilizaţi aparatul.c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent. pentru a vă asigura că nu va cădea. • 20 .c.c. Conectorul pentru acumulator al cablului c. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c.a.a.a. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. Conectaţi cablul de alimentare c. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c. la adaptorul c. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. Deconectaţi cablul de alimentare c. până se blochează cu declic. Scoateţi acumulatorul. de la priza de curent.a.c.a. este conectat la adaptorul c. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.c. la priza de curent.

pentru a nu scăpa camera. pentru a-l detaşa. până când acesta se blochează cu declic. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. Parasolar obiectiv 21 . Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. atunci când nu utilizaţi aparatul. Închideţi capacul. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. pentru a proteja obiectivul. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea.

• Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. înlocuiţi-o cu una nouă. chiar şi în cadrul razei de acţiune.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. ON (Activare): Camera video se opreşte automat.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). în funcţie de frecvenţa utilizării. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. înseamnă că bateria s-a consumat. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. aproximativ 15° în jos. În aer liber sau în lumină puternică. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. • Când bateria s-a consumat (CR2025). Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. * Consultaţi meniurile de setări. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . pentru a scoate suportul.

Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. în timp ce aparatul este pornit. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. pentru a activa setările pentru modul standby. • Când această setare este activată. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. • Acumulatorul a fost scos. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. în timp ce aparatul este pornit. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • În timpul modului standby. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. pentru a anula setările pentru modul standby. • Acumulatorul este descărcat. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. De asemenea. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare).

• Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou.5 inch. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. unul fiind un LCD în miniatură. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. • Rotirea cupei pentru ochi. pe vizor. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice.Vizor Această cameră are două vizoare. 24 . astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. după ataşare. vizualizaţi-le pe un monitor TV.

(Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. 1 În modul CAM. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. • Afişaje privind starea de operare.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. deoarece aţi putea avaria camera. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Acest lucru poate avaria camera. • Se poate deschide până la 120°. pentru a reveni la afişajul original. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. etc. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră.) Înregistrare în curs. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat.

care corespund cu cele de pe cameră. • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. (Consultaţi meniurile de setări.Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 26 . EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). Pentru detalii. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele.

• În timpul inversării afişajului. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. 2 Apăsaţi butonul LCD. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. imaginile vor fi afişate normal din nou. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. Dacă afişajele nu sunt necesare. şi alte afişaje. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). atunci când porniţi camera. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. • De asemenea. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 94) sunt inversate. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. la alegere dintre trei setări diferite. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. 2 Apăsaţi butonul LCD. în afară de imagini. 27 . • Dacă opriţi camera video.

8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008.--. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Pentru detalii. • “--. Înainte de a realiza o înregistrare. În exemplul de mai jos. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). Setarea implicită de fabrică este +00:00. înclinând-o în direcţiile .Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. 28 . consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. care corespund cu cele de pe cameră. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). butoanelor de pe telecomandă. • Ora este afişată în format de 24 de ore. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC.

nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare.9 Când aţi finalizat setările. aşadar . selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. apăsaţi butonul multifuncţional. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar).

Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. Salvaţi toate datele importante pe calculator. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). închideţi ecranul de meniu. Când formataţi un card de memorie SD. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. amplificarea. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. în timpul înregistrării. • apare pe vizor şi monitorul LCD. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. glisându-l spre stânga.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). • Focalizarea. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Mai întâi.

• Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. (Însă.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. 31 Înregistrare . (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. cât timp este întreruptă înregistrarea. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. de asemenea. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. după înregistrare. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare).

Aprox. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 3 min Aprox. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. • Cardul de memorie SD va fi formatat. 9 min Aprox. 2 min Aprox. 240 min Aprox. 30 min Aprox. • Când formataţi un card de memorie SD. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Aprox. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. 90 min Aprox. 60 min Aprox. 80 min Aprox. 10 min Aprox. . atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. 120 min Aprox. 5 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 45 min Aprox. 32 . sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. 65 min Aprox. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. 90 min Aprox. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Aprox. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. 160 min Aprox. Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. 120 min Aprox. În astfel de cazuri. 33 min Aprox. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. 15 min Aprox. 60 min Aprox. Aprox. 20 min Aprox. 180 min Aprox.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. Când formataţi un card. Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. 21 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. înainte de formatare. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 45 min Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. 4 min Aprox. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. 40 min Aprox. 7 min Aprox. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. etc. în funcţie de subiectul înregistrării. Aprox.

fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. glisându-l spre stânga. https://eww. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. • În funcţie de starea datelor. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată).c.txt. (În mod similar. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii.jp/pro-av/ . citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). AVCCAM Restorer*. dezinstalat. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. înainte de deschiderea capacului. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. consultaţi Install. opriţi alimentarea). Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu.a.pavc. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. În acest caz. şi trageţi de card în sus. la următoarea pornire. În caz contrar. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare.) Pentru detalii despre metoda de instalare. În acest caz.c. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). sau adaptorul c. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. pentru a permite repararea erorilor. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. Pentru detalii despre utilizare. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. AVCCAM Restorer. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. AVCCAM Restorer. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit.panasonic. • Un card de memorie SD.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. de pe cardul de memorie SD. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. pe care a apărut o eroare. aţi putea deteriora cardul de memorie SD.co. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. de asemenea. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. AVCCAM Restorer este. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. Când reparaţiile s-au încheiat. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. astfel încât să iasă în afară uşor. fără reparaţii. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu).

9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. HANDLE ZOOM (Zoom mâner).9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. ecranul SW MODE (Mod SW). cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner).3). Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână.ZOOM.Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. (Paginile 43. aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare.3 (Utilizator 1 . funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . În plus. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare).

Semnalul video va fi înregistrat nativ. Pentru copiere şi înregistrare. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. înregistrării.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. semnal întreţesut de 60 fps. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. Pentru copiere şi înregistrare.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. atunci când utilizaţi modul 24P. 35 Înregistrare . semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Însă. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă.

FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. apoi trece pe focalizare manuală. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. pe ecran. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. în poziţia 36 . controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. irisul. : Camera focalizează mai întâi general. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. dacă există scintilaţii. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării.9 Hz).

(Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. pentru a reveni la ecranul original. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). valoarea F va fi F1. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). închideţi monitorul LCD.0 când este setat la telescopic maxim (T).IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. deci. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. 37 . IRIS DIAL (Selector iris). (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. şi. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. cât şi graficul în acelaşi timp. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). În timp ce apertura obiectivului este deschisă. Însă. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. • În modul iris automat.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. Ajustaţi irisul manual. Pentru afişarea graficului pe vizor. conform imaginii de mai jos. ecran SW MODE (Mod SW). fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală.

Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. De asemenea. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Valoarea implicită este de 12 dB. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. verde. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. (Valoarea implicită este de 6 dB. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat.) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ).) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. L: Setată astfel în condiţii normale. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). puteţi utiliza şi valorile presetate. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). amplificarea este fixată la 0 dB. Când înregistraţi în modul manual.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . albastru). Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru.

(Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. Ghid al valorilor presetate P3. 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. (Următoarele mesaje apar pe ecran. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). • Ajustările durează câteva secunde. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 36) . apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. contactaţi distribuitorul. chiar după câteva încercări. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb.2K (3200 K): bec cu halogen P5. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări).

40 .9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. ecranul SW MODE (Mod SW). apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. albastru). • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. B sau PRST (Presetări)). ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. În mod normal. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. verde.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ATW (Detectare automată alb). ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. Alocaţi mergând la meniul de setare. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. • În funcţie de mediu. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • În timp ce sunt afişate formele de undă. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. 44 .Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). utilizaţi şi vizorul. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). • Formele de undă nu pot fi înregistrate. deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. în modul CAM.

Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. Dacă apăsaţi butonul din nou. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. după încheierea înregistrării. De asemenea. (Paginile 65. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. chiar dacă este apăsat butonul. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. • Videoclipurile nu pot fi şterse. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. În timpul înregistrării. înregistrate pe imagine. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. la un anumit moment într-un videoclip. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. (Paginile 43. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. în afişajele pe dispozitive externe. numai prima operaţiune va fi valabilă. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. în timpul înregistrării sau al redării. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). De asemenea. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. variază în funcţie de formatul de înregistrare. reperul de înregistrare este şters. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. (Pagina 62) Însă.3 (Utilizator 1 . 45 Înregistrare şi oră. pentru a le afişa şi reda. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. videoclipurile nu pot fi şterse. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus.3). Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). • Când adăugaţi indexări în mod repetat. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. . puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. de asemenea. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. chiar dacă aţi apăsat butonul. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare).

etc. Când această frecvenţă este 50 Hz. setaţi timpul de expunere astfel. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). • Dacă irisul este setat la automat.). dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. cu un timp de expunere mai mic. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). atunci acesta se va deschide mai larg. adâncimea focală. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. 2 monitorul LCD.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator).(Selectare obturator . aşadar. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. pentru a fi utilizat. şi va reduce. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. Timpul de expunere se modifică după cum urmează.9 Hz 46 .. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur.

Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer. (Pagina 91) . conform informaţiilor de mai jos.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59.Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte.

• Setaţi la OFF (Dezactivare). • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare).Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). De asemenea. puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). puteţi înregistra până la două canale de sunet. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). 48 .

(Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare.4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). 49 Înregistrare . Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2).

care corespund cu cele de pe cameră.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). În meniurile de setări. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. De asemenea. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. unde contrastul trebuie evidenţiat. În momentul înregistrării. 50 . Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). adică în interior. apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). Pentru detalii. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). culori şi contraste. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. puteţi accesa imediat fişierul necesar. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). următoarele fişiere sunt stocate. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). cum ar fi la înregistrarea apusurilor. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat.

(Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. • Odată confirmate. < = > ? @ [ ] ^_-. • Selectând YES (Da). Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. de la A la Z. . caracterele sunt şterse. cu ajutorul butonului multifuncţional. de la 0 la 9. apăsaţi butonul multifuncţional. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. : ./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. când este afişat următorul ecran. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările.

selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. 0-9. de asemenea. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. : . 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. Pentru toate celelalte setări.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. (Pentru a modifica denumirea fişierului. F1 până la F6. sub formă de fişier. A-Z. < = > ? @ [ ] ^ _ . Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . sunt rescrise. 52 . • În următorul exemplu. • Datele din toate fişierele scenă. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. TITLE001 este denumirea fişierului. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. (Protecţie împotriva scrierii). Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. (Spaţiu). (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Pentru detalii. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil).4) şi apăsaţi butonul din nou. setările curente sunt salvate automat în aparat. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. le puteţi încărca de pe card. selectaţi numărul fişierului (1 . a se vedea descrierea de mai jos. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare.. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD.3. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. pe un card de memorie SD şi.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). • În cazul fişierelor scenă. Pot fi introduse următoarele caractere. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. care corespund cu cele de pe cameră.

în ordinea în care au fost înregistrate. longitudinea. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). *3 Când introduceţi MEMO (Memo). *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). sursa de informaţii).Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. care sunt încărcate în aparat. Nu puteţi introduce numai SCENE NO. latitudinea. trebuie să introduceţi TEXT (Text).*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). SERIAL NO. • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. pentru a verifica toate datele. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. scenă) şi TAKE NO.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. Consultaţi pagina 54. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. (Nr. Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. scenă) şi TAKE NO. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. locaţia de înregistrare. (Nr. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. RESOLUTION (Rezoluţie). care indică starea de înregistrare a videoclipului. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. (Nr. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). setat de către utilizator. LONGITUDE (Longitudine). NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). (Nr. dublă). (Nr. LATITUDE (Latitudine). nu pot fi afişate toate datele. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. (Pagina 109) 53 Înregistrare . DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). creat pe cardul de memorie SD. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). de acest aparat. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. SCENE NO.

Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. acestea sunt afişate ca “*”. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. consultaţi pagina anterioară. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. Treceţi la LOAD (Încărcare). Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. cu ajutorul camerei. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. începând cu cea mai recentă dată de producţie. cardul de memorie SD. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. apăsaţi butonul multifuncţional. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. 54 . (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ).) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. Consultaţi coloana următoare. simultan.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. Dacă este necesar. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional.

Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. (Pagina 76) 0 : 00. când este setat 24P şi 30 de cadre. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. TC 12 : 34 : 56 . De fiecare dată când apăsaţi butonul. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. • Pentru a anula afişarea codului de timp. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. când este setat orice alt format. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu.Resetare/Setare cod de timp). • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. afişajul se modifică astfel. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. Apăsaţi butonul COUNTER . cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre.9 Hz. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . apăsaţi butonul MENU (Meniu). Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. Înregistrare .* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre.RESET/TC SET (Contor .

În meniurile de setări. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp.a.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. 56 . care corespund cu cele de pe cameră. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. după reîncărcare. acumulatorul intern trebuie schimbat.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Contactaţi locul de achiziţie. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Pentru detalii. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare.

a înregistrării anterioare. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Puteţi reseta codul de timp la zero. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. Din acest motiv. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. La acest aparat. 57 Înregistrare . Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp).4 Când apare ecranul de mai jos. setaţi valoarea codului de timp.

ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. 4 Setaţi informaţiile de utilizator. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. care corespund cu cele de pe cameră. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Pentru detalii. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. 58 . • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. În meniurile de setări. Puteţi reseta informaţiile de utilizator.

pentru a trece la următorul videoclip. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. modul se modifică astfel. Apăsaţi butonul pentru moduri. consultaţi pagina 63. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. pentru a trece la cel anterior. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Camera este acum în modul PB. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. Înregistrare .

videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. (Pentru detalii despre redare. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional. consultaţi pagina 63. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează).) 60 . Când setaţi modul PB.

1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 61 Redare . 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate.conform setărilor. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate.

modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. 62 .Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. repetaţi paşii de mai sus. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum.

selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. Când este efectuată operaţiunea de redare. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P).Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. 720/60P (30P). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). Va fi afişat indicatorul de redare repetată. • Redarea repetată va continua până la întrerupere.9 Hz): 1080/60i (30P). Chiar dacă formatul de redare este modificat. formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. . • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. 1080/24P. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat.

iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare).Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. Selectaţi metoda de omitere. Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Selectaţi un videoclip pentru redare. 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Dacă aţi întrerupt redarea anterior. 64 . Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

De asemenea. direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare).codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME).) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). 65 Redare . Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări.Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi.an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).

) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. • Pentru a şterge indexarea. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).5 secunde. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. unde va fi ataşată indexarea. • Momentul propriu-zis din videoclip. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. va avea o eroare de precizie de 0. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. această operaţiune poate lua ceva timp. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. pentru a ataşa indexarea. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). 66 . 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor.

(Semnul va dispărea. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): .) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. (Semnul va fi afişat. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. chiar dacă acestea sunt protejate. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. şi apăsaţi butonul multifuncţional. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. numele cameramanului.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. 4 68 . etc. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite.) . SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. pentru informaţii mai detaliate. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. inclusiv formate video şi audio. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip.

Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). după redarea ultimului videoclip. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. prin derulare înainte.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. după redarea ultimului videoclip. .Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. prin derulare înapoi. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă).

Apăsaţi butonul EXT. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. dacă utilizaţi telecomanda. apăsaţi butonul EXT. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). (Pagina 73) Porniţi redarea. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). Afişajul să modifică astfel. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). iar când apăsaţi butonul -. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Pentru a reveni la redarea normală. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). la intervale de jumătate de secundă. în timpul redării. imaginile sunt derulate înainte. acestea sunt derulate în direcţia inversă. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. până la eliberarea butonului. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. de fiecare dată când apăsaţi butonul. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare.

71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi .5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). strângeţi bine şuruburile. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. deşi este posibil să auziţi un scârţâit.

deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. consultaţi pagina 75. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. 72 . închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri.

deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. Ieşirile simultane nu sunt posibile.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. tăindu-le cu foarfeca. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. etc. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. VIDEO OUT (Ieşire video). dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. Ajustaţi lungimea clemelor. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită.

Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat. 74 . semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).

75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. . sau Windows Vista. (În ceea ce priveşte conexiunea.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. cu ajutorul cablului de conexiune USB. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. Când schimbaţi cardurile.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. pentru a trece înapoi la modul PB. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator.a. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. iar camera va trece în modul PC. pentru editare. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Opriţi camera. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. Porniţi calculatorul înainte de conectare. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. Pentru mai multe detalii. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. • Calculator cu Windows 2000. Windows XP. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode.

Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). iar înregistrarea este oprită. Nu este afişat în modul PB. se afişează [TC*]. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. • În timpul redării.Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. chiar dacă este afişată această pictogramă. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. [UB*] este afişat. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor).9 Hz 50: 50 Hz 76 . TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. consultaţi 33. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării.

JUN (Iunie). Când afişajul este setat la control macro. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). În modul de focalizare automată. OCT (Octombrie).2K/P5. (În modul automat. MAR (Martie). Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . APR (Aprilie). DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. De asemenea. în timpul înregistrării. AUG (August). FEB (Februarie).00. SEP (Septembrie). Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie).9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. În modul de focalizare manuală. Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). apare AF (Focalizare automată). este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere.6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . în funcţie de poziţia de zoom.) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit).Z99 (zoom maxim). 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. aţi selectat “ON” (Activare). • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. este afişat AGC. apare MF (Focalizare manuală). Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). NOV (Noiembrie). Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. MAY (Mai). JUL (Iulie). ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom.8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 .

apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. • Simbolul P.va fi afişat pe ecran.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. 78 . etc.a. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute.) Înregistrare în curs. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. compatibili cu acest produs. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. de uz casnic. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat.

Trebuie să formataţi din nou cardul. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. CANNOT DELETE. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA.) Cardul este plin.) Conectaţi camera video la un calculator.) Nu mai pot fi setate alte indexări.) PLEASE REFORMAT. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. Nu scoateţi cardul. CANNOT PLAY. (REFORMATAŢI. ■I INCOMPATIBLE CARD. CARD FULL. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. (EROARE CARD. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. ■R REC STOPPED. CANNOT RECORD. CHECK USB CABLE. (IMPOSIBILITATE DE SETARE. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). ■D DISCONNECT USB CABLE. (VERIFICAŢI CABLUL USB. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. CANNOT SET PRE-REC.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. (NU POATE FI ŞTERS. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA.) Videoclipul nu poate fi şters. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. CARD ERROR. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. NOW ACCESSING. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . deconectaţi cablul USB. (IMPOSIBILITATE DE REDARE.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. Verificaţi cardul.) Nu este posibilă redarea. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. (CARD PLIN. Datele sunt scrise acum pe card. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD.) Formatarea nu a fost efectuată. Verificaţi cardul. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. CARD DOOR OPENED. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). CARD CAPACITY TOO LOW.

(ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. ■T THE CLIP IS PROTECTED. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. pentru ştergerea unui videoclip. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). 80 . (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. când accesaţi cardul de memorie SD. după reînceperea înregistrării. Acest acumulator nu poate fi utilizat.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. Porniţi înregistrarea din nou. ■U UNABLE TO FORMAT. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. Anulaţi protecţia. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. Porniţi înregistrarea din nou. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. este posibil să fie avariat cardul de memorie. AVCCAM Restorer (Pagina 33).Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. contactaţi locul de achiziţie. de exemplu. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem.

6 K. 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări .Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *2 0 dB nu este afişat. *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan.2 K şi 5. *3 Sunt afişate numai presetările 3.9 Hz). acestea nu vor dispărea.

Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi.Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările.5 pentru a modifica alte opţiuni. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. Exemplu: pot fi modificate. 6 Repetaţi paşii 4 . apăsaţi butonul MENU (Meniu). astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. 82 . Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior.

în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică.5 pentru a modifica alte setări. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică.7 Repetaţi paşii 2 . Apoi. selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). 83 Meniu . cât şi pentru fişierele scenă. cu ajutorul selectorului scenă. Le puteţi iniţializa separat. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

7.0..) • 25P: • 30P: 1/25..+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD.9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50...+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A).. 1/248..7. 1/248. Revine la ultimul ecran.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48.0 . .0.. Revine la ultimul ecran... NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.... REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).0.9 1/30. ..+ 7 Setaţi la . de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD...1/249. . şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale...7.. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD. ... . SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă..Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.10.+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).pentru o imagine mai clară.0. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele.. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI). toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos). salvate de această cameră......100.0. după selectarea valorilor de setare.8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată.7.+ 10 _____ indică setarea din fabrică.7. .8 • 24P: 1/24.. Zgomotul va creşte uşor.IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 .1/48. .. etc.1/249..0. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor.0.+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.0. Ajustează nivelul cromatic..0.1/249....0...+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B)..0.+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice..0 ..+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală...0 .. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A. .0. ..8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid...0.0.0.9 1/60. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele..0. 1/48..1/48..7.7.. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul..

care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă.9 Hz Selectează curbele gamma. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. 87 Meniu . B. 1.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut).) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. cu contrast accentuat. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. Contrastul este redus. Contrastul este accentuat. cu ajutorul curbelor gamma. în funcţie de semnalele recepţionate. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. OFF (Dezactivare). LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. 3 • Cu cât setarea este mai mare. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. preluată de la seria DVX100. 2.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). Permite extinderea domeniului dinamic. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. Pentru a evita supra-expunerea. primite prin CCD.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. în lumină fluorescentă. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. • Cu cât setarea este mai mare. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%.

Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. 6dB. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). 3dB.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 45) După înregistrare. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). D. 9dB. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. 9dB. 0dB. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). operarea încă este posibilă. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. 6dB. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3.9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). 3dB. 0dB. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). 88 . *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 12dB Setează valoarea amplificării.

Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1).Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. _____ indică setarea din fabrică. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. De fiecare dată când este apăsat butonul. WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală.) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. De fiecare dată când este apăsat butonul. LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). fie pe monitorul LCD. Alocă o funcţie butonului LCD. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare).

Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Însă. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Nu realizează focalizarea automată în modul automat.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Realizează focalizarea automată în modul automat. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). _____ indică setarea din fabrică. 12 dB) în modul automat. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). 6 dB) în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat.IRIS (Iris automat). Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A.

(Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Setează nivelul de intrare al microfonului extern. (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu .Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1).9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare).

Când apăsaţi butonul COUNTER .Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. _____ indică setarea din fabrică. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. atunci când comutaţi în modul PB. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat).9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. Când meniul este închis.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. Poate apărea o eroare minoră de timp. dacă rata cadrelor este setată la 24P. Dacă este setată orice altă valoare.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. în timpul înregistrării cu mai multe camere. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. 92 .Resetare/Setare cod de timp). • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator.RESET/TC SET (Contor . codul de timp înregistrat nu va coincide. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. Setează modul la mod slave. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial.

AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. _____ indică setarea din fabrică. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). Activează modul de ieşire prin subeşantionare. înregistrat cu un alt echipament. Setează nivelul de setări al semnalelor video.Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%.1. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). Selectează sunetul auzit în căşti. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix).5%. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. Selectează tipul de terminal pe componente. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. 7. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz). indică setarea din fabrică. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). este redat cu această cameră. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente).5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7.) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. când sunt afişate pe un ecran 4:3. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare.

85%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). TIME (Oră): Este afişată ora.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. 85%. 90%. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 50%. 100%. 70%. 105%. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. NORMAL (Normală). până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. 60%. 80%. deoarece acesta nu este foarte exact. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. 90%. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. DATE (Dată): Este afişată data. de pe ecran. 80%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. 50%. LOW (Redusă). 55%. 75%. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. 55%. • În modul PB. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. 95%. 75%. mm/picioare. 65%. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . 65%. 100%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 95%. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). de pe ecran. (Pagina 78) 90%. NUMBER (Număr). 4:3. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. OFF (Dezactivare). 60%. 70%. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). ALL (Toate).

(Pagina 41) NORMAL (Normal). Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică.Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. 95 Meniu . MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

03:30 . • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).05:30 . fişier utilizator) la setările din fabrică. în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM.04:30 .04:00 . sau butonul MENU (Meniu). Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional. OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .00:30 . opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou. Restabileşte setările de meniu (fişier scenă.05:00 .9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului.06:30 . ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit). AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).06:00 .11:00 .07:00 . START/STOP (Pornire/Oprire).01:30 .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 . USER (Utilizator).09:30 .02:00 .08:30 . alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului. 59.03:00 .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute. astfel încât să fie valabile setările.07:30 . (Consultaţi tabelul de mai jos. Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre). când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare.10:00 .01:00 .08:00 .02:30 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar .10:30 .09:00 . sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute. • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.

este pornit. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.c Deconectaţi-l. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. (Există este afişată corect. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. Aparatul nu poate focaliza automat. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. Verificaţi conexiunile din nou. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. acumulatorul este consumat. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. Acumulatorul nu poate fi încărcat.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). În acest caz. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. se stinge. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. POWER SAVE (Economisire energie). care variază în funcţie de utilizarea acestuia. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c.a. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. cât şi obiecte îndepărtate. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. focalizaţi în modul focalizare manuală.

de pe cardul de memorie SD. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii.16 MB. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. Nu poate fi realizată editarea neliniară. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. formataţi cardul în aparat. Acest lucru este normal. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. camera video. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. sau utilizaţi un card nou. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). deşi am intrarea video. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . un dispozitiv extern. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. Dacă nu este formatat P32 corect. (Reducere/Mărire volum). • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). chiar dacă apăs butonul. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. Acest lucru este normal. Redare Nu pot reda videoclipuri.

atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. Setaţi camera în modul PC. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. deşi când formataţi un card de memorie SD. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. — — Contactaţi locul de achiziţie. Înlocuiţi-o cu una nouă. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. — defecţiune. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. importante pe un calculator sau un suport de stocare. corect. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. P10 102 .32 GB împreună cu această cameră.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. înseamnă că bateria s-a consumat. conectat cablul USB. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. când este introdus în alte dispozitive. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. Reţineţi că atunci memorie SD. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. recunoscut atunci Pentru detalii. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit.

Nu este redat. sau de la modul HG la modul HA. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. 103 Referinţă . în cazuri precum cele detaliate mai jos. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. deoarece videoclipul are un format diferit.

video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. încălzit.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. continuă să lumineze intermitent. (Acumulatorul este utilizat în continuare. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c.) Adaptor c. 104 . ninsoare sau pe plajă. • Loviturile puternice pot avaria camera.a. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video.a.a. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat.a. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. • În caz contrar. După aceea. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. porniţi din nou camera video. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. chiar dacă aţi oprit camera. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou.a. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. să facă zgomot în timpul utilizării. La temperaturi foarte scăzute. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. • Adaptorul c. Contactaţi distribuitorul.a. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. Scoateţi acumulatorul din cameră. de la priza de curent. După utilizare. • Manevraţi camera cu grijă. poate interfera cu undele radio.a. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. astfel încât nu mai funcţionează corect. dar acest lucru este normal. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp.

Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. În caz contrar. 105 Referinţă .Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. cu o eficienţă de 99. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. fie le distrugeţi. pot exista doar 0. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. Aşadar. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). pentru a şterge datele în întregime. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. puteţi deteriora componentele interioare. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane.99% a pixelilor. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale.

• Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. de la priza de curent. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. https://eww. • Înainte de a efectua întreţinerea.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. pe următoarele website-uri.) Când procedaţi astfel. 106 .panasonic. Dacă este acoperit cu praf. rotind în sens invers acelor de ceasornic. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. până când suportul se fixează cu declic. înclinaţi vizorul uşor în sus.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. nu utilizaţi benzen sau diluant. vizitaţi Serviciul de asistenţă.pavc.co. (Acesta este înşurubat foarte strâns. cu cupa pentru ochi ataşată.a.

ce duc la defectarea acumulatorului. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. cât şi acumulatorul. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. etc. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. scoateţi atât cardul de memorie SD. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. depozitaţi-l în carcasa proprie. 107 Referinţă . • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată.

Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .

Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. Pentru detalii despre instalarea acestuia. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. Pentru detalii despre utilizare. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. cât şi o varietate de informaţii importante. conform diagramei din dreapta. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. pentru metadatele suportate de această cameră. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. dar. 109 Referinţă . în standardul AVCHD. deoarece acest format include atât date audio şi video. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. consultaţi fişierul Install. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. vor fi pierdute.txt. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. Aşadar.

1/250. 1/500. 1/250. Zoom 13 x selectabil automat/manual. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). 1/60. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. 1/60.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. 1/50 (OFF (Dezactivare)).6 şi F3.0 secunde şi 1/249. 1/500. 1/60.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 secunde şi 1/248. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/100.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)).0 secunde şi 1/249.6. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/500. transfer inter-linie.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.8 W indică informaţii privind siguranţa.3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/120.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60.8 secunde Mod 24P: între 1/24. 1/16.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)).6. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60.0 (f=între 3. 1/500.8 secunde Mod 30P: între 1/30. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/120. amplificare +12 dB. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 .9 Hz 3 lx (F1. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. 1/120. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15.a.0 secunde şi 1/248.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch.9 secunde Mod 25P: între 1/25. 1/250. 1/250. amplificare +12 dB. 1/120. 1/1000.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. 1/1000. 1/250. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4.0 secunde şi 1/249. între F1.) Consum de energie: Înregistrare: 9. 1/500. 1/120.

12 GB. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox.7 V [p-p].0 V [p-p]. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 1. 75 Ω PB/PR: 0. 8 GB. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1).5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. INPUT2 (Intrare2)). 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 1 GB. 6 GB.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 720/60p. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate.9 Hz 1080/60i. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1.16 GB. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil.9 Hz 1080/60i. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox.0 V [p-p]. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 720/50p. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1).

.44 inci (235.5 inch (210.a.c. 1.000 pixeli) [Adaptor c.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.3 V c.240 V c.c.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3. 1.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3.75 A (Cameră video) 8.0 V ± 0.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0. 2. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină. .Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.a.5 mm) (FOCUS (Focalizare).0 V şi 4.4 V c. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.

vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. În acest caz. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. în caz contrar. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. Panasonic Building. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. Pentru tratarea adecvată. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. 43. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. precum şi acumulatorii. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful