ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. înainte de operare. rezolvaţi situaţia mutând. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. de exemplu. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic .” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. Într-un astfel de caz. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. 4 . vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune.

pentru a scoate suportul.Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie. Baterie telecomandă 5 .

........... 45 Funcţie imprimare dată şi oră............................................................ 10 Protejarea cardurilor de memorie SD .. 21 Ataşarea curelei de umăr................. 20 Utilizarea adaptorului c... 58 6 ................ 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)..................................................................... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD......... 15 Partea stângă.. 8 Citiţi înainte de utilizare.... 43 Compensare lumină de fundal ............................................. 36 Utilizarea asistării la focalizare .................... ............................................................................ 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ............................................52 Metadate videoclipuri............... 15 Partea dreaptă şi posterioară.......................................................... 16 Terminale şi piese de montare .......................41 Înregistrare la unghi inferior............................................... 33 Utilizarea funcţiei zoom...........................48 Utilizarea microfonului încorporat ............................................................ 17 Telecomandă........... 14 Accesorii opţionale ...................... 25 Ajustarea afişajului de ecran .... 21 Telecomanda.................................. 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ..................................... 56 Setarea codului de timp...34 Funcţia de zoom digital...................................................................... 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ......................................................................................................................... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator............. 27 Utilizarea fişierelor scenă........................................................................................................................................................................................................... 33 Repararea cardurilor de memorie SD........................................... 42 Stabilizator optic de imagine ........................ 41 Marcaj................................................................................................................................ 26 Modificarea luminozităţii fundalului ..... 45 Înregistrare indexări....... 23 Indicator luminos de semnalizare ... 37 Ajustări iris............ 18 Reîncărcare ..................................... 54 Setarea calendarului....................................................................................................................................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor..................................................................................... 43 Bare de culoare................................................................................................................................................................... 23 Vizor.......................46 Scanare sincronizată ................................... 24 Utilizarea ecranului LCD...............................................................................................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ...................................................... 36 Focalizare manuală ........................................... 22 Modul în aşteptare....................... 31 Formatarea cardurilor de memorie SD.......................... 25 Evidenţierea contururilor......................................... 41 Model zebră ............................................................ 30 Înregistrare în modul automat........................................................................................... 9 (clasă de viteză SD 4) ........................................................................................... 4 Prezentarea operaţiunilor...... 18 Surse de alimentare .......................................................................... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb. 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). ............................................................................... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte .......... 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) .................................................................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului .................................................................................... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare.......................................... 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)................................................................................. 55 Mod presetări TC ..................................... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare................................... 43 Adăugarea de efecte imaginilor..............................................................................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ......................................................................... 20 Utilizarea acumulatorului ............................... ........................................................................................... .......... 48 Ajustarea nivelului înregistrării.......... 49 Pornirea / oprirea camerei............. 24 Utilizarea vizorului........................................ 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD...................... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare .................... 11 Accesorii.......................................................................... 32 Scoaterea cardului de memorie SD......53 Încărcarea metadatelor (META DATA) .........................35 Înregistrare în modul manual......36 Comutarea la modul manual .......................................... 44 Funcţie reper de înregistrare.............55 Afişare contor................................... 28 Utilizarea contorului ..............................................................................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!................................................. 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ....... 27 Afişare imagine inversă .. 47 Comutarea intrării audio .................................................. 34 Înregistrare în modul progresiv......................................... 22 Introducerea acumulatorului.................................................................................... 41 Înregistrare autoportret ....................................... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)................................................................................................................................................................................................................. 22 Raza de acţiune a telecomenzii..................................................................................... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp .........a................................ 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD....................................................................................................................................................................................................................................................... 30 Pregătirea pentru înregistrare.................. 20 Ajustarea curelei de mână............. 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor................................................... 38 Ajustări intensitate luminoasă ......... 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator).............................................................. 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ............................................................................................................................................................................................. 37 Ajustarea amplificării........................................................................................... 22 Ajustarea timpului de expunere............................

....................................................................................................................................................................... 100 Măsuri de precauţie la utilizare.................................................................................................. 75 Afişaje Afişare de ecran................... 84 Meniu mod redare .............................................. 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)....................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) .... 106 Curăţare .......... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)........................................................................................................................................................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) .......70 Referinţă Înainte de a apela la service ....................................................................................63 Repetare redare (REPEAT PLAY). 86 Ecran SW MODE (Mod SW)............................................................................. 59 Ecran imagini miniaturale............... 76 Afişări normale..................................................................... 96 Ecran META DATA (Metadate)...............................................................................................................................................84 Meniu mod cameră ....62 Funcţii de înregistrare directă..................................................................................................................................................... 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ......................... 83 Structură meniu de setări ................ 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare).................. 97 Ecran OPERATION (Operare)..72 Televizor/Monitor ................................................................................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)............................................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ...............72 Platformă video (Copiere) ............................................................................................................................. 107 Format înregistrare .................................................67 Funcţii de redare utile............ 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale .................................. 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ....... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)............. 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ........... 104 Actualizarea driver-ului camerei.........................................................................................................................109 Editare Conectarea de aparate externe...............................................70 Verificarea datei şi orei .................................64 Listă cu meniuri de setări ........62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări... 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)...............................69 Redare cadru-cu-cadru ...............................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ...................................................................................................................................................82 Utilizarea meniurilor.......73 Specificaţii .................................................................. 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD .................................................................... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV).............. 110 Editare neliniară (Mod PC)............................ 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ...70 Vizualizarea de imagini pe televizor ........................................................................70 Ajustarea volumului ..................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale................................65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare).................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ...................... 71 Căşti .....63 Reluare redare (RESUME PLAY)..................................................................................................................................60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor .........................................76 Mesaje principale de avertisment.. 82 Iniţializarea setărilor de meniu .. 106 Măsuri de precauţie la depozitare.. 69 Derulare rapidă înainte / înapoi...... 85 Setări redare (PLAY SETUP) ....................71 Microfon extern..............64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ............................................81 7 .............................................................................................................69 Videoclip următor/anterior ....................................................................................................................... 88 Ecran AUTO SW (SW automat)................

• Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. precum şi producţia de materiale video creative. aproape de standardul de transmisie televizată.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. 8 . ca suporturi de înregistrare.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2.

https://eww. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008).) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. fără logo-ul SDHC. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. Nu poate fi garantată operarea cu succes.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară.co. în cazul anumitor carduri de memorie SD. formatate conform formatului FAT32. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. (Continuarea în pagina următoare) 9 . ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari).panasonic. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. şi cu cardurile de memorie SDHC.pavc. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . nu sunt bazate pe standardul SD.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. pentru cele mai recente informaţii.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA.

de exemplu. conform standardelor SD.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . 10 . pentru produse compatibile SD. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. cât şi cu cele SDHC.

Înainte de a efectua o înregistrare. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. feriţi obiectivul de lumina razei laser. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. consultaţi pagina 9. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. 11 . • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. Pentru alte note cu privire la utilizare. în alte scopuri decât divertismentul personal. consultaţi pagina 104. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. Pentru detalii. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied.5 mm.

) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. Inc. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. detaliate mai jos. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate.. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. Portofoliului de Patente AVC. ecrane de meniu. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. Laboratories. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. Camera AG. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. etc. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. • 12 . − International Business Machines Corporation.

în astfel de situaţii. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. etc.264. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . Pentru detalii. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. cu detalii extrem de clare. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. DVD recordere sau DVD playere vechi. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. incompatibile AVCHD. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. Utilizaţi acest produs pentru redare. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital.

consultaţi “Accesorii opţionale”.) mAh) • 14 . Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. 5800/5400 (tip/min. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului. (Paginile 72.2 V.a.c. 2640/2500 (tip/min.2 V. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional).

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

SPEED SELECT+/.Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. CH2 SELECT (Selectare canal1. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). 70) Comutatoare CH1. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1).RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44.

5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. Cu toate acestea. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3. Pentru detalii privind conexiunea. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. la mufa pentru telecomandă.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. cu excepţia telecomenzii. 17 Descrierea componentelor .

• Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. Introduceţi până în capăt.c. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. 18 . Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie.a. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. 2 Introduceţi acumulatorul. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. Deconectaţi cablul c. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare).c.a.a. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. înainte de curăţare.

este conectat la adaptorul c.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. poate interfera cu undele radio. De asemenea.c. dar acest lucru este normal. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. compatibile cu acest produs.a. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit.2 V/ 2640/2500 (tip. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. • .) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. Este posibil ca adaptorul c. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit./min.) mAh 7. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării./min. umiditate 60%). utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. să facă zgomot în timpul utilizării. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor.2 V/ 5800/5400 (tip. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator.a. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. Adaptorul c. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD.a.a. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.

Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. la adaptorul c.a. până se blochează cu declic. Scoateţi acumulatorul. Conectaţi cablul de alimentare c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. Conectorul pentru acumulator al cablului c.a. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului.c.a.a. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. este conectat la adaptorul c. • Susţineţi acumulatorul cu mâna.a.c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent.c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. • 20 . la priza de curent. de la priza de curent. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. pentru a vă asigura că nu va cădea. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.c. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c.c. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. Deconectaţi cablul de alimentare c. atunci când nu utilizaţi aparatul.

20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. pentru a-l detaşa. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. atunci când nu utilizaţi aparatul. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. până când acesta se blochează cu declic. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. Parasolar obiectiv 21 . 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. pentru a nu scăpa camera. Închideţi capacul. pentru a proteja obiectivul. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră.

Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. • Când bateria s-a consumat (CR2025). aproximativ 15° în jos. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. chiar şi în cadrul razei de acţiune. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. În aer liber sau în lumină puternică. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). ON (Activare): Camera video se opreşte automat. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. în funcţie de frecvenţa utilizării. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. pentru a scoate suportul.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. înlocuiţi-o cu una nouă. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. * Consultaţi meniurile de setări. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare .) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. înseamnă că bateria s-a consumat. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera.

Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. pentru a activa setările pentru modul standby. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. în timp ce aparatul este pornit. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. pentru a anula setările pentru modul standby. în timp ce aparatul este pornit. • Acumulatorul a fost scos. • Când această setare este activată. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. De asemenea. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • În timpul modului standby. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Acumulatorul este descărcat. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii.

Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde.5 inch. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. 24 . • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. unul fiind un LCD în miniatură. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu.Vizor Această cameră are două vizoare. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. • Rotirea cupei pentru ochi. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. pe vizor. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. după ataşare. vizualizaţi-le pe un monitor TV. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare.

deoarece aţi putea avaria camera. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Afişaje privind starea de operare. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. pentru a reveni la afişajul original. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. etc.) Înregistrare în curs. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Acest lucru poate avaria camera. • Se poate deschide până la 120°. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. 1 În modul CAM.

care corespund cu cele de pe cameră. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile .) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. (Consultaţi meniurile de setări. Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. Pentru detalii. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). EVF COLOR (Evidenţiere vizor color).Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 26 . consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.

Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. • Dacă opriţi camera video. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. 2 Apăsaţi butonul LCD.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. • De asemenea. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. atunci când porniţi camera. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. şi alte afişaje. Dacă afişajele nu sunt necesare. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. la alegere dintre trei setări diferite. • În timpul inversării afişajului. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. 2 Apăsaţi butonul LCD. (Pagina 94) sunt inversate. în afară de imagini. 27 . 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. imaginile vor fi afişate normal din nou. din meniul de setări SW MODE (Mod SW).

Setarea implicită de fabrică este +00:00. 28 . • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. • Ora este afişată în format de 24 de ore. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar).--. butoanelor de pe telecomandă. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. înclinând-o în direcţiile .Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. În exemplul de mai jos. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Pentru detalii. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Înainte de a realiza o înregistrare. • “--. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25.

29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. aşadar .9 Când aţi finalizat setările. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. apăsaţi butonul multifuncţional. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar).

(Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). Salvaţi toate datele importante pe calculator. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • apare pe vizor şi monitorul LCD. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . glisându-l spre stânga. în timpul înregistrării. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. amplificarea. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. închideţi ecranul de meniu. Mai întâi. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. • Focalizarea. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. Când formataţi un card de memorie SD. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD.

(Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). 31 Înregistrare . înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. de asemenea. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. cât timp este întreruptă înregistrarea.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. după înregistrare. (Însă. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului.

. Aprox. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. în funcţie de subiectul înregistrării. 120 min Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. 80 min Aprox. Aprox. 45 min Aprox. 5 min Aprox. 33 min Aprox. 90 min Aprox. 180 min Aprox. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. Aprox. 2 min Aprox. 32 . etc. 90 min Aprox. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. 30 min Aprox. 21 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 4 min Aprox. 60 min Aprox. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. 240 min Aprox. 40 min Aprox. 60 min Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. 45 min Aprox. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. 3 min Aprox. 160 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. 10 min Aprox. Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. În astfel de cazuri. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. • Când formataţi un card de memorie SD. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. înainte de formatare. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 65 min Aprox. Aprox. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. Aprox. 15 min Aprox. • Cardul de memorie SD va fi formatat. Aprox.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. 9 min Aprox. 120 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. Când formataţi un card. 7 min Aprox. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. Aprox. 20 min Aprox.

citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). de asemenea. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. AVCCAM Restorer*.) Pentru detalii despre metoda de instalare. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. AVCCAM Restorer.pavc. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute.a.txt. În caz contrar. • Un card de memorie SD. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. https://eww. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit.jp/pro-av/ . după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. (În mod similar. fără reparaţii. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. pentru a permite repararea erorilor. şi trageţi de card în sus. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. În acest caz. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. • În funcţie de starea datelor. opriţi alimentarea). este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. astfel încât să iasă în afară uşor. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. înainte de deschiderea capacului. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. Când reparaţiile s-au încheiat. consultaţi Install. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD.co. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). Pentru detalii despre utilizare. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. pe care a apărut o eroare. dezinstalat. de pe cardul de memorie SD.c. la următoarea pornire. În acest caz. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD.c.panasonic. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. sau adaptorul c. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). AVCCAM Restorer este. glisându-l spre stânga. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. AVCCAM Restorer. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. aţi putea deteriora cardul de memorie SD.

ZOOM. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. HANDLE ZOOM (Zoom mâner). ecranul SW MODE (Mod SW). funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1).9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare).3). Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom.Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. (Paginile 43. În plus.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare).ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare.3 (Utilizator 1 . T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor).9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei.

Însă. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Pentru copiere şi înregistrare. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. atunci când utilizaţi modul 24P. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Semnalul video va fi înregistrat nativ. înregistrării. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. 35 Înregistrare . Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. semnal întreţesut de 60 fps.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. Pentru copiere şi înregistrare.

dacă există scintilaţii. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. pe ecran. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător.9 Hz). IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). în poziţia 36 . Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. : Camera focalizează mai întâi general. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . apoi trece pe focalizare manuală. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. irisul. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL).Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale.

• Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. Ajustaţi irisul manual. conform imaginii de mai jos. deci. închideţi monitorul LCD. IRIS DIAL (Selector iris). cât şi graficul în acelaşi timp. şi.0 când este setat la telescopic maxim (T). Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. Pentru afişarea graficului pe vizor. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. 37 . valoarea F va fi F1.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. pentru a reveni la ecranul original. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. Însă. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. ecran SW MODE (Mod SW). (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. • În modul iris automat.

Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. (Valoarea implicită este de 6 dB. Când înregistraţi în modul manual. verde. L: Setată astfel în condiţii normale. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. puteţi utiliza şi valorile presetate. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Valoarea implicită este de 12 dB. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW).) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. amplificarea este fixată la 0 dB. De asemenea. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. albastru). ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine.

Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. contactaţi distribuitorul.2K (3200 K): bec cu halogen P5. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. Ghid al valorilor presetate P3. (Pagina 36) . apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). • Ajustările durează câteva secunde.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. chiar după câteva încercări. (Următoarele mesaje apar pe ecran. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. B sau PRST (Presetări)). Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. • În funcţie de mediu. În mod normal. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. verde. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. ecranul SW MODE (Mod SW). setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării.9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. ATW (Detectare automată alb). • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). albastru). Alocaţi mergând la meniul de setare. 40 . • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

• Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. utilizaţi şi vizorul. în modul CAM. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). 44 . Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. • Formele de undă nu pot fi înregistrate. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • În timp ce sunt afişate formele de undă.

reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Când numărul de indexări depăşeşte 100. videoclipurile nu pot fi şterse. Dacă apăsaţi butonul din nou. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. după încheierea înregistrării. 45 Înregistrare şi oră. chiar dacă este apăsat butonul. de asemenea. în timpul înregistrării sau al redării. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. la un anumit moment într-un videoclip. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. • Videoclipurile nu pot fi şterse. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. numai prima operaţiune va fi valabilă. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. în afişajele pe dispozitive externe. reperul de înregistrare este şters. înregistrate pe imagine. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. (Pagina 62) Însă. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. (Paginile 65. De asemenea. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. De asemenea. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. În timpul înregistrării. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. pentru a le afişa şi reda. (Paginile 43. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. . variază în funcţie de formatul de înregistrare. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor.3 (Utilizator 1 . videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou.3). setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. chiar dacă aţi apăsat butonul.

• Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic.). Timpul de expunere se modifică după cum urmează.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). aşadar. • Dacă irisul este setat la automat. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări.9 Hz 46 . luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). etc. 2 monitorul LCD. pentru a fi utilizat. adâncimea focală. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). cu un timp de expunere mai mic. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. şi va reduce.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*.. timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). setaţi timpul de expunere astfel. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Când această frecvenţă este 50 Hz. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox.(Selectare obturator . atunci acesta se va deschide mai larg. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare).

(Pagina 91) .Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. conform informaţiilor de mai jos. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare.

Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. • Setaţi la OFF (Dezactivare). 48 . LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. puteţi înregistra până la două canale de sunet. De asemenea. (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2.

indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. 49 Înregistrare . INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2.4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini).

înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). În meniurile de setări. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. culori şi contraste. Pentru detalii. unde contrastul trebuie evidenţiat. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă).Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). următoarele fişiere sunt stocate. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). care corespund cu cele de pe cameră. adică în interior. puteţi accesa imediat fişierul necesar. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. În momentul înregistrării. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. De asemenea. (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). cum ar fi la înregistrarea apusurilor. 50 .

veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. apăsaţi butonul multifuncţional. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. : . toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. de la 0 la 9. cu ajutorul butonului multifuncţional. < = > ? @ [ ] ^_-. caracterele sunt şterse. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. . 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. • Selectând YES (Da).6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. • Odată confirmate. de la A la Z. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. când este afişat următorul ecran.

3. 52 . : . • În cazul fişierelor scenă. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. F1 până la F6. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . le puteţi încărca de pe card. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. TITLE001 este denumirea fişierului. Pentru toate celelalte setări. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. A-Z.4) şi apăsaţi butonul din nou. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. sub formă de fişier. 0-9. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată.. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). (Spaţiu). Pentru detalii. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. pe un card de memorie SD şi. < = > ? @ [ ] ^ _ . setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. selectaţi numărul fişierului (1 . • În următorul exemplu.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. (Pentru a modifica denumirea fişierului. a se vedea descrierea de mai jos. • Datele din toate fişierele scenă. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. de asemenea. setările curente sunt salvate automat în aparat. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . (Protecţie împotriva scrierii). 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. sunt rescrise.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. Pot fi introduse următoarele caractere. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional.

numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. latitudinea. trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). care indică starea de înregistrare a videoclipului. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). (Pagina 109) 53 Înregistrare . SERIAL NO. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). creat pe cardul de memorie SD. Consultaţi pagina 54.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului).) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. LATITUDE (Latitudine). GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. nu pot fi afişate toate datele. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. RESOLUTION (Rezoluţie). Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. trebuie să introduceţi TEXT (Text). SCENE NO. dublă). Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). de acest aparat. Nu puteţi introduce numai SCENE NO. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. setat de către utilizator. care sunt încărcate în aparat.Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). (Nr. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). scenă) şi TAKE NO. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. pentru a verifica toate datele. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). locaţia de înregistrare. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). LONGITUDE (Longitudine). (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. scenă) şi TAKE NO. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. (Nr. (Nr. sursa de informaţii). • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. longitudinea. (Nr. (Nr. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. în ordinea în care au fost înregistrate.

Apăsaţi butonul MENU (Meniu). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. 54 . Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). apăsaţi butonul multifuncţional. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. Dacă este necesar. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. consultaţi pagina anterioară. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). Treceţi la LOAD (Încărcare). META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. Consultaţi coloana următoare. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. cu ajutorul camerei.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. acestea sunt afişate ca “*”. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. cardul de memorie SD. simultan. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. începând cu cea mai recentă dată de producţie.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1.

55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. Înregistrare . Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. Apăsaţi butonul COUNTER . • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. când este setat 24P şi 30 de cadre. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. • Pentru a anula afişarea codului de timp. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. De fiecare dată când apăsaţi butonul. Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. afişajul se modifică astfel. cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. când este setat orice alt format. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă).* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran.9 Hz. TC 12 : 34 : 56 .RESET/TC SET (Contor . • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). apăsaţi butonul MENU (Meniu). Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. (Pagina 76) 0 : 00.Resetare/Setare cod de timp).) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate.

9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. acumulatorul intern trebuie schimbat. Pentru detalii. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.a. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. Contactaţi locul de achiziţie. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. În meniurile de setări. după reîncărcare. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. 56 . • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator).

a înregistrării anterioare. 57 Înregistrare . Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea.4 Când apare ecranul de mai jos. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. La acest aparat. Puteţi reseta codul de timp la zero. setaţi valoarea codului de timp.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Din acest motiv.

consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Puteţi reseta informaţiile de utilizator. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator).Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. 58 . apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). 4 Setaţi informaţiile de utilizator. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. Pentru detalii. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. În meniurile de setări. care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul.

CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. pentru a trece la următorul videoclip. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. consultaţi pagina 63. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. modul se modifică astfel. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Înregistrare . Apăsaţi butonul pentru moduri.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • De fiecare dată când apăsaţi butonul. pentru a trece la cel anterior. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). Camera este acum în modul PB. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor.

• Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează).) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. (Pentru detalii despre redare.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri.) 60 . Când setaţi modul PB. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. consultaţi pagina 63.

3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri).conform setărilor. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 61 Redare .

modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. 62 . repetaţi paşii de mai sus. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare.

• Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). • Redarea repetată va continua până la întrerupere. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. .Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Chiar dacă formatul de redare este modificat. Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Când este efectuată operaţiunea de redare.9 Hz): 1080/60i (30P). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Va fi afişat indicatorul de redare repetată. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. 720/60P (30P). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). 1080/24P.

Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Apăsaţi butonul MENU (Meniu). selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. 64 . 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Selectaţi metoda de omitere. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Selectaţi un videoclip pentru redare. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată.

DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. 65 Redare . THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ).Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). De asemenea. direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip).codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări.an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y).

• Momentul propriu-zis din videoclip. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. 66 . va avea o eroare de precizie de 0. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional.5 secunde. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). pentru a ataşa indexarea. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. • Pentru a şterge indexarea. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. această operaţiune poate lua ceva timp. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. unde va fi ataşată indexarea. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse.

• Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (Semnul va dispărea. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ).) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). chiar dacă acestea sunt protejate.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. (Semnul va fi afişat. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. şi apăsaţi butonul multifuncţional.

Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. etc. 4 68 . START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. numele cameramanului. inclusiv formate video şi audio. pentru informaţii mai detaliate. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)).) .

după redarea ultimului videoclip.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). după redarea ultimului videoclip. . în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. prin derulare înainte.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. prin derulare înapoi. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală.

până la eliberarea butonului. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). iar când apăsaţi butonul -. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. apăsaţi butonul EXT. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). Afişajul să modifică astfel. dacă utilizaţi telecomanda. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). la intervale de jumătate de secundă. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. (Pagina 73) Porniţi redarea. imaginile sunt derulate înainte. Pentru a reveni la redarea normală. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). Apăsaţi butonul EXT. de fiecare dată când apăsaţi butonul. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. în timpul redării. acestea sunt derulate în direcţia inversă. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 .

• Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi .5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). deşi este posibil să auziţi un scârţâit. strângeţi bine şuruburile. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3.

După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. 72 . ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. consultaţi pagina 75. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei.

pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. Ajustaţi lungimea clemelor. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. VIDEO OUT (Ieşire video). etc. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. tăindu-le cu foarfeca. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . Ieşirile simultane nu sunt posibile. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). deoarece acesta se poate deteriora foarte repede.

74 . semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat.

• • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. cu ajutorul cablului de conexiune USB. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Porniţi calculatorul înainte de conectare. pentru a trece înapoi la modul PB. iar camera va trece în modul PC. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. sau Windows Vista.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. . Pentru mai multe detalii. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. Opriţi camera. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. pentru editare. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. Windows XP. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul.a. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. Când schimbaţi cardurile. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. • Calculator cu Windows 2000. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. (În ceea ce priveşte conexiunea.

Nu este afişat în modul PB. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat).Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. consultaţi 33. • În timpul redării. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. [UB*] este afişat. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). iar înregistrarea este oprită. se afişează [TC*]. chiar dacă este afişată această pictogramă.9 Hz 50: 50 Hz 76 .

16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). MAY (Mai). • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). În modul de focalizare manuală. Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere.6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. JUN (Iunie). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). De asemenea. în funcţie de poziţia de zoom. (În modul automat. Când afişajul este setat la control macro. apare MF (Focalizare manuală). • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox.00. nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . MAR (Martie). este afişat AGC. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. În modul de focalizare automată. 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. APR (Aprilie). SEP (Septembrie).2K/P5. OCT (Octombrie). în timpul înregistrării. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. AUG (August). căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare).Z99 (zoom maxim). Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. apare AF (Focalizare automată). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare).) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. NOV (Noiembrie). FEB (Februarie). Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). JUL (Iulie). aţi selectat “ON” (Activare). este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat.

Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). • Simbolul P. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. compatibili cu acest produs. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card.) Înregistrare în curs. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). de uz casnic. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj).a. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). 78 .va fi afişat pe ecran. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. etc. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori.

■D DISCONNECT USB CABLE. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. CANNOT RECORD. Verificaţi cardul. CANNOT SET PRE-REC. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan.) Nu este posibilă redarea. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită. Datele sunt scrise acum pe card. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. deconectaţi cablul USB.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). CARD ERROR. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING.) Cardul este plin.) Conectaţi camera video la un calculator. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. CARD DOOR OPENED.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. (EROARE CARD. Nu scoateţi cardul. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. Verificaţi cardul. CHECK USB CABLE. CANNOT DELETE. CARD CAPACITY TOO LOW.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos.) Formatarea nu a fost efectuată.) Videoclipul nu poate fi şters. ■I INCOMPATIBLE CARD. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. (IMPOSIBILITATE DE SETARE. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. ■R REC STOPPED.) Nu mai pot fi setate alte indexări. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. Trebuie să formataţi din nou cardul. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată.) PLEASE REFORMAT. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. (VERIFICAŢI CABLUL USB. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (NU POATE FI ŞTERS. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. NOW ACCESSING. (REFORMATAŢI. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. CARD FULL. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. CANNOT PLAY. (CARD PLIN.

Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. AVCCAM Restorer (Pagina 33).Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. pentru ştergerea unui videoclip. 80 . când accesaţi cardul de memorie SD.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. este posibil să fie avariat cardul de memorie. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. Anulaţi protecţia. de exemplu. Acest acumulator nu poate fi utilizat. Porniţi înregistrarea din nou. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. după reînceperea înregistrării. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. ■T THE CLIP IS PROTECTED. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). contactaţi locul de achiziţie. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). Dacă apare acelaşi mesaj din nou. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. Porniţi înregistrarea din nou. ■U UNABLE TO FORMAT. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară.

2 K şi 5. 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări .6 K. *2 0 dB nu este afişat.9 Hz). *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. *3 Sunt afişate numai presetările 3. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). acestea nu vor dispărea.

Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. 82 .Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. apăsaţi butonul MENU (Meniu).5 pentru a modifica alte opţiuni. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. 6 Repetaţi paşii 4 . Exemplu: pot fi modificate.

Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă.5 pentru a modifica alte setări. Le puteţi iniţializa separat. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă).7 Repetaţi paşii 2 . Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. cu ajutorul selectorului scenă. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Apoi. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. cât şi pentru fişierele scenă. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). 83 Meniu .

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

... WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele.. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă.0.100.0. 1/248. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI).. Ajustează nivelul cromatic.+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice.9 1/60.0. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor... ...0..+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini. 1/248. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică....0 ..+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B)..10..1/48.7.... Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A). Revine la ultimul ecran. salvate de această cameră..0..Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Zgomotul va creşte uşor.0.0.0.. ..0.1/249.+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală.1/249....0. Revine la ultimul ecran.7.0.8 • 24P: 1/24.8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală). NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A.0...0. ....7. .9 1/30....0 . de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD.+ 7 Setaţi la . Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD.. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD......7. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid..IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 .7..) • 25P: • 30P: 1/25... toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos). . READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele.pentru o imagine mai clară.9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48...1/48. după selectarea valorilor de setare.7. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.0..8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48..+ 10 _____ indică setarea din fabrică..1/249. . .. . 1/48.0 . etc.0. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).7. ... Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59.0.+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).

YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. 1. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. B. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. OFF (Dezactivare).) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema).PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). cu contrast accentuat. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. Contrastul este accentuat. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Selectează curbele gamma. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. preluată de la seria DVX100. Permite extinderea domeniului dinamic. Contrastul este redus. în lumină fluorescentă. cu ajutorul curbelor gamma. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. • Cu cât setarea este mai mare. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. Pentru a evita supra-expunerea. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. în funcţie de semnalele recepţionate. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. 87 Meniu . 3 • Cu cât setarea este mai mare. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. primite prin CCD. 2. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă.

3dB. PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. (Pagina 45) După înregistrare. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). 88 . setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. operarea încă este posibilă. 3dB. (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3.9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). 0dB.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). D. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. 6dB. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). 0dB. 6dB. 9dB. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). 9dB. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). 12dB Setează valoarea amplificării. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare).9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală.) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). _____ indică setarea din fabrică. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . De fiecare dată când este apăsat butonul. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). VECTOR (Vector): Se afişează ca vector.Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). Alocă o funcţie butonului LCD. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. fie pe monitorul LCD. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. De fiecare dată când este apăsat butonul. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1).

Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. 6 dB) în modul automat. Realizează focalizarea automată în modul automat. 12 dB) în modul automat. Însă. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). _____ indică setarea din fabrică. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune.IRIS (Iris automat). Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat.

ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare.Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare).

EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Setează modul la mod slave. 92 . în timpul înregistrării cu mai multe camere. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. NO (Nu): Revine la ultimul ecran.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. atunci când comutaţi în modul PB.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. Când meniul este închis. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. codul de timp înregistrat nu va coincide. Când apăsaţi butonul COUNTER . (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.RESET/TC SET (Contor . YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). Dacă este setată orice altă valoare.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. Poate apărea o eroare minoră de timp.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. _____ indică setarea din fabrică. dacă rata cadrelor este setată la 24P.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern.Resetare/Setare cod de timp).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz.

CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz.5%.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. indică setarea din fabrică. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. 7. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix).) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). Selectează tipul de terminal pe componente. când sunt afişate pe un ecran 4:3. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare.9 Hz). RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix).1. _____ indică setarea din fabrică. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal.Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI).5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. Selectează sunetul auzit în căşti. este redat cu această cameră. înregistrat cu un alt echipament. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. Setează nivelul de setări al semnalelor video.

(Pagina 81) PARTIAL (Parţial). 50%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. 50%. 80%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. 70%. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). ALL (Toate). 55%. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. NUMBER (Număr). • În modul PB. (Pagina 78) 90%. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. 95%. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. de pe ecran. 90%. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 60%. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. TIME (Oră): Este afişată ora. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 75%. 105%. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. LOW (Redusă). OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. deoarece acesta nu este foarte exact. 95%. 100%. de pe ecran. 75%. 4:3. 55%. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. DATE (Dată): Este afişată data. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). NORMAL (Normală). mm/picioare. 65%. 85%. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. 65%. 80%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). OFF (Dezactivare). 90%.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. 85%. 100%. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . 60%. 70%. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran.

95 Meniu .Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. (Pagina 41) NORMAL (Normal). MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică. Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

09:30 . • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.06:30 . astfel încât să fie valabile setările. Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre). USER (Utilizator).06:00 .04:00 . ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit). fişier utilizator) la setările din fabrică.08:30 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar . • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare). 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .02:00 .03:30 .02:30 .10:30 . Restabileşte setările de meniu (fişier scenă.) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 . când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare.04:30 . AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).00:30 . (Consultaţi tabelul de mai jos. opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.01:30 .09:00 . alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. sau butonul MENU (Meniu).11:00 . Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră. START/STOP (Pornire/Oprire).03:00 .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute. 59. OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute.07:30 .9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului.08:00 .07:00 .01:00 . Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului.10:00 .05:30 .11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional. în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM.05:00 .

camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. (Există este afişată corect. Verificaţi conexiunile din nou. Aparatul nu poate focaliza automat. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c.a. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. cât şi obiecte îndepărtate. POWER SAVE (Economisire energie). Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. focalizaţi în modul focalizare manuală. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută.c Deconectaţi-l. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. acumulatorul este consumat. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. În acest caz.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. este pornit. se stinge. Acumulatorul nu poate fi încărcat. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . • Fie reîncărcaţi acumulatorul.

Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite.16 MB. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. un dispozitiv extern. chiar dacă apăs butonul. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. Nu poate fi realizată editarea neliniară. (Reducere/Mărire volum). Acest lucru este normal. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. de pe cardul de memorie SD. Redare Nu pot reda videoclipuri. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. Acest lucru este normal.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. Dacă nu este formatat P32 corect. camera video. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. formataţi cardul în aparat. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. deşi am intrarea video. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). sau utilizaţi un card nou. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect.

P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. — defecţiune. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi.32 GB împreună cu această cameră. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. — — Contactaţi locul de achiziţie. când este introdus în alte dispozitive. P10 102 . înseamnă că bateria s-a consumat. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. importante pe un calculator sau un suport de stocare.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. Înlocuiţi-o cu una nouă. corect. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. Reţineţi că atunci memorie SD. deşi când formataţi un card de memorie SD. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. Setaţi camera în modul PC. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. conectat cablul USB. recunoscut atunci Pentru detalii. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului.

103 Referinţă . Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. Nu este redat. sau de la modul HG la modul HA. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. în cazuri precum cele detaliate mai jos. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. deoarece videoclipul are un format diferit. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării.

ninsoare sau pe plajă. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat.a. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. • În caz contrar. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. Contactaţi distribuitorul.a.a. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. Scoateţi acumulatorul din cameră. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. 104 . cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. continuă să lumineze intermitent. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. • Adaptorul c. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c.a. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi.) Adaptor c. poate interfera cu undele radio.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. astfel încât nu mai funcţionează corect. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. • Loviturile puternice pot avaria camera. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. La temperaturi foarte scăzute. După aceea. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. dar acest lucru este normal. să facă zgomot în timpul utilizării. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video.a.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. chiar dacă aţi oprit camera. (Acumulatorul este utilizat în continuare. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. încălzit. După utilizare.a. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. porniţi din nou camera video. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. • Manevraţi camera cu grijă. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile.a. de la priza de curent. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice.

01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. Aşadar. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. fie le distrugeţi. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. 105 Referinţă . Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. puteţi deteriora componentele interioare. pot exista doar 0. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură.99% a pixelilor. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. cu o eficienţă de 99. În caz contrar. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). pentru a şterge datele în întregime. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera.

Pentru a îndepărta murdăria persistentă.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. • Înainte de a efectua întreţinerea. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. vizitaţi Serviciul de asistenţă. (Acesta este înşurubat foarte strâns. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi.) Când procedaţi astfel. pe următoarele website-uri. 106 .Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. https://eww. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. cu cupa pentru ochi ataşată. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. nu utilizaţi benzen sau diluant. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. rotind în sens invers acelor de ceasornic. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului.a. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c.panasonic. de la priza de curent.co. Dacă este acoperit cu praf. înclinaţi vizorul uşor în sus.pavc. până când suportul se fixează cu declic. aşadar nu-l ştergeţi niciodată.

cât şi acumulatorul. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. scoateţi atât cardul de memorie SD. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. depozitaţi-l în carcasa proprie. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. 107 Referinţă . etc. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. ce duc la defectarea acumulatorului.

Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .

dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. consultaţi fişierul Install. vor fi pierdute. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. Aşadar. deoarece acest format include atât date audio şi video.txt. dar. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. Pentru detalii despre instalarea acestuia. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. Pentru detalii despre utilizare. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. în standardul AVCHD. conform diagramei din dreapta. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. 109 Referinţă . zona specială pentru metadate va fi ştearsă. cât şi o varietate de informaţii importante. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. pentru metadatele suportate de această cameră.

1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50.6 şi F3. 1/60. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30.6. 1/120. 1/60. 1/120. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. 1/500. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/50 (OFF (Dezactivare)). pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. 1/120.8 W indică informaţii privind siguranţa.0 secunde şi 1/248.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)).8 secunde Mod 30P: între 1/30.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. 1/500. 1/1000.0 secunde şi 1/249.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). Zoom 13 x selectabil automat/manual. 1/250.a.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. 1/120.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. 1/16.0 secunde şi 1/249.6. 1/60. amplificare +12 dB.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/1000. 1/60. 1/50 (OFF (Dezactivare)). cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . 1/500. transfer inter-linie.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. 1/100. între F1. 1/500.0 (f=între 3.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60.0 secunde şi 1/248.9 Hz 3 lx (F1. 1/250. 1/250. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1. amplificare +12 dB.0 secunde şi 1/249. 1/250. 1/500.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 secunde Mod 25P: între 1/25. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. 1/120. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.8 secunde Mod 24P: între 1/24. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. 1/250. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.) Consum de energie: Înregistrare: 9.

16 GB.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. 1 GB.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB.0 V [p-p]. 6 GB.7 V [p-p]. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. INPUT2 (Intrare2)). 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 8 GB. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB.9 Hz 1080/60i. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. 720/60p.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 12 GB. 1.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1).9 Hz 1080/60i. 720/50p. 75 Ω PB/PR: 0.0 V [p-p]. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

5 mm) (FOCUS (Focalizare).240 V c.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa. 1.0 V şi 4.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.c. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.000 pixeli) [Adaptor c.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.75 A (Cameră video) 8.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.44 inci (235. 2.c.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.0 V ± 0. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.4 V c.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3.. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.a. . 1.3 V c.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .a.. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.5 inch (210.

Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. 43. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . în caz contrar. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. În acest caz. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. Panasonic Building. Pentru tratarea adecvată. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. precum şi acumulatorii. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.