ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. înainte de operare. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Într-un astfel de caz. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . rezolvaţi situaţia mutând. de exemplu. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. 4 .” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat.

Baterie telecomandă 5 .Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii. Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . pentru a scoate suportul.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie.

.................................. 26 Modificarea luminozităţii fundalului ......................................................................... 15 Partea stângă..... 9 (clasă de viteză SD 4) .. 30 Pregătirea pentru înregistrare.............................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ....... 20 Utilizarea adaptorului c.... 22 Introducerea acumulatorului.... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ........ 33 Utilizarea funcţiei zoom.................................... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare....................................................................................................................... 48 Ajustarea nivelului înregistrării............................. 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb... .........................................................................................................................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!.............................................................................. 33 Repararea cardurilor de memorie SD................................................... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD................................................. 4 Prezentarea operaţiunilor............................................................................................................................................................... 16 Terminale şi piese de montare ................. 58 6 .............................................................................................................................. 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)................ 42 Stabilizator optic de imagine ............................................................................... 43 Bare de culoare.......................................................................................... 25 Evidenţierea contururilor...... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ......................................................... 18 Reîncărcare ............ 56 Setarea codului de timp.................................................................................................................. 43 Adăugarea de efecte imaginilor................................................................................................................................................... 25 Ajustarea afişajului de ecran ............................................................... 8 Citiţi înainte de utilizare..... 17 Telecomandă................34 Funcţia de zoom digital..................................................................................35 Înregistrare în modul manual........ ............. 36 Utilizarea asistării la focalizare ..................... 24 Utilizarea ecranului LCD........................................................................... 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) . 54 Setarea calendarului................................................ 43 Compensare lumină de fundal .....................................52 Metadate videoclipuri.......................................................... 22 Ajustarea timpului de expunere.............................. 27 Utilizarea fişierelor scenă..... 28 Utilizarea contorului .... 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)........... 21 Ataşarea curelei de umăr........................................................................................................ 20 Ajustarea curelei de mână............. 37 Ajustarea amplificării.................. 23 Vizor...................................................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ........................................................................................................................................ 41 Marcaj......................................................................................................................... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ............................ 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)........................................................................................................................................ 22 Modul în aşteptare........... 18 Surse de alimentare .................................................................. 56 Setarea informaţiilor despre utilizator...................... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)............................................................................................ 24 Utilizarea vizorului........ 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ................................................46 Scanare sincronizată ....... 20 Utilizarea acumulatorului ................ 10 Protejarea cardurilor de memorie SD ......... 47 Comutarea intrării audio . ..........48 Utilizarea microfonului încorporat ................. 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern .............................. 21 Telecomanda................................................................................. 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ................................... 41 Înregistrare autoportret ............................................ 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ...................................................................................................................................................................................... 37 Ajustări iris............................................................................................ 55 Mod presetări TC ........53 Încărcarea metadatelor (META DATA) .. 44 Funcţie reper de înregistrare. 43 Funcţie formă de undă pentru monitor........................................................................ 23 Indicator luminos de semnalizare ................................................................................................ 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ......................................41 Înregistrare la unghi inferior...................... 45 Funcţie imprimare dată şi oră.................................................................................................55 Afişare contor.. 32 Scoaterea cardului de memorie SD.................... 45 Înregistrare indexări............................ 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor......................................................... 31 Formatarea cardurilor de memorie SD.............................................................................................................................................. 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile).............. 34 Înregistrare în modul progresiv..................... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare...................................................................... 41 Model zebră ................................................................................................................................................... 15 Partea dreaptă şi posterioară................ 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD.............................. ......................................................36 Comutarea la modul manual ...................................................................................................................................................................................................................................... 49 Pornirea / oprirea camerei....... 11 Accesorii.......a.....................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă . 27 Afişare imagine inversă ..................................................................................................... 36 Focalizare manuală .................. 38 Ajustări intensitate luminoasă .. 14 Accesorii opţionale ............................................................. 22 Raza de acţiune a telecomenzii............................................................................ 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD... 30 Înregistrare în modul automat.....................................................................

.................63 Reluare redare (RESUME PLAY)............................................................ 100 Măsuri de precauţie la utilizare...65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)..64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ........ 88 Ecran AUTO SW (SW automat)............... 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ................................................................ 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)......................................................................................................................................................................................................82 Utilizarea meniurilor..................81 7 .................................67 Funcţii de redare utile......................................................................................... 104 Actualizarea driver-ului camerei...............66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ............................................... 110 Editare neliniară (Mod PC)....................................................................................64 Listă cu meniuri de setări ...............................76 Mesaje principale de avertisment..............................................................................................................72 Platformă video (Copiere) ......................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)........................................................ 75 Afişaje Afişare de ecran.......... 106 Curăţare ........... 76 Afişări normale.................................................................. 97 Ecran OPERATION (Operare)...................................................................................................................................... 84 Meniu mod redare ..................62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări........................63 Repetare redare (REPEAT PLAY).............. 107 Format înregistrare ................................................................................................... 59 Ecran imagini miniaturale......................... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)........................................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) .....................................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ............................................................................................. 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD .........71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) .............................................................................................71 Microfon extern........................................ 85 Setări redare (PLAY SETUP) ......................................................70 Ajustarea volumului ...........................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ............................................................. 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ...................................................................................................................................... 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ..........................70 Verificarea datei şi orei ........70 Referinţă Înainte de a apela la service ........................................................................................................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)............84 Meniu mod cameră .............................................. 96 Ecran META DATA (Metadate)...........................................69 Redare cadru-cu-cadru ..............................................................................................60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor .....109 Editare Conectarea de aparate externe...... 106 Măsuri de precauţie la depozitare.......................... 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)................................. 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ....................................... 83 Structură meniu de setări ......70 Vizualizarea de imagini pe televizor ............................................................................................ 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale............................................................................. 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) . 86 Ecran SW MODE (Mod SW).................73 Specificaţii .........................................62 Funcţii de înregistrare directă..... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi................ 71 Căşti ..................................................72 Televizor/Monitor .................................................................................. 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)..................................... 82 Iniţializarea setărilor de meniu ..................69 Videoclip următor/anterior ........... 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)......................

Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. aproape de standardul de transmisie televizată.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). ca suporturi de înregistrare. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. precum şi producţia de materiale video creative. 8 . Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate.

Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. (Continuarea în pagina următoare) 9 . * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. în cazul anumitor carduri de memorie SD. Nu poate fi garantată operarea cu succes. https://eww. formatate conform formatului FAT32.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. şi cu cardurile de memorie SDHC.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat.pavc. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . nu sunt bazate pe standardul SD. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008).panasonic.co. pentru cele mai recente informaţii. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. fără logo-ul SDHC.

Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. pentru produse compatibile SD. 10 . cât şi cu cele SDHC. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD .Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. conform standardelor SD. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. de exemplu. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD.

5 mm. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. 11 . consultaţi pagina 9. consultaţi pagina 104. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. feriţi obiectivul de lumina razei laser. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. Pentru alte note cu privire la utilizare. în alte scopuri decât divertismentul personal. Înainte de a efectua o înregistrare. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. Pentru detalii. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă.

logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • 12 . Portofoliului de Patente AVC. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. Laboratories. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. detaliate mai jos. ecrane de meniu. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. Inc. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate..) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. − International Business Machines Corporation. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. etc.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. Camera AG. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD.

iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. etc.264. Pentru detalii. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. incompatibile AVCHD. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). cu detalii extrem de clare. în astfel de situaţii.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. Utilizaţi acest produs pentru redare. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. DVD recordere sau DVD playere vechi. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC.

(Paginile 72. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c.a. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7.2 V. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare. consultaţi “Accesorii opţionale”. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c. 2640/2500 (tip/min. 5800/5400 (tip/min.) mAh) • 14 .c. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional).2 V. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

CH2 SELECT (Selectare canal1.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 .Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde. 70) Comutatoare CH1. SPEED SELECT+/. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44.

Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. Cu toate acestea.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură).5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. Pentru detalii privind conexiunea. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. cu excepţia telecomenzii. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. la mufa pentru telecomandă. 17 Descrierea componentelor .

18 .) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul.a.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră.a.a. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. Introduceţi până în capăt. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c.c. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. înainte de curăţare. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. Deconectaţi cablul c. 2 Introduceţi acumulatorul. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare).c.

Adaptorul c. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. Este posibil ca adaptorul c.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. este conectat la adaptorul c. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori.c.) mAh 7. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. De asemenea. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic.a. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului. să facă zgomot în timpul utilizării. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. • .a.2 V/ 5800/5400 (tip. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. umiditate 60%). compatibile cu acest produs. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. dar acest lucru este normal.a. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat.2 V/ 2640/2500 (tip. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. poate interfera cu undele radio. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou./min. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute./min. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit.a. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD.

c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent.c. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. Deconectaţi cablul de alimentare c.a. pentru a vă asigura că nu va cădea. • Susţineţi acumulatorul cu mâna.a. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Conectorul pentru acumulator al cablului c. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. până se blochează cu declic.a. la adaptorul c. este conectat la adaptorul c.c. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c. Conectaţi cablul de alimentare c.a. atunci când nu utilizaţi aparatul.c. de la priza de curent.a.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. • 20 .c. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. la priza de curent. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Scoateţi acumulatorul.

pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. Parasolar obiectiv 21 . Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. pentru a-l detaşa. pentru a nu scăpa camera. pentru a proteja obiectivul. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. atunci când nu utilizaţi aparatul. până când acesta se blochează cu declic. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. Închideţi capacul. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie.

înseamnă că bateria s-a consumat. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. în funcţie de frecvenţa utilizării.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . În aer liber sau în lumină puternică. pentru a scoate suportul. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). chiar şi în cadrul razei de acţiune. aproximativ 15° în jos.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. * Consultaţi meniurile de setări. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. înlocuiţi-o cu una nouă. • Când bateria s-a consumat (CR2025). Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute.

Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. • Acumulatorul este descărcat. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. De asemenea. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. în timp ce aparatul este pornit. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. în timp ce aparatul este pornit. pentru a anula setările pentru modul standby. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. • Când această setare este activată. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. pentru a activa setările pentru modul standby. • În timpul modului standby. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. • Acumulatorul a fost scos. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute.

Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. pe vizor. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă.Vizor Această cameră are două vizoare. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. 24 . • Rotirea cupei pentru ochi. unul fiind un LCD în miniatură. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. 2 Ajustaţi unghiul vizorului.5 inch. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. vizualizaţi-le pe un monitor TV. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. după ataşare. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului.

• Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. • Se poate deschide până la 120°. • Afişaje privind starea de operare. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. Acest lucru poate avaria camera. deoarece aţi putea avaria camera.) Înregistrare în curs. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . pentru a reveni la afişajul original. 1 În modul CAM. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. etc. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate.

• Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. Pentru detalii. care corespund cu cele de pe cameră. Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 26 .Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). (Consultaţi meniurile de setări. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu).) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).

în afară de imagini. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. atunci când porniţi camera. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. 2 Apăsaţi butonul LCD. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. şi alte afişaje. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. 2 Apăsaţi butonul LCD. • În timpul inversării afişajului. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Dacă afişajele nu sunt necesare. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). la alegere dintre trei setări diferite. imaginile vor fi afişate normal din nou. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. • Dacă opriţi camera video.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. • De asemenea. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. (Pagina 94) sunt inversate. 27 . Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat.

• Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. Pentru detalii. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. care corespund cu cele de pe cameră. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Ora este afişată în format de 24 de ore. Înainte de a realiza o înregistrare. înclinând-o în direcţiile . • “--. butoanelor de pe telecomandă. Setarea implicită de fabrică este +00:00. În exemplul de mai jos. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 28 .--.

ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. aşadar . 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare.9 Când aţi finalizat setările. apăsaţi butonul multifuncţional. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală.

Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. Când formataţi un card de memorie SD.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Mai întâi. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. închideţi ecranul de meniu. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. glisându-l spre stânga. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. • Focalizarea. amplificarea. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. • apare pe vizor şi monitorul LCD. în timpul înregistrării. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. Salvaţi toate datele importante pe calculator. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD.

• Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. cât timp este întreruptă înregistrarea. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. (Însă. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. de asemenea. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. după înregistrare. 31 Înregistrare . Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate.

• Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. 240 min Aprox. 5 min Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. 65 min Aprox. 45 min Aprox. 60 min Aprox. 21 min Aprox. 160 min Aprox. 9 min Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. 90 min Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. înainte de formatare. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. . 180 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. 4 min Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. 32 . 120 min Aprox. Aprox. 40 min Aprox. 30 min Aprox.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. Aprox. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. 33 min Aprox. 2 min Aprox. 7 min Aprox. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. Aprox. 80 min Aprox. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 45 min Aprox. Aprox. 3 min Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Aprox. • Cardul de memorie SD va fi formatat. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 15 min Aprox. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. 120 min Aprox. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem).Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. Salvaţi datele importante pe calculator. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Aprox. Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. În astfel de cazuri. 20 min Aprox. • Când formataţi un card de memorie SD. 60 min Aprox. Când formataţi un card. 90 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. 10 min Aprox. în funcţie de subiectul înregistrării. Aprox. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. etc.

• În funcţie de starea datelor.co. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. AVCCAM Restorer. glisându-l spre stânga. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD.) Pentru detalii despre metoda de instalare.c. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. pe care a apărut o eroare. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. consultaţi Install.c.a. astfel încât să iasă în afară uşor. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. la următoarea pornire. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. înainte de deschiderea capacului. de pe cardul de memorie SD. (În mod similar. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. https://eww. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent.pavc. şi trageţi de card în sus. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. dezinstalat. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. Pentru detalii despre utilizare. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării.jp/pro-av/ . AVCCAM Restorer este. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. Când reparaţiile s-au încheiat. pentru a permite repararea erorilor. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. În acest caz. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării.txt. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. fără reparaţii. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). AVCCAM Restorer. AVCCAM Restorer*. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. • Un card de memorie SD. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. de asemenea. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). În caz contrar. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu.panasonic. opriţi alimentarea). fie cu software-ul de recuperare a conţinutului.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. În acest caz. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). sau adaptorul c. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată).

88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. ecranul SW MODE (Mod SW).9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P.Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital.3 (Utilizator 1 . cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner).ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. (Paginile 43.3). cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. Dacă încercaţi să-l utilizaţi.ZOOM. HANDLE ZOOM (Zoom mâner). • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1).9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. În plus. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării.

Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. 35 Înregistrare . Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. înregistrării. Semnalul video va fi înregistrat nativ. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. atunci când utilizaţi modul 24P. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Însă.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. semnal întreţesut de 60 fps. Pentru copiere şi înregistrare. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Pentru copiere şi înregistrare. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3.

camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat).Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. : Camera focalizează mai întâi general. irisul. dacă există scintilaţii. în poziţia 36 . 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. apoi trece pe focalizare manuală. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea.9 Hz). IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. pe ecran.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59.

IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. Însă. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. IRIS DIAL (Selector iris). (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. pentru a reveni la ecranul original. valoarea F va fi F1. ecran SW MODE (Mod SW). cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. Pentru afişarea graficului pe vizor. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3.0 când este setat la telescopic maxim (T). • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. închideţi monitorul LCD. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). • În modul iris automat.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). conform imaginii de mai jos. cât şi graficul în acelaşi timp. 37 . pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. şi. Ajustaţi irisul manual. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. deci. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat.

(Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). De asemenea. (Valoarea implicită este de 6 dB.) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. puteţi utiliza şi valorile presetate.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. L: Setată astfel în condiţii normale. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. (Valoarea implicită este de 12 dB. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. albastru). amplificarea este fixată la 0 dB. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. verde.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . Când înregistraţi în modul manual. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare.

Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. chiar după câteva încercări. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările).) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)).6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. contactaţi distribuitorul. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea.2K (3200 K): bec cu halogen P5. (Pagina 36) . Ghid al valorilor presetate P3. 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. • Ajustările durează câteva secunde. (Următoarele mesaje apar pe ecran. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).

Alocaţi mergând la meniul de setare. În mod normal. B sau PRST (Presetări)). Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. albastru). de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb.9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. • În funcţie de mediu. * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. verde. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. 40 . • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. ATW (Detectare automată alb). apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. ecranul SW MODE (Mod SW). • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*).

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

• Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. • Formele de undă nu pot fi înregistrate. deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). • În timp ce sunt afişate formele de undă. utilizaţi şi vizorul. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. 44 .Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. în modul CAM. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal.

Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. pentru a le afişa şi reda. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Când adăugaţi indexări în mod repetat. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). în afişajele pe dispozitive externe. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). reperul de înregistrare este şters. înregistrate pe imagine. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. în timpul înregistrării sau al redării. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. la un anumit moment într-un videoclip. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. chiar dacă este apăsat butonul. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. de asemenea. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). (Pagina 62) Însă.3).3 (Utilizator 1 . videoclipurile nu pot fi şterse.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. Dacă apăsaţi butonul din nou. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. numai prima operaţiune va fi valabilă. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. chiar dacă aţi apăsat butonul. (Paginile 65. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. • Videoclipurile nu pot fi şterse. 45 Înregistrare şi oră. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. variază în funcţie de formatul de înregistrare. . Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. (Paginile 43. după încheierea înregistrării. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. În timpul înregistrării. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. De asemenea. De asemenea.

* 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. Timpul de expunere se modifică după cum urmează. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. pentru a fi utilizat. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. cu un timp de expunere mai mic. adâncimea focală. aşadar. etc.(Selectare obturator . De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator).). Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). 2 monitorul LCD. atunci acesta se va deschide mai larg. Când această frecvenţă este 50 Hz. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT .9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Dacă irisul este setat la automat. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic. şi va reduce.9 Hz 46 . dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). setaţi timpul de expunere astfel.

conform informaţiilor de mai jos. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent.Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer. (Pagina 91) .9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte.

Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). 48 . puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). De asemenea. • Setaţi la OFF (Dezactivare). MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. puteţi înregistra până la două canale de sunet.

INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91).4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. 49 Înregistrare . rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio.

(Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). adică în interior. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). puteţi accesa imediat fişierul necesar. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. unde contrastul trebuie evidenţiat. De asemenea. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ).Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. care corespund cu cele de pe cameră. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. următoarele fişiere sunt stocate. În meniurile de setări. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Pentru detalii. 50 . apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. culori şi contraste. În momentul înregistrării. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate.

când este afişat următorul ecran. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. apăsaţi butonul multifuncţional. • Odată confirmate. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. < = > ? @ [ ] ^_-. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. : ./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. cu ajutorul butonului multifuncţional. de la A la Z. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. . de la 0 la 9. • Selectând YES (Da). caracterele sunt şterse. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare.

Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. selectaţi numărul fişierului (1 . selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. : . Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . a se vedea descrierea de mai jos. TITLE001 este denumirea fişierului. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). sub formă de fişier. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). A-Z. Pot fi introduse următoarele caractere. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. 52 . selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional.4) şi apăsaţi butonul din nou. de asemenea. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . F1 până la F6. (Spaţiu). (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. < = > ? @ [ ] ^ _ . (Pentru a modifica denumirea fişierului. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. • În următorul exemplu. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua.3. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. (Protecţie împotriva scrierii). Pentru toate celelalte setări. 0-9. sunt rescrise. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. pe un card de memorie SD şi. Pentru detalii. setările curente sunt salvate automat în aparat.. • În cazul fişierelor scenă. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). le puteţi încărca de pe card. • Datele din toate fişierele scenă. care corespund cu cele de pe cameră.

şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. locaţia de înregistrare. dublă). primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. în ordinea în care au fost înregistrate. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. (Nr.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. RESOLUTION (Rezoluţie). • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). creat pe cardul de memorie SD. longitudinea. DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). (Pagina 109) 53 Înregistrare . (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. de acest aparat. • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. SERIAL NO. trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). sursa de informaţii). SCENE NO. scenă) şi TAKE NO. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). care sunt încărcate în aparat. scenă) şi TAKE NO. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. care indică starea de înregistrare a videoclipului. LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). nu pot fi afişate toate datele. Consultaţi pagina 54. trebuie să introduceţi TEXT (Text). Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. latitudinea. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. LONGITUDE (Longitudine). *3 Când introduceţi MEMO (Memo). Nu puteţi introduce numai SCENE NO. LATITUDE (Latitudine). denumirea persoanei care realizează înregistrarea. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). (Nr. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). (Nr. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). setat de către utilizator. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). (Nr. (Nr. pentru a verifica toate datele.Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program).

54 . • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. cardul de memorie SD. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. Treceţi la LOAD (Încărcare). Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. începând cu cea mai recentă dată de producţie. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. cu ajutorul camerei. simultan. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. consultaţi pagina anterioară. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. acestea sunt afişate ca “*”. apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). Dacă este necesar. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. Consultaţi coloana următoare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1.

Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . când este setat 24P şi 30 de cadre. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). apăsaţi butonul MENU (Meniu). Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. când este setat orice alt format. Apăsaţi butonul COUNTER . Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE.9 Hz. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul.RESET/TC SET (Contor . Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. TC 12 : 34 : 56 .* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. • Pentru a anula afişarea codului de timp. (Pagina 76) 0 : 00. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. De fiecare dată când apăsaţi butonul. Înregistrare . dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. afişajul se modifică astfel. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER.Resetare/Setare cod de timp). iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte.

Pentru detalii. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. care corespund cu cele de pe cameră. În meniurile de setări. acumulatorul intern trebuie schimbat. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Contactaţi locul de achiziţie. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. după reîncărcare. 56 .Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.a. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c.

(Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. Puteţi reseta codul de timp la zero. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp.4 Când apare ecranul de mai jos. Din acest motiv. setaţi valoarea codului de timp. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. La acest aparat. 57 Înregistrare . apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. a înregistrării anterioare. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea.

• Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. care corespund cu cele de pe cameră. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Puteţi reseta informaţiile de utilizator. În meniurile de setări. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Pentru detalii. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 58 . 4 Setaţi informaţiile de utilizator. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator.

) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • De fiecare dată când apăsaţi butonul. consultaţi pagina 63.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). Camera este acum în modul PB. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. Înregistrare .9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. pentru a trece la următorul videoclip. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. modul se modifică astfel. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. Apăsaţi butonul pentru moduri. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. pentru a trece la cel anterior.

) 60 . videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. consultaţi pagina 63. (Pentru detalii despre redare. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). Când setaţi modul PB.

1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale.conform setărilor. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 61 Redare . Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri).

• Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. repetaţi paşii de mai sus. 62 . (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare.

formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. Va fi afişat indicatorul de redare repetată. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 720/60P (30P). Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. . 1080/24P. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.9 Hz): 1080/60i (30P). Când este efectuată operaţiunea de redare. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Redarea repetată va continua până la întrerupere. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. Chiar dacă formatul de redare este modificat. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat.

Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Selectaţi metoda de omitere. 64 . Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Selectaţi un videoclip pentru redare.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Apăsaţi butonul MENU (Meniu).

an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile.codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. De asemenea. MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. 65 Redare . INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip).

• Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. unde va fi ataşată indexarea. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. această operaţiune poate lua ceva timp. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. • Momentul propriu-zis din videoclip. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. pentru a ataşa indexarea.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare.5 secunde. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. • Pentru a şterge indexarea. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. 66 . va avea o eroare de precizie de 0. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.

(Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. chiar dacă acestea sunt protejate. (Semnul va fi afişat. • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. şi apăsaţi butonul multifuncţional. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. (Semnul va dispărea. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate.

SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD.) . numele cameramanului. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). 4 68 . pentru informaţii mai detaliate. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. etc. inclusiv formate video şi audio.

după redarea ultimului videoclip. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. prin derulare înapoi.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. . în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). prin derulare înainte. după redarea ultimului videoclip.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

dacă utilizaţi telecomanda. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). imaginile sunt derulate înainte. până la eliberarea butonului. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. acestea sunt derulate în direcţia inversă. iar când apăsaţi butonul -. Pentru a reveni la redarea normală. la intervale de jumătate de secundă. (Pagina 73) Porniţi redarea. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). apăsaţi butonul EXT. în timpul redării. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). de fiecare dată când apăsaţi butonul. Afişajul să modifică astfel. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). 1 2 Conectaţi camera video la televizor.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. Apăsaţi butonul EXT.

Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. deşi este posibil să auziţi un scârţâit. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. strângeţi bine şuruburile. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi .

unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. consultaţi pagina 75. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. 72 . • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta.

După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. VIDEO OUT (Ieşire video). Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. Ieşirile simultane nu sunt posibile. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). Ajustaţi lungimea clemelor. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. etc.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. tăindu-le cu foarfeca. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI.

Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat. semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). 74 .

Porniţi calculatorul înainte de conectare. Windows XP. pentru editare. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (În ceea ce priveşte conexiunea. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. . • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. pentru a trece înapoi la modul PB. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. cu ajutorul cablului de conexiune USB. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. Opriţi camera. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Pentru mai multe detalii. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. • Calculator cu Windows 2000. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. sau Windows Vista. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou.a.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. Când schimbaţi cardurile. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. iar camera va trece în modul PC.

afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. se afişează [TC*]. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor).9 Hz 50: 50 Hz 76 . TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). consultaţi 33. iar înregistrarea este oprită. chiar dacă este afişată această pictogramă. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip.Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. • În timpul redării. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. [UB*] este afişat. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). Nu este afişat în modul PB. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital.

8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie.00. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. Când afişajul este setat la control macro. MAY (Mai). 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. aţi selectat “ON” (Activare). Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere.6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . De asemenea. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. JUL (Iulie). în timpul înregistrării.9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. (În modul automat. Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). MAR (Martie). APR (Aprilie). în funcţie de poziţia de zoom. FEB (Februarie). este afişat AGC. JUN (Iunie). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). În modul de focalizare manuală. NOV (Noiembrie). SEP (Septembrie). Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. În modul de focalizare automată. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). apare AF (Focalizare automată). OCT (Octombrie). AUG (August). 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. apare MF (Focalizare manuală). (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod).2K/P5.) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb.Z99 (zoom maxim). căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).

) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. 78 . sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori.a.) Înregistrare în curs. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. compatibili cu acest produs. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare).Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. etc. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit.va fi afişat pe ecran. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). • Simbolul P. de uz casnic.

(SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită.) Conectaţi camera video la un calculator. Verificaţi cardul. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. CARD DOOR OPENED.) Nu mai pot fi setate alte indexări. (EROARE CARD. deconectaţi cablul USB.) PLEASE REFORMAT. Nu scoateţi cardul. CANNOT RECORD. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . CANNOT PLAY. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt.) Nu este posibilă redarea. NOW ACCESSING. CHECK USB CABLE. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. CARD FULL. Verificaţi cardul. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. (NU POATE FI ŞTERS. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. ■D DISCONNECT USB CABLE. (IMPOSIBILITATE DE SETARE. CANNOT SET PRE-REC.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. (REFORMATAŢI. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD.) Formatarea nu a fost efectuată.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. (VERIFICAŢI CABLUL USB. CARD ERROR. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CARD CAPACITY TOO LOW. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. CANNOT DELETE. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. ■R REC STOPPED.) Videoclipul nu poate fi şters. Datele sunt scrise acum pe card.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). CAPACITATE CARD PREA MICĂ. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.) Cardul este plin. (CARD PLIN.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. ■I INCOMPATIBLE CARD. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. Trebuie să formataţi din nou cardul. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.

Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. de exemplu. Anulaţi protecţia. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. contactaţi locul de achiziţie. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. când accesaţi cardul de memorie SD. Acest acumulator nu poate fi utilizat. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ■T THE CLIP IS PROTECTED. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. 80 . • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). este posibil să fie avariat cardul de memorie. după reînceperea înregistrării. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. pentru ştergerea unui videoclip. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Porniţi înregistrarea din nou. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. AVCCAM Restorer (Pagina 33). (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. Porniţi înregistrarea din nou. ■U UNABLE TO FORMAT. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat.

81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări .Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).9 Hz). *2 0 dB nu este afişat. acestea nu vor dispărea.6 K.2 K şi 5. Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. *3 Sunt afişate numai presetările 3. *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).

Exemplu: pot fi modificate. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior.5 pentru a modifica alte opţiuni. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 82 . Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD.Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. 6 Repetaţi paşii 4 .

selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator).7 Repetaţi paşii 2 . Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. cu ajutorul selectorului scenă. 83 Meniu . Apoi. Le puteţi iniţializa separat. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator.5 pentru a modifica alte setări. cât şi pentru fişierele scenă. în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos)... .1/249. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A.7. 1/48.10.9 1/60.7.+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).... 1/248. Revine la ultimul ecran.....0...1/249.+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice..+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A). de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD. .. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele..pentru o imagine mai clară. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).0.0.0......0. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată.+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.. etc.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48..+ 10 _____ indică setarea din fabrică.100....0..0 ..7...0. ..0 .0.7..+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale. ...1/249. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă..Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). .9 1/30....8 • 24P: 1/24. salvate de această cameră. ..0 .IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 . Ajustează nivelul cromatic...0.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B). Zgomotul va creşte uşor. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD.1/48. după selectarea valorilor de setare.. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD.1/48.0.0.7.. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid.... REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).+ 7 Setaţi la .9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50.. .0..7. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele.7. .+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.0.0.) • 25P: • 30P: 1/25. 1/248.. .0. Revine la ultimul ecran... Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI)..0..8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48.

cu ajutorul curbelor gamma. • Cu cât setarea este mai mare. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. primite prin CCD. în lumină fluorescentă. OFF (Dezactivare). cu contrast accentuat. 87 Meniu . Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. preluată de la seria DVX100. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. B. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. Pentru a evita supra-expunerea.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). AUTO (Automat): Setează nivelul automat. Contrastul este redus. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. 1. în funcţie de semnalele recepţionate. 2.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. Contrastul este accentuat. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală.9 Hz Selectează curbele gamma.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1).) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Permite extinderea domeniului dinamic. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. 3 • Cu cât setarea este mai mare.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. 3dB. 0dB. PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. 6dB. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB.9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). 88 . (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). operarea încă este posibilă. (Pagina 45) După înregistrare. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). 6dB. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. D. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. 0dB. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). 3dB. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). 12dB Setează valoarea amplificării.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). 9dB. SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. 9dB.

LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. De fiecare dată când este apăsat butonul. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD.) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). fie pe monitorul LCD. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . De fiecare dată când este apăsat butonul. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. Alocă o funcţie butonului LCD. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare).Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). _____ indică setarea din fabrică. WAVE (Undă): Afişează o formă de undă.

Realizează focalizarea automată în modul automat. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. 12 dB) în modul automat. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Însă. dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator).IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. 6 dB) în modul automat.IRIS (Iris automat). Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. _____ indică setarea din fabrică. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris).

Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare).9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). Setează nivelul de intrare al microfonului extern.

Setează modul la mod slave. Când meniul este închis. 92 . _____ indică setarea din fabrică. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. codul de timp înregistrat nu va coincide. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). atunci când comutaţi în modul PB. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. Când apăsaţi butonul COUNTER . dacă rata cadrelor este setată la 24P.RESET/TC SET (Contor .9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. Poate apărea o eroare minoră de timp. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. în timpul înregistrării cu mai multe camere. Dacă este setată orice altă valoare.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare.Resetare/Setare cod de timp).

5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. înregistrat cu un alt echipament. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. Setează nivelul de setări al semnalelor video.5%. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1).Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz.1. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. 7. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. când sunt afişate pe un ecran 4:3. este redat cu această cameră.) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. Selectează sunetul auzit în căşti. Selectează tipul de terminal pe componente. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. _____ indică setarea din fabrică. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3.9 Hz). SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. indică setarea din fabrică. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1).

4:3. 65%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. mm/picioare. 100%. 95%. OFF (Dezactivare). 80%. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). 95%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. LOW (Redusă). 60%. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. deoarece acesta nu este foarte exact. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. 70%. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). 90%. ALL (Toate). 60%. NUMBER (Număr). 90%. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. • În modul PB. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. 85%. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 100%. 85%. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. de pe ecran. DATE (Dată): Este afişată data. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. de pe ecran. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). 105%. (Pagina 78) 90%. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. TIME (Oră): Este afişată ora. 80%. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. 55%. 50%. NORMAL (Normală). (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 55%. 70%. 75%. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . 75%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. 65%. 50%.

ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică. MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului.Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. (Pagina 41) NORMAL (Normal). 95 Meniu .

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

• Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).03:00 .05:00 .11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional.Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute. alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului.01:00 .01:30 . fişier utilizator) la setările din fabrică.05:30 . Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre).9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului. OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). Restabileşte setările de meniu (fişier scenă.02:30 .08:30 .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 . (Consultaţi tabelul de mai jos.09:30 . ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).03:30 .10:00 .02:00 . sau butonul MENU (Meniu). Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră. USER (Utilizator).09:00 .06:00 . 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică . 59. sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute.11:00 .04:30 .08:00 . START/STOP (Pornire/Oprire).04:00 . • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.07:30 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar . AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).10:30 . în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. astfel încât să fie valabile setările.00:30 .07:00 .06:30 . când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.

Verificaţi conexiunile din nou. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. se stinge. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. • înregistraţi din spatele unui geam murdar.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. este pornit. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat.a. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. Acumulatorul nu poate fi încărcat.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. În acest caz. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. acumulatorul este consumat. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. Aparatul nu poate focaliza automat.c Deconectaţi-l. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. cât şi obiecte îndepărtate. focalizaţi în modul focalizare manuală. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . (Există este afişată corect. POWER SAVE (Economisire energie). utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. Redare Nu pot reda videoclipuri. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. (Reducere/Mărire volum). • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . Acest lucru este normal. chiar dacă apăs butonul. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. deşi am intrarea video. camera video. Dacă nu este formatat P32 corect. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. Acest lucru este normal. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. de pe cardul de memorie SD.16 MB. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. formataţi cardul în aparat. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. sau utilizaţi un card nou. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. un dispozitiv extern. Nu poate fi realizată editarea neliniară. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau.

Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. P10 102 . atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. — defecţiune. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. conectat cablul USB. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. înseamnă că bateria s-a consumat. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. corect. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. deşi când formataţi un card de memorie SD.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. importante pe un calculator sau un suport de stocare. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. Înlocuiţi-o cu una nouă. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. — — Contactaţi locul de achiziţie. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. când este introdus în alte dispozitive.32 GB împreună cu această cameră. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. Reţineţi că atunci memorie SD. Setaţi camera în modul PC. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. recunoscut atunci Pentru detalii.

în cazuri precum cele detaliate mai jos. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. deoarece videoclipul are un format diferit. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. sau de la modul HG la modul HA. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Nu este redat. 103 Referinţă . Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării.

a. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. După aceea. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. • Manevraţi camera cu grijă. de la priza de curent. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. 104 . • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. continuă să lumineze intermitent. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c.a. încălzit. să facă zgomot în timpul utilizării. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice.a. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi.) Adaptor c. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică.a. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. • În caz contrar. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. porniţi din nou camera video.a. • Adaptorul c. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. dar acest lucru este normal. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. La temperaturi foarte scăzute. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. poate interfera cu undele radio. Contactaţi distribuitorul. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. astfel încât nu mai funcţionează corect.a. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. chiar dacă aţi oprit camera.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. ninsoare sau pe plajă. După utilizare.a. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. Scoateţi acumulatorul din cameră. (Acumulatorul este utilizat în continuare. • Loviturile puternice pot avaria camera. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp.

Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). fie le distrugeţi. cu o eficienţă de 99. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. pentru a şterge datele în întregime. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. puteţi deteriora componentele interioare. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. pot exista doar 0.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă.99% a pixelilor. În caz contrar. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. 105 Referinţă . Aşadar. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane.

• Pentru a monta suportul cupei pentru ochi.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. aşadar nu-l ştergeţi niciodată.pavc. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. de la priza de curent.a. vizitaţi Serviciul de asistenţă. (Acesta este înşurubat foarte strâns.) Când procedaţi astfel. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. nu utilizaţi benzen sau diluant. cu cupa pentru ochi ataşată. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. rotind în sens invers acelor de ceasornic. Dacă este acoperit cu praf. https://eww.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera.co. • Înainte de a efectua întreţinerea.panasonic. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. pe următoarele website-uri. înclinaţi vizorul uşor în sus. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. 106 . până când suportul se fixează cu declic.

depozitaţi-l în carcasa proprie. scoateţi atât cardul de memorie SD. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. 107 Referinţă . • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. cât şi acumulatorul. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. etc. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. ce duc la defectarea acumulatorului. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale.

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

pentru metadatele suportate de această cameră. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. vor fi pierdute. cât şi o varietate de informaţii importante. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). 109 Referinţă . structura folderului va consta din asocieri de fişiere. Aşadar. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. Pentru detalii despre instalarea acestuia. în standardul AVCHD. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. deoarece acest format include atât date audio şi video. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. Pentru detalii despre utilizare. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. dar. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. consultaţi fişierul Install. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. conform diagramei din dreapta. zona specială pentru metadate va fi ştearsă.txt.

1/500.9 Hz 3 lx (F1. amplificare +12 dB. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. amplificare +12 dB. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . 1/50 (OFF (Dezactivare)).9 secunde Mod 25P: între 1/25.a.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/60. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. 1/60. 1/250. Zoom 13 x selectabil automat/manual. 1/1000. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50.) Consum de energie: Înregistrare: 9. 1/250.6 şi F3.0 secunde şi 1/248. 1/100. 1/500. între F1.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). 1/120. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.8 W indică informaţii privind siguranţa.0 secunde şi 1/249. 1/250.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60. transfer inter-linie. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 (f=între 3. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. 1/250. 1/16. 1/250. 1/120. 1/120.6.0 secunde şi 1/249. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/120. 1/500.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60.6.3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/500.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. 1/50 (OFF (Dezactivare)).0 secunde şi 1/248. 1/1000. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1.0 secunde şi 1/249. 1/120.8 secunde Mod 24P: între 1/24.8 secunde Mod 30P: între 1/30. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. 1/500. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.

480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 720/60p. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox.9 Hz 1080/60i.7 V [p-p].9 Hz 1080/60i. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i.0 V [p-p]. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. INPUT2 (Intrare2)). 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.16 GB. 720/50p. 6 GB.0 V [p-p]. 1.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1). 1 GB. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . 12 GB. 75 Ω PB/PR: 0. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 8 GB.

c.3 V c..44 inci (235.000 pixeli) [Adaptor c.75 A (Cameră video) 8.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3. 2.240 V c. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative..Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2. 1.c. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.5 inch (210. .0 V şi 4. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.5 mm) (FOCUS (Focalizare).0 V ± 0.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.a.a.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa. 1. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .4 V c. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.

Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. în caz contrar. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. În acest caz. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. precum şi acumulatorii. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. Panasonic Building. 43. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. Pentru tratarea adecvată.