ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. înainte de operare. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. rezolvaţi situaţia mutând. de exemplu. Într-un astfel de caz. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. 4 . Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii.

pentru a scoate suportul. 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie. Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată .Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. Baterie telecomandă 5 .

...............35 Înregistrare în modul manual...50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ........................................................................................................................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!............................................................................................................. 33 Utilizarea funcţiei zoom..... 55 Mod presetări TC ..................................................................................................... 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile).... 14 Accesorii opţionale ..52 Metadate videoclipuri......................................................... 21 Ataşarea curelei de umăr................ 15 Partea stângă......... 33 Repararea cardurilor de memorie SD.. ..................................................................34 Funcţia de zoom digital................................. 10 Protejarea cardurilor de memorie SD ..................................... 18 Reîncărcare ................................................. 36 Focalizare manuală ............................................................................... 18 Surse de alimentare ...................................... 27 Utilizarea fişierelor scenă.................................................................................... 15 Partea dreaptă şi posterioară.................................................................... 30 Pregătirea pentru înregistrare................................................ 24 Utilizarea vizorului........ 41 Înregistrare autoportret ............................................. 41 Model zebră ..................................................... 20 Ajustarea curelei de mână.......................................................................................... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare................................ 22 Introducerea acumulatorului........ 27 Afişare imagine inversă ..................... 41 Marcaj......................... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)..................... 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ...a...................................... 4 Prezentarea operaţiunilor.... 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD............. 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)......... 34 Înregistrare în modul progresiv....................................................... 36 Utilizarea asistării la focalizare .......................................................................................................................................... 16 Terminale şi piese de montare ......................... 54 Setarea calendarului............................................................... 24 Utilizarea ecranului LCD..................... 49 Pornirea / oprirea camerei....................... 44 Funcţie reper de înregistrare..................... 17 Telecomandă.................................................... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD............................................................................................................. 21 Telecomanda............ 56 Setarea codului de timp. 25 Ajustarea afişajului de ecran ........................................... 11 Accesorii........................48 Utilizarea microfonului încorporat ..................................................................... 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor..................... 43 Adăugarea de efecte imaginilor........................................................................................................................................................................................................................................................... 43 Bare de culoare.................41 Înregistrare la unghi inferior.......................... 20 Utilizarea adaptorului c.. 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte . 22 Raza de acţiune a telecomenzii....... 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)............................................. 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ..............................46 Scanare sincronizată ................... 43 Compensare lumină de fundal ........................................................................ 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ......53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ............................................................................ 37 Ajustarea amplificării............................................ 31 Formatarea cardurilor de memorie SD.................................................................................................................................................... 23 Indicator luminos de semnalizare ................................................................. 26 Modificarea luminozităţii fundalului ................................................... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb................................................................................... 47 Comutarea intrării audio ............................ ................ 37 Ajustări iris.................................................. 42 Stabilizator optic de imagine ................................................................................................... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ................................................................................................................................................... 45 Funcţie imprimare dată şi oră..............................55 Afişare contor......... 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)................................................................. 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare..................................................... 58 6 .........................................................................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ........................................... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ......................................................... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator........................................................................................... 25 Evidenţierea contururilor............. 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ...................................................................................................... 20 Utilizarea acumulatorului .......................................... ............................... ........................................36 Comutarea la modul manual ....................... 28 Utilizarea contorului .................................................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD.............. 9 (clasă de viteză SD 4) ....................................................................... 32 Scoaterea cardului de memorie SD.............................. 23 Vizor........................ 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ............ 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ........ 8 Citiţi înainte de utilizare............................................................... 30 Înregistrare în modul automat................................................................................. 38 Ajustări intensitate luminoasă ...... 48 Ajustarea nivelului înregistrării................................................................ 22 Modul în aşteptare.................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor............................................................................................................................................................ 45 Înregistrare indexări................................................................................................................................................................ 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ......................................................................................................................................... 22 Ajustarea timpului de expunere.....................

................................ 97 Ecran OPERATION (Operare).......................................................................... 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) .................................... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)...63 Repetare redare (REPEAT PLAY)............ 85 Setări redare (PLAY SETUP) ....................................................70 Vizualizarea de imagini pe televizor ................................ 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) ......................................................................................................... 86 Ecran SW MODE (Mod SW).............................76 Mesaje principale de avertisment..............................................67 Funcţii de redare utile............................. 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ........................................................................................62 Funcţii de înregistrare directă........... 106 Măsuri de precauţie la depozitare........................ 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) .........60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ........................................... 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ........................... 96 Ecran META DATA (Metadate).......................................................................................................69 Redare cadru-cu-cadru ..........................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ............. 69 Derulare rapidă înainte / înapoi........ 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) .........64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) .........................65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare).....79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)............... 84 Meniu mod redare ... 100 Măsuri de precauţie la utilizare.............70 Referinţă Înainte de a apela la service ........... 76 Afişări normale.....72 Televizor/Monitor ....................................................................................................................................... 59 Ecran imagini miniaturale............................................................. 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ..........................................................................................................................................................................................................81 7 ........................................................109 Editare Conectarea de aparate externe................... 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare).. 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale..................................................................................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ..............................................................71 Microfon extern....................................................................................................... 83 Structură meniu de setări ......................... 104 Actualizarea driver-ului camerei..............................................64 Listă cu meniuri de setări ..............69 Videoclip următor/anterior .............................................................. 106 Curăţare ..... 88 Ecran AUTO SW (SW automat)..82 Utilizarea meniurilor...... 82 Iniţializarea setărilor de meniu ...................................................................62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări.............................................................. 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB).........................................................................................................................................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ..................................................................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ........63 Reluare redare (RESUME PLAY)........................................................................................................ 110 Editare neliniară (Mod PC)..84 Meniu mod cameră ..........................................................................................................................72 Platformă video (Copiere) ...........................................73 Specificaţii ......................................................... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)............................................................................................ 107 Format înregistrare ..............................70 Verificarea datei şi orei .......................... 71 Căşti ............................................................ 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card).....................70 Ajustarea volumului ................... 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)................................................................................................ 75 Afişaje Afişare de ecran..

(Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. ca suporturi de înregistrare.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. aproape de standardul de transmisie televizată. 8 . Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. precum şi producţia de materiale video creative. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD.

panasonic. pentru cele mai recente informaţii.pavc. nu sunt bazate pe standardul SD. Nu poate fi garantată operarea cu succes. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008).co. (Continuarea în pagina următoare) 9 . RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. în cazul anumitor carduri de memorie SD. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. https://eww. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. formatate conform formatului FAT32. fără logo-ul SDHC. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. şi cu cardurile de memorie SDHC.

(Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. conform standardelor SD. 10 .Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. pentru produse compatibile SD. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. de exemplu. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. cât şi cu cele SDHC. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4.

11 . chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. în alte scopuri decât divertismentul personal. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. consultaţi pagina 104. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. Înainte de a efectua o înregistrare. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. Pentru alte note cu privire la utilizare. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. consultaţi pagina 9. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. Pentru detalii.5 mm. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. feriţi obiectivul de lumina razei laser.

“Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). Camera AG. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele.. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. ecrane de meniu. Laboratories. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. Inc. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. detaliate mai jos. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. − International Business Machines Corporation. etc. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. Portofoliului de Patente AVC.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. • 12 . ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®.

consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. Utilizaţi acest produs pentru redare. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. DVD recordere sau DVD playere vechi.264. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. în astfel de situaţii. Pentru detalii. cu detalii extrem de clare. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? .AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. incompatibile AVCHD. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. etc. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC.

2 V. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c. 5800/5400 (tip/min. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional).2 V. (Paginile 72. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.c.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. consultaţi “Accesorii opţionale”. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere.a. 2640/2500 (tip/min. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului.) mAh) • 14 .

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . 70) Comutatoare CH1. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1).RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde.Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. CH2 SELECT (Selectare canal1. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. SPEED SELECT+/.

Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. Pentru detalii privind conexiunea. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). Cu toate acestea. 17 Descrierea componentelor . la mufa pentru telecomandă.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. cu excepţia telecomenzii.

1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. 18 .) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori.a. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. înainte de curăţare. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră.a. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. 2 Introduceţi acumulatorul. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). deconectaţi fişa de alimentare de la priză. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. Introduceţi până în capăt. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video.c.a.c. Deconectaţi cablul c. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c.

capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute.) mAh 7.a. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. umiditate 60%). Adaptorul c.2 V/ 2640/2500 (tip.a. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. • . să facă zgomot în timpul utilizării. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. compatibile cu acest produs. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.a. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. dar acest lucru este normal./min. este conectat la adaptorul c.a. Este posibil ca adaptorul c.c. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat./min. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. poate interfera cu undele radio. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. De asemenea.2 V/ 5800/5400 (tip.

• Susţineţi acumulatorul cu mâna. atunci când nu utilizaţi aparatul. de la priza de curent. Conectaţi cablul de alimentare c.a.a. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c. Deconectaţi cablul de alimentare c. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. până se blochează cu declic. la adaptorul c. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. • 20 .a.c. Conectorul pentru acumulator al cablului c. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. este conectat la adaptorul c.c.c. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent.a.a. Scoateţi acumulatorul.c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. pentru a vă asigura că nu va cădea. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. la priza de curent.c.

20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. Închideţi capacul. Parasolar obiectiv 21 . până când acesta se blochează cu declic. pentru a-l detaşa. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. atunci când nu utilizaţi aparatul. pentru a nu scăpa camera. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. pentru a proteja obiectivul.

• Când bateria s-a consumat (CR2025). înlocuiţi-o cu una nouă. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. în funcţie de frecvenţa utilizării. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. * Consultaţi meniurile de setări. pentru a scoate suportul. chiar şi în cadrul razei de acţiune. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. În aer liber sau în lumină puternică. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. înseamnă că bateria s-a consumat. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. aproximativ 15° în jos.

iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. De asemenea. în timp ce aparatul este pornit.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. pentru a anula setările pentru modul standby. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. • În timpul modului standby. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. • Când această setare este activată. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. • Acumulatorul a fost scos. pentru a activa setările pentru modul standby. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. în timp ce aparatul este pornit. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • Acumulatorul este descărcat.

Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă.Vizor Această cameră are două vizoare. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. vizualizaţi-le pe un monitor TV. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. după ataşare. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. • Rotirea cupei pentru ochi. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. pe vizor.5 inch. unul fiind un LCD în miniatură. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. 24 . Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare.

Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. etc. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea.) Înregistrare în curs. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. • Afişaje privind starea de operare. Acest lucru poate avaria camera. • Se poate deschide până la 120°. pentru a reveni la afişajul original. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. 1 În modul CAM. deoarece aţi putea avaria camera. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde.

Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). 26 . Pentru detalii. • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Consultaţi meniurile de setări. care corespund cu cele de pe cameră.) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l.

Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. atunci când porniţi camera. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. la alegere dintre trei setări diferite. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. în afară de imagini. imaginile vor fi afişate normal din nou. 2 Apăsaţi butonul LCD. • Dacă opriţi camera video. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. 2 Apăsaţi butonul LCD. (Pagina 94) sunt inversate. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. Dacă afişajele nu sunt necesare. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). şi alte afişaje. 27 . imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). • De asemenea. • În timpul inversării afişajului. din meniul de setări SW MODE (Mod SW).

4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. butoanelor de pe telecomandă. • “--. înclinând-o în direcţiile . 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. care corespund cu cele de pe cameră. • Ora este afişată în format de 24 de ore. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). Setarea implicită de fabrică este +00:00. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar).----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. În exemplul de mai jos. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ).Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Pentru detalii.--. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Înainte de a realiza o înregistrare. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. 28 .

verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. apăsaţi butonul multifuncţional. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. aşadar . conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia.9 Când aţi finalizat setările. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale.

Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. glisându-l spre stânga. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. • Focalizarea. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). Mai întâi. Când formataţi un card de memorie SD. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. • apare pe vizor şi monitorul LCD. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). sau poate cauza operarea incorectă a camerei. amplificarea. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. închideţi ecranul de meniu. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. în timpul înregistrării. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. Salvaţi toate datele importante pe calculator. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat).

• Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. după înregistrare. (Însă. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. de asemenea.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. cât timp este întreruptă înregistrarea.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. 31 Înregistrare .

Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. 160 min Aprox. Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. 120 min Aprox. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. 30 min Aprox. în funcţie de subiectul înregistrării. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. 5 min Aprox. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. 45 min Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. 240 min Aprox. • Când formataţi un card de memorie SD. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. 20 min Aprox. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. 15 min Aprox. În astfel de cazuri. Aprox. 9 min Aprox. 90 min Aprox. 33 min Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. 80 min Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. 60 min Aprox. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. înainte de formatare. 3 min Aprox. 10 min Aprox. 45 min Aprox. 7 min Aprox. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. 32 . Aprox. 120 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. Aprox. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. etc. 60 min Aprox. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit).timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. 90 min Aprox. Aprox. Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. • Cardul de memorie SD va fi formatat.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. 21 min Aprox. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. 65 min Aprox. . Aprox. 40 min Aprox. 180 min Aprox. 2 min Aprox. 4 min Aprox. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Când formataţi un card.

pavc. AVCCAM Restorer*. În caz contrar. dezinstalat. https://eww.c. AVCCAM Restorer. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. În acest caz. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. la următoarea pornire. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării.a. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. de asemenea. sau adaptorul c. (În mod similar. fără reparaţii. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). de pe cardul de memorie SD. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării.co. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD.jp/pro-av/ . dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. Când reparaţiile s-au încheiat. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. • În funcţie de starea datelor. consultaţi Install.panasonic. În acest caz. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). pe care a apărut o eroare. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. pentru a permite repararea erorilor.c. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. • Un card de memorie SD. Pentru detalii despre utilizare. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. AVCCAM Restorer. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website.txt. şi trageţi de card în sus. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. opriţi alimentarea). • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. înainte de deschiderea capacului.) Pentru detalii despre metoda de instalare. astfel încât să iasă în afară uşor.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. glisându-l spre stânga. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. AVCCAM Restorer este.

9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD.3). Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1).ZOOM. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. (Paginile 43. În plus.3 (Utilizator 1 . • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor).Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor).9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. HANDLE ZOOM (Zoom mâner). • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ecranul SW MODE (Mod SW). Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 .

semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. atunci când utilizaţi modul 24P. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. semnal întreţesut de 60 fps.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. Însă. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. înregistrării.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. 35 Înregistrare . semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Pentru copiere şi înregistrare. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Semnalul video va fi înregistrat nativ. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. Pentru copiere şi înregistrare. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv.

Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. irisul. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. pe ecran. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. : Camera focalizează mai întâi general. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL).9 Hz). A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. apoi trece pe focalizare manuală. în poziţia 36 . 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. dacă există scintilaţii. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură).Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea.

Pentru afişarea graficului pe vizor. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). deci. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. IRIS DIAL (Selector iris).Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. conform imaginii de mai jos. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. 37 .6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. Însă. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). şi. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). Ajustaţi irisul manual. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. ecran SW MODE (Mod SW). • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). • În modul iris automat. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. cât şi graficul în acelaşi timp. pentru a reveni la ecranul original. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. închideţi monitorul LCD. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă.0 când este setat la telescopic maxim (T). Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. valoarea F va fi F1. (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta.

(Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. De asemenea. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. amplificarea este fixată la 0 dB. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. albastru). ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. Când înregistraţi în modul manual. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare).9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 .) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. verde. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. (Valoarea implicită este de 12 dB. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). L: Setată astfel în condiţii normale. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. puteţi utiliza şi valorile presetate. (Valoarea implicită este de 6 dB. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare.

• Ajustările durează câteva secunde. (Următoarele mesaje apar pe ecran. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. Ghid al valorilor presetate P3. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat).2K (3200 K): bec cu halogen P5. contactaţi distribuitorul. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. chiar după câteva încercări.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb).) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. (Pagina 36) . 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb.

• În funcţie de mediu. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). În mod normal. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). albastru). Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. 40 . Alocaţi mergând la meniul de setare. ecranul SW MODE (Mod SW). (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. verde. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. B sau PRST (Presetări)). • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. ATW (Detectare automată alb).9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

• Pentru a ajusta nivelul înregistrării. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). utilizaţi şi vizorul. • În timp ce sunt afişate formele de undă. • Formele de undă nu pot fi înregistrate. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. în modul CAM. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. 44 . deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW).

este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. după încheierea înregistrării. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării.3 (Utilizator 1 . lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. • Videoclipurile nu pot fi şterse. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). videoclipurile nu pot fi şterse. în timpul înregistrării sau al redării. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. chiar dacă este apăsat butonul. De asemenea. înregistrate pe imagine.3).Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. la un anumit moment într-un videoclip. (Paginile 65. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). 45 Înregistrare şi oră. În timpul înregistrării. numai prima operaţiune va fi valabilă. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. (Paginile 43. de asemenea. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. variază în funcţie de formatul de înregistrare. în afişajele pe dispozitive externe. chiar dacă aţi apăsat butonul. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). (Pagina 62) Însă. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . Dacă apăsaţi butonul din nou. De asemenea. pentru a le afişa şi reda. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. reperul de înregistrare este şters. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. . MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare.

De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). 2 monitorul LCD. setaţi timpul de expunere astfel. adâncimea focală.. etc. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci acesta se va deschide mai larg. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic.). • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz).9 Hz 46 . Timpul de expunere se modifică după cum urmează. • Dacă irisul este setat la automat.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). şi va reduce. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări.(Selectare obturator . aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. pentru a fi utilizat. aşadar. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. Când această frecvenţă este 50 Hz. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator).) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. cu un timp de expunere mai mic.

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată).9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare).9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. conform informaţiilor de mai jos. Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. (Pagina 91) . (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă).Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. • Setaţi la OFF (Dezactivare). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). 48 . setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. puteţi înregistra până la două canale de sunet. De asemenea. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu.

INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). 49 Înregistrare . (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare).4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1.

(Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). În momentul înregistrării. F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. adică în interior. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. De asemenea. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. care corespund cu cele de pe cameră. 50 . puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). În meniurile de setări. următoarele fişiere sunt stocate. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. puteţi accesa imediat fişierul necesar. culori şi contraste. Pentru detalii. apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. unde contrastul trebuie evidenţiat.

de la 0 la 9. când este afişat următorul ecran. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. < = > ? @ [ ] ^_-. . : . Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. caracterele sunt şterse. • Odată confirmate. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. apăsaţi butonul multifuncţional. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. • Selectând YES (Da). cu ajutorul butonului multifuncţional. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. de la A la Z.

/ 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. setările curente sunt salvate automat în aparat.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. • Datele din toate fişierele scenă. < = > ? @ [ ] ^ _ . : . consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. • În următorul exemplu. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. (Pentru a modifica denumirea fişierului.4) şi apăsaţi butonul din nou. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. • În cazul fişierelor scenă. 0-9. care corespund cu cele de pe cameră. sunt rescrise. sub formă de fişier. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). le puteţi încărca de pe card. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. A-Z.3. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. (Protecţie împotriva scrierii). Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). a se vedea descrierea de mai jos. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. selectaţi numărul fişierului (1 . TITLE001 este denumirea fişierului. (Spaţiu). 52 . Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . de asemenea. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Pot fi introduse următoarele caractere. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . F1 până la F6.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). pe un card de memorie SD şi. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Pentru detalii. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. Pentru toate celelalte setări..

care sunt încărcate în aparat. pentru a verifica toate datele. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. Consultaţi pagina 54. DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). LONGITUDE (Longitudine). LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). Nu puteţi introduce numai SCENE NO. • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). care indică starea de înregistrare a videoclipului. (Nr. locaţia de înregistrare. setat de către utilizator. LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). nu pot fi afişate toate datele. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. RESOLUTION (Rezoluţie). (Nr.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. (Pagina 109) 53 Înregistrare . creat pe cardul de memorie SD. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). în ordinea în care au fost înregistrate. SCENE NO. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului).Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). scenă) şi TAKE NO. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. LATITUDE (Latitudine). Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. dublă). SERIAL NO. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). (Nr. NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). longitudinea. latitudinea. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). Aceste date se numesc metadate despre videoclip. sursa de informaţii). Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). scenă) şi TAKE NO. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. (Nr. • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. de acest aparat. trebuie să introduceţi TEXT (Text). (Nr. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării).

Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Treceţi la LOAD (Încărcare). META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. simultan. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. apăsaţi butonul multifuncţional. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Consultaţi coloana următoare. Dacă este necesar. cu ajutorul camerei. acestea sunt afişate ca “*”. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. consultaţi pagina anterioară. cardul de memorie SD. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. 54 . CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. începând cu cea mai recentă dată de producţie. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2).

apăsaţi butonul MENU (Meniu). setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. afişajul se modifică astfel. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. apăsaţi butonul MENU (Meniu). iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. (Pagina 76) 0 : 00. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. Apăsaţi butonul COUNTER . dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. când este setat 24P şi 30 de cadre. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. TC 12 : 34 : 56 . Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).Resetare/Setare cod de timp). 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 .) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor).9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. Apăsaţi butonul MENU (Meniu).9 Hz. • Pentru a anula afişarea codului de timp. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. De fiecare dată când apăsaţi butonul. Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. Înregistrare . când este setat orice alt format. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1.RESET/TC SET (Contor . puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp.

Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator).a. după reîncărcare. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. acumulatorul intern trebuie schimbat. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. care corespund cu cele de pe cameră. Pentru detalii. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. În meniurile de setări. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. Contactaţi locul de achiziţie. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. 56 . Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca.

apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. a înregistrării anterioare. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. setaţi valoarea codului de timp.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre.4 Când apare ecranul de mai jos. La acest aparat. Puteţi reseta codul de timp la zero. Din acest motiv. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. 57 Înregistrare . (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59.

Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. În meniurile de setări. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator).Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. care corespund cu cele de pe cameră. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. 58 . 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Puteţi reseta informaţiile de utilizator. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). 4 Setaţi informaţiile de utilizator. Pentru detalii.

pentru a trece la cel anterior. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. Apăsaţi butonul pentru moduri.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru a trece la următorul videoclip. Camera este acum în modul PB. Înregistrare . Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. consultaţi pagina 63. modul se modifică astfel. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. • De fiecare dată când apăsaţi butonul.

• Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). consultaţi pagina 63. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip.) 60 . videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. (Pentru detalii despre redare.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. Când setaţi modul PB. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri.

4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu.conform setărilor. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . 61 Redare . 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63).

modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. 62 . • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. repetaţi paşii de mai sus. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare.

4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). Va fi afişat indicatorul de redare repetată. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. 720/60P (30P). Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. . • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). Când este efectuată operaţiunea de redare. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. Chiar dacă formatul de redare este modificat.9 Hz): 1080/60i (30P). 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Redarea repetată va continua până la întrerupere. 1080/24P. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).

Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Selectaţi un videoclip pentru redare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu).Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. 64 . Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Selectaţi metoda de omitere. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză).

INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran.Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale.an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. De asemenea. DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare).) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare).codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). 65 Redare . DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului .

Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri.5 secunde. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. unde va fi ataşată indexarea. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. • Pentru a şterge indexarea. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. această operaţiune poate lua ceva timp. va avea o eroare de precizie de 0. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. pentru a ataşa indexarea. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. 66 . (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. • Momentul propriu-zis din videoclip. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional.

(Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). chiar dacă acestea sunt protejate. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. (Semnul va fi afişat. şi apăsaţi butonul multifuncţional.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. (Semnul va dispărea. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat.

(Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. numele cameramanului. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. 4 68 . etc. pentru informaţii mai detaliate.) . START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. inclusiv formate video şi audio. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)).

• Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. . *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. după redarea ultimului videoclip. Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). după redarea ultimului videoclip.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). prin derulare înainte. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). prin derulare înapoi. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală.

Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. Pentru a reveni la redarea normală. în timpul redării. de fiecare dată când apăsaţi butonul. la intervale de jumătate de secundă. (Pagina 73) Porniţi redarea. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). până la eliberarea butonului. acestea sunt derulate în direcţia inversă. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . imaginile sunt derulate înainte. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. Afişajul să modifică astfel. dacă utilizaţi telecomanda. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). iar când apăsaţi butonul -. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. apăsaţi butonul EXT. Apăsaţi butonul EXT. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). dacă veţi conecta aparatul la un televizor.

• Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi . 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). strângeţi bine şuruburile.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. deşi este posibil să auziţi un scârţâit.

• Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. 72 . conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. consultaţi pagina 75. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei.

unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. Ieşirile simultane nu sunt posibile. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. Ajustaţi lungimea clemelor. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. etc. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. VIDEO OUT (Ieşire video). tăindu-le cu foarfeca.

74 .Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat. semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).

• Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode.a. Windows XP. Pentru mai multe detalii. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. Opriţi camera. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. • Calculator cu Windows 2000. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. Când schimbaţi cardurile. sau Windows Vista. cu ajutorul cablului de conexiune USB. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. pentru a trece înapoi la modul PB. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. Porniţi calculatorul înainte de conectare. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. (În ceea ce priveşte conexiunea. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. iar camera va trece în modul PC. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. . Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). pentru editare. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator.

este posibil ca pictograma să nu fie afişată. Nu este afişat în modul PB. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. se afişează [TC*]. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). iar înregistrarea este oprită. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. chiar dacă este afişată această pictogramă.9 Hz 50: 50 Hz 76 . Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. [UB*] este afişat. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). consultaţi 33. • În timpul redării. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp.Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD.

Nu este afişat când este setat la 1080/50i*.Z99 (zoom maxim). Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator).6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . JUN (Iunie). apare MF (Focalizare manuală). nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. Când afişajul este setat la control macro. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. JUL (Iulie).2K/P5. în funcţie de poziţia de zoom. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). NOV (Noiembrie).9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) .8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. OCT (Octombrie). FEB (Februarie). Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. AUG (August).) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. De asemenea. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. aţi selectat “ON” (Activare). Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). (În modul automat. MAR (Martie). Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. APR (Aprilie). Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. în timpul înregistrării. MAY (Mai). valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. În modul de focalizare automată.00. DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. este afişat AGC. În modul de focalizare manuală. apare AF (Focalizare automată). INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. SEP (Septembrie).

29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.a. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. de uz casnic. compatibili cu acest produs. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. 78 . • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente.va fi afişat pe ecran. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. etc. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). • Simbolul P.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării.) Înregistrare în curs.

CANNOT RECORD. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. Nu scoateţi cardul. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. Verificaţi cardul. CARD CAPACITY TOO LOW.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. (EROARE CARD. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. CARD DOOR OPENED. ■D DISCONNECT USB CABLE. CANNOT SET PRE-REC. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. Datele sunt scrise acum pe card. deconectaţi cablul USB. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. (REFORMATAŢI. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. ■R REC STOPPED. CARD FULL. CANNOT DELETE. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă.) Formatarea nu a fost efectuată. Verificaţi cardul.) PLEASE REFORMAT. (NU POATE FI ŞTERS. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan.) Conectaţi camera video la un calculator. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. (VERIFICAŢI CABLUL USB. (CARD PLIN. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD.) Nu este posibilă redarea. CARD ERROR. NOW ACCESSING. CANNOT PLAY. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA.) Nu mai pot fi setate alte indexări.) Cardul este plin. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD.) Videoclipul nu poate fi şters. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL).) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. CHECK USB CABLE.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită. Trebuie să formataţi din nou cardul. (IMPOSIBILITATE DE SETARE. ■I INCOMPATIBLE CARD.

THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. AVCCAM Restorer (Pagina 33). pentru ştergerea unui videoclip. contactaţi locul de achiziţie. de exemplu. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. Acest acumulator nu poate fi utilizat. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. ■T THE CLIP IS PROTECTED. este posibil să fie avariat cardul de memorie. după reînceperea înregistrării. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. Anulaţi protecţia. 80 . • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. când accesaţi cardul de memorie SD. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Porniţi înregistrarea din nou. ■U UNABLE TO FORMAT. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. Porniţi înregistrarea din nou.

Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *2 0 dB nu este afişat.2 K şi 5. *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan.6 K. *3 Sunt afişate numai presetările 3.9 Hz). Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. acestea nu vor dispărea.

Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. 6 Repetaţi paşii 4 . Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . apăsaţi butonul MENU (Meniu).Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările.5 pentru a modifica alte opţiuni. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. 82 . pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Exemplu: pot fi modificate. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD.

cât şi pentru fişierele scenă. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator).7 Repetaţi paşii 2 . Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. Apoi. Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). cu ajutorul selectorului scenă. în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. Le puteţi iniţializa separat. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. 83 Meniu .5 pentru a modifica alte setări.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

1/249..0. 1/48. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91). WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele.... .+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat..) (Setarea implicită din fabrică este 1/48..0... F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD.. de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD.7.0.0.7. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid.IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 .pentru o imagine mai clară.....7.. 1/248. . ...10.7.9 1/30.0. salvate de această cameră. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată.) • 25P: • 30P: 1/25.1/48. . .0.. toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos).0.8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).7.+ 10 _____ indică setarea din fabrică..+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A. ....0..100.. ... Revine la ultimul ecran.Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă..+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A). Zgomotul va creşte uşor.0. după selectarea valorilor de setare...9 1/60.... 1/248. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59...9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50. .... HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI).. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.+ 7 Setaţi la .0.1/249.0..8 • 24P: 1/24.+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală.....0..1/48. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.0. Ajustează nivelul cromatic.. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele.7.+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48.0. .0.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B). Revine la ultimul ecran.7.0 ...0.....+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini..0 . NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă. etc.1/249..0 .

1. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. în lumină fluorescentă. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. cu contrast accentuat. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. preluată de la seria DVX100.9 Hz Selectează curbele gamma. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. B.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. Permite extinderea domeniului dinamic. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. 87 Meniu . • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. Pentru a evita supra-expunerea. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. în funcţie de semnalele recepţionate. 3 • Cu cât setarea este mai mare. cu ajutorul curbelor gamma.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). OFF (Dezactivare). • Cu cât setarea este mai mare. Contrastul este redus.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). Contrastul este accentuat. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. primite prin CCD. 2. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime.

(Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. 6dB. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). 9dB. HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică.9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. 12dB Setează valoarea amplificării. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). 9dB. (Pagina 45) După înregistrare. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. 88 . L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. 3dB. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). 0dB.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). 3dB. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 0dB. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. operarea încă este posibilă. D. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. 6dB. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital).

De fiecare dată când este apăsat butonul. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. Alocă o funcţie butonului LCD. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. _____ indică setarea din fabrică. VECTOR (Vector): Se afişează ca vector.Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1).) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. De fiecare dată când este apăsat butonul. fie pe monitorul LCD. “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse.

puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. 6 dB) în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. 12 dB) în modul automat. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare).IRIS (Iris automat). Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. Însă. dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. _____ indică setarea din fabrică. Realizează focalizarea automată în modul automat. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 .

(Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora.Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare).9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. Setează nivelul de intrare al microfonului extern. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică.

TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. în timpul înregistrării cu mai multe camere. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. 92 . (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. NO (Nu): Revine la ultimul ecran.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). Când meniul este închis. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. _____ indică setarea din fabrică. Setează modul la mod slave. atunci când comutaţi în modul PB.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Resetare/Setare cod de timp). (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. dacă rata cadrelor este setată la 24P. Dacă este setată orice altă valoare. codul de timp înregistrat nu va coincide. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. Când apăsaţi butonul COUNTER . YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp.RESET/TC SET (Contor . NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). Poate apărea o eroare minoră de timp.

Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. Selectează sunetul auzit în căşti. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix).Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). _____ indică setarea din fabrică. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. când sunt afişate pe un ecran 4:3. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. este redat cu această cameră. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). 7. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. Selectează tipul de terminal pe componente. indică setarea din fabrică.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio).9 Hz). FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz.) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) .1. înregistrat cu un alt echipament.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. Setează nivelul de setări al semnalelor video. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. Activează modul de ieşire prin subeşantionare.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv.5%. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).

OFF (Dezactivare). apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 95%. NORMAL (Normală). 75%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. 65%. 80%. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. DATE (Dată): Este afişată data. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. 60%. mm/picioare. 4:3. 50%. de pe ecran. 50%. • În modul PB. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. 70%. de pe ecran. 100%. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. 55%. 65%. NUMBER (Număr). LOW (Redusă). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). 85%. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). ALL (Toate). 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. 85%. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). 80%. 90%. 105%. 95%. 75%. (Pagina 78) 90%. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 90%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. deoarece acesta nu este foarte exact. 100%. TIME (Oră): Este afişată ora. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . 55%. 70%. 60%. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga.

(Pagina 41) NORMAL (Normal). MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică. 95 Meniu .Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

02:30 .01:30 . când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre).10:00 .9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului. • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică. 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute. fişier utilizator) la setările din fabrică.11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional.09:00 .07:30 . Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului.03:00 .05:00 .05:30 . Restabileşte setările de meniu (fişier scenă.04:00 .06:30 . AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).09:30 .06:00 .03:30 . alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. (Consultaţi tabelul de mai jos.00:30 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar . în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. 59. Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.04:30 .02:00 . • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare). USER (Utilizator). opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.10:30 .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .11:00 . ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).08:00 . sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute. START/STOP (Pornire/Oprire). OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit).01:00 . astfel încât să fie valabile setările.07:00 .08:30 . sau butonul MENU (Meniu).

Aparatul nu poate focaliza automat. este pornit. În acest caz.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. acumulatorul este consumat. care variază în funcţie de utilizarea acestuia.c Deconectaţi-l.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit).a. (Există este afişată corect. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. se stinge. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Acumulatorul nu poate fi încărcat. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. focalizaţi în modul focalizare manuală. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. Verificaţi conexiunile din nou. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . cât şi obiecte îndepărtate. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. POWER SAVE (Economisire energie). Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent.

Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. Dacă nu este formatat P32 corect. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale.16 MB. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . (Reducere/Mărire volum). • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. camera video. chiar dacă apăs butonul. Acest lucru este normal. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. deşi am intrarea video. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. Redare Nu pot reda videoclipuri. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). formataţi cardul în aparat. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. Acest lucru este normal. un dispozitiv extern. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. Nu poate fi realizată editarea neliniară. sau utilizaţi un card nou. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. de pe cardul de memorie SD. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect.

efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Reţineţi că atunci memorie SD. P10 102 . — defecţiune. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. — — Contactaţi locul de achiziţie. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. recunoscut atunci Pentru detalii. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. importante pe un calculator sau un suport de stocare. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. Setaţi camera în modul PC. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. corect. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. înseamnă că bateria s-a consumat. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. Înlocuiţi-o cu una nouă. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte.32 GB împreună cu această cameră. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. când este introdus în alte dispozitive.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. conectat cablul USB. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. deşi când formataţi un card de memorie SD. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune.

Nu este redat. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. în cazuri precum cele detaliate mai jos. deoarece videoclipul are un format diferit. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. sau de la modul HG la modul HA. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. 103 Referinţă .Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal.

După aceea. • Adaptorul c. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. porniţi din nou camera video. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior.) Adaptor c. astfel încât nu mai funcţionează corect. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. continuă să lumineze intermitent. Scoateţi acumulatorul din cameră. • În caz contrar. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice.a. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. dar acest lucru este normal. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. Contactaţi distribuitorul. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade.a. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. (Acumulatorul este utilizat în continuare.a. 104 . acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou.a. de la priza de curent. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul.a. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice.a. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. poate interfera cu undele radio. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta.a.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. La temperaturi foarte scăzute. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. ninsoare sau pe plajă. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. să facă zgomot în timpul utilizării. • Manevraţi camera cu grijă. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. chiar dacă aţi oprit camera. După utilizare. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. • Loviturile puternice pot avaria camera. încălzit. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi.

Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. pot exista doar 0. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. cu o eficienţă de 99. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). 105 Referinţă .99% a pixelilor. fie le distrugeţi. pentru a şterge datele în întregime. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. În caz contrar.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. Aşadar. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. puteţi deteriora componentele interioare. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi.

) Când procedaţi astfel. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. pe următoarele website-uri. cu cupa pentru ochi ataşată.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. până când suportul se fixează cu declic.panasonic. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. vizitaţi Serviciul de asistenţă. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. înclinaţi vizorul uşor în sus. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. (Acesta este înşurubat foarte strâns. rotind în sens invers acelor de ceasornic. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. • Înainte de a efectua întreţinerea. Dacă este acoperit cu praf. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului.co. 106 . • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. https://eww. de la priza de curent. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor.a. nu utilizaţi benzen sau diluant.pavc.

107 Referinţă . umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. etc. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. scoateţi atât cardul de memorie SD. ce duc la defectarea acumulatorului. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. cât şi acumulatorul. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. depozitaţi-l în carcasa proprie. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat.

Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .

Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. cât şi o varietate de informaţii importante. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. Aşadar. deoarece acest format include atât date audio şi video. în standardul AVCHD. consultaţi fişierul Install. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. Pentru detalii despre instalarea acestuia. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. dar. conform diagramei din dreapta. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. pentru metadatele suportate de această cameră. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. Pentru detalii despre utilizare. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. 109 Referinţă . sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF).txt. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. vor fi pierdute.

0 (f=între 3. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60. între F1.0 secunde şi 1/249.) Consum de energie: Înregistrare: 9.8 W indică informaţii privind siguranţa. 1/250. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/60.6 şi F3.9 Hz 3 lx (F1. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. amplificare +12 dB. 1/50 (OFF (Dezactivare)).9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. 1/250. 1/60. 1/500.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/120.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. amplificare +12 dB.0 secunde şi 1/249. 1/1000. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. 1/120. 1/120.a. 1/120. 1/500. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. 1/120.8 secunde Mod 24P: între 1/24.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 secunde Mod 25P: între 1/25. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1. Zoom 13 x selectabil automat/manual. 1/500. 1/250.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. 1/1000.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator).9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. transfer inter-linie.6.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni.0 secunde şi 1/248.3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/250.0 secunde şi 1/248. 1/100.8 secunde Mod 30P: între 1/30.0 secunde şi 1/249.6. 1/500. 1/60. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. 1/250. 1/16.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/500.

17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 720/50p. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1.0 V [p-p]. 720/60p. 12 GB. 6 GB. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. 75 Ω PB/PR: 0.9 Hz 1080/60i.0 V [p-p]. 1. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV.9 Hz 1080/60i.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 .16 GB. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1). Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.7 V [p-p].1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. 1 GB. INPUT2 (Intrare2)). 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. 8 GB.

0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.a.5 inch (210.5 mm) (FOCUS (Focalizare).] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa.0 V ± 0.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.a. 50 Hz/60 Hz 22 W 7..4 V c. 1.240 V c. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.c.0 V şi 4..000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3. 1.44 inci (235.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3.3 V c. 2. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.000 pixeli) [Adaptor c.75 A (Cameră video) 8. .c.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.

pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. precum şi acumulatorii. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. În acest caz. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. 43. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Pentru tratarea adecvată. Panasonic Building. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. în caz contrar. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful