ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

rezolvaţi situaţia mutând. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. 4 . Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. de exemplu. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. înainte de operare. Într-un astfel de caz. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic.

Baterie telecomandă 5 . Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată .Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii. pentru a scoate suportul.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie.

........................... 22 Ajustarea timpului de expunere................................................................... 31 Formatarea cardurilor de memorie SD............................................................................................................................................................................... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD....52 Metadate videoclipuri........................................................................................................................................................................................ 10 Protejarea cardurilor de memorie SD .............. 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD...................................34 Funcţia de zoom digital.................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ....................................................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ......................................... 22 Introducerea acumulatorului.........................................................a.................................................. 55 Mod presetări TC .............. 16 Terminale şi piese de montare ...................................... 43 Adăugarea de efecte imaginilor.. 30 Pregătirea pentru înregistrare...................................................................... 17 Telecomandă.........................................46 Scanare sincronizată .... 15 Partea dreaptă şi posterioară.................... 43 Bare de culoare...................... 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) .................................................. 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ......... 47 Comutarea intrării audio ..................................................... 25 Evidenţierea contururilor.... 20 Ajustarea curelei de mână............. 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)............ 56 Setarea codului de timp............................................................................................................................. 21 Ataşarea curelei de umăr.......................... 54 Setarea calendarului...................................................... 23 Vizor........................................................................... 43 Compensare lumină de fundal ...... 18 Surse de alimentare ...................... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb.......................... 8 Citiţi înainte de utilizare.................... 4 Prezentarea operaţiunilor.............................................................................................................................................................. 37 Ajustarea amplificării...... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ............................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ........................... 22 Raza de acţiune a telecomenzii.................................... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) .. 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip).............. 56 Setarea informaţiilor despre utilizator....................... 33 Utilizarea funcţiei zoom......................................... 15 Partea stângă...................................................................................................... 49 Pornirea / oprirea camerei............. 18 Reîncărcare ................................................................... 21 Telecomanda... 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)................................. 38 Ajustări intensitate luminoasă ........................................................................... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare................. 58 6 ............................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!... 33 Repararea cardurilor de memorie SD..........................................................................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ................................................................................................. 20 Utilizarea adaptorului c............................................................................... 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)......................................................................... 9 (clasă de viteză SD 4) ................................................................ 34 Înregistrare în modul progresiv.. 30 Înregistrare în modul automat............................................................................................................... 24 Utilizarea vizorului................................................................................................................ 25 Ajustarea afişajului de ecran ............................ 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator).........................................................36 Comutarea la modul manual ....................................................................................41 Înregistrare la unghi inferior................................................................................................................................................................. 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ........... 11 Accesorii............................................ 48 Ajustarea nivelului înregistrării....................................................................................... 23 Indicator luminos de semnalizare ..... .. 28 Utilizarea contorului ............................. ........ 42 Stabilizator optic de imagine ....................................... 41 Model zebră ......................... 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor.......................................................................................................................... 32 Scoaterea cardului de memorie SD......... 36 Utilizarea asistării la focalizare ......... 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ...35 Înregistrare în modul manual..................... 22 Modul în aşteptare...... 41 Înregistrare autoportret ............... 37 Ajustări iris................... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ................................................................................................... 14 Accesorii opţionale ...................................................................................................................... 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern .................................................48 Utilizarea microfonului încorporat .......................................................... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ....................................................................................................................................................................................................................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor................. 24 Utilizarea ecranului LCD................................ 27 Utilizarea fişierelor scenă................. 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD........................ ...................................................... 45 Înregistrare indexări..........................................................................55 Afişare contor....................................... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ............................................................................................................. 41 Marcaj............................. 20 Utilizarea acumulatorului ................................................................................................. 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare.................................... 27 Afişare imagine inversă ............................ 45 Funcţie imprimare dată şi oră.................................. ......................................... 44 Funcţie reper de înregistrare............... 36 Focalizare manuală .................................................................................................................................................................................................

........................ 82 Iniţializarea setărilor de meniu .... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV).............. 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)....................... 83 Structură meniu de setări ...................................................................84 Meniu mod cameră ......73 Specificaţii ................ 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ....................................................62 Funcţii de înregistrare directă....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi...........72 Platformă video (Copiere) ....... 71 Căşti .69 Redare cadru-cu-cadru ............76 Mesaje principale de avertisment..........................64 Listă cu meniuri de setări ................................................... 84 Meniu mod redare .....................................................................................................................63 Reluare redare (RESUME PLAY)...................... 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ................................................................ 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) .......... 76 Afişări normale........................................ 97 Ecran OPERATION (Operare)....65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)............................................ 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ......................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) .............................................63 Repetare redare (REPEAT PLAY).....69 Videoclip următor/anterior ..................................................................................................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj).........................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ................72 Televizor/Monitor ........... 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)...................... 100 Măsuri de precauţie la utilizare.............................. 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ..............................................................82 Utilizarea meniurilor.......................................................................... 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ...................... 86 Ecran SW MODE (Mod SW)............................................................................................................................................................................................... 96 Ecran META DATA (Metadate)............. 106 Curăţare .......... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale.................. 75 Afişaje Afişare de ecran.................................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB).................................................................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ...........................81 7 ................................................70 Vizualizarea de imagini pe televizor ..............................................................................................................................................................................71 Microfon extern....62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări................. 59 Ecran imagini miniaturale. 110 Editare neliniară (Mod PC).............................................................................................................................. 88 Ecran AUTO SW (SW automat).................................. 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card).........67 Funcţii de redare utile.......................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ...........................................................................................70 Verificarea datei şi orei ........................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ......60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ............................ 85 Setări redare (PLAY SETUP) .............................................................. 104 Actualizarea driver-ului camerei..................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) .. 106 Măsuri de precauţie la depozitare................................................................... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)..................................70 Ajustarea volumului ...........................................................................................................................................................................109 Editare Conectarea de aparate externe...........70 Referinţă Înainte de a apela la service ................................ 107 Format înregistrare .................

0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. aproape de standardul de transmisie televizată. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. precum şi producţia de materiale video creative. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. 8 . ca suporturi de înregistrare. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate.

(Continuarea în pagina următoare) 9 . Nu poate fi garantată operarea cu succes.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor.pavc. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari).Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. nu sunt bazate pe standardul SD.co.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. fără logo-ul SDHC. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza.panasonic. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). şi cu cardurile de memorie SDHC. https://eww. formatate conform formatului FAT32. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. în cazul anumitor carduri de memorie SD. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. pentru cele mai recente informaţii.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari.

apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. pentru produse compatibile SD. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. de exemplu. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. cât şi cu cele SDHC. conform standardelor SD. 10 .

Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. consultaţi pagina 9.5 mm. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. feriţi obiectivul de lumina razei laser. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Pentru alte note cu privire la utilizare. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. 11 . Înainte de a efectua o înregistrare. în alte scopuri decât divertismentul personal. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. Pentru detalii. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. consultaţi pagina 104. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale.

Inc. − International Business Machines Corporation. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. ecrane de meniu. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. etc. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. detaliate mai jos. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată.. Portofoliului de Patente AVC. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. Camera AG. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. Laboratories. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00).) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • 12 .

echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H.264. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. Utilizaţi acest produs pentru redare. Pentru detalii. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. etc. în astfel de situaţii. cu detalii extrem de clare. incompatibile AVCHD. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. DVD recordere sau DVD playere vechi.

5800/5400 (tip/min.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. (Paginile 72. consultaţi “Accesorii opţionale”.2 V.2 V. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional). 2640/2500 (tip/min.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c.c. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator.) mAh) • 14 . Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.a. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. CH2 SELECT (Selectare canal1. 70) Comutatoare CH1.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator).(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde. SPEED SELECT+/. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1).

5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). Cu toate acestea. cu excepţia telecomenzii. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. 17 Descrierea componentelor . la mufa pentru telecomandă.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. Pentru detalii privind conexiunea. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3.

setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video.a. Introduceţi până în capăt.c. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. înainte de curăţare. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră.c. 2 Introduceţi acumulatorul. 18 . şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c.a. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. Deconectaţi cablul c. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). deconectaţi fişa de alimentare de la priză. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul.a.

Este posibil ca adaptorul c. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. să facă zgomot în timpul utilizării.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare./min. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. compatibile cu acest produs.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. dar acest lucru este normal. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute.2 V/ 5800/5400 (tip.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator.a. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.) mAh 7. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox.2 V/ 2640/2500 (tip. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. umiditate 60%). Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului.a. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului./min. Adaptorul c. este conectat la adaptorul c. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. De asemenea. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou.c.a. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. • . Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute.a. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. poate interfera cu undele radio. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere.

Scoateţi acumulatorul.c.a. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.c. este conectat la adaptorul c. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c.a. pentru a vă asigura că nu va cădea. la priza de curent.a. Deconectaţi cablul de alimentare c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c.c.a. Conectorul pentru acumulator al cablului c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Conectaţi cablul de alimentare c.a.c. de la priza de curent.c. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. atunci când nu utilizaţi aparatul. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. • 20 . în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. până se blochează cu declic.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. la adaptorul c.

Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. pentru a proteja obiectivul. Închideţi capacul. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. pentru a nu scăpa camera. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. până când acesta se blochează cu declic. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. Parasolar obiectiv 21 . pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. atunci când nu utilizaţi aparatul. pentru a-l detaşa.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul.

aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. pentru a scoate suportul. În aer liber sau în lumină puternică. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. aproximativ 15° în jos.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. înseamnă că bateria s-a consumat. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. • Când bateria s-a consumat (CR2025). ON (Activare): Camera video se opreşte automat. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). înlocuiţi-o cu una nouă. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. * Consultaţi meniurile de setări. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. chiar şi în cadrul razei de acţiune. în funcţie de frecvenţa utilizării.

• Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. De asemenea. • Acumulatorul este descărcat. • În timpul modului standby. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). cu cinci minute înainte de anularea modului standby. • Acumulatorul a fost scos.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. în timp ce aparatul este pornit. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. în timp ce aparatul este pornit. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . • Când această setare este activată. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. pentru a anula setările pentru modul standby. pentru a activa setările pentru modul standby. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM.

Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. • Rotirea cupei pentru ochi. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. 2 Ajustaţi unghiul vizorului.5 inch. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. 24 . Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. după ataşare. unul fiind un LCD în miniatură. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului.Vizor Această cameră are două vizoare. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. pe vizor. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. vizualizaţi-le pe un monitor TV. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare.

Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Se poate deschide până la 120°. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Acest lucru poate avaria camera. 1 În modul CAM. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire .) Înregistrare în curs. deoarece aţi putea avaria camera. etc. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. pentru a reveni la afişajul original. • Afişaje privind starea de operare. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD.

(Consultaţi meniurile de setări. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). 26 . 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. care corespund cu cele de pe cameră. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). Pentru detalii. Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu).) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri.

Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. • În timpul inversării afişajului. atunci când porniţi camera. (Pagina 94) sunt inversate. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. 2 Apăsaţi butonul LCD. Dacă afişajele nu sunt necesare. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. imaginile vor fi afişate normal din nou. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. 27 . la alegere dintre trei setări diferite. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. • Dacă opriţi camera video. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. şi alte afişaje. 2 Apăsaţi butonul LCD. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. • De asemenea. în afară de imagini.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).

----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ).Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. Înainte de a realiza o înregistrare. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. butoanelor de pe telecomandă. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. În exemplul de mai jos.--. înclinând-o în direcţiile . care corespund cu cele de pe cameră. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Setarea implicită de fabrică este +00:00. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Ora este afişată în format de 24 de ore. Pentru detalii. • “--. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. 28 . (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039.

9 Când aţi finalizat setările. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. apăsaţi butonul multifuncţional. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). aşadar . selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală.

Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. glisându-l spre stânga. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. • Focalizarea. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Mai întâi. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. în timpul înregistrării. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). Salvaţi toate datele importante pe calculator. amplificarea. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. închideţi ecranul de meniu. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Când formataţi un card de memorie SD. • apare pe vizor şi monitorul LCD. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic.

Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. de asemenea. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. 31 Înregistrare . acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. (Însă. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. după înregistrare. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. cât timp este întreruptă înregistrarea. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt.

33 min Aprox. Aprox. 90 min Aprox. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. Aprox. 60 min Aprox. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. 10 min Aprox. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. În astfel de cazuri. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. 80 min Aprox. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. înainte de formatare. 45 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. 5 min Aprox. 90 min Aprox. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. . 3 min Aprox. 65 min Aprox. Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. 240 min Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. 60 min Aprox. 4 min Aprox. • Când formataţi un card de memorie SD. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. etc. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. 21 min Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. 40 min Aprox. 20 min Aprox. 120 min Aprox. Aprox. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. 9 min Aprox. 30 min Aprox. 2 min Aprox. Aprox. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. 180 min Aprox.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). în funcţie de subiectul înregistrării. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. • Cardul de memorie SD va fi formatat. Când formataţi un card. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. 32 . 160 min Aprox. 120 min Aprox. Aprox. 15 min Aprox. 7 min Aprox. Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 45 min Aprox. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere.

sau adaptorul c.) Pentru detalii despre metoda de instalare. • Un card de memorie SD. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. AVCCAM Restorer este. (În mod similar. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. consultaţi Install.panasonic. În acest caz. Pentru detalii despre utilizare. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. pentru a permite repararea erorilor. AVCCAM Restorer*. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. pe care a apărut o eroare. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet.c. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia.pavc. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera.a. de pe cardul de memorie SD. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. fără reparaţii. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. glisându-l spre stânga. astfel încât să iasă în afară uşor. Când reparaţiile s-au încheiat. AVCCAM Restorer.txt. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. la următoarea pornire. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. În acest caz. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului.c. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. şi trageţi de card în sus. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii.jp/pro-av/ . fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. înainte de deschiderea capacului. În caz contrar. de asemenea. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu).Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. • În funcţie de starea datelor. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. opriţi alimentarea). va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate.co. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. dezinstalat. https://eww. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. AVCCAM Restorer. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit.

• Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. HANDLE ZOOM (Zoom mâner). puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). Dacă încercaţi să-l utilizaţi.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D.3). *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom.ZOOM. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor).Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. (Paginile 43. ecranul SW MODE (Mod SW).3 (Utilizator 1 . aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor).ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . În plus. Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare.

semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. Pentru copiere şi înregistrare. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. 35 Înregistrare . semnal întreţesut de 60 fps. înregistrării. Semnalul video va fi înregistrat nativ. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Pentru copiere şi înregistrare. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. Însă. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. atunci când utilizaţi modul 24P.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv.

Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). dacă există scintilaţii. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. : Camera focalizează mai întâi general. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru.9 Hz). Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. irisul. în poziţia 36 . • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. pe ecran. apoi trece pe focalizare manuală. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna.

şi.0 când este setat la telescopic maxim (T). Însă. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. pentru a reveni la ecranul original. Pentru afişarea graficului pe vizor. deci. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. valoarea F va fi F1. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. IRIS DIAL (Selector iris).6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. Ajustaţi irisul manual. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. cât şi graficul în acelaşi timp. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. conform imaginii de mai jos. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. • În modul iris automat. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). 37 . (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. ecran SW MODE (Mod SW). Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). închideţi monitorul LCD.

nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. verde. puteţi utiliza şi valorile presetate. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. De asemenea.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW).) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. Când înregistraţi în modul manual. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. (Valoarea implicită este de 6 dB. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. albastru). L: Setată astfel în condiţii normale. amplificarea este fixată la 0 dB. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). (Valoarea implicită este de 12 dB. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul.

2K (3200 K): bec cu halogen P5. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. Ghid al valorilor presetate P3. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. (Următoarele mesaje apar pe ecran. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. chiar după câteva încercări. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. contactaţi distribuitorul.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). • Ajustările durează câteva secunde. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. (Pagina 36) . (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat.

• Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. În mod normal. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. verde. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. ATW (Detectare automată alb). • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. B sau PRST (Presetări)). • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. albastru).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. 40 . • În funcţie de mediu. ecranul SW MODE (Mod SW). Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb).9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Alocaţi mergând la meniul de setare. * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

• Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. 44 . Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. • În timp ce sunt afişate formele de undă. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). utilizaţi şi vizorul. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). • Formele de undă nu pot fi înregistrate. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. în modul CAM.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă).

Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. (Paginile 43. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. chiar dacă este apăsat butonul.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). De asemenea. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. • Când numărul de indexări depăşeşte 100.3 (Utilizator 1 . puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). • Când adăugaţi indexări în mod repetat. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. după încheierea înregistrării. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. (Paginile 65. În timpul înregistrării. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. de asemenea. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare).3). Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). (Pagina 62) Însă. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. reperul de înregistrare este şters. chiar dacă aţi apăsat butonul. 45 Înregistrare şi oră. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. înregistrate pe imagine. videoclipurile nu pot fi şterse. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. De asemenea. la un anumit moment într-un videoclip. • Videoclipurile nu pot fi şterse. numai prima operaţiune va fi valabilă. în afişajele pe dispozitive externe. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. . dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. pentru a le afişa şi reda. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). în timpul înregistrării sau al redării. Dacă apăsaţi butonul din nou. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. variază în funcţie de formatul de înregistrare. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări.

dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere.. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . cu un timp de expunere mai mic. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied.(Selectare obturator . aşadar. Timpul de expunere se modifică după cum urmează. şi va reduce. 2 monitorul LCD. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere.9 Hz 46 . De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. etc. pentru a fi utilizat.). Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). • Dacă irisul este setat la automat. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci acesta se va deschide mai larg. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). adâncimea focală. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). Când această frecvenţă este 50 Hz. setaţi timpul de expunere astfel.

SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). (Pagina 91) . Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. conform informaţiilor de mai jos. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent.Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare).

De asemenea. LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. puteţi înregistra până la două canale de sunet. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. • Setaţi la OFF (Dezactivare). • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. 48 . OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2).

rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. 49 Înregistrare . în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD.4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio.

consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). puteţi accesa imediat fişierul necesar. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. unde contrastul trebuie evidenţiat. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. În momentul înregistrării. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). De asemenea. care corespund cu cele de pe cameră. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. În meniurile de setări. următoarele fişiere sunt stocate. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). culori şi contraste. (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. adică în interior. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. 50 . Pentru detalii. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film.

de la A la Z. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. < = > ? @ [ ] ^_-. : . (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. . • Selectând YES (Da). • Odată confirmate. de la 0 la 9. cu ajutorul butonului multifuncţional. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. când este afişat următorul ecran. caracterele sunt şterse. apăsaţi butonul multifuncţional.

A-Z. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). Pot fi introduse următoarele caractere. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. • Datele din toate fişierele scenă. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD.3. setările curente sunt salvate automat în aparat. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil).4) şi apăsaţi butonul din nou. de asemenea. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. < = > ? @ [ ] ^ _ . opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. (Pentru a modifica denumirea fişierului. • În următorul exemplu. le puteţi încărca de pe card. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. 0-9. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. • În cazul fişierelor scenă. sub formă de fişier. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit).Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. 52 . Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. pe un card de memorie SD şi. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. (Protecţie împotriva scrierii). F1 până la F6. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). selectaţi numărul fişierului (1 . (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . : . (Spaţiu). 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. TITLE001 este denumirea fişierului. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele.. care corespund cu cele de pe cameră. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Pentru toate celelalte setări. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . sunt rescrise. a se vedea descrierea de mai jos. Pentru detalii.

*1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. creat pe cardul de memorie SD. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor.Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. (Pagina 109) 53 Înregistrare . LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). în ordinea în care au fost înregistrate. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). pentru a verifica toate datele. scenă) şi TAKE NO.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). LONGITUDE (Longitudine). CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). care indică starea de înregistrare a videoclipului. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). care sunt încărcate în aparat. setat de către utilizator. • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. (Nr. primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. trebuie să introduceţi TEXT (Text). RESOLUTION (Rezoluţie). Nu puteţi introduce numai SCENE NO. scenă) şi TAKE NO. (Nr. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). (Nr. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). longitudinea. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). (Nr. nu pot fi afişate toate datele. (Nr. NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). LATITUDE (Latitudine). dublă). GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. SCENE NO. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program).*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). locaţia de înregistrare. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. SERIAL NO. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. Consultaţi pagina 54. sursa de informaţii). de acest aparat. Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). latitudinea. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse.

Treceţi la LOAD (Încărcare). în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. apăsaţi butonul multifuncţional. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. consultaţi pagina anterioară. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). Consultaţi coloana următoare. acestea sunt afişate ca “*”. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. începând cu cea mai recentă dată de producţie.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare).Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. simultan. 54 . Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. cu ajutorul camerei. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. cardul de memorie SD. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. Dacă este necesar. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele.

Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. • Pentru a anula afişarea codului de timp. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. Apăsaţi butonul COUNTER . Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). De fiecare dată când apăsaţi butonul.RESET/TC SET (Contor . • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor).9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. când este setat 24P şi 30 de cadre.Resetare/Setare cod de timp). (Pagina 76) 0 : 00. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)).) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. TC 12 : 34 : 56 . 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). Înregistrare . Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. când este setat orice alt format. afişajul se modifică astfel. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. apăsaţi butonul MENU (Meniu). iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu.9 Hz.

Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. după reîncărcare.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. Pentru detalii. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. acumulatorul intern trebuie schimbat. În meniurile de setări.a. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). 56 . (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. care corespund cu cele de pe cameră. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Contactaţi locul de achiziţie. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.

La acest aparat. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Din acest motiv. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp).9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. a înregistrării anterioare. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. setaţi valoarea codului de timp. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. 57 Înregistrare . Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. Puteţi reseta codul de timp la zero.4 Când apare ecranul de mai jos.

1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. În meniurile de setări. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. care corespund cu cele de pe cameră.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 58 . consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Puteţi reseta informaţiile de utilizator. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. 4 Setaţi informaţiile de utilizator. Pentru detalii. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator).

consultaţi pagina 63. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). Camera este acum în modul PB. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. Înregistrare . Apăsaţi butonul pentru moduri. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). modul se modifică astfel. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. pentru a trece la cel anterior. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. pentru a trece la următorul videoclip. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P.

pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional.) 60 . va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. (Pentru detalii despre redare. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). (Atunci când există un număr mare de videoclipuri. Când setaţi modul PB. consultaţi pagina 63.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale.

2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. 61 Redare . 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare.conform setărilor. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri).

62 . repetaţi paşii de mai sus. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare.

selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. 720/60P (30P). • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). . Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.9 Hz): 1080/60i (30P). Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. Chiar dacă formatul de redare este modificat. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Va fi afişat indicatorul de redare repetată. Când este efectuată operaţiunea de redare. 1080/24P.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. • Redarea repetată va continua până la întrerupere.

Apăsaţi butonul MENU (Meniu).Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. Selectaţi un videoclip pentru redare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. Dacă aţi întrerupt redarea anterior. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). 64 . Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Selectaţi metoda de omitere. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză).

Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent.codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME).) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . 65 Redare . THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip).an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). De asemenea.

înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. pentru a ataşa indexarea. 66 . va avea o eroare de precizie de 0. • Pentru a şterge indexarea.5 secunde. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. această operaţiune poate lua ceva timp. • Momentul propriu-zis din videoclip. unde va fi ataşată indexarea. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor.

chiar dacă acestea sunt protejate.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. şi apăsaţi butonul multifuncţional. (Semnul va fi afişat. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). (Semnul va dispărea. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat.

pentru informaţii mai detaliate. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. 4 68 . 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. inclusiv formate video şi audio. numele cameramanului. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. etc. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)).) .

Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). după redarea ultimului videoclip. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). . *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. prin derulare înapoi. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. prin derulare înainte.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. după redarea ultimului videoclip. înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă).

pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). 1 2 Conectaţi camera video la televizor. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. Apăsaţi butonul EXT. în timpul redării. apăsaţi butonul EXT. la intervale de jumătate de secundă. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. imaginile sunt derulate înainte. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). până la eliberarea butonului. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. iar când apăsaţi butonul -. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. (Pagina 73) Porniţi redarea. Afişajul să modifică astfel. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. de fiecare dată când apăsaţi butonul. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. acestea sunt derulate în direcţia inversă. dacă utilizaţi telecomanda. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . Pentru a reveni la redarea normală.

Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi . 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). strângeţi bine şuruburile. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. deşi este posibil să auziţi un scârţâit. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon.

Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. consultaţi pagina 75. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. 72 . deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB.

Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. tăindu-le cu foarfeca. etc.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). Ieşirile simultane nu sunt posibile. VIDEO OUT (Ieşire video). unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. Ajustaţi lungimea clemelor. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta.

Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat. 74 . semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).

1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. Opriţi camera.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. Pentru mai multe detalii. sau Windows Vista. Porniţi calculatorul înainte de conectare. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2.a. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. Windows XP. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). pentru editare. Când schimbaţi cardurile. . Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. cu ajutorul cablului de conexiune USB. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. (În ceea ce priveşte conexiunea.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. pentru a trece înapoi la modul PB. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. iar camera va trece în modul PC. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. • Calculator cu Windows 2000. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB.

9 Hz 50: 50 Hz 76 .Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). consultaţi 33. iar înregistrarea este oprită. Nu este afişat în modul PB. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. chiar dacă este afişată această pictogramă. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. se afişează [TC*]. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. • În timpul redării. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. [UB*] este afişat.

apare AF (Focalizare automată). * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. De asemenea.Z99 (zoom maxim). OCT (Octombrie).2K/P5. INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. AUG (August). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. JUL (Iulie). MAY (Mai). Când afişajul este setat la control macro. în timpul înregistrării. Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . APR (Aprilie). Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. este afişat AGC. (În modul automat.9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere.8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. În modul de focalizare manuală. apare MF (Focalizare manuală).00. (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). MAR (Martie). Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. aţi selectat “ON” (Activare). SEP (Septembrie). Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). în funcţie de poziţia de zoom. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. NOV (Noiembrie). Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator).6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . JUN (Iunie). FEB (Februarie). este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). În modul de focalizare automată. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie).

• Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. 78 . în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). de uz casnic. compatibili cu acest produs.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. etc. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.a. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit.) Înregistrare în curs. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare).va fi afişat pe ecran. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. • Simbolul P. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute.

Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. Trebuie să formataţi din nou cardul. ■R REC STOPPED. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. CANNOT DELETE. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. CHECK USB CABLE. (NU POATE FI ŞTERS. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. deconectaţi cablul USB. (EROARE CARD. (IMPOSIBILITATE DE SETARE.) Videoclipul nu poate fi şters. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. ■D DISCONNECT USB CABLE. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.) Cardul este plin. Nu scoateţi cardul.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos.) Nu mai pot fi setate alte indexări. Verificaţi cardul. verificaţi cu atenţie mesajul afişat.) PLEASE REFORMAT. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită. CANNOT PLAY. CARD FULL. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje .) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. (CARD PLIN. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. CARD ERROR. Verificaţi cardul. (REFORMATAŢI. CANNOT SET PRE-REC.) Nu este posibilă redarea. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. CARD DOOR OPENED.) Formatarea nu a fost efectuată. ■I INCOMPATIBLE CARD. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. (VERIFICAŢI CABLUL USB. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. Datele sunt scrise acum pe card.) Conectaţi camera video la un calculator. CARD CAPACITY TOO LOW.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. NOW ACCESSING. CANNOT RECORD. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan.

■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. AVCCAM Restorer (Pagina 33). A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. Porniţi înregistrarea din nou. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. este posibil să fie avariat cardul de memorie. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. Porniţi înregistrarea din nou. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. când accesaţi cardul de memorie SD. pentru ştergerea unui videoclip. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. ■U UNABLE TO FORMAT. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. Anulaţi protecţia. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. de exemplu. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. contactaţi locul de achiziţie. 80 . Acest acumulator nu poate fi utilizat. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). după reînceperea înregistrării. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. ■T THE CLIP IS PROTECTED. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea.

9 Hz). acestea nu vor dispărea. 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).2 K şi 5.Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). *2 0 dB nu este afişat. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).6 K. *3 Sunt afişate numai presetările 3. *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan.

apăsaţi butonul MENU (Meniu). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. Exemplu: pot fi modificate. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 6 Repetaţi paşii 4 . Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi.5 pentru a modifica alte opţiuni. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 82 .Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările.

7 Repetaţi paşii 2 . • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. Apoi. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. Le puteţi iniţializa separat.5 pentru a modifica alte setări. cu ajutorul selectorului scenă. în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). cât şi pentru fişierele scenă. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. 83 Meniu . Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare).

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

...) • 25P: • 30P: 1/25.0. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele..0.. .+ 10 _____ indică setarea din fabrică. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59.+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat). LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A.0 ..1/249.. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid.0..100. etc.. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.0 .+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală..0.+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice.9 1/60.1/249. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91)...0. ...+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A). INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.1/48..+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.0.1/48.8 • 24P: 1/24.. ...8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).. .. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI).Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD.IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 ..0 ..7... 1/248.. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă.0.0.9 1/30. după selectarea valorilor de setare.. salvate de această cameră. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor.7.9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50.7.0.7. .0.+ 7 Setaţi la .0..7.0... Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD..0... toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos). ..1/249... şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.. .8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48. Zgomotul va creşte uşor..... READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele. ... Revine la ultimul ecran. Revine la ultimul ecran. . 1/48.0. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată.. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD.7... 1/248.7.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B)..) (Setarea implicită din fabrică este 1/48..10.0. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.....pentru o imagine mai clară.+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.0.. Ajustează nivelul cromatic.

HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. în funcţie de semnalele recepţionate. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. OFF (Dezactivare). • Cu cât setarea este mai mare. primite prin CCD. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. Pentru a evita supra-expunerea. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. preluată de la seria DVX100. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. Contrastul este redus. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă).PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. 87 Meniu . 2. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. B. 1. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. în lumină fluorescentă. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. 3 • Cu cât setarea este mai mare.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). cu ajutorul curbelor gamma. cu contrast accentuat.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. Permite extinderea domeniului dinamic. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). Contrastul este accentuat. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase.9 Hz Selectează curbele gamma. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic).

Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). 0dB. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). 9dB. 6dB. (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). (Pagina 45) După înregistrare. 6dB. (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). 3dB.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). 88 . 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb).9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). 9dB. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. operarea încă este posibilă. schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. 0dB. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). D. 12dB Setează valoarea amplificării. PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). 3dB.

VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. fie pe monitorul LCD. WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare).Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). Alocă o funcţie butonului LCD. De fiecare dată când este apăsat butonul. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. De fiecare dată când este apăsat butonul. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1).) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). _____ indică setarea din fabrică. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare).

Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. Însă. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris).IRIS (Iris automat). puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). _____ indică setarea din fabrică. 12 dB) în modul automat. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Realizează focalizarea automată în modul automat. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . 6 dB) în modul automat. Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).

utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Setează nivelul de intrare al microfonului extern. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare.Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică.9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare).

Când apăsaţi butonul COUNTER .9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. dacă rata cadrelor este setată la 24P. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. în timpul înregistrării cu mai multe camere.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. atunci când comutaţi în modul PB.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. Când meniul este închis. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. _____ indică setarea din fabrică. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.Resetare/Setare cod de timp). DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). codul de timp înregistrat nu va coincide. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern.RESET/TC SET (Contor . Poate apărea o eroare minoră de timp. Setează modul la mod slave. Dacă este setată orice altă valoare. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 92 . (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master.

Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). _____ indică setarea din fabrică. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i.) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). Activează modul de ieşire prin subeşantionare. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri.9 Hz). LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii.5%. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante.Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). când sunt afişate pe un ecran 4:3. este redat cu această cameră. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). Selectează tipul de terminal pe componente. Selectează sunetul auzit în căşti. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix).1. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. înregistrat cu un alt echipament. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. indică setarea din fabrică. Setează nivelul de setări al semnalelor video. 7. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti.

50%. 90%. 75%. 50%. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. 100%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 65%. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 55%. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). deoarece acesta nu este foarte exact. DATE (Dată): Este afişată data. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. 95%. 85%. 4:3. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. de pe ecran. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. LOW (Redusă). 80%. 90%. 100%. 75%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. 70%. 80%. mm/picioare. OFF (Dezactivare). (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. 65%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. 95%. ALL (Toate). TIME (Oră): Este afişată ora. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). • În modul PB. de pe ecran. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. 70%. (Pagina 78) 90%. NORMAL (Normală). 105%. NUMBER (Număr). 85%. 60%. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. 60%. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. 55%.

Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. 95 Meniu . ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică. MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. (Pagina 41) NORMAL (Normal).Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou. START/STOP (Pornire/Oprire). sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute. 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .04:30 .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .05:30 .04:00 . astfel încât să fie valabile setările.06:00 .05:00 .10:30 .08:30 . fişier utilizator) la setările din fabrică. sau butonul MENU (Meniu).07:30 .09:30 . Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre). Restabileşte setările de meniu (fişier scenă. AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).03:30 . 59.02:30 . • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).00:30 .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute. când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. USER (Utilizator).9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului.12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar .09:00 .01:00 . • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică. Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului.10:00 .02:00 . OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).03:00 .08:00 .06:30 .07:00 . (Consultaţi tabelul de mai jos. alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.11:00 .01:30 .11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional.

• Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare .) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. focalizaţi în modul focalizare manuală. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. Verificaţi conexiunile din nou. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. (Există este afişată corect. cât şi obiecte îndepărtate. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).c Deconectaţi-l. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. POWER SAVE (Economisire energie). Aparatul nu poate focaliza automat. În acest caz. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. se stinge. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. acumulatorul este consumat. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. este pornit. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid.a.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. Acumulatorul nu poate fi încărcat.

16 MB. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. formataţi cardul în aparat. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. Acest lucru este normal. (Reducere/Mărire volum). • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. un dispozitiv extern. chiar dacă apăs butonul. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. camera video. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. de pe cardul de memorie SD. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. sau utilizaţi un card nou. Redare Nu pot reda videoclipuri. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. Acest lucru este normal. Dacă nu este formatat P32 corect. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . deşi am intrarea video. Nu poate fi realizată editarea neliniară. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale.

• Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. Înlocuiţi-o cu una nouă. — — Contactaţi locul de achiziţie. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . când este introdus în alte dispozitive. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. Reţineţi că atunci memorie SD. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. înseamnă că bateria s-a consumat.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. importante pe un calculator sau un suport de stocare.32 GB împreună cu această cameră. corect. conectat cablul USB. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. — defecţiune. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. P10 102 . Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. deşi când formataţi un card de memorie SD. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. recunoscut atunci Pentru detalii. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. Setaţi camera în modul PC. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune.

■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. deoarece videoclipul are un format diferit. în cazuri precum cele detaliate mai jos. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. sau de la modul HG la modul HA. Nu este redat. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. 103 Referinţă . ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG.

fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. Contactaţi distribuitorul. După utilizare. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului.a. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. • Adaptorul c. Scoateţi acumulatorul din cameră.a. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. să facă zgomot în timpul utilizării.a. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video.a. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c.a. porniţi din nou camera video. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. • Loviturile puternice pot avaria camera. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. încălzit. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. După aceea. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. ninsoare sau pe plajă. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. (Acumulatorul este utilizat în continuare. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. chiar dacă aţi oprit camera. dar acest lucru este normal. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie.a. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. • Manevraţi camera cu grijă. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. poate interfera cu undele radio. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice.) Adaptor c. La temperaturi foarte scăzute.a. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. 104 . şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. continuă să lumineze intermitent.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. • În caz contrar. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. astfel încât nu mai funcţionează corect. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. de la priza de curent. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă.

fie le distrugeţi.99% a pixelilor. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. Aşadar. cu o eficienţă de 99. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. 105 Referinţă . puteţi deteriora componentele interioare. În caz contrar. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. pot exista doar 0.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. pentru a şterge datele în întregime. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie.

https://eww. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. înclinaţi vizorul uşor în sus.pavc. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic.panasonic. nu utilizaţi benzen sau diluant. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c.a. Dacă este acoperit cu praf. rotind în sens invers acelor de ceasornic. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. Pentru a îndepărta murdăria persistentă.co. • Înainte de a efectua întreţinerea. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. (Acesta este înşurubat foarte strâns. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. 106 . • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. cu cupa pentru ochi ataşată. până când suportul se fixează cu declic. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. vizitaţi Serviciul de asistenţă. de la priza de curent. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. pe următoarele website-uri.) Când procedaţi astfel. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful.

în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. depozitaţi-l în carcasa proprie. scoateţi atât cardul de memorie SD. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. ce duc la defectarea acumulatorului. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. 107 Referinţă . cât şi acumulatorul. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. etc. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive.

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

(Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. conform diagramei din dreapta. Pentru detalii despre utilizare. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. 109 Referinţă . pentru metadatele suportate de această cameră. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. în standardul AVCHD. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. deoarece acest format include atât date audio şi video. vor fi pierdute. Aşadar. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. cât şi o varietate de informaţii importante. consultaţi fişierul Install. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD.txt. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. Pentru detalii despre instalarea acestuia.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. dar. zona specială pentru metadate va fi ştearsă.

1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Zoom 13 x selectabil automat/manual. 1/120. amplificare +12 dB. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . 1/120. 1/500. 1/60. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60.) Consum de energie: Înregistrare: 9. 1/120.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. 1/250.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)).3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/16. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1.0 secunde şi 1/248. 1/500.0 (f=între 3.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)).8 W indică informaţii privind siguranţa.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7.9 Hz 3 lx (F1. 1/100.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60.0 secunde şi 1/249. 1/500. transfer inter-linie. 1/500. 1/120. 1/50 (OFF (Dezactivare)).8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12.0 secunde şi 1/248. 1/120. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/1000.0 secunde şi 1/249.6. 1/500. 1/60. 1/250. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25.0 secunde şi 1/249.9 secunde Mod 25P: între 1/25.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. 1/60.a.6. între F1. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/1000. 1/250. 1/250.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/250.6 şi F3. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1.8 secunde Mod 30P: între 1/30. amplificare +12 dB. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24.8 secunde Mod 24P: între 1/24.

720/50p.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 .9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. 8 GB. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. 75 Ω PB/PR: 0. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB.0 V [p-p]. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox.16 GB.9 Hz 1080/60i. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1).0 V [p-p]. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. INPUT2 (Intrare2)). 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate.9 Hz 1080/60i.7 V [p-p]. 12 GB. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. 6 GB.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. 1 GB. 1. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. 720/60p.

3 V c.5 inch (210.0 V şi 4.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină. .44 inci (235.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2..c.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0. 2.a. 1. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa..a.5 mm) (FOCUS (Focalizare).c.4 V c. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.0 V ± 0.240 V c.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3.000 pixeli) [Adaptor c. 50 Hz/60 Hz 22 W 7. 1.75 A (Cameră video) 8. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Pentru tratarea adecvată. Panasonic Building. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. 43. în caz contrar. În acest caz. precum şi acumulatorii. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care.