ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. Într-un astfel de caz. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. înainte de operare. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . de exemplu. 4 . ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. rezolvaţi situaţia mutând. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio.

2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie.Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii. Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . pentru a scoate suportul.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. Baterie telecomandă 5 .

............................................................................................................................... 37 Ajustarea amplificării................................................... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare.......................................... 4 Prezentarea operaţiunilor......................................................................36 Comutarea la modul manual ...... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ................................................................. 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)......................................52 Metadate videoclipuri......................................... 47 Comutarea intrării audio ................................................................ 22 Introducerea acumulatorului.............a.........................................................................................................................48 Utilizarea microfonului încorporat ........ .............................................................................................. ..................... 24 Utilizarea ecranului LCD........ 27 Utilizarea fişierelor scenă......................................................... 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)........................ 43 Funcţie formă de undă pentru monitor................. 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor........................ 31 Formatarea cardurilor de memorie SD........................ 15 Partea dreaptă şi posterioară.................................................................................................................................. 8 Citiţi înainte de utilizare....................................... 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ................................................................................................................. 36 Utilizarea asistării la focalizare ............. 14 Accesorii opţionale . 24 Utilizarea vizorului......... 11 Accesorii............................ 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) .......................... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ....................................... 10 Protejarea cardurilor de memorie SD .......................... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare..................................................................................................................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ............................................................................................................ 45 Funcţie imprimare dată şi oră...50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ................................................................................................................................................................................................................ 23 Indicator luminos de semnalizare ............... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb.................................................................................35 Înregistrare în modul manual................ 30 Pregătirea pentru înregistrare.............................................................. 30 Înregistrare în modul automat................ 22 Modul în aşteptare......................................... 16 Terminale şi piese de montare ..................................................................... 41 Marcaj.............................. 33 Repararea cardurilor de memorie SD.............................. 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)....................................................................................... 23 Vizor.......... 37 Ajustări iris........... 9 (clasă de viteză SD 4) ............... 28 Utilizarea contorului .................................. 36 Focalizare manuală .......................................... 45 Înregistrare indexări............ 25 Evidenţierea contururilor............................................. 34 Înregistrare în modul progresiv................................................................................ 55 Mod presetări TC ........................................... 42 Stabilizator optic de imagine ............................................................................ 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD............................................... 58 6 ................................................................................................................................ 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)......................................................................................................................... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ................ 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD.... 48 Ajustarea nivelului înregistrării................34 Funcţia de zoom digital..................... 27 Afişare imagine inversă .............................. 33 Utilizarea funcţiei zoom............ 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ..................... 15 Partea stângă............... 20 Ajustarea curelei de mână............................................................................................................. 43 Bare de culoare............................................... 18 Reîncărcare .................................... 41 Înregistrare autoportret .............................................................................. 22 Raza de acţiune a telecomenzii................. 20 Utilizarea adaptorului c............. 43 Adăugarea de efecte imaginilor...................................................................................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!............................... 43 Compensare lumină de fundal ............................................................................................................. 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)................................... 21 Telecomanda.................................................... 22 Ajustarea timpului de expunere.................. ..... 41 Model zebră ...............56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ..... ........................................................................................................................................... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ................................. 25 Ajustarea afişajului de ecran .............. 17 Telecomandă....................................... 38 Ajustări intensitate luminoasă ...... 56 Setarea codului de timp....................... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ...................................................55 Afişare contor.....................................................................................46 Scanare sincronizată ..... 21 Ataşarea curelei de umăr............................................................................................. 18 Surse de alimentare ................................................................................................................................................................................................. 44 Funcţie reper de înregistrare................................................................................. 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD......................................... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator.................................... 49 Pornirea / oprirea camerei.......................... 20 Utilizarea acumulatorului ............................................... 54 Setarea calendarului..... 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ..........................................................................................................................41 Înregistrare la unghi inferior.......................................................................................................................................... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ....................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ......... 32 Scoaterea cardului de memorie SD..

.............................................69 Redare cadru-cu-cadru .......... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)................ 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)...... 59 Ecran imagini miniaturale..............69 Videoclip următor/anterior ......................................................................84 Meniu mod cameră ............................... 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD .........70 Verificarea datei şi orei ...................................................................................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ................................................. 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) .............. 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale).............................................................................64 Listă cu meniuri de setări ............................. 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)................................................................................................ 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ......................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ..........................................................................................................72 Televizor/Monitor .. 63 Setare format de redare (PB FORMAT) .................................................................................... 96 Ecran META DATA (Metadate)................................................................................................ 86 Ecran SW MODE (Mod SW)... 110 Editare neliniară (Mod PC)........ 100 Măsuri de precauţie la utilizare....................................................................................... 75 Afişaje Afişare de ecran................................................62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări.............. 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)....................... 106 Măsuri de precauţie la depozitare...................................................... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi......................................... 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale .....................................................................................................109 Editare Conectarea de aparate externe....................................70 Ajustarea volumului .....66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ........ 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB).......................63 Reluare redare (RESUME PLAY)........................... 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ...........67 Funcţii de redare utile.........................................................................................................65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare).......60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ............................................... 104 Actualizarea driver-ului camerei................................................. 106 Curăţare .................... 84 Meniu mod redare ...... 82 Iniţializarea setărilor de meniu ...............76 Mesaje principale de avertisment..................................................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)............................................................................................................................................................ 97 Ecran OPERATION (Operare)................. 76 Afişări normale.............................................................................................................................. 71 Căşti ....................................................... 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ......................................72 Platformă video (Copiere) ...........62 Funcţii de înregistrare directă............................................................................................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale.....81 7 ............................ 88 Ecran AUTO SW (SW automat)...................................... 107 Format înregistrare .....63 Repetare redare (REPEAT PLAY)...............73 Specificaţii ......................................82 Utilizarea meniurilor...........................................70 Referinţă Înainte de a apela la service .................................................................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ............................................................................................................................................71 Microfon extern..........................................................................................................................................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ... 83 Structură meniu de setări .................................................................. 85 Setări redare (PLAY SETUP) ................................70 Vizualizarea de imagini pe televizor .......................

Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. precum şi producţia de materiale video creative. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). 8 . aproape de standardul de transmisie televizată. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. ca suporturi de înregistrare. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat.

(Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară.panasonic. pentru cele mai recente informaţii.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). formatate conform formatului FAT32. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat.co. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. (Continuarea în pagina următoare) 9 . * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza.pavc. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. în cazul anumitor carduri de memorie SD. nu sunt bazate pe standardul SD. şi cu cardurile de memorie SDHC. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . fără logo-ul SDHC. https://eww. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. Nu poate fi garantată operarea cu succes.

) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . cât şi cu cele SDHC. 10 .Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. pentru produse compatibile SD. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. conform standardelor SD. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. de exemplu.

5 mm. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. feriţi obiectivul de lumina razei laser. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. în alte scopuri decât divertismentul personal. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. consultaţi pagina 104. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. consultaţi pagina 9. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. Înainte de a efectua o înregistrare. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. Pentru alte note cu privire la utilizare. 11 . Pentru detalii. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar.

• Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. Inc. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. − International Business Machines Corporation. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. ecrane de meniu.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). • 12 . Laboratories.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. Portofoliului de Patente AVC. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele.. Camera AG. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. detaliate mai jos. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. etc.

(Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. cu detalii extrem de clare. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . incompatibile AVCHD. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD).AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. etc. în astfel de situaţii. Pentru detalii.264. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. DVD recordere sau DVD playere vechi. Utilizaţi acest produs pentru redare.

consultaţi “Accesorii opţionale”. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.2 V. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional). Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului.) mAh) • 14 . Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere.2 V.c. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. (Paginile 72.a. 5800/5400 (tip/min.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului. 2640/2500 (tip/min.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. SPEED SELECT+/. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1). fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde. 70) Comutatoare CH1.Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. CH2 SELECT (Selectare canal1.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 .

Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. 17 Descrierea componentelor . producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. Cu toate acestea.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. Pentru detalii privind conexiunea.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3. cu excepţia telecomenzii. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură).Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. la mufa pentru telecomandă.

şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră.a.c. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. înainte de curăţare. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). Introduceţi până în capăt.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie.c.a. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. 18 .Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. 2 Introduceţi acumulatorul. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori.a. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. Deconectaţi cablul c. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c.

2 V/ 5800/5400 (tip. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat.a. să facă zgomot în timpul utilizării. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou.a. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. este conectat la adaptorul c. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat./min. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7.a.2 V/ 2640/2500 (tip. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. Adaptorul c./min. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor.) mAh 7. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Este posibil ca adaptorul c. umiditate 60%). sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului. dar acest lucru este normal. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. De asemenea. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. poate interfera cu undele radio.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. • . când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute.c. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox.a. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. compatibile cu acest produs. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute.

a. • Susţineţi acumulatorul cu mâna.c.c. la priza de curent.c. este conectat la adaptorul c. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului.a. Scoateţi acumulatorul. Conectorul pentru acumulator al cablului c. • 20 .c. de la priza de curent. Deconectaţi cablul de alimentare c. până se blochează cu declic.a. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. la adaptorul c. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c.a. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c.c. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. atunci când nu utilizaţi aparatul. pentru a vă asigura că nu va cădea. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent. Conectaţi cablul de alimentare c.a. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic.

• Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. Închideţi capacul. Parasolar obiectiv 21 . Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. pentru a proteja obiectivul. pentru a-l detaşa.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. până când acesta se blochează cu declic. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. atunci când nu utilizaţi aparatul. pentru a nu scăpa camera.

aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. înlocuiţi-o cu una nouă. în funcţie de frecvenţa utilizării. chiar şi în cadrul razei de acţiune. înseamnă că bateria s-a consumat. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . • Când bateria s-a consumat (CR2025). Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. aproximativ 15° în jos. pentru a scoate suportul. * Consultaţi meniurile de setări. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). În aer liber sau în lumină puternică.

ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. în timp ce aparatul este pornit. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • Acumulatorul a fost scos. • În timpul modului standby. pentru a anula setările pentru modul standby. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. • Acumulatorul este descărcat.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. De asemenea. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. • Când această setare este activată. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. pentru a activa setările pentru modul standby. în timp ce aparatul este pornit. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby.

• Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. pe vizor. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV.5 inch. • Rotirea cupei pentru ochi.Vizor Această cameră are două vizoare. unul fiind un LCD în miniatură. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. după ataşare. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. 24 . Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. vizualizaţi-le pe un monitor TV. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le.

etc. 1 În modul CAM. • Afişaje privind starea de operare. pentru a reveni la afişajul original. Acest lucru poate avaria camera. • Se poate deschide până la 120°. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult.) Înregistrare în curs. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. deoarece aţi putea avaria camera.

Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Pentru detalii. 26 .Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Consultaţi meniurile de setări. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. care corespund cu cele de pe cameră. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile .) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color).

Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. imaginile vor fi afişate normal din nou. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. atunci când porniţi camera. la alegere dintre trei setări diferite. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. • Dacă opriţi camera video. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). 27 . Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. • De asemenea. (Pagina 94) sunt inversate. Dacă afişajele nu sunt necesare. 2 Apăsaţi butonul LCD. 2 Apăsaţi butonul LCD. • În timpul inversării afişajului. şi alte afişaje.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. în afară de imagini. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera.

28 . verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar).--. • Ora este afişată în format de 24 de ore. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. Pentru detalii. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu).----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. înclinând-o în direcţiile . • “--. Setarea implicită de fabrică este +00:00. care corespund cu cele de pe cameră. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. butoanelor de pe telecomandă. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). În exemplul de mai jos. Înainte de a realiza o înregistrare. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit).Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC.

verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. aşadar .9 Când aţi finalizat setările. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. apăsaţi butonul multifuncţional. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală.

toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. Mai întâi. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. sau poate cauza operarea incorectă a camerei.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). închideţi ecranul de meniu. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. în timpul înregistrării. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. • Focalizarea. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. • apare pe vizor şi monitorul LCD. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . glisându-l spre stânga. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Salvaţi toate datele importante pe calculator. Când formataţi un card de memorie SD. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. amplificarea.

acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). de asemenea. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. 31 Înregistrare . după înregistrare. cât timp este întreruptă înregistrarea. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. (Însă. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare.

Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). 60 min Aprox. 160 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. 90 min Aprox. 21 min Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. 3 min Aprox. Când formataţi un card. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. 240 min Aprox.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. Aprox. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. 45 min Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. 120 min Aprox. Aprox. 7 min Aprox. 2 min Aprox. 120 min Aprox. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 90 min Aprox. 40 min Aprox. • Când formataţi un card de memorie SD. . 32 . 30 min Aprox. 10 min Aprox. 180 min Aprox. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. 5 min Aprox. 65 min Aprox. 20 min Aprox. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. 9 min Aprox. 45 min Aprox. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. 80 min Aprox.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). 60 min Aprox. etc. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. 33 min Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. în funcţie de subiectul înregistrării. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. Aprox. Aprox. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. În astfel de cazuri. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. 15 min Aprox. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. Aprox. • Cardul de memorie SD va fi formatat. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. înainte de formatare. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 4 min Aprox. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. Salvaţi datele importante pe calculator. Aprox.

În caz contrar.c. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. înainte de deschiderea capacului. (În mod similar. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. fără reparaţii.pavc. consultaţi Install. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. astfel încât să iasă în afară uşor. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). • Dacă operaţia de reparare a eşuat.) Pentru detalii despre metoda de instalare.jp/pro-av/ . Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. În acest caz. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. pentru a permite repararea erorilor. opriţi alimentarea). iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. În acest caz. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. AVCCAM Restorer*. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera.a. AVCCAM Restorer. de asemenea. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. Pentru detalii despre utilizare. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. pe care a apărut o eroare. de pe cardul de memorie SD. AVCCAM Restorer. Când reparaţiile s-au încheiat. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. la următoarea pornire. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. glisându-l spre stânga. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent.co. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. AVCCAM Restorer este. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c.txt. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. sau adaptorul c. • În funcţie de starea datelor. https://eww. şi trageţi de card în sus. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. dezinstalat. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem.panasonic. • Un card de memorie SD.c.

cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). HANDLE ZOOM (Zoom mâner). • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . (Paginile 43. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P.3 (Utilizator 1 . aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom.ZOOM. cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). Dacă încercaţi să-l utilizaţi. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare.Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze.3). raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. ecranul SW MODE (Mod SW). T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. În plus.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 .

înregistrării. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Pentru copiere şi înregistrare. Pentru copiere şi înregistrare.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. Semnalul video va fi înregistrat nativ. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 35 Înregistrare . Însă. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. semnal întreţesut de 60 fps. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. atunci când utilizaţi modul 24P. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

irisul. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură).9 Hz). dacă există scintilaţii. apoi trece pe focalizare manuală. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. pe ecran. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. în poziţia 36 . Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. : Camera focalizează mai întâi general. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat).) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual.

• Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. Ajustaţi irisul manual.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. cât şi graficul în acelaşi timp. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală.0 când este setat la telescopic maxim (T). Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. IRIS DIAL (Selector iris). 37 . irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. pentru a reveni la ecranul original. închideţi monitorul LCD. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. ecran SW MODE (Mod SW).6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. Însă. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. şi.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). valoarea F va fi F1. (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • În modul iris automat. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. conform imaginii de mai jos. deci. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. Pentru afişarea graficului pe vizor. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat.

Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. puteţi utiliza şi valorile presetate. albastru). indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. L: Setată astfel în condiţii normale. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW).) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. (Valoarea implicită este de 12 dB. Când înregistraţi în modul manual. amplificarea este fixată la 0 dB.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. De asemenea. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16.) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. verde. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Valoarea implicită este de 6 dB. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare).

Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. Ghid al valorilor presetate P3. (Pagina 36) . 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb.2K (3200 K): bec cu halogen P5. contactaţi distribuitorul. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat).) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. • Ajustările durează câteva secunde. (Următoarele mesaje apar pe ecran. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. chiar după câteva încercări. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).

• Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. 40 . setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. În mod normal. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ.9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. verde. ATW (Detectare automată alb). ecranul SW MODE (Mod SW). * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. Alocaţi mergând la meniul de setare. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. B sau PRST (Presetări)). nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). • În funcţie de mediu. albastru). în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

• Pentru a ajusta nivelul înregistrării. utilizaţi şi vizorul. 44 . (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Formele de undă nu pot fi înregistrate. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. • În timp ce sunt afişate formele de undă. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. în modul CAM.

chiar dacă aţi apăsat butonul. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). (Paginile 43. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). De asemenea. la un anumit moment într-un videoclip.3). dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. • Videoclipurile nu pot fi şterse. numai prima operaţiune va fi valabilă. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. videoclipurile nu pot fi şterse. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . Dacă apăsaţi butonul din nou. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. în afişajele pe dispozitive externe.3 (Utilizator 1 . Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. 45 Înregistrare şi oră. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). . (Paginile 65. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. • Când numărul de indexări depăşeşte 100.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. de asemenea. pentru a le afişa şi reda. înregistrate pe imagine. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. De asemenea. după încheierea înregistrării. în timpul înregistrării sau al redării. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). reperul de înregistrare este şters. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. variază în funcţie de formatul de înregistrare. chiar dacă este apăsat butonul. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. În timpul înregistrării. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. (Pagina 62) Însă. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou.

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Dacă irisul este setat la automat. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). şi va reduce. 2 monitorul LCD. aşadar. etc. Când această frecvenţă este 50 Hz. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare.9 Hz 46 . setaţi timpul de expunere astfel. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator).. pentru a fi utilizat.). atunci acesta se va deschide mai larg. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). Timpul de expunere se modifică după cum urmează. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu un timp de expunere mai mic.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). adâncimea focală. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied.(Selectare obturator .

ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. conform informaţiilor de mai jos. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată).Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. (Pagina 91) .

Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). De asemenea. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). 48 . ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). puteţi înregistra până la două canale de sunet. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). • Setaţi la OFF (Dezactivare).

• Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). 49 Înregistrare . în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2.4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1.

50 . Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. În meniurile de setări.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. care corespund cu cele de pe cameră. F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. puteţi accesa imediat fişierul necesar. apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. Pentru detalii. În momentul înregistrării. culori şi contraste. F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. De asemenea. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. unde contrastul trebuie evidenţiat. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). adică în interior. următoarele fişiere sunt stocate. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou.

• Odată confirmate. < = > ? @ [ ] ^_-. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. : . cu ajutorul butonului multifuncţional. de la 0 la 9. . • Selectând YES (Da). de la A la Z. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. apăsaţi butonul multifuncţional. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. caracterele sunt şterse.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. când este afişat următorul ecran./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare.

selectaţi USER FILE (Fişier utilizator).3. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. Pot fi introduse următoarele caractere. Pentru detalii. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. 52 . le puteţi încărca de pe card. A-Z. • În următorul exemplu. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. • Datele din toate fişierele scenă. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. 0-9. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. (Protecţie împotriva scrierii). de asemenea. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. : . Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). sunt rescrise. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. < = > ? @ [ ] ^ _ . (Pentru a modifica denumirea fişierului. sub formă de fişier.. TITLE001 este denumirea fişierului. (Spaţiu). Pentru toate celelalte setări. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. setările curente sunt salvate automat în aparat. selectaţi numărul fişierului (1 .4) şi apăsaţi butonul din nou. care corespund cu cele de pe cameră. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. pe un card de memorie SD şi. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. a se vedea descrierea de mai jos. F1 până la F6. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • În cazul fişierelor scenă. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil).

(Nr. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. scenă) şi TAKE NO. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. LONGITUDE (Longitudine).Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. setat de către utilizator. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). care sunt încărcate în aparat. SCENE NO. LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). (Nr. (Nr. primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. latitudinea. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). (Nr. Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). care indică starea de înregistrare a videoclipului. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). (Nr. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. (Pagina 109) 53 Înregistrare . trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. creat pe cardul de memorie SD. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. Consultaţi pagina 54. • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. de acest aparat. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. pentru a verifica toate datele. locaţia de înregistrare. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). nu pot fi afişate toate datele.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). longitudinea. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). trebuie să introduceţi TEXT (Text). (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). dublă). DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). scenă) şi TAKE NO. RESOLUTION (Rezoluţie). denumirea persoanei care realizează înregistrarea. în ordinea în care au fost înregistrate. Nu puteţi introduce numai SCENE NO.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. sursa de informaţii). LATITUDE (Latitudine). SERIAL NO. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine).

Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. consultaţi pagina anterioară. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. Consultaţi coloana următoare. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. începând cu cea mai recentă dată de producţie. simultan. Treceţi la LOAD (Încărcare). RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. acestea sunt afişate ca “*”. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). cu ajutorul camerei. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. cardul de memorie SD. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. apăsaţi butonul multifuncţional. Dacă este necesar. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. 54 . (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor.

) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. când este setat 24P şi 30 de cadre. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou.Resetare/Setare cod de timp). Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. când este setat orice alt format. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. apăsaţi butonul MENU (Meniu). 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . • Pentru a anula afişarea codului de timp. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. afişajul se modifică astfel. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. (Pagina 76) 0 : 00. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. TC 12 : 34 : 56 . Apăsaţi butonul MENU (Meniu). apăsaţi butonul MENU (Meniu). Înregistrare . Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre.RESET/TC SET (Contor . Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. Apăsaţi butonul COUNTER . • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. De fiecare dată când apăsaţi butonul.9 Hz.

1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. Pentru detalii. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran.a. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. după reîncărcare. care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Contactaţi locul de achiziţie.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. În meniurile de setări. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). 56 . • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. acumulatorul intern trebuie schimbat.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat.

setaţi valoarea codului de timp.4 Când apare ecranul de mai jos. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. Din acest motiv. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. a înregistrării anterioare. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Puteţi reseta codul de timp la zero. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. La acest aparat. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. 57 Înregistrare . apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp.

Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Pentru detalii.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. În meniurile de setări. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). 4 Setaţi informaţiile de utilizator. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). care corespund cu cele de pe cameră. Puteţi reseta informaţiile de utilizator. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. 58 . Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.

59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Înregistrare .Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). pentru a trece la următorul videoclip. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. pentru a trece la cel anterior.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. Camera este acum în modul PB. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. consultaţi pagina 63. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. modul se modifică astfel. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. Apăsaţi butonul pentru moduri. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

Când setaţi modul PB.) 60 .) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). consultaţi pagina 63.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri. (Pentru detalii despre redare. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional.

11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 61 Redare .conform setărilor. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63).1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH.

1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. 62 . Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. repetaţi paşii de mai sus. modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum.

videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. Când este efectuată operaţiunea de redare. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Redarea repetată va continua până la întrerupere. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată.9 Hz): 1080/60i (30P). • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. 1080/24P. Va fi afişat indicatorul de redare repetată.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. 720/60P (30P). . formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Chiar dacă formatul de redare este modificat. Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).

selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Selectaţi un videoclip pentru redare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Selectaţi metoda de omitere. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. 64 .

65 Redare . SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării .codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare).Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). De asemenea.an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)).

în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. va avea o eroare de precizie de 0. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. • Pentru a şterge indexarea. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. această operaţiune poate lua ceva timp. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional.5 secunde. 66 . Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. unde va fi ataşată indexarea. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. pentru a ataşa indexarea. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). • Momentul propriu-zis din videoclip. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior.

CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. şi apăsaţi butonul multifuncţional. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. (Semnul va dispărea. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. (Semnul va fi afişat. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. chiar dacă acestea sunt protejate. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile.

SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. inclusiv formate video şi audio. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. etc. numele cameramanului. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD.) . Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. 4 68 . pentru informaţii mai detaliate. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile.

pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. după redarea ultimului videoclip. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. . prin derulare înapoi. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. prin derulare înainte. după redarea ultimului videoclip.

dacă veţi conecta aparatul la un televizor. la intervale de jumătate de secundă. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). Apăsaţi butonul EXT. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). Afişajul să modifică astfel. de fiecare dată când apăsaţi butonul. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . Pentru a reveni la redarea normală. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. iar când apăsaţi butonul -. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. acestea sunt derulate în direcţia inversă. în timpul redării. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). dacă utilizaţi telecomanda. (Pagina 73) Porniţi redarea. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). până la eliberarea butonului. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. imaginile sunt derulate înainte. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. apăsaţi butonul EXT.

5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional).Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. deşi este posibil să auziţi un scârţâit. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. strângeţi bine şuruburile. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi .

închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. 72 . deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. consultaţi pagina 75. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori.

etc.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. Ieşirile simultane nu sunt posibile. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. VIDEO OUT (Ieşire video). ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. tăindu-le cu foarfeca. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. Ajustaţi lungimea clemelor. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link.

Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat. 74 . semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).

a. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. pentru editare.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. Pentru mai multe detalii. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. cu ajutorul cablului de conexiune USB. Opriţi camera.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. Windows XP. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. (În ceea ce priveşte conexiunea. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. Porniţi calculatorul înainte de conectare. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. • Calculator cu Windows 2000. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). pentru a trece înapoi la modul PB. Când schimbaţi cardurile. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. iar camera va trece în modul PC. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. . sau Windows Vista. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului.

UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). consultaţi 33. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). este posibil ca pictograma să nu fie afişată. iar înregistrarea este oprită. [UB*] este afişat.Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. se afişează [TC*]. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat).9 Hz 50: 50 Hz 76 . (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). • În timpul redării. Nu este afişat în modul PB. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. chiar dacă este afişată această pictogramă. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare.

SEP (Septembrie).6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . OCT (Octombrie). În modul de focalizare automată. În modul de focalizare manuală. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. MAR (Martie). apare MF (Focalizare manuală).8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. în timpul înregistrării.9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. NOV (Noiembrie). INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. APR (Aprilie). valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. apare AF (Focalizare automată). Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. MAY (Mai). Când afişajul este setat la control macro. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*.00. Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. AUG (August). De asemenea. • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz.Z99 (zoom maxim).) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). FEB (Februarie). Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. este afişat AGC. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). aţi selectat “ON” (Activare). JUN (Iunie). albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare.2K/P5. în funcţie de poziţia de zoom. JUL (Iulie). (În modul automat. nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare).

Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. compatibili cu acest produs. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. de uz casnic. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). • Simbolul P. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic.va fi afişat pe ecran. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. etc. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.) Înregistrare în curs. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere.a. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). 78 .Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării.

CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. CARD ERROR. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. Verificaţi cardul.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. CANNOT SET PRE-REC. ■D DISCONNECT USB CABLE. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. NOW ACCESSING. CARD CAPACITY TOO LOW. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. (IMPOSIBILITATE DE SETARE.) Nu mai pot fi setate alte indexări. deconectaţi cablul USB.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). ■I INCOMPATIBLE CARD. CANNOT RECORD. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING.) Nu este posibilă redarea. Nu scoateţi cardul. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. (NU POATE FI ŞTERS. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card.) Formatarea nu a fost efectuată. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. (CARD PLIN. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită. CAPACITATE CARD PREA MICĂ.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. (EROARE CARD. CARD DOOR OPENED.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA.) Cardul este plin. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED.) Videoclipul nu poate fi şters. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CANNOT DELETE. (REFORMATAŢI. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. (VERIFICAŢI CABLUL USB. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.) Conectaţi camera video la un calculator.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. Verificaţi cardul.) PLEASE REFORMAT. ■R REC STOPPED. CHECK USB CABLE. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. Datele sunt scrise acum pe card. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. CANNOT PLAY. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. Trebuie să formataţi din nou cardul. CARD FULL.

80 . Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. este posibil să fie avariat cardul de memorie. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. contactaţi locul de achiziţie. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. de exemplu. ■U UNABLE TO FORMAT. după reînceperea înregistrării. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. când accesaţi cardul de memorie SD. Acest acumulator nu poate fi utilizat. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. pentru ştergerea unui videoclip. Porniţi înregistrarea din nou. Anulaţi protecţia. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. Porniţi înregistrarea din nou. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. ■T THE CLIP IS PROTECTED. AVCCAM Restorer (Pagina 33). • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp).

*3 Sunt afişate numai presetările 3. acestea nu vor dispărea.9 Hz). chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan.6 K. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *2 0 dB nu este afişat. 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.2 K şi 5.Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).

Exemplu: pot fi modificate. apăsaţi butonul MENU (Meniu). 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. 82 .5 pentru a modifica alte opţiuni. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. 6 Repetaţi paşii 4 .Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal.

Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp.5 pentru a modifica alte setări. Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Apoi. Le puteţi iniţializa separat. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). cu ajutorul selectorului scenă. 83 Meniu . Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică.7 Repetaţi paşii 2 . Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). cât şi pentru fişierele scenă. selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică. . NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor.. .0...7..+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice.8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală)....... şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.7.0. de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele.... READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele. salvate de această cameră.0. Revine la ultimul ecran.. etc.8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48... .+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală.0 . după selectarea valorilor de setare.. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).0.1/249.9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50.0. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă.) • 25P: • 30P: 1/25.1/48..0. 1/248..0 .) (Setarea implicită din fabrică este 1/48..7..0. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI). .+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A)... Setaţi la + pentru a reduce zgomotul....+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD. .+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.0. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.1/249.7.. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A.1/48.7..7.IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 . 1/248. . . Ajustează nivelul cromatic..0..100.0 .pentru o imagine mai clară...0..9 1/60.... ..9 1/30..+ 10 _____ indică setarea din fabrică.8 • 24P: 1/24.0...1/249.+ 7 Setaţi la . 1/48.0.0..0.... Revine la ultimul ecran.10... Zgomotul va creşte uşor.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B).+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).0. .0...7.. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD. toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos)...

care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. B. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. primite prin CCD. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. OFF (Dezactivare). prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. Contrastul este redus.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1).9 Hz Selectează curbele gamma. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. cu contrast accentuat. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. 87 Meniu . cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. Permite extinderea domeniului dinamic.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. 1. în funcţie de semnalele recepţionate.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Contrastul este accentuat. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. Pentru a evita supra-expunerea. 2. 3 • Cu cât setarea este mai mare.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. preluată de la seria DVX100. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. • Cu cât setarea este mai mare.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. cu ajutorul curbelor gamma. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. în lumină fluorescentă. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică.

3dB. 0dB. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. D. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). 9dB.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). 3dB. L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. 12dB Setează valoarea amplificării.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. 6dB. 9dB. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. 0dB. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. 88 . 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). (Pagina 45) După înregistrare. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. operarea încă este posibilă. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. 6dB. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)).9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD.) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. fie pe monitorul LCD. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. De fiecare dată când este apăsat butonul. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare).Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. De fiecare dată când este apăsat butonul. _____ indică setarea din fabrică. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). Alocă o funcţie butonului LCD. WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată.

puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Realizează focalizarea automată în modul automat.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). 12 dB) în modul automat. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat).IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Însă. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. _____ indică setarea din fabrică. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). 6 dB) în modul automat. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max.IRIS (Iris automat). Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Nu realizează focalizarea automată în modul automat.

utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio).9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2).Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. Setează nivelul de intrare al microfonului extern. conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. 92 . NO (Nu): Revine la ultimul ecran.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp.Resetare/Setare cod de timp). (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Setează modul la mod slave. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. Poate apărea o eroare minoră de timp. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Când meniul este închis. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. Când apăsaţi butonul COUNTER . EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. _____ indică setarea din fabrică.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. dacă rata cadrelor este setată la 24P. atunci când comutaţi în modul PB.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. codul de timp înregistrat nu va coincide. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. Dacă este setată orice altă valoare. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern.RESET/TC SET (Contor .Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. în timpul înregistrării cu mai multe camere. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv.Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix).) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . Selectează sunetul auzit în căşti.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. _____ indică setarea din fabrică. indică setarea din fabrică. Selectează tipul de terminal pe componente. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%.9 Hz). Setează nivelul de setări al semnalelor video. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). înregistrat cu un alt echipament. când sunt afişate pe un ecran 4:3. este redat cu această cameră. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. 7.5%.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7.1. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate.

HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. 80%. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). deoarece acesta nu este foarte exact. ALL (Toate). 80%. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). 100%. 60%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 65%. 75%. mm/picioare. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. (Pagina 78) 90%. 90%. NUMBER (Număr). NORMAL (Normală). CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. 95%. 90%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. OFF (Dezactivare). TIME (Oră): Este afişată ora. 70%. 65%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. 50%. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. • În modul PB. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. LOW (Redusă). 95%. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. 55%. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 105%. 70%. 55%. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. DATE (Dată): Este afişată data. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). 4:3. de pe ecran. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. de pe ecran. 50%. 85%. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. 75%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. 100%. 60%. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. 85%.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD.

95 Meniu . Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului.Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. (Pagina 41) NORMAL (Normal). ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre). 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică . • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).02:00 . sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute.03:00 .11:00 .10:00 . USER (Utilizator).12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar .01:00 .09:30 .11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional. fişier utilizator) la setările din fabrică.01:30 . alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. astfel încât să fie valabile setările. START/STOP (Pornire/Oprire). în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).07:00 . Restabileşte setările de meniu (fişier scenă.) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .10:30 .00:30 . Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.06:30 .09:00 .05:00 . • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.07:30 .04:00 . (Consultaţi tabelul de mai jos. opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.05:30 .9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului.06:00 .03:30 . ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit). Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului.04:30 .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute. când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). 59.02:30 .08:00 .08:30 . sau butonul MENU (Meniu).

Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. (Există este afişată corect. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. se stinge. POWER SAVE (Economisire energie). P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. acumulatorul este consumat. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. Aparatul nu poate focaliza automat. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Acumulatorul nu poate fi încărcat. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată.c Deconectaţi-l. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. este pornit. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.a. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). cât şi obiecte îndepărtate. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. focalizaţi în modul focalizare manuală. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. Verificaţi conexiunile din nou. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . În acest caz.

• Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. chiar dacă apăs butonul. deşi am intrarea video. sau utilizaţi un card nou. formataţi cardul în aparat. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. Acest lucru este normal. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. Nu poate fi realizată editarea neliniară. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. de pe cardul de memorie SD. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. camera video. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. Dacă nu este formatat P32 corect. Redare Nu pot reda videoclipuri. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. Acest lucru este normal. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. (Reducere/Mărire volum).16 MB. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. un dispozitiv extern. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare).

• Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. — defecţiune.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. recunoscut atunci Pentru detalii. importante pe un calculator sau un suport de stocare. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. când este introdus în alte dispozitive. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. Înlocuiţi-o cu una nouă. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. Setaţi camera în modul PC. corect. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. P10 102 . conectat cablul USB.32 GB împreună cu această cameră. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. — — Contactaţi locul de achiziţie. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. deşi când formataţi un card de memorie SD. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. înseamnă că bateria s-a consumat. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. Reţineţi că atunci memorie SD. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită.

deoarece videoclipul are un format diferit. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. Nu este redat.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. 103 Referinţă . sau de la modul HG la modul HA. în cazuri precum cele detaliate mai jos. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării.

Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi.a. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. • Adaptorul c. • Manevraţi camera cu grijă. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. 104 . La temperaturi foarte scăzute. Scoateţi acumulatorul din cameră.a. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. După utilizare. Contactaţi distribuitorul. continuă să lumineze intermitent. porniţi din nou camera video. astfel încât nu mai funcţionează corect. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. • Loviturile puternice pot avaria camera. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. (Acumulatorul este utilizat în continuare. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta.a.a. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. ninsoare sau pe plajă. de la priza de curent.) Adaptor c. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp.a.a. • În caz contrar. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. După aceea. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor.a. încălzit. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. poate interfera cu undele radio. să facă zgomot în timpul utilizării. chiar dacă aţi oprit camera. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. dar acest lucru este normal. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion.

puteţi deteriora componentele interioare. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. 105 Referinţă . fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). pot exista doar 0. În caz contrar. cu o eficienţă de 99. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera.99% a pixelilor.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. Aşadar. fie le distrugeţi. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. pentru a şterge datele în întregime. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor.

) Când procedaţi astfel. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. • Înainte de a efectua întreţinerea. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. de la priza de curent. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special.panasonic. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. 106 . • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. cu cupa pentru ochi ataşată. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. https://eww. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. până când suportul se fixează cu declic.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. Dacă este acoperit cu praf. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. (Acesta este înşurubat foarte strâns. înclinaţi vizorul uşor în sus.pavc. vizitaţi Serviciul de asistenţă. nu utilizaţi benzen sau diluant.a. rotind în sens invers acelor de ceasornic.co. pe următoarele website-uri.

cât şi acumulatorul.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. ce duc la defectarea acumulatorului. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. scoateţi atât cardul de memorie SD. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. etc. depozitaţi-l în carcasa proprie. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. 107 Referinţă . şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii.

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

txt. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. pentru metadatele suportate de această cameră. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. Pentru detalii despre instalarea acestuia. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). Pentru detalii despre utilizare. 109 Referinţă . iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. consultaţi fişierul Install. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. conform diagramei din dreapta.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. dar. cât şi o varietate de informaţii importante. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. deoarece acest format include atât date audio şi video. în standardul AVCHD. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. vor fi pierdute. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. Aşadar.

1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/250. între F1.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. 1/60. 1/16. 1/50 (OFF (Dezactivare)).7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. 1/250.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7.9 Hz 3 lx (F1.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12.6.0 secunde şi 1/248. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . 1/250.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 secunde şi 1/249. 1/60. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 secunde şi 1/248.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)).6. Zoom 13 x selectabil automat/manual. 1/120. 1/50 (OFF (Dezactivare)). transfer inter-linie.0 secunde şi 1/249.6 şi F3. 1/120. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. 1/60. 1/500.0 secunde şi 1/249. 1/120.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni.9 secunde Mod 25P: între 1/25. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. 1/500. 1/1000.8 secunde Mod 24P: între 1/24.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/500.8 W indică informaţii privind siguranţa. 1/120.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). 1/100.3 V (când este utilizat adaptorul c.8 secunde Mod 30P: între 1/30. amplificare +12 dB.) Consum de energie: Înregistrare: 9.0 (f=între 3. 1/250.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. 1/120. 1/250. 1/500. 1/1000. 1/500. amplificare +12 dB. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.a.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30.

1 GB. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 75 Ω PB/PR: 0. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1.9 Hz 1080/60i. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i. 8 GB.0 V [p-p]. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox.16 GB. 12 GB. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1).264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 1. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. 720/60p. 720/50p.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox.7 V [p-p]. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. INPUT2 (Intrare2)). 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB.0 V [p-p]. 6 GB.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 .

.5 inch (210.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.5 mm) (FOCUS (Focalizare).0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.a. 2.000 pixeli) [Adaptor c. .] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V . 1.0 V ± 0.3 V c. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.0 V şi 4.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.c.75 A (Cameră video) 8.44 inci (235.240 V c. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.4 V c.c. 1.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa.a.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.

acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. în caz contrar. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. În acest caz. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. Panasonic Building. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. Pentru tratarea adecvată. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. 43. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. precum şi acumulatorii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful