ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

Într-un astfel de caz.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. de exemplu. înainte de operare. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. rezolvaţi situaţia mutând. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. 4 . vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio.

2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. Baterie telecomandă 5 . Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . pentru a scoate suportul.Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii.

.................... 36 Utilizarea asistării la focalizare ......................................................................................... 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor....................................................................................................................................................................................................................................................... 18 Surse de alimentare ............. 24 Utilizarea ecranului LCD....................................... 22 Ajustarea timpului de expunere............ 4 Prezentarea operaţiunilor.......................................................................................................................... 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD......................................................................................................... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip).............a........... 21 Telecomanda... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator.............................. 45 Înregistrare indexări......................................................... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp .................................................................................................................................................................................... 31 Formatarea cardurilor de memorie SD..................................................................... 43 Compensare lumină de fundal ................................................................................. 20 Utilizarea acumulatorului ........................................................................................................................................................... 41 Model zebră .................................... 23 Vizor....... 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)........... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte .. 8 Citiţi înainte de utilizare................36 Comutarea la modul manual ...................... 48 Ajustarea nivelului înregistrării................... 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ................... 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ..................................................................................... 27 Utilizarea fişierelor scenă............................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ............................................................................................................. ............... 9 (clasă de viteză SD 4) .................................. 47 Comutarea intrării audio ........................................................................................................................................................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ................................... 17 Telecomandă................................................................................34 Funcţia de zoom digital............ 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ............ 45 Funcţie imprimare dată şi oră...................................................................... 44 Funcţie reper de înregistrare........................ 58 6 ......................................................52 Metadate videoclipuri....................................................................... 54 Setarea calendarului......... 37 Ajustarea amplificării........................ 14 Accesorii opţionale ......................... 28 Utilizarea contorului ........ .................................. 23 Indicator luminos de semnalizare ....................................................... 56 Setarea codului de timp.................................................................................................. 15 Partea dreaptă şi posterioară................................................................. 27 Afişare imagine inversă ................. 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb.... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor............................................................................ 24 Utilizarea vizorului............................ 36 Focalizare manuală ..........Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!...................................................................... 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD.................... 42 Stabilizator optic de imagine ..........................................48 Utilizarea microfonului încorporat ......................................................................... 10 Protejarea cardurilor de memorie SD ...................... 16 Terminale şi piese de montare ................... 18 Reîncărcare .................................................................... 22 Modul în aşteptare.............50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă .............. 32 Scoaterea cardului de memorie SD......................................... 33 Utilizarea funcţiei zoom.................................................................................................................. 30 Înregistrare în modul automat............... 20 Ajustarea curelei de mână......46 Scanare sincronizată ................................................... 22 Introducerea acumulatorului......................................... 49 Pornirea / oprirea camerei.................... 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ....... 37 Ajustări iris.............................................................. 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare....... .......................................................................... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ........................................................................................................................................................................... 11 Accesorii.......................................................... 43 Adăugarea de efecte imaginilor............................................................................................................................................................................................................................................................................... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare........................ 20 Utilizarea adaptorului c...................... 33 Repararea cardurilor de memorie SD................. 30 Pregătirea pentru înregistrare..................... 21 Ataşarea curelei de umăr........................................ 55 Mod presetări TC ..55 Afişare contor..................... 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile).............................. 22 Raza de acţiune a telecomenzii.................................................................................................................................................................................... 25 Evidenţierea contururilor............................................35 Înregistrare în modul manual......... ........................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) .....41 Înregistrare la unghi inferior. 34 Înregistrare în modul progresiv....................................................................... 15 Partea stângă............................................. 41 Înregistrare autoportret ..................................... 41 Marcaj........................................... 25 Ajustarea afişajului de ecran ..... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD.................................................. 43 Bare de culoare.......................................................................................................................................................................... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ....................................... 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)................................................................. 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ....................... 38 Ajustări intensitate luminoasă ......................... 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ....

........84 Meniu mod cameră ..............81 7 .................. 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale............................70 Verificarea datei şi orei ..............71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ............................... 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)....64 Listă cu meniuri de setări ...............................................................................................................62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări................................................................................................... 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD .........................................................69 Redare cadru-cu-cadru ............................67 Funcţii de redare utile. 85 Setări redare (PLAY SETUP) ...............................................................70 Ajustarea volumului ...............64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ..................................................................76 Mesaje principale de avertisment...........................................62 Funcţii de înregistrare directă........................................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) ........................ 82 Iniţializarea setărilor de meniu .................. 106 Curăţare . 86 Ecran SW MODE (Mod SW)........................................................................................................................... 84 Meniu mod redare ............................................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) .............................. 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)....................... 76 Afişări normale.... 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ...........................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ...................................................70 Vizualizarea de imagini pe televizor ....... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi..... 104 Actualizarea driver-ului camerei........... 110 Editare neliniară (Mod PC)...................71 Microfon extern..........................................109 Editare Conectarea de aparate externe...... 75 Afişaje Afişare de ecran..... 107 Format înregistrare ..................................................................................................................................................................... 71 Căşti ..................................... 106 Măsuri de precauţie la depozitare......... 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ..................... 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ...........................72 Televizor/Monitor ...................................... 83 Structură meniu de setări .........................................................................................................................................................................................70 Referinţă Înainte de a apela la service .............................. 96 Ecran META DATA (Metadate)............................................................................................................................................................ 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ................................73 Specificaţii ............................................. 100 Măsuri de precauţie la utilizare............................................................. 88 Ecran AUTO SW (SW automat)...................................................................................................82 Utilizarea meniurilor....... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV).......................................................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)..................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ....................63 Reluare redare (RESUME PLAY)..................................................72 Platformă video (Copiere) ..................................................... 97 Ecran OPERATION (Operare).............................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj).63 Repetare redare (REPEAT PLAY)......................60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ............................................................................................................. 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)......65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare).........................................69 Videoclip următor/anterior ..................................... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)................................................................ 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ........................................................................................................................................ 59 Ecran imagini miniaturale.................................................................................................................................

• Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. precum şi producţia de materiale video creative. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. ca suporturi de înregistrare.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. 8 . Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. aproape de standardul de transmisie televizată. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2.

sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008).co. în cazul anumitor carduri de memorie SD. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. pentru cele mai recente informaţii.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. şi cu cardurile de memorie SDHC.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor.pavc. Nu poate fi garantată operarea cu succes. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. (Continuarea în pagina următoare) 9 . Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. formatate conform formatului FAT32. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . https://eww.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari.panasonic. nu sunt bazate pe standardul SD. fără logo-ul SDHC. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA.

cât şi cu cele SDHC. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. conform standardelor SD. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. pentru produse compatibile SD. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. 10 . Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. de exemplu. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant.

feriţi obiectivul de lumina razei laser. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. Înainte de a efectua o înregistrare. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. consultaţi pagina 9. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. Pentru alte note cu privire la utilizare. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime.5 mm. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. consultaţi pagina 104. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. în alte scopuri decât divertismentul personal. 11 . • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. Pentru detalii. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi).

− International Business Machines Corporation.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. ecrane de meniu. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. Portofoliului de Patente AVC. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. etc. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări.. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. • 12 . Inc. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. Laboratories. detaliate mai jos. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. Camera AG. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs.

incompatibile AVCHD. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . Pentru detalii. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD).264. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. cu detalii extrem de clare. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. în astfel de situaţii. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. Utilizaţi acest produs pentru redare. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. DVD recordere sau DVD playere vechi. etc. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital.

c. (Paginile 72.) mAh) • 14 . Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.a. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional). Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere. 5800/5400 (tip/min.2 V.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7.2 V. consultaţi “Accesorii opţionale”. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c. 2640/2500 (tip/min.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 .Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. 70) Comutatoare CH1. SPEED SELECT+/.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . CH2 SELECT (Selectare canal1. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1). fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44.

Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. Pentru detalii privind conexiunea.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. Cu toate acestea. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. la mufa pentru telecomandă.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. cu excepţia telecomenzii. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. 17 Descrierea componentelor .5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament.

Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. Deconectaţi cablul c. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. înainte de curăţare. 2 Introduceţi acumulatorul. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră.a.a. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul.c. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. 18 . Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare).c. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. Introduceţi până în capăt. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie.a.

c. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile.a. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. Adaptorul c.) mAh 7./min. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.a. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. este conectat la adaptorul c. dar acest lucru este normal. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD.a. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp.2 V/ 5800/5400 (tip. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.2 V/ 2640/2500 (tip. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. • .ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. poate interfera cu undele radio. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. să facă zgomot în timpul utilizării. umiditate 60%). cauzând supraîncălzirea acumulatorului. compatibile cu acest produs./min. De asemenea. Este posibil ca adaptorul c. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit.a.

în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Scoateţi acumulatorul.c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c.a.c.a. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic.c. Conectorul pentru acumulator al cablului c. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c. până se blochează cu declic. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.c. • 20 .a.a. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. atunci când nu utilizaţi aparatul. Deconectaţi cablul de alimentare c. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. de la priza de curent. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. este conectat la adaptorul c. la priza de curent. pentru a vă asigura că nu va cădea. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.a. la adaptorul c.c. Conectaţi cablul de alimentare c.

Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. până când acesta se blochează cu declic. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. Închideţi capacul. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. pentru a-l detaşa. pentru a nu scăpa camera. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. Parasolar obiectiv 21 . • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. pentru a proteja obiectivul. atunci când nu utilizaţi aparatul. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea.

Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. înseamnă că bateria s-a consumat. aproximativ 15° în jos. * Consultaţi meniurile de setări. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. • Când bateria s-a consumat (CR2025). Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. în funcţie de frecvenţa utilizării. pentru a scoate suportul. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. În aer liber sau în lumină puternică. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). înlocuiţi-o cu una nouă. chiar şi în cadrul razei de acţiune.

• În timpul modului standby. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. pentru a activa setările pentru modul standby. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Acumulatorul a fost scos. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. în timp ce aparatul este pornit. pentru a anula setările pentru modul standby. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. De asemenea. în timp ce aparatul este pornit. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire .Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). • Acumulatorul este descărcat. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. • Când această setare este activată. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid.

Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. după ataşare. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. 24 . Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră.5 inch. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. unul fiind un LCD în miniatură. vizualizaţi-le pe un monitor TV. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. • Rotirea cupei pentru ochi. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. pe vizor. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde.Vizor Această cameră are două vizoare.

în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card.) Înregistrare în curs.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. pentru a reveni la afişajul original. Acest lucru poate avaria camera. deoarece aţi putea avaria camera. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. • Se poate deschide până la 120°. • Afişaje privind starea de operare. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. etc. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. 1 În modul CAM.

care corespund cu cele de pe cameră. 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . 26 . (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj).) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color). (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). (Consultaţi meniurile de setări. • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru.Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Pentru detalii. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă.

• Dacă opriţi camera video. imaginile vor fi afişate normal din nou. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. în afară de imagini. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. Dacă afişajele nu sunt necesare. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. şi alte afişaje. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. 2 Apăsaţi butonul LCD.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. la alegere dintre trei setări diferite. • De asemenea. 2 Apăsaţi butonul LCD. 27 . (Pagina 94) sunt inversate. • În timpul inversării afişajului. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. atunci când porniţi camera. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical.

Înainte de a realiza o înregistrare. Pentru detalii. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Setarea implicită de fabrică este +00:00. înclinând-o în direcţiile . 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). butoanelor de pe telecomandă. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. care corespund cu cele de pe cameră. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. • Ora este afişată în format de 24 de ore. 28 . În exemplul de mai jos. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar).--. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ).----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. • “--. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.

apăsaţi butonul multifuncţional. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. aşadar .9 Când aţi finalizat setările. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale.

Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. • Focalizarea. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. Mai întâi. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . Salvaţi toate datele importante pe calculator. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. • apare pe vizor şi monitorul LCD. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. glisându-l spre stânga. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. Când formataţi un card de memorie SD. în timpul înregistrării. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. amplificarea. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. închideţi ecranul de meniu.

poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). (Însă. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. de asemenea. după înregistrare. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). cât timp este întreruptă înregistrarea. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. 31 Înregistrare . Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate.

Aprox. Aprox. 90 min Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. 240 min Aprox. 120 min Aprox. În astfel de cazuri. 90 min Aprox. înainte de formatare. . Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. 40 min Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Aprox. 20 min Aprox. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. 21 min Aprox. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. Aprox.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. 3 min Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. 7 min Aprox. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. 160 min Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. Salvaţi datele importante pe calculator. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. 4 min Aprox. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. Aprox. 5 min Aprox. Când formataţi un card. • Cardul de memorie SD va fi formatat. etc. 33 min Aprox. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. Aprox. 80 min Aprox. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). 30 min Aprox. 180 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. 32 . 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. • Când formataţi un card de memorie SD. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. Aprox. 45 min Aprox. 60 min Aprox. Aprox. în funcţie de subiectul înregistrării. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. 15 min Aprox. 120 min Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. 45 min Aprox. 9 min Aprox. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. 2 min Aprox. 10 min Aprox. 65 min Aprox. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. 60 min Aprox.

şi trageţi de card în sus. glisându-l spre stânga. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. AVCCAM Restorer*. Pentru detalii despre utilizare. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării.c. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. fără reparaţii.txt. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. În acest caz. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. de pe cardul de memorie SD. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). • Un card de memorie SD. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. • Dacă operaţia de reparare a eşuat.panasonic. • În funcţie de starea datelor.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. dezinstalat. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem.) Pentru detalii despre metoda de instalare.a. pe care a apărut o eroare. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului.jp/pro-av/ . de asemenea. consultaţi Install. la următoarea pornire. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate.c. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. opriţi alimentarea). În caz contrar. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. În acest caz. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. Când reparaţiile s-au încheiat. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. (În mod similar.pavc. AVCCAM Restorer. sau adaptorul c. AVCCAM Restorer. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. înainte de deschiderea capacului. https://eww. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). astfel încât să iasă în afară uşor. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. pentru a permite repararea erorilor. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera.co. AVCCAM Restorer este.

(Paginile 43.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ecranul SW MODE (Mod SW). raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare).9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare).9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării.3).3 (Utilizator 1 . Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. În plus. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare.ZOOM. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. HANDLE ZOOM (Zoom mâner).Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze.

înregistrării. semnal întreţesut de 60 fps. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. 35 Înregistrare .Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. Semnalul video va fi înregistrat nativ.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Însă. Pentru copiere şi înregistrare. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci când utilizaţi modul 24P.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. Pentru copiere şi înregistrare.

• Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)).9 Hz). cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. pe ecran. în poziţia 36 . amplificarea şi nivelul de tonuri de alb.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. : Camera focalizează mai întâi general. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. irisul. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. apoi trece pe focalizare manuală. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. dacă există scintilaţii. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD.

(Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. cât şi graficul în acelaşi timp. şi. Ajustaţi irisul manual. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. Pentru afişarea graficului pe vizor. închideţi monitorul LCD. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. • În modul iris automat. pentru a reveni la ecranul original. Însă. (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. 37 . Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. valoarea F va fi F1.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). conform imaginii de mai jos. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. IRIS DIAL (Selector iris).0 când este setat la telescopic maxim (T). (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. deci. ecran SW MODE (Mod SW). • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. În timp ce apertura obiectivului este deschisă.

Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. Când înregistraţi în modul manual. puteţi utiliza şi valorile presetate. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. albastru).9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ).) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). amplificarea este fixată la 0 dB. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. (Valoarea implicită este de 6 dB. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW).) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. verde. De asemenea. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Valoarea implicită este de 12 dB. L: Setată astfel în condiţii normale. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru.

Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K.2K (3200 K): bec cu halogen P5.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). (Pagina 36) . indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). (Următoarele mesaje apar pe ecran. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. • Ajustările durează câteva secunde. chiar după câteva încercări. contactaţi distribuitorul. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. Ghid al valorilor presetate P3. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.

Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. ecranul SW MODE (Mod SW). ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). 40 . Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. Alocaţi mergând la meniul de setare. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. albastru). • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător.9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. verde. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. În mod normal. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. • În funcţie de mediu. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. ATW (Detectare automată alb). B sau PRST (Presetări)). * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • În timp ce sunt afişate formele de undă. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. • Formele de undă nu pot fi înregistrate. utilizaţi şi vizorul. în modul CAM. 44 .

• Când adăugaţi indexări în mod repetat. reperul de înregistrare este şters. videoclipurile nu pot fi şterse. De asemenea. la un anumit moment într-un videoclip. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. în afişajele pe dispozitive externe. chiar dacă este apăsat butonul. În timpul înregistrării. (Pagina 62) Însă. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. pentru a le afişa şi reda. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . în timpul înregistrării sau al redării. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. chiar dacă aţi apăsat butonul. Dacă apăsaţi butonul din nou. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip.3). (Paginile 65. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. după încheierea înregistrării. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul.3 (Utilizator 1 . (Paginile 43. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). numai prima operaţiune va fi valabilă. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. înregistrate pe imagine. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. de asemenea. • Videoclipurile nu pot fi şterse. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. De asemenea. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. . Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). 45 Înregistrare şi oră. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. variază în funcţie de formatul de înregistrare.

Când această frecvenţă este 50 Hz. şi va reduce. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. pentru a fi utilizat. • Dacă irisul este setat la automat.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox.9 Hz 46 .). apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator).(Selectare obturator . aşadar. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic.. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. 2 monitorul LCD. atunci acesta se va deschide mai larg. Timpul de expunere se modifică după cum urmează. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. etc. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). adâncimea focală. setaţi timpul de expunere astfel. cu un timp de expunere mai mic. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz).) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic.

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. conform informaţiilor de mai jos. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). (Pagina 91) . ecranul SCENE FILE (Fişier scenă).9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri.

LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. De asemenea. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. • Setaţi la OFF (Dezactivare). Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. 48 . dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). puteţi înregistra până la două canale de sunet. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1.

indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). 49 Înregistrare . rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio.4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2.

(Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. puteţi accesa imediat fişierul necesar. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. În meniurile de setări. 50 . F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). În momentul înregistrării. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. culori şi contraste. care corespund cu cele de pe cameră. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. adică în interior. De asemenea. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. următoarele fişiere sunt stocate. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. unde contrastul trebuie evidenţiat. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Pentru detalii. cum ar fi la înregistrarea apusurilor.

Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. . • Selectând YES (Da). toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. de la A la Z. apăsaţi butonul multifuncţional. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. • Odată confirmate.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. caracterele sunt şterse. cu ajutorul butonului multifuncţional. de la 0 la 9. când este afişat următorul ecran. < = > ? @ [ ] ^_-. : .

sub formă de fişier. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. a se vedea descrierea de mai jos.. de asemenea. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . A-Z.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. TITLE001 este denumirea fişierului. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Protecţie împotriva scrierii). Pentru detalii. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. (Pentru a modifica denumirea fişierului. • Datele din toate fişierele scenă. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. le puteţi încărca de pe card. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). < = > ? @ [ ] ^ _ . • În cazul fişierelor scenă. : . Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Pot fi introduse următoarele caractere. care corespund cu cele de pe cameră. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. setările curente sunt salvate automat în aparat. Pentru toate celelalte setări.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • În următorul exemplu. selectaţi numărul fişierului (1 . 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. sunt rescrise.4) şi apăsaţi butonul din nou. 0-9. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). pe un card de memorie SD şi.3. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. 52 . selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). (Spaţiu). F1 până la F6.

setat de către utilizator. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. nu pot fi afişate toate datele.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. (Pagina 109) 53 Înregistrare . (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. (Nr. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. pentru a verifica toate datele. trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). trebuie să introduceţi TEXT (Text). (Nr. latitudinea. scenă) şi TAKE NO. LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana).Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. LONGITUDE (Longitudine). dublă). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. longitudinea. SCENE NO. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). locaţia de înregistrare. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. Consultaţi pagina 54. Nu puteţi introduce numai SCENE NO. Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. RESOLUTION (Rezoluţie). • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. (Nr. SERIAL NO. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). în ordinea în care au fost înregistrate. care sunt încărcate în aparat. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. de acest aparat. (Nr. care indică starea de înregistrare a videoclipului.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. creat pe cardul de memorie SD. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. LATITUDE (Latitudine). sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. (Nr. scenă) şi TAKE NO. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. sursa de informaţii).

Dacă este necesar. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. începând cu cea mai recentă dată de producţie. Treceţi la LOAD (Încărcare). cardul de memorie SD. acestea sunt afişate ca “*”. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. 54 . Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. consultaţi pagina anterioară. apăsaţi butonul multifuncţional. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. cu ajutorul camerei. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. Apăsaţi butonul MENU (Meniu).) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. simultan. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. Consultaţi coloana următoare. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.

Apăsaţi butonul MENU (Meniu). cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. Apăsaţi butonul COUNTER . afişajul se modifică astfel. apăsaţi butonul MENU (Meniu). 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . când este setat 24P şi 30 de cadre. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare.RESET/TC SET (Contor . Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. • Pentru a anula afişarea codului de timp. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). când este setat orice alt format.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. De fiecare dată când apăsaţi butonul.Resetare/Setare cod de timp).9 Hz. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). apăsaţi butonul MENU (Meniu). Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. TC 12 : 34 : 56 . selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. (Pagina 76) 0 : 00.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. Înregistrare .

Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Pentru detalii. În meniurile de setări. acumulatorul intern trebuie schimbat. după reîncărcare.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l.a. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. 56 . Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. care corespund cu cele de pe cameră. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. Contactaţi locul de achiziţie. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator).

valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. 57 Înregistrare . La acest aparat. Din acest motiv. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Puteţi reseta codul de timp la zero. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. setaţi valoarea codului de timp.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre.4 Când apare ecranul de mai jos. a înregistrării anterioare. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea.

58 .Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. 4 Setaţi informaţiile de utilizator. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Puteţi reseta informaţiile de utilizator. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). În meniurile de setări. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. Pentru detalii. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. care corespund cu cele de pe cameră. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l.

(De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. Apăsaţi butonul pentru moduri. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). • De fiecare dată când apăsaţi butonul. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. modul se modifică astfel. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. consultaţi pagina 63. pentru a trece la cel anterior. Înregistrare . atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Camera este acum în modul PB. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. pentru a trece la următorul videoclip.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip.

videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. consultaţi pagina 63. (Pentru detalii despre redare. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. Când setaţi modul PB.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip.) 60 .

3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. 61 Redare .conform setărilor. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu.

modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. 62 . Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. repetaţi paşii de mai sus. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare.

(sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. Va fi afişat indicatorul de redare repetată. Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. Când este efectuată operaţiunea de redare. Chiar dacă formatul de redare este modificat. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). . • Redarea repetată va continua până la întrerupere. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 1080/24P. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2.9 Hz): 1080/60i (30P). 720/60P (30P). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Selectaţi un videoclip pentru redare. 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 64 . indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Apăsaţi butonul MENU (Meniu).Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. Selectaţi metoda de omitere. Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză).

codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME).Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. De asemenea. MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile.an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). 65 Redare . Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi.

1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. va avea o eroare de precizie de 0. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. unde va fi ataşată indexarea. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. • Momentul propriu-zis din videoclip.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. această operaţiune poate lua ceva timp. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. 66 . • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. pentru a ataşa indexarea. • Pentru a şterge indexarea. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ).Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional.5 secunde. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional.

înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. chiar dacă acestea sunt protejate.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (Semnul va fi afişat. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. (Semnul va dispărea. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ).) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. şi apăsaţi butonul multifuncţional.

SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD.) . numele cameramanului. etc. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. 4 68 . SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. inclusiv formate video şi audio. pentru informaţii mai detaliate. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile.

9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. . după redarea ultimului videoclip. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). prin derulare înapoi. *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). după redarea ultimului videoclip. înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. prin derulare înainte. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă).

apăsaţi butonul EXT. (Pagina 73) Porniţi redarea. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. Afişajul să modifică astfel. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . în timpul redării. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. imaginile sunt derulate înainte. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). 1 2 Conectaţi camera video la televizor. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. Pentru a reveni la redarea normală. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. până la eliberarea butonului. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. Apăsaţi butonul EXT. de fiecare dată când apăsaţi butonul. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. acestea sunt derulate în direcţia inversă. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. la intervale de jumătate de secundă. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. dacă utilizaţi telecomanda. iar când apăsaţi butonul -.

strângeţi bine şuruburile. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. deşi este posibil să auziţi un scârţâit. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional).Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi . • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon.

Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. consultaţi pagina 75. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. 72 . atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB.

dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. Ajustaţi lungimea clemelor. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. Ieşirile simultane nu sunt posibile. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. VIDEO OUT (Ieşire video). • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. tăindu-le cu foarfeca. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. etc.

semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). 74 .Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat.

Pentru mai multe detalii. pentru editare.a. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. Opriţi camera. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Când schimbaţi cardurile. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. . consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. sau Windows Vista. • Calculator cu Windows 2000. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. cu ajutorul cablului de conexiune USB. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. pentru a trece înapoi la modul PB. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. (În ceea ce priveşte conexiunea. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. Windows XP.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. Porniţi calculatorul înainte de conectare. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. iar camera va trece în modul PC.

chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. iar înregistrarea este oprită. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD.9 Hz 50: 50 Hz 76 . UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. Nu este afişat în modul PB. chiar dacă este afişată această pictogramă. se afişează [TC*]. • În timpul redării. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital.Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. consultaţi 33. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. [UB*] este afişat.

este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. FEB (Februarie). Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. MAR (Martie). 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.2K/P5. APR (Aprilie). Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins.) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). MAY (Mai). aţi selectat “ON” (Activare). (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. apare MF (Focalizare manuală). JUN (Iunie). Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. (În modul automat. în timpul înregistrării.Z99 (zoom maxim). Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. în funcţie de poziţia de zoom. Când afişajul este setat la control macro. Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . SEP (Septembrie). • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). În modul de focalizare manuală.9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere.00. JUL (Iulie). căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). OCT (Octombrie). apare AF (Focalizare automată).8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. De asemenea. NOV (Noiembrie). ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare.6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. este afişat AGC. AUG (August). • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . În modul de focalizare automată. INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie).

Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia.) Înregistrare în curs.a. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. 78 . Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. etc. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. compatibili cu acest produs. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. • Simbolul P. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.va fi afişat pe ecran. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). de uz casnic. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului.

(IMPOSIBILITATE DE REDARE. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. (VERIFICAŢI CABLUL USB. (IMPOSIBILITATE DE SETARE.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.) Conectaţi camera video la un calculator.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. CARD DOOR OPENED.) Nu este posibilă redarea. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. Trebuie să formataţi din nou cardul.) Videoclipul nu poate fi şters. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. (CARD PLIN. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. NOW ACCESSING. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. ■R REC STOPPED. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). Datele sunt scrise acum pe card.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. CARD FULL.) Nu mai pot fi setate alte indexări. ■D DISCONNECT USB CABLE. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. Nu scoateţi cardul. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. deconectaţi cablul USB. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. (REFORMATAŢI.) PLEASE REFORMAT. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. Verificaţi cardul. CANNOT SET PRE-REC. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos.) Cardul este plin. CARD CAPACITY TOO LOW. CHECK USB CABLE. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. (EROARE CARD. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. CANNOT DELETE.) Formatarea nu a fost efectuată. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Verificaţi cardul. ■I INCOMPATIBLE CARD. (NU POATE FI ŞTERS. CANNOT RECORD. CANNOT PLAY. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. CARD ERROR. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT.

când accesaţi cardul de memorie SD. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). Acest acumulator nu poate fi utilizat. Porniţi înregistrarea din nou. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). Anulaţi protecţia. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. pentru ştergerea unui videoclip.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. după reînceperea înregistrării. de exemplu. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. ■U UNABLE TO FORMAT. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. Porniţi înregistrarea din nou. AVCCAM Restorer (Pagina 33). ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. 80 . Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. ■T THE CLIP IS PROTECTED. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. contactaţi locul de achiziţie. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. este posibil să fie avariat cardul de memorie. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION.

9 Hz).Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări .2 K şi 5. *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. *2 0 dB nu este afişat. Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *3 Sunt afişate numai presetările 3. *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. acestea nu vor dispărea. chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).6 K.

Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Pentru a modifica valorile sau alţi parametri.Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. 82 . Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. 6 Repetaţi paşii 4 . apăsaţi butonul MENU (Meniu).5 pentru a modifica alte opţiuni. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. Exemplu: pot fi modificate. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile .

5 pentru a modifica alte setări. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp.7 Repetaţi paşii 2 . 83 Meniu . Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Apoi. Le puteţi iniţializa separat. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. cât şi pentru fişierele scenă. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. cu ajutorul selectorului scenă. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă).

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B).) • 25P: • 30P: 1/25.+ 7 Setaţi la ....... ..0... .0.+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat). pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A. etc. 1/248.1/249.0.. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI).7..0. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele. 1/248. Revine la ultimul ecran...0 . Setaţi la + pentru a reduce zgomotul. 1/48..0. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele.0.7. .0 . .9 1/30... NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică... Zgomotul va creşte uşor... .+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală...7.. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice..9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50. . REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).0. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD.. salvate de această cameră.1/249.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A).... Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid...7. toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos). ..10.7.0.. . Revine la ultimul ecran..IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 ..1/48.Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).8 • 24P: 1/24.0...8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).0.0....8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48.7.... de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD..0 ...1/249.0.0.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48.. după selectarea valorilor de setare.+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat. Ajustează nivelul cromatic.0.pentru o imagine mai clară. ..9 1/60..7. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată..1/48.0.+ 10 _____ indică setarea din fabrică.. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59..0.+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă..100.

Contrastul este accentuat. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema).) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. B. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. în lumină fluorescentă.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). 2. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. Pentru a evita supra-expunerea. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. 3 • Cu cât setarea este mai mare. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. 1. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). Contrastul este redus. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. preluată de la seria DVX100. cu contrast accentuat. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. OFF (Dezactivare). cu ajutorul curbelor gamma. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. primite prin CCD. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. Permite extinderea domeniului dinamic. 87 Meniu . CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. • Cu cât setarea este mai mare. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. în funcţie de semnalele recepţionate. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%.9 Hz Selectează curbele gamma. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic).

Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). 0dB. (Pagina 45) După înregistrare. D. 9dB. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. 6dB. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. 12dB Setează valoarea amplificării. 88 . 6dB. 3dB. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). 9dB. 0dB. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. operarea încă este posibilă. Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. 3dB. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST.9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă.

Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). _____ indică setarea din fabrică. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). De fiecare dată când este apăsat butonul. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). Alocă o funcţie butonului LCD. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). fie pe monitorul LCD. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD.) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. De fiecare dată când este apăsat butonul.

IRIS (Iris automat). Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. 12 dB) în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Însă.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Realizează focalizarea automată în modul automat. 6 dB) în modul automat. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. _____ indică setarea din fabrică. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris).IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator).

(Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică.9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio).

dacă rata cadrelor este setată la 24P. Când apăsaţi butonul COUNTER .9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern.RESET/TC SET (Contor . NO (Nu): Revine la ultimul ecran. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. Când meniul este închis. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. 92 . Dacă este setată orice altă valoare.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. în timpul înregistrării cu mai multe camere. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. _____ indică setarea din fabrică.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci când comutaţi în modul PB.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master. codul de timp înregistrat nu va coincide. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. Poate apărea o eroare minoră de timp. Setează modul la mod slave. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Resetare/Setare cod de timp). NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp.

când sunt afişate pe un ecran 4:3. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. _____ indică setarea din fabrică. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. înregistrat cu un alt echipament.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio).Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI).5%. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. Selectează sunetul auzit în căşti. indică setarea din fabrică. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%.) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.1. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. Selectează tipul de terminal pe componente.9 Hz). este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. 7. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). este redat cu această cameră.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. Setează nivelul de setări al semnalelor video. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI.

60%. LOW (Redusă). OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. ALL (Toate). de pe ecran. 80%. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 100%. OFF (Dezactivare). Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. 4:3. 95%. 90%. deoarece acesta nu este foarte exact. NUMBER (Număr). OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. 50%. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. mm/picioare. 85%. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). 80%. 75%. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. NORMAL (Normală). 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. 55%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 95%. 55%. 105%. DATE (Dată): Este afişată data. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. 85%. 70%. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. 75%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. 60%. 90%. de pe ecran. 65%. 50%. 100%. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. TIME (Oră): Este afişată ora. 70%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 78) 90%. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). 65%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. • În modul PB.

Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. 95 Meniu . ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică.Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. (Pagina 41) NORMAL (Normal).

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

05:00 . în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. astfel încât să fie valabile setările.08:30 . OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). fişier utilizator) la setările din fabrică. Restabileşte setările de meniu (fişier scenă.08:00 .11:00 .9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului.04:00 .10:30 . 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .05:30 .00:30 .09:30 .09:00 .10:00 . 59.03:00 .03:30 . (Consultaţi tabelul de mai jos. sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute. alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).07:00 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar .06:30 . opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou. ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit). Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre). Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră. sau butonul MENU (Meniu).11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional.) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .07:30 .01:00 . când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului. AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).01:30 . • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.02:30 .02:00 . START/STOP (Pornire/Oprire).06:00 . USER (Utilizator).04:30 .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute.

utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat.a. (Există este afişată corect. Verificaţi conexiunile din nou. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. În acest caz. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. acumulatorul este consumat. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. cât şi obiecte îndepărtate. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. este pornit.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. care variază în funcţie de utilizarea acestuia.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. Acumulatorul nu poate fi încărcat. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. Aparatul nu poate focaliza automat. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală.c Deconectaţi-l. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . • înregistraţi din spatele unui geam murdar. POWER SAVE (Economisire energie). a ajuns la finalul ciclului de viaţă. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. se stinge. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. focalizaţi în modul focalizare manuală.

un dispozitiv extern. sau utilizaţi un card nou.16 MB. deşi am intrarea video. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. formataţi cardul în aparat. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . (Reducere/Mărire volum). Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). de pe cardul de memorie SD. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. Nu poate fi realizată editarea neliniară. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. Dacă nu este formatat P32 corect. Redare Nu pot reda videoclipuri. chiar dacă apăs butonul. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. Acest lucru este normal. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. Acest lucru este normal. camera video. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie.

Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. înseamnă că bateria s-a consumat. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. importante pe un calculator sau un suport de stocare. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. deşi când formataţi un card de memorie SD. — defecţiune. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. Reţineţi că atunci memorie SD. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. Înlocuiţi-o cu una nouă. — — Contactaţi locul de achiziţie. Setaţi camera în modul PC. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. când este introdus în alte dispozitive.32 GB împreună cu această cameră. P10 102 . recunoscut atunci Pentru detalii. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. corect. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. conectat cablul USB.

■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. 103 Referinţă . Nu este redat. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. deoarece videoclipul are un format diferit. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. sau de la modul HG la modul HA. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. în cazuri precum cele detaliate mai jos. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul.

După aceea. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp.a. ninsoare sau pe plajă. 104 . Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp.a. (Acumulatorul este utilizat în continuare. astfel încât nu mai funcţionează corect. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion.a. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. Scoateţi acumulatorul din cameră. poate interfera cu undele radio.a.) Adaptor c. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare.a. de la priza de curent. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. La temperaturi foarte scăzute. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. Contactaţi distribuitorul. să facă zgomot în timpul utilizării. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. porniţi din nou camera video. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi.a. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. încălzit. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. • Manevraţi camera cu grijă. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. • Adaptorul c. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. continuă să lumineze intermitent.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta.a. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). dar acest lucru este normal. După utilizare. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. chiar dacă aţi oprit camera. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. • Loviturile puternice pot avaria camera. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. • În caz contrar.

Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. fie le distrugeţi. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. Aşadar. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. 105 Referinţă . În caz contrar. puteţi deteriora componentele interioare. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. cu o eficienţă de 99. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane.99% a pixelilor.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. pentru a şterge datele în întregime. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. pot exista doar 0. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi.

) Când procedaţi astfel. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. de la priza de curent. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. (Acesta este înşurubat foarte strâns. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. • Înainte de a efectua întreţinerea. Dacă este acoperit cu praf. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor.co. rotind în sens invers acelor de ceasornic. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului.panasonic. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. vizitaţi Serviciul de asistenţă. 106 . • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. cu cupa pentru ochi ataşată. pe următoarele website-uri. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. înclinaţi vizorul uşor în sus. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. până când suportul se fixează cu declic.a.pavc. https://eww. nu utilizaţi benzen sau diluant.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic.

umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. cât şi acumulatorul. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. scoateţi atât cardul de memorie SD. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. cauzând supraîncălzirea acumulatorului.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. depozitaţi-l în carcasa proprie. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. etc. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. 107 Referinţă . ce duc la defectarea acumulatorului.

Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .

Pentru detalii despre instalarea acestuia. consultaţi fişierul Install. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. cât şi o varietate de informaţii importante. dar. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. 109 Referinţă . pentru metadatele suportate de această cameră. Pentru detalii despre utilizare. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. deoarece acest format include atât date audio şi video. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. Aşadar. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. conform diagramei din dreapta. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. vor fi pierdute. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. în standardul AVCHD.txt. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator.

1/120.9 Hz 3 lx (F1. 1/120. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 secunde şi 1/249. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. amplificare +12 dB. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/120. 1/250. 1/500. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/100. 1/500. 1/250. 1/1000.0 secunde şi 1/248. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/500. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/1000. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. 1/250.8 W indică informaţii privind siguranţa. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. 1/60.0 secunde şi 1/249.6.8 secunde Mod 24P: între 1/24.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. 1/60.a. 1/60. Zoom 13 x selectabil automat/manual.) Consum de energie: Înregistrare: 9.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. 1/16. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/50 (OFF (Dezactivare)). amplificare +12 dB. 1/120.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. 1/120. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1. transfer inter-linie. 1/500.6 şi F3.0 secunde şi 1/249.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/250.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12.9 secunde Mod 25P: între 1/25.0 (f=între 3. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 .6.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni.8 secunde Mod 30P: între 1/30. 1/60. 1/500.0 secunde şi 1/248.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. 1/250. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. între F1.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)).3 V (când este utilizat adaptorul c.

LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil.9 Hz 1080/60i. 12 GB. 1.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. INPUT2 (Intrare2)).1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. 6 GB. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 720/50p. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1). 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox.16 GB. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 75 Ω PB/PR: 0.0 V [p-p]. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1).7 V [p-p].0 V [p-p]. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 1 GB. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 720/60p. 8 GB.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 .9 Hz 1080/60i.

a.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa. 50 Hz/60 Hz 22 W 7. 1.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.000 pixeli) [Adaptor c.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2. .c. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.75 A (Cameră video) 8.5 mm) (FOCUS (Focalizare).0 V ± 0.0 V şi 4..c. 1.5 inch (210.a. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.44 inci (235. 2.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.4 V c.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1..240 V c.3 V c.

pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. în caz contrar. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. 43. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. precum şi acumulatorii. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Panasonic Building. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. Pentru tratarea adecvată. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. În acest caz. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful