ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. 4 . rezolvaţi situaţia mutând. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. de exemplu. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. înainte de operare. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. Într-un astfel de caz.

) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată .Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii. Baterie telecomandă 5 . pentru a scoate suportul. 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie.

...................................................................... 54 Setarea calendarului................................................ .............. 22 Introducerea acumulatorului. 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare............. 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare .................... 44 Funcţie reper de înregistrare.............................................................................................................................................................. 25 Ajustarea afişajului de ecran ....................................................................................................................................................... 30 Pregătirea pentru înregistrare..................................... 34 Înregistrare în modul progresiv............................... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ...................... 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ............................................................................................................................................ 18 Reîncărcare ............................. 28 Utilizarea contorului ........................................................................................ 20 Utilizarea adaptorului c................................... 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)...................................48 Utilizarea microfonului încorporat ............................ 56 Setarea codului de timp.......................... ...... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator...... 11 Accesorii.................................. 55 Mod presetări TC .................................................................................................................................................... 47 Comutarea intrării audio ............................................................................................................... 22 Raza de acţiune a telecomenzii.................................... 27 Utilizarea fişierelor scenă.................................. 30 Înregistrare în modul automat..................................................................52 Metadate videoclipuri.... 23 Vizor............................................................................................................................................................................. 33 Repararea cardurilor de memorie SD................................... 43 Compensare lumină de fundal . 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ................................... 32 Scoaterea cardului de memorie SD.53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ............................................... 20 Utilizarea acumulatorului ..... 21 Ataşarea curelei de umăr..................................................................................................................................................................................... 14 Accesorii opţionale ..................................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat .......... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ........... 43 Bare de culoare........................ 24 Utilizarea ecranului LCD...................................35 Înregistrare în modul manual....55 Afişare contor... 20 Ajustarea curelei de mână........... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ............................................ 27 Afişare imagine inversă ....................................................................................................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!............. 18 Surse de alimentare .36 Comutarea la modul manual .................................. 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ...................................... 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ......................................................................................................... 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor................ 31 Formatarea cardurilor de memorie SD................................................................................................ 23 Indicator luminos de semnalizare ................................................................................ 45 Funcţie imprimare dată şi oră............................................................................................................................................................................................................................................................................. 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ........... 43 Adăugarea de efecte imaginilor.......................................................................................... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)................................................................................. 43 Funcţie formă de undă pentru monitor................... 21 Telecomanda..........................................41 Înregistrare la unghi inferior...................................... 9 (clasă de viteză SD 4) ......................................... 41 Marcaj............................................................................a......................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ..................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD...... 17 Telecomandă............................................................... 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD.................................................................................................................................................................................................... 41 Înregistrare autoportret ...................................................... ............................................. 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb................................................................ 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator).................... 41 Model zebră ................................. 42 Stabilizator optic de imagine ............. 37 Ajustarea amplificării....... 22 Modul în aşteptare...... 38 Ajustări intensitate luminoasă ........... 48 Ajustarea nivelului înregistrării......................................................................... 25 Evidenţierea contururilor.................................. 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ............................34 Funcţia de zoom digital......................................................................................... 10 Protejarea cardurilor de memorie SD .......................... ..................................................................................................................... 36 Focalizare manuală .. 15 Partea dreaptă şi posterioară...................... 36 Utilizarea asistării la focalizare ........................ 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD................................................................................................................. 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)............. 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)..................................................... 45 Înregistrare indexări....................................... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare........ 16 Terminale şi piese de montare .............................................. 33 Utilizarea funcţiei zoom.................................................... 24 Utilizarea vizorului.... 37 Ajustări iris...... 4 Prezentarea operaţiunilor.........................46 Scanare sincronizată .................................. 58 6 ............................. 49 Pornirea / oprirea camerei...50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ......................................................................... 22 Ajustarea timpului de expunere........................................................................... 15 Partea stângă........................ 8 Citiţi înainte de utilizare...............................................................................................................

............................... 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)..............71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ........................................................................72 Televizor/Monitor ........................................................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) ...............................................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ......................................................................................................... 86 Ecran SW MODE (Mod SW)................. 107 Format înregistrare ......................... 82 Iniţializarea setărilor de meniu ..........................................................................73 Specificaţii ................................................63 Repetare redare (REPEAT PLAY)......................109 Editare Conectarea de aparate externe.............................................................................................................. 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale .............................................................................................76 Mesaje principale de avertisment............................ 59 Ecran imagini miniaturale......................................................................................................................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)................................................... 106 Măsuri de precauţie la depozitare......... 96 Ecran META DATA (Metadate)....................... 84 Meniu mod redare ..........................................................72 Platformă video (Copiere) ..62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări................... 104 Actualizarea driver-ului camerei...................... 75 Afişaje Afişare de ecran............................................... 85 Setări redare (PLAY SETUP) ......................... 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) .....70 Vizualizarea de imagini pe televizor .................... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi....... 71 Căşti ..............84 Meniu mod cameră .......................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj).................................................................. 88 Ecran AUTO SW (SW automat)...........62 Funcţii de înregistrare directă...............................................................................................................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ...................................................... 76 Afişări normale..........................69 Redare cadru-cu-cadru ...................................... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)..............................................69 Videoclip următor/anterior ..............................................................................................................71 Microfon extern.................. 83 Structură meniu de setări ...............................................................................................................................................................................................................................................................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ..........................63 Reluare redare (RESUME PLAY).........................................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ................... 100 Măsuri de precauţie la utilizare................................................................. 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ............70 Verificarea datei şi orei ...................................82 Utilizarea meniurilor.........................................70 Ajustarea volumului .............................................................................64 Listă cu meniuri de setări ..................... 63 Setare format de redare (PB FORMAT) .....................67 Funcţii de redare utile................................ 106 Curăţare .......................................................................................................................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale... 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare).. 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)....... 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) .65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)............................................................ 97 Ecran OPERATION (Operare)............ 110 Editare neliniară (Mod PC).............................................................60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ...............................................70 Referinţă Înainte de a apela la service .................................................................................................... 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ..................81 7 ....... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)............

0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. aproape de standardul de transmisie televizată. 8 . 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie).Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. ca suporturi de înregistrare. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. precum şi producţia de materiale video creative.

jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat. în cazul anumitor carduri de memorie SD. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs.panasonic. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza.co. (Continuarea în pagina următoare) 9 . Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs.pavc. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . https://eww. nu sunt bazate pe standardul SD. şi cu cardurile de memorie SDHC.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. Nu poate fi garantată operarea cu succes. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. formatate conform formatului FAT32. fără logo-ul SDHC. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. pentru cele mai recente informaţii.

CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. conform standardelor SD. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. de exemplu. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. 10 . cât şi cu cele SDHC. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. pentru produse compatibile SD. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată.

Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Înainte de a efectua o înregistrare. consultaţi pagina 9. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. feriţi obiectivul de lumina razei laser. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat.5 mm. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. 11 .Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. Pentru detalii. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. consultaţi pagina 104. Pentru alte note cu privire la utilizare. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. în alte scopuri decât divertismentul personal. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat.

• Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. − International Business Machines Corporation. Laboratories. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. Portofoliului de Patente AVC. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. Camera AG. • 12 . pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. detaliate mai jos. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. Inc. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. ecrane de meniu. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. etc. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00).

etc. Utilizaţi acest produs pentru redare. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . în astfel de situaţii. cu detalii extrem de clare. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). Pentru detalii.264. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. incompatibile AVCHD.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. DVD recordere sau DVD playere vechi.

Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional). asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului.2 V.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.) mAh) • 14 . (Paginile 72.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c.c. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator.a. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere. 5800/5400 (tip/min. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c.2 V. consultaţi “Accesorii opţionale”. 2640/2500 (tip/min.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1). canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde. CH2 SELECT (Selectare canal1.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 .Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . SPEED SELECT+/. 70) Comutatoare CH1.

Pentru detalii privind conexiunea.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. cu excepţia telecomenzii. la mufa pentru telecomandă. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. 17 Descrierea componentelor . Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. Cu toate acestea.

înainte de curăţare.a. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda.c. 2 Introduceţi acumulatorul. Deconectaţi cablul c.a.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. Introduceţi până în capăt.c. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul.a. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. 18 . Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). deconectaţi fişa de alimentare de la priză. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c.

Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. să facă zgomot în timpul utilizării. De asemenea. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.a. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. • . dar acest lucru este normal.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox.a. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute./min. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou.) mAh 7.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit.a. Adaptorul c.2 V/ 5800/5400 (tip. Este posibil ca adaptorul c. este conectat la adaptorul c. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. umiditate 60%).c. compatibile cu acest produs. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit.2 V/ 2640/2500 (tip.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. poate interfera cu undele radio.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare./min.a. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.

în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului.c.a. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. la adaptorul c. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c. Deconectaţi cablul de alimentare c. până se blochează cu declic. Conectorul pentru acumulator al cablului c. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c.a. atunci când nu utilizaţi aparatul. de la priza de curent. Scoateţi acumulatorul. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. la priza de curent. • 20 . pentru a vă asigura că nu va cădea.c.a.c. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. este conectat la adaptorul c. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent.a. Conectaţi cablul de alimentare c.a.c.c.

pentru a nu scăpa camera. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. Parasolar obiectiv 21 . Închideţi capacul. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. pentru a-l detaşa. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. până când acesta se blochează cu declic. atunci când nu utilizaţi aparatul. pentru a proteja obiectivul. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic.

pentru a scoate suportul. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. aproximativ 15° în jos.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. înlocuiţi-o cu una nouă. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. • Când bateria s-a consumat (CR2025). aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . înseamnă că bateria s-a consumat. * Consultaţi meniurile de setări.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. În aer liber sau în lumină puternică. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). în funcţie de frecvenţa utilizării. chiar şi în cadrul razei de acţiune.

• Acumulatorul este descărcat. De asemenea. • Când această setare este activată. • În timpul modului standby. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. pentru a activa setările pentru modul standby. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). cu cinci minute înainte de anularea modului standby. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. pentru a anula setările pentru modul standby. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. în timp ce aparatul este pornit. • Acumulatorul a fost scos. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). în timp ce aparatul este pornit. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării.

• Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu.Vizor Această cameră are două vizoare. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. 24 . ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă.5 inch. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. pe vizor. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. • Rotirea cupei pentru ochi. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. după ataşare. unul fiind un LCD în miniatură. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. vizualizaţi-le pe un monitor TV.

Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). deoarece aţi putea avaria camera. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. • Afişaje privind starea de operare. Acest lucru poate avaria camera. • Se poate deschide până la 120°. pentru a reveni la afişajul original. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. etc. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate.) Înregistrare în curs. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. 1 În modul CAM. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD.

care corespund cu cele de pe cameră.Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. Pentru detalii. ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). EVF COLOR (Evidenţiere vizor color).) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. (Consultaţi meniurile de setări. 26 . 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.

2 Apăsaţi butonul LCD.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. 27 . în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. • De asemenea. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. la alegere dintre trei setări diferite. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. imaginile vor fi afişate normal din nou. atunci când porniţi camera. şi alte afişaje. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. • Dacă opriţi camera video. 2 Apăsaţi butonul LCD. (Pagina 94) sunt inversate. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. în afară de imagini. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Dacă afişajele nu sunt necesare. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • În timpul inversării afişajului.

În exemplul de mai jos.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). 28 . butoanelor de pe telecomandă. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). • “--. Pentru detalii. Înainte de a realiza o înregistrare. înclinând-o în direcţiile . care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. Setarea implicită de fabrică este +00:00.--. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. • Ora este afişată în format de 24 de ore. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu).

apăsaţi butonul multifuncţional. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). aşadar . nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich.9 Când aţi finalizat setările. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.

amplificarea. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Când formataţi un card de memorie SD. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). • Focalizarea. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. închideţi ecranul de meniu. Salvaţi toate datele importante pe calculator. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). glisându-l spre stânga. în timpul înregistrării. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. Mai întâi.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. • apare pe vizor şi monitorul LCD. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat).

(Însă.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. cât timp este întreruptă înregistrarea. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. 31 Înregistrare . Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. de asemenea. după înregistrare. poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD.

Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. Când formataţi un card.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. Aprox. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. 21 min Aprox. Aprox. 120 min Aprox. 3 min Aprox. 2 min Aprox. Aprox. 4 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. În astfel de cazuri. 240 min Aprox. 32 . 90 min Aprox. Aprox. 65 min Aprox. în funcţie de subiectul înregistrării. 20 min Aprox. • Când formataţi un card de memorie SD. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. 10 min Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 40 min Aprox. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 120 min Aprox. 45 min Aprox. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. 33 min Aprox. etc. Aprox. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Aprox. 180 min Aprox. 9 min Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. 30 min Aprox. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. 80 min Aprox. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. 60 min Aprox. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Aprox. 60 min Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. 160 min Aprox. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. . • Cardul de memorie SD va fi formatat. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. înainte de formatare. 5 min Aprox. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. 7 min Aprox. 90 min Aprox. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. 45 min Aprox. 15 min Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat.

AVCCAM Restorer*. opriţi alimentarea). În acest caz. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute.txt. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. fără reparaţii. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. pe care a apărut o eroare.jp/pro-av/ . la următoarea pornire. AVCCAM Restorer. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. dezinstalat. glisându-l spre stânga.) Pentru detalii despre metoda de instalare.panasonic. astfel încât să iasă în afară uşor. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). În acest caz. înainte de deschiderea capacului. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată).c. În caz contrar. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. • Dacă operaţia de reparare a eşuat.c. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. pentru a permite repararea erorilor. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c.co.pavc. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. sau adaptorul c. AVCCAM Restorer este. şi trageţi de card în sus. AVCCAM Restorer. de pe cardul de memorie SD. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. de asemenea. https://eww. • În funcţie de starea datelor. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. (În mod similar. Când reparaţiile s-au încheiat. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii.a. • Un card de memorie SD. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. Pentru detalii despre utilizare. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. consultaţi Install.

• Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. ecranul SW MODE (Mod SW). Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 .3 (Utilizator 1 . T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). (Paginile 43. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. Dacă încercaţi să-l utilizaţi. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 .Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x.ZOOM. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). HANDLE ZOOM (Zoom mâner). funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2.3). raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. În plus.

9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. înregistrării. semnal întreţesut de 60 fps. 35 Înregistrare . Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. Pentru copiere şi înregistrare.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. Însă. Pentru copiere şi înregistrare. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. atunci când utilizaţi modul 24P. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Semnalul video va fi înregistrat nativ.

Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. pe ecran. : Camera focalizează mai întâi general. irisul. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). în poziţia 36 . camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). apoi trece pe focalizare manuală. controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. dacă există scintilaţii.9 Hz).

Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. ecran SW MODE (Mod SW). irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. Însă.0 când este setat la telescopic maxim (T). şi. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. Ajustaţi irisul manual. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. cât şi graficul în acelaşi timp. Pentru afişarea graficului pe vizor. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. conform imaginii de mai jos. 37 . valoarea F va fi F1. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. închideţi monitorul LCD. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. deci. IRIS DIAL (Selector iris). irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. pentru a reveni la ecranul original. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. • În modul iris automat. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou.

ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. De asemenea. amplificarea este fixată la 0 dB. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare).) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Valoarea implicită este de 12 dB. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare).9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. albastru). amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. (Valoarea implicită este de 6 dB. puteţi utiliza şi valorile presetate. verde.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). Când înregistraţi în modul manual. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. L: Setată astfel în condiţii normale.

Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. (Pagina 36) . Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). contactaţi distribuitorul. 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). (Următoarele mesaje apar pe ecran. 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. chiar după câteva încercări. Ghid al valorilor presetate P3. Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare.2K (3200 K): bec cu halogen P5. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. • Ajustările durează câteva secunde. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb).

verde. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. B sau PRST (Presetări)). în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. În mod normal.9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. 40 . • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. albastru). Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. • În funcţie de mediu. Alocaţi mergând la meniul de setare. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. ATW (Detectare automată alb). (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. ecranul SW MODE (Mod SW). * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*).

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. utilizaţi şi vizorul. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. în modul CAM. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. • În timp ce sunt afişate formele de undă. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). 44 . (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). • Formele de undă nu pot fi înregistrate.

poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. În timpul înregistrării.3 (Utilizator 1 . . De asemenea. pentru a le afişa şi reda. variază în funcţie de formatul de înregistrare. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. (Pagina 62) Însă. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. numai prima operaţiune va fi valabilă. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). • Videoclipurile nu pot fi şterse. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). în timpul înregistrării sau al redării. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . în afişajele pe dispozitive externe. De asemenea. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. de asemenea. videoclipurile nu pot fi şterse. Dacă apăsaţi butonul din nou. (Paginile 65. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare).3). Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). chiar dacă este apăsat butonul. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. reperul de înregistrare este şters. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. înregistrate pe imagine. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. la un anumit moment într-un videoclip. chiar dacă aţi apăsat butonul. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. după încheierea înregistrării. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. 45 Înregistrare şi oră. (Paginile 43. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip).

60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). 2 monitorul LCD. atunci acesta se va deschide mai larg. şi va reduce. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). pentru a fi utilizat. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. cu un timp de expunere mai mic. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). adâncimea focală. • Dacă irisul este setat la automat. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . setaţi timpul de expunere astfel. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur.. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări.9 Hz 46 . apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. Timpul de expunere se modifică după cum urmează.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză).(Selectare obturator .). Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. etc.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. Când această frecvenţă este 50 Hz. aşadar. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

conform informaţiilor de mai jos. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. (Pagina 91) .9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer.Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte.

LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. De asemenea.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. 48 . • Setaţi la OFF (Dezactivare). MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). puteţi înregistra până la două canale de sunet.

4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. 49 Înregistrare . INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare.

chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. Pentru detalii. apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. 50 . F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). puteţi accesa imediat fişierul necesar. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. care corespund cu cele de pe cameră. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). unde contrastul trebuie evidenţiat. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. În momentul înregistrării. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. următoarele fişiere sunt stocate. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. În meniurile de setări. F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). adică în interior. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. culori şi contraste. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). De asemenea. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică.

(Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. cu ajutorul butonului multifuncţional. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. de la A la Z. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. caracterele sunt şterse. • Selectând YES (Da). . când este afişat următorul ecran. : . de la 0 la 9. apăsaţi butonul multifuncţional. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. • Odată confirmate. < = > ? @ [ ] ^_-. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare.

(Spaţiu). • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). pe un card de memorie SD şi. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. • În următorul exemplu. • În cazul fişierelor scenă.4) şi apăsaţi butonul din nou. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. F1 până la F6. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele.3. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . (Pentru a modifica denumirea fişierului. setările curente sunt salvate automat în aparat. : . 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. < = > ? @ [ ] ^ _ . (Protecţie împotriva scrierii). a se vedea descrierea de mai jos. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. selectaţi numărul fişierului (1 . Pot fi introduse următoarele caractere. TITLE001 este denumirea fişierului. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). Pentru detalii. • Datele din toate fişierele scenă. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. 0-9.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. sunt rescrise. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 52 . care corespund cu cele de pe cameră.. Pentru toate celelalte setări. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. A-Z. le puteţi încărca de pe card. de asemenea. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. sub formă de fişier.

primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. SERIAL NO. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). creat pe cardul de memorie SD. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). (Nr. (Nr. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. scenă) şi TAKE NO. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. SCENE NO. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). LONGITUDE (Longitudine).Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. (Nr. Consultaţi pagina 54. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei).*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). pentru a verifica toate datele. NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). scenă) şi TAKE NO. (Nr. de acest aparat. (Nr. RESOLUTION (Rezoluţie). • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. Nu puteţi introduce numai SCENE NO. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. în ordinea în care au fost înregistrate. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). nu pot fi afişate toate datele. LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). trebuie să introduceţi TEXT (Text). Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. care sunt încărcate în aparat. care indică starea de înregistrare a videoclipului. DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). dublă). longitudinea. locaţia de înregistrare. trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). (Pagina 109) 53 Înregistrare . setat de către utilizator. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). sursa de informaţii). LATITUDE (Latitudine). şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. latitudinea.

începând cu cea mai recentă dată de producţie. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. simultan. apăsaţi butonul multifuncţional. cu ajutorul camerei.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Consultaţi coloana următoare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. 54 . faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. cardul de memorie SD. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. acestea sunt afişate ca “*”. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. Treceţi la LOAD (Încărcare). RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. consultaţi pagina anterioară. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. Dacă este necesar. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat.

va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE.9 Hz. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. • Pentru a anula afişarea codului de timp. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. TC 12 : 34 : 56 . Înregistrare . cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre.Resetare/Setare cod de timp). OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor).) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. De fiecare dată când apăsaţi butonul.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. când este setat 24P şi 30 de cadre. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). (Pagina 76) 0 : 00. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).RESET/TC SET (Contor . Apăsaţi butonul COUNTER .9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . apăsaţi butonul MENU (Meniu). cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. afişajul se modifică astfel. când este setat orice alt format. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)).

acumulatorul intern trebuie schimbat. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Contactaţi locul de achiziţie. care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Pentru detalii.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). În meniurile de setări. 56 . Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. după reîncărcare. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat.a.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l.

(Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. a înregistrării anterioare. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. 57 Înregistrare . Din acest motiv. setaţi valoarea codului de timp. La acest aparat. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Puteţi reseta codul de timp la zero.4 Când apare ecranul de mai jos.

(Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Pentru detalii. care corespund cu cele de pe cameră. 58 . ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. În meniurile de setări. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Puteţi reseta informaţiile de utilizator. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. 4 Setaţi informaţiile de utilizator. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator.

pentru a trece la următorul videoclip. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi pagina 63. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. Apăsaţi butonul pentru moduri. Camera este acum în modul PB.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză).Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). pentru a trece la cel anterior. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. Înregistrare . (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. modul se modifică astfel. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer).

Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. Când setaţi modul PB. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). consultaţi pagina 63.) 60 . (Atunci când există un număr mare de videoclipuri. (Pentru detalii despre redare.

dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63).conform setărilor. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 61 Redare . 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale.

62 .Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. repetaţi paşii de mai sus. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum.

Chiar dacă formatul de redare este modificat. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.9 Hz): 1080/60i (30P). selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. 1080/24P. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 720/60P (30P).Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. Va fi afişat indicatorul de redare repetată. . • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. • Redarea repetată va continua până la întrerupere. Când este efectuată operaţiunea de redare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l.

4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Selectaţi un videoclip pentru redare. 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză).Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). 64 . Selectaţi metoda de omitere. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare).Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . De asemenea.an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip).codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. 65 Redare . Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare).

Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. 66 . • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. pentru a ataşa indexarea. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. această operaţiune poate lua ceva timp. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. • Momentul propriu-zis din videoclip. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). unde va fi ataşată indexarea. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. • Pentru a şterge indexarea. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele.5 secunde. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. va avea o eroare de precizie de 0.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri.

(Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. şi apăsaţi butonul multifuncţional. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ).) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. chiar dacă acestea sunt protejate. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). (Semnul va fi afişat. (Semnul va dispărea.

4 68 . Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)).Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. etc. pentru informaţii mai detaliate. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. numele cameramanului. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile.) . START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. inclusiv formate video şi audio.

în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). prin derulare înapoi. prin derulare înainte.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. după redarea ultimului videoclip. . *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. după redarea ultimului videoclip. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte).

cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). 1 2 Conectaţi camera video la televizor. Afişajul să modifică astfel. la intervale de jumătate de secundă. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. apăsaţi butonul EXT. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. dacă utilizaţi telecomanda. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. imaginile sunt derulate înainte. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. în timpul redării. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). iar când apăsaţi butonul -. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. (Pagina 73) Porniţi redarea. până la eliberarea butonului. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 .Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. Apăsaţi butonul EXT. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. Pentru a reveni la redarea normală. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. acestea sunt derulate în direcţia inversă. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. de fiecare dată când apăsaţi butonul. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum).

utilizaţi suportul de microfon furnizat şi . deşi este posibil să auziţi un scârţâit. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. strângeţi bine şuruburile. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional).

atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. consultaţi pagina 75. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. 72 . deoarece acesta se poate deteriora foarte repede.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic.

Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. etc. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. Ajustaţi lungimea clemelor. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. VIDEO OUT (Ieşire video). tăindu-le cu foarfeca. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. Ieşirile simultane nu sunt posibile.

Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat. 74 . semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).

• Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. pentru a trece înapoi la modul PB. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. Opriţi camera. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. Pentru mai multe detalii. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. pentru editare. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental.a. • Calculator cu Windows 2000. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. . Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. Porniţi calculatorul înainte de conectare.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. iar camera va trece în modul PC. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. Windows XP.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. cu ajutorul cablului de conexiune USB. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. sau Windows Vista. Când schimbaţi cardurile. (În ceea ce priveşte conexiunea.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB.

• În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Nu este afişat în modul PB. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. • În timpul redării.Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. chiar dacă este afişată această pictogramă. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. consultaţi 33. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. [UB*] este afişat. iar înregistrarea este oprită. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). se afişează [TC*]. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). este posibil ca pictograma să nu fie afişată. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării.9 Hz 50: 50 Hz 76 .

MAR (Martie). este afişat AGC.00. 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . MAY (Mai). JUL (Iulie). ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. apare MF (Focalizare manuală). Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). În modul de focalizare automată. Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele.) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. JUN (Iunie). nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%.6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată .2K/P5.9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit).Z99 (zoom maxim). căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). FEB (Februarie). * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. OCT (Octombrie). DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. apare AF (Focalizare automată). De asemenea. este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). (În modul automat. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. aţi selectat “ON” (Activare). NOV (Noiembrie). Când afişajul este setat la control macro. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. în timpul înregistrării. În modul de focalizare manuală. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. SEP (Septembrie). Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). în funcţie de poziţia de zoom. APR (Aprilie). • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. AUG (August). Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare.

sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). de uz casnic. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. 78 . 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare).) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. etc. compatibili cu acest produs. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute.a. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute.va fi afişat pe ecran. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). • Simbolul P. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit.) Înregistrare în curs. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute.

■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. Trebuie să formataţi din nou cardul. (NU POATE FI ŞTERS. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. CANNOT DELETE. CARD DOOR OPENED. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. Nu scoateţi cardul.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. NOW ACCESSING. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. (VERIFICAŢI CABLUL USB. (EROARE CARD. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (CARD PLIN. CANNOT RECORD. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING.) Formatarea nu a fost efectuată. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA.) Cardul este plin. (IMPOSIBILITATE DE SETARE. Verificaţi cardul.) Videoclipul nu poate fi şters.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. ■R REC STOPPED. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. CARD ERROR. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. CANNOT SET PRE-REC. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. Datele sunt scrise acum pe card. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). CARD FULL.) Nu mai pot fi setate alte indexări. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL.) PLEASE REFORMAT. CANNOT PLAY. deconectaţi cablul USB. ■D DISCONNECT USB CABLE.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. CHECK USB CABLE.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos.) Conectaţi camera video la un calculator. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CARD CAPACITY TOO LOW. ■I INCOMPATIBLE CARD. Verificaţi cardul.) Nu este posibilă redarea.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. (REFORMATAŢI. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea.

OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Porniţi înregistrarea din nou. este posibil să fie avariat cardul de memorie. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). contactaţi locul de achiziţie.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. de exemplu. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. Porniţi înregistrarea din nou. Anulaţi protecţia. pentru ştergerea unui videoclip. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. Acest acumulator nu poate fi utilizat. 80 . (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. AVCCAM Restorer (Pagina 33). ■U UNABLE TO FORMAT. când accesaţi cardul de memorie SD. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. după reînceperea înregistrării. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). ■T THE CLIP IS PROTECTED. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD.

chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz). *2 0 dB nu este afişat.Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).2 K şi 5. 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan.6 K. acestea nu vor dispărea. *3 Sunt afişate numai presetările 3. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).

înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Pentru a modifica valorile sau alţi parametri.5 pentru a modifica alte opţiuni. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. apăsaţi butonul MENU (Meniu). 82 .Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. 6 Repetaţi paşii 4 . Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Exemplu: pot fi modificate. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări.

5 pentru a modifica alte setări. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. 83 Meniu . Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). Le puteţi iniţializa separat. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. cu ajutorul selectorului scenă. Apoi. cât şi pentru fişierele scenă.7 Repetaţi paşii 2 . selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi. în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare).

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

.7...7. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59.0.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48. Ajustează nivelul cromatic.. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor...+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice.. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD.. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale. Zgomotul va creşte uşor.9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50. de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD..1/48. ...0.0.0 . Revine la ultimul ecran. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD.10.+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală.+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.) • 25P: • 30P: 1/25. .+ 7 Setaţi la . ..0.0....0..pentru o imagine mai clară. .0.+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat. 1/248. . 1/48.1/249..8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală)..1/249.0.1/249..+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B). NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată..0. .. .. 1/248. după selectarea valorilor de setare..7.. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI)...Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)..0.0.. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele. . .8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48..100.. salvate de această cameră. etc..7.. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).7.1/48. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă...0.9 1/60...0.0. toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos)..... LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A.7..+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A).8 • 24P: 1/24..7.+ 10 _____ indică setarea din fabrică.. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă..0 ...9 1/30.0..0 ..0.. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.... Revine la ultimul ecran. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 .

2. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. 3 • Cu cât setarea este mai mare.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. cu ajutorul curbelor gamma. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. preluată de la seria DVX100. • Cu cât setarea este mai mare.9 Hz Selectează curbele gamma. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. Contrastul este redus. B. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. în funcţie de semnalele recepţionate. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. Permite extinderea domeniului dinamic. 87 Meniu .Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. 1. Contrastul este accentuat. OFF (Dezactivare).) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. în lumină fluorescentă. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. cu contrast accentuat. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. primite prin CCD. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. Pentru a evita supra-expunerea.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut).

12dB Setează valoarea amplificării. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. 88 . (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. 0dB. D. 9dB. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb).9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 45) După înregistrare. 0dB. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. 3dB. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. 3dB. 9dB.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner).9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. 6dB. 6dB. HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. operarea încă este posibilă. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus.

BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. _____ indică setarea din fabrică. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. fie pe monitorul LCD. “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. De fiecare dată când este apăsat butonul. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). Alocă o funcţie butonului LCD. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu .) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. VECTOR (Vector): Se afişează ca vector.Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). De fiecare dată când este apăsat butonul.

dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Însă. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Realizează focalizarea automată în modul automat. 12 dB) în modul automat. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). 6 dB) în modul automat. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). _____ indică setarea din fabrică. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat.IRIS (Iris automat). Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat.

MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora.9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică.Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio).

TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. Poate apărea o eroare minoră de timp. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. Când apăsaţi butonul COUNTER .9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. în timpul înregistrării cu mai multe camere. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). atunci când comutaţi în modul PB.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. 92 . FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. Setează modul la mod slave. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. codul de timp înregistrat nu va coincide. Când meniul este închis. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern.Resetare/Setare cod de timp). _____ indică setarea din fabrică.RESET/TC SET (Contor .9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Dacă este setată orice altă valoare. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). dacă rata cadrelor este setată la 24P.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat.

0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. indică setarea din fabrică. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. înregistrat cu un alt echipament. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. Selectează sunetul auzit în căşti. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv.5%. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). când sunt afişate pe un ecran 4:3. este redat cu această cameră. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio).) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) .5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti.9 Hz). FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. 7. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Setează nivelul de setări al semnalelor video. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. Selectează tipul de terminal pe componente. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz.1. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). _____ indică setarea din fabrică. Activează modul de ieşire prin subeşantionare.Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix).

NUMBER (Număr). 4:3. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. de pe ecran. DATE (Dată): Este afişată data. deoarece acesta nu este foarte exact. 65%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. 55%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. 60%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. ALL (Toate). • În modul PB. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. 105%. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 60%. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. 70%. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. 100%. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. 50%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. 95%. 90%. TIME (Oră): Este afişată ora. 95%. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). de pe ecran. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. 85%. mm/picioare. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 75%. 85%. (Pagina 78) 90%. 55%. 80%. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). LOW (Redusă). OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. 65%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. 75%. NORMAL (Normală). 70%. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). 50%. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. 100%. OFF (Dezactivare). 90%. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). 80%. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică.

95 Meniu .Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 41) NORMAL (Normal).

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

sau butonul MENU (Meniu).09:30 .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute. 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 . Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre).05:30 .01:30 .08:30 . OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit).06:30 .04:30 . Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.00:30 . sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute. opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou. alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. (Consultaţi tabelul de mai jos. • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică. • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).03:00 .05:00 . 59.09:00 .11:00 .02:00 .01:00 .9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului. în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM.12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar .08:00 . fişier utilizator) la setările din fabrică. Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului. astfel încât să fie valabile setările.10:00 .10:30 . USER (Utilizator). START/STOP (Pornire/Oprire). când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. Restabileşte setările de meniu (fişier scenă.07:00 .04:00 .02:30 .11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional. AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).06:00 . ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).07:30 .03:30 .

• înregistraţi din spatele unui geam murdar. acumulatorul este consumat. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. Verificaţi conexiunile din nou. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. focalizaţi în modul focalizare manuală. este pornit. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. cât şi obiecte îndepărtate. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Acumulatorul nu poate fi încărcat. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală.c Deconectaţi-l. În acest caz. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. (Există este afişată corect. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. Aparatul nu poate focaliza automat.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat.a. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. se stinge. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. a ajuns la finalul ciclului de viaţă.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. POWER SAVE (Economisire energie). • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare .

formataţi cardul în aparat. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. Nu poate fi realizată editarea neliniară. camera video. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. sau utilizaţi un card nou. un dispozitiv extern. Acest lucru este normal. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. Redare Nu pot reda videoclipuri. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. (Reducere/Mărire volum).16 MB. de pe cardul de memorie SD. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. deşi am intrarea video. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . Dacă nu este formatat P32 corect. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). deşi cardul de memorie SD este introdus corect. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. chiar dacă apăs butonul. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. Acest lucru este normal. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare).

— — Contactaţi locul de achiziţie. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. când este introdus în alte dispozitive. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. Reţineţi că atunci memorie SD. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. înseamnă că bateria s-a consumat. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. P10 102 . Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. Înlocuiţi-o cu una nouă. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. recunoscut atunci Pentru detalii. corect. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. deşi când formataţi un card de memorie SD. — defecţiune. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. importante pe un calculator sau un suport de stocare. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. Setaţi camera în modul PC. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB.32 GB împreună cu această cameră.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. conectat cablul USB.

Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. deoarece videoclipul are un format diferit. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. sau de la modul HG la modul HA. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. Nu este redat. în cazuri precum cele detaliate mai jos. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. 103 Referinţă . ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării.

chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi.a. • În caz contrar. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. • Manevraţi camera cu grijă.a. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. chiar dacă aţi oprit camera. poate interfera cu undele radio. Contactaţi distribuitorul. să facă zgomot în timpul utilizării. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi.) Adaptor c. de la priza de curent. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. După utilizare. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. continuă să lumineze intermitent. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. 104 . fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. • Loviturile puternice pot avaria camera. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare.a. astfel încât nu mai funcţionează corect. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul.a. După aceea. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. ninsoare sau pe plajă.a. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. dar acest lucru este normal. încălzit. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. La temperaturi foarte scăzute. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. • Adaptorul c. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare.a. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice.a. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. Scoateţi acumulatorul din cameră. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. (Acumulatorul este utilizat în continuare. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. porniţi din nou camera video. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului.

Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. cu o eficienţă de 99.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă.99% a pixelilor. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. pot exista doar 0. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. 105 Referinţă . • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. puteţi deteriora componentele interioare. Aşadar. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. În caz contrar. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. fie le distrugeţi. pentru a şterge datele în întregime.

pavc. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. cu cupa pentru ochi ataşată. de la priza de curent. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. rotind în sens invers acelor de ceasornic. (Acesta este înşurubat foarte strâns. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi.a. înclinaţi vizorul uşor în sus. Dacă este acoperit cu praf. • Înainte de a efectua întreţinerea. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului.) Când procedaţi astfel. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. nu utilizaţi benzen sau diluant.co.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. vizitaţi Serviciul de asistenţă. până când suportul se fixează cu declic. 106 . pe următoarele website-uri.panasonic. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. https://eww.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video.

umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. 107 Referinţă . în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. etc. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. cât şi acumulatorul. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. scoateţi atât cardul de memorie SD. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. ce duc la defectarea acumulatorului. depozitaţi-l în carcasa proprie.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme.

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

dar. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera.txt. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. Aşadar. Pentru detalii despre utilizare. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). pentru metadatele suportate de această cameră. consultaţi fişierul Install. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. conform diagramei din dreapta. Pentru detalii despre instalarea acestuia. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. structura folderului va consta din asocieri de fişiere.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. deoarece acest format include atât date audio şi video. în standardul AVCHD. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. cât şi o varietate de informaţii importante. 109 Referinţă . vor fi pierdute.

1/100.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch.8 secunde Mod 24P: între 1/24. 1/60. 1/250. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1.9 secunde Mod 25P: între 1/25. 1/16. 1/50 (OFF (Dezactivare)).9 Hz 3 lx (F1. Zoom 13 x selectabil automat/manual. 1/120.6 şi F3. amplificare +12 dB. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/500. 1/60.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60.0 secunde şi 1/248.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. 1/500. 1/250.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 (f=între 3. 1/1000. 1/250.) Consum de energie: Înregistrare: 9. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. între F1. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/500.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. 1/1000.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. 1/120. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator).9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/500. amplificare +12 dB. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/120.8 W indică informaţii privind siguranţa.a.0 secunde şi 1/249.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . 1/60. 1/500.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.8 secunde Mod 30P: între 1/30. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. 1/250. 1/250. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. 1/120.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12.0 secunde şi 1/249. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.0 secunde şi 1/248. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. transfer inter-linie. 1/120.6. 1/60. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15.0 secunde şi 1/249.6.

9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 6 GB. 12 GB.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i.0 V [p-p]. 75 Ω PB/PR: 0. 720/50p. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. INPUT2 (Intrare2)). 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 1 GB. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. 720/60p. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5.16 GB. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 8 GB.7 V [p-p]. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil.9 Hz 1080/60i. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1). 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1.0 V [p-p].[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H.

5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3.0 V ± 0.75 A (Cameră video) 8.a.4 V c. 1..5 mm) (FOCUS (Focalizare).a.44 inci (235..0 V şi 4.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.240 V c.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.000 pixeli) [Adaptor c. .3 V c.c.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2. 2.5 inch (210. 1.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .c.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.

Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. În acest caz. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. Panasonic Building. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. Pentru tratarea adecvată.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. precum şi acumulatorii. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. în caz contrar. 43.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful