ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. de exemplu. Într-un astfel de caz. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. înainte de operare. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. rezolvaţi situaţia mutând. 4 .

pentru a scoate suportul. 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului.Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii. Baterie telecomandă 5 . Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată .

........................................................................... 20 Ajustarea curelei de mână............................................. 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator).......................................48 Utilizarea microfonului încorporat ............................................................................................................................................... .............................................. 41 Model zebră ..................................................................... 25 Evidenţierea contururilor.... 22 Introducerea acumulatorului......................................................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD... 27 Afişare imagine inversă ........................................................................................ 56 Setarea informaţiilor despre utilizator...................................................... 49 Pornirea / oprirea camerei.. 15 Partea dreaptă şi posterioară....................................................................................................................................................... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare................................................................... 23 Indicator luminos de semnalizare .............................................................................................. 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ............................................................................................................ 33 Repararea cardurilor de memorie SD................................................................................................................................................................... 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern .................... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ............................................. 30 Înregistrare în modul automat..... 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)........ 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)............... 43 Adăugarea de efecte imaginilor............................................................... 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator).............................. 44 Funcţie reper de înregistrare.............................................. ................. 21 Telecomanda............................................................................. 22 Modul în aşteptare................................ 8 Citiţi înainte de utilizare. 45 Înregistrare indexări.......................................35 Înregistrare în modul manual........................................................................................ 38 Ajustări intensitate luminoasă ....... 54 Setarea calendarului... 32 Scoaterea cardului de memorie SD..................................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ................... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb.............................................................................................................34 Funcţia de zoom digital........................................................................................................ 20 Utilizarea adaptorului c...............56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ...................................... 20 Utilizarea acumulatorului ................ 30 Pregătirea pentru înregistrare.................... 55 Mod presetări TC ..................................... 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor........ 31 Formatarea cardurilor de memorie SD.......... 25 Ajustarea afişajului de ecran ............................................................................................................................................52 Metadate videoclipuri........ 23 Vizor........................ 14 Accesorii opţionale .................................................................................................................. 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ......................... 24 Utilizarea vizorului............................................. 21 Ataşarea curelei de umăr........................... 22 Ajustarea timpului de expunere................................................ 4 Prezentarea operaţiunilor.............................. 36 Focalizare manuală ...................................................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ................... 43 Compensare lumină de fundal ......... 47 Comutarea intrării audio ................................................. 16 Terminale şi piese de montare .......... 58 6 .................................................................... 37 Ajustarea amplificării................ 37 Ajustări iris...................................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor.. 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ................................................................................................. 43 Bare de culoare...................46 Scanare sincronizată ................... 41 Marcaj................................................................................................. 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ....................................................................................................... 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) .............................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!................................................................................................................................................36 Comutarea la modul manual ...... 18 Surse de alimentare .................................... 42 Stabilizator optic de imagine .......................................... 28 Utilizarea contorului ..................................................................... 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs .................................................................................................................................... 41 Înregistrare autoportret .......................................... 48 Ajustarea nivelului înregistrării.... 10 Protejarea cardurilor de memorie SD .................................................................................................................................................................... 9 (clasă de viteză SD 4) .............................................................................. 36 Utilizarea asistării la focalizare ........................................................ 33 Utilizarea funcţiei zoom...... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD........50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă .............................................. 34 Înregistrare în modul progresiv......................................................... 18 Reîncărcare ...................................................................................... .....55 Afişare contor............. 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ...........................................41 Înregistrare la unghi inferior.......................................................... 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD........................ 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)............................................ 56 Setarea codului de timp.......................................... ...............a....................... 24 Utilizarea ecranului LCD........................................................................................................... 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare......................... 17 Telecomandă....................................................... 26 Modificarea luminozităţii fundalului .......................... 22 Raza de acţiune a telecomenzii.................................................................................... 11 Accesorii......................................................................................... 45 Funcţie imprimare dată şi oră................................ 15 Partea stângă....... 27 Utilizarea fişierelor scenă..........................

...... 97 Ecran OPERATION (Operare)...................................................................... 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) .................................69 Redare cadru-cu-cadru .............. 59 Ecran imagini miniaturale...................................................................................67 Funcţii de redare utile............................... 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ........ 86 Ecran SW MODE (Mod SW)..........................................70 Vizualizarea de imagini pe televizor ........ 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare).............................................................76 Mesaje principale de avertisment..................................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ..................................................................................................60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor .............................................................................................. 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)...................72 Platformă video (Copiere) ......................................................................................................................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB).................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)................................................................................................................... 82 Iniţializarea setărilor de meniu ......... 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)..................................................70 Referinţă Înainte de a apela la service ..62 Funcţii de înregistrare directă........ 106 Măsuri de precauţie la depozitare............................. 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV). 71 Căşti ............84 Meniu mod cameră .................................................. 100 Măsuri de precauţie la utilizare..............................................................63 Repetare redare (REPEAT PLAY).................................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ......65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)............................................69 Videoclip următor/anterior ................................................................................................... 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD .........81 7 ....................... 84 Meniu mod redare .......... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)................................................................................................................................................................................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ............................................. 69 Derulare rapidă înainte / înapoi.. 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ................................................................................................................................................................................ 106 Curăţare ............. 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale................................................................ 83 Structură meniu de setări .............66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ...........................................................................64 Listă cu meniuri de setări .................................. 104 Actualizarea driver-ului camerei....................................70 Ajustarea volumului ............... 76 Afişări normale........................... 107 Format înregistrare ...................................73 Specificaţii ......................72 Televizor/Monitor ..... 96 Ecran META DATA (Metadate)................................................................................. 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) ..............................71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ...........................................................109 Editare Conectarea de aparate externe............................... 75 Afişaje Afişare de ecran....... 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ....................................................................................... 88 Ecran AUTO SW (SW automat).......................................71 Microfon extern...................... 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ...............................................................................62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări..............................................................82 Utilizarea meniurilor............. 110 Editare neliniară (Mod PC)......................................................................63 Reluare redare (RESUME PLAY)............... 85 Setări redare (PLAY SETUP) ..............................................................................................................................70 Verificarea datei şi orei ........................

Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. ca suporturi de înregistrare. precum şi producţia de materiale video creative. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). aproape de standardul de transmisie televizată. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. 8 . Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30.

ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs.pavc. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. nu sunt bazate pe standardul SD. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul .panasonic. şi cu cardurile de memorie SDHC. Nu poate fi garantată operarea cu succes.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. fără logo-ul SDHC. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. în cazul anumitor carduri de memorie SD. (Continuarea în pagina următoare) 9 . sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). pentru cele mai recente informaţii. formatate conform formatului FAT32. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. https://eww. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc.co. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc.

Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. conform standardelor SD.Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. de exemplu. 10 . când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. cât şi cu cele SDHC. pentru produse compatibile SD. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD.

în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. Pentru alte note cu privire la utilizare. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. 11 . Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. Înainte de a efectua o înregistrare. consultaţi pagina 104. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. în alte scopuri decât divertismentul personal. Pentru detalii. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. consultaţi pagina 9. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră.5 mm. feriţi obiectivul de lumina razei laser.

Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). • 12 . înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. detaliate mai jos. Inc. Laboratories. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. etc. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH..) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. Portofoliului de Patente AVC. − International Business Machines Corporation. Camera AG. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. ecrane de meniu.

iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. cu detalii extrem de clare. etc. în astfel de situaţii. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. incompatibile AVCHD.264. Utilizaţi acest produs pentru redare. DVD recordere sau DVD playere vechi. Pentru detalii. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive.

(Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c.a.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c.2 V.) mAh) • 14 . 2640/2500 (tip/min. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional). 5800/5400 (tip/min.2 V.c. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. consultaţi “Accesorii opţionale”. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. (Paginile 72. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) .Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. 70) Comutatoare CH1. CH2 SELECT (Selectare canal1. Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1).RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . SPEED SELECT+/. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde.

5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. 17 Descrierea componentelor . Pentru detalii privind conexiunea. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). Cu toate acestea.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. la mufa pentru telecomandă.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. cu excepţia telecomenzii. ZOOM S/S (mufă super mini de 2.

Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră.a. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. 18 . Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). Deconectaţi cablul c. Introduceţi până în capăt.c. înainte de curăţare. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei.a. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră.c.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. 2 Introduceţi acumulatorul. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent.a. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare.

Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade.a. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.a. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute.a. • ./min. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. Este posibil ca adaptorul c. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. umiditate 60%). deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.) mAh 7. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. dar acest lucru este normal. poate interfera cu undele radio. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. Adaptorul c. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. este conectat la adaptorul c. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. compatibile cu acest produs. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C.2 V/ 5800/5400 (tip.2 V/ 2640/2500 (tip. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox.c. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp./min.a. De asemenea. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. să facă zgomot în timpul utilizării.

c. Deconectaţi cablul de alimentare c. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. pentru a vă asigura că nu va cădea. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. Scoateţi acumulatorul.c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c.c. la adaptorul c. la priza de curent. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent.c. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.c.a. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. atunci când nu utilizaţi aparatul. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c. • 20 . Conectaţi cablul de alimentare c.a.a. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului.a. Conectorul pentru acumulator al cablului c. este conectat la adaptorul c. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. până se blochează cu declic. de la priza de curent.a. • Susţineţi acumulatorul cu mâna.

Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. pentru a nu scăpa camera. atunci când nu utilizaţi aparatul. pentru a-l detaşa. Parasolar obiectiv 21 . Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. Închideţi capacul. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. până când acesta se blochează cu declic. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. pentru a proteja obiectivul.

pentru a scoate suportul. înlocuiţi-o cu una nouă. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. * Consultaţi meniurile de setări. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. înseamnă că bateria s-a consumat. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. chiar şi în cadrul razei de acţiune. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). în funcţie de frecvenţa utilizării. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. • Când bateria s-a consumat (CR2025). aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. aproximativ 15° în jos. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . În aer liber sau în lumină puternică. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute.

STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. pentru a anula setările pentru modul standby. De asemenea. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. în timp ce aparatul este pornit. în timp ce aparatul este pornit. pentru a activa setările pentru modul standby. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). • Acumulatorul este descărcat. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. • În timpul modului standby. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. • Când această setare este activată. • Acumulatorul a fost scos. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby.

Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. pe vizor. • Rotirea cupei pentru ochi. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. vizualizaţi-le pe un monitor TV. după ataşare. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV.Vizor Această cameră are două vizoare. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului.5 inch. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. unul fiind un LCD în miniatură. 24 . în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă.

pentru a reveni la afişajul original.) Înregistrare în curs. etc. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. • Se poate deschide până la 120°. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. deoarece aţi putea avaria camera. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. 1 În modul CAM. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Acest lucru poate avaria camera. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). • Afişaje privind starea de operare.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD.

26 . (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru.Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. (Consultaţi meniurile de setări. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. Pentru detalii. 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. care corespund cu cele de pe cameră. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color).

27 . 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. 2 Apăsaţi butonul LCD. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. Dacă afişajele nu sunt necesare. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. atunci când porniţi camera. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. şi alte afişaje. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. • Dacă opriţi camera video. • În timpul inversării afişajului. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. în afară de imagini. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. imaginile vor fi afişate normal din nou. la alegere dintre trei setări diferite. • De asemenea. 2 Apăsaţi butonul LCD. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. (Pagina 94) sunt inversate.

1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 28 . 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. care corespund cu cele de pe cameră. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. înclinând-o în direcţiile . consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Pentru detalii. În exemplul de mai jos.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039.--. butoanelor de pe telecomandă. Setarea implicită de fabrică este +00:00. • Ora este afişată în format de 24 de ore.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. • “--. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). Înainte de a realiza o înregistrare. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).

• Când utilizaţi camera în zone internaţionale.9 Când aţi finalizat setările. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. aşadar . conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. apăsaţi butonul multifuncţional.

în timpul înregistrării. Când formataţi un card de memorie SD. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). • Focalizarea. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . Mai întâi. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Salvaţi toate datele importante pe calculator. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). sau poate cauza operarea incorectă a camerei.Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. glisându-l spre stânga. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. • apare pe vizor şi monitorul LCD. închideţi ecranul de meniu. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. amplificarea. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu.

iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. de asemenea. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. după înregistrare. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. cât timp este întreruptă înregistrarea. (Însă. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. 31 Înregistrare . poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă.

20 min Aprox. Aprox. 21 min Aprox. 45 min Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. Salvaţi datele importante pe calculator. 4 min Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. 7 min Aprox. 15 min Aprox. Aprox. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. 3 min Aprox. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. 9 min Aprox. 40 min Aprox. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. 120 min Aprox. 30 min Aprox. etc. 120 min Aprox. Aprox. 45 min Aprox. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. Aprox. 180 min Aprox. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. În astfel de cazuri. 2 min Aprox. Când formataţi un card. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 240 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. 160 min Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. 33 min Aprox. 32 . sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. 65 min Aprox. Aprox. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. 60 min Aprox. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. 5 min Aprox. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. Aprox. 80 min Aprox. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Aprox.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. în funcţie de subiectul înregistrării. 90 min Aprox. Aprox. 90 min Aprox. 60 min Aprox. 10 min Aprox. .Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). • Când formataţi un card de memorie SD. • Cardul de memorie SD va fi formatat. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. înainte de formatare.

Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. AVCCAM Restorer este. dezinstalat. AVCCAM Restorer*. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). şi trageţi de card în sus. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. când AVCCAM Viewer este dezinstalat.c. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. pe care a apărut o eroare. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c.txt.co. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. https://eww. opriţi alimentarea). poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). glisându-l spre stânga.c. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. fără reparaţii. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. AVCCAM Restorer. (În mod similar. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării.pavc. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării.jp/pro-av/ . În acest caz. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. În caz contrar.) Pentru detalii despre metoda de instalare. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. În acest caz. Când reparaţiile s-au încheiat. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. pentru a permite repararea erorilor. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit.a. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. de asemenea. AVCCAM Restorer. sau adaptorul c. Pentru detalii despre utilizare. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. consultaţi Install. la următoarea pornire. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). • Un card de memorie SD.panasonic. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. înainte de deschiderea capacului. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. • În funcţie de starea datelor. astfel încât să iasă în afară uşor. de pe cardul de memorie SD. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu.

puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P.ZOOM. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. ecranul SW MODE (Mod SW). cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. În plus. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1).Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. (Paginile 43.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual).ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. Dacă încercaţi să-l utilizaţi.3).3 (Utilizator 1 . • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). HANDLE ZOOM (Zoom mâner). Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom.

înregistrării. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Pentru copiere şi înregistrare. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Semnalul video va fi înregistrat nativ.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. atunci când utilizaţi modul 24P. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. 35 Înregistrare . Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Pentru copiere şi înregistrare. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. semnal întreţesut de 60 fps. Însă. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată.

: Camera focalizează mai întâi general. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat).) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. în poziţia 36 . dacă există scintilaţii. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării.9 Hz). Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. irisul. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. pe ecran. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . apoi trece pe focalizare manuală. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea.

6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare).Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului.0 când este setat la telescopic maxim (T).0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. IRIS DIAL (Selector iris). fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. ecran SW MODE (Mod SW). Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. Ajustaţi irisul manual. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. cât şi graficul în acelaşi timp. 37 . (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. conform imaginii de mai jos. şi. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. Însă. pentru a reveni la ecranul original. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). închideţi monitorul LCD. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. valoarea F va fi F1. Pentru afişarea graficului pe vizor. • În modul iris automat. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. deci.

Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. amplificarea este fixată la 0 dB. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. Când înregistraţi în modul manual. (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). (Valoarea implicită este de 12 dB. puteţi utiliza şi valorile presetate. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. verde. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16.) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. L: Setată astfel în condiţii normale. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). De asemenea.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. (Valoarea implicită este de 6 dB. albastru).9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru.

• Ajustările durează câteva secunde.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. (Pagina 36) . (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. Ghid al valorilor presetate P3.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. chiar după câteva încercări. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea.2K (3200 K): bec cu halogen P5. (Următoarele mesaje apar pe ecran. contactaţi distribuitorul.

Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. 40 . verde. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. În mod normal. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. ATW (Detectare automată alb). albastru). ecranul SW MODE (Mod SW). de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. Alocaţi mergând la meniul de setare. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. • În funcţie de mediu.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie.9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. B sau PRST (Presetări)).

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

• În timp ce sunt afişate formele de undă. în modul CAM. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). • Formele de undă nu pot fi înregistrate. 44 . utilizaţi şi vizorul. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal.

De asemenea. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). 45 Înregistrare şi oră. dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. (Paginile 65. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. chiar dacă aţi apăsat butonul. după încheierea înregistrării. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). în afişajele pe dispozitive externe. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . înregistrate pe imagine. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. videoclipurile nu pot fi şterse. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. În timpul înregistrării. (Paginile 43. la un anumit moment într-un videoclip. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. • Videoclipurile nu pot fi şterse. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. Dacă apăsaţi butonul din nou. pentru a le afişa şi reda. chiar dacă este apăsat butonul. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). reperul de înregistrare este şters.3 (Utilizator 1 . pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. în timpul înregistrării sau al redării.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). De asemenea. (Pagina 62) Însă. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. . litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. variază în funcţie de formatul de înregistrare. de asemenea. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării.3). numai prima operaţiune va fi valabilă. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou.

(Selectare obturator . etc. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator).). setaţi timpul de expunere astfel. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). cu un timp de expunere mai mic. • Dacă irisul este setat la automat. aşadar. adâncimea focală. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. şi va reduce.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied.. Timpul de expunere se modifică după cum urmează. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox.9 Hz 46 . atunci acesta se va deschide mai larg. pentru a fi utilizat. timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). 2 monitorul LCD. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). Când această frecvenţă este 50 Hz.

Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată). (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. (Pagina 91) .Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. conform informaţiilor de mai jos. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). ecranul SCENE FILE (Fişier scenă).9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări.

• Setaţi la OFF (Dezactivare). puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). De asemenea. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). puteţi înregistra până la două canale de sunet. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). 48 . dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu.

din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. 49 Înregistrare . • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare.4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1.

puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. puteţi accesa imediat fişierul necesar. De asemenea. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. 50 . Pentru detalii. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. În momentul înregistrării. Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. culori şi contraste. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. unde contrastul trebuie evidenţiat. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). În meniurile de setări. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. care corespund cu cele de pe cameră. adică în interior. apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). următoarele fişiere sunt stocate.

apăsaţi butonul multifuncţional. : . • Selectând YES (Da). (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. cu ajutorul butonului multifuncţional. caracterele sunt şterse. de la 0 la 9. când este afişat următorul ecran. < = > ? @ [ ] ^_-.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. • Odată confirmate. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. . de la A la Z. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului.

(Spaţiu). pe un card de memorie SD şi. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. (Protecţie împotriva scrierii). Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. sub formă de fişier. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. 0-9. F1 până la F6. • În cazul fişierelor scenă. Pot fi introduse următoarele caractere. Pentru detalii. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. : . • În următorul exemplu. le puteţi încărca de pe card. < = > ? @ [ ] ^ _ . de asemenea. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. 52 . (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. A-Z.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou.4) şi apăsaţi butonul din nou. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. TITLE001 este denumirea fişierului. • Datele din toate fişierele scenă. a se vedea descrierea de mai jos. (Pentru a modifica denumirea fişierului.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. Pentru toate celelalte setări. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD.3. setările curente sunt salvate automat în aparat. sunt rescrise. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. care corespund cu cele de pe cameră.. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). selectaţi numărul fişierului (1 . Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 .

SCENE NO. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. (Nr. DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). pentru a verifica toate datele. (Nr. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). care sunt încărcate în aparat. Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). RESOLUTION (Rezoluţie). de acest aparat. (Nr. scenă) şi TAKE NO. trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). în ordinea în care au fost înregistrate. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). setat de către utilizator.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). *3 Când introduceţi MEMO (Memo). SERIAL NO. (Nr. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). denumirea persoanei care realizează înregistrarea. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. care indică starea de înregistrare a videoclipului. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). sursa de informaţii). SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. Nu puteţi introduce numai SCENE NO. Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. nu pot fi afişate toate datele. creat pe cardul de memorie SD. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. longitudinea. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. scenă) şi TAKE NO. • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). Consultaţi pagina 54. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. latitudinea. primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. trebuie să introduceţi TEXT (Text). ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). LATITUDE (Latitudine). LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). (Pagina 109) 53 Înregistrare . Aceste date se numesc metadate despre videoclip. (Nr. dublă).) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program.Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. locaţia de înregistrare. LONGITUDE (Longitudine).

5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu).) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. cu ajutorul camerei. acestea sunt afişate ca “*”. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. simultan. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. Consultaţi coloana următoare. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). începând cu cea mai recentă dată de producţie. cardul de memorie SD. apăsaţi butonul multifuncţional. consultaţi pagina anterioară. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). Treceţi la LOAD (Încărcare). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. 54 . 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Dacă este necesar. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare.

Apăsaţi butonul MENU (Meniu). când este setat orice alt format.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. (Pagina 76) 0 : 00. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE.RESET/TC SET (Contor . Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea.) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. De fiecare dată când apăsaţi butonul.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. Înregistrare . cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. când este setat 24P şi 30 de cadre. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)).Resetare/Setare cod de timp). • Pentru a anula afişarea codului de timp. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă).9 Hz. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. TC 12 : 34 : 56 . Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. Apăsaţi butonul COUNTER . afişajul se modifică astfel. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate.

Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. Pentru detalii. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Contactaţi locul de achiziţie. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. care corespund cu cele de pe cameră. În meniurile de setări. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). acumulatorul intern trebuie schimbat. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran.a. 56 . 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). după reîncărcare.

apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. a înregistrării anterioare. 57 Înregistrare . setaţi valoarea codului de timp. Din acest motiv. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. La acest aparat.4 Când apare ecranul de mai jos.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Puteţi reseta codul de timp la zero. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea.

• Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Pentru detalii. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator).Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. 58 . 4 Setaţi informaţiile de utilizator. Puteţi reseta informaţiile de utilizator. În meniurile de setări. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. care corespund cu cele de pe cameră. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator.

atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. modul se modifică astfel. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. consultaţi pagina 63. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. Camera este acum în modul PB. Apăsaţi butonul pentru moduri.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). pentru a trece la următorul videoclip. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. Înregistrare . pentru a trece la cel anterior.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală.

videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. Când setaţi modul PB.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri. (Pentru detalii despre redare. consultaţi pagina 63.) 60 . • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează).

2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. 61 Redare . Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment.conform setărilor. 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66).

modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. 62 . (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. repetaţi paşii de mai sus.

1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Redarea repetată va continua până la întrerupere. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM.9 Hz): 1080/60i (30P). Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. . Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. Când este efectuată operaţiunea de redare. Va fi afişat indicatorul de redare repetată. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Chiar dacă formatul de redare este modificat. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 720/60P (30P). 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. 1080/24P. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată.

4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Selectaţi un videoclip pentru redare. 64 . Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Dacă aţi întrerupt redarea anterior.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. Selectaţi metoda de omitere. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ).codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. De asemenea.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran.Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. 65 Redare .an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y).

1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. unde va fi ataşată indexarea. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. • Pentru a şterge indexarea. 66 . DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. • Momentul propriu-zis din videoclip. această operaţiune poate lua ceva timp. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. pentru a ataşa indexarea. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional.5 secunde. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. va avea o eroare de precizie de 0.

(Semnul va dispărea. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. (Semnul va fi afişat. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. chiar dacă acestea sunt protejate. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. şi apăsaţi butonul multifuncţional. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate.

(Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. pentru informaţii mai detaliate.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD.) . Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. numele cameramanului. etc. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. inclusiv formate video şi audio. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. 4 68 . SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD.

9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. după redarea ultimului videoclip. *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). după redarea ultimului videoclip. Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). prin derulare înainte. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. . pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). prin derulare înapoi. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P.

Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. Pentru a reveni la redarea normală. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . imaginile sunt derulate înainte. acestea sunt derulate în direcţia inversă. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. de fiecare dată când apăsaţi butonul. Afişajul să modifică astfel. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). la intervale de jumătate de secundă. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). dacă utilizaţi telecomanda. Apăsaţi butonul EXT. în timpul redării. până la eliberarea butonului. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. (Pagina 73) Porniţi redarea. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. apăsaţi butonul EXT. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). iar când apăsaţi butonul -. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD.

strângeţi bine şuruburile. deşi este posibil să auziţi un scârţâit.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi . Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3.

• Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. 72 . deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. consultaţi pagina 75. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta.

• Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. VIDEO OUT (Ieşire video). • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. etc. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . tăindu-le cu foarfeca. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. Ajustaţi lungimea clemelor. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. Ieşirile simultane nu sunt posibile.

semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). 74 .Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat.

cu ajutorul cablului de conexiune USB. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. pentru a trece înapoi la modul PB. Pentru mai multe detalii. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. iar camera va trece în modul PC. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Windows XP. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. Când schimbaţi cardurile. Opriţi camera. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. (În ceea ce priveşte conexiunea. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. . • Calculator cu Windows 2000. sau Windows Vista. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). Porniţi calculatorul înainte de conectare. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator.a. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. pentru editare. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou.

• În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). consultaţi 33. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. se afişează [TC*].Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). iar înregistrarea este oprită. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. • În timpul redării. chiar dacă este afişată această pictogramă. [UB*] este afişat. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. Nu este afişat în modul PB. este posibil ca pictograma să nu fie afişată.9 Hz 50: 50 Hz 76 .

6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). aţi selectat “ON” (Activare). Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. în funcţie de poziţia de zoom. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator).2K/P5. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. Când afişajul este setat la control macro. nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. APR (Aprilie). căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). JUN (Iunie). MAR (Martie). AUG (August). 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. este afişat AGC. Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. în timpul înregistrării.8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. În modul de focalizare manuală. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins.) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. MAY (Mai). SEP (Septembrie). apare MF (Focalizare manuală). este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. NOV (Noiembrie).00. În modul de focalizare automată. OCT (Octombrie). Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. De asemenea. (În modul automat. JUL (Iulie). Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). apare AF (Focalizare automată). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului).9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. FEB (Februarie).Z99 (zoom maxim).

Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului.va fi afişat pe ecran. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. etc. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.) Înregistrare în curs.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. de uz casnic. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). • Simbolul P. compatibili cu acest produs.a.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. 78 . • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp.

(CARD PLIN. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. CANNOT PLAY. Verificaţi cardul. (IMPOSIBILITATE DE SETARE. verificaţi cu atenţie mesajul afişat.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. CARD DOOR OPENED. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. CARD ERROR. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA.) Nu mai pot fi setate alte indexări. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. ■I INCOMPATIBLE CARD. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE.) Nu este posibilă redarea. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). NOW ACCESSING. (EROARE CARD.) PLEASE REFORMAT. deconectaţi cablul USB. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. Verificaţi cardul. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. (IMPOSIBILITATE DE REDARE.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. CANNOT RECORD. CARD FULL. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ.) Cardul este plin. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD.) Conectaţi camera video la un calculator. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. ■R REC STOPPED.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. CANNOT DELETE.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. Trebuie să formataţi din nou cardul. CANNOT SET PRE-REC. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. Datele sunt scrise acum pe card. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. ■D DISCONNECT USB CABLE. (VERIFICAŢI CABLUL USB. CARD CAPACITY TOO LOW. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. Nu scoateţi cardul. (REFORMATAŢI. CHECK USB CABLE. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). CAPACITATE CARD PREA MICĂ.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. (NU POATE FI ŞTERS.) Formatarea nu a fost efectuată.) Videoclipul nu poate fi şters.

AVCCAM Restorer (Pagina 33). este posibil să fie avariat cardul de memorie. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. ■U UNABLE TO FORMAT. contactaţi locul de achiziţie. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. Porniţi înregistrarea din nou. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT).Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. când accesaţi cardul de memorie SD. Anulaţi protecţia. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. după reînceperea înregistrării. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. Porniţi înregistrarea din nou. 80 . FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. de exemplu. Acest acumulator nu poate fi utilizat. ■T THE CLIP IS PROTECTED. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. pentru ştergerea unui videoclip. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului.

Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). acestea nu vor dispărea. chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *3 Sunt afişate numai presetările 3.9 Hz). 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). *2 0 dB nu este afişat.6 K.2 K şi 5. *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).

pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Exemplu: pot fi modificate. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. 82 . 6 Repetaţi paşii 4 . înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi.5 pentru a modifica alte opţiuni.Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări.

Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Le puteţi iniţializa separat. 83 Meniu . Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi.5 pentru a modifica alte setări. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică.7 Repetaţi paşii 2 . LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Apoi. cu ajutorul selectorului scenă. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. cât şi pentru fişierele scenă.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50..1/48.8 • 24P: 1/24.IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 .7..+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48. toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos).... . .0. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59.. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD. . INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.9 1/30.. Ajustează nivelul cromatic..0.+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini... ...0.) • 25P: • 30P: 1/25.. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată.1/249.. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid.1/249.Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).1/249.0.9 1/60.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor. Revine la ultimul ecran.. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă..0.0.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B).0.0..7.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A).. salvate de această cameră.7.......7. după selectarea valorilor de setare..... etc. ..0.0 . Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD....0.7.. Zgomotul va creşte uşor... .8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală). şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul. ...0 .+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).... REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).0. de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă..7.. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele. 1/248.0.0.0.0. . 1/248.... LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A.pentru o imagine mai clară.0..+ 10 _____ indică setarea din fabrică. ..10.+ 7 Setaţi la .+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI).+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice.1/48.. 1/48.7..100.0 . READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele.... Revine la ultimul ecran.

care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. în lumină fluorescentă. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. 87 Meniu . ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. Permite extinderea domeniului dinamic. în funcţie de semnalele recepţionate. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. cu contrast accentuat. Contrastul este accentuat.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. B. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). Contrastul este redus. • Cu cât setarea este mai mare. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. cu ajutorul curbelor gamma. primite prin CCD. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. preluată de la seria DVX100. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior.9 Hz Selectează curbele gamma.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). 1. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. 3 • Cu cât setarea este mai mare. OFF (Dezactivare). 2. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). Pentru a evita supra-expunerea.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării.

(Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). 0dB. 3dB. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. 9dB. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). 3dB. schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. 9dB. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). (Pagina 45) După înregistrare. 12dB Setează valoarea amplificării. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner).9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). 0dB. 6dB. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. 88 . HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. D. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. operarea încă este posibilă. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). 6dB. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3.

) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). Alocă o funcţie butonului LCD.Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. fie pe monitorul LCD. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. De fiecare dată când este apăsat butonul. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). _____ indică setarea din fabrică. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. De fiecare dată când este apăsat butonul. INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor.

Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). _____ indică setarea din fabrică. 6 dB) în modul automat. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. 12 dB) în modul automat. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat).IRIS (Iris automat). Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Realizează focalizarea automată în modul automat. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Însă. dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max.

Setează nivelul de intrare al microfonului extern. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare).Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare.9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă.

(Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. dacă rata cadrelor este setată la 24P. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. codul de timp înregistrat nu va coincide. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp.RESET/TC SET (Contor . NO (Nu): Revine la ultimul ecran. TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. 92 . FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). Setează modul la mod slave. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. Dacă este setată orice altă valoare.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. în timpul înregistrării cu mai multe camere. atunci când comutaţi în modul PB. _____ indică setarea din fabrică.Resetare/Setare cod de timp). Când apăsaţi butonul COUNTER . Când meniul este închis. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. Poate apărea o eroare minoră de timp.

este redat cu această cameră. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. Selectează tipul de terminal pe componente. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). Setează nivelul de setări al semnalelor video. 7. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal.5%. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). Selectează sunetul auzit în căşti. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti.Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate.) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . indică setarea din fabrică. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3.1.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente).9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. înregistrat cu un alt echipament. _____ indică setarea din fabrică. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).9 Hz). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). când sunt afişate pe un ecran 4:3. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

de pe ecran. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 105%. 70%. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. 75%. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. 85%. 4:3. • În modul PB. până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. 95%. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. 100%. OFF (Dezactivare). NUMBER (Număr). 60%. DATE (Dată): Este afişată data. 85%. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . 65%. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. 60%. 50%. NORMAL (Normală). 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. 90%. deoarece acesta nu este foarte exact. 75%. 55%. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. 90%. TIME (Oră): Este afişată ora. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. 50%. 65%. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). de pe ecran. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). 80%. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). LOW (Redusă). Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 55%. mm/picioare. 95%. ALL (Toate). (Pagina 78) 90%. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. 80%. 70%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. 100%. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare).

95 Meniu .Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică. (Pagina 41) NORMAL (Normal).

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

05:00 .08:00 .09:30 . Restabileşte setările de meniu (fişier scenă.10:30 .00:30 .01:30 . (Consultaţi tabelul de mai jos.09:00 . • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .07:30 .05:30 .9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului. AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). 59. alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD.10:00 . astfel încât să fie valabile setările.Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute.01:00 .02:00 .02:30 . în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM.06:30 . Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.08:30 . Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului. fişier utilizator) la setările din fabrică. USER (Utilizator).06:00 . START/STOP (Pornire/Oprire).04:30 .11:00 .03:00 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar . sau butonul MENU (Meniu).03:30 . sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute.11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional. opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.07:00 .04:00 . când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare). ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit). 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică . OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre).

P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. Acumulatorul nu poate fi încărcat.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. Aparatul nu poate focaliza automat. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. se stinge. focalizaţi în modul focalizare manuală. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului.c Deconectaţi-l. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. POWER SAVE (Economisire energie). fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . Verificaţi conexiunile din nou.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. (Există este afişată corect. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. cât şi obiecte îndepărtate. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. acumulatorul este consumat. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.a. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. În acest caz. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. este pornit. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă.

dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei.16 MB. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. Dacă nu este formatat P32 corect. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. Redare Nu pot reda videoclipuri. un dispozitiv extern. Acest lucru este normal. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). deşi am intrarea video. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. Nu poate fi realizată editarea neliniară. Acest lucru este normal.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. chiar dacă apăs butonul. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. formataţi cardul în aparat. camera video. (Reducere/Mărire volum). • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. sau utilizaţi un card nou. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. de pe cardul de memorie SD. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii.

efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . recunoscut atunci Pentru detalii. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. — defecţiune. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. corect. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. când este introdus în alte dispozitive. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. conectat cablul USB. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. — — Contactaţi locul de achiziţie. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. Reţineţi că atunci memorie SD. deşi când formataţi un card de memorie SD. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. Înlocuiţi-o cu una nouă. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. importante pe un calculator sau un suport de stocare. Setaţi camera în modul PC. P10 102 . • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. înseamnă că bateria s-a consumat. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei.32 GB împreună cu această cameră. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte.

Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. 103 Referinţă . sau de la modul HG la modul HA.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Nu este redat. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. deoarece videoclipul are un format diferit. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. în cazuri precum cele detaliate mai jos. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal.

La temperaturi foarte scăzute. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. După utilizare. ninsoare sau pe plajă. chiar dacă aţi oprit camera. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. poate interfera cu undele radio. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. Scoateţi acumulatorul din cameră.a. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul.a. • Manevraţi camera cu grijă. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. dar acest lucru este normal.a. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. de la priza de curent. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. • Loviturile puternice pot avaria camera. 104 . Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. • În caz contrar. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c.a. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice.a. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. După aceea. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. Contactaţi distribuitorul. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. porniţi din nou camera video.a.) Adaptor c. să facă zgomot în timpul utilizării. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. • Adaptorul c. încălzit.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare.a. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. continuă să lumineze intermitent. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. (Acumulatorul este utilizat în continuare. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. astfel încât nu mai funcţionează corect.

puteţi deteriora componentele interioare. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. Aşadar.99% a pixelilor. 105 Referinţă . Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. În caz contrar. cu o eficienţă de 99. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). pentru a şterge datele în întregime. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. pot exista doar 0. fie le distrugeţi. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate.

106 . de la priza de curent. https://eww. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. • Înainte de a efectua întreţinerea. nu utilizaţi benzen sau diluant. rotind în sens invers acelor de ceasornic. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful.a. până când suportul se fixează cu declic. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. pe următoarele website-uri. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. înclinaţi vizorul uşor în sus.co. vizitaţi Serviciul de asistenţă. aşadar nu-l ştergeţi niciodată.) Când procedaţi astfel. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera.panasonic. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. (Acesta este înşurubat foarte strâns. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. Dacă este acoperit cu praf.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. cu cupa pentru ochi ataşată.pavc.

Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. 107 Referinţă . scoateţi atât cardul de memorie SD. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. etc. depozitaţi-l în carcasa proprie. cât şi acumulatorul. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. ce duc la defectarea acumulatorului.

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

cât şi o varietate de informaţii importante. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. Pentru detalii despre utilizare. în standardul AVCHD. pentru metadatele suportate de această cameră. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. dar. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră.txt. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. Aşadar. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. deoarece acest format include atât date audio şi video. conform diagramei din dreapta. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. vor fi pierdute. consultaţi fişierul Install. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. Pentru detalii despre instalarea acestuia.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. 109 Referinţă . este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD.

8 W indică informaţii privind siguranţa.0 secunde şi 1/249. 1/60.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)).9 Hz 3 lx (F1. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/60. 1/120.0 (f=între 3. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator).0 secunde şi 1/248.3 V (când este utilizat adaptorul c.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. 1/500. amplificare +12 dB. 1/250. 1/500. 1/120.6.) Consum de energie: Înregistrare: 9. 1/250.0 secunde şi 1/248.8 secunde Mod 30P: între 1/30. 1/120. 1/120.a. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. 1/250. 1/100. 1/50 (OFF (Dezactivare)). Zoom 13 x selectabil automat/manual.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30.6 şi F3.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/250.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. 1/500.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). transfer inter-linie. 1/500.0 secunde şi 1/249. 1/1000. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. 1/16.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . amplificare +12 dB. 1/60.6. 1/120. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/250. 1/500.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. între F1. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.8 secunde Mod 24P: între 1/24.0 secunde şi 1/249. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/60.9 secunde Mod 25P: între 1/25. 1/1000. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25.

Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 V [p-p]. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 1.9 Hz 1080/60i. INPUT2 (Intrare2)).16 GB. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1).0 V [p-p]. 12 GB.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 75 Ω PB/PR: 0.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. 8 GB. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. 720/50p.9 Hz 1080/60i. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 6 GB. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox.7 V [p-p].5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . 1 GB. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 720/60p.

240 V c. 2.4 V c... 1. 1.5 inch (210. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.a.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa.75 A (Cameră video) 8. 50 Hz/60 Hz 22 W 7.0 V şi 4.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .c.000 pixeli) [Adaptor c.5 mm) (FOCUS (Focalizare). măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.3 V c.0 V ± 0.c. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1. .0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3.44 inci (235. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.a.

Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. În acest caz. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. Pentru tratarea adecvată. în caz contrar. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. precum şi acumulatorii. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. 43. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. Panasonic Building. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful