ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

• Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. 4 .” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. Într-un astfel de caz. de exemplu. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . Pentru a utiliza în siguranţă aparatul.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. înainte de operare. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. rezolvaţi situaţia mutând. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic.

Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii. pentru a scoate suportul.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie. Baterie telecomandă 5 . Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată .

....................................................... 54 Setarea calendarului................................................................................................................................................................................ 36 Focalizare manuală ....................... 58 6 ..................................................... 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)........................................................................36 Comutarea la modul manual .......................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD.. 20 Utilizarea adaptorului c.............. 11 Accesorii................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor................................................a.................................... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb............................................. 25 Ajustarea afişajului de ecran ............. 37 Ajustarea amplificării..48 Utilizarea microfonului încorporat .................................................................................................................................. 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)......................................... 22 Raza de acţiune a telecomenzii........................................................................................................ 20 Utilizarea acumulatorului ...... 28 Utilizarea contorului ................... 33 Repararea cardurilor de memorie SD...................................................................... 24 Utilizarea vizorului.................................................................... 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)............................. 44 Funcţie reper de înregistrare........................ 38 Ajustări intensitate luminoasă .53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ................................................................................................................................... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ................................................................. 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ....................35 Înregistrare în modul manual................................................................... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ................................................................................................................... 27 Utilizarea fişierelor scenă..... 55 Mod presetări TC .......................... 32 Scoaterea cardului de memorie SD.. 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare.............. 23 Vizor.......................................... ..................41 Înregistrare la unghi inferior........... 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)..........................................................................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ................................................ 21 Telecomanda..................................................................................... 23 Indicator luminos de semnalizare ...... 43 Adăugarea de efecte imaginilor............................... ..... 42 Stabilizator optic de imagine ..... 10 Protejarea cardurilor de memorie SD .............. 4 Prezentarea operaţiunilor............................................... 47 Comutarea intrării audio ........................ 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator).............. 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare..... 30 Înregistrare în modul automat............................................................................... 20 Ajustarea curelei de mână.............................................................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!.................................................. 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării . ...........................................................................................................................................52 Metadate videoclipuri....................................... 22 Ajustarea timpului de expunere.................................................... 24 Utilizarea ecranului LCD......... 21 Ataşarea curelei de umăr.............................................................................................................. 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD........................................................................................................................................................ 30 Pregătirea pentru înregistrare............................ 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) .................................... 16 Terminale şi piese de montare ....46 Scanare sincronizată ............................... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ........................34 Funcţia de zoom digital............................................................... 41 Model zebră ................... 43 Bare de culoare......................................................................................................................55 Afişare contor............. 49 Pornirea / oprirea camerei......................................... 41 Marcaj... 17 Telecomandă.......................................................................................................... 48 Ajustarea nivelului înregistrării................................. 56 Setarea informaţiilor despre utilizator............................ 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ........................................................................................................ 33 Utilizarea funcţiei zoom.......................................................................................................................................................... 37 Ajustări iris............................................ 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor.......................... 45 Funcţie imprimare dată şi oră.............. 34 Înregistrare în modul progresiv.. 14 Accesorii opţionale ................................................... 18 Surse de alimentare .................. 15 Partea stângă.... 45 Înregistrare indexări....................................................................................................................................................................................... 56 Setarea codului de timp................................. 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD............................. 43 Compensare lumină de fundal ........................................................... 18 Reîncărcare ........................ 15 Partea dreaptă şi posterioară..... 22 Modul în aşteptare.................. 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp .................................................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ................................. 41 Înregistrare autoportret ...................... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ..................................................................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ............................................................................................ 36 Utilizarea asistării la focalizare ......................... 9 (clasă de viteză SD 4) ...................... 22 Introducerea acumulatorului..................................................................... 8 Citiţi înainte de utilizare............................................................................................................... 27 Afişare imagine inversă ................................................................................................................................................................ 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ............................................................................................................................................................................................................. 25 Evidenţierea contururilor................... 31 Formatarea cardurilor de memorie SD............................... ..

.................. 88 Ecran AUTO SW (SW automat)...................... 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ............................................... 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)......................... 100 Măsuri de precauţie la utilizare.71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ...........................................................64 Listă cu meniuri de setări .................................................................................. 97 Ecran OPERATION (Operare).................................................................................................62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări....................................................................... 84 Meniu mod redare ..............................................................................................................................72 Platformă video (Copiere) ............................... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)............................................ 106 Curăţare ..........................................................................................................................................................70 Ajustarea volumului ............ 110 Editare neliniară (Mod PC)...... 76 Afişări normale............................................70 Referinţă Înainte de a apela la service ......................................................................................60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ............................................................ 86 Ecran SW MODE (Mod SW)................ 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) .........79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)........................................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)..................................................................82 Utilizarea meniurilor..... 75 Afişaje Afişare de ecran................................71 Microfon extern...................................................................................... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi......................................................... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV).............................. 82 Iniţializarea setărilor de meniu ...................................65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)............................. 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) ................................ 59 Ecran imagini miniaturale..62 Funcţii de înregistrare directă......................109 Editare Conectarea de aparate externe......................................................................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) .................. 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ........................................................................69 Videoclip următor/anterior ........................................................................................................................................................................................................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) .......... 83 Structură meniu de setări .................................................... 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare).......................................................................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) .......67 Funcţii de redare utile............................................................. 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)............. 107 Format înregistrare ..................................................................................................................................73 Specificaţii ....70 Vizualizarea de imagini pe televizor ......................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ............. 96 Ecran META DATA (Metadate)......70 Verificarea datei şi orei ..............................84 Meniu mod cameră ............... 104 Actualizarea driver-ului camerei...................................................................72 Televizor/Monitor .. 85 Setări redare (PLAY SETUP) ......76 Mesaje principale de avertisment....................... 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale .......................................................63 Reluare redare (RESUME PLAY)................ 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale..69 Redare cadru-cu-cadru ................................................................................ 106 Măsuri de precauţie la depozitare............ 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) ............................................................................81 7 ............................................................................................................. 71 Căşti ............................63 Repetare redare (REPEAT PLAY)..............................................................

(Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. aproape de standardul de transmisie televizată. 8 . 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie).Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. precum şi producţia de materiale video creative. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30. ca suporturi de înregistrare. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate.

Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni.panasonic. în cazul anumitor carduri de memorie SD. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs. https://eww. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). nu sunt bazate pe standardul SD. formatate conform formatului FAT32.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. fără logo-ul SDHC. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. Nu poate fi garantată operarea cu succes. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. pentru cele mai recente informaţii.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat.pavc.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. (Continuarea în pagina următoare) 9 .întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat.co. şi cu cardurile de memorie SDHC. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator.

) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . 10 .Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. pentru produse compatibile SD. cât şi cu cele SDHC. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. de exemplu. conform standardelor SD. aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei.

din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Pentru alte note cu privire la utilizare.5 mm. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. consultaţi pagina 104. în alte scopuri decât divertismentul personal. Pentru detalii. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. consultaţi pagina 9. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. 11 . în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi).Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. Înainte de a efectua o înregistrare. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. feriţi obiectivul de lumina razei laser. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime.

• 12 . etc. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. Camera AG. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. ecrane de meniu. Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. Portofoliului de Patente AVC. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. detaliate mai jos. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. Inc.. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. − International Business Machines Corporation. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente.

• Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. etc. Utilizaţi acest produs pentru redare.264. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . în astfel de situaţii. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). incompatibile AVCHD. Pentru detalii. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. DVD recordere sau DVD playere vechi. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. cu detalii extrem de clare.

Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.a. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional).c. 2640/2500 (tip/min. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului.2 V. consultaţi “Accesorii opţionale”. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c. (Paginile 72.2 V. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere. 5800/5400 (tip/min.) mAh) • 14 .) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde.Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. CH2 SELECT (Selectare canal1.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . 70) Comutatoare CH1.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. SPEED SELECT+/.

ZOOM S/S (mufă super mini de 2. la mufa pentru telecomandă. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. 17 Descrierea componentelor . cu excepţia telecomenzii.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). Cu toate acestea. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. Pentru detalii privind conexiunea.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3.

• Dacă există murdărie sau praf pe conectori. Deconectaţi cablul c. Vă rugăm să consultaţi distribuitorul. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie.c. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c.a. înainte de curăţare. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră.a. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. 18 . şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. 2 Introduceţi acumulatorul.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră.a. 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent.c. Introduceţi până în capăt. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video.

sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. să facă zgomot în timpul utilizării.a. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator./min.a. este conectat la adaptorul c. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile.c. umiditate 60%). şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. poate interfera cu undele radio.a. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. De asemenea. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. dar acest lucru este normal. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c./min.2 V/ 2640/2500 (tip. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. compatibile cu acest produs. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.a. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C.2 V/ 5800/5400 (tip. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Este posibil ca adaptorul c.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.) mAh 7. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. • . Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Adaptorul c.

Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c.c. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. este conectat la adaptorul c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Scoateţi acumulatorul. la priza de curent. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Conectaţi cablul de alimentare c. de la priza de curent. Deconectaţi cablul de alimentare c.c.c. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. până se blochează cu declic. • 20 . Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Conectorul pentru acumulator al cablului c.c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent.a.c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. la adaptorul c. pentru a vă asigura că nu va cădea. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c.a. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.a.a.a. atunci când nu utilizaţi aparatul.

Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. atunci când nu utilizaţi aparatul. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. pentru a-l detaşa. Închideţi capacul. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. Parasolar obiectiv 21 . pentru a nu scăpa camera. până când acesta se blochează cu declic. pentru a proteja obiectivul. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână.

• Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . * Consultaţi meniurile de setări. înseamnă că bateria s-a consumat. În aer liber sau în lumină puternică. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. în funcţie de frecvenţa utilizării. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. • Când bateria s-a consumat (CR2025). Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. chiar şi în cadrul razei de acţiune. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. pentru a scoate suportul. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. înlocuiţi-o cu una nouă. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. aproximativ 15° în jos.

• Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. • Acumulatorul a fost scos. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. pentru a activa setările pentru modul standby. în timp ce aparatul este pornit. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. pentru a anula setările pentru modul standby. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . • În timpul modului standby. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). • Când această setare este activată. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. în timp ce aparatul este pornit. De asemenea. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. • Acumulatorul este descărcat. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor.

iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. pe vizor. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. 24 . Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou.Vizor Această cameră are două vizoare. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale.5 inch. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. unul fiind un LCD în miniatură. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. după ataşare. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. • Rotirea cupei pentru ochi. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. vizualizaţi-le pe un monitor TV.

• Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. • Afişaje privind starea de operare. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. deoarece aţi putea avaria camera. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. etc.) Înregistrare în curs. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire .Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. • Se poate deschide până la 120°. Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. • Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. Acest lucru poate avaria camera. pentru a reveni la afişajul original. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). 1 În modul CAM.

4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 26 .) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color).Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Consultaţi meniurile de setări. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Pentru detalii. 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). care corespund cu cele de pe cameră.

1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. Dacă afişajele nu sunt necesare. şi alte afişaje. (Pagina 94) sunt inversate. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. • De asemenea. • În timpul inversării afişajului. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). în afară de imagini. imaginile vor fi afişate normal din nou. 27 . • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. 2 Apăsaţi butonul LCD. la alegere dintre trei setări diferite. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. 2 Apăsaţi butonul LCD. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. atunci când porniţi camera. • Dacă opriţi camera video.

5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). • “--. Pentru detalii. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. Setarea implicită de fabrică este +00:00. 4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ). care corespund cu cele de pe cameră. • Ora este afişată în format de 24 de ore.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC.Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. 28 . În exemplul de mai jos. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). butoanelor de pe telecomandă. Înainte de a realiza o înregistrare. înclinând-o în direcţiile . verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.--.

nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. aşadar . apăsaţi butonul multifuncţional. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar).9 Când aţi finalizat setările.

cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Când formataţi un card de memorie SD. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. amplificarea. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Salvaţi toate datele importante pe calculator. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem).Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Focalizarea. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. • apare pe vizor şi monitorul LCD. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. în timpul înregistrării. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. Mai întâi. • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. închideţi ecranul de meniu. glisându-l spre stânga.

• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. (Însă. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. după înregistrare. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. 31 Înregistrare . (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. cât timp este întreruptă înregistrarea. de asemenea.

45 min Aprox. Aprox. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. . 160 min Aprox. 5 min Aprox. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. în funcţie de subiectul înregistrării. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. 45 min Aprox. • Cardul de memorie SD va fi formatat. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. 40 min Aprox. înainte de formatare. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. 32 . 120 min Aprox.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. 15 min Aprox. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. 120 min Aprox. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. 33 min Aprox. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 90 min Aprox. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. Aprox. 20 min Aprox. 4 min Aprox. 90 min Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. 65 min Aprox. 60 min Aprox. 2 min Aprox. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. Aprox. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. Aprox. Când formataţi un card. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Când formataţi un card de memorie SD. 240 min Aprox. 9 min Aprox. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Aprox. 60 min Aprox. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Aprox. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). etc. 7 min Aprox. 3 min Aprox. 10 min Aprox. În astfel de cazuri. Aprox. 21 min Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. 80 min Aprox. Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. 180 min Aprox. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. 30 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA.

în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent.panasonic. https://eww. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. opriţi alimentarea). • Un card de memorie SD. glisându-l spre stânga. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. În acest caz. AVCCAM Restorer. consultaţi Install. de pe cardul de memorie SD.pavc. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). pentru a permite repararea erorilor. înainte de deschiderea capacului. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. AVCCAM Restorer este. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. În caz contrar. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. sau adaptorul c. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu).c. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. pe care a apărut o eroare. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. (În mod similar.jp/pro-av/ .Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD.a. Pentru detalii despre utilizare.co. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. fără reparaţii. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. AVCCAM Restorer*. astfel încât să iasă în afară uşor. În acest caz. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent.txt. AVCCAM Restorer. la următoarea pornire. de asemenea. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. dezinstalat. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării.c. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. şi trageţi de card în sus.) Pentru detalii despre metoda de instalare. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. Când reparaţiile s-au încheiat. • În funcţie de starea datelor. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării.

puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării.3 (Utilizator 1 . În plus.3). cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare).ZOOM. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 .9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual).9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2.Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. HANDLE ZOOM (Zoom mâner). aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. (Paginile 43. • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). Dacă încercaţi să-l utilizaţi.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ecranul SW MODE (Mod SW).

Pentru copiere şi înregistrare. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 35 Înregistrare . semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. Semnalul video va fi înregistrat nativ.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. semnal întreţesut de 60 fps. Însă. Pentru copiere şi înregistrare. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci când utilizaţi modul 24P. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime. înregistrării.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv.

în poziţia 36 . dacă există scintilaţii. irisul. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. : Camera focalizează mai întâi general. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură).) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . apoi trece pe focalizare manuală. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. pe ecran. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna.9 Hz). (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea.

Ajustaţi irisul manual. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv.0 când este setat la telescopic maxim (T).IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. valoarea F va fi F1. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. 37 . IRIS DIAL (Selector iris). Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). ecran SW MODE (Mod SW). irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. pentru a reveni la ecranul original. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. cât şi graficul în acelaşi timp.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). închideţi monitorul LCD. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. • În modul iris automat. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. conform imaginii de mai jos. deci. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. Pentru afişarea graficului pe vizor. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. şi. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. Însă. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului.

amplificarea este fixată la 0 dB. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. verde. Când înregistraţi în modul manual. (Valoarea implicită este de 6 dB. albastru).9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. puteţi utiliza şi valorile presetate. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase).) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare). Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător.) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare).Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. De asemenea. (Valoarea implicită este de 12 dB. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. L: Setată astfel în condiţii normale. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare).

6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările). chiar după câteva încercări. (Pagina 36) . • Ajustările durează câteva secunde.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb.2K (3200 K): bec cu halogen P5. • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. contactaţi distribuitorul. Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. (Următoarele mesaje apar pe ecran. Ghid al valorilor presetate P3. 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb).

* 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. ecranul SW MODE (Mod SW).9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. albastru). Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. • În funcţie de mediu. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. Alocaţi mergând la meniul de setare. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. B sau PRST (Presetări)). verde. În mod normal. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. 40 . Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. ATW (Detectare automată alb). • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

• Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. • Formele de undă nu pot fi înregistrate. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. 44 . • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. utilizaţi şi vizorul. în modul CAM. • În timp ce sunt afişate formele de undă. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă).

poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. chiar dacă aţi apăsat butonul. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. 45 Înregistrare şi oră. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare). Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). înregistrate pe imagine. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. variază în funcţie de formatul de înregistrare.3 (Utilizator 1 . pentru a le afişa şi reda. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. (Paginile 65. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. (Paginile 43. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip.3).Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. În timpul înregistrării. De asemenea. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. reperul de înregistrare este şters. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. chiar dacă este apăsat butonul. în afişajele pe dispozitive externe. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). în timpul înregistrării sau al redării. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). videoclipurile nu pot fi şterse. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. la un anumit moment într-un videoclip. după încheierea înregistrării. • Videoclipurile nu pot fi şterse. . modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. Dacă apăsaţi butonul din nou. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. De asemenea. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. (Pagina 62) Însă. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). de asemenea. numai prima operaţiune va fi valabilă. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării.

adâncimea focală. aşadar.9 Hz 46 . atunci acesta se va deschide mai larg. 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT .Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). pentru a fi utilizat. şi va reduce.).(Selectare obturator . * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Dacă irisul este setat la automat.) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). setaţi timpul de expunere astfel. cu un timp de expunere mai mic. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. 2 monitorul LCD. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator).. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare).9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. Timpul de expunere se modifică după cum urmează. apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. Când această frecvenţă este 50 Hz. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic. etc. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox.

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. conform informaţiilor de mai jos. (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. (Pagina 91) . pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată).

Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. De asemenea. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). • Setaţi la OFF (Dezactivare). • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. 48 . puteţi înregistra până la două canale de sunet. OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu.

INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. 49 Înregistrare .4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio.

F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). care corespund cu cele de pe cameră. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. adică în interior. 50 . apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. În meniurile de setări. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. unde contrastul trebuie evidenţiat. De asemenea. puteţi accesa imediat fişierul necesar. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). În momentul înregistrării. următoarele fişiere sunt stocate. F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. Pentru detalii. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. culori şi contraste. Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală.

veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. : . • Selectând YES (Da)./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. . apăsaţi butonul multifuncţional. când este afişat următorul ecran. de la 0 la 9. cu ajutorul butonului multifuncţional. de la A la Z. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. • Odată confirmate. < = > ? @ [ ] ^_-. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. caracterele sunt şterse.

3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator).4) şi apăsaţi butonul din nou. • În cazul fişierelor scenă. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional.. F1 până la F6. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. : . (Spaţiu). pe un card de memorie SD şi. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. < = > ? @ [ ] ^ _ . setările curente sunt salvate automat în aparat. sub formă de fişier. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). (Protecţie împotriva scrierii). (Pentru a modifica denumirea fişierului.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. de asemenea. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. sunt rescrise. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. • Datele din toate fişierele scenă. 0-9. TITLE001 este denumirea fişierului. • În următorul exemplu. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. Pentru toate celelalte setări. 52 . 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. le puteţi încărca de pe card. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. Pot fi introduse următoarele caractere. A-Z. selectaţi numărul fişierului (1 . opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. care corespund cu cele de pe cameră. Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. a se vedea descrierea de mai jos. Pentru detalii. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile .3. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.

nu pot fi afişate toate datele. scenă) şi TAKE NO. SERIAL NO. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). setat de către utilizator. longitudinea. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea).*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. creat pe cardul de memorie SD. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). dublă). Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. *3 Când introduceţi MEMO (Memo). LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). pentru a verifica toate datele. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). (Nr. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. latitudinea. (Nr. NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). Nu puteţi introduce numai SCENE NO. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). RESOLUTION (Rezoluţie). SCENE NO. care indică starea de înregistrare a videoclipului. (Nr. (Nr. trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). Aceste date se numesc metadate despre videoclip. LONGITUDE (Longitudine).Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. în ordinea în care au fost înregistrate. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). care sunt încărcate în aparat. primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. sursa de informaţii). locaţia de înregistrare. scenă) şi TAKE NO. (Nr. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). de acest aparat. (Pagina 109) 53 Înregistrare . denumirea persoanei care realizează înregistrarea. LATITUDE (Latitudine).) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. Consultaţi pagina 54. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. trebuie să introduceţi TEXT (Text). DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana).

Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. Treceţi la LOAD (Încărcare). Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. apăsaţi butonul multifuncţional. Dacă este necesar. Apăsaţi butonul MENU (Meniu).Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. cardul de memorie SD. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. consultaţi pagina anterioară. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. 54 . acestea sunt afişate ca “*”. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. cu ajutorul camerei. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. simultan. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. începând cu cea mai recentă dată de producţie. Consultaţi coloana următoare. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional.

Apăsaţi butonul COUNTER . dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea.9 Hz. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. De fiecare dată când apăsaţi butonul. Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER.RESET/TC SET (Contor .) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. Înregistrare . Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). apăsaţi butonul MENU (Meniu). când este setat orice alt format. (Pagina 76) 0 : 00. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă).Resetare/Setare cod de timp). cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. • Pentru a anula afişarea codului de timp. Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. când este setat 24P şi 30 de cadre. TC 12 : 34 : 56 . selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. afişajul se modifică astfel.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER.

înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. 56 . • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. În meniurile de setări. Pentru detalii. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. acumulatorul intern trebuie schimbat.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. Contactaţi locul de achiziţie.a. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. după reîncărcare. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). care corespund cu cele de pe cameră. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat.

valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. La acest aparat. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. Din acest motiv. setaţi valoarea codului de timp. a înregistrării anterioare.4 Când apare ecranul de mai jos.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). 57 Înregistrare . reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Puteţi reseta codul de timp la zero. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea.

(Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 4 Setaţi informaţiile de utilizator. 58 . Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Puteţi reseta informaţiile de utilizator. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. care corespund cu cele de pe cameră. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. În meniurile de setări. Pentru detalii. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator.

9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Camera este acum în modul PB.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. modul se modifică astfel. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. pentru a trece la cel anterior. consultaţi pagina 63. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. Apăsaţi butonul pentru moduri. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). pentru a trece la următorul videoclip. Înregistrare . Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB.

va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. Când setaţi modul PB.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional. (Pentru detalii despre redare.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri. consultaţi pagina 63.) 60 . • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale.

1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 61 Redare . 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate.conform setărilor. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului.

Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. repetaţi paşii de mai sus. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. 62 . • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum.

• Redarea repetată va continua până la întrerupere. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. Când este efectuată operaţiunea de redare. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). 720/60P (30P). Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ).9 Hz): 1080/60i (30P). Chiar dacă formatul de redare este modificat. . videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. 1080/24P. • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Va fi afişat indicatorul de redare repetată.

Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Selectaţi un videoclip pentru redare. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Dacă aţi întrerupt redarea anterior. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. Selectaţi metoda de omitere. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare).Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. 64 . selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. De asemenea. ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. 65 Redare . direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l.an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ).codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent.Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.

INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). va avea o eroare de precizie de 0. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional.5 secunde. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. unde va fi ataşată indexarea. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. această operaţiune poate lua ceva timp.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. 66 . • Momentul propriu-zis din videoclip. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. • Pentru a şterge indexarea. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. pentru a ataşa indexarea.

(Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. chiar dacă acestea sunt protejate. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ).) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. şi apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. (Semnul va dispărea. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. (Semnul va fi afişat. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): .

4 68 . 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD.) . SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). etc. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. numele cameramanului. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. inclusiv formate video şi audio. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. pentru informaţii mai detaliate.

Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. . înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. prin derulare înainte.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). prin derulare înapoi. după redarea ultimului videoclip.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). după redarea ultimului videoclip. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). până la eliberarea butonului. Afişajul să modifică astfel. la intervale de jumătate de secundă. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). dacă utilizaţi telecomanda. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. (Pagina 73) Porniţi redarea. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. apăsaţi butonul EXT. acestea sunt derulate în direcţia inversă. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. în timpul redării. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). Apăsaţi butonul EXT. Pentru a reveni la redarea normală. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). iar când apăsaţi butonul -. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). imaginile sunt derulate înainte. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). dacă veţi conecta aparatul la un televizor. de fiecare dată când apăsaţi butonul. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 .

deşi este posibil să auziţi un scârţâit.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). strângeţi bine şuruburile. Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi .

ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. 72 . După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. consultaţi pagina 75. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice.

conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. VIDEO OUT (Ieşire video). dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. etc. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. Ieşirile simultane nu sunt posibile. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. Ajustaţi lungimea clemelor. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. tăindu-le cu foarfeca. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat.

semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). 74 .Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat.

Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. pentru a trece înapoi la modul PB. iar camera va trece în modul PC. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. Când schimbaţi cardurile. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. Opriţi camera. pentru editare. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. cu ajutorul cablului de conexiune USB. • Calculator cu Windows 2000.a. sau Windows Vista. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Porniţi calculatorul înainte de conectare.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. (În ceea ce priveşte conexiunea. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. . asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. Pentru mai multe detalii. Windows XP.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB.

TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. consultaţi 33. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. chiar dacă este afişată această pictogramă. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. este posibil ca pictograma să nu fie afişată. afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip).9 Hz 50: 50 Hz 76 . Nu este afişat în modul PB. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). se afişează [TC*]. • În timpul redării. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). [UB*] este afişat. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. iar înregistrarea este oprită. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie).Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă.

APR (Aprilie). Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). în funcţie de poziţia de zoom. căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). MAR (Martie). JUL (Iulie). Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . FEB (Februarie). Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. SEP (Septembrie). albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). În modul de focalizare automată. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. JUN (Iunie). nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). aţi selectat “ON” (Activare). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. De asemenea. în timpul înregistrării. DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. NOV (Noiembrie). MAY (Mai). În modul de focalizare manuală. • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb.8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. este afişat AGC. apare MF (Focalizare manuală). apare AF (Focalizare automată). Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator).2K/P5. Când afişajul este setat la control macro.00.Z99 (zoom maxim). 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. OCT (Octombrie). AUG (August). (În modul automat.6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F.

sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins).) Înregistrare în curs. 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare).a. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • Simbolul P. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.va fi afişat pe ecran. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. compatibili cu acest produs. etc. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. de uz casnic. 78 . capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute.

■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (VERIFICAŢI CABLUL USB. CANNOT SET PRE-REC. (CARD PLIN.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. CARD ERROR. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. CANNOT RECORD.) Nu este posibilă redarea.) Videoclipul nu poate fi şters. CANNOT DELETE. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. ■I INCOMPATIBLE CARD. Nu scoateţi cardul. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). CARD FULL. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. Datele sunt scrise acum pe card. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. CAPACITATE CARD PREA MICĂ.) PLEASE REFORMAT. Trebuie să formataţi din nou cardul. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. (REFORMATAŢI. (EROARE CARD. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CHECK USB CABLE. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . CARD DOOR OPENED. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING. ■R REC STOPPED. NOW ACCESSING. CANNOT PLAY. (NU POATE FI ŞTERS.) Nu mai pot fi setate alte indexări. Verificaţi cardul. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. CARD CAPACITY TOO LOW.) Cardul este plin.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. deconectaţi cablul USB.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD.) Formatarea nu a fost efectuată. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. ■D DISCONNECT USB CABLE. Verificaţi cardul. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE.) Conectaţi camera video la un calculator. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. (IMPOSIBILITATE DE SETARE.

■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. contactaţi locul de achiziţie. Anulaţi protecţia. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. Porniţi înregistrarea din nou. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Acest acumulator nu poate fi utilizat. 80 . când accesaţi cardul de memorie SD. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. Porniţi înregistrarea din nou. este posibil să fie avariat cardul de memorie.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). pentru ştergerea unui videoclip. după reînceperea înregistrării. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. AVCCAM Restorer (Pagina 33). ■T THE CLIP IS PROTECTED.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). ■U UNABLE TO FORMAT. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. de exemplu. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării.

acestea nu vor dispărea.6 K. Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).9 Hz). *3 Sunt afişate numai presetările 3. 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).2 K şi 5. *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. *2 0 dB nu este afişat.Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).

1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare.Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 6 Repetaţi paşii 4 . 82 . Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi.5 pentru a modifica alte opţiuni. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. Exemplu: pot fi modificate.

cât şi pentru fişierele scenă. Le puteţi iniţializa separat. Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. Apoi. cu ajutorul selectorului scenă. 83 Meniu . Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator).7 Repetaţi paşii 2 . selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).5 pentru a modifica alte setări. selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

. 1/248.0 ..) • 25P: • 30P: 1/25.9 1/30.0.0.0.7.8 • 24P: 1/24... REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).7.+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală. Revine la ultimul ecran.+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice... SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD. ..9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50.. după selectarea valorilor de setare..0.0..0... NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată.... Revine la ultimul ecran.... Zgomotul va creşte uşor. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele..0.+ 7 Setaţi la . Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59. salvate de această cameră.. .0....1/48.. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică....+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).. .7.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A)... HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI).Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B). de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD. .0.0.0 .. WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele..7.1/249..0...7..100. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă. 1/48.......+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini. ...8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48.. etc. .0.pentru o imagine mai clară. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48..7.0 .+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 . LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A. toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos)..0. . 1/248. Ajustează nivelul cromatic. .0.+ 10 _____ indică setarea din fabrică.0..1/48..1/249.0.. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.10..7.9 1/60.1/249.. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor.. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD.

vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. primite prin CCD. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. 3 • Cu cât setarea este mai mare. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. Pentru a evita supra-expunerea. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. 87 Meniu . Permite extinderea domeniului dinamic. Contrastul este redus. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. 1. 2. în lumină fluorescentă. Contrastul este accentuat. cu contrast accentuat. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). cu ajutorul curbelor gamma. în funcţie de semnalele recepţionate. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. B. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. preluată de la seria DVX100. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. OFF (Dezactivare). CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema.9 Hz Selectează curbele gamma. • Cu cât setarea este mai mare.

Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb). 6dB. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)).9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. 0dB.ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. 9dB. 12dB Setează valoarea amplificării. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). operarea încă este posibilă. D. schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. 0dB. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). 6dB. 3dB. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). 88 . Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. 9dB. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). (Pagina 45) După înregistrare. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. 3dB.

INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. fie pe monitorul LCD. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). De fiecare dată când este apăsat butonul. Alocă o funcţie butonului LCD. LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD.) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată.Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). De fiecare dată când este apăsat butonul. BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). _____ indică setarea din fabrică. WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1).

OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 .IRIS (Iris automat).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Însă. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Realizează focalizarea automată în modul automat. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. 12 dB) în modul automat. Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat. Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). _____ indică setarea din fabrică. 6 dB) în modul automat. dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare).

9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate.Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora.

RESET/TC SET (Contor . YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. Dacă este setată orice altă valoare. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial.Resetare/Setare cod de timp). (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master. Când meniul este închis. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. _____ indică setarea din fabrică. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. NO (Nu): Revine la ultimul ecran.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. atunci când comutaţi în modul PB. Setează modul la mod slave. dacă rata cadrelor este setată la 24P. 92 . NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat).) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. Poate apărea o eroare minoră de timp. Când apăsaţi butonul COUNTER . YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. codul de timp înregistrat nu va coincide. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. în timpul înregistrării cu mai multe camere. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master.

FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. 7. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare.1. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1).) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix).9 Hz). în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. indică setarea din fabrică.Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI).9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. este redat cu această cameră. _____ indică setarea din fabrică. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. Setează nivelul de setări al semnalelor video. Selectează tipul de terminal pe componente. când sunt afişate pe un ecran 4:3. dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3.5%. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1).5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. înregistrat cu un alt echipament. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Selectează sunetul auzit în căşti.

65%. 60%. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). 90%. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. 50%. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 65%. mm/picioare. 75%. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). 70%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. LOW (Redusă). 55%. 105%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. deoarece acesta nu este foarte exact. Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). 100%. 95%. 60%.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. 4:3. OFF (Dezactivare). Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 90%. 80%. 80%. 75%. NUMBER (Număr). Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. 100%. de pe ecran. de pe ecran. 50%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. DATE (Dată): Este afişată data. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). 85%. (Pagina 78) 90%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. TIME (Oră): Este afişată ora. ALL (Toate). 55%. 70%. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. 95%. • În modul PB. NORMAL (Normală). 85%. până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD.

(Pagina 41) NORMAL (Normal). MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru. 95 Meniu . Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică.Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

06:30 .04:30 . • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).07:00 . în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. fişier utilizator) la setările din fabrică. (Consultaţi tabelul de mai jos.) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 . AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).06:00 .09:00 . Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului. astfel încât să fie valabile setările.10:00 .07:30 .09:30 .02:00 .00:30 .9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului. Restabileşte setările de meniu (fişier scenă.01:00 .11:00 .05:30 . 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .04:00 .02:30 .08:30 . sau butonul MENU (Meniu).10:30 . 59. Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre). • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică. USER (Utilizator).03:30 . când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute.08:00 . opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional.03:00 .01:30 .05:00 . START/STOP (Pornire/Oprire). Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute.12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar . alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit).

P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. În acest caz. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . se stinge. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. Verificaţi conexiunile din nou. acumulatorul este consumat. cât şi obiecte îndepărtate. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. POWER SAVE (Economisire energie). (Există este afişată corect. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. focalizaţi în modul focalizare manuală. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . este pornit. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Aparatul nu poate focaliza automat. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. Acumulatorul nu poate fi încărcat. Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate.a. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet.c Deconectaţi-l. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. a ajuns la finalul ciclului de viaţă. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c.

• Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. (Reducere/Mărire volum). Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . formataţi cardul în aparat. sau utilizaţi un card nou. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. un dispozitiv extern. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei.Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. Redare Nu pot reda videoclipuri. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. de pe cardul de memorie SD. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. Acest lucru este normal. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. camera video. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). Dacă nu este formatat P32 corect.16 MB. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. Acest lucru este normal. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. Nu poate fi realizată editarea neliniară. chiar dacă apăs butonul. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. deşi am intrarea video.

Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. recunoscut atunci Pentru detalii. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. conectat cablul USB. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. deşi când formataţi un card de memorie SD. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. Setaţi camera în modul PC. Înlocuiţi-o cu una nouă. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. corect. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. Reţineţi că atunci memorie SD. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . — — Contactaţi locul de achiziţie. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. — defecţiune. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. înseamnă că bateria s-a consumat.32 GB împreună cu această cameră. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. importante pe un calculator sau un suport de stocare. când este introdus în alte dispozitive. P10 102 .

■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. în cazuri precum cele detaliate mai jos. deoarece videoclipul are un format diferit.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. 103 Referinţă . Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă. sau de la modul HG la modul HA. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Nu este redat. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG.

• Manevraţi camera cu grijă. La temperaturi foarte scăzute. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. chiar dacă aţi oprit camera. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. Contactaţi distribuitorul. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. ninsoare sau pe plajă. încălzit. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. 104 .a. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. de la priza de curent. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. • În caz contrar. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie.a. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze.a. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor.a. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. astfel încât nu mai funcţionează corect. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). După utilizare.a. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile.a. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. poate interfera cu undele radio. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă.a. (Acumulatorul este utilizat în continuare. să facă zgomot în timpul utilizării. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. • Adaptorul c. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. • Loviturile puternice pot avaria camera. continuă să lumineze intermitent. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. După aceea. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. dar acest lucru este normal. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c.) Adaptor c. Scoateţi acumulatorul din cameră. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. porniţi din nou camera video.

dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare.99% a pixelilor. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. În caz contrar. puteţi deteriora componentele interioare. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. pentru a şterge datele în întregime. pot exista doar 0. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. cu o eficienţă de 99. 105 Referinţă . dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. fie le distrugeţi. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. Aşadar. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi.

a. cu cupa pentru ochi ataşată. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. • Înainte de a efectua întreţinerea. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului. nu utilizaţi benzen sau diluant.pavc.) Când procedaţi astfel. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic. vizitaţi Serviciul de asistenţă. de la priza de curent. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. https://eww. înclinaţi vizorul uşor în sus. rotind în sens invers acelor de ceasornic. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei.co. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. (Acesta este înşurubat foarte strâns. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. 106 . • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. până când suportul se fixează cu declic.panasonic. Dacă este acoperit cu praf.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. pe următoarele website-uri.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi.

depozitaţi-l în carcasa proprie. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. scoateţi atât cardul de memorie SD. etc. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. • Nu lăsaţi cardurile în maşină. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. cât şi acumulatorul.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. ce duc la defectarea acumulatorului. 107 Referinţă .

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

109 Referinţă . este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. în standardul AVCHD. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. cât şi o varietate de informaţii importante. deoarece acest format include atât date audio şi video. conform diagramei din dreapta. pentru metadatele suportate de această cameră. Pentru detalii despre utilizare. dar. vor fi pierdute. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. Pentru detalii despre instalarea acestuia. structura folderului va consta din asocieri de fişiere.txt.Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. consultaţi fişierul Install. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. Aşadar. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD.

1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). Zoom 13 x selectabil automat/manual.0 (f=între 3. 1/500. 1/250. 1/120.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/50 (OFF (Dezactivare)). Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. 1/1000. 1/16.0 secunde şi 1/248. 1/120.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni.8 secunde Mod 30P: între 1/30. 1/50 (OFF (Dezactivare)).Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. 1/60. între F1. 1/250.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12.9 Hz 3 lx (F1. transfer inter-linie. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/1000.6 şi F3.0 secunde şi 1/249. 1/120. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. 1/500. 1/500. amplificare +12 dB.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch.0 secunde şi 1/249.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7.a. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1.6. 1/250. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 secunde şi 1/249. 1/120.) Consum de energie: Înregistrare: 9.0 secunde şi 1/248.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 . 1/60.8 secunde Mod 24P: între 1/24. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/100. 1/120. 1/60.3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/500.9 secunde Mod 25P: între 1/25. 1/60. amplificare +12 dB. 1/500. 1/250. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25.6. 1/250.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.8 W indică informaţii privind siguranţa.

1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 6 GB. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox.9 Hz 1080/60i. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1.16 GB.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . 720/50p. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 720/60p. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. INPUT2 (Intrare2)).0 V [p-p]. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil.0 V [p-p]. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 75 Ω PB/PR: 0. 1.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox.7 V [p-p]. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 8 GB.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB.9 Hz 1080/60i. 12 GB. 1 GB. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1).

c. 1.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3.5 mm) (FOCUS (Focalizare).44 inci (235..0 V şi 4. 1.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V . Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.3 V c.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.c. .4 V c.a.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.a. 50 Hz/60 Hz 22 W 7. 2.000 pixeli) [Adaptor c. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.0 V ± 0.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină..5 inch (210.240 V c.75 A (Cameră video) 8.

nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. Panasonic Building. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. precum şi acumulatorii. În acest caz. 43. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Pentru tratarea adecvată. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. în caz contrar.