P. 1
Ag Hmc151e Rom

Ag Hmc151e Rom

|Views: 8|Likes:
Published by cel_batran

More info:

Published by: cel_batran on Sep 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

Sections

 • Prezentarea operaţiunilor
 • Citiţi înainte de utilizare
 • Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs
 • - CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4)
 • Măsuri de precauţie la utilizare
 • Accesorii
 • Accesorii opţionale
 • Descrierea componentelor
 • Partea dreaptă şi posterioară
 • Partea stângă
 • Terminale şi piese de montare
 • Telecomandă
 • Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare
 • Surse de alimentare
 • Utilizarea acumulatorului
 • Utilizarea adaptorului c.a
 • Ajustarea curelei de mână
 • Ataşarea curelei de umăr
 • Telecomanda
 • Raza de acţiune a telecomenzii
 • Indicator luminos de semnalizare
 • Indicator luminos de semnalizare
 • Vizor
 • Utilizarea vizorului
 • Evidenţierea contururilor
 • Modificarea luminozităţii fundalului
 • Afişare imagine inversă
 • Setarea calendarului
 • Operaţiuni de bază pentru înregistrare
 • Pregătirea pentru înregistrare
 • Înregistrare în modul automat
 • Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK)
 • Formatarea cardurilor de memorie SD
 • Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD
 • Scoaterea cardului de memorie SD
 • Protejarea cardurilor de memorie SD
 • Repararea cardurilor de memorie SD
 • Utilizarea funcţiei zoom
 • Funcţia de zoom digital
 • Înregistrare în modul progresiv
 • Înregistrare în modul manual
 • Comutarea la modul manual
 • Focalizare manuală
 • Utilizarea asistării la focalizare
 • Ajustări iris
 • Ajustarea amplificării
 • Ajustări intensitate luminoasă
 • Ajustarea nivelului tonurilor de alb
 • Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte
 • Înregistrare la unghi inferior
 • Înregistrare autoportret
 • Model zebră
 • Verificarea şi afişarea stării de înregistrare
 • PRE-REC (Pre-înregistrare)
 • Stabilizator optic de imagine
 • Adăugarea de efecte imaginilor
 • Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
 • Compensare lumină de fundal
 • Bare de culoare
 • Funcţie formă de undă pentru monitor
 • Ajustarea volumului în timpul înregistrării
 • Funcţie reper de înregistrare
 • Înregistrare indexări
 • Funcţie de imprimare dată şi oră
 • Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)
 • Ajustarea timpului de expunere
 • Scanare sincronizată
 • Comutarea intrării audio
 • Utilizarea microfonului încorporat
 • Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern
 • Ajustarea nivelului înregistrării
 • Utilizarea fişierelor scenă
 • Modificarea setărilor pentru fişierele scenă
 • Metadate videoclip
 • Încărcarea metadatelor (META DATA)
 • Utilizarea contorului
 • Afişare contor
 • Reîncărcarea acumulatorului încorporat
 • Setarea codului de timp
 • Setarea informaţiilor de utilizator
 • Operaţiuni de bază pentru redare
 • Ecran cu imagini miniaturale
 • Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor
 • Funcţii de înregistrare directă
 • Setări redare (PLAY SETUP)
 • Setare format de redare (PB FORMAT)
 • Repetare redare (REPEAT PLAY)
 • Reluare redare (RESUME PLAY)
 • Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere)
 • Funcţii de redare utile
 • Videoclip următor/anterior
 • Verificarea datei şi a orei
 • Conectarea de aparate externe
 • Căşti
 • Microfon extern
 • Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar)
 • Platformă video (Copiere)
 • Televizor/Monitor
 • Editare neliniară (Mod PC)
 • Mesaje principale de avertisment
 • Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare)
 • Utilizarea meniurilor de setări
 • Utilizarea meniurilor
 • Iniţializarea setărilor de meniu
 • Structură meniu de setări
 • Meniu mod cameră
 • (Meniu cameră)
 • Meniu mod redare
 • Listă meniuri de setări
 • Ecran SCENE FILE (Fişier scenă)
 • Ecran SW MODE (Mod SW)
 • Ecran AUTO SW (SW automat)
 • Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)
 • Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)
 • Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj)
 • Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
 • Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
 • Ecran META DATA (Metadate)
 • Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
 • Ecran OPERATION (Operare)
 • Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
 • Înainte de a apela la service
 • Actualizarea driver-ului camerei
 • Curăţarea
 • Măsuri de precauţie la depozitare
 • Specificaţii

ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. 4 . Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune. Într-un astfel de caz. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. înainte de operare. rezolvaţi situaţia mutând. de exemplu. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs.

Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . Baterie telecomandă 5 . 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie.Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii.) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. pentru a scoate suportul.

............................................................. 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)........................................................................................................... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare...................... 21 Ataşarea curelei de umăr........................53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ............... 55 Mod presetări TC .. 25 Evidenţierea contururilor..................................................................................................................56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ................................................................................................................................................................................. 4 Prezentarea operaţiunilor.......................................................................................................................................................... 28 Utilizarea contorului .................................................................................. ............................................................. 27 Utilizarea fişierelor scenă................ 22 Raza de acţiune a telecomenzii....................... 41 Model zebră ................................................................................................ 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD.. 24 Utilizarea vizorului............................................................................................................................................................................ 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ............................................................. 48 Ajustarea nivelului înregistrării................................................ 10 Protejarea cardurilor de memorie SD ........................................................................................................52 Metadate videoclipuri. 8 Citiţi înainte de utilizare......... 34 Înregistrare în modul progresiv....................................... 43 Adăugarea de efecte imaginilor................................................ 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ....................................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor........................................................................................................... 26 Modificarea luminozităţii fundalului ...........................................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!.... 22 Introducerea acumulatorului......................................... 23 Vizor............... 49 Pornirea / oprirea camerei.............36 Comutarea la modul manual .................................................................................. 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ................................... 22 Ajustarea timpului de expunere................................... 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ............................................................... 54 Setarea calendarului..........................................................................................................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ........ 31 Formatarea cardurilor de memorie SD............ 18 Surse de alimentare ......................... 16 Terminale şi piese de montare ..................... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ........... 24 Utilizarea ecranului LCD..................... 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD....... 45 Funcţie imprimare dată şi oră. 33 Utilizarea funcţiei zoom.......................................................................................48 Utilizarea microfonului încorporat ..................................................................... 36 Utilizarea asistării la focalizare ............. 56 Setarea informaţiilor despre utilizator......................................................................... 41 Înregistrare autoportret ............................................................................................................................... 44 Funcţie reper de înregistrare........... 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare .........................................................................35 Înregistrare în modul manual.................................... 25 Ajustarea afişajului de ecran ... 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)............ .......................... .................55 Afişare contor................... 38 Ajustări intensitate luminoasă ..................................................................................................... 43 Bare de culoare......................... 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor......................................................... 23 Indicator luminos de semnalizare ..................................................... 45 Înregistrare indexări........................................................................................................................................................................................................................................................ 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD... 30 Pregătirea pentru înregistrare...............a................................................................... 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)............................................................................................................................................................................................................................................. 15 Partea dreaptă şi posterioară............ 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)................ 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE)...... 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp ... 27 Afişare imagine inversă ....................................... 47 Comutarea intrării audio ............................................................................................................................ 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare........... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb.......................... 17 Telecomandă....................41 Înregistrare la unghi inferior..46 Scanare sincronizată ...... 15 Partea stângă........................................................... 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte .............................. 58 6 .. 14 Accesorii opţionale ............. 36 Focalizare manuală .................. 33 Repararea cardurilor de memorie SD........................................................................... ...................... 30 Înregistrare în modul automat..... 56 Setarea codului de timp........................................................... 41 Marcaj....... 22 Modul în aşteptare..................................................... 18 Reîncărcare .......................... 9 (clasă de viteză SD 4) ................................................................................................... 37 Ajustări iris.......................................................... 32 Scoaterea cardului de memorie SD......... 43 Compensare lumină de fundal ............................................... 20 Ajustarea curelei de mână..............................................................................................................34 Funcţia de zoom digital........ 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs .............................................................. 20 Utilizarea adaptorului c................ 11 Accesorii........ 42 Stabilizator optic de imagine .................................................................................. 21 Telecomanda............................................................ 37 Ajustarea amplificării............................. 20 Utilizarea acumulatorului .................................... 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării .............................................................................................

..............................70 Vizualizarea de imagini pe televizor ....71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ..... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)..............................................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj)...................................................64 Listă cu meniuri de setări ............... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) .............72 Platformă video (Copiere) ...........72 Televizor/Monitor .................................................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) ............................................ 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ........ 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ........................... 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) .......76 Mesaje principale de avertisment.................................................. 84 Meniu mod redare ...........................62 Funcţii de înregistrare directă.................................................................. 110 Editare neliniară (Mod PC)................................. 75 Afişaje Afişare de ecran............................ 100 Măsuri de precauţie la utilizare.......................................................................................................................................................................................................................................................................81 7 ......73 Specificaţii ............................................. 83 Structură meniu de setări .....84 Meniu mod cameră .....................................63 Reluare redare (RESUME PLAY)..................................................................................................63 Repetare redare (REPEAT PLAY)....................................................................................................60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ................................67 Funcţii de redare utile..66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ......................................................... 82 Iniţializarea setărilor de meniu ............69 Redare cadru-cu-cadru .........69 Videoclip următor/anterior ................................................................................................................................. 106 Măsuri de precauţie la depozitare.................................................................................... 59 Ecran imagini miniaturale......................70 Verificarea datei şi orei .......... 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) .....................................70 Ajustarea volumului ............................. 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB).........................................62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări............................................... 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ....................................................................65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)............................................................................................................................. 76 Afişări normale.......................................................................................................................109 Editare Conectarea de aparate externe........................................................................................... 88 Ecran AUTO SW (SW automat)....82 Utilizarea meniurilor....70 Referinţă Înainte de a apela la service ...........................86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ................................................................................... 86 Ecran SW MODE (Mod SW)......... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).............................. 97 Ecran OPERATION (Operare).... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale...... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi..... 107 Format înregistrare .................................................................................................................................................Redare Operaţiuni de bază pentru redare . 85 Setări redare (PLAY SETUP) ............................ 106 Curăţare ......................................................................... 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ................................................................................................................................... 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)........ 104 Actualizarea driver-ului camerei............. 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)................... 96 Ecran META DATA (Metadate)......................................................71 Microfon extern.......................... 71 Căşti .................................................................................................................................

• Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. 8 . Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. aproape de standardul de transmisie televizată. ca suporturi de înregistrare. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie). (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. precum şi producţia de materiale video creative. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30.Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate.

panasonic. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. (Continuarea în pagina următoare) 9 . ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD.co. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza.pavc. * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA. Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul . formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. formatate conform formatului FAT32. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari).Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. pentru cele mai recente informaţii. nu sunt bazate pe standardul SD. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. https://eww.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs. Nu poate fi garantată operarea cu succes. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. fără logo-ul SDHC. în cazul anumitor carduri de memorie SD. şi cu cardurile de memorie SDHC. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs.

aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. pentru produse compatibile SD. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD . apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. de exemplu. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. conform standardelor SD. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. cât şi cu cele SDHC. 10 .Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD.

Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. feriţi obiectivul de lumina razei laser. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute. consultaţi pagina 104. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. 11 . • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat.5 mm. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. Pentru alte note cu privire la utilizare. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. în alte scopuri decât divertismentul personal.Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. Pentru detalii. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. Înainte de a efectua o înregistrare. consultaţi pagina 9.

detaliate mai jos. • 12 . • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. ecrane de meniu. − International Business Machines Corporation. Portofoliului de Patente AVC. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. etc. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. Laboratories. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. Inc. Camera AG. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente..) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. “Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal.

• Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. în astfel de situaţii. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . DVD recordere sau DVD playere vechi. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD). etc. Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital.264. Utilizaţi acest produs pentru redare. incompatibile AVCHD. Pentru detalii. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. cu detalii extrem de clare.

Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.2 V.2 V. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c.) mAh) • 14 .a. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional). 5800/5400 (tip/min. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. consultaţi “Accesorii opţionale”. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c. (Paginile 72. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7. 2640/2500 (tip/min.c. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere. 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1).Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44. SPEED SELECT+/. 70) Comutatoare CH1. CH2 SELECT (Selectare canal1.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde.

la mufa pentru telecomandă. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor. 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt. cu excepţia telecomenzii. 17 Descrierea componentelor .5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3. Pentru detalii privind conexiunea.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. Cu toate acestea. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt.

1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră. Introduceţi până în capăt.a. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. 2 Introduceţi acumulatorul. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c. înainte de curăţare. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie.a. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. Deconectaţi cablul c. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. 18 . Vă rugăm să consultaţi distribuitorul. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare.c. • Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent.Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda.a.c. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori.

Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. De asemenea. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit./min.a. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. să facă zgomot în timpul utilizării. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului.a. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă.2 V/ 5800/5400 (tip.) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute.a. umiditate 60%). deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului./min. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator. compatibile cu acest produs. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare.) mAh 7. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării.a. poate interfera cu undele radio.2 V/ 2640/2500 (tip. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. dar acest lucru este normal. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.c. • . Adaptorul c. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. Este posibil ca adaptorul c. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. este conectat la adaptorul c.

c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent.c. până se blochează cu declic. • Susţineţi acumulatorul cu mâna. atunci când nu utilizaţi aparatul.c.a. Scoateţi acumulatorul. de la priza de curent. Deconectaţi cablul de alimentare c.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic.a.a. la adaptorul c. la priza de curent. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. pentru a vă asigura că nu va cădea.c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. Conectaţi cablul de alimentare c. este conectat la adaptorul c. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c.a. • 20 . Conectorul pentru acumulator al cablului c. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului.c. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.a.

1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. Parasolar obiectiv 21 . pentru a proteja obiectivul. pentru a-l detaşa. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul. pentru a nu scăpa camera. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. Închideţi capacul. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. atunci când nu utilizaţi aparatul. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic. până când acesta se blochează cu declic.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră.

• Când bateria s-a consumat (CR2025). 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. pentru a scoate suportul. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. În aer liber sau în lumină puternică. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit). 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. * Consultaţi meniurile de setări.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). înseamnă că bateria s-a consumat.Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . înlocuiţi-o cu una nouă. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. în funcţie de frecvenţa utilizării. aproximativ 15° în jos. chiar şi în cadrul razei de acţiune. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise.

cu cinci minute înainte de anularea modului standby. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. • Acumulatorul a fost scos. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. pentru a anula setările pentru modul standby. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. în timp ce aparatul este pornit. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. • Când această setare este activată. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire . • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. în timp ce aparatul este pornit. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. De asemenea. • În timpul modului standby. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. pentru a activa setările pentru modul standby. • Acumulatorul este descărcat.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii.

astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. pe vizor. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. 2 Ajustaţi unghiul vizorului.5 inch. în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. după ataşare. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le. vizualizaţi-le pe un monitor TV. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă.Vizor Această cameră are două vizoare. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. unul fiind un LCD în miniatură. 24 . • Rotirea cupei pentru ochi. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde.

• Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card.) Înregistrare în curs. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. deoarece aţi putea avaria camera. (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). Acest lucru poate avaria camera. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. 1 În modul CAM. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. etc. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea. • Se poate deschide până la 120°. • Afişaje privind starea de operare. pentru a reveni la afişajul original.

Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. 26 . 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. (Consultaţi meniurile de setări. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. care corespund cu cele de pe cameră. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. Pentru detalii. ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj).) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color).

• Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. la alegere dintre trei setări diferite. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). 2 Apăsaţi butonul LCD. atunci când porniţi camera. • Dacă opriţi camera video. şi alte afişaje. • În timpul inversării afişajului. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat. în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. 2 Apăsaţi butonul LCD. imaginile vor fi afişate normal din nou. în afară de imagini. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). 27 . Dacă afişajele nu sunt necesare. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. din meniul de setări SW MODE (Mod SW).Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. • De asemenea. (Pagina 94) sunt inversate. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran.

4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. 28 .Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. Setarea implicită de fabrică este +00:00. înclinând-o în direcţiile . este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. • Ora este afişată în format de 24 de ore. 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. care corespund cu cele de pe cameră. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ).--. butoanelor de pe telecomandă. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar). Înainte de a realiza o înregistrare. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Pentru detalii.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. • “--. În exemplul de mai jos. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu).

apăsaţi butonul multifuncţional. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich.9 Când aţi finalizat setările. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). aşadar . 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală. verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare.

(Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. în timpul înregistrării. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire).Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. • apare pe vizor şi monitorul LCD. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). • Focalizarea. Salvaţi toate datele importante pe calculator. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. închideţi ecranul de meniu. glisându-l spre stânga. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. amplificarea. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. Mai întâi. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. Când formataţi un card de memorie SD.

de asemenea. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). (Însă. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. cât timp este întreruptă înregistrarea. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. 31 Înregistrare . poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. după înregistrare. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip.

45 min Aprox. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. Când formataţi un card. în funcţie de subiectul înregistrării. 21 min Aprox. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. 120 min Aprox. • Când formataţi un card de memorie SD. etc. . Aprox. 20 min Aprox. Aprox. 60 min Aprox. 45 min Aprox. 30 min Aprox. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. 33 min Aprox. 160 min Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. 180 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. 80 min Aprox. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 4 min Aprox. 60 min Aprox. • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. 7 min Aprox. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. 9 min Aprox. • Cardul de memorie SD va fi formatat. 90 min Aprox. 3 min Aprox. 10 min Aprox. 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. Aprox. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 15 min Aprox. 2 min Aprox. Aprox. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. Aprox. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. 90 min Aprox. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. 32 . Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. înainte de formatare. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. În astfel de cazuri.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. Aprox. Aprox. 65 min Aprox. 40 min Aprox. 120 min Aprox. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Aprox. 5 min Aprox. 240 min Aprox.

fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. AVCCAM Restorer. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. AVCCAM Restorer. pentru a permite repararea erorilor. la următoarea pornire. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate.pavc. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu).) Pentru detalii despre metoda de instalare. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD. glisându-l spre stânga. AVCCAM Restorer este. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. În acest caz. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website.c. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. astfel încât să iasă în afară uşor. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). de asemenea. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent.co. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. dezinstalat. fără reparaţii. https://eww. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. şi trageţi de card în sus. • În funcţie de starea datelor. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. • Un card de memorie SD. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare.panasonic. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării.txt. Când reparaţiile s-au încheiat. (În mod similar. de pe cardul de memorie SD. AVCCAM Restorer*. consultaţi Install.c. după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. În acest caz. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. În caz contrar. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). înainte de deschiderea capacului. sau adaptorul c. pe care a apărut o eroare.a. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. opriţi alimentarea). Pentru detalii despre utilizare. • Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu). 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului.jp/pro-av/ .

ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59.3). 88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD.Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.3 (Utilizator 1 . • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom. 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner).9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. În plus. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. HANDLE ZOOM (Zoom mâner). Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). ecranul SW MODE (Mod SW). Dacă încercaţi să-l utilizaţi.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P.ZOOM. (Paginile 43.

9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. semnal întreţesut de 60 fps.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. 35 Înregistrare . (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă. Însă. Pentru copiere şi înregistrare. atunci când utilizaţi modul 24P.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. înregistrării. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. Pentru copiere şi înregistrare. Semnalul video va fi înregistrat nativ. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă.

în poziţia 36 . controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. amplificarea şi nivelul de tonuri de alb.9 Hz). dacă există scintilaţii. • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat). apoi trece pe focalizare manuală. : Camera focalizează mai întâi general. (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură). FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru.) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. irisul. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). pe ecran. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi .

Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. IRIS DIAL (Selector iris). şi. (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. cât şi graficul în acelaşi timp. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. conform imaginii de mai jos. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • În modul iris automat. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. valoarea F va fi F1. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare).6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. deci. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. pentru a reveni la ecranul original. ecran SW MODE (Mod SW). Ajustaţi irisul manual. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. închideţi monitorul LCD.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T).IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). În timp ce apertura obiectivului este deschisă. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. Însă. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. Pentru afişarea graficului pe vizor.0 când este setat la telescopic maxim (T). cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). 37 .

Când înregistraţi în modul manual. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. (Valoarea implicită este de 12 dB. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare).) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. (Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. puteţi utiliza şi valorile presetate. De asemenea. (Valoarea implicită este de 6 dB. Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ). Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. amplificarea este fixată la 0 dB.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . albastru). verde. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru. L: Setată astfel în condiţii normale. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat.) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie.

3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. contactaţi distribuitorul. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările).2K (3200 K): bec cu halogen P5. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. (Următoarele mesaje apar pe ecran. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. Ghid al valorilor presetate P3. (Pagina 36) . Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. chiar după câteva încercări. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. • Ajustările durează câteva secunde.6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare.

apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Alocaţi mergând la meniul de setare. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). B sau PRST (Presetări)). Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*). nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă. Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. verde. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. În mod normal. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. ATW (Detectare automată alb). (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. 40 . • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. albastru).9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. ecranul SW MODE (Mod SW). * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • În funcţie de mediu. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. • În timp ce sunt afişate formele de undă. utilizaţi şi vizorul. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. • Formele de undă nu pot fi înregistrate. 44 .Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă). • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). în modul CAM. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).

De asemenea. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. (Pagina 62) Însă. în timpul înregistrării sau al redării. pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. reperul de înregistrare este şters. (Paginile 65.3 (Utilizator 1 . este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. În timpul înregistrării. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. după încheierea înregistrării. • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. videoclipurile nu pot fi şterse. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . 45 Înregistrare şi oră. numai prima operaţiune va fi valabilă. pentru a le afişa şi reda. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. De asemenea. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. de asemenea. variază în funcţie de formatul de înregistrare. la un anumit moment într-un videoclip. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. Dacă apăsaţi butonul din nou. • Videoclipurile nu pot fi şterse. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare).3). • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. (Paginile 43. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. chiar dacă este apăsat butonul. în afişajele pe dispozitive externe. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. . • Când numărul de indexări depăşeşte 100.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. chiar dacă aţi apăsat butonul. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. înregistrate pe imagine. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj).

setaţi timpul de expunere astfel. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . aşadar.. • Dacă irisul este setat la automat. cu un timp de expunere mai mic. şi va reduce.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. etc. pentru a fi utilizat. timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză). apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator). luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. Când această frecvenţă este 50 Hz. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied. atunci acesta se va deschide mai larg. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator).(Selectare obturator . Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic.9 Hz 46 . adâncimea focală. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. 2 monitorul LCD. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. Timpul de expunere se modifică după cum urmează. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz).).) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur.

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 91) . Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată).9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. conform informaţiilor de mai jos. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer.

• Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. puteţi înregistra până la două canale de sunet. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). 48 . MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). De asemenea. • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). • Setaţi la OFF (Dezactivare). Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2.

din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini).4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91). • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. 49 Înregistrare . Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD.

apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. În momentul înregistrării. 50 . (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. adică în interior. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). următoarele fişiere sunt stocate. puteţi accesa imediat fişierul necesar. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. De asemenea. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. care corespund cu cele de pe cameră. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). culori şi contraste. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. În meniurile de setări. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). unde contrastul trebuie evidenţiat. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). Pentru detalii. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).

6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu. cu ajutorul butonului multifuncţional. • Selectând YES (Da). . Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. de la 0 la 9. < = > ? @ [ ] ^_-. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului./ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului. de la A la Z. • Odată confirmate. toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. : . apăsaţi butonul multifuncţional. când este afişat următorul ecran. caracterele sunt şterse. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare.

Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă).4) şi apăsaţi butonul din nou.3. F1 până la F6. le puteţi încărca de pe card. selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. 4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. Pentru detalii. • În următorul exemplu. sunt rescrise. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. < = > ? @ [ ] ^ _ . setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). selectaţi numărul fişierului (1 . A-Z. sub formă de fişier. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. • Datele din toate fişierele scenă. Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. de asemenea.Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. (Pentru a modifica denumirea fişierului.. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 . 0-9. selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. TITLE001 este denumirea fişierului. (Spaţiu). a se vedea descrierea de mai jos. Pot fi introduse următoarele caractere. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. Pentru toate celelalte setări. (Protecţie împotriva scrierii). 52 . • În cazul fişierelor scenă. pe un card de memorie SD şi. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. care corespund cu cele de pe cameră. : . • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). setările curente sunt salvate automat în aparat.

LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor). Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. setat de către utilizator. sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată.) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). scenă) şi TAKE NO. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD. SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. în ordinea în care au fost înregistrate. (Nr. (Nr. care sunt încărcate în aparat. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). denumirea persoanei care realizează înregistrarea. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. Nu puteţi introduce numai SCENE NO. longitudinea. trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). (Nr.Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. creat pe cardul de memorie SD. LONGITUDE (Longitudine). latitudinea. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. Consultaţi pagina 54. RESOLUTION (Rezoluţie). care indică starea de înregistrare a videoclipului. dublă). sursa de informaţii). pentru a verifica toate datele. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). (Pagina 109) 53 Înregistrare . de acest aparat. • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). trebuie să introduceţi TEXT (Text). DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). *3 Când introduceţi MEMO (Memo). (Nr. scenă) şi TAKE NO. LATITUDE (Latitudine). nu pot fi afişate toate datele. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. SCENE NO. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). şi SOURCE (Sursă) (altitudinea.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). locaţia de înregistrare. primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). SERIAL NO. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. (Nr. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului.

USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. începând cu cea mai recentă dată de producţie. Consultaţi coloana următoare. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. apăsaţi butonul multifuncţional. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive. consultaţi pagina anterioară. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat. cu ajutorul camerei.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. Dacă este necesar. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. cardul de memorie SD. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. Treceţi la LOAD (Încărcare). selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). Apăsaţi butonul MENU (Meniu). în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. simultan. 54 . acestea sunt afişate ca “*”. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu.

• Pentru a anula afişarea codului de timp. Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea. • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. Apăsaţi butonul COUNTER . cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou. apăsaţi butonul MENU (Meniu).) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. TC 12 : 34 : 56 .) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul.9 Hz. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). afişajul se modifică astfel. Înregistrare . Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării.* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate.RESET/TC SET (Contor . (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.Resetare/Setare cod de timp). 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. De fiecare dată când apăsaţi butonul.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 . iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. când este setat 24P şi 30 de cadre. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. (Pagina 76) 0 : 00. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. când este setat orice alt format. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect.

• Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. Contactaţi locul de achiziţie. 56 . (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. Pentru detalii. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. care corespund cu cele de pe cameră. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat.a. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare.9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. În meniurile de setări. după reîncărcare. acumulatorul intern trebuie schimbat.

4 Când apare ecranul de mai jos. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. a înregistrării anterioare. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. Din acest motiv. Puteţi reseta codul de timp la zero. Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. setaţi valoarea codului de timp. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. 57 Înregistrare .9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. La acest aparat. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59.

4 Setaţi informaţiile de utilizator. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. Pentru detalii. care corespund cu cele de pe cameră. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp).Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. 58 . • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). În meniurile de setări. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator). Puteţi reseta informaţiile de utilizator.

(De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. pentru a trece la următorul videoclip. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip. Camera este acum în modul PB. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. consultaţi pagina 63. modul se modifică astfel. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. În timp ce apăsaţi butonul de deblocare.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. pentru a trece la cel anterior. Înregistrare . • De fiecare dată când apăsaţi butonul. Apăsaţi butonul pentru moduri.

Când setaţi modul PB. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează). (Pentru detalii despre redare.Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. consultaţi pagina 63.) 60 .

7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate. 61 Redare . 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare.conform setărilor. 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare. repetaţi paşii de mai sus.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. 62 . modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită.

720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.9 Hz): 1080/60i (30P). • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). . videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. Va fi afişat indicatorul de redare repetată. • Redarea repetată va continua până la întrerupere. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. 720/60P (30P). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. Când este efectuată operaţiunea de redare. Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. 1080/24P. Chiar dacă formatul de redare este modificat.

iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. Selectaţi un videoclip pentru redare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). 64 . înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Selectaţi metoda de omitere. Dacă aţi întrerupt redarea anterior.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. Apăsaţi butonul MENU (Meniu).

an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent.codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare). INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)). MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. 65 Redare . puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran. ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile. DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). De asemenea. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale.) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare).

• Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. 66 . unde va fi ataşată indexarea. pentru a ataşa indexarea. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). această operaţiune poate lua ceva timp.5 secunde. • Momentul propriu-zis din videoclip. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. • Pentru a şterge indexarea. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. va avea o eroare de precizie de 0. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior.

4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat. (Semnul va fi afişat. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. (Semnul va dispărea. • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat. chiar dacă acestea sunt protejate. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)). (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): . Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu).

SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. pentru informaţii mai detaliate. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)). (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. 4 68 .) . numele cameramanului. etc. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. 1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. inclusiv formate video şi audio.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD.

în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). prin derulare înainte. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). după redarea ultimului videoclip. *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. după redarea ultimului videoclip. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. prin derulare înapoi.Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. . înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă). Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip.

cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus). la intervale de jumătate de secundă. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. acestea sunt derulate în direcţia inversă. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). Afişajul să modifică astfel. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . imaginile sunt derulate înainte. dacă utilizaţi telecomanda. pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. dacă veţi conecta aparatul la un televizor. Apăsaţi butonul EXT. în timpul redării. de fiecare dată când apăsaţi butonul. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. (Pagina 73) Porniţi redarea. iar când apăsaţi butonul -. Pentru a reveni la redarea normală. până la eliberarea butonului. apăsaţi butonul EXT. Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD.Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării.

71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi .Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3. strângeţi bine şuruburile. deşi este posibil să auziţi un scârţâit.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon.

• Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. 72 . consultaţi pagina 75. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri.

ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. Ieşirile simultane nu sunt posibile. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. tăindu-le cu foarfeca. • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. VIDEO OUT (Ieşire video). etc. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. Ajustaţi lungimea clemelor. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente).Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link.

Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat. 74 . semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video).

a. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. Când schimbaţi cardurile. pentru a trece înapoi la modul PB. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). Windows XP. Porniţi calculatorul înainte de conectare. iar camera va trece în modul PC. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1. • Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. Pentru mai multe detalii.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. Opriţi camera. sau Windows Vista. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou.1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. • Calculator cu Windows 2000. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). cu ajutorul cablului de conexiune USB. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. pentru editare. . (În ceea ce priveşte conexiunea. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul.

iar înregistrarea este oprită. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp.9 Hz 50: 50 Hz 76 . consultaţi 33. Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). este posibil ca pictograma să nu fie afişată. Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. chiar dacă este afişată această pictogramă. Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). se afişează [TC*].Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). Nu este afişat în modul PB. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. [UB*] este afişat. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. • În timpul redării.

apare AF (Focalizare automată). JUN (Iunie).) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări. este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare.9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) . MAY (Mai). (În modul automat. valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare).8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). FEB (Februarie). APR (Aprilie). (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). JUL (Iulie). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.2K/P5. este afişat AGC. albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat.Z99 (zoom maxim). În modul de focalizare manuală. Nu este afişat când este setat la 1080/50i*.00. 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. apare MF (Focalizare manuală). nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%. în timpul înregistrării. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului). De asemenea. SEP (Septembrie).6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . AUG (August). În modul de focalizare automată. Când afişajul este setat la control macro. MAR (Martie). NOV (Noiembrie). Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. OCT (Octombrie). în funcţie de poziţia de zoom. • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). aţi selectat “ON” (Activare).

32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. compatibili cu acest produs. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic.a. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti. etc. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj). sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. de uz casnic. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării.) Înregistrare în curs. 78 . • Simbolul P. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou.va fi afişat pe ecran.

CANNOT RECORD. (IMPOSIBILITATE DE REDARE. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CANNOT DELETE. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită.) Nu este posibilă redarea. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. Datele sunt scrise acum pe card. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. (CARD PLIN. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). Trebuie să formataţi din nou cardul. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. CARD DOOR OPENED. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA. (NU POATE FI ŞTERS.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. (IMPOSIBILITATE DE SETARE. ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. deconectaţi cablul USB.) Conectaţi camera video la un calculator. ■I INCOMPATIBLE CARD.) Videoclipul nu poate fi şters. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. Nu scoateţi cardul. CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD. CARD CAPACITY TOO LOW. (EROARE CARD. Verificaţi cardul. CARD ERROR.) Formatarea nu a fost efectuată. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. CANNOT PLAY. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. (REFORMATAŢI.) Cardul este plin.) Nu mai pot fi setate alte indexări.) PLEASE REFORMAT. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. CANNOT SET PRE-REC. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. (VERIFICAŢI CABLUL USB. CHECK USB CABLE.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . ■D DISCONNECT USB CABLE. NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. ■R REC STOPPED. NOW ACCESSING. Verificaţi cardul. (ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. CARD FULL.

(VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. pentru ştergerea unui videoclip. Anulaţi protecţia. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. este posibil să fie avariat cardul de memorie. când accesaţi cardul de memorie SD. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Dacă apare acelaşi mesaj din nou.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. de exemplu. THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. ■T THE CLIP IS PROTECTED. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). după reînceperea înregistrării. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD. Porniţi înregistrarea din nou. 80 . AVCCAM Restorer (Pagina 33). (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). ■U UNABLE TO FORMAT. Porniţi înregistrarea din nou. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). contactaţi locul de achiziţie. Acest acumulator nu poate fi utilizat.

9 Hz). *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. *3 Sunt afişate numai presetările 3. *1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. acestea nu vor dispărea. Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). *2 0 dB nu este afişat. chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).6 K. (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări .2 K şi 5.

Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare.5 pentru a modifica alte opţiuni. pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. Exemplu: pot fi modificate. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. 6 Repetaţi paşii 4 . 82 . apăsaţi butonul MENU (Meniu). pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile .

Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. cu ajutorul selectorului scenă. 83 Meniu . cât şi pentru fişierele scenă. Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Le puteţi iniţializa separat. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare). în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator).5 pentru a modifica alte setări. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Apoi. Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator.7 Repetaţi paşii 2 . selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

9 1/60..8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48. .1/48.7.0.1/48..1/249.. ..1/249. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor.0....+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat)....0 .. de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD... WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele...) • 25P: • 30P: 1/25.. 1/48.+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală..0..0.0.10.. Ajustează nivelul cromatic.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A).+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice.. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50. . după selectarea valorilor de setare.. etc.7.. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI). SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă. 1/248. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59.+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini.0.7..100.7. . Zgomotul va creşte uşor.pentru o imagine mai clară.. 1/248. NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată.9 1/30.. .+ 10 _____ indică setarea din fabrică.. ... LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A...) (Setarea implicită din fabrică este 1/48.+ 7 Setaţi la .0. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul..0..7. Revine la ultimul ecran.7. Revine la ultimul ecran.0 . F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD.. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele.0.Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)....0. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid..0. .+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat.8 • 24P: 1/24...0 . . Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD..+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B). toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos). ..0..7..0.8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală)..IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 ...0.. REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91)... salvate de această cameră..1/249... NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.0.0. şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.

primite prin CCD. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. în lumină fluorescentă. 3 • Cu cât setarea este mai mare. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă).9 Hz Selectează curbele gamma. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. Pentru a evita supra-expunerea. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. preluată de la seria DVX100. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. Contrastul este accentuat. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. Contrastul este redus. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase. cu contrast accentuat. B. 2.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Cu cât setarea este mai mare. 1.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior. cu ajutorul curbelor gamma. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. 87 Meniu . în funcţie de semnalele recepţionate.) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema). unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). OFF (Dezactivare). NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. Permite extinderea domeniului dinamic. • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii.

alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2). SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). 3dB. 0dB. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos. Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. 6dB. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). D. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). 3dB. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1).9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 88 . setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. operarea încă este posibilă. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb).ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). 6dB. 9dB. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). (Pagina 45) După înregistrare.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). 12dB Setează valoarea amplificării. 0dB. PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST. 9dB. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă.

INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu .Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD. fie pe monitorul LCD. De fiecare dată când este apăsat butonul. _____ indică setarea din fabrică. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei. LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD.) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). De fiecare dată când este apăsat butonul. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). Alocă o funcţie butonului LCD. VECTOR (Vector): Se afişează ca vector.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. 6 dB) în modul automat. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Însă. Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat. Realizează focalizarea automată în modul automat. 12 dB) în modul automat. Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. _____ indică setarea din fabrică. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune.IRIS (Iris automat). dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat.

conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). Setează nivelul de intrare al microfonului extern. utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2).9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă.Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare). (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare).

Setează modul la mod slave. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. Poate apărea o eroare minoră de timp.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. 92 . Când apăsaţi butonul COUNTER .9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. în timpul înregistrării cu mai multe camere. YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master.RESET/TC SET (Contor . codul de timp înregistrat nu va coincide. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. _____ indică setarea din fabrică. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi.) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. atunci când comutaţi în modul PB. TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial. Dacă este setată orice altă valoare. dacă rata cadrelor este setată la 24P. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat).) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.Resetare/Setare cod de timp). Când meniul este închis. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.

dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). este redat cu această cameră. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri.1. indică setarea din fabrică. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. Selectează tipul de terminal pe componente. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). înregistrat cu un alt echipament. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. _____ indică setarea din fabrică. CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare. 7. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix). LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7.) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5.5%.Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). când sunt afişate pe un ecran 4:3. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1).9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente).9 Hz). Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Selectează sunetul auzit în căşti. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate.9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). Setează nivelul de setări al semnalelor video.

4:3. 80%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. 60%. NUMBER (Număr). 65%. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. 75%. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). 105%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). DATE (Dată): Este afişată data. OFF (Dezactivare). 55%. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. 90%. 70%. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). 75%. 55%. de pe ecran. 65%. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. deoarece acesta nu este foarte exact. până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. • În modul PB. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. 50%. 100%. 80%. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). NORMAL (Normală). Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). 60%. 100%. 95%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. 70%. 90%. de pe ecran. 85%. mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. 50%. (Pagina 78) 90%. TIME (Oră): Este afişată ora. ALL (Toate). LOW (Redusă). Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. 85%. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. mm/picioare. 95%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial).Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga.

Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. (Pagina 41) NORMAL (Normal). MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru.Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică. 95 Meniu .

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

astfel încât să fie valabile setările.04:30 .03:30 . Restabileşte setările de meniu (fişier scenă. în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM. OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit). • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică. sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute. opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.10:00 . Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului.05:30 .07:30 .09:30 . Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.08:30 .06:30 .11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional. Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre). 59.02:00 . când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare.) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 .05:00 .10:30 . 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .01:30 .00:30 . sau butonul MENU (Meniu).04:00 .08:00 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar . USER (Utilizator). (Consultaţi tabelul de mai jos.03:00 .07:00 .06:00 .01:00 . START/STOP (Pornire/Oprire).11:00 . fişier utilizator) la setările din fabrică. alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD.9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului.02:30 . AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).09:00 .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute. ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).

sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 .) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. Acumulatorul nu poate fi încărcat. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. Aparatul nu poate focaliza automat. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului.a.c Deconectaţi-l. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. În acest caz. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. este pornit. POWER SAVE (Economisire energie). Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. Verificaţi conexiunile din nou. • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. (Există este afişată corect. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . a ajuns la finalul ciclului de viaţă. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). acumulatorul este consumat.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. focalizaţi în modul focalizare manuală. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. cât şi obiecte îndepărtate. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului. se stinge. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată.

Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. un dispozitiv extern. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . (Reducere/Mărire volum). Redare Nu pot reda videoclipuri. — Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. Acest lucru este normal. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. deşi am intrarea video. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. Nu poate fi realizată editarea neliniară. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. formataţi cardul în aparat. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. chiar dacă apăs butonul. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB . camera video.16 MB. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. Acest lucru este normal. Dacă nu este formatat P32 corect. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. sau utilizaţi un card nou. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). de pe cardul de memorie SD. Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii.

Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. P10 102 . atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. când este introdus în alte dispozitive. recunoscut atunci Pentru detalii. Reţineţi că atunci memorie SD. importante pe un calculator sau un suport de stocare. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. conectat cablul USB. efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. deşi când formataţi un card de memorie SD. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. Înlocuiţi-o cu una nouă. — — Contactaţi locul de achiziţie. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă. — defecţiune. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. corect. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei.32 GB împreună cu această cameră. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. înseamnă că bateria s-a consumat. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. Setaţi camera în modul PC. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB.

în cazuri precum cele detaliate mai jos. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. Nu este redat. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. sau de la modul HG la modul HA. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. 103 Referinţă . Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. deoarece videoclipul are un format diferit.

acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor.a. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. • Adaptorul c.a.a. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. • Manevraţi camera cu grijă. Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. La temperaturi foarte scăzute. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. chiar dacă aţi oprit camera. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. dar acest lucru este normal.a. poate interfera cu undele radio. Contactaţi distribuitorul. După aceea. 104 .Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. continuă să lumineze intermitent. (Acumulatorul este utilizat în continuare. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului.a. • În caz contrar. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. • Loviturile puternice pot avaria camera.) Adaptor c. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile.a. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. încălzit. ninsoare sau pe plajă. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. Scoateţi acumulatorul din cameră. După utilizare. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. să facă zgomot în timpul utilizării. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. porniţi din nou camera video.a. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade. de la priza de curent. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. astfel încât nu mai funcţionează corect.

pot exista doar 0. Aşadar.99% a pixelilor. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. puteţi deteriora componentele interioare. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). 105 Referinţă . pentru a şterge datele în întregime.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. În caz contrar. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. fie le distrugeţi. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor. cu o eficienţă de 99.

cu cupa pentru ochi ataşată. Dacă este acoperit cu praf. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului.panasonic. de la priza de curent. https://eww.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă. rotind în sens invers acelor de ceasornic. înclinaţi vizorul uşor în sus. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei.co.a. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. Pentru a îndepărta murdăria persistentă. nu utilizaţi benzen sau diluant. vizitaţi Serviciul de asistenţă. pe următoarele website-uri. până când suportul se fixează cu declic. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. 106 . • Înainte de a efectua întreţinerea. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. (Acesta este înşurubat foarte strâns.) Când procedaţi astfel.pavc. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului.

[Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. 107 Referinţă . Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. depozitaţi-l în carcasa proprie. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. etc. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. cât şi acumulatorul. ce duc la defectarea acumulatorului. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. • Nu lăsaţi cardurile în maşină.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. scoateţi atât cardul de memorie SD.

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. Pentru detalii despre instalarea acestuia. Aşadar. Pentru detalii despre utilizare. deoarece acest format include atât date audio şi video. 109 Referinţă . citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF). pentru metadatele suportate de această cameră.txt. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. vor fi pierdute. conform diagramei din dreapta. consultaţi fişierul Install. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. cât şi o varietate de informaţii importante. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. dar. în standardul AVCHD. zona specială pentru metadate va fi ştearsă. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor.

1/250. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/500.8 W indică informaţii privind siguranţa. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. 1/250. 1/120.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25.) Consum de energie: Înregistrare: 9. Zoom 13 x selectabil automat/manual.9 secunde Mod 25P: între 1/25. cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.6 şi F3. 1/120. 1/250. 1/250. 1/500.9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. transfer inter-linie. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/60. 1/1000.9 Hz 3 lx (F1. 1/1000.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. 1/100. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24. între F1.6. 1/50 (OFF (Dezactivare)).9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)).9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60.2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator).0 secunde şi 1/249. 1/60. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/60.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni.0 secunde şi 1/248.a. 1/250. amplificare +12 dB. 1/120. 1/500. amplificare +12 dB. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 .Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. 1/120. 1/16. 1/500.0 secunde şi 1/248.6.3 V (când este utilizat adaptorul c.0 secunde şi 1/249.0 (f=între 3.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. 1/50 (OFF (Dezactivare)).8 secunde Mod 24P: între 1/24. 1/500. 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1.8 secunde Mod 30P: între 1/30. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1. 1/60. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/120.0 secunde şi 1/249.

9 Hz 1080/60i. 6 GB.5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 .0 V [p-p]. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. INPUT2 (Intrare2)). 720/60p.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i.16 GB. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1). 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil.0 V [p-p]. 720/50p. 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. 12 GB. 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. 1 GB. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1). 8 GB. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV. 1.264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 75 Ω PB/PR: 0.9 Hz 1080/60i. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H.7 V [p-p].

Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.44 inci (235.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V .5 inch (210. .0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2.000 pixeli) [Adaptor c..c.240 V c.0 V şi 4.a.4 V c.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.0 V ± 0.a.75 A (Cameră video) 8..3 V c.5 mm) (FOCUS (Focalizare). măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa. 50 Hz/60 Hz 22 W 7. 1.c. 2.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3. 1.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.

ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. Pentru tratarea adecvată. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. Panasonic Building. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. precum şi acumulatorii. în caz contrar. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. 43. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->