ƒ

Acest produs este eligibil pentru Programul de garanţie pentru reparaţii AVCCAM de 3 ani. Pentru detalii, consultaţi pagina 5.

Instrucţiuni de operare Cameră video cu card de memorie
Model Nr.

AG-HMC151E

Înainte de operarea acestui produs, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi manualul pentru utilizare ulterioară.

Referinţă

Meniu

Afişaje

Editare

Redare

Înregistrare

Pregătire

Descrierea componentelor

Înainte de utilizare

Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!

indică informaţii privind siguranţa.

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare
PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ, CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTOARELE INFORMAŢII. Acest produs este prevăzut cu două tipuri de cabluri de alimentare c.a. Unul pentru Europa continentală, etc. şi celălalt doar pentru Marea Britanie. Trebuie să utilizaţi cablul de alimentare corespunzător în fiecare regiune, deoarece celălalt tip de cablu de alimentare nu corespunde. PENTRU EUROPA CONTINENTALĂ ETC. A nu se utiliza în Marea Britanie. DOAR PENTRU MAREA BRITANIE

DOAR PENTRU MAREA BRITANIE Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră. În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI carcasa siguranţei. pe

Modul de înlocuire a siguranţei 1. Deschideţi compartimentul siguranţei cu o şurubelniţă.

2. Înlocuiţi siguranţa

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa. Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă. Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul Panasonic local.

Siguranţă

2

indică informaţii privind siguranţa.

ƒ NU SCOATEŢI CAPACELE PANOULUI DEŞURUBÂNDU-LE.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul. Piesele din interior nu trebuie reparate de către utilizator. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Cameră video Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub vizor. Adaptor c.a. Plăcuţa cu caracteristici tehnice este sub adaptorul c.a. Deconectaţi fişa de alimentare cu curent alternativ de la priză când nu utilizaţi aparatul. ATENŢIE: FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PERMANENŢĂ OPERAŢIONALĂ. RECEPTACULUL C.A. (PRIZĂ) TREBUIE INSTALAT ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE SĂ POATĂ FI ACCESAT CU UŞURINŢĂ. PENTRU A DECONECTA COMPLET ACEST ECHIPAMENT DE LA PRIZA DE CURENT C.A., DECONECTAŢI FIŞA CABLULUI DE ALIMENTARE DE LA RECEPTACULUL C.A. ATENŢIE: Nu scuturaţi, balansaţi sau mişcaţi aparatul ţinând de mâner, cu obiectivul de conversie sau alte accesorii ataşate. Din cauza greutăţii suplimentare a obiectivului de conversie, orice acţiune puternică asupra mânerului poate avea ca rezultat avarierea aparatului sau rănirea utilizatorului. ATENŢIE: PRESIUNEA SONORĂ EXCESIVĂ A CĂŞTILOR POATE DUCE LA PIERDEREA AUZULUI. ATENŢIE: Nu lăsaţi aparatul în contact direct cu pielea pe perioade îndelungate, în timpul utilizării. Puteţi suferi arsuri la temperatură joasă, dacă părţile cu o temperatură ridicată intră în contact direct cu pielea pentru perioade îndelungate. Când utilizaţi echipamentul pe perioade îndelungate, utilizaţi trepiedul.

AVERTISMENT:
• PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU

SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ECHIPAMENTUL LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ. • PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, ŢINEŢI ECHIPAMENTUL FERIT DE LICHIDE. UTILIZAŢI ŞI DEPOZITAŢI NUMAI ÎN LOCAŢII CE NU SUNT EXPUSE LA RISCUL DE STROPIRE CU SAU PRELINGERE DE LICHIDE ŞI NU AŞEZAŢI RECIPIENTE CU LICHID PESTE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT:
Nu lăsaţi niciodată cardurile de memorie sau accesoriile (baterie rotundă, şuruburi pentru suportul de microfon, adaptor pentru suportul de microfon, miezuri de ferită, cleme, capace pentru terminale de intrare) la îndemâna copiilor mici.

ATENŢIE:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE ŞI INTERFERENŢELE DERANJANTE, UTILIZAŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.

ATENŢIE:
Pentru a menţine o aerisire corespunzătoare, nu instalaţi sau aşezaţi acest aparat într-o bibliotecă, un dulap încastrat sau orice alt spaţiu închis. Pentru a preveni riscul de electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aerisirea nu este blocată de perdele sau alte materiale.

ATENŢIE:
Nu ridicaţi aparatul de mâner, cu trepiedul ataşat. Când este ataşat trepiedul, greutatea acestuia va afecta mânerul aparatului, fiind posibilă ruperea mânerului şi rănirea utilizatorului. Pentru a transporta aparatul cu trepiedul ataşat, prindeţi de trepied.

ATENŢIE:
Pericol de explozie sau incendiu, dacă acumulatorul este manevrat necorespunzător Pentru acumulator • Înlocuiţi numai cu acelaşi tip sau cu unul specificat. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F). • Nu lăsaţi acumulatorul în maşină, expus la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise. • Utilizaţi încărcătorul specificat. Pentru bateria telecomenzii • Înlocuiţi bateria doar cu piesa Nr. CR2025. • Nu reîncărcaţi bateria. • Nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi în foc. • Nu depozitaţi la temperaturi de peste 60°C (140°F).

3

vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic. • Reţineţi că multe acumulatoare vândute la preţuri foarte mici sau în situaţii în care este dificil să verificaţi produsele propriu-zise înainte de achiziţie s-au dovedit a fi contrafăcute. rezolvaţi situaţia mutând. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii.” Recomandări pentru utilizarea de acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile) Vă mulţumim că utilizaţi un produs Panasonic. înainte de operare. casete video şi orice alte materiale protejate de drepturile de autor poate duce la încălcarea drepturilor de autor şi a legislaţiei privind drepturile de autor. în ceea ce priveşte siguranţa utilizării lor împreună cu acest produs.Măsură de precauţie în timpul operării Operarea în apropierea unui aparat care generează câmpuri magnetice puternice poate duce la apariţia de zgomot în semnalele video şi audio. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic . 4 . ƒ Acumulatoare ce pot fi utilizate împreună cu acest produs (Corect începând cu august 2008) Puteţi utiliza acumulatoare Panasonic VW-VBG260 şi VW-VBG6 împreună cu acest produs. sursa câmpurilor magnetice la distanţă de aparat. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. de exemplu. Acumulatoarele VW-VBG260 şi VW-VBG6 conţin o funcţie ce permite verificarea acestora. Într-un astfel de caz. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul. IMPORTANT “Înregistrarea neautorizată a unor programe de televiziune.

) Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului. Buton eliberare acumulator 1) Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . 2) Scoateţi bateria rotundă din suportul pentru baterie. pentru a scoate suportul. Baterie telecomandă 5 .Pentru a scoate acumulatorul Acumulator principal (Consultaţi pagina 20 pentru detalii.

........................................ 26 Modificarea luminozităţii fundalului ............................................................................... 22 Modul în aşteptare......................................................... 37 Ajustarea amplificării......................................... 38 Ajustarea nivelului tonurilor de alb................................................................................................................................................ 50 Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD.................... 45 Descrierea componentelor Descrierea componentelor................34 Funcţia de zoom digital................................................................ 27 Utilizarea fişierelor scenă.................................. 43 Bare de culoare........................................................ 22 Ajustarea timpului de expunere........................................... 43 Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)................... 18 Pregătire Reîncărcarea acumulatorului ..................................................................................................................................................................................48 Utilizarea microfonului încorporat ............................................................. 23 Indicator luminos de semnalizare .......................................................................................... 4 Prezentarea operaţiunilor........... 9 (clasă de viteză SD 4) ........... 14 Accesorii opţionale ................................. 20 Utilizarea adaptorului c.................................................................................................................... 24 Utilizarea vizorului............................................................. 55 Înregistrare Operaţiuni de bază pentru înregistrare ............................................. 30 Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) ............................................................... 42 PRE REC (PRE-ÎNREGISTRARE).................................................................... 49 Pornirea / oprirea camerei................ 32 Scoaterea cardului de memorie SD............................... 9 Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs ...........53 Încărcarea metadatelor (META DATA) ......................................... 43 Funcţie formă de undă pentru monitor...........................................................................................35 Înregistrare în modul manual....................................................Cuprins Citiţi mai întâi informaţiile de mai jos!...................... 22 Raza de acţiune a telecomenzii............................................................. 44 Funcţie reper de înregistrare............................................................................................................... 55 Mod presetări TC ............................................................................... 25 Evidenţierea contururilor................................................................... 56 Setarea informaţiilor despre utilizator...................................................................................................... 43 Compensare lumină de fundal .... 45 Înregistrare indexări.................. 23 Vizor......................................................................................... ...................................................................................................................... 42 Verificarea şi afişarea stării de înregistrare.... 21 Telecomanda.................................................................50 Modificarea setărilor pentru fişierele scenă ............................................................................. 36 Utilizarea asistării la focalizare ........................................ 33 Repararea cardurilor de memorie SD.52 Metadate videoclipuri................................................ 20 Utilizarea acumulatorului .........................46 Scanare sincronizată ................. 30 Înregistrare în modul automat............ 14 Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte ........................................................... 21 Detaşarea şi ataşarea parasolarului lentilei ................................. 32 Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD............................................................................. 41 Înregistrare autoportret ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 Protejarea cardurilor de memorie SD .............................................................................................................................................. 16 Terminale şi piese de montare ........................................ 44 Ajustarea volumului în timpul înregistrării ........................... 11 Accesorii....................................................... 17 Telecomandă.............................. 18 Surse de alimentare ..................................................................... 31 Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD.......................................... .............................................................................................................................. 25 Ajustarea afişajului de ecran ................................... 27 Afişare imagine inversă .......... 31 Formatarea cardurilor de memorie SD.............................................. 42 Stabilizator optic de imagine ...................... 58 6 .56 Reîncărcarea acumulatorului încorporat ............. 48 Ajustarea nivelului înregistrării. 22 Introducerea acumulatorului............................................... .............................................................................................................. 28 Utilizarea contorului ....................................................................................... 56 Setarea codului de timp...........................................................41 Înregistrare la unghi inferior.................................................... 33 Utilizarea funcţiei zoom................. 45 Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip)............ 38 Ajustări intensitate luminoasă ......... 8 Citiţi înainte de utilizare....................................................................................................................................a.............. 41 Model zebră .................... 34 Înregistrare în modul progresiv.................................................... 30 Pregătirea pentru înregistrare............................................................ 24 Utilizarea ecranului LCD..................................................... 41 Marcaj.......................... 54 Setarea calendarului..................................... 56 Specificarea codului de timp (TC PRESET) (Presetări TC) ....................... 43 Adăugarea de efecte imaginilor..............................................55 Afişare contor........................ 15 Partea dreaptă şi posterioară............. 54 Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator)......................... 21 Ataşarea curelei de umăr... 45 Funcţie imprimare dată şi oră............ 15 Partea stângă................36 Comutarea la modul manual .......................................................................................... 37 Ajustări iris........................................ 48 Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern ............................. 2 Recomandări pentru utilizarea de Acumulatoare originale Panasonic (acumulatoare reîncărcabile)............. 38 Înainte de utilizare Măsuri de precauţie la utilizare............................................................. .................... 20 Ajustarea curelei de mână...... 47 Comutarea intrării audio ....... 18 Reîncărcare .. 36 Focalizare manuală ........ 33 Încărcarea acumulatorului încorporat/ Setarea codului de timp .............................

.............................................................72 Platformă video (Copiere) .............................................66 Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) ..................................................................... 98 Operaţiuni pentru imagini miniaturale ................................................69 Redare cadru-cu-cadru ...................................... 106 Măsuri de precauţie la depozitare...................Redare Operaţiuni de bază pentru redare ................................... 75 Afişaje Afişare de ecran.......69 Videoclip următor/anterior ..............................................................70 Ajustarea volumului ............63 Reluare redare (RESUME PLAY)............................................. 71 Căşti .................................................................... 90 Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare)...............................82 Utilizarea meniurilor........................................................................................................................................................................................... 92 Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV)........................................................70 Referinţă Înainte de a apela la service .......... 107 Format înregistrare ......71 Microfon extern............... 108 Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD ..................................... 60 Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale........71 Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) ........................................................ 84 Meniu mod redare ......................................................................................................... 100 Măsuri de precauţie la utilizare.......60 Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor ............................................... 106 Curăţare ........................................................ 88 Ecran AUTO SW (SW automat)........................................................................................................................70 Verificarea datei şi orei ................................ 96 Ecran PLAY SETUP (Setări redare) .................76 Mesaje principale de avertisment..............................................................................79 Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişaj).................................................64 Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) .....................................................................70 Vizualizarea de imagini pe televizor .......................... 96 Ecran USER FILE (Fişier utilizator) ...............73 Specificaţii .........................81 7 .......63 Repetare redare (REPEAT PLAY)....................... 69 Derulare rapidă înainte / înapoi.............................................. 97 Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale).......................... 65 Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) ...................................................................................................................................... 59 Ecran imagini miniaturale................... 86 Ecran SW MODE (Mod SW)......................................................................................................................... 96 Ecran META DATA (Metadate)............................................................................................................................................. 76 Afişări normale....................................... 91 Ecran TC/UB SETUP (Setări TC/UB)....... 98 Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).... 110 Editare neliniară (Mod PC)..............62 Meniu Utilizarea meniurilor de setări........................ 63 Setare format de redare (PB FORMAT) ...............86 Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) ..............67 Funcţii de redare utile.................................................................................................................................................................. 104 Actualizarea driver-ului camerei.................................... 97 Ecran OPERATION (Operare).......................................................................................................72 Televizor/Monitor .............................................................. 83 Structură meniu de setări .............................64 Listă cu meniuri de setări ................................... 94 Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)........................... 85 Setări redare (PLAY SETUP) .....84 Meniu mod cameră ..........................62 Funcţii de înregistrare directă..................................................... 82 Iniţializarea setărilor de meniu ................................65 Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare)...... 93 Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) .........109 Editare Conectarea de aparate externe....................................

8 .Prezentarea operaţiunilor Această cameră video este compatibilă cu standardul AVCHD şi utilizează carduri de memorie SD/SDHC ieftine şi uşor de achiziţionat. Aparatul permite înregistrarea imaginilor de înaltă calitate. Consultaţi pagina 109 pentru detalii despre manipularea datelor înregistrate. • Puteţi înregistra şi citi un număr stabilit de fişiere utilizator de pe cardul de memorie SD. precum şi producţia de materiale video creative. aproape de standardul de transmisie televizată. Televizor/Dispozitiv video/Monitor Înregistrarea pe şi redarea de pe SD/SDHC Carduri de memorie (Paginile 30.0 Trimiteţi date (fişiere) la calculator pentru editare non-liniară etc. (Pagina 52) • Cablu video Card de memorie SD/SDHC Mod PC (Pagina 75) Calculator USB2. ca suporturi de înregistrare. 59) Card de memorie SD/SDHC Cablu HDMI Cablu video pe componente Imaginile pot fi înregistrate în HD (înaltă definiţie).

Puteţi utiliza numai carduri de memorie SDHC pentru volume de 4 GB sau mai mari. Capacitate de înregistrare 8 MB 16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB Salvarea/citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator. Card de memorie SD • • • • • • • RP-SDV512 RP-SDV01G 1 GB RP-SDM01G RP-SDV02G 2 GB RP-SDM02G Poate fi utilizat. RP-SDV04G 4 GB RP-SDM04G 6 GB RP-SDM06G RP-SDV08G 8 GB RP-SDM08G Card de memorie 12 GB RP-SDM12G SDHC RP-SDV16G 16 GB RP-SDM16G AG-SDV016G RP-SDV32G 32 GB AG-SDV032G Vă rugăm să consultaţi pagina de asistenţă pe website-ul următor. formatate conform formatelor standardului SD FAT12 şi FAT16. (Produsul nu va funcţiona corect dacă nu este introdus adaptorul .co. (Continuarea în pagina următoare) 9 .pavc. (Pagina 32) (Utilizaţi acest produs pentru a reformata cardurile care au fost deja formatate pe calculatoare etc. în cazul anumitor carduri de memorie SD. şi cu cardurile de memorie SDHC. citirea metadatelor Tip card Înregistrare/redare Nu poate fi utilizat.întotdeauna introduceţi mai întâi cardul de memorie în adaptor. Cardurile de memorie de 4 GB (sau mai mari). * Clasa de viteză 4 sau superioară este necesară pentru înregistrarea în modul PH sau HA.panasonic. ce nu sunt incluse în aceste instrucţiuni. pentru cele mai recente informaţii. fără logo-ul SDHC.jp/pro-av/ Acest produs este compatibil cu cardurile de memorie SD. Nu poate fi garantată operarea cu succes.) Instalaţi întotdeauna adaptorul special relevant când utilizaţi carduri miniSD/miniSDHC împreună cu acest produs.Citiţi înainte de utilizare Carduri de memorie SD compatibile cu acest produs Este recomandat să utilizaţi carduri de memorie SD sau SDHC* de Clasă de viteză SD 2 sau superioară. https://eww. Formatarea cardurilor de memorie pe calculatoare sau alte dispozitive poate duce la o durată mai mare de înregistrare decât cea normală sau poate duce la incompatibilitatea cardurilor cu acest produs.) Cardurile MultiMedia nu pot fi utilizate împreună cu acest produs. sau următoarele carduri de memorie Panasonic SD (corect începând cu august 2008). Este posibil ca înregistrarea să se termine brusc. Utilizaţi acest produs pentru a formata cardurile de memorie SD pe care le veţi utiliza. formatate conform formatului FAT32. nu sunt bazate pe standardul SD.

aproape de echipamente de încălzire − În locuri foarte umede sau prăfuite − În locuri cu variaţii ridicate de temperatură (poate apărea condens pe card) − În locuri supuse electricităţii statice sau undelor electromagnetice • Depozitaţi cardurile în pungi sau carcase după utilizare. conform standardelor SD. apei sau altor substanţe să intre în contact cu partea conectoare de pe reversul cardului.CLASA 4 (Clasă de viteză SD 4) Se referă la un standard de viteză clasa 4 (clasă de viteză SD) pentru scrierea continuă a datelor între dispozitive compatibile SD şi carduri de memorie SD. Măsuri de precauţie la utilizare • Nu permiteţi murdăriei. 10 . cât şi cu cele SDHC. când utilizaţi carduri de memorie SDHC împreună cu alte dispozitive. pentru produse compatibile SD.) Dispozitiv compatibil SDHC Poate fi utilizat Poate fi utilizat Dispozitiv compatibil SDHC Nu poate fi utilizat Poate fi utilizat Card de memorie SDHC Card de memorie SD Card de memorie SDHC Card de memorie SD .Citiţi înainte de utilizare (continuare) Acest produs (un dispozitiv compatibil SDHC) este compatibil atât cu cardurile de memorie SD. Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate împreună cu dispozitivele compatibile cu cardurile de memorie SDHC. acest lucru indică faptul că operaţia de înregistrare stabilă poate fi obţinută la utilizarea cardurilor de memorie SD de clasă 4 sau superioară. Când este recomandată utilizarea unui card cu clasa de viteză SD 4. (Verificaţi întotdeauna instrucţiunile de operare ale produsului relevant. • Nu lăsaţi cardul în următoarele locuri: − În lumina directă a razelor solare sau în locuri cu umiditate ridicată. dar nu pot fi utilizate împreună cu dispozitive care sunt compatibile doar cu carduri de memorie SD. de exemplu.

Măsuri de precauţie la utilizare Înainte de utilizare Efectuaţi întotdeauna câteva încercări înainte de înregistrarea propriu-zisă. în alte scopuri decât divertismentul personal. Introduceţi trepiedul în orificiul pentru trepied. setaţi şi verificaţi calendarul şi zona de fus orar. • Vă rugăm să reţineţi că Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările dumneavoastră. Când utilizaţi o cameră video în locaţii unde este utilizat echipament ce emite radiaţii laser. 11 . Suporturi media care pot fi utilizate cu acest aparat • Puteţi utiliza carduri de memorie SD/SDHC în acest aparat. feriţi obiectivul de lumina razei laser. Pentru detalii. Verificaţi şi setaţi calendarul şi zona de fus orar. Pentru alte note cu privire la utilizare. faceţi câteva încercări şi verificaţi înregistrarea corectă a sunetului şi imaginilor înainte de înregistrarea propriu-zisă. Montarea camerei video pe un trepied • Orificiul de montare a trepiedului este adânc de 5. consultaţi pagina 9. Reţineţi că restricţiile se aplică înregistrării unor anumite materiale. • Aceste setări afectează secvenţa de control şi redare a conţinutului înregistrat. Nu forţaţi şurubul trepiedului peste această adâncime. Înainte de a efectua o înregistrare. în cazul în care imaginile şi/sau sunetul nu au fost înregistrate conform aşteptărilor. din cauza unor probleme cu camera video sau cardurile de memorie SD/SDHC. Puteţi deteriora camera video dacă utilizaţi alte şuruburi decât 1/4-20UNC. consultaţi pagina 104.5 mm. Atenţionare cu privire la razele laser • Este posibil ca senzorul CCD să se deterioreze dacă este supus luminii unei raze laser. • Când înregistraţi evenimente importante (cum ar fi nunţi). chiar dacă sunt destinate utilizării în scopuri private. Respectaţi drepturile de autor • Legislaţia privind drepturile de autor interzice utilizarea materialelor video şi audio pe care le-aţi înregistrat. (Pagina 28) Panasonic nu oferă garanţii cu privire la înregistrările făcute.

“Utilizator final” se referă la persoanele sau organizaţiile care manipulează un astfel de conţinut pentru uz personal. − International Business Machines Corporation. detaliate mai jos. Portofoliului de Patente AVC. logo-ul HDMI şi High Definition • Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. ecrane de meniu. Camera AG.. LLC − Trebuie obţinute contracte de licenţă separate de la MPEG LA. pentru utilizarea personală şi necomercială de către client şi nu vor fi acordate sau implicate licenţe pentru alte utilizări decât cele în scop personal.) din aceste instrucţiuni de operare diferă uşor de camera video propriu-zisă. • „AVCHD” şi logo-ul “AVCHD” sunt mărci • Acest produs este licenţiat sub Licenţa înregistrate ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation. etc. • IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale Pentru decodarea materialelor video AVC obţinute de la un furnizor video. unde vor fi distribuite carduri de memorie SD. Inc. • Intel® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.Măsuri de precauţie la utilizare (continuare) ƒ Despre acest manual Notă privind ilustraţiile din aceste instrucţiuni • Ilustraţiile (cameră video. cât şi cele SDHC sunt denumite “carduri de memorie SD” în aceste instrucţiuni de operare. • Logo-ul miniSD este marcă înregistrată. • 12 . Referinţe • Referinţele sunt prezentate ca (Pagina 00). Laboratories. • Carduri de memorie SD/SDHC Atât cardurile de memorie SD. • Acest produs a fost fabricat sub licenţa Dolby • HDMI. nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente. fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. ce conţin informaţii înregistrate cu ajutorul acestui produs. Windows® şi Windows Vista® • Capturile de ecran sunt utilizate în sunt fie mărci înregistrate. conformitate cu instrucţiunile Microsoft Corporation. înregistrată în Statele Unite şi alte ţări. utilizatorilor finali în scopuri comerciale. • Logo-ul SDHC este marcă înregistrată. − Pentru codarea materialelor video în conformitate cu standardul AVC (“AVC Video”) − Pentru decodarea materialelor video AVC care au fost codate de către un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială LEICA este o marcă înregistrată a Leica Microsystems IR GmbH. • DICOMAR este o marcă înregistrată a Leica • Microsoft®. licenţiat să furnizeze AVC Video • Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA. • Macintosh® este o marcă înregistrată a Apple Alte nume de modele.

iar semnalul audio este înregistrat în Dolby Digital. în astfel de situaţii.AVCHD este un standard pentru înregistrarea şi redarea materialelor video de înaltă definiţie. când utilizaţi cardul împreună cu alte dispozitive. incompatibile AVCHD. • Materialele video înregistrate nu pot fi redate pe • Este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată pe toate echipamentele compatibile AVCHD. • Asiguraţi-vă că toate echipamentele sunt compatibile SDHC. DVD recordere sau DVD playere vechi.264. cu detalii extrem de clare. Pentru detalii. Informaţii privind compatibilitatea cardurilor de memorie SDHC şi materialelor video înregistrate Carduri de memorie SDHC • Cardurile de memorie SDHC nu pot fi utilizate cu echipament incompatibil SDHC. (Pagina 10) Compatibilitatea materialelor video înregistrate • Materialele video înregistrate nu pot fi utilizate împreună cu echipament incompatibil AVCHD. 13 Înainte de utilizare ƒ Ce înseamnă AVCHD? . Imaginea este comprimată în formatele MPEG-4 AVC/H. consultaţi instrucţiunile de operare ale produsului. etc. Utilizaţi acest produs pentru redare. echipament incompatibil (incompatibil AVCHD).

a.c. 5800/5400 (tip/min.) mAh: echivalent cu acumulatorul de accesoriu) VW-VBG6 (7.Accesorii Acumulator*1 Adaptor de alimentare Cabluri de alimentare c. Accesorii opţionale Microfon XLR AG-MC200G • Acumulator VW-VBG260 (7. asiguraţi-vă că ataşaţi miezurile de ferită la capetele cablului. Neataşarea miezurilor de ferită poate cauza interferenţă cu echipamentul din apropiere. *2 Când utilizaţi un cablu de conexiune USB (opţional) sau un cablu HDMI (opţional).2 V. Parasolar obiectiv Capac terminal INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (2) *1 Pentru numere de componente de acumulator. (Paginile 72.) mAh) • 14 . 73) • Consultaţi un comerciant atunci când achiziţionaţi accesorii suplimentare. 2640/2500 (tip/min. consultaţi “Accesorii opţionale”. Cupă pentru ochi Suport microfon Şuruburi suport microfon Lungime 6 mm (2) Lungime 12 mm (2) Adaptor suport microfon Cablu video pe componente Fişe de conversie PINBNC (3) Miez de ferită (4)*2 Clemă (4) Curea de umăr CD-ROM Următoarele accesorii sunt ataşate aparatului.2 V. (Pentru Marea Britanie) Telecomandă wireless şi baterie (CR2025) (Pentru zone în afara Marii Britanii) Cablu c.

Descrierea componentelor Înainte de utilizare Partea dreaptă şi posterioară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comutator de alimentare (Pagina 22) Buton START/STOP (pornire/oprire) (Pagina 30) Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) (Pagina 31) Buton zoom (Pagina 34) Comutator HANDLE ZOOM (zoom mâner) (Pagina 34) Comutator selector REC (Înregistrare) (Pagina 41) Buton zoom mâner (Pagina 34) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) pe mâner (Pagina 41) Microfon stereo încorporat (Pagina 48) Senzor nivel tonuri de alb (Pagina 40) Senzor telecomandă (Frontal) (Pagina 22) Indicator luminos de semnalizare (Frontal) (Pagina 23) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (Pagina 48) 14 Vizor (Pagina 24) 15 Capac compartiment card de memorie 16 17 18 19 20 21 22 23 SD (Pagina 30) Selector SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 50) Buton STAND BY (Pagina 23) Buton mod (Paginile 30 şi 59) Indicator luminos de semnalizare (Posterior) (Pagina 23) Senzor telecomandă (Posterior) (Pagina 22) Indicator luminos pentru moduri (Paginile 30 şi 59) Compartiment acumulator (Pagina 20) Buton eliberare acumulator (Pagina 20) 15 Descrierea componentelor .

Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Pagina 37) Butoane USER (Utilizator) (Paginile 43 şi 88) Comutator ZOOM (Zoom) (Pagina 34) Difuzor încorporat (Pagina 70) Selector ajustare dioptru (Pagina 24) Comutator FOCUS (Focalizare) (Pagina 36) Buton PUSH AUTO (Automat) (Pagina 36) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator ND FILTER (Filtru ND) (Pagina 38) Buton IRIS (Iris) (Pagina 37) Comutator GAIN (Amplificare) (Pagina 38) Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (Pagina 38) Selector inel (FOCUS/IRIS) (Focalizare/Iris) (Pagina 36) 17 Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) (Pagina 42) Comutator AUTO/MANUAL (Automat/manual) (Paginile 30 şi 36) 19 Butoane de control AUDIO (CH1 (Canal1). 70) Comutatoare CH1. fixaţi-o în suportul prevăzut (pagina următoare 4) pentru a nu o pierde.(Selectare viteză +/-) (Pagina 46) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V)) (Pagina 48) Butoane COUNTER (Contor) . SPEED SELECT+/.Descrierea componentelor (continuare) Partea stângă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inel de focalizare (Pagina 36) Inel zoom (Pagina 34) Dacă nu aveţi nevoie de tija de blocare a inelului de zoom. canal2) (Pagina 48) Buton BARS (Bare) (Pagina 43) Butoane SHUTTER (Obturator). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 CH2 (Canal2)) (Pagina 49) Monitor LCD (Pagina 25) Buton OPEN (Deschidere) (Pagina 25) Buton MENU (Meniu) (Pagina 82) Buton EXEC (Executare) (Pagina 66) Buton multifuncţional (Pagina 82) Butoane AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (Paginile 44.RESET/TC SET (Resetare/Setare TC) (Pagina 55) Buton LCD (Pagina 27) Buton ZEBRA (Zebră) (Pagina 41) Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) (Pagina 25) Buton WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 44) Buton OIS (Stabilizator optic de imagine) (Pagina 43) 16 . CH2 SELECT (Selectare canal1.

Cu toate acestea. 17 Descrierea componentelor . 15 Mufă căşti (mufă stereo mini de 3. Pentru detalii privind conexiunea. Adaptor indicator luminos Adaptor pentru microfon (Pagina 71) Suport tijă (pentru tija inelului de zoom) (pagina anterioară 2) Orificiu trepied (Pagina 11) Terminale AUDIO OUT CH1/CH2 (Ieşire audio canal1/canal2) (Paginile 72 şi 73) Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) (Paginile 72 şi 73) Terminale INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR cu 3 pini) (Pagina 71) Slot card de memorie SD (Pagina 30) Indicator luminos de accesare card de memorie SD (Pagina 31) Terminal USB (Mini-B) (Paginile 72 şi 75) Terminal HDMI OUT (Ieşire HDMI) (Pagina 73) Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) (Pagina 73) 14 Mufă CAM REMOTE (Telecomandă cameră)* FOCUS/IRIS (Focalizare/Iris) (mufă mini de 3.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă pentru a controla zoom-ul şi pornirea/oprirea înregistrării. cu excepţia telecomenzii. ZOOM S/S (mufă super mini de 2. Blocarea de siguranţă şi cablul de siguranţă sunt furnizate ca dispozitive antifurt.5 mm) Puteţi conecta o telecomandă (opţional) pentru a controla FOCUS (Focalizare) şi IRIS (Iris) (apertură). la mufa pentru telecomandă. producătorul nu îşi va asuma nicio răspundere pentru daunele suferite în caz de furt. Conectarea altor echipamente în afară de telecomandă poate cauza modificarea luminozităţii imaginii şi/sau descentrarea focalizării imaginilor.Terminale şi piese de montare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Orificiu pentru blocarea de siguranţă Puteţi ataşa cablul de siguranţă în acest orificiu. consultaţi instrucţiunile prevăzute pentru cablu.5 mm) (Pagina 71) * Nu conectaţi niciun echipament.

• Dacă indicatorul luminos de încărcare continuă să lumineze intermitent. Indicator luminos pentru încărcare [CHARGE] (Încărcare) Aliniaţi acumulatorul cu marcajul şi introduceţi complet. 2 Introduceţi acumulatorul.) ƒ Indicator luminos pentru încărcare Aprins: Încărcare în curs Stins: Încărcare finalizată Luminează intermitent: A se vedea mai jos ƒ Dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent Verificaţi să nu existe murdărie. DISPLAY (Afişare semnal extern) (Page 70) 2 Buton DATE/TIME (Dată/Oră) (Pagina 70) 3 Buton START/STOP (Pornire/Oprire) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aceeaşi funcţie ca butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe cameră. Se recomandă să păstraţi un acumulator de rezervă. Încărcaţi acumulatorul îaninte de utilizare. setaţi elementul IR REMOTE (Telecomandă) din meniul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) la ON (Activare). 1 Conectaţi cablul de alimentare la adaptorul c.a. Buton MENU (Meniu) Aceeaşi funcţie ca butonul MENU (Meniu) de pe cameră. Rază de acţiune a telecomenzii (Pagina 22) Reîncărcarea acumulatorului Reîncărcare Acumulatorul nu este încărcat la achiziţionarea camerei. Deconectaţi cablul c.a. praf sau alte substanţe pe conectorii acumulatorului sau pe adaptorul c. Introduceţi până în capăt. (Pagina 98) Următoarele butoane sunt pentru funcţii ce nu pot fi executate cu această cameră video. 18 .Descrierea componentelor (continuare) Telecomandă Pentru a utiliza telecomanda. (Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă aţi conectat cablul c. înainte de curăţare. deconectaţi fişa de alimentare de la priză. • Buton PHOTO SHOT (Captare imagine) Butonul 1 Buton EXT. Setarea implicită pentru acest element este OFF (Dezactivare). Vă rugăm să consultaţi distribuitorul.a.c. şi asiguraţi-vă că adaptorul a fost conectat corect. • Dacă există murdărie sau praf pe conectori. Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) (Paginile 34 şi 70) Buton PLAY (Redare) (Pagina 59) Butoane SEARCH (Căutare) (Paginile 59 şi 69) Buton PAUSE (Întrerupere) (Pagina 59) Butoane STILL ADV (Avansare imagine statică) (Pagina 70) Buton STOP (Oprire) (Pagina 59) Butoane SKIP (Omitere) (Paginile 59 şi 69) Butoane OPERATION (Operare) Aceeaşi funcţie ca butonul multifuncţional de pe cameră.c. este posibil să existe o defecţiune a acumulatorului sau a adaptorului c.

poate interfera cu undele radio. Aproximativ 100 170 minute minute Aprox. Acumulatorul se încinge în timpul utilizării sau al încărcării. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente.c. Descrierea componentelor Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului este un indiciu şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. De asemenea. Aproximativ 230 350 minute minute • Cifrele din tabelul de mai sus sunt indicaţii pentru • • • • • • • • ƒ Afişaje în funcţie de capacitatea rămasă a acumulatorului Când utilizaţi acumulatoare produse de Panasonic. compatibile cu acest produs. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.ƒ Timp de încărcare şi timp de înregistrare disponibil (Aprox.a. Timpul de înregistrare se reduce dacă porniţi şi opriţi înregistrarea în mod repetat. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD.a. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Timpii de încărcare se bazează pe încărcarea acumulatorilor de la o stare de descărcare completă.a.2 V/ 5800/5400 (tip./min. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. este conectat la adaptorul c. Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de acumulator.) • • 19 Pregătire • utilizarea în condiţii normale de temperatură (temperatură 25 °C. 90min Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. şi camera video în sine se încălzeşte în timpul utilizării. • . Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. dar acest lucru este normal. să facă zgomot în timpul utilizării. Acumulatorul se încarcă mai greu când este încălzit. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.) mAh Timp de încărcare Timpul maxim de înregistrare continuă Aprox. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta./min. va fi afişat cu roşu când au rămas mai va lumina intermitent puţin de 3 minute şi când acumulatorul este descărcat. umiditate 60%).) Model acumulator VW-VBG260 (inclus) VW-VBG6 (opţional) Tensiune / Capacitate 7. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp.a. fără conexiuni la dispozitive externe şi cu monitorul LCD oprit. Încărcarea poate dura mai mult dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou.2 V/ 2640/2500 (tip. Adaptorul c. • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. Încărcarea poate dura mai mult la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute. Este posibil ca adaptorul c.) mAh 7. Aici sunt prezentaţi timpii aproximativi de înregistrare continuă pentru înregistrarea cu ajutorul vizorului. • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. • Afişajul acumulatorului se va modifica în pe măsură ce capacitatea acumulatorului scade.

a. Introduceţi conectorul pentru acumulator al cablului c. Scoateţi conectorul pentru acumulator al cablului c.c.c.a. de la priza de curent. Indicator luminos pentru moduri Buton acumulator Utilizarea adaptorului c.c. • 20 .c. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. • 2 3 Acumulatorul nu poate fi reîncărcat cât timp cablul c. Scoateţi acumulatorul. • Susţineţi acumulatorul cu mâna.a.c. Conectorul pentru acumulator al cablului c. Conectaţi cablul de alimentare c. la adaptorul c. Scoatere 1 etaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.a. pentru a vă asigura că nu va cădea. Scoatere 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) şi verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins.Surse de alimentare Utilizarea acumulatorului Instalare Introduceţi acumulatorul până când acesta se blochează cu declic. în timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a acumulatorului. la priza de curent. atunci când nu utilizaţi aparatul. până se blochează cu declic. Instalare 1 2 3 Conectaţi cablul c. ATENŢIE: Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent. Deconectaţi cablul de alimentare c. este conectat la adaptorul c.a.

pentru a-l detaşa. atunci când nu utilizaţi aparatul. pentru a nu scăpa camera. Asiguraţi-vă că aţi ataşat parasolarul de obiectiv. până când acesta se blochează cu declic. pentru a proteja obiectivul. Parasolar obiectiv 21 . pentru a se potrivi mâinii dumneavoastră. Ataşarea curelei de umăr Ataşaţi cureaua de umăr şi utilizaţi-o ca măsură de precauţie. 20 mm sau mai mult Pregătire 20 mm sau mai mult Detaşarea şi ataşarea parasolarului de obiectiv Detaşarea parasolarului • Rotiţi parasolarul obiectivului în sens invers acelor de ceasornic. Închideţi capacul. • Asiguraţi-că că aţi închis corect capacul.Ajustarea curelei de mână Ajustaţi cureaua de mână. 1 2 Deschideţi capacul şi ajustaţi lungimea. Ataşarea parasolarului de obiectiv • • Rotiţi parasolarul de obiectiv în sensul acelor de ceasornic.

POWER SAVE (Economisire energie) (Pagina 99) pentru detalii. în timp ce înregistrarea este întreruptă (când a fost introdus un card de memorie SD). • Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. Opriţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) se stinge. • Când bateria s-a consumat (CR2025). înlocuiţi-o cu una nouă. următoarele se aplică dacă nu sunt efectuate operaţiuni specificate* timp de aproximativ cinci minute. • Energy-saving mode (Mod economisire energie) Conform setărilor făcute în secţiunea POWER SAVE (Economisire energie) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) din meniul de setări. este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze corespunzător. Telecomanda este concepută pentru utilizare în spaţii închise. Porniţi camera: Indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina în roşu (Mod CAMERA (Cameră)) şi camera este acum în modul de întrerupere a înregistrării. În aer liber sau în lumină puternică. OFF (Dezactivare): Nu opreşte camera. 22 Indicator luminos pentru moduri Buton pentru moduri Buton de deblocare . în funcţie de frecvenţa utilizării. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) sau OFF (Oprit).Telecomanda Introduceţi bateria 1 Împingeţi clema de fixare în direcţia indicată de săgeată . chiar şi în cadrul razei de acţiune.) Dacă telecomanda nu funcţionează nici când este operată în apropierea senzorului de acţionare la distanţă al camerei video. 5 m Unghi: Aproximativ 10° în sus. (Bateria are o durată de viaţă de aproximativ un an. Porniţi/opriţi camera În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. pentru a scoate suportul. Raza de acţiune a telecomenzii Distanţa dintre telecomandă şi senzorul de telecomandă al aparatului: Aprox. aproximativ 15° la stânga sau aproximativ 15° la dreapta (când este utilizată bateria accesoriu) 2 Introduceţi bateria cu semnul “+” orientat în sus. ON (Activare): Camera video se opreşte automat. Senzor de telecomandă (Posterior) Senzor de telecomandă (Frontal 3 Readuceţi suportul în poziţia originală. * Consultaţi meniurile de setări. înseamnă că bateria s-a consumat. aproximativ 15° în jos.

în timp ce aparatul este pornit. STD BY va fi afişat pe monitorul LCD şi pe vizor. • Dacă au trecut mai mult de 30 de minute de la întreruperea alimentării. ■ Setare Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. • Când această setare este activată. setând opţiunea REC LAMP (Indicator luminos înregistrare) din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (Pagina 98) la oricare altă setare în afară de OFF (Dezactivare). pentru a anula setările pentru modul standby. ceea ce înseamnă că timpul de înregistrare va continua să se reducă. • Acumulatorul a fost scos. acesta va lumina intermitent într-un ritm mai rapid.Mod standby Acest mod permite reducerea timpului necesar între pornirea aparatului şi începerea înregistrării. cu cinci minute înainte de anularea modului standby. chiar şi în cazul în care comutatorul POWER (Alimentare) este setat în poziţia OFF (Oprit). • Camera va fi setată în modul standby numai când comutatorul POWER (Alimentare) este setat la OFF (Oprit) în timpul modului CAM. indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent într-un ritm mai rapid. iar modul standby va fi prelungit cu 30 de minute. • Modul standby va fi anulat în următoarele situaţii. în timp ce aparatul este pornit. aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) va seta camera în modul standby. pentru a activa setările pentru modul standby. Buton STAND BY (În aşteptare) Indicator luminos de semnalizare Indicatorul luminos de semnalizare poate fi aprins în timpul înregistrării. iar indicatorul luminos pentru moduri (CAM) va lumina intermitent la fiecare două secunde. De asemenea. ■ Anularea setării Menţineţi apăsat butonul STAND BY (În aşteptare) timp de cel puţin două secunde. Indicatorul luminos de semnalizare va lumina intermitent în următoarele situaţii. camera va consuma aproximativ 60% din energia pe care ar consuma-o în timpul întreruperii înregistrării. • Acumulatorul este descărcat. • Modul standby nu poate fi activat dacă aţi setat comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit) în modul PB sau PC. • Când apăsaţi butonul STAND BY (În aşteptare) în modul standby. STD BY nu va mai fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor. • În timpul modului standby. • Recepţionarea semnalului telecomenzii • Capacitatea acumulatorului este insuficientă (luminează intermitent o dată pe secundă) • Volumul de memorie rămas pe cardul de memorie SD este insuficient (luminează intermitent o dată pe secundă) (luminează intermitent de 8 ori pe secundă) • Înregistrarea unei erori (luminează intermitent de • • • • 4 ori pe secundă) Acumulatorul este descărcat (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Capacitatea disponibilă pe cardul de memorie SD este insuficientă (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Funcţia Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) nu funcţionează corect (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Probleme ale funcţiei de focalizare (luminează intermitent de 4 ori pe secundă) Indicator luminos de semnalizare 23 Pregătire .

în cazul în care se acumulează lumină prin lentilă. • Este posibil ca luminozitatea şi nuanţele să difere între imaginile ce apar pe vizor şi monitorul LCD şi cele afişate pe un monitor TV. unul fiind un LCD în miniatură.Vizor Această cameră are două vizoare. ar putea cauza desprinderea suportului pentru cupă. astfel încât să puteţi vedea clar caracterele de pe ecranul vizorului. astfel încât ecranul să fie poziţionat în cea mai bună poziţie de vizualizare. consultaţi “Curăţarea vizorului” (Pagina 106) pentru detalii despre fixarea ei din nou. • Este posibilă deteriorarea componentelor interne şi apariţia unui incendiu. vizualizaţi-le pe un monitor TV. 24 . Fixarea cupei pentru ochi Ataşaţi cupa pentru ochi aliniind proiecţiile de pe suportul cupei pentru ochi cu cele de pe cupă şi fixându-le.5 inch. 2 Ajustaţi unghiul vizorului. Pentru a vedea modul în care apar imaginile finale. Selector de reglare dioptru Proiecţii 3 Cupă pentru ochi Nu lăsaţi cupa pentru ochi a vizorului să intre în contact direct cu razele solare sau alte surse de lumină puternice. Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi Utilizarea vizorului 1 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit) şi verificaţi dacă imaginile apar pe vizor. Ajustaţi selectorul de reglare a dioptrului. Utilizaţi vizorul care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei şi condiţiilor de înregistrare. Dacă suportul cupei pentru ochi se desprinde. • Rotirea cupei pentru ochi. iar celălalt fiind un LCD retractabil de 3. după ataşare. • Puteţi deplasa vizorul la aproximativ 90° perpendicular pe cameră. pe vizor.

• Asiguraţi-vă ca aţi închis corespunzător monitorul LCD.Utilizarea monitorului LCD 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Nu încercaţi să-l deschideţi mai mult. Buton OPEN (Deschidere) 3 Poziţionaţi monitorul LCD într-o poziţie uşor de vizualizat. Acest lucru poate avaria camera.) Înregistrare în curs. Evidenţierea contururilor nu afectează imaginile înregistrate. în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare 25 Pregătire . (Pagina 22) Menţineţi apăsat butonul OPEN (Deschidere) şi deschideţi monitorul LCD. etc. pentru a reveni la afişajul original. • Monitorul poate fi rotit la 180° către obiectiv şi la 90° către dumneavoastră. • Se poate deschide până la 120°. Textul “EVF DTL OFF” (Evidenţiere detalii vizor dezactivată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. • Afişaje privind starea de operare. apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor). Textul “EVF DTL ON” (Evidenţiere detalii vizor activată) apare pe ecran timp de aproximativ 2 secunde. Buton EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) Apăsaţi butonul EVF DTL (Evidenţiere detalii vizor) din nou. în timpul înregistrării autoportretului Fără afişaj: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. • Nu aplicaţi forţă în exces pentru a deschide monitorul LCD. deoarece aţi putea avaria camera. 1 În modul CAM. Evidenţierea contururilor Evidenţierea contururilor imaginilor pe care le vedeţi pe vizor sau pe monitorul LCD uşurează focalizarea.

(Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). (Consultaţi meniurile de setări. 26 .Vizor (continuare) Ajustarea afişării pe ecran 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Reglări ale monitorului LCD Setaţi YES (Da) în LCD SET (Setări LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Pentru detalii.) Rezoluţia este aceeaşi pentru ambele. Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • 5 Ajustaţi elementul selectat înclinând butonul multifuncţional în direcţiile . 6 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din meniuri. care corespund cu cele de pe cameră. ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 4 Selectaţi elementul dorit înclinând butonul multifuncţional în direcţiile şi apăsându-l. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Pagina 18) 3 Reglări vizor Setaţi YES (Da) în EVF SET (Setări evidenţiere vizor) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). • Afişajul vizorului poate fi color sau albnegru. EVF COLOR (Evidenţiere vizor color).

şi alte afişaje. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). Dacă afişajele nu sunt necesare. 1 Selectaţi LCD REV (Inversare LCD) din secţiunea LCD. 27 . imaginile din timpul REC CHECK (Verificare înregistrare) şi imaginile de redare din modul PB sunt şi ele inversate. unele dintre acestea pot fi şterse prin apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). • Dacă opriţi camera video. atunci când porniţi camera. • Intensitatea poate fi modificată şi cu elementul LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). în ordinea NORMAL→LOW→HIGH→NORMAL (NORMALĂ→SCĂZUTĂ→RIDICATĂ→NOR MALĂ) cu fiecare apăsare a butonului. Imaginile înregistrate nu vor fi afectate dacă imaginile sunt inversate pe ecran. (Pagina 94) sunt inversate. 2 Apăsaţi butonul LCD. • Această setare va rămâne salvată chiar dacă opriţi camera. din meniul de setări SW MODE (Mod SW). 2 Apăsaţi butonul LCD. Afişare imagine inversă Unghiurile de vizualizare şi imaginile video pot fi verificate prin inversarea imaginilor afişate pe monitorul LCD orizontal sau vertical. 1 Selectaţi LCD BL (Lumină fundal LCD) din secţiunea LCD. la alegere dintre trei setări diferite. LCD REV (Inversare LCD) poate fi alocată cu butonul LCD. LCD BL (Lumină fundal LCD) poate fi alocat cu butonul LCD. imaginile vor fi afişate normal din nou. în afară de imagini. Pregătire Apăsaţi butonul pentru a schimba între afişaj normal şi afişaj inversat.Modificarea luminozităţii fundalului Intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD poate fi ajustată. Intensitatea luminii de fundal poate fi schimbată. • De asemenea. • Imaginile din vizor nu vor fi inversate. • În timpul inversării afişajului.

4 Apăsarea de două ori a butonului multifuncţional va afişa ecranul de setări. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”.----” este afişat pentru orice dată după 31 decembrie 2039. • Ora este afişată în format de 24 de ore. (Pagina 18) 3 Selectaţi opţiunea TIME ZONE (Zonă de fus orar) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ).--. Pentru detalii. 1 2 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). • “--. este prezentată setarea calendarului la 17:20 pe 25 decembrie 2008. 8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a seta opţiunile rămase. butoanelor de pe telecomandă. Înainte de a realiza o înregistrare. verificaţi şi setaţi CLOCK SET (Setări ceas) şi TIME ZONE (Zonă de fus orar).Setarea calendarului Valoarea CLOCK SET (Setări ceas) este înregistrată în conţinut (videoclip) şi afectează secvenţa de redare a imaginilor miniaturale. Setarea implicită de fabrică este +00:00. care corespund cu cele de pe cameră. 5 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia şi selectaţi YES (Da) pentru opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). 28 . 7 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a modifica opţiunea următoare şi setaţi la 25. Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a seta diferenţa de direcţiile fus orar faţă de meridianul Greenwich şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. • Data poate fi setată la orice dată între 1 ianuarie 2001 şi 31 decembrie 2039. • Operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 6 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi setaţi la DEC. înclinând-o în direcţiile . (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). În exemplul de mai jos.

ci introduceţi diferenţa de fus orar faţă de Greenwich. conform TIME ZONE (Zonă de fus orar). aşadar . verificaţi corectitudinea orei înainte de înregistrare. • Când utilizaţi camera în zone internaţionale. 29 Pregătire • Precizia ceasului poate varia. nu setaţi opţiunea CLOCK SET (Setări ceas) la ora locală.9 Când aţi finalizat setările. apăsaţi butonul multifuncţional. selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou.

cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat. glisându-l spre stânga. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). • Înregistrarea se opreşte când deschideţi capacul compartimentului cardului de memorie SD. în timpul înregistrării. apoi apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). pentru a facilita înregistrarea din unghiuri inferioare. (Pagina 32) Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. • Nu efectuaţi niciuna dintre operaţiunile următoare. sau poate cauza operarea incorectă a camerei. • Deschiderea capacului compartimentului pentru card şi scoaterea cardului de memorie SD • Întreruperea alimentării • Conectarea sau deconectarea cablului de conectare USB • Scuturarea sau lovirea camerei Formataţi întotdeauna cardurile de memorie SD care au fost utilizate în alte dispozitive. Buton de deblocare Introduceţi partea de conectare în direcţia prezentată aici şi împingeţi până când cardul se blochează cu declic. Aduceţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia AUTO (Automat) pentru a selecta modul automat. irisul şi nivelul 3 tonurilor de alb sunt reglate automat în conformitate cu setările stabilite pentru elementele din meniul de setări AUTO SW (SW automat). • Nu este posibilă înregistrarea când este afişat un ecran de meniu. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) (Roşu) pentru a începe înregistrarea. • Focalizarea. atunci când le utilizaţi pentru prima dată împreună cu camera. • apare pe vizor şi monitorul LCD. Efectuarea acestor operaţiuni poate duce la deteriorarea cardului de memorie SD sau a conţinutului acestuia. • Apăsaţi din nou pentru a readuce camera în modul de întrerupere temporară a înregistrării (pauză). (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri este stins. Salvaţi toate datele importante pe calculator. Buton REC CHECK (Verificare înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner Indicator luminos pentru moduri Buton de deblocare Buton pentru moduri 30 . Când formataţi un card de memorie SD. Înregistrare în modul automat 1 2 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).Operaţiuni de bază pentru înregistrare Pregătirea pentru înregistrare 1 2 3 4 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia OFF (Oprit). scoateţi cardul de memorie SD şi introduceţi-l din nou. amplificarea. în • • • • timp ce indicatorul luminos de accesare card de memorie SD luminează intermitent. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. Dacă este afişat “CHECK CARD” (Verificaţi cardul) pe vizor sau pe monitorul LCD. • Asiguraţi-vă că aţi blocat capacul prin declic. (Pagina 22) • Verificaţi dacă indicatorul luminos pentru moduri (CAM) luminează în roşu. Mai întâi. închideţi ecranul de meniu. Introduceţi în întregime cardul de memorie SD în compartimentul pentru card. • Utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner. Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. Butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner poate fi activat (ON) şi dezactivat (OFF) cu comutatorul de selecţie REC (Înregistrare) de pe mâner. Închideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD.

înregistrate când este conectat un dispozitiv la cameră şi sunt înregistrate imagini de rezervă. Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Verificarea imaginilor realizate (REC CHECK) Apăsaţi butonul REC CHECK (Verificare înregistrare). poate fi necesară o scurtă perioadă de timp după apăsarea butonului START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a opri înregistrarea înainte de finalizarea scrierii pe cardul de memorie SD. • Doar butoanele POWER (Alimentare) şi START/STOP (Pornire/Oprire) sunt operabile în timpul REC CHECK (Verificare înregistrare). • Funcţia REC CHECK (Verificare înregistrare) nu funcţionează când selectaţi PC sau PB ca mod de operare. • Această funcţie nu funcţionează nici dacă aţi modificat REC FORMAT (Format înregistrare) sau dacă aţi setat camera la modul CAM după trecerea la modul PB. (Însă.) Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Mod CAM (Mod PB) Iluminat portocaliu: Citirea/scrierea este posibilă Luminează intermitent în portocaliu (rapid): Verificarea/inspectarea cardului pentru posibile defecţiuni Luminează intermitent în portocaliu (frecvenţă redusă): Accesarea cardului Luminează intermitent în verde (frecvenţă redusă): Cardul este protejat împotriva scrierii/nu mai există spaţiu pe card Stins: Nu aţi introdus niciun card/aţi introdus un card neformatat sau incompatibil Mod PC Iluminat portocaliu: Accesarea cardului Stins: Se derulează o operaţiune diferită de cea de accesare. (Pagina 78) Setarea implicită din fabrică a camerei este înregistrarea 1080/50i în modul PH. de asemenea. Ultimele două secunde video şi audio vor fi redate. Camera va citi informaţiile de pe cardul de memorie SD imediat după introducerea cardului. după înregistrare.• Imaginile înregistrate de la începutul înregistrării şi • • • • până la finalul acesteia sunt stocate ca fiind un singur videoclip. Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) pentru a începe înregistrarea după ce PAUSE (Întrerupere) este afişat ca stare de operare. Acest lucru înseamnă că operaţiunile nu pot fi acceptate dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) imediat. • Imaginile REC CHECK (Verificare înregistrare) sunt. 31 Înregistrare . iar camera va reveni apoi la modul de întrerupere a înregistrării. cât timp este întreruptă înregistrarea. (Pentru a vizualiza starea setărilor curente: Pagina 42) Limita superioară pentru numărul de videoclipuri ce pot fi înregistrate pe un singur card de memorie SD este de 900. Când înregistrarea este întreruptă temporar după o scurtă perioadă. acest număr poate depăşi 900 de videoclipuri în momente precum înregistrarea imediat după setarea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit).

Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 10 min 21 min 45 min 90 min 135 min 180 min 270 min 360 min 720 min *1 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 4 sau superioară. cardul de memorie SD nu va mai putea fi utilizat.) la utilizarea cardurilor de memorie SD/SDHC produse de Panasonic Mod înregistrare PH*1 (Modul cu cea mai înaltă HG*2 HA*1 3 (Mod de înaltă calitate/ (Mod calitate standard/ calitate* / 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli) 1920 x 1080 pixeli sau 1280 x 720 pixeli) Aprox. 21 min Aprox. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru finalizare. Astfel de carduri pot fi utilizate din nou prin formatarea lor cu setările curente SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). 60 min Aprox. 45 min Aprox. 180 min Aprox. Selectaţi NO (Nu) dacă nu doriţi să formataţi cardul. Aprox. 15 min Aprox. 120 min Aprox. Salvaţi datele importante pe calculator. 10 min Aprox. 90 min Aprox. Aprox. Când formataţi un card. 3 min Aprox. în funcţie de subiectul înregistrării. . În astfel de cazuri. Salvaţi toate datele importante pe calculator Timpi de înregistrare pe cardul de memorie SD Timpii de înregistrare totali disponibili (aprox. • Când formataţi un card de memorie SD. • Dacă frecvenţa de sistem a camerei este modificată. Aprox. • În următoarele condiţii de înregistrare pot apărea perturbaţii de tip mozaic pe ecranul de redare: • Când există modele complexe în fundal • Când camera este deplasată cu mişcări largi. 60 min Aprox. Aprox. • Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a închide afişajul meniului. • Timpii afişaţi includ timpul necesar procesării. 30 min Aprox. 33 min Aprox. 5 min Aprox. 7 min Aprox. “VBR” înseamnă Variable Bit Rate (Rată de biţi variabilă) şi se referă la un sistem în care rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp dată) variază automat. înainte de formatare.timpii propriu-zişi de înregistrare disponibili vor fi puţin mai scurţi. *3 Acesta este modul de cea mai înaltă calitate al acestei camere. Aprox. 4 min Aprox. Aprox. 20 min Aprox. 240 min Aprox. sau când este deplasată foarte rapid • Când a fost înregistrat un subiect în mişcare rapidă (şi în special când aţi setat HE ca mod de înregistrare) • Înregistrarea sau ştergerea repetată a imaginilor poate reduce timpul de înregistrare pe cardul de memorie SD. Aprox. Aprox. 65 min Aprox. *2 Utilizaţi un card de memorie SD cu clasa de viteză SD 2 sau superioară. • Această cameră utilizează sistemul de înregistrare VBR. 32 . 320 min Capacitate card de memorie SD 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB HE*2 (Mod de lungă durată/ 1440 x 1080 pixeli) Aprox. 4 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. formataţi cardul de memorie SD cu ajutorul camerei. • Cardul de memorie SD va fi formatat. • Selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran. 40 min Aprox. Acest lucru înseamnă că timpii de înregistrare vor fi mai scurţi când sunt înregistrate obiecte în mişcare rapidă. 120 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul PH sau HA. 80 min Aprox. atunci când înregistraţi în modul HG sau HE. 160 min Aprox. Selectaţi CARD FUNCTIONS→CARD FORMAT (Funcţii card→Formatare card) din meniu. (Pagina 22) Apăsaţi butonul MENU (Meniu). etc. Înregistrarea nu poate fi finalizată pe carduri de memorie SD cu clase de viteză inferioare. 90 min Aprox.Operaţiuni de bază pentru înregistrare (continuare) Formatarea cardurilor de memorie SD 1 2 3 Setaţi comutatorul pentru alimentare al camerei în poziţia ON (Pornit). • Camera este capabilă de înregistrare continuă timp de maxim 12 ore. 2 min Aprox. 45 min Aprox. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse şi nu vor mai putea fi recuperate. toate datele înregistrate vor fi şterse şi nu va fi posibilă recuperarea ulterioară a datelor. 9 min Aprox.

• Indexările ataşate în timpul înregistrării nu pot fi recuperate. 1) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD încă luminează intermitent în portocaliu după introducerea acestuia. în funcţie de locurile unde apar erorile pe card. fie cu software-ul de recuperare a conţinutului. când AVCCAM Viewer este dezinstalat. sau dacă aţi scos acumulatorul sau aţi deconectat cablul c. AVCCAM Restorer. • Reparaţiile pot dura până la aproximativ 20 de minute. AVCCAM Restorer este. în poziţia “LOCK” (Blocare) pentru a preveni ştergerea accidentală de pe card a conţinutului înregistrat. la următoarea pornire. Când reparaţiile s-au încheiat. • Un card de memorie SD. înainte de deschiderea capacului. fără reparaţii. • Este posibil să fie afişat un mesaj de confirmare a reparaţiilor. sau adaptorul c. Comutator de protecţie împotriva scrierii Comutator de protecţie la scriere 33 Înregistrare Indicator luminos pentru accesarea cardului de memorie SD Selectaţi YES (Da) pentru a începe reparaţiile. Protejarea cardurilor de memorie SD Deplasaţi comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. În acest caz. ca în cazul înregistrării sau al finalizării înregistrării. AVCCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website. se va afişa textul “REPAIR FINISHED” (Reparaţie finalizată). • Cardurile de memorie nu pot fi reparate cu ajutorul camerei dacă aţi selectat NO (Nu). • În funcţie de starea datelor.jp/pro-av/ . după introducerea unui card de memorie SD care conţine o eroare. dezinstalat. opriţi alimentarea). pe care a apărut o eroare. se va afişa mesajul “SYSTEM ERROR TURN POWER OFF” (Eroare de sistem.c. Apăsaţi pe centrul cardului de memorie SD. • Dacă operaţia de reparare a eşuat. AVCCAM Restorer este instalat simultan cu AVCCAM Viewer de pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera. va apărea un afişaj de verificare în vederea reparaţiilor. AVCCAM Restorer*. În acest caz. dar pot fi reparate cu ajutorul software-ului de recuperare a conţinutului. • Există posibilitatea ca videoclipurile cu un timp total de înregistrare de mai puţin de 10 secunde să nu poată fi recuperate. citiţi instrucţiunile de operare (fişier PDF). poate fi reparat fie cu ajutorul camerei utilizate pentru înregistrare. dar reparaţiile nu vor fi efectuate chiar dacă selectaţi YES (Da) sau NO (Nu).panasonic. în timp ce indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD luminează intermitent. 2) În timp ce indicatorul luminos de acces pentru cardul de memorie SD luminează intermitent. în timpul procesului de înregistrare sau de finalizare a înregistrării. Repararea cardurilor de memorie SD Nu scoateţi cardul de memorie SD şi nu deconectaţi acumulatorul sau cablul c. aţi putea deteriora cardul de memorie SD. pentru a permite repararea erorilor.c. deoarece aţi putea deteriora cardul de memorie SD.) Pentru detalii despre metoda de instalare.a. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului. • Utilizaţi un acumulator cu un încărcător potrivit. Pentru detalii despre utilizare. consultaţi Install.txt.co. (În mod similar. https://eww. • Asiguraţi-vă ca indicatorul luminos pentru accesarea cardului de memorie SD nu luminează intermitent în portocaliu.pavc. şi trageţi de card în sus. Selectaţi NO (Nu) pentru a trece direct la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. În cazul în care aţi scos cardul de memorie SD în timp ce indicatorul luminos pentru accesare lumina intermitent. astfel încât să iasă în afară uşor.Scoaterea cardului de memorie SD 1 Înclinaţi vizorul în sus şi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie SD. de asemenea. În caz contrar. este posibil ca recuperarea acestora să nu se efectueze complet. nu va mai fi posibil să redaţi videoclipurile înregistrate înainte de întreruperea alimentării. 2 • Nu scoateţi cardul de memorie de tip SD şi nu întrerupeţi alimentarea în următoarele situaţii. iar camera va comuta la ecranul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării. AVCCAM Restorer. de pe cardul de memorie SD. glisându-l spre stânga.

88) La fiecare apăsare a butonului USER (Utilizator) căruia i-a fost alocat D. cu ajutorul comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner). astfel încât să puteţi utiliza inelul de zoom. • Nu puteţi utiliza inelul de zoom dacă aţi setat comutatorul ZOOM (Zoom) pe SERVO (Servomotor). T: Zoom in (Mărire) W: Zoom out (Micşorare) Apăsaţi uşor butonul de zoom de pe partea curelei de mână.Utilizarea funcţiei zoom Această cameră are o funcţie de zoom optic de 13 x. • Viteza de zoom este setată la suportul de stocare. • Formate de înregistrare * 1080/60i şi 720/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. Dacă încercaţi să-l utilizaţi.9 Hz • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată doar dacă opţiunea DRS (Extensie domeniu dinamic) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă) (Pagina 87) este setată la OFF (Dezactivare). cu atât calitatea imaginii este mai scăzută. puteţi utiliza funcţia de zoom digital a camerei.9 Hz *2 1/30 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.3 (Utilizator 1 .ZOOM. raportul de zoom curent va fi afişat pe vizor sau pe monitorul LCD. Inel zoom Comutator ZOOM (Zoom) 34 . Puteţi modifica viteza de mărire/micşorare pentru butonul de zoom de pe mâner selectând una dintre cele trei viteze. • Cu cât setarea raportului de zoom este mai mare. ecranul SW MODE (Mod SW).3). În plus. (Pagina 88) Comutator HANDLE ZOOM (Zoom mâner) Buton zoom de pe mâner Pe telecomandă Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum) pentru a mări/micşora prin acţionare motorizată. Buton zoom Setaţi comutatorul ZOOM în poziţia SERVO (Servomotor). raportul de zoom digital va fi comutat între OFF (Dezactivare) (x 1)→x 2→x 5→x 10→OFF (Dezactivare). *1 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. funcţia de zoom digital nu poate fi utilizată când timpul de expunere este setat la 1/12*1 sau 1/25*2. pentru a mări/micşora lent şi apăsaţi ferm pentru a mări/micşora mai rapid. • Funcţia de zoom digital poate fi utilizată numai cu formatele de înregistrare* 1080/50i şi 720/50P. (Paginile 43. • Setarea de zoom digital nu poate fi ajustată în timpul înregistrării.ZOOM (Zoom digital) pentru oricare dintre butoanele USER 1 . Butoane ZOOM/VOL (Zoom/Volum) Funcţia de zoom digital Setând D. astfel încât să puteţi utiliza funcţia de zoom motorizată. Setaţi vitezele comutatorului HANDLE ZOOM (Zoom mâner) mergând la meniurile de setare. HANDLE ZOOM (Zoom mâner). 1 • Timpul de expunere nu poate fi setat la 1/12* sau 2 1/25* în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. Măriţi/micşoraţi cu butonul de zoom sau inelul de zoom.9 H Buton zoom Inel zoom Setaţi comutatorul ZOOM (Zoom) în poziţia MANUAL (Manual). • Pentru toate setările în afară de OFF (Dezactivare) (x 1). aceste lucru ar putea duce la defectarea camerei.

Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate.9 Hz) în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) permite înregistrarea în modul progresiv. atunci când utilizaţi modul 24P.9 Hz) Mod 30P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Semnalul video va fi înregistrat nativ. Acest mod vă oferă imagini de înaltă calitate. 35 Înregistrare . (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Poate exista o uşoară întârziere de începere a Mod 25P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Înregistraţi 25 de cadre pe secundă în modul progresiv. semnal întreţesut de 60 fps. • Setaţi timpul de expunere la 1/50 (OFF (Dezactivare)) pentru rezultate optime.Înregistrare în modul progresiv Selectarea 1080/25P (sau 1080/30P şi 1080/24P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Reţineţi următoarele când înregistraţi în modul progresiv. înregistrării. semnalul extern de ieşire este convertit în format 2:3. Mod 24P (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz): Înregistraţi 24 de cadre pe secundă în modul progresiv. Pentru copiere şi înregistrare. • Nu puteţi avea o amplificare de 18 dB. Pentru copiere şi înregistrare. semnalul de 25 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 50 de câmpuri pe secundă.9 Hz): Înregistraţi 30 de cadre pe secundă în modul progresiv. Însă. semnalul de 30 de cadre pe secundă este convertit în semnal întreţesut la 60 de câmpuri pe secundă. deoarece sunt înregistrate câte 4 de cadre odată.

apoi trece pe focalizare manuală. Comutarea temporară la focalizare automată Chiar dacă aţi comutat FOCUS (Focalizare) la M (MANUAL). (Pagina 46) • Dacă modul de focalizare automată este setat cu Focalizare manuală Inel de focalizare Comutator FOCUS (Focalizare) orice format. pe ecran. • Este posibil ca focalizarea automată să nu Comutator AUTO/MANUAL (Automat/Manual) funcţioneze corespunzător. camera va focaliza automat în timp ce apăsaţi PUSH AUTO (Automat). • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea AF (Focalizare automată) din meniul de setări AUTO SW (SW automat).9 Hz). Comutatorul FOCUS (Focalizare) revine automat la M (MANUAL) după ce-l deplasaţi . amplificarea şi nivelul de tonuri de alb. “AF” (Focalizare Buton PUSH AUTO Comutator AUTO/MANUAL (Automat) (Automat/Manual) Selector RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) automată) sau “MF” (Focalizare manuală) se vor afişa într-un cadru. cu excepţia 50i şi 50P (sau 60i şi 60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. (Pagina 90) • În timp înregistrării macro. controlul focalizării va dura mai mult decât în modul de focalizare normală. ( va dispărea de pe vizor sau de pe monitorul LCD. FOCUS (Focalizare): Reglaţi focalizarea. Utilizaţi comutatorul FOCUS (Focalizare) pentru a alege metoda de control al focalizării. Selectaţi un timp de expunere corespunzător luminii ambientale. irisul. focalizarea automată va fi realizată indiferent de poziţia comutatorului FOCUS (Focalizare) la stabilirea modului automat. A (AUTO) (Automat): Mod de focalizare automată M (MANUAL) (Manual): Modul de focalizare manuală Rotiţi inelul de focalizare cu mâna. 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual.Înregistrare în modul manual Setaţi aparatul în modul manual când reglaţi manual focalizarea. : Camera focalizează mai întâi general. 3 Comutarea la modul manual Deplasaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) în poziţia MANUAL (Manual) pentru a selecta modul manual. IRIS (Iris): Ajustaţi setarea pentru iris (apertură).) Funcţia alocată inelului de focalizare poate fi modificată cu comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)). în poziţia 36 . dacă există scintilaţii.

pentru a reveni la ecranul original. cât şi graficul în acelaşi timp.IRIS (Iris automat) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Pagina 36) Apăsaţi butonul IRIS (Iris) pentru a modifica metoda de ajustare a aperturii obiectivului. Însă.6 când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg maxim (W) şi F3. (Pagina 88) • Dacă aţi setat ON (Activare) pentru opţiunea A. pe măsură ce focalizarea este aliniată BOTH (Ambele): Afişaţi atât extinderea. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi mărită cu un factor de aproximativ 4 în direcţie verticală şi cu un factor de aproximativ 6 în direcţie orizontală. Textul “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. Pentru afişarea graficului pe vizor. permiţând alinierea mai uşoară a focalizării.0 când este setat la telescopic maxim (T). (Pagina 89) Buton FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) Ajustări iris Selector IRIS (Iris) Buton IRIS (Iris) (Inel (Focalizare/Iris)) Comutator RING (FOCUS/IRIS) 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • Apăsaţi butonul FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din nou. afişajele irisului pe vizor sau pe monitorul LCD vor indica OPEN (Deschis) când zoom-ul obiectivului este setat la unghi larg (W) şi F3. conform imaginii de mai jos. În timp ce apertura obiectivului este deschisă. ecran SW MODE (Mod SW). deoarece astfel va fi imposibil să ajustaţi focalizarea cu inelul de focalizare. • Centrul unghiului de vizualizare este deplasat uşor faţă de centrul monitorului LCD. Afişajul care apare după apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) poate fi modificat cu setarea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 36) Când apertura obiectivului camerei este deschisă. Ajustaţi inelul de focalizare obiectiv. • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de zoom digital. cât şi pe monitorul LCD în acelaşi timp. închideţi monitorul LCD. • Graficul nu poate fi afişat atât pe vizor. irisul obiectivului poate fi corectat cu ajutorul selectorului. setaţi metoda de control al focalizării la A (AUTO) (Automat) cu ajutorul comutatorului FOCUS (Focalizare). irisul automat va fi selectat în mod obligatoriu atunci când stabiliţi modul automat. Ajustaţi irisul manual. 37 . GRAPH (Grafic): Graficul de distribuţie frecvenţă va fi afişat în colţul din dreapta sus al vizorului sau al monitorului LCD. AUTO IRIS (Iris automat): MANUAL IRIS (Iris manual): Ajustaţi irisul automat.Utilizarea asistării la focalizare Apăsarea butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) măreşte centrul ecranului sau afişează un grafic de distribuţie frecvenţă în partea dreaptă de sus a ecranului. astfel încât zona graficului să se extindă către dreapta.0 sau OPEN (Deschis) când este setat la telescopic maxim (T). valoarea F va fi F1. • În modul iris automat. Focalizare nealiniată Zona albă se deplasează către dreapta. şi. fiind foarte utilă pentru momentele în care utilizaţi focalizarea manuală. Rotiţi selectorul IRIS (Iris) pentru a ajusta apertura obiectivului când sunteţi în modul iris manual. IRIS DIAL (Selector iris). (Pagina 90) • Apertura obiectivului poate fi ajustată în inelul de focalizare setând comutatorul RING (FOCUS/IRIS) (Inel (Focalizare/Iris)) la IRIS (Iris). Înregistrare • Setaţi direcţia IRIS DIAL (Selector iris) şi controlul aperturii în meniurile de setare. deci.

(Pagina 46) * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. puteţi utiliza şi valorile presetate. (0 dB) M: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. OFF (Dezactivare): 1/4: 1/16: 1/64: Filtrul ND nu este utilizat. Utilizaţi setările potrivite condiţiilor de înregistrare. (Pagina 90) • Când aţi setat un timp de expunere mare (1/12 ).) Ajustarea nivelului tonurilor de alb Pentru a reproduce albul cu precizie.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustarea amplificării Când afişajul este negru.9 Hz Comutator WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) Buton AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) 38 . măriţi amplificarea pentru a lumina afişajul. De asemenea. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/64. Dacă nivelul tonurilor de alb nu este ajustat corespunzător. (Pagina 36) Schimbaţi amplificarea cu ajutorul comutatorului GAIN (Amplificare). Ajustări intensitate luminoasă Utilizaţi comutatorul ND FILTER (Filtru ND) pentru a modifica Filtrul ND utilizat (filtru pentru modificarea intensităţii luminoase). ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. ajustaţi raportul dintre cele trei culori primare RGB (roşu. (Valoarea implicită este de 12 dB. Puteţi salva ajustările şi le puteţi reselecta setând comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B. L: Setată astfel în condiţii normale. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/16. indiferent de setarea comutatorului GAIN (Amplificare). reajustaţi nivelul tonurilor de alb la fiecare modificare a condiţiilor de iluminat. amplificarea este fixată la 0 dB. indiferent de poziţia comutatorului GAIN (Amplificare). albastru). amplificarea va fi setată la automat în timpul modului automat. (Valoarea implicită este de 6 dB. Când înregistraţi în modul manual.) H: Măreşte amplificarea pentru amplificatorul de imagine. verde. Comutator ND FILTER (Filtru ND) Comutator GAIN (Amplificare) 1 2 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. Reduce intensitatea luminoasă cu până la 1/4. nu doar albul va fi reprodus la o calitate slabă. • Puteţi modifica valorile de amplificare M şi H cu ajutorul opţiunilor MID GAIN (Amplificare medie) şi HIGH GAIN (Amplificare maximă) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). (Pagina 88) • Dacă opţiunea AGC (Control automat al amplificării) din meniul de setări AUTO SW (SW automat) este setată la o altă poziţie decât OFF (Dezactivare).

(Următoarele mesaje apar pe ecran. Sunt afişate valorile nivelului de tonuri de alb. (Nivel depăşit) • Dacă mesajele apar în mod repetat. (Pagina 36) Setaţi timpul de expunere. apoi încercaţi să ajustaţi din nou nivelul tonurilor de alb. chiar după câteva încercări. Ghid al valorilor presetate P3. Mesaje de eroare Ajustări Măriţi intensitatea sau LOW LIGHT amplificarea.) Mesaj în timpul ajustării AWB Ach ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de alb canal A activ) Mesaj după ajustare AWB Ach OK (Ajustare nivel tonuri de alb canal A OK) • Un mesaj de eroare apare pe ecran când nu • Nivelul tonurilor de alb nu poate fi ajustat dacă operează funcţia ATW (Auto Tracking White (Detectare automată alb)). • Ajustările durează câteva secunde. opţiunea ATW (Detectare automată alb) va fi selectată când este setat modul automat. 1 2 este posibilă ajustarea nivelului tonurilor de alb.2K (3200 K): bec cu halogen P5. (Lumină slabă) Reduceţi intensitatea sau LEVEL OVER amplificarea. Puteţi utiliza şi un obiect alb (o cârpă albă sau un perete) din apropierea subiectului. (Pagina 90) • Efectuaţi ajustările necesare dacă apare unul din următoarele mesaje de eroare. Mesaj la imposibilitatea efectuării ajustării AWB Ach NG (Ajustare nivel tonuri de alb canal A NG) Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la PRST (Presetări). • Dacă aţi setat ON (Activare) la ATW (Detectare automată alb) în meniul de setări AUTO SW (SW automat). (Pagina 46) Aşezaţi un tipar alb într-o locaţie cu aceleaşi condiţii de iluminare şi aceeaşi sursă de lumină ca şi subiectul. • Nu includeţi punctele de lumină strălucitoare în înregistrare. indiferent de poziţia comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). Nivelul tonurilor de alb se modifică între 3200 K şi 5600 K. Setaţi comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) la A sau B (în oricare doriţi să salvaţi ajustările).6K (5600 K): exterior Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Apăsaţi butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). 3 39 Înregistrare Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. 4 5 Utilizarea presetărilor Utilizaţi această caracteristică atunci când nu aveţi timp de ajustări ale nivelului tonurilor de alb. apoi măriţi şi umpleţi întregul ecran cu alb. contactaţi distribuitorul.Ajustări ale nivelului tonurilor de alb 1 2 3 Utilizaţi comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) pentru a seta modul manual. • Valorile nivelului de tonuri de alb 3200 K şi 5600 K sunt presetate în poziţia PRST (Presetări). (Pagina 36) .

setaţi nivelul zero al celor trei culori primare RGB (roşu. de fiecare dată când aveţi nevoie de un nivel mai precis al tonurilor de alb. Setaţi condiţiile pentru ajustarea nivelului tonurilor de alb înainte de a continua. Puteţi aloca opţiunea ATW (Detectare automată alb) uneia dintre poziţiile de pe comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) (A. ATW (Detectare automată alb) nu va funcţiona în acest caz • Nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de negru) apăsat de fiecare dată când utilizaţi funcţia ATW (Detectare automată alb). • În funcţie de mediu. * 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. • Comutaţi la timp de expunere normal (OFF (Dezactivare)) sau mare. • Nu puteţi ajusta nivelul tonurilor de negru în timpul înregistrării. În mod normal. albastru). ATW (Detectare automată alb). Dacă nivelul tonurilor de negru nu este ajustat corespunzător. nu este necesar să ajustaţi nivelul tonurilor de negru. Ajustaţi-l când: • Utilizaţi camera pentru prima dată. • Nu blocaţi senzorul pentru nivelul tonurilor de alb. 40 . ecranul SW MODE (Mod SW). • Temperatura mediului ambient se modifică Auto Tracking White (ATW) (Detectare automată alb) Utilizarea funcţiei ATW (Detectare automată alb) permite analizarea automată a mediului de înregistrare şi menţinerea constantă a unui nivel optim de tonuri de alb în timpul înregistrării. B sau PRST (Presetări)). • Utilizaţi camera după o perioadă îndelungată. verde. • Comutaţi între modul progresiv şi cel normal (50i*).9 Hz Nivelul tonurilor de alb poate fi ajustat automat. • Utilizaţi procedura descrisă în pagina anterioară. apăsând butonul AWB (Ajustare nivel tonuri de alb). Alocaţi mergând la meniul de setare. Mesaj după ajustare ABB END (Ajustare nivel tonuri de negru finalizată) când utilizaţi opţiunea ATW (Detectare automată alb). (Pagina 90) Senzor pentru nivelul tonurilor de alb semnificativ. ci şi tonurile de culoare ale întregului ecran. este posibil să existe o eroare Mesaj în timpul ajustării ABB ACTIVE (Ajustare nivel tonuri de negru activă) în ajustare. (Pagina 88) Opţiunea ATW (Detectare automată alb) este setată să funcţioneze în modul automat la momentul livrării. în timp ce nivelul tonurilor de negru poate fi ajustat menţinând butonul apăsat.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Ajustări nivel tonuri de negru Pentru a reproduce negrul cu precizie. nu doar negrul va fi reprodus la o calitate slabă.

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte Înregistrare la unghi inferior
Înregistrarea poate fi controlată cu butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, în timpul înregistrării din unghi inferior, deplasând comutatorul REC (Înregistrare) în poziţia ON (Activare). • Pentru a preveni operarea eronată când nu utilizaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner, setaţi selectorul REC (Înregistrare) în poziţia OFF (Dezactivare).
Selector REC (Înregistrare) Buton START/STOP (Pornire/Oprire) de pe mâner

Model zebră
Apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în modul CAM pentru a afişa modelul sau marcajul zebră pe vizor sau pe monitorul LCD, astfel încât să puteţi verifica luminozitatea subiectului. Părţile care ar putea fi albicioase din cauza supraexpunerii sunt afişate cu model zebră. • Foarte strălucitor • Părţi reflectorizante Puteţi şterge majoritatea părţilor supra-expuse ajustând irisul şi timpul de expunere în modul manual, pentru a şterge zonele cu model zebră. Afişajul să modifică astfel, de fiecare dată când apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră).
(Zebră1) (Zebră2)

Înregistrare autoportret
Este posibil ca imaginile de pe monitorul LCD să apară în mod neobişnuit când acesta este rotit la 180° pentru înregistrarea autoportretului. Puteţi face astfel încât să fie afişate mai bine întorcând spre stânga şi spre dreapta. Mergeţi la meniurile de setare, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), SELF SHOOT (Auto-înregistrare) şi selectaţi MIRROR (Oglindă). Înregistrarea în modul oglindă nu are efect asupra materialului înregistrat şi stocat.

(Dezactivare) (Marcator)

În meniurile de setări, ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj), ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) şi ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2), setaţi luminozitatea modelelor zebră. (Pagina 94) Dacă opţiunea ZEBRA DETECT2 (Detector zebră2) poate fi setat la OFF (Dezactivare), ZEBRA2 (Zebră2) nu va fi afişat, chiar dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). Modelul zebră pe care l-aţi setat apare pe ecran ca procent, timp de aproximativ 2 secunde. Modelul zebră nu poate fi afişat cât timp utilizaţi funcţia de asistare la focalizare.

• Imaginile redate prin apăsarea butonului REC CHECK • Afişaje ale stării de operare în timpul înregistrării

(Verificare înregistrare) nu pot fi inversate pe orizontală.

autoportretului Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card, etc.) Înregistrare în curs, în timpul tranziţiei către modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (în aşteptare) Afişaj de avertizare • Apare doar o parte a ecranului de afişare. Când este , rotiţi monitorul LCD în direcţia normală de afişat înregistrare şi verificaţi conţinutul mesajului. • Pentru a confirma informaţiile afişate pe vizor, rotiţi monitorul LCD în poziţia normală de înregistrare. • Imaginile vor fi inversate orizontal atunci când copiaţi pe un dispozitiv extern. 41

Înregistrare

Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Marcator
Dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) în timp ce este afişat modelul zebră, va apărea un marcator în centrul ecranului (dacă aţi setat meniul de configurare, DISPLAY SETUP (Setări afişaj), MARKER (Marcator) la ON (Activare)). Luminozitatea zonelor de lângă centrul ecranului poate fi verificată ca procent (de la 0% la 99%). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99.
Zonă de detectare a nivelului imaginii Marcator

PRE-REC (Pre-înregistrare)
Înregistraţi clipuri video şi audio cu trei secunde înainte de începerea operaţiunii de înregistrare.
Operaţiune de începere a înregistrării Operaţiune de oprire a înregistrării (durată)

Durată reală de înregistrare PRE-REC (Pre-înregistrare)

Nivel imagine

1

Afişajul normal reapare dacă apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră) din nou.

Setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Operaţiuni de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea PREREC MODE (Mod preînregistrare) din ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare) la ON (Activare). Textul P-PAUSE (P-Pauză) va fi afişat pe ecran. • Când opţiunea TCG de pe ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) a fost setată la REC RUN (Începere înregistrare), setarea va fi modificată automat în FREE RUN (Operare liberă). Apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire). Vor fi înregistrate clipuri video şi audio cu aproximativ 3 secunde înainte. • Există posibilitatea să nu puteţi realiza clipuri video sau audio cu cele 3 secunde anterioare, dacă începeţi înregistrarea imediat după una din următoarele situaţii. • Imediat după trecerea de la modul PB la modul CAM • Imediat după pornirea aparatului • Imediat după activarea opţiunii PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) • Imaginea miniaturală pentru videoclipurile înregistrate cu ajutorul funcţiei PREREC (Preînregistrare) va reprezenta imaginea din momentul apăsării butonului START/STOP (Pornire/Oprire).

Verificarea şi afişarea stării de înregistrare

2

Buton DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod)

3

În timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, informaţii precum starea de setare a funcţiilor de înregistrare şi o listă de funcţii alocate butoanelor USER (Utilizator) pot fi afişate prin menţinerea apăsată a butonului DISP/ MODE CHK (Verificare afişaj/mod). Eliberaţi butonul pentru a reveni la afişajul normal. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) în timpul înregistrării sau în timpul întreruperii înregistrării, va şterge toate afişajele de pe ecran, cu excepţia stării de operare, a afişajului pentru modul aşteptare, a contorului, marcatorului şi a afişajului pentru zona de siguranţă. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. (Pagina 81) Această setare va fi menţinută chiar dacă alimentarea camerei este oprită prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia (OFF) (Oprit), sau dacă este modificat modul de operare. Apăsarea butonului DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod), în timp ce este afişat ecranul pentru imagini miniaturale în modul PB, va afişa proprietăţile videoclipului selectat. (Videoclipurile pot fi selectate prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului multifuncţional.)

42

Stabilizator optic de imagine
Utilizaţi Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) (OIS) pentru a reduce efectele mişcării camerei, atunci când realizaţi înregistrările manual. Apăsaţi butonul OIS (Stabilizator optic de imagine) apare pe pentru a activa şi dezactiva funcţia. vizor şi pe monitorul LCD, atunci când este activată această funcţie. Dezactivaţi funcţia atunci când utilizaţi un trepied, pentru imagini mai naturale.

Utilizarea butoanelor USER (Utilizator)
Puteţi aloca una dintre cele unsprezece funcţii fiecăruia dintre butoanele USER (Utilizator). Utilizaţi aceste butoane pentru a modifica rapid setările de înregistrare sau pentru a adăuga efecte imaginilor pe care le înregistraţi. Următoarele funcţii sunt alocate butoanelor la momentul livrării. USER1 (Utilizator1): WHITEFADE (Estompare alb) USER2 (Utilizator2): BACKLIGHT (Lumină de fundal) USER3 (Utilizator 3): INDEX (Indexare) Pentru detalii, consultaţi meniurile de setare, ecranul SW MODE (Mod SW), USER1-3 (Utilizator 1-3). (Pagina 88) Dacă apăsaţi un buton USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată una din funcţii şi apoi întrerupeţi alimentarea, efectul adăugat imaginii nu va fi salvat.

Compensare lumină de fundal
• Această funcţie nu va fi la fel de eficientă atunci

când vibraţiile sunt foarte accentuate sau când urmăriţi un obiect în mişcare.

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) pe care l-aţi alocat opţiunii BLACKFADE (Estompare negru) sau WHITEFADE (Estompare alb) pentru a adăuga efecte de estompare imaginilor dumneavoastră. Funcţia butonului este anulată automat în timpul redării sau al REC CHECK (Verificare înregistrare), precum şi atunci când sunt afişate imagini miniaturale. BLACKFADE (Estompare negru): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre negru. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului. WHITEFADE (Estompare alb): Apăsaţi şi menţineţi pentru a estompa spre alb. Este estompată şi înregistrarea audio. Estomparea începe după eliberarea butonului.

Bare de culoare
Apăsaţi butonul BARS (Bare) în modul CAM, pentru a afişa o bară de culoare pe un televizor sau un monitor, astfel încât să o puteţi ajusta. Apăsaţi butonul din nou pentru a dezactiva funcţia. • În timp ce este afişată culoarea, un ton de test de 997 Hz* va fi emis de la terminalul pentru căşti sau terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio). Nu va fi emis niciun sunet prin difuzor. * 1 kHz când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59,9 Hz • Bara de culoare poate fi înregistrată apăsând butonul START/STOP (Pornire/Oprire). • Butonul BARS (Bare) nu funcţionează în modul PB sau PC. • Afişajul barei de culoare este anulat când este întreruptă alimentarea.

43

Înregistrare

Adăugarea de efecte imaginilor

Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-aţi alocat funcţia BACKLIGHT(Lumină de fundal) atunci când înregistraţi subiecte iluminate din spate. BACK (Lumină fundal) apare pe ecran. Compensarea luminii de fundal ajustează irisul, astfel încât subiectul să nu apară întunecat. Apăsaţi acelaşi buton USER (Utilizator) pentru a dezactiva funcţia. (În modul iris manual, starea compensării luminii de fundal este salvată chiar dacă este anulată compensarea luminii de fundal.)

44 . • Formele de undă nu pot fi înregistrate. • Pentru a ajusta nivelul înregistrării. • În timp ce sunt afişate formele de undă. puteţi regla volumul cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). deoarece o parte din ecranul de înregistrare va fi ascuns sub formele de undă. (Pagina 49) • Reglajele de volum vor fi memorate dacă întrerupeţi alimentarea prin aducerea comutatorului POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). • Această funcţie nu poate fi utilizată în timp ce utilizaţi funcţia de asistare la focalizare. Dacă monitorizaţi sunetul prin căşti în timpul înregistrării. • Este posibil să comutaţi între un afişaj de formă de Ajustarea volumului în timpul înregistrării Reglarea volumului undă şi un afişaj vector în opţiunea WFM (Monitorizare formă de undă) (Pagina 89) din meniul de setări SW MODE (Mod SW). utilizaţi şi vizorul. • Formele de undă nu vor fi afişate pe vizor. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la afişajul normal. în modul CAM.Tehnici de înregistrare pentru diferite ţinte (continuare) Funcţie formă de undă pentru monitor O imagine de formă de undă poate fi afişată pe monitorul LCD apăsând butonul WFM (Monitorizare formă de undă).

pentru a afişa YES/NO (Da/Nu) pe ecran. Când funcţia TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) este afişată în este setată la ON (Activare). • Afişajul înregistrat pentru dată şi oră va corespunde sau şterge repere de înregistrare. De asemenea. • Dacă aţi comutat camera în modul PB sau aţi • Puteţi înregistra până la 100 de indexări pentru un videoclip. 89) Puteţi adăuga indexări şi în timpul redării şi. MARK ON (Reper activat) apare pe monitorul LCD sau pe vizor şi este setat un reper de înregistrare pentru imagini miniaturale ale videoclipului în curs de înregistrare. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat pentru funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip). Dacă apăsaţi butonul din nou. videoclipurile nu pot fi şterse. (Pagina 62) Însă. 45 Înregistrare şi oră. • Când numărul de indexări depăşeşte 100. de asemenea. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) alocat funcţiei INDEX (Index) în timpul înregistrării. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor pentru dată şi oră. reperul de înregistrare este şters.Funcţie reper de înregistrare Reperele sunt ataşate imaginilor miniaturale ale videoclipurilor şi se numesc repere de înregistrare. • Pentru a evita suprapunerea afişajelor pentru dată Funcţie LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) Videoclipul înregistrat cel mai recent poate fi şters la atingerea unui buton. în afişajele pe dispozitive externe. (Paginile 43. • Dimensiunea şi poziţia caracterelor reperului temporal. reţineţi că nu puteţi seta sau şterge repere de înregistrare în timpul redării. (Paginile 65. chiar dacă urmaţi toate etapele pentru adăugarea unei indexări. pentru a le afişa şi reda. alocând funcţia LAST CLIP (Cel mai recent videoclip) oricăruia dintre butoanele USER 1 . dacă aţi scos cardul de memorie şi l-aţi reintrodus. este posibil să selectaţi numai videoclipuri cu indexări. videoclipurile nu pot fi şterse dacă aţi oprit şi pornit camera din nou. numai prima operaţiune va fi valabilă. litera faţa afişajului datei şi orei pe vizor şi pe monitorul LCD. puteţi seta sau şterge repere de înregistrare efectuând operaţiunile de imagini miniaturale pentru videoclipuri. la un anumit moment într-un videoclip. setaţi opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) la OFF (Dezactivare).3). • Afişajul literei nu va fi înregistrat în videoclip. • Când adăugaţi indexări în mod repetat. textul INVALID (Invalid) este afişat pe ecran şi nu mai puteţi adăuga alte indexări. • Videoclipurile nu pot fi şterse. chiar dacă este apăsat butonul. Selectaţi YES (Da) pentru a şterge videoclipul înregistrat cel mai recent. înregistrate pe imagine. 66) setărilor efectuate pentru opţiunea DATE/TIME (Dată/Oră) din meniul DISPLAY SETUP (Setări afişaj). lăsaţi un spaţiu de cel puţin o secundă între ele. • Selectaţi NO (Nu) pentru a nu şterge videoclipul. pentru a înregistra un semnal de indexare la acel moment din videoclip. Înregistrare indexări Această funcţie vă permite să adăugaţi o indexare. modificat formatul de înregistrare de la încheierea înregistrării. atunci când redaţi videoclipuri cu repere temporale înregistrate. .3 (Utilizator 1 . Selectaţi ON (Activare) pentru opţiunea TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). De asemenea. variază în funcţie de formatul de înregistrare. chiar dacă aţi apăsat butonul. Data şi ora nu vor fi înregistrate dacă această opţiune este setată la OFF (Dezactivare). În timpul înregistrării. Dacă adăugaţi indexările cu spaţii între ele mai mici de o secundă. • INVALID (Invalid) apare atunci când nu puteţi seta Funcţie de imprimare dată şi oră Data şi ora înregistrării pot fi înregistrate în imaginile video. după încheierea înregistrării. Pe ecranul cu imagini miniaturale puteţi selecta doar videoclipurile cu repere de înregistrare şi le puteţi reda. când apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia SHOT MARK (Reper înregistrare). în timpul înregistrării sau al redării. poate fi diferită de cea de pe monitorul LCD sau vizor.

). Când această frecvenţă este 50 Hz. aşadar. atunci acesta se va deschide mai larg. • Dacă irisul este setat la automat. Timpul de expunere se modifică după cum urmează. dacă nu aţi selectat OFF (Dezactivare) în OTHER DISPLAY (Alt afişaj) pe ecranul DISPLAY SETUP (Setări afişaj) cu meniuri de setări. cu un timp de expunere mai mic.9 Hz 46 . 60 Hz) şi frecvenţa de iluminare (50 Hz). Acest lucru înseamnă că nivelul tonurilor de alb se poate modifica periodic. * 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. va avea loc o interferenţă reciprocă între frecvenţa de sincronizare verticală a camerei video (aprox. • Focalizarea va dura mai mult atunci când măriţi timpul de expunere. Înainte de a înregistra în zone cu lumină artificială sau înainte de a ajusta nivelul tonurilor de alb. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) (Dezactivare) 1/60 (1/50) (50i) OFF (Dezactivare) 25P 1/60 (1/50) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Nu este afişat dacă aţi setat timpul de expunere la normal (OFF) (Dezactivare). luminanţa se modifică odată cu frecvenţa de alimentare. setaţi timpul de expunere astfel. de fiecare dată când apăsaţi butonul SPEED SELECT + (Selectare viteză +) (Ordinea este inversată pentru butonul SHUTTER SELECT . şi va reduce. • Cu iluminat artificial şi în special lumini fluorescente şi lămpi cu vapori de mercur.Ajustarea timpului de expunere Buton SHUTTER (Obturator) Butoane SPEED SELECT (Selectare viteză) SHUTTER 1/50 (Obturator 1/50) • Timpul de expunere curent apare pe vizor şi 1 Apăsaţi pe butonul SHUTTER (Obturator). După ce aţi apăsat butonul SHUTTER (Obturator).) • Reţineţi că sensibilitatea este mai mică cu cât timpul de expunere este mai mic. De fiecare dată când apăsaţi butonul SHUTTER (Obturator). apăsaţi butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză) pentru a selecta timpul de expunere. adâncimea focală.9 Hz Timp de expunere Mod progresiv 50 Hz 60 Hz OFF OFF (Dezactivare) 1/100 (Dezactivare) (60i) (1/60) OFF (Dezactivare) 30P 1/60 (1/50) OFF (Dezactivare) 24P 1/60 (1/50) • Amplificarea este fixată la 0 dB cu un timp de expunere de 1/12*. etc. pentru a fi utilizat. aşadar este recomandat ca aparatul să fie fixat pe un trepied.(Selectare obturator . timpul de expunere se schimbă între normal (OFF (Dezactivare)) şi cel pe care îl selectaţi cu butoanele SPEED SELECT (Selectare viteză).. 2 monitorul LCD.

Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Cu formatele 1080/50i sau 720/50P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/25P sau 720/25P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. aceasta nu poate fi utilizată cu formatul de înregistrare curent. ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 86) • Ajustaţi timpul de expunere pentru a se potrivi cu frecvenţa televizorului sau a monitorului de computer.9 Hz Cu formatele 1080/60i or 720/60P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele1080/30P sau 720/30P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Cu formatele 1080/24P sau 720/24P Standard (OFF (Scanare sincronizată) (Dezactivare)) Înregistrare 47 Scanare sincronizată Setaţi timpul de expunere pentru scanarea sincronizată (utilizată pentru înregistrarea unor imagini de pe televizor sau de pe un monitor de computer) din meniurile de setări. conform informaţiilor de mai jos. • Dacă opţiunea SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) este afişată cu gri.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 Mod 30P: 1/30 Puteţi modifica modul progresiv din meniul de setări cu REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Această funcţie va funcţiona doar pentru valori pre-setate pentru fiecare format de înregistrare. (Pagina 91) . Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 Mod 25P: 1/25 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setatăla 59. pentru a minimaliza zgomotul orizontal care apare la înregistrarea unor astfel de subiecte. SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată).

Utilizarea unui microfon şi a unui echipament audio extern Comutator CH1 SELECT (Selectare canal1) 1 2 Conectaţi un microfon sau un echipament audio extern la terminalele de intrare INPUT ½ (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Comutator CH2 SELECT (Selectare canal2) Comutatoare INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) Utilizarea microfonului încorporat 1 2 Aduceţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) în poziţia INT (L (Stânga)). setaţi opţiunea MIC GAIN (Amplificare microfon) la –50 dBu. Puteţi deteriora echipamentul dacă lăsaţi setarea la ON (Activare). LINE (Linie): (echipamentul audio este conectat) Nivelul de intrare este 0 dBu. puteţi seta ca sunetul să fie înregistrat pe fiecare dintre canalele către microfonul încorporat. Terminal INPUT 1 (Intrare 1) Terminal INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 2 (Intrare 2) Comutator INPUT 1 (Intrare 1) 3 Când utilizaţi microfonul fantomă (care necesită o sursă de alimentare de + 48V). MIC (Microfon): (este conectat un microfon extern) Nivelul de intrare este –50 dBu. microfoane externe sau echipament audio conectat la cameră. 48 . • Acumulatorul se va descărca mai rapid dacă utilizaţi un microfon fantomă.Comutarea intrării audio În timpul înregistrării. MIC GAIN1 (Amplificare microfon 1) şi MIC GAIN2 (Amplificare microfon 2) (Pagina 91) Reţineţi faptul că sensibilitatea va fi mai ridicată dacă alegeţi –60 dBu aşadar veţi înregistra mai mult zgomot. OFF (Dezactivare): (Când nu este conectat un microfon fantomă) Nu există sursă de alimentare pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). ON (Activare): (Când utilizaţi microfonul fantomă) Sursă de alimentare +48V pentru terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2). puteţi înregistra până la două canale de sunet. • Semnalul audio de la canalul drept al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 2. • Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat pe canalul audio 1. • Când utilizaţi AG-MC200G (opţional). De asemenea. setaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (MIC POWER (Putere microfon) +48V) la ON (Activare). dacă aţi conectat echipament care nu este compatibil cu +48V. • Setaţi la OFF (Dezactivare). (Pagina 71) Utilizaţi comutatoarele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) pentru a comuta intrarea audio. Aduceţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) în poziţia INT (R (Dreapta)). Puteţi modifica nivelul de intrare la -60 dBu în meniurile de setare.

conectaţi microfonul la INPUT 2 (Intrare 2) şi comutaţi atât CH1 SELECT (Selectare canal1) cât şi CH2 SELECT (Selectare canal2) la INPUT 2 (Intrare 2). Pentru a ajusta volumul sunetului pentru monitorizare. INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 2. INT (L (Stânga)): Semnalul audio de la canalul stâng al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 1. INT (R (Dreapta)): Semnalul audio de la canalul dreapta al microfonului încorporat este înregistrat la canalul audio 2. în timp ce consultaţi funcţia de măsurare a nivelului audio în partea dreaptă jos a vizorului sau a monitorului LCD. INPUT 1 (Intrare 1): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 1 (Intrare 1) este înregistrat la canalul 1. 49 Înregistrare . 5 Utilizaţi comutatorul CH2 SELECT (Selectare canal2) pentru a selecta semnalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi la canalul audio 2. din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). • Atunci când transmiteţi semnalul microfonului prin canalele 1 şi 2. Ajustarea nivelului înregistrării Butoane de control AUDIO (Audio) Utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio) pentru a ajusta nivelul de înregistrare al microfonului încorporat sau al intrării semnalelor audio prin terminalele INPUT 1/2 (Intrare 1/2) (XLR 3 pini). • Nivelul de înregistrare al acestei camere este setat cu aproximativ 8 dB mai mare decât în cazul camerelor video Panasonic pentru emisie (produse din seria AJ). INPUT 2 (Intrare 2): Semnal audio de la un dispozitiv conectat la terminalul INPUT 2 (Intrare 2) este înregistrat la canalul 1. • Verificaţi nivelul volumului înainte de înregistrare. indiferent de setările de opţiune MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) (Pagina 91).4 Utilizaţi comutatorul CH1 SELECT (Selectare canal1) pentru a selecta terminalul de intrare pe care doriţi să-l înregistraţi pe canalul audio 1. (Pagina 44) Pentru a regla nivelul de înregistrare a semnalelor audio. rotiţi butoanele de control AUDIO (Audio).

Exemplu: Modificaţi denumirea fişierului scenă. care corespund cu cele de pe cameră. înclinaţi-l în direcţia pentru a selecta YES (Da) şi apăsaţi-l din nou. De asemenea. puteţi salva fişierul scenă modificat la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). cu ajutorul selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). F2: SCENE FLUO (Scenă fluorescentă). (Pagina 91)) Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). (Pagina 91)) F6: SCENE CINE D (Scenă film D) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. adică în interior.Utilizarea fişierelor scenă Setările corespunzătoare diferitelor situaţii de înregistrare sunt stocate la fiecare poziţie a selectorului SCENE FILE (Fişier scenă). (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. următoarele fişiere sunt stocate. chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. cum ar fi la înregistrarea apusurilor. Modificarea setărilor pentru fişierele scenă Valoarea de setare a fişierului scenă poate fi modificată. F5: SCENE CINE V (Scenă film V) Fişier potrivit pentru înregistrarea scenelor asemănătoare celor de film. Fişier potrivit pentru înregistrarea sub lumină fluorescentă. F3: SCENE SPARK (Scenă variată) Fişier potrivit pentru înregistrarea cu o gamă variată de rezoluţii. selectaţi ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). (Pagina 18) 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi opţiunea NAME EDIT (Editare denumire). Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Rotiţi selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). F4: SCENE B-STR (Scenă contrast) Fişier pentru accentuarea contrastului părţilor întunecate. Trebuie setat cu ajutorul opţiunii REC FORMAT (Format înregistrare) de pe ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. 50 . chiar şi atunci când fişierul scenă este modificat. (Formatul de înregistrare rămâne neschimbat. 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţil în direcţia ). 1 Selector SCENE FILE (Fişier scenă) Când camera video este livrată din fabrică. apoi selectaţi fişierul scenă pe care doriţi să-l modificaţi. unde domeniul dinamic trebuie evidenţiat. În meniurile de setări. puteţi accesa imediat fişierul necesar. În momentul înregistrării. F1: SCENE (Scenă) Fişier potrivit pentru înregistrarea normală. culori şi contraste. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul 2 3 butoanelor de pe telecomandă. Pentru detalii. unde contrastul trebuie evidenţiat.

/ Dacă apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) după ce aţi setat denumirea fişierului.6 Setaţi o denumire de fişier de 6 caractere. când este afişat următorul ecran. apăsaţi butonul multifuncţional. cu ajutorul butonului multifuncţional. veţi închide ecranul NAME EDIT (Editare denumire) şi veţi confirma toate modificările. de la 0 la 9. Înregistrare 51 Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. caracterele sunt şterse. • Odată confirmate. < = > ? @ [ ] ^_-. : . toate denumirile şi valorile modificate vor fi salvate chiar dacă este întreruptă alimentarea sau este deplasat selectorul pentru scene. 7 8 După ce aţi setat denumirea fişierului. • Selectând YES (Da). . de la A la Z. Setaţi denumirea ca informaţie pentru utilizator. (Pagina 58) • Caractere ce pot fi setate Spaţiu.

4) Selectaţi YES (Da) pe ecranul de confirmare. pe un card de memorie SD şi. (Protecţie împotriva scrierii). Dacă aţi salvat un fişier scenă 4 Apăsaţi butonul multifuncţional din nou. < = > ? @ [ ] ^ _ . Pentru toate celelalte setări. • Dacă apare WRITE NG CANNOT ACCESS (Acces imposibil). selectaţi YES (Da) când este afişat următorul ecran şi apoi apăsaţi butonul din nou. • Datele din toate fişierele scenă. Când sunt citite date de pe un card de memorie SD. (Spaţiu).Salvarea fişierelor scenă şi a altor setări pe carduri de memorie SD Puteţi salva până la patru setări de fişiere scenă sau alte setări. de asemenea. 52 . A-Z. Textul READ COMPLETED (Citire încheiată) va fi afişat când citirea este încheiată. setările curente sunt salvate automat în aparat. Pot fi introduse următoarele caractere. iar datele salvate sunt scrise pe un card de memorie SD. (Pagina 18) 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu.3. • În cazul fişierelor scenă. F1 până la F6. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. (Pentru a modifica denumirea fişierului. anulaţi protecţia împotriva scrierii pentru cardul de memorie SD. • Pentru operaţiuni de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. / 3) Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi introdus toate caracterele. Pentru a adăuga titluri fişierelor 1) Urmaţi paşii 1 .4) şi apăsaţi butonul din nou. setările curente sunt rescrise în acelaşi timp în care sunt salvate datele în aparat. Pentru detalii. care corespund cu cele de pe cameră. selectaţi numărul fişierului (1 . 0-9. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta caracterele şi înclinaţi-l în direcţia pentru a trece la caracterul următor. sunt rescrise. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare.. TITLE001 este denumirea fişierului.) 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) al camerei în poziţia ON (Pornit). a se vedea descrierea de mai jos. selectaţi WRITE (Scriere) şi apăsaţi butonul multifuncţional. • În următorul exemplu. le puteţi încărca de pe card. : . Selectaţi CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) din meniul de setări SCENE FILE (Fişier scenă). Pentru a citi fişiere 1) Selectaţi READ (Citire) în etapa 2 şi apăsaţi butonul multifuncţional. sub formă de fişier. 2) Selectaţi numărul fişierului şi apăsaţi butonul multifuncţional. • Dacă apare WRITE NG WRITE PROTECT 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . selectaţi USER FILE (Fişier utilizator). opriţi toate celelalte operaţiuni (precum redarea) înainte de a continua.

) Utilizaţi vizualizatorul AVCCAM sau un alt program. denumirea persoanei care realizează înregistrarea. SERIAL NO. Aceste date se numesc metadate despre videoclip. DEVICE (Aparat): Indică MANUFACTURER (Producător) (producătorul echipamentului). Nu puteţi să introduceţi numai PERSON (Persoana). sistemul PULL DOWN (Conversie) şi AUDIO (Audio) pentru imaginea înregistrată. creat pe cardul de memorie SD. Nu puteţi introduce numai SCENE NO. LONGITUDE (Longitudine). latitudinea. Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată. CREATION DATE (Data realizării) (data înregistrării). care sunt încărcate în aparat. (Nr.*1 VIDEO & AUDIO (Video & Audio): Indică FRAME RATE (Rată cadre). (Nr. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Indică numele videoclipului. pentru a verifica toate datele. de acest aparat. • Din cauza limitelor impuse de acest aparat asupra numărului de caractere ce poate fi afişat. GLOBAL CLIP ID (Cod global al videoclipului): Prezintă codul global al videoclipului. (Nr. dublă) NEWS 1 (Ştiri 1): Indică REPORTER (Reporter) (numele reporterului) şi PURPOSE (Scop) (scopul colectării datelor). • Metadatele pot fi produse cu AVCCAM Viewer (Vizualizator AVCCAM). care indică starea de înregistrare a videoclipului. nu pot fi afişate toate datele. (Pagina 109) 53 Înregistrare . primului videoclip înregistrat alocându-ise 0. scenă) şi TAKE NO. trebuie să introduceţi TEXT (Text). Toate celelalte opţiuni sunt setate automat în timpul înregistrării. locaţia de înregistrare. (Metodă de afişare: Pagina 68) Există două tipuri de metadate despre videoclipuri: datele care sunt înregistrate automat în timpul înregistrării şi datele din fişierul de metadate. LATITUDE (Latitudine). LAST UPDATE DATE (Data ultimei actualizări) (data ultimei actualizări a datelor) şi LAST UPDATE PERSON (Realizatorul ultimei actualizări) (persoana care a realizat ultima actualizare a datelor). *3 Când introduceţi MEMO (Memo). dublă). scenă) şi TAKE NO. • Numai caracterele ASCII imprimabile pot fi afişate Din ce constă metadatele despre videoclipuri Puteţi seta opţiunile evidenţiate mai jos încărcând fişierul de metadate pe cardul de memorie SD.Metadate videoclip Puteţi adăuga sistemele video şi audio. MEMO (Memo):*3 Indică PERSON (Persoană) (numele persoanei care a înregistrat memo-ul de tip text) şi TEXT (Text) (conţinutul memo-ului). *1 Dacă nu există informaţii în fişierul de încărcare metadate. setat de către utilizator. LOCATION (Locaţie): Indică ALTITUDE (Altitudine). în ordinea în care au fost înregistrate. *2 Când introduceţi SCENARIO (Scenariu). (Nr. (Metodă de încărcare: Pagina următoare) SCENARIO (Scenariu):*2 Indică PROGRAM NAME (Denumire program). longitudinea. SCENE NO. Consultaţi pagina 54. RESOLUTION (Rezoluţie). şi SOURCE (Sursă) (altitudinea. numere de cinci cifre consecutive vor fi aplicate videoclipurilor. serie) (numărul de serie al echipamentului) şi MODEL NAME (Model) (denumirea modelului echipamentului: AG-HMC150). memo de tip text şi alte informaţii datelor video pe care le-aţi înregistrat pe cardul de memorie SD. (Acest lucru nu înseamnă că datele care nu sunt afişate au fost şterse. ACCESS (Acces): Indică CREATOR (Realizator) (numele persoanei care realizează înregistrarea). sursa de informaţii). trebuie să introduceţi PROGRAM NAME (Denumire program). SHOOT (Înregistrare): Indică SHOOTER (Cameraman) (numele persoanei care realizează înregistrarea) şi PLACE NAME (Denumire locaţie) (denumirea locaţiei). (Nr. NEWS 2 (Ştiri 2): Indică OBJECT (Obiect) (ţinta colectării datelor).

Consultaţi coloana următoare. Sunt disponibile două opţiuni: TYPE1 (Tip1) şi TYPE2 (Tip2). cu ajutorul camerei. începând cu cea mai recentă dată de producţie. • ·Dacă utilizaţi alte caractere în afară de caractere alfanumerice de un bit. META DATA PROP (Proprietăţi metadate): Selectaţi această opţiune pentru a afişa metadatele care au fost înregistrate în aparat. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Selectaţi YES (Da) pentru a iniţializa metadatele sau NO (Nu) pentru a anula iniţializarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. faceţi pregătirile înainte de efectuarea operaţiunilor. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta META DATA (Metadate) şi apăsaţi-l (sau înclinaţi în direcţia ). META INITIAL SET (Setare iniţială metadate): Selectaţi această opţiune pentru a iniţializa metadatele care au fost înregistrate în aparat.Metadate videoclip (continuare) Încărcarea metadatelor (META DATA) Puteţi efectua oricare dintre operaţiunile următoare. Selectaţi dacă doriţi sau nu să resetaţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. Selectaţi ON (Activare) pentru a înregistra metadatele sau OFF (Dezactivare) pentru a anula înregistrarea şi apăsaţi butonul multifuncţional. (Pentru detalii despre conţinutul metadatelor. RECORD (Înregistrare): Selectaţi această opţiune pentru a seta dacă doriţi sau nu să încărcaţi metadatele în aparat şi pe cardul de memorie SD. Dacă este necesar. acestea sunt afişate ca “*”. Setarea din fabrică pentru acest mod este OFF (Dezactivare). consultaţi pagina anterioară. 54 . Încărcarea metadatelor • Introduceţi în aparat cardul de memorie SD pe care sunt înregistrate metadatele. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator): Metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) poate fi selectată.) Selectare cu privire la înregistrarea metadatelor pe cardul de memorie SD Iniţializarea metadatelor în interiorul aparatului Afişarea metadatelor în interiorul aparatului • Pot fi afişate până la 10 opţiuni de metadate de pe 1 2 3 Apăsaţi butonul pentru moduri şi selectaţi modul CAM. Treceţi la LOAD (Încărcare). selectaţi dacă doriţi să citiţi sau nu metadatele (YES/NO (Da/Nu) şi apăsaţi butonul multifuncţional din nou. cardul de memorie SD. 4 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. în denumirea fişierului de metadate ce urmează a fi încărcat. Selectarea metodei de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi META DATA →USER CLIP NAME (Metadate →Denumire dată de utilizator) pentru a selecta metoda de înregistrare. simultan. apăsaţi butonul multifuncţional. în ordinea înregistrării CARD READ (Citire card): Citiţi metadatele de pe cardul de memorie SD. CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri): Resetaţi valoarea contorului la 1. 5 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a ieşi din modul meniu. în ordinea înregistrării TYPE2 (Tip2) Date încărcate + valoare COUNT (Contor)* Număr de 5 cifre consecutive. USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) pentru înregistrare Dacă metadatele videoclipului au fost înregistrate în Dacă nu au fost citite metadatele videoclipului sau dacă setarea pentru înregistrarea metadatelor videoclipului a fost dezactivată TYPE1 (Tip1) Date încărcate Număr de 5 cifre consecutive.

când este setat 24P şi 30 de cadre. puteţi seta în mod sincronizat valorile iniţiale ale codului de timp. 01 Valoare cod de timp (Sunt afişate cifre de cod de timp în 25 de cadre. afişajul se modifică astfel. Valoarea COUNT (Contor) creşte de fiecare dată când este captat un videoclip nou.9 Hz) • Pentru a anula modul SLAVE. Valorile sunt resetate automat când începe înregistrarea. 55 ■ Setări MASTER 2 ■ Setări SLAVE 3 4 Resetarea contorului Apăsaţi butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) în timp ce este afişat contorul. cu ajutorul unui cablu cu pini şi porniţi alimentarea.RESET/TC SET (Contor . Setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la SLAVE. 1 1 Apăsaţi butonul COUNTER (Contor). • Textul TC LINK OK (Legătură cod de timp OK) va fi afişat timp de aproximativ 2 secunde atunci când este închis ecranul de meniu. Apăsaţi butonul MENU (Meniu).* Valoarea COUNT (Contor) este indicată ca număr de patru cifre. dacă metadatele acestuia au fost citite şi a fost selectat TYPE2 (Tip2) ca metodă de înregistrare. Conectaţi terminalele TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminale VIDEO OUT (Ieşire video)) la cele două aparate. iar codul de timp este transmis de la terminalul TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări cod de timp) (terminal VIDEO OUT (Ieşire video)). Valorile TCG vor fi resetate la valorile de cod de timp primite de la MASTER. selectaţi META DATA→CLIP COUNT RESET→YES (Metadate→Resetare contor videoclipuri→Da) şi apăsaţi butonul multifuncţional pentru a reseta valoarea contorului la 1. Utilizarea contorului Afişare contor Puteţi afişa un contor care să indice timpul scurs în timpul înregistrării sau al redării. De fiecare dată când apăsaţi butonul. apăsaţi butonul MENU (Meniu).) (Dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) a fost setată la 59. când este setat orice alt format. Apăsaţi butonul COUNTER . Înregistrare . cifrele de cod de timp sunt afişate în 24 de cadre. (Pagina 76) 0 : 00. 00 (numai modul CAM) Valoare contor CLIP 0 : 00 .Resetare/Setare cod de timp).9 Hz. va fi afişat textul LINK NG (Legătură imposibilă). • Dacă aparatul SLAVE este setat la 24P.) UB 12 34 56 78 Informaţii utilizator No display (Fără afişare): Datele nu sunt afişate. • Selectaţi aceleaşi setări SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) şi REC FORMAT (Format înregistrare) atât pentru camera MASTER. OUTPUTTING LTC SIGNAL (Transmitere semnal LTC) este afişat pe ecran. cât şi pentru camera SLAVE şi setaţi opţiunea TCG din ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la FREE RUN (Operare liberă). • Pentru a anula afişarea codului de timp. Mod presetări cod de timp Când înregistraţi cu ajutorul unei camere multifuncţionale. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. iar valorile contorului sunt afişate pentru fiecare videoclip în parte. setaţi opţiunea TC MODE (Mod cod de timp) de pe aparatul MASTER la NDF. • Dacă valorile de cod de timp nu pot fi setate corect. Camera utilizată pentru sincronizare este MASTER şi camera sincronizată este SLAVE. TC 12 : 34 : 56 . 00 Afişat atunci când este selectat CLIP (Videoclip) la opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). Verificaţi dacă aţi setat camera MASTER în modul CAM şi setaţi opţiunea EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) la MASTER. apăsaţi butonul MENU (Meniu). Valoarea COUNT (Contor) poate fi resetată cu ajutorul următoarei proceduri.

Specificarea codului de timp (TC PRESET (Presetări cod de timp)) Setaţi TC PRESET (Presetări cod de timp) astfel încât să puteţi înregistra o valoare la alegere ca setare iniţială pentru codul de timp pe care doriţi să-l utilizaţi la începerea unei înregistrări. Selectaţi opţiunea TC PRESET (Presetări cod de timp) din meniul de setări TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator).9 Hz) • TCG • TC PRESET (Presetări cod de timp) 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. Pentru detalii. (Pagina 18) 1 2 Conectaţi adaptorul c. Procedaţi în modul următor pentru a-l reîncărca. care corespund cu cele de pe cameră. Resetaţi data şi ora când acumulatorul este încărcat. • Acumulatorul intern se încarcă în acest timp. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Contactaţi locul de achiziţie. după reîncărcare. • Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. Dacă textul LOW INTERNAL BATTERY (Acumulator intern descărcat) (indicând faptul că acumulatorul intern este descărcat) este afişat pe ecran. (Pagina 92) • TC MODE (Mod cod de timp) (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.a. înseamnă că acumulatorul intern s-a descărcat.Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp Reîncărcarea acumulatorului încorporat Acumulatorul intern al camerei salvează data şi ora. setaţi următoarele opţiuni privind codul de timp. În meniurile de setări. Lăsaţi camera video astfel timp de 4 ore. • Verificaţi codul de timp şi operaţiunile de meniu. chiar şi atunci când data şi ora sunt setate. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). acumulatorul intern trebuie schimbat. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. Setarea codului de timp Dacă data şi ora nu sunt memorate după reîncărcare. (Pagina 20) • Lăsaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia OFF (Oprit). 56 .

valoarea codului de timp este ajustată în funcţie de formatul şi numărul de cadre. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. a înregistrării anterioare.4 Când apare ecranul de mai jos. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat codul de timp. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta valoarea. La acest aparat. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi valoarea codului de timp. setaţi valoarea codului de timp.9 Hz) Format de înregistrare 1080/24P 720/24P Ajustarea codului de timp Ajustabil în trepte de câte 4 cadre. reţineţi că modificarea formatului sau a numărului de cadre poate avea ca rezultat discontinuitatea de la ultima valoare de cod de timp. Din acest motiv. Puteţi reseta codul de timp la zero. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem)) este setată la 59. 57 Înregistrare .

• Pentru operaţiune de meniu (Pagina 82) • Operaţiunile pot fi realizate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă. selectaţi UB PRESET (Presetări informaţii utilizator).Încărcarea acumulatorului încorporat/Setarea codului de timp (continuare) Setarea informaţiilor de utilizator Setarea informaţiilor de utilizator vă permite să stocaţi informaţii de câte 8 cifre în format hexazecimal. 1 2 Setaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. ecranul TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator). Puteţi reseta informaţiile de utilizator. care corespund cu cele de pe cameră. (Pagina 18) Înclinaţi în direcţia pentru a trece la cifra următoare şi înclinaţi din nou în direcţiile pentru a selecta caracterul. apăsând butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp). 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea YES (Da) şi apăsaţi-l. consultaţi “Descrierea componentelor (Telecomandă)”. În meniurile de setări. Informaţiile de utilizator sunt salvate automat în memorie şi păstrate după ce opriţi alimentarea. • Puteţi utiliza numere de la 0 la 9 şi litere de la A la F. Cameră 5 6 Apăsaţi butonul multifuncţional după ce aţi setat informaţiile de utilizator. 58 . Pentru detalii. Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile şi selectaţi caracterele pentru informaţiile de utilizator. 4 Setaţi informaţiile de utilizator.

pentru a trece la cel anterior. aparatul intră în modul PC (Conexiune computer). În timp ce apăsaţi butonul de deblocare. aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). astfel încât indicatorul luminos PB să se aprindă. 59 Redare ) Derulare rapidă înainte ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid în videoclip.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. consultaţi pagina 63. Înregistrare . modul se modifică astfel. pentru a trece la următorul videoclip. atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. CAM PB Când apăsaţi butonul pentru moduri cât timp este selectat PB.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar. • De fiecare dată când apăsaţi butonul. Operaţiuni cu ajutorul butonului multifuncţional Redare ( ) Telecomandă Apăsaţi pentru a reda clipul indicat curent de cursor. (Pagina 75) Buton de deblocare 2 Pentru detalii despre redarea videoclipurilor utilizând imaginile miniaturale. Apăsaţi din nou pentru a reveni la redarea normală. ) Derulare rapidă înapoi ( Apăsaţi în timpul redării pentru a derula rapid înapoi în videoclip. (De aproximativ 5 ori mai repede*) * Derularea va fi de aproximativ 6 ori mai rapidă decât viteza normală. Apăsaţi atunci când videoclipul este întrerupt temporar (pauză). atunci când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Oprire ( ) ) Pauză ( Apăsaţi în timpul redării pentru a întrerupe temporar (pauză) videoclipul. Apăsaţi butonul pentru moduri.Operaţiuni de bază pentru redare 1 Aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). Camera este acum în modul PB. (De aproximativ 6 ori mai repede*) * Derularea va fi mai rapidă de aproximativ 5 ori decât viteza de redare normală.

(Pentru detalii despre redare. pentru a selecta Pentru a reda videoclipurile: Selectaţi imaginea miniaturală şi apăsaţi butonul multifuncţional. videoclipurile vor fi afişate pe monitorul LCD şi vizor ca imagini miniaturale. (Atunci când există un număr mare de videoclipuri. • Puteţi reda şi şterge videoclipuri • Puteţi formata cardul de memorie SD • Puteţi adăuga sau şterge indexări • Puteţi adăuga sau şterge repere de înregistrare Operaţiuni de bază pentru ecranul cu imagini miniaturale Pentru a selecta o imagine miniaturală: Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile imaginea miniaturală (cadrul galben se deplasează).Ecran cu imagini miniaturale Datele video create într-o sesiune de înregistrare se numesc videoclip. Când setaţi modul PB.) Puteţi efectua următoarele operaţiuni cu ajutorul ecranului cu imagini miniaturale. consultaţi pagina 63. va dura un timp pentru ca acestea să fie afişate pe ecran.) 60 .

Pentru a reda videoclipurile afişate cu roşu. 11 Afişare protecţie videoclip Afişat pe videoclipurile protejate. setaţi formatul PB în meniul de setări PLAY SETUP (Setări redare) la formatul de înregistrare corespunzător (Pagina 63). 12 Indicatori Reper de înregistrare Indică faptul că videoclipul are un reper de înregistrare. 9 Afişare oră (Page 65) Afişează codul de timp la începutul înregistrării videoclipului/informaţiile de utilizator la începutul înregistrării videoclipului/ora înregistrării/data înregistrării/data şi ora înregistrării . Afişare reluare redare Se afişează pe videoclipurile cărora li s-a aplicat setarea de reluare a redării. 8 Afişare durată Afişează durata videoclipului selectat în acel moment. dacă videoclipul evidenţiat momentan de cursor a fost înregistrat în modul PH. 10 Număr videoclip Afişat în ordinea înregistrării (până la 1000 de videoclipuri). Numerele videoclipurilor ce nu pot fi redate (de exemplu. 7 Afişare format înregistrare Afişează formatul de înregistrare al videoclipului selectat în acel moment. 4 Afişare capacitate acumulator rămasă (Pagina 19) Afişează capacitatea rămasă a acumulatorului. videoclipurile cu formate de înregistrare diferite) sunt afişate cu roşu. (Pagina următoare) Indexare Afişat atunci când videoclipul are ataşate indexări (Pagina 66). 2 Indicator repetare redare (Pagina 63) Afişat în timpul redării repetate.1 Stare afişare imagine miniaturală (Pagina 65) În această zona apar tipurile de videoclipuri afişate ca imagini miniaturale. 61 Redare . 6 Afişare mod de înregistrare Afişează modul de înregistrare. 3 Afişare stare card Afişează starea cardului de memorie SD.conform setărilor. 5 Cursor (cadru galben) Afişat pe imaginea miniaturală selectată în acel moment.

repetaţi paşii de mai sus. modul CAM va fi activat automat şi înregistrarea va fi pornită. 62 . Funcţii de înregistrare directă Dacă apăsaţi butonul START/STOP (Pornire/Oprire) în modul PB.Ecran cu imagini miniaturale (continuare) Adăugarea de repere de înregistrare videoclipurilor va Adăugarea de repere de înregistrare face mai uşoară găsirea videoclipurilor pe care le căutaţi. • Nu este posibil să adăugaţi puncte de reper videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. Apăsaţi butonul USER (Utilizator) căruia i-a fost alocată funcţia de aplicare a reperelor de înregistrare. (Pagina 88) 2 Pentru a şterge un reper de înregistrare. 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cadrul galben la videoclipul pentru care doriţi să adăugaţi un reper de înregistrare.

Repetare redare (REPEAT PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda în mod repetat toate videoclipurile disponibile. (sau înclinaţi-l în direcţia 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta formatul pentru redare şi apăsaţi-l. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2.9 Hz): 1080/60i (30P). 720/24P • Setarea pentru opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este considerată setarea iniţială. . formatul setat în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) va fi restabilit atunci când camera este comutată în modul CAM. 720/50P (25P) Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Va fi afişat indicatorul de redare repetată. Chiar dacă formatul de redare este modificat.Setări redare (PLAY SETUP) Efectuaţi setările pentru formatul şi metoda de redare. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Când este efectuată operaţiunea de redare. Formate disponibile (când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Redare 63 1080/50i (25P). 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea PB FORMAT (Format redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) şi apăsaţi butonul multifuncţional ). Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 1080/24P. Setare format de redare (PB FORMAT) Setaţi formatul de redare. 720/60P (30P). Operaţiune de meniu (Pagina 82) Setaţi opţiunea REPEAT PLAY (Repetare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). • Numerele videoclipurilor vor fi afişate cu negru pentru cele la care este posibilă redarea şi cu roşu pentru cele la care nu este posibilă redarea. • Pentru a dezactiva setarea pentru redare repetată. • Redarea repetată va continua până la întrerupere. videoclipurile care pot fi redate sunt redate în mod repetat.

Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale.Setări redare (PLAY SETUP) (continuare) Reluare redare (RESUME PLAY) Utilizaţi această setare pentru a reda de la momentul în care a fost întrerupt temporar (pauză) videoclipul ultima dată. Dacă aţi întrerupt redarea anterior. selectaţi OFF (Dezactivare) în pasul 2. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. indicatorul de reluare a redării va fi afişat pe imaginea miniaturală a videoclipului. Selectaţi un videoclip pentru redare. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi opţiunea SKIP MODE (Mod omitere) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare). Operaţiune de meniu (Pagina 82) CLIP (Videoclip): CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor sau la poziţia INDEX (Indexare) anterioară sau următoare. Apăsaţi butonul MENU (Meniu). 1 2 3 4 1 2 3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). Setare metodă omitere (SKIP MODE) (Mod omitere) Selectaţi operaţia de omitere (programare) pe care doriţi să o efectuaţi când întrerupeţi redarea. Setaţi opţiunea RESUME PLAY (Reluare redare) din ecranul PLAY SETUP (Setări redare) la ON (Activare). 64 . • Pentru a dezactiva setarea pentru reluarea redării. iar restul videoclipului va fi redat la următoarea selectare pentru redare. înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză). Selectaţi metoda de omitere. Mergeţi la începutul videoclipului anterior sau următor înclinând butonul multifuncţional în direcţia sau în timp ce redarea este întreruptă temporar (pauză).

an-lună-zi (Y-M-D)/lună-zi-an (MDY)/zi-lună-an (D-M-Y). direcţia 4 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta opţiunea direcţiile şi apăsaţi-l. ALL (Toate): Sunt afişate toate videoclipurile.codul de timp (TC)/informaţii despre utilizator (UB)/ora înregistrării (TIME)/data înregistrării (DATE)/data şi ora înregistrării (DATE & TIME). THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale): Selectaţi videoclipurile pe care doriţi să le afişaţi. DATA DISPLAY (Afişare date): Selectaţi formatul de afişare a orei videoclipului . Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi în ). (Setarea implicită din fabrică este ON (Activare).) Afişarea protecţiei videoclipului şi cel de reluare a redării vor apărea în continuare dacă această setare este la OFF (Dezactivare). DATE FORMAT (Format dată): Selectaţi ordinea de afişare pentru data înregistrării . Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. 65 Redare . MARKER (Marcator): Sunt afişate toate videoclipurile cu repere de înregistrare. De asemenea. puteţi seta mai exact cum doriţi să apară imaginile miniaturale pe ecran.Operaţiuni cu imagini miniaturale Selectarea metodei de afişare a imaginilor miniaturale (THUMBNAIL SETUP) (Setări imagini miniaturale) Puteţi afişa tipurile de videoclipuri pe care doriţi să le vizualizaţi ca imagini miniaturale. SAME FORMAT (Acelaşi format): Sunt afişate toate videoclipurile cu acelaşi format ca formatul PB curent. INDEX (Indexări): Sunt afişate toate videoclipurile cu indexări. Această setare nu va apărea în CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip). 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). INDICATOR (Indicator): Setaţi dacă doriţi sau nu să afişaţi indicatorul (ON/ OFF (Pornit/Oprit)).

66 . înclinaţi butonul multifuncţional în pentru a selecta dacă să direcţiile ştergeţi sau nu (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. selectaţi INDEX→YES (Indexare→Da) în pasul 3 înainte de a efectua următoarele. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ştergerea şi protejarea videoclipurilor (OPERATION) (Operare) Puteţi şterge sau proteja videoclipuri. va avea o eroare de precizie de 0. Deplasaţi cursorul către indexarea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi butonul multifuncţional. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. • Ştergerea nu poate fi efectuată cu ajutorul telecomenzii. 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior.5 secunde. • Nu este posibilă reglarea volumului în timpul redării indexărilor. • Pentru a şterge indexarea. pentru a ataşa indexarea. DELETE (Ştergere): ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Ştergeţi toate videoclipurile. această operaţiune poate lua ceva timp. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi ecranul OPERATION (Operare) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi ). Selectaţi dacă doriţi sau nu să ştergeţi (YES/NO (Da/Nu)) şi apăsaţi butonul multifuncţional. în direcţia • Videoclipurile protejate nu pot fi şterse. 2) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 1) Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l redaţi şi apăsaţi butonul multifuncţional la momentul unde doriţi să adăugaţi o indexare. INDEX (Indexări): YES (Da): Ataşaţi indexări la videoclipurile selectate. Videoclipurile selectate vor fi evidenţiate cu portocaliu. unde va fi ataşată indexarea. • Nu este posibil să adăugaţi indexări videoclipurilor înregistrate cu un model de cameră video de larg consum. 2) Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a deplasa cursorul între punctele unde sunt ataşate indexările. 3) Selectaţi YES (Da) de pe ecranul de confirmare. 3 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. SELECT (Selectare): Ştergeţi videoclipurile selectate. înclinaţi butonul multifuncţional în şi întrerupeţi temporar (pauză) direcţia videoclipul. Selectaţi videoclipuri cu butonul multifuncţional. (Repetaţi această operaţiune pentru a selecta mai multe videoclipuri. • Dacă selectaţi ALL CLIPS (Toate videoclipurile) pentru a şterge toate videoclipurile din memorie. • Momentul propriu-zis din videoclip. în funcţie de volumul videoclipurilor ce trebuie şterse.) Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru confirmare.

(Semnul va dispărea. (Pagina următoare) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip): Afişează informaţii despre videoclipul selectat.CLIP PROTECT (Protecţie videoclip): YES (Da): Protejaţi videoclipurile selectate. înclinaţi în direcţia Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi-l. Continuarea acestei operaţiuni va duce la ştergerea tuturor datelor de pe card. • Introduceţi în cameră cardul pe care doriţi să-l formataţi. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. Operaţiune de meniu (Pagina 82) Selectaţi CARD FUNCTIONS (Funcţii card) şi apăsaţi butonul multifuncţional (sau ). • Cardul de memorie de tip SD va fi formatat.) • Anulaţi protecţia atunci când selectaţi videoclipul protejat. Formatarea cardului şi verificarea informaţiilor privind videoclipurile şi cardul (CARD FUNCTIONS) (Funcţii card) Puteţi formata cardurile de memorie de tip SD şi puteţi verifica informaţiile privind videoclipurile şi cardul de memorie de tip SD. CARD STATUS (Stare card): Afişează informaţii despre cardul de memorie de tip SD. (Pagina următoare) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a afişa informaţiile din videoclipurile anterioare sau următoare. NO (Nu): Reveniţi la ecranul anterior. şi apăsaţi butonul multifuncţional. 4 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a reveni la ecranul cu imagini miniaturale. (Semnul va fi afişat. (Continuarea în pagina următoare) 67 Redare CARD FORMAT (Formatare card): .) Executarea unei formatări a cardului de memorie (a se vedea mai jos) va şterge toate videoclipurile. 3 1 2 Apăsaţi butonul MENU (Meniu). chiar dacă acestea sunt protejate. Selectaţi dacă doriţi sau nu să formataţi cardul (YES/NO (Da/Nu)).

1 2 3 Clip number (Număr videoclip) Thumbnail (Imagine miniaturală) (Ecran cu imagini miniaturale: Pagina 60) Clip information (Informaţii privind videoclipul) Afişează indicatorii ataşaţi videoclipului şi multe alte informaţii. Lungimea videoclipului Format de înregistrare 3 4 Clip meta data (Metadate despre videoclip) Apăsaţi butonul multifuncţional cât timp este afişat ecranul cu informaţii despre videoclip. SPEED CLASS (Clasă de viteză): Afişează clasa de viteză a cardului de memorie de tip SD. etc.Operaţiuni cu imagini miniaturale (continuare) Ecran de informaţii cu privire la cardul de memorie de tip SD Ecran cu informaţii privind videoclipul 1 2 REMAIN (Memorie disponibilă): Afişează capacitatea disponibilă a cardului de memorie de tip SD. PROTECT (Protecţie): Afişează dacă aţi activat sau nu opţiunea de protecţie împotriva scrierii pentru cardul de memorie de tip SD. (Consultaţi pagina 53 pentru mai multe informaţii despre metadatele privind videoclipurile. START TC (Cod de timp început): START UB (Informaţii utilizator început): [DATE/TIME] (Dată / oră): TIME ZONE (Zonă de fus orar): [DURATION] (Durată): FORMAT (Format): Valoarea de cod de timp la începutul înregistrării Valoare informaţii utilizator la începutul înregistrării Data şi ora înregistrării la începutul înregistrării Afişează zona de fus orar. 4 68 . Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile pentru a verifica informaţiile dorite. SD STANDARD (Standard SD): Afişează dacă aţi formatat sau nu cardul de memorie de tip SD după standard SD sau SDHC ((SUPPORTED/NOT SUPPORTED (Suportat/Nesuportat)).) . pentru informaţii mai detaliate. numele cameramanului. inclusiv formate video şi audio.

înclinaţi (redare) (sau butonul multifuncţional în direcţia apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte). după redarea ultimului videoclip. *1 Derularea se va face de aproximativ 6 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setat la 59. Videoclipul se va derula înainte de aproximativ 5 ori*1 viteza normală şi va derula înapoi de aproximativ 6 ori*2 viteza normală. Cameră sau telecomandă • Ecranul va reveni la afişajul cu imagini miniaturale atunci când treceţi de începutul primului videoclip sau de finalul ultimului videoclip.9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la 720/24P. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SEARCH (Căutare) de pe telecomandă). • Ecranul va reveni la afişarea imaginilor miniaturale. Cameră sau telecomandă Redare 69 Pentru a reveni la redarea normală. în timpul redării (sau apăsaţi butoanele SKIP (Omitere) de pe telecomandă). prin derulare înapoi. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) de pe telecomandă).Funcţii de redare utile Derulare înainte / înapoi 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (derulare înapoi) sau (derulare înainte).9 Hz şi PB FORMAT (Format redare) este setat la orice în afară de 720/24P. • Nu va fi redată înregistrarea audio în timpul derulării înainte sau înapoi. prin derulare înainte. *2 Derularea se va face de aproximativ 5 ori mai rapid decât viteza normală dacă SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. . după redarea ultimului videoclip. Videoclip următor/anterior 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării.

dacă veţi conecta aparatul la un televizor. Apăsaţi butonul EXT. Afişajul să modifică astfel. Time (Oră) Reglarea volumului 1 Volumul semnalului audio de la difuzorul intern şi de la mufa pentru căşti poate fi reglat cu ajutorul butoanelor AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum).Funcţii de redare utile (continuare) Redare cadru cu cadru 1 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia în timpul redării. Apăsaţi butonul PAUSE (Întrerupere) pentru anulare. Cameră sau telecomandă Când apăsaţi butonul +. înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia (redare) (sau apăsaţi butonul PLAY (Redare) de pe telecomandă). iar când apăsaţi butonul -. în timpul redării. imaginile sunt derulate înainte. Apăsaţi butoanele ZOOM/VOL (Zoom/Volum). Verificarea datei şi a orei Apăsaţi butonul DATE/TIME (Dată/Oră) de pe telecomandă. (Pagina 73) Porniţi redarea. • Menţineţi apăsat butonul STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. un cablu HDMI (nu este inclus) sau un cablu video pe componente (inclus). dacă utilizaţi telecomanda. până la eliberarea butonului. DISPLAY (Afişaj extern) din nou pentru a anula afişarea. pentru a întrerupe videoclipul (sau apăsaţi butonul PAUSE (Pauză) de pe telecomandă). acestea sunt derulate în direcţia inversă. • Pentru a afişa pe televizor informaţiile care apar pe vizor şi pe monitorul LCD. la intervale de jumătate de secundă. 2 Apăsaţi butoanele AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum) (sau apăsaţi butoanele STILL ADV (Avansare imagine statică) de pe telecomandă). pentru a afişa data şi ora înregistrării pe vizor sau pe monitorul LCD. DISPLAY (Afişaj extern) de pe telecomandă. apăsaţi butonul EXT. Ð Date (Dată) Ð Time and Date (Dată şi oră) Ð No display (Fără afişare) Cameră sau telecomandă 70 . Vizionarea imaginilor pe un televizor Puteţi vizualiza imaginile pe televizor. • Menţineţi butonul apăsat pentru a continua avansarea cadru-cu-cadru. Pentru a reveni la redarea normală. 1 2 Conectaţi camera video la televizor. de fiecare dată când apăsaţi butonul. cu ajutorul unui cablu AV (nu este inclus).

Microfon extern Microfon (opţional) AG-MC200G Suport microfon Adaptor suport microfon INPUT1 (Intrare1) sau INPUT2 (Intrare2) Redare adaptorul pentru suportul de microfon. 71 Editare • Când ataşaţi un microfon extern la adaptorul pentru microfon.Conectarea de aparate externe Căşti Mufă stereo mini de 3.5-mm • Sunetul nu mai poate fi auzit de la difuzor atunci când sunt conectate căştile (opţional). strângeţi bine şuruburile. utilizaţi suportul de microfon furnizat şi . • Când ataşaţi suportul de microfon şi adaptorul pentru suportul de microfon. deşi este posibil să auziţi un scârţâit.

• Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm d e terminalul calculatorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern. • Utilizaţi un cablu de conexiune USB ecranat şi care să nu fie mai lung de 3 metri. • Când conectaţi camera la un calculator cu ajutorul unui cablu de conexiune USB. 72 . deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. consultaţi pagina 75.Conectarea de aparate externe (continuare) Calculator (editare/transfer de fişiere neliniar) Calculator Cablu de conexiune USB (opţional) Mini-B Miez de ferită (inclus) • Pentru detalii despre starea calculatorului şi alţi factori. ataşaţi două miezuri de ferită (incluse) la cablul de conexiune USB. Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) Cablu video (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele de pe mufa video. Platformă video (Copiere) Semnalele video şi audio vor fi limitate la cele ale camerei. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice.

După ataşarea cablului conform diagramei din dreapta. dacă terminalul (Continuarea în pagina următoare) 73 Editare • Ieşirea HDMI va avea prioritate în cazul în care doriţi să conectaţi în acelaşi timp şi cablul HDMI şi pe cel . • Când conectaţi camera la un televizor/monitor cu ajutorul unui cablu HDMI. • Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic.Televizor/Monitor Sunt afişate numai semnalele de ieşire ale camerei. • Acest produs nu este compatibil cu VIERA Link. Miez de ferită (inclus) Televizor/Monitor Cablu HDMI (opţional) Conectaţi aceste cabluri la terminalele televizorului. utilizaţi fişa de conversie pin-BNC furnizată. etc. închideţi terminalul astfel încât să se blocheze cu declic. • Semnalele pot fi emise simultan de la terminalul HDMI OUT (Ieş ire HDMI) ş i de la terminalul COMPONENT OUT (Ieş ire pe componente). • Când conectaţi camera la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului video pe componente. atunci când este scăpat sau supus la impacturi puternice. dac ă setaţ i opţ iunea HDMI OUT SEL (Ieş ire HDMI) din ecranul AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) la FIX (Fix). • Lucraţi cu atenţie când manevraţi miezul de ferită. deoarece acesta se poate deteriora foarte repede. Ajustaţi lungimea clemelor. • Dacă miezul de ferită se deplasează de-a lungul cablului şi nu poate fi fixat. conectaţi camera la terminalele de intrare ale dispozitivului extern. VIDEO OUT (Ieşire video). Ieşirile simultane nu sunt posibile. tăindu-le cu foarfeca. dispozitivului la care este conectată este de tip BNC. ataşaţi cleme de fiecare parte a miezului de ferită. unul la o poziţie de aproximativ 5 cm de terminalul televizorului/monitorului şi celălalt la aproximativ 5 cm de terminalul camerei. ataşaţi cele două miezuri de ferită (incluse) la cablul HDMI. pentru a vă asigura că acesta rămâne fixat. Cablu video (opţional) Miez de ferită (inclus) Cablu video pe componente (inclus) Cablu audio (opţional) Alb: Sunet CH1 (Canal1) (canalul stâng) Roşu: Sunet CH2 (Canal2) (canalul drept) ƒ Când transmiteţi semnale audio şi video de la cameră la un dispozitiv extern.

semnalele sunt transmise către monitor FIX (Fix) 576P/480P Cablul nu este conectat 3: Ieşire posibilă x: Ieşire imposibilă Conexiune cablu HDMI Terminal COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) x Terminal VIDEO OUT (Ieşire video) x x*1 3*1 x*2 x 3*2 x x*1 3*1 x*2 3*2 *1 Când este conectat cu cabluri video pe componente *2 Când nu este conectat cu cabluri video pe componente • Semnalele nu pot fi transmise simultan de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). 74 .Conectarea de aparate externe (continuare) ƒ Tabel de semnale de ieşire HDMI şi semnale de ieşire simultane COMPONENT OUT (Ieşire pe componente) şi VIDEO OUT (Ieşire video) Setare opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) AUTO (Automat) Cablul este conectat.

• Menţineţi apăsat butonul pentru moduri după deconectarea cablului USB. Apăsaţi butonul pentru moduri pentru a ilumina indicatorul luminos PB şi menţineţi butonul apăsat (cel puţin 2 secunde). pentru editare. • Scoateţi cardul de memorie SD din cameră şi introduceţi-l din nou. este afişat CHECK USB CABLE (Verificaţi cablul USB). cu ajutorul cablului de conexiune USB. (În ceea ce priveşte conexiunea. 75 Editare asiguraţi-vă că nu fişierele nu sunt suprascrise accidental. pentru a trece înapoi la modul PB. • Camera nu poate fi operată dacă este conectat un hub sau un alt dispozitiv între cameră şi calculator. Efectuaţi întotdeauna operaţia “safe hardware removal” (îndepărtarea în siguranţă a componentelor hardware) atunci când deconectaţi cablul. consultaţi pagina 72) Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul c.0 4 Efectuaţi editarea neliniară pe calculator. • Conectaţi camera la un alt terminal USB de pe calculator. consultaţi instrucţiunile de operare ale software-ului de editare pentru calculatorul dumneavoastră. • În cazul în care camera nu poate fi recunoscută corect de către calculator. sau Windows Vista. Conţinutul cardului de memorie SD va fi afişat sub forma unei pictograme de unitate amovibilă în My Computer sau pe desktop pe ecranul calculatorului. Când schimbaţi cardurile. • • • 3 • • • 5 • Când nu este conectat cablul de conexiune USB. Clasă de stocare în masă) (nu este compatibil cu USB 1.a. Macintosh cu Intel CPU (Intel Mac) • Compatibilitate USB 2. Porniţi calculatorul înainte de conectare. (Pagina 109) (Exemplu) Windows Removable disk (E:) (Unitate amovibilă (E:)) (Exemplu) Macintosh (Viteză mare. asiguraţi-vă că indicatorul luminos de accesare nu luminează intermitent şi că nu accesaţi cardul în acest moment. Opriţi camera. Datele pentru care a fost efectuată editare neliniară nu pot fi rescrise de pe calculator pe cardul de memorie SD introdus în cameră. Nu puteţi efectua operaţiuni pe cameră în timp ce este în modul PC. 1 2 Introduceţi cardul de memorie SD şi mutaţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON (Pornit). .1) • Conectaţi la un singur calculator o dată. Pentru mai multe detalii. Sunt necesare următoarele condiţii pentru conexiunea USB. • Calculator cu Windows 2000. Conectaţi camera la calculator cu ajutorul cablului de conexiune USB. Windows XP. puteţi remedia acest lucru prin una din următoarele metode.Editare neliniară (Mod PC) Editarea neliniară a datelor video de pe cardul de memorie SD poate fi efectuată conectând camera la un calculator. iar camera va trece în modul PC. • Opriţi camera şi calculatorul şi porniţi-le din nou. NO NAME (Fără nume) • Când copiaţi fişiere din cameră pe calculator. Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi accesate când capacul compartimentului de card SD este deschis. Indicatorul luminos PC va lumina intermitent.

afişajul codului de timp este setat automat la CLIP (Videoclip). Doar redare Cardurile de memorie SD care conţin deja 1000 sau mai multe videoclipuri pot fi utilizate numai pentru redare. D 2X: zoom 2 x D 5X: zoom 5 x D 10X: zoom 10 x Afişare format înregistrare (Pagina 91) Afişare frecvenţă sistem 60: 59. iar codul de timp este contorizat de la o valoare de 0:00:00 pentru fiecare videoclip. • În funcţie de dimensiunea şi tipul memoriei cardului de memorie SD utilizat. consultaţi 33. Nu este afişat în modul PB. este posibil ca pictograma să nu fie afişată.Afişaje pe ecran Pentru detalii despre zona de siguranţă. COUNTER (Contor): Valoare contor CLIP (Videoclip): Valoarea de contor CLIP (Videoclip) pentru videoclipul respectiv afişat când opţiunea REC COUNTER (Contor înregistrare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj) este setată la CLIP (Videoclip). Afişare raport zoom digital Afişează raportul de zoom digital. UB (Informaţii utilizator): Informaţii despre utilizator Când informaţiile despre utilizator nu pot fi citite corect de pe cardul de memorie SD. afişajul se modifică şi conţine următoarele date (sau nicio indicaţie). Când valoarea codului de timp nu poate fi citită corect de pe cardul de memorie SD. chiar şi atunci când memoria cardului se umple în timpul înregistrării. TC (Cod de timp): Valoarea codului de timp. Accesare card Nu este introdus un card de memorie 3 4 5 6 7 Afişaj privind capacitatea suportului media Afişează capacitatea disponibilă pentru rata de cadre de înregistrare setată în opţiunea REC FORMAT (Format înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Înregistrare posibilă Card protejat împotriva scrierii Înregistrare imposibilă Card plin • Înregistrarea poate fi posibilă în anumite cazuri. • Timpul afişat serveşte doar ca indiciu. se afişează [TC*]. [UB*] este afişat. (Pagina 78) (Volum) 1 2 Afişare cod de timp De fiecare dată când apăsaţi butonul COUNTER (Contor). Afişare informaţii privind suportul media Afişează informaţii de bază despre cardul de memorie SD introdus. • În timpul redării.9 Hz 50: 50 Hz 76 . Afişaj operaţie de comutare AUTO/MANUAL (Automat/Manual) Acest afişaj apare când comutatorul AUTO/MANUAL (Automat/Manual) este în poziţia AUTO (Automat). iar înregistrarea este oprită. chiar dacă este afişată această pictogramă.

nivelul de luminozitate din jurul centrului ecranului este indicat ca 0% până la 99%.6K: În cazul presetării Canal A/Canal B: În cazul A/B LOCK (Blocare): Când funcţia ATW (Detectare automată alb) este blocată . JUL (Iulie). apare MF (Focalizare manuală). 16 Afişare nivel audio (Pagina 49) (Continuarea în pagina următoare) 77 Afişaje 24 STD (Standard): Control automat standard al irisului SPOT (Reflector): Control automat al irisului sub lumina reflectoarelor BACK (Lumină fundal): Control automat al irisului pentru compensarea luminii de fundal Afişare iris Afişează valoarea F. este posibil ca domeniul macro să nu poată fi activat. JUN (Iunie).Z99 (zoom maxim). (În modul automat.) Afişare informaţii AWB (Ajustare nivel tonuri de alb) Afişează informaţiile cu privire la nivelul tonurilor de alb. APR (Aprilie). • Este afişat mesajul de eroare AWB (LOW LIGHT / LEVEL OVER (Lumină scăzută/ Nivel depăşit). (Pagina 39) • Funcţiile alocate butoanelor USER (Utilizator) sunt afişate în timp ce apăsaţi butonul DISP / MODE CHK (Verificare afişaj/mod). albul şi negrul pentru AF (Focalizare automată) şi MF (Focalizare manuală) sunt afişate inversat. ecranul RECORDING SETUP (Setări înregistrare). Nu este afişat când este setat la 1080/50i*. ATW (Detectare automată alb): Când setaţi ATW (Detectare automată alb) P3. în timpul înregistrării. FEB (Februarie). Afişaj amplificare Afişează valoarea amplificării pentru amplificatorul de imagine configurat. Afişare poziţie zoom Este afişată poziţia de zoom cu Z00 (unghiul maxim de mărire) .8 9 10 11 12 13 Afişaj informaţii Următoarele informaţii sunt afişate în funcţie de situaţie. Afişaj informaţii despre controlul focalizării Afişează informaţii despre controlul focalizării cu 99 . căruia i-a fost alocată anterior funcţia INDEX (Indexare) sau SHOT MARK (Reper de înregistrare). în funcţie de poziţia de zoom. DEC (Decembrie) 17 Afişaj control automat al irisului 18 19 20 21 Ziua lunii Anul: 2001 – 2039 Ore Minute Secunde 22 23 14 Afişare rată de cadre Afişează rata cadrelor de înregistrare. Afişaj filtru ND Filtrul ND selectat este afişat.00. Afişaj EXPANDED (Extins) Afişat în timpul afişajului extins. este afişat AGC.2K/P5. aţi selectat “ON” (Activare). “99%↑”apare dacă procentul este peste 99. Afişaj înregistrare indexare/reper de înregistrare (INDEX/ SHOT MARK (Indexare/Reper de înregistrare)) Afişat atunci când este apăsat un buton USER (Utilizator). valoare de limită inferioară a domeniului macro poate să difere. • Eficienţa nivelului automat de tonuri de alb şi de negru • Avertisment (Pagina 79) • Este afişat filtrul ND recomandat în condiţiile de înregistrare aplicate acestui caz. NOV (Noiembrie). 95 (Distanţă focală: infinit) : 00 (Distanţă focală: aprox. Afişare imprimare dată şi oră (Pagina 45) Afişare dată şi oră Luna: JAN (Ianuarie). INVALID (Invalid) va fi afişat în cazul în care nu se poate ataşa o indexare sau un reper de înregistrare. * 1080/60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului).9 Hz 15 Afişare timp de expunere Este afişat timpul de expunere. Unitatea de măsură poate fi setată la mm în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). 5 cm) În funcţie de poziţia de zoom. Afişare luminanţă marcator Când sunt afişate marcatoarele. De asemenea. Când afişajul este setat la control macro. AUG (August). MAY (Mai). În modul de focalizare automată. apare AF (Focalizare automată). SEP (Septembrie). Unităţile de măsură pot fi schimbate între feet (picioare) şi m (metri) în opţiunea ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) din meniul de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj). OCT (Octombrie). MAR (Martie). În modul de focalizare manuală. Afişare control automat al nivelului microfonului Apare atunci când în meniurile de setări.

de uz casnic.a. compatibili cu acest produs. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. Afişare stare de operare REC: Înregistrare PAUSE: Înregistrare în standby CHK: Verificare înregistrare Redare Redare întreruptă temporar (Pauză) Redare întreruptă la poziţia INDEX (Indexare) Redare cadru cu cadru (Redare cadru cu cadru inversată) Omitere (omitere inversă) Derulare rapidă înainte/redare prin derulare (Derulare înapoi/redare prin derulare înapoi) Întrerupere temporară (pauză) la scena finală (întrerupere temporară (pauză) la scena iniţială) Afişare înregistrare autoportret Fără afişare: Imposibilitate de înregistrare (nu există card. • Simbolul P. deoarece capacitatea este recalculată în aceste momente. 78 . 33 Zonă de siguranţă Domeniul zonei este indicat de opţ iunea SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) (Pagina 94). • Capacitatea rămasă a acumulatorului va dispărea temporar când schimbaţi modurile. etc. când efectuaţi operaţiuni REC CHECK (Verificare înregistrare) sau când modificaţi luminozitatea LCD. Pentru a asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. apăsarea butonului ZEBRA (Zebră) o dată sau de două ori va duce la afişarea marcatorului. sau când acumulatorul nu a mai fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp. este afişat volumul sunetului emis de difuzorul încorporat şi de la mufa pentru căşti.va fi afişat pe ecran. (Există posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului.) Afi şarea capacităţii rămase a acumulatorului • este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. Afişare denumire fişier scenă (Pagina 50) Afişare a capacităţii rămase a acumulatorului Când utilizaţi acumulatori produşi de Panasonic. Timpul rămas va fi afişat după o scurtă întrerupere. capacitatea rămasă a acumulatorului este afişată în minute. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. • Afişarea capacităţii acumulatorului se va modifica în pe măsură ce scade capacitatea acestuia. 4:3 Indică poziţia redusă la 4:3. Afişare Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) Afişat atunci când Optical Image Stabilizer (Stabilizator optic de imagine) este setat la ON (Activare). iar va lumina intermitent când acumulatorul este descărcat.) Înregistrare în curs. din ecranul DISPLAY SETUP (Set ări afiş aj).Afişaje pe ecran (continuare) 25 Afişare marcator În timpul înregistrării. în timpul tranziţiei la modul de întrerupere temporară (pauză) a înregistrării Înregistrare întreruptă temporar (pauză) (înregistrare în standby) Afişare avertisment 26 27 28 30 Afişare mod standby Se afişează când camera este în modul standby 31 Afişare funcţie de înregistrare Se afişează atunci când opţiunea PREREC MODE (Mod pre-înregistrare) din meniul de setări RECORDING SETUP (Setări înregistrare) este setată la ON (Activare). • Există posibilitatea să nu fie afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. 32 Monitorizare nivel audio Când apăsaţi butonul AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). când utilizaţi aparatul la temperaturi înalte sau scăzute. Simbolul va fi afişat cu roşu când au rămas mai puţin de 3 minute. Nu va fi afişat pe monitorul LCD sau pe vizor atunci când opţiunea FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) din meniul de setări SW MODE (Mod SW) este setată la EXPANDED (Extins). • Nu este afişată când utilizaţi un adaptor c. 29 90% Indică domeniul (90%) în care pot fi afişate semnalele de către un televizor obişnuit.

(ÎN CURS DE ACCESARE) PLEASE DO NOT REMOVE CARD. CAPACITATE CARD PREA MICĂ. CANNOT PLAY. CANNOT SET PRE-REC. Dacă nu găsiţi un avertisment în lista de mai jos. CANNOT DELETE.) PRE-REC (Pre-înregistrare) nu poate fi setat deoarece capacitatea rămasă a cardului este prea mică. CARD CAPACITY TOO LOW.) PLEASE REFORMAT. CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (VERIFICAŢI CARDUL) Este posibil ca înregistrarea să nu poată fi realizată pe acest card. CANNOT RECORD. (DECONECTAŢI CABLUL USB) Când comutaţi de la un mod la celălalt. CANNOT RECORD PH MODE AND HA MODE INTO THIS CARD. ■R REC STOPPED. (NU POATE FI UTILIZAT DIN CAUZA DATELOR INCOMPATIBILE. (SCRIERE ÎN CURS) Înregistrarea video a fost oprită. CANNOT SET THE NUMBER OF INDEXES HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (A FOST DETECTATĂ O EROARE ÎN DATELE DE CONTROL. Datele sunt scrise acum pe card. (NU SCOATEŢI CARDUL) Cardul este accesat momentan. Dacă frecvenţa sistemului a fost modificată. CARD FULL.) Nu mai pot fi setate alte indexări. REPAIR CLIP? (REPARARE VIDEOCLIP?) Doriţi să reparaţi videoclipurile acum? (Continuarea în pagina următoare) 79 Afişaje . CANNOT PLAY WITH THIS BUTTON (IMPOSIBILITATE DE REDARE CU ACEST BUTON) Nu este posibilă redarea. (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) THE NUMBER OF CLIPS HAS EXCEEDED THE MAXIMUM LIMIT. (NU POATE FI ŞTERS. (ÎNREGISTRARE IMPOSIBILĂ PE ACEST CARD ÎN MODURILE PH ŞI HA. NOW ACCESSING. (CLAPETĂ CARD DESCHISĂ) Clapeta cardului este deschisă. deconectaţi cablul USB.) Conectaţi camera video la un calculator. (VERIFICAŢI CABLUL USB.) Videoclipul nu poate fi şters. Verificaţi cardul. formataţi cardul de memorie SD cu setările curente pentru SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem). NUMĂRUL DE INDEXĂRI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. CARD DOOR OPENED. ■D DISCONNECT USB CABLE. Nu scoateţi cardul. (REFORMATAŢI. (ÎNREGISTRARE OPRITĂ) NOW WRITING.) A fost atins numărul maxim de videoclipuri şi nu mai pot fi înregistrare alte videoclipuri. (IMPOSIBILITATE DE SETARE.) Cardul este plin. CARD ERROR. ■I INCOMPATIBLE CARD. deoarece numărul acestora va depăşi limita maximă.) Pe acest card nu se poate înregistra în modurile PH şi HA.) Nu este posibilă redarea. CHECK CARD (VERIFICAŢI CARDUL). ■C CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. Verificaţi cardul. verificaţi cu atenţie mesajul afişat. (IMPOSIBILITATE DE REDARE.) Formatarea nu a fost efectuată. (CARD PLIN. CANNOT DELETE WITH THIS BUTTON (NU SE POATE ŞTERGE CU ACEST BUTON) Videoclipul nu poate fi şters. (IMPOSIBILITATE SETARE PREÎNREGISTRARE. Trebuie să formataţi din nou cardul. CHECK USB CABLE. (EROARE CARD. (NUMĂRUL DE VIDEOCLIPURI A DEPĂŞIT LIMITA MAXIMĂ. ■N NO CARD (CARD LIPSĂ) Nu este introdus niciun card. (CARD INCOMPATIBIL) PLEASE CHECK CARD.Mesaje principale de avertisment Mesajele principale de avertisment ce apar pe monitorul LCD sau pe vizor sunt prezentate mai jos.) A fost detectată o eroare în informaţiile de control.) Nu este posibilă utilizarea deoarece standardul de date este diferit.

este posibil să fie avariat cardul de memorie. ■W WRITE PROTECT (PROTECŢIE ÎMPOTRIVA SCRIERII) Cardul este protejat împotriva scrierii. • Încercaţi să introduceţi un card diferit dacă mesajul apare din nou. de exemplu. • Dacă această eroare este afişată atunci când reparaţi un card de memorie SD. ■W WARNING (AVERTISMENT) Afişat atunci când apare o eroare la camera propriu-zisă. Acest acumulator nu poate fi utilizat. ■C CANNOT RECORD (IMPOSIBILITATE DE ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării. Anulaţi protecţia. Porniţi înregistrarea din nou. Porniţi înregistrarea din nou. ■U UNABLE TO FORMAT. contactaţi locul de achiziţie. • Dacă este afişată această eroare atunci Afişaje erori Următoarele mesaje sunt afişate când apare o eroare în cameră sau în cardul de memorie SD.9 Hz) THIS BATTERY CANNOT BE USED (ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT). când accesaţi cardul de memorie SD. Dacă problema nu este soluţionată după ce aţi oprit şi pornit aparatul din nou. schimbaţi cardul conform instrucţiunilor afişate sau contactaţi locaţia de unde l-aţi achiziţionat. Înlocuiţi-l cu un card de memorie SD nou. ■R REC WARNING (AVERTISMENT ÎNREGISTRARE) Afişat atunci când apare o eroare în timpul înregistrării.Afişaje pe ecran (continuare) ■S SD CARD FORMAT? YES NO (FORMATARE CARD SD?DA NU) Doriţi să formataţi acum cardul de memorie SD? Yes/No (Da/Nu) SET DATE AND TIME (SETARE DATĂ ŞI ORĂ) Setaţi data şi ora. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. AVCCAM Restorer (Pagina 33). THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE (ACEST CARD NU POATE ÎNREGISTRA ÎN MOD VIDEO). (Înregistrare continuă timp de 12 ore) THE TC MODE IS CHANGED TO "NDF" (MODUL COD DE TIMP ESTE SCHIMBAT ÎN "NDF") NDF este selectat ca setare pentru TC MODE (Mod cod de timp). THE RECORDING IS STOPPED (OVER THE LIMITATION) (ÎNREGISTRAREA ESTE OPRITĂ (PESTE LIMITĂ)) Înregistrarea va fi oprită. FOCUS NG (eroare la operaţiunea de focalizare) PSD NG (eroare la detectarea vibraţiilor) ■S SYSTEM ERROR TURN POWER OFF (EROARE DE SISTEM. (VIDEOCLIP PROTEJAT) PLEASE CANCEL PROTECTION. Cardul nu poate fi utilizat pentru înregistrări video. pentru ştergerea unui videoclip. A fost detectată o eroare în informaţiile privind imaginile miniaturale. Opriţi şi porniţi din nou alimentarea. OPRIŢI ALIMENTAREA) Afişat atunci când apare o eroare în sistem. (IMPOSIBILITATE DE FORMATARE) Cardul nu poate fi formatat. Dacă apare acelaşi mesaj din nou. 80 . ■T THE CLIP IS PROTECTED. • Opriţi aparatul dacă mesajul continuă să apară. THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED (AU FOST DETECTATE ERORI ALE DATELOR AFERENTE IMAGINILOR MINIATURALE). (ANULAŢI PROTECŢIA) Videoclipul este protejat. după reînceperea înregistrării. utilizaţi software-ul de recuperare a conţinutului.

*1 Nu este afişat când rata cadrelor este setată la 50i (sau 60i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. *4 Dacă afişajul de imprimare a datei şi orei şi cel de timp apar simultan. *2 0 dB nu este afişat.2 K şi 5. Opţiunea 3 din spaţiul DISPLAY (Afişaj) dispare atunci când apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). 81 Afişaje x: Neafişat —: Afişat în funcţie de alte setări . (Pagina 94) MODE CHK(Verificare Setări OTHER DISPLAY (Alt afişaj) DISPLAY mod) (Menţineţi apăsat Afişaje ALL PARTIAL OFF (Afişare) butonul DISP/ MODE CHK (Toate) (Parţial) (Dezactivare) (Verificare afişaj/mod)) 3 1 Afişare cod de timp — — — — 2 Afişare informaţii privind suportul 3 3 — — — media 3 Afişaj privind capacitatea 3 3 — — — suportului media 4 Afişaj operaţie de comutare 3 3 3 3 x AUTO/MANUAL (Automat/Manual) 3 3 3 3 5 Afişare raport zoom digital x 3 3 3 6 Afişare format de înregistrare x x 3 3 3 7 Afişare frecvenţă sistem x x 8 Afişaj informaţii — — — — — 9 Afişaj EXPANDED (Extins) — — — — — 10 Afişare control automat al 3 3 3 x x nivelului microfonului 12 Afişare imprimare dată şi oră 3 — — — 3*4 13 Afişare dată şi oră 3 — — — 3*4 14 Afişare rată de cadre 3 3 x x 3*1 3 3 3 3 15 Afişare timp de expunere x 3 3 16 Afişare nivel audio — — — 3 3 3 3 17 Afişaj control automat al irisului x 3 3 3 3 18 Afişare iris x 3 3 19 Afişare poziţie zoom — — — 20 Afişare informaţii despre 3 3 — — — controlul focalizării 3 3 3 22 Afişaj filtru ND x x 23 Afişare amplificare 3 3 3 x 3*2 24 Afişare informaţii AWB 3 3 3 x 3*3 (Ajustare nivel tonuri de alb) 25 Afişare marcator — — — — — 26 Afişare Optical Image Stabilizer 3 3 3 3 x (Stabilizator optic de imagine) 3 3 3 27 Afişare denumire fişier scenă x x 28 Afişare a capacităţii rămase a 3 3 — — — acumulatorului 30 Afişare mod standby — — — — — 32 Afişare monitorizare nivel audio — — — — — 3: Afişat Opţiunea 3 din spaţiul MODE CHECK (Verificare mod) apare atunci când apăsaţi şi menţineţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod). acestea nu vor dispărea.9 Hz). *3 Sunt afişate numai presetările 3. chiar dacă apăsaţi butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod).6 K.Setarea opţiunilor DISPLAY (Afişare) Afişaţi următoarele opţiuni pe vizor sau pe monitorul LCD apăsând butonul DISP/MODE CHK (Verificare afişaj/mod) sau configurând OTHER DISPLAY (Alt afişaj) din meniurile de setări DISPLAY SETUP (Setări afişaj).

Exemplu: pot fi modificate. pentru a deplasa cursorul galben spre funcţia pe care doriţi să o setaţi. 1 Când aparatul este orice mod în afară de redare sau înregistrare. apăsaţi butonul MENU (Meniu). înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . Următoarele sunt afişate pe vizor şi pe monitorul LCD. Mod CAM (Exemplu) 5 Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a seta opţiunea. 82 .5 pentru a modifica alte opţiuni. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. Buton MENU (Meniu) 2 Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . 6 Repetaţi paşii 4 .Utilizarea meniurilor de setări Utilizaţi meniurile de setări pentru a modifica setările. Exemplu: Mod PB (Exemplu) • Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţia pentru a reveni la meniul anterior. Exemplu: 3 Buton multifuncţional 4 Utilizarea meniurilor • Opţiunile de meniu indicate cu caractere gri nu Înclinaţi butonul multifuncţional în direcţiile . pentru a deplasa cursorul galben spre opţiunea pe care doriţi să o setaţi. Apăsaţi butonul multifuncţional (sau înclinaţi-l în direcţia ) pentru a afişa opţiunile de setări. Pentru a modifica valorile sau alţi parametri. astfel încât să corespundă scenelor pe care le înregistraţi sau înregistrării.

Pentru a iniţializa fişierul scenă Din cele 6 fişiere scenă. fişierul de utilizator şi toate cele şase fişiere scenă pot fi restabilite la setările din fabrică. Le puteţi iniţializa separat. • Acest lucru nu afectează celelalte fişiere scenă. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare).7 Repetaţi paşii 2 . Apoi. Apăsaţi butonul MENU (Meniu) pentru a finaliza setările şi a reveni la ecranul normal. selectând YES (Da) din opţiunea MENU INIT (Iniţializare meniu) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Doar setările pentru fişierul scenă selectat vor reveni la setările din fabrică. în ecranul SCENE FILE (Fişier scenă). cu ajutorul selectorului scenă. cât şi pentru fişierele scenă. selectaţi-l pe cel pe care doriţi să-l iniţializaţi.5 pentru a modifica alte setări. Iniţializarea setărilor de meniu Setările de meniu conţin atât setări pentru fişierele de utilizator. Setările curente de meniu pentru fişierul de utilizator vor reveni la setările din fabrică. Pentru a iniţializa fişierul pentru utilizator (adică toate setările în afară de setările pentru fişierul scenă) Selectaţi INITIALIZE (Iniţializare) din LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţializare) de pe ecranul USER FILE (Fişier utilizator). 83 Meniu . selectaţi INITIALIZE (Iniţializare). Dacă doriţi să iniţializaţi fişierul de utilizator şi fişierul scenă în acelaşi timp.

Structură meniu de setări Meniu mod cameră (Meniu cameră) (Pagina 86) (Pagina 88) (Pagina 90) (Pagina 91) (Pagina 92) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 84 .

Meniu mod redare (Meniu redare) (Pagina 97) (Pagina 97) (Pagina 98) (Pagina 88) (Pagina 93) (Pagina 94) (Pagina 96) (Pagina 96) (Pagina 98) 85 Meniu .

NO (Nu): Ajustează timpul de expunere pentru scanarea sincronizată. pentru înregistrarea imaginilor pe un ecran de televizor. . Revine la ultimul ecran....1/249... WRITE (Scriere): Salvează valorile curente de setări pentru fişierele scenă (pentru toate scenele.7..... Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz este setată la 59. 1/48...0 .0.0...7. sau va cauza modificarea Apăsarea butonului multifuncţional în direcţia valorilor într-un ritm mai rapid.100.....8 • 24P: 1/24.0... NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările pentru fişierele scenă.. Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Citeşte şi scrie fişiere scenă de pe şi pe cardul de memorie SD.0.9 1/30..0.0.0. HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI).. 1/248.0.0.+ 100 Setaţi nivelul dorit pentru AUTO IRIS (Iris automat).0 . .IRIS LEVEL (Nivel iris automat) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) (Cameră) 86 .9 1/60. după selectarea valorilor de setare... REC FORMAT (Format înregistrare) (Pagina 91).) • 25P: • 30P: 1/25.+ 7 Realizează ajustări fine la nivelul fazei cromatice. etc.+ 7 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor pe direcţie verticală. LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/ Iniţializare) (Cameră) SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (Cameră) DETAIL LEVEL (Nivel detalii) V DETAIL LEVEL (Nivel detalii V) DETAIL CORING (Reducere detalii) (Cameră) (Cameră) (Cameră) CHROMA LEVEL (Nivel cromatic) CHROMA PHASE (Fază cromatică) COLOR TEMP Ach (Ajustare temperatură culoare canal A) COLOR TEMP Bch (Ajustare temperatură culoare canal B) MASTER PED (Nivel de negru principal) A...0. salvate de această cameră.... şi CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Pagina 93) vor fi modificate la setările iniţiale.0 ..pentru o imagine mai clară.0. Setaţi la + pentru a reduce zgomotul.7. INITIALIZE (Iniţializare): Setările fişierului scenă selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă) revin la setările de fabrică.8 (Setarea implicită din fabrică este 1/48...0.+ 10 _____ indică setarea din fabrică...10. toate setările pentru SYNCRO SCAN (Scanare sincronizată) (A se vedea mai jos).0. .. SAVE (Salvare): Salvează setările modificate pentru fişierele scenă.9 Hz • 50P/50i: • 60P/60i: 1/50.. ....7.. de la F1 la F6) pe cardul de memorie SD.. Ajustează nivelul cromatic.+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul B).8 Ajustează nivelul pentru corectarea chenarului imaginilor (pe direcţie orizontală şi verticală).. READ (Citire): Citeşte fişierele scenă (toate scenele...+ 7 Ajustează nivelul de negru principal (nivelul de negru al imaginii) ca bază pentru imagini. Revine la ultimul ecran...1/249.) (Setarea implicită din fabrică este 1/48.7.7..+ 7 Realizează ajustări fine pentru temperatura culorii (după ajustarea nivelului de tonuri de alb pe canalul A).1/48.0.Listă meniuri de setări Când modificaţi setările cu ajutorul opţiunii SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) (Pagina 99) de pe ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii).1/249. . Zgomotul va creşte uşor..+ 7 Setaţi la . . . 1/248.. .+ 7 Ajustează nivelul pentru reducerea zgomotului în semnalul detaliat. F1 până la F6) salvate pe cardul de memorie SD. .0...7..1/48.0.

Permite extinderea domeniului dinamic. FLUO (Fluorescent): Potrivită pentru înregistrarea în interior.) MID (Mediu): Setare medie (Comprimarea începe la aproximativ 90%. Activează sau dezactivează detaliile pentru culoarea pielii. 3 • Cu cât setarea este mai mare. Pentru a evita supra-expunerea. Selectaţi tabelul MATRIX (Matrice) potrivit pentru expresia de culoare dorită în timpul înregistrării. unde apare supra-expunerea în timpul înregistrării. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Editează denumirea fişierului scenă pe care l-aţi selectat cu selectorul SCENE FILE (Fişier scenă). în funcţie de semnalele recepţionate. Contrastul este redus. 2. CINE-LIKE D (Cinema D): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema.Ecran SCENE FILE (Fişier scenă) (continuare) Opţiune DRS (Extensie domeniu dinamic) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează funcţia DRS (Extensie domeniu dinamic). preluată de la seria DVX100. cu atât este mai mare interferenţa în zonele mai întunecate. • Nu este disponibil (apare cu gri) cu alte setări în afară de 50i/50P*. CINE-LIKE (Cinema): Potrivită pentru imaginile asemănătoare celor de cinema. prin comprimarea nivelului semnalelor video în zonele foarte luminoase.PRESS: Accentuează contrastul comparativ cu setarea LOW (Scăzut). CINE-LIKE V (Cinema V): Utilizează o valoare gamma creată pentru realizarea unor imagini asemănătoare celor de cinema. LOW (Scăzut): Atenuează imaginea cu ajutorul curbelor gamma. HD NORM (Normă HD): Această setare gamma este potrivită pentru înregistrarea HD. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă.) • Nu este disponibilă atunci când valoarea DRS este setată sau când valoarea GAMMA (Gamma) este setată la CINE-LIKE (Cinema).) HIGH (Ridicat): Setare ridicată (Comprimarea începe la aproximativ 100%. YES (Da) NO (Nu) GAMMA (Gamma) (Cameră) KNEE (Inflexiune) (Cameră) MATRIX (Matrice) (Cameră) SKIN TONE DTL (Detaliu culoare piele) NAME EDIT (Editare denumire) (Cameră) (Cameră) _____ indică setarea din fabrică. OFF (Dezactivare). LOW (Scăzut): Setare joasă (Comprimarea începe la aproximativ 80%. care au o înclinare uşoară în curbele cu luminozitate redusă. HIGH (Ridicat): Extinde tonul părţilor întunecate şi realizează o imagine mai luminoasă. • Cu cât setarea este mai mare. primite prin CCD. AUTO (Automat): Setează nivelul automat. 87 Meniu . Selectaţi ON (Activare) pentru a reduce detaliile de ton al pielii şi pentru a estompa tonul pielii. NORM2 (Normă2): Potrivită pentru culori mai strălucitoare decât în modul NORM1(Normă1). • Atunci când selectaţi valori gamma CINE-LIKE (Cinema). NORM1 (Normă1): Potrivită pentru înregistrarea în aer liber sau în lumina becurilor cu halogen. 1. SD NORM (Normă SD): Aceasta este setarea video normală. B.9 Hz Selectează curbele gamma. Contrastul este accentuat. în lumină fluorescentă. cu atât este mai ridicat nivelul de comprimare în zonele foarte luminoase. cu ajutorul curbelor gamma. vă recomandăm să setaţi apertura obiectivului la un nivel mai mic decât nivelul normal al imaginii (aproximativ 1/2) pentru rezultate optime. * 60i/60P când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. cu contrast accentuat. selectaţi nivelul de comprimare (punct de inflexiune) al semnalelor video de mare intensitate.

setaţi opţiunea AGC de pe ecranul AUTO SW (SW automat) din meniul de setări la OFF (Dezactivare) pentru a utiliza această funcţie. D. Setează viteza de zoom alocată fiecărei poziţii de setare de pe comutatorul HANDLE ZOOM (Zoom mâner). (Pagina 45) După înregistrare. operarea încă este posibilă. Când funcţia ATW este alocată comutatorului AUTO/MANUAL (Automat/Manual) sau butonului USER (Utilizator). 9dB. 6dB. UP OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în sus): în sus. 12dB Setează valoarea amplificării. schimbând formatul de înregistrare sau oprind camera. 6dB. Fiecare apăsare a butonului modifică raportul în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) (x1) → x2 → x5 → x10 → OFF (Dezactivare) (x1). (Zoom-ul este dezactivat Ridicată): când este setat la OFF (Dezactivare)). Setează direcţia de rotaţie şi controlul aperturii selectorului IRIS (Iris). alocată poziţiei H pe comutatorul GAIN (Amplificare). 3dB. 3dB. Ach (Canal A): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la A. 9dB. alocată poziţiei M pe comutatorul GAIN (Amplificare). OFF (Dezactivare): Dezactivează funcţia ATW (Detectare automată alb). HANDLE ZOOM (Zoom mâner) (Cameră) IRIS DIAL (Selector iris) (Cameră) USER1 (Utilizator1) (Cameră) (PB) _____ indică setarea din fabrică. GAIN (Amplificare):18dB: Apăsaţi butonul pentru a seta valoarea amplificării la 18 dB. (În modul MANUAL IRIS (Iris manual)) DOWN OPEN Irisul se deschide când selectorul IRIS (Iris) este întors (Deschis în jos): în jos.9 Hz *2 1/15 când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Bch (Canal B): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la B. L/OFF/H Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/HIGH (Redusă/Dezactivare/ (viteză ridicată) în poziţia 1/2/3. L/M/H Setează LOW (viteză redusă)/MID (Medie)/HIGH (viteză (Redusă/Medie/Ridicată): ridicată) în poziţia 1/2/3. (Pagina 43) BLACKFADE: Estompare negru (Pagina 43) (Estompare negru) WHITEFADE: Estompare alb (Pagina 43) (Estompare alb) ATW Activează şi dezactivează funcţia ATW (Detectare (Detectare automată alb): automată alb).ZOOM (Zoom digital): Modifică raportul funcţiei DIGITAL ZOOM (Zoom digital). Apăsaţi automată alb) din nou pentru a efectua ATW (Detectare automată alb). • Dacă utilizaţi aparatul în modul MANUAL (Manual) sau AUTO (Automat). 12dB Setează operarea funcţiei ATW (Auto Tracking White) (Detectare automată alb) alocată comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). L/OFF/M Setează LOW (viteză redusă)/OFF (Dezactivare)/MID (Redusă/Dezactivare/Medie): (viteză medie) în poziţia 1/2/3. BACKLIGHT Control automat al irisului pentru compensarea luminii de (Lumină de fundal): fundal. Această setare este valabilă numai cu formatele de înregistrare 50i şi 50P*1. ATW LOCK: Stabileşte nivelul tonurilor de alb. (Zoom-ul este dezactivat când este setat la OFF (Dezactivare)). 0dB. atunci când este apăsat (Blocare detectare butonul în timpul ATW (Detectare automată alb). SPOTLIGHT: Activează şi dezactivează controlul automat al irisului în (Lumină reflector) lumina reflectoarelor. Selectează funcţia alocată butonului USER1 (Utilizator1). videoclipurile nu pot fi şterse trecând la modul PB sau PC. 0dB. (Pagina 34) INDEX (Indexare): Indexarea înregistrărilor (Pagina 45) SHOT MARK (Reper de înregistrare): Adăugarea de repere de înregistrare (Pagina 45) LAST CLIP (Cel mai recent videoclip): Şterge ultimul videoclip înregistrat. 88 . Nu este valabilă când este setat modul cu timp de expunere mare (1/12*2).9 Hz • Când valoarea amplificării este setată la 18 dB sau este schimbată la 18 dB de la o altă valoare.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran SW MODE (Mod SW) Opţiune MID GAIN (Amplificare medie) HIGH GAIN (Amplificare maximă) ATW (Detectare automată alb) Mod afişare (Cameră) (Cameră) (Cameră) Descrierea setărilor Setează valoarea amplificării. este posibil ca imaginea să fie dezordonată pentru o clipă. *1 Formatele de înregistrare 60i şi 60P numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. PRST (Presetări): Activează funcţia ATW (Detectare automată alb) atunci când comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) este setat la PRST.

fie pe monitorul LCD. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). INDEX (Indexare) Alocă o funcţie butonului FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare). FOCUS ASSIST (Asistare la focalizare) (Cameră) (Cameră) WFM (Monitorizare formă de undă) (Cameră) LCD (Cameră) (PB) 89 Meniu . _____ indică setarea din fabrică. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1).Ecran SW MODE (Mod SW) (continuare) Opţiune USER2 (Utilizator2) USER3 Utilizator3) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Alocă o funcţie butonului USER2 (Utilizator2). GRAPH (Grafic): Afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei în partea dreaptă de sus a vizorului sau monitorului LCD.) Schimbă afişajul cu forme de undă ce apare când este apăsat butonul WFM (Monitorizare formă de undă). (Graficul de distribuţie a frecvenţei este afişat fie pe vizor. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → VECTOR (Vector) → OFF (Dezactivare). LCD REV (Inversare LCD): Inversează imaginea LCD pe verticală şi pe orizontală. EXPANDED (Extins): Partea centrală a ecranului va fi extinsă cu un factor de aproximativ 4 pe verticală şi cu un factor de aproximativ 6 pe orizontală. LCD BL (Lumină de fundal LCD): Schimbă intensitatea luminii de fundal a monitorului LCD. setările se modifică în ordinea următoare: OFF (Dezactivare)→ WAVE (Formă de undă) → OFF (Dezactivare). De fiecare dată când este apăsat butonul. WAVE (Undă): Afişează o formă de undă. “EXPANDED” (Extins) este afişat pe ecran în timpul afişării extinse. Alocă o funcţie butonului LCD. BACKLIGHT (Lumină de fundal) Alocă o funcţie butonului USER3 (Utilizator3). De fiecare dată când este apăsat butonul. VECTOR (Vector): Se afişează ca vector. • Setarea intensităţii luminii de fundal înregistrată în LCD BL (Lumină de fundal LCD) va rămâne stocată chiar dacă funcţia alocată butonului LCD este modificată. WAVE/VECTOR (Formă de undă/Vector): De fiecare dată când este apăsat butonul. Conţinutul setărilor este acelaşi ca la USER1 (Utilizator1). BOTH (Ambele): Măreşte porţiunea centrală a imaginii şi afişează un grafic de distribuţie a frecvenţei.

Nu realizează focalizarea automată în modul automat. Realizează funcţia ATW (Auto Tracing White Balance (Detectare automată alb)) în modul automat. _____ indică setarea din fabrică. Însă. Realizează focalizarea selectată cu comutatorul FOCUS (Focalizare) sau cu butonul PUSH AUTO (Automat). Nu realizează funcţia ATW (Detectare automată alb) în modul automat. Setează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) când este selectat ON (Activare) în A. Nu puteţi utiliza comutatorul FOCUS (Focalizare) şi butonul PUSH AUTO (Automat) când este selectată această opţiune. 6 dB) în modul automat. Nu realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) în modul automat. Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. Nu puteţi selecta ON/OFF (Activare/Dezactivare) pentru funcţia ATW (Detectare automată alb) cu ajutorul comutatorului WHITE BAL (Nivel tonuri de alb) sau cu butonul USER (Utilizator) când este selectată această opţiune. OFF (Dezactivare): AF (Focalizare automată) (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): 90 . Dezactivează controlul automat al irisului în modul automat.IRIS (Iris automat) Mod afişare (Cameră) ON (Activare): OFF (Dezactivare): AGC (Control automat amplificare) (Cameră) 6dB: 12dB: OFF (Dezactivare): ATW (Detectare automată alb) (Cameră) ON (Activare): Descrierea setărilor Realizează controlul automat al irisului în modul automat.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran AUTO SW (SW automat) Opţiune A. Iniţiază controlul amplificării selectate cu comutatorul GAIN (Amplificare). Realizează funcţia pentru nivelul tonurilor de alb. puteţi seta nivelul tonurilor de alb cu ajutorul butonului USER (Utilizator). Butonul IRIS (Iris) este dezactivat. 12 dB) în modul automat. Efectuează controlul irisului selectat cu butonul IRIS (Iris). Realizează Auto Gain Control (Controlul automat al amplificării) (max. selectată cu comutatorul WHITE BAL (Nivel tonuri de alb). dacă ATW LOCK (Blocare detectare automată alb) este alocat butonului USER (Utilizator). Realizează focalizarea automată în modul automat.IRIS (Iris automat).

ON (Activare): (Cameră) Suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora. Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz PH 1080/50i PH 1080/25P PH 720/50P PH 720/25P HA 1080/50i HG 1080/50i HE 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. conectat la terminalul INPUT2 (Intrare2). PREREC MODE (Mod preînregistrare) TIME STAMP (Imprimare dată şi oră) (Cameră) (Cameră) MIC GAIN1 (Amplificare microfon1) MIC GAIN1 (Amplificare microfon2) (Cameră) (Cameră) 91 Meniu . (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Specifică dacă informaţiile privind data şi ora sunt suprapuse peste imaginile înregistrate. (Pagina 48) -60dB -50dB Setează nivelul de intrare al microfonului extern. Setează PRE RECORDING (Pre-înregistrare) la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare).Ecran RECORDING SETUP (Setări înregistrare) Opţiune REC FORMAT (Format înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează formatul de înregistrare. conectat la terminalul INPUT1 (Intrare1). (Pagina 49) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setaţi la ON (Activare) pentru a reduce distorsiunile la nivelurile mari de intrare. utilizaţi butoanele de control AUDIO (Audio). (Pagina 48) -60dB -50dB _____ indică setarea din fabrică. Pentru a ajusta nivelul de înregistrare al semnalelor audio (nu are legătură cu această setare). MIC ALC (Control automat al nivelului microfonului) Setează controlul automat al microfonului la ON (Activare) sau OFF (Dezactivare).9 Hz PH 1080/60i PH 1080/30P PH 1080/24P PH 720/60P PH 720/30P PH 720/24P HA 1080/60i HG 1080/60i HE 1080/60i • PH 1080/24P şi PH 720/24P reprezintă înregistrarea nativă. OFF (Dezactivare): Nu suprapune peste imagine informaţiile privind data şi ora.

NO (Nu): Revine la ultimul ecran. EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) este anulată automat. codul de timp înregistrat nu va coincide.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran TC/UB SETUP (Setări cod de timp/informaţii utilizator) Opţiune TC MODE (Mod cod de timp) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. Setează modul la mod slave.) (Pagina 55) MASTER (Master): SLAVE (Slave): Setează modul master.Resetare/Setare cod de timp). YES (Da) NO (Nu) UB PRESET (Presetări informaţii utilizator) EXT TC LINK (Legătură cod de timp externă) (Cameră) (Cameră) Sincronizează valoarea iniţială a codului de timp. • Setările pentru modul master şi slave sunt valabile numai atunci când este deschis acest meniu. Când meniul este închis.9 Hz) Setează informaţiile de utilizator.RESET/TC SET (Contor . TC PRESET (Presetări cod de timp) (Cameră) Setează codul de timp iniţial.9 Hz) REC RUN (Începere înregistrare): Codul de timp avansează numai când înregistraţi. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. YES (Da) NO (Nu) • Setaţi valoarea cadrului la 0 sau un multiplu de 4 atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P. (Codurile de timp pentru camera slave sunt sincronizate cu valoarea internă TCG master. dacă rata cadrelor este setată la 24P. NDF: Utilizează modul non-drop frame (fără cadru curbat). TC MODE (Mod cod de timp) este setat automat la NDF atunci când setaţi rata cadrelor de înregistrare pentru formatul de înregistrare la 24P.9 Hz) (Cameră) Setează modul în care avansaţi generatorul intern pentru codul de timp. în timpul înregistrării cu mai multe camere. atunci când este înregistrat codul de timp al generatorului intern. atunci când comutaţi în modul PB. Dacă este setată orice altă valoare. 92 . codurile de intrare sunt sincronizate cu TCG intern. (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Poate apărea o eroare minoră de timp. DF: Utilizează modul drop frame (cadru curbat). _____ indică setarea din fabrică. (Numai când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. Când apăsaţi butonul COUNTER .) TCG Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul de corectare a generatorului intern de cod de timp. FREE RUN (Operare liberă): Codul de timp avansează indiferent de modul de operare.

dacă această opţiune este setată la orice în afară de FIX (Fix). AUTO (Automat): Monitor cu terminal D4 (ieşire 720P/1080i) 1080i: Monitor cu terminal D3 (ieşire 1080i) 576i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 576i) 480i (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.5% A: Nivelul de setări al terminalului VIDEO OUT (Ieşire video) va fi setat la 7. 7. Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) CH1 (Canal1): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1). 480P (Doar când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH2 (Canal2) • Când un card de memorie SD cu conţinut de canale 5. (Ieşire în modul întreţesut 1080 sau progresiv 720) 576P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz): Ieşire în modul 576 progresiv. _____ indică setarea din fabrică. este submixat la 2 canale atunci când este redat prin terminalul AUDIO OUT (Ieşire audio) sau cel pentru căşti. Setează nivelul de setări al semnalelor video. sau când sunt transmise de la terminalul COMPONENT OUT (Ieşire pe componente). LETTER BOX: Adaugă benzi negre în partea de sus şi de jos a imaginii. în timp ce nivelul setărilor de înregistrare va fi setat la 0%. 0%: Terminalul VIDEO OUT (Ieşire video) şi nivelurile setărilor de înregistrare vor fi setate amândouă la 0%. când opţiunea COMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) este setată la 576i (sau 480i când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. LIVE (Live): Sunetul transmis prin microfon este redat ca atare.1.) (Cameră) (PB) AUDIO OUT (Ieşire audio) (Cameră) (PB) 93 Meniu HP MODE (Mod HP) (Cameră) . SIDE CROP (Decupare laterală): Decupează marginea dreaptă şi stângă a imaginii pentru un raport de dimensiuni de 4:3. Activează modul de ieşire prin subeşantionare. Selectează sunetul auzit în căşti. AUTO (Automat): Determină automat rezoluţia de ieşire pe baza informaţiilor de la monitoarele conectate. FIX (Fix): Fixaţi ieşirea la rezoluţia înregistrării. Această setare este selectată atunci când întârzierile de sunet sunt deranjante. • Ieşirea simultană HDMI şi pe componente este posibilă numai în modul FIX (Fix).9 Hz): Ieşire în modul 480 progresiv. înregistrat cu un alt echipament.9 Hz): Monitor cu terminal D1 (ieşire 480i) • Conversia încrucişată este realizată numai când conţinut înregistrat la 720P este transmis la 1080i. Conversia încrucişată nu are loc în alte cazuri. • Imaginile se pot întinde dincolo de limitele ecranului şi pot fi parţial imposibil de văzut atunci când sunt transmise de la terminalul VIDEO OUT (Ieşire video). Terminal CH2 (Canal2) = semnale CH1 (Canal2) CH2 (Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH2 (Canal2). este redat cu această cameră. când sunt afişate pe un ecran 4:3. RECORDING (Înregistrare): Este redat sunetul în starea în care urmează a fi înregistrat (sunetul este sincronizat cu imaginile). CMPNT OUT SEL (Ieşire pe componente) (Cameră) (PB) DOWNCON MODE (Mod subeşantionare) (Cameră) (PB) VIDEO SETUP (Setări video) (Această opţiune nu este afişată în meniu când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz. SQUEEZE (Comprimare): Comprimă imaginile 16:9 orizontal. pentru a afişa imaginile 16:9 pe un ecran 4:3. Setează semnalele audio să fie transmise de la mufa cu pin AUDIO OUT (Ieşire audio). Selectează tipul de terminal pe componente.5%. • Nu va exista o ieşire VIDEO OUT (Ieşire video) când conexiunea este realizată cu un cablu HDMI. CH1/CH2 (Canal1/Canal2): Terminal CH1 (Canal1) = semnale CH1 (Canal1).Ecran AV OUT SETUP (Setări ieşire AV) Opţiune HDMI OUT SEL (Ieşire HDMI) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează formatul video de ieşire pentru terminalul HDMI OUT (Ieşire HDMI). indică setarea din fabrică.

TIME & DATE (Dată şi oră): Sunt afişate data şi ora. 80%.Listă meniuri de setări (continuare) Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) Opţiune ZEBRA DETECT1 (Detectare zebră1) ZEBRA DETECT2 (Detectare zebră2) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre stânga. de pe ecran. OFF (Dezactivare) Selectează operarea contorului în timpul înregistrării. (Cameră) MARKER (Marcator) (Cameră) SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă) REC COUNTER (Contor înregistrare) (Cameră) (Cameră) VIDEO OUT OSD (Ieşire video pentru datele afişate pe ecran) DATE/TIME (Dată/oră) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) LEVEL METER (Măsurare nivel) ZOOM & FOCUS (Zoom & Focalizare) (Cameră) (PB) (Cameră) CARD & BATTERY (Card & Acumulator) OTHER DISPLAY (Alt afişaj) LCD BACKLIGHT (Lumină de fundal LCD) LCD SET (Setări LCD) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) EVF SET (Setări evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) 94 . de pe ecran. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Setează afişarea sau neafişarea datei şi a orei pe ecran şi transmiterea sau nu de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). mm/picioare. (Pagina 26) EVF COLOR LEVEL (Nivel culoare evidenţiere vizor) EVF BRIGHTNESS (Luminozitate evidenţiere vizor) EVF CONTRAST (Contrast evidenţiere vizor) _____ indică setarea din fabrică. 50%. 80%. 100%. 95%. TOTAL (Total): Contorul va continua să înregistreze. 50%. 105%. 70%. 4:3. • În modul PB. operarea se face întotdeauna în modul CLIP (Videoclip). TIME (Oră): Este afişată ora. Selectaţi ON (Activare) pentru a transmite informaţiile afişate pe ecran. 75%. până când veţi apăsa butonul RESET/TC SET (Resetare/Setare cod de timp) pentru a-l reseta. 90%. 55%. 85%. CLIP (Videoclip): Resetează contorul la începutul înregistrării şi contorizează durata fiecărei sesiuni de înregistrare. 75%. OFF (Dezactivare) Ajustaţi lumina de fundal a monitorului LCD. 60%. împreună cu semnalele de la mufa VIDEO OUT (Ieşire video). mm/m • Utilizaţi afişajul mm/picioare sau mm/m numai ca indiciu general. LOW (Redusă). NUMBER (Număr). OFF (Dezactivare). Setează SAFETY ZONE (Zonă de siguranţă). 85%. 105% Selectează nivelul intensităţii luminoase pentru modelul zebră înclinat spre dreapta. 70%. OFF (Dezactivare): Data şi ora nu sunt afişate. HIGH (Puternică) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe monitorul LCD. 65%. OFF (Dezactivare) • Modelele zebră nu apar dacă selectaţi OFF (Dezactivare). 95%. Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa marcatorul. 90%. 100%. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectaţi cantitatea de informaţii ce doriţi să fie afişată pe vizor sau monitorul LCD. 55%. (Pagina 26) LCD COLOR LEVEL (Nivel culoare LCD) LCD BRIGHTNESS (Luminozitate LCD) LCD CONTRAST (Contrast LCD) Ajustează nivelul afişajului imaginilor pe vizor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Selectează unitatea de zoom şi valorile de focalizare. 65%. DATE (Dată): Este afişată data. deoarece acesta nu este foarte exact. (Pagina 81) PARTIAL (Parţial). (Pagina 42) ON (Activare) OFF (Dezactivare) Pentru a afişa marcatorul. ALL (Toate). Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa nivelul audio. NORMAL (Normală). Selectaţi ON (Activare) pentru a afişa capacitatea de înregistrare disponibilă a cardului de memorie SD şi capacitatea rămasă a acumulatorului. Selectaţi HIGH (Puternică) pentru o lumină de fundal mai puternică. apăsaţi butonul ZEBRA (Zebră). (Pagina 78) 90%. 60%.

MIRROR (Oglindă) EVF COLOR (Culoare evidenţiere vizor) (Cameră) (PB) Redă imaginile de pe vizor în culori sau alb-negru.Ecran DISPLAY SETUP (Setări afişaj) (Continuare) Opţiune SELF SHOOT (Auto-înregistrare) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Selectează modul oglindă LCD pentru înregistrare autoportret. 95 Meniu . Selectând MIRROR (Oglindă) veţi afişa partea stângă şi partea dreaptă a imaginii de pe monitorul LCD inversate în timpul înregistrării autoportretului. (Pagina 41) NORMAL (Normal). ON (Activare): OFF (Dezactivare): Color Alb-negru _____ indică setarea din fabrică.

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran CARD FUNCTIONS (Funcţii card)
Opţiune CARD FORMAT (Formatare card) CARD STATUS (Stare card) CLIP PROPERTY (Proprietăţi videoclip) Mod afişare (Cameră) (PB) (Cameră) (PB) (PB) Descrierea setărilor Formatează cardul de memorie SD. YES (Da): Formatează cardul. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Afişează starea cardului de memorie SD. YES (Da): Afişează starea cardului. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. Afişează informaţii despre videoclipul selectat. YES (Da): Afişează informaţii despre videoclip. Revine la ultimul ecran. NO (Nu):

Ecran USER FILE (Fişier utilizator)
Opţiune CARD READ/WRITE (Citire/Scriere card) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Puteţi salva patru setări pentru fişierele de utilizator, pe cardul de memorie de tip SD şi, de asemenea, puteţi da titluri fişierelor salvate. READ (Citire): Citire WRITE (Scriere): Scriere Revine la ultimul ecran. NO (Nu): LOAD (Încărcare): Încarcă setările dintr-un fişier de utilizator stocat anterior. SAVE (Salvare): Salvează setările actualizate pentru fişierul de utilizator. INITIALIZE (Iniţializare): Restabileşte setările din fişierul de utilizator, efectuate de utilizator, la setările din fabrică. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): • După o operaţiune LOAD (Încărcare) sau INITIALIZE (Iniţializare), aduceţi comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia oprit şi apoi în poziţia pornit, pentru a valida noile setări. • Operaţiunile INITIALIZE (Iniţializare) nu modifică setările TIME ZONE (Zonă de fus orar). (Pagina 99)

LOAD/SAVE/INIT (Încărcare/Salvare/Iniţial izare)

(Cameră) (PB)

Ecran META DATA (Metadate)
Opţiune CARD READ (Citire card) RECORD (Înregistrare) USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Încarcă metadatele înregistrate pe cardul de memorie SD în aparat. YES (Da) NO (Nu) • "NO FILE" (Nu există fişier) atunci când nu sunt înregistrate metadate pe cardul de memorie SD. Setează înregistrarea sau nu a metadatelor ce urmează a fi încărcate simultan în aparat pe un card de memorie SD. ON (Activare): Înregistrează simultan. OFF (Dezactivare): Nu înregistrează simultan. Selectează metoda de înregistrare USER CLIP NAME (Denumire dată de utilizator). TYPE1 (Tip1): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu sunt încărcate metadate sau date. TYPE2 (Tip2): Denumirea dată de utilizator este aceeaşi cu CLIP NAME (Denumire videoclip) dacă nu este încărcată nicio combinaţie de date şi nicio valoare COUNT (Contor), sau dacă nu sunt încărcate date. Resetează valoarea COUNT (Contor) la 1. YES (Da) NO (Nu) Afişează metadatele care au fost înregistrate în aparat. YES (Da) NO (Nu) _____ indică setarea din fabrică.

(Cameră)

(Cameră)

CLIP COUNT RESET (Resetare contor videoclipuri) META DATA PROP (Proprietăţi metadate)

(Cameră) (Cameră)

96

Ecran META DATA (Metadate) (continuare)
Opţiune META INITIAL SET (Setare iniţială metadate) Mod afişare (Cameră) Descrierea setărilor Iniţializează metadatele care au fost înregistrate în aparat. Toate setările, inclusiv setarea ON (Activare) sau OFF (Dezactivare), sunt şterse. YES (Da) NO (Nu)

Ecran PLAY SETUP (Setări redare)
Opţiune PB FORMAT (Format redare) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Setează formatul de redare. Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i (25P), 720/50P (25P) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 1080/60i (30P), 1080/24P, 720/60P(30P), 720/24P • Setarea REC FORMAT (Format înregistrare) din modul CAM, înainte de transferul în modul PB, devine setarea iniţială a PB FORMAT (Format redare). ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setat la ON (Activare), videoclipurile suportate sunt redate în mod repetat. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este setată la ON (Activare), redarea este reluată de la poziţia video la care a fost oprit videoclipul. Selectează poziţia de pornire pentru redarea programată, după pauză. CLIP (Videoclip): Opreşte redarea la începutul videoclipului anterior. CLIP & INDEX (Videoclip şi indexare): Se opreşte la începutul videoclipului şi INDEX (Indexare).

REPEAT PLAY (Repetare redare) RESUME PLAY (Reluare redare) SKIP MODE (Mod omitere)

(PB) (PB) (PB)

Ecran THUMBNAIL SETUP (Setări imagini miniaturale)
Opţiune THUMBNAIL MODE (Mod imagini miniaturale) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Selectează metoda de afişare a imaginilor miniaturale. Sunt afişate toate videoclipurile. ALL (Toate): SAME FORMAT (Acelaşi format):Sunt afişate videoclipurile cu acelaşi format de înregistrare. MARKER (Marcator): Sunt afişate videoclipurile cu repere de înregistrare. INDEX (Indexare): Sunt afişate videoclipurile cu indexări. Setează afişarea sau neafişarea indicatorului. Afişat ON (Activare): OFF (Dezactivare): Neafişat Selectează informaţiile afişate în afişajul pentru dată al videoclipurilor. Cod de timp TC (Cod de timp): UB (Informaţii utilizator): Informaţii utilizator TIME (Oră): Ora înregistrării DATE (Dată): Data înregistrării DATE & TIME (Dată & oră): Data şi ora înregistrării Selectează ordinea afişării datei/orei înregistrării când DATA DISPLAY (Afişare date) este setat la DATE (Dată) sau DATE & TIME (Dată & oră). Y-M-D: an/lună/zi M-D-Y: lună/zi/an zi/lună/an D-M-Y: _____ indică setarea din fabrică.

INDICATOR (Indicator) DATA DISPLAY (Afişare date)

(PB) (PB)

DATE FORMAT (Format dată)

(PB)

97

Meniu

Listă meniuri de setări (continuare) Ecran OPERATION (Operare)
Opţiune DELETE (Ştergere) Mod afişare (PB) Descrierea setărilor Şterge videoclipurile. ALL CLIPS (Toate videoclipurile): Şterge toate videoclipurile. SELECT (Selectare): Şterge doar videoclipurile selectate. Apăsaţi butonul EXEC (Executare) pentru a şterge videoclipurile. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Videoclipurile pentru care este specificat CLIP PROTECT (Protecţie videoclip) nu sunt şterse. Adaugă indexări videoclipurilor sau le şterge. YES (Da): Adaugă sau şterge indexări. Revine la ultimul ecran. NO (Nu): Protejează videoclipurile pentru a preveni ştergerea accidentală. YES (Da): Activează protecţia videoclipurilor sau o anulează. NO (Nu): Revine la ultimul ecran. • Executarea unei formatări a cardului de memorie (pagina 32) va şterge toate videoclipurile, chiar dacă acestea sunt protejate.

INDEX (Indexare) CLIP PROTECT (Protecţie videoclip)

(PB) (PB)

Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii)
Opţiune IR REMOTE (Telecomandă) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Setează operaţiunile telecomenzii furnizate. ON (Activare): Acceptă comenzi de la telecomandă. • Reţineţi că, dacă este utilizat acelaşi tip de telecomandă lângă aparat, aparatul poate primi comenzi de la cealaltă telecomandă, în timpul înregistrării, de exemplu, şi poate opera într-un mod neprevăzut. OFF (Dezactivare): Nu sunt acceptate operaţiuni de la telecomandă. Setează iluminatul indicatorului luminos. FRONT (Frontal): Se aprinde indicatorul luminos frontal (partea cu microfonul). REAR (Posterior): Se aprinde indicatorul luminos posterior (partea cu vizorul). BOTH (Ambele): Se aprind ambele indicatoare luminoase. OFF (Dezactivare): Indicatorul luminos nu se aprinde. Activează (ON) sau dezactivează (OFF) semnalul sonor. ON (Activare) OFF (Dezactivare) Când este selectat ON (Activare), semnalul sonor poate fi auzit, dacă a fost utilizat cardul de memorie SD în timpul înregistrării. Când este emis semnalul sonor, semnalele audio de la conectorul de ieşire sunt întrerupte înainte de redarea semnalului sonor. Setează calendarul camerei video.
_____ indică setarea din fabrică

REC LAMP (Indicator luminos înregistrare)

(Cameră)

BEEP SOUND (Semnal sonor)

(Cameră)

CLOCK SET (Setări ceas)

(Cameră) (PB)

98

06:30 .05:30 .12:00 + 13:00 + 12:00 + 11:00 + 10:00 + 09:00 + 08:00 + 07:00 + 06:00 + 05:00 + 04:00 + 03:00 + 02:00 + 01:00 POWER SAVE (Economisire energie) (Cameră) Zonă Greenwich Insulele Azore Atlantic Central Buenos Aires Halifax New York Chicago Denver Los Angeles Alaska Hawai Insula Midway Kwajalein Noua Zeelandă Insulele Solomon Guam Tokio Beijing Bangkok Dacca Islamabad Abu Dhabi Moscova Europa de Est Europa Centrală Diferenţă de fus orar . USER (Utilizator).11:00 . (Consultaţi tabelul de mai jos.9 Hz 50 Hz • După ce aţi modificat frecvenţa sistemului.02:30 .05:00 .00:30 . 99 Meniu _____ indică setarea din fabrică .10:30 .11:30 + 12:30 + 11:30 + 10:30 + 09:30 + 08:30 + 07:30 + 06:30 + 05:30 + 04:30 + 03:30 + 02:30 + 01:30 + 00:30 Zonă Insula Newfoundland Insulele Marchize Insula Norfolk Insula Lord Howe Darwin Yangon Mumbai Kabul Teheran SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) SYSTEM INFO (Informaţii sistem) MENU INIT (Iniţializare meniu) OPERATION (Operare) TIME (Oră) (Cameră) (Cameră) (PB) (Cameră) (Cameră) (PB) Selectează modul de economisire a energiei atunci când butonul multifuncţional. START/STOP (Pornire/Oprire). 59.03:30 . AUDIO MON/ADV (Reducere/Mărire volum). opriţi alimentarea camerei şi porniţi-o din nou.02:00 . Este utilizat pentru schimbarea frecvenţei sistemului.01:30 .03:00 . sau butonul MENU (Meniu).10:00 . Restabileşte setările de meniu (fişier scenă. în timp ce este introdus un card de memorie în modul CAM.09:30 .08:00 . alimentarea nu va fi oprită (OFF) când nu este introdus un card de memorie SD. când camera video este în modul PB sau PC sau când este conectat adaptorul de alimentare. Afişează versiunea sistemului instalat pe această cameră.07:30 . fişier utilizator) la setările din fabrică.04:00 .06:00 . • Setările TIME ZONE (Zonă de fus orar) nu vor reveni la setările din fabrică.09:00 . • Chiar şi atunci când această setare este la ON (Activare).) +00:00 Diferenţă de fus orar + 00:00 . astfel încât să fie valabile setările.04:30 . Afişează ora pornirii (un număr de 5 cifre). ON (Activare): Alimentarea camerei video este setată la OFF (Oprit).07:00 .08:30 . sau STAND BY (În aşteptare) nu a mai fost apăsat de aproximativ 5 minute.01:00 .Ecran OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) (continuare) Opţiune TIME ZONE (Zonă de fus orar) Mod afişare (Cameră) (PB) Descrierea setărilor Adaugă sau scade din GMT valoarea de timp de la -12:00 până la +13:00 în paşi de câte 30 de minute. OFF (Dezactivare): Alimentarea camerei video nu este setată la OFF (Oprit).

Poate fi dificilă focalizarea subiectului când • trebuie înregistrate atât obiecte apropiate. Dacă afişajul pentru acumulator imediat după ce apare intermitent sau dacă apare . Aparatul nu poate focaliza automat. • Pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului.) Înregistrare Înregistrarea nu poate fi începută. • Fie reîncărcaţi acumulatorul. a ajuns la finalul ciclului de viaţă.Înainte de a apela la service Sursă de alimentare Camera nu este alimentată. • Asiguraţi-vă ca aţi adus comutatorul POWER (Alimentare) în poziţia ON P22 P36 (Pornit). focalizaţi în modul focalizare manuală. Verificaţi conexiunile din nou. POWER SAVE (Economisire energie). Timpul de operare este redus în mediile cu temperatură scăzută. Verificaţi setările din ecranul OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii). Acumulatorul are un anumit ciclu de viaţă. • Utilizaţi acumulatorul într-un loc cu temperatură joasă? Funcţionarea acumulatorului este afectată de temperatura ambientală. acumulatorul este consumat. Acumulator Acumulatorul se descarcă rapid. Alimentarea este oprită fără niciun motiv aparent. • Asiguraţi-vă că acumulatorul sau adaptorul de alimentare sunt conectate P20 P99 corespunzător. posibilitatea să nu fie încă afişată corect capacitatea rămasă a acumulatorului. • înregistraţi într-un spaţiu întunecat. Acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. Dacă acumulatorul funcţionează numai pentru o scurtă perioadă de timp când este încărcat corespunzător. Acumulatorul nu poate fi încărcat. cât şi obiecte îndepărtate. • înregistraţi din spatele unui geam murdar. În acest caz. Pentru a a acumulatorului nu asigura afişarea corectă a capacităţii rămase a acumulatorului. • Este posibil să înregistraţi o scenă în care este dificilă focalizarea subiectului în modul focalizare automată. (Există este afişată corect.a. • subiectul se mişcă rapid • înregistraţi o scenă cu contrast minim 100 . • Asiguraţi-vă ca aţi setat camera în modul focalizare manuală. • Este posibil ca acumulatorul să fi ajuns la finalul ciclului de viaţă. P18 __ Capacitatea rămasă • Afişajul capacităţii rămase a acumulatorului serveşte doar ca indiciu. dacă acesta a fost utilizat perioade îndelungate la temperaturi ridicate sau scăzute. P19 Aparatul se opreşte • Este posibil ca acumulatorul să fie consumat. camera video se opreşte automat atunci când a fost lăsată în modul de pauză înregistrare mai mult de 5 minute. utilizaţi-l pe deplin de la o stare de încărcare completă şi încărcaţi-l din nou. fie îl înlocuiţi cu unul complet încărcat. • există obiecte strălucitoare sau scânteietoare în jurul subiectului. • Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet. Puteţi focaliza automat atunci când este selectat modul focalizare automată. P19 Continuaţi încărcarea până când indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) al adaptorului c. este pornit.c Deconectaţi-l. • Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă nu aţi conectat cablul c. care variază în funcţie de utilizarea acestuia. sau dacă acumulatorul a fost reîncărcat de foarte multe ori. se stinge.

— Apare un zgomot de • Acest tip de zgomot este specific tehnologiei video digitale. Nu poate fi realizată editarea neliniară. deşi cardul de memorie SD este introdus corect. • Nu puteţi utiliza carduri de memorie SD de 8 MB .Înregistrare Nu este posibilă înregistrarea. • Comutatorul pentru protecţie împotriva scrierii. • Capacitatea de memorie disponibilă de pe cardul de memorie SD este foarte mică? Salvaţi conţinutul pe un suport diferit şi ştergeţi de pe card datele de care nu mai aveţi nevoie. deşi am intrarea video. cardul are un format ce nu este compatibil cu această cameră? Reformataţi cardul cu ajutorul camerei. • Este posibil ca afişajul codului de timp să nu contorizeze în mod regulat. • Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de redare este aprins (apăsaţi butonul pentru P59 moduri). Nu puteţi efectua nicio opera iune de redare dacă acest indicator luminos nu este aprins. Acest lucru este normal. • Asiguraţi-vă ca aţi formatat corect cardul de memorie SD. P9 întotdeauna un card de memorie SD compatibil pentru înregistrări video. sau utilizaţi un card nou. P75 Nu se poate copia pe • Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat corect. Imaginile nu apar pe • Asiguraţi-vă că selectorul de intrare al televizorului dumneavoastră este setat la televizor. Nu se aude niciun • Este posibil să fi reglat volumul camerei video la un nivel prea jos. un dispozitiv extern. Editare Datele de pe cardul de memorie SD nu pot fi citite. (Reducere/Mărire volum). tip mozaic atunci când programez sau revizualizez un videoclip. Acest lucru este normal.16 MB. • Cardul de memorie SD este compatibil pentru înregistrări video? Utilizaţi P32 Înregistrarea se opreşte singură. • Aţi formatat corect cardul de memorie SD? Sau. dacă redaţi — un videoclip în modul de redare inversată lentă. chiar dacă apăs butonul. sunet de la difuzorul Ajustaţi nivelul volumului cu ajutorul butonului + AUDIO MON/ADV camerei video. camera video. — P70 (Continuarea în pagina următoare) 101 Referinţă . P33 este în poziţia "LOCK" (Blocare)? Nu puteţi înregistra pe card. P72 Afişaje Este ceva în neregulă cu afişajul codului de timp. Redare Nu pot reda videoclipuri. dacă aţi setat comutatorul în poziţia "LOCK" (Blocare). Dacă nu este formatat P32 corect. Citiţi cu atenţie instrucţiunile televizorului şi selectaţi conectorul de conectat corect intrare video potrivit pentru camera video. • Verificaţi specificaţiile calculatorului dumneavoastră şi cablul conector. formataţi cardul în aparat. de pe cardul de memorie SD.

Acest fenomen nu indică o Se aude un zgomot atunci când camera video este înclinată înainte şi înapoi. înseamnă că bateria s-a consumat. când este introdus în alte dispozitive. • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are mai multe terminale USB. conectat cablul USB. Datele pot fi corupte de cardul de memorie electricitatea statică şi undele electromagnetice. deşi când formataţi un card de memorie SD. deşi este operată în apropierea senzorului de telecomandă al camerei video. Nu trebuie să se audă niciun zgomot când camera este pornită. • Opţiunea IR REMOTE (Telecomandă) din meniul de setări OTHER FUNCTIONS (Alte funcţii) este setată la OFF (Dezactivare)? • Acest este zgomotul produs de mişcarea obiectivului. încercaţi să conectaţi camera la un terminal USB diferit. atunci când este deconectat cablul de conexiune USB. Reţineţi că atunci memorie SD. • Opriţi şi porniţi camera din nou şi reconectaţi cablul de conexiune USB. recunoscut atunci Pentru detalii. importante pe un calculator sau un suport de stocare. Se aude un declic atunci când este pornită camera sau când din modul PB se trece în modul CAM. Salvaţi întotdeauna datele SD este afişat ciudat. • Este posibil ca bateria telecomenzii să se fi consumat. recunoaşte camera • Aţi setat corect modul de operare al camerei? Camera nu va fi recunoscută când atunci când este este în modul CAM sau PB. Cardul de memorie SD nu poate fi utilizat nici chiar după formatare. P32 Camera nu • Cardul de memorie SD introdus iniţial a fost formatat pe un calculator? Utilizaţi recunoaşte cardul de întotdeauna camera pentru formatarea cardurilor de memorie SD. toate datele înregistrate pe card vor fi şterse acesta este introdus şi nu vor mai putea fi recuperate. Ecranul pentru • Este posibil ca datele de pe card să fie corupte. • Ar putea să existe o defecţiune a camerei sau a cardului de memorie SD. corect. Utilizaţi întotdeauna numai carduri de memorie SD de 512 MB . efectuaţi dublu-clic pe eroare pe calculator pictograma din bara de sarcini şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Înlocuiţi-o cu una nouă. Apare un mesaj de • Pentru a deconecta cablul de conexiune USB în siguranţă.32 GB împreună cu această cameră. consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului. • Această operaţie de iniţializare este efectuată la pornirea camerei. P10 102 . Cardul de memorie • Verificaţi ca dispozitivul să fie compatibil cu capacitatea sau tipul cardului de SD nu este memorie (card de memorie SD/card de memorie SDHC) pe care l-aţi introdus. P22 Dacă telecomanda nu funcţionează. Setaţi camera în modul PC. — defecţiune. Are loc ca — urmare a modului de proiectare a camerei şi nu indică o defecţiune. — — Contactaţi locul de achiziţie.Înainte de a apela la service (continuare) Conexiune PC Calculatorul nu • Verificaţi mediul de operare. P75 — Altele Telecomanda nu funcţionează.

în cazuri precum cele detaliate mai jos. ■ Unele videoclipuri au fost înregistrate cu ajutorul funcţiei PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare PRE REC (Pre-înregistrare) Înregistrare normală Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Este posibil ca videoclipul să fie întrerupt pentru câteva momente atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ Unele videoclipuri au o durată de înregistrare mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mică de 3 secunde Durata de înregistrare este mai mare de 3 secunde Redarea este fluentă. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. sau de la modul HG la modul HA. Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când treceţi de la un videoclip înregistrat cu PRE REC (Pre-înregistrare) la un videoclip înregistrat normal. ■ O îmbinare de formate de înregistrare diferite Mod de înregistrare = Mod PH Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare PH 720/50P Format de înregistrare PH 1080/50i Redarea este fluentă.Este posibil ca trecerea de la un videoclip la altul să nu fie întotdeauna fluentă atunci când redaţi mai multe videoclipuri unul după altul. ■ O îmbinare de moduri de înregistrare diferite Format de înregistrare = 1080/50i Format de redare = 1080/50i (25P) Format de înregistrare PH 1080/50i Format de înregistrare 1080/50i Format de înregistrare HE 1080/50i Format de înregistrare HA 1080/50i Format de înregistrare HG 1080/50i Videoclipul se întrerupe pentru câteva momente în timpul comutării. Redarea este fluentă când schimbaţi de la modul HA la modul HG. 103 Referinţă . deoarece videoclipul are un format diferit. Nu este redat.

Nu pulverizaţi spray pentru insecte pe cameră sau alte substanţe volatile. dar acest lucru este normal.a. aşadar păstraţi radiourile la cel puţin 1 metru depărtare de acesta. • Utilizarea camerei video lângă un transmiţător radio sau lângă echipament de înaltă tensiune poate avea efecte negative asupra imaginilor şi/sau sunetului înregistrat. • Nu lăsaţi camera video în contact cu produse de cauciuc sau PVC pe perioade îndelungate de timp. să facă zgomot în timpul utilizării.a. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera atunci când o mutaţi. duceţi-l la un magazin care vă poate ajuta să-l reciclaţi. • Loviturile puternice pot avaria camera. Această reacţie este influenţată uşor de temperatura şi umiditatea de ambianţă. Caracteristici acumulator Această cameră video utilizează un acumulator reîncărcabil litiu-ion. este posibil să existe o defecţiune la acumulator sau la adaptorul c. fiind posibil ca aceasta să nu mai funcţioneze.) Acumulatorul se poate consuma dacă îl lăsaţi în interiorul camerei şi poate fi imposibil să-l reîncărcaţi.) Adaptor c. porniţi din nou camera video. • În caz contrar. După aceea. • În cazul în care camera video este afectată negativ de produsele care generează câmpuri magnetice. chiar dacă aţi oprit camera. (Fiţi atenţi în special când introduceţi sau scoateţi cardul. poate interfera cu undele radio.a. • Adaptorul c. Circuitul de protecţie funcţionează dacă utilizaţi acumulatorul în medii cu temperatură foarte ridicată şi trebuie să aşteptaţi înainte de a utiliza acumulatorul din nou. • Acumulatorul se încarcă mai greu când este Depunerea la deşeuri a acumulatorilor consumaţi După un timp. cauzând distorsionarea imaginilor şi/sau a sunetului.a. scoateţi acumulatorul şi deconectaţi cablul de alimentare c. La temperaturi foarte scăzute. opriţi-o şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul c. veţi cauza o defecţiune a camerei • Este posibil ca adaptorul c. care utilizează reacţia chimică internă pentru a genera energie electrică. iar timpul efectiv de operare a acumulatorului este redus pe măsură ce temperatura creşte sau scade.a. de la priza de curent. Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau echipamente de înaltă tensiune.Măsuri de precauţie la operare Nu lăsaţi apa să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe timp de ploaie. 104 . acumulatorul nu va mai putea fi reîncărcat. este posibil ca acumulatorul să dureze doar 5 minute. ninsoare sau pe plajă. chiar şi atunci când temperatura acumulatorului este normală. video sau a cardului (care ar putea rezulta într-o avariere ireparabilă). astfel încât nu mai funcţionează corect. Contactaţi distribuitorul. utilizând cureaua pentru mână sau cea pentru umăr pentru a o transporta. • Nisipul şi praful pot deteriora camera video sau cardul. Nu lăsaţi nisipul sau praful să pătrundă în camera video atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte locuri similare. Scoateţi acumulatorul din cameră. • Manevraţi camera cu grijă. După utilizare. În loc să aruncaţi acumulatorul la gunoi. • Acestea pot duce la deformarea camerei sau la exfolierea învelişului exterior. continuă să lumineze intermitent. (Acumulatorul este utilizat în continuare. • Câmpurile magnetice puternice generate de difuzoare sau motoare de mari dimensiuni pot deteriora înregistrările sau distorsiona imaginile. Ţineţi camera video la distanţă de echipamente (precum televizoare şi aparate de jocuri video) care generează câmpuri magnetice. • Utilizarea camerei video deasupra sau în apropierea unui televizor poate cauza distorsionarea imaginii şi/sau a sunetului din cauza undelor electromagnetice emise de televizor. şi acumulator • Dacă indicatorul luminos CHARGE (Încărcare) Scoateţi acumulatorul după utilizare.a. Apoi instalaţi acumulatorul din nou şi reconectaţi adaptorul c. încălzit. • Undele electromagnetice emise de un microcomputer afectează negativ camera video.a.

pentru a şterge datele în întregime. Ştergeţi ecranul cu o lavetă uscată şi moale. • Se poate forma condens dacă utilizaţi camera în medii cu fluctuaţii de temperatură. • Părţile cu cristale lichide au o precizie foarte mare.99% a pixelilor. Capace de protecţie pentru conectori Păstraţi capacele de protecţie peste conectorii pe care nu-i utilizaţi. cu o eficienţă de 99. Utilizatorii sunt responsabili de administrarea datelor de pe cardurile de memorie. fie utilizaţi un program de ştergere a datelor pentru calculator (disponibil pe piaţă). Când aruncaţi aceste carduri sau le cedaţi altor persoane. • Este posibil ca ecranul LCD să apară iluminat slab după ce porniţi o cameră rece. fie le distrugeţi. puteţi deteriora componentele interioare. dar luminozitatea va creşte pe măsură ce se încălzeşte camera. pot exista doar 0. dar puteţi rezolva această problemă lăsând camera oprită mai multe ore. În caz contrar. dacă sunt afişate pentru o perioadă îndelungată. Ecrane cu cristale lichide • Imaginile sau literele se pot imprima pe ecranul monitorului LCD sau pe vizor.Ce trebuie să reţineţi atunci când aruncaţi carduri de memorie sau când le cedaţi altor persoane Formatarea cardurilor de memorie sau ştergerea datelor cu ajutorul funcţiilor aparatului sau al unui computer va modifica numai informaţiile de administrare a fişierelor: nu va şterge în întregime datele de pe card.01% pixeli care ar putea să nu se aprindă sau să rămână aprinşi în permanenţă. Aşadar. Aceste fenomene sunt normale şi nu afectează imaginile înregistrate. Nu orientaţi obiectivul sau vizorul direct către soare. 105 Referinţă .

) Când procedaţi astfel.a. cu cupa pentru ochi ataşată. pe următoarele website-uri. scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul de alimentare c. • Utilizaţi o cârpă moale şi curată pentru a şterge camera video. • Înainte de a efectua întreţinerea. nu utilizaţi benzen sau diluant. Dacă este acoperit cu praf. 106 . https://eww. Pentru a îndepărta murdăria persistentă.co. până când suportul se fixează cu declic. • Pentru a monta suportul cupei pentru ochi. • Scoateţi suportul cupei pentru ochi. (Acesta este înşurubat foarte strâns. îndepărtaţi-l cu un aparat de direcţionare a aerului. de la priza de curent. • Interiorul suportului cupei pentru ochi este acoperit cu un strat special.pavc. aşadar nu-l ştergeţi niciodată. Proeminenţe Curăţarea vizorului Dacă există praf în interiorul vizorului.jp/pro-av/ Curăţarea Când curăţaţi camera.Actualizarea driver-ului camerei Pentru cele mai recente informaţii sau procedura de actualizare a driver-elor. vizitaţi Serviciul de asistenţă. aliniaţi filetul suportului cupei pentru ochi şi cel al camerei video şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic.panasonic. • Utilizarea de benzen sau diluanţi de vopsea poate Suportul cupei pentru ochi Cupă pentru ochi deforma camera video şi/sau cauza exfolierea învelişului exterior al camerei. înclinaţi vizorul uşor în sus. scoateţi suportul cupei pentru ochi şi ştergeţi praful. rotind în sens invers acelor de ceasornic. ştergeţi camera video cu o cârpă înmuiată în detergent de vase diluat cu apă şi apoi utilizaţi o cârpă uscată pentru a şterge umezeala rămasă.

Depozitaţi toate acest obiecte într-un loc cu umiditate redusă şi temperatură relativ constantă. [Domeniu de temperatură recomandat: între 15°C şi 25°C] [Umiditate relativă recomandată: între 40% şi 60%] Carduri de memorie SD • După scoaterea unui card de memorie SD din aparat. cât şi acumulatorul. Pot apărea scurtcircuite ale terminalelor. • Depozitarea acumulatorului într-o locaţie cu vapori uleioşi sau cu concentraţii mari praf poate duce la corodarea terminalelor sau la apariţia altor avarii. ce duc la defectarea acumulatorului. cauzând supraîncălzirea acumulatorului. • Nu lăsaţi cardurile în locuri unde nivelul de o feri de praf. • Păstraţi obiectele metalice (cum ar fi colierele şi agrafele de păr) departe de terminale. umiditate este ridicat sau unde există concentraţii ridicate de praf. Acumulator • Ciclul de viaţă al acumulatorului este scurtat în locuri cu temperaturi extreme. etc. în bătaia directă a Camera video • Înfăşuraţi camera video într-o cârpă moale pentru a razelor solare sau în alte locuri cu temperatură ridicată. scoateţi atât cardul de memorie SD. • Nu lăsaţi cardurile de memorie SD în zone unde există gaze corozive. • Nu lăsaţi cardurile în maşină.Măsuri de precauţie la depozitare Înainte de a depozita camera video. 107 Referinţă . depozitaţi-l în carcasa proprie. şi aţi putea suferi arsuri grave dacă atingeţi acumulatorul în această stare.

9 Hz Rată cadre Mod de înregistrare PH 1080/60i 720/60P HA HG HE 1080/60i 1080/60i 1080/60i 60 1080/60i 720/60P 1080/60i 1080/60i 1080/60i 30P 1080/30P (peste 60i) 720/30P (peste 60P) – – – 24P 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/24P (Înregistrare nativă) – – – 108 .Format de înregistrare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod de înregistrare 50 1080/50i PH 720/50P HA HG HE 1080/50i 1080/50i 1080/50i 720/50P 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i Rată cadre 25P 1080/25P (peste 50i) 720/25P (peste 50P) – – – Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

zona specială pentru metadate va fi ştearsă. deoarece acest format include atât date audio şi video. 109 Referinţă . conform diagramei din dreapta. structura folderului va consta din asocieri de fişiere. AVCAM Viewer poate fi descărcat şi de pe următorul website (Sistem de operare compatibil: Windows XP/Windows Vista) ƒ Despre manevrarea metadatelor camerei Este utilizată o zonă specială pentru producător în zona de control a fişierelor. Pentru a preveni pierderea unei părţi de informaţii atunci când transferaţi date de pe un card de memorie SD pe un calculator. verificaţi dacă metadatele sunt suportate de cătrecameră. (Unitate) (Privat) (Listă de redare) (Flux) Acest software este oferit pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu camera.txt. Pentru detalii despre utilizare. Dacă fişierele sunt şterse sau copiate. înainte de a efectua aceste operaţiuni de editare. consultaţi fişierul Install. Dacă o parte uniformă a acestor informaţii este modifică sau ştearsă. cât şi o varietate de informaţii importante. asiguraţi-vă că utilizaţi vizualizatorul dedicat AVCCAM Viewer. pentru metadatele suportate de această cameră. dacă este adăugată sau anulată protecţia pentru videoclipuri sau dacă sunt efectuate alte operaţii de editare cu ajutorul unui software sau a unei camere video care nu suportă metadatele acestei camere. precum şi informaţiile din modul PH şi alte informaţii. dar. este posibil ca datele să nu mai fie recunoscute ca date AVCHD. Pentru detalii despre instalarea acestuia. citiţi instrucţiunile de operare (Fişier PDF).Cum să manevraţi datele înregistrate pe cardul de memorie SD Datele înregistrare în format AVCHD oferă o compatibilitate excelentă cu calculatoarele datorită tipului de fişier. sau când copiaţi date stocate pe un computer pe un card de memorie SD. iar reperele de înregistrare şi indexările adăugate cu ajutorul camerei. vor fi pierdute. sau să nu mai puteţi utiliza cardul de memorie cu dispozitive AVCHD. în standardul AVCHD. Aşadar.

1/250. 1/120.9 Hz Mod 60i/60P: între 1/60. 1/50 (OFF (Dezactivare)). cu un timp de expunere de 1/25) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.7 kg (fără acumulator şi accesorii) Dimensiuni (l x H x g) 154 mm × 164 mm × 397 mm (fără partea de proiecţie) [Cameră] Dispozitive laser Senzor de imagine CCD (× 3) (1/3-inch. 1/500. 1/1000 secunde • Setări scanare sincronizată Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: între 1/50. 1/1000.6 şi F3. 1/60. 1/60. 1/1000 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/1000. 1/120. 1/500.Specificaţii [Generalităţi] Tensiune de alimentare: Curent continuu 7. cu un unghi de vizualizare larg Diametru filtru 72 mm 110 .2 V (când este utilizat acumulatorul)/ 7. 1/30 secunde Mod 30P: 1/15 secunde Luminanţa minimă a subiectului Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 3 lx (F1.9 mm şi 51 mm) (echivalent 35 mm: între 28 mm şi 368 mm) Sistem optic de separare a culorii Sistem prismă Filtru ND 1/4. amplificare +12 dB.8 secunde Mod 30P: între 1/30. amplificare +12 dB. 1/60. cu capabilitate de captare progresivă) Obiectiv LEICA DICOMAR Obiectiv cu stabilizator optic de imagine.9 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1/120.0 secunde şi 1/248. 1/64 Setări amplificare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 50i/50P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 25P) • 1/12 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.9 Hz 3 lx (F1.6.9 Hz) Parasolar obiectiv Parasolar de mari dimensiuni. 1/500. Zoom 13 x selectabil automat/manual.) Consum de energie: Înregistrare: 9. Temperatura mediului de operare între 0°C şi 40°C Umiditate ambientală de operare între 10% şi 80% (fără condens) Masă Aproximativ 1.8 secunde • Setări timp de expunere mare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/12. 1/250. 1/60. 1/1000 secunde Mod 24P: 1/24.3 V (când este utilizat adaptorul c. 1/16. 1/250.0 secunde şi 1/248. 1/120. 1/120.0 secunde şi 1/249.0 secunde şi 1/249.a.9 Hz 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB (mod 60i/60P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) 0/+3/+6/+9/+12 dB (mod 30P/24P) • 1/15 (0 dB) (în mod cu timp de expunere mare) Setări timp de expunere • Presetare Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod 50i/50P: 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/50 (OFF (Dezactivare)).9 Hz Mod 60i/60P: 1/15. pentru schimbarea nivelurilor de zoom) Operare doar cu formatele 1080/50i sau 720/50P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz) Operare doar cu formatele 1080/60i şi 720/60P (Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.0 secunde şi 1/249.8 W indică informaţii privind siguranţa. 1/2000 secunde Mod 25P: 1/25.9 secunde Mod 25P: între 1/25. 1/250.6. 1/500. 1/500.9 Hz Mod 60i/60P: 1/60 (OFF (Dezactivare)). 1/250. între F1.8 secunde Mod 24P: între 1/24. cu un timp de expunere de 1/24) Zoom digital 2 x /5 x /10 x (Alocat butonului USER (Utilizator). 1/2000 secunde Mod 30P: 1/30. 1/50 (OFF (Dezactivare)). 1/100. transfer inter-linie.0 (f=între 3. 1/25 secunde Mod 25P: 1/12 secunde Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59.

264 Suporturi de înregistrare Card de memorie SD: 512 MB. Impedanţă ridicată LINE (Linie): 0 dBu MIC (Microfon): –50 dBu/–60 dBu (selectabil din meniu) Ieşire AUDIO Mufă cu pini × 2 (CH1 (Canal1). 75 Ω Ieşire compozit Mufă cu pini × 1. Format de înregistrare (Mod de înregistrare: rezoluţie) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz Mod PH: 1080/50i 1080/25P (peste 50i) 720/50P 720/25P (peste 50P) Mod HA: 1080/50i Mod HG: 1080/50i Mod HE: 1080/50i Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 600 Ω Microfon intern Microfon Stereo HDMI 2 canale (PCM liniar) w 5. LINE/MIC (Linie/microfon) selectabil. 13 Mbps (VBR) Mod HE: Aprox.9 Hz Mod PH: 1080/60i 1080/30P (peste 60i) 1080/24P (Înregistrare nativă) 720/60P 720/30P (peste 60P) 720/24P (Înregistrare nativă) Mod HA: 1080/60i Mod HG: 1080/60i Mod HE: 1080/60i Rată transmisie Mod PH: Aprox. 720/60p Ieşire video Ieşire HDMI HDMI × 1 Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i.7 V [p-p]. 17 Mbps (VBR) Mod HG: Aprox. 480/60p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Ieşire analogică pe componente Terminal mini D x 1 Y: 1. CH2 (Canal2)) Ieşire: 316 mV.9 Hz 1080/60i.16 GB. 720/60p.0 V [p-p]. 720/50p Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 75 Ω PB/PR: 0.1 canale (AC3) Căşti Mufă stereo mini (diametru 3.9 Hz 1080/60i.[Înregistrare/Redare] Format înregistrare Specificaţii AVCHD Metodă de comprimare MPEG-4 AVC/H. 6 GB. 21 Mbps (VBR) Mod HA: Aprox. INPUT2 (Intrare2)). 2 GB (format FAT12 şi FAT16) Card de memorie SDHC: 4 GB. 8 GB. 75 Ω [Sistem audio] Metodă de comprimare Înregistrare/Redare: Dolby Digital (Dolby AC3)/2 canale Frecvenţă de eşantionare 48 kHz Codare 16 biţi Rată de biţi comprimată Mod PH: 2 canale 384 kbps Mod HA/HG/HE: 2 canale 256 kbps [Intrare/Ieşire audio IN/OUT] Intrare XLR XLR (3 pini) × 2 (INPUT1 (Intrare1).5 mm) x 1 Difuzor intern 20 mm (rotund) x 1 . 12 GB. 720/50p. 6 Mbps (VBR) (Continuarea în pagina următoare) 111 Referinţă [Sistem video] Semnale video Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 50 Hz 1080/50i. 1 GB.0 V [p-p]. 32 GB (format FAT32) Cardurile de memorie SD/SDHC cu o capacitate de memorie între 8 MB şi 32 MB pot fi utilizate pentru înregistrarea şi citirea fişierelor scenă şi a fişierelor de utilizator şi pentru a citi metadate. 576/50p (Nu este compatibil cu VIERA Link) Când SYSTEM FREQ (Frecvenţă sistem) este setată la 59. 1.

.0 V [p-p] 10 kΩ OUT (Ieşire): 2. măsurat conform standardului european EN55103-1: 5 A 112 Masa şi dimensiunile sunt aproximative.Specificaţii (continuare) [Alte intrări/ieşiri] USB Conector de tip mini B (conform versiunii USB.c.] Sursă de alimentare: Putere de ieşire: 110 V . .240 V c.0 V ± 0.0) CAM REMOTE (Telecomandă cameră) Mufă super mini (diametru 2.. IRIS (Iris)) TC PRESET IN/OUT (Intrare/Ieşire presetări TC) (Utilizat şi pentru VIDEO OUT (Ieşire video)) IN (Intrare): între 1.5 V [p-p] Impedanţă scăzută [Monitor] Monitor LCD Monitor color LCD cu diagonala de 3.a. 1.3 V c.4 V c.000 pixeli) Vizor Vizor color LCD cu diagonala de 0.75 A (Cameră video) 8.000 pixeli) [Adaptor c.0 V şi 4.5 inch (210.44 inci (235.a.5 mm) (ZOOM S/S) Mufă mini (diametru 3.3 A (Încărcare) indică informaţii privind siguranţa. 1. 50 Hz/60 Hz 22 W 7. Masă 140 g Dimensiuni (l x H x g) 103 mm × 36 mm × 62 mm Curent de sarcină.c. 2. Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.5 mm) (FOCUS (Focalizare).

Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi a acumulatorilor vechi. precum şi acumulatorii. Singapore 159346 Tel: +65-6270-0110 © Panasonic Corporation 2008 . Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare. Pentru tratarea adecvată. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse. în conformitate cu legislaţia naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE. Informaţii despre aruncarea deşeurilor în ţări din afara Uniunii Europene Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare. vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. Departamentul Comercial de Sisteme IT Profesionale şi de Transmisie din Europa Panasonic AVC Systems Europe o Divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. 43. Prin aruncarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare. pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care. vă rugăm contactaţi autorităţile locale. Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene Dacă doriţi să aruncaţi echipamente electrice şi electronice. ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice uzate. acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză. în caz contrar. Este posibil ca aruncarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legislaţiei naţionale. 65203 Wiesbaden-Biebrich Deutschland Tel: +49-611-235-481 Panasonic Systems Asia Pacific (Centrul Regional Operaţional pentru Transmisie) 2 Jalan Kilang Barat. nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi aruncarea echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi Aceste simboluri de pe produse. serviciul de reciclare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi. În acest caz. Panasonic Building.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful