You are on page 1of 32

BRØNSHØJ POSTEN

TORSDAG
18. JUNI • 2009
8. ÅRGANG • NR. 25

Masser af børn fra “2700 Kulturdag” Skibe i haven


Brønshøj og Vanløse den 12. september -kunst i hækkens
til stor naturfagsdag på Brønshøj Torv ramme.
Besøg hos lokal
i Vanløsehallen under forberedelse kunstner
Læs side 8 Læs side 3 Læs side 4
TIL TOPSI DAG: ARRANGEMENTER 30 - 31 • MASSER AF BØRN 8 • UNIK MIDSOMMERFEST 3 • TIL TOPS 12 • SPORT 28
AVISEN

Succes på hjul
GF - Storkøbenhavn · Ålekistevej 190
2 720 Va n løse · T l f. 38 7 70 7 70

RENOVERING AF BOLIG- OG ERHVERVSEJENDOMME


Drifts- og vedligeholdelsesplaner for etage-ejendomme
Energimærkning af alle ejendomme
Tilstandsrapporter ved salg

Byggesagkyndige, arkitekter og ingeniører

B. K. CONSULT
www.bkconsult.dk - Tlf. 38 71 04 55

lokalannoncering i
brønshøj - husum3879 3400
Pilegårdens bevist, at motion er den korteste
og sjoveste vej til sundhed og
Søderlund og Finn Hansen Størstedelen af det tres mand
uddelte diplomer til piger og store felt ved starten fra
Store Cykeldag helse. Det blev til ti kilometer drenge, samt en særlig præmie Pilegården på Store Cykel – der
rundt om det blå vand med de til den bedst udsmykkede cykel. bød på både balloner, fest og
– en succes på hjul grønne breder. Solen var atter at Og bagefter slappede man af til farver for familier og andre.
se på himmelbanen, og det gør musik, grill og drikke.
altid trådet lettere, når man kan Store Cykeldag blev skudt i blev en rigtig god dag for både
Af Kaare Vissing cykle på psykisk solenergi. Så gang i 2005 i anledning af personale og deltagere – ligesom
efter en lille times tid var famili- Dansk Cyklist Forbunds 100- det formodentlig blev det de
Ænder og gæs fik tohjulede er med småbørn, solister og årsjubilæum og foregår hvert år andre 86 steder med start i årets
gæster til middag i Utterslev andet godtfolk på tandemcykler, den anden søndag i juni. I år er Store Cykeldag.
Mose søndag den 14. juni. Godt Christiania-cykler med mere til- det første gang, Kulturhuset
tres cyklister pilede ud fra kul- bage i Pilegården, hvor kultur- Pilegården deltager, men det bli-
turhuset på Brønshøjvej og fik huset anført af Liselotte ver bestemt ikke sidste, for det

Smerter i forbindelse med,


nedfalden forfod, knyster….
gå til akupunktur
Akupunktøren.dk i Vanløse
3874 2000

LokalBolig - Bülow & Gram

Frederikssundsvej 185
2700 Brønshøj · Tlf 38 80 98 10

Søborg Hovedgade 14
Bülow & Gram Lars Hornstrøm Robin Rasmussen Christina Jakobsen Morten Jørgensen Daniel Madsen Tanja E. Ulsø 2870 Dyssegård · Tlf 39 30 93 10

14 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på www.lokalbolig.dk


2 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

Tænkt og skrevet
Lokale Kirketider Ønske om et
Af Steen Ankerdal Adventskirken
Søn 21.6 kl 10.30
Emdrup Kirke
Søn 21.6 kl 10.30 J Fonsdal
frivillighedscenter
E M Andersen om os, men vi kunne alle bru-
Grundtvigskirke Seminar viste: De
ge flere aktive frivillige, bedre
Tilbud, tilbud, tilbud Frikirken Betlehem
Søn 21.6 kl 10.30 R
Andersen-Hoel
Søn 21.6 kl 10 V Andersen

Husum Kirke
frivillige i Vanløse og
Brønshøj vil være synlige
drifttilskud m.m, fortæller tov-
holder i den sociale gruppe i
Vanløse lokaludvalg, Kristian
Danmark er blevet et tilbudsland. Søn 21.6 kl 10.30 B B og samarbejde Riis.
Det kan vi konstatere hver eneste uge, når reklameaviserne fra Grøndalskirken Jensen - Der var et fælles ønske om, at
Søn 21.6 kl 10.30 T Jeppesen Kontaktudvalget for det frivil- vores fælles lokalområder får
supermarkeder, gør-det-selv-centre, radioforretninger og selv Husumvold Kirke
cykelhandlere, vælter ind af brevsprækken. Det kan også lige sociale arbejde i Vanløse et frivillighedscenter med en
Hyltebjerg Kirke Søn 21.6 kl 10 L B Hansen og Brønshøj holdt onsdag den ansat konsulent til at styrke den
høres, når vi er sammen, og den ene fortæller den anden, hvil- Søn 21.6 kl 10.30 F S 10 juni seminar på socialcent- frivillige sociale indsats og
ket fantastisk tilbud, man netop har handlet til. Nogle gange Petersen Kapernaumskirken ret i Brønshøj. støtte op om samarbejde og
er det næsten for godt til at være sandt. Hvis man skulle tro på Søn 21.6 kl 10 A Skude Seminaret der blev ledet af nye initiativer.
det hele, ville det være for godt til at være sandt. Og det er det Vanløse Kirke Michael Ansbach, sekretariats- Sådanne centre findes i andre
altså ikke altid. Søn 21.6 kl 10.30 B Schiøler Mørkhøj Kirke leder for Kontaktudvalget for københavnske bydele.
Søn 21.6 kl 10 I E det frivillige sociale arbejde i - Men hvad den slags angår,
For eksempel fortalte en vingrossist mig for nylig, at nogle af Ansgarkirken Jørgensen
de prisnedsættelser, som der reklameres med hver uge, ikke Københavns Kommune holdt kommer Vanløse og Brønshøj
Søn 21.6 kl 10.30 B foredrag og ledede et seminar ofte sidst i køen.
har voldsomt meget med virkeligheden at gøre. Knudsen Tagensbo Kirke om samarbejde og synliggø- Der blev aftalt en række sam-
Tilbudsprisen, som vi kunder fristes af, er ikke sjældent Søn 21.6 kl 10 V Andersen relse af det frivillige sociale arbejder mellem de enkelte
vinens helt reelle pris. De 49 kroner pr. flaske, vinen er ned- Bellahøj Kirke arbejde i lokalområderne. grupper. Af andre forslag var:
sat til, hvis man køber et par flasker eller tre, er den pris, vinen Søn 21.6 kl 9.30 B Fabritius Tingbjerg Kirke Seminarets 20 deltagere fik en Ældreidrætsdag, Frivilligheds
kl 11 J Haastrup Søn 21.6 kl 10.30 L fin gennemgang af tilskuds- dag i 2010.
”skal” koste. Så i virkeligheden er der ikke så meget tilbud
Andersen muligheder og samarbejdsfor- - Seminaret var en styrkelse af
over prisen, men det gule reklameskilt med besparelser op til Brønshøj Kirke
20, 30 eller 100 kr. virker efter hensigten. mer, og der blev i gruppearbej- de frivillige sociale organisa-
Søn 21.6 kl 8.30 K A Woll Utterslev Kirke de arbejdet med temaerne : tioner. Man enedes om at
Nu er det ikke hensigten at lægge vinhandlere og supermar- Kl 10 N H Brønnum Søn 21.6 Kl. 10.00 Samarbejde og synliggørelse. mødes i august og fortsætte i
keder for had, endsige beskylde dem for at snyde kunderne. den gode ånd fra seminaret,
Pris-skiltene er jo i den sidste ende et billede på markedsvil- - Der var enighed om at styrke slutter Kristian Riis.
kårene og forbrugernes indstilling. Det handler i nogen grad synligheden ved hjælp af fæl- Socialcentret var vært ved
om psykologi – hvem vil ikke gerne gøre en god handel – og les katalog over de frivillige til- arrangementet, som sluttede
i øvrigt kan der altså købes meget rigtig god vin i Danmark bud. med et fælles måltid.
til meget rimelige priser. Men ofte virker det, som om vi dan- Alle var tilfredse med den JD
lokale presse vilje til at skrive
skere ikke afvejer pris over for kvalitet. Det er vigtigere, at det
er billigt, og købt som et godt tilbud.
Sagen er jo, at om vi køber et halvt kilo fars til frikadeller, et
par jeans eller et musikanlæg, så er der en sammenhæng
mellem pris og kvalitet.
annoncer 3879 3400
Okay, når vi kommer til jeans og andre mærkevarer, så spil-
ler moden en rolle: Hvad er hot, og hva’ er not? Det kan man
i hvert tilfælde ikke diskutere med sin 13-årige datter eller
søn. Men ellers får vi altovejende det, som vi betaler for.
Sådan skal det også være – helst!
Det mærkelige er dog stadig, at vi forbrugere ikke er mere kri-
tiske over for de madvarer, vi giver vore børn at spise. Med al
respekt for de økonomiske forskelle og den herskende finans-
krise, så er Danmark fortsat et velfærdsland med en gennem-
snitlig indkomst, der er blandt verdens højeste. Derfor kan
man godt få den kætterske tanke, at det generelt er vigtigere
for os at have den smarteste bil end at gå efter kvalitet i det,
vi og vore børn spiser og drikker. På trods af, at stadig flere
børn lider af allergi, som i nogle tilfælde kan hænge sammen
med den kost, de har fået.
Det nedslående ” bevis” for den påstand er, at staten fra næs-
te år vil sikre, at alle børn i vuggestuer og børnehaver får et
sundt og godt måltid mad hver dag. De får de åbenbart ikke i
dag, mener politikerne.
Bedemanden
Paradokset er, at de samme politikerne mener, at det kan gøres ved Uglen
for 500 kr. om måneden pr. barn. Alt inklusive – og betalt af
forældrene! -et nærliggende valg
Det er ikke et tilbud, og det hænger heller ikke sammen.
Uden at forfalde til formynderi og bedreviden kunne den nye Frederiksborgvej 114 • 2400 København NV
obligatoriske madordning også bruges til at forbedre bevids- -genbo til Bispebjerg Kirkegård og krematorium
theden om sammenhængen mellem kvalitet og pris. Det ville
være rigtig sundt..
– og der er vi som kunder 3582 1830 også efter lukketid.
REDAKTION SPORTSRED.
HOVEDKONTOR
Jyllingevej 55-57, 2720 Vanløse
Tlf. 38 79 34 00 - fax 38 79 34 10
e-mail: lokal@viserne.dk
Kontortid: kl. 10-16 hver dag

REDAKTION BRØNSHØJ
Ib Helge Jan Diament Kaare Steen Frederikssundsvej 301, 2700 Brønshøj
Ansv. redaktør - Dir. Journalist Vissing Ankerdal Tlf. 70 22 13 03
38 79 34 00 38 79 34 00 Redaktions ass. Sportsred. Brønshøj/Husum
70 25 34 00 70 27 34 10 70 22 13 03 38 79 34 00 e-mail: kv.lokal@viserne.dk
lokal@viserne.dk jan.lokal@viserne.dk kv.lokal@viserne.dk steen.lokal@visen.dk
TRYK OPLAG: 44.569 stk. Udgiver: Lokal@viserne ApS.
ADMINISTRATION ANNONCE SALG DTP / GRAFIK
Produktion: Grafiprova Vanløse - Tryk: Rotationen a/s, Nyk. F.

FÅR DU IKKE AVISEN


Ring: Post Danmark 8020 7030 - MAIL: skrivpost@post.dk
Distribution - Post Danmark

BEMÆRK!
Lokalaviserne påtager sig intet ansvar for uopfordret tilsendt redaktionel
tekst, og forbeholder sig, frit at anvende sådant, med mindre det mod-
Solveig Susan Preben Thaarup Lars Joachim Henrik satte er klart meddelt. Udgiver påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer
Rasmussen Bergmann Annoncechef Lundvald Lærke Lyager Ankerdal og tekst. Eftertryktilladt i uddrag, med kildeangivelse. Erhvervsmæssig
Kontor & redaktion Redaktions ass. 38 79 34 00 Annoncekonsulent DTP / Grafisk DTP / Grafisk
38 79 34 00 38 79 34 00 70 25 34 10 38 79 34 00 38 79 34 00 38 79 34 00 affotografering af avisernes annoncer, artikler og fotos, er ikke tilladt.
www.dinlokalavis.dk adm.lokal@viserne.dk sb.lokal@viserne.dk pt.lokal@viserne.dk lars.lokal@viserne.dk jl.lokal@viserne.dk ha.lokal@viserne.dk ISSN 602-1924
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 3

2700 Kulturdag – under forberedelse


Jannick er i grill - humør, Anders

det er prisen også!!


Spareribs alm. og barbecue
19 95

D
an
– marineret Frit valg pr. 1/2 kg.

sk
kv
al
ite
kun 59
Marineret Nakkekoteletter 95

t
Ta` 8 stk.

4 stk. store Svinekoteletter kun 5000


Af Kaare Vissing Mødet indledtes med, at Mette Mette Bøgelund, tv., under
Bøgelund præsenterede kultur- informationsmødet i
00
Så er der bare tre måneder til
Pilegårdens store projekt på
Brønshøj Torv. Der er tale om
”2700 Kulturdag”, der kommer
dagens logo, samt informerede
om kulturdagens program og
forberedelser og på storskærm
illustrerede dagens fysiske ram-
Pilegården om ”2700
Kulturdag”. Blandt de øvrige
ses Hanne Elkjær Nielsen, Ilan
Dellagi, Helle Spangerup,
Grillpølser karry, hvidløg, hvidløg
og alm. Ta´ 6 stk. 50
kun
til at foregå lørdag den 12. sep-
tember kl. 11.00 – 19.00. Som
primus motor for arrangementet
står ”arbejdsgruppen 2700
mer, der bl.a. omfatter femten
boder, der er 2x2 meter, og sce-
nen, der er 55 kvadratmeter. Hun
var også i stand til at præsentere
Mogens Buhelt og Finn
Hansen.
for Brønshøj Museums Venner,
Lammeculotter alm. og marineret
pr. 1/2 kg. 5995
Kulturdag”, der består af Mette
Bøgelund og Finn Hansen fra
Pilegården, Mikkel Houman,
det foreløbige program, der ind-
ledes kl. 11.00 med åbningstale
af kulturborgmester Pia
Mogens Buhelt, fortalte, at hans
forening ikke behøvede nogen
bod, da den havde fået tilbudt
Flankesteak alm. og marineret
pr. 1/2 kg. 4995
4000
der er næstformand i Allerslev, og hvor såvel Tim husly på Brønshøj Museum.
Lokaludvalget, og Hanne Lothar & Peter Nande engageret Jonna Pedersen, formand for Den store Grillpølse
Elkjær Nielsen, der både er af Music House som Xenia jazzklubben, fortalte om en van- 3 stk. kun
medlem af Pilegårdens besty- Nielsen & Noali Rosanes enga- dring fra torvet til petanqueba-
relse og af Lokaludvalgets geret af Pilegården optræder. nen i Pilegårdens gård. Og Helle
Kulturudvalg. Brønshøj Copenhagen Jazz Spangerup fra Chearts fortalte,
Mør Okseculottesteg 50
Arbejdsgruppen har allerede
indhentet de fornødne tilladelser
til afholdelse af arrangementet,
lejet boder og scene m.v., så
Club vil også stå for et musik-
alsk indslag, og kl. 17.30 vil kul-
turdagens hovednavn optræde,
men i disse to tilfælde er der
at hendes forening beskæftigede
sig med den alternative verden.
Hun er desuden engageret i TV-
Bella og kunne fortælle, at den
pr. 1/2 kg. 42
Møre Bøffer
14000
rammerne er allerede lagt for en endnu ikke sat navn på. lokale tv-station dels ville filme (Skåret af oksefilet)
rigtig givtig kulturdag. Mikkel Houman fra Lokal- hele dagen, dels havde tegnet sig
Tegningen for selve den fysiske udvalget kunne supplere med, at for en bod. Ilan Dellagi, for- Ta` 8 stk. kun
ramme omkring begivenheder- de politiske partier, bl.a. ved et mand for Music House, fortalte,
ne tager sig allerede smukt ud: par borgmestre vil være præsen- at hans forening ud over at have
Langs kanten af Brønshøj Torv
bliver de deltagende foreningers
boder, to øltelte, to madtelte og
en stor scene anbragt – og det
teret.
Derefter fik de foreninger, der
var præsenteret på mødet lejlig-
hed til at fortælle om, hvad de
engageret nogle af de optræden-
de musikere, ville dele en bod
med en anden forening.
Andre fortalte om deres for-
Mør Kalvecuvette
pr. 1/2 kg.
(Go` til Grill)
3500
grønne område bag torvet bliver havde tænkt sig bidrage med. eninger og tiltænkte initiativer
forbeholdt børnefamilierne, for
hvilke der er planlagt særlige
Først fortalte Kaare Vissing, for-
mand for Dansk Skakproblem
på dagen, så borgerne kan allere-
de nu nyde forventningens glæ- Køb stort - spar stort 14 DAGES PAKKE
aktiviteter. Klub, at hans klub ville bringe de. 4 x 1/2 kg Hakket Oksekød
Hele femten foreninger i lokal- en original skakopgave i UGEPAKKE DEN FEDTFRIE 4 x 1/2 kg Hakket Skinkekød
6 stk. Svinekoteletter
området har tilmeldt sig projek- Brønshøj-Posten en måneds tid 1 kg Hakket Skinkekød 2 stk. Svinemørbrad 1 kg Skinkekød i tern
tet, og de var inviteret til infor- inden kulturdagen med løs- 1 kg Hakke Oksekød 1 kg Hakket Oksekød 1 kg Stroganoff
mationsmøde i Pilegården tirs- ningsfrist og præmieuddeling på 1 kg Kyllingefilet 1 kg Hakket Skinkekød 1 stk. Landskinke
dag aften den 9. juni. netop kulturdagen. Formanden 4 stk. Møre Bøffer 8 stk. Skinkeschnitzel 1 stk. Oksecuvette
8 stk. Svinekoteletter 1 kg Kalkunbryst 1 stk. Oksegrydesteg
1 kg Gullasch 1 kg Skinkekød i tern 1 stk. Stegeflæsk
Der bliver budt på autentiske 1 kg Skinkekød i tern 1 kg Kyllingefilet 1 stk. Ribbensteg/Kogeflæsk

Unik midsommerfest skandinaviske, baltiske og sla- 1 stk. Svinekam m/spæk

499,- 699,-
viske ceremonier, og man vil

i Utterslev mose
kunne købe øl, vand og grill.
Arrangørerne garanterer både 400,-
Bestilles dagen før. Bestilles dagen før. Bestilles dagen før.
god underholdning og en lære-
rig oplevelse.
Af Kaare Vissing
Med den stigende indvandring
og globalisering, der ikke
merfest lørdag den 20. juni kl.
16.00 – 24.00 ved Utterslev
moses sydspids – dér hvor
MÅNEDSPAKKE
6 x 1/2 kg Hakket Oksekød 2 x 5 stk. Cordon Bleu
mindst har tilført Tingbjerg og Åkandevej og Pilesvinget
Voldparken adskillige beboere møder hinanden i et V-tegn. 6 x 1/2 kg Hakket Skinkekød 1 kg Gullasch
af anden etnisk herkomst end Om det kulturhistoriske grund- 6 stk. Svinekoteletter 2 x 6 stk. Benløse Fugle
dansk, har de traditionelle mid- lag for festen fortæller Maxim 1 kg Skinkekød i tern 10 stk. Møre Bøffer
sommerfester i Brønshøj og Borozenec, at fejringen af mid- 1 stk. Hamburgerryg 1 stk. Skinkesteg
Husum fået en ganske anden sommer går langt tilbage i for- 1 stk. Landskinke 1 hel Nakkefilet
karakter end for bare få år historisk tid, da Nordens forfæ- 1 stk. Oksecuvette 2 stk. Svinemørbrad
siden. Samtidig må selve dre levede i overensstemmelse 1 stk. Oksegrydesteg
Sankthansaften den 23. juni med Solens faser. Deres oplys-
konkurrere med den nærmest
liggende lørdag, som i år falder
te samfund og åndelige kultur
var uadskillelige fra naturen,
1
1
1
stk. Stegeflæsk
stk. Ribbensteg/Kogeflæsk
stk. Svinekam m/spæk
1.498,-
Bestilles dagen før.
den 20. juni. som man værnede kært om.
En af de foreninger, der er Iagttagelsen af himmellege-
skudt op i kølvandet på ind- merne skabte en verdensopfat- Gælder til og med fredag
vandringen fra Østeuropa, er telse, som både lå til grund for SLAGTER STEEN & KO den 19. juni
den kulturhistoriske forening sproget, troen og andre foreta- Jernbane Alle 25 - Tlf. 38 74 07 12
”Nordsolen”, hvis formand er gender. Med midsommerfes- 2720 Vanløse
Maxim Borozenec. Han bor på ten på lørdag vil Nordsolen fej-
Løvetandsvej og er medlem af re liv og lys på tærskelen til Åbningstider:
Brønshøj-Husum Lokalud- årets længste dag. Formanden for den kulturhis- Mandag-Fredag kl.9.00 – 17.30 - Lørdag lukket
valg. I april i år bevilgede Der bliver tale om en stort toriske forening ”Nordsolen”,
lokaludvalget et halvt hundre- anlagt fest med en række kend- Maxim Borozenec, er primus Klik ind på www.slagter-steen.dk
de tusind kroner til Nordsolen te bands, blandt andre Palm motor for årets store midsom- - Nye tilbud hver dag!!
til afholdelse af en midsom- Tree og Trip Trio. merfest i Utterslev mose.
4 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

Nyt fra Lokalhistorisk Selskab


Af Kaare Vissing Maribo Kloster, hvor hun levede Kirkeby: ”Folmer Bendtsen – en
sine sidste tretten år. maler i Nordvest” havde solgt
Lokalhistorisk Selskab for godt – ikke mindst fra Brønshøj
Brønshøj, Husum og Utterslev To af Lokalhistorisk Selskabs Bogcafé.
holdt bestyrelsesmøde tirsdag arrangementer ligger helt fast:
den 2. juni i Karens Hus i Tirsdag den 25. august kl. 19.30 Man enedes om at sætte deadli-
Nordvest, hvor man bl.a. lavede fortæller Kaare Vissing i ne for næste nummer af Nyt fra
skitse til program for anden Pilegården om forfatteren Lokalhistorien til 20. juli, så bla-
halvdel af 2009. I mødet deltog Martin A. Hansen, der boede i det når ud med en reminder om
den samlede bestyrelse og beg- Brønshøj 1931-50, hvor han selskabets arrangement den 25.
ge suppleanter, dvs. den nyligt skrev samtlige sine skønlitteræ- august.
valgte Anne-Lise Crety og re værker. Den store danske dig-
Thomas Viggo Pedersen, der til- ter ville den 20. august i år være Formanden Jens Peter Gjaldbæk
lige er selskabets redaktør. fyldt 100 år. Senere på året vil fortalte om arbejdet med selska-
selskabet udgive en bog af bets arkiver i hhv. Karens Hus
Med beklagelse havde man måt- Kaare Vissing med titlen og Husum Bibliotek. Og han
tet aflyse arrangementet i ”Forfatteren Martin A. Hansen i efterlyste personer, der er villige
Pilegården med sin venskabs- Brønshøj”. til at arbejde med arkiverne.
forening Lokalhistorisk Befæstningsdagen finder altid Bo Öhrström, der er selskabets
Forening for Slangerup Egnen, sted den sidste søndag i septem- repræsentant i Brønshøj
der ikke havde kunnet samle ber. I år er det den 27. i måne- Museums Brugerråd redegjorde
medlemmer nok til en visit i den. Som så ofte før er det for situationen på Brønshøj
Brønshøj. Bestyrelsen i LS Christian Kirkeby, der står for Museum. Der sker efter hans
besluttede dog at søge arrange- det lokale arrangement, denne opfattelse præcis det, der
mentet gennemført i efteråret gang en cykeltur, der begynder oprindeligt blev aftalt mellem
med samme program: Foredrag kl. 13.00 på Dunhammervej i den daværende leder af museet
om Leonora Christina, der skrev Nordvest. Lars Cramer-Petersen og
en del af sit værk Jammers- Selskabets to udgivelser i den Københavns Bymuseum. Der er
minde på Husumgård i Husum, forløbne sæson. Kassereren Bo ganske vist folk, der finder det
og om Thomas Kingo, der var Öhrström kunne med tilfreds- som en meget stor forringelse, Bestyrelsen for Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev umiddelbart efter general-
født og opvokset og siden virke- hed konstatere, at både Astrid men det ændrer ifølge Bo Öhr- forsamlingen i februar: Forrest fra venstre: Thomas Viggo Pedersen, Jens Peter Gjaldbæk og Poul
de som præst i Slangerup. Siden Theisen: ”Min barndom i ström ikke ved, at det er det Lindebjerg Jensen. Bagerst fra venstre: Kaare Vissing, Christian Kirkeby, Anne Brix Christiansen og
mødtes de to forfattere på Brønshøj” og Christian aftalte, der følges. Bo Öhrström.

Kvindelige apostle og drenge


på skateboards i Bellahøj Kirke
Skibe i haven
Af Kaare Vissing

Hun lever ikke ganske op til


– kunst i hækkens ramme
Paulus ord om, at kvinder bør tie Af Kaare Vissing Solen som en lidt genert gæst, frembragt det ene kunstværk
i forsamlingen, hvad der jo også efter den i dagene forinden efter det andet, så disse tilsam-
kan være lidt vanskeligt, når Hos kunstneren Jørgen noget sky havde ladet regnen men med træer, buske og blom-
man er bestilt til at holde fore- Schlosser i Husum forenes regere. ster udgør et større kunstværk
drag om sin kunst – begge dele i mange modsætninger. Han er indrammet af den grønne hæk,
Bellahøj Kirke. I sine billeder lokalt forankret, men finder sine Jørgen Schlosser er en solidt der grænser op til den grå vej
kan hun udfolde sig voldeligt og materialer i adskillige lande, dog anerkendt kunstner, der fik sig udenfor og de tre mere ordinære
dræbende – med malerier af ste- primært Grækenland. Han er noget af et lokalt gennembrud, haver hos naboerne.
ninger og kz-lejre. naturmenneske, men arbejder da han udstillede i Bellahøj
helst med materialer, der allere- Kirke i oktober 2008 med fyldig Alt i alt er der vel tredive kunst-
De 16 akrylmalerier Inge- de har været gennem civilisatio- omtale deraf i to artikler i værker i den grønne udstillings-
Margrethe Madsen udstiller i nens bearbejdelse for så at blive Brønshøj-Posten. Dengang teg- hal – Jørgen Schlosser velkendte
Bellahøj Kirke er dog udtryk for smidt væk. nede både kirke og avis et detal- skibe, let bearbejdede stene og
et mere fåmælt og feministisk Så kommer han som erklæret jeret portræt af den højst origina- akrylmalerier. Marmoreringer
opgør mod uretten. I den store tingfinder og fører det vragede le kunstner, hvis væsentligste og parafraser med mere morer
sal – ikke at forveksle med selve tilbage til ære og værdighed – i værker er modeller af skibe sig i det fri. Og det gjorde gæs-
kirkerummet – udstiller hun tolv sine kunstværker. Han er udført i træ fra skibsvrag – så terne også på kunstnerens runde
billeder, hovedsageligt portræt- bestemt ikke til juveler og anden civilisation, kultur og kunst får dag, for familie og venner er
ter af kvinder. Ganske vist skild- glimmer, men kunne for godt et sig et kredsløb i lighed med trods alt de værker, han har gjort
rer hun ikke handlinger, men år siden fejre guldbryllup med naturens. mest ud af i årenes løb.
blot kontrafejer. Summen af de sin Tony – og hun var lørdag den
portrætterede, som kunstneren 13. juni værtinde ved hans 80- I det forløbne forår har han – om Interesserede er velkomne til at
kalder kvindelige apostle, bring- årsfødselsdag, som blev holdt i end i mindre format – i lighed skue kunsthaven! I så fald bedes
er dog sit eget klare, om end stil- parrets hus og have, bl.a. med med Skaberen i Edens have de ringe til Jørgen Schlosser på
færdige budskab. Det drejer sig telefon 38 28 61 06.
Fra skib på havet
bl.a. om den iransk-amerikanske til modelskib i Jørgen Schlosser i sit overdæk-
journalist Roxana Saberi, der for haven – fra vrag- kede værksted i sin have i
nylig blev løsladt fra iransk del til kunst. Husum.
fængsel, om kenyaneren Agnes
Pareyjo, der bekæmper omskæ-
ring af kvinder, og om Aung San
Suu Kui, politisk leder i Burma,
hvor hun for nylig blev ført fra
årelang husarrest til fængsel.

Hvor disse billeder er meget vel-


lignende, uden dog at være klas- Inge-Margrethe Madsen ved sit maleri ”Xinran Xue, Kina, ”The
siske portrætter, så er portrættet Daughters of China”.
af den kinesiske kvinde Xinran
Xue mere i den abstrakte genre. tere, at herrerne er sat lidt i slet ikke at sige revanchistisk
Med sit flammende røde hår og skammekrogen, den lille stue til mht. middelalderens opdeling af
sine milde, tolerante ord i fore- højre ved kirkens indgang. I det- kvinder og mænd i hver sin side
draget personificerede Inge- te rum befinder sig fire billeder, af kirken. Forklaringen må alene
Margrethe Madsen den kombi- endda ikke engang med mænd, søges i det tematiske: Berømte
nation af kampgejst og søgen men med hver sin gut. Det drej- idende eller rettere modige
efter kompromis, som hendes er sig om Oliver i silhuet og tre kvinder som budskab og
aktuelle udstilling beskriver så drenge på skateboard. almindelige, legende drenge
unikt. Et er at male billeder, som kontrast.
noget andet er at udstille en hel- Forklaringen på denne opdeling
hed af malerier – og desangåen- af udstillingen i en dominerende Sjældent har modspil og med-
de udgør dusinet i den store sal spindeside og en beskeden spil udgjort en så helstøbt udstil-
sit eget lille samlede værk. sværdside er dog næppe femi- ling som den i dobbelt forstand
Derfor kan man fuldt ud accep- nistisk, endsige matriarkalsk, for aktuelle i Bellahøj Kirke.
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 5

Bydelens egen smeltedigel


En nyanvendelse af den nedlagte Voldparken Skole kan og Tingbjerg får sin egen lokale
tionsområder, som åbner op ud stort potentiale for stedet i at dagsskole satte det en naturlig
blive en stor og fantastisk smeltekedel. For i følge mod de rekreative områder. Med være "et fælles sted", hvor man begrænsning for den øvrige smeltekedel er altså ikke grebet
det offentlige tilbud om et kan mødes på trods af forskellig- bydels anvendelse af hallen, idet ud af den blå luft. Projektet er
ideoplægget fra initiativgruppen og Lokaludvalget i Sundhedshus og de tre bastioner, heder og med sine ligheder og skolen råder over faciliteterne til tænkt som en helhedsløsning, så
Brønshøj-Husum er det meningen, at stedet skal være som kan drives af private restau- interesser. Grete Bille udtaler: kl. 17. Allan Juhl Jensen som er der er noget for alle. Om to uger
ratører skabes der en dynamik ”et sted, som kan danne bro blandt idemagerne og aktiv i IF bringer vi sidste artikel om
attraktivt for alle aldersgrupper og for forskellige og et tilbud, som tiltrækker flere mellem bydelens kvarterer. Der Stadion håber derfor også, at mulighederne i et EnergiCenter-
interessegrupper, etniske grupper og foretagender af forskellige grupper skal være tilbud til alle - tilbud, man med opførslen af en dob- Voldparken.
både offentlig og privat karakter. som ikke kun skal lokke danske- belthal lokker flere til at dyrke
Spisefaciliteterne i bastionerne re af anden etnisk oprindelse til, holdsport og derudover også får Se hele projektideen på
bliver også brugt af de børn, men som også skal være målret- en fantastisk mulighed for at WWW.VOLDPARKEN.INFO
EnergiCentervoldparken -et realitet. Fru Jørgensen fra unge og deres forældre, som tede til deres behov, som man lave skole- eller landdækkende
kraftcenter for bevægelse og Brønshøj, Husum eller Ting- kommer for at bruge stedets for eksempel kender det fra for- turneringer.
sundhed. (Store planer for den bjerg går til genoptræning efter idrætshaller. På den måde er det eningen Fakti i Nord Vest.” Ideen med at Brønshøj, Husum
nedlagte Voldparken Skole fort- en hospitalsindlægning og tilses et sted, hvor genrationer mødes Fakti skaber aktiviteter, som
sat.) af en sygeplejerske eller en prak- på tværs. Fru Jørgensen løber af hjælper kvinder med en anden

Alt imens der i øjeblikket fore-


tiserende læge i lokalerne i
EnergiCenterVoldparken. Her
og til ind i sit barnebarn eller
naboens datter, og ser deres
etnisk baggrund til at få et aktivt
liv udenfor hjemmet. ”Det vil Poesi for paraplyhandlere
går et politisk lobbyarbejde for ses hun med andre ældre, som legekammerater eller drikker være rigtig spændende og oplagt
at trække Københavns Kom- alle er godt tilfredse med at kun- kaffe med far, mens sønnen spil- at EnergiCenterVoldparken også Af Kaare Vissing
munes Sundheds- og Omsorgs- ne gå til genoptræning lokalt ler fodbold. Efter nogle måneder rummer sådanne tilbud i vores
forvaltning, Kultur- og Fritids- efter at være faldet, eller ramt af ophører Fru Jørgensens genop- bydel for vores borgere" lyder Regnen har godt nok fået det ry
forvaltning og Økonomifor-valt- en blodprop. I de første dage på træningstilbud, men hun kom- det fra Grete Bille. at kunne sælge en paraply.
ning til forhandlingsbordet, er hospitalet har de alle oplevet, at mer stadig i restaurationerne. En Det var dog det bedste,
Brønshøj-Husum Lokaludvalg den ulykkelige skade ikke bliver af de andre damer har sågar Sport på alle niveauer om også det blæste.
og idemagerne bag Energ- nemmere at håndtere, jo længe- overtalt hende til at starte til det I ideoplægget indgår opførelsen Det sælger nemlig den næste.
iCenterVoldparken ikke i tvivl re tid man er fjernet fra sine van- foreningsfitness, som ligger på af en dobbelthal, hvor der kan
om den positive betydning pro- te omgivelser og pårørende. øverste etage. dyrkes indendørs holdsport som Fredag den 12. juni fulgte
jektet vil få for hele bydelen. For Med EnergiCenterVoldparken håndbold og fodbold. Området umiddelbart efter Fandens
det lyder måske som utopi, men imødekommes deres behov, for- Bydelens sociale identitet skal desuden byde på sportsfaci- fødselsdag og faldt lige inden
ikke desto mindre er det visio- di man har integreret et kommu- EnergiCenterVoldparkens pla- liteter, som kan benyttes uden- den trettende i måneden. Så
nen bag EnergiCenterVoldpark- nalt Sundhedshus i lokalerne. cering midt mellem tre relativt om foreningslivet. Det kunne for naturligvis brød uvejret løs
en, at skabe et sted, hvor vidt for- forskellige byområder og bebo- eksempel være en basketbane, med regn og blæst. Her et
skellige mennesker skal føle sig Hvis den gode Fru Jørgensen og ersammensætninger rummer bordtennisborde i massive mate- stemningsbillede fra Brønshøj
velkomne og på den ene eller hendes nye venner fra genoptræ- også udviklingsmuligheder for rialer og en klatrevæg. Ligesom Torv, der udløste en mindre
anden måde benytte sig af ste- ningslokalet trænger til en lille bydelens sociale identitet. Grete der også er tegnet et bowling- lyrisk udgydelse.
dets faciliteter. forfriskning efter de fysiske Bille fra Brønshøj-Husums center ind i terrænet.
udfoldelser, er der små restaura- Lokaludvalg er med i den styre-
Et muligt fremtidsscenarie? tioner over skolegården. I følge gruppe, som Lokaludvalget har I øjeblikket er det eneste sted i www.dinlokalavis.dk
Lad os tage et kig ud i fremtiden, ideoplægget er de tre bastioner nedsat til at koordinere og bydelen, hvor man kan dyrke
hvor alt er faldet på plads, og ud mod Åkandevej og Mosen udvikle ideerne omkring indendørs sport i Tingbjerg. Da
EnergiCenterVoldparken er en tænkt som cafe og restaura- Voldparken Skole. Hun ser et skolen overgik til at være hel-
6 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

Debat
SF kan ikke styre
København
plads i landets fem andre store
byer, men kvaliteten halter sta-
digvæk. Hvordan kan det
hænge sammen?

Ekstra ekstra tilsyn


Det er sommer for børn
Selvom vejret ikke altid viser over børnearrangementer fra
Nu er det så kommet frem, at det, så er det faktisk sommer slutningen af maj til begyn- Hvad med at lære stunt
Af. Martin Henriksen, MF regningerne til såkaldt efterud- og Københavns Kommunes delsen af september. Kalen- i din sommerferie?
Formand for Folketingets dannelse eller hvad ved jeg i mange arrangementer for børn deren indeholder informatio-
Socialudvalg den københavnske institution er faktisk allerede i fuld gang – ner om mere end hundrede
Børnehuset, er betalt med selvom klokken ikke har ring- arrangementer for børn og
Der lægges op til den store Børnehusets egne penge. et for skole-sommerferien. unge mellem 0 og 18 år. Nogle
kommunale valgkamp mellem Derfor skal Børnehuset spare arrangementer finder sted en
Socialdemokraterne på den 1,4 millioner kroner på driften Også i Brønshøj, Husum og eller få gange sommeren igen-
ene side og Socialistisk af institutionen, der huser over Vanløse sker der skægge ting nem, mens andre gentages
Folkeparti på den anden side. 100 vuggestue- og børnehave- og sager for børn. Hvad med mange gange flere forskellige
Henholdsvis Frank Jensen (S) børn. Efter at Bo Asmus afrikansk dans i Husumpar- steder i byen.
og Bo Asmus Kjeldgaard (SF) Kjeldgaards forvaltning havde ken, Madskole for børn,
skal kæmpe om overborgmes- fået kendskab til underskud- Stuntskole og Idræt for Sjov. På hjemmesiden
terposten, forstår jeg. Frank det, gik der tre måneder, inden Der er nok at vælge imellem www.kk.dk/sommerforbørn
Jensen (S) stiller sig i spidsen man greb ind. Børnehusets og udvider du din færden til kan du se hele programmet og
for præcis det samme hold, forældrebestyrelse er tilsynela- også at omfatte andre dele af bagerst i brochuren findes et
som sammen med Ritt dende heller aldrig blevet ori- byen så er der et overflødig- udførligt indeks, hvor det er
Bjerregaard (S), har fejlet på enteret. Så nu forlyder det, at hedshorn. Smut forbi et af muligt at slå op under dato,
en række væsentlige borger- partierne i Borgerrepræsen- bibliotekerne og hent din egen kategori og aldersgruppe. der står under de enkelte arran- og til andre er tilmelding en
næreområder. Det tror jeg væl- tationen vil sætte Bo Asmus brochure. Aldersgrupperne i indekset er gementer. god ide. Oplysninger vedrø-
gerne gennemskuer. Den tager Kjeldgaard under skærpet til- Sommer for Børn standardise- rende tilmelding og eventuelt
vi en anden gang. syn oveni det allerede etablere Sommer for Børn er Køben- rede aldersgrupper. De gæl- Arrangementerne er produce- billetkøb kan findes under
Det nye er dermed ikke Frank tilsyn fra økonomiudvalgets havns Kommunes kalender dende aldersgrupper er dem ret af Sommer for Børn, kul- beskrivelse af det enkelte
Jensen, da han repræsentere side. Det er altså langt ude. turinstitutioner, foreninger eller arrangement.
mere af det, der ikke har virket. Socialistisk Folkeparti kan kunstnere – ofte med tilskud
Det nye er Bo Asmus åbenbart ikke styre noget som fra Københavns Kommune. Aflysninger
Kjeldgaard og Socialistisk helst. Man kan henvende sig til de Mange af arrangementerne
Folkeparti. Jeg vil nu rette henvendelse til enkelte arrangører for at tilmel- foregår under åben himmel.
Men heller ikke her ser det lyst indenrigs- og socialministeriet de sig eller få flere oplysninger. Hvis det regner, er der i flere
ud for københavnerne. Børne- og bede dem undersøge hvad Skulle man alligevel være i tilfælde mulighed for at trække
og ungdomsborgmester Bo der kan gøres med henblik på tvivl, kan man altid henvende indendørs i nærheden. Enkelte
Asmus Kjeldgaard er blevet at genoprette forvaltningen, så sig til Sommer for Børn på tlf. arrangementer f.eks. børnetea-
sat under administration af alle vi kan sikre, at midlerne i 26 37 97 03. terforestillingerne på Kastellet
andre partier i Borgerrepræ- Danmarks dyreste kommune bliver dog aflyst, hvis det reg-
sentationen. Bo Asmus rent faktisk kommer dem til Entre og tilmelding ner og/eller blæser meget.
Kjeldgaard tvinges til at hyre gavn, som har krav på det. En stor del af arrangementerne
revisorer, der skal overvåge Man kan vel kalde det et ”eks- er gratis. Opkræves der et Oplysningerne om flytninger
hans forvaltning. Og senest har tra ekstra ekstra tilsyn”. Hvad beløb for deltagelse, står det eller aflysninger kan fås ved
et flertal kritiseret børnepas- kan man ellers gøre? Jeg ved anført i beskrivelsen af arran- henvendelse til den enkelte
ningen i København for at det ærlig talt ikke. Jeg håber gementet. Til en del arrange- arrangør. (red af JD)
være alt for dyr. En køben- vælgerne stemmer fornuftigt menter kan man bare møde op
havnsk institutionsplads koster til kommunalvalget. Mest for
langt mere end en tilsvarende deres egen skyld.

Alle Københavnere havns Kommune ekstra hårdt


af ledighed.
Fra tøj til iscafé med
kan få økonomisk 34.000 københavnere er ramt
rådgivning af fattigdom viser socialfor-
valtningens undersøgelse fra
efteråret 2008. Det svarer til, at
hygge-stemning
Af Thor Grønlykke, m. BR hele Vesterbro er ramt af fat- Lækker flødeis, smoothies, kaf- børnene – før eller efter indkø-
tigdom. Det betyder, at mange Du kan også gå til madlavning. Der er madskole på flere skoler
fe, kage, gaveartikler. Det er alt bene. Du kan også få en
Alle københavnere der er ramt københavnere ikke har råd til sammen noget, du kan få i Godthåber – som er en is med
af den økonomiske krise, kan at gå til tandlægen når der er Grøndals nye iscafé Kræmmer- fire kugler, to flødeboller og guf
fra efteråret få gratis økono- behov og at mange københav- huset på Godthåbsvej 248. Det ovenpå. Eller hvad med en café
misk rådgivning af kommu- nere heller ikke har råd til at er Jeanett K., der havde den tid- latte, eller dejlig varm chokolade
nen. leve sundt hver dag. ligere tøjbutik med samme med flødeskum.
Den økonomiske krise kan Det har derfor været en vigtig navn, der nu har ”konverteret”
uventet komme til at påvirke sag for os, at kommunen får butikken til en iscafé med åbent Med en Godthåber får du i hvert
enhver af os. Vi kender næste oprettet en gældsrådgiver, et alle dage fra kl. 11-20. Her er sat fald stillet is-sulten for en hel
alle sammen en ven der enten sted hvor også ikke socialt borde, stole og parasoller op – så dag. Cafeen har både indendørs-
ikke kan komme af med sin udsatte københavnere kan få der også er blevet skabt en hyg- og udendørs pladser. Rart at se at
bolig, er blevet arbejdsløs eller hjælp. gelig caféstemning på Grøndals der er kommet lidt mere stem-
måske skilt. Alle faktorer der Vi er derfor meget glade for, at strøg. Her kan du i ro og mag ning over Grøndal.
uventet kan komme til at en enstemmig Borgerrepræ- nyde en god kop kaffe og en is til JD
påvirke vores økonomi i nega- sentationen besluttede, at give
tiv retning. 2,2 mio. kr. til oprettelse af en
I årets første tre måneder er der gældsrådgivning på vores ind-
kommet ca. 20 procent flere stilling.
ledige. Denne udvikling skal
vi som politikere tage meget
seriøst for historien viser, at
når Danmark er i en lavkon-
Fra efteråret kan alle køben-
havnere med alvorlige økono-
miske problemer uanset soci-
alstatus gå ind fra gaden og få
Plejehjem til tiden
junktur, så rammes Køben- hjælp til at komme videre. Der arbejdes på livet løs for at Lejlighederne er fordelt på 3 eta-
gøre ombygningen/renovering- ger med store lyse fællesarealer.
en af Johannesgården på
Fuglsang Allé færdigt til tiden. Johannesgården er en selvejende
Beklager min at gå ind på Google” kan erfa- Planen er at plejehjemmet skal institution under Den Danske
re, at det står lige sådan til i genåbne september 2009 og Frimurerorden i kontraktlig
formand! andre foreninger.????? beboerne flytte ind i oktober, i samarbejde med Københavns
Som medlem af andelsbolig- 74 moderne og fleksible lejlig- Kommune. Adressen er
At trøste sig selv og medlem- heder – alle med altan eller Fuglsang Alle 103, 2700
foreningen Grøndalsvænge merne med den slags propa-
beklager jeg at min formand direkte til en lukket gårdhave. Brønshøj. JD
ganda er vist lige sent nok og
Lars Börner bruger sin et billigt forsøg på, at forsvare
”ytringsfrihed” på så taktløs
en måde som tilfældet er i
Lokalavisen 4. juni 2009.
sin egen mangel på respekt for
værdier og agtelse for andre.
Også agtelse for medlemmer-
Et lille stykke ”Sverige”
ne. Det ligner Sverige, men det er Brønshøj. Hele vejen har dog
Som det fremgår er Peter
såmænd et grønt område på postnummer 2700. det kan jo
Olesens besøg i Grøndals- Venligst Lotte Ervig Fuglsang Allé. Et lille hjørne af synes lidt mystisk og forvirren-
vænge og Vanløse i februar Grøndalsvænge Vanløse-Brønshøj. For der er de, men Vanløse bydel består jo
gået hen over hovedet på
faktisk tale om at den ene side af også af adskillige indbyggere og
bestyrelse. Til gengæld kan
Fuglsang Allé hører til Vanløse boliger der ligger i det nuværen-
man vigte sig af ”at man ved
bydel, mens den anden til de postnummer 2400. JD
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 7
08069

UDSALG
FYLD FERIEKUFFERTEN
TIL SMÅ PENGE!
STARTER MANDAG DEN
22. JUNI KL. 9-19
Alle de kendte mærker På gensyn!
er nu stærkt nedsat.
Ass. str. 36-52. Svend E pigerne
FOTO TV F
FOTO TH
CPH JAKKE S
SOL-DESIGN JAKKE
1299.-
Flot mønstret jakke. F
Flot jakke som passer til
600.-
Gennemforet. 999.- 899.- hvid, sort og sand
h
Str. 40-46 300.- 400.- Str. 38-42.
S
Normalpris 999,- Normalpris 899,
N
Svend E pris 300.- Svend E pris
S 400.-
FOTO MIDT J
JENSEN WOMEN
HERLUF JAKKE B
BUKSER
Smart vandafvisende M
Mange forskellige bukser
jakke. Rød, sort, gul og sand.. o
og farver
Str. 34-46 S
Str. 36-48
Normalpris 1299,- N
Normalpris 399,-
Svend E pris 600.- Nu 300.- Tá 2 par
N 500.-
WINDFIELD B
BRANDTEX
VINDJAKKER K
KRÿLFRI BUK SER
To modeller i mange farver. E
Ensfarvede, ternet og stribede.
Microfiber. E
Elastik linning. Mange farver.
Str. 36-50. S
Str. 36-50.
Normalpris 599,- F
Før indtil 299,-
Svend E pris 300.- Svend E pris
S 100.-
CKN Bukser B
BRANDTEX
REGNJAKKER 399.- 300.- J
JEANS
I mange festlige farver Tá 2 par S
Stretch kvalitet.
og modeller. 500.- F
Fås i hvid, sand og mørk denim.
Mange
Str. S-M-L-XL farver og S
Str. 36-48
Normalpris 599,- modeller F
Før 299,-
Svend E pris 150.- Nu 200.- Tá 2 par
N 300.-

Ballerup Centret 44 97 66 66 & Skovlunde Centret 44 94 83 33


E-mail: svend-e@svend-e.dk www.svend-e.dk
8 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

Et mere miljøvenligt
lokalområde
Hvor højt kan du skrige?
Masser af børn fra
Brønshøj og Vanløse til
stor naturfagsdag i
Vanløsehallen
Masser af børn fra Brønshøj,
Husum og Vanløse blev meget
klogere i onsdags. De kunne
nemlig lære en masse om
naturfagets mysterier. Der var
en masse boder hvor børnene
kunne opleve og se alt fra
hvordan planter vokser til
hvordan genstande opfører sig
under tryk i vand, men aller-
mest opmærksomhed fik de
små kaninunger. Der var hele
tiden kø ved det bord hvor de
små pelsede væsener lå.

Der blev udført adskillige for- skulle måle hvor højt de kunne Det er en del af initiativet Ballonen springer ikke selvom
søg og man kunne lugte og skrige. Faglighed for alle som Børne- man sætter ild til fordi der er
mærke ved følesans-bordene . og Ungdomsforvaltningen står vand i den. Det var en sjov dag
Farvecentrums førstemand, Chris Bjerknæs, som lover, at og svare på spørgsmål og så Det hele var sat i stand af lære- for. Men det er naturfags- i Vanløsehallen med naturfag
Farvecentrums produkter ikke er sundhedsskadelige. vinde et eller andet. Ind imel- re fra ti skoler i området og det lærerne på de enkelte skoler,
lem kunne man høre skrig i var møntet på elever fra 3.-9. der har koordineret den store kemi og naturfag. For naturfag
- Politikerne og de erhvervsdri- med stolthed kan sende ud i hallen. Det var bare børn der klasse. indsat der gav rigtigt mange er altså også noget med dyr og
vende i lokalområdet har et fæl- samfundet. børn en stor oplevelse. solceller, der kan få små lego-
les ansvar, mener indehaveren af biler til at køre. Det kneb dog
Farvecentrum, Godthåbsvej - Vi oplever en stigende positiv Man kunne nemlig mærke, at lidt med solen til solcellerne.
177, chris Bjerknæs. Med finge- tendens for at folk begynder at børnene gik op i det med liv og Det er første gang eventen hol-
ren på pulsen kan man i fælles- være mere bevidste om hvad de sjæl og pludselig var det ikke des – men mon ikke den bliver
skab skabe et bedre og sundere køber, fortsætter chris Bjerknæs. så kedeligt – alt det med fysik, gentaget til næste år. JD
miljøvenligt område til gavn og - Vi må jo sige, at generelt har vi
glæde for borgerne. i Danmark været gode til at have
fokus på miljøet og det har så
- Farvecentrum vil i hvert fald været med til at efterspørge varer
være med til at gå forrest i beva- i den kategori. I gamle dage var
relsen af de flotte områder og det sådan, at de oliebaserede
bygninger i vores alle´s lokal- malinger, der tit lugtede, oftest
område. også var dem der holdt bedst.
Sådan er det heldigvis ikke
- Som erhvervsdrivende inden mere. Nu kan vi sende varer på
for maling, mener vi det er vig- gaden som aldrig har haft en så
tigt, at produktet man arbejder høj kvalitet før, samtidigt med at
med, ikke er sundhedsskadeligt prisen er overkommelig og alt
og har et minimum af ubehage- sammen med stor fokus på mil-
lige dampe både indendørs og jøet og dette må jo siges at være Alle skulle lige hen og røre ved de små søde kaninunger.
udendørs. Vi er så heldige stillet utroligt glædeligt.
at en stor del af vores varer er Følesansen
godkendt med EU´s blomst og - Fælles må vi tage dette ansvar,
Dansk Svane, så vi ved med for at skabe et attraktivt miljø.
garanti at de varer, der bliver Hvad gør Du for bevarelsen af
solgt, har en vis kvalitet som vi vores skønne lokal område?

Drengene faldt først og fremmest over Lego-bilerne med solceller

med synshandicap tage vare på glæde os meget, hvis andre af blinde bankkunde bliver herefter

Hæveautomat, der kan tale deres pengesager uden for ban-


kernes åbningstider – præcis
som alle andre, uden at servicen
landets banker følger i Danske
Banks fodspor og letter tilvæ-
relsen for vores 11.000 medlem-
guidet gennem de forskellige
trin i processen ved hjælp af tale-
syntesen. Forskellen i forhold til
koster ekstra. mer, siger John Heilbrunn, næst- andre brugere af automaterne er,
43 nye talende hæveautomater – bl.a. en i Vanløse, på for en god testperiode på nogle Nemt at bruge formand i Dansk Blindesam- at den blinde udelukket skal
Jernbane Allé, nærmere bestemt i Føtex. Det er, hvad måneder for at høre, om funktio- hæveautomaterne fund. foretage sine bankforretninger
landets blinde og stærkt svagsynede borgere fra nen levede op til brugernes Den eneste synlige forskel på en ved at anvende automatens
behov. Da det har været en almindelig hæveautomat og en Fakta om numeriske tastatur og ikke ved
torsdag den 11. juni har fået glæde af som følge af den yderst positiv feedback, vi har med talesyntese er et lille stik, talesyntese på hæveautomater at bruge knapperne på siden af
positive evaluering, som landets første 18 talende modtaget, begyndte vi derfor hvori den synshandicappede Blinde og stærkt svagsynede skærmen.
straks at arbejde på at kunne til- bankkunde indsætter sine med- aktiverer talesyntesen ved at ind-
hæveautomater har fået. byde servicen til endnu flere bragte høretelefoner. Når de er sætte et stik fra en almindelig Danske Banks løsning indebæ-
blinde og svagsynede, siger placeret i stikket, går talesynte- høretelefon i automaten. Den rer, at man som kunde i Danske
Installering af 43 nye hæveauto- ativ til at gøre, hvad flere banker afdelingschef John Riis Andrea- sen automatisk i gang. At bruge blinde medbringer selv høretele- Bank nu også som blind eller
mater med talesyntese landet i udlandet allerede har gjort: sen i Danske Bank. automaten er nemt og kræver fonerne, og det er kun den svagsynet kan bruge automaten
over er det foreløbige resultat af ingen ”oplæring”. blinde, der kan høre talen. til de samme ting, som seende
den positive feedback, Danske At indføre talesyntese på hæve- Danske Banks hæveautomater - Tiltaget er blevet utrolig godt Når høretelefonerne er blevet bruger automaten til. Dvs. at
Bank har fået, efter de som den automaterne, så blinde og svag- kan bruges af alle, og er du som modtaget af vores medlemmer. placeret i stikket på højre side af man kan flytte rundt på sine
første bank i Danmark tog initi- synede kan benytte disse på lige blind eller svagsynet allerede Nu glæder vi os så over, at servi- hæveautomaten, går talesynte- penge, få kontoudtog mv. Hvis
fod med alle andre. kunde i Danske Bank, kan du cen bliver tilgængelig i endnu sen automatisk i gang. Herefter man ikke er kunde i Danske
annoncer - Da vi indførte talesyntese på de
bruge de talende automater til alt
lige fra at hæve 100 kroner til at
flere byer, så mange flere med-
lemmer kan få glæde af Danske
kan man vælge, om man ønsker
skærmen blank, for at være sik-
Bank, kan man bruge automa-
terne som sædvanligt til at hæve
første automater, havde vi allere- flytte penge mellem konti. Banks innovative holdning til ker på, at ingen uvedkommende penge på, men nu med hjælp fra
3879 3400 de et ønske om at gøre det på
endnu flere. Vi havde dog brug På denne måde kan personer
landets blinde og svagsynede.
Med tiden ville det naturligvis
kigger én over skulderen, mens
talesyntesen er i gang. Den
talen.
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 9

Københavnske boliger til


salg i seks måneder
Der er i dag lidt flere boliger til for et år siden. Men har man en antallet af liggedage, og det er boligerne på Dragør kun fal-
salg i København end for et år bolig til salg, skal man ikke for- tyder på, at der igen er en stigen- det med fem procent.
siden, til gengæld har de en kor- tvivle. Nye tal fra Boligsiden.dk de interesse på markedet,” siger Der er på nuværende tidspunkt
Med mere end 100 deltagere var vor Hammerslags- tere liggetid. I gennemsnit ligger viser, at liggetiden for boliger til kommunikationschef hos Bo- 42.093 villaer, rækkehuse og vil-
konkurrence konkurrencen igen i år en stor succes ! boligerne i knapt seks måneder, salg i København er faldet med ligsiden A/S, Birgit Daetz. lalejligheder til salg i Danmark,
Konkurrencen gik ud på at gætte samlet pris på 3 ejendomme og priserne er 11 procent lavere 23 procent i det forløbne år. Der er forskel på, hvor meget de hvilket er næsten 17 procent fle-
solgt indenfor de sidste 2 måneder.
end for et år siden. Det viser nye Dermed er de københavnske enkelte boliger er faldet i pris, re end for et år siden. Boligerne
tal fra boligsiden.dk. boliger nu i gennemsnit til salg i men i gennemsnit er prisfaldet i bliver i gennemsnit solgt hurti-
Buddene gik fra 3,5 til 14,8 mill. ! Den helt rigtige pris København 11 procent, hvilket
189 dage på Boligsiden.dk. gere og til en lavere pris. Faktisk
var : 8.075 mill. Efter et hårdt år er der nu ved at ”Boligejere i København, der svarer til et fald på ca. 387.000 ligger de i snit syv måneder og er
Vinder af gavekort til Føtex på kr. 500 blev: komme gang i boligmarkedet har deres bolig til salg nu, har i kr. Det største prisfald har været næsten 300.000 kroner billigere
Sussi Kretesz med et bud på 8.070 mill altså kun 5.000 kr. fra igen. Der er i øjeblikket 1.053 gennemsnit ventet i seks måne- i Tårnby, hvor der det seneste år i forhold til for et år siden, sva-
det helt rigtige boliger til salg i København, der. Det viser vores nyeste tal. har været et gennemsnitligt fald rende til et prisfald på 13 pro-
Vinder af sportstaske samt vin: hvilket er 1,4 procent flere end Samtidig oplever vi et fald i på næsten 16 procent, derimod cent.
På delt 2. plads var Uffe E. Pedersen, og Peter Jessen begge
med bud på kr. 8.1 mill
Vinderne har fået besked.

www.dinlokalavis.dk

time2sleep
er
ad rass
M
e&
Seng e større
i all
lser
Vi hjælper Dig
til at Sove godt Senge & Madrasser
Time2sleep, specialforretning i Senge og Madrasser
Vi giver dig ro og tid til at finde det helt rigtige for Dig.
Se flere senge : www.time2sleep.dk
Jensen l Når du fortjener det bedste l Elegance l Serien i mange størrelser l Sengeramme, Madras og Bund

Vælg mellem Boxmadras eller elevationsseng fra Jensen, Vælg mellem Boxmadras eller Elevationsseng m. 5-zonet Sammensæt din egen Seng og SPAR 10%
med den helt unikke timeglasfjeder, som giver fantastisk pocketfjedre i mange størrelser og polstret m. slidstærkt Hvis du selv sammensætte din seng, bestående af :
støtte og minimal modtryk på kroppen. Føres i Medium, møbelstof. Medium eller Fast madras m. 4,5 cm tyk latextop. Sengeramme, Madras og bund. Fratrækkes -10% på det
Fast, X-Fast, 2 farver og med 3 forskellige topmadrasser. samlede beløb. Tilbudet gælder alle Senge størrelser !
Fås i str. : B. 80/90/100/120/140 x L. 190/200/210/220 cm
Boxmadras
Softline XS Boxmadras 1100 Boxmadras Sammensæt din egen Seng
SPAR 90x200 SPAR 80/90/100 x 200
7000 Hvordan skal Din Seng se ud ?
Nu 2 stk. 8.995.- 3598 Nu 2 stk. 5998.-
1. Vælg Madrassen som passer til dit behov
Før 15.995.- Før 9.596.-
2. Vælg en Sengeramme som du synes er pæn
140x200 3. Vælg en Elevationsbund eller lamelbund
120/140 x 200 Nu 4998.-
Nu 7.495.- 4. Spar 10% på det samlede beløb
Før 7.198.-
Excl. ben / Føres også i str. 90x210 Før. 13.495.- Excl.ben / Fås også L.190/210/220 Eks. : Seng i str. 70/80/90 x 200

SPAR
Softline XS Elevationsseng 1101 Elevationsseng
10%
Sengeramme 1828.-
90x200 80/90/100 x 200
Nu 2 stk. 13.995.-
SPAR
Før 20.995.- SPAR
Nu 2 stk. 9998.-
Før 16.588.- =
7000 6590 v/køb af 1 stk. 5498.- Madras 2598.- Samlet seng = 6424 -10% Rabat
Incl. XS Topmadras
Din Pris = 5782.-
Kom ind og prøv de
Excl. ben / Føres også i str. 90x210 3 Topmadrasser ! Excl.ben / Fås også i L.190/210/220

Time2sleep
Poppelstykket 12
2450 København Sv/Valby
✆ 36 46 18 41
www.time2sleep.dk
El-bund 1998.-
10 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

Billigst hver gang


RESTSALG FRA FABRIK Zanussi ovn ZOB 342 rustfrit stål
Skynd dig KUN få Vejl.pris 4.495,-

hundrede tilbage
Nu 3995,-
Electrolux Se hvad du sparer

Gaskomfur ved køb af ovn og


gratis kogeplade:
Zanussi ovn kr. 500,-

EKG GRATIS Zanussi


kogeplade kr. 6.295,-
Ialt kr. 6.795,-
5000 Ved køb af ovnen
medfølger GRATIS kogeplade
Kom og kør Zanussi ZKT621 Værdi kr. 6.295,-

varerne væk! AEG Santo 70405 A+ “Silver”


Komfuret kan leveres og
monteres mod et ekstra Køle- fryseskab
* AluTec METALFRONT
tillæg, til lovlig eksisterende * Toppanel med elektronisk temperaturstyring og dig-
ital temperaturvisning, kontrollampe, akustisk alarm
for åbne døre og temperaturstigning.
installation. * 2 kompressorer og 2 termostater
* CoolMatic
* FrostMatic
* Automatisk afrimning i køl
* Flytbare hel- og halvhylder i panserglas med spild-
Electrolux gaskomfur EKG 5000 W kant, flaskereol og grøntsagsskuffe med teleskop
* Hvid * Slimline komfur * 4 gaskogezoner * Gasovn * Lys i ovnrum * udtræk
* Halogenbelysning i køl
EASY door med 3 lag glas og børnesikring * Clean emalje i ovnrum * 2
bageplader, 1 bradepande og 1 grillrist * Mål: H x B x D: 90,5 / 85 x 50 x
* MAXI BOX I fryseafdelingen
* Temperaturstigningstid fra -18°C til -9°C: 25 timer
* Mål, HxBxD, cm: 200x59,5x60
SPAR
60 cm. * Justerbar højde * Leveres til flaskegas, kan omstilles til natur- * Energiklasse: A+
og bygas – dyser medfølger * Ovnrumfang (Brutto/Net.): 59/47 * Over-
fladeareal, bagepl.: 1200 cm2 * 4 gaskogezoner: 2 x 71mm (2000W), 1
* Elforbrug pr. døgn/år: 0,83/ 303 kWh
* Rumindhold, brutto/netto, køl: 276/ 268 liter
Vejl. 11.695,-
4700,-
x 102mm (3000W) og 1 x. 55mm (1000W) * EASY door:. EASY door har
altid 3 lag glas for ekstra høj sikkerhed og optimal energibesparelse.
Før: 4.995,- Spar 3000,-
Nu 6995,-
Nu 1995,- Prisgaranti: Kan du finde den
samme vare billigere på internet-
tet, giver vi straks en bonusgave.

køle-møller a/s
H.C. ØRSTEDSVEJ 39 C - 1879 FREDERIKSBERG C - TLF. 35 37 66 66 - FAX 35 37 16 15 - WWW.KOLE-MOLLER.DK

BILLIGST HVER GANG - PRØV SELV!


Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 11

Flyt til Køge. Gammel handelsby nær skov og strand, med højt til himlen

KØGE - NØRRE BOULEVARD 84 KØGE - GLÆISERSVEJ 8


Seniorvenlig og elevator, med 2 altaner Med en af byens bedste beliggenheder

NYHED

Kontantpris: 1.895.000 Bolig / kld. i m²: 94 / 3 Kontantpris: 3.975.000 Bolig / kld. i m²: 143 / 70
Udbetaling: 95.000 Opført: 2000 Udbetaling: 200.000 Grundareal i m²: 554
Brutto: 13.050 vær.: 3 Brutto: 25.626 Opført: 1947/88
Netto: 11.247 Etage: 1 Netto: 20.580 Stuer / vær.: 2/4
Alternativ finansiering: Alternativ finansiering:
Pauselån® F1: 7.855 / 7.146 Sagsnr: 1-5479 Ejerlejlighed Pauselån® F1: 15.299 / 12.343 Sagsnr: 4-5472 1- familieshus

Er huset blevet for stort og uoverkommeligt og vil du ikke gå glip af Med en af byens bedste beliggenheder, få minutters gang fra Køge
byens liv, er her en herlig mulighed. Torv, Åsen og med Lovparken beliggende skråt overfor, finder du
Meget central beliggenhed, kun få minutters gang til det denne perle af en villa. Villaen er beligende i et populært institutions-
charmerende Køge torv. Og endnu kortere til dagligvare indkøb og og skoledistrikt.
offentlige tranport muligheder.

KØGE - STORMØLLEVEJ 37 KØGE - STEVNSVEJ 38 STRØBY-EGEDE


Her emmer af nostalgi og romantik Egen strandgrund og fantastisk havudsigt

NYHED

Kontantpris: 2.350.000 Bolig / kld. i m²: 141 / 72 Kontantpris: 3.650.000 Bolig / kld. i m²: 170 / 90
Udbetaling: 120.000 Grundareal i m²: 544 Udbetaling: 185.000 Grundareal i m²: 964
Brutto: 15.614 Opført: 1929 Brutto: 23.304 Opført: 1910
Netto: 12.887 Stuer / vær.: 3/3 Netto: 18.946 Stuer / vær.: 3/3
Alternativ finansiering: Alternativ finansiering:
Pauselån® F1: 9.498 / 8.010 Sagsnr: 3-5474 1- familieshus Pauselån® F1: 13.383 / 11.121 Sagsnr: 4-5190 1- familieshus

I et hyggeligt villakvarter med masser af børn, mindre end 1 km til I naturskønne omgivelser, nær det smukke Vallø slot og blot 5
Køge Torv og stranden ligger et smut væk. En meget charmerende kilometer fra den herlige handelsby, Køge. I bekvem gåafstand er her
murstensvilla i Bedre Byggestil, som er blevet gennemgribende både et lokalt indkøbscenter og offentlig transport muligheder. En
renoveret med respekt for husets stil og med et tvist af personlighed charmerende 2 plans villa, som er palæpudset og med rødt tegl
og sikker stil. beliggende på en lukket grund med swimming pool og skønne
terrasser.

Mille & Peter

Estate P E T E R S E P S T R U P
Tlf. 38 80 21 22

Statsaut.ejendomsmægler, Frederikssundsvej 330, 2700 Brønshøj - 2700@estate-maeglerne.dk


12 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

Løse proteser og
manglende tænder
hører fortiden til
TANDIMPLANTATER ER LØSNINGEN
Hos Forum Tandlæge- & Implantatcenter har vi 15 års erfaring med implantat
behandling.
Vi inviterer til et gratis informations-
møde om denne meget sikre be-
handlings mulighed.

På mødet vil vi fortælle om mulig-


heden for igen at få faste og sunde
tænder.
Grøndal EVs ungdom til tops
lende niveau - og Grøndal EV Uvirkeligt! Tænk, som dansk
Ved hollandsk måtte derfor oppe sig gevaldigt hold at vinde er hollandsk elite-
elite-turnering for at få lov til at deltage frem- stævne for ungdom!
over – især med pigehold. Grøndal EVs DU17-piger gik
For knapt 10 år siden, før dansk Det skal ingen hemmelighed bestemt heller ikke tomhændede
ungdomsvolley var helt oppe være, at denne øjen-åbner var hjem. Efter at have taget den
Mødet finder sted: nået det nuværende gode medvirkende til, at specielt den lange busrejse med det erklære-
niveau, begyndte Grøndal EV fysiske træning blev skærpet hos de mål at ”ende i den bedste
Tirsdag den 30. 6. kl. 19 til 21 og københavnske venskabs- Grøndal EV´s bedste ungdoms- halvdel af 10 hold – og derved
H.C. Ørsteds Vej 50 C, st. klubber at søge mod Holland for hold. Samtidig med, at klubbens sætte en ”ny Grøndal-pigere-
1879 Frederiksberg C at få inspiration. Hollandsk vol- breddeprofil og integrations- kord” – stod juniorpigerne plud-
www.forumtand.dk leyball er et forbillede for skan- projekter selvfølgelig skulle selig midt i kampen om bronzen
dinaver og niveauet her er især bevares for alle yngre og nye mod de lokale ”Doezum-piger”,
på pigesiden en hel del højere. spillere. Ikke nogen nem balan- der naturligt nok blev bakket
TILMELDING De københavnske leder-øjne ce. energisk op af masser af familie
faldt på MJT – et 4 dages I de mellemliggende år har der og tilhængere på flankerne.
Ring 38 344222 Elitestævne vest for Groningen - været stadig fremgang for de En herlig, jævnbyrdig match,
mail@forumtand.dk men det viste sig at være nem- mest træningsglade blandt hvor overtaget konstant skiftede
mere sagt end gjort at få adgang Grøndal EV´s unge. Og sidst i fra side til side, blev til sidst kørt
til ”Det forjættede volleyland” maj i år blev det til hele to emi- hjem af de fightende
Tandlægerne Stævnet er nemlig i princippet er nente ”Hollands-rekorder” for Grønblusede piger og vundet
Tove Thrane og Peter Gade et lukket hollandsk stævne – da vores lokale klub. med 2-1 i sæt. Afgørende blev
udlændinge på besøg ofte vil For øjnene af omkring 500 til- nok, at Grøndal EV – helt usæd-
sænke det høje hollandske skuere – flere end til de fleste vanligt for et dansk pigehold –
niveau – men det lykkedes for senior-divisionskampe herhjem- havde flere strenge at spille på
Grøndal EV gennem personlig, me – vandt Grøndal EV´s HU19 og især scorede mange point på
hollandske forbindelse at få en forrygende flot og velspillet knald-hårde serv og aggressivt
overtalt Ledelsen i MJT til at finale i to snævre sæt over ”De center-spil. Ved begge kampe
give københavnerne en chance. Meuwen” fra Zuidhoorn. En stod samtlige andre københav-
Bl.a. fordi københavnerne på det kamp, hvor alle Grøndal´ere nere – i alt 63 volleyglade var af
tidspunkt kunne smykke sig spillede op til deres allerbedste, sted – og sang diverse højtkling-
med diverse danske medaljer fra mens coach Simon Kamp lyk- ende danske jubel-kvad, til stor
nyligt afviklede ungdoms-DM. kedes med en optimistisk ind- moro for de positive hollandske
3 af 4 rejseklare hold – 2 pige- stilling af holdet med knaldhår- tilskuere og modstandere. Der
og et drengehold – havde netop de tempo-angreb og fænomena- var masser af spænding, intensi-
fået dansk metal om halsen. le blokader. tet og grin – sådan som det helst
Men….da Grøndal EV og Hvis man skal slå et angrebslys- skal være, når sport er bedst – og
Rosenlunds Dameynglingepiger ten hollandsk elitehold, går det den særlige dansk-hollandske
dukkede op i Nordholland i år absolut ikke an at ”fedt-spille” stemning var igen på sit aller-
2000, blev det med skam at mel- eller leve for meget på eget for- bedste. De hollandske arrangø-
de kun til en 10. og en 12. plads svar! Nej - angreb ER det bedste rer forsikrede derfor deres gæs-
blandt de 12 ”udvalgte hold”. forsvar, og det forstod de unge ter, at københavnerne var mere
Mens begge drengehold heldig- københavnere at leve op til. end velkomne næste gang. Også
vis landede i midten af det stær- Efter vunden match-bold rejste selvom turneringen som nævnt i
ke felt. de mange publikummer sig – princippet er ”en lukket hol-
Vores funklende nye klinik ligger på hjørnet af H.C.Ørstedsvej og Rosenørns For efterfølgende at kunne delta- incl. de kritiske og begejstrede landsk fest”.
Alle. Vi har gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation samt bus ge i den hollandske elite-turne- hjemmeheppere – og hyldede de Man kunne måske her spørge:
ring skulle man være særlig ind- to hold for fantastisk spænding Mon hollændere spiser kirsebær
2A og 3A lige til døren. Klinikken er indrettet med det mest moderne og avan- budt efter bestemte kvalitets-kri- og underholdning. til deres fester? I så fald er
cerede tandlægeudstyr der findes. terier – omkring 1/3 af de ansø- En gylden Grøndal EV-rekord Grøndal EV parat til at gå til
gende hold afvises pga mang- var hjemme! bords med god appetit! ?

FASTE TÆNDER
øget livskvalitet

GAVEKORT
På mødet vil der blive uddelt gavekort
til en gratis undersøgelse ( incl. et rønt-
genbillede) i forbindelse med forslag
til en eventuel implantat behandling.
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 13

Arne Madsen a/s Kim Krabbe Bitten Kruse Lasse Gjerster Lise Salling Per Knudsen Arne Madsen
Statsautoriserede ejendomsmæglere, MDE

Kom godt videre edc.dk


Brønshøj Brønshøj

Kig til
mosen!

SVÆRT
Hvedevej 49B Pris/Udb.
Brt./Nt.
2.995.000/150.000
20.159/16.514
VED AT FINDE Storegårdsvej 4, 1. -1017 Pris/Udb.
Brt./Nt.
1.995.000/100.000
13.709/11.232
Meget charmerende og velholdt ejerlej- Lys og velindrettet lejlighed i flot stand.
lighed med suveræn udsigt til Utterslev Alternativt finansieringsforslag: Fra stuen er der udgang til altan og Alternativt finansieringsforslag:
Mose. Brønshøjs bedste kvarter med Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 11.807/9.890 trappe til 1. sal. Lejligheden har par- Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 8.148/6.822
kort afstand til busser, caféer, butik-
ker, samt grønne områder.
Bolig
Grund
Kontakt
Sag
106 m²
0 m²
Rum/Vær.
Opført
4/4
1982
38 60 62 11
27009375
EN KØBER? ketgulve og termovinduer, og fremstår
indflytningsklar.
Areal
Etage
Kontakt
Sag
78 m²
1. sal
Rum/Vær.
Opført
3/3
2002
38 60 62 11
27009405

Brønshøj København NV

Bestil et gratis
EDC-Salgstjek
Skippingevej 13, 1. sal. Pris/Udb. 1.690.000/85.000
Så får du gode råd Frederikssundsvej 68A, 4.tv. Pris/Udb. 1.595.000/80.000
Flot og velindrettet villalejlighed, belig- Brt./Nt. 11.487/9.389 Indbydende og meget lys lejlighed Brt./Nt. 11.888/10.114
gende centralt i Brønshøj. Stort lyst
køkken med elementer i hvidt og bør-
stet stål, badeværelse med tera-
Alternativt finansieringsforslag:
Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1
Bo./kld. 76/25 m²
6.779/5.655
Rum/Vær. 3/3
til et godt salg med god rumfordeling samt 2 altaner.
Lejligheden er moderniseret og har
bla. helt nyt badeværelse. Kun 200
Alternativt finansieringsforslag:
Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1
Areal 72 m²
7.447/6.590
Rum/Vær. 3/3
zzogulv og badekar. Stor lys stue med Grund 0 m² Opført 1955 meter til Nørrebro Station (S-tog). Etage 4. sal Opført 1932
udgang til sydvest-vendt altan med sol Kontakt 38 60 62 11 Kontakt 38 60 62 11
hele dagen. 2 gode værelser. Sag 27009458 Sag 27009627

Mørkhøj BRØNSHØJ BRØNSHØJ

Juni Allé 61 Pris/Udb. 2.095.000/105.000 Snertingevej 12 Pris/Udb. 2.695.000/135.000


I et børnevenligt område i Mørkhøj lig- Brt./Nt. 14.287/12.004 Rummelig murstenshus med tegltag. Brt./Nt. 20.039/16.594
ger denne charmerende villa fra 1957. Alternativt finansieringsforslag: Stor møblerbar entré med trappe til 1. Alternativt finansieringsforslag:
Villaen er i et plan og med fuld kælder. Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 8.446/7.377 sal, stort lyst køkken-alrum, samt stor Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 14.907/12.415
Kræver en vis modernisering men med Bo./kld. 85/85 m² Rum/Vær. 3/3 opholdsstue i åben forbindelse med Bo./kld. 118/60 m² Rum/Vær. 4/2
mange muligheder. Parketgulv under Grund 640 m² Opf./omb. 1957/64 nyere flot lys tilbygning. 1. sal med 2 Grund 657 m² Opført 1935
alle tæpper. Kontakt 38 60 62 11 gode værelser. Kontakt 38 60 62 11
Sag 27009594 Sag 27009538

København NV Brønshøj

Højstrupvej 123, st.


Herskabelig og velholdt rødstens-ejendom opført i 1927. Til lejligheden hører
størstedelen af kælderen, samt egen dejlig ugenert have med sol hele dagen.
Haven er flot anlagt og består af flere gode hyggekroge, terrasse, græsplæne
og flot beplantning. Der er endvidere ny carport med stort skur. I stueplan:
Rummelig fordelingsentré med adgang til alle lejlighedens rum. Super flot ny-
Mosebakken 33 Pris/Udb. 2.295.000/115.000 ere køkken alrum (Boform) med bræn- Mellemvangen 27 Pris/Udb. 2.695.000/135.000
Pris/Udb. 2.650.000/135.000
Brt./Nt. 17.017/14.609 deovn og i åben forbindelse til op- Brt./Nt. 18.849/15.558 Brt./Nt. 17.550/14.069
Huset er opført i med skifereternittag Velholdt villa i 2 plan med kælder og
Alternativt finansieringsforslag: holdsstue og med udgang til terrasse. Alternativt finansieringsforslag: Alternativt finansieringsforslag:
for enden af lukket vej. Der er trægulve dejlig lukket gårdhave. Haven er me-
i hele huset samt indlagt fjernvarme. Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 10.551/9.486 Flot badeværelse i samme stil som Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 11.460/9.697 get velanlagt med flot beplantning og Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1 10.070/8.133
Endvidere er der en dejlig ugenert og Bolig 104 m² Rum/Vær. 4/4 køkken, samt to rummelige soveværel- Bo./kld. 120/85 m² Rum/Vær. 4/4 hyggelig terrasse. Desuden helårs- Bo./kld. 93/52 m² Rum/Vær. 5/5
sydvendt have. Grund 544 m² Opført 1959 ser. Lejligheden fremstår lys og her- Grund 756 m² Opført 1927 anvendelig udestue og garage. Grund 205 m² Opført 1920
Kontakt 38 60 62 11 skabelig med flotte plankegulve og Kontakt 38 60 62 11 Kontakt 38 60 62 11
Sag 27009602 stuk. Skal absolut opleves. Sag 27009575 Sag 27009633

Brønshøj Vanløse
38 60 62 11 38 74 22 80 Kom godt videre
Autoriseret låneformidler for BRFkredit
14 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

FIND DIN NYE BOLIG I BRØNSHØJ Se mere på


Brønshøj Brønshøj Brønshøj
Murermester villa God lejlighed i
Dejlig have på stille vej hjertet af Brønshøj

Brønshøj | Hampeland 15 Brønshøj | Veksøvej 25 Brønshøj | Elmelundevej 26, 1.tv.


Attraktiv villa, som fremstår utrolig vel- Kontantpris: 2.500.000 Med skøn beliggenhed på stille vej ud til Kontantpris: 2.995.000 God 2 værelses lejlighed, som fremstår Kontantpris: 1.195.000
holdt med stor solrig terrasse mv. Ejen- Udb. kr.: 125.000 grønt område i eftertragtet kvarter ligger Udb. kr.: 150.000 lys og pæn, tilbagetrukket fra trafikstøj. Udb. kr.: 60.000
dommen fremstår pæn og indflytnings- Brutto/Netto kr. 17.630/14.730 denne attraktive murermester ejendom, Brutto/Netto kr. 21.055/17.246 God beliggenhed tæt ved Brønshøj Torv, Brutto/Netto kr. 8.888/7.563
klar med mange gode detaljer. Skal ses! Alternativt finansieringsforslag: som byder på et utal af muligheder. Alternativt finansieringsforslag: indkøb, caféliv og off. transport. Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K: 12.106/10.158 Afdragsfrit F1K: 14.664/11.927 Afdragsfrit F1K: 6.451/5.523

Kefgd Kefdn Knmdp


Sag: 102R6009 Sag: 102R5032 Sag: 102R4907
SMS: home 102R6009 til 1277 SMS: home 102R5032 til 1277 SMS: home 102R4907 til 1277
Se mere på home.dk Se mere på home.dk Se mere på home.dk
76 98 620 76 1952 104 64 761 1923 4 58 2 1 1933 Ja

Brønshøj Brønshøj Brønshøj


Veludnyttet Mange Direkte udgang til
ejendom muligheder ”egen” terrasse

Brønshøj | Botoftevej 7 Brønshøj | Højstrupvej 158 Brønshøj | Husumvej 59, st.


Her er den lille ejendom med meget Kontantpris: 2.195.000 Her udbydes fantastisk spændende hus Kontantpris: 2.500.000 Stor attraktiv lejlighed med egen ind- Kontantpris: 2.350.000
plads for få kr. Meget veludnyttet ejen- Udb. kr.: 110.000 med masser af muligheder, perfekt til Udb. kr.: 125.000 gang, som fremstår indflytningsklar, lys Udb. kr.: 120.000
dom med ialt 140 m2 under tag. På luk- Brutto/Netto kr. 14.900/12.240 familien der vil sætte sit eget præg. Et Brutto/Netto kr. 17.717/15.167 og venlig med flotte gulve og højt til lof- Brutto/Netto kr. 15.887/13.361
ket/rolig vej i børnevenligt kvarter. Alternativt finansieringsforslag: spændende hus der skal ses. Alternativt finansieringsforslag: tet. Direkte udgang til terrasse. Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K: 9.639/7.896 Afdragsfrit F1K: 12.134/10.503 Afdragsfrit F1K: 10.848/9.171

egfdk Kefgd Knmdp


Sag: 102G6105 Sag: 102R6072 Sag: 102R5072
SMS: home 102G6105 til 1277 SMS: home 102R6072 til 1277 SMS: home 102R5072 til 1277
Se mere på home.dk Se mere på home.dk Se mere på home.dk
70 70 293 1936 21 128 128 565 64 1939 119 5 st. 1954 Ja

Brønshøj Brønshøj Brønshøj


Nyhed! Billig husleje

Brønshøj | Astrupvej 30 Brønshøj | Håbets Allé 57 Brønshøj | Veksøvej 17, 1. mf. tv.
Villaen fremstår lys og yders veldispone- Kontantpris: 2.995.000 Attraktiv og indbydende murermestervil- Kontantpris: 4.300.000 2 vær. og altan i ”veksøhuse” til en yderst Kontantpris: 495.000
ret med plankegulve og pudsede lofter Udb. kr.: 150.000 la, der gennem de sidste år er nænsomt Udb. kr.: 215.000 fornuftig pris. Lejligheden ligger roligt og Udb. kr.: 495.000
med stukkant og rosseter, dog trænger Brutto/Netto kr. 21.232/18.022 renoveret med respekt for husets oprin- Brutto/Netto kr. 28.861/23.327 tilbagetrukket og fremstår lys, men træn- Brutto/Netto kr. 2.265/2.265
køkken og bad til modernisering. Alternativt finansieringsforslag: delige stil. Beliggende ved Degnemosen. Alternativt finansieringsforslag: ger til nogen istandsættelse.
Afdragsfrit F1K: 14.837/12.711 Afdragsfrit F1K: 19.669/15.695

Kgfdk Kgfdn Kdnhp


Sag: 102R6161 Sag: 102R6180 Sag: 102R6122
SMS: home 102R6161 til 1277 SMS: home 102R6180 til 1277 SMS: home 102R6122 til 1277
Se mere på home.dk Se mere på home.dk Se mere på home.dk
136 78 528 1934 20 143 76 402 1908 6 43 1936 2 2 Ja

Brønshøj Brønshøj Brønshøj


Nyhed! Nyhed! Nyhed!

Brønshøj | Risvangen 2 Brønshøj | Sørupvej 6 Brønshøj | Bækkeskovvej 81


Ejendommen er beliggende i det attrak- Kontantpris: 2.995.000 Super beliggenhed og i god kvalitet. Kontantpris: 2.595.000 Beliggende på dejlig grund med skøn Kontantpris: 3.495.000
tive og børnevenlige Enigheden. Velfun- Udb. kr.: 150.000 Fremstår pæn og velholdt, men trænger Udb. kr.: 130.000 vestvendt have udbydes godt bygget Udb. kr.: 175.000
gerende vejlaug/grundejerforening med Brutto/Netto kr. 20.582/17.109 til invendig fornyelse. 166 m2 under tag. Brutto/Netto kr. 18.463/15.447 etplanshus med optimal indretning for Brutto/Netto kr. 24.356/20.505
sund økonomi. Alternativt finansieringsforslag: Nem lukket have m. nyere terrasse. Alternativt finansieringsforslag: familien eller seniorerne. Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K: 13.685/11.388 Afdragsfrit F1K: 12.673/10.618 Afdragsfrit F1K: 16.287/13.726

Kgfdn Kgfdh Kfdhk


Sag: 102G6156 Sag: 102R6165 Sag: 102G6116
SMS: home 102G6156 til 1277 SMS: home 102R6165 til 1277 SMS: home 102G6116 til 1277
Se mere på home.dk Se mere på home.dk Se mere på home.dk
101 11 281 1900 5 83 83 600 1951 2 132 596 1983 3 15

BRØNSHØJ
v/ Carsten Alstrøm
Statsaut. ejendomsmægler
Frederikssundvej 145, 2700 Brønshøj
broenshoej@home.dk
Tlf. 38 28 18 18
www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 15

FIND DIN NYE BOLIG I BRØNSHØJ Se mere på


Brønshøj Brønshøj Brønshøj
Nyhed! Nyhed! Kvalitetshus
ved mosen

Brønshøj | Fuglsang Allé 69, 1. Brønshøj | Lidemarksvej 8, 1 Brønshøj | Højlandsvangen 71


Attraktiv villalejlighed på stille vej i det ef- Kontantpris: 1.695.000 Hyggelig 1. sals villalejl. med egen ind- Kontantpris: 1.875.000 Vil I ikke gå på kompromis med belig- Kontantpris: 4.900.000
tertragtede og rolige kvarter ved Degne- Udb. kr.: 85.000 gang beliggende rigtig godt og roligt. Udb. kr.: 95.000 genhed og kvalitet? Her er istandsat kva- Udb. kr.: 245.000
mosen. Trænger til istandsættelse, men Brutto/Netto kr. 11.459/9.402 Dejlig solrig og er utrolig atmosfærefyldt. Brutto/Netto kr. 13.216/10.776 litetshus m. sortglas. tegltag, lavenergi Brutto/Netto kr. 32.829/26.765
byder på et utal af muligheder. Alternativt finansieringsforslag: Rigtig god egen vest vendt have. Alternativt finansieringsforslag: vinduer, planker og anvendelig kælder. Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K: 7.859/6.368 Afdragsfrit F1K: 8.975/7.247 Afdragsfrit F1K: 21.410/17.294

Kgfdn edfnC KgfdC


Sag: 102R6114 Sag: 102G6149 Sag: 102R6110
SMS: home 102R6114 til 1277 SMS: home 102G6149 til 1277 SMS: home 102R6110 til 1277
Se mere på home.dk Se mere på home.dk Se mere på home.dk
90 112 615 1933 3 110 1929 975 3 1 134 89 610 1951 3

Brønshøj Brønshøj Brønshøj


Gadekæret Nyhed! Nyhed!

Brønshøj | Brønshøjvej 9, 2. th. Brønshøj | Degnemose Allé 57, 1. Brønshøj | Vindingevej 10


Lejligheden fremtræder meget velindret- Kontantpris: 980.000 Ønsker du en super veludnyttet villalej- Kontantpris: 1.795.000 Gedigen bungalow med velindrettet kæl- Kontantpris: 2.595.000
tet med flotte plankegulve og nydelige Udb. kr.: 50.000 lighed med udsigt over Degnemosen? Udb. kr.: 90.000 der med rigtig gode vær. Ejendommen Udb. kr.: 130.000
stuklofter. Lejligheden er holdt i den helt Brutto/Netto kr. 7.160/6.198 Denne byder på stort lækker køkken/ Brutto/Netto kr. 11.963/10.116 er sat istand med nye vinduer, køkken Brutto/Netto kr. 17.998/14.949
rigtige stil. Alternativt finansieringsforslag: alrum samt udnyttet loftetage med 2 Alternativt finansieringsforslag: m.m. Dejlig solrig have med gammel Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K: 4.852/4.302 Afdragsfrit F1K: 7.857/6.707 Afdragsfrit F1K: 12.011/9.975

Knmdp Kgfdm Kgfdk


Sag: 102G6110 Sag: 102R6146 Sag: 102G6139
SMS: home 102G6110 til 1277 SMS: home 102R6146 til 1277 SMS: home 102G6139 til 1277
Se mere på home.dk Se mere på home.dk Se mere på home.dk
55 2 2 1934 Ja 50 72 442 1905 1 74 74 788 1940 20

Brønshøj Brønshøj Brønshøj


Rolig beliggenhed/
Stor grund Nyhed! Nyhed!

Brønshøj | Skensvedvej 52 Brønshøj | Fuglsang Allé 75, 2. Brønshøj | Ærtevej 15, 1. 3.


Med rolig beliggenhed og ikke langt fra Kontantpris: 2.000.000 Nu udbydes denne super charmerende Kontantpris: 1.395.000 På en af de bedste adresser i Brh. udby- Kontantpris: 995.000
Københavns City udbydes et hus til istand- Udb. kr.: 100.000 bolig beliggende på toppen af Brønshøj Udb. kr.: 70.000 des denne store flotte lejlighed med kort Udb. kr.: 50.000
sættelse. Det kunne også være en super Brutto/Netto kr. 15.289/13.300 med fantastisk udsigt. 3 vær. og eget iso- Brutto/Netto kr. 10.380/8.627 afstand til transport, Utterslev Mose samt Brutto/Netto kr. 7.786/6.865
grund til opførelse af drømmehuset. Alternativt finansieringsforslag: leret loftrum. Flotte plankegulve og stuk. Alternativt finansieringsforslag: indkøb. Fremstår indflytningsklar. Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K: 11.183/9.870 Afdragsfrit F1K: 7.420/6.161 Afdragsfrit F1K: 5.526/4.995

Kefdn Knmdp Knmdp


Sag: 102G5084 Sag: 102R6096 Sag: 102G6140
SMS: home 102G5084 til 1277 SMS: home 102R6096 til 1277 SMS: home 102G6140 til 1277
Se mere på home.dk Se mere på home.dk Se mere på home.dk
102 102 840 1952 3 51 3 2. 1923 Ja 66 2 1 1935 Nej

Brønshøj Brønshøj Brønshøj


Nyhed! Nyhed! Fornuftig
pris

Brønshøj | Ågerupvej 35, st. th. Brønshøj | Frederikssundsvej 204, 3. th. Brønshøj | Præstekærvej 7, st. th.
Her udbydes super andelslejlighed med Kontantpris: 695.000 Fornuftig lejlighed m. 2 altaner, ældre Kontantpris: 1.195.000 God stor 4 vær. lejlighed som kan overta- Kontantpris: 1.148.000
rolig beliggenhed i velhodnet forening, Udb. kr.: 695.000 men pænt køkken og bad samt mulighed Udb. kr.: 60.000 ges straks. Der er nydelige parketgulve Udb. kr.: 60.000
som fremstår indflytningsklar og med Brutto/Netto kr. 4.784/4.784 3 gode vær. samt stue. Fremstår indflyt- Brutto/Netto kr. 9.524/8.431 men lejligheden trænger til en ordentlig Brutto/Netto kr. 9.067/7.851
meget regulære værelser. ningsklar men kan trænge til moderni- Alternativt finansieringsforslag: gang maling. Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K: 7.082/6.389 Afdragsfrit F1K: 6.562/5.770

Kdnhp Knmdq Knmdi


Sag: 102R6127 Sag: 102R6133 Sag: 102G6118
SMS: home 102R6127 til 1277 SMS: home 102R6133 til 1277 SMS: home 102G6118 til 1277
Se mere på home.dk Se mere på home.dk Se mere på home.dk
80 1950 4 3 Ja 83 3 3 1932 Ja 83 4 st 1959 100

BRØNSHØJ
v/ Carsten Alstrøm
Statsaut. ejendomsmægler
Frederikssundvej 145, 2700 Brønshøj
broenshoej@home.dk
Tlf. 38 28 18 18
www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
16 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

Vi kender køberen til din bolig


Knt.: ............................ 0 Knt.: ............1.275.000 Indskud:
Knt.: ............................
..................... 0
Udb: ............................0 Udb: ................. 65.000 Udb: ............................
Boligafgift: ................ 0
B/N: ............................ 0 B/N: ..... 10.456/8.954 B/N: udgift:
Anv. ............................
............... 0

Bolig: ................. 54 m² Bolig: ................. 66 m² Bolig: ................. 50 m²


BBR: ...................... 59 m² BBR: ...................... 70 m² Grund: .................... 0 m²
Stue/vær.: ................ 1/1 Stue/vær.: ................ 1/2 Stue/vær.: ................ 1/1
Opført: .................. 1935 Opført: .................. 1935 Opført: .................. 1939

ET
ER
T T
RV
L
O eG ges
RE
SE L
O eG ges
S- lignends ø
S- lignend
s ø

FREDERIKSSUNDSVEJ 191B, 02 TV, BRØNSHØJ NORDFELDVEJ 12 TV., BRØNSHØJ FREDERIKSSUNDSVEJ 180A 1. TH., BRØNSHØJ
Entre. Dejligt badeværelse . Velholdt køkken med god skabsplads og mulig- Lang fordelingsentré med HFI-relæ og adgang til alle rum. Stort badeværel- ANDEL Entré med sænket loft og spots. Lyst og flot velholdt køkken i hvide
hed for en lille spiseplads. Stort dejligt soveværelse ud mod gårdmiljøet m. set opført med lyse klinker. to rummelige soveværelser, hvor det ene har elementer og med fin skabsplads. Klinkebadeværelse med spot. Stue. Sove-
solrig altan. Stor lys stue men endnu en altan. udgang til skøn altan hvorfra udsigten til det grønne gårdmiljø kan nydes. værelse med udgang til mindre altan. Lejligheden fremstår helt nymalet og
Sag: 2032-17/Tlf. 38 80 98 10 Sag: 2005-17/Tlf. 38 80 98 10 med pæne plankegulve. Sag: 2036-17/Tlf. 38 80 98 10

L G T es L G T es
O es
S- lignend ø g
S- lignend O es ø g

ERNIE WILKENSVEJ 7, 4 TH, KØBENHAVN SV VÆVERGADE 4 ST. TH., KØBENHAVN N


Knt.: ......................... 0 Indskud:
Knt.: .........................
.................. 0
Disponering: Stor dejlig entré med god bevægel- Udb: ......................... 0 Lejligheden er disponeret således: Udb: .........................
Boligafgift: ............. 0
sesfrihed. Badeværelse i flotte materialer, nye B/N: ..........................0 Rummelig entré. Flot lyst og nyere køkken med B/N: udgift:
Anv. ..........................
............ 0
hårde-hvidevarer og gulvvarme. Pulterrum til kig til gårdhaven. Badeværelse i fin størrelse. Dej-
opbevaring. To soveværelser. HTH køkken. Køk- lig lys stue. To gode værelser. Planløsningen gi-
kenet er spækket med indbygget kvalitets hårde- ver optimal mulighed for at benytte lejligheden
Bolig: ............... 91 m² Bolig: ............... 66 m²
hvidevarer. Opholdsstuen er lys og venlig med BBR: ................. 100 m² som delelejlighed! Grund: ................. 0 m²
hjørne vinduesparti. Spisestuen ligger i åben for- Stue/vær.: ............. 1/2 Stue/vær.: ............. 1/2
bindelse til den dejlige terrasse. Opført: ................2006 Opført: ................1875
Sag: 2004-17/Tlf. 38 80 98 10 Sag: 2029-17/Tlf. 38 80 98 10

Knt.: ............................ 0 Knt.: ............................ 0 Knt.: ............2.875.000


Udb: ............................0 Udb: ............................0 Udb: ............... 145.000
B/N: ............................ 0 B/N: ............................ 0 B/N: ... 21.276/17.467
Alternativ finansering
Afd.fri X1. .... 13.119/11.000

Bolig: ................. 47 m² Bolig: ............... 148 m² Bolig: ................. 80 m²


BBR: ...................... 52 m² Grund: ............... 600 m² Grund: ............... 622 m²
Stue/vær.: ................ 1/1 Stue/vær.: ................ 2/3 Stue/vær.: ................ 1/3
Opført: .................. 1934 Opført: .................. 1937 Opført: .................. 1935
Kælder/Garage... 107 m²
ET
ER

T T
RV

G G
SE

L L
RE

ges ges
O e
S- lignends ø O e
S- lignend s ø

AGGERSVOLDVEJ 1B, 02 TV, BRØNSHØJ RYBJERG ALLE 107, HERLEV BÆKKESKOVVEJ 24, BRØNSHØJ
AGGERSVOLDHUS byder på totalrenoveret lejl. Entré. Lyst HTH køkken. Boligen som er lys og venlig overalt, indeholder følgende: Præsentabel en- Indeholder: Vindfang og entre. Flot gæstetoilet. Lækkert åbent køkken Køk-
Badeværelset m. bruseplads. Lyst stort soveværelse med god plads. Charme- tre. Meget stor spisestue med charmerende fløjdøre og flotte skibsplanke- kenet er åbent ud til dejlig spiseafdeling i stuen.
rende og hyggelig stue med gode indretningsmuligheder. gulve. Hyggelig opholdsstue, ligeledes med flotte plankegulve. Badeværelse. Yderst stilfuldt flisebadeværelse. Tre store lune "værelser".
Sag: 2021-17/Tlf. 38 80 98 10 Køkken. Sag: 2038-17/Tlf. 38 80 98 10 Sag: 2039-17/Tlf. 38 80 98 10

LokalBolig - Bülow & Gram

Frederikssundsvej 185
2700 Brønshøj · Tlf 38 80 98 10

Søborg Hovedgade 14
Bülow & Gram Lars Hornstrøm Robin Rasmussen Christina Jakobsen Morten Jørgensen Daniel Madsen Tanja E. Ulsø 2870 Dyssegård · Tlf 39 30 93 10

14 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på www.lokalbolig.dk


Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 17

Vi har DIN nye lejlighed


Knt.: ............1.399.000 Knt.: ............2.295.000 Knt.: ............1.745.000
Udb: ................. 70.000 Udb: ............... 115.000 Udb: ................. 90.000
B/N: ..... 10.236/8.425 B/N: ... 16.869/14.069 B/N: ... 12.557/10.542
Alternativ finansering Alternativ finansering Alternativ finansering
Afd.fri X1. ... 8.413/7.429 Afd.fri X1. .... 13.886/12.439 Afd.fri X1. .... 10.222/9.269

Bolig: ................. 70 m² Bolig: ............... 146 m² Bolig: ................. 80 m²


Grund: ............... 656 m² Grund: ............... 693 m² Grund: ............... 608 m²
Stue/vær.: ................ 2/1 Stue/vær.: ................ 2/4 Stue/vær.: ................ 2/1
Opført: .................. 1928 Opført: .................. 1948 Opført: .................. 1914
BORREBYVEJ 12 1. SAL, BRØNSHØJ Kælder.................. 80 m² SOLRØDVEJ 41, 1+2 SAL, BRØNSHØJ ARNESVEJ 14 1. SAL, BRØNSHØJ Kælder.................. 83 m²
Egen solrige have og P-plad! Entre. Hyggeligt køkken med spiseplads. Værel- Usædvanlig stor og spændende lejl. i to plan med brugsret til dejligt lukket Hyggelig villalejlighed, der i 2008 fik lagt nyt tag og isolering mens 1. salen i
se. To lyser stuer ensuite med hyggelig brændeovn og udgang til udestuen. havemiljø. Lejl.: Entre. Nydeligt gæstetoilet med vaskesøjle. Lyst og familie- samme omgang fik nye termovinduer ud mod vejen. Lejl. har egen indgang,
Flot flisebadeværelse i den gode størrelse med separat brus og vaskema- venligt alrumskøkken. Stort soveværelse. Stor opholdsstuel. To værelser. egen sydvestvendte have og en skøn beliggenhed på eftertragtet adresse i
skine. Sag: 2011-17/Tlf. 38 80 98 10 Flot flisebadeværelse. Sag: 2016-17/Tlf. 38 80 98 10 Degnemosekvarteret. Sag: 2047-17/Tlf. 38 80 98 10

Indskud:
Knt.: ...............
........ 545.000 Indskud:
Knt.: ...............
........ 998.000 Indskud:
Knt.: ...............
........ 366.760
Udb: ...............
Boligafgift: ........
545.000
3.289 Udb: ...............
Boligafgift: ........
998.000
5.107 Udb: ...............
Boligafgift: ........
366.760
4.053
B/N: udgift:
Anv. ....................
..........
3.639
350 B/N: udgift:
Anv. ....................
....... 1.360
6.467 B/N: udgift:
Anv. ....................
..........
4.653
600

Bolig: ................. 64 m² Bolig: ............... 128 m² Bolig: ................. 56 m²


Grund: .................... 0 m² Grund: .................... 0 m² Grund: .................... 0 m²
Stue/vær.: ................ 1/1 Stue/vær.: ................ 2/3 Stue/vær.: ................ 1/1
Opført: .................. 1929 Opført: .................. 1932 Opført: .................. 1932
RYTTERSKOLEHØJ, 6 2. TV., BRØNSHØJ PRÆSTEKÆRVEJ 6 1. TH., BRØNSHØJ KABBELEJEVEJ 28C ST. TH., BRØNSHØJ
Lys og veludnyttet 2'v beliggende i veldrevet andelsforening med gode lån! Kæmpe dublex lejlighed beliggende på stille vej, men stadig lige i smørhul- Hyggelig lejlighed med direkte udgang til fælles gårdmiljø. Lejl.:
Lejligheden er helt nymalet og den fremstår indflytningsklar. Lejl.: let. Lejl.: Fordelingsentré. Toilet. Køkken. Lille værelse. To stuer en suite m. Fordelingsentré. Fint badeværelse. HTH køkken fra 2000. Stor stue. Stort
Fordelingsentré. Badeværelse. Flot køkken. Stor kvadratisk stue. Stort sove- fransk altan. 2 sal: Kæmpe stue/soveværelse m. fransk altan. Toilet. Lille væ- soveværelse med direkte udgang til fælles have med plads til både havebor-
værelse. Sag: 2072-17/Tlf. 38 80 98 10 relse. Stort badeværelse. Sag: 2049-17/Tlf. 38 80 98 10 det. Sag: 2050-17/Tlf. 38 80 98 10

Indskud:
Knt.: ...............
........ 795.000 Knt.: ............1.795.000 Indskud:
Knt.: ...............
........ 498.000
Udb: ...............
Boligafgift: ........
795.000
4.278 Udb: ................. 90.000 Udb: ...............
Boligafgift: ........
498.000
2.929
B/N: udgift:
Anv. ....................
..........
4.828
550 B/N: ... 13.169/11.308 B/N: udgift:
Anv. ........ 3.354/3.673
.......... 425
Alternativ finansering
Afd.fri X1. ... 8.856/7.791

Bolig: ................. 86 m² Bolig: ................. 91 m² Bolig: ................. 57 m²


Grund: .................... 0 m² BBR: ...................... 96 m² Grund: .................... 0 m²
Stue/vær.: ................ 2/1 Stue/vær.: ................ 1/2 Stue/vær.: ................ 1/1
Opført: .................. 1952 Opført: .................. 1939 Opført: .................. 1929
KOBBELVÆNGET 22 1. TH., BRØNSHØJ TØLLØSEVEJ 19 02. TV, BRØNSHØJ BRØNSHØJVEJ 2B 4. TV., BRØNSHØJ
Total renoveret lejlighed nær naturskønne Utterslev Mose. Fordelingsentré. Lejlighed i 2 plan med nyt badeværelse, attraktiv adresse og stort køkken/ Lys og veludnyttet 2'v med den skønneste udsigt over Brønshøj Torv og by-
Top moderne designer køkken i sort højglans. Stort soveværelse. 2 store alrum! Entré med plads til overtøjet. Lækkert badeværelse fra 2008 m. bru- ens tage. Lejl.:Fordelingsentré. Pænt flisebadeværelse. Flot og velholdt køk-
stuer ensuite med fransk bue og dejligt lysindfald. Stor overdækket/lukket seniche. Lys og rummelig stue. Stort og flot køkken/alrum med spiseplads. 2 ken. Stor kvadratisk stue med den skønneste udsigt. Stort og rummeligt
sydvendt altan. Totalrenoveret badeværelse. Sag: 2055-17/Tlf. 38 80 98 10 storeværelser! Sag: 2033-17/Tlf. 38 80 98 10 soveværelse. Sag: 2076-17/Tlf. 38 80 98 10

Knt.: ............... 695.000 Knt.: ............... 945.000 Knt.: ............... 950.000


Udb: ................. 35.000 Udb: ................. 50.000 Udb: ................. 50.000
B/N: ........ 6.215/5.625 B/N: ........ 7.913/6.960 B/N: ........ 7.442/6.463
Alternativ finansering Alternativ finansering Alternativ finansering
Afd.fri X1. ... 4.559/4.272 Afd.fri X1. ... 5.655/5.115 Afd.fri X1. ... 5.237/4.653

Bolig: ................. 49 m² Bolig: ................. 51 m² Bolig: ................. 50 m²


BBR: ...................... 54 m² BBR: ...................... 56 m² BBR: ...................... 54 m²
Stue/vær.: ................ 1/1 Stue/vær.: ................ 1/1 Stue/vær.: ................ 1/1
Opført: .................. 1934 Opført: .................. 1934 Opført: .................. 1935
BRØNSHØJVEJ 65 ST. TH., BRØNSHØJ TORBENFELDTVEJ 35 1. TH., BRØNSHØJ Altan:....................... 3 m² KLINTHOLMVEJ 2 ST. TV., BRØNSHØJ
HÅNDVÆRKERTILBUD!! Centralt beliggende tæt på Vanløse Metro og Sjælden udbudt 2'v lejl. med enestående dejlig solrig altan. Lejl.: Entre. Rig- Nyere køkken og badeværelse i den rigtige størrelse. Lejl.: Entré. Nyere lyst
Brønshøj Torv. Veldrevet forening med styr på økonomien. Fordeligngsentré tig god størrelse flisebadeværelse med bruser. Lyst og regulært element- HTH køkken fra 2007 med smart indbygget opvaskemaskine. Badeværelse i
med HPFI-relæ. Stor stue og godt soveværelse. Ældre køkken og badeværel- køkken. Dejligt soveværelse med udgang til den dejlige altan. Stor dejlig god størrelse med separat brus. Rummeligt soveværelse. I stuen er desuden
se med gode muligheder. Sag: 2025-17/Tlf. 38 80 98 10 stue. Sag: 2059-17/Tlf. 38 80 98 10 roset og pænt stukloft Sag: 2010-17/Tlf. 38 80 98 10

Knt.: ............1.895.000 Knt.: ............1.295.000 Knt.: ............1.795.000


Udb: ................. 95.000 Udb: ................. 65.000 Udb: ................. 90.000
B/N: ... 13.575/11.538 B/N: ..... 10.212/8.772 B/N: ... 13.981/12.101
Alternativ finansering Alternativ finansering
Afd.fri X1. ... 8.882/7.723 Afd.fri X1. ... 6.970/6.140

Bolig: ............... 104 m² Bolig: ................. 57 m² Bolig: ................. 83 m²


BBR: ....................112 m² BBR: ...................... 64 m² BBR: ...................... 92 m²
Stue/vær.: ................ 1/2 Stue/vær.: ................ 1/2 Stue/vær.: ................ 1/2
Opført: .................. 1962 Opført: .................. 1907 Opført: .................. 1915
FREDERIKSSUNDSVEJ 192 2. TV., BRØNSHØJ SVENSKELEJREN 8 2. TV., BRØNSHØJ PRÆSTEGÅRDS ALLÉ 23 1. TH., BRØNSHØJ Kælder.................. 27 m²
Kæmpe og lys 3 (4) vær lejl.med et boligareal langt udover det sædvanlige. TOTAL ISTANDSAT og indflytningsklar 3'v lejlighed med nyere køkken og Absolut bedste beliggenhed med kort gåafstand til Utterslev Mose. Lejl.:
Kæmpe spisekøkken med god spiseplads. Total istandsat badeværelset i bad, stuklofter, plankegulve, filt på væggene og nyere elinstallationer. Lej- Entré. Stort alrumskøkken med spiseplads. Stort og lækkert badeværelse m.
lækre materialer med gulvvarme og bruseniche. 2 Store soveværelser. ligheden er beliggende utrolig attraktivt i det hyggelige Degnemosekvarter gulvvarme og bruseniche. 3 særdeles lyse og gode rum der i dag rummer to
Enorm stue med fantastisk lysindfald. Sag: 2051-17/Tlf. 38 80 98 10 med kort afstand til alt. Sag: 2014-17/Tlf. 38 80 98 10 vær og en stue. 27 kvm istandsat kælderrum. Sag: 2018-17/Tlf. 38 80 98 10

Knt.: ............... 995.000 Knt.: ............1.345.000 Knt.: ............1.125.000


Udb: ................. 50.000 Udb: ................. 70.000 Udb: ................. 60.000
B/N: ........ 7.340/6.312 B/N: ..... 10.748/9.423 B/N: ........ 8.760/6.848
Alternativ finansering Alternativ finansering Alternativ finansering
Afd.fri X1. ... 4.969/4.373 Afd.fri X1. ... 7.292/6.629 Afd.fri X1. ... 5.520/4.282

Bolig: ................. 50 m² Bolig: ................. 76 m² Bolig: ................. 74 m²


BBR: ...................... 55 m² BBR: ...................... 82 m² BBR: ...................... 62 m²
Stue/vær.: ................ 1/1 Stue/vær.: ................ 1/2 Stue/vær.: ................ 1/1
Opført: .................. 1934 Opført: .................. 1935 Opført: .................. 1935
BRØNSHØJVEJ 13 2. TV., BRØNSHØJ FREDERIKSSUNDSVEJ 189A 3. TV., BRØNSHØJ KLINTHOLMVEJ 2 ST. TH., BRØNSHØJ
Her er de helt perfekte rammer og beliggenhe med udsigt over Brønshøjs Super charmerende og lys 3'v hjørnelejlighed med to altaner og et kæmpe Indretning: En trappe fører direkte ned i den store højloftede stue. Moderne
gamle villakvarter! Lejl.: Entré. Flisebadeværelse m. gulvvarme. Hvidt køkken stort kælderrum! Lejl.: Rummelig entré. Charmerede og lys stue. To Store køkken og Soveværelse. Bryggers med god plads til vaskemaskine, tørre-
fra 2008 med opvaskemaskine. Stort østvendt soveværelse. Charmerende værelser, ene m. altan. Stort badeværelse med badekar. Køkken fra 2002 tumbler samt skabe. Meget stort badeværelse.
og lys stue med stuk og roset. Sag: 2019-17/Tlf. 38 80 98 10 med opvaskemaskine og udgang til altan. Sag: 2041-17/Tlf. 38 80 98 10 Lækker New Yorker lejlighed. Sag: 2075-17/Tlf. 38 80 98 10

LokalBolig - Bülow & Gram Åbningstider


Man - Tors 10:00 - 18:00
Fre 10:00 - 17:00
Frederikssundsvej 185 · 2700 Brønshøj Søn 10:00 - 16:00
Tlf 38 80 98 10

14 samarbejdende LokalBolig butikker Se mere på www.lokalbolig.dk


18
r
y e tte tter
N e re ho vedreed Ris
Alleveres m
ser
kr Hovedretter
l æ Phat briew wan
401 Lynstegt kylling i sur & sød sauce med tomat,
Forretter ananas, løg, agurk og peberfrugt 65,- Nudler og Stegte ris
Po-pia-thot 402 Lynstegt svinekød i sur & sød sauce med tomat, Nyhed: Phat Thai
100 6 stk. små thailandske forårsruller med ananas, løg, agurk og peberfrugt 65,- 380 Stegte risnudler med 4 stk. Kina rejer, bønnespire, jordnødder,
svinekød, glasnudler, med sød chilsauce 30,- Phat nam man hoi “med månedens friske grønsager, se opslag” æg og tamarind sauce 80,-
Kung Chup bang tod 403 Lynstegt kylling i østerssauce med grønsager 65,- 381 Stegte risnudler med kylling, bønnespire, jordnødder, æg og tamarind
101 6 stk. indbagte Kina rejer, med sød chili sauce 45,- 404 Lynstegt svinekød i østerssauce med grønsager 65,- sauce 75,-
Wonton 405 Lynstegt oksekød i østerssauce med grønsager 65,- Phat me leuring
102 6 stk. wontons med svinekød, Phat pak “med Årstidens friske grønsager, se opslag” 301 stegte æg nudler med gulerødder og porre 35,-
hvidløg, krydderier, med sød chili sauce 35,- 406 Lynstegt kylling i soja med grønsager 65,- 320 stegte æg nudler med gulerødder, porre og kylling 65,-
Tod man pla 407 Lynstegt svinekød i soja med grønsager 65,- 321 stegte æg nudler med gulerødder, porre og svinekød 65,-
103 4 stk. Thailandske fiskefrikadeller, med sød chili sauce 45,- 408 Lynstegt rejer i soja med grønsager (4 stk. rejer) 78,- 322 stegte æg nudler med gulerødder, porre og oksekød 65,-
Beek Gai tod Phat King 323 stegte æg nudler med gulerødder, porre og krabbekød 69,-
104 5 stk. lynstegte kylling vinger 35,- 409 Lynstegt kylling med ingefær, svampe og tynde skiver store chili frugter 65,- 324 stegte æg nudler med gulerødder, porre og 4 stk. kina rejer 78,-
Khao keab kung (Krab poot) 410 Lynstegt svinekød med ingefær, svampe og tynde skiver store chili frugter 65,- 325 stegte æg nudler med gulerødder, porre og seafood-mix 69,-
105 Reje chips, med sød chili sauce 27,- 411 Lynstegt oksekød med ingefær, svampe og tynde skiver store chili frugter 65,- Khao phat
Bamuik wong wan Phat kapao 302 Stegte ris med kylling, løg, æg og forårsløg 65,-
106 Blæksprutte ringe 27,- 412 Lynstegt kylling med løg, chili, mini majs og hellig basilikum 65,- 303 Stegte ris med svinekød, løg, æg og forårsløg 65,-
Satay Gai 413 Lynstegt svinekød med løg, chili, mini majs og hellig basilikum 65,- 304 Stegte ris med krabbekød løg, æg og forårsløg 69,-
108 4 stk. kyllingespyd med jordnøddesauce 35,- 414 Lynstegt oksekød med løg, chili, mini majs og hellig basilikum 65,- 305 Stegte ris med rejer, løg, æg og forårsløg (4 stk. kina rejer) 78,-
Yam Nam Prick Pao 340 Stegte ris med oksekød, løg, æg og forårsløg 65,-
110 Thaisalat med oksekød, agurk, chili, løg og koriander 35,- 415 Lynstegt kylling med sort chilipasta og gulerødder 65,- 341 stegte ris med seafood-mix, løg, æg, og forårsløg 69,-
111 Thaisalat med blæksprutter, agurk, chili, løg og koriander 35.- 416 Lynstegt svinekød med sort chilipasta og gulerødder 65,- Khao phat kapao
417 Lynstegt blæksprutter med sort chilipasta og gulerødder 65,- 306 Stegte ris med svinekød, løg og hellig basilikum 65,-
Khatthim prik tai “med månedens friske grønsager, se opslag” 307 Stegte ris med kylling, løg og hellig basilikum 65,-
418 Lynstegt kylling med hvidløg 75,- 308 Stegte ris med oksekød, løg og hellig basilikum 65,-
419 Lynstegt svinekød med hvidløg 75,- 309 Stegte ris med krabbekød , løg og hellig basilikum 69,-
420 Lynstegt oksekød med hvidløg 75,- 310 Stegte ris med 4 stk. kina rejer, løg og hellig basilikum 78,-
Phat met himapham “grønsager, se opslag” 311 Stegte ris med seafood-mix, løg og hellig basilikum 69,-
421 Lynstegt kylling med Cashewnødder 65,-
Gang Panang (med kokosmælk)
422 kylling med panang karrypasta
med tynde skiver af store chili frugter og lime blade 75,-
Suppe 423 svinekød med panang karrypasta
Won ton med tynde skiver af store chili frugter og lime blade 75,-
201 Won ton, svinekød bok choy, forårsløg og koriander 38,- 424 oksekød med panang karrypasta
med tynde skiver af store chili frugter og lime blade 75,-
Lokal@viserne.dk

Tom Yam
202 Ægte Thailandsk suppe med 3 stk. kina rejer, citrongræs og chili 45,- Gang dang (med kokosmælk)
203 Ægte Thailandsk suppe med kylling, citrongræs og chili 38,- 425 kylling med rød karrypasta og bambus skud 65,-
Tom Ka 426 svinekød med rød karrypasta og bambus skud 65,-
204 Kokosmælksuppe med kylling 38,- 427 oksekød med rød karrypasta og bambus skud 65,-
206 kokosmælksuppe med 3 stk. kina rejer 45,- 450 and med rød karrypasta, ananas, tomat, thailandske auberginer 75,-
451 laks med rød karrypasta, thailandske auberginer 75,-
Ekstra
Mama Cup
205 suppe med nudler og kylling 27,- Gang khiw wan (med kokosmælk) 501 Jasmin ris 10,-
428 kylling med grøn karrypasta med friske thailandske auberginer 65,-
503 Stegte nudler 27,-
429 svinekød med grøn karrypasta med friske thailandske auberginer 65,-
505 Grønsager “årstidens friske grønsager” 15,-
430 oksekød med grøn karrypasta med friske thailandske auberginer 65,-
506 Rejer pr. stk. 5,-
460 laks med grøn karrypasta og thailandske auberginer 75,-
Ønsker De retten uden kød, gør os venligst 507 Chili i fiskesauce med hvidløg 7,-
Gang Massaman (med kokosmælk) 508 Spejl æg 10,-
opmærksom på dette ved bestilling. 431 kylling med massaman karrypasta, kartofler og jordnødder 65,-
509 Cashewnødder 15,-
432 oksekød med massaman karrypasta, kartofler og jordnødder 65,-
510 jordnøddesauce 15,-
Nyhed: Gang ka-ri (med kokosmælk) 511 Agurkesalat: agurk, rød chili, rød løg med sød ris eddike sauce 15,-
470 kylling med gul karrypasta, tomat og kartofler 65,-
512 bambus spisepinde 1 sæt 1,-
471 svinekød med gul karrypasta, tomat og kartofler 65,-
513 plastik gaffel, kniv eller ske pr. del frit valg 1,-
472 oksekød med gul karrypasta, tomat og kartofler 65,-
600 Månedens ret se opslag i butikken eller på www.asiatakeaway.dk
473 laks med gul karrypasta, tomat og kartofler 75,-

Lidt stærk Mellem stærk Meget stærk

Asia Takeaway
Torsdag 18. Juni 2009

Peter Bangs Vej 108 - 2000 Frederiksberg - Telefon 3879 1520 - www.asiatakeaway.dk Åben alle dage 17-21 dog pt. Lukket tirsdag
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 19

REALMÆGLERNE VANLØSE / BRØNSHØJ


Brønshøj Vanløse
NY
NY PRIS
PRIS


GÅ IKKE
IKKE GLIP
GLIP AF
AF DETTE
DETTE HUS
HUS 2 2FAMILIE
Familie EJENDOM
ejendom

FANTASTISK VILLA - SUBLIM BELIGGENHED 309 M2 UNDER TAG


Spanagervej. Du bydes velkommen i entréen med videre adgang til de to sam- Pris 4.995.000 Sag.nr. 145-8180 Rebildvej. Indeholder fordelingsentré med garderobeplads, to store gode værel- Pris 3.695.000 Sag.nr. 145-9007
menhængende stuer. Stuerne er delt op i henholdsvis en spiseafdeling og en Udb. 250.000 Værelser 6 ser samt ældre badeværelse med karbad. Velholdt delvist renoveret køkken med Udb. 185.000 Værelser 9
dagligstue. Der er et fantastisk lysindfald i begge stuer, flotte plankegulve, rå Brutto 33.418 Plan 3 mulighed for at åbne op til stuen. Derudover er der to store sammenhængende Brutto 24.378 Plan 3
vægge uden tapet samt skønt grønt udkik gennem alle vinduer. Stort klinkebelagt Netto 27.409 Bolig/kld. 156/58 stuer med højt til loftet samt stuk og roset. Fra den ene stue er der udgang til Netto 19.916 Bolig/kld. 206/103
Alternativ finansiering: Bebygget 88 Alternativ finansiering: Bebygget 113
køkken/alrum med stor spiseplads og med flydende overgang til terrassen gen- hyggelig udestue og haven. Indeholder ligeledes fordelingsentré samt tre gode
Afdr.fr.br. 20.439 Grund 714 Afdr.fr.br. 14.917 Grund 410
nem dobbelt terrassedør. Desuden pænt flisebadeværelse med separat bruseni- Afdr.fr.nt. 16.906 Opført 1925/1994 værelser, pænt lyst flisebadeværelse med separat bruse niche samt køkken med Afdr.fr.nt. 12.243 Opført 1935
che. massere af skabsplads. Skøn stor dagligstue samt fantastisk

Vanløse Vanløse

Bedst i test RESERVERET


RESERVERET
- stil krav til din mægler når
boligen skal sælges

NYHED
NYHED NYHED
NYHED
180 M2 SKØN EJENDOM PERFEKT TIL BØRNEFAMILIEN
Limfjordsvej. :180 M2 SKØN EJENDOMOMRÅDE:Ejendommen er beliggende i Pris 3.095.000 Sag.nr. 145-9074 Egholmvej 76 Ejendommen er belig- Pris 2.995.000 Sag.nr. 145-9083
attraktivt villakvarter tæt på Metro, S-tog, skole (Rødkilde Skole), institutioner, Udb. 155.000 Værelser 4 gende i et af de mest attraktive og Udb. 150.000 Værelser 4
Grøndalsparken samt mange gode indkøbsmuligheder på Godthåbsvej. Kvarte- Brutto 21.473 Plan 2 børnevenlige villakvarterer i Vanløse Brutto 20.545 Plan 2
ret er særdeles børnevenligt.EjendommenSkøn rød murstensvilla med tegltag fra Netto 17.883 Bolig/kld. 95/95 med kort afstand til Nørager lege- Netto 17.255 Bolig/kld. 125/68
Alternativ finansiering: Bebygget 95
Analyse viser, at RealMæglerne er Alternativ finansiering: Bebygget 85
1943 med stor solrig grund på 681. Ejendommen har i øjeblikket oliefyr og ved plads. Desuden ligger diverse indkøb,
Afdr.fr.br. 13.550 Grund 681 bedst og hurtigst til at sælge din bolig Afdr.fr.br. 12.919 Grund 561
ejerskifte er det lovpligtigt at få indlagt fjernvarme - sælger giver afslag til dette. Afdr.fr.nt. 11.458 Opført 1943/1976 skoler og offentlig transport i gåaf- Afdr.fr.nt. 11.062 Opført 1935/1987
1-sal har høj rejsning. Læs mere på www.realmaeglerne.dk stand fra ejendommen.

Andel Andel

NYHED
NYHED NYHED
NYHED
Dejlig veldisponeret 3-værelses VELDISPONERET 3V
Frederikssundsvej. Lejligheden er beliggende tæt på off. transport, indkøb, Pris 645.000 Sag.nr. 145-9093 Rønnebærvej. Indeholder stor rummelig fordelingsentré med disponibelt rum til, Pris 850.000 Sag.nr. 145-9064
nærtliggende caféer samt grønne områder hvor hele familien kan nyde en god Udb. 645.000 Værelser 3 f. eks. walk-in-closet eller kontor. Udb. 850.000 Værelser 3
dag. Hvis man mere er i humør til en tur i indre by - kan Søerne, Tivoli eller Strø- Boligafgift: 2704 Plan 1. sal Stort ældre og velholdt spise køkken, samt skøn lys let møblerbar stue. Deru- Boligafgift 2.896 Plan 2. sal
get danne rammen på ca. 10-12 min! Fordelingsentré med garderobe, fint værel- Bolig 67 dover 2 gode værelser samt badeværelse med terrazzogulv, bruseplads og nyere Bolig 85
Opført 1965
se som pt. benyttes som soveværelse, flot lyst køkken fra år 2000 med spise- toilet fra 2008. I andelsboligforeningen er der fællesvaskeri, cykelkælder, tørre-
krog, vaskemaskine og god skabsplads, lyst stort værelse med stort indbygget rum, samt hyggelige fællesarealer med borde og bænke. Lejligheden har desu-
skab, originalt badeværelse med terrazzogulv og bruseafdeling samt stor stue. den brugsret til kælderrum. Der er mulighed for tilslutning til fælles bredbånd.

Vanløse Brønshøj

KUN
KUN 140
140 METER
METER FRA
FRA DAMHUSSØEN
DAMHUSSØEN
SKØN MURERMESTERVILLA DEJLIG VILLA MED SKØN GRUND
Thorupgård Allé. Man træder ind i stor fordelingsentré hvorfra der er adgang til Sag.nr. 145-8256 Bjernedevej. Charmerende bindingsværksejendom fra 1933 med rødt tegltag Sag.nr. 145-8181
alle rum. Her finder man skønt køkken/alrum og udgangen til den store solrige Værelser 5 og dejlig tilhørende grund på 676 kvm. Der er fjernvarme og der er skiftet til lave- Værelser 3
træterrasse. Stuen er lys og hyggelig med Lotus pejs og skøn udsigt til haven. Plan 3 nergi termovinduer i 2005. Skøn solrig have med frugttræer og med indkørsel. Plan 2
Pænt badeværelse med bruseniche. Stueetagen byder yderligere på stort dejligt Bolig/kld. 138/90 Desuden stor, lukket "udestue" samt redskabsskur. Stueplan: Du bydes velkom- Bolig/kld. 71/71
Bebygget 90 Bebygget 71
værelse med indbyggede skabe samt godt værelse/kontor. 1.sal:Fra stuen kom- men i den rummelige fordelingsentré med adgang til samtlige rum. Herfra videre
Grund 507 Grund 676
mer man op af trappen til stort repos. Her er to rigtig gode værelser med flotte Opført 1942/1996 ind i de 2 lyse sammenhængende stuer med store vinduespartier. Velindrettet Opført 1933
plankegulve og loft til kip i begge værelse. soveværelse med indbyggede skabe samt badeværelse med separat bruseplads.

RealMæglerne Martin A. Olesen & Partner


Statsaut. ejendomsmægler MDE

Ålekistevej 84, 2720 Vanløse Åbningstider:


Tlf. 38742111, Fax 38742107 Mandag - torsdag 9.30 - 18.00
real2720@mail.dk Fredag 9.30 - 16.00
Martin A. Olesen Kasper Christensen Steffen Sørensen Alexander K. Nielsen www.realmaeglerne.dk Søndag 10.00 - 16.00
20 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 21
Torsdag 18. Juni 2009

POLITI
rapporten
Groft røveri i privat hjem. Mandag den 8. juni begik tre mænd et
groft røveri i et privat hjem på Ålekistevej. De tre mænd sparkede
døren ind til en lejlighed og gennembankede to beboere, på hen-
holdsvis 44 og 56 år. Gerningsmænd-ene truede endvidere beboerne
med flasker inden de stak af med stesolider og et kontant pengebe-
løb. Den ene af beboerne blev indlagt på hospital med en brækket
næse, brud på ansigtsknogle, brud på venstre hånd og fortænderne
slået op i overmunden. Eventuelle henvendelser i sagen kan rettes til
Station Bellahøj, tlf. 33 14 14 48.

Overfald og røveri. En 48-årig mand blev mandag i forrige uge


opsøgt i sit private hjem af 6 – 7 personer, alle af anden etnisk her-
komst. De slog den 48-årige med en jernstang og truede sig til en
kontant pengebeløb og et dankort. Røverne flygtede efterfølgende i
retning mod Hækkevold og Terrasserne. Den 48-årige mand blev
bragt til skadestuen for behandling af skader i hovedet. Oplysninger
om hændelsen kan gives til Station Bellahøj, tlf 33 14 14 48.

Ild på bil. Politiet konstaterede lørdag kl. 01.48, at der var sat ild til
en bil, der holdt på Bogholder Allé ud for nr. 69. Kabinen i bilen, en
sort BMW, var totalt udbrændt da politiet nåede frem. Der var ingen
spor af gerningsmanden.
Slog ud efter mand. To unge mænd, den ene ca. 18-20 år, 180 cm
høj, atletisk, lyshåret og etnisk dansk slog torsdag kl. ca. 12.00 ud
efter en 65-årig mand efter at denne havde bedt de to unge om at
opføre sig ordentligt. Hændelsen skete i Husum pensionisthaver på
Åkandevej.

Hærværk. To unge mænd på 16 og 17 år fra Vanløse, blev torsdag


nat sigtet og løsladt efter at de havde væltet cykler, slået på bilruder
og kastet en ølflaske på kaffebarens vinduer.

Røver gik uden udbytte. En farvet mand forsøgte onsdag at begå


røveri med en kobens-lignende genstand i BR legetøj på
Frederikssundsvej. Han sagde at han ville have kontanter, men den
var ekspedienten ikke med på. Han fortalte manden at det kunne ikke
lade sig gøre. Det fik manden til at bede om nogle spil, men heller
ikke det fik han, så han måtte gå brødbetynget derfra. Han beskrives
17-23 år, som sort, ca. 170 cm. høj, muskuløs. Han bar en sort jakke
med noget rødt på, sort hættetrøje og mørke bukser. Han bar på en
pose, der kunne være fra SuperBrugsen. Oplysninger kan gives til
politiet på 33 14 14 48.

Dialog gik godt. Arrangementet Dialog Tingbjerg 2009 trak mange


beboere til søndag den 14. juni, hvor Movia, politiet og brandvæse-
net var til stede. Mange børn skulle lige prøve at sidde i en af brand-
bilerne eller i politibilen. Busserne i Tingbjerg kører normalt igen
efter at der i vinter og i foråret har været flere tilfælde af stenkast mod
busserne og flere gange også mod brandvæsenets køretøjer.

annoncer 3879 3400


Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 23

ommer riser
SAMSUNG 42” PLASMA TV
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, tryk- og billedfejl samt leveringssvigt. Priserne er gældende fra den 10.06.2009 til og med den 30.06.2009, eller så længe lager haves.

7.499,-
SPAR 1.500,-

SAMSUNG 2.1 SOUNDBAR

2.999,-

SAMSUNG NETBOOK PC NC10 INTRO TILBUD INKL. MP3 SAMSUNG LED 55” TV NYHED !
UE55B7070 Inkl. LED Vægbeslag

3.444,- 27.999,-
SPAR 355,- SPAR 1.200,-

Expert Frederiksberg
Domus Vista, Frederiksberg C, tlf. 36 30 02 30
24 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

Hurtig indsats skal fastholde syges


Bank går nye veje
forbindelse til arbejdslivet klasse på 100 dage” og ”Plan bedst, hvis de kan se et klart
Børn og læring i
B” på TV 2. formål med det, de skal lære,
Hurtig inddragelse af arbejds- Genoptræningscenter på Hans medicinere, jobcenter-perso- fokus ”Vi har mange børnefamilier hvorimod børn, der tænker i
giver, jobcenter, læger og Knudsens Plads i København nale, psykologer, ergonomer blandt vores kunder og er der- detaljer, lærer bedst, når der er
andre aktører omkring den har fået bevilget 2,6 millioner og arbejdsgivere fast kan ind- Tv og anlæg kører, og sms’er- for glade for at kunne tilbyde en klar struktur. Desuden er der
syge er centralt element i nyt kroner af Forebyggelses- drages i samarbejdet foruden ne tikker ind på mobilen. Dit kunderne hæftet ”Lær med forskel på, om børn lærer bedst
københavnsk projekt, der vil fonden til forsøgsprojekt TIKI patientens læge, fagforbund og barn ligger på gulvet under lyst”. Hæftet indeholder en ved at se, høre, føle, røre eller
forebygge langt sygefravær. (Tidlig Koordineret Indsats for personalet på Ryg- og Genop- påskud af at lave lektier. lang række gode råd og oplys- gøre, og endeligt kan også de
Charlotte Bjerre, der lider af en arbejdsfastholdelse af pati- træningscenter København. Umiddelbart utænkeligt, men ninger om børns læring. For fysiske, sociologiske, fysiolo-
sygdom i nervesystemet, måtte enter i risiko for langvarigt det kan faktisk sagtens være mange, der læser hæftet, vil der giske forhold spille ind på, om
selv finde vej i behandlings- og sygefravær), der skal undersø- - Resultaterne af projektet vil den måde, som netop dit barn åbne sig en helt ny verden – en barnet har de optimale forud-
job-systemet og er ikke i tvivl ge, hvordan længere tids syge- kunne anvendes direkte i dag- lærer bedst. Ifølge læringsek- verden, som kan skabe gro- sætninger for læring.
om, at en tidlig koordineret melding kan for-hindres. lig praksis og styrke samarbej- spert Svend Erik Schmidt bund for bedre og sjovere ”Svend Erik Schmidts
indsats havde fået hende hurti- Det er særligt personer med det på tværs af vore forvalt- lærer børn nemlig meget for- måder at lære på. Det kan bety- forskning viser, hvor vigtigt det
gere tilbage i arbejde. lidelser i ryg, nakke og skulder, ninger. Det skulle gerne bety- skelligt, og det har han udar- de, at skolearbejdet rundt om i er, at børn bliver mødt dér, hvor
I snart fire år har en sygdom i der er i overhængende fare for de, at færre af vore patienter bejdet et hæfte om for de små hjem i højere grad bli- de er – og at man skaber de ret-
nervesystemet, der er opstået aldrig at komme tilbage i arbej- fremover ryger ud af arbejds- Arbejdernes Landsbank. Hent ver lystbetonet,” siger filialdi- te rammer for det enkelte barns
som en komplikation til de når først, de er sygemeldt i mar-kedet på grund af et ryg- det gratis hæfte ”Lær med lyst rektør Christian Barrett i læring. I Arbejdernes Lands-
’frossen skulder’, betydet, at længere tid. Det skyldes blandt eller nakkeproblem, siger Tom ” i filialen i Vanløse. Arbejdernes Landsbanks Van- banks i Vanløse vil vi gerne
55-årige Charlotte Bjerre fra andet, at den syge-meldte ikke Petersen. Læringsstilsekspert Svend løse-filial. bidrage til at sætte fokus på
Østerbro i København har får tilbudt en samlet plan for Erik Schmidt har netop udar- Er dit barn helheds- eller detal- emnet og give vores kunder
pendlet mellem et arbejdsliv behandling og hurtigst mulige Efter en koordineret indsats bejdet et hæfte for Arbejdernes jeorienteret? mulighed for at forstå deres
og læn-gere tids sygemelding- tilbagevenden til arbejdsmar- kan Charlotte Bjerre arbejde Landsbank om, hvordan børn Ifølge Svend Erik Schmidt kan børn bedre. Det håber vi, at
er. Først efter to og et halvt år ke-det på tilpassede vilkår. 10 timer om ugen, og det lærer på forskellig vis, og hvor- børn være enten helheds- eller hæftet kan være med til,” siger
med sygdommen var der en mener hun selv i høj grad skyl- dan man kan hjælpe sit barn detaljeorienterede. Børn, der Christian Barrett.
fysioterapeut, der fore-slog, at - Formålet med denne under- des, at der blev udarbejdet i med lektierne på en sjovere og tænker i helheder, lærer f.eks.
andre aktører burde inddrages i søgelse er at forebygge langva- samlet plan for hendes mere udbytterig måde. Hæftet de stigende udgifter i 2010. Hverken
en plan for Charlotte Bjerres rigt sygefravær ved at udvikle arbejdsevne. hedder ”Lær med lyst” og kan SIDSTE: Kommentar til merforbruget i 2009 eller udgifterne
fremtidige liv på arbejdsmar- samarbejdsre-lationer til en tid- fås gratis i Arbejdernes økonomiaftalen mellem i 2010 bliver derfor dækket ind med
kedet. lig koordineret indsats, hvor - Jeg havde risikeret at ryge Landsbank i Vanløse. aftalen. ”Det er alt for lidt, der er
- Der skulle fra start have været alle aktører omkring risikopati- helt ud af arbejdsmarkedet, Hæftet kan blandt andet hjæl-
KL og regeringen: afsat til det sociale område.
ét sted at henvende sig og få enter inddrages i en samlet hvis ikke jeg selv havde fundet pe dig på vej til at blive mere Udgifterne stiger voldsomt, og når
hjælp. Et sted, der kunne lave rehabiliteringsplan, siger en af den rette hjælp. Hele min selv- Af SF-eren Bjarne P. Nielsen der ikke bliver tilført tilstrækkeligt
bevidst om dit barns måde at
en samlet helhedsorienteret projektlederne, fysioterapeut følelse og identitet hænger i lære på. Måske har du et barn, med ekstra penge til området, må
plan for mig. Jeg har selv måt- Tom Petersen, Ryg- og Velfærden forringes På skole , dag- kommunerne dække de stigende
høj grad sammen med mit der bedst kan koncentrere sig, institutions og ældreområdet i
te stykke et behandlingsforløb Genoptræningscenter Køben- udgifter ind ved besparelser på fol-
arbejde, så det havde haft en hvis det tegner, samtidig med Vanløse og Brønshøj. keskolen, daginstitutionerne og
sammen og selv finde ud af, at havn. enorm betydning for mit liv, at det lytter. Eller måske skal Regeringen og Kommunernes ældreområdet. Det kan vi simpelt-
jeg havde krav på genoptræ- Erfaringer fra både Canada og hvis jeg ikke stadig kunne han eller hun helst bevæge sig Landsforening (KL) har indgået en hen ikke være bekendt” ”for øjeblik-
ning, siger Charlotte Bjerre, det tidligere Vejle Amt viser, at arbejde bare lidt, siger eller røre ved ting for at lære aftale omkring kommunernes øko- ket hører vi, hvordan kommunerne
der i dag i en stor del af sin forskellige typer af koordineret Charlotte Bjerre. optimalt. Der findes nemlig en nomi i 2010. I aftalen er der bl.a. må spare på budgettet her i 2009 og
arbejdstid ar-bejder hjemmefra indsats re-ducerer sygefravæ- lang række forskellige måder afsat knapt 1,2 mia.kr. til de stigen- samtidig forudsiger de store bespa-
med fundraising og projektsty- ret. at lære på. Det viser mere end de udgifter på det specialiserede relser også i 2010, så kvaliteten i
ring på fleksjob-vilkår. sociale område – 800 mio.kr. i 2009 vores velfærdsydelser falder vold-
40 års forskning på området, og 375 mio.kr. i 2010. KL gik til
Et nyt projekt i Københavns Daglig praksis fremover som blandt andre Svend Erik somt. Det ændrer den nye økonomi-
forhandlingerne med et krav om 2,2 aftale bestemt ikke noget ved”.
kommune skal være med til at I forhold til tidligere arbejds- Schmidt står bag. Han er en af mia .kr., hvor de 1,5 mia.kr. skulle
forhindre, at flere ender som metoder vil projekt TIKI Beslutningen får desværre stor
idémændene bag programseri- dække det forventede merforbrug i betydning for institutionerne i
Charlotte Bjerre. Ryg- og undersøge, hvordan arbejds- erne ”SKOLEN – verdens- 2009 og 700 mio. kr. skulle dække Vanløse og Brønshøj

NY CAMPINGVOGN – SE HER
2005 Hobby Prestige 560 KMFE, 2 køjer, microovn, V/K 2003 Knaus Azur 560 TK Royale, centralv., emh., Alkok., 2007 LMC Favorit 520 HTE, Alkok., Tv-ant., Blæsev., V/K 2006 TEC 580 TKM, rundsiddegr., V/K vand, 2001 Knaus Eifelland 350 Holiday, toilet m. 2003 Knaus Südwind 550, toilet, fortelt,
vand, emh., køl/frys, toilet m. brus, femk. fortelt, blæsev., V/Kvand, køleskab, Isabella Commordore Gold fortelt, v., Runds. grupp., tagl., 2 enk.senge, Toilet, Isabella fort. køjer, stor tagluge, blæsevarme, toilet m. brus brus, blæsevarme, fortelt, 1 køje markise, 2 køjer, 2 siddegrupper
Alkokobling, dobbeltseng, velholdt vogn TV-ant., dob. seng, runds.gruppe Ambas. Alpha, Servicekl., Gulvv., Solsejl
119.900 119.900 129.900 114.900 54.900 99.900

2004 Adria Adiva 502 UK, Alkokobling, 2 2004 Adria Adora 552 UK, V/K vand, toilet, 2003 Adria Unica 462, dobbeltseng, toilet, 2008 Hymer Puck 230 GT, Køleskab, stabilisator, alufælge, 2003 Adria Unica A 430 DK, Alkokobling, V/K 2003 Fendt Platin 510 TG, køleskab, toilet,
køjer, V/K vand, toilet m. brus, markise Alkokobling, 2 køjer, blæsevarme siddegruppe, TV-antenne, flot vogn, fortelt, rullegardiner, gulvtæppe, Varme, Hævetag, Meget skabsplads, vand, køjer, blæsevarme, fortelt, toilet m.m. blæsevarme, V/K vand, 2 enkeltsenge, fortelt
.90000 8899.9.90000
alufælge kun brugt 1 gang (OBS Vognen er Helt som ny)
89.900 99.900 69.900 89.900 4499.9

2003 Fendt Platin 510 TG, Vægt: 1175-1500, blæsevarme, 2007 Hobby Excelsior 540, toilet m. brus, 2006 Knaus Azur 750 FU Luxusvogn, Centralvarme, gulvvarme, toiletrum, brusebund, stort køkken, 2006 LMC Favorit 500, blæsevarme, toilet, 2000 Wilk De Luxe 511 HTD, dobbeltseng,
toilet, køleskab, tagluge, V/K Vand, Rundsiddegruppe, Markise m. dobbeltseng, Isabella fortelt, flot vogn dobbelt seng, penta fortelt, køleskab/Frys, Stor Loftlem, Vægt 1670-2000, Vognen er en super luxusvogn V/K vand, bad, Isabella Forum fortelt, køjer, toilet, V/K vand, Isabella fortelt
sider, Enkeltsenge, micro ovn, som ny, Har Alt! med meget udstyr 0 dobbeltseng
89.900 144.900 179.90 114.900 79.900

2007 Tabbert Puccini 655, Isabella Vision fortelt, gulvvarme, centralvarme, kantsyede gulvtæpper, 2004 Dethleffs Camper 720 TK, køleskab, cassettetoilet, dobbeltseng, ovn, Penta-Gold fortelt, varmt 2008 Hobby Prestige 650 KFU, Alkokobling, V/K vand, ovn, dobbeltseng, toilet m. brusebund,
gasovn, badeværelse med separat brusekabine, Deluxe vogn til den kræsne bruger vand, toiletrum, 2 køjesenge, fluenetsdør, vognen til den pladskrævende familie børneafdeling, Isabella Forum fortelt, køl/frys, blæsevarme, utrolig flot vogn

214.900 149.900 164.900

Udb. v. 20% Finansiering


Rente 7,028% uanset økonomiske
forhold (RKI)
ÅOP 8,784%
Rente fra 12,7%
Lån 215.000 kr,
ÅOP 16,21%
over 120 mdr. TAASTRUP: ROSKILDEVEJ 320-322 · 4352 7277 Lån på 215.000 kr.
Kreditvurdering
påkrævet ÅBNINGSTIDER: HVERDAGE 9-17.30, LØRDAG OG SØNDAG 11-16 over 84 mdr.
SE FLERE TILBUD PÅ WWW.BIL-CENTRET.DK
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 25
Det store festfyrværkeri, der Men vi havde nok mistet de nye, der
Våd idrætsnat med blev futtet af fra Ferring-grun-
den, blev tændt af før planlagt –
Vanløse fyrer trænerduo er kommet til i år, og som er vigtige
for holdet for at komme fremad

forhindringer for regnen begyndte atter at væl-


te ubønhørligt ned. Krudtet var
dog ikke så vådt at det ikke kun-
Kemien mellem spillere
og trænere stemte ikke –
Bella sagde, at spillerne i omklæd-
ningsrummet havde givet et brev til
bestyrelsen med krav om at fyre træ-
næste sæson og rykke op i 1. divi-
sion, som er ambitionen,” siger spil-
lere, som Lokalavisen har talt med,
På trods af et modbydeligt vejr taekwondo, hockey, badminton ne tændes og til sidst lovede pri- og så måtte Rosander og nerne. Men det er løgn. Der er ikke men som ønsker at være anonyme.
og at ingen vejrguder smilede og tennis. Og ind imellem regn- mus motor på det hele, Kim Rasmussen gå. afleveret noget brev - med krav om
ned til arrangementet fredag dråberne kunne man få en snak Hansen, at man skam ville holde fyring af trænerne fra en samlet spil- Selvbevidste
aften, holdt arrangørerne stand med nogle af klubberne om idrætsnat til næste år. Af Steen Ankerdal lertrup, fordi træningen hverken har Til den kritik siger Rosander, at unge
og gennemførte idrætsnatten - deres aktiviteter. JD Jacob Rosander og John Rasmussen fungeret fysisk, teknisk eller tak- spillere i dag snakker meget og er
dog uden skuespiller David er færdige som trænere i Vanløse IF tisk,” siger Torben Rylander. meget bevidste om, hvad de ønsker,
Owe iført faldskærm. efter blot et halvt års ansættelse. ”Men jeg talte med spillerne, som og hvordan tingene skal køre.
Hans faldskærmsudspring på Trænerduoen og klubben er efter et fremførte, at det ikke fungerede med Derimod er de ikke lige så selvkri-
Vanløse Idrætspark blev droppet par hektiske dage, hvor spillerne trænerne – og da der ikke faldt ro på tiske. Derfor har nogle været util-
pga vejret og flere aktiviteter markerede, at samarbejdet og kemi- henover weekenden, måtte der fredse med, at de undervejs skulle en
måtte desværre udgå. Alligevel en ikke stemte, blevet enige om at handles.” Sportschefen havde sent tur ned og spille på 2. holdet, fordi
fandt omkring 600 mennesker afbryde kontrakten, selvom Rosan- mandag eftermiddag møde med det ikke kørte for dem på divisions-
vej til Jernbane Allé for at se på. der og Rasmussen havde kontrakt til spillertruppen – og derefter med træ- holdet.
Det store trækplaster var uden udgangen af 2009. nerduoen Rosander og Rasmussen, ”De ville hellere have siddet og set
tvivl de flotte, friske og festlige ”Kemien var ikke i orden, og så hvor det blev konstateret, at der ikke 1. holdet spille, men det bliver de jo
Divas Cheerleaders., der gav et måtte vi stoppe samarbejdet, og det var basis for at fortsætte samarbej- ikke bedre af. Men i den retning har
show så ikke et øje var tørt. Men var vi enige om. Både Jacob og John det. vi nok været gammeldags,” siger
det var først efter at samme har deres hjerte i Vanløse og derfor ”Når det kommer dertil, er det lette- Rosander, som mener, at trænerdu-
David Owe havde budt velkom- ville de naturligvis ikke forsætte re at skifte et par trænere ud end en oen har lyttet til spillernes ønsker på
men. kontrakt-perioden ud, når samarbej- hel spillertrup,” siger Torben de møder, man har haft undervejs.
Ellers var der rulleskøjteløb, de med spillergruppen ikke var som Rylander. ”Men vi er ikke skiltes i ”Det var åbenbart ikke nok og sådan
det skulle være, ” siger sportschef vrede og surhed. Jacob og John har er det,” siger Jacob Rosander..
Torben Rylander til Lokalavisen. deres hjerte i Vanløse, og de vil givet Vanløse skal nu ud og finde en ny
Divas cheerleaders var det store trækplaster. De satte fut i et ellers noget vådt arrangement. ”Det har været meget op ad bakke fortsætte med at komme i klubben,” træner. Det står fast, siger Torben
med resultater, der ikke passede til siger sportschefen. Rylander, at det ikke bliver Hans
forventningerne i truppen. Det kom Bruun Larsen, der midt i foråret blev
først til sidst, hvor vi scorede 10 mål Utilfredshed tilknyttet 1. holdet som konsulent.
i sidste tre kampe, der gav en sejr og Kilder blandt spillerne siger, at trup- ”Hans er leder af vores eget talent-
to uafgjorte, men det var åbenbart pen stod sammen og var enige om, udviklingsprojekt, og det skal han
for sent, og sådan er det,” siger at samarbejdet ikke kunne fortsætte. fortsætte med, for det er vores frem-
Jacob Rosander uden bitterhed. ”Det var egentlig ikke resultaterne, tid,” siger Torben Rylander, som kan
”Vi skal bare lige sunde os lidt på der var problemet, det var den dagli- se frem til et par hektiske uger på
det, der er sket efter sidste kamp,” ge træning, hvor vi ikke syntes, at trænerjagt,
som den nu forhenværende træner der skete nogen udvikling, og hvor ”Lige nu har vi ikke nogen navne, vi
udtrykker det. de forslag spillertruppen kom med går efter, men der er mange ledige
til forandringer ikke rigtig blev trænere, så der er nogle at vælge
Intet brev omsat i praksis,” lyder det fra spil- imellem,” siger Vanløses sportschef.
Torben Rylander afviser, at spillerne lertruppen. ”Men det var ikke kom-
umiddelbart efter 2-2 kampen mod met dertil, at samtlige spillere havde ”Kort sagt har trænerne ikke levet
HIK i lørdags skulle have afleveret forladt klubben, hvis ledelsen havde op til vores forestilling om 2. divi-
et brev til klubledelsen, hvor de stil- afvist at stoppe samarbejdet med sionsniveau, men vi spillerne har
lede klubben over for valget: Jacob og John, som det blev frem- heller ikke leveret det, som vi selv
Trænerne eller os. stillet i Tv Bella. De gamle Vanløse- og andre havde forventet. Derfor
”Jeg ved godt, at fan-klubbens for- drenge ville fortsætte med at spille i kørte det skævt,” siger Vanløses
mand Jan Schmidt i søndags på TV klubben, for det har de altid gjort. anfører Morten E. Rylander.
26 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

VIND GAVEKORT PÅ
Vandland

• Vi har lægelig uddannelse både fra


Kina og Danmark
• Vi er tilskudsberettigede i henhold til frit valg
af læge, hvis du er i gruppe 2
Jyllandsvej 22 - 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 10 74 22 - www.akupunktur-laegehuset.dk
Det væltede ned i tove i et helt døgn i sidste uge og især Sjælland blev
druknet i store mængder af regn det gav oversvømmelser flere steder
annoncer 3879 3400 – også i Hovedstadsområdet – især på de lavtliggende områder. Også
viadukten ved Flintholm Station var fyldt, så bilerne kun med besvær
kunne passere. Men meget hurtigt dukkede en slamsuger op og fik
bugt med de store vandmasser. Og ved 12-tiden var vandet væk.
Slamsugeren måtte dog blive stående i mange timer for at undgå
vandpantomimen. JD

BEMÆRK I
DENNE UGES
Lokalavis
Stor annoncetilgang kort før
trykstart, har bevirket at der er
blevet pladsmangel i denne uges
lokalavis. Vi kunne ikke nå at gå
op i sidetal, derfor beklager vi at
bl. a. de gule sider er udeladt. En
masse billeder fra de mange
arrangementer i week-enden er
desværre også udeladt, vi håber
at bringe disse i næste uge.

Iøvrigt kan rigtigt mange bille-


der fra Idrætsnatten og Vanløse
på den anden ende, ses på
Vanløse Biblioteks skærm i bør-
nebiblioteket fra mandag den
22. juni og 14 dage frem.
Disse billeder er taget af Vanløse
Lokaludvalgets fotograf

- din lokale avis


-alle siders go’e
Lokalavis
Jyllingevej 55-57
tlf 3879 3400
VIND GAVEKORT
Til køb hos een af avisens
annoncører på denne side.
Indsend din løsning til:
adressen på side 2
Eller aflever den på Lokalavisernes
kontorer i Vanløse eller Brønshøj
Loppemarked i børneinstitutionen
SENEST 22. Juni 2009
Hyltebjerg Alle 42, lørdag den 20. juni kl. 10-15.
Her kan du finde en masse ting, du ikke anede, du manglede.
Vinder af krydsen uge 24
HUSK! -kun een løsning
Hilsen forældre og personale. I tilfælde af regn afholdes det 27. juni.
Se selv efter om du har vundet,
og kontakt os på 3879 3400

Jeanette Borg El-scooter på 3- eller 4 hjul


Jernbane Alle 5B Helt nye oplevelser - kom nemt rundt i hverdagen!
2720 Vanløse Året rundt - ude og inde.

Lokal tryghed når du handler


Navn________________________________________________
Adresse_______________________________Postnr_______

med din lokale forhandler.

Gratis prøvekørsel
- også fra dit hjem.
på kuverten

Se mere på:
www.cr-mobility.dk
at skrive

Priser fra:
kr. 11.495,-
inkl. moms
TLF:________________

Din lokale EasyGO forhandler:


Ring for uforpligtende demonstration på
Tlf. 31 72 85 00

Trappetjeneren ApS
Arnold Nielsens Boulevard 64 A gården
25-202 2650 Hvidovre
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 27

Nyd en dejlig miniferie på Præstekilde Hotel & Kro


Bo centralt for alle områdets mange aktiviteter, midt på golfbanen og tæt på Møns klint.
Møn, “Den grønne ø i det blå hav”, byder på masser af dejlige oplevelser. Kun 15 min. kørsel fra Præstekilde Hotel
ligger en af Danmarks største naturattraktioner, Møns Klint samt GeoCenter Møns Klint. Møn byder også på gode
badestrande, kirker med unikke kalkmalerier, gallerier, kunsthåndværk og meget mere. Ta´et smut til Stege, en
hyggelig gammel købstad med købmandsgårde, gågade, havn og caféer og nyd den lokale atmosfære.

Mere feriehus – bare billigere


www.feriepartner-moen.dk

Oplev fortidens havdyr


Kom og oplev
Danmarks fødsel
1300 m2 super-
moderne inter-
aktiv udstilling.
Leg og lær om
de voldsomme
geologiske kræfter, der
har skabt Danmark.

- og find resterne af dem

NYHED
Pay & Play
Stengårdsvej 8, DK - 4791 Borre www.moensklint.dk for alle

PRÆSTEKILDE
HOTEL
Kilden til gode oplevelser...
Klintevej 116, Keldby 4780 Stege, Møn
Tlf. +45 55 86 87 88 Info@praestekilde.dk

Se mere på på www.praestekilde.dk

Møn – Sydsjælland
28 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009
en i den betydningsløse kamp
Sagde farvel med mål mod Værløse efter ni minutter.
LOKAL 20 minutter senere udlignede
Værløse efter løsagtighed i
Anders Steffensen og score til 2-1 for Brønshøj to Brønshøjs forsvar, hvor
Redigeret af minutter efter pausen. Rasmus Bogh i sidste øjeblik
Steen Ankerdal SPORT Ulrich Thomsen stopper i
Brønshøj, der sluttede
Målmand Ulrich Thomsen, 28,
der kom til Brønshøj fra B93 i
måtte træde ind for den skade-
de Rasmus Petersen.
foråret med på 3-1 over vinter, havde sat næsen op efter Uafgjort 1-1 fra pausen holdt
fødder, og så var det enkelt at 1. divisiosfodbold næste år. to minutter ind i anden
Fix vandt topopgør score til 2-0. Men flot set,”
siger Fix-træneren.
Værløse, men ikke
rykker op – og det
Det lykkedes ikke, men samti-
dig har den sympatiske keeper,
omgang. Så fik Brønshøj straf-
fespark, som Anders Stef-fen-
Slog Rødovre 2-0 og kan I en 1. halvleg, hvor Fix var Selvom Fix kun har scoret 27 haft svært ved at få træning og sen sparkede, målmanden
spilkontrollerende, men Rød- mål i forårets 12 kampe – godt
betyder lønnedgang.. civilt arbejde til at hænge sam- halvklarede, hvorpå ”Stef”
selv afgøre oprykning ovre en god match, havde to mål pr. kamp - så hæfter men. De sidste tre-fire kampe scorede på riposten til 2-1. Et
tilbagevendte Mikkel Bindslev Kim Olsson sig ved, at Fix kun Af Steen Ankerdal har Thomsen siddet på bæn- kvarter før tid signerede
Af Steen Ankerdal et skud på stolpen og fødsels- har lukket 12 mål – altså et mål Kald det bare et skuffende for- ken, mens unge Claes Holm Patrick Tronborg kampens sid-
Efter en flot 2-0 sejr i topopgø- dagsbarnet Philip Domagala et pr. kamp. år, for det har det været for har brilleret mellem stængerne. ste scoring til 3-1.
ret mod Rødovre kan Bold- hovedstød over mål, inden ”Man kan sige, at det er at spil- Brønshøjs 2. divisionshold, der Da Ulrich Thomsen havde Brønshøj skal nu i gang med at
klubben Fix selv afgøre, om Andreas Snorgaard scorede til le lidt italiensk, men et stærkt indledte foråret på en meddelt sin beslutning, inden tale med spillerne om den
klubben efter forårets sidste 1-0 kort før pausen. forsvar er nu engang forudsæt- oprykningsplads, men igen han mistede sin plads til Claes kommende sæson. Om alle vil
kamp på lørdag, om der skal Topscoreren blev sendt af sted ningen for at opnå resultater og landede på 3.pladsen med 56 Holm, er det ikke en skuffet og fortsætte til lavere løn, skal de
stå Københavnsserie-hold på i højre side på en dyb stikning succes,” siger træneren. point – efter pligtsejren på 3-1 sur målmand, der forlader kommende uger vise.
visitkortet i næste sæson. fra broder Christian Snorgaard Det haltede lidt i pokalkampen over nedrykkerne fra Værløse. Brønshøj. Han har været glad ”Men nu er det jo klubbernes
Helt afgørende bliver torsda- – og efter at være rykket fra to mod Føroyar, som vandt 4-3 Det er ni point efter vinderne af for at være i Brønshøj, men job marked, for med to eller tre
gens kamp i Gadelandet (kick forsvarere driblede Snorgaard efter forlænget spilletid. østkredsen, FC Vestsjælland, og fire gange ugentlig træning konkurser i 1. division og ned-
off kl. 19) mod Boldklubben elegant uden om Rødovre mål- ”Vi satsede ikke på pokalturne- som Brønshøj lå på højde med hang altså ikke sammen. Den skæringer mange steder, skal
Union, der har et point mindre mand og scorede til 1-0 i det ringen, for med 21 spillere kan ved forårsstarten i marts. Det sympatiske keeper siger til mange spillere ud og finde en
end Fix. tomme mål. man ikke spille på to heste. Vi er seks point efter B93, der nu bold.dk, at han håber at finde ny klub denne sommer,” kon-
”Vinder vi den kamp, er fokuserer på serie 1 og skal spilleoprykningskamp en 2. divisionsklub, hvor han staterer Brønshøjs formand
oprykningen sikret. Men vi Stærkt forsvar oprykning, for det vigtigst for mod Brabrand fra vestkredsen. kun skal træne et par gange om Finn Ryberg.
kan også klare den med uaf- Fix fortsatte dominansen efter os,” siger Olsson. Og det er fire point mindre end ugen. Også til Danni König, Ved afslutningsfesten efter
gjort mod Union og sejr over pausen, hvor Rødovre dog Derfor startede Fix med en fle- i sidste sæson, hvor Brønshøj der fortsætter karrieren i super- Værløse-kampen blev den
det absolutte bundhold Valby i havde et farligt forsøg, som re af de spillere, der ikke altid havde 60 point på 3.pladsen. ligaklubben Randers, var der stærke stopper Mads Hede-
forårets sidste kamp på lør- Fix-forsvaret dog reddede på er med i startopstillingen. Der ”Man skal have over 60 point blomster og hyldest fra de cir- gaard for andet år i træk kåret
dag,” siger Fix-træner Kim stregen. Resultatet kom midt i var rokeret lidt om pladserne – for at rykke op. Vi havde 30 ka 350 tilskuere. Mens ”Stef” til ”årets spiller” i Brønshøj.
Olsson. Stillingen mellem de 2. halvleg, hvor indskiftede og taktikken afveg også lidt fra efter de 14 kampe i efteråret, blev klappet ud efter sin sco- Hedegaard har spillet 29 af de
tre øverste er: 1. Fix - 12 kam- Asger Larsson øgede til 2-0. det normale. Alligevel spillede men ”scorede” kun 26 i forå- ring i 2. halvleg, blev topscorer 30 kampe i 2. division, har
pe -26 point, 2. VLI – 11 kam- ”Vi havde noteret, at Rødovres Fix flot, og det var ifølge Fix’ rets 16 kampe, og det er for König klappet ind, da han kom afløst Rasmus Petersen som
pe 25 point, 3. Union -12 kam- målmand ikke virkede for sik- træner helt misvisende, at lidt. Vi har ikke indfriet for- på banen de sidste 25 minutter. anfører og scoret mål på død-
pe 25 point. ker. Så på et skud han bare Føroyar scorede sejrsmålet på ventningerne, som jo var avan- bolde i kraft af sit stærke
”VLI skal spille tre kampe i skulle gribe flugte Asger ener- en kontra i den forlængede cement til 1. division, og det Målene hovedspil.
denne uge, og det kan meget gisk op og fik gevinst, da kee- spilletid. får konsekvenser for vore ind- Mickali Anli indledte scoring-
let koste dem point,” siger træ- peren tabte bolden for hans tægter og spillerbudgetter. Ved
neren, der var glad efter 2-0 afslutningsfesten efter lørda-
sejren over Rødovre, der bød
på god fodbold og et dementi
gens kamp sagde jeg til spiller-
ne, at de må regne med løn-
nedgang i næste sæson. Det
Stillingen UGE 24
af påstanden om, at Fix ikke
handler dels om finanskrisen,
2. division (2div Øst)
kan spille mod fysisk stærke
hold. dels om at nogle af vore inves-
”Det fik vi vist mod Rødovre, torer havde satset på Klub K V U T Score P
som tæller nogle store stærke oprykning og 1. divisionsfod-
bold næste år. Derfor kommer FC Vestsjælland 30 19 8 3 80 - 31 65
gutter i forsvaret og på midtba- B 93 30 17 11 2 67 - 31 62
nen. Men fraset et skud i side- der færre penge fra den kant,
nettet og en afslutning alene og så er der jo ikke samme til- Brønshøj 30 16 8 6 62 - 37 56
med vores målmand, som skud fra tv-pengene, som hvis Brøndby 30 16 4 10 63 - 48 52
Sune Holm klarede flot, så vi var rykket op,” siger HIK 30 14 6 10 44 - 40 48
havde Rødovre ikke nogen Brønshøjs formand Finn
Ryberg til Lokalavisen. Stenløse 30 12 7 11 55 - 51 43
farlige chancer,” siger en glad KB 30 11 7 12 43 - 42 40
Fix-træner, der har fået armene
ned efter resultatet, der skilte Blomster og farvel Avarta 30 10 8 12 47 - 49 38
Rødovre fra i oprykningskam- Mikkel Bindslev i hvidt (nr. 7) afslutter med skud på stolpen ved Ryberg havde flere buketter Skjold 30 10 7 13 47 - 50 37
pen. stillingen 0-0. foto: SA-media blomster med på Tingbjerg Ølstykke 30 10 7 13 50 - 62 37
Ground, for det var også sidste
kamp for tre af klubbens spil- Glostrup 30 9 10 11 37 - 52 37
Sådan var det ikke i turnerings- lere: Greve 30 9 8 13 39 - 55 35
Husum videre i landspokalen kampen to dage før mod
Nørrebro Grønne Stjerne.
Midtbanegeneralen Anders
Steffensen har efter længere
Søllerød-Vedbæk
Vanløse
30
30
9
7
7
8
14
15
43 - 62
45 - 49
34
29
Af Steen Ankerdal Husum jagtede den afgørende For selvom Husum temmelig tids overvejelser besluttet at Skovlunde 30 6 8 16 40 - 63 26
Husums serie 1-hold er klar til scoring. Og da afleveringen urimeligt kom bagud 1-0 efter stoppe med divisionsfodbold.
Han markerede sin sidste Værløse 30 5 6 19 39 - 79 21
1. runde i DBU’s landspokal- blev sendt ind foran mål, at have været spildominerende
turnering, der spilles i starten af headede Magnus Andersen de første 10-15 minutter, hvor kamp på divisionsplan med at
august. Det er en kendsgerning bolden i nettet til en fortjent 1- den bedste afslutning prellede
efter en 1-0 sejr over Østerbro 0 sejr. af på stolpen, så gik det op i hat
i den sidste kvalifikationsrunde En flot og fortjent scoring, men og briller efter pausen.
mellem de københavnske seri- ”vi burde have lukket kampen ”Havde vi scoret i starten, og
ehold. Sejren kom i hus efter 2 længe inden, for vi kontrollere- havde Tobias Pedersens ikke
gange 15 minutters forlænget de kampen og havde chancer- sendt bolden på stolpen og
spilletid, der blev en nødven- ne. Ind ville bolden bare ikke,” ikke i mål på en kæmpechance
dighed, da de første 90 minut- siger Morten Dyhr. lige før pausen, var det sikkert
ter trods klar Husum-domi- Hvor Husum to dage tidligere endt anderledes. Men nu gik
nans endte 0-0. havde leveret en uacceptabel Nørrebro til pause med en 1-0
Længe så det ud til, at der hel- indsats om tabt 1-3 til Nørrebro føring, der blev udbygget til 3-
ler ikke skulle falde en afgø- Grønne Stjerne var der i pokal- 0 med hjælp af et lidt passivt
relse inden for 120 minutters kampen den vilje til at løbe for Husum-forsvar og nogle per-
spil, for Husum er inde i en hinanden, kæmpe for holdet og sonlige fejl.
fase, hvor målet ifølge træner evnen til at spille en god gang Godt fem minutter før tid redu-
Morten Dyhr bliver lille som et fodbold. I forsvaret var midt- cerede Johan Yogu Rasmussen
håndbold-mål, når den store stopperne Glenn Andersen og til 1-3 på et flot langskud helt
scoringschance er en realitet. Anders Henriksen sikre, oppe i fjerneste målhjørne. Det
Så i stedet for at gå i nettet har Thomas Pedersen leverede en gav Husum blot på tanden, og
bolden det med at tage ydersi- flot indsats på den uvantr plads det lykkedes faktisk Tobias
den af stolpe eller overligger, som højre back og på midtba- Pedersen at reducere til 2-3 tre
som Husum-træneren udtryk- nen spillede Dennis Larsen minutter før tid. ”Men helt
ker det. måske sæsonens bedste kamp, uforståeligt for os annullerede
Men tre minutter før tid lykke- hvor han kombinerede et dommeren mål for off side, og
des det Magnus Andersen at kolossalt løbepensum med en så var det afgjort” siger Morten
score det mål, der afgjorde stærk boldomgang. Dyhr.
kampen. Selvom midtbane- ”Men i det hele taget ros til Husum skal vinde sine to sid-
spilleren ”havde arbejdet over hele holdet for en flot og pletfri ste kampe for at være helt sik-
hele banen og løbet som en præstation, der udmøntedes i ker på ikke at rykke ud af serie
hest, havde han kræfter til at en fortjent sejr,” siger Husums 1.
tage et dybdeløb med frem, da træner.
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 29
meteorologer meddele, at Og om føje år, når Solen atter
Solen svigtede sommerfesten i præstegårdshaven dagen havde været den mest
regnfulde i landet nogensinde.
værdiger sommerfesten en
visit, så vil man spørge hinan-
Af Kaare Vissing de rigtigt mange mennesker, vand set i mørket af andenda- for selv på den korte tid, det tog Så også årets sommerfest blev den: ”Var du med i 2009?”
”Du danske sommer, jeg frivillig arbejdskraft som gæs- gen. Men som vejret blev vær- at række en pengeseddel over en rekordernes sammenkomst.
elsker dig, skønt du så ofte har ter, der trodsede regn og blæst, re viste alle en vilje, man ikke disken, nåede berømte danske-
sveget mig”. Sådan kunne og hjalp uvejret med at spytte i har set siden velfærdsstatens re som Carl Nielsen og Karen
man synge med Thøger kassen. indtog, til at løse vanskelige Blixen at blive opløst af gråd. I
Larsen under den traditionelle På førstedagen kunne det lige problemer med uforknyt sind. disse dage hørte man ustandse-
sommerfest i præstegårdsha- gå an. Ganske vist havde man Man fandt snart ud af at rydde ligt det ret nye ord ”monster-
ven ved Brønshøj Kirke i år. I ikke sandsække til at dæmme den store åbne plads for borde regn”, et modstykke til sydens
takt med et voldsomt og ved- op for vandmasserne, men to og bænke – for under den åbne monsun, og man forstår, at
varende regnvejr brød festen gange Woll klarede sagen – himmel var der ikke til at være. Nationalbanken på sine nye
de seneste års serie af rekorder, brødrene Benjamin og Livet trivedes i stedet for i det pengesedler har skiftet berøm-
hvad angår omsætning og for- Christian sang og spillede Otto store telt og ved den snes boder te danskeres kontrafejer ud
tjeneste. Brandenburg slagere, så publi- og andre aktiviteter, der kran- med broer.
Man havde været så ubetænk- kum for en stund kunne holde sede det oprørte græsgrønne På andendagen skyllede den
som at lægge den to dage humør og humor tør. De farve- hav. Bedst var det at være fri- programsatte underholdning
lange sammenkomst med start rige folkedansere måtte dog villig, for så havde man tag ud i de slubrende kloakker. Og
på prins Henriks fødselsdag, opgive deres opvisning, idet over hovedet, mens gæsterne man opgav at lade folk gå
hvor i øvrigt en anden herre græstæppet egnede sig bedre søgte lykken til skyller ned ad bodsgang til kaffe & kage stan-
også holder fødselsdag, og det til glidende tacklinger end trin nakken. den, for når de gik derfra med
mente en af arrangørerne, at med træsko. De to kor, Bella De voksne skuttede sig i den fadøl, vin eller kaffe var disse
man aldrig måtte gøre mere – Harmoni og Synkoperne, ind- kulde, der fulgte med det him- drikkevarer fortyndet af regn-
for regnen stod ned i stride ledte noget galgenhumoristisk melske brusebad. Men børn vand til det smagløse, inden de
strømme og fik endda på deres program med Holger har en uforlignelig evne til at få skulle nydes i det store telt – og
andendagen den ellers så idyl- Drachmanns ”Se, det summer sjov ud af nye forhold, især de lagkagen havde ganske tabt
liske have til at ligne en regn- af sol over engen”, hvor et kor- små børn, der muntrede sig pynten som en primadonna på
skov med lianer af vand. værk over Syndfloden havde mere med mudder end med de speed. Man flyttede derfor sal-
Alligevel bød årets sommer- været mere betimeligt. mange etablerede forlystelser get ind i teltet, som dermed
fest på opmuntring – i form af Førstedagen var dog det rene såsom fugtig hoppepude og kom til ære og værdighed –
fiskedam, der gik over sine efter at det om natten havde
breder. FDF’erne var som altid været nede og bide i græsset.
ukuelige, og det regnede solide For præstegårdshaven befandt
skomagerdrenge, som satte sig da midt i og endnu værre
gummistøvler på gæsterne – nær orkanens øje, så de natte-
for græsset var et ælte, der var vagter, der skulle passe på
som kongevand for sommer- bamser og andre sponsorerede
sko. værdigenstande, ikke fik luk-
Godt var det, at sommerfestens ket et øje.
primus motor udi det praktis- Klokken 21 fredag aften slutte-
ke, kirketjener Karsten Just, er de festen. Dannebrog hang
udlært tømrer – der blev lagt tungt og slapt som signal for, at
flis på de mest tiltrådte og plø- regnen havde besejret blæsten.
rede steder og siden endda træ- Man kunne ud fra den overmå-
plader, der som sukkende bro- de tiltrådte græsplæne konsta-
er i dette vilde venezianske tere, at der da måtte have være
vesten kunne føre gæsterne flere mennesker end nogen-
over til de fristende boder. sinde før.
Bedst var det at betale sine nit- Hjemme i den varme tv-stue
telodder med klingende mønt, kunne man høre begejstrede
30 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

Arrangementer
Det sker lokalt Når bølgerne swinger i Københavns kanaler
Af Kaare Vissing
Torsdag den 18. juni. Onsdag den 24. juni.
Kl. 18.30. Kl. 13.00 – 16.00. Hen over sommeren afholder
Møde i Brønshøj-Husum Udstillingen ”I nød og fare”. Ældre Sagen Brønshøj-Husum
Lokaludvalg. Indledes med Brønshøj Museum. en række arrangementer, hvoraf
spørgetid. Alle er velkomne. de, der foregår i samarbejde med
Kulturhuset Pilegården, Kl. 14.00 – 16.00.
Brønshøjvej 17. Onsdagscafé.
jazzkvartetten Scandinavian
Hyltebjerg Kirke. Rhythm Boys på Københavns
Kl. 18.30. kanaler, bestemt ikke er de mest
Møde i Vanløse Lokaludvalg. Kl. 14.00 – 16.00. kedelige.
Indledes med en halv times spør- Onsdagstræf. Scandinavian Rhythm Boys
getid. Alle er velkomne. Adventskirken. blev dannet i 1997 af danske og
Vanløse Kulturhus, Frode svenske musikere, der ønskede for sine foredrag om musik fra re selskab sejlede med Michael Bøving på parade
Jakobsens Plads 4, 1. sal. Kl. 23.00 – 24.00. med børneparaply på bådens
Om stort og småt i fortid, nutid og
en akustisk dynamisk sound lakpladernes lykkelige dage. ”Snedronningen”, en overdæk-
Lørdag den 20. juni. fremtid. Ved Lis Hermansen fra uden brug af trommer. Dermed Siden 1960’erne har han spillet ket båd, hvad der tog noget af boulevard.
Kl. 16.00 – 20.00. Brønshøj. opnår kvartetten en lindrende med en række af jazzens store udsigten, men til gengæld var et
Midsommerfest ved Utterslev Nørrebro Radio: 106,3 MHz. rytme, når den spiller ragtime, navne som f.eks. ”Sonny Boy” gode for både instrumenter og Det kan på det varmeste anbefa-
Mose. Folkemusik med Palm Tree blues, spiritual, gospel og brass Williamson og ”Little Brother” musik, der ikke generedes af les at tage på en af DFDS Canal
og Trip Trio m.fl. Baltiske, slaviske Søndag den 28. juni. band musik eller andre udgaver Montgomery. Han er måske den hhv. fugt og støj udefra. Tours kanalrundfarter med jaz-
og nordiske ceremonier. Grill, øl Kl. 13.00 – 16.00. af jazz. Særlig fremdrift er der i dansker, der i dag ved mest om Med Michael Bøving ved det zorkester. De foregår (ud over
og vand. Arr. Kulturforeningen Udstillingen ”I nød og fare”.
Nordsolen. Brønshøj Museum. bandets musik, når blide bølger jazzens historie. Læg så dertil rytmiske ror blev det en idyllisk særlige arrangementer) på tors-
Ved Utterslev Moses sydspids, dvs. får lejlighed til at slå rytmen ind hans eventyrlige evne til at finde sejlads gennem Mississippis dage og søndage med afgang kl.
ved Åkandevej/Pilesvinget. Mandag den 29. juni. mod en tøffende båds sider. de sjove kerner i ethvert emne – vande. Mens han fortalte om 19.00 fra Mindeankeret i
Kl. 13.00 – 15.00. Scandinavian Rhythm Boys så har du, kære læser, opskriften jazzens fødsel og barndom, Nyhavn. En række kendte bands
Søndag den 21. juni. Strikkeklubben. består af Robert Hansson, trom- på den gode folkelige fortælling. beundrede hans tilhørere er knyttet til initiativet, bl.a. Doc
Kl. 13.00 – 16.00. Bellahøj Kirke. pet, Frans Sjöström, saxofon, Og det er det Ældre Sagen Operahuset, Vor Frelser Kirke, Houlins All Stars og Henning
Udstillingen ”I nød og fare”. Munk & Plumperne, men
Baseret på Svenskekrigene 1657-
Poul Waters, bas, og sidst, men Brønshøj-Vanløse har opdaget! kongeskibet Dannebrog og
Tirsdag den 30. juni.
60. Brønshøj Museum, Kl. 9.30 – 11.30. ikke mindst Michael Bøving, Onsdag aften den 14. maj havde Langelinie med Den lille Scandianavian Rhythm Boys
Rytmisk legestue. Ved banjo og vokal. Michael Bøving Ældre Sagen Brønshøj-Husum Havfrue, der syntes at slå rytmen med Michael Bøving er det
Mandag den 22. juni. sognemedhjælper Signe Bang. bor på Lilliendalsvej i Brønshøj inviteret undertegnede med på med halen, da Snedronningen eneste, der ud over musikken
Kl. 13.00 – 15.00. Adventskirken. og er kvartettens helt store per- musikalsk kanalrundfart med hilste på. Kanalrundfarten med fortæller en god historie. Næste
Strikkeklubben. Der strikkes og sonlighed – ikke alene er han Bøving & Co. – og så er det en Scandinavian Rhythm Boys gang bandet sejler og spiller er
hækles til fordel for Foreningen til Kl. 10.00 – 12.00. som bandets sanger dettes natur- fornøjelse at være journalist. Når (hvor Ole Olsen på dagen erstat- den 28. juni med foredraget
støtte for Rumænien – afbrudt af Strikkedamerne.
kaffepause. Bellahøj Kirke, Adventskirken.
lige frontfigur, men han er også så oven i købet den nedadgåen- tede Poul Waters på bas) blev et ”Slavesang til swing” og den 2.
Frederikssundsvej 125 A. en fornøjelig fortæller, der giver de sol skinnede om kap med forrygende kursus i jazzens his- juli med foredraget ”How jazz
Kl. 13.00. sit publikum langt mere end messinginstrumenterne, og man torie krydret med fremragende was born”. Fremover kan man
Tirsdag den 23. juni. Tirsdagsklubben. musikken. var 90, skulle det jo nok blive en sang og musik. Arrangementet se, hvornår bandet spiller, i ”Det
Kl. 9.30 – 11.30. Tingbjerg Kirke. Michael Bøving er kendt over oplevelse – idet det høje tal gik levede på bedste måde op til slo- sker” i Brønshøj-Posten. Se i
Rytmisk legestue. Ved sognemed- det ganske land, men er særlig på passagerer og ikke alder!? ganet: ”At gavne og fornøje, hav øvrigt www.jazzcruise.dk.
hjælper Signe Bang. Kl. 20.00 – 21.00. berømt i Brønshøj, ikke mindst Det næsten hundrede mand sto- stedse det for øje!”
Adventskirken, Sallingvej 90. Om stort og småt i fortid, nutid og
fremtid. Ved Lis Hermansen fra
Kl. 10.00 – 12.00. Brønshøj.
Strikkedamerne. Der strikkes og
hækles til gode formål.
Nørrebro Radio: 106,3 MHz. Gudstjenester holder
Adventskirken. Onsdag den 1. juli.
Kl. 13.00 – 15.00.
flyttedag
Kl. 13.00. Udstillingen i ”Nød og fare”.
Tirsdagsklubben. Håndarbejde og Brønshøj Museum.
hygge. Tingbjerg Kirke,
Kl. 19.30.
Kl. 19.00. Selma Lagerlöffs forfatterskab.
Skt. Hans Aften i Bellahøj Kirke. Foredrag af provst Finn Vejlgaard
Sommergudtjeneste. fra Hyltebjerg Kirke. Arr.
Midsommermenu. Bål en miniatu- Københavns Højskoleforening.
re. Bellahøj Kirke, ”Haven”, Damstien 25.
Frederikssundsvej 125 A.
Kl. 23.00 – 24.00.
Kl. 19.00. Om stort og småt i fortid, nutid og
Sankt Hans Aften i ”Haven”. fremtid. Ved Lis Hermansen fra Kirke i Kvarterhuset i Grøndal
Fælles kaffebord. Båltale af Brønshøj. Nørrebro Radio: 106,3
foreningens formand Erling MHz. Grøndalskirkens kirkerum er
Christiansen. Midsommersangen under renovering, men kirke, ja
som fællessang. Bålet tændes kl. Torsdag den 2. juli. det er Grøndalskirken stadig-
21. Arr. Københavns Kl. 19.00. væk. For det at være kirke hand-
Højskoleforening. Klassisk koncert i verdensklasse. ler ikke blot om selve rummet,
”Haven”, Damstien 25. Kubin Quartet fra Tjekkiet.
Husum Kirke, Korsager Allé 14.
men om at mødes for at fejre
Kl. 20.00 – 21.00. gudstjeneste.
Om stort og småt i fortid, nutid og Kvarterhuset Godthåbsvej 256
fremtid. Ved Lis Hermansen fra danner til hverdag ramme om
Brønshøj. mange forskellige aktiviteter i
Nørrebro Radio: 106,3 MHz. Grøndal, og nu har det fået end-
nu en. Hver søndag morgen
kl.10.30 omdannes lokalet nem-
lig til kirkerum for Grøndals-
kirkens søndagsgudstjeneste.
Gudstjenesten fejres som den
plejer, med alle de led der hører
en gudstjeneste til. Der afholdes
dåb og nadver og kirkens kor og
organist vil altid være til stede.
--Indimellem er der da også, ble-
vet sendt en lille tanke til den tid-
lige kirke, der ikke havde fine
kirkerum, og de kirker der gen-
nem historien har mødtes i
almindelige hverdagsrum for at
fejre gudstjeneste. I renove-
ringsperioden foregår Grøndals-
kirkens mange aktiviteter hen-
holdsvis i Kvarterhuset og
Grøndalsvænges Fritids-fore-
nings lokaler. Bryllupper og
bisættelser og særlige gudstje-
nester foregår primært fra
Adventskirken. JD
Torsdag 18. Juni 2009 Lokal@viserne.dk 31

Arrangementer
på biblioteket og i Borgerser-
En plan for byen vice.
Bent Christensen var også inde
Noget for
Det var en lille sluttet skare, der
mødte op til borgermøde i sidste
uge om kommuneplanen. Her
på Jernbane Allés fremtid.
- Lokaludvalget forslår det der
hedder ”shares space” – det vil
læseheste
blev vi bl.a. orienteret om sige at man blander biler, cykler
Københavns vækst frem til og fodgængere, men på fod- Læs og vind på
2025 af Jakob Hjortskov fra gængernes præmisser.
Center for Byudvkling. Han for- - Vi har i dag ca. 12.000 biler, der
Vanløse Bibliotek
talte, at vi bliver 45.000 flere dagligt kører på Jernbane Allé,
Keder du dig en smule i løbet
indbyggere i Københavns men målet er at begrænse det af sommerferien, så er her en
Kommune i 2025, hvilket også antal, så der kun kører biler, der
mulighed for en oplevelse.
vil give væsentligt mere trafik, har ærinde i Vanløse. Alle skolebørn i Vanløse invi-
faktisk 35-40 pct. mere trafik. Han omtalte også den kommen- teres nemlig til at deltage i
- Det er den største tilvækst efter de cykelsti, hvor der nok bliver
sommerens læsedyst.
de store årgange efter krigen. sat lidt mere af end de otte mio. Dysten går ud på at læse 4
Nej, det er ikke Men in black and white - men Henning Munk og Det giver behov for flere boliger. kr. der er blevet nævnt.
bøger i sommerferien, på det
Plumperne. Klar med en frisk omgang jazz på Damhusengen. Det Formanden for Vanløse Videre fortalte Bent Christensen læseniveau du er nået til med
er blot en del af Vanløse Jazzklubs program for resten af 2009. Lokaludvalg. Bent Christensen, om den kommende cykelrute, start d.27. juni. Fra d.19. juni
Glæd dig også til Majbritte Ulrikkeholm i Adventskirken senere på fortalte bl.a. at Vanløse der går helt fra fuglebakken
kan du hente en slip på børne-
året. Bydelsplan er lagt ind i kommu- Station – ad Grøndalsparken, biblioteket. Den skal udfyldes
neplanen. ned ad Linde Allé til Damhus-
med de 4 bøger, du har læst i Lørdag d.8. august fra kl.12
Jazz til folket Han fortalte også om trafikpla-
nen for Vanløse. Den indebærer,
at farten skal sættes ned til 50
km/t på de store veje, som f.eks.
søen ad Dæmningen og til
Rødovre.
Forvaltningen ønsker dog en
anden rute, der bl.a. går fra
løbet af sommerferien, og du
tegner en glad, ligeglad eller
sur smiley ud for hver bog alt
afsluttes læsekonkurrencen
med en lille fest på Biblioteket,
samtidig med afslutningsfesten
efter, hvad du synes om den. for det forfatterværksted som
Det skorter ikke på jazzmusik i britte Ulrikkeholm, søndag Grøndals Parkvej og 40 km/t på Godthåbsvej videre ad Anne-
Slippen afleveres på børnebi- Gabriel Jensens Ferieudflugter
Vanløse og omegn fra august den 15. november i Advents- de mindre veje. bergvej.
blioteket Jernbane Alle 38 og Biblioteket har afholdt i
og frem til jul. Allerførst byder kirken. Der bliver rift om bil- Andre emner der var oppe at senest d.7. august, og du delta-
Vanløse Jazzklub på Jazz letterne til den koncert, så det Det nye center vende var støjsvag asfalt på ugen op til, og forfatteren
ger dermed i udlodningen af Henrik Einspor udtrækker
Combo og Henning Munk og er om at være tidligt ude for at - Og så er Apollovej II (det nye Jyllingevej, tilskud til vinduesi- tre fine bogpræmier.
Plumperne på Damhusengen sikre sig adgang. center) til høring frem til sep- solering mod støj og servicebus- vinderne af læsedysten.
fredag den 28. august, som et Sluttelig er der julefrokostjazz tember i år . Vi regner med at det sens rute. Bl.a. er det et problem
led i musikdagene på engen.
Samme weekend er der både
med Spirit On søndag den 6.
december. Så der er meget jazz
bliver vedtaget inden året er
omme. (Det drejer sig om
for den at komme igennem
Hyltebjerg Allé, hvor der måske
annoncer 3879 3400
rock, klassisk og kormusik på at glæde sig til i løbet af efterå- 32.0000 kvm, hvoraf de 10.000 kan være tale om at nedlægge p-
scenen, der igen bliver stillet ret Et medlemskab af Vanløse er butikker , red. ). pladser – så få som muligt.
op på det dejlige grønne stykke Jazzklub koster 150 kr. for et Bent Christensen berettede Fra anden side er det i øvrigt ble-
ved Café Damhuskanten. år, og du kan altid besøge klub- videre om, at der er planer om et vet foreslået at biler skal kunne
Jazzklubben byder på bens arrangementer, og høre sundhedshus i det nye center, ud holde om aftenen og natten der
Neanders Jazzband fredag den om det er noget for dig at blive over en del kommunale service- hvor servicebussen har stoppe-
25. september, og en af de sto- medlem. funktioner. steder. Det er næsten en
re danske sangerinder Maj- JD Materialet om planen kan hentes Columbus-ordning. JD

SKT. HANS FEST PÅ BELLAHØJ FRILUFTSSCENE


Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj

Tirsdag den 23. juni 2009, kl. 18.30–23.00


PROGRAM
Kl. 19.00 Velkommen til en dejlig sommeraften,
v. Yildiz Akdogan og Jan Andreasen
Miss Molly Band spiller
Kl. 20.30 Tale v. overborgmesterkandidat Frank Jensen
Miss Molly Band
Kl. 20.55 JA til integration, v. Kim Simonsen,
formand for HK/Danmark
Karen Mukupa underholder
Kl. 21.15 Båltale v. Helle Thorning-Schmidt,
formand for Socialdemokraterne
Onsdag d. 17. juni, kl. 12
Trafikmiljøhøring (1) Kl. 21.30 Bål
Torsdag d. 18. juni, kl. 12 Karen Mukupa synger for på
According to Elvis Midsommervisen
TV-Koncert i Pilegården (2)
Fællessang og Miss Molly Band
Søndag d. 21. juni, kl. 18.30
According to Elvis
TV-Koncert i Pilegården (3) Der kan købes sandwich, kage, vand, øl og kaffe.
Mandag d. 22. juni, kl. 12
Sommer Qlt (1) Arrangør:
Socialdemokraterne omkring Bellahøj
Tirsdag d. 23. juni, kl. 12
Sommer Qlt (2)
Tirsdag d. 23. juni, kl. 18 Vi er alle en del af løsningen
Trafikmiljøhøring (2)
Med venlig hilsen HK
Tirsdag d. 23. juni, kl. 18.30
De 3 Kongelige Sopraner
TV-Koncert i Pilegården (1)

Onsdag d. 24. juni, kl. 12


Trafikmiljøhøring (2)
32 Lokal@viserne.dk Torsdag 18. Juni 2009

Tilfreds sælger
Vi har tidligere solgt bolig gennem Estate Peter Sepstrup med et godt
resultat. Derfor valgte vi også denne gang at sælge vores bolig gennem
Estate Peter Sepstrup. Det er vi glade for i dag. Vores bolig blev solgt på
6 uger og vi fik det resultat vi havde håbet. Estate var meget engageret
under hele forløbet og virkede meget professionelle. Der er altid en rar
atmosfære på kontoret. Vi fik god rådgivning under hele forløbet, ikke
mindst da prisen skulle fastsættes på vores bolig.
Hilsen Kirsten og Henning fra Brovænget 37.

BRØNSHØJ - ISLEVHOLM 7 BRØNSHØJ - BRØNSHØJVEJ 12A, 2. TV. HERLEV - KAGSÅVEJ 32


Med en af Husums bedste beliggenheder Charmerende lejlighed med højt til loftet Forhave med stor dejlig træterrasse - Ny pris

ÅBENT HUS 21. juni kl. 13.00

Kontantpris: 1.995.000 Bolig / kld. i m²: 100 / 23 Kontantpris: 1.695.000 Opført: 1933 Kontantpris: 2.295.000 Bolig / kld. i m²: 107 / 2
Udbetaling: 100.000 Grundareal i m²: 663 Udbetaling: 85.000 vær.: 3 Udbetaling: 115.000 Grundareal i m²: 1000
Brutto: 14.374 Opført: 1952 Brutto: 12.370 Etage: 2 Brutto: 15.193 Opført: 1957
Netto: 12.275 Stuer / vær.: 1/2 Netto: 10.644 Netto: 12.547 Stuer / vær.: 1/3
Alternativ finansiering: Alternativ finansiering: Alternativ finansiering:
Pauselån® F1: 8.712 / 7.787 Sagsnr: 1-5301 1- familieshus Pauselån® F1: 7.978 / 7.109 Sagsnr: 1-5462 Ejerlejlighed Pauselån® F1: 8.856 / 7.498 Sagsnr: 3-5340 1- familieshus

Med en af Husums bedste beliggenheder. I et fredeligt villakvarter ved Klassisk og charmerende lejlighed med højt til loftet, flot stuk og Forhave med stor dejlig træterrasse, omkranset af yndigt pileflet.
de smukke rekreative områder: Kagsmosen og Vestvoldene. Boligen roset, plankegulve og udsigt til Brønshøj Gadekær. En fantastisk Rummelig entré, stort spisekøkken med lyse elementer og udgang til
ligger centralt i forhold til motorvejsnet og offentligt transport. lejlighed der rummer en dejlig atmosfære og følelsen af masser af terrasse og hyggelig stue med godt lys og med udgang til haven. 3
Grunden er ganske ugenert og du vil kunne nyde sommeren fra den albuerum! Lejligheden er beliggende i en flot rødstensejendom, som gode og reelle værelser og et mindre marmor badeværelse, som evt.
dejlig have. Her er smuk gammel beplantning - men også græsplæne fremstår velholdt med termovinduer, rødt tegltag og istandsat kan udvides ind i det meget store bryggers, som har udgang til
til boldspil. trappeopgang. baghaven.

BRØNSHØJ - KAGSBRO 11 BRØNSHØJ - ÆRTEBJERGVEJ 7 BRØNSHØJ - HERSLEVVEJ 6


Rigtig god beliggenhed i et dejligt roligt område Velholdt rækkehus med 156 kvm. fordelt på tre plan Meget charmerende og velholdt villa på 185 kvm

LIGE NEDSAT MED 300.000 KR. LIGE NEDSAT MED 200.000 KR.

Kontantpris: 2.695.000 Bolig / kld. i m²: 82 / 82 Kontantpris: 2.495.000 Bolig / kld. i m²: 104 / 52 Kontantpris: 2.495.000 Bolig / kld. i m²: 107 / 78
Udbetaling: 135.000 Grundareal i m²: 401 Udbetaling: 125.000 Grundareal i m²: 220 Udbetaling: 125.000 Grundareal i m²: 814
Brutto: 18.562 Opført: 1951 Brutto: 17.172 Opført: 1952 Brutto: 17.791 Opført: 1940/76
Netto: 15.316 Stuer / vær.: 1/3 Netto: 14.262 Stuer / vær.: 2/3 Netto: 15.117 Stuer / vær.: 1/2
Alternativ finansiering: Alternativ finansiering: Alternativ finansiering:
Pauselån® F1: 10.914 / 9.253 Sagsnr: 1-5410 Rækkehus Pauselån® F1: 10.310 / 8.798 Sagsnr: 1-5422 Rækkehus Pauselån® F1: 11.326 / 9.913 Sagsnr: 4-5205 1- familieshus

Huset er blevet løbende vedligeholdt gennem årene og fremstår Velholdt rækkehus med 156 kvm. fordelt på tre plan. Denne Tæt på Brønshøjs hjerte med busser, butikker, skoler samt grønne
flot og i god stand med hyggelig have. ejendom ligger i et dejligt ugenert område områder ved Kagsmosen og Utterslev Mose.

Mille & Peter

Estate P E T E R S E P S T R U P
Tlf. 38 80 21 22

Statsaut.ejendomsmægler, Frederikssundsvej 330, 2700 Brønshøj - 2700@estate-maeglerne.dk