‫کمي بياوديشيم‬

‫‪MMM‬‬

‫رسول خدا (ص) ‪ :‬کسی که‬
‫مومنی را اذیت نماید پس مانند‬
‫آن است که ده مرتبه مکه معظمه‬
‫و بیت المعور را خراب کرده و‬
‫هزار فرشته مقرب درگاه الهی را‬
‫کشته است‬
‫‪ .‬مستدرک الوسائل جلد ‪2‬‬

‫رسول خدا (ص) ‪ :‬سه صفت است که‬ ‫در هر که باشد به خودش باز می‬ ‫گردد ‪ -1 .‬‬ ‫نهج الفصاحه صفحه ‪268‬‬ .‬مکر وحیله کردن با مردم‬ ‫‪ -2‬ظلم و ستم به مردم‬ ‫‪ -3‬پیمان شکنی ‪.

‫رسول خدا (ص) ‪ :‬هرکه کار زشتی را فاش‬ ‫کند چون کسی است که آن را انجام داده و‬ ‫هرکه مومنی را به کار زشتی سرزنش کند‬ ‫نمیرد تا به آن عمل گرفتار شود‪.‬‬ ‫اصول کافی جلد ‪ 4‬صفحه ‪59‬‬ .

‬بدهد و تباه کند‬ .‫رسول خدا (ص) ‪ :‬بدترین مردم کسی‬ ‫است که آخرت خود را به دنیای خویش‬ ‫بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرت‬ ‫خود را به خاطر دنیای دیگران از دست‬ ‫‪.

‫رسول خدا فرمود‪:‬گرد و غباری که‬ ‫هنگام تالش در راه خدا بر بدن‬ ‫مینشیند نه فقط آتش بلکه دود جهنم‬ ‫را نیز بر بدن حرام می کند‪.‬‬ .

‫رسول اکرم (ص) ‪ :‬وجود پیران سالخورده‬ ‫بین شما باعث افزایش رحمت و لطف‬ ‫پروردگار و گسترش نعمتهای الهی بر‬ ‫شماست‬ ‫نهج الفصاحه صفحه ‪222‬‬ .

‬کسی که پدر و مادرش یا یکی از‬ ‫آن دو پیش او به سن پیری برسند و او به واسطه‬ ‫خدمت به آنها بهشتی نشود ‪.‬‬ ‫نهج الفصاحه صفحه ‪349‬‬ .‫رسول خدا (ص) ‪ :‬خاک بر سرش ‪ ،‬خاک بر سرش‬ ‫‪ ،‬خاک بر سرش ‪ .

‫رسىل اکزم (ص) ‪ :‬اس مزدم اهل جهىم آوکس که عذابش اس همه‬ ‫آساوتز است دو کفش آتشيه به پا دارد که مغش سزش اس شدت‬ ‫‪.‬گزمای آن کفشها به جىش می آيد‬ .

‬‬ ‫مستدرک الوسائل جلد ‪ 2‬صفحه ‪9‬‬ .‫رسول اکرم (ص) ‪ :‬آنکس که بر رویش‬ ‫در خیری گشوده شد غنیمت بشمارد و از‬ ‫فرصت استفاده کند زیرا نمیداند چه وقت‬ ‫آن در برویش بسته میشود‪.

‫رسول خداصلی هللا علیه و اله‬ ‫میفرماید‪:‬هر زنی که بدن خود را در مقابل‬ ‫نامحرم نپوشاند‪،‬لباس تنگ و نامناسب‬ ‫بپوشدو برای مردان نامحرم عشوه و‬ ‫دلربایی کند بوی بهشت به مشامش‬ ‫نخواهد رسید‬ .

‫رسول خدا صلی هللا علیه و اله‬ ‫میفرماید‪:‬انسان هوشمند کسی است که‬ ‫پیوسته بیاد مرگ باشد و خود را برای آن‬ ‫آماده کند‬ .

‫رسول خدا (ص) ‪ :‬بدانید هیچ مردی با‬ ‫زن نا محرم خلوت نمی کند جز آنکه‬ ‫سومی آنها شیطان است و آنقدر آنها را‬ ‫وسوسه میکند تا در حرام بیفتند ‪.‬‬ ‫نهج الفصاحه صفحه ‪92‬‬ .

‫حضرت محمد ص‬ ‫هر چشمی در قیامت گریان است جز سه چشم‬ ‫آن که از ترس خدا گریسته ‪ ،‬چشمي که از‬ ‫نگاه به نامحرم پوشیده و چشمي که در راه‬ ‫خدا شب نخوابیده‪.‬‬ ‫نصایح صفحه ‪131‬‬ .

‫رسول اکرم (ص) ‪ :‬توبه دری دارد‬ ‫که پهنای آن مانند وسعت مشرق تا‬ ‫مغرب است و تا خورشید از مغرب‬ ‫طلوع نکند این در بسته نمیشود‬ ‫نهج الفصاحه صفحه ‪177‬‬ .

.‬ایات قران را نه باور‬ ‫دارند ونه در مورد آن فکر می کنند‬ ..‫شگفت آوراست که همه می خواهند وارد‬ ‫بهشت شوند اما‪ ...

‫جای تعجب است که‪:‬افراد می گویند ما به‬ ‫خدا ایمان داریم ولی از شیطان پیروی می‬ ‫کنند‬ .

‫تعجب انگیز است ما هزاران جوک و‬ ‫لطیفه را بدون در نظر گرفتن عواقب آن‬ ‫به وسیله ایمیل به سراسر دنیا می فرستیم‬ ‫اما در ارسال پیامی مذهبی و الهي تعلل‬ ‫می کنیم‪.‬‬ .

‫تعجب آور است وقتی که میخواهیم این‬ ‫پیام را برای دوستان خود ارسال کنید‬ ‫مردد هستیم که آیا مورد رضایت آنها‬ ‫واقع خواهد شد یا نه ؟‬ .

‫شما چه فكر میكنید؟‬ ‫آیا امكان دارد این مسئله را با‬ ‫دوستانتان در میان بگذارید؟‬ .

‫لطفا ً یك دقیقه هركاري كه دارید كنار‬ ‫بگذارید وبه شرح زیر اقدام كنید‪:‬ابتدا‬ ‫براي سازنده و فرستندگان این پیغام دعا‬ ‫كنید و سپس آنرا براي دوستانتان ارسال‬ ‫كنید‬ .

‫تا مدتي دوستان شما براي شما و‬ ‫سازندگان این پیغام دعا خواهند كرد و‬ ‫شما نیز مسبب این دعاها خواهید بود‬ ‫سپس در مورد قدرت خداوند در زندگیتان‬ ‫تفكر و تشكر كنید زیرا كار شما مورد‬ ‫رضایت خداوند خواهد بود انشاءهللا‬ .

‫خدایا چنان کن سرانجام کار‬ ‫تو خشنود باشي و ما رستگار‬ ‫التماس دعا ‪ -‬مومني ها‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful