Prof.

Scorţeanu Elena,

Şcoala Gimnazială Mărginenii de Jos
Probă scrisă la MATEMATICĂ

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte) 1. Rezultatul calculului este egal cu... 2. O lucrare este finalizată de 8 muncitori în 15 ore. În aceleaşi condiţii 4 muncitori ar finaliza lucrarea în ...ore. (5p) 3. Media aritmetică a numerelor 31 şi 19 este egală cu.... (5p) 4. Un dreptunghi are lungimea de 27 m şi lăţimea cu 8 m mai mică decât lungimea. Perimetrul dreptunghiului este egal cu ...m. (5p) 5. Se considera cubul ABCDA’B’C’D’. Măsura unghului format de AB şi B’C este egală cu ...0 (5p) 6. În graficul de mai jos sunt reprezentate rezultatele obţinute de toţi elevii unei clase la un test de evaluare la matematică. Numărul elevilor prezenţi la test este egal cu …. (5p) (5p)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4 5 6 7 8 9 10

nr . elevi

nota

(5p) (5p)

(5p) (5p) (5p) (5p) (5p)

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte) 1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă triunghiulară regulată VABC. 2. Într-un parc auto sunt camioane şi microbuze . Numărul microbuzelor este de trei ori mai mare decât al camioanelor. Dacă vor pleca 5 microbuze si vor mai veni 3 camioane, numărul microbuzelor va fi egal cu cel al camioanelor. Aflaţi câte microbuze sunt în parcul respectiv. 3. Calculaţi cel mai mic număr de forma , scris in baza zece, pentru care √ este un numar natural. ( ) 4. Se consideră funcţia . a) Reprezentaţi grafic funţia f. b) Calculaţi tangenta unghiului format de dreapta ce reprezintă graficul funţiei si axa ordonatelor. 5. Arătaţi că numărul
√ √

|

√ |

+( √ ) este natural.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte) 1. In figura1 este reprezentată schiţa unui rezervor în formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’ având dimensiunile AB= 6 m, BC= 4 m, iar AA’ = 3 m. (5p) a) Calculaţi aria laterală a bazinului. (5p) b) În bazin se află 48000 litri de apă. Calculaţi înălţimea la care se ridică apa. (5p) c) Un melc pleacă din punctul D’ şi ajunge în B stăbătând feţele DCC’D’ şi BCC’B’ pe cel mai scurt drum. Care este lungimea acestui drum , rotunjind rezultatul la cel mai apropiat întreg.

DE este paralel cu BC. Figura 2 . care reprezintă înălţimea clădirii.Prof. AC= 13m. E [AC]. cu masura unghiului B de 90 0. Figura 2 reprezintă schiţa unei clădiri si a unui copac aflat în faţa acesteia. Verificaţi dacă înălţimea copacului poate fi mai mare de 5 m. (5p) b) La 3 m de clădire se afla copacul ce are înălţimea egală cu lungimea segmentului DE. Scorţeanu Elena. (5p) c) Fie punctul F [BA astfel încât AF=4m. Se ştie că AB= 5 m.Triunghiul ABC este un triunghi dreptunghic. D [AB]. Şcoala Gimnazială Mărginenii de Jos Figura 1 2. (5p) a) Calculaţi lungimea segmentului BC. determinaţi cosinusul unghiului CFA.

+ =pătrat perfect 1p 1p 1p 1p 11(a+b)= pătrat perfect { {̅̅̅ =29 4. 2.4) Trasarea graficului funcţiei 1p 2p 2p 1p . Scorţeanu Elena.5= c+3 c=4 m=12 3. Şcoala Gimnazială Mărginenii de Jos BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE SUBIECTUL I (30 de puncte) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1.Prof. 5.0) f(0)= -4 => B(0. Desen corect { 3c . 30 30 25 92 90 30 SUBIECTUL II (30 de puncte) 5p 2p 1p 1p 1p 1. 2. a) f(2)=0 =>A(2. 6. 3. 4.

Prof. √ √ 2p √ √ 1p 1p 1p 1p 1p | √ √ |= √ =5√ ( √ ) =48 Finalizare a= 48 N SUBIECTUL III (30 de puncte) 2p 3 2p 1p 1p 1p 2p 2p 1p 2p 3p 1p 2p 1. a)Al =2h(L+l) Al=60 m2 b) 48000 litri=48000 dm3=48 m3 Ab=24 m2 24hapa =48 hapa= 2 m c) lungime drum minim =diagonala dreptunghiului D’DBB’ obtinut prin desfasurarea laterala a fetelor DD’C’C şi C’CBB’ D’B=√ m Rotunjirea la cel mai apropiat intreg este 10 2.AB2 BC =12 m b)  ADE~  ABC DE= 4. Scorţeanu Elena. a) BC2=AC2 .8 m 1p . b) triunghiul AOB dreptunghic Şcoala Gimnazială Mărginenii de Jos 1p 2p tg ̂ tg ̂ 5.

Scorţeanu Elena. DE<5 m Şcoala Gimnazială Mărginenii de Jos 1p c) ̂ ̂ 2p 1p 1p 1p cos ̂ CF=13 m cos ̂ .Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful