RENESANSA

- ženska ljepota, pozivanje na ljubav, kratkotrajnost mladosti (ali ne u asketskom smislu, već kao želja da se iskoristi za uživanje), čovjek sa svojim ljudskim nagonima, čas smiješan, čas tragičan, ali prikazan u okviru zemaljskog života, bez neprestane prisutnosti misli na drugi svijet - težnja za složenijim književnim oblicima i razvijenija kultura stiha (bogatiji pjesnički rječnik, vještija kompozicija) - prvi hrv. pjesnici javljaju se u Splitu, Dubrovniku, na Hvaru i u Zadru - prema kraju 15. st. pojavljuje se kod nas i prvo umjetničko ljubavno pjesništvo, pod tal. utjecajem (Serafino, Tebaldeo) - kao reakcija na njih početkom 16. st. javlja se pravi petrarkizam (bembizam) - sonet je prodro u sve europske književnosti osim naše, premda je naša bila najviše povezana s talijanskom književnošću - humanističko školovanje i poznavanje tal. književnosti bilo je i ovdje temelj više obrazovanosti, s kojom je usporedo išao ponos na hrv. jezik kao jezik pjesništva i osjećaj vlastite narodne individualnosti - gotovo svi su pokazivali podjednak interes za lirsko pjesništvo - ostaviti manji ili veći kanconijer ljubavne lirike, prošaran gdjegdje duhovnim, satiričkim, pastirskim pjesmama ili eklogama bila je još od vremena Menčetića i Dž. Držića ambicija skoro svakoga od njih - druga polovina 16. st. bila je u Dubrovniku, izuzevši liriku, više diba prevođenja nego orginalnog stvaranja, a prevodila su se većinom umjetnička djela, u prvom redu tragedija - orginalnog rada bilo je samo na području pastirske igre i komedije

1. MARKO MARULIĆ (1450 - 1524), Split
(Split, studirao u Padovi, Split, 2 god. na Šolti, Split) - prvi upotrijebio naziv «začinjavci» - bliže srednjem vijeku nego renesansi (propovijedao je strog kršćanski moral kao jedinu sigurnu osnovicu života) - njegov životopis napisao Franjo Božičević-Natalis - vlastelin (Pečenić) - učitelj: Tideo Acciarini prozna djela na latinskom: 1. De institutione bene vivendi per exempla sanctorum - Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca (Mleci, 1506.) - zbirka poučnih pričica i anegdota iz života mnogobrojnih svetaca u 6 knjiga - svrha je djela živim i sažetim primjerima ponukati čitatelja na krepostan život 2. Evangelistarium - Evanđelistar (Mleci, 1516.) - najvažnije Marulićevo moralno-teološko djelo - rasprava u 7 knjiga o praktičnoj kršćanskoj etici, zasnovana na obradi triju bogoslovnih
kreposti: vjere, nade i ljubavi

3. De humilitate et gloria Christi - O poniznosti i slavi Kristovoj (1519.) - kristološka rasprava na osnovi starozavjetnih proroka, a usput Židovima dokazuje da je Krist
obećani Mesija

4. In eigrammata priscorum commentarius - Tumač starih natpisa

1

-

5. Vita divi Hieronymi - Život sv. Jeronima (1510.) - nalazi se rasprava In eos qui beatum Hieronymum Italum esse contendunt (Protiv onih koji
tvrde da je sv. Jeronim bio Italac) u kojoj prisvaja popularnog sveca za svoju domovinu

zbirka od 142 antička natpisa iz Italije i Salone (iz zbirke Dmine Papalića) s obilnim stvarnim i moralističkim komentarima posvetio Dmini Papaliću

6. Quinquaginta parabolae - Pedeset priča (1510.) - zbirka prispodoba po uzoru na novozavjetne - posvećeno Tomi Nigeru 7. Regum Dalmatiae et Croatiae gesta - Djela hrvatsko-dalmatinskih kraljeva - slobodan prijevod tzv. Hrvatske kronike (dijela Ljetopisa popa Dukljanina) - preveo na lat. na molbu Dmine Papalića, kome ju je i posvetio 8. De ultimo Christi iudicio - O Kristovu posljednjem sudu - rukopisni govor sa navodima iz klasika - retorički najdotjeraniji Marulićev tekst 9. De Veteris instrumenti viris illustribus commentarium - Starozavjetne ličnosti - kompendij Staroga zavjeta 10. Dialogus de Hercule a Christicolis superato - Razgovor o Herkulu koga su nadvisili Kristovi štovatelji - Pjesnik i Bogoslov raspravljaju o uporabi mitologije i alegorije u pjesništvu 11. Epistola ad Adrianum VI - apel za uspostavu sloge katoličkih vladara i zajednički vojni pohod protiv Turaka 12. Repertorium - Repertorij - donedavno poznat kao Multa et varia, velika zbirka izvadaka (pretežito etičke tematike) iz
Biblije te iz djela antičkih, patrističkih i humanističkih pisaca

13. Psychologia de ratione animae humanae - djelo poznato samo po naslovu 14. Quaestiones utriusque Testamenti - djelo poznato samo po naslovu 15. De pace Italiae carmen heroicum - djelo poznato samo po naslovu latinska djela u stihovima: 16. Davidias - Davidijada - pronađena 1924. u Torinu - ep tiskan tek 1954. (nastao oko 1517.) u SPH - religiozno-alegorijski ep u 14 pjevanja s ukupno 6758 heksametara - opjevao je djela židovskog kralja Davida, striktno se držeći Biblije, ali nasljedujući u jeziku, stilu i stihu rimske i ranokršćanske epske pjesnike djelo je koncipirano alegorijski, pa David predstavlja Krista, a Šaul židove koji ga progone na kraju je dodan ključ alegoreze: Tropologica Davidiadis expositio (Alegorijsko tumačenje Davidijade)

17. Hymnus ad Deum - Himan Bogu 18. Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi pendentis in Cruce 2

Stumačenje Kata . Poklad i korizma prozna hrvatska djela: 38. Od uskarsa Isusova 29.lamenti (srednjovjekovna vrsta) 25.posvećeno don Dujmu Balistriliću. Oficiji Blažene Dive Marije 3 . Molitva suprotiva Turkom . Od uzvišenja Gospina 32. predloška Fea Belcarija pjesme nabožne i moralističke tematike: 26.Razgovor između kršćanina i Isusa na križu 19.dramski tekst u stihovima . In somnum diurnum . Divici Mariji 28. Dobri nauci 27.crtanje nevoljnog stanja kršćanskog svijeta i molitva Bogu da pomogne svom narodu . (Jacomo di Negri). Tužen'je grada Hjerozolima .Pjesma o nauku Gospodina našega Isusa Krista koji visi na križu . Judita .. Prikazanje historije svetoga Panucija . Od začetja Isusova 31. Urehi duhovni 34.parafraza Disticha moralia Catonis zabavno-poučne pjesme: .elegička poslanica Franji Natalisu-Božičeviću 20. vladare u borbi protiv Turaka . (Petar Sričić). Suzana .domoljubna i protuturska zauzetost . a tiskan 1521.Istorija svete udovice Judit u versih hrvacki složena . 1522. Anka satira 37.. dok je u versifikaciji nasljedovao suvremene pjesnike svjetovne tematike («začinjavci») 22. svome kumu i primanciru splitskom (prvom u popovskom zboru) napisan 1501. (Jerolim Mirković) biblijsko-vergilijski ep u 6 pjevanja (ukupno 2126 dvostruko rimovanih dvanaesteraca s prijenosnom rimom) u invokaciji zaziva Boga pjesničkom obradom pripovijesti o hrabroj starozavjetnoj udovici Marulić je želio pokazati da se prijetećoj turskoj sili može odoljeti junaštvom i vjerom u Boga ep je uobličio po poetičkim pravilima renesansne epske tvorbe.posvećene sestri Biri (benediktinka u Splitu) 35.manjeg je opsega (780 stihova) i pjesničkog dometa 23.lamenti 24. Utiha nesriće 30. dva pisma Katarini Obirtića 39.adaptacija tal.poziv papi da ujedini kršć. Svrh muke Isukrstove 33. Spovid koludric od sedam smrtnih grihov 36. prozni tekstovi u Juditi 40.tužaljka na nevolje starosti upućena Franji Martinčiću djela na hrvatskom u stihu: 21. 1523. Grata salutatrix .

u dvostruko rimovanom dvanaestercu 4 . st. DŽORE DRŽIĆ (1461 . ali je imao dodatak od 15 pjesama za koje znamo samo po naslovnim stihovima iz popisa => sastoji se od dva dijela => u prvom su dijelu pomiješane pjesme Š. Dubrovnik . svećenik . Dubrovnik 1. Ner tko je srcem lav i kamen u sebi .pjesme «na narodnu» i «Odiljam se moja vilo» prije su mu se pripisivale. Kad jednom s tom vilom stah da se razdilim 3.počeo unositi pjesme 1507.1577). i 16. 2 soneta NIKŠA RANJINA ANDRETIĆ (1494 . 2.vrlo je blizu Zadarskomu i Bernardovu iz 15.promatra jutarnje opremanje svoje drage na prozoru 2. a to je više od polovice zbirke . Menčetića i Dž. a u drugom. Držića. st.stric Marina Držića pjesme: 1.iz Biblije ispisane razne lekcije. bio doktor prava. Radmio i Ljubmir . Isusu na križu .umro od kuge.tal. Prvi pogled 5. Gizdavi moj cvite.sačuvana 3 pisma. epistole i evanđelja .uz svjetovne. moj venče biserni . čuvajući i ljubeći cvijet dobiven od njega . ŠIŠKO MENČETIĆ VLAHOVIĆ (1457 .žena tuguje za udaljenim dragim. . Tacconea . 2. u Irskom rukopisu uz dvadesetak novih pjesama . Blaženi čas i hip 4. predložak: pastorala pjesnika B. ispjevao i 11 pjesama o Isusu . ali nakon Dublinskog otkrića više mu se ne pripisuju pastoralna drama: 1.prijevod s latinskog 41. Dubrovnik . vjerojatno njegova. pretežno ljubavne pjesme. koji je pisan kasnije. vlastelin pjesme: 1.najzastupljeniji pjesnik Ranjinina zbornika (512 pjesama) .1501). složene abecednim redom.koristi dvostruko rimovani dvanaesterac (s iznimkom triju pjesama u petnaestercu 8+7) . st.pronađena 1965. => pjesme su petrarkističke. Ranjinin zbornik => najstarija rukopisna zbirka hrvatskih petrarkističkih pjesama => sadrži oko 820 pjesama..potomak ugledne dubrovačke građanske obitelji.njegov pjesnički rad pripada sav 15. Od naslidovanja Isukrstova .prijevod s latinskog (De imitatione Christi – Toma iz Kempena) na talijanskom: .u Marulićevu dvanaestercu 3. najvećim dijelom u dvostruko rimovanom dvanaestercu => najveći broj pjesama pripada struji kariteanskog petrarkizma => posebnu skupinu čine pjesme «na narodnu» => pouzdano se zna da 512 pjesama zbornika pripada Š.1527).prvo svjetovno dramsko djelo . Lekcionar (1508) . Menčetiću. nalaze se stihovi raznih pjesnika 15.

Tužba djevice Marije . teška razočaranja i bijeg u samoću 3.1576). MARIN KRISTIČEVIĆ (u. Pjesanca muzam 10.pjesme 9-16 su sve kršćanske i duhovne. o Diano 18. Bogoljubno razmišljanje od muke Isukrstove 3. Pjesanca djevici: Vijem se dičiš. ili 1530. pogledaj s prozora 5. Pjesanca sudu napokonjega .cvrčku . MAVRO VETRANOVIĆ ČAVČIĆ (1482 . Dubrovnik pjesme: 1. pa i božju pravednost. do godine 1527. kralju od vjetar 14.tradicionalna vizija propasti Svijeta 7. Švelec razlikuje 3 razdoblja njegova stvaralaštva: 1. Pjesanca jaganjcu 5 . Na noć od Božijega poroda 2. oduševljenje za prirodan način života i predavanje misticizmu . Pjesanca kufu 16. pokušaj pjesnikov da nađe izlaz iz razočaranja i sumnja. Pjesanca Fenici . Pjesanca Jezusu na križu 4. Pjesanca Orfeu 13.govori ustvari o Bogorodici 9. razdoblje preokreta u tematici: satiričko-politička poezija začinjena sumnjama u sve. Pjesanca o spoznanju . Pjesanca mjesecu 12.pastirskim i crkvenim prikazanjima te mitološkom dramom Orfeo vetranović se ubrojio među pionire hrvatske drame pjesme (130): 1. Danice.asketski pesimizam (sve je Bogu poslušno osim čovjeka) => satiričke pjesme: 19. Pjesanca nimfi Eko 15.asketsko shvaćanje na dnu svega njegova gledanja na ljudski život . Aurea aetas . razdoblje više ili manje bezbrižnog života redovnika (piše ljubavne i ostale profane pjesme) 2. Pjesanca šturku . Eolu.- prvi put se spominje tema robinje (tek kasnije Lucićeva Robinja) 4.F. Pjesanca Apollu 11. Pjesanca smrti 6.najplodniji hrvatski stihotvorac svojega doba .slavi zlatno doba kad je čovjek živio u nevinoj prirodi ne znajući što je tvoje i moje 20.Gospin plač 5. Dubrovnik . Pjesanca mladosti .benediktinac .uspoređuje sebe sa pticom koja ne može izgorjeti u vatri 8. Isteci. 1531). ne razlikujući se po svom duhu od njegova ostalog pobožnog pjesništva (iako u njima ima i nekršćanskih simbola) 17.

Bojnikom 23. u pjesmi upravljenoj 35.zaziva redom muze. Orlača riđanka. Pjesanca Marinu Držiću u pomoć . Remeta . pa čak i samostan na Mljetu Mlecima i zaodjenutoj u oblik proročanstva Orlače cijela je pjesma niz invektiva protiv dubrovačkih suparnika 37. sužnje. da plaču s njim zajedno. Dvije robinjice .upravlja gorke prijekore Italiji. jer nije vrijedan gnjila oraha 38. Tužni moj uzdaše 34. Pjesanca u vrijeme od pošljice . Orfeja.maskerata 41. Pastiri . djevice i gospoje. zvijeri. a sad leglu pokvarenosti 31.okomio se na Peraštane koji su napadali i pljačkali dubrovačka sela. Ariona. Vlasteostvu hvarskom 2. Orlača riđanka Peraštu govori .pretvara se u čista satiričara kad je taknut u živac svoga rodoljublja.maskerata .) 21. pastire. Moja plavca 32. tako da su same invokacije te pjesme od 616 stihova narasle na preko 300 stihova 30. Pjesanca lakomosti => političke satire 26. nekad zemlji slave.maskerata 40. Pjesanca gospodi krstjanskoj .. Svijet i moje pjesni .maskerata poslanice: 1.slavi s ponosom dubrovačku mornaricu 36. Lanci Alemani. Pjesanca košuti ranjenoj 22.starac pustinjak plačnim tonom se jada na svoj život na osamljenom otoku.lamenti 28. Galijun . satire. Pjesanca slavi carevoj 29.zaklinje zaraćene kršćanske vladare da se smire i ujedine na spas europskog Zapada 27. ptice i stabla. Tužba grada Budima . Trgovci Armeni i Indijani .maskerata 42. središtu kršćanstva. rečeno u Blatu ribarom .opovrgao da je napisao pastirsku dramu Tirenu mlađeg Marina Držića 39.koristi autobiografske elemente 24. vile.najstariji pjesnički dokument o vezama pjesnika Hvara i Dubrovnika 6 . Pjesanca Latinom . trumbetari i pifari .razračunava sa svijetom. Pjesanca vrhu očenaša 33. koji mu se badava ruga. usred neprijateljske prirode i ljudi . Pjesanca Plutonu 25. Petru Hektoroviću .optužba protiv nasilnih i okrutnih (sličan postupak i u pjesmi 21.

Od poroda Jezusova .)  svezak obuhvaća 21 ljubavnu pjesmu. 1 alegoričnu pjesmu.začetnik pastirske drame u hrvatskoj književnosti mitološka drama: 1. Piligrin (3) .prepjevi psalama pastirski prizori (1): 1.veliko je fabularno prikazanje (više od 2000 dvostruko rimovanih dvanaesteraca. tridesetak 5. Orfeo (1) .ljubav će biti glavna tema cijelog Lucićeva pjesničkog stvaranja prvi prijevod Ovidija u hrv.nije potpuno sačuvana . Hvar .razlikuju se od starijih anonimno-pučkih prikazanja bogatijim i zaokruženijim oblikom i dvanaestercem umjesto osmerca. Pastirski prizor (Lovac i vila) .dramatizacija starozavjetne biblijske legende o starcima Ilijakinu i Izaku. pjesmu U pohvalu grada Dubrovnika. koji pokušavaju zavesti čistu Suzanu 3.Euridika se okreće prije izlaska i mora ostati u podzemlju. Istorija od Dijane (Dijana) 2. dramu Robinja. knjiž.1553). uglavnom dvostruko rimovanih dvanaesteraca . koji se bez nje neće utješiti crkvena prikazanja: 1.4374 stiha . Pariž Eleni .put kroz grešna stanja do očišćenja i blaženstva .autor dramatizira samo silazak Kristov u pakao 2. Suzana čista . 8 pjesničkih poslanica.nedovršen .: 1.1308 stihova . 1556. 2 epitafa i prijevod Ovidijeve heroide Pariž Eleni  u svesku se ne nalazi 6 panegiričkih soneta na talijanskom .prvo poznato dubrovačko glazbeno-scensko djelo izvedeno uz solističko i zborno pjevanje i sviranje osoba u spektakularnoj radnji) nastalo je dramatizacijom motiva iz starozavjetne Prve knjige Mojsijeve ep: 1. Kako bratja prodaše Jozefa . sudac Lucićeva književna djela objavio je nakon njegove smrti izvanbračni sin Antun pod naslovom «Skladanje izvarsnih pisan razlicih počtovanoga gospodina Hanibala Lucića vlastelina hvarskoga» (Venecija.dramatizacija na starozavjetnu temu Izakove žrtve . ali su inače i njegova prikazanja više ilustracije i dijalogizirani pobožni tekstovi nego prave drame 4. Uskrsnutje Isukrstovo . te počinje plakati zbog Orfea.1072 stiha. HANIBAL LUCIĆ (1485 .slobodni prijevod 7 .vlastelin. Posvetilište Abramovo (pet varijanata) .= hodočasnik 6.

dvostruko rimovani dvanaesterci .vlastelin 1. kompleksnije i psihološki nijansiranije drame u hrvatskoj književnosti 7. ova knjiga može poslužit za pouku . Knjige Ovidijeve od lika ljubenoga . pretvarajući tako Ovidija. Jur nijedna na svit vila .) .ispunjena gotovo sva crtanjem nevolja i tegoba starosti 5. plamti u pozadini turski požar. gdje se govori o pogubnosti ljubavi. pjesnika ljubavnih rafiniranosti.najstariji njegov sačuvani rad . Petrarkin . Hvar . jer nijedan od tih banova nije imao unučadi) prvi pokušaj moderne. a u strofi se ponavljaju prva dva stiha) cijela je pjesma zadahnuta divljenjem idealnoj ljepoti. Robinja .nedostaje neposrednost i toplina individualnog tona prepjevi: 1. nekadašnjeg neuslišanog poklonika unatoč naslovu.drama vjerne i viteške ljubavi . (Mleci) .najživlji dio je opis osamnaestdnevnog bijega pred Turcima po uzburkanim valovima 3.nastala 1566. u prvom redu drama mladog Derenčina. Poslanica Nikoli Nalješkoviću (1541. njezina osloboditelja. viteza bez straha i mane čitava se radnja odigrava u Dubrovniku (rodoljubni i nacionalni okvir: dok se u prednjem dijelu slike rješavaju individualne sudbine..preveo samo prvi dio. Misal se zabude misleći u sebi => Petrarka (Io son già stanco di pensar si come) 2. PETAR HEKTOROVIĆ (1487 .radnja se iscrpljuje u dijalogu između zarobljene i na dubrovačko tržište dovedene kćeri bana Vlaska i na trgovačku preobučenog viteza Derenčina.sadrži posvetu u prozi Jerolimu Martinčiću zbirka pjesama: Pjesni ljuvene . Poslanica duvni Graciosi Lovrinčevi 4. U pohvalu grada Dubrovnika 2. pred kojom se rađa želja da ne bude krhka i prolazna kao sve ljudske stvari drama: 1.bez obzira na Heleninu ljepotu.3 čina. spjev .22 pjesme .utjecaj Bembov. u neku vrstu kršćanskog moralista. dok je drugi dio izostavio 2.prvi počinje uvoditi osmeračke strofe (pisana u osmercima s nebanalnim srokovima. a Derenčin nije samo ljubavnik nego i ratnik) Lucić je za junake svoje drame odabrao unučad slavnih hrvatskih banova: Derenčina iz Krbavske bitke i Majera Blaža (iako su oboje nehistorijska lica. Kad najpri ja tvoje vidih zlate kose => Ariosto (Quando prima i crin d'oro e la dolcezza) pjesme: 1.poslanica Jerolimu Brtučeviću (obraća mu se na početku i na kraju).po temperamentu i idejama srodniji Marku Maruliću nego Hanibalu Luciću.posvetio Mikši Pelegrinoviću . Poslanica Mavri Vetranoviću .1572). pjesniku mladosti i ljubavi .obuhvaća gotovo 1700 dvostruko rimovanih dvanaesteraca 8 . tiskana 1568.djelomično sačuvana . Ribanje i ribarsko prigovaranje .prijevod iz Ovidijevih Remedia amoris .

s posvetom Vincenzu Quiriniju.studirao u Italiji 1. Jeđupka .podijeljena je u 4 knjige .najopsežniji i najcjelovitiji pjesnički opus pisan talijanskim jezikom nastao na istočnoj obali Jadrana sastoji se od dva dijela: prvi je posvećen zadarskoj plemkinji Marziji Grisogono i sadržava ljubavnu liriku (slijedi Bembovu školu. zbirka je prigodnih stihova 2.bavio se trgovinom (bankrotirao). nesumnjivo ljubavne i humanističko-prigodne poezije. poduzet u društvu dvojice ribara (Paskoje Debelja i Nikola Zet) => «zlorušni i ubozi» i jednog djetića i ispunjena ribanjem. zadarski i dubrovački .1562).dokaz da se Nalješković. Rime volgari (Mleci. 3 elegije i 32 epigrama . ima 34 .- opis trodnevnog izleta po moru. knjizi. uz još jedan epigram u 4.izdao ju je tal.izvan tiskane zbirke ostale su 1 silva. Carmina (Mleci. Poslanica Mikši Pelegrinoviću . drugi (Rime diverse).posvetio ga je dubrovačkom senatu . posvećene su Kotoranki Silviji (vjerojatno pseudonim) posljednja velika tiskom objavljena zbirka latinske poezije u hrvatskom humanizmu koja je još u potpunosti prožeta zanimanjem za svjetovno 3. MIKŠA PELEGRINOVIĆ (1500 . književnika: splitski.ističe 3 kruga hrv. NIKOLA NALJEŠKOVIĆ (1500 .prve tri čine elegije. ali i strambotiste).u simetričnim osmercima . LUDOVIK PASKALIĆ PASCHALE (1500 . bavio i matematikom i astronomijom 9 . Dubrovnik .premda ne pretežu brojčano. osim književnošću. ljubavne pjesme imaju iznimno važno mjesto u zbirci.svjedoči da je hvarski pjesnik održavao žive veze s drugim 9.1551).od mladenačke.ukupno ih.u osmeračkim katrenima . Ad Hieronymum Bertutium Atticum consolatio in morte coniugis .sadržava brojne autobiografske podatke .ništa od književnog rada nije tiskao za života 1.) . Pelegrinovića 8. razgledanjem okolice.dio zbirke prožet je aluzijama na suvremene političke događaje i osobe . dulje pjesme u heksametrima . pjesnik Lodovico Dolce . nije se ništa sačuvalo 1. Hvar .posvetio ju dubrovačkoj omladini 2. razgovorima.sudac (studirao u Padovi) . pjevanjem i drugom razbibrigom idiličnog odmora put do Brača i Šolte odlazi na put da se otrese neprestane zaposlenosti oko Tvrdalja razgovori ribara s pitanjima i odgovorima i pjevanjem => ribarske ekloge bugaršćice o «Kraljeviću Marku i bratu mu Andrijašu» i o «Radoslavu Severincu» najdragocjeniji su dio Hektorovićeva spjeva 6. a četvrtu silve (sylvae). 1551.naglašuje ugled M.) . Kotor .1587). Poslanica Sabu Bobaljeviću (1557) .poslanica Jerolimu Brtučeviću prigodom ženine smrti 10. do kraja života obavljao različite državničke poslove . 1549. Dialogo sopra la sfera del mondo (1579) .

iako je rođen u Zadru. - Planine napisane 1536. Pjesni od maskerate .u dvostruko rimovanim dvanaestercima  pastirske igre 1) dramatizira tipično pastoralnu tematiku s prepletanjem čarobnjačkih elemenata 2) mitološka igra.12 pokladnih pjesama (čine cjelovitu maskeratu) 4.bliži liniji Dž. u poglavlju «Perivoj od slave» (20. ima neka obilježja plautovske eruditne komedije i rimskoga mima (ljubavne intrige): scensko govorenje o «dezvijanu sinu i njegovoj amanci». no iz Nalješkovićevih riječi nije moguće razabrati kakve je vrste djelo bilo 11. tiskane 1569. za razliku od njegovih dramskih djela . koji uspostavlja trenutno poremećen mir.nastali prije Planina. svakonoćno Marovo pijančevanje i bježanje amanci neočekivano se raspleće matrimonijalizacijom. u središtu je dramske priče mudri sudac – presuditelj pravde i mira u dubravi. dolaskom mletačkih obitelji. u Ninu.nema lascivnosti. u 24 poglavlja 10 . počeo silom tuđinske vlasti odnarođivati.1568). poglavlje) 3. situacija naturalistička i gruba (kao i u Aretina)  komedija 7) podijeljena u prolog i tri ata – čina (izgubljen je završetak prvoga i početak drugoga čina).. sedam scenskih djela .tiskan u Zagrebu 1876. Pjesni bogoljubne 5. dramatizira temu mira  farse 5) napisana u samo 406 dvostruko rimovanih dvanaesteraca.ljubavni kanconijer od 181 pjesme . - preko 30 poslanica elementi humora i satire Ivanu Vidaliju (korčulanskom vlastelinu) Ivanu Parožiću (hvarskom vlastelinu) => doznajemo za njegovo djelo Vlahinja. Utemeljena na realističkim dijalozima. s dvostruko rimovanim dvanaestercima. to doznavši. dvanaesterci se smjenjuju s osmeračkim katrenima i sestinama 4) fragment većega teksta na moreškansku temu. Društvena kritika ovdje je još jača. 3. zato što je uvidio da se Zadar. Alegorijsko-rodoljubna zamisao slavljenja dubrave i ljubavi provedena je u zabavnom tonu i ritmizirana dvanaestercima i osmeračkim strofama s pripjevom 3) drama s motivom robinje. svojevrsna je preteča Dundo Maroja. Vilenica . a pop smiruje situaciju. a ističu se jaki hranidbeni i seksualni elementi pojačani lascivnim i vulgarnim te «ženidbenim» dijalozima 6) s gosparom je zanijela ne samo sluškinja nego i «babica» i «tovijernarica». Ljubveni lov 2. osobama i slikama dubrovačkoga života. jezik prostački. Držića . ali i Novele od Stanca 6. Pjesni ljuvene . PETAR ZORANIĆ (1508 . Zadar . za njih se zna samo po naslovima: spominju se u Planinama. žena se pretvara da umire. radnju usmjeruje prikazivačkom pirnom okviru.znanstvena rasprava 2.plemić 1. u Veneciji posvećene ninskom kanoniku Matiji Matijeviću sebe u naslovu zove Ninjaninom. a Nin je poštivao kao staru hrvatsku prijestolnicu prvi hrvatski pastoralni roman.

putovanje s vilom Milošću. 1551. studirao u Sieni (studentski prorektor Sveučilišta). Pasite drobne travice po napjevu pučke pjesme A ti djevojko šegljiva pripovijesti O Draženku i Novaku. zbirka 20 ljubavnih pjesama «Pjesni ujedno stavljeni s mnozimi druzim lijepim stvarimi» tiskana 1551. Kaldejka. Augustinom u Secretumu (tako dajući svojemu djelu kršćansku tendenciju. a narod se ne da 20. jeziku kao bitnome gradbenom elementu nacionalne književnosti utjecaji na Planine (ali ni od koga – osim nekih sitnica – nije posuđivao ništa): => pastirski roman Arcadia J. penje se potom Velikom Paklenicom na vrh Velebita.1567). pog. O ljubdragu i Ljubici jedan pastir reproducira Molitvu suprotiva Turkom 16. Hekuba . 11 djela za pozornicu pastirske igre . na piru Vlaha Držića . putovao u Beč i Carigrad sa grofom Rogendorfom . Jerolim verzificirani dijelovi Planina koji opjevavaju ljubav pisani su dvostruko rimovanim dvanaestercima u romanu je prisutna i svijest o hrvatskom jeziku. osim u doslovnom smislu. Hrvatica put započinje u Vodicama kod Nina. što je pastir Zvonko pjeva svojoj dragoj. neke crte portreta samog pisca. = slika domovine u raspadanju.dva temeljna odvjetka u njegovu dramskom stvaralaštvu: idilični i komediografski 1. i kao alegoriju čiji je smisao: Milost Božja vodi čovjeka kroz zemaljska zla do konačne spoznaje božanske Istine vile: Zorica. kad je Držić išao stopama Šiška Menčetića i svoga strica Džore Držića. Milost. Grkinja. Grkinja i Hrvatica petrarkistički se utjecaji ne osjećaju samo u razasutim pozajmnicama. = perivoj sliči zemaljskom raju.spoj sentimentalne pastirske igre i seljačke lakrdije  Tirena .nadimak: Vidra. Kaldejka. dok je Zoranićev roman pastirski. a s druge Mlečani napadaju narod da ga unište.- - roman treba čitati. vile Latinka. dolazak pred paklena vrata) => Decameron (razni pastiri kao pripovjedači samostalno oblikovanih fabularnih epizoda) => Metamorfoze (umetnute priče pastira o postanku pojedinih lokaliteta) 12. kad s jedne strane Turci.pučanin (jedan od 12-ero djece Marina i Anukle) u novčanim teškoćama .Euripidova tragedija.u dvanaestercu i osmercu . Dubrovnik .1549. Latinka.u dvostruko rimovanim dvanaestercima i osmercima 11 . pog. koje mnogo slavi u prvom prologu Tirene 2. od Dinare rijekom Krkom do Šibenika i od Šibenika morem mimo Zadra do Zatona pred Ninom i na koncu kopnom do samoga Nina u umetnutim je ljubavnim pjesmama Zoranić suvremeni petrarkist. ide zatim morskim putem do današnjeg Starigrada. Dejanira – Dinara. sv. od «družine od Bizara» 3. Venerom i Stancem . upravo je prijevod Petrarkina soneta Pace non trovo (Mira ne nahodim). Sannazara (ima samo ljubavnu tematiku.5 činova . izvedena pred Kneževim dvorom. već i u cijelom shvaćanju ljubavi pa i u odvraćanju od nje.izvedena 1559. autobiografski i povijesno-društveni) => Božanstvena komedija (npr. prevedena s talijanske preradbe Ludovica Dolcea .rad iz doba. odakle ide prema istoku do Dinare. jer razgovor Zoranov s biskupom Divnićem uvelike podsjeća na Petrarkin razgovor sa sv. MARIN DRŽIĆ (1508 .5 činova . zajedno sa Tirenom. koja dolazi do riječi i u eklogama starijih pastira s parafrazama iz psalama i drugih pobožnih tekstova) povijesni likovi: Divnić.jedini prijevod sačuvan od Držića . pjesma.

u Viječnici izvela ju je 1548.- posveta Maru Makulji Puciću likovi: pastir Ljubmir. na piru Saba Gajčina (skupina Njarnjasi) u prozi 5 činova nedovršen (dovršio Kombol) vrelo za komediju: Aulularija (Plaut)  Tripče de Utolče izvodi ju skupina Garzarija radnja se odigrava u Kotoru pojavljuje se ciganka Jeđupka 12 . bez završetka (dopunio Kombol) 5 činova izvedena 1551. Kupido. Radatov sin Dragić igri naročitu boju daju prizori sa seljacima.1 čin sa 7 prizora . svršava općim pomirenjem i plesom u stihovima  Venera i Adon prikazana 1551.prikazana na piru Mrtolice Džamanjića 1550. Vukodlak. Grubiša. po običaju. a druga iznad seljačke lakrdije u stihovima  Džuho Krpeta u prozi izvedena 1556. Radat. od kojih se jedna u cjelini ne izdiže iznad konvencionalnih pastorala. na piru Vlaha Držića zajedno s reprizom Tirene 8 prizora u dvanaestercima i ovdje je Držić kratku mitološku radnju nadopunio seljačkim prizorima. već ostaju samo gledaoci likovi: Venera. pred dvorom Pomet-družina sadržajno vezana uz Dundo Maroje  Skup izvedena 1556. Miho i Dživo Pešica) . zaljubljeni satir. samo što se ovdje seljaci ne upleću izravno u radnju kao u Tireni.5 činova . Kojak. pokladna igra  Novela od Stanca .2 prologa. Kupido. 2 prologa. komedije  Pomet  Dundo Maroje u prozi. Vlada ovdje teku usporedo dvije radnje. Vlasi: Miljenko. Adon.u stihovima . na piru Rafa Gučetića (skupina Garzarija) sačuvani samo dijelovi  Plakir (Grižula) .pisana za pir Vlaha Sorkočevića 1556. nema završetka .u prozi s umetnutim stihovima . koji se jedan za drugim upleću u radnju. zaljubljujući se u vilu dobrovoljno ili ranjeni i protiv svoje volje od svemoćnog i neumoljivog Kupida pravorijek vile i njezino priklanjanje Ljubmiru smiruje na kraju svu tu buru i komad se. vila Tirena.likovi: seljak Stanac. dubrovački mladići (Vlaho.

pripadnik stare zadarske plemićke porodice . Dubrovnik . Dubrovnik 1.1573). poslanica iz Ugarske te putopisna poslanica iz Aleksandrije (napisana pred samu smrt) 14. Tripče  Arkulin  Pjerin sačuvano samo par izvoda 4.u cijeloj nam se zbirci predstavio dosta okretan. NIKOLA DIMITROVIĆ (1510 . konjice u mletačkoj vojsci). blagoslov sestri prije svadbe 6. pučanin . komornika Zrinskoga .izdao ju je 1549. ispjevane u dvanaesteračkim distisima 15. ističući povijesnu veličinu sultana Sulejmana. Sedam psalam pokornijeh kralja Davida . Pričice izete iz Svetoga pisma i filozofa .sudac. koji je bio na naukama u Mlecima.niz mudrih rečenica pretočenih u stihove . Zlate riječi nauka Katovijeh (Mleci. Nalješkoviću). ali i bezličan stihotvorac 2. 1562. Zadar . u Mlecima zajedno sa nizom Pjesni duhovnijeh (14 religioznih pjesama) . npr. najzanimljivije. Usmrt Fjore Martinove Ružičić 9. čija je slika jedno od najzornijih mjesta u spjevu Među najuspjelije stihove u spjevu idu oni u kojima su osobito do izražaja došla pjesnikova vojnička zapažanja i iskustva (i sam je neko vrijeme bio kapetan hrv.prva na hrvatskom jeziku tiskana knjiga nekoga dubrovačkog književnika . MARIN BURESIĆ (? . Vazetje Sigeta grada (Mleci.4 pjevanja. 1056 dvostruko rimovanih dvanaesteraca . BRNE KARNARUTIĆ (1515/20 .1553).prvi hrvatski povijesni ep .posvećena Jurju Zrinskom.pisao čistom hrvatskom čakavštinom 1.trgovac. «najsvjetovnije» su njegove poslanice (sve 4 upućene N. moralizatorska i religiozna poezija 1. 2 elegične i moralne pjesme 5. Poslanica svitlomu i vridnomu vlastelinu Sabu Nikolinovu 7. odvjetnik.. Osobito se ističu dvije: šaljiva makaronska hrv.sačuvana pobožno-didaktička. razborita i čestita vladara. kako se razabire iz predgovora sastoji se od 142 izreke.-tal. Epitaphio (povodom njezine smrti) 13.) Karnarutić je zadržao objektivnost historičara.tematiziraju smrtnost i prolaznost. za moralne propuste kršćana u cijeloj državi) 13 .pisao prema kronici Ferenca Črnka. ali nerijetko bez kršćanske eshatologije 3.) bez odgovora 8. 1584.) .1572). sinu sigetskog branitelja .sadrži 7 pokajničkih Davidovih psalama .) prijevod poznatog srednjovjekovnog zbornika Disticha moralia Catonis namijenio ga za pouku sinu.predmet je bio suvremen i nacionalan: glasovita borba oko Sigeta i junačka smrt hrvatskog bana Nikole Šubića Zrinskog (1566. opis konja Sulejmanova i njegove skupocjene opreme Karnarutićevo je rodoljublje usko povezano s katoličkim gledanjem (prije završne bitke Zrinski svojim vojnicima drži govor u kojem tursku opsadu tumači kao kaznu za grijeh. likovi: Mande. urotnička pisma Cosimu Mediciju (1566.

za izagnati zla pomišlen'ja. ranjene od Kupida. jedan prizor .u marulićanskim dvanaestercima . nabožne pjesme . Miljas i Radoje. 1586.1561 stih. naš kraj .pjesma . Dubrovnik . Dubrovnik 1.pisana u stihovima.1597). je unio Petar Lucić u svoj Vrtal) 18.tugovanje Tizbe nad mrtvim Piramom odzvanja u stihu i stilu ondašnjih ljubavnih kanconijera ali i u intonaciji pučke hrvatske naricaljke 16.2. uzdišu za vilama Florom i Filidom. PETAR DIVNIĆ (1520 .objelodanio ju je u izvorniku i talijanskom proznom prijevodu opat Albert Fortis u svojem Viaggio in Dalmazia (1774.1591).posvećena Antunu Vrančiću . Izvrsita ljubav i napokon nemila i nesrićna smrt Pirama i Tizbe (Mleci. budi slavja od gore) 14 . a ove im.nastala u zrelo doba stvaralaštva pastirske igre 1. Šibenik 1. na kraju uzvraćaju ljubav u njoj ima elemenata stare ekloge u posljednjem prizoru stari pjevač Milat pjeva pjesmu u narodnom tonu i ritmu (Budi.ide u vrstu seljačkih lakrdija (ismijavale su se seljačke ženidbe) . poslanica Dinku Ranjini . Himan od razmišljan'ja svega života spasitelja našega Isukarsta. Malahna komedija od pira .djelo mu je zanimljivo mnogo više zbog svoje prigodnosti. zatravi . Flora .u dvostruko rimovanim dvanaestercima u stilu petrarkističke lirike . Filide .estetski najvrednija 2.) .opisi Tizbu povezuju uz domaći. dvije nadgrobnice 3.odigrava se u Stonu .pučanin .priča poznata iz Ovidijevih IV. U pohvalu grada Šibenika . sačuvano 10 pjesama: Zatravi.ostale u rukopisu (jednu.poznati motiv K. svijetla zoro. priča o nesretnim babilonskim ljubavnicima .uzor mu je Marin Držić . MAROJE MAŽIBRADIĆ ŠULJAGA (1519 .čista ljubavna idila.) Fortis otkrio da je pjesma slobodan prijevod latinske pjesme Šibenčanina Ivana Nardina. je obogatio suvremenim petrarkističkim reminiscencijama .1595).oplakan od Dominka Zlatarića 17.pod Držićevim utjecajem napisana pastirska igra s pastirom zaljubljenim u vilu i s rodbinom koja ga odvraća od ljubavi 2. zagrebačkog kanonika 2. aktualnosti. zbog nekog posebnog literarnog realizma i književnohistorijskog značenja nego zbog umjetničke vrijednosti 1. i 1627. ANTUN SASIN BRATOSALJIĆ (1525 . u kojoj dva pastira. u 5 dobro raspoređenih nevelikih «libara» . Metamorfoza.

prvi dio kanconijera čine petrarkističke ljubavne pjesme – opjevavaju Donnu za života.1585).prikazuje se čitava povorka znamenitih ljudi rimske povijesti koje on nabraja suhom jednoličnošću 3. senzualniji od prvoga.pisao na talijanskom i hrvatskom jeziku 1. Arijadna u odiljenju Tezeja .ispjevana u osmeračkim katrenima .izašle četiri godine poslije njegove smrti. redovito obavješćuje vila 19.iznio najpotpuniji (dotad) katalog dubrovačkih pjesnika 5. u kojima je lirski subjekt. Drugi san 4. San .slavi dubrovačke žene spjev 1. a završena mirom na ušću Žitve (1606. sačinjavaju soneti pastoralne tematike posvećeni Dinku Ranjini. inspirirana narodnom poezijom 2. Razboji od Turaka .17 sastavaka. Jeđupka . 1589. Dubrovnik .najuspjelija. pastir Damon «užežen» za pastiricom Hloridom treći dio kanconijera sadrži zanimljive autobiografske satire ljuvenu bol je često stapao sa svojim fizičkim patnjama.opjevava se hrvatska pobjeda nad Turcima kod Siska .nastale u mladim pjesnikovim danima 1. osvježavajući na taj način petrarkističku konvenciju njegov mjestimice končetozan stil navijestio je baroknu obradu petrarkističke ljubavne priče najviše rabio sonete. U pohvalu pjesnika dubrovačkijeh . prepjev Tassova Amor fuggitivo (epilog Aminte) 5. Robinjica . kancone. Knjiga Maroju Mažibradiću 15 . madrigale 2.potakle su ga epizode drugog austrijsko-turskog rata započeta 1592.plač . Mužika od crevljara 2.kratka. Mrnarica .u 252 stiha slavi se snaga ovačke mornarice i veliča politička moć Dubrovačke republike ..) Sasin opisuje samo bojeve od 1593.dubrovački vlastelin neobuzdane naravi . i nakon smrti (u nekima prisutan utjecaj stilnovističke koncepcije ljubavnog odnosa) drugi dio kanconijera. (Mleci) . U slavu i hvalu lijepijeh od grada gospoja . do početka 1595. obraća se samo jednoj gospođi 3.bio član dubrovačke književne Akademije Složnih (dei Concordi) .dubr. SABO BOBALJEVIĆ MIŠETIĆ GLUŠAC (1529 . Rime amorose. pastorali e satire .zarobljena djevojka pripovijeda kako je pala u ruke gusaru pjesme 1. prevlast osmerca 4.pokladne pjesme .čista kronika u osmercima . Vrtari 3. o kojima ga. Poslanica Pelegrinoviću 6. očevidno još pod svježim utiskom događaja.

Pokorni i mnogi ini psalmi Davidovi (Rim.prevodilac 1. 7 puta biran za kneza Republike .proširena lakrdijskim umecima u stilu nekadašnjih dramskih ekloga 22. među ostalim i iz grčke antologije 16 .posvetio ih Mihu Menčetiću .1600). očevidno kod Lepanta. Ispravnik za ereji ispovidnici i za pokornici . sve do prozora u grobnici. jer se govori o pomorskoj borbi 2. poznata i iz Shakespearea.1603). Dubrovnik . Dalida . napisao 7 petrarkističkih ljubavnih pjesama u dvanaestercima. Katekizam rimski 4. da bi na kraju mogli umrijeti na način Giraldijevih ljubavnika 2. Dubrovnik . SAVKO GUČETIĆ BENDEVIŠEVIĆ (1531 . Giraldi Cinthia Savko Gučetić je u prva četiri čina pošao uglavnom za Grotom. kao i jednu latinsku satiru protiv prevarenih muževa Cornisona 21. ŠIME BUDINIĆ (1530/35 .latinicom i ćirilicom 3. a usto i bukoličkih pjesama i prepjeva iz grčkih i rimskih pjesnika.najplodniji liričar mlađeg pokoljenja (koje se stalo javljati u drugoj polovini stoljeća) .) .1607). da bi se njegova patnja mogla utopiti u općoj 7. O slavni naš Bako . pjesnicima druge polovine 15.njegovo glavno djelo . ima u njoj i duhovnih i satiričkih. prevodeći ga slobodno i u njegovu preciznom stilu. samo što kod Gučetića Oronte (Romeo) ne popije otrov. Grota i Orbeku (ugledao se u Seneku) GB.) 2. Raklica . tridesetak soneta tiskanih u talijanskoj antologiji Rime scelte da diversi eccelenti autori (1563. tako da oboje ostaju živi.Summa nauka krstjanskoga (Rim.) . ali i propast čitavom svijetu. a sve zato. DINKO RANJINA (1536 . kojih je najviše i koje daju glavni ton zbirci..) . protiv kojih je i nastala u Italiji Bembova reakcija (oponašao ih upravo u njihovim pretjeranostima i nepjesničkim domišljatostima) => živio i pisao neko vrijeme u južnoj Italiji (Messini) gdje je ugled tih pjesnika bio veći i trajniji .prijevodi (1-4) 5.vesela pjesma 20. 1563.prijevod Tassove pastorale Aminta . već samo uspavljujući prašak kao i Dalida. 1583. Pjesni razlike (Firenca. 1582. st. Serafinu Akvilancu i drugim tal. samo što je Groto prenio radnju u prastaro doba borbe između Latina i Sabinjana) L. novele o Romeu i Juliji. Zadar 1.prvi u jednom dijelu svojih pjesama oslobodio tradicionalni dvanaesterac od unutarnjeg sroka 1.spojio Adrianu (predmet preuzet iz tal.osim ljubavnih pjesama.on se vraća ponovno Tebaldeu.- ogorčena pobuna napaćena čovjeka koji želi smrt i pakao sebi.vlastelin.značajne dvije pjesme u kojima je psalmistička intonacija samo okvir za izljev vlastitih rodoljubno-kršćanskih raspoloženja  Deus venerunt gentes => topla molba Bogu da se smiluje narodu izmučenom od Turaka  Cantemus Domino => zanosna himna zbog pobjede nad Turcima.

U veselje radosti ljuvene . Rime (Rim. Dubrovnik . 1599.kratki spjev o Linu i Ipermestri 3. 1540 . Nadgrobjima .pisao na hrv. kancona 2.1598). pa i između naših prvih ljubavnih pjesnika i svoga vremena 2.prigovor rodnom gradu što šalje u Italiju nevrijedne ljude. madrigala.prijevod Teokrita 9.ide u red naših boljih prijevoda iz Petrarke 10. isticao razliku između pjesničkog jezika različitih epoha. Jednome. Pjesni od kola pjesme: 1. Dubrovnik 1.upotrebljava talijanski rimalmezzo 7. Spovijeda njeki glas . Ka god zvir.nadovezujući na sličnu Horacijevu misao.prijevod Tibulove pjesme 8. i tal.hvali Šiška Menčetića i Džoru Držića 3. Pastirske pjesni .slavi poljubac kao vrhunac ljubavne slasti 4.erotičko-idiličko pjesništvo 4. lakome samo na novac 23. Ni na nebu goru svitle zvizde zriti . U zoru prolitnju 11. U hvalu pastira . . a tuđe sve huli . kancona u slavu pobjede kod Lepanta 4. Hypermnestra Lynaeo Ovidijevih Heroida . MIHO MONALDI (o. Sad. Zgodi se na svit saj. jes pod nebom na sviti 6.od pjesama su mu sačuvane samo 4 na hrv. sestina. Oj ma rajska višnja diko 17. da Ljubav vesela . FRAN LUKAREVIĆ BURINA (1541 . Iduć gorom u prošetu ja djevica mlada 16. gdi je mrtvi dan 14. vjeruj.uzor O pastori felici Bernarda Tassa 5.prijevod tragedije Girolama Zoppija 17 . Irene. U svoju nemoć .3.zbirka soneta.moli smrt da ga ne pokosi tako mlada 12. pobožni stihovi 5.dijalog .vlastelin .Cvijeta Zuzorićeva jedna od sugovornica 24.) . ossia della bellezza . Ah djevojko dušo moja 15. ki ništo ne učini.1592). Pokli ide sunač zrak da svitli druzime 13. Atamante . Oh vaše toj zlato na što će dovesti . Da toli van znane šlješ posle na tvoje . 1.

Zadar 1. ispunjenih govorima vile Slovinke (opširno pripovijeda o njegovim djedovima.kraći i nedovršen spjev o znamenitostima otoka Raba . Pjesni u smrt od razlicijeh . Komedija od Raskota . iako nedovoljno pjesnički nadahnut.on je prvi u jedan pjesnički mit upleo misli tadašnjih učenih Hrvata o veličini slovinskog naroda i jezika . i tal.ostao u rukopisu . upotrebljeni čitavi prizori iz dviju komedija (La Fiorina i La Moschetta) mletačkog pisca Angela Beolca Ruzzantea 28. poslije očeve smrti 18 .seljačka komedija. vilo) 3.prijevod Euripidove tragedije Feničanke 2.prijevod Guarinijevog djela Pastor fido (1583) . MIHO BUNIĆ BABULINOV (1541 . Vila Slovinka (Mleci. Hvarkinja .1628). stvorio mnogo suvislije komponiran roman nego Baraković) 3. Dubrovnik 1. nepovezanih dovoljno unutarnjom nuždom naslovu djela odgovara zapravo samo prvih 7 pjevanja. DOMINKO ZLATARIĆ (1558 .ispjavana osmercem (vezanim u katrene ABBA i u oktave ABABABAB) i dvostruko rimovanim dvanaestercem s rimom Marulićeva tipa . Dubrovnik .posvetio ga Gionu Gradiću . rapska pastirica . . sačuvana u jednom splitskom prijepisu . znamenitim događajima u povijesti Zadra i o mitskom podrijetlu gradova Nina i Zadra) => panegirik rodnom gradu i veličini Slovinstva umetnuta Bugarštica o majci Margariti himna Zadru na početku petog pjevanja (Sunce mi se diči zrakom) glavne poticaje dobio od Zoranića (samo što je Zoranić. Hvar 1. Vjerni pastir (1592) . Jarula (Mleci.1617). starozavjetne i novozavjetne . JURAJ BARAKOVIĆ (1548 .) . Jokasta .tragikomedija 25.pisao pjesme na hrv.svoja djela posvetio Jurju Zrinskom 1.1613).najstariji prijevod te pastirske drame (poslije ga je preveo Kanavelić) . Draga.uvodna pjesma (Pjesnik onim ki šte) u jedanaestercima vezanim u 7 stanaca i jednu sestinu 2.) .komedija sa ljubavnom fabulom.spjev je sastavljen od nekoliko manje više nezavisnih dijelova.spjev .uveo je opet sonet.navodi stihove Marina Držića iz Tirene i stihove Hanibala Lucića 2.u ljubavnoj poeziji je pod snažnim dojmom «čistog» i «pravog» petrarkizma Pietra Bemba . 1613.zbirka od 137 lirskih pjesama koju je izdao njegov sin. kojemu je dao ime zučnopojka 27. MARTIN BENETOVIĆ ( oko 1550 .iz imućne građanske obitelji .2.veliki spjev u 13 pjevanja (u dvanaestercima) . nešto lirskih pjesama (Dokle dragi tvoj bjeh.1607). Miho Zlatarić.stihovana kronika biblijske povijesti. opjevao smrt Mavra Vetranovića i Saba Bobaljevića 26. 1618.

1567. U prvo kneštvo Jera Klisovića 2. Istra 4.najuspjeliji prepjev u starijoj hrvatskoj književnosti . pripovijes pastirska.mali polemički dijalog . Vila bjeguća 3. Libarce od djevstva (Mleci.) .knjizi su na koncu dodane još neke pjesme . ANTON DALMATIN. Ljubav Pirama i Tizbe iz veće tuđijeh jezika u hrvacki izložene (Mleci.klasična djela je redovito prevodio iz izvornika (najbolji renesansni prevodilac) prijevodi: 1. Dubrovnik . Vinodol 6. nenavidnost noći 5.preveo ju je u dvostruko rimovanim dvanaestercima. 1597) . STJEPAN KONZUL. a korske dijelove u osmercima . Dalmacija ili Senj 5. Elektra .prijevod Sofokla 3.izdao ga je pod pseudonimom «Anton Senjanin» 3. tragedija. JURAJ CVEČIĆ.- zbirka je tako reći sva u jednom tonu.u dvanaestercima Marulićevog tipa (u kojima je osim običajnih srokova u sredini i na kraju 2. 1555. upravo skrajnji slučaj petrarkističke inspiracije u hrvatskoj književnosti posvećuje najveću pažnju stihu i orkestraciji izraznih sredstava prirođena težnja za svečanim i ozbiljnim pjesme: 1. Ljubmir . U smrt Kate sestre svoje 6.nabožno djelo 2. JURAJ JURIČIĆ.prvi u Europi preveo to djelo iz rukopisa . PETAR PAVAO VERGERIJE .prijevod Tassove Aminte . U drugoj čim strani prosvjetlja sad druge 4.u posveti ga uspoređuje sa perzijskim vladarom Kirom (558-529). Razgovaranje meju papistu i jednim luteranom (Tubingen. Ljubav i smrt Pirama i Tizbe . U hvalu pokoja i mirne pameti .u dvanaestercima i sedmercima bez sroka . osnivačem perzijske samostalnosti i državne veličine distiha povezan i drugi srok prvog distiha s prvim srokom drugoga) posvetio Cvijeti Zuzorićevoj PROTESTANTSKI POKUŠAJ 1. BAZILIJE GRADIĆ.bivši koparski biskup 1.posvetio je sve Jurju Zrinskom u čijoj je vojsci služio brat mu Miho kao časnik . Pazin 19 . Ljubmir. a zbog njegove vjernosti tradicionalnom dvanaestercu i po obliku konzervativnija tipičan primjer.izdao je: Elektra.) .benediktinac 1.

Clavis Scripturae Sacrae .jedini hrvat velikog formata među protestantima 1.zbornik rasprava u dva dijela zamišljen kao opći filološki uvod u Sveto pismo i svetopisamski 4.1575).7.iz tiskanih knjiga i rukopisa sakupio 430 svjedoka što su se u proteklim vjekovima suprotstavljali papinstvu 2.povijesno utemeljenje protestantizma . Apologia način izražavanja djelo lingvističkog sadržaja glavni mu je dio tumačenje hebraizama Obrana djelo iz mlađih dana u kojem polaže račun o svom dotadašnjem radu 20 .Ključ Svetoga pisma . Catalogus testium veritatis . Labin . Ecclesiastica historia seu Centuriae Magdeburgenses .njegovo najopsežnije djelo .cilj je djelu bio da obnovi kršćanstvo u protestantskom duhu 3.Magdeburške centurije .u 13 svezaka . MATIJA VLAČIĆ (FLACIUS ILLYRICUS) (1520 .Katalog svjedoka istine .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful