BIDANG TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID PPKI Pengurusan Kelas Akademik Pendidikan Khas 1.

Menjaga Hal Ehwal Murid Pendidikan Khas 2. Pengurusan Bilik Darjah/Bangunan Pendidikan Khas 3. Pengurusan Dokumen dan Stok Pendidikan Khas 4. Perjalanan Pengajaran dan Pembelajaran5. Pengurusan / Pergerakan dan Aktiviti Murid Pendidikan Khas (Mobiliti) 6. Tugas Sewaktu Cuti Sekolah PENGHURAIAN KERJA BAGI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID 1. SKIM PERKHIDMATAN 1.1 Pembantu Pengurusan Murid Gred N17, N 22 2. PERINGKAT ORGANISASI2.1 Kelas Akademik Pendidikan Khas 3. RINGKASAN TUGAS3.1 Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas membantu guru di kelas-kelas akademik pendidikan khas di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia. 4. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGASPembantu Pengurusan Murid ( PPM ) bertanggungjawab ke atas tugas-tugas seperti berikut:4.1 Menjaga Hal Ehwal Murid Pendidikan Khas 4.2 Mengawasi murid semasa perubahan P&P/ sewaktu guru 4.3 Menjaga murid yang sakit sementara menunggu kedatangan ibu bapa/penjaga/ semasa urusan ke hospital. 4.4 Membantu merawat kecederaan ringan yang dialami oleh murid. 4.5 Bersama murid pada perhimpunan rasmi sekolah. 4.6 Menjadi contoh dan teladan yang baik kepada murid dari segi tingkah laku, tutur bahasa dan kekemasan diri. 4.7 Membantu menguruskan murid baru. 4.8 Membantu mengambil dan menghantar buku rekod kedatangan murid ke pejabat. 4.9 Membantu mengawasi murid sewaktu RMT dan semasa rehat. 5. PENGURUSAN BILIK DARJAH/ BANGUNAN PENDIDIKAN KHASBertanggungjawab membuka dan menutup kelas serta memastikan kelas dalam keadaan terurus sebelum dan selepas P&P. 5.1 Memastikan kebersihan dalam dan luar bilik darjah/bangunan Pendidikan Khas. 5.2 Memastikan kebersihan di dalam dan di luar tandas Pendidikan Khas. 5.3 Membantu murid menjaga projek pendidikan khas seperti kebun, taman dan lainlain. 5.4 Membantu menjaga keselamatan alatan aPendidikan Khas. 5.5 Membantu menyediakan ruang maklumat dan mengemaskini papan kenyataan dari semasa ke semasa. 5.6 Membantu mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif. 5.7 Membantu menceriakan dalam dan luar bilik darjah/bangunan Pendidikan Khas. 5.8 Membantu memastikan kandungan peralatan dalam peti ubat dan alat pemadam api masih boleh digunakan. 6. PENGURUSAN DOKUMEN DAN STOK PENDIDIKAN KHAS 6.1 Membantu menyusun fail Pendidikan Khas dengan teratur dan mudah diperolehi.

6.2 Membantu dalam pengurusan surat menyurat. 6.3 Membantu mengemas kini data murid setiap bulan. 6.4 Membantu mengemas kini rekod dan fail murid. 6.5 Membantu membuat inventori peralatan dan perabot di dalam kelas. 7. PERJALANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 7.1 Membantu menyediakan bahan,peralatan dan buku yang diminta oleh guru sebelum sesi P & P7.2 Membantu mengurus masalah tingkahlaku murid semasa P&P sekiranya perlu. 7.3 Membantu menguruskan murid semasa aktiviti P&P sekiranya perlu. 7.4 Membantu murid inklusif di kelas aliran perdana sekiranya perlu. 8 PENGURUSAN/PERGERAKAN DAN AKTIVITI MURID PENDIDIKAN KHAS (MOBILITI)Membantu: 8.1 Menguruskan murid yang tidak mampu berjalan atau bergerak dengan sendiri untuk ke sesuatu tempat . 8.2 Setiap aktiviti terapi dan aktiviti luar contohnya terapi renang, terapi berkuda, senamrobik, terapi refleksiologi, aktiviti sukan dan aktiviti lawatan. 8.3 Mengawasi pergerakan murid ketika mereka menjalani aktivitim kokurikulum. 8.4 Menghantar dan mengambil murid inklusif di kelas aliran perdana. 9 TUGAS SEWAKTU CUTI SEKOLAH 9.1 CUTI PENGGALMemastikan: 9.1.1 Bilik darjah dan tandas di blok pendidikan Khas sentiasa bersih, kemas dan selamat. 9.1.2 Semua peralatan kelas dalam keadaan selamat dan tidak rosak. 9.1.3 Projek Pendidikan Khas seperti kebun, taman dan lain-lain sentiasa dijaga dengan baik. 9.1.4 Menghubungi Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras sekiranya diperlukan untuk tindakan segera. 9.2 CUTI AKHIR TAHUN Memastikan: 9.2.1 Bilik darjah dan tandas di blok pendidikan Khas sentiasa bersih, kemas dan selamat. 9.2.2 Semua peralatan kelas dalam keadaan selamat dan tidak rosak 9.2.3 Projek Pendidikan Khas seperti kebun, taman dan lain-lain sentiasa dijaga dengan baik. 9.2.4 Menyemak stok dan inventori. 9.2.5 Melabel dan mengemaskini sistem fail. 9.2.6 Menyediakan borang-borang dan fail untuk pendaftaran murid baru. 9.2.7 Menghubungi Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/Penyelaras atau Guru Pendidikan Khas yang lain sekiranya diperlukan untuk tindakan segera.

Cabaran dalam profesion perguruan masa kini memerlukan pengorbanan yang sangat tinggi. Perubahan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan dilihat sebagai peluang untuk menguji potensi. Pekerjaan yang penuh cabaran ini menguji kemampuan dan ketabahan dalam menguruskan suatu organisasi dengan bijaksana. Guru bertaraf dunia bukan sahaja merancang strategi pengajaranpembelajarannya dengan teliti dan sentiasa membuat persediaan untuk membuka peluang kepada pelajar melakukan penerokaan malah merancang pelbagai laluan pembelajaran dengan kemahiran yang tinggi. kemampuan dan cara untuk mengoptimumkan pembangunan individu. Mereka perlu sedar akan kekuatan dan kelemahan diri dan di atas kesedaran itu sanggup meningkatkan keupayaan diri serta bersedia melakukan perubahan mengikut keperluan. profesion menjadi seorang guru perlu menyahut cabaran untuk melihat keupayaan seorang guru dalam melaksanakan tugasannya bukan dengan muridnya tetapi juga bersama organisasi dan rakan . Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ( 2007 : 232) cabaran didefinisikan sebagai hasil yang mencabar kemampuan dan ketabahan seseorang dalam pekerjaan yang penuh dengan cabaran.1.0 PENGENALAN Sistem pendidikan di negara kita masa kini telah banyak melalui transformasi yang memerlukan komitmen guru yang amat tinggi. Dalam konteks perguruan.

Perkara ini terus menyebabkan . Hal ini kerana terdapat setengah ibu bapa yang beranggapan anak yang istimewa ini tidak layak dan tidak berkeupayaan untuk mendapat pendidikan yang seimbang dan sempurna. Halatuju pula bermaksud penetapan matlamat dan sasaran yang hendak dicapai dalam sesuatu organisasi. peningkatan kemahiran dan pengetahuan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran dan membentuk kepakaran yang beretika.sekerja yang mempunyai pelbagai kepakaran.1 Individu dan keluarga Dari aspek penglibatan ibu bapa. Halatuju merangkumi perancangan pentadbiran. Pengurusan dalam pendidikan mempunyai satu organisasi yang dibentuk yang mempunyai hala tuju yang mahu dicapai. Disebabkan anggapan sedemikian maka wujudlah keciciran murid-murid berkeperluan khas daripada alam persekolahan. 2.0 Cabaran yang dimaksudkan boleh dilihat dalam pelbagai aspek: 2. misi dan objektif utama dalam mengurus tadbir sesuatu organisasi. Hal ini dapat dilihat dengan jelas di kalangan ibu bapa yang mempunyai anak istimewa yang tinggal di luar bandar. program-program utama. didapati di Malaysia tahap kesedaran ibu bapa mengenai masa depan anak-anak yang berkeperluan khas masih berada dalam keadaan yang minima. Pendidikan khas perlu mempunyai visi.

Keenganan ibu bapa memahami perjalanan pengurusan pendidikan khas . pengajaran amali kemahiran memasak dan menjahit. Selain itu juga. Segelintir mereka mengharapkan sesuatu yang mustahil dalam masa yang singkat. Perkara ini sedikit sebanyak agak mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Hal ini mungkin disebabkan memikirkan keadaan yang mungkin boleh mengundang bahaya semasa di dapur dan semasa menggunakan jarum untuk menjahit. Akibatnya guru sendiri terpaksa membantu menguruskan kanak-kanak tersebut semasa berada di dalam kelas. Disebabkan itulah terdapat murid-murid yang masih tidak tahu untuk membuang air kecil atau besar di tempat yang sepatutnya iaitu tandas. Faktor utama yang menyebabkan perkara ini berlaku disebabkan kurangnya keyakinan akan kebolehan anak-anak istimewa mereka ini.kanak-kanak istimewa ini tidak mempunyai kemahiran hidup yang baik dan akhirnya memberi bebanan kembali kepada keluarga masing-masing. Selain itu juga. Disebabkan sikap yang terlalu obses akan perkara negatif inilah menyebabkan mengapa kanak-kanak berkeperluan khas di Malaysia agak ketinggalan. Sebagai contoh. mungkin boleh menyebabkan timbulnya perasaan risau ibu bapa terhadap anak-anak mereka berada di dapur. terdapat juga ibu bapa yang hanya bergantung kepada pihak sekolah semata-mata sahaja dalam usaha memberi didikan kepada anak mereka terutama dalam aspek pengurusan diri. terdapat juga ibu bapa yang masih kurang sedar mengenai betapa pentingnya memberi pendidikan atau pun kemahiran mengurus diri kepada anak-anak yang istimewa.

Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid berdasarkan transformasi dalam pendidikan. Bagi mereka anak mereka harus diajar seperti murid aliran perdana yang lain. emosi. Ada sebahagiannya pula mengasingkan diri dari ahli keluarga lain. Walau bagaimanapun ada sebahagian mereka pula menyerahkan sepenuhnya anak mereka kepada pihak sekolah. Dari aspek individu murid pula adalah berbeza diantara satu sama lain. Cabaran utama bagi guru-guru pendidikan khas bagaimana untuk mendapat kepercayaan dari anak- . fizikal. sosial atau bakat dan aspek – aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan. Hal yang demikian kerana tidak ada kesinambungan dan komitmen daripada pihak ibu bapa terhadap pembelajaran anak mereka di luar waktu persekolahan. Menurut Khairul Yusri (2007).menjadikan ianya semakin sukar untuk dilaksanakan. moral. perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif. Terdapat sebahagian ibu bapa merasa rendah diri kerana mempunyai anak yang tidak sempurna dan berasa malu pada ahli keluarga yang lain. Kedua-dua situasi ini menjadi satu cabaran yang besar dalam pendidikan khas. Mereka mengharapkan sepenuhnya kepada guru pendidikan khas mendidik anak mereka dalam segala aspek. tingkah laku. Keghairahan menjadikan anak mereka sama dengan rakan sebaya sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada pengurusan pendidikan khas.

Ini dapat dilihat pada faktor kematangan dan kesediaan fizikal berhadapan dengan rakan-rakan baru di sekolah. Setiap hari mereka perlu mengikuti peraturan-peraturan sama seperti rakan sebaya mereka. Bukan senang untuk berhadapan dengan mereka kerana setiap orang kanak-kanak istimewa tersebut biasanya mempunyai pelbagai kelainan.anak istimewa ini. Besar kemungkinan layanan yang diterima di sekolah tidak sama dengan dirumah. Sangat sukar bagi guru berhadapan dengan mereka yang mempunyai kepelbagaian yang pelbagai. Cabarannya ialah mungkin apa yang diberi oleh guru tidak sama dengan apa yang mereka terima dirumah. Kesediaan anak-anak istimewa ini memasuki alam persekolahan juga dengan cara yang berbeza. . Guru akan menghadapi berbagai –bagai gaya dan karenah daripada muridmurid pendidikan khas ini kerana kebanyakan mereka tidak pernah mengenali alam persekolahan pada peringkat awal. Guru sebagai pengganti ibu bapa perlu peka kepada keperluan mereka setiap masa. Termasuklah dalam pengurusan emosi dan amalan berdikari. Kepercayaan dan kasih sayang mereka terhadap guru akan melebihi kepercayaan dan kasih sayang terhadap ibu bapa mereka sekiranya kita dapat menyesuaikan diri dengan kepelbagaian mereka. Hanya dengan kesabaran dan keperihatinan serta kemampuan memberikan layanan yang baik dalam pelbagai aspek mampu meningkatkan kepercayaan murid terhadap guru pendidikan khas. Mereka mahu dilayan sebagaimana ibu bapa mereka melayan mereka di rumah.

Kelas inklusif yang berjaya memerlukan guru biasa dan guru Pendidikan Khas perlu bersikap jujur dan terbuka. Cabaran yang sangat besar bagi pengurusan pendidikan khas adalah dalam memberikan kesedaran dan membetulkan tanggapan mengenai pendidikan untuk kanak-kanak kelainan upaya. Masyarakat mempunyai pelbagai perbezaan gaya hidup dan kepercayaan. Perkara yang sering diperkatakan ialah layanan yang diberikan terhadap murid pendidikan khas dan keprihatinan guru dalam membimbing mereka bersama murid biasa. 2. Sikap dan keprihatinan masyarakat terhadap kepentingan murid-murid pendidikan khas merupakan satu lonjakan ilmu yang perlu diterokai bersama. Malah kebanyakan kanak-kanak kelainan upaya ini datang dari keluarga yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk memberikan kemudahan yang sesuai dengan keperluan. Murid inklusif ini mempunyai potensi untuk cemerlang sama dengan murid biasa tetapi mereka memerlukan lebih bimbingan dan motivasi yang tinggi untk berdaya saing.Cabaran juga dilihat dalam menguruskan murid-murid pendidikan khas yang berada di dalam kelas inklusif . Kita juga melihat peranan yang perlu dipikul oleh guru pendidikan khas semasa menghantar murid mereka ke kelas inklusif.2 Sosial dan persekitaran Sosial dan persekitaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengurusan pendidikan khas. Bukan semua daripada mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan perbelanjaan sara hidup anak-anak mereka. kemudahan- .

Menerapkan kesedaran dalam kalangan ahli masyarakat mengenai keperluan golongan kelainan upaya bukanlah sesuatu yang mudah. Lontaran pandangan sinis dan serong terhadap golongan ini secara negatifnya akan memberi impak kepada pergaulan kanak-kanak kelainan upaya dalam masyarakat. Pengurusan pendidikan khas menghadapi cabaran dalam menerapkan nilai-nilai simpati dan empati dalam kalangan ahli masyarakat atas nama kesedaran dan tangungjawab. Hubungan dengan ahli komuniti yang lain perlu dijaga supaya semua orang sekeliling faham mengenai pengurusan anak-anak pendidikan khas. Sokongan masyarakat sangat penting bagi meredakan kegundahan hati ibu bapa berhadapan dengan pelbagai rintangan dan cabaran membesarkan anak-anak kurang upaya. Oleh yang demikian pelbagai kemudahan dalam persekitaran dapat diusahakan bersama . Namun demikian bukan disemua tempat segala kemudahan itu disediakan malah ada segelintir yang menyalahgunakannya. Ibu bapa sendiri perlu bersikap terbuka bagi menggalakan masyarakat bersifat penyayang dan prihatin. Kesanggupan berkongsi segala kemudahan . Pengintegrasian sesuatu program bukanlah sesuatu yang mudah hendak dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan kerja amal dalam masyarakat masih lagi kurang mendapat sambutan dan penglibatan dalam badanbadan sukarela hanya dalam kalangan ahli yang terlbat sahaja.Kita mengharapkan sokongan dan komitmen dari ahli masyarakat dalam menangani masalah tingkah laku dan displin serta penderaan kanak-kanak. Kita lihat juga di persekitaran sekolah dimana penerimaan pentadbiran sekolah dalam membuka ruang kepada murid-murid pendidikan khas.

yang ada dan memberikan keutamaan kepada murid-murid pendidikan khas merupakan antara sesuatu yang amat sukar untuk dilakukan. Jabatan-jabatan kerajaan turut memainkan peranan membuka ruang dan menjalankan aktiviti bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap tanggungjawab sosial yang perlu ditunaikan berbanding kepentingan peribadi. Dalam melaksanakan tugasan hakiki dan berdaya saing dengan ahli masyarakat sekolah yang lain maka pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai hala tuju supaya program ini akan dipandang sama hebat dengan program lain. Bukan semua program integrasi mendapat tempat yang selesa dan mempunyai ruang yang cukup bagi menampung keperluan aktiviti mereka. Pentadbir melihat program pendidkan khas ini seolah sekadar menumpang disatu sudut yang lain atau menjadi tempelan sahaja kepada sekolah. Kita semua perlu bersatu menetapkan satu perjuangan yang sama supaya akan timbul kesedaran dalam kalangan mereka bagi menghargai golongan yang kurang bernasib baik. Masyaralat sekolah memandang ianya satu program yang bukan menyumbang kepada kecemerlangan dan pembangunan sekolah. Inilah cabaran yang sangat besar yang perlu dihadapi oleh pengurusan pendidikan khas. . Kebanyakan sekolah lebih berfokus kepada kecemerlangan dan bukan kepada kebajikan kerana ianya membawa kepada impak yang lebih besar. Kerjasama dengan badan-badan atau persatuan yang boleh memperjuangkan hak-hak kanak-kanak kelainan upaya sangat memberi impak.

pengurusan personel merangkumi semua keputusan yang berkaitan dengan sesebuah organisasi.Pelbagai aktiviti dan program perlu dirancang bagi membuktikan bahawa pengurusan pendidikan khas boleh berdaya saing dan mempunyai matlamat jangka panjang. Pengurusan perlu bijak meletakkan guru di tempat yang betul dengan minat dan kepakarannya. Semua peringkat dalam pengurusan perlu memberikan perhatian dan mengambil berat kebajikan guru dalam memberikan ruang keselesaan.3 Personel dan Kepakaran Asas terpenting yang perlu dimiliki dalam sesuatu organisasi pendidikan ialah personel yang terdapat dalam sesuatu organisasi. Kesedaran dapat dilihat sudah banyak badan-badan sukarela menjalankan aktiviti-aktiviti bersama dan memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Kecekapan sesuatu pengurusan dapat dilihat dengan sumbangan dan kerja buat seorang guru yang mampu melaksanakan tugasan dengan efisyen. . melatih dan menyediakan keperluan serta kefungsian personel. Dalam konteks cabaran dalam pengurusan pendidikan khas. Menurut Greenlaw dan Kohl dalam buku Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan(zaidatol. 2.2003). pengurusan sekolah berusaha membentuk personel seorang guru yang mempunyai nilai-nilai etika dan kredibiliti sebagai seorang pendidik. Termasuklah aspek motivasi. Personel inilah yang akan membentuk dan menggerakkan sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Sebagai seorang guru. adalah penting untuk mengetahui dan meneliti pendekatan yang bersesuaian yang dibawa oleh setiap murid pendidikan khas. Amat sukar untuk dipastikan sebanyak mana amalan tersebut dipraktikan di rumah dan mempunyai kesinambungan yang berterusan. Cabaran yang paling besar bagi guru pendidikan khas ialah bukan sahaja memberikan pendidikan malah memastikan mereka juga boleh melakukan amalan berdikari dalam kehidupan harian mereka. Pengurusan pendidikan khas terpaksa berhadapan dengan tenaga kerja yang kurang . Tenaga pengajar yang tidak cukup akan menganggu proses pengajaran dan pembelajaran murid khas. Pengurusan pendidikan khas juga perlu membuat perancangan mengurus bagi menentukan keperluan dalam sesuatu organisasi. bakat serta minat mereka ke dalam situasi pembelajaran. Ini bermaksud mengetahui bilangan guru yang diperlukan dalam sesuatu organisasi mencukupi dengan keperluan. dan tahap sosioekonomi yang mana sedikit sebanyak memberi kesan kepada gaya dan corak pembelajaran mereka.Tugas seorang guru sebagai pengurus kanak-kanak istimewa ini sangat mencabar. latar belakang keluarga. Oleh yang demikian lahirlah guru-guru yang dilatih secara segera oleh kementerian termasuklah yang bertukar opsyen. Setelah guru perlu mampu memahami serta mengenali setiap jenis murid didalam kelas supaya mereka juga boleh mencapai kejayaan daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah. Sewajarnya guru perlu mengetahui bahawa setiap individu adalah berbeza dari aspek budaya. Kebanyakan program pendidikan khas sering mengalami kekurangan guru.

Guru perlu sentiasa mengubahsuai proses pengajaran dan pembelajaran termasuk kesediaan menggunakan pelbagai alatan pengajaran bagi mencapai objektif pengajaran. Kecemerlangan mereka dinilai oleh prestasi murid pendidikan khas dalam akademik. Begitu sukar meletakan satu-satu kepakaran mengikut minat dan kebolehan guru dalam pengurusan pentadbiran. Sikap kebanyakan guru pendidikan khas sendiri yang terlalu mengambil mudah dan tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. kursus. kurang kepakaran dan tidak mempunyai minat dengan pendidikan khas. Alasan kerana mengajar pendidikan khas bukanlah satu helah yang baik untuk tidak memberikan kerjasama dalam organisasi sekolah. Bekerjasama sebagai satu kumpulan guru-guru biasa dan guru khas merupakan satu himpunan kepakaran dan resos yang boleh . Kewibawaan dan kebolehan guru pendidikan khas pula sering dipertikaikan kerana usaha melahirkan seorang kelainan upaya yang cemerlang sangat sukar dilakukan. Kepakaran itu boleh diperolehi dengan usaha latihan dan bacaan.berpengetahuan. Inidividu guru itu sendiri perlu mengapliksikan kepakaran yang ada bersama organisasi lain atau kepakaran itu tidak boleh dikongsikan dengan orang lain. Namun demikian masa untuk menghasilkan seorang insan yang cemerlang dalam kalangan kelainan upaya memerlukan masa yang amat panjang. Inilah satu cabaran dalam pengurusan pendidikan khas kerana keseluruhan organisasi akan dipandang sepi kerana sikap beberapa orang guru yang sedemikian. Ini satu cabaran yang sukar dihadapi kerana ianya bergantung kepada minat dan komitmen guru dalam menjana idea dan perkongsian maklumat. pembelajaran kendiri.

Struktur organisasi perlu membina hubungan baik dan menyediakan latihan bagi meningkatkan semangat kerja berpasukan dan mempertingkatkan kepakaran personel. Pengurusan pendidikan khas perlu melahirkan personel yang mempunyai kepakaran dan kualiti kerja yang seimbang dengan penampilan peribadi. Pentingnya melaksanakan visi dan . berhaluan. 3. berupaya.0 HALATUJU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS Halatuju dalam amalan pendidikan telah jelas dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Khas iaitu satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. berdikari.digunakan tenaga untuk memenuhi keperluan kepelbagaian murid. visi dan objektif keseluruhan dalam sesuatu organisasi. Cabaran memupuk hubungan baik dengan dalam satu organisasi bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dan daya pengeluaran dalam satu kerja berpasukan. Halatuju bermaksud menetapkan sasaran. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.beriman. Pengurusan pendidikan khas dalam sesuatu organisasi akan berjaya apabila terdapat komitmen sepenuhnya terhadap kualiti. misi. Kesepaduan dan pemikiran tersebut akan mengurangkan pergantungan kepada pendekatan pengasingan.

Tribus 1994. dalam buku Mengurus Kualiti Di Sekolah(2004). mengatakan matlamat hendaklah tetap dan tidak berubah-berubah setiap hari. Pentadbiran pendidikan khas perlu melihat secara menyeluruh dari aspek . Pentadbiran pendidikan khas perlu menyusun atur bidang tugas dengan bijak supaya tidak berlaku pertindihan tugas yang boleh menjejaskan kualiti guru dan keseluruhan organisasi. Visi Pendidikan Khas pula bagi menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada mereka dengan keperluan khas kearah kecemarlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.1 Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan Khas Misi Pendidikan Khas menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid dengan keperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang bakti dapat kepada berdikari. Justeru itu hasrat organisasi untuk mempunyai hala tuju yang betul perlu selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan misi pendidikan untuk berdepan dengan cabaran-cabaran dalam pendidikan.misi haruslah seiring dengan kecemerlangan tindakan. Secara keseluruhannya perbincangan halatuju dalam konteks pengurusan pendidikan khas merangkumi aspek: 3.berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan masyarakat dan negara. Pentadbiran pendidikan khas perlu mempunyai acuan yang tersendiri dengan gaya kepimpinan yang berkesan. Pembahagian tugas yang adil dan sentiasa memantau pengurusan kerja serta memberikan khidmat bantu membolehkan seseorang guru itu menjalankan tugas di atas landasan yang betul.

2 Personel Dan Kepakaran Menurut Atan (1991). masyarakat beruntung kerana menjadi rakyat yang berguna tetapi jika berlaku sebaliknya. Hubngan baik dengan rakan sekerja yang bersedia menerima kritikan. Tugas-tugas tersebut harus difahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. idea dan mencari jalan penyelesaian masalah. Pendidikan ini dirancang secara tersendiri. Jika tugas guru itu dijalankan dengan baik. hal ehwal murid. masyarakat akan menanggung kerugian yang besar. pengurusan kewangan dan pentadbiran. kokurikulum. guru mempunyai tugas yang mulia dan penting kerana di tangan gurulah letaknya rakyat pada masa hadapan. Pendidikan Khas adalah pengajaran yang direka bagi memenuhi keperluan pendidikan murid dengan keperluan khas. Pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai penetapan perancangan strategik dengan sumber-sumber yang cukup sesuai dengan keupayaan membangunkan organisasi. dilaksanakan secara teratur serta dinilai keberkesanannya secara teliti bagi membantu murid dengan keperluan khas mencapai tahap berdikari tinggi dan . 3. guru hari ini harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa kelak. Mereka perlu diberi ruang menjalani kehidupan yang bermakna dan mampu menjalani hidup berdikari dalam masyarakat. Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab.pengurusan kurikulum.

Pentadbir pendidikan khas perlu merupakan seorang yang menjadi pakar rujuk dalam segala aspek. memiliki ketrampilan pengetahuan dan kemahiran dan beretika. Mohd Taib Hj Dora.Cikgu Donny Chin (Utusan Online.kejayaan hidup memuaskan. 2011). Justeru itu keupayaan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua pihak membawa kepada satu budaya kerja cemerlang dan berkualiti. Perkongsian ilmu dapat meningkatkan prestasi kerja dan memperbaiki kelemahan diri. mengatakan seorang guru itu perlu pakar dalam ilmu pengetahuan dan berkualiti untuk meningkatkan profesion perguruan. . Pengetahuan dan pengalaman adalah gabungan yang boleh memimpin guru-guru lain. Guru perlu berusaha meningkatkan profesionalisme keguruan supaya kewibaan dan kebolehan mengendalikan muridmurid pendidikan khas tidak boleh dipertikaikan. Kepakaran yang dimiliki menjadi amalan dalam pengajaran dan pembelajaran yang membawa kepada kecemerlangan dalam pendidikan khas. bersikap positif. menyatakan bahawa mendidik murid kelas pendidikan khas bukan sahaja memerlukan kesabaran tetapi perlu pendekatan kreatif dan kritis dalam pembelajaran kerana setiap setiap daripada mereka memerlukan kaedah pengajaran tersendiri. Guru pendidkan seharunya berani membuat anjakan minda dan sentiasa membuat pelabagai inovasi dalam pengajaran sebagai tuntutan atas satu usaha yang bersungguh-sungguh. Halatuju yang cemerlang memerlukan guru yang mempunyai keperibadian yang unggul. 2005 dalam buku Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesioanal(2010).

Disamping itu berusaha mengaplikasi kaedah. memupuk budaya ilmu.Guru pendidikan khas perlu mempunyai pengurusan emosi dan spiritual yang tinggi supaya dapat mengekalkan kualiti dalam perkhidmatan. khasnya meningkatkan kualiti sekolah ialah guru haruslah sentiasa berusaha meningkatkan taraf professional melalui latihan dalam perkhidmatan. Guru harus sedar tentang tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang akan mencapai wawasan negara. Ketrampilan diri hendaklah seiring dengan kepercayaan pada diri sendiri dan berteraskan iman yang kuat agar tidak kecundang dengan tewas dengan tanggapan negatif pihak lain. berdaya fikir dan berakhlak mulia. Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian. Seorang guru berkualiti juga perlu mempertingkatkan profesionalisme. Selain itu juga seorang guru perlulah berpengetahuan. Guru pendidikan khas perlu menyambut baik dengan mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan. membuat refleksi kendiri. Halatuju guru dalam merealisasikan misi Kementerian Pendidikan.kaedah pengajaran dan pendidikan terkini. perlaksanaan penyelidikan tindakan secara kolaborasi. menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. . ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan perlu dikemaskini setiap masa.

Penerimaan guru aliran perdana terhadap murid yang . Isu –isu pengasingan dan pelabelan membangkitkan semangat dan kekuatan untuk bangun berdaya saing.Guru-guru yang terlibat dalam kelas inklusif hendaklah bersedia untuk menghadapi sebarang rintangan dan halangan yang mendatang. mengabaikan atau mengecilkan pendidikan kanak-kanak bekeperluan khas ini. Murid-murid pendidikan sudah boleh berada dalam kelompok murid-murid biasa dan menjalankan aktiviti kurikulum serta kokurikulum bersama. Kedua-dua guru kelas biasa dan guru khas perlu bersedia untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dipersetujui serta berkesanggupan untuk merancang dan bekerjasama dalam semua aspek aktiviti dan isu. Kajian Haniz Ibrahim (1998) mendapati bahawa guru aliran perdana sekolah rendah dan menengah bersikap negatif terhadap pendidikan inklusif. Disamping itu juga guru kelas biasa dan guru kelas Pendidikan Khas perlu bekerjasama dan menerima kanak-kanak berpendidikan khas yang mempunyai berbagai-bagai perbezaan individu. Guru pendidikan khas harus berusaha dan menunjukkan kepakaran dalam pelbagai bidang supaya kebolehan dan kepakaran itu tidak boleh dipertikaikan. Penting sekali adalah kita tidak boleh mengenepikan. Justeru itu program inklusif perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya murid-murid pendidikan khas boleh berpeluang membuktikan keupayaan mereka dalam bidang akademik. Mereka juga perlu belajar untuk berkompromi dan juga membuat sesuatu yang berlainan sama sekali daripada yang dirancangkan. Program inklusif banyak membantu menjadikan mereka berdaya saing dan berketrampilan setanding dengan rakan sebaya.

nilai dan sikap yang ada kesinambungan antara sekolah .3 Peranan Ibu bapa dan Masyarakat Kita melihat perkembangan program pendidikan khas masa kini semakin diterima dengan baik. Pendapat Sharifah Alwiyah Al Sagoff.belum didiagnosis lebih positif berbanding murid yang sudah dilabel dengan sesuatu masalah. Sambutan dari pihak ibu bapa sangat menggalakan demi kesedaran dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak istimewa. Akta pendidikan wajib telah memperlihatkan kedudukan kanak-kanak kelainan upaya juga berhak diberi pendidikan yang selayaknya seperti kanak-kanak yang seusia mereka. Bukan mudah bagi pihak ibu bapa menyerahkan anak mereka kepada orang tidak mereka kenali. mengatakan sekolah dan keluarga perlu mempunyai aspirasi . Guru sentiasa perlu bersedia memberikan harapan dan menunjukkan kecekapan mereka agar kewibawaan mereka dalam mendidik anakanak kelainan upaya tidak dipandang remeh. Pihak pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai hubungan baik dengan ibu bapa dan sentiasa berkolaborasi demi kejayaan anak-anak pendidikan khas. 3. 1985 dalam buku Kepimpinan Pendidikan di Malaysia92005). Keberkesanan dan pemantapan program sangat memerlukan sokongan daripada institusi keluarga dan masyarakat.

Persepsi ibu bapa dan masyarakat terhadap pengurusan sekolah perlu berubah mengikut keperluan semasa tanpa menyalahkan mana-mana pihak.0 Rumusan Kesimpulannya cabaran dan halatuju pengurusan pendidikan khas perlu seiring. Kecekapan pengurusan sangat bergantung kepada kebijaksanaan mellaksanakan . Hal ini akan mengeratkan hubungan baik dua pihak dalam mencapai visi pengurusan pendidikan khas. Kerjasama dengan badan-badan sukarela dan NGO akan membuka ruang dan pemikiran yang lebih luas dan terbuka. Disinilah tempat yang paling sesuai untuk mereka bertukar-tukar pendapat. Kesedaran dalam kalangan mereka merupakan satu sokongan dan berfungsi sebagai penyumbang dalam kemajuan pendidikan. Kesediaan ibu bapa dan masyarakat memberi sokongan dalam program-program anjuran sekolah dan penglibatan dalam majlis ilmu seperti seminar ke ibu bapaan membawa kepada hala tuju yang sama. menjana idea dan memberikan kritikan membina dalam usaha memahami keperluan pendidikan masa kini.dan rumah. Semua pihak perlu bekejasama dan berganding bahu supaya murid-murid pendidikan khas mendapat peluang dan hak yang sama dalam pendidikan. 4. Ibu bapa dan masyarakat juga akan menjadi role model kepada ibu bapa lain dan anak-anak pendidikan khas. Isu-isu yang dihadapi bukanlah satu halangan dalam mentadbir sesuatu program.

Shah Alam:Oxford Fajar. Pendidkan Khas juga mempunyai murid yang mempunyai matlamat mencapai kehidupan bermakna dan berketrampilan dengan didikan golongan guru yang inovatif dan kreatif.Mengurus kanak-kanak yang susah belajar. Guru dan cabaran semasa. Habib.(1991). Mohd. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung seharusnya diberi pendedahan yang sebaiknya mengenai pengurusan dan pentadbiran pendidikan khas. Kuala Lumpur. Berikan ruang kepada mereka untuk menjadi rakyat yang berpendidikan selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Profil kesediaan guru sekolah menengah terhadap pelaksanaan perubahan kurikulum. Mohd Taib. A (2010). . Noriati.Kuala Lumpur:PTS Profesional Publishing Sdn.Tesis Ph.D.Asas kepimpinan dan perkembangan profesional. maka kecemerlangan murid-murid pendidikan khas sudah pasti dapat ditingkatkan.hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dua hala.Isu-isu latihan mengajar:Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.Universiti Malaya. Menjadi guru pendidikan khas.(2010).Kuala Lumpur:PTS Profesional Publishing Sdn..K (2008).A(2008).Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Dengan adanya kerjasama dan hubungan baik. Razhiyah.M (2005). Bhd. Senarai rujukan: Atan Long. Bhd. Bhd.

Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (UNESCO) dan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).S (2010). Kementerian Pelajaran mengambil inisiatif menyediakan satu sistem pendidikan negara yang berkualiti melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. kepelbagaian dan keadaan kompleks sistem pendidikan sesebuah negara yang ingin melaksanakan transformasi mengambil masa beberapa tahun sebelum hasilnya dapat dizahirkan dan dilihat. Pendidikan di Malaysia: Cabaran untuk masa depan.Universiti Putra Malaysia:Serdang Zharulnizam.Kuala Lumpur: Fajar Bakti. pelan itu menyediakan hala tuju dasar dan inisiatif pelaksanaan yang direncanakan dengan terperinci bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara yang dinamik serta memenuhi hasrat dan keperluan semua. Syed Ismail.Kepimpinan dan pengurusan pendidikan khas.S(1994).Robiah . Zaidatol Akmaliah(2003)Pengurusan dan kepimpinan pendidikan satu langkah ke hadapan. Laporan awal pelan tersebut memaklumkan.Kuala Lumpur: Penerbitan Multimedia. ‘ ‘ Lazimnya. Ahmad Subki.Guru dan cabaran semasa. DALAM memastikan negara tidak ketinggalan dan mampu berdaya saing.(2010). Pelan tersebut juga dihasilkan oleh kementerian melalui kajian dan penilaian yang mendalam serta penglibatan meluas pihak awam termasuk agensi luar seperti Bank Dunia.Kuala Lumpur: Utusan Publication. Pertubuhan Pendidikan. .

Jelas laporan tersebut. ia juga memberi fokus kepada mewujudkan visi serta aspirasi jelas bagi sistem pendidikan dan setiap murid bermula 2013 hingga tahun 2025.000 responden yang mengikuti Dialog Nasional Pendidikan Negara (DNPN) berpendapat usaha kerajaan menjalankan kajian semula pendidikan adalah tepat pada masanya." jelas laporan itu. hampir 98 peratus daripada lebih 3." jelas laporan itu. pelan pembangunan pendidikan ini turut menggariskan program transformasi menyeluruh bagi sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pelajaran yang membolehkan ia memenuhi permintaan baharu. ‘ ‘ Selain itu. Dua bidang utama akan difokuskan dalam proses transformasi Kementerian Pelajaran bagi merealisasi aspirasi untuk meningkatkan akses. ekuiti. pertamanya kementerian akan memperkukuh sistem penyampaian untuk memastikan pelaksanaan dasar yang lebih baik. pelan tersebut mempunyai tiga objektif utama iaitu memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan negara melalui penambahbaikan akses kepada pendidikan. Tambah laporan itu lagi. menuntut penetapan semula peranan dan fungsi Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan memberikan lebih kuasa membuat keputusan serta keluwesan dan sikap tanggungjawab dalam menjalankan tugas bagi membolehkan penyelesaian yang sesuai dirancang dan disampaikan ke sekolah. merapatkan jurang pencapaian dan menggalakkan perpaduan di kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 menyebut. Jelas laporan itu. perpaduan serta keberkesanan sistem pendidikan negara. ‘ ‘ Bagi memenuhi permintaan yang sentiasa meningkat. bersungguh-sungguh dan drastik dalam melaksanakan transformasi yang penting serta kritikal ini.‘ ‘ Oleh yang demikian. negara-negara lain sentiasa menambah baik pendekatan terhadap pendidikan dan Malaysia juga perlu melakukan perkara sedemikian. Tambah laporan tersebut. “ Individu yang berkebolehan dan komited pada semua peringkat organisasi merupakan nadi bagi menjayakan proses ini. ada di kalangan responden turut berpendapat kajian semula itu seharusnya telah dilakukan lebih awal lagi. Justeru kementerian akan terus . meningkatkan kualiti. jangkaan meningkat dan sokongan transformasi perkhidmatan awam. kerajaan melalui Kementerian Pelajaran perlu segera memulakan tindakan berani." ujar laporan itu. Hal itu jelas laporan tersebut. kualiti.

Laporan tersebut menambah. kementerian menjangkakan keseluruhan penstrukturan semula termasuk pelaksanaan rombakan dalam sistem dan proses pengurusan kewangan akan selesai. kementerian akan menambah baik produktiviti sumber dengan memberi tumpuan utama kepada keberhasilan murid dan memperuntukkan sumber kepada inisiatif yang mempunyai pulangan atas pelaburan (ROI) yang tinggi.meningkatkan cara untuk menarik. “ Semasa Gelombang Kedua pula (2016-2020)." jelas laporan itu. Bagi Gelombang Ketiga (2021 . kementerian akan mengalih tumpuan dalam usaha pewajaran daripada melaksanakan kejayaan segera kepada pelaksanaan sistem secara meluas termasuk menghapuskan pertindihan bajet antara bahagian apabila proses penstrukturan semula berlaku. . “ Dalam gelombang itu. kementerian juga akan memberi tumpuan untuk mengekalkan amalan terbaik bagi menjamin kecekapan kewangan yang dibangunkan semasa gelombang terdahulu." tambah laporan itu. membangun dan mengekalkan individu yang berkemahiran bagi melaksanakan perubahan ini. “ Melalui Gelombang Pertama yang meliputi pelaksanaan 2013 hingga 2015. menerusi bidang kedua pula. Usaha itu bukan sahaja memerlukan kemampuan mengagih semula peruntukan sedia ada kepada perkara yang perlu diutamakan tetapi pada dasarnya mengubah cara kementerian memperuntukkan sumber serta memantau projek dan perkhidmatan yang diberikan.2025) pula. “ Hasilnya. Sebagai contoh. tahap perbelanjaan awam seharusnya selari dengan sistem pendidikan negara lain yang mempunyai tahap prestasi yang hampir serupa dalam pentaksiran antarabangsa. “ Usaha ini merangkumi keseluruhan organisasi daripada fungsi yang berkaitan dengan pendidikan seperti pembangunan kurikulum dan pendidikan guru hinggalah kepada fungsi pengurusan seperti perancangan pembangunan modal insan dan infrastruktur. kementerian akan memberi tumpuan mengkaji semula program-program dan perbelanjaan mengurus dalam usaha meningkatkan keberkesanan berbelanja dan mengagihkan semula sumber kepada penggerak yang mempunyai impak besar ke atas keberhasilan murid. produktiviti sumber akan selari dengan standard antarabangsa." jelas laporan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful