COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY” BAIA MARE EXAMEN DE CORIGENŢĂ – 9 .08.

2012 MATEMATICĂ M2 , CLASA a- XII –a VARIANTA A Subiectul I Pe R se consideră operaţia x  y = xy + x + y . Fie mulţimea G = ( −1, ∞) . a)(5 puncte ) Arătaţi că : x  y = ( x +1)( y +1) −1, ( ∀) x, y ∈ R . ) x, y ∈G . b) )(10 puncte) Arătaţi că : x  y ∈G , (∀ c)(10 puncte) Cercetaţi dacă legea „ ” este asociativă şi admite element neutru pe G . d) )(5 puncte) Rezolvaţi în G , ecuaţia x  x = 3 .

Subiectul II Fie polinomul f ∈ R[ X ] , f = X 3 − 2 X 2 + 2 X + a ,cu rădăcinile x1 , x 2 , x3 ∈C . a) )(10 puncte) Pentru a = 5 aflaţi câtul şi restul împărţirii polinomului f la X + 1 . b) )(5 puncte) Aflaţi valoarea parametrului real a ştiind că polinomul f este divizibil cu X −1 2 2 + x3 c) )(5 puncte) Calculaţi x12 + x 2 . Subiectul III Se consideră funcţiile f , F : ( 0,+∞) → R , f ( x ) = x 3 +
1 x4 + ln x . , F ( x) = x 4

a) )(10 puncte) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) )(10 puncte) Calculaţi

∫ f ( x )dx .
1

e

c) )(10 puncte) Aflaţi volumul corpului de rotaţie determinat de funcţia g : [1, e] → R, g ( x ) = f ( x ) . d) )(10 puncte) Determinaţi • • • • Prof :

∫ x F ( x )dx

1

.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu . La toate subiectele se cer rezolvări complete . Timp de lucru 90 minute . Viorica Brisc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful