Examen de corigenţă matematică

Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr. 1

1.Ȋntr-o progresie aritmetică , S
11
= 121 si S
22
= 484 . Aflaţi S
2002
.
2.Câte valori x | | t 5 , 0 e există , astfel ca sin 2x = 3 sin x ?

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.2

1.Calculaţi 1
2
+ 2
2
+ 3
2
+ …+ 100
2
2. Dacă ) 2 ( ) 1 ( 15 cos 15 sin
2 2
÷ · + = + y y
 
, aflaţi y .

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….


Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.3

1.Rezolvaţi inecuaţia 3 x
2
– 5 x + 2 > 0 .
2. Fie j i a 8 2 ÷ = si j i b 5 3 + = .Aflaţi cosinusul unghiului format de a şi b .

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….


Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.4
1.Aflaţi valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
( ) ( ) 0 6 7 4 3 2 3
2
= ÷ + ÷ ÷ ÷ m x m x m are rădăcinile inverse una alteia .
2.Câte valori x | | t 5 , 0 e există , astfel ca sin 2x = 3 sin x ?

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….


Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.5
1.Rezolvaţi ecuaţia 4
3
1 2
=
(
¸
(

¸
+ x
.
2.Dacă sin x = 0,2 , iar x |
.
|

\
|
e t
t
,
2
, calculaţi cos
3
x
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….
Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.6

1.Pentru ce valori ale lui m , ecuaţia x
2
+ ( 2 – m – m
2
) x + 2006 = 0 are suma rădăcinilor minimă ?
2.Fie j i a 5 3 + = si j i b 4 2 ÷ = .Calculaţi b a + si b a · .


Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….

Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.7

1.Rezolvati sistemul de ecuatii
¹
´
¦
÷ = + ÷
= + +
34 2 3
59 2 2
xy x
y xy x

2. Calculati
 
 
20 cos 10 cos
20 sin 10 sin
+
+
.

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….
Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.8

1.Dacă într-o progresie aritmetică ( a
n
) are loc egalitatea a
1
+ a
2
+ …+ a
n
= n
2
+ 3 n , ¬ n eN* ,
Calculati a
10
.
2.Demonstraţi că în orice triunghi ABC , c b l
a
· <
2
, unde
a
l este lungimea bisectoarei interioare
a BAC Z .


Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….

Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.9

1. Fie funcţia R R f ÷ : , astfel încât R x x x x f f e ¬ + ÷ = , 1 ) (
2
 .Calculaţi ) 1 ( f .
2. Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia bcosC+ccosB=a


Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.10

1.Ştiind că ecuaţiile x
2
+ m x – 5 = 0 si x
2
– 3 x + m – 2 = 0 au o singură rădăcină comună ,aflaţi valoarea
parametrului real m .
2. Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia 4 cos cos cos
2 2 2
A B C
p R =

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….


Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.11

1. Ȋntocmiţi tabelul de adevăr pentru propoziţia pq
2.Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia
2 2 2
(sin 4cos sin sin )
a
m R A A B C = +

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.12

1. Ordonaţi crescător numerele: a =

b = -3,625 + 1,(5)-(

); c = (

) -(

) d =
(1,(2)-0,(5)) - (

)
2.Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia
2 2
2 2
sin( ) sin
1 cos( ) cos
A B C a b
A B C a b
÷ ÷
=
+ ÷ +


Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….


Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.13

1. Să se rezolve în R ecuaţiile a) ¦x+5¦=2; b) |

| = 1.
2.Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia
2 2
2
1 cos cos( )
4
b c
A B C
R
+
+ ÷ =

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….

Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.14


1. Să se determine elementele mulţimii A = {xeN¦¦2x-1¦s1}.
2.Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia 2 2 ctg ctg ctg R r a A b B c C + = + +


Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.15

1. Să se decidă dacă este progresie geometrică un şir pentru care suma primilor n termeni este dată de
formula S
n
= 4n
2
+ 1.
2. Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia
2 cos
2
sin sin
2 2
a
A
h
a b c
B C
+ + =
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….
Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.16

1. Să se calculeze [
(

)

]

;
2.Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia rR p r ca bc ab 4
2 2
+ + = + +


Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.17


1. Determinaţi mulţimea de numere reale A = {xeR¦¦x-1¦=1}·{ xeR ¦¦x
2
-3x+2¦+¦x
2
-2x¦= 0}
2.Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia ( ) rR r p c b a 4 2
2 2 2 2 2
÷ ÷ = + +

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.18


1. Determinaţi valoarea de adevăr a propoziţiei p.q.
2. Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia ( ) rR r p p c b a 6 3 2
2 3 3 3
÷ ÷ = + +Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….

Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.19


1. Fie progresia aritmetică (a
n
)
n≥1
. Calculaţi a
1
, r dacă {

.
2.Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia
( ) ( ) ( ) ( ) rR r p p a c ca c b bc b a ab 2 2
2 2
÷ + = + + + + +Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011
Bilet nr.20

1. Să se determine xeR ştiind că x-1, x+1, 2x+5 sunt termenii consecutivi ai unei progresii geometrice.
2.Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare există relaţia: r p r v r
c b a
2
=

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….


Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.21


1. Se dau numerele A =
3 1
2 15
10 5
÷ (-0,86)·0,0(6) şi
B =
( ) ( ) ( ) 1, 6 1 3, 3 8 1, 2
2 3 3 2
6: 6 6 1
3 5 22 5
÷ ÷
÷ · ÷
-1,(428571). Sǎ se calculeze A + 7B.
2.Fie ABCD un paralelogram şi M,Ne(AD) astfel încât AM=MN=ND, P mijlocul lui AB, E mijlocul lui AP
şi F mijlocul lui PB. Arătaţi că vectorii
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
şi
⃗⃗⃗⃗⃗
sunt coliniari.

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.22


1. Sǎ se arate cǎ urmǎtoarea formulǎ este tautologie((pvq).(p)÷q
2.Fie ΔABC isoscel cu AB = AC. Se consideră punctele Pe(AB), Qe(AC) astfel încât AP=AQ. Ştiind că
BQ ·PC = {D} şi E mijlocul lui Bc arătaţi că vectorii
⃗⃗⃗⃗⃗
şi
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
sunt coliniari.

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….

Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.23


1.Folosind metoda inducţiei matematice, sǎ se demonstreze cǎ pentru orice numǎr natural nenul este
adevǎratǎ egalitatea 2·3+3·8+...+n(n
2
-1)=
( )( )
2
n n+1 n +n-2
4

2. Dacǎ punctele M şi N sunt mijloacele segmentelor [AB] şi [CD], sǎ se demonstreze cǎ a)
AC+BD=2MN; b) AD+BC=2MN.


Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….


Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.24

1. Sǎ se determine progresia aritmeticǎ dacǎ:
1 3
4 6
4x x 3
x x 5
= ¦
´
+ =
¹

2. Patrulaterul ABCD este paralelogram. Sǎ se exprime vectorul OD în funcţie de vectorii
OA, OB, OC , unde O este un punct oarecare în planul paralelogramului.


Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….


Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011


Bilet nr.25

1. Sǎ se determine primii doi termeni ai progresiei geometrice (b
n
) dacǎ
b
8
= 256, q = 4.
2. Să calculeze sin 105º

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….

Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.261. Sǎ se arate cǎ urmǎtoarele numere sunt inverse unui celuilalt:
x =
7 11 5 1
:1, 0(5) 0, 05 : .
45 30 12 40
( | |
+ ÷ ÷
| (
\ . ¸ ¸

y = ( ) ( ) ( ) ( )
7 7 19
0,8 3 0,1 6 0, 4 0, 08 3 :
3 20 80
¦ ¹
+ ÷ + · + (
´ `
¸ ¸
¹ )
.
2. Să calculeze cos 15º.

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011


Bilet nr. 271.Sǎ se arate cǎ urmǎtoarea formulǎ este tautologie :((pvq).(q)÷ p
1. În figura alăturată, fie vectorii u

, v

şi punctele A, B. Construiţi punctele A', B' astfel încât = uşi = v
u


v

A B


Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….


A A '
÷
B B '
÷
-
-
-
-

Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.281. Folosind metoda inducţiei matematice, sǎ se demonstreze cǎ pentru orice numǎr natural nenul este
adevǎratǎ egalitatea 1·2+2·3+...+n(n+1)=
( )( ) n n+1 n+2
3
.
2. Fiind date segmentele orientate care reprezintă vectorii u

, v

construiţi segmentul orientat care
reprezintă vectorul u

+ vvuProfesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr. 29
1. Sǎ se determine progresia aritmeticǎ dacǎ:
1 4 6
1 3 5
x x x 14
x x 12 x
+ = ¦
´
+ = ÷
¹

2.Fie vectorul u

şi punctele A, B. Construiţi punctele A', B' astfel încât = 2uşi = 3u
u


A B
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….B B '
÷
- - -
Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr. 30


1. Sǎ se determine primii doi termeni ai progresiei geometrice (b
n
) dacǎ
b
9
= 768, b
11
= 3072;
2. Să se exprime în grade
2
t
,
5
t
,
6
2tProfesori examinatori:
1.
2.
Aviz director…………………………


Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.31


1. Să se stabilească maximul funcţiei f(x) = x
2
– 2x +10
2. Să se precizeze în ce cadran se află unghiurile cu masurile
6
t
,
3
2t
,
6
7tProfesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….

Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.32

1. Fie p şi q două propoziţii. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei p .q.
2. Fiind date segmentele orientate care reprezintă vectorii u

, v

construiţi segmentul orientat care
reprezintă vectorul u

+ v


uv
Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….

Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.33

1. Scrieţi relaţiile lui Viète pentru ecuaţia x
2
– 2x + 7 = 0
2. Rezolvaţi triunghiul oarecare cu: a=12 cm, B=
4
t
, C=
12
5tProfesori examinatori:
1.
2.
Aviz director…………………………

.

Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.34

1.Să se traseze graficul funcţiei f(x) = − x
2
+ 4x – 12
2. Fie a=4, b=6, c=8 masurile laturilor unui triunghi oarecare. Aflaţi p, S, r, R, sinA, sinB, sinC, cosA,
cosB, cosC.

Profesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….Examen de corigenţă matematică
Clasa a IX-a
2 Septembrie 2011

Bilet nr.35

1. Fie funcţia f:R→R definită astfel f(x)=x + 4
a) Stabiliţi semnul funcţiei
b) Calculaţi f(1)+f(2)+f(3)=
2. Rezolvaţi triunghiul oarecare cu: a=16cm, B=
12
5t
, A=
4
tProfesori examinatori:
1.
2.
Aviz director………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful