UNITATEA SCOLARA

EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Se consideră matricele:

,
_

¸
¸


·

,
_

¸
¸


·
2 9
1 4
,
3 9
1 3
B A
,
.
0 0
0 0
O ,
1 0
0 1
I
2 2

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
·
a) Să se verifice că: A + I
2
= B.
b)Să se arate că: A
2
= O
2
.
c) Să se calculeze matricea B
2
.
2. Să se studieze continuitatea funcţiei f:IR→IR, definită prin
¹
¹
¹
'
¹
< +

+
+
·
0 ,
2
3
0 ,
2
3 2
) (
x x
x
x
x
x f
,
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Fie matricele

,
_

¸
¸

− ·
1 2 1
1 0 1
1 0 3
A

,
_

¸
¸
− ·
2 1 3
2 1 1
1 0 2
B
.Calculaţi 3A – B, A+B, BA, B
t
, Tr(B).
2. Să se calculeze limitele: a) ; b)
1
lim
→ x
9 9
6 5
2 3
2
+ − −
+ −
x x x
x x
; c)
; d) ; e)
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinator
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se verifice egalitatea:
a)
( ) ( ) ( )
1
1
1
a bc
b ac a b b c c a
c ab
· − − −
;
2.Se dă funcţia
R R f →

:
,
x
x x
x f
3 2
) (
2
+ −
· . Să se calculeze derivatele I şi a II-a,
Să se studieze monotonia func iei. Să se determine asimptotele la graficul func iei. ț ț
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se determine numerele reale: x, y, z, t, astfel încât să aibă loc egalităţile:
a)

,
_

¸
¸
− − −
− −
1 3 2
2 3
z
y x
=

,
_

¸
¸
+ −

t 1 5
3 2
; b)

,
_

¸
¸

+
2 0 0
0 3 2
0 0 2
z
t y
x
=I
3
;
2. Să se calculeze derivatele funcţiilor
R D f → :
:
a)
2
1
) (
+
+
·
x
x
x f
, b)
2
2 ) ( x x x f − · , c)
x
e x x f

⋅ ·
3
) ( ,
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Folosind metoda lui Cramer, să se rezolve sistemul :
¹
¹
¹
'
¹
· − +
· + −
· + +
2 z y 2 x
5 z 2 y x
9 z y x 2

2. . Calculaţi: a)
2
lim
→ x
16 16
16 8
2 3
2
+ − −
+ −
x x x
x x
; b)
9
) 3 sin(
lim
2
3x
x
x
; c)
∞ → x
lim
x
x
x

,
_

¸
¸
+
+
4 2
5 2
;
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Determinaţi matricea A ştiind că

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
− −
+
100 2
3
2
4
1 1 lg
ln ! 4
3
9 4 0
1 2 2
2
A
e C
A
2. Fie funcţia f: , f(x) ,
a).Să se calculeze .
b).Să se arate că f este convexă pe .
c).Să se arate că f(x)
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
3. Se consideră matricele:

,
_

¸
¸


·

,
_

¸
¸


·
2 9
1 4
,
3 9
1 3
B A
,
.
0 0
0 0
O ,
1 0
0 1
I
2 2

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
·
d)Să se verifice că: A + I
2
= B.
e) Să se arate că: A
2
= O
2
.
f) Să se calculeze matricea B
2
.
2.Să se calculeze limitele :
a)
3
lim
→ x
8 2
1 3
2 3
2
+ −
+ −
x x
x x
; b)
∞ − → x
lim
7
1
2

+
x
x
; c)
∞ → x
lim
x
x x
5
4 3 +
; d)
6
lim
π
→ x
ctgx
x x cos sin +
.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Fie matricile

,
_

¸
¸
− −
− ·
1 2 3
3 1 2
2 3 1
A
si

,
_

¸
¸·
2 3 1
2 2 3
1 3 2
B
.
Aratati ca; a)
( ) B A B A det det det ⋅ · ⋅
b)
( ) B A B A det det det + ≠ +
2. Să se studieze continuitatea funcţiei f:IR→IR, definită prin
¹
'
¹
≤ + −
≥ −
·
1 ,
1 ,
) (
2
2
x x x
x x x
x f
în
punctul x
o
=1. Verifica i dacă f este derivabilă în x ț
o
=1. Studia i convexitatea func iei. ț ț
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se studieze care din matricele următoare sunt inversabile iar în caz afirmativ, să se
calculeze inversele lor:

,
_

¸
¸
·
2 5
4 7
A
,

,
_

¸
¸
·
0 5 10
1 7 9
2 6 5
B
,

,
_

¸
¸
·
1 6
2 12
C
,

,
_

¸
¸
·
9 6 3
8 5 2
7 4 1
D
2. Să se studieze daca următoarea funcţie are limită in
. Calculați derivata funcției.
Studiați monotonia funcției.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1.Fie sistemul de ecuaţii liniare , a
a) Să se arate că det(A)
b) Să se rezolve ecuaţia det(A) .
c) Pentru a
2. Să se calculeze limitele : a)
2
lim
→ x
8 4 2
3 2
2
3
+ −
+ −
x x
x x
; b)
∞ − → x
lim
3 144
5
2
+

x
x
;
c)
∞ → x
lim
x
x x
8
5 11 +
; d)
3
lim
π
→ x
x tg
x x
3
3 cos 6 sin −
.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se studieze care din matricele următoare sunt inversabile iar în caz afirmativ, să se
calculeze inversele lor:

,
_

¸
¸
·
2 5
4 7
A
,

,
_

¸
¸
·
0 5 10
1 7 9
2 6 5
B
,

,
_

¸
¸
·
1 6
2 12
C
,

,
_

¸
¸
·
9 6 3
8 5 2
7 4 1
D
2. Să se studieze daca următoarea funcţie are limită in
. Calculați derivata funcției.
Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției în punctul de abscisă
.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1.Fie sistemul de ecuaţii liniare , m
a) Să se arate că det(A)
b) Să se rezolve ecuaţia det(A) .
c) Pentru m
2. Să se calculeze limitele : a)
2
lim
→ x
8 4 2
8
2
3
+ −

x x
x
; b)
∞ − → x
lim
3 16
5 2
2
+

x
x
;
c)
∞ → x
lim
x
x x
8
5 16 +
;
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Folosind metoda lui Cramer, să se rezolve sistemul :
¹
¹
¹
'
¹
· − +
· + −
· + +
2 z y 2 x
5 z 2 y x
9 z y x 2

2. Să se calculeze derivatele funcţiilor
R D f → :
:
a) ( ) 2010 6 ln ) (
2
+ + · x x x f , b) ) )( )( ( ) (
3 6 2
x x x x x f · , c)
3 2
1 3
) (
+

·
x
x
x f ,
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Determinaţi matricea A ştiind că

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
− −
+
100 2
3
2
4
1 1 lg
ln ! 4
9 4 0
1 2 2
3
A
e C
A
2. Fie funcţia f: , f(x) ,
a).Să se calculeze .
b).Să se studieze cunvexitatea func iei pe ț .
c).Să se verifice dacă f(x)
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1.Se consideră matricele:

,
_

¸
¸


·

,
_

¸
¸


·
2 9
1 4
,
3 9
1 3
B A
,
.
0 0
0 0
O ,
1 0
0 1
I
2 2

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
·
a) Să se verifice dacă: A + I
2
= B.
b) Să se calculeze A
35
.
c) Să se calculeze matricea B
3
.
2. Calculaţi derivatele următoarelor funcţii. La fiecare funcţie precizaţi

şi
a)
b)
c)
d) f(x)=
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Fie matricile

,
_

¸
¸
− −
− ·
1 2 3
3 1 2
2 3 1
A
si

,
_

¸
¸·
2 3 1
2 2 3
1 3 2
B
.
Aratati ca; a)
( ) B A B A det det det ⋅ · ⋅
b)
( ) B A B A det det det + ≠ +
. 2.Se consideră funcţia
( ) ( ) 1 ln 2 , :
2
+ + + · → x x x x f R R f
a.Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
b.Să se determine asimptotele la graficul funcţiei.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se determine numărul real a astfel încât funcţia f:IR→IR, definită prin
¹
¹
¹
'
¹
>
+
+

+
+
·
1 ,
2
2
1 ,
1
3
) (
2
2
2
x
x
a x
x
x
x
x f să fie continuă în punctul x
o
=1.
2.Se consideră sistemul: R
z y x
z y x
z y x

¹
¹
¹
'
¹
· + +
· + +
· + +
α
α α α
α α
α
,
1
2
.
a) Pentru
2 − · α
să se rezolve sistemul.
b) Să se determine valorile lui
α
pentru care sistemul are soluţie unică.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1). Se dau matricele A=

,
_

¸
¸

+
1
2
1
1
1
3
4
1
x
x
x
şi B=
R x
x
x

,
_

¸
¸
+
,
2
1
16
.
Să se determine x ştiind că det( A
t
) = det B
2.a) Calculaţi:
( )
1 2
2 ln
lim
0

+

x
x
x
x
.
b) Determinaţi asimptotele graficului funcţiei f:(-

; - 3)

(3, +

)
R →
, f(x) =
9
2
− x
x
.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1.Se consideră matricele

,
_

¸
¸·
1 12 10 2
5 2 1 4
2 2 2
m
m
A
,

,
_

¸
¸
− −
− −

·
0 6 5 1
3 6 0 4
1 1 m n
B
,

,
_

¸
¸

− −
− − −
·
1 6 5
2 1 0
1 1 4 1
p
m C
.
a)Să se determine m, n, p astfel încât C B A · + ; b) Calculati rangA
2. Se dă funcţia
R R f →

:
,
x
x x
x f
4 3
) (
2
+ +
· . a)Să se calculeze derivatele I şi a II-a; b) sa se
determine asimptotele la graficul functiei
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se studieze care din matricele următoare sunt inversabile iar în caz afirmativ, să se
calculeze inversele lor:

,
_

¸
¸
·
2 4
3 5
A
,

,
_

¸
¸
·
3 8 1
6 5 4
8 2 7
B
,

,
_

¸
¸
·
2 5
4 10
C
,

,
_

¸
¸
·
1 4 7
2 5 8
3 6 9
D
2. Calculaţi derivatele următoarelor funcţii. La fiecare funcţie precizaţi

şi
b.
d.f(x)=
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Fie A(-1,3), B(5, -7), C(2,0). a) Verifica i dacă sunt coliniare; b) Calcula i aria ț ț
triunghiului ABC.
2. Se dă funcţia
R R f →

:
,
x
x x
x f
2
2
4 3
) (
− +
·
. a)Să se calculeze derivatele I şi a II-a; b) sa se
determine asimptotele la graficul functiei.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Fie A(-2,6), B(5, -3), C(2,0). a) Verifica i dacă sunt coliniare; b) Scrie i ecua ia dreptelor ț ț ț
AB i AC. ș
2. Se consideră funcţia
( ) ( )
x
x
x f R f
1
, , 0 :
+
· → ∞
a.Să se calculeze
( ) ( ) ∞ ∈ ′ , 0 , x x f
;
b. Să se determine numărul asimptotelor la graficul funcţiei f.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se determine parametrul real m pentru care matricea A=

,
_

¸
¸

1 0
1 1 2
1 1
m
m
este
inversabilă.
2. Să se arate că funcţia f:
( ) ( )
( )
x
x
x f R
+
· → ∞ +
1 ln
, , 0
, este descrescătoare pe tot
domeniul de definiţie.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Fie A=

,
_

¸
¸
− − 4 2
8 4
şi mulţimea M=
( ) ( ) { } aA I a X a X + ·
2 . Să se arate că
( ) ( ) ( ) R b a b a X b X a X ∈ ∀ + · ⋅ , ,
.
2. Se consideră funcţia f:R

R, ( ) ( )
2
1 x x x f + + · . Să se arate că funcţia f este strict
crescătoare pe
( ) +∞ , 0
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Se consideră matricea A=

,
_

¸
¸
+ +
+ +
a
b b b
a a a
1 1
2 1
2 1
, a,b reali. Să se arate că det(A)=(a-b)(a-1).
2. Se consideră funcţia ( ) R x x x x f R R f ∈ ∀ − + · → , 4 3 , :
3 2 3
. Să se arate că
( ) ( ) x x x f x f 2
2 2
+ · ′ ⋅
,
{ } 1 , 2 − − ∈ ∀ R x
.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Se consideră determinantul d=
a c b
b a c
c b a
, unde a,b,c R ∈ . Pentru a · 2 , b ·1 şi c · −1,
să se calculeze determinantul d .
2. Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f : D
R →
, f(x)=
, 3
3
x x −
în punctual
A(1,-2).
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Se consideră sistemul de ecuaţii
R m
mz y x
z y x
z y x

¹
¹
¹
'
¹
· + +
· + +
· + +
,
0
0 3 2
0 3 2
Determinaţi valorile lui m pentru care determinantul matricei sistemului este nul.
2. Determinaţi parametrul real a pentru care funcţia
( )
¹
'
¹
> +
≤ + +
· →
1 ,
1 , 1 2
, :
2 2
x x a x
x a x
x f R R f
, este
continua în punctual x=1.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Se consideră matricea H(x)=
( ) +∞ ∈

,
_

¸
¸
, 0 ,
1 0 0
ln 1 0
0 0 1
x cu x
. Determinaţi numărul real a, a>0, astfel
încât H(x).H(a)=H(x) pentru orice x>0.
2. Să se calculeze derivata de ordinul doi a funcţiei ( )
2 2
ln , : x x x f R D f · → .
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1.Fie matricea A=
( ) R M
3
0 1 0
1 0 0
0 1 1

,
_

¸
¸
. Să se verifice relaţia
3
2 3
I A A A − · −
2. Să se studieze dacă funcţia
( )
( )
¹
'
¹

>
· →
1 , 2
1 , ln ln
, :
x x
x x
x f R R f 
, este continua în punctul x=1
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se resolve în R ecuaţia
0
3 0 0
0 log 1
1 1 log
2
2
· x
x
2. a.Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1 ln , : x x x f R R f + + · → . Să se arate că funcţia f este
strict crescătoare pe (0,+

).
b.Să se calculeze
( )
1 4
1 3 sin
lim
0x
x
x
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Se consideră matricea A=

,
_

¸
¸
+ +
+ +
a
b b b
a a a
1 1
2 1
2 1
, a,b reali. Să se arate că det(A)=(a-b)(a-1).
2. Să se calculeze: a)
2
lim
→ x
8 4 2
3 2
2
3
+ −
+ −
x x
x x
; b)
∞ − → x
lim
3 9
5 3
2
+

x
x
; c)
∞ → x
lim
x
x x
8
5 11 +
; d)
3
lim
π
→ x
x tg
x x
3
3 cos 6 sin −
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Se consideră matricele:

,
_

¸
¸


·

,
_

¸
¸


·
2 9
1 4
,
3 9
1 3
B A
,
.
0 0
0 0
O ,
1 0
0 1
I
2 2

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
·
a) Să se verifice că: A + I
2
= B.
b) Să se arate că: A
2
= O
2
.
c) Să se calculeze matricea B
2
.
2. Să se studieze continuitatea funcţiei f:IR→IR, definită prin
¹
¹
¹
'
¹
< +

+
+
·
0 ,
2
3
0 ,
2
3 2
) (
x x
x
x
x
x f
,
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se determine numerele reale: x, y, z, t, astfel încât să aibă loc egalităţile:
a)

,
_

¸
¸
− − −
− −
1 3 2
2 3
z
y x
=

,
_

¸
¸
+ −

t 1 5
3 2
; b)

,
_

¸
¸

+
2 0 0
0 3 2
0 0 2
z
t y
x
=I
3
;
2. Să se calculeze derivatele funcţiilor
R D f → :
:
a)
2
1
) (
+
+
·
x
x
x f
, b)
2
2 ) ( x x x f − · , c)
x
e x x f

⋅ ·
3
) ( ,
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Determinaţi matricea A ştiind că

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
− −
+
100 2
3
2
4
1 1 lg
ln ! 4
3
9 4 0
1 2 2
2
A
e C
A
2. Fie funcţia f: , f(x) ,
a).Să se calculeze .
b).Să se arate că f este convexă pe .
c).Să se arate că f(x)
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Folosind metoda lui Cramer, să se rezolve sistemul :
¹
¹
¹
'
¹
· − +
· + −
· + +
2 z y 2 x
5 z 2 y x
9 z y x 2

2. a)Calculaţi: a)
2
lim
→ x
16 16
16 8
2 3
2
+ − −
+ −
x x x
x x
; b)
9
) 3 sin(
lim
2
3x
x
x
.
b) Determinaţi D şi studiati monotonia fncţiei
R D f → :
,
2
2 ) ( x x x f − ·
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Fie matricele

,
_

¸
¸

− ·
1 2 1
1 0 1
1 0 3
A

,
_

¸
¸
− ·
2 1 3
2 1 1
1 0 2
B
.Calculaţi 2A – 5B, A+4B, BA, B
t
, Tr(A).
2. Să se studieze continuitatea funcţiei f:IR→IR, definită prin
¹
¹
¹
'
¹
< +

+
+
·
0 ,
2
3
0 ,
2
3 2
) (
x x
x
x
x
x f
,
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se determine numerele reale: x, y, z, t, astfel încât să aibă loc egalităţile:
a)

,
_

¸
¸
− − −
− −
1 3 2
2 3
z
y x
=

,
_

¸
¸
+ −

t 1 5
3 2
; b)

,
_

¸
¸

+
2 0 0
0 3 2
0 0 2
z
t y
x
=I
3
;
2.Se dă funcţia
R R f →

:
,
x
x x
x f
2
2
3 2
) (
+ −
·
. Să se calculeze derivatele I şi a II-a,
Să se studieze monotonia func iei. Să se determine asimptotele la graficul func iei. ț ț
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Fie A(-1,2), B(3,4), C(a, 2a)
a. Să se scrie ecuaţia dreptei AB;
b. Să se determine a pentru care A, B, C sunt coliniare.
2. Fie funcţia f: , f(x) ,
a) a).Să se calculeze .
b) b).Să se studieze cunvexitatea func iei pe ț .
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1.Se consideră sistemul: R
z y x
z y x
z y x

¹
¹
¹
'
¹
· + +
· + +
· + +
α
α α α
α α
α
,
1
2
.
a) Pentru
2 − · α
să se rezolve sistemul.
b) Să se determine valorile lui
α
pentru care sistemul are soluţie unică.
2. Să se studieze daca următoarea funcţie are limită in
a)
. Calculați derivata funcției.
b) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției în punctul de abscisă
.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se studieze care din matricele următoare sunt inversabile iar în caz afirmativ, să se
calculeze inversele lor:

,
_

¸
¸
·
2 5
4 7
A
,

,
_

¸
¸
·
0 5 10
1 7 9
2 6 5
B
,

,
_

¸
¸
·
1 6
2 12
C
,

,
_

¸
¸
·
9 6 3
8 5 2
7 4 1
D
2. Fie funcţia f: , f(x) ,
a).Să se calculeze .
b).Să se studieze convexitatea func iei pe ț .
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Se dau matricele A=

,
_

¸
¸

+
1
2
1
1
1
3
4
1
x
x
x
şi B=
R x
x
x

,
_

¸
¸
+
,
2
1
16
.
Să se determine x ştiind că det( A
t
) = det B.
2. Calculaţi derivatele următoarelor funcţii. La fiecare funcţie precizaţi
şi
a)
b)
c)
d) f(x)=
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1.Se dau punctele A(6;2), B(4;3), C(2;4) D(2;2). Se cere:
a) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare;
b) Să se calculeze aria triunghiului ABD;
c) Să se scrie ecuaţia dreptei AB.
2.Determinaţi asimptotele graficului funcţiei f:(-

; - 3)

(3, +

)
R →
, f(x) =
9
2
− x
x
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se calculeze determinanţii

10 9
2 5
1

· ∆ . şi
4 7 3
5 8 4
6 9 5
2
· ∆ .
2. Se consideră funcţia f: (0, +

), f(x) =
3
2


x
a x
.
a. Determinaţi a R ∈ , astfel încât f să admită asimptotă oblică: y=x-3.
b. Pentru a = 0, găsiţi ecuaţia asimptotei spre +

.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1.Rezolvaţi ecuaţiile:
0
2 4
3 2 3
·
− −
+ x x
şi
0
2 3 1
3 1 2
1 2 3
·x
x
x
2. Se consideră funcţiile f:
) ( ' ) ( , ) , 0 ( : .
1
ln ) ( , ) , 0 ( x f x g R g
x
x
x f R · → ∞
+
· → ∞
.
a) Să se arate că g(x)=
1
1 1
+

x x
;
b) Studiaţi monotonia funcţiei g pe (0,
) ∞
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1 Se consideră sistemul de ecuaţii liniare:

¹
¹
¹
'
¹
· + −
· + −
· + −
n z y x
mz y x
z y x
4 3 2
4 2
Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
, 4
0
· x , 2
0
· y ; 4
0
· z
2. Să se studieze daca următoarea funcţie are limită in
. Calculați derivata funcției.
Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției în punctul de abscisă
.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1.Rezolvaţi ecuaţiile:
0
2 4
1 5 9
·
− −
+ x x
şi
0
2 1
2 1
1 2
·x
x
x
.
2. Să se studieze continuitatea funcţiei f:IR→IR, definită prin
¹
'
¹
≤ + −
≥ −
·
1 ,
1 ,
) (
2
2
x x x
x x x
x f
în
punctul x
o
=1. Verifica i dacă f este derivabilă în x ț
o
=1. Studia i convexitatea func iei. ț ț
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se determine parametrul real m pentru care matricea A=

,
_

¸
¸

+
2 4 3
1 1 2
1 1 1
m
m
are rangul 2.
2. Să se calculeze derivatele de ordin 1 şi 2 funcţieif: D
R →
, unde f(x)=
x
x x
cos 2
sin
+

PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să consideră sistemul
¹
¹
¹
'
¹
· + −
· + −
· + +
b az y x
z y x
z y x
7
1 2
1 2
, a,b reali.
Să se determine a , b reali pentru care sistemul este incompatibil.
2 Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f:D
R →
, unde f(x)=
1
1
2
+ −
+
x x
x
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
3. Folosind metoda lui Cramer, să se rezolve sistemul :
¹
¹
¹
'
¹
· − +
· + −
· + +
2 z y 2 x
5 z 2 y x
9 z y x 2

2. a)Calculaţi: a)
2
lim
→ x
16 16
16 8
2 3
2
+ − −
+ −
x x x
x x
; b)
9
) 3 sin(
lim
2
3x
x
x
.
b) Determinaţi D şi studiati monotonia fncţiei
R D f → :
,
2
2 ) ( x x x f − ·
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Fie matricele

,
_

¸
¸

− ·
1 2 1
1 0 1
1 0 3
A

,
_

¸
¸
− ·
2 1 3
2 1 1
1 0 2
B
.Calculaţi 2A – 5B, A+4B, BA, B
t
, Tr(A).
2. Să se studieze continuitatea funcţiei f:IR→IR, definită prin
¹
¹
¹
'
¹
< +

+
+
·
0 ,
2
3
0 ,
2
3 2
) (
x x
x
x
x
x f
,
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se determine numerele reale: x, y, z, t, astfel încât să aibă loc egalităţile:
a)

,
_

¸
¸
− − −
− −
1 3 2
2 3
z
y x
=

,
_

¸
¸
+ −

t 1 5
3 2
; b)

,
_

¸
¸

+
2 0 0
0 3 2
0 0 2
z
t y
x
=I
3
;
4. Să se calculeze derivatele funcţiilor
R D f → :
:
a)
2
1
) (
+
+
·
x
x
x f
, b)
2
2 ) ( x x x f − · , c)
x
e x x f

⋅ ·
3
) ( ,
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Determinaţi matricea A ştiind că

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
− −
+
100 2
3
2
4
1 1 lg
ln ! 4
3
9 4 0
1 2 2
2
A
e C
A
2. Fie funcţia f: , f(x) ,
a).Să se calculeze .
b).Să se arate că f este convexă pe .
c).Să se arate că f(x)
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1. Să se calculeze determinanţii

10 9
2 5
1

· ∆ . şi
4 7 3
5 8 4
6 9 5
2
· ∆ .
2. Se consideră funcţia f: (0, +

), f(x) =
3
2


x
a x
.
c. Determinaţi a R ∈ , astfel încât f să admită asimptotă oblică: y=x-3.
d. Pentru a = 0, găsiţi ecuaţia asimptotei spre +

.
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori
UNITATEA SCOLARA
EXAMENUL DE CORIGEN Ă – sesiunea august – septembrie 2012 Ț
Clasa a XI-a
BILET nr.
1.Rezolvaţi ecuaţiile:
0
2 4
3 2 3
·
− −
+ x x
şi
0
2 3 1
3 1 2
1 2 3
·x
x
x
2. Se consideră funcţiile f:
) ( ' ) ( , ) , 0 ( : .
1
ln ) ( , ) , 0 ( x f x g R g
x
x
x f R · → ∞
+
· → ∞
.
a) Să se arate că g(x)=
1
1 1
+

x x
;
b) Studiaţi monotonia funcţiei g pe (0,
) ∞
PRE EDINTE COMISIE Ș Profesori examinatori

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful