Technika

Odborné zameranie: Automatizácia Strojárstvo

6/2009 Ročník VII. Cena: 3 €

www.techpark.sk

Vi t a j te vo r m e D i s t re l e c
N a j v ý z n a m n e j š í d i s t r i b ú to r e l e k t ro n i c k ýc h s ú č i a s to k a p o č í t a č ové h o p r í s l u š e n s t va v s rd c i Eu ró py.
Ladislav K., počítačový technik, Bratislava: "Pre mňa existuje iba jeden distribútor, kde mám slovenského obchodného partnera … ľudia vo rme Distrelec sa vyznajú, poznajú europské normy a predpisy. Aj pri minimálnych množstvách objednávok mám bez väčších nákladov, tovar veľmi rýchlo doručený!"

• priamy dodávateľ kvalitných elektronických produktov s obsiahlym výberom • bez obmedzenia objednávacieho limitu • dodacia lehota je 48 hodín • výhodné dodacie podmienky • kompetentní, po slovensky hovoriaci operátori

Neváhajte a ihneď si objednajte katalóg zdarma
Telefón 0800 00 43 03 Fax 0800 00 43 04 E-mail: info-sk@distrelec.com

w w w. d i s t re l e c. c o m
6/2009

vo vnútri časopisu

Kompaktné PLC / / / FX3G / / / Kompaktné PLC / / / FX3G / / / Kompaktné PLC / / /

9 000 000 FX-PLC po celom svete

Nové FX3G
FX3G je novým členom inovovanej série FX3, kompaktných PLC firmy Mitsubishi Electric. Poskytuje užívateľom nové výhody pri riešení náročných aplikácií. Nové FX3G je rýchle, spoľahlivé a umožňuje flexibilnú konfiguráciu so špeciálnymi funkciami a sieťovými modulmi. Rovnako ako všetky PLC rady FX3, je i nové FX3G plne kompatibilné s existujúcou radou MELSEC FX.
Hlavné technické parametre: Počet V/V: Zdroj napájania: Programová pamäť: Perioda cyklu programu: Digitálny výstup: Analógové signály: Rozlíšenie: Polohovanie: Sieťové pripojenia: Porty: 14 – 256 100-240V AC; 24V DC až 32 000 krokov (built-in) 0.21µs relé, tranzistor až 64 V/V (system bus), až 8 V/V (adapter bus) 12 a 16 bits 6 integrovaných vysokorýchlostných čítačov (až 60 kHz) 2 alebo 3 integrované pulzné výstupy (100 kHz) Ethernet, Profibus DP, CC-Link, CANopen RS-232, RS-422, RS-485, USB

www.mitsubishi-automation-sk.com
Pre všetkých, čo sa chcú dozvedieť viac.

TECHNIKA

6/2009

OBSAH
AKTUÁLNE
Intertribo .......................................................................................................... 4 Aktuality ........................................................................................................... 5 Projekt „PLC do škôl“ – 2. časť .......................................................................... 6 Čo priniesla novela zákona o elektronickom podpise ........................................... 7 Kreativita jako lék na současný stav ............................................................... 8, 9 Odhalili „kybernetickí“ agenti stratégiu spamerov? ............................................ 10 Nahradia ľudské svaly nanovlákna? .................................................................. 10 Letecký výskum “neviditeľného” pohoria ........................................................... 11 Roboti “skokani” v službách US Army ............................................................... 11 Legenda sa vracia ........................................................................................... 12 Pokušenie prichádza z Japonska ................................................................ 12, 13 Vodíkový autobus bez hluku a emisií ................................................................. 13 Eastrobot 2009 ........................................................................................ 14, 15 Systémy Panasonic šetří lidské zdroje ........................................................ 16, 17 Laboratórne testy môžu začať v priebehu niekoľkých týždňov .............................. 18 Zaujímavé produkty z katalógu DISTRELEC! ....................................................... 19 Výstupní kontrola výroby kapslí ve farmaceutickém průmyslu ............................. 20 Souřadnicové měřicí přístroje ........................................................................... 20 Spínání malých výkonů pomocí relé .................................................................. 21 S integrovanou regeneráciou energie ................................................................ 21 Energeticky úsporné riešenia ..................................................................... 22, 23 Technika pre telesne postihnutých ............................................................. 24, 25 Čo je dobré vedieť pri výbere prietržnej membrány? ..................................... 26, 27 Zariadenie na detekciu a lokalizáciu osôb ReTWis ............................................. 28 Treba investovať aj do výstav a veľtrhov ............................................................ 29 Európska kampaň „Zdravé pracoviská v praxi“ .................................................. 30 Implementácia systému SmartStock.WMS ................................................. 32, 33 Speciální ovládací zařízení pro stroj na kontrolu jádra nukleárního reaktoru ....................................................................................... 34 ZINGA – unikátny systém studeného zinkovania oceľových výrobkov ....... 36, 37, 38 Jednoduchosť a štýl ........................................................................................ 39 Základné služby systému kontroly a riadenia výroby MCS 3.5 ................. 40, 41, 42 Auta Využitie moderných metód pri vývoji sedadla automobilu ...................... 42, 43 Priemyselné meranie hladiny ............................................................................ 44 Škodlivé látky pod kontrolou ............................................................................ 45 Prístroje testo na meranie kvality a spotreby stlačeného vzduchu ............................................................................. 46, 47, 48, 49, 51, 51 Investícia do bezpečnosti je istotou práve v čase krízy ................................. 52, 53 Norimberská trojice obalových veletrhů opět na startu ................................. 54, 55 LogIntern přesvědčí inovační silou .............................................................. 56, 57 ŽEL – RAIL už desiatykrát! ............................................................................... 58

Hlavní výrobní program:
 mostové jeřáby – jednonosníkové – dvounosníkové – portálové a poloportálové – podvěsné – sloupové a konzolové – do výbušného prostředí  podvěsné kladkostrojové drážky  jeřábové dráhy  ocelové konstrukce hal, technologických zařízení atp.

Mesačník Technika vydáva: Techpark, o. z. • registrácia vykonaná 22. 10. 2003 pod č. VVS/1– 900/90–22538 • Adresa redakcie: TechPark, o. z., Pltnícka č. 4, 010 01 Žilina, Tel.: 041/500 16 56 – 8, e–mail: redakcia@techpark.sk www.techpark.sk • Šéfredaktorka: Ing.  Dana Tretiníková, tretinikova@techpark.sk • Obchodný riaditeľ: Ján Tomašovič, tomasovic@techpark.sk • Redakcia: Mgr. Ivan Oboňa, obona@techpark.sk • Roman Lisický, lisicky@techpark.sk • Ladislav Repčík, repcik@techpark.sk • Ing. Michal Gonda - gonda@techpark.sk • PR a  marketing: Mgr.  Zuzana Augustínová, augustinova@techpark.sk • Inzercia: Tel.: 041 /500 16 56 – 8, e–mail: inzercia@ techpark.sk • Grafika: Róbert Schwandner, Mobil: 0903 651 096, e–mail: robert.schwandner@ gmail.com • Obchodné zastúpenie Zvolen: INAG, s. r. o.• J. A. Komenského 2230/29, 960 01 Zvolen • riaditeľka: Mária Cerovská, Tel./fax: 045 5361 054, 069 201 0094, Mobil: 0903 526 053, inag.zvolen@gmail.com • Katarína Hudecová – 6920 11 039, GSM: 0915 117 921, hudecova. inag@gmail.com • Mária Chovanová – 06920 11 863, GSM: 0902 376 990, chovanova.inag@ gmail.com • Jana Pačesová – 06920 11 291, GSM: 0911 503 283, pacesova.inag@gmail.com • Tlač: P+M Turany, Budovateľská 516/1, 038 53 Turany, Tel.: 0907 843 867, www.p–mtlac.sk • Rozširuje: vlastná distribučná sieť, MEDIA PRINT KAPA, pressgrosso, Bratislava, PrNS, a. s. Bratislava a súkromní distribútori • Registrované: MK SR pod. reg. číslom 3036/2003 • ISSN 1337–0022

FERRO OK, spol. s r. o.
Radlík 1, 254 01 Jílové u Prahy

tel: +420 224 282 617, 656 fax: +420 224 282 646 e-mail: ferro@ferro-ok.cz http: //www.ferro-ok.cz
www.techpark.sk

www.techpark.sk
3

6/2009

TECHNIKA

Jubilejné X. Medzinárodné sympózium

V dňoch 21. – 23. októbra 2009 sa koná v Kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej, vo Vysokých Tatrách X. Medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2009.
Organizátormi sú Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT), člen ZSVTS, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Medzinárodný tribologický výbor (ITC), Londýn. Tohtoročné jubilejné sympózium sa bude venovať tribologickým problémom exponovaných trecích sústavách. Ciele sympózia spočívajú v riešení problémov trenia, opotrebovania a mazania trecích uzlov, ktoré pracujú v extrémnych podmienkach. Tematické okruhy X. jubilejného sympózia: 1. Trenie a opotrebenie 2. Mazanie, mazivá a technologické kvapaliny 3. Pokroky v tribochémii – prísady a ich mechanizmus účinku 4. Tribológia automobilov – palivá, ložiská, komponenty - motory, prevody 5. Materiály v tribológii – kovy, polyméry, keramika, kompozity, povrchové vrstvy 6. Inžinierstvo povrchov 7. Mikro – nano – biotribológia 8. Diagnostika, údržba a spoľahlivosť strojov 9. Experimentálne metódy, prístroje a normy 10. Vzdelávanie v tribológii
Čestným predsedom X. Medzinárodného sympózia bude prof. Peter H. JOST, prezident ITC, Londýn. Predsedom sympózia je prof. Ing. Pavel BLAŠKOVITŠ, DrSc., predseda SSTT. Sekretárom sympózia je Dr. Pavol KLUCHO, tajomník SSTT.

Bližšie a podrobné informácie poskytuje sekretariát sympózia: Dr. Pavol Klucho, Koceľova 15, 815 94 Bratislava Tel: ++421 2 50 20 76 24, mobil: +421 904 835 726, fax: + 21 2 555 72 991 E-mail : tribologia@post.sk, tribologia@centrum.sk Mediálnym partnerom TechPark Žilina - vydavateľstvo časopisu
4
www.techpark.sk

TECHNIKA

6/2009

Zaostrené na priemysel
Názov Zaostrené na priemysel nesie nové periodikum, ktoré od tohto roku vydáva spoločnosť Minerva Česká republika. Magazín je orientovaný svojím obsahom na informačné technológie a výrobné podniky. Bude vychádzať pravidelne dvakrát ročne a od mája 2009 ho dostávajú výrobné spoločnosti v Českej a Slovenskej republike.
Časopis je distribuovaný zadarmo a svojím obsahom a periodicitou je doplnkovým zdrojom informácií špecifickému okruhu čitateľov z výrobných a distribučných firiem. Čitatelia časopisu v  ňom nájdu informácie týkajúce sa podnikania a  informačných systémov a  technológií v  priemysle, prevažne v  strojárskom, automobilovom, elektrotechnickom, potravinárskom, farmaceuticko-zdravotníckom odvetví a  v  sektore spotrebného tovaru. V  žiadnom čísle nebudú chýbať prípadové štúdie z  implementácií informačných systémov pre výrobné a  distribučné podniky, vybrané produktové novinky, článok v angličtine prevzatý zo stránok zahraničných webov a ani anketa z názvom „Spýtali ste sa“, v ktorej majú čitatelia možnosť pýtať sa odborníkov spoločnosti Minerva. V ankete „Spýtali sme sa“ sa naopak redakcia časopisu bude pýtať zákazníkov Minervy na témy, ktoré zaujímajú nás. Čitatelia majú možnosť si periodikum prečítať tiež na stránkach Minervy. -r-

ODRUŠOVACÍ PRVKY
Almeto s.r.o.
Žejdlicova 681 588 13 Polná Czech Republic

tel.: +420 567 212 574 fax: +420 567 212 639 e-mail: almeto@almeto.cz SKYPE: almeto-cz

www.almeto.cz

4 METAL

M E TA L

www.techpark.sk

5

6/2009

TECHNIKA

Projekt „PLC do škôl“ – 2. časť
Na záver minulého článku (Technika 5/2009) o projekte PLC do škôl som spomenul úlohy založené na modeloch objektov riadených PLC Panasonic ako súčasť výučby. Úloha, ktorej sa budem venovať v tomto príspevku je zameraná na riadenie modelu portálového žeriava.
Prvky použité v projektovej úlohe: - model portálového žeriava - PLC automat FPX C14R - krížový pákový ovládač hranie modelu, pomocou ktorého bude daný objekt riadiť. Impulzy snímača, zdvihu i  pojazdu a signály krížového ovládača sú na úrovni DC +24 V. Kontakty výstupných relé PLC Pohyb zdvihu bremena je ovládaný výstupom Y2 (mz_SS) a Y3 (mz_SZ). Elektromagnet bremena je ovládaný výstupom Y4 (mb). Kontakty krížového ovládača sú pripojené na vstupy X2 (pojazd doľava), X3 (pojazd doprava), X4 (bremeno hore), X5 (bremeno dole) a X6 (ovládanie magnetu).

Obr. Čítač pojazdu Program bol vytvorený pomocou Ladder Diagramu a obsahuje hlavný program PRG s volaním štyroch funkcií FUN_L, FUN_R, FUN_D, FUN_U na ovládanie smerov pojazdu a zdvihu. Na vyhodnotenie polohy vozíka pojazdu a výšky bremena boli použité dva čítače CTUD (count up/down), čítač_P a čítač_Z. Aktuálna hodnota čítača WR_1 a WR_2 prezentuje danú polohu. Na použitie tohto jednoduchého spôsobu snímania polohy je potrebná počiatočná kalibrácia polohy pojazdu a zdvihu po zavedení programu a jeho spustení v PLC. Do vstupov CU (count up) a CD (count down) čítača sú privedené impulzy snímačov pohybu.

Obr. Model žeriava Úlohou študenta je pripojiť model na PLC automat FPX C14R a vo vývojovom prostredí FPWinPro vytvoriť program, ktorý umožní ovládanie žeriava pomocou krížového ovládača. Študent má v zadaní podrobne definované signálové rozovládajú žeriav spínaním proti spoločnému signálovému vodiču 0 V. Ovládanie motora pojazdu i zdvihu je realizované dvomi signálmi. Signálom ŠTART/STOP (mp_SS, mz_SS) a signálom smeru pohybu pojazdu a zdvihu (mp_SP, mz_SZ ). Na uchopenie bremena slúži elektromagnet ovládaný signálom (mb). Výstupnými signálmi modelu sú impulzné výstupy snímača polohy vozíka pojazdu (sp) a snímača polohy zdvihu bremena (sz). Na ovládanie pohybu vozíka sú použité výstupy PLC Y0 (mp_SS) a Y1 (mp_SP).

Obr. Ovládanie pojazdu doľava Na obmedzenie krajných polôh pojazdu a zdvihu sú použité operátory porovnania GE a LE. Aktuálna hodnota čítača sa porovnáva s hodnotou určujúcou krajnú polohu. Po presiahnutí tejto hodnoty čítača je ovládanie príslušného smeru odpojené. Zjednodušeným popisom úlohy a jej študentského riešenia je prezentovaná aplikácia PLC Panasonic v školskom prostredí. Úloha s elektromechanickým modelom portálového žeriava vyžaduje od študentov zodpovedný prístup k úlohe, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu modelu. Text a foto: Ing. Jaroslav Karban

Obr. Signály žeriava

Obr. Pripojenie žeriava k PLC

6

www.techpark.sk

TECHNIKA

6/2009

Čo priniesla novela zákona o elektronickom podpise
V článku uvediem niekoľko zásadných zmien, ktoré od 1. januára 2009 vstúpili do platnosti na platforme elektronického podpisu. Pozornosť sústredím na zmeny, ktoré klienti priamo pocítia a ktoré sa dotýkajú Zaručeného Elektronického Podpisu (ZEP) – na pripomenutie, ide o takú formu elektronického podpisu, ktorá je legislatívne rovnocenná vlastnoručnému podpisu a teda jeho použitie podlieha predpísaným bezpečnostným pravidlám.
Zmena prvá: Kvalifikovaný certifikát s rodným číslom (§5) Zákon predpisuje, že ak bude kvalifikovaný certifikát používaný pre styk s orgánmi verejnej moci, musí obsahovať rodné číslo držiteľa. Cieľom tejto úpravy je zjednodušenie komunikácie s verejnou mocou. Tí čitatelia, čo už majú skúsenosti s elektronickým napríklad ísť osobne podať žiadosť o pas, zbrojný preukaz, a iné činnosti na úradoch, ktoré podliehajú overeniu totožnosti. Predstavte si, že by ste takto mohli komunikovať s katastrom, obecným úradom, školami, zdravotníckymi inštitúciami atď. atď. Bez ohľadu na vzdialenosť, úradné hodiny, bez čakania v rade... a bez potreby predchádzajúcej registrácie svojho certifikátu. Zmena druhá: Kvalifikovaný certifikát obsahujúci oprávnenie (§7) Novela priniesla možnosť vydať kvalifikované certifikáty obsahujúce aj oprávnenie držiteľa k nejakým úkonom. Napríklad konať v mene firmy. Certifikačná autorita uvedie toto oprávnenie do certifikátu na základe žiadosti a po predložení platného oprávnenia. Takto overovateľ podpisu – ľudovo povedané – zabije dve muchy jednou ranou. Jednak si overí, že podpis je platný a patrí osobe, ktorá je v certifikáte uvedená a navyše mu je z certifikátu zrejmé, či osoba je oprávnená overovaný dokument právoplatne podpísať. Na ozrejmenie doplním príklad: ak by som napríklad ja podpísal za firmu príkaz na úhradu do banky, tak podpis by bol síce platný, lebo by bol môj, ale úkon by bol neplatný, lebo nemám na podpisy v mene firmy voči banke mandát. (Pozn. Počas prípravnej diskusie o novele sa týmto certifikátom hovorilo mandátové, v zákone ale tento pojem nie je.) Podotknem ešte, že novela ukladá povinnosť takýto certifikát bezodkladne zrušiť akonáhle držiteľ už nesmie alebo nemôže podpisy s ním vyhotovovať. Dôvody sú zrejmé – zabrániť zneužitiu. Zmena tretia: Elektronické podateľne orgánov verejnej moci (§29) Táto zmena sa síce nedotýka priamo jednotlivých klientov, ale jej dopad je pre nich takmer prelomový. Ukladá totiž orgánom verejnej moci do šiestich mesiacov od vstupu novely do platnosti (t.j. do 30. 6. 2009) oznámiť úradu (rozumej Národnému Bezpečnostnému Úradu – NBÚ) elektronickú adresu elektronickej podateľne, na ktorej prijímajú podania vo forme elektronických dokumentov podpísané elektronickým podpisom alebo elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom. Zoznam týchto elektronických adries potom zverejní NBÚ na svojej stránke a cesta k elektronickej komunikácii sa otvorí. Ostatné zmeny: Novela samozrejme obsahuje množstvo iných zmien, upresnení a úprav, ktoré sa ukázali ako účelné a  potrebné jednak na základe skúseností z minulosti a jednak na zosúladenie s normami EU. Ďalšie zmeny sa týkajú samotných certifikačných autorít a ich vnútorného fungovania. Predefinovali sa niektoré pojmy, upravili sa niektoré postupy a vzťahy. Samostatnou kapitolou sú zmeny technického charakteru, konkrétne potreba zvýšiť bezpečnosť používaním kryptografických algoritmov vyššej úrovne. Jednou zo zmien je zdvojnásobenie dĺžky šifrovacieho kľúča RSA – na 2 048 bitov a druhou je postupné nahradenie hašovacieho algoritmu SHA 1* algoritmom SHA2 (konkrétne SHA 256). Tieto zmeny sa síce dotknú všetkých klientov, ale z pohľadu zmien v ich postupoch sú pre nich okrajovou záležitosťou. Pozorne sú sledované hlavne výrobcami a dodávateľmi SW a HW používaného pre ZEP (zaručený elektronický podpis). Prechod na  ne sa samozrejme nedá vykonať skokovo, preto je prijaté prechodné obdobie, kedy budú doterajšie algoritmy prirodzene vo vydaných certifikátoch dožívať a novovydávané už budú vyhovovať novým podmienkam. V náväznosti na tento článok vyjde ešte jeden, ktorého cieľom bude poskytnúť čitateľom viac informácií o výraze haš (HASH), ako sa stal dôležitým pre elektronický podpis a prečo sa musí zmeniť na vyšší. Text: Ing. Dušan Šiplák * SHA (Secure Hash Allgorithm) je skupina hašovacích funkcií, ktoré vyvinula americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA). Zabezpečujú hlavne kontrolu integrity dát, teda či nedošlo k ich pozmeneniu. Z toho plynie použitie napr. v digitálnych certifikátoch a následne aj elektronickom podpise, či v systéme PGP.
www.techpark.sk

daňovým priznaním vedia, že prvotné kroky k tejto modernej forme komunikácie sú pomerne ťažkopádne. Držiteľ sa musí najskôr zaregistrovať na portáli DRSR, potom musí navštíviť daňový úrad, kde sa jeho certifikát priradí k jeho účtu a až potom môže reálne začať elektronicky komunikovať. Možno si poviete, že inde je byrokracia omnoho horšia. Máte síce pravdu, ale predstavte si, že by ste sa takto museli registrovať na každej inštitúcii, s ktorou by ste chceli elektronicky komunikovať. Práve preto by sa aspoň pri styku s verejnou mocou táto bariéra mala odstrániť. Principiálne nemusí byť v certifikáte rodné číslo. Keby existoval na Slovensku iný jednoznačný identifikátor fyzickej osoby, mohol by sa použiť ten. Dôležité je, že ak je takýto identifikátor súčasťou kvalifikovaného certifikátu, tak orgány verejnej moci (resp. hociktorá inštitúcia, ktorá má prístup k tejto databáze) takto získajú nespochybniteľnú informáciu o tom, kto ZEP k doručenému dokumentu vyhotovil. Odpadla by tak potreba

7

6/2009

TECHNIKA

EDIAS RES inM

Kreativita jako lék na současný stav
Evropský parlament a Rada Evropské unie vyhlásily rok 2009 „Evropským rokem kreativity a inovace“. Tvůrčí myšlení a kompetentní řešení problémů jsou nezbytné v hospodářské, sociální i umělecké oblasti. Tvořivost a inovace v oblasti umění na straně jedné a v oblasti technologie a obchodu na straně druhé nejsou často propojeny. Sblížení těchto dvou světů v mnoha oborech, ve školách, na univerzitách, v soukromých a veřejných organizacích, má být přínosem evropského roku kreativity a inovací.
2009 – rok kreativity Kreativita předkládá a poskytuje hrubý intelektuální materiál – myšlenky, koncepty, odhalování problémů a nové objevy, které se v  budoucnu mohou proměnit v  nové teorie, přístupy, prostředky, nástroje, produkty a  služby, jež se následně mohou stát základem inovací. Definice inovace Evropské komise říká: Inovace je obnova a rozšíření výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvořených nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. V  osmdesátých letech lidé mluvili o  přechodu z  „Industriální společnosti“ k „Informační společnosti“, v  devadesátých letech již o  „Společnosti založené na znalostech“, nebo se hovoří o  konceptu „Kreativní společnosti“. Úspěch v budoucnu nebude založen na tom, kolik toho víme, ale i na naší schopnosti kreativně myslet a konat. Kreativní společnosti Požadavky podnikatelského prostředí, neustále rostoucí požadavk y trhu vyvolávají stále větší tlak na  inovace produktu a hledání cest k co nejúčinnějšímu využívání příležitostí k  inovacím. Samozřejmě je možné odolávat tomuto tlaku, ale pokud firma dokáže reagovat na tyto požadavky trhu, nebo je dokonce předvídat, může posléze ovlivnit i tento trh. Vysokou cenu mají a nadále budou mít právě ty organizace, které prokáží vysoký kreativní a inovační potenciál svých zaměstnanců s  tím, že právě do  takových organizací se vyplatí investovat. Vývoj poznání a  znalostí má neuvěřitelně rychlý trend a  o  to víc se je jim třeba věnovat se vší vážností. Podstata tvořivosti si brzy najde cestu i  v  oblasti marketingu a  prodeje, logistiky, v  organizaci podnikových procesů, podnikových zdrojů apod.

8 6

www.techpark.sk www.techpark.sk

TECHNIKA
Tradiční orientace na využití technických inovačních příležitostí už nestačí, ale jistě patří mezi prvotní požadavky. V současné době platí, že strojírenská výroba je v  celosvětovém útlumu. Ale je to doba vhodná k tomu, aby výrobci mysleli na budoucnost, na to jaké budou požadavky trhu a jak je ovlivnit. Značné zvýšení cen surovin s rostoucí intenzitou zesilují konkurenční tlak ve  strojírenských odvětvích. Stále více je důležité vyrábět s optimálními náklady a to nejen v důsledku sníženého objemu zakázek. To je jeden z prvků, na který se zaměřují výrobci obráběcích strojů - např. firma TOS Kuřim-OS u stroje FU-Efektiv na pravidla a předpisy, které by měli mít platnost pro výrobce strojů. Technické rozdíly mezi stroji v  tomto oboru jsou však značné, stejně jako se jeví obtížné stanovení jednotných směrnic a nařízení z hlediska energetické a ekologické zátěže pro tyto stroje. V  souvislosti s  řešením této problematiky se ozývají náměty podpořit zavádění předpisů a  standartu v  oblasti eco-designu pomocí techniky samoregulace v  oboru obráběcích a  tvářecích strojů. Tento přístup samoregulace pro tak složitý a  náročný obor se zdá být velmi rozumný, jak vyplynulo z  jednání technických ředitelů svazových podniků podniky SST na vytvoření závěrů k analýze pro obor „Machine Tool“. Rovněž zastřešuje a podporuje dobrovolnou iniciativu podniků ke  společnému řešení odborného projektu nasměrovaného na eco-témata. Dále podporuje činnost „Technologické platformy strojírenské výrobní techniky“ při tvorbě strategie oboru a její další realizaci v průmyslové praxi. SST iniciuje vedení širší diskuze o eco-tématech a jejich medializaci. Doprovodný program MSV Brno v roce 2009 Závažnost tématu „Energetické náročnosti a  ekologičnosti při výrobě a  následném provozu obráběcích a tvářecích strojů“ vyústila k pořádání doprovodného programu na  MSV 2009 v  Brně. Formou kulatého stolu bude cca 30 účastní ků - technických odborníků diskuto vat na zvolené téma o výsledcích, dalších v ýzkumech a  praxi při snižování energetické náročnosti a  ekologičnosti při v ýrobě a  jejím následném provozu obráběcích a tvářecích strojů. Závěr Zefek tivnění v ý roby však pocítíme jedině za  předpo kladu, že jdeme se současným vývojem, včas provádíme modernizaci procesu a výroby na svém pracovišti. Čím dříve tento kreativní proces provedeme, včetně zkvalitnění lidských zdrojů, tím dříve se ekonomický přínos odrazí na našich produktech. Právě tato doba je vhodná ke  kreativnímu procesu. Navíc, kdo si může dovolit váhat v  době, kdy snahy zahraničních investorů vedou z  důvodů snižování nákladů k přesunu výroby na jiná místa světa, kde předpokládají finančně výhodnější výrobu. Nejlepší odpovědí na  tento trend je přistoupit k takovým investicím do výroby, jež vedou v  konečném důsledku právě k  razantnímu snížení výrobních nákladů. Způsoby snižování energetické náročnosti provozu a  dopad na  životní prostředí během celého životního cyklu je nezanedbatelným procesem, který bude s pokračujícím technickým a procesním vývojem nabývat stále více na  svém významu. Text: Ing. Jiří Kapounek, SST
www.techpark.sk www.techpark.sk

6/2009

deklaruje na MSV v Nitře roční úsporu energie cca za 370 tis. Kč. Kreativita a technické inovace byly patrné i z vystavovaných strojů na MSV v Nitře v roce 2009 i u dalších strojů svazových podniků: jedná se o firmy TOS VARNSDORF, TAJMAC-ZPS, Kovosvit MAS, Šmeral Brno a slovenská firma TRENS. Energetická spotřeba a ekologičnost Problematika „úspory energie“ se těší zájmu evropských orgánů a organizací. Do  popředí se dostává otázka problematiky energetické spotřeby výrobních strojů a  ekologické dopady životního cyklu strojů. V současné době probíhá analýza energetické spotřeby výrobních strojů s  cílem navrhnout doporučení a  pravidla pro posuzování energetické náročnosti, získat podněty a směry snižování energetické náročnosti strojů s  jejich dopadem na  životní prostředí během jejich životního cyklu. Uvedená analýza by měla mít následný dopad

SST, konané koncem dubna roku 2009. Na této poradě bylo upozorněno na některá úskalí, jako např. marketingové zneužívání eco-labelingu ze strany asijských výrobců, obdobně jako je tomu u označení shody CE, dokládající výběrové vlastnosti daného stroje. Dalším úskalím je problematika nárůstu nákladů a  vlastní zavedení systému do  praxe a další. Úloha Svazu strojírenské technologie – SST Výsledky provedené analýzy budou mít dopad na  výrobce obráběcích a  tvářecích strojů, kteří jsou sdruženi v evropské instituci CECIMO. Je snahou CECIMO ovlivnit všechny etapy popsaného procesu. SST, stejně jako ostatní svazy CECIMO, má nezastupitelnou aktivní úlohu zapojení se do práce CECIMO při řešení této problematiky. SST úzce spolupracuje s výzkumným centrem - VCSVTT při ČVUT v Praze a s jednotlivými členskými

7 9

6/2009

TECHNIKA

Zaujímavosti

Odhalili „kybernetickí“ agenti stratégiu spamerov?
Znie to neuveriteľne, ale viac ako 90  % e-mailovej korešpondencie je spam. Tradičný antispamový softvér hľadá v e-mailoch kľúčové frázy a blokuje maily z adries, ktoré sú na čiernej listine. Nie je to úplne ono a spameri navyše našli účinnú protizbraň. S pomocou „botnetov“ – gigantických sietí počítačov chrlia nové a nové varianty spamu, ktoré neidetifikujú ani antispamové filtre. Špecialista na kybernetickú špionáž Christian Kreibich z International Computer Science Institute v kalifornskom Berkley a ďalší agenti infiltrovali “botnet” menom Storm a analyzovali jeho správanie. Zistili, že botnet ovláda skrytý operátor, ktorý prostredníctvom webových stránok posiela príkazy riadiacim počítačom – proxy botom. Tie potom inštruujú radové worker boty a posielajú im aj návody na výrobu nových variantov spamu. Botnet Storm vraj “padol” v roku 2007, iné správy hovoria o  tom, že intenzívne pracoval aj v roku 2008, v zime 2009 vraj vstal z  mŕtvych ako botnet Waledac. Bádatelia napriek tomu dúfajú, že ich výskum podporí boj proti Stormovým nasledovníkom.

Výrobcovia antispamových robotov ich skúsenosti určite radi využijú. Bolo by však naivné myslieť si, že tvorcovia nevyžiadanej pošty sú v koncoch, to znamená že preteky v  zbrojení medzi spamom a  antispamom pokračujú ďalej. Zdroj: University of Berkley

Nahradia ľudské svaly nanovlákna?
Ľahký takmer ako vzduch, pevnejší než oceľ, pružnejší než guma, odolný voči tepelným extrémom – to sú výnimočné vlastnosti materiálu, ktorý sa navyše dá ovládať zmenou elektrického napätia podobne ako prirodzený sval. Je však neporovnateľne výkonnejší.
Vedci z Ústavu pre nanotechnológie Texaskej univerzity v  Dallase vyvinuli nový typ umelých svalov, ktoré sú schopné fungovať v extrémne širokom rozsahu teplôt. Ich funkčnosť testovali pri teplote kvapalného dusíka (- 196 °C) aj pri horúčavách asi 1 627 °C, keď je roztavené už aj železo. Tieto extrémy však nie sú limitom pre nový materiál. hmota z dlhých rovnobežne usporiadaných uhlíkových nanovlákien, ktoré vznikajú postupným odvíjaním zväzku uhlíkových nanotrubičiek z  vrstvy, ktorú vedci nazývajú „lesom“, pretože svojou štruktúrou pripomína bambusový porast. Rovnobežné nanotrubičky prepája sieť priečnych vlákien. Pri odvíjaní zo základnej vrstvy „lesa“ jednotlivé trubičky na  seba nadväzujú a  vytvárajú dlhý súbežný zväzok ohybných uhlíkových „nanohadičiek“. V celej štruktúre je podstatne viac vzduchu, než pevného materiálu, preto má veľmi nízku hustotu: 1,5 mg/cm3. Ak sa do zväzku takýchto vlákien, ktorý imituje umelý sval, zavedie elektrické napätie, steny nanotrubičiek sa elektricky záporne nabijú a tento rovnaký náboj ich navzájom odpudzuje. Tak dochádza k  takmer okamžitému roztiahnutiu zväzku do  trojnásobnej šírky. Ľudský sval sa pri kontrakcii rozšíri o  20 až 40  %, ten umelý až o 220 %. Navyše to zvláda 4 tisíckrát rýchlejšie. Za  sekundu stihne až 1  000 kontrakcií bez toho, aby sa poškodil. Ak však zväzok vlákien budeme naťahovať v  pozdĺžnom smere, zistíme, že sa zúži, vlákna sa nahustia k sebe, no predĺžia sa asi len o 2 % a budú odolávať roztrhnutiu. V  smere pozdĺž vlákien je tento uhlíkový aerogél takmer nepružný, no v ťahu je veľmi pevný. Pevnejší než oceľ. To spôsobuje, že je asi 32krát silnejší než ľudský sval. „Náš objav metódy výroby týchto vrstiev uhlíkových nanotrubičiek, ich zvláštne vlastnosti a im zodpovedajúci pozoruhodný výkon v podobe umelých svalov je len začiatok príbehu, ktorý budú novými smermi rozvíjať výskumníci na celom svete,“ predpovedá profesor chémie a riaditeľ Ústavu pre nanotechnológie Texaskej univerzity profesor Ray Baughman. „Predpokladám, že tento príbeh bude mať šťastný koniec v podobe nových výsledkov v prospech ľudstva.“ Kombinácia vlastností: vodivosť, veľká pružnosť v jednom smere, vysoká pevnosť v druhom, extrémna odolnosť, priesvitnosť otvárajú pre tento nový materiál široké pole možného využitia. Umelé svaly mechanických robotických rúk budú pravdepodobne tým najvýznamnejším využitím tohto flexibilného materiálu. Extrémne teploty, pri ktorých bola úspešne overená jeho funkčnosť ho uprednostňujú na využitie v otvorenom kozmickom priestore, či v prostredí taviacich a spaľovacích komôr. Zdroj: University of Texas

Základom zvláštneho materiálu je takzvaný aerogél (štruktúra podobná gélu namiesto tekutiny vyplnená plynom) – ľahučká, vzdušná

10

www.techpark.sk

TECHNIKA

6/2009

Roboti “skokani” v službách US Army
Americká armáda nás už tradične prekvapuje výzbrojou a  príslušenstvom doposiaľ používanou skôr v  ríši sci-fi. Pentagon teraz plánuje ďalšiu novinku v  rámci programu Future Combat Systems, ktorý si kladie za cieľ robotizovať do roku 2015 tretinu americkej armády. V Sandia National Laboratories v Novom Mexiku nedávno vyrobili prototyp menom Urban Hopper (mestský skokan). Je to vlastne taký robotický skokan, ktorý dokáže prekonať prekážky až do  výšky ôsmich metrov vrátane skákania do okien v budovách a pod. Zatiaľ ešte nevyzbrojená verzia robota je primárne určená pre diaľkový robotizovaný prieskum a bojové operácie v mestách. „Prevratné je predovšetkým jeho obutie, čo bola až doteraz Achillova päta všetkých podobných prototypov, ktorým sa veľmi nedarilo bez vážnej ujmy pristáť“, hovorí vedúci projektu Mark Peterson. Palivom je explozívna zmes metylacetylénu a  oxidu dusného, ktorá vynesie robota do  požadovanej výšky a smeru. Rozhodne to nie je iba ďalšia investičná fikcia. Vylepšenú generáciu skákajúcich robotov plánuje armáda odoberať už ku koncu roka 2010. Boje v mestách sú najhoršou nočnou morou moderných armád, preto sú mestskí bojovníci z ocele a kremíku veľmi vítaní. Vyzerá to teda na slušné “odľudnenie” vojen so zaujímavými dôsledkami pre budúce spolužitie na Zemi. Zdroj: Sandia National Laboratories

Letecký výskum “neviditeľného” pohoria
Pod antarktickým ľadom sa rozprestiera neprebádaný kontinentálny horský masív - Gamburcevovo pohorie. Práve pred polstoročím, v roku 1958 odhalila sovietska antarktická výskumná expedícia v centrálnej časti Východnej Antarktídy neznáme horstvo a nazvala ho na počesť sovietskeho geofyzika Grigorija Alexandroviča Gamburceva Gamburcevovým pohorím (Gory Gamburceva).
Hoci tvorí súčasť pevniny, nikto ho nikdy na vlastné oči nevidel a odhalili ho len analýzy odrazených seizmických vĺn a potvrdili to aj najnovšie radarové výskumy. Pohorie s dĺžkou asi 1 200 km sa totiž vypína pod 4 kilometre hrubou vrstvou antarktického ľadovca, ktorý tvorí 10 miliónov km2 rozľahlú prikrývky najjužnejšej pevniny. Podľa doterajších výskumov najvyšší vrchol pohoria má nepotvrdenú výšku 3 390 m. O veku a mechanizme vzniku pohoria sa doposiaľ v odborných kruhoch polemizuje. Vek pohoria sa odhaduje na 500 miliónov rokov a jeho vznik sa pripisuje sopečnej činnosti. Pomocou dvoch ľahkých lietadiel uskutočnil tím vedcov zo siedmich krajín počas antarktického leta (december 2008 a január 2009) radarové merania nad oblasťou s rozlohou asi 170 tisíc km2. Výsledky výskumných letov, ktoré dĺžkou zodpovedajú dvom obletom Zemegule, potvrdili existenciu Gamburcevovho pohoria a odhalili podrobnosti jeho veľmi členitého, Alpám podobného charakteru. Geofyzik Fausto Ferraccioli, šéf britskej časti vedeckého tímu však priznáva, že práve táto topografia nepomáha, ale skôr komplikuje odpoveď na jednu zo základných otázok projektu: Ako sa vytvárala mohutná ľadová pokrývka vo východnej časti Antarktídy a ako práve existencia pohoria k tomu prispievala? „Ak sa ľadový príkrov vytváral pomaly, potom by sme očakávali, že odhalíme pohorie zvetrané do podoby náhornej plošiny. Ale prítomnosť štítov a údolí môže viesť k predpokladu, že sa ľadový príkrov tvoril rýchlo”. Radarové merania potvrdili existenciu rozsiahleho systému jazier a riek v hĺbke asi 4 km pod antarktickým ľadovým pancierom, kde je vďaka geotermálnej energii podstatne teplejšie, než na povrchu. Tu, hlboko pod ľadom leží aj šieste najväčšie jazero sveta – jazero Vostok s dĺžkou 250 km, šírkou 50 km a s hĺbkou až 800 m. Projekt mapovania priestoru pod antarktickým ľadom bude pokračovať, pretože seizmológovia nainštalovali v oblasti Gamburcevovho pohoria 26 seizmometrov, ktoré by mali vďaka akumulátorom napojeným na solárne panely samostatne zabezpečovať merania po celý nasledujúci rok. Zdroj: University of Kansas
www.techpark.sk www.techpark.sk

11

6/2009

TECHNIKA

Legenda sa vracia!
Na slovenský trh sa dostáva nový Nissan 370 Z. Ponúka autentické vlastnosti športového automobilu, vyšší výkon a zlepšené ovládanie vďaka kompaktnejším rozmerom a pozornosti zameranej na čo najnižšiu hmotnosť.
Nový dynamický a  štýlový dizajn modelu 370 Z prichádza s  dvojakým prínosom – s odvážnym vzhľadom a ľahkošou a pevnejšou konštrukciou s lepšími jazdnými vlastnosťami. Po kompletnom prepracovaní sa nový model 370 Z vyznačuje skráteným rázvorom takmer o 100 mm. Na karosérii sa vo väčšej miere využili ľahké materiály, ktoré znížili hmotnosť vozidla o 32 kg. Zvláštna pozornosť bola venovaná kvalite materiálov, príslušenstva a opracovaniu povrchov. Tradičné dvojsedadlové usporiadanie je posadené pred hlboko zapusteným prístrojovým panelom. Jazda v  kabíne sa stáva pohodlnejšou vďaka doplneniu tlačidla na  štartovanie a  vypínanie motora, rozmernejších budíkov, použitiu materiálov mäkkých na dotyk na prístrojovom paneli a ďalších interiérových detailov, ktoré 370 Z ponúka. Ako nové modelové označenie naznačuje, model 370 Z je poháňaný 3,7-litrovým motorom VQ37VHR s  technológiou VVEL (Variable Valve Event and Lift – systém ventilového rozvodu s premenným zdvihom a časovaním) s vyšším výkonom dimenzovaným a krútiacim momentom 366 Nm. Vylepšená šesťrýchlostná manuálna prevodovka s  úzkym odstupňovaním je ako

prvá na  svete vybavená systémom automatickej synchronizácie otáčok pri radení, čo umožňuje vodičom všetkých výkonnostných kategórií vždy a omnoho ľahšie zaradiť správne rýchlostné stupne, ako by to zvládol skúsený vodič pomocou tradičného spôsobu „pätou a špičkou“. Táto funkcia „Synchro Rev Control“ pri radení automaticky reguluje otáčky motora a presne ich ladí na nasledujúci prevod – v podstate ide o  radenie s  „medziplynom“, ktoré umožňuje jeho hladší priebeh. Nová sedemrýchlostná automatická prevodovka modelu 370 Z  má manuálny a automatický režim. Je tiež vybavená systémom automatickej úpravy otáčok pri podraďovaní (DRM), čo v manuálnom režime umožňuje radiť rovnako rýchlo, ako s ručnou prevodovkou. Zdroj: Nissan

Pokušenie prichádza z Japonska
Infi niti, japonský výrobca luxusných vozidiel, zverejnil konečnú špecifikáciu modelu G37 Cabrio pre Európu. Nový model má trojdielnu kovovú skladaciu strechu. Vozidlu dodáva silu 3,7 litrový benzínový motor V6 s  výkonom 320 konských síl s  pohonom zadných kolies. Zrýchlenie na 100 km / h zaberie len 6,2 sekundy (pri manuálnej prevodovke) a  maximálna rýchlosť je obmedzená na  250  km  /  h (v  miestach, kde to predpisy dovoľujú). Nie je prekvapením, že G37 je jedným z najrýchlejších štvorsedadlových cabrio automobilov na trhu. Základný model G37 Cabrio GT má bohatú výbavu. V  základnej výbave modelu GT sú 19 palcové kolesá z  hliníkových zliatin so športovými brzdami, deflektor vzduchu, kožené sedadlá, aktívne bi-xenónové svetlomety, dvojzónová prispôsobiteľná klimatizácia s automatickou recirkuláciou vzduchu, inteligentný kľúč Infiniti a vyhrievané a elektricky nastaviteľné predné sedadlá. Ďalším

štandardným prvkom je samoopravný lak Infiniti. G37 Cabrio je prvý model Infiniti na svete s novým informačným a zábavným systémom Connectivity. Nová verzia GT obsahuje výkonný audio-systém so siedmimi reproduktormi, prehrávačom diskov CD a MP3, 2 GB hudobným diskom a kompatibilitou s rozhraniami iPod / USB, pripojenie

12

www.techpark.sk

TECHNIKA

6/2009

Vodíkový autobus bez hluku a emisií
Nový model Mercedes-Benz Citaro FuelCELL – Hybrid oslávil svoju svetovú premiéru začiatkom júna na svetovom kongrese dopravných podnikov UITP vo Viedni. Hybridný autobus s pohonom na palivové články bol vyvinutý v rámci iniciatívy „Shaping Future Transportation“ a je prvým zástupcom novej generácie autobusov s palivovými článkami od divízie Daimler Buses.
veľmi vhodný aj na každodenné praktické využívanie. Mercedes-Benz Citaro FuelCELL – Hybrid stavia na vynikajúcich skúsenostiach s 36 autobusmi s pohonom na palivové články. Zmodernizovaný systém palivových článkov je doplnený úplne novým hnacím systémom. K ďalším komponentom hybridného autobusu patria napríklad nápravy s elektrickými motormi v nábojoch kolies, lítium – iónové batérie na akumulovanie elektrického prúdu a všetky elektricky poháňané vedľajšie agregáty. Celý pohon je projektovaný na vysokú účinnosť. Rekuperácia, čiže spätné získavanie energie z brzdenia autobusu prináša úsporu 10 až 25 percent vodíka v závislosti od dopravných pomerov a topografie terénu. Pohonnou látkou pre jeho palivové články je vodík. Vďaka hybridnému pohonu s vycibreným riadením pohonu dôjde k výraznému zníženiu spotreby vodíka v modeli Citaro FuelCELL – Hybrid v porovnaní s doterajšími autobusmi s pohonom na palivové články. -mg-

Významným znakom modelu Citaro FuelCELL – Hybrid je jeho všestranná ekologickosť. Počas jazdy nevylučuje žiadne škodlivé látky a jazdí takmer bez hluku. Preto je vhodný najmä na použitie vo frekventovaných centrách a metropolách. Od jesene bude divízia Mercedes-Benz Omnibusse intenzívne testovať autobus v rámci veľkého celoeurópskeho pokusu

vo viacerých mestách. Od roku 2003 až dodnes sa veľmi dobre osvedčilo v dvanástich dopravných podnikoch na troch kontinentoch 36 autobusov Mercedes-Benz Citaro s pohonom na palivové články. Tieto autobusy boli v prevádzke spolu asi 135 000 hodín, pričom najazdili viac ako dva milióny kilometrov a pôsobivým spôsobom dokázali, že ekologický pohon na palivové články je

telefónu Bluetooth® s hlasovým ovládaním, parkovacie senzory a zadnú kameru. Jedným z  mála voliteľných prvkov je sedemstupňová automatická prevodovka s  páčkami radenia zo zliatin horčíka pod volantom. Pozoruhodným rozšírením výbavy je navigácia s  30 GB pevným diskom a trojrozmernými zaujímavými miestami podľa sprievodcu Michelin Green Guide. Elektricky nastaviteľné kožené predné sedadlá majú pamäťovú funkciu nastavujúcu sedadlo vodiča podľa inteligentného kľúča k  vozidlu. Nezvyčajné je, že sedadlá je možné chladiť aj ohrievať. V  opierkach predných sedadiel je zabudovaná dvojica reproduktorov Bose Personal®, súčasť 13 reproduktorového systému Bose® Premium Sound System. Špeciálna funkcia umožňuje filtrovať ruchy pozadia a meniť nastavenie ekvalizéra podľa toho, či je strecha natiahnutá, alebo stiahnutá.

Záujemcom bude k dispozícii celkom 48 farebných kombinácií, z ktorých mnohé sú jedinečné práve pre toto cabrio. Túto dravú

kombináciu môžete odhaliť počas 25 sekúnd, za ktoré cabrio zloží svoju strechu. Zdroj: Infinity Cars

www.techpark.sk www.techpark.sk

13

6/2009

TECHNIKA

Istrobot 2009
Na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislavskej Mlynskej doline sa už deviaty krát zišli priaznivci robotiky na populárnej medzinárodnej súťaži robotov Istrobot.
Viac ako sto prihlásených robotov sľubovalo naozaj zaujímavý priebeh súťaže. Hoci sa napokon pre technické problémy celkový počet robotov na stovku nevyšplhal, celý deň sa bolo na čo pozerať. Prekvapilo silné zastúpenie súťažiacich z Poľska, jeden účastník docestoval až zo Španielska. Medzinárodnú zostavu dopĺňali súťažiaci z Rakúska, Nemecka a Českej Republiky. „Som rád, že tu vidím toľko mladých ľudí, ktorí ve- tímy z Poľska mali prepracované konštruknujú svoj voľný čas ušľachtilej záľube, ktorá cie a doslova prevalcovali menej skúsených sa im neskôr zíde aj v ich profesii...“, povedal účastníkov. Prejavilo sa to napokon aj vo výna úvod doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD., pro- sledkoch, kde dve z troch prvých miest zaslúdekan Fakulty elektrotechniky a informatiky žene obsadili súťažiaci z Krakova a Wroclawi. STU v Bratislave. Druhý skončil robot Diablo Pavla Pavlíka, ktoZo sprievodného programu mali radosť asi rému sa nepodarilo obhájiť vlaňajšie prvennajmä skôr narodení. Tento rok sa niesol stvo z Istrobota, ani marcové prvé miesto zo v znamení nostalgických spomienok na po- súťaže Robotchallenge vo Viedni. čiatky československej robotiky. V 80-tych Sklamaním bola kategória Myš v bludisku. rokoch minulého storočia sa objavilo niekoľ- Už tradične zvíťazil robot Anna Petra Kuťáka, ko zaujímavých kybernetických konštrukcií proti ktorému tretí rok neexistuje rovnocenný s nevšednými nápadmi. Konštruktéri v tých súper. Tento rok cestu cez bludisko nenašiel časoch museli invenciou nahrádzať nedostup- už žiaden iný robot. nosť elektronických komponentov, ktoré sa v tej dobe nielenže parametrami nedali porovnávať s dneškom, ale často sa jednoducho ani nedali bežne kúpiť. Takým robotom bol napríklad prvý školský robot KOLKA, konštrukcia kolektívu profesora Václava Kalaša z Katedry automatizácie a regulácie vtedajšej SVŠT v Bratislave. Bol v ňom na riadenie prvýkrát použitý zahraničný 8-bitový mikroprocesor 8085. Robot bol poháňaný krokovými motormi, na ktoré sa vtedy oddelenie servopohonov špecializovalo. V ďalšej prezentácii svoju konštrukciu Kybernetickej berušky Hovoriaci robot Alex Andreja Paulinyho zvíťazil v kategórii predstavil Zdeněk Kober z Hrad- Voľná jazda. ca Králové. Táto technicko-vzdeKategória Stopár tento rok obsahovala ďallávacia hračka bola v roku 1982 zverejnená v časopise VTM a postavili si ju mnohí tech- šiu náročnú prekážku – stopa sa na jednom nickí nadšenci. Fascinujúce bolo najmä pred- mieste rozvetvovala a robot si musel vhodvádzanie „berušky“ v činnosti po 27 rokoch. ne vybrať, ktorou z ciest bude pokračovať. Podobnú „vykopávku“ predviedol aj Andrej Mnohým súťažiacim robotom to spôsobovaČerník z Bratislavy. Jeho robot, inšpirovaný lo nemalé problémy. Síce si na začiatku nenávodmi z časopisu ABC, taktiež prekvapivo jakú cestičku vybrali, no pri ich opätovnom po takej dlhej dobe fungoval. Elektronika s je- spojení sa namiesto k cieľu vybrali – späť diným číslicovým obvodom TESLA MH7400 na štart! Niektorí takýchto slučiek absolvorealizovala dvojbitovú pamäť a radič „progra- vali aj viac. Zmenšenie rozmerov tunela, cez mu“. Príkazy, zasielané robotovi bezdrôtovo ktorý má robot prejsť, sa takisto nepáčilo cez vysielač, bolo možné súčasne zazname- každému. Niektoré roboty delili od úspechu návať na magnetofón, a potom automaticky doslova milimetre. Miernymi zmenami prešla aj kategória Voľzopakovať naprogramovanú cestu. Všetci, ktorí s podobnými konštrukciami začínali, si nos- ná jazda. Súťažiaci museli okrem prezentácie talgicky zaspomínali na časy svojej mladosti. pred obecenstvom robota predstavovať návV tradičných súťažných disciplínach prebie- števníkom aj dopoludnia na improvizovanej hali urputné boje najmä v kategórii MiniSumo. výstavke a pripraviť si poster s popisom roV dopoludňajších kvalifikáciach o postup bo- bota. Tento rok najviac zaujal „ukecaný robot jovalo dovedna 28 robotov. Silno zastúpené Alex“, ktorý sa divákom predstavil sám: „Som

Robot F5-A inšpirovaný návodmi v časopise ABC. Konštrukcia Andrej Černík.

Kybernetická beruška Zdeňka Kobera fungovala aj po viac ako 27 rokoch.

14

www.techpark.sk

TECHNIKA
robot Alex. Som humanoidný robot. Vytvoril ma pán Andrej Pauliny. Pôvodným zámerom pána Andreja bolo vytvoriť program, s ktorým by bolo možné komunikovať ľudskou rečou. Predstavte si, že by ste sa s počítačom rozprávali. Keby ste niečo chceli vedieť, tak by ste sa to opýtali počítača. Pán Andrej už vytvoril program, ktorý do istej miery tak funguje. Preto pán Andrej poskladal nejaký hardvér, pridal ešte do programu nejaké funkcie a tak som vznikol ja,“ povedal o sebe Alex. Robot má aj praktické použitie, jeho softvérová časť môže byť použitá napríklad namiesto spojovateľky vo firemnej telefónnej sieti. Zaujímavá bola aj trojčlenná skupina robotov Łobuz, Gamoń a Nerwus, ktorí dokázali balansovať na dvoch kolieskach podobne ako známe dopravné prostriedky Segway. Táto trojica bola zo stavebnice Lego a študenti Krakovskej univerzity na nich demonštrujú možnosti riadenia štrukturálne nestabilných systémov.

6/2009

Robot Twain DeLoran a jeho autor Ferran Gascon Burgada pricestovali až z Barcelony. Zvíťazili v kategórii Stopár, hoci ešte večer pred súťažou sa robot nezmestil do tunela. boli umiestnené rôzne prekážky, napríklad tunel, prerušenie či rozdvojenie čiary, alebo tehlička, ktorú bolo treba obísť. 1. Robot TWAIN DeLorean (Ferran Gascon Burgada) z Barcelony 2. Robot Camerus 2 (Martin Povišer) z klubu Robozor, České Budějovice 3. Robot Lenco (Andrej Železňák, Andrej Lenčucha ) z Trstenej MiniSumo – v tejto kategórii bolo úlohou zostrojiť autonómneho mobilného robota, ktorý vytlačí z ringu svojho súpera. Súťaží vždy dvojica robotov, po štarte sa snaží jeden druhého vytlačiť mimo ring. 1. Robot Boczek (Przemyslaw Elias, Michal Gazda, Marcin Staszkiewicz) z Poľska 2. Robot DIABLO (Pavol Pavlík) z Liptovského Mikuláša 3. Robot Eurorobot (Wroclawský klub Konar) z Poľska Voľná jazda je určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých troch kategórií. Každý súťažiaci môže počas 5 minút predviesť všetko, čo jeho robot dokáže. Víťaza vyberie porota na základe Robot Camerus konštruktéra Martina Povišera z Českobudějovického klubu Robozor sledoval čiaru pomocou malej kamery. Napriek náročnosti úlohy si s ňu mladý konštruktér poradil bravúrne a vydobil pre svoj krúžok zaslúžené druhé miesto. Myš v bludisku – myš mala čo najrýchlejšie nájsť cestu bludiskom. Robot musí byť autonóm¬ny, bez možnosti ovplyvňovania po odštartovaní. Pri hľadaní cesty bludiskom sa dá použiť pravidlo pravej, resp. ľavej ruky, ale takáto cesta nebude najkratšia. 1. Robot Anna (Peter Kuťák) z Považskej Bystrice druhé a tretie miesto nebolo udelené

Balancujúca trojica robotov tímu AGH z Poľska predviedla dokonale zladenú choreografiu. Tretím víťazom kategórie voľná jazda bol kráčajúci robot Hati, ktorého predviedol Bernhard Mayer z Nemecka. Hati je prototyp čo najjednoduchšieho dvojnohého kráčajúceho robota. Na chôdzu potrebuje len tri servomotory, má aj jednodcuhý ultrazvukový senzor na detekciu prekážok. Hoci je konštrukcia len v plienkach, ukazuje sa ako veľmi sľubná. Takmer stovku súťažných robotov i sprievodný program bolo možné sledovať aj v priamom prenose na internete. Hlavným organizátorom súťaže je Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU a podujatie je podporované aj z projektu LPP 0301-06 Agentúry pre podporu vedy a výskumu (APVV). Ďalšiu podporu poskytli firimy AVIR, ME-Inspection SK, MicroEpsilon, MicroStep, MicroStep-MIS,,, a RLX components. Na stránke www.robotika.sk sa nachádzajú podrobné výsledky spolu s fotografiami a videami zo súťaže. Výsledková listina: Stopár – mal čo najrýchlejšie prejsť zadanú dráhu a zdolať všetky jej ná¬strahy. Na dráhe

technických parametrov, nápaditosti konštrukcie a prezentácie robota. 1. Robot Alex (Andrej Paulíny) z Bratislavy 2. Robot Lego Segway AGH Team (Łukasz Bondyra a spol.) z Poľska 3. Robot Hati (Bernhard Mayer) z Nemecka Kontakt: Ing. Richard Balogh Foto: www.robotika.sk
www.techpark.sk

15

6/2009

TECHNIKA

Systémy Panasonic šetří lidské zdroje
Systémy průmyslového vidění již v dnešní době nepředstavují konkurenční výhodu nýbrž nutnost. Kamerové systémy společnosti Panasonic Electric Works (PEW) dokáží zjistit chyby velikosti řádu 1 µm a jejich reprodukovatelná detekce se stále stejnou přesností umožňuje objektivní dokumentaci dosažených výsledků. Při poptávce na konkrétní použití se nejprve analyzuje celý proces. Je třeba přesně definovat potřeby, rychlost a kvalitu detekce. Na základě zkušeností a následných testů v laboratořích PEW je určen optimální systém, který by měl být nasazen do průmyslového provozu.
Bezchybné kamerové systémy, které již v dnešní době nepředstavují konkurenční výhodu nýbrž nutnost, jsou jen částí komplexní nabídky automatizační techniky Panasonic. Na  dopravní ku přijí ždí polotovar. Synchronizaci řídí PLC (V  oblasti programovatelných automatů jsou v  portfoliu systémy od nejmenší řady FP-e, přes kompaktní modulární systémy řad FP0, FP0R, FP-Σ (Sigma) a  FP-X, až po  výkonné PLC řad FP2 a  FP2SH. K  programovatelným automatům jsou samozřejmě k  dispozici prostředky pro zapojení PLC do  sítě, moduly analogových vstupů a výstupů, polohovací moduly a v neposlední řadě moduly Web server, FP Modem či Dataloger.) prostřednictvím senzorů které jsou v každé části výroby (V bohaté nabídce senzorů dodávaných pod značkou SUNX najdou zájemci nejenom optoelektronické a laserové snímače v různém provedení, ale také induktivní snímače přiblížení, snímače vířivých proudů, snímače tlaku a další). Dopravník se rozjíždí a zase zastavuje přesně tak, aby ruka robota mohla uchopit výrobek a přesunout jej k dalšímu zpracování. Správné uchycení zajistí kamera (PEW jako jediný nabízí ucelený sortiment produktů od  kamerových senzorů LightPix AE20 (PD60 - čtečka 2D kódu), přes kompaktní systémy pro zpracování černobílých a  barevných obrazů řad A, AX a  PV, až po  vysoce výkonné systémy na  bázi PC typu P400 / P400MA s inspekčním softwarem Vision P400.), která je schopna nejen rozpoznat druh výrobku a tedy směr dalšího zpracování, ale také vyhodnotit zda se jedná o výrobek dobrý či výrobek vadný určený k  vyřazení. Řídící počítač pak předá výrobní lince instrukce, jak s daným výrobkem dále nakládat. Výroba dále pokračuje následnými kroky a  posun materiálu či výrobků v  různých fázích zpracování zajišťují univerzální nebo specializované dopravníky a manipulátory. (Ve  všech těchto zařízení, ale také jako pohon automatických dveří, balicích linek, čerpadel, ventilace či výtahů, najdou uplatnění pohony ze širokého spektra nabídky společnosti PEW – jednofázové či třífázové frekvenční měniče i servopohony od 50 W až do výkonu 5 kW.) Pro ideální průběh výroby, ale také z důvodů dohledání konkrétního dílu i mnoho let nazpět, je potřeba jednoznačná identifikace. Jediný opravdu trvalý způsob jak označovat jednotlivé části či celé výrobky

Komplexní sortiment výrobků pro automatizaci
Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
Průmyslová 1, 348 15 Planá Tel.: 374 799 990, Fax: 374 799 999 info-cz@eu.pewg.panasonic.com www.panasonic-electric-works.cz
Technika 2009_180x40 mm.indd 1 www.techpark.sk 16

Novinka

26.2.2009 8:42:03

TECHNIKA
je laserový paprsek. Jednotlivé díly lze označovat definovatelným řetězcem (ID, datum, čas atd.) nebo 2D kódem, který při správném použití ve výrobním procesu zaručí bezchybnou návaznost celého systému. Laserové popisovače jsou schopny popisovat jak staticky tak za pohybu, kdy maximální rychlost posunu může být až 240 m/min. (Společnost Panasonic Electric Works dodává laserové popisovače i  nadále pod obchodní značkou SUNX. Je třeba zmínit modely řady LP-400 a LPV10/15 s velmi malou spotřebou, které se výborně hodí především pro vysoce kvalitní a trvalé označování téměř jakýchkoliv materiálů v  hromadné výrobě. Pro ně se velice těžko hledá materiál, který by nebylo možné popisovat. Pro své zákazníky, samozřejmě zdarma, společnost Panasonic Electric Works popisuje jejich dodané vzorky a  zatím se vždy podařilo splnit přání zákazníka.) Celá linka pracuje bezchybně bez zásahu lidské ruky. Aby však případný zásah pracovníka byl bezpečný, jsou veškeré rizikové části výroby, opatřeny elektronickými bezpečnostními závorami. (Při narušení hlídaného prostoru dokážou během 11 ms vyslat signál k zastavení stroje či jiné akci vedoucí k ochraně zdraví člověka. Obě řady bezpečnostních světelných závor SF2B i SF4B splňují kritéria průmyslových provozů IP61.) Samozřejmostí však zůstává možnost zastavení či modifikace výroby a to prostřednictvím centrálního dotykového panelu, či jednotlivými zařízeními HMI u konkrétních strojů. (Ucelená řada programovatelných ovládacích panelů GT nabízí modelové rozpětí od  malých 3 palcových monochromatických po  panely

6/2009

Obr. 2

Kontrola konektoru a jeho umístění na desce modulu
V zadání byl požadavek na vysokou rychlost vyhodnocování a nutnost detekovat kvalitu padesáti dvou jednotlivých pinů konektoru (obr. 1) a k tomu ještě několik důležitých informací o poloze celého konektoru na základní desce. Vzhledem k  požadované rychlosti a  specifikaci jsme jednoznačně určili kamerový systém PV500 (obr. 2) jako nejvhodnější. Tento model získal ocenění Zlatý Amper 2008 a v základní verzi má mnoho filtrů pro výstupní kontrolu konektorů a kromě mnoha dalších předností, ke kterým patří např. rychlost až 2 ms, je možno definovat až 1 000 kontrolních oblastí na jedno vyhodnocení. Toho zde bylo využito pro kontrolu několika dalších součástek na  základní desce, jako součást komplexní kontroly před finálním testem funkčnosti. Systém disponuje třemi různými kamerami, a to standardní, miniaturní a s velkým rozlišením (dva megapixely), které je možné připojit (až čtyři kamery zároveň) a současně používat v libovolné kombinaci. Samozřejmostí je, že natočení modulu neovlivní kvalitu rozpoznání a systém si polohu a  směr detekce určí dle definovaných referenčních bodů. Tato aplikace byla napojena po  gigabitové síti na  centrální počítač, kam ukládala obrazy každého vyhodnoceného výrobku včetně databáze statistiky celého kontrolního procesu. Text: Panasonic Electric Works

barevné s rozlišením až 320 x 240 bodů s  akustickým výstupem a  možností nastavování po  síti. 3,5 palcovým displejem s možností zobrazovat až 4096 barev - GT05 - nenabízí v  současné době žádný jiný výrobce. Celá řada GT je určena do  náročných průmyslových provozů s krytím čelního panelu IP65.) Výrobky společnosti Panasonic Electric Works jsou všude kolem nás. Jsou jimi realizovány stovky aplikací v Česku a  tisíce na  celém světě. Vaše případná aplikace je pravděpodobně již někde vyřešena. Luděk Barták

Obr. 1
www.techpark.sk www.techpark.sk

17

6/2009

TECHNIKA

Laboratórne testy môžu začať v priebehu niekoľkých týždňov
IBM a Lekárska fakulta Univerzity v Texase (University of Texas Medical Branch, UTMB) odštartovali projekt využitia virtuálneho superpočítača IBM World Community Grid na výskum potenciálnych liekov na rezistentné kmene chrípkového vírusu a nové kmene ako H1N1. Vďaka virtuálnemu výskumu by malo byť možné začať laboratórne testy už za necelý mesiac.
Vedci University of Texas Medical Branch budú využívať World Community Grid na identifikáciu chemických zlúčenín, ktoré by s vysokou pravdepodobnosťou mohli zastaviť šírenie chrípkových vírusov a takto identifikované látky potom začnú testovať v laboratórnych podmienkach. Projekt, na ktorom by výpočtové práce za normálnych okolností zabrali tisícky rokov počítačového času, môže byť vďaka sieti World Community Grid dokončený v priebehu mesiacov. Až 10  % potenciálnych liekov identifikovaných výpočtami virtuálneho superpočítača World Community

Grid s veľkou pravdepodobnosťou vykáže v laboratóriu antivirálnu účinnosť a postúpi do ďalšieho testovania. Podľa vedcov by hľadanie potenciálnych liekov bez prístupu k obrovskému výkonu virtuálneho superpočítača World Community Grid trvalo neúnosne dlho a  vyžadovalo by obrovské množstvo času a  laboratórneho testovania. Vedci dúfajú, že sa im v  priebehu niekoľkých mesiacov a  rokov podarí nájsť vhodné látky pre klinické testy. Výskumníci Univerzity v Texase v súčasnej dobe využívajú výkon siete World Community Grid na výskumné projekty zaoberajúce sa horúčkou dengue a západonílskou horúčkou. Spoločný projekt Influenza Antiviral Drug Search využíva výpočtový výkon viac než milióna registrovaných zariadení a stoviek tisícov jednotlivcov, ktorí venujú nevyužitý čas svojich počítačov na humanitárny a lekársky výskum. Rôzne kmene chrípky si ročne vyžiadajú životy stoviek tisíc ľudí po celom svete. Súčasná epidémia vírusu H1N1 pripomína,

ako rýchlo chrípka mutuje a ako ľahko sa objavujú nové kmene vírusu. V sieti World Community Grid prebehnú virtuálne chemické experimenty, ktorých cieľom je určiť, ktoré z miliónov malých molekúl sa môžu viazať na vírus chrípky a zabrániť jeho šíreniu. Počítačovú predpoveď sa dá potom otestovať v laboratórnych a klinických podmienkach, čo sú ďalšie fázy vývoja liekov pred uvedením na trh. Všetky výsledky budú okamžite sprístupňované ďalším vedcom zaoberajúcim sa výskumom chrípky. Jednotlivci, ktorí chcú tomuto projektu venovať nevyužitý čas svojich počítačov, sa môžu jednoducho v priebehu pár minút zaregistrovať na webe www.worldcommunitygrid.org a nainštalovať si do počítača bezplatný, bezpečný program, ktorý ich nebude nijako rušiť pri práci. Projekt World Community Grid je najväčšia existujúca verejná humanitárna sieť, ktorá má cez 430 000 členov a ponúka prepojenie viac než 1,2 milióna počítačov. -red-

18

www.techpark.sk

Zaujímavé výrobky

TECHNIKA

6/2009

z katalógu Distrelec!
DISTRELEC, distribútor elektroniky a príslušenstva pre výpočtovú techniku, ponúka v rámci svojej rozsiahlej ponuky široký výber kvalitných produktov od viac než 600 popredných značkových výrobcov, v oblasti elektroniky, elektrotechniky, meracej techniky, automatizácie, tlakovzdušných zariadení, náradia a príslušenstva ako napríklad:

SMS switch butler

Diaľkové spínanie Zapínanie alebo vypínanie prístrojov vo všetkých GSM sieťach po celom svete. Každé zopnutie sa ovláda prostredníctvom SMS. Diaľkový monitoring Diaľkové ovládanie prístrojov a zariadení a monitorovanie až 8 rôznych prístrojov. Pri poruche prístroja alarm prostredníctvom SMS. Alarm Alarm súčasne až 8 rôznym osobám prostredníctvom SMS. Možnosť postupného alarmu (postupne jednej osobe za druhou). Diaľkové dopytovanie Prostredníctvom SMS kedykoľvek zisťovanie stavu zopnutia relé a vstupov.

Vi t a j te vo f i r m e D i s t re l e c
Najvýznamnejší distribútor elektronických súčiastok a počítačového príslušenstva v srdci Európy.
• priamy dodávateľ kvalitných elektronických produktov s obsiahlym výberom • bez obmedzenia objednávacieho limitu • dodacia lehota je 48 hodín • výhodné dodacie podmienky • kompetentní, po slovensky hovoriaci operátori • Súčiastky balené na automatické spracovanie • Novinka: „Katalóg Plus“ Nákupný servis pre viac než 1400 výrobcov

Plug and play Kompletná konfigurácia z výrobného závodu - po vložení SIM karty okamžite pripravený na prevádzku. Ďalšie komfortné riešenie vďaka voliteľnému softvéru. Prístroj je chránený kódom PIN, a teda zaistený proti neoprávnenému prístupu. Možnosť zmeny textov SMS prednastavených výrobcom. Napájanie 12/24 VDC; Príkon 1,5 až 6 W V závislosti na vysielacom režime a polohe relé Reléové výstupy 4 prepínače, beznapäťové (SMSB48) 2 prepínače, beznapäťové (SMSB26) Zaťaženie 10 A, AC 1; Napätie 230 VAC Digitálne vstupy 8 (SMSB48), 6 (SMSB26) Indikácia spínacích stavov 9 LED Montáž na DIN koľajnici 35 mm Butler 4 šírka modulu šírka 70 mm Sieťový zdroj 4 šírka modulu šírka 70 mm Duálne pásmo GSM 900/1800 MHz
Súčiastky balené firmou DISTRELEC na automatické spracovanie! V spoločnosti DISTRELEC dostanete i súčiastky vo väčšom odbernom tovare pre osadzovacie automaty. Tovar je možné dostať v balení ammopack, popr. na kotúčoch (7-palcové kotúče) – všetko samozrejme bez príplatku. Naša príslušná ponuka vybraných súčiastok sa priebežne rozširuje. V informačných médiách DISTRELEC (katalóg, online shop) je tento tovar príslušne označený a je možné ho ľahko nájsť. Štandardná dodacia lehota je 48 hodín, cena za dopravu zásielky je 5 Eur plus DPH. Mimo tlačeného katalógu pre elektroniku je možné nájsť rôzny sortiment v DISTRELEC online obchode (www.distrelec.com), ako aj pomocou e-commerce – elektronického obchodu.

Neváhajte a ihneď si objednajte katalóg zdarma
Telefón 0800 00 43 03 Fax 0800 00 43 04 E-mail: info-sk@distrelec.com www.distrelec.com

Distrelec Gesellschaft m.b.H. Leithastrasse 25 A-1200 Wien Tel.: 0800 00 43 03 Fax: 0800 00 43 04 e-mail: info-sk@distrelec.com www.distrelec.com

w w w.distrelec.com
www.techpark.sk

19

6/2009

TECHNIKA

Výstupní kontrola výroby kapslí ve farmaceutickém průmyslu
LCH (jas, saturace, odstín). Rozsah barev a citlivost je velmi podobná vnímání lidského oka. Kamerový systém byl finálně nainstalován na  linku výroby léků před fází balení. Každá tobolka na  dopravníku, bez ohledu na polohu či natočení, byla změřena včetně detekce správného odstínu barvy. Špatný výrobek se tak už nikdy nedostal do finálního balení. V druhé fázi byl kamerový systém rozšířen o funkci třídění. Každý výrobek (tableta) se musel shodovat vždy s jedním vzorem z množiny předem rozměrově i barevně nadefinovaných objektů a dle příslušné shody se dále tablety třídili pro další zpracování. Při nenalezení shody systém označil tabletu jako vadnou a  ze zpracování ji odstranil. Pro tuto aplikaci byly definovány vysoké bezpečnostní parametry a tak byl celý systém napojen na záložní zdroj UPS, aby při výpadku proudu nedošlo ke ztrátě archivu nasnímaných obrazů a byla zachována, pro analýzu velmi potřebná, databáze evidence chyb. Toto řešení nakonec přineslo velkou fi nanční úsporu, v podobě nahrazení pomalých neefektivních linek jednou produktivní výrobní linkou pro všechny typy tablet. Text: Panasonic Electric Works

Obr. 2 Vzhledem k  zadání, které popisuje rozměry a  tvar bílo červené tobolky (obr 1), volíme pro řešení kamerový systém AX40 (obr 2), který má algoritmus na rozpoznávání barev založen na režimu

Obr. 1

Souřadnicové měřicí přístroje
Souřadnicové měřicí přístroje se vyznačují vysokou přesností, masivností a takovou kvalitou, že nepotřebují náročnou údržbu a při provozu nepotřebují stálý dohled. Jsou vybaveny přesným optimalizovaným vedením z granitu (žuly) ve všech souřadnicových osách s aerostatickými ložisky. Teplotní stabilita a vysoká tuhost jsou dosaženy pomocí ušlechtilých materiálů vedení jako je granit (žula) a keramika. V zařízeních je standardně zabudováno dvojité pasivní tlumení kmitů. Všechny přístroje mohou být dodány s izolátory s pneumatickými pružinami. Tímto způsobem se velmi dobře tlumí kmity s nízkými frekvencemi. Všechny CNC přístroje jsou standardně vybaveny chráněným vedením. Pružné, černé kryty harmonikového typu chrání vodící dráhy před poškozením, nečistotami a přímými tepelnými vlivy. Vysoce dynamické servomotory a řemenové pohony s vysokou tuhostí a nízkým opotřebením zaručují optimální nastavení polohy. Měřiče z rozsahem 800/400/300 se vyznačují jednoduchým ručním ovládáním a vysoce přesnými vedeními z granitu (žuly). Zajištují nejvyšší reprodukovatelnost výsledků měření. Měřiče z rozsahem 1200/700/500 zaručují teplotní stabilitu, vysokou přesnost vedení a nejpřesnější výsledky měření i bez dosazení softwarové kompenzace. Standardně jsou stroje vybaveny dvojitým pasivním tlumením kmitů. Vysoce dynamické servomotory a řemenové pohodny s vysokou tuhostí zaručují optimální nastavené polohy. Proto jsou stroje ideální pro skenování. Měřiče z rozsahem 2400/1100/1000 - optimalizovaná vedení se vzduchovým uložením ve všech osách jsou standardně zakrytována. Všechny vodicí dráhy jsou tímto chráněny před poškozením, znečištěním a přímými tepelnými vlivy. Sloupcové ramenové měřící přístroje jsou určeny pro ty případy použití, kde se musí měřit ve ztížených pracovních podmínkách přesně a rychle. Aplikují se lineární vedení nejvyšší kvality s minimálním opotřebením. Při velmi vysokých nárocích na přesnost mohou být použita také vzduchová uložení v kombinaci s granitovými vedeními. Thome Precision

20

www.techpark.sk

Finder_inzerce_Technika_85x90mm_02_2009.qxdTECHNIKA 6/2009 13 13.2.2009

Spínání malých výkonů pomocí relé
V širokém spektru případů se relé používají ne pro spínání původně uvažovaných co nejvyšších výkonů, ale pro spínání malých a velmi malých výkonů, jako jsou signály pro řídící systémy nebo spínání měřených veličin. Pro spínání malých výkonů jsou určeny kontakty relé z materiálu AgNi s galvanicky tvrdě zlacenou 5 µm vrstvou Au. Takový kontakt je značně netečný k průmyslové atmosféře a pro malé výkony se vyznačuje menším a konstantnějším odporem než materiály kontaktů AgCdO nebo AgSnO2. Typicky se AgNi + 5 µm Au používá pro spínání odporových zátěží od výkonu 50 mW do 1,5 W/24 V, kde jsou však stanoveny ještě další podmínky pro eliminaci eventuelní nevodivé vrstvičky na povrchu kontaktů způsobené vlivem okolní průmyslové atmosféry či spínacími procesy uvnitř relé. Zmíněná podmínka stanoví, že současně musí být napětí minimálně 5 V a proud minimálně 2 mA. Kontaktní materiál AgNi + 5 µm Au je rovněž vhodný i pro spínání velmi malých výkonů pod 1 mW avšak při paralelním uspořádání dvou kontaktů. RNDr. Stanislav Hotmar, CSc.

Hostivařská 92/6, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 286 889 504 Fax: +420 286 889 505 finder.cz@findernet.com, www.finder.cz

Finder CZ, s.r.o.

S integrovanou regeneráciou energie
FR-A741 frekvenčný invertor od firmy Mitsubishi Electric
Ušetrenie energie a ekologická ochrana sú dôležité body v dnešných mechanických a  prevádzkových inžinierskych priemysloch. Pohonné systémy motorov obyčajne spotrebujú najväčšiu časť energie, zaberajú veľa miesta a majú značné požiadavky na rozptýlenie tepla. Firma Mitsubishi Electric reagovala na tieto potreby novým prídavkom do vyspelej linky FR-A700 pohonov frekvenčných invertorov: Nový FR-A741 invertor má integrovaný systém na regeneráciu energie, ktorý mu umožňuje vracať regeneratívnu brzdiacu energiu do elektrickej siete s minimálnymi stratami. Táto technológia vytvára menej tepla ako konvenčné brzdiace rezistory a tak následne treba menej priestoru, ako aj menej elektrickej energie, keďže nie sú potrebné žiadne ďalšie chladiace zariadenia. Pohon invertoru FR-A741 sa zvlášť dobre hodí na použitie v bežiacich pásoch, kde sa ešte vždy používajú procesy cyklického zrýchľovania a spomaľovania. Rovnako je vhodný na použitie všade tam, kde sa stále používajú brzdiace rezistory. Nové invetory sú k dispozícii vo verziách s menovanými výkonmi od 5.5 do 55 kW. Text: Mitsubishi Electric
www.techpark.sk www.techpark.sk

21

6/2009

TECHNIKA

Energeticky úsporné riešenia
Energetické výdavky predstavujú až polovicu prevádzkových nákladov mobilných operátorov. Ericsson pomáha mobilným operátorom zlepšovať energetickú efektívnosť ich rádiových sietí tým, že dodáva energeticky úsporné produkty, zabezpečuje optimálny návrh siete a zavádza inovatívne využitie alternatívnych zdrojov energie na prevádzkovanie týchto sietí.
Prístup spoločnosti Ericsson k LCA (Life-Cycle Assessment – hodnotenie počas životného cyklu) je celkom jedinečný v rámci celého priemyselného odvetvia, pretože skúma nielen to, čo je potrebné na výrobu a dodávku určitého produktu, ale aj spôsob jeho využívania počas jeho životnosti, ako aj spôsobov likvidácie produktu. Tento komplexný prístup umožňuje merať ďalší kľúčový indikátor, ktorým sú ročné emisie CO2 na účastníka. Príslušné číslo zahrňuje telefón ako aj veci potrebné na výrobu, dodávku a prevádzku siete na poskytovanie služby. Prostredníctvom LCA sa zistilo, že ročné emisie CO2 na priemerného účastníka GSM poklesli približne 7-krát, konkrétne na 25 kg z hodnoty asi 180 kg v prípade sietí prvej generácie v roku 1985. 25 kg emisií CO2 zodpovedá rovnakému množstvu emisií, aké vznikne približne hodinovou jazdou priemerného európskeho automobilu po diaľnici (125 km pri spotrebe 10,5 l benzínu). Na priemerného účastníka siete 3G pripadá asi 30 kg CO2, avšak funkcionalita mobilných telefónov za uplynulé dve desaťročia dramaticky vzrástla. Kľúčovým prvkom dosiahnutia tejto redukcie emisií CO2 je energetická efektívnosť produktov vo forme rádiových základňových staníc. V prípade mobilných sietí GSM a WCDMA predstavujú rádiové základňové stanice (RBS) najväčší podiel v objeme produkcie. Práve produkty RBS spotrebovávajú v prevádzke najviac energie v mobilnej sieti, a teda najviac prispievajú k emisiám CO2. RBSky predstavujú približne dve tretiny celkových emisií CO2 v štádiu používania, a preto sme sa zamerali hlavne na tento produkt pri zdokonaľovaní jeho energetickej efektívnosti. Ericsson implementoval trojstupňový proces dosahovania energeticky úspornej komunikácie pre produkty, stanice a siete, ktorý zahŕňa energeticky optimalizované siete, optimalizáciu stanice a alternatívne zdroje energie. Vývoj a realizácia energeticky úsporných produktov a funkcií Bolo vyvinutých niekoľko inovácií súvisiacich s energetickou optimalizáciou, ktoré znižujú celkové náklady na vlastníctvo so súčasným zdokonalením environmentálnych parametrov mobilných sietí. Jedna z funkcií Base Transceiver Station Power Savings (úspora energie základňovej stanice s kombinovaným vysielačom a prijímačom) znižuje spotrebu energie v mobilných sieťach počas období s nízkou dátovou prevádzkou tým, že uvedie tie rádiové zdroje siete, ktoré sa práve nevyužívajú do pohotovostného režimu (tzv. standby). Táto funkcia úspory energie nenarušuje existujúcu dátovú prevádzku ani skúsenosť užívateľa. V závislosti na štruktúre dátovej prevádzky v sieti dokáže táto funkcia znížiť spotrebu energie v sieti s rádiovým prístupom až o 25 percent. Vodafone Nemecko začal ako prvý operátor v decembri 2007 využívať funkciu úspory energie základňovej stanice. Ak by všetky základňové stanice GSM od Ericssonu, ktorých je vyše milióna, disponovali touto funkciou, emisiie CO2 by sa znížili o milión ton ročne čo zodpovedá emisiám 330 000 automobilov, z ktorých každý prejde 16 000 km ročne. Ericsson Tower Tube je inovatívna koncepcia základňovej stanice s rádiovým prístupom. Betónová veža má menší negatívny dopad na  životné prostredie než klasické oceľové veže a  o  40 percent nižšiu

spotrebu z  pohľadu životného cyklu. Je to z toho dôvodu, že počas výroby a prepravy má betón nižšiu spotrebu energie a  nižšie emisie CO2 než je tomu v  prípade ocele, avšak najdôležitejšie je to, že počas prevádzky sú napájacie straty podstatne zredukované a  nevyžaduje sa aktívne chladenie. Vytváranie energeticky úsporných riešení stanovíšť V odľahlých lokalitách, kde je nedostupná, alebo nespoľahlivá elektrická rozvodná sieť sú potrebné lokálne riešenia a solárne, biopalivové, veterné a ďalšie alternatívne zdroje energie v čoraz väčšej miere schodné alternatívy, jednak z ekonomického a jednak z technického hľadiska. Diaľková základňová stanica má menšiu environmentálnu stopu než štandardná základová stanica a  až o  50 percent nižšiu spotrebu energie. Diaľková rádiová jednotka je umiestnená na vrchu veže, čím sa znižujú napájacie straty a spotreba energie. S touto RBS si stanica na pokrytie makrooblasti vyžaduje solárne panely s  plochou len 50 metrov štvorcových, v  porovnaní s  200 metrami štvorcovými potrebnými pred piatimi rokmi. Okrem veľmi nízkeho

22

www.techpark.sk

TECHNIKA
negatívneho dopadu na  životné prostredie majú solárne stanice tú výhodu, že si vyžadujú malú údržbu, majú technickú životnosť približne 20 rokov a  sú omnoho spoľahlivejšie než systémy napájané dieselovým generátorom. Často je lokalita príliš veľká, aby bolo čiste solárne riešenie schodné, takže sú potrebné alternatívne riešenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a  zníženie prevádzkových nákladov. Lokality mimo rozvodnej siete tradične využívajú dieselové generátory v  nepretržitej prevádzke. Pre bezpečnú prevádzku sa využívajú dve sady generátorov, pričom často je jedna z nich v  prevádzke polovicu času. Po  uplynutí obmedzenej životnosti je potrebné obidva generátory vymeniť, čo má dopad na prevádzkové náklady. Namiesto striedavej prevádzky dvoch dieselových generátorov, nové hybridné dieselovo-batériové riešenie napájania nahrádza jeden z  týchto dieselových generátorov sériou špeciálne navrhnutých batérií, ktoré zvládnu veľký počet cyklov vybitia a  nabitia. Toto nezávislé riešenie napájania, riadené RBS-kou, možno nastaviť tak, aby vyhovovalo optimálnej úrovni nabitia a vybitia batérií, čím sa predĺži životnosť batérie a generátora, čo zasa vedie k  úspore približne 50 percent nákladov na energiu. V súčasnosti sú klimatizačné jednotky najbežnejším riešením chladenia priestoru, ktorý obsahuje rádiové zariadenia, pričom tieto majú typicky spotrebu od 1 200 do 2 000 W. Avšak najnovšia rádiová základňová stanica (ako je napr. RBS2216) znáša vyššie teploty, čo umožňuje použitie nových metód chladenia. Testovanie uskutočnené v Indonézii ukázalo, že výrazne nižšiu spotrebu energie možno dosiahnuť použitím tepelných výmenníkov pre ochranné obaly základňových staníc a osobitné chladiace priestory pre batériový záložný zdroj. Spotrebu energie na chladenie staníc možno znížiť až o 60 percent, v závislosti na konfigurácii stanice. Využívanie alternatívnych zdrojov energie V miestach, kde sú stanovištia základňovej stanice mimo dosahu elektrickej rozvodnej siete, alebo tam, kde je dodávka elektrickej energie nespoľahlivá - a ktoré sú dostatočne odľahlé na to, aby znemožnilo pravidelnú údržbu a dopĺňanie paliva dieselových generátorov - existuje niekoľko dostupných úsporných alternatívnych zdrojov energie. Význam týchto alternatívnych zdrojov energie narastá súčasne s nárastom nákladov expanzie do odľahlých oblastí - napríklad nákladov na pokrytie rozvoja ciest a infraštruktúry, prepravu paliva a bezpečnosť. Výdavky spojené s energiu môžu na niektorých trhoch dosahovať až 50 percent celkových prevádzkových nákladov pričom cena fosílnych palív naďalej stúpa. Ako sa rádiové základňové stanice stávajú čoraz úspornejšími, je využívanie alternatívnych zdrojov energie ekonomicky a technicky čoraz reálnejšie. Ericsson disponuje niekoľkými etablovanými a komerčne prevádzkovateľnými ekologickými riešeniami stanovíšť na niekoľkých trhoch, vrátane stanovíšť napájaných solárnymi článkami, biopalivom, palivovými článkami, batériami a staníc s hybridným napájaním batériami a dieselovým agregátom. V prípade staníc s nízkou a strednou kapacitou predstavujú ekologické riešenia veľmi efektívny zdroj energie. Ako sa stanice stávajú úspornejšími, veľkoplošné solárne panely nie sú až také potrebné. Využitím RBS najnovšej generácie, konkrétne riešenia diaľkovej základňovej stanice GSM RBS 2111, je možné napájať stanice solárnymi článkami na mnohých rozvíjajúcich sa trhoch na svete. Indonézsky operátor PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) je prvým operátorom, ktorý použil túto energeticky úspornú kombináciu na zabezpečenie pokrytia makrooblasti na Sumatre a vidieckych oblastí Indonézie. Ericsson je taktiež priekopníkom využívania biopalív v oblasti telekomunikácií. Ericsson, Idea Celular a GSM Association Development Fund napríklad spoločne uviedli do prevádzky niekoľko základňových staníc, napájaných miestnymi biopalivami, použitých na rozšírenie komerčnej mobilnej siete spoločnosti Idea vo vidieckej oblasti Indie. Využívajú sa v miestach bez zástavby, ktoré predtým nemali prístup k mobilnej sieti a nachádzajú sa v oblastiach s nespoľahlivou dodávkou energie. Biodieselové palivo pre tieto základňové stanice pochádza z kuchynských olejov z reštaurácií. Spoločnosť Idea má v súčasnosti v Indii 23 staníc napájaných biodieselovým palivom a očakáva, že v roku 2008 sa tento počet rozšíri na 40 až 50 staníc. Z dlhodobého hľadiska sa počíta s využitím lokálne dopestovaného oleja jatropha, len čo bude tento dostupný v dostatočných množstvách. Vybrané zdroje biodieselového paliva majú nízky negatívny dopad na životné prostredie a dodržiavajú zodpovedné environmentálne praktiky produkcie biodieselového paliva. V spolupráci so Sony Ericsson bola vyvinutá solárna nabíjačka pre vidiecke oblasti. Táto inovácia, určená na použitie v obciach všade na svete, dokáže dobiť minimálne 30 batérií do mobilného telefónu denne a osem telefónov súčasne. Telekomunikácie prispievajú k rozvoju hospodárstva založeného na nízkej produkcii uhlíka (low carbon economy) Telekomunikácie majú potenciál zabezpečiť spoločenské riešenia, ktoré dokážu prispieť k prechodu na globálnu ekonomiku produkujúcu emisie s nízkym obsahom uhlíka. WWF (predtým Svetový fond na ochranu prírody) a ETNO (Asociácia európskych operátorov telekomunikačných sietí) odhadujú, že behaviorálne zmeny v spoločnosti spôsobené využívaním telekomunikácií môžu mať za následok zníženie spotreby energie v spoločnosti, ktoré predstavuje desaťnásobok objemu energie potrebnej na produkciu a poskytovanie telekomunikačných služieb. Odhaduje sa, že spotreba energie a emisie CO2 by sa v období počnúc dneškom do roku 2020 mohli znížiť o 5 – 20 percent. Medzi príklady telekomunikačných aplikácií, ktoré môžu podporiť behaviorálne zmeny patria technológie umožňujúce prácu na diaľku a videokonferencie, ktoré redukujú cestovanie a potrebu veľkých pracovísk náročných na spotrebu energie a systémy na monitorovanie energie, ktoré diaľkovo riadia vykurovanie a osvetlenie a zabezpečujú energetickú efektívnosť doma i na pracovisku. Ako príklad možno uviesť skutočnosť, že nová štúdia spoločností Ericsson a austrálskeho operátora Telstra uskutočnená v rámci siete NextGTM spoločnosti Telstra zistila, že podnikoví užívatelia novej mobilnej širokopásmovej služby znížili svoju uhlíkovú stopu typicky o 5 – 10 percent (a najviac až o 17 percent) a zlepšili svoju produktivitu. Štúdia potvrdila, že mnoho podnikových užívateľov novej 3G siete s aktivovaným HSPA dokáže obmedziť počet prejazdených kilometrov ako aj potrebu tlačiť dokumenty, čo má za následok zníženie uhlíkovej stopy ich pracovných aktivít. -redwww.techpark.sk

6/2009

23

6/2009

TECHNIKA

Na rušnej ulici veľkomesta sa usadil slepý, beznohý žobrák, položil na zem klobúk a ceduľku s prosbou o almužnu. Klobúk bol však takmer prázdny, u málokoho vyvolal súcit. Keď to uvidel básnik, tak bez toho, aby si to slepec všimol, vymenil ceduľku za novú s nápisom: „Zajtra bude jar a ja ju neuvidím“. Účinok bol ohromujúci. Nový text priam zelektrizoval okoloidúcich a peniaze sa zrazu len tak sypali do klobúka. Slepec nechápal, prečo. Ponechajme slepca v jeho nevedomosti a venujme sa závažnej téme, ktorá žiaľ stále ostáva na periférii záujmu spoločnosti. Autor si dovoľuje v tejto súvislosti vysloviť myšlienku, že mierou vyspelosti národa je úroveň života telesne postihnutých.

Technika pre telesne postihnutých
Úvodom niekoľko štatistických údajov. Najnovšie štatistiky uvádzajú, že v Európe cca 1 % obyvateľstva je odkázaných na vozíček a 5,6 percent potrebuje nejakú pomoc. Ak sa k tomu prirátajú ľudia s chronickými ochoreniami, napr. reumatici, potom dostaneme oveľa vyššie čísla. Tak napr. Nemecký štatistický úrad informuje, že v roku 2003 tam bolo čiastočne alebo trvalo odkázaných 1,56 mil. ľudí na  vozíček. Ak sa tieto údaje extrapolujú na celú Európu, potom sa to dotýka cca 7 miliónov ľudí a to už je číslo, nad ktorým sa oplatí a musí zamyslieť. Analýzy pritom naznačujú, že iba cca 50 až 60 percent ľudí, ktorí potrebujú vozíček, ho v skutočnosti aj môžu obsluhovať. Takmer tretina z toho zvyšku by ich mohla používať, keby boli opatrené inteligentným riadením, aké bolo napr. vyvinuté na TU Viedeň (obr. 1). Jednoduché a ľahko ovládateľné. Nevyhovujúce riadenie väčšiny invalidných vozíčkov však nie je jediným problémom, s ktorým sa imobilní spoluobčania potykajú. Najviac ich trápia: - nevšímavosť a ľahostajnosť okolia voči ním - vysoká cena zdravotníckych pomôcok, hlavne pojazdných vozíčkov pre imobilných - existencia prekážok pre pohyb v prostredí, v ktorom žijú V  tomto príspevku sa chceme zamerať predovšetkým na  technické podporné prostriedky, ktoré by mali uľahčovať život postihnutým a  umožniť im zaradiť sa do normálneho behu života. Z dostupnej literatúry sa dozvedáme, že už v 16. storočí používal Španielsky kráľ Philipp II mobilný vozíček s prestaviteľnými opierkami (obr. 2). Prvý patent v tomto odbore bol udelený v  roku 1868 v  USA. Odvtedy technika značne pokročila a  v  súčasnosti sú k  dispozícii moderné invalidné vozíčky na elektrický pohon s numerickým riadením. Z bohatej ponuky upútal našu pozornosť typ Easy Rider (obr. 3), ktorý je kombináciou jednoduchého klasického vozíka na ručný pohon a ľahko namontovateľného ťažného zariadenia na akumulátor, pripomínajúceho prednú časť bicykla resp. motorky. Vozíček

Obr. 2

Obr. 1

Obr. 3
www.techpark.sk

24

TECHNIKA
dosahuje maximálnu rýchlosť 6 km/hod a je vybavený dvomi bezpečnostnými brzdami. Cenovo je oveľa dostupnejší ako luxusné kompaktné vozíky zrovnateľných parametrov. Zaujímavé sú aj varianty invalidných vozíčkov pre pestovanie rôznych druhov športu. Dnes sa bežne organizujú aj na  medzinárodnej úrovni preteky vozičkárov, hrá sa hokej, tenis, stolný tenis, basketbal, dokonca sa lyžuje a pod. Vráťme sa však ešte k nášmu slepcovi, teda k  problematike zrakovo postihnutých. Aj v  tomto prípade bol od  dôb Braillového písma zaznamenaný nevídaný technický pokrok. Dnes sú k dispozícii bežné prístroje v  domácnosti ako napr. teplomery, kuchynské váhy, hodiny, mikrovlnky a pod. s hlasovou funkciou. Týka sa to aj počítačov a  internetu a  to buď s hlasovým výstupom alebo ako analógová verzia s Braillovým písmom. Existujú aj ďalšie zaujímavé novinky. majú slepci Braillovo písmo, majú hluchonemí svoju posunkovú reč. Kombináciou pohybu rúk a  mimikou tváre sa dá bez Moderné komunikačné prostriedky pre hluchonemých predstavujú predovšetkým zapisovacie telefóny, faxové prístroje, obrazové

6/2009

Obr. 6 problémov vyjadriť aj náročný hlasový text. Pochopiteľne, účastníci rozhovoru ju musia ovládať. Samozrejme, aj tu pomáha technika. Najbežnejšie používaným technickým vybavením je nasluchávacie zariade nie za  ucho (obr. 6) s  možnosťou manuálneho ovládania hlasitosti. telefóny a telefóny so zosilneným zvukom. Často používané zapisovacie telefóny pracujú na podobnom princípe ako bývalé ďalekopisy. Každé písmeno natipované na strane odosielateľa sa automaticky prevedie na kódovanú tónovú voľbu a cez telefónnu sieť prenesie na prijímací prístroj, ktorý prijatý signál dekóduje a prevedie na príslušné písmena a to buď na obrazovke, alebo ako grafický záznam na papieri. Nevýhodou je, že všetci účastníci rozhovoru musia mať špeciálne telefónne prístroje. Avízo o prijatom „hovore“ poskytuje buď optická signalizácia alebo vibračný biper, ktorý treba mať pri sebe. Do druhej skupiny pomôcok patria televízne a videoprístroje s titulkami, ďalej videotext dekodéry a i. Záver Ak hovoríme o nedostatočnej vybavenosti telesne postihnutých vhodnými pomôckami (slepec z preambuly by o tom vedel hovoriť), potom ako vyplýva zo stručného prehľadu v predloženom článku, tak nie je na vine iba technika. Dnes je skutočne na trhu dostatočný výber rôznych moderných a hlavne kvalitných prostriedkov na elimináciu handicapu postihnutých. Príčina spočíva zrejme niekde inde, ale to už je mimo rámec a možností časopisu Technika. Tu sme chceli iba poukázať na súčasný stav a úroveň patričnej techniky a snáď vyprovokovať zaiteresovaných k vyššiemu záujmu o túto tému. Za všetkých postihnutých môžeme prehlásiť, že oni od spoločnosti nevyžadujú žiadne špeciálne privilégia, tobôž súcit. Jedinou ich snahou je dokázať sebe a ostatným, že sú rovnocennými partnermi a užitočnými členmi spoločnosti, schopnými vytvárať hodnoty. K tomu však potrebujú priestor a podmienky a to je to, čo sa očakáva od tých, ktorých príroda „neobdarila potešením sedieť napr. celý život na vozíčku, alebo sa potĺkať po ulici so slepeckou paličkou“. jd
www.techpark.sk

Obr. 4 Firmou Treventus bol vyvinutý inovovaný scanner kníh ScanRobot® (obr. 4), vyznamenaný niekoľkými medzinárodnými cenami, napr. ICT Grand Prize. Tento prístroj umožňuje automatickú digitalizáciu celých kníh vysokou rýchlosťou. Pozoruhodná je najmä skutočnosť, že knihy listuje bezkontaktne, bez ľudského zásahu. Táto vynikajúca pomôcka aj pre slabozrakých bola predstavená na CeBIT Hannover (3. – 8.03.09), ale napr. aj na tohotoročnej výstave ELAG (European Library Automation Group) v Bratislave. So zaujímavou novinkou vyrukovala fy PABS. Na  obr. 5 vidno prístroj Plextalk Pocket PTP1. Daisy- a MP3-prehrávač, čítačka textu a rekordér v handy formáte, to všetko je integrované v jednom prístroji, ktorý pracuje s pamäťovými kartami do 32GB. Podporuje všetky Daisy – formáty so všetkými navigačnými možnosťami ako veľké prehrávače. Komunikačné problémy iného typu majú hluchonemí. Ochudobnení o zvukové vnemy sú títo ľudia odkázaní na  komunikáciu, založenú na zraku a hmate. Tak ako

Obr. 5

25

6/2009

TECHNIKA

Čo je dobré vedieť pri výbere prietržnej membrány?
Mnoho výrobných procesov v prevádzkach prebieha pri relatívne vysokých tlakoch a teplotách. Pokiaľ sa regulácia týchto procesov nepodarí zvládnuť a dôjde k poruche, pri ktorej začne prudko stúpať tlak aj teplota, existujú bezpečnostné opatrenia, ktoré napomáhajú bezpečné zvládanie takýchto rizikových situácií. Tzv. prietržné membrány sú určené práve na to, aby cez ne mohlo dôjsť k uvolneniu nahromadeného tlaku, či teploty pri rizikových situáciách.
Pred výberom samotnej membrány je dobré vedieť, či je vhodné použiť membránu orientovanú v smere tlaku (ťahová), alebo reverzne účinnú (protismerná, prielomová membrána). Ťahová membrána Continental Disc Corporation's štandardná prietržná membrána je membrána z plného materiálu na ochranu proti pretlaku. Je delená na fragmenty, a operačný rozsah je do 75 percent z minimálneho tlaku na membránu Je to protismerná „prielomová“ membrána, ktorej únava materiálu nemá vplyv na  jej vlastnosti. Nepotrebuje ochranu proti vákuu a jej pracovný rozsah je 95 %. Je vhodná na použitie pre pulzačno – cyklické, alebo tlakové zaťaženie pri plynoch a  tekutinách. Má nulovú výrobnú toleranciu. Reverzne účinná membrána

Je to elastický a napínací druh membrány. Odporúča sa jej výmena asi po  roku, pretože platňa membrány podlieha únave materiálu. Jej použitie je vhodné pre statické tlakové zaťaženie pri tekutinách a plynoch. Potrebuje mechanickú ochranu pred vákuom. Jej pracovný rozsah sa pohybuje v rozmedzí od 75 – 85 % (Pracovný rozsah je najvyšší očakávaný rozsah tlakov. Uurčité percento z  minimálneho tlaku membrány.). Pri tomto type membrány je požadovaná aj výrobná tolerancia. (Určuje ju výrobca a udáva sa v %. Je pridelená k membráne pred začatím výrobného procesu) Ťahové prietržné membrány sú orientované tak, že systémový procesný tlak pôsobí proti vypuklej časti prietržnej membrány. Keď procesný tlak stúpne nad dovolený prevádzkový tlak dosiahne sa medza pevnosti materiálu a  dôjde k  zaručenému pretrhnutiu za 1 – 2 milisekundy.

Kompozitná prietržná membrána má nedelenú platňu, s nižším prietrźným tlakom ako STD typy, Operačný rozsah je do 85 percent z minimálneho tlaku na membránu

Reverzne účinná membrána ULTRX® Materiály Výber materiálu použitých na v ýrobu prietržných membrán je zalo žený na  rozličných faktoroch. Sú to najmä: • Náklady • Veľkosť • Tlak membrány • Odolnosť voči korózii • Teplota Dostupné materiály na výrobu membrán sú podľa potreby užívateľa hlavne: hliník, nerezová oceľ 316 SS, nikel, monel (zliatina zinku a medi), inconel, striebro, tantalum a teflón. Teplota má opačný vzťah voči pevnosti kovu. Nižšie uvedený graf ukazuje typický vplyv zvýšenej teploty na  tlak membrány.

Ťahové prietržné membrány sú orientované tak, že systémový procesný tlak je orientovaný oproti vypuklej časti prietržnej membrány. Keď procesný tlak stúpne nad dovolený prevádzkový tlak dosiahne sa medza pevnosti materiálu a dôjde k zaručenému pretrhnutiu za 1 – 2 msec. Ťahové membrány

26

www.techpark.sk

TECHNIKA

6/2009

Sprievodca výberom prietržnej membrány – Maximálny odporúčaný pracovný rozsah Testovanie membrán Všetky druhy prietržných membrán musia splniť podmienky testov inak sa začína úplne od  začiatku. Predtým ako je vystavený certifikát, musí každá membrána úspešne obstáť v  teste prietrhu tekutinou, teste na zničenie pretrhnutím („test bezúlomkovosti“), teste na zničenie membrány, simulovanom teste po montáži a tzv. tesnostnom teste. Životnosť membrány Na životnosť membrány môžu mať vplyv viaceré faktory, ktoré zmenia vlastnosti membrány čo môže viesť k  skoršiemu pretrhnutiu. Sú to hlavne: • Používanie systému s hodnotami tlaku, ktoré presahujú „výdrž“ membrány. • Zlá manipulácia, alebo poškodenie pri montáži. • Škody zapríčinené korozívnymi médiami. • „Šokové “- poškodenia zapríčinené pulzáciou v systéme. • Neodborná inštalácia. (Mohlo sa stať, že prietržná membrána bola namontovaná opačne, nie správne, bola predpätá, alebo príliš voľná. Mohla byť urobená aj chybná inštalácia všetkých častí membrány, alebo inštalácia zlej membrány nevhodnej pre toto použitie.) • Vplyvy teplôt

Funkcia prietržnej membrány : • montážou pod poistný ventil chráni poistný ventil od účinkov média, ako sú napríklad korózia, tlak, lepivosť a iné negatívne vlastnosti • správnym návrhom prietržnej membrány sa obmedzuje počet náhodných odpustení poistného ventila • zabudovaním tlakového senzoru máte presnú signalizáciu zvýšenia tlaku v systéme • zvyšuje životnosť poistného ventila • pri agresívnych médiach Vám stačí len membrána z  vysoko kvalitného materiálu, čo zníži investičné náklady Graf závislosti vplyvu teploty na použitom materiále Text: Ing. Pavel Okoličanyi

Divízia kovotvárniacich strojov Divízia procesných strojov Divízia priemyselných armatúr
guľové kohúty, klapky, ventily, posúvače, nožové posúvače a iné uzatváracie a regulačné armatúry poistné ventily a prietržné membrány pneumatické a elektrické pohony poradenstvo pri návrhu v cene zariadenia

stroje-armatúry prístroje - servisné služby

VÁŠ PARTNER V PRIEMYSLE
BICKEL & WOLF BRATISLAVA, spol. s r.o.

Kosodrevinová 2 • 821 07 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA Tel.: +421 2 4920 4730-9 • Fax: +421 2 4445 3222 Internet: www.bickelwolf.s • e-mail: office@bickelwolf.sk
www.techpark.sk

27

6/2009

TECHNIKA

Zariadenie na detekciu a lokalizáciu osôb ReTWis
Na piatom ročníku špecializovaného veľtrhu policajnej, hasičskej, zabezpečovacej a záchranárskej techniky E+R+P (EMERGENCY + RESCUE – SECUREX + PYROPOL) na výstavisku Incheba Expo Bratislava získal v kategórii Hasiči a záchranári cenu PRIX E+R+P 2009 produkt ReTWis. Zariadenie dokáže rozoznať a lokalizovať osoby postihnuté prírodnou katastrofou či nehodou alebo osoby, ktoré sa stali rukojemníkmi teroristov.
Riešenie fungujúce na báze ultra širokopásmovej technológie (UWB) je založené na zisťovaní a vyhodnocovaní pohybu v sledovanej oblasti a dokáže rozoznať aj nepatrné pohyby, ktoré môžu byť sprievodnými javmi základných biologických funkcií človeka, ako je napr. tlkot srdca a dýchanie. ReTWis je vhodný predovšetkým na využitie pre zásahové jednotky, protiteroristické komandá alebo ozbrojené zložky. Využitie však nájde aj v civilnom sektore. Dokáže byť neoceniteľnou pomôckou pre záchranárov či požiarnikov, ktorí vyhľadávajú osoby v troskách budov. ReTWis (Retia Through Wall Vision) je neoceniteľný vo všetkých situáciách, keď je nevyhnutné mať presné informácie o  osobách, ktoré sa nachádzajú za prekážkou, a o ich pozíciách. Vďaka jedinečnej technológii, ktorú spoločnosť RETIA vyvinula, môže byť zachránených veľa ľudských životov. Polícia a zásahové jednotky V súčasnej dobe, keď hrozba teroristických útokov neustále narastá, je úlohou policajných a ozbrojených zložiek týmto útokom predchádzať. Samotný zásah býva vzhľadom k  tomu, že teroristi sú väčšinou ozbrojení, vždy zložitý a riskantný. Vďaka ReTWisu majú členovia zásahovej skupiny detailné informácie o rozmiestnení útočníkov a riziko pri oslobodzovaní sa tak znižuje. Zariadenie dokonca dokáže s vysokou pravdepodobnosťou určiť aj to, ktoré osoby sú útočníci a ktoré rukojemníci. Záchranárske tímy a hasiči Okrem vojenskej oblasti je uariadenie možné využiť pri vyhľadávaní živých osôb v troskách budov po prírodných katastrofách. V týchto situáciách rozhoduje čas. Vďaka využitiu prístroja záchranári zvýšia efektivitu zásahu a pravdepodobnosť vyslobodenia živých osôb. Podobnej situácii čelia aj požiarnici pri hľadaní osôb v zadymených budovách. Skrátenie doby pohybu hasičov v horiacej budove znižuje zároveň riziko odrezania ústupových ciest.

Rozmery Hmotnosť Displej Zorný uhol Dosah

Detekčná schopnosť Prevádzka na jedno naviac ako 4 hodiny bitie bateriek

500 x 420 x 160 mm 7 kg 2 D a 3 D farebný 130˚ horizontálne, 100˚ vertikálne až 20 m, v niekoľkých rozsahoch ľudia v stoji či v pohybe

Špecifikácia systému ReTWis -red-

28

www.techpark.sk

TECHNIKA

6/2009

Treba investovať aj do výstav a veľtrhov
Je známe, že výstavy a veľtrhy odzrkadľujú hospodársky rozvoj vo svete. Podľa odborníkov predstavujú jeden z najsilnejších nástrojov obchodnej a marketingovej stratégie. Sú efektívne nasmerované na konkrétnu a potrebnú cieľovú skupinu. Ukázalo sa, že žiadny zánik medzinárodných výstav a veľtrhov nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku sa nečrtá. Dokazuje to napríklad veľtrhový gigant Fiera Milano Group alebo Incheba Expo Bratislava.
Európske firmy vedia, že vo februári 2007 nahradil nový medzinárodný veľtrh LivinLuce a EnerMotive najvýznamnejšie európske podujatie INTEL s 30-ročnou tradíciou. Úvod roku 2007 patril nielen novému podujatiu, ale aj otvoreniu nového výstaviska MilanoRho. Nový medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky bol reakciou na  požiadavky zo strany vystavovateľov a návštevníkov. Aby sa ponuka vystavovateľov stretla s adekvátnym záujmom odbornej verejnosti, veľtrh LivinLuce a EnerMotive pripravila veľtrhová spoločnosť Fiera Milano Tech v spolupráci so svetovým lídrom v organizovaní medzinárodných obchodných veľtrhov vo Frankfurte nad Mohanom. Veľtrhoví giganti našli stabilné postavenie na európskom výstavníctve najzaujímavejšieho veľtrhu Light&Building a nového veľtrhu LivinLuce a EnerMotive. V máji tohto roku veľtrhová spoločnosť Fiera Milano Tech zaviedla novú koncepciu a tematické zameranie veľtrhu LivinLuce a EnerMotive. Svedčí to o rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví Svetelná technika, ktoré v apríli t. r. našlo stabilné postavenie na veľtrhu EUROLUCE, takisto na výstavisku Milano-Rho. Veľtrh LivinLuce si zachoval vedúce pozície v Európe na úseku Verejného osvetlenia a TZB a veľtrh EnerMotive doplnil svoje zameranie o obnoviteľné zdroje elektrickej energie. Preto sa ponuka bratislavskej Incheby, a. s. na spoluprácu pri organizovaní medzinárodného veľtrhu ELEKTRO EXPO od  30. septembra do  2. októbra 2009 v Bratislave stretla u veľtrhovej spoločnosti Fiera Milano Tech so záujmom. Napriek tomu, že sa tento rok nesie v znamení svetovej finančnej krízy, v bratislavskom Expo areáli sa úspešne uskutočnil nový medzinárodný veľtrh ELEKTRO EXPO, ktorý sa konal spolu s 3. ročníkom medzinárodného veľtrhu INDUSTRY EXPO od 17. do 19. februára 2009. Tento veľtrh bol prirodzenou reakciou na  požiadavky zo strany vystavovateľov a návštevníkov v posledných rokoch a na vývoj produktov

a služieb v nomenklatúre elektrotechniky, elektroniky a energetiky, ktoré potrebujú veľkú prezentáciu. Na jeseň od 30. septembra do 2. októbra 2009 sa stretneme znovu už na samostatnom veľtrhu ELEKTRO EXPO. Incheba Expo Bratislava si našla stabilné postavenie medzi stredoeurópskymi organizátormi v nomenklatúre elektrotechniky, elektroniky a energetiky. To dokazuje 126 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Španielska a Vietnamu na novom podujatí vo februári 2009. Bratislavský Expo areál so slávnou minulosťou a prítomnosťou má veľmi pekné a moderné výstavné haly, ktoré predstavujú najväčšie halové kapacity na Slovensku, vhodné pre nomenklatúru elektrotechniky, elektroniky a energetiky. Pritom náklady na stánok sú na medzinárodnom veľtrhu ELEKTRO EXPO najnižšie na Slovensku. V tomto roku očakávame v bratislavskom Expo areáli aj transfer poznatkov z najdynamickejšie rastúcich trhov v Rusku a Číne. Je nesporné, že ak chceme rozhýbať ekonomiku treba nadväzovať styky, získavať prehľad o novinkách, inými slovami zainvestovať aj do výstav a veľtrhov. Prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc., Bc. Filip Mikuláš
www.techpark.sk

29

6/2009

TECHNIKA

Európska kampaň „Zdravé pracoviská v praxi“
O tom, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sa môže stať základným kameňom úspešného fungovania a napredovania výrobnej prevádzky, sa mali možnosť presvedčiť pozvaní novinári na prezentácii, ktorá sa konala pri príležitosti kampane „Zdravé pracoviská v praxi“, na pôde spoločnosti SLOVALCO, a. s. v Žiari nad Hronom.
SLOVALCO, a. s. začalo svoju novodobú existenciu písať v roku 1994. Situácia týkajúca sa produkcie emisií a odpadu komplexom na výrobu hliníka (ZSNP), bola v celom regióne neúnosná. Vstupom nórskeho kapitálu (Hydro Aluminium) bol komplex na výrobu hliníka v Žiari nad Hronom reštrukturalizovaný a vzniká spoločnosť SLOVALCO, a. s. Situácia v oblasti znečisťovania prostredia sa aj s prispením nových technológií začala zlepšovať. Pri viac ako dvojnásobnej produkcii oproti roku 1990 došlo v roku 2008 k niekoľkonásobnému zníženiu emisií fluoridov v prepočte na jednu tonu vyrobeného hliníka. Kým v roku 1990 tvorili emisie fluoridov 12,13 kg/tonu Al, v roku 2008 klesol tento ukazovateľ na 0,22 kg/tonu Al. Hospodárenie a využívanie vôd sa taktiež výrazne zefektívnilo. Používala sa voda z blízkeho Hrona, ktorá sa následne opätovne vypúšťala do rieky značne znečistená. Použitým nových technológií, voda neustále cirkuluje vo výrobe a nedochádza k jej vypúšťaniu. Množstvá vyprodukovaných odpadov na tonu produkcie mali v roku 2008 oproti predchádzajúcim rokom stúpajúci trend. Podiel recyklovaných odpadov v roku 2008 tvoril 45,05 %. V rámci EÚ sprísnená legislatíva Podľa zákonov Európskej Únie, musia všetci zamestnávatelia členských štátov vykonávať tzv. hodnotenie rizík. Ide o proces posudzovania rizík pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vyplývajú z nebezpečenstiev na pracovisku. Bezpečnejšie a zdravšie prostredie pomáha znižovať absencie, náklady na poistenie a zvyšovať motiváciu aj produktivitu zamestnancov. Tento projekt by mal pri správnej implementácii pomáhať zvyšovať záujem zamestnancov o BOZP a predchádzať väčšine pracovných úrazov a chorôb z povolania. V Slovalcu prioritou dobré pracovné podmienky Kapitálový vstup nórskej spoločnosti Hydro Aluminium, a. s. v roku 1994 postupne priniesol v SLOVALC-u okrem iných zmien aj celkovú zmenu v systéme organizácie BOZP. Manažment podniku sa začal výrazne zameriavať na plnenie princípu ,,bezpečnosť je prvoradá“ pre každého nášho zamestnanca aj zmluvného dodávateľa. „Uvedomujeme si zodpovednosť za bezpečné prevádzkovanie našich technológií na výrobu hliníka a hliníkových výrobkov. Neuspokojíme sa však iba s plnením legislatívnych požiadaviek, ale neustálym zlepšovaním a efektívne vynaloženými prostriedkami na riadenie rizík vytvárame také pracovné podmienky, ktoré nebudú príčinou nehôd, úrazov a chorôb. Riadenie ľudských zdrojov je založené na stratégii a cieľoch spoločnosti a naši zamestnanci sú považovaní za jeden z jej najdôležitejších zdrojov. Za priority považujeme bezpečné správanie a vytváranie dobrých pracovných podmienok”: povedal riaditeľ spoločnosti pre technický servis Ing. Igor Krátky.

Systémy na zvyšovanie bezpečnosti v praxi V roku 2008 sa v oblasti BOZP urobilo v spoločnosti veľmi veľa a zdokonalilo sa mnoho procesov. Bol implementovaný systém, ktorý slúži na zaisťovanie a označovanie zariadení proti náhodnému spusteniu (LOTO), zlepšovanie pracovného prostredia prostredníctvom hodnotenia a znižovania rizika pracovného prostredia (WERA), intenzívne zapojenie prvých operátorov do riadenia BOZP (HSE leading). Príprava niekoľkých kampaní bezpečnosti zameraných na aktuálne témy sa odrazila v znížení počtu udalostí so škodou a dosiahnutí viac ako 4 000 nahlásených rizikových situácií, vďaka ktorým sa dalo predísť reálnym ohrozeniam zdravia, alebo škodám na majetku. Fakt, že SLOVALCO si v oblasti BOZP dáva do budúcnosti tie nyjvyššie ciele, dokazujú slová Ing. Krátkeho: „Je pravdou, že na Slovensku patríme k lídrom v oblasti úspešnej implementácie zásad BOZP do praxe, avšak v porovnaní s najlepšími svetovými podnikmi stále patríme do priemeru. Je to pre nás „hnacím motorom“ , aby sme sa v tejto oblasti mohli neustále zlepšovať a rozvíjať tak našu firemnú kultúru založenú na bezpečnosti”. Text: Michal Gonda

30

www.techpark.sk

TECHNIKA

6/2009

www.techpark.sk

31

6/2009

TECHNIKA

Implementácia systému SmartStock.WMS
Warehouse Management System SmartStock.WMS riadi moderný viacúčelový sklad spoločnosti Nohel Garden. Zavedenie systému SmartStock.WMS prinieslo dokonalý prehľad o tovare v sklade, spresnili sa skladové operácie a výrazne znížili chyby a zámeny tovaru.
Spoločnosť Nohel Garden dodáva tovar pre veľkých zákazníkov, maloobchodné reťazce a aj pre koncových zákazníkov a  malé nezávislé obchody. Logistika skladovania je charakteristická veľkým množstvom položiek a veľkým objemom tovaru, ktorý prechádza skladom. Pre vybavovanie zákaziek je typická veľkosť objednávok s extrémnym počtom položiek. Pripravovanie prebieha po paletách a rovnako aj po jednotlivých kusoch. Veľká čásť sortimentu sa predáva v priebehu väčšej časti roka. Pri časti sortimentu hrá dôležitú úlohu vplyv sezónnosti, pretože v každom ročnom období v priebehu roka ide na odbyt odlišný tovar. v súčastnosti tvorí 8 skladových hál s celkovou rozlohou 9 000 m2. Pri danom prietoku tovaru a množstve položiek už nebolo možné udržať poriadok, kontrolu a prehľad o všetkých položkách v sklade. Dochádzalo k chybám a vznikali problémy pri dohľadávaní tovaru v sklade. Ďalšie chyby vznikali v dôsledku papierového manuálneho prepisovania dát zo skladu do pôvodného IS. Systém obchodných a logistických procesov v spoločnosti kladie veľké nároky na logiku skladovania a dokonalé znalosti sortimentu aj skladu. Z tohto dôvodu už v úplnom začiatku bolo zrejmé, že pri takom prietoku tovaru s veľkým množstvom položiek by práca v novom sklade kládla neúnosné nároky na skladníkov, ich znalosti sortimentu a skladu. Bez pomoci špecializovaného systému by dochádzalo k častým chybám. Každá chyba vo vychystávaní sa pritom môže prejaviť v penalizácii od obchodných reťazcov, čím naďalej vzrastajú náklady na logistiku. Výber dodávateľa Kvôli zabepečeniu bezchybnej prevádzky skladu sa spoločnosť rozhodla pre implementáciu WMS systému, ktorý by evidoval všetok tovar na sklade, kontroloval korektnosť skladových operácií a navigoval skladníkov pri vychystávaní tovaru. Ako vhodný systém splňujúci požiadavky a kritéria bol vybraný Warehouse Management Systém SmartStock.WMS. V priebehu samotného projektu došlo k ďalšej expanzi firmy a dostavbe dvoch nových skladových hál. Samozrejme aj do týchto nových skladov bol okamžite nasadený WMS systém SmartStock.WMS. Firma od systému očakávala získanie dokonalého prehľadu o tovare na sklade, zvýšenie efektívnosti skladovania a prietoku tovaru skladom, výrazný posun v presnosti práce skladníkov, minimalizáciu chýb pri vychystávaní tovaru a dodržiavanie obchodných pravidel potrebných na presné a správne vykrytie objednávok zákazníkov a čo najväčšiu ich spokojnosť. Implementácia systému Projekt implementácie prebiehal v štyroch fázach. 1. Fáza – predimplementačná analýza V priebehu predimplementačnej analýzy boli dôkladne zmapované jednotlivé skladové procesy spoločnosti, stanovené požiadavky

Vďaka expanzívnemu rastu firma dlhodobo čelila nedostatku skladových kapacít, ktoré postupne riešila výstavbou jednotlivých skladových hál. Napriek tomu naskladnenie častokrát prebiehalo „chaoticky“, kde bolo voľné miesto, a preto bolo nutné riešiť otázku ďalších skladových priestorov. Na tento účel bola dovŕšená výstavba moderného viacúčelového skladového komplexu. Skladový komplex

na ich podporu zo strany WMS systému a spôsob integrácie WMS systému s ekonomickým informačným systémom. Výsledkom analýzy bola presná podoba pracovných postupov v súvislosti s jednotlivými skladovými operáciami, konfigurácia systému pre jednotlivé operácie a presná podoba výmeny dát medzi systémami. Ako sa neskôr ukázalo, so zmenou systému museli byť zmenené aj pracovné postupy a systém musel byť ďalej optimalizovaný. 2. Fáza – nasadenie obchodného okruhu IS a implementácia základných funkcií WMS Druhá fáza korešpondovala so zavádzaním obchodného okruhu nového IS od spoločnosti JKR, ERP systém BYZNYS Win®. IS rieši celkovú evidenciu tovaru, problematiku nákupných a predajných cien a ďalších záležitostí týkajúcich sa samotného obchodného procesu, avšak bez presnej evidencie tovaru na skladových lokáciach a bez sledovania a vyhodnotenia jednotlivých skladových operácií. Oproti tomu WMS v tejto fáze iba evidoval príjem tovaru na sklad a výdaj so skladu bez evidencie tovaru na skladových lokáciach. V tejto fáze bola riešená najmä systémová integrácia a jej dôkladné testovanie za rôznych okolností, ktoré môžu v sklade nastať. 3. Fáza – evidencia tovaru v adresných skladových lokáciach Aby mohlo začať adresné zaskladňovanie a evidencia tovaru na skladových lokáciach, bolo najprv nutné inventarizovať tovar v jednotlivých skladových lokáciach a postupne definovať vychystávacie miesta a pravidlá pre ich doplňovanie. Súčasne v tejto fáze prebiehali aj ďalšie úpravy WMS systému s ohľadom na zákaznicke špecifiká doplňovanie vychystávacích miest.

32

www.techpark.sk

TECHNIKA
Táto fáza z pohľadu nárokov na užívateľa systému zákazníka bola najnáročnejšiou. Rýchla a  plynulá implementácia vyžadovala dobré znalosti ovládania mobilných terminálov, logiky WMS systému a zvlášť disciplíny pracovníkov pri práci s terminálom. Pre mnohých skladníkov práca s terminálom znamenala osvojenie si celkom nových postupov. Preto, napriek absolvovaniu nutného zaškolenia, vykonávanie operácií prebiehalo spočiatku pomalšie. Po zvládnutí práce s terminálom sa rýchlosť prevádzaných operácií opäť dostala na štandardnú úroveň. Zavádzanie WMS systému kladie celkom nové nároky na osvojenie si logiky a postupov pri skladových operaciách. Zmena systému, HW či SW prebehne rýchlo, avšak zmeniť myslenie a návyky ľudí môže trvať aj niekoľko týždňov. Preto často skladníci v rade prípadov vykonávajú operácie tak ako boli zvyknutí, alebo jednoducho nerešpektovali pravidlá WMS systému a napr. vychystávali z inej lokácie ako ich posielal systém. To samozrejme spôsobilo nesúlad reálnych dát s dátami v systéme. 4. Fáza - Optimalizácia systému Po dokončení definície skladových lokácií prešlo zavedenie systému do rutinnej prevádzky. Vzhľadom k tomu, že v priebehu zavádzania systému nastalo podstatné rozšírenie skladových kapacít, prišlo i k podstatnému rozšíreniu systému z pôvodného počtu 50 užívateľov až na počet 80 súčasne pracujúcich užívateľov. Bolo nutné previesť spetnú optimalizáciu a doladenie systému na základe ročnej prevádzky. Optimalizácia systému prebiehala v podobe dotvárania podporných procesov ako úprava pravidel na riadené zaskladnenie či rozšírenie interface a ešte výraznejšie prepojenie medzi oboma systémami. Projekt je v súčastnej dobe vo fáze ostrej prevádzky, naďalej prebieha optimalizácia a doladenie celkového riešenia v súvislosti s novými pracovnými postupmi. Napojenie na IS Vďaka vzájomnej prepojenosti s ERP BYZNYS Win® sa dosiahlo unikátne riešenie, ktoré v takto rozsiahlej spoločnosti má jasné miesto. Oba systémy sú plne synchronizované v bežnej rutinnej činnosti denného rozsahu, ale aj v nočnom automatickom priebehu, kedy dochádza k automatickému porovnávaniu stavov tovaru medzi oboma systémami. Plne funkčné WMS riešenie v sebe združuje kvalitné riešenie skladovej evidencie a podporu logistických operácií. Vďaka vzájomnej komunikácii je možné jednoduchšie a prehľadnejšie sledovať jednotlivé procesné celky, vyhodnocovať ich efektivitu a do budúcnosti pripravovať návrhy na optimalizáciu procesov skladu, čo by bez významnej podpory sofistikovaných riešení nebolo mysliteľné. Prínosy - Výsledky Zavedenie systému prinieslo dokonalý prehľad o tovare v sklade, spresnili sa skladové operácie a znížila chybovosť. V dôsledku zavedenia systému boli eliminované zámeny. V súčastnej dobe sa ešte vyskytujú početné diferencie, ktoré sú zachytené pri výstupnej kontrole. Po zavedení systému chybovosť poklesla z pôvodných 3 % na súčasných 0,1 % z vychystaných objednávok. Vďaka dokonalému prehľadu tovaru v sklade sa spresnilo vychystávanie a objednávky. V súčastnosti nie je nutné zložito dohľadávať tovar, zákazky pre zákazníkov neobsahujú chybné položky a sú pripravené správne a včas. Implementácia WMS systému SmartStock:WMS znamenala významný posun v automatizácii procesov. Systém automaticky riadi proces doplňovania vychystávacích miest. Procesy rezervácie tovaru prebiehajú automaticky s ohľadom na význam a prioritu zákazníka. Automaticky sa spracovávajú doklady, vo WMS sa vytvárajú a tlačia špeciálne upravené baliace listy a v IS sa následne vytvárajú dodacie listy a faktúry, ktoré sú špeciálne upravené podľa požiadaviek jednotlivých odberateľov. Dôležitým prínosom pre rutinnú prevádzku skladu je systém skladovania nezávislý od ľudského faktora, znalostí skladníkov a ich prehľade o sklade. To má veľký význam aj pre zaškolenie a zapracovanie nových skladníkov, ktorí sú po zaškolení schopní pracovať s terminálom a vykonávať skladové operácie a nie je nutné čakať dlhšiu dobu, kým získajú prehľad o sklade a sortimente. Špecifiká projektu Vďaka svojmu rozsahu s počtom až 80 súčasne pracujúcich užívateľov, sa WMS projekt v Nohel Garden radí medzi jedinečné projekty svojho druhu v  ČR. V  pôvodnej analýze nebolo možné posúdiť všetky zmeny u  zákazníka, ku ktorým došlo v  priebehu projektu a  oproti výsledkom analýzy sa vyskytol celý rad nových požiadaviek, na  ktoré systém musel vedieť reagovať. Jednak sa menili samotné skladové procesy, jednak v samotnom priebehu projektu boli postavené nové skladové haly. Bolo teda nutné, aby systém podporoval prácu skladníkov aj v nových priestoroch. Systém v súčasnosti podporuje prácu v rámci niekoľkých skladov. Aj keď sa to spočiatku zdalo nelogické, systém je v súčasnosti nastavený tak, aby umožňoval aj „chaotické“ uskladňovanie, tzn. že v  prípade nedostatku miesta v  sklade je možné uskladniť tovar aj  chaoticky. Systém všetko eviduje a nie je problém tovar vyhľadať. Tento spôsob práce zákazníkovi vyhovuje a  zodpovedá špecifickému charakteru jeho obchodných a  logistických procesov, podporuje flexibilitu skladovania najmä pri nedostatku miesta. Ciele projektu - dokonalý prehľad o tovare na sklade - zvýšenie efektívnosti skladovania a prietoku tovaru skladom - posun v presnosti práce skladníkov - minimalizácia chýb pri chystaní tovaru - dodržiavanie obchodných pravidel potrebných na presné a správne vybavenie objednávok zákaznikov Prínosy projektu - on-line prehľad o prevádzaných skladových operáciach a o tovare na sklade - výrazné zníženie chybovosti z pôvodných 3 % na 0,1 % - dohľadateľnosť zodpovednosti za chyby v každej jednotlivej operácii - dodržiavanie obchodných pravidiel a splnenie požiadaviek reťazcov - automatizácia procesov, riadené doplňovanie VM a rezervácií s ohľadom na objednávky zákazníkov s vysokou prioritou - spresnenie vychystávania - systém nezávislý na ľudskom faktore, na znalostiach skladníkov a ich prehľade o sklade -redwww.techpark.sk

6/2009

33

6/2009

TECHNIKA

Speciální ovládací zařízení pro stroj

na kontrolu jádra nukleárního reaktoru
Kontrola jádra reaktoru nukleárních reaktorů je bezpodmínečně nutnou součástí provozu jaderné elektrárny. Tato kontrola musí dosahovat jsou signalizovány bezdotykovými čidly instalovanými přímo v pohonu. Pro dostatečnou tuhost podél celého zdvihu má ovládací prvek dva vnitřní vodící mechanismy pro pístnici. Jako bezpečnostní vlastnost je pístnice vybavena patentovanou spojkou, která působí jako mechanické zabezpečení, aby se předešlo přetížení, pokud by selhaly externí řídící systémy. Pohon je poháněn 0,75 kW motorem s integrovanou brzdou pro držení polohy a pomocnou ruční pohonnou hřídelí, pokud by bylo požadováno ruční ovládání. Stroj samotný je pro snadný transport namontován na kolečkách, avšak pokud je stroj již na místě, kde se má použít, čtyři šroubové podpěry na základně stroje převezmou hmotnost z koleček, podobně jako stabilizační podpěry mobilních jeřábů. Elektrárna Hinckley Point, jaderná elektrárna blízko Bridgwateru, v Somersetu, na břehu Bristol Channel v jihozápadní Anglie, bude pracovat se zvedacím zařízením, které je právě testováno firmou BNS Nuclear Services ve Whetstonu. Jedná se o zdokonalený plynem chlazený reaktor (AGR), který byl navržen pro výrobu 1250 MW elektrické energie. Frank Shinn, Power Jacks oblastní obchodní ředitel pro East Midlands říká: ”Toto je typická aplikace od BNS Nuclear Services – dva z našich produktů na jednom stroji, z nichž jeden byl zkonstruován pro specifické potřeby a druhý je standardní jednotkou. Jako obvykle byl proces výběru příjemnou a zajímavou zkušeností, a taktéž jednání s techniky, kteří jsou odborníky podniku”. Autor: Bruce Hamper

Specialista na lineární pohyb Power Jacks navrhl elektrické lineární pohony pro stroj na kontrolu jádra reaktoru v jaderné elektrárně.
nejvyšší kvality, aby se zajistila plynulá dodávka energie s co nejvyšší mírou bezpečnosti a efektivity. Klíčovou součástí programu údržby je kontrola jádra nukleárního reaktoru. K provedení této operace je používán speciální stroj s inspekční televizní kamerou a  zařízením na měření vrtání. Aby se dostal do spojení se stoupacími trubkami, je stroj spouštěn pomocí elektrického lineárního pohonu. Stroj je nazýván NICIE (New In-Core Inspection Equipmentnové zařízení na kontrolu v jádře). Byl vyvinut britskou servisní společností BNS Nuclear Services pro oblast nukleárního trhu, která spolupracovala v úzkém partnerství s Power Jacks na návrhu a výrobě hlavní lineární pohonné jednotky spojující stroj se stoupací trubkou reaktoru. Když je stroj spojen se stoupací trubkou, další čtyři přídavné zvedáky působí jako stabilizátory,. NICIE kontroluje nukleární reObr. 1: Výkres NICIE (New In-Core Inspection Equipment-No- aktory spuštěním kamery dolů vé zařízení na kontrolu v jádře) – těleso spuštěno a ve spo- do palivového kanálu reaktojení se stoupací trubkou ru k provedení měření a kontroly stavu. Hlavní těleso stroje je zvedáno a spouštěno až do spojení se stoupacími trubkami reaktoru. Tuto činnost provádí speciálně navržený elektrický lineární pohon. Pohon je navržen pro zvedání a spouštění 20 kN zátěže podél zdvihu 525 mm. Konce zdvihu

Obr. 2: Výkres NICIE (New In-Core Inspection EquipmentNové zařízení na kontrolu v jádře) – těleso zvednuto

Obr. 3: Speciálně navržený elektrický lineární pohon

34

www.techpark.sk

TECHNIKA

6/2009

Ilustrovaný skrutkársky slovník DE – SK – EN:
- Slovník je určený prekladateľom technickej literatúry, konštruktérom, technológom, obchodníkom so spojovacím materiálom, študentom a pedagógom škôl technického zamerania zobrazenia najčastejšie sa vyskytujúcich pojmov z oblasti techniky mechanického spájania súčiastok pomocou skrutkových spojov obsahuje aj zoznam relevantných noriem ISO a zoznam základných symbolov

Distribúcia: Ferodom, s. r. o. Štefánikova 58, 010 01 Žilina, e-mail: ferodom@ferodom.sk, Tel.: 0905 76 90 67
Cena: 350 SKK bez DPH + poštovné, pri objednávke nad 2 ks zľava 20 %
www.techpark.sk

35

6/2009

TECHNIKA

Na ochranu oceľových konštrukcií pred napadnutím koróziou je možné použiť viacero spôsobov a materiálov. Jednou zo základných novokoncipovaných noriem, ktorá sa zaoberá touto oblasťou je norma EN ISO 12944 s názvom „Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií náterovými systémami“, ktorú v roku 2001 prebrala aj STN. Uvedená norma sa zaoberá ochranou oceľových konštrukcií náterovými systémami a povlakmi tak, aby sa dosiahla primeraná protikorózna ochrana. Bude tak možné jej priebežné aj prevádzkové hodnotenie a kontrola.

ZINGA – unikátny systém
Na  zaistenie účinnej ochrany oceľov ých konštrukcií je potrebné, aby investori, projektanti, konštruktéri, technológovia, realizátori a  kontrolóri povrchových úprav, ako aj výrobcovia náterových hmôt mali pri vytváraní ochranných povrchov a  realizácii systémov protikoróznych ochrán čo najkompletnejšie, jednoznačné a zrozumiteľné informácie o  požadovanej protikoróznej ochrane. Vyhnú sa tak prípadným problémom a nedorozumeniam pri jej realizácii. Aktuálna je ochrana proti korózii najmä tých častí oceľových konštrukcií, ktoré boli zvárané, ohýbané, alebo iným spôsobom došlo k aktivácii atómov v  kovových štruktúrach. V  mieste zvaru a  v  prechodovej oblasti zvaru a základného kovu je najaktívnejšie prostredie pre rýchly priebeh korózie. V praxi to veľmi dobre vidieť práve v  okoli a  v  miestach zvarov oceľových konštrukcií, kde sú organické ochranné nátery najskôr poškodené a vznikajú tam produkty oxidácie železa. ZINGA – náterová hmota, základ tzv. studeného zinkovania Náterová hmota ZINGA je jednozložkový kompozit obsahujúci elektrolitický zinkový prach s čistotou 99,995 %. Ďalšími zložkami sú polyesterová živica, pigmenty a aromatické riedidlá bez obsahu toluénu, xylen a  methyl-ethyl-ketóny. Po  aplikácií v suchom stave obsahuje minimálne 96 % zinku.

studeného zinkovania oceľových výrobkov
Náterová hmota ZINGA má nasledovné fyzikálne vlastnosti: - fyzikálne skupenstvo (pri 20 °C): hustá kvapalina - relatívna hustota (pri 20  °C): 2,67 kg/ dm³ - veľkosť zinkových častíc: cca 1 až 4 µm (viď obr. č. 1) - obsah sušiny: 79,6 % hmotnostných 37,8 % objemových - bod vzplanutia: 47  °C (horľavina II triedy) - farba: kovovošedá – odtieň závislý od vzdušnej vlhkosti - viskozita (DIN 4/20 °C): 66 sek. Použitie a predúprava povrchu pred nanášaním Náterová hmota ZINGA sa používa ako primárny alebo fi nálny náterový systém antikoróznej ochrany kovových konštrukcií, oceľových objektov, mostov, lodí a iných kovových výrobkov. Taktiež ju možno použiť na  opravu poškodených galvanicky upravovaných kovových výrobkov, na konštrukcie, ktoré z hľadiska rozmerov, alebo nepriaznivého vplyvu vysokej teploty nemôžu byť klasicky za tepla galvanizované. Rovnako sa používa na lokálne opravy už existujúcich galvanicky, alebo za  tepla upravených povrchov (napr. v  miestach po zváraní, abrazii, miestnom poškodení a pod).

Obr. č. 1 Štruktúra nástreku ZINGA (elektrónový riadkovací mikroskop, zväčšenie 1 000 x)

36

www.techpark.sk

TECHNIKA
Kovové povrchy musia byť pred vlastnou aplikáciou náterovej hmoty ZINGA čisté, odmastené a zbavené pevne nedržiacich časti koróznych produktov. Ak sa vyžaduje katodická ochrana porovnateľná s  galvanizáciou za  tepla, je nutné očistenie povrchu otryskaním v  kvalite najmenej Sa 2,5 pri drsnosti povrchu Ra 12,5 podľa ISO 8503/1. V  prípadoch menšej protikoróznej náročnosti je možné náterovú hmotu ZINGA aplikovať aj na mierne korózne napadnutý povrch. Hladké povrchy je nutné pred aplikáciou zdrsniť na  úroveň ST 2,5, alebo ST 3 s následným odmastením. Spôsoby nanášania Aplikácia tzv. studeného zinkovania hmotou ZINGA je možná: - natieraním štetcom v  hrúbke jednej vrstvy cca 25 až 30 µm, - nanášaním valčekom v hrúbke jednej vrstvy cca 40 µm, - nízkotlakým striekaním pomocou stlačeného vzduchu, tlak 0,3 – 0,4 Mpa, priemer dýzy 2,2 – 2,5 mm, riedidlo Zingasolv cca 5 – 7 %, - vysokotlaké striekanie (airless-bezvzduchové), tlak 8  – 12 MPa, priemer dýzy, 2,2 – 2,5 mm, riedidlo Zingasolv cca 2 – 4 %. Vzhľadom k tomu, že ZINGA obsahuje 96 až 98 % zinku mohli by sa vyskytnuť problémy pri elektrostatickom striekaní, preto sa z dôvodov bezpečnosti neodporúča používať tento spôsob nanášania. Doba schnutia je relatívne veľmi krátka, náter je nelepivý po  10 minútach, pri teplote okolia 18  °C. Mechanicky odolný je po  48 hodinách. Aplikácia ďalšej vrstvy ZINGA je možná po cca 1 hodine, ostatné druhy kompatibilných náterov je možné aplikovať do  24 hodín. V  prípade vytvorenia zinkových solí, je tieto potrebné odstrániť okefovaním a použitím čistej vody. Teoretická výdatnosť náteru systémom studeného zinkovania je v závislosti od použitého spôsobu a  požadovanej hrúbky vrstvy cca 1,2 – 3,5 m²/ kg. Princíp ochrany systémom studeného zinkovania Základným princípom, ktorým je dosahovaná ochrana systémom ZINGA oproti ostatným náterovým systémom, je princíp katódovej ochrany, dosahovaný spôsobom elektródového spotrebovania (obetovania elektródy). Princíp je založený na skutočnosti, že jeden kov (zinok) sa spotrebuje (obetuje) na  ochranu iného kovu (oceľ). Pri korodovaní sa z kovov uvoľňujú elektróny a kladné ióny (katióny), tak ako je to zobrazené v schéme: Me  Mez+ + z e Elektróny vzniknuté touto reakciou sú spotrebované pri inej reakcii, ktorá je najčastejšie redukcia kyslíkom. Zobrazuje to nasledujúca schéma: O2 + 2 H2O + 4 e -  4 OH Vzniknuté hydroxylové anióny (OH-) reagujú s  kovovými katiónmi opačného náboja za vzniku novej, ťažko rozpustnej zlúčeniny, tak ako to zobrazuje nasledujúca schéma: x Mez+ + y OH -  Mex(OH)y Toto je spôsob, ktorým sa pokrýva oceľ oxidom železa FeO.OH. Ak by bolo možné extrahovať elektróny potrebné na redukciu kyslíka z iného kovu ako železa, korodovanie železa sa zastaví, zatiaľ čo iný kov sa spotrebúva a v dôsledku toho produkuje elektróny potrebné k  procesu redukcie. Takýmto kovom môže byť napríklad zinok. Celý proces je ilustračne zobrazený na  obrázku č.  2. Na  ľavej strane vidieť korodujúcu reakciu železa, na pravej strane vidieť reakciu zinku pri ochrane železa.

6/2009

www.techpark.sk

37

6/2009

TECHNIKA

Obr.č. 2 Principiálna schéma ochrany tzv. obetovanou elektródou Z ilustrácie je jasné, že by mal existovať je životnosť zinkovej ochrany v  rôzných vodivý kontakt medzi zinkom a železom, bez prostrediach vysoká, čo potvrdzujú skúšky ktorého by nebol možný prechod elektrónov vykonané podľa britskej normy BS 5493 nezávislou inštitúciou BBA (British Board vznikajúcich pri rozpúšťaní zinku. V prípade masívnej zinkovej žiarovej galva- of Agrement London). Praktické využitie systému studeného nizácie nie je problém prechodu elektrónov medzi zinkovou masou a medzi zinkovou zinkovania prináša výhody hlavne pri: - náteroch oceľových konštrukcií v tevrstvou a oceľou. réne bez možnosti a potreby demonV prípade zinkového práškovania musí množtáže, stvo zinku a jeho granulometrická distribúcia v priestore dovoľovať perfektnú elektrickú vodivosť medzi časticami zinku a oceľovým povrchom. Elektróny vzniknuté na rozhraní zinok/médium, v ktorom je zinok rozpúšťaný, musia byť samozrejme schopné transportu k oceli. Ak by zinkové častice neboli vo vzájomnom kontakte, elektróny by nemohli byť transportované, tým pádom by nedochádzalo k ochrane. Toto vysvetľuje, prečo suchý zinkový film musí obsahovať minimálne 92 % zinku. Vyššie koncentrácie, ako je to v prípade ZINGA (96 %), zvyšujú ochranný účinok v prípadoch rovnakej hrúbky ochranného náteru. Obr. č. 3 Životnosť náterového systému ZINGA v závislosti Z praktického hľadiska na hrúbke vrstvy a prostredia môžeme proces systému studeného pozinkovania – ZINGA zhrnúť - opravách oceľových súčiastok galdo troch bodov: vanizovaných klasickou alebo teplou • vytvorenie bariéry náterom alebo nástremetódou, pričom sa obnoví katodická kom zinku obsiahnutého v ZINGA, proti ochrana opravovaného miesta, vplyvu agresivnych látok z ovzdušia - možnosti aplikácie aj na mierne zkoro• reakciou zinku s časticami z ovzdušia dované časti, čo znamená, že odpadá sa vytvorí tvrdý barierový povlak, ktorý drahá predúprava, - nutnosti vytvárania náterov za znižespomaľuje ďalšie prenikanie agresívnych látok do väčšej hĺbky ných teplôt (pod 0 °C) alebo za vysokej • vďaka svojim elektrochemickým vlastvzdušnej vlhkosti, nostiam blokuje zinok proces oxidácie - požiadavkách na  vysokú protikopodkladového železa róznu odolnosť, keď ZINGA tvorí základ a finálna úprava z hľadiska Životnosť ochrany systémom studeného estetiky je v akomkoľvek farebnom zinkovania ZINGA odtieni. Za predpokladu dôkladne pripraveného Text: Ing. František JAŠ, CSc. podkladu podľa vyššie uvedeného postupu

Pozývame Vás do našej expozície na výstave

AQUA Trenčín

v dňoch 22. – 24. 9. 2009 redakcia časopisu Technika
www.techpark.sk

38

www.techpark.sk

TECHNIKA

6/2009

Jednoduchosť a štýl
Rad c-MIG zahŕňa 250, 300, 400, 500 a 600 A MIG/ MAG zváracie zdroje s moderným chladením a najnovšou usmerňovacou technológiou. 250 a 300 A zváracie zdroje sú koncipované na stredne ťažké priemyselné použitie s chladením horáka ochranným plynom, 400, 500 a 600 A zdroje sú štandartne vybavené vodným chladením horáka.
Pri každom výkone je štandardne použitý 4-kladkový podávací mechanizmus od renomovaného svetového výrobcu SWISSFEED, s 37 mm kovovými kladkami a vlečným kovovým prítlačným mechanizmom. Všetky zváracie zdroje tohto radu majú jednoduché a prehľadné ovládanie a sú odolné voči nárazom. c-MIG 250 je vybavený 10-stupňovou, cMIG 300 12-stupňovou skokovou reguláciou napätia a zdroje 400, 500 a 600 A dovoľujú jeho hrubé aj jemné nastavenie (3 x 10 stupňov). Stupne hrubého a jemného nastavenia napätia sú prehľadne vyznačené na zváracom zdroji a umožňujú presné nastavenie správnych zváracích parametrov. Tieto MIG/MAG zváracie zdroje sú určené pre náročné zváračské práce vo viaczmenných prevádzkach. Nastavenie zváracích parametrov na zdrojoch C-MIG je rýchle, jednoduché a presné. Integrované SYNERGICKÉ tabuľky vytvárajú vhodné podmienky pre voľbu správnych zváracích parametrov bez potreby zložitého nastavovania, pre individualistov je zabezpečená možnosť samostatnej voľby. c-MIGy sú spoľahlivé zváracie zdroje, vyrobené v súlade s platnými konštrukčnými a bezpečnostnými normami. Rad c-MIG je vybavený aj nastavovaním indukčnosti v závislosti od hrúbky zváraného materiálu. Navolenie správnej indukcie je rýchle a jednoduché. Celý rad zváracích zdrojov je tiež vybavený časovačom pre bodový a stehový režim zvárania a funkciou 2-taktného a 4-taktného režimu zvárania, ktorý uľahčuje držanie horáku, zvyšuje produktivitu a kvalitu vykonanej práce. Bezprúdové zavádzanie drôtu, skúška prietoku plynu, digitálne zobrazenie napätia a prúdu, ochrana proti prehriatiu, ale hlavne bezrozstrekové zváranie aj v skratovom režime sú samozrejmosťou.

sy-MIG TwinStar Cena veľtrhu MSV Nitra 2009 Na tohtoročnom veľtrhu MSV Nitra V kategórii EUROWELDING bol produkt sy-MIG 300 TwinStar ocenený Cenou veľtrhu. Výrobok bol ocenený vďaka svojim vlastnostiam, ktoré umožňujú bez zdĺhavej výmeny drôtov jednoduché zváranie dvoch rôznych materiálov a zároveň zaručujú presné nastavenie zváracích parametrov a vysokú kvalitu zvárania. Na konštrukciu týchto zváracích zdrojov bola použitá inovatívna invertorová technológia. MAHE Process Manager vedie zvárača nastavením parametrov MIG/MAG zvárania, synergického a pulzného MIG/MAG zvárania, ako aj zvárania s dvojitým pulzom, MMA a TIG.

Ovládací panel sy-MIG TwinStar

Cena MSV Nitra 2009 Špecifické vlastnosti:  Dva samostatné podávače drôtu: 2 x 15 kg cievka  Synergické ovládanie  Prehľadný ovládací panel s digitálnym zobrazením prúdu a napätia  MIG spájkovanie pozinkovaných plechov CuSi3, CuAl8  Mobilita (hmotnosť iba 94,5 kg)  Podvozok na dve samostatné plynové fľaše  Všestrannosť použitia -redwww.techpark.sk

c-MIG-400-WWK

c-MIG-250-300

39

6/2009

TECHNIKA

Základné služby systému kontroly a riadenia výroby MCS 3.5
Systém riadenia výroby MCS 3.5 predstavuje účinný nástroj riadenia jednotlivých činností prebiehajúcich vo výrobnom procese. Umožňuje sledovať proces výroby od prijatia objednávky, cez založenie zákazky, tvorbu technologického postupu, prípravu potrebného materiálu, zadania do výroby, sledovanie produkcie až po vyhodnocovanie, analýzy, riadenie kvality a tvorbu záväzných podkladov pre účtovnú evidenciu.
V  súčasnosti možno využívať dve verzie programu na riadenie výroby. Nižšia verzia programu MCS Lt (MCS Light) je určená pre menšie a začínajúce firmy. Pri jej tvorbe sme vychádzali z praktických skúseností, že menšie a novozaložené firmy často pre množstvo operatívnych problémov nenachádzajú dostatočný časový priestor ako aj ľudský potenciál pre relatívne komplexné nahrávanie vstupných údajov. Z  tohto dôvodu ponúkame riešenie, ktoré umožní vyhodnocovanie jednotlivých zákaziek, sledovanie stavov skladov, predajov výrobkov ako aj podkladov pre účtovníctvo s pomerne malým nárokom na rozsah vstupov. Po  získaní určitej zručnosti práce s MCS Lt odporúčame prechod na vyššiu verziu programu MCS, ktorá predstavuje vyšší riadiaci systém vhodný pre firmy s ISO certifikátom, prípadne tie, ktoré v blízkej budúcnosti majú o získanie ISO certifikátu záujem. POPIS PROGRAMU: Katalógy (vkladanie, prezeranie, hľadanie podľa rôznych kritérií, tlač) - komponenty – základné údaje, kategorizácia, normy, rozmerové normy, akostné parametre, prehľad o  pohybe v  merných jednotkách a  cenách, priemerné ceny, podklady skladového hospodárstva, história pohybu komponentov po dokladoch - výrobky (polotovary a finálne výrobky) – cenník - meradlá – základné katalógové údaje, výrobkov pre zákazníka, analýza výnormy robných cien po  zákazkách, prie- NS – nákladové strediská merná nákladová cena, sledovanie zložiek nákladovej ceny: (materiál, - partneri – kompletná evidencia partnehodinovky strojov alebo iné voliteľné rov a stredísk pre účtovné a obchodné kritériá, mzdy, kooperácie, doprava, účely spotreba/opotrebenie nástrojov a náradia - možnosť prispôsobiť o vlast- Technologická príprava výroby né koeficienty v prepočte na mernú Katalóg technologických postupov (vklajednotku výrobku danie, prezeranie, hľadanie podľa rôznych - stroje karta stroja, sledovanie plnenia kritérií, tlač) smenovej normy stroja po obdobiach - tvorba TP, výkresová dokumentácia, Základné služby systému kontroly a riadenia výroby MCS 3.5 predpis 6 2 of a zákazkách. Výpočet a nastavenie čisvkladanie operačných krokov, tej hodinovej sadzby stroja podľa obstrojov (triednikov), komponentov, predB.Technologická príprava výroby starávacích a udržiavacích dokladov pis nástrojov a náradia, meradiel a čaKatalóg stroja. Technologických postupov (vkladanie, prezeranie, hľadanie podľa rôznych kritérií, sasov určených na prípravu a výkon tlač) - tvorba TP, výkresová dokumetácia, vkladanie operačných operácie v rámci operačného Nastavenie hrubej hodinovej sadzby podľa motnej krokov, predpis strojov(triednikov), Komponentov, predpis Nástrojov a Náradia, Meradiel a časov určených na prípravu a výkon skutočných mzdových nákladov za minulé kroku.
samotnej Operácie v rámci operačného kroku.

obdobia expresná tvorba odchýlkových postupov - expresná tvorba odchýlkových postupov - tlač v prispôsobiteľných ISO formulároch - ľudia - personálne údaje, mzdy, kvali- tlač v prispôsobiteľných ISO formulá- generovanie komplexných kusovníkov (rozpadov) o použitých komponentoch a časových nárokoch fikačná matrica, zoskupovanie do odroch jednotlivých druhov operácií v merných jednotkách aj v cenách - možnosť preverenia delení v  zmysle organizačnej štruk- generovanie komplexných kusovníkov technologicko-konštrukčnej kalkulácie túrykalkulácie a cenotvorba na základe minulých údajov nastaviteľných posledných období (rozpadov) o použitých komponentoch - uzamykanie TP - - základné kataló- nástroje a náradietechnologických postupov pre použitie v zákazkách a časových nárokoch jednotlivých dru- okamžitý normy, histórii Zákazok daného postupu operácií v merných jednotkách aj gové údaje, prehľad o prehľad o operáhov prídavné služby vyššej verzie programu MCS hrubým písmom): ciach a technologických postupoch, (len v cenách - možnosť preverenia tech- určovanie kódu NZV – určeného na poskytnutie rozhodovacieho menu na rýchle určenie nologicko-konštrukčnej kalkulácie kde sa nástroj alebo náradie predpipoškodených Komponentov pri nahrávaní nezhodných operácií v Produkcii suje, prehľad použitia na konkrétnych zvoleným Technologickým Postupomna základe - kalkulácie a cenotvorba a už odvedenými - možnosť dávkovej zmeny noriem nad zákazkách,vstanovenie aktuálnej cenydátumu minulých údajov nastaviteľných posledvýkonmi produkci od nastaviteľného za použitie evidencia kontrolných plánov (control plan) včítane postupových diagramom s ISO ných období - tvorba a tlačovými výstupmi

40

www.techpark.sk
C. Zákazkové riadenie

Základné služby systému kontroly a riadenia výroby MCS 3.5

4 of 6

- Prehľad o dobrých a zlých vyrobených výrobkoch po obdobiach a pracovníkoch, ako aj TECHNIKA po skupinách pracovníkov (oddelenia) - Prehľad o odpracovaných časoch strojov(skupín strojov, NS - nákladových stredísk)

6/2009

-

-

-

Produkcia prídavné služby vyššej verzie programu Evidencia a hodnotenie výroby E. Plánovanie MCS (len hrubým písmom): Prídavné služby vyššej zákazku progra- evidencia a hodnotenie miezd po zá- spotreba materiálu na verzie mu MCS: kazkách Zákazkové riadenie - termínovanie dodávok materiálu na zákazku - potreba finančných prostriedkov po zá- spracovanie výkonových listov na materiál - evidencia a hodnotenie spotreby ma- príjem zákazky, obchodné vedenie zákazkách a operáciách teriálu po výrobkoch kazky spracovanie podkladov prídavné služby - výpočet mzdových hrubým písmom): - automatické alebo interaktívne naplá- F.- Evidencia a hodnotenie výroby o kooperácii vyššej verzie programu MCS (len nákladov v  prie- okamžitá kontrola odpracovaných normerných mzdách na  výrobok a  zánovanie výrobných cien - evidencia a hodnotenie miezd po zákazkach mohodín a hodnotenie spotreby materiálu po výrobkoch kazku - vyhodnocovanie zákaziek (zisková, - evidencia - výpočet nezhodných komponentov - evidencia mzdových nákladov v priemerných mzdách na výrobok a zákazku kedy, na akých - výrobok: kto vyrábal, stratová), porovnanie plánovaných - Výrobok: kto vyrábal, kedy, na akých strojoch strojoch – príprava podkladov na prácu oddecien danou zákazkou vyrábaných kom- Pracovník: čo vyrábal, kedy, čo všetko robil v rámci dňa, týždňa, mesiaca apod. lenia kvality - pracovník: čo a kedy vyrábal, iné akponentov so skutočnými výrobnými - prehľad o zmluvných mzdách na zátivity v  rámci dňa, týždňa, mesiaca cenami klade odpracovaných normohodín - vkladanie technologických postupov G. Cenotvorba a kalkulácie prídavné služby vyššej verzie apod. MCS (len hrubým písmom): programu a  ostatných výkonov po  obdobiach, (TP) pracovníkoch alebo oddeleniach - Cenotvorba a kalkulácie - poloautomatické interaktívne zaklaH. Skladové hospodárstvo okamžité podklady pre mzdové od- Skladové hospodárstvo danie rodín zákaziek podľa TP - príjem a výdaj materiálu na šiestich definovaných miestach - príjem , Sklad réžijného materiálu, Výroba, delenie výrobkov , Sklad jednicového materiálu, Sklad olejov a výdaj materiálu na šiestich - automatické generovanie požiadaviek (Sklad - prehľad o dobre a zle vyrobených výdefinovaných miestach (sklad výrobMTZ pre skladové hospodárstvo (moFakturačný sklad ) - sumarizácia MCS výdajov v merných jednotkách a cenách po obdobiach materiálu, olejov robkoch po obdobiach, kov, jednotkového a strediskách dul H) Základné služby systému kontroly a riadenia výrobypríjmov a3.5 pracovníkoch, 3 of 6 - interaktívne plnenie požiadavok výroby hlavným skladom ako aj skupinách pracovníkov a režijného materiálu, výroba, faktu- monitorovanie pohybu komponentov - prehľad o okamžitých stavoch komponentov - prehľad o odpracovaných časoch stro- v merných jednotkách a cenách na jednotlivých račný sklad) a výrobkov na zákazke a ich potreby definovaných miestach jov (skupín strojov, NS - nákladových - sumarizácia príjmov a výdajov v merv merných jednotkách a cenách stredísk) ných jednotkách a cenách po obdo- sledovanie termínov biach a strediskách - monitorovanie stavu operácií - interaktívne plnenie požiadaviek výPlánovanie - zmenové konanie na zákazke roby hlavným skladom - spotreba materiálu na zákazku - sledovanie ceny zákazky po  jednot- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- prehľad www.bilson.sk mcs@bilson.sk - terminovanie dodávok materiálu livých zložkách Bilson & Ardes s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra tel. 0949 180 321o  okamžitých stavoch kom2008-05-28 na zákazku ponentov v merných jednotkách a ce- podklady pre budúce kalkulácie - potreba finančných prostriedkov nách na  jednotlivých defi novaných - podklady pre výrobu - sprievodka, na materiál miestach výkonové listy - Vkladanie služby systému kontroly ZákladnéTechnologických postupov (TP) a riadenia výroby MCS 3.5 3 of 6
- Poloautomatické interaktívne zakladanie rodín zákazok dľa TP - Automatické generovanie požiadavok MTZ pre skladové hospodárstvo (modul H) - Monitorovanie pohybu Komponentov a Výrobkov na Zákazke a ich potreby v merných jednotkách a cenách - Sledovanie termínov prídavné služby vyššej verzie programu MCS (len hrubým písmom): - Monitorovanie Stavu Operácií - Zmenové konanie na zákazke - Sledovanie ceny zákazky po jednotlivých zložkách (obdobne ako výrobky v bode A.), podklady pre budúce kalkulácie - podklady pre výrobu - sprievodka, výkonové listy - Vkladanie Technologických postupov (TP) - Poloautomatické interaktívne zakladanie rodín zákazok dľa TP - Automatické generovanie požiadavok MTZ pre skladové hospodárstvo (modul H) - Monitorovanie pohybu Komponentov a Výrobkov na Zákazke a ich potreby v merných jednotkách a cenách - Sledovanie termínov prídavné služby vyššej verzie programu MCS (len hrubým písmom): - Monitorovanie Stavu Operácií - Zmenové konanie na zákazke - Sledovanie ceny zákazky po jednotlivých zložkách (obdobne ako výrobky v bode A.), podklady pre budúce kalkulácie - podklady pre výrobu - sprievodka, výkonové listy

uzamykanie TP - technologických postupov pre použitie v zákazkách okamžitý prehľad o histórii zákaziek daného postupu určovanie kódu NZV – určeného na poskytnutie rozhodovacieho menu na rýchle určenie poškodených komponentov pri nahrávaní nezhodných operácií v Produkcii možnosť dávkovej zmeny noriem nad zvoleným Technologickým Postupom a už odvedenými výkonmi v produkcii od nastaviteľného dátumu tvorba a evidencia kontrolných plánov (control plan) včítane postupových diagramom s ISO tlačovými výstupmi

Fakturácia a obchodné štatistiky - vyhotovovanie faktúr v  rôznych menách, anglická verzia faktúry - tlačové varianty faktúr pre účtovníctvo s legendou podľa jednotlivých kategórií fakturovaných komponentov v nadväznosti na rôzne výnosové účty - prehľad o nákupoch a predajoch komponentov(výrobky, polotovary, výrobný materiál, režijný materiál, oleje, suroviny, baliaci materiál) v  nákupných aj predajných cenách nad ľubovoľným výberom po  obdobiach, partneroch, dokladoch, zákazkách, kategóriách komponentov a  jednotlivých komponentoch Inventúry - príprava podkladov inventúry – inventúrnych zoznamov komponentov a  rozpracovanosti podľa projektov alebo kusovníkov daných katalógom technologických postupov
www.techpark.sk

D. Produkcia prídavné služby vyššej verzie programu MCS (len hrubým písmom): - spracovanie výkonových listov po zákazkách a operáciach

41

6/2009

TECHNIKA
zadávanie inventúry na jednotlivých fyzických miestach vrátane výroby generovanie manko zoznamov a prebytkových zoznamov možnosť dávkovej korekcie systémových stavov podľa inventúrnych zoznamov inventúra „per partes“ aproximačnou metódou (v súlade s  kalkuláciou) pre zákazk y, kde nebol použit ý technologick ý po stup prehľady o rozpracovanosti – nedokončenej výrobe priebežne a na konci každého mesiaca

-

Využitie moderných metód pri vývoji sedadla automobilu
Účinok dynamického zaťaženia na sedačku automobilu má veľmi veľký vplyv na bezpečnosť posádky automobilu. Preto význam numerickej, alebo experimentálnej simulácie je viac ako potrebný, predtým ako sa skutočný prototyp zavedie do výroby. Takéto simulácie nám môžu dopredu určiť vplyv tvarových, alebo materiálových zmien na pevnosť a tuhosť štruktúry a tým urýchliť a zlacniť proces vývoja. Ak používame FEM analýzu je potrebné disponovať potrebným hardvérom a softvérom. Pri použití tejto analýzy potom veľmi jednoducho dokážeme vyhodnotiť jednotlivé komponenty simulovanej štruktúry (napr. z hľadiska napätí, pretvorení, alebo posunutí). Ďalej dokážeme vyhodnotiť rýchlosti a zrýchlenia ktorýchkoľvek častí, a následne určiť, ako tieto parametre vplývajú na bezpečnosť ľudskej posádky. Všetky tieto numerické výpočtové postupy sú zahrnuté v konkrétnych normách, na základe ktorých môžu rôzne výpočtové kancelárie zachovať rovnaký postup. Matematický model Na obr. 1. je znázornený dynamický model s tlmiacou silou Fd = cẋ posobiacou na tlmenie vibrácií vyvolaných budiacou silou F(t). Táto sila má opačný smer pôsobenia ako budiaca sila F(t). Potom pre hlavnú pohybovú rovnicu môžeme písať: mẍ + cẍ + mx = F(t) (1)

Riadenie kvality - štatistiky o  zmätkoch (podľa druhu Záväzné podklady pre účtovníctvo - mesačné prehľady o príjmoch, výdavady, projektov, pracovníkov, obdojoch všetkých kategórií komponentov bia) s vyčíslením v korunách (eurách) na jednotlivých - práca so skladom nezhodných komfyzických miestach vrátane výroby ponentov (príjem a výdaj, vyhotovenie vo vnútropodnikových cenách šrotovacieho protokolu a oznámenia - mesačné prehľady o  nábehoch o nezhode vstupu) a spotrebe všetkých kategórií kom- reklamácie (ohlásenie nezhodného ponentov v korunách (eurách) vo vývýrobku) robe vo vnútropodnikových cenách - Q preradenky – obecné doklady o pre- prehľady o tržbách - predajoch komradení kvality ponentov po kategóriách (s rozlíšeZákladné služby systému kontroly a riadenia výroby MCS 3.5 6 of 6 ním služieb) -red- prehľady o nedokončenej v ýrobe

Ďalej túto dynamickú rovnicu pre rovnováhu môžeme napísať pre systém s konečným počtom stupňov voľnosti v tvare: Fi(t) + Fd(t) + Fs(t) = F(t) (2)

Všetky sily v rovnici sú funkcie času a sú definované ako: Fi Zotrvačná sila Fd Tlmiaca sila Fs Elastická sila F Vonkajšia sila Rovnica (2) je platná pre lineárny aj pre nelineárny systém. Túto rovnicu môžeme upraviť na štandardný tvar pohybovej rovnice pre dynamický systém: Mẍ(t) + Cẋ(t) + Kx(t) = F(t) (3)

Vzťahy v  rovnici (3) majú nasledovný význam: Fi = Mẍ Zotrvačná sila M Matica hmotnosti Fd = Cẋ Tlmiaca sila

42

www.techpark.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIKA
C Matica tlmenia Fs = Kx Elastická sila K Matica tuhosti bodyblocku a peny. Na penu, ako objemový model, sa aplikoval štrukturálny explicitný 3D prvok solid 164 v prevedení štvorstenu. Tento prvok dovoľuje väčšie deformácie a nie je tak náchylný na časový krok ako prvok solid 168. Preto bol vhodný na vysieťovanie peny, ktorá vykazuje najväčšie deformácie. Pre MKP model boli okrem škrupinových a priestorových prvkov použité aj prvky seatbelt a slipring aplikované na bezpečnostný pás. Pre simuláciu pružných členov v systéme sa použili beam prvky vo viacerých prevedeniach. od telových blokov sú prenášané pomocou bezpečnostného pásu, ktorý je takisto v troch miestach kotvený odobratím šiestich stupňov voľnosti. V mieste nad ľavým ramenom sediacej osoby je použitý špeciálny prvok (slipring) - vodiace oko, ktoré pás smeruje na potrebné miesto. Všetky dotýkajúce sa komponenty v simulovanom modely sú uvažované v kontakte. Teda kontakt je aj vytvorený. Špeciálny vnútorný kontakt je zavedený pre objemový prvok peny (contact interior), ktorý zabraňuje vytvoreniu negatívneho objemu. Kedže na niektorých komponentoch sú predpokladané veľké deformácie, musia byť ich povrchy ošetrené samostatným kontaktom (single surface), pretože sa povrch objemu môže dostať do kontaktu sám zo sebou. Komponenty, ktoré sú zvarené sú v modely zviazané špeciálnou okrajovou podmienkou (spotweld). Vyhodnotenie Po zadaní okrajových podmienok a ukončení výpočtu v solvery LS Dyna sa pristúpilo k zhodnoteniu výsledkov. Pre vyhodnotenie výsledkov bol použitý program LS prepost slúžiaci špeciálne pre LS Dyna, ako aj pre postprocesor. Keďže zaťaženie modelu bolo zjednodušené a výpočet bol realizovaný ako pilotný projekt, ktorý mal za úlohu overiť schopnosti riešiteľov a technického vybavenia fakulty, nemožno považovať výsledky za porovnateľné s experimentom.

6/2009

Obr. 1 Hlavný dynamický systém. Vonkajšia sila Z vyššie uvedeného vyplýva, že riešenie dynamického problému sa môže zhrnúť do troch nasledujúcich bodov: 1. Určenie vhodného matematického modelu (MKP model) 2. Derivácia dynamických pohybových rovníc pomocou diagramu pre volné telesá (free body diagram). 3. Riešenie dynamických pohybových rovníc s okrajovými podmienkami. F

CAD a MKP model Na tvorbu geometrického modelu bol použitý program Catia. Tento program je určený najmä na dizajnové modelovanie v automobilovom priemysle a preto bolo potrebné objemový model sedačky za účelom výpočtu ešte Obr. 3. MKP model autosedačky. upraviť (obr.2). Táto úprava sa uskutočnila v programe Hypermesh, kde sa z objemového modelu vytvorili Okrajové podmienky Ako už bolo spomínané, v tejto simulácii strednicové plochy. Pri vytváraní strednicových plôch vznikali rôzne geometrické tvary nevhod- je nahradený človek, sediaci na sedačke, né pre aplikovanie MKP prvkov a preto bolo takzvaným horným a dolným telovým blonutné pristúpiť k ďalšej úprave modelu. Toto kom. Na  tieto bloky, ktorých rozmery sú riešenie bolo zvolené z hľadiska zníženia poč- definované podľa normy, boli aplikované tu prvkov, a tým aj výpočtového času, lepšej sily (max. 13,5 kN), ktoré nahrádzajú zoaplikácie zvarov a jednotlivých druhov spojov. trvačné sily ľudskej osoby. Po finalizácii geometrického modelu nasledovala tvorba MKP modelu (obr.3). Pre sieťovanie strednicových plôch bol použitý explicitný škrupinový prvok shell 163. Tento prvok sa tiež aplikoval na telový blok (bodyblock), ktorý v danej analýze simuluje figurínu človeka. Ďalej bol použitý aj na povrch peny (foam) a to z dôvodu lepšieho záberu kontaktu spodnej časti Obr. 4. Zaťaženie na telové bloky Ďalej bolo treba zohľadniť zotrvačnú silu od operadla sedadla, ktorá je zadaná taktiež pomocou sily (max. 2,75 kN).

Obr. 6. Napätia Von Misses v čase 0 sekúnd a v čase 0,25 sekundy. Systém LS prepost umožňuje vyhodnocovať rôzne výsledky výpočtu. Najzaujímavejšie však bolo vyhodnotenie Von Missesových redukovaných napätí, plastických pretvorení a celkového posunutia sedačky. Záver Tento projekt bol na našej fakulte pilotným projektom a jeho riešenie si vyžadovalo dôkladné naštudovanie manuálov, najmä LS-Dyna Theoretical Manual a User Manual. Po zvládnutí základných postupov bude riešenie nasledujúcích podobných problémov menej náročné. Softvér LS-Dyna umožňuje riešiť aj prípady, ako napr. zrážanie sa štruktúr, rôzne pády, priestrely a pod. Š.Medvecký, S.Hrček, R.Kohár, J.Mikušík, J.Palkech, J.Schmidt Žilinská univerzita v Žiline
www.techpark.sk www.techpark.sk

Obr. 5. Zaťaženie na operadlo V  mieste ukotvenia sedačky o  karosériu automobilu je sedačka uchytená, teda má odobratých šesť stupňov voľnosti. Sily

Obr. 2. Geometrický 3D model.

43

6/2009

TECHNIKA

Priemyselné meranie hladiny
Správne fungujúca regulácia je nepredstaviteľná bez presných a spoľahlivých meracích zariadení. V priemysle sa už len ťažko nájde bežná fyzikálna veličina, ktorú by nebolo možné odmerať. Medzi často merané veličiny v rôznych aplikáciách patrí výška hladiny. Dnešné moderné prevádzkové prístroje určené na meranie výšky hladiny sú ponúkané v pestrej palete meracích princípov a modelov s rôznym stupňom výbavy.
Univerzálne mechanické hladinomery Nachádzajú svoje uplatnenie tam, kde nie je možné použiť automatické spracovanie resp. diaľkový prenos údajov. Merací rozsah je možné nastaviť od  90 do  200  cm výšky, alebo priemeru nádrže, pričom pre všetky meracie rozsahy je využitá plná výchylka ukazovateľa 270 °. Indikácia výšky je v percentách. Dodatočne je možné indikovať výšku aj v litroch. možnosť pripojenia prvkov ako trubica alebo hadica s vonkajším priemerom 6 mm. Pneumatické hladinomery pre vykurovací olej a vodu sa taktiež používajú na meranie do vzdialenosti 50 m, avšak presnosť merania je 3  % koncovej hodnoty stupnice. Merací rozsah na  meranie vody je obyčajne možné nastaviť do výšky nádrže 900 – 2 500 mm. Pulzné reflexné hladinomery Sú vhodné na merania práškových, pevných, elektricky vodivých, ako aj tekutých médií. Používajú sa aj na merania vo vákuových nádržiach, alebo nádržiach pod tlakom. Dosahujú presnosť merania ± 0,1 % meranej hodnoty. Pulzné reflexné hladinomery sú taktiež vybavené elektrickou prípojkou.

Výška nádrže H

max. 50 m AN AN AN 28100= 700-1200 mm výška 28000 = 900-3000 mm výška 28200 = 3000-4000 mm výška nádrže nádrže nádrže

G2 G 1½

43 mm

Rozsah merania je plynule nastaviteľný od 90 do 200 cm

Univerzálne pneumaticke hladinomery Využívajú sa na  meranie výšky hladiny viskóznych alebo agresívnych kvapalín. Používajú sa na  meranie do vzdialenosti až 50 m. Presnosť merania je ± 2  % koncovej hodnoty stupnice. Merací rozsah je možné nastaviť do  výšky nádrže od  900 do  4  000  mm. K týmto hladinomerom je aj

Elektropneumatické hladinomery Pracujú na  báze odporových, vodivostných a elektromagnetických princípov. Využívajú sa na meranie hladiny kvapalín, ale aj sypkých materiálov do vzdialenosti 50 m. Rozsah merania je nastaviteľný v rozsahu 900  –  8  000  mm. Pri dosiahnutí úrovne rezervy (čo je 5 – 30 %) sa aktivuje optický a  akustický alarm. Tento typ hladinomeru je vybavený aj elektrickou prípojkou do sieťovej zásuvky.

Radarové hladinomery Pracujú na  princípe odrazu ultrazvukových vĺn od  mernej hladiny. Používajú sa na bezdotykové meranie výšky hladiny kvapaliny aj tuhých materiálov najmä v prípade extrémnych podmienok. Radarové hladimomery sú vhodné najmä na  meranie hladiny priľnavých, viskóznych, alebo veľmi agresívnych médií. Navyše sú „imúnne“ aj pri nekľudnom povrchu média, pare alebo prachu a dokážu merať až do 250 °C.

90 mm

200 mm

Text: Mgr. Lucia Bačovčinová

44

www.techpark.sk

TECHNIKA

6/2009

Škodlivé látky pod kontrolou
Všade tam, kde sa uskutočňuje monitorovanie priestorov, aby sa zabránilo únikom škodlivých látok do vody je potrebné použiť zariadenia, ktoré sú schopné včas upozorniť na prípadné nebezpečenstvo. Opticky, ale aj akusticky vedia odhaliť netesnosť v systéme tzv. indikátory netesnosti.
Indikátory úniku s termistorom Väčšinou sa využívajú ako detektory oleja na vode s termistorom pre optickú a akustickú indikáciu hromadenia kapalín, ktoré môže vznikať napr. únikom z nádrže, alebo zatopením. Obsahujú vlastný indikátor s vstavanou prevádzkovou kontrolkou alarmu, vypínateľným bzučiakom a  ohybnou termistorovou sondou. Termistorová sonda sa v monitorovanom objekte inštaluje na najnižšie miesto záchytného priestoru. Namočením sondy vytekajúcou kvapalinou sa aktivuje alarm. Indikátory s termistorom môžu nájsť svoje uplatnenie v kotolniach, prádelniach, trubkových rozvodoch, kanáloch a prístupových šachtách.
Záchytná vaňa

Spínací manometer prostredníctvom meracieho vedenia priebežne meria pretlak v monitorovanom úseku rozvodu. Ak celkový objem
Sieťová prípojka Tlakové vedenie Plniace vedenie

Odvzdušňovací

Podtlakové indikátory úniku Do tejto skupiny môžeme zaradiť vákuové indikátory úniku. Ich aplikácia je možná pre nádrže s dvojitým plášťom resp. pre nádrže s jednoduchou stenou. Využívajú sa na monitorovanie nádrží pre nadzemní a podzemné skladovanie horľavých kvapalín triedy nebezpečnosti A III, nehorľavých kvapalín ohrozujúcich vody, pre sanáciu nádrží
Kondenzačná nádoba so spätným ventilom
Pri nerovnomernom spáde sa predpokladá odlučovač kvapaliny Odvzdušnenie nádrže Kvapalinový uzáver

Meranie
Odvzdušňovací ventil Trojcestný ventil

Kontrolný ventil

Skladovací priestor

monitorovaného úseku nepresiahne 1 200 l, môže býť k jednému indikátoru úniku pripojené viacej monitorovaných úsekov jedného trubkového rozvodu. Naplnenie monitorovaného úseku inertným plynom sa realizuje pripojením fľaše so stlačeným dusíkom cez plniacu a skúšobnú armatúru so skúšobnou spojkou. Plniaci tlak nesmie prekročiť 21 barov. V prípade, že tlak v kontrolovanom úseku poklesne pod nastavenú prahovoú hodnotu, je aktivovaný optický a akustický alarm. Pretlakové indikátory úniku pre nádrže s dvojitým plášťom Ich použitie má význam pri skladovaní nehorľavých kvapalín ohrozujúcich vody a horľavých kvapalín triedy nebezpečnosti AI, A II, A III a B.
Indikátor úniku LAD 10

Vonkajší plášť nádrže

Montážna schéma

s dvojitým plášťom, ktoré boli monitorované kvapalinovými indikátormi úniku. Alarm zvykne byť nastavený v rozmedzí podtlaku 325 mbar (cca 3 250 mm vodného stĺpca). Kvapalinové indikátory Patria sem indikátory netesnosti tzv. „iskrovo bezpečné“ s ochranným okruhom sondy pre nádrže s dvojitým plašťom a kvapalinou v monitorovanom priestore. Kvapalinové indikátory netesnosti sa uplatnia pri monitorovaní a nadzemnom skladovaní kvapalín triedy nebezpečnosti AI, AII, AIII, B a nehorľavých kvapalín ohrozujúcich vody. Súčasťou týchto indikátorov je poplachový hlásič a kontrolná sonda s iskrovou bezpečnosťou s označením CE.

Meriace vedenie

Tlak Sanie

Pretlakové indikátory úniku pre potrubia Jedná sa hlavne o indikátory úniku pre monitorovanie potrubných rozvodov pretlakom inertného plynu (napr. dusík) bez stacionárnej tlakovej fľaše. Je možné ich použíť pre dvojplášťové rozvody na dodávku nehorľavých kvapalín ohrozujúcich vody a horľavých kvapalín triedy nebezpečnosti Al, A II, A III a B. Dvojplášťový rozvod musí býť určený pre následujúce tlaky: v monitorovanom úseku < 21 barov, vo vnútornej trubke < 16 barov.

Vysúšací lter Prístroj aktivuje alarm, keď kontrolný tlak poklesne až na  465 mbar. Q Vstavaný beznapr. 16 m pečnostný ventil zamedzuje náNádrž podľa DIN 6608 - D alebo DIN 6616-D rastu tlaku nad 570 mbar. Pretlakové indikátory úniku sa prevádzkujú vysušeným vzduchom (10 % rel. vlhkosti). Sušenie vzduchu sa vykonáva pomocou tzv. vysúšacích filtrov s vymeniteľnou náplňou.
3

Text: Mgr. Lucia Bačovčinová
www.techpark.sk

Výfuk

45

6/2009

TECHNIKA

Prístroje testo na meranie kvality a spotreby stlačeného vzduchu
Pri výrobe stlačeného vzduchu je potrebné sledovať kvalitu stlačeného vzduchu a dodávané množstvá. Na posúdenie kvality stlačeného vzduchu je potrebné predovšetkým poznať zdroje nečistôt, jednotlivé typy nečistôt, ktoré sa nachádzajú v stlačenom vzduchu a problémy, ktoré môžu spôsobovať. V tomto príspevku budú predstavené metódy a meracie prístroje testo na sledovanie kvality stlačeného vzduchu a na meranie množstva vyrobeného a spotrebovaného vzduchu.
Nečistoty v systémoch stlačeného vzduchu môžeme všeobecne rozdeliť nasledovne: - Kvalita vzduchu, ktorý vstupuje do  kompresora. Kompresory vzduchu nasávajú veľké objemy vzduchu z okolia, ktorý obsahuje množstvo nečistôt nesených vzduchom - Typ a prevádzka kompresora. Kompresor vzduchu je sám zdrojom ďalšieho znečistenia z častíc opotrebenia chladív a mazív. - Vzdušníky kompresora a  distribučný systém. Vzdušníky a potrubia rozvodu sú navrhované pre uskladnenie a distribúciu stlačeného vzduchu. Logicky sa v nich zachytí veľké množstvo znečisťujúcich látok nasatých do systému. Naviac sa v rozvode a vzdušníkoch rovnako stlačený vzduch ochladzuje a dochádza ku kondenzácii zvyškovej vlhkosti, ktorá môže spôsobiť poškodenie systému a jeho koróziu.
Trieda Pevné častice Maximálny počet častíc v m3

Typy nečistôt nachádzajúce sa v systémoch stlačeného vzduchu - Atmosférické nečistoty Atmosférický vzduch v  priemyselnom prostredí obsahuje priemerne 140 milliónov častíc nečistôt v m3 vzduchu. 80 % týchto častíc sú menšie ako 2 μm a sú veľmi malé aby ich zachytil vstupný filter kompresora, preto prechádzajú priamo do systému stlačeného vzduchu. Vodná para, kondenzovaná voda a vodné aerosóly Atmosférický vzduch obsahuje vodnú paru (voda v plynnom skupenstve). Schopnosť stlačeného vzduchu udržať vodnú paru závisí od jej teploty. Pri vyššej teplote sa vo vzduchu nachádza väčšie množstvo vodnej pary. Po kompresii podstatne narastie teplota vzduchu, čím sa v ňom udrží vstupujúca vlhkosť. Po kompresnom stupni sa vzduch schladí na prevádzkovú teplotu. To zníži schopnosť vzduchu udržať vodnú paru v plynnom skupenstve a časť vodnej pary kondenzuje na vodu, ktorá sa musí odstrániť v následnej sušičke. Vzduch vystupujúci zo sušičky má 100 % relatívnu vlhkosť (nasýtená vodná para) a každé ďalšie ochladenie vzduchu spôsobí, že sa časť vodnej pary premení na vodu. Kondenzácia sa uskutočňuje v rozličných častiach systému, teda všade tam kde sa stlačený vzduch ochladí, napr.
Olej Celkový olej (aerosól, kvapalina a pary) mg/m3

vo vzdušníku, potrubiach, počas expanzie na vzduchových ventiloch, vo valcoch, v náradí a strojoch. Kondenzujúca voda a vodný aerosól spôsobujú koróziu vo vzdušníku a rozvodnom systéme, poškodenie výrobného náradia ako aj koncového výrobku. Rovnako to podstatne znižuje účinnosť výroby a zvyšuje náklady na údržbu. Preto sa voda v akejkoľvek forme musí zo systému odstrániť aby systém pracoval správne a účinne. Hrdza a otery potrubí Hrdzu a  otery potrubí možno nájsť vo vzdušníku a v potrubiach „mokrého systému“ (systém bez zodpovedajúceho čistiaceho zariadenia), alebo v systéme ktorý bol v „mokrej“ prevádzke pred inštaláciou čistiaceho zariadenia. Po čase tieto nečistoty zničia, alebo zablokujú výrobné zariadenia. Môžu dokonca kontaminovať výsledný výrobok a procesy. Mikroorganizmy Baktérie a vírusy sa rovnako nasávajú do systému stlačeného vzduchu, po prechode kompresorom sa ohrejú a dostanú do vlhkého prostredia, ktoré je ideálne pre ich množenie. Vo vzduchu je typicky do 3 850 mikroorganizmov na m3. Ak sa len niekoľko mikroorganizmov dostane do  čistého prostredia, sterilného procesu alebo výrobného systému, môže to spôsobiť mimoriadne zhoršenie kvality produktu ale aj následné stiahnutie výrobku z distribúcie. Tekutý olej a olejové aerosoly Väčšina kompresorov používa olej v kompresnom stupni na  utesnenie, mazanie a chladenie. Počas prevádzky sa mazivo často dostáva do stlačeného vzduchu ako kvapalný olej, alebo aerosól. Tento olej zmiešaný s vodnou parou vo vzduchu je často veľmi kyslý, spôsobuje poškodenie vzdušníka a rozvodného systému, výrobných zariadení a finálny výrobok. Olejové pary Okrem nečistoty a vodnej pary sa v atmosférickom vzduchu nachádza aj olej vo forme nespálených uhľovodíkov. Tieto uhľovodíky sú nasávané do kompresného

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Voda Veľkosť koncen- Para Kvapalina častíc trácia 0,1-0,5 μm 0,5-1 μm 1-5 μm μm mg/m3 teplota g/m3 tlakového rosného bodu °C tpd Špecifikované dodávateľom alebo užívateľom Špecifikované dodávateľom alebo užívateľom 100 1 0 -70 100 000 1 000 10 -40 10 000 500 -20 1 000 +3 20 000 +7 5 5 +10 40 10 0,5 5 10

Špecifikované dodávateľom alebo užívateľom 0,01 0,1 1 5 -

Tabuľka č.1: 9 tried kvality tlakového vzduchu podľa normy ISO 8573:2001

46

www.techpark.sk

TECHNIKA
systému a spolu s plynným olejom kompresného stupňa mazania kompresora sa dostávajú do systému stlačeného vzduchu, kde sa ochladzujú, kondenzujú a spôsobujú rovnaké poškodenia ako kvapalný olej . Typická koncentrácia je medzi 0,05 až 0,5 mg na m3 okolitého vzduchu. Medzinárodná norma ISO 8573:2001 udáva 9 tried kvality tlakového vzduchu. Určuje aj vlhkosť, obsah oleja, obsah častíc atď., ktoré môže tlakový vzduch obsahovať. Podľa tejto normy sú na triedu 1 kladené najvyššie požiadavky. Trieda 0 umožňuje dodávateľovi, alebo odberateľovi definovať špecifickú kvalitu stlačeného vzduchu, ktorá je prísnejšia ako trieda 1, neznamená to nulové znečistenie, pretože odstránenie nečistôt na nulu nie je detekovateľné z dôvodu presnosti aktuálne používanej meracej techniky. Kvalitu stlačeného vzduchu podstatne určuje odstránenie vody zo stlačeného vzduchu. Na sušenie stlačeného vzduchu sa využívajú viaceré typy sušičiek. Jedným zo základných spôsobov odstránenia vlhkosti sú cyklónové odlučovače, ktoré slúžia na oddelenie kondenzátu zo stlačeného vzduchu. Cyklónové odlučovače by mali byť namontované tak, aby bol vstupujúci stlačený vzduch studený. Čím je stlačený vzduch chladnejší, tým viac kondenzátu je možné odstrániť. V cyklónovom odlučovači sa vstupujúci stlačený vzduch uvádza do rotačného pohybu. Vďaka vznikajúcej odstredivej sile sa kvapaliny a čiastočky pevných látok odmrštia na stenu odlučovača, kde sa spoja do veľkých kvapiek, ktoré odtečú do zberného miesta pre kondenzát. Vystupujúci stlačený vzduch neobsahuje už žiadny kondenzát, relatívnu vlhkosť stlačeného vzduchu za výstupom cyklónového odlučovača je takmer 100 % (nasýtená vodná para). Takýto stlačený vzduch ďalej vstupuje do adsorpčných, alebo kondenzačných sušičiek. Absorpčná sušička Kvalita sušičiek na odstránenie vodnej pary zo stlačeného vzduchu sa posudzuje podľa meranej teploty tlakového rosného bodu. Adsorpčné alebo tzv. vysúšacie sušičky odstraňujú vodu prechodom vzduchu cez regeneratívny absorpčný materiál (silica, gel), ktorý uvoľňuje pohltenú vlhkosť do okolia. Tento typ sušičiek je mimoriadne účinný a typická teplota tlakového rosného bodu je –40 °C alebo –70 °C. To znamená, že vodná para by začala kondenzovať, keby teplota vzduchu poklesla pod –40 °C alebo –70 °C (skutočná teplota stlačeného vzduchu po prechode sušičkou nie je to isté ako teplota rosného bodu). Stlačený vzduch s teplotou tlakového rosného bodu –26 °C a nižšou zamedzuje vzniku korózie, ale zároveň znižuje riziko rastu mikroorganizmov v systéme stlačeného vzduchu. Vymrazovacia sušička Vymrazovacie sušičky pracujú na princípe ochladenia stlačeného vzduchu, takže ich obmedzením je, že teplota tlakového rosného bodu je kladná, nakoľko nie je možné znižovať teplotu ochladzovania kondenzátu nižšie, aby sa predišlo jeho zamrznutiu v  sušičke. Tieto sušičky sú ideálne pre všeobecné aplikácie s  typickou teplotou rosného bodu +3 °C, +7 °C alebo +10 °C. Vymrazovacie sušičky nie sú vhodné pre i n š t a l á c i e, kde sa rozvody stlačeného vzduchu môžu ochladiť okolitým vzduchom pod teplotu rosného bodu, t.j. pre systémy s externými rozvodmi. Rozdelenie aplikácií podľa použitia stlačeného vzduchu - kritické aplikácie aplikácie stlačeného vzduchu: farmaceutické výrobky, polovodičový priemysel, výroba TFT / LCD obrazoviek, výroba pamätí do PC, výroba elektroniky (CD, CD/RW, DVD, DVD/RW), výroba HD, potravinársky priemysel, mliekarenstvo, pivovary, CDA systémy pre elektroniku ... - použitie veľmi kvalitného vzduchu: výroba plastov, napr. PET fliaš, spracovanie filmov, kritické prístroje, kozmetický priemysel, dekompresné komory, medicínsky vzduch, dentálny vzduch, lasery a optika, roboty, striekacie spreje, ... - všeobecné použitie stlačeného vzduchu: predfiltrácia pred absorpčnými sušičkami, automatizácia vo výrobe, pneumatické náradie, lisovne, zlievarne, potrubná pošta, vzduchové motory, dielne, garáže, fúkacie pištole, miešanie surovín, fúkanie /pieskovanie ... Podľa normy ISO 8573-1 sa na vyjadrenie kvality vysušenia stlačeného vzduchu môže používať len označenie teplota tlakového rosného bodu °C tpd. Teplota atmosferického rosného bodu °C td je zavádzajúca a nesmie sa používať.
Teplota °Ctpd Sušička do –30 °C tpd Vymrazovacia alebo membránová (do –30 °C tpd)

6/2009

Meracie prístroje testo na posúdenie kvality stlačeného vzduchu Podľa použitia sušičiek sa dá rozdeliť stlačený vzduch do dvoch základných kategórií, podľa ktorých je možné si vybrať meracie prístroje testo na kontrolu a riadenie výroby vzduchu. Do jednej kategórie patria prevodníky na určenie kvality vysušenia vzduchu a do druhej patria prevodníky na meranie spotreby vzduchu. V rámci výroby stlačeného vzduchu nachádzajú testo prístroje svoje uplatnenie podľa nasledujúcej tabuľky: Testo 6721 – jednoduché monitorovanie teploty rosného stlačeného vzduchu do –30 °C tpd. L acné moni torovanie s  2-mi spínacími výstupmi. Optimálne použitie pre sušičky tlakového vzduchu –30 ... +30 °C tpd (–22 ... +86 °F tpd) Technické parametre 6721
Merací rozsah Presnosť -30...+30 °C tpd, ±4 K (-30 až -20 °C tpd) ±3 K (-20 až -10 °C tpd) ±2 K (-10 až 0 °C tpd) ±1 K (>0 °Ctpd/>32 °F tpd) Testo vlhkostný senzor/NTC PN 20 ( špička sondy ) 0...+50 °C 2 bez potenciálové spínače max. 30V/0,5 A parametrizácia/nastavovanie/ analýza cez program P2A 20...30 VDC

Senzor Procesný tlak Teplota okolia s displejom Výstup Parametrizovanie Napájanie

Prístroj testo 6721 sa používa na kontrolu tlakového rosného bodu. Meria zvyškovú vlhkosť v nasledujúcich prípadoch: - kontrola zvyškovej vlhkosti vzduchu, vstupujúceho do pneumatických strojov - kontrola vymrazovacích sušičiek (tlakového) vzduchu - kontrola membránových sušičiek (tlakového) vzduchu Chráni spoľahlivosť systému výroby stlačeného vzduchu, .t.j. ochrana voči zničeniu od korózie. Merací rozsah +80 ... +30 °C
Manažment spotreby Testo 6441/44 v distribúcii a pri meraní individuálnej spotreby, dávkovaní Testo 6646/47 vo výrobe Testo 6441/44 v distribúcii a pri meraní individuálnej spotreby, dávkovaní Testo 6646/47 vo výrobe Meranie množstva a celkovej spotreby stlačeného vzduchu (v Nm3/h, Nl/min). Využíva sa na riadenie dodávky stlačeného vzduchu, okrem iného na určenie nákladov a meranie únikov

Manažment kvality Testo 6721 pre lacné meranie limitnej teploty °C tpd, na ochranu citlivých strojov/procesov Testo 6740 pre spojité riadenie procesu vysúšania do –60 °C tpd Adorpčná (do Testo 6721 pre lacné meranie limitnej –60 °Ctpd) teploty °C tpd, na ochranu citlivých alebo nižšie strojov/procesov Testo 6740 pre spojité riadenie procesu vysúšania Poznámka Meranie vlhkosti v stlačenom vzduchu (v °C tpd) po úprave v rozličných sušičkách a flitroch. Stupeň vysušenia je hlavné kritérium pre triedu kvality vzduchu podľa ISO 8573

Tabuľka č.2: Uplatnenie prístrojov testo v rámci výroby stlačeného vzduchu
www.techpark.sk

47

6/2009

TECHNIKA
tpd s presnosťou +–1 ... 4 °C tpd, prevádzkový tlak max. 20 bar, prevádzková teplota 0 ... +60 °C, výstup 2 bezpotenciálové spínače 30 V/0,5 A, napájanie 20 ... 30 VDC. Konfigurační, kalibrační a  analyzačný program P2A ponúka prehľadne a graficky všetky potrebné informácie a možnosti: - konfigurácia jednotiek (°C tpd / °F tpd) - nastavenie dvoch medzných jednotiek a hysterézie - kalibráciu (jednobodovú): je potrebný presný referenčný prístroj - reset do továrenského nastavenia - test spínacích výstupov - pamäť minima a maxima - história konfigurácie i kalibracie (všetky operácie, vykonané programom P2A sú registrované v PC, neukladajú sa v prístroji) - možnosť zobrazenia sériového čísla a čísla firmwaru Testo 6740 – štandardný prevodník meranie vlhkosti v stlačemom vzduchu (plynoch) a určenie teploty tlakového rosného bodu. cca 7 bar. Maximálny prevádzkový tlak pre merací adaptér je 15 bar. Prevodník testo 6740 obsahuje aj 3 miestny LED displej meranej hodnoty a 2 releové výstupy na realizáciu alarmu. Releový kontakt je dimenzovaný na napätie 230 V AC, 1 A. Nastavenie alarmu možno programovať pomocou klávesnice. Po prekročení nastavenej hodnoty sa aktivuje relé a displej bliká. Veľkou výhodou uvedeného riešenia v priemysle je, že systém kontinuálne monitoruje vlhkosť a signalizuje jej prekročenie alarmom. Zaujímavosťou je natočenie prevodníka o 350 ° (aby bolo možné pohodlne odčítať displej) Dvoma tlačidlami na kryte prevodníka je možné nastavovať aj ďalšie funkcie prevodníka, ako je voľba zobrazovanej veličiny vlhkosti, zmena stupnice, nastavenie alarmu, kalibrácia, test analógového signálu a vyvolanie histórie min/max hodnôt. Nastavovanie prevodníka sa dá realizovať aj v prípade verzie bez displeja a to prepojením na PC a pomocou nastavovacieho programu. Veľkou výhodou prevodníka vlhkosti testo 6740 je jeho možnosť kalibrácie pri vlhkosti 11,3 % r.v., alebo teplote 1 °C tpd. Aplikácie: - Monitorovanie teploty a vlhkosti v stlačenom vzduchu pre všetky oblasti priemyslu ako aj pre medicínske aplikácie. - Kontinuálne monitorovanie vlhkosti tlakového vzduchu v transportných vozidlách, najmä v brzdových systémoch železničných a nákladných vozidiel. - Kontrola účinnosti sušenia v chladiacich a adsorpčných sušičkách tlakového vzduchu až do –45 °C tpd, napr. pri sušení elektronických súčiastok, pri výrobe vlákien... - Kontrola vlhkosti v procese, pri riadení a výrobe stlačeného vzduchu. - Kontrola kondenzátu pri  sušičkách až do 2 °C tpd, napr. v cukrovaroch. Technické parametre 6470
Merací rozsah Presnosť -45...+30 °C tpd, ± 1K pri 0 °C tpd, ± 3K pri -20 °C tpd, ± 4K pri -40°C tpd Testo vlhkostný senzor/NTC PN 50 ( špička sondy ) 0...+50 °C

Merací rozsah testo 6740 je +30  °C do –45 °C tpd s presnosoťu +–1 ... 4 °C tpd . Kompaktný prevodník vlhkosti má prúdový výstupný signál 4 ... 20 mA, ktorý zodpovedá meranej teplote tlakového rosného bodu. Prúdový výstup možno nastaviť podľa niektorej z veličín, napr. na meranú teplotu (°C), meranú relatívnu vlhkosť (% r.v.), alebo teplotu rosného bodu (°C tp), teplotu tlakového rosného bodu (°C tpd), objem vodnej pary (ppmv) či absolútnu vlhkosť (mg/m3). Napájanie prevodníka sa realizuje dvojvodičovo z  napájacieho zdroja 24  V  DC (10 ... 30 VDC, 3 VA ). Prúdový výstup je taktiež dvojvodičový, elektrický izolovaný. Krytie prevodníka je IP 65. Prevodník s rozmermi 199,5 x 37 x 37 sa do tlakového systému inštaluje tlakovo tesne pomocou montážneho závitu G ½“A do potrubia, alebo rozvodu vzduchu. Miesto montáže by malo byť obtekané tlakovým vzduchom, aby sa skrátila časová konštanta senzora vlhkosti. Prevádzkový rozsah prevodníka je od –1 bar do +50 bar. Druhou možnosťou montáže je nepriamo prostredníctvom redukčného adaptéra s meracou komorou. Prevodník sa naskrutkuje do adaptéra a ten sa pripája do rozvodu cez štandardné prepojenie rýchlospojkou. Prevodník je možné pomocou chladiacej špirály pripájať aj na vysokoteplotné odberové miesta (do +200 °C). Teplota na konci špirály je +50 °C . V prípade znečisteného tlakového vzduchu olejom a prachovými časticami odporúča sa na senzor inštalovať 40 mm predfilter. Stlačený vzduch uniká cez kapiláru z meracej komory s prietokom asi 1 l/ min pri tlaku

Obidva prístroje sa vyznačujú nový prednosťami a model testo 6681 aj svetovou inováciou – je to prvý prevodník vlhkosti na svete so zbernicou Profibus DP. Táto úplne novo vyvinutá generácia prístrojov, ktorá ponúka riešenia pre spoľahlivé a  bezúdržbové použitie, sa vyznačuje vysokou stabilitou a prevádzkovou istotou pre priemysel. V  ponuke majú: – vymeniteľné sondy – hlásenie včasného varovania – široké možnosti nastavovania Využívajú už existujúcu technológiu, akou je externé rozhranie pre komunikáciu s  nastavovacím a  parametrizačným programom P2A od firmy Testo. Prevodníky testo 6681 má ešte niekoľko jedinečných predností, ktoré ocení prax: – presnosť do ±1 % r.v. – preventívna údržba s funkciou včasného varovania cez sondu testo 6617 – viacero veličín vlhkosti, ako absolútna vlhkosť a entalpia, atď. – absolútne odolný kovový kryt – možnosť merať stopovú vlhkosť so sondou testo 6615 s auto-nastavením a  mimoriadnou presnosťou až do –60 °C tpd – pripojenie na  priemyselnú zbernicu Profibus-DP, čo je svetovou inováciou pre prevodníky vlhkosti Práve pre tieto výhody sú prevodníky testo 6681 ideálne pre procesy sušenia, v dodržiavaní vlhkosti v čistých priestoroch (farmaceutický priemysel, priemysel polovodičov …v  sušiarniach, či pri výrobe a  rozvode stlačeného vzduchu a klimatizácii).

Senzor Procesný tlak Teplota okolia s displejom Výstup 0/4...20 mA ( 2 vodičové) Výstupné parametre °Ctpd, parametre vlhkosti vypočítané °CtA, °FtA, % RH, ppmv, mg/m3, °C, °F Napájanie 20...30 VDC

Testo 6681/6651 pri monitorovaní nízkej vlhkosti s teplotou rosného bodu do –60 °C tpd so samonastavovaním Dvojica priemyselných prevodníkov testo 6651 a testo 6681, ktoré využívajú vlastnosti jedinečného senzora vlhkosti je možné využiť aj na meranie stopovej vlhkosti v rozvodoch stlačeného vzduchu. Vlhkostný senzor testo sa vyznačuje vynikajúcou dlhodobou stabilitou, presnosťou a nasadením aj v špeciálnych riešeniach (vysoká vlhkosť, vlhkosť v atmosfére H2O2, stopová vlhkosť, atď.).

Na pripojenie snímača do systému potrebujeme: – predfilter 0554  3311 (na  ochranu meracej komory a senzora) – precízna meracia komora 0554 3312 (nehrdzavejúca oceľ), s nastaviteľným prietokom stlačeného vzduchu – prietokomer pre meraciu komoru 0554  3313, na  nastavenie prietoku stlačeného vzduchu cez meraciu komoru. Pomocou týchto komponentov je možné pripojiť snímač do  systému stlačeného vzduchu do  tlaku PN  16 a  pri najlepšej ochrane proti znečisteniu senzora zaistiť dlhodobé a presné meranie stopovej vlhkosti.

48

www.techpark.sk

TECHNIKA
Testo 6615: –60 °C tpd s vysokou presnosťou vďaka auto nastaveniu Senzačný výsledok t.j. stopová vlhkosť s teplotou tlakového rosného bodu –60 °C tpd (čo zodpovedá pri +25  °C relatívnej vlhkosot 0,03  %) sa dá dosaihnúť s  pomocou číslicového snímača testo 6615 najvyššej kvality! 3 x bezdrôtové snímače Z  meraných kanálov je možné okrem aktuálnych hodnôt zobraziť aj hodnoty Max / Min / stredná, voči teplote rosného bodu a materiálovú vlhkosť. Testo 635-2 má pamäť na 10 000 meraných hodnôt a umožňuje prepojenie s PC. V základnej dodávke s prístrojom je aj PC program. Prenosný vlhkomer kvality vysušenia stlačeného vzduchu pomocou sondy s rýchlo spojkou. Veľkou prednosťou takého merania je bodové meranie vlhkosti vzduchu, pri posúdení jeho kvality, pri hľadaní miesta inštalácie stacionárneho merania, pri pravidelnej kontrole. Pomocou snímačov je možné s testo 635-2 merať vysušenie vzduchu až do –60 °C tpd. Neprehliadnuteľnou skutočnosťou je aj sledovanie únikov v rozvodoch stlačeného vzduchu. Veď štúdie ukazujú, že 25 až 40 % vyrobeného stlačeného vzduchu sa stratí cez úniky. Preto meranie prietokov a sledovanie celkových dodaných množstiev je v tomto svetle o to viac dôležité. Prietokomery stlačeného vzduchu testo 6441  ...  6447 sa používajú na  určenie, monitorovanie, riadenie a protokolizovanie spotreby stlačeného vzduchu, takže slúžia nie len na detekciu únikov v rozvodoch stlačeného vzduchu, ale aj na posúdenie nákladov spotreby a manažment rozdelenia spotreby. Pre stlačený vzduch, podobne ako pre iné média, ako napr. elektrický prúd, vodu, odpadovú voda či plyn zaisťujú prietokomery testo 6441 ... 6447 transparentný obraz o spotrebe a teda zvyšujú motiváciu zodpovedných osôb na znižovaní nákladov u meraných energií. Pre odberateľov stlačeného vzduchu je dôležitý objemový prietok. Pri prepočte z hmotnostného prietoku na štandardný objemový prietok sa do výpočtu zadáva merná hmotnosť meraného vzduchu ρN. Tento parameter je konštantou a podľa DIN ISO 2533 sa definuje pri 15 °C / 1 013 hPa / 0 % r.v. t.j. ρN = 1 225 kg/m3. Ak porovnávame merania s inými prietokomermi, je potrebné dávať, pozor podľa ktorej normy sa realizuje prepočet, lebo podľa normy DIN 1343 sa definuje pri 0 °C / 1 013 hPa / 0 % r.v. , t.j. ρN = 1.294 kg/m3! Prietokomery testo 6441 ... 6447 zaznamenávajú normovaný prietok prevádzkového stlačeného vzduchu na princípe kalorimetrického merania, čo znamená, že meraný proces je nezávislý od prevádzkového tlaku a nespôsobujú akúkoľvek tlakovú stratu. Zatiaľ čo termický senzor vyrobený z keramiky so sklennou glazúrou ponúka súčasne robustnosť a najrýchlejšiu odozvu, tak integrované

6/2009

Sonda 6615 vykonáva cyklickú korekciu (auto-nastavenie) v rytme každých 15 minút prevádzky. Použitie: Spoľahlivé monitorovanie vlhkosti v  systémoch stlačeného vzduchu s potrebou mimoriadneho vysušenia v rozsahu do  –60  °C tpd. Vhodný pre všetky typy adsorpčných sušičiek. Ďalšou výhodou meracieho systému testo 6681 a  sondy testo 6615 je včasné varovanie pred výpadkom merania, pre Technické parametre 6681:
Merací rozsah Presnosť Senzor Procesný tlak Teplota okolia s displejom Výstup -60...+60 °C tpd, -40...+120°C ± 1K pri 0°C tpd, ± 2K pri -40 °C tpd, ± 4K pri -60°C tpd Testo vlhkostný senzor/NTC PN 16 ( špička sondy ) 0...+50°C

Technické parametre 635-2:
Merací rozsah Podľa meracej sondy 0636 9836: merací rozsah: -60 až +50 °C tpd ±0.8 °C tpd (pri 0 °C tpd) do ±4 °C tpd (pri -40 °C tpd) Testo vlhkostný senzor/NTC PN 16 ( špička sondy ) -20...+50 °C

Presnosť Senzor Procesný tlak Teplota okolia s displejom Pamäť Výstupné parametre Napájanie

10 000 meraných hodnôt °C tpd, parametre vlhkosti vypočítané Batéria AA

0/4...20 mA ( 4 vodičové) 0/2/5/10 V Výstupné parametre °C tpd, parametre vlhkosti vypočítané Napájanie 20...30 VDC

zaistenie preventívnej údržby. Testo 635-2 - prenosný prístroj na rýchle meranie vlhkosti v stlačenom vzduchu Testo 635-2 je prístroj na meranie vlhkosti/teploty, obsahu rovnovážnej vlhkosti materiálov, teploty rosného a  tlakového rosného bodu a tlaku. Na  displeji sa zobrazuje r.v. (relatívna vlhkosť) - %, td (teplota rosného bodu) - °C, tm (mokrá teplota) -  °C, pabs (absolútny tlak) - Pa. Rovnako ako aj séria teplomerov testo 735-1/-2 umožňuje pripojiť až 6 snímačov - 1 x vlhkosť, (štandardne vzdušná vlhkosť), povrchová vlhkosť, absolútny tlak, teplotu tlakového rosného body (teda aj vlhkosť) a vlhkosť materiálov - 1  x termočlánkový snímač (TC Typ K  &  T) (zo širokej skupiny snímačov z programu testo)

Meranie množstva stlačeného vzduchu Ďalším ukazovateľom stlačeného vzduchu je jeho množstvo. Pre výrobcu, ale často aj pre odberateľov je dôležité vedieť, koľko stlačeného vzduchu sa vyrobilo celkom a koľko spotrebovali jednotlivé oddelenia.
Parameter Priemer potrubia Merací rozsah (dynamika 1:300) Maximálny údaj na displeji Meracie potrubie, závit na obidvoch stranách Dĺžka meracieho potrubia Hmotnosť Testo 6441 DN 15 0,25 až 75 Nm3/h 4 až 1 250 Nl/min 0,0 až 90,0 Nm3/h 0 až 1 500 Nl/min R ½, vonkajší závit oceľ 1,4301 300 mm 0,9 kg Testo 6442 DN 25 0,75 až 25 Nm3/h 1,3 až 3 750 Nl/min 0,0 až 270 Nm3/h 0 až 4 500 Nl/min R1, vonkajší závit Oceľ 1,4301 475 mm 1,1 kg Testo 6443 DN 40 1,3 až 410 Nm3/h 22,2 až 6 830 Nl/min 0,0 až 492 Nm3/h 0 až 8 200 Nl/min R1 ½, vonkajší závit oceľ 1,4401 475 mm (skrátené meracie potrubie) 3,0 kg Testo 6444 DN 50 2,3 až 700 Nm3/h 0,04 až 11,67 Nm3/min 0,0 až 840 Nm3/h 0 až 14 Nm3/min R2, vonkajší závit oceľ 1,4401 475 mm (skrítené meracie potrubie) 3,8 kg

www.techpark.sk

49

6/2009

TECHNIKA
vstupné a výstupné potrubia (6441 ... 6444) meracej cesty zaisťujú vysokú presnosť. Program prietokomerov stlačeného vzduchu série testo 6440 pozostáva z troch skupín: - DN 15 – 50 mm (testo 6441 ... 6444) Kompaktný tvar v 4 priemeroch s trvale inštalovanou elektronikou senzora do potrubia a pripájaním na potrubie pomocou závitu na vstupnom a výstupnom potrubí. Presná poloha senzora v meracej ceste prietokomera prispieva k tomu, že profil prúdenia zostáva konštantný a je zabezpečená vysoká presnosť. V kompaktných modeloch je integrovaná výkonná elektronika, ktorá pomocou dvoch užívateľom špecifický voliteľných výstupov poskytuje všetky potrebné signály pripravené pre každé použitie. testo 6440 má analógový výstup 4 ... 20 mA, spínaný výstup a impulzný výstup, ktorého rozsah je nastaviteľný od 0,001 do 4 000 000 Nm3. Obidva výstupy dovoľujú sledovať aktuálny prietok a prípadne spotrebu, ako aj využiť spínaný výstup podľa množstva alebo ako časovo závislý/nezávislý. Integrovaný sumátor (totalisator) môže bez ďalšej vyhodnocovacej jednotky na displeji byť využitý nielen ako impulzný výstup, ale aj ako spínaný výstup. - DN 65 - 250 mm (testo 6446/6447) Existuje veľa aplikácií pre prietokomery na veľké priemery potrubí. Na trhu sa najčastejšie používajú vpichovacie sondy. Na prvý pohľad je to atraktívne riešenie, pretože sa vyznačuje jednoduchou montážou. Avšak aj pri minimálnom pootočení sondy o niekoľko stupňov sa silne zvyšuje chyba merania. Testo vyriešilo tento problém a prietokomery testo 6446/7 sú vďaka mechanickému pevnému bloku veľmi presné, pretože termický senzor je vždy upevnený presne. Nová generácia prietokomerov na  veľké priemery potrubí od DN 65 do DN 250 pokrýva merací rozsah od 6 do 27 500 Nm3/hod. Tieto modely sa dodávajú s časťou potrubia s prírubou na navarenie na hlavné potrubie s rozličnými priemermi. Potrebné dĺžky vstupného a výstupného úseku meracej cesty nie sú súčasťou prietokomerov. Testo 6447 naviac umožňuje vymeniť senzor aj pod prevádzkovým tlakom. Testo 6446-7 využívajú rovnaký princíp ako séria testo 6441-4 a na výrobu sa využíva rovnaké materiály z nehrdzavejúcej ocele, Technické parametre testo 6446 a 6447
Priemer potrubia Merací rozsah Maximálny údaj na disleji Dĺžka meracieho potrubia Hmotnosť testo 6447/6 DN 65 6,7 – 2 000 m³/h 0 - 2400 m³/h 124 mm 9,3 kg 8.3 kg DN 80 9,2 – 2 750 m³/h 0 – 3 300 m³/h 160 mm 11,6 kg 10,6 kg DN 100 15 – 4 440 m³/h 0 – 5 320 m³/h 160 mm 13,7 kg 12,7 kg DN 125 DN150 DN 200 h 58 – 17 500 m³/h 0-21,0 (x 1 000) m³/h 180 mm 37,0 kg 36,0 kg DN 250 92 – 27 500 m³/h 0-33,0 (x 1 000) m³/h 196 mm 49,4 kg 48,4 kg 23 – 7 000 33 – 10 000 m³/h m³/ 0-12,0 0 – 8 400 (x 1 000) m³/h m³/h 172 mm 21,6 kg kg 20,6 kg 180 mm 26,4 kg 25,4 kg

Model testo 6447 je unikátny tým, že dovoľuje demontáž senzora aj pod prevádzkovým tlakom v potrubí, bez prerušenia dodávky stlačeného vzduchu. Je to vďaka patentovanému skrutkovaciemu uchyteniu senzora, ktoré dovoľuje výmenu senzora pod tlakom do 16 bar.

alebo z pozinkovanej ocele. Na rozdiel od termických vpichových snímačov, majú senzory prietokomerov testo 6446-7 presne známu a vždy rovnakú polohu v potrubí a teda podstatne sa znižuje chyba z dôvodu nesprávnej polohy či natočenia.. Prietokomery poskytujú dva simultánne výstupy: pulzný výstup, analógový výstup, alebo spínaný výstup (2x). Na displeji je možnosť zobrazovať prietok, alebo spotrebu. Na manipuláciu a demontáž s prietokomerom testo 6446 je potrebné inštalovať ho do bypassu, t.j. do vedľajšej vetvy pomocou ventilov na prípadné obídenie meracej cesty, aby sa neprerušila dodávka stlačeného vzduchu. Demontáž prietokomerov je potrebná najmä z dôvodu kalibrácie či opravy senzora.

Prietokomery testo 6441-4 a testo 6446-7 sú určené na meranie v stlačenom vzduchu triedy (ISO 8573: častice-vlhkosť-olej) 1-4-1. Chyba merania je potom ±3 % z meranej hodnoty ±0,3 % z meracieho rozsahu. V stlačenom vzduchu triedy 3-4-4 majú prietokomery presnosť ±6 % z meranej hodnoty ±0,6 % z meracieho rozsahu. Na ovládanie prietokomerov sa využíva 4-riadkový alfanumerický displej a dve tlačidlá, obslužné menu, LED diódy (4 x zelená na zvolenú jednotku, 3 x žltá pre násobok x 1 000 a indikácia stavu. Displej sa dá natočiť o 180 °. Prietokomery merajú v nasledujúcich voliteľných jednotkách: Nm³/ min (Nl/ min), Nm³/h, Nm³ (normované na 15 °C / 1 013,25 hPa / 0 % RH podľa DIN ISO 2533).

Ing. Dušan Kiseľ, CSc. K – TEST, s.r.o. Tel./fax: 055 6253633, 055 6255150 Letná 40 0905522488 042 60 Košice ktest@iol.sk 50
www.techpark.sk

www.ktest.sk

TECHNIKA
Napájanie sa realizuje napätím 19 … 30 V DC a analógový výstup je 4 ... 20 mA (3 alebo 4 vodičové zapojenie). Na signalizáciu prekročenia hraničnej hodnoty je možné použiť spínaný výstup. V prípade merania spotreby sa dá zvoliť impulzný výstup na sumátor a spínaný výstup na signalizáciu prekročenia hraničnej hodnoty. Preferované miesto inštalácie pre testo 6441 ... 6447 sú priame úseky za sušičkou kompresora, alebo pred jednotlivými odbermi. V prípade, že odber vyžaduje aj olej, musí sa prietokomer inštalovať pred dávkovaním oleja, aby sa vylúčila kontaminácia senzora. V prevádzkovanom rozvode sa môžu prietokomery inštalovať len za vhodným sušičom s predpísanou teplotou tlakového rosného bodu ináč nemožno zaručiť presnosť merania. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je potreba inštalovať prietokomer do rovného úseku potrubia, aby sa znížili vplyvy turbulencie vzduchu na presnosť merania. Snímače testo 6441 a 6442 majú rovné úseky potrubia ako súčasť samotného prietokomera. Pred ostatné modely sa musí predradiť podľa miesta inštalácie rovný úsek, ktorý predstavuje niekoľko násobok priemeru potrubia D samotného prietokomera. Býva to od 5 D až po 50 D a výstupné potrubie býva predĺžené do 5 D. Prístroje sú schopné merať prietok v obidvoch smeroch, čím je ich možné zapojiť do kruhovej slučky – distribučného okruhu. Výstupné signály z prevodníkov testo 64414 a 6446-7 sa volia podľa použitia – detekcie, merania spotreby, riadenia špičiek využitia kompresorov, pri kontrole min/max alebo pri plnení. - DN 50 do DN 300 (testo 6445, 6445-2) Vpichovacia sonda pre širokú použitie vo všetkých priemeroch potrubia. Merací rozsah je maximálne 80/150 Nm3/s, teda 28 800 Nm3/hod/54 000 Nm3/hod. Dodáva Technické parametre testo 6445
Priemer potrubia DN50 až DN300
Merací rozsah Presnosť Senzor Média Tlaková závislosť Teplotná závislosť 0 až 80 Nm/s, min. 1 Nm/s, alebo 0 až 150 Nm/s, min. 2 Nm/s ±3 % z m.h., ±0.4 % z m.r. Termický senzor, meranie na princípe hmotnostného prietoku Vzduch, stlačený vzduch, dusík, nekorozívne plyny ( nie v Ex ) Pre rýchlosti prúdenia <10 Nm/s: vplyv tlaku 0,3 % z m.h. na bar Kompenzovane pri +25 °C, odchýlka: 0,1 % m.h./ K 4...20 mA (4 vodičové), impulzne číslicový, nastavovanie cez RS232 (len s príslušenstvom 0699 6445/4) 0 až +50 °C (ideálne pri +20 až +30 °C), max. 16 bar, r.v. < 90 % RH, kvalita vzduchu (ISO 8573: trieda 1/4 /1) 12 až 24 VDC ±10 %, spotreba <100 mA

6/2009

Výstup

Procesné podmienky: Napájanie

sa bez meracieho úseku potrubia, preto je jeho presnosť nižšia ako u prietokomerov 6446/6447. Ideálny prevodník na posúdenie aplikácii stacionárneho merania prietoku stlačeného vzduchu, alebo v technických plynoch, rovnako vhodný aj pre mobilné aplikácie. Vpichová sonda umožňuje inštaláciu do potrubí od DN 50 do DN 300 pre meranie rýchlosti alebo prietoku (výpočet). Pre výpočet prietoku je potrebné zadať priemer potrubia do prístroja, alebo do PLC. Z grafu sa dá pohodlne určiť prietok testo 6554 pre zadaný priemer potrubia a meranú rýchlosť prúdenia. Použitím prietokomerov testo 6441-7 sa dajú efektívne: - detegkvať a eliminovať úniky - rozdeľovať náklady na spotrebu podľa odberateľov - rozdeliť odbery podľa špičiek - monitorovať Min/Max - plánovať údržbu podľa spotreby - automatizovať presné plnenie Text: Ing. Dušan Kiseľ, CSc..

Pozývame Vás do našej expozície na výstave

ELO SYS Trenčín

v dňoch 13. – 16. 10. 2009 redakcia časopisu Technika
www.techpark.sk

www.techpark.sk

51

6/2009

TECHNIKA

Investícia do bezpečnosti je istotou práve v čase krízy
Ochrana budov pred požiarmi predstavuje historicky mimoriadne sledovaný verejný záujem. Bez ohľadu na ekonomické prostredie by mali byť na prvom mieste investície do kvalitných materiálov, a tým aj do bezpečnosti. Svetovému predstaviteľovi vo výskume, vývoji a skúškach nehorľavých systémov opláštenia budov, spoločnosti Kingspan, sa podarilo vyvinúť a úspešne uplatniť nehorľavé sendvičové izolačné panely. Tento patentovaný požiarny systém pod názvom FireSafe, vyhovel aj prísnym požiarnym skúškam a schváleniam spoločnosti FM Global a Certifikačnej komisie pre prevenciu strát (LPCB).
1  000  °C. Pri pokuse nedošlo k  šíreniu plameňov po  povrchu, k  šíreniu požiaru panelom, ani k  priestorovému horeniu. Ochranná zuhoľnatená vrstva sa tvorí pri teplotách vyšších ako 300 °C. Panely nie sú ovplyvnené hlavným zdrojom požiaru. Fakty a potvrdený výskum Aj keď tuhá isophenic pena používaná v  paneloch vyniká svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, v  podstate je horľavá ako všetky organické látky. Historické štatistiky skutočných požiarov a  poistné straty vzťahujúce sa na použitie Firesafe panelov Kingspan Isophenic (IPN) pre vonkajšie opláštenie, jasne hovoria v  prospech týchto panelov. Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by panelové systémy Kingspan neboli vhodné na  účely, pre ktoré sú odporúčané, a  neexistuje ani súvislosť s vyššími poistnými stratami. Je to dokázané detailnými štatistikami poistných strát a prípadovými štúdiami požiarov objektov, ktoré boli opláštené FireSafe panelmi IPN. Z  výskumu skutočných požiarov , kde boli použité strešné a  stenové izolačné systémy opláštenia vyplýva, že sa panely poškodia len v ohnisku požiaru a po ukončení požiarneho zaťaženia sa samé uhasia. Vytvorením ochrannej zuhoľnatenej vrstvy medzi kovovými povrchovými vrstvami panelu sa ohňu nedostáva kyslík. Panely sa tak samé uhasia a neprispievajú k požiaru. Tuhá isophenic pena IPN je termoset, preto sa pri vystavení ohňu netaví ani sa nerozteká. Nevzniká tak riziko druhotných požiarov. Sendvičové panely použité pre strešný systém nešíria požiar. V porovnaní s izolačnými materiálmi vyrobenými z vlákien je tu podstatne menšie riziko tlenia po  uhasení požiaru. Prierez panelom po 30-minútovej expozícii ukazuje, že k zuhoľnateniu dochádza len v oblasti priameho pôsobenia plameňa a  že nedochádza k šíreniu ohňa. Požiarne zaťaženie spôsobené IPN panelmi kolíše medzi 3 a 6 kg/m2, preto majú na intenzitu

„Investície do vývoja o výskumu nehorľavých strešných a  stenových systémov opláštenia budov vnímame ako investície do bezpečnosti. Používanie takýchto systémov na stavbách práve v čase krízy považujeme za naozaj bezpečnú poistku pred škodami či stratou majetku, alebo ujmy na zdraví. V súčasnosti je krátkozraké šetriť na kvalite tam, kde môžu vzniknúť tie najväčšie škody a teda i straty. O to viac, že naše panely sa používajú na  stavby, kde sa sústreďuje veľa ľudí i tovaru, hovorím o obchodných centrách, administratívnych a priemyselných budovách“, konštatoval Gabriel Gönczöl, prokurista spoločnosti Kingspan. Realizované skúšky FM SKÚŠKA ROHU MIESTNOSTI 15,24 M Na  oheň bolo použitých 345  kg paliet vyrobených z  dreva amerických dubov. Hlavným kritériom na  splnenie požiadaviek je, že

nevznikne vedľajší plameň, ktorý by dosahoval k okrajom, a že nevzplanie strop. FireSafe panely spoločnosti Kingspan spĺňajú tieto požiadavky bez problémov, a tým dokazujú, že panely nešíria oheň. Výsledkom tohto a ďalších testov veľkého rozsahu je, že stenové a strešné panely schvaľuje FM Global pre použitie bez obmedzenia výšky. POŽIARNE SKÚŠKY VEĽKÉHO ROZSAHU – porovnateľné údaje požiarnej skúšky LPS 1181 LPS 1181 je skúška steny a stropu z izolačných panelov. Kľúčové parametre skúšky zahŕňajú: • plne rozvinutý požiar – požiarne zaťaženie 1 megawatt; • maximálna teplota > 1 000 °C pri vnútornom povrchu; • hodnotenie šírenia plameňa a  podmienok pre vznik priestorového horenia podľa skúšky LPS 1181. Účinnosť aj pri teplote 1 000 °C na vnútornom povrchu Vytvorila sa stabilná ochranná zuhoľnatená vrstva, neobjavujú sa žiadne dutiny, zuhoľnatená vrstva a  jadro zväčšujú pri požiari objem a vypĺňajú všetky medzery medzi krycími plechmi. Izolačné jadro zostáva zo 70  % neovplyvnené, 30  % zuhoľnatie pri teplote

52

www.techpark.sk

TECHNIKA
požiaru veľmi malý vplyv. Takáto hodnota vzniká dôsledkom nízkej hustoty izolačného penového jadra. Výsledky normových skúšok použitých na určenie horľavosti potvrdzujú reakcie panelov pri skutočnom požiari. Reakcie strešných a stenových izolačných FireSafe panelov pri požiari sú podobné ako u iných požiaru odolných stavebných materiáloch. S ohľadom na súčasné požiarne predpisy a potrebu zabudovať do konštrukcie pasívnu požiarnu ochranu, patria izolačné panelové systémy IPN medzi najbezpečnejšie overené stavebné metódy. Horľavosť inštalovaných panelových systémov Výrobcovia a dodávatelia sendvičových izolačných panelov spôsobili v  posledných rokoch rozruch tvrdením o  nehorľavosti vlastných aj konkurenčných panelových systémov. V skutočnosti majú strešné a stenové izolačné systémy z panelov rôzneho stupňa horľavosti, pretože obsahujú horľavé materiály. Jediná spoľahlivá možnosť, ako zistiť horľavosť panelového systému, je posúdiť celý systém. Jedným z  možných variantov sú v tomto prípade skúšky a normy ako LPS 1181, LPS 1208 a FM 488. Rôzne stupne a úrovne výkonu, ktoré sú vymedzené týmito skúškami, umožňujú porovnať výkon určitého systému panelov s určitým nebezpečenstvom. Problém nie je priamo v horľavosti jadra panelového systému – všade sú horľavé prvky. Zásadným problémom je, aby sa určil vhodný systém pre skutočnú situáciu horenia, a to taký, ktorý funguje ako nehorľavý a neprispieva k šíreniu ohňa. Polystyrén je termoplastický materiál – to znamená, že teplom sa topí a  premieňa na  tekutinu. Táto tekutina je vysoko horľavá a  ľahko sa vznieti. Takýto priebeh je presným opakom výkonu materiálu isophenic, ktorý vytvorí silnú zuhoľnatenú vrstvu, aby chránil jadro pred väčším poškodením. Vznetlivosť panelu Po inštalácii môže byť ktorýkoľvek systém z izolačných panelov poškodený, alebo zmenený a to môže viest k odkrytiu jadra. Príkladom môže byť i otvor vyrezaný pre potrubie, kanál alebo elektriku. Takéto úpravy väčšinou nie sú správne dokončené a sú predurčené k tomu, aby vytvorili ľahký vstup pre oheň. Otázkou je, aké veľké je riziko. Faktom zostáva, že FireSafe IPN panely sa dajú ťažko zapáliť. IPN pena vytvorí silnú zuhoľnatenú vrstvu, ktorá chráni jadro pred vzplanutím. Býva dobrým zvykom, že poškodený panel alebo zmeny sa opravia – napriek tomu skúška propánovým horákom dokazuje, že IPN systém nevzplanie a odkryté jadro nepredstavuje nebezpečenstvo požiaru. -red-

6/2009

Prípadová štúdia
Nemocnica Wharfedale, West Yorkhire, Veľká Británia, 5. 7. 2003
Ide o prvý požiar zaznamenaný pri stavbe opláštenej sendvičovými IPN panelmi schválenými LPCB. Požiar vznikol v budovanej prístavbe nemocnice. Podpaľač zapálil lepidlo rozliate na veľkej hromade horľavého stavebného materiálu, ktorý bol uskladnený v prízemí areálu. Prízemie bolo v podstate otvorené, vonkajšie opláštenie začínalo na úrovni prvého poschodia. Kingspan poveril Tenos – špecializovanú firmu na požiarnu ochranu, aby vykonala nezávislé vyšetrenie požiaru na základe prehliadky miesta požiaru a diskusie s hasičmi a záchranármi z West Yorkshire. oceľových stĺpov. Podrobnejšie to ukazuje nasledujúca fotografia.

Fotografia 1 Strana stavby vystavená priamemu pôsobeniu plameňa a poškodenie v dôsledku dymu a tepla z prízemia. Je jasné, že IPN jadro sa nevznietilo a nehralo žiadnou úlohu v požiari.

Fotografia 3 Detail kontrolných otvorov v paneli po požiari. Je možné jasne vidieť, že aj napriek priamemu pôsobeniu plameňa na vonkajšiu oceľovú kryciu vrstvu, nebolo izolačné jadro takmer vôbec postihnuté. Oceľový stĺp nebol poškodený.

Fotografia 4 Panel, ktorý bol vystavený priamemu pôsobeniu plameňa. Plech bol odtrhnutý, aby bolo možné skontrolovať IPN jadro. Je evidentné, že izolačné jadro nebolo požiarom takmer vôbec poškodené. Znateľné je len mierne zuhoľnatenie. Záver Tenos vo svojej správe dospel k záveru: „Napriek vysokej teplote, generovanej požiarom (dostatočnej k poškodeniu protipožiarneho náteru a zdeformovaniu oceľovej konštrukcie) a absencie požiarnych priečok sa jadrá panelov umiestnených priamo nad požiarom nevznietili. Dokumentujú to fotografie 2, 3 a 4. Požiar sa v jadrách nešíril a podstatne sa nezvýšilo množstvo splodín z horenia“. Tieto fotografie zaznamenávajú škody a obsahujú niektoré objasňujúce pripomienky. –redwww.techpark.sk www.techpark.sk

Fotografia 2 Strana stavby, kde bola najväčšia intenzita požiaru. Plamene dosiahli výšku rímsy približne v 10 metroch. Vonkajší krycí oceľový plech sa v týchto miestach zdeformoval a delaminoval, ale nie sú tu známky toho, že by sa požiar šíril opláštením. Na fotografii sú viditeľné vyrezané časti sendvičových panelov za účelom kontroly

53

6/2009

TECHNIKA

Norimberská trojice obalových veletrhů opět na startu
Správnou přesnou směs tří desetiletí zkušeností na trhu okořeněnou mladistvě svěžími nápady naservíruje úspěšná trojice souběžně probíhajících veletrhů na téma obalů v Norimberku v termínu od 29. září do 1. října 2009: veletrh FachPack (obalová řešení) pozve k večírku na oslavu narozenin a společně s veletrhy PrintPack (potisk obalů/výroba obalových prostředků) a LogIntern (interní logistika) očekává účast až 1 300 hostů na straně vystavovatelů a 34 000 na straně návštěvníků. Ti přijedou především z Německa, Rakouska, Švýcarska, zemí Beneluxu, Itálie, Francie a rostoucích trhů střední Evropy. Mnohostranné podněty k řešení pro šetrné zvyšování efektivnosti zdrojů nabídne speciální přehlídka veletrhu FachPack. Ty nejlepší předpoklady pro to, aby tento „veletržní svazek“ také v roce 2009 dostál své vynikající pověsti kompaktního setkání předních euroregionálních firem kompetentních v tomto oboru!
Obzvlášť dobře se v Norimberku cítí převážně středně velcí výrobci obalových materiálů, prostředků a balicích pomůcek, kteří představují více než jednu třetinu vystavovatelů. Společně s firmami nabízejícími balicí stroje stojí v centru pozornosti. Polovina návštěvníků veletrhu FachPack se zajímá speciálně o obalové materiály/obalové prostředky, dalších 27 % o balicí pomůcky (uvádějí zájem o různe oblasti). Německý trh s obalovými prostředky: Bio výrobky mají v oblibě sklo Jak uvedl Společný výbor Německých výrobců obalů (GADV) ve Sdružení průmyslu plastových obalů (IK) bylo v  Německu v roce 2007 vyrobeno 18,5 mil. t obalových prostředků (+5 %). Podíly jednotlivých materiálů na obalovém trhu se přitom co do hodnoty dělí takto: umělé hmoty 43, papír, kartón a  lepenka 32, kovy (aluminium, bílý plech) 19, sklo 6  %. Největší tempo růstu přitom zaznamenaly umělé hmoty. V  roce 2007 na  obalový trh přišly 4 mil. t umělých hmot (+5 %). Nejdůležitější oblasti růstu byly nápojové PET lahve, lahve na mléčné nápoje a kelímky. Na trhu obalového skla dominovaly nápojové lahve s 67 % z celkových 4,08 mil. t, následovány potravinovými obaly (25 %) a skleněnými obaly pro farmacii a kosmetiku (8 %). Jak uvedlo Akční fórum pro obaly ze skla v profesním sdružení průmyslu obalového skla bylo v roce 2007 ještě dosaženo nárůstu o 4 %. Koncem roku 2008 trh výrazně oslabil. Nápojové, a mezi nimi především pivní lahve, zaznamenaly trend směřující k individuálním obalům. Pro sklárny to znamenalo menší velikosti výrobních partií a časté střídání tvarů. Tento vývoj pokračoval také u konzerv v oblasti potravin: Na obaly ze skla sází ve zvýšené míře především sektor bio výrobků. Renesance dóz Výroba kovových obalů dosáhla v roce 2007 přírůstku ve výši 4,7 %, když bylo vyrobeno 1,7 mil. t (Svaz výrobců kovových obalů, VMV). Trh obalů z vysoce jemného plechu se po obtížných letech opět stabilizoval a v jednotlivých segmentech ukázal pozitivní tendence. Výroba vzrostla na 540.000 t (+2,9 %). Poprvé od zavedení regulace záloh měly nápojové dózy výrazný podíl na růstu výroby. Na obaly bylo zpracováno 430.000 t aluminia (+4,8 %). Tržní podíl aluminia na odbytu nápojových dóz v Německu stoupl zhruba na 50 % (Ústřední svaz aluminiového průmyslu, GDA). Před zavedením povinné zálohy bylo v Německu 90 % všech nápojových dóz z bílého plechu. Dnes se ročně vyrobí zhruba jedna miliarda nápojových dóz, což představuje vysoký nárůst ve výši 10 %. Papír, kartón a  lepenka na  obaly zaznamenaly v roce 2007 růst ve výši 3,5 % a bylo jich k výrobě obalů použito zhruba 9,6 mil. t. Za rok 2008 hlásí Svaz německých

54

www.techpark.sk

TECHNIKA
papírenských závodů (vdp) pokles o 2,3 % na 9,3 mil t. Rokem rekordního odbytu pro průmysl skládaných kartónových obalů byl rok 2007, kdy došlo k nárůstu o 11,3 % na hodnotu 881.000 t (Odborné sdružení průmyslu skládaných kartónových obalů, FFI). Také Svaz průmyslu vlnitých lepenek (vdw) se v roce 2007 těšil z nárůstu ve výši 4,5 % na 8,6 mld. m². Podle odhadů však odbyt v roce 2008 klesl o 1,8 % na 8,4 mld. m². S poklesem se počítá i v tomto roce, především kvůli oslabujícímu automobilovému průmyslu. Inovace na trhu obalových materiálů: RFID dokáže (téměř) vše V  ekonomicky obtížných dobách pracují vývojová oddělení výrobců obalových materiálů na jedné straně na větší funkčnosti („smart packaging“), na straně druhé na stálosti ve výrobě a dalším životním cyklu obalu. Výrobci značkového zboží i obchod požadují obojí, aby ušetřili dokážou uložit údaje do paměti a umožňují tak ochranu proti padělání a zpětnou sledovatelnost výrobků a prostřednictvím pasivně odečitatelné senzoriky dokážou například kontrolovat kolísání teplot v chladícím řetězci. Pro snižování nákladů je technika RFID integrována do procesu výroby obalů. Obalový materiál obsahující aluminium, který se již často používá jako fólie u tabletových blistrů nebo jako povlak, může proto posloužit jako „čipová anténa“. Velkým úkolem pro vývojové pracovníky je však vysoká rychlost ve výrobě obalových prostředků, která je zhruba 200 m/min. Procesy musí být dokonale přizpůsobeny, aby přesně umístěný čip spolehlivě spojený s anténou odolal při navíjení materiálu na role mechanickým zatížením, jako je tlak nebo ohýbání. Nanočástice v obalu informují o stupni čerstvosti výrobku Další oblastí vývoje, která má velký vliv na  vývoj obalových prostředků, je nanotechnologie. Tento souhrnný pojem pro nejrůznější technologie je nejlépe známý díky tzv. lotosovému efektu, protiadhezivní vrstvě. Nanostruktury se vyskytují v přírodě, je možné je však vyrábět cíleně prostřednictvím nanotechnologie. V oblasti obalů vzbuzují zájem především nanočástice, které se používají např. jako povlak na  obalovém materiálu nebo jako vrstva u vícevrstvých fólií. „Senzory“ tvořené nanočásticemi obsaženými ve fólii přizpůsobené zabalenému výrobku tak prostřednictvím zbarvení poskytují informace o stupni čerstvosti výrobku. Efekt působící proti orosování může být využit u vrchních fólií obalů vyrobených hlubokým tažením stejně jako u skel chladicích pultů, takže vyhřívání skel je potom zbytečné. Absorbéry etylénu zpomalují proces zrání ovoce a zeleniny v síťce nebo sáčku. V oblasti „nonfood“ pomáhá uhlazení povrchu pomocí nanočástic obsažených v napařované vrstvě při lepším vyprazdňování obalů domácích čisticích prostředků nebo chemikálií. Nanotechnologie je využívána především ve výrobě plastových fólií. Díky optimalizovaným mechanickým vlastnostem, jako je pevnost proti přetrhu při nižší hmotnosti, umožňují nanokompozity používané jako plnivo dosahovat úspory materiálů. Vhodná plniva mohou současně zlepšovat účinek fólií působících jako bariéra. Z nanotechnologie obzvlášť těží právě cenově výhodné materiály jako HDPE a LDPE (polyetylén s  vysokou resp. nízkou hustotou), které mají malou bariéru bránící průchodu kyslíku a vodních par. Dalším těžištěm vývoje jsou nanoplniva pro bioplasty na bázi obnovitelných surovin. Plniva přitom nesmějí omezovat biologickou odbouratelnost materiálu. Ovšem odhad rizika při kontaminaci nanočástic a přenesení z obalového materiálu do produktu představuje v současné době ještě náročný úkol. www.fachpack.de náklady a aby se jim dařilo výrobky lépe umísťovat na  trhu. Návštěvníci veletrhu FachPack tak mohou být i  v  roce 2009 zvědaví na řadu inovací. Těžištěm výzkumu jsou trvanlivost, především u potravin, ochrana výrobků a ochrana před paděláním i možnost zpětné sledovatelnosti u citlivého zboží jako jsou léky. Příklad využití: tak zvané léčivé prostředky typu „lifestyle“, které mají zlepšovat zdraví. Především na internetu jsou distribuovány výrobky, které jsou pouze napodobeninami a které jsou v tom nejlepším případě neúčinné, ale také mohou znamenat vážná zdravotní rizika. Zde stojí na prvním místě v seznamu priorit například vývoj ekonomicky výhodných RFID tagů. Očekává se od nich větší funkčnost, než jakou dokáže poskytnout čárový kód. Nový podnět nyní představuje projekt „Smart-Pack“, iniciovaný předním výrobcem aluminiových fólií, na kterém se podílí řada firem. RFID čipy
www.techpark.sk

6/2009

55

6/2009

TECHNIKA

LogIntern přesvědčí inovační silou
Díky inovační síle interní logistiky v oblasti balení LogIntern již popáté obohacuje kombinaci veletrhů FachPack a PrintPack.
Veletrh LogIntern výrazně rozšířil svou plochu. Vstavující firmy zaplní nejen novou výstavní halu 4A s denním osvětlením, ale také velkou část přilehlé haly 4. Také v ostatních halách bude zastoupeno více než 300 vystavovatelů s nabídkou tematicky zaměřenou na segment LogIntern. Vedle nabídky vystavovatelů letos přinese pestrou paletu řešení zvláštní výstava „LogIDSquare: logistika – doprava – obaly s RFID a mnoho jiného“. Jejím organizátorem je Institut pro distribuční a obchodní logistiku (IDH) Spolku na podporu inovativních postupů v logistice (VVL) v Dortmundu. v důsledku globalizace trhů a propojenosti podniků neustále zvyšuje svůj podíl na národním hospodářství. Logistika sice tvoří jeden z největších nákladových okruhů, avšak její výkonnost zdaleka ještě není vyčerpána. Efektivní interní i externí logistika je klíčem k úspěchu a vyšší výnosnosti. Zvlášť u malých a středních podniků hraje fungující a inovativní logistika rozhodující roli, protože odlišující kritéria jako kvalita, servis a dobré cenové podmínky jsou v hospodářské soutěži samozřejmostí. Logistické trendy: globalizace, životní prostředí, bezpečnost, inovace Princip hospodárnosti globálního nákupu, výroby a celosvětového směrů v logistice. V oblasti průmyslu v současné době pociťuje přímý vliv globalizace již 60  % firem a  s  výhledem na  příští desetiletí dokonce 78  %. Z  dotázaných obchodních podniků se obdobně vyjádřilo 44 % ve vztahu k současnosti a 65 % do  budoucna (Prof.  Frank Straube, Technická univerzita Berlín: Trendy a  strategie v logistice). Logistické systémové služby lze úspěšně realizovat jen s  využitím projektově zaměřených, dobře organizovaných postupů a  s  důslednou tržní orientací. V tomto směru nabízí například logistická informační technologie možnosti prosadit se v konkurenci jak při ochabujících, tak při rostoucích trzích. Logistické informační technologie s dobrou perspektivou do budoucna, jako technologie RFID, multiagentní řízení a servisně orientovaná architektura (SOA), zůstávají nedílnou součástí optimalizačních procesů. V důsledku mezinárodní finanční krize jsou podniky vystaveny nesmírnému tlaku na snižování nákladů. Podle studie, na níž se podílelo 1 400 firem, vidí němečtí výrobci strojů v roce 2009 převážně negativní dopady, méně však šance, které nové výzvy přinesou (Dr.  Wüpping Consulting, Bochum). Slibný racionalizační potenciál nabízí logistika, která odbytu má pro průmyslové a obchodní podniky i poskytovatele služeb nadále prvořadý význam, nezávisle na odvětví a sektoru. Hladký průběh toků materiálu, zboží a informací, stejně jako jejich struktura, organizace a řízení vyžaduje inovativní logistické služby a koncepce řešení. Globalizace tak zůstává jednou z nejdůležitějších oblastí pro uplatnění perspektivních vývojových

56

www.techpark.sk

TECHNIKA

6/2009

Bezpečnosť digitálneho priestoru môže vyriešiť spolupráca vlád a súkromného sektoru
Spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu zverejnila správu o bezpečnosti digitálneho priestoru, ochrane svetovej ekonomiky, vlád a občanov, podľa ktorej je v ohrození každá oblasť, ktorá závisí od digitálneho priestoru – počnúc infraštruktúrou cez armádu až po národnú bezpečnosť.
Počítačová kultúra podporovaná rýchlym rozvojom internetových zariadení a strojov sa rozvíja rýchlejšie ako bezpečnosť digitálneho priestoru a tento proces sa nezastaví. Digitálny priestor, ktorý začínal ako elektronický prídavný modul k iným doménam, ako napríklad obchodovanie na súši a na mori, dnes tvorí doménu sám o sebe. Osobné údaje, duševné vlastníctvo a počítačová infraštruktúra, dokonca aj vojenská a národná bezpečnosť môžu byť ohrozené zámernými útokmi, neúmyselnými zlyhaniami bezpečnosti a zraniteľnosťou relatívne nezrelej a nekontrolovanej hranice v podobe globálneho internetu. Navyše súčasná globálna hospodárska kríza zvyšuje tieto hrozby, pretože ekonomická nerovnosť a nespokojní pracovníci by mohli byť zdrojom tohto rizika. Zo správy vyplýva, že efektívny program bezpečnosti digitálneho priestoru bude mať pozitívny vplyv na hospodárstva a vlády na celom svete. Slovensko nezaostáva „Slovensko v súčasnosti investuje do informatizácie spoločnosti nemalé finančné prostriedky, či už z vlastných rozpočtových zdrojov alebo z európskych fondov. V rámci bežiacich a pripravovaných programov plánujeme na podporu štátnej a verejnej správy využiť tie najmodernejšie informačné a systémové riešenia. Je to zároveň ideálna príležitosť na efektívne riešenie problematiky informačnej bezpečnosti,“ povedal Marián Hudák, partner zodpovedný za riadenie rizík na Slovensku. „Proaktívne a koncepčné riešenie bezpečnosti digitálneho priestoru v čase rozsiahlej informatizácie štátnej a verejnej správy by so sebou prinieslo synergické efekty a lepšie využitie vynaložených finančných prostriedkov. Efektívna spolupráca vlády so súkromným sektorom by mohla pomôcť k využitiu najmodernejších poznatkov, prístupov a riešení v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti a viesť k výberu a implementácií takých riešení, ktoré budú zabezpečovať vysoký štandard ochrany údajov a informácií pri rešpektovaní (existujúcich aj budúcich) medzinárodných štandardov v tejto oblasti,“ dodal Hudák. Text: Diana Karaffová
www.techpark.sk www.techpark.sk

V rámci dlouhodobé orientace podniků se do popředí všech úvah dostávají otázky ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů, rostoucích požadavků na bezpečnost a s nimi spojené technologické inovace. Jde o to, zavést jako exportní faktor logistiku šetrnou k životnímu prostředí a zároveň efektivní, která ovšem dlouhodobě povede také k posunům v logistické tvorbě hodnot. Náklady na ochranu životního prostředí jsou patrné hlavně z hlediska dopravy. Podíl logistických nákladů na celkových nákladech německého hospodářství v současné době činí v průmyslu 7 až 8 % a v obchodě 15,9 %. Z těchto nákladů připadá největší podíl (40 %) na dopravní náklady a dalších 30 % tvoří náklady na logistický management. Informační technologie se v rozpočtu odrazí podílem 20 % a skladové náklady dosahují 10 %. Vzhledem k rostoucím cenám energie, pohonných hmot a dopravy bude snižování nákladů v těchto oblastech v budoucnu ještě obtížnější (Straube). 59  % německých logistických manažerů považuje Německo v  logistice

za konkurenceschopné nezávisle na momentálním vývoji konjunktury, zatímco američtí a čínští logističtí manažeři posuzují Německo mnohem pozitivněji (83 % USA, 60 % Čína) (Straube). Rozhodující roli přitom hrají faktory jako geopolitická poloha a důvěra v ekonomickou sílu země. Zajímavé je, že respondenti vždy dávají své vlastní zemi poměrně špatné hodnocení. Na  tato a  mnohá další témata se zaměří vystavovatelé, zvláštní výstava a odborné fórum veletrhu LogIntern 2009 v rámci pokračující diskuse s aktéry z hospodářské a politické sféry o konstruktivních koncepcích budoucnosti a technologických inovacích. Veletrh LogIntern, jehož hlavní náplní je vnitropodniková logistika, prezentuje od 29. září do 1. října 2009 výkonnou manipulační, překládkovou a skladovací techniku včetně souvisejících informačních technologií, které přispívají k využití potenciálu efektivity a úspor při plné flexibilitě. www.logintern.de

57

6/2009

TECHNIKA

ŽEL – RAIL už desiatykrát!
Medzinárodná výstava výrobkov a služieb pre potreby železníc a dopravy pod názvom ŽEL – RAIL otvára v tomto roku svoje brány pre návštevníkov, vystavovateľov a odbornú verejnosť desiatykrát. Ako napovedá samotné číslo, jubilejný ročník v sebe skrýva niekoľko prekvapení, ktorými sú v časoch hospodárskej recesie predovšetkým novinky z oblasti nových technológií, služieb a transportných systémov spojených s osobnou, ako i nákladnou prepravou. Viaceré novinky, ako aj prezentujúce subjekty však zostávajú ešte stále v ústraní nakoľko v týchto dňoch sa rozhoduje práve o tom, čo na výročnom podujatí predstavia.
Uplynulý ročník, ktorý sa konal v septembri 2007 priniesol so sebou okrem desiatok vystavovateľov a stoviek výrobkov či služieb aj niekoľkohodinový maratón odborných prednášok spojených nielen s pôdou Žilinskej Univerzity, ktorá väčšinu z nich odborne zastrešila, ale aj desiatky hodín firemných a organizačných prezentácií, ktoré sa konali priamo na výstavisku. Niekoľko firiem tak využilo možnosť prezentovať sa verejnosti a to vrátane ukážok priamo v hale, či v určených priestoroch. Návštevníci a odborná verejnosť mali možnosť vidieť napríklad zváraciu súpravu v akcii v podaní spoločnosti SKANSKA, D. S., údržbu brzdových zariadení v podaní spoločnosti DAKO, či prezentáciu nových služieb zo strany ZSSK Cargo. Okrem iného sa tu konali i viaceré prednášky, ktoré zastrešovala Únia Európskych železničných inžinierov (UEEIV), ktorá už tradične patrí k podporovateľom takýchto podujatí v Európe. Mali sme tu aj možnosť vidieť prezentácie firiem z Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Na výstave nechýbali ani zástupcovia z Veľkej Británie, Slovinska a Českej republiky. Aj v tomto roku sa očakáva prílev viacerých nápadov zo Strednej Európy. Počas 10. ročníka výstavy bude zreteľný aj posun smerom na východ. Práve viacero spoločností z tejto oblasti navštevovalo v minulosti vo veľkej miere toto podujatie z pozícií zástupcov svojich materských centrál. V tomto roku sa očakáva, že viacero vystavovateľov bude svoju prezentáciu orientovať práve sem. Často diskutovaná hospodárska kríza núti vystavovateľské subjekty, aby hľadali nové trhy pre svoje výrobky a služby, modernizácia vlakových jednotiek, a s ňou spojená prestavba tratí sú len hrubým náčrtom možností, ktorými by sa mohli podnikateľské subjekty uberať. Ako po iné ročníky, aj nad týmto prevzal osobnú záštitu minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ing. Ľubomír Vážny. Medzi generálnymi partnermi sa ocitlo trio najväčších železničiarskych subjektov

na Slovensku a to Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a. s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Odbornými garantmi výstavy sú už tradične Žilinská Univerzita v Žiline a Zväz železničných inžinierov

na Slovensku v spolupráci s UEEIV. Počas aktuálneho ročníka sú pripravené aj historické expozície pre návštevníkov výstavy. Svoje osobitné miesto budú mať na výstave aj filmové a fotografické diela z oblasti železníc a dopravy. Všetko je pripravené na to, aby rekord v návštevnosti tohto podujatia, ktorý padol počas 9. ročníka, bol prekonaný jubilejným desiatym, na ktorý sa tešia všetci priaznivci železníc a noviniek z oblasti osobnej alebo nákladnej dopravy. Text: Daniel Modrovský

58

www.techpark.sk

16. MEDZINÁRODNÁ ŠPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA, HYDROENERGETIKY, OCHRANY �IVOTNÉHO PROSTREDIA, KOMUNÁLNEJ TECHNIKY A ROZVOJA MIEST A OBCÍ

22. - 24. 9. 2009

EXPO CENTER a.s. Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín, SR tel./fax: +421 - 32 - 743 23 82 e-mail: masarykova@expocenter.sk

www.expocenter.sk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful