Romania, Ministry of Education, Research, Youth and Sports

LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU
Department of International Relations
10 Victoriei Bvd., 550024 SIBIU–RO, Tel.: 0269-21.05.12, Fax: 0269-21.05.12

dep.externe@ulbsibiu.ro, www.ulbsibiu.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 11827 cf. Legii nr. 677/2001

Info pack LLP/ERASMUS mobilitate pentru studenţi (out going)

Stimată doamnă/ domnule, Vă înaintăm informaţiile necesare în vederea efectuării mobilităţii în cadrul programului LLP/ERASMUS mobilitate pentru studenţi (out going). În pagina aid memorie sunt prezentate cele mai importante informaţii şi termene limită. Vă rugăm să o parcurgeţi cu atenţie! Acest pachet conţine şi următoarele formulare : → Declaraţie; → Certificat de sosire (Certificate of Arrival); → Certificat de plecare (Certificate of Departure); → Raport narativ (Final Report); → Certificat pentru universitatea gazdă; → Carta studentului Erasmus Vă rugăm să folosiţi doar adresa Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Programme Comunitare: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare Str. Bulevardul Victoriei nr. 10, 550024, Sibiu, Romania Tel./Fax.: +40 269 215012 Dep.externe@ulbsibiu.ro Vă rugăm să ne comunicaţi modificările, de orice fel, legate de adresa dvs., de durata şederii, coordonatele bancare, e-mail, etc. Vă mulţumim pentru cooperare ! Echipa din Sibiu vă doreşte un stagiu de studiu plăcut în străinătate!

1

3. coordonatele bancare etc. Scrisoare de accept Scrisoare de accept vă obligă. d.) Cu două săptămâni înainte de începerea stagiului. 4.) Păstraţi originalul sau o copie a contractului de studiu.) Este obligatorie recunoaşterea completă a creditelor şi cursurilor conform contractului de studiu. 2 . Contractul de studiu trebuie să conţină cursurile ce urmează să fie frecventate pe durata stagiului. (adresa de e-mail în special). Vă rugăm să întocmiţi contractul de studiu înainte de începerea stagiului. ERASMUS. cât şi pentru date incomplete referitoare la data plecării şi sosirii. 6. legate de adresa dvs. 5. Consilierea academica (alegerea cursurilor) este de competenţa coordonatorului dumneavoastră departamental. de durata şederii. departamental şi se predă Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare. Important : Prin semnarea acestor documente vă obligaţi la a respecta cerinţele programului Erasmus. În vederea întocmirii contractului financiar vă rugăm prezentaţi următoarele documente înaintea plecării Departamentului de Relaţii Internaţionale a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu: 1. vă rugăm să predaţi Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare o copie a contractului de studiu semnat. Atenţie: Suma creditelor trebuie să fie de minimum 30 de credite pe semestru şi 60 de credite pe an universitar. În cazul pierderii acestora sunteţi obligat să refaceţi contractul de studiu reluând întregul proces de semnare al acestuia. Adeverinţa – bani. Nu acceptăm documente incomplete. Contractul de studiu (Learning Agreement) a.(Certificate of arrival ) Vă rugăm să prezentaţi confirmarea de sosire la universitatea gazda persoanei responsabile în ziua sosirii pentru a obţine semnăturile necesare. Nerespectare cerinţelor atrage după sine rambursarea grantului.Informaţii legate de mobilitatea ERASMUS 2010/2011 Această foaie aid memorie vă oferă cele mai importante informaţii legate de stagiul dvs. Scrisoare de accept se prezintă departamentului cu două săptămâni inaintea de începerea stagiului. Confirmare de sosire. Acest lucru este valabil în special pentru documente ce nu conţin semnăturile necesare. Formularul de aplicare se primeşte de la Departamentul de Relaţii Internaţionale al ULBS şi se returnează după completare. Această adeverinţă se eliberează de către coordonatorul dvs. CV 2. c. Formularul se ridică de la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare . Vă rugăm să verificaţi datele menţionate în Scrisoarea de accept iar în cazul unor posibile neconcordanţe vă rugăm să vă adresaţi Departamentului de Relaţii Internaţionale. să respectaţi cerinţele programului Erasmus şi ale universităţii gazdă. Formular de aplicare. Documente Vă rugăm să ne comunicaţi imediat modificările.) Contractul de studiu va conţine cursurile pe care urmează să le frecventaţi pe durata stagiului la universitatea gazdă. Vă rugăm să citiţi instrucţiunile cu atenţie ! I. Verificaţi ca data sosirii înscrisă pe confirmare să corespundă cu cea de pe contractul financiar. de orice fel. b.

c. h. 1. Documentele necesare decontului sunt: a. Plata acesteia se face ca urmare a prezentării actelor ce fac dovada încheierii stagiului. Dovada utilizării sumelor alocate prin grantul Erasmus (ex: chitanţe/ bilete de: transport.şi în scrisoarea de accept). Confirmare de sosire/ plecare. 2. Prima tranşă. g.7. Confirmare de plecare (Certificate of departure) Confirmarea de plecare trebuie semnată de către persoana responsabilă la universitatea gazdă în ziua plecării. Eventualele întârzieri ale plăţii se pot datora virării în timp util a sumelor necesare de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. e. Aceasta reprezintă 20% din suma alocată. Atestatul de mobilitate eliberat de către universitatea gazdă care face dovada efectuării unei perioade de mobilitate Erasmus (datele trebuie să coincid ă cu cele menţionate în contractul financiar –semnat înaintea plecării . II Plata grantului de mobilitate Erasmus Conform contractului financiar încheiat înaintea începerii stagiului Erasmus grantul de mobilitate se achită în două tranşe. Vă rugăm faceţi dovada semnării documentului la Departamentul de Relaţii Internaţionale al universităţii de origine la cel târziu 2 săptămâni de la plecare. completat online şi semnat. Departamentului de Relaţii Internaţionale al universităţii de origine în termen de 2 săptămâni de la data încheierii stagiului. care o primiţi de la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi raportul de activitate întocmit de dumneavoastră). Raport de activitate (Anexa V. Rambursarea În cazul nerespectării termenilor contractului financiar sau a regulilor programului Erasmus vă obligaţi să rambursaţi grantul integral sau parţial. Aceasta reprezintă 80% din suma totală alocată. În caz contrar veţi fi obligaţi să rambursaţi fondurilor alocate. b. A doua tranşă. Plata acesteia se face cu 2 săptămâni înaintea începerii stagiului. Vă rugăm verficaţi ca datele care apar pe documente să corespundă cu datele din contractul financiar ! 3.trebuie să conţină examenele susţinute şi numărul de credite aferente fiecărui curs.4.30 credite.se eliberează de universitatea gazdă. Certificat/ adeverinţă de şedere de la Biroul de Evidenţă a Populaţiei. f.4) Raportul Narativ – Anexa V. 1 semestru . Foaie matricolă . Nu se admite antedatarea confirmării de plecare ! 8. Learning agreement . d. diverse taxe plătite la universitatea gazdă. Raport narativ (Final report – Anexa V. 3 . Certificatul se eliberează de la biroul din oraşul în care efectuaţi stagiul – opţional. Predaţi documentele integral ţinând cont de data de predare menţionată în contractul financiar. În cazul unui stagiu de 3 luni trebuie să însumaţi 20 credite. La predare contractul de studiu trebuie sa fie semnat şi ştampilat de responsabilii de la universitatea gazdă.4 – trebuie prezentat. Contractul financiar încheiat între studentul beneficiar al unei mobilităţi Erasmus şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Verificaţi ca data plecării înscrisă pe confirmare să corespundă cu cea de pe contractul financiar. cazare. 1 an universitar -60 credite.

E. IV. Vă rugăm după finalizarea cursului de limba EILC.externe@ulbsibiu. 4 . Perioada minimă de stagiu este de 3 luni. Vă rugăm să ne anunţaţi în timp util de acest lucru atasând o cerere de prelungire din partea dumneavoastră adresată decanului facultăţii de provenienţă şi coordonatorului departamental cât şi scrisoarea de accept eliberată de universitatea gazdă.ro tel: 0040 269 21 05 12 fax: 0040 269 21 05 12 Sperăm că acest pachet informativ şi detaliile menţionate să vă ajute să îndepliniţi cerinţele programului Erasmus.Lucian Blaga“ Sibiu Departamentul de Relaţii Internationale şi Programme Comunitare Str. iar pe această perioadă se pot aloca fonduri suplimentare. de asigurări sau instituţia la care sunteţi asigurat. Departamentului de Relaţii Internaţionale al ULBS. Prelungire: Este posibilă o prelungire din semestrul de vara pe semestrul de iarnă.E.) Stundeţii care provin din ţări ce nu fac parte din Uniunea Europeană au nevoie de o viza pe teritoriul U. Vă stăm la dispoziţie pentru clarificare oricăror nelămuriri legate de stagiul Erasmus. 2. 550024. cât şi coordonatorului departamental de la universitatea gazdă. 3. în termen de 14 zile de la începerea stagiului.III./S. România e-mail: dep. b. Termene de predare a documentelor Documentele se predau conform datelor menţionate în contractul financiar ! Confirmarea de sosire se trimite Departamentului de Relaţii Internaţionale al ULBS. Cursurile de limbă EILC se pot desfăşura înainte de începerea stagiului. să ne faceţi dovada frecventării cursului şi a duratei acestuia prin certificatul eliberat de universitatea gazdă.E. şi trebuie aprobată de către coordonatorul departamental din instituţia de origine şi de către instituţia gazdă. Taxe de studiu Studenţii Erasmus sunt scutiţi de plata taxelor de studiu percepute de universitatea gazdă studenţilor internaţionali ce nu participă la acest program. Se pot percepe însă taxe de înscriere.10. 4. pe fax/e-mail. Bulevardul Victoriei nr. Asigurări şi vize a. respectiv . Cursurile de limba Nu se alocă fonduri pentru cursurile de limbă (excepţie: cursurile EILC pentru studenţii Erasmus). Prelungiri/ Întreruperi ale stagiului Întreruperea stagiului: dacă decideţi întreruperea stagiului vă rugăm să vă adresaţi persoanelor abilitate.) Înainte de începerea stagiului trebuie să vă asiguraţi că beneficiaţi de o asigurare internaţională şi contactaţi casa dvs. dar durata totală a stagiului nu poate depăşi 10 luni. Sibiu.. Alte formalităţi 1. În unele cazuri este indicată încheierea unei asigurări de sănătate suplimentară cu acoperire internaţională. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să va adresaţi : Departamentului de Relatii Internaţionale al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu Adresa: Universitatea .coordonatorului departamental de la universitatea de origine.

12 dep. 5 . 11827 cf. Research. Fax: 0269-21. După completare acest certificat trebuie semnat de coordonatorul de la universitatea gazdă. Je certifie que l'étudiant nommé ci dessus s'est inscrit à cette université.ro Operator de date cu caracter personal nr. Ministry of Education.: 0269-21. 550024 SIBIU–RO.ulbsibiu.05. Legii nr.12.. Name of coordinator/Nom coordinateur Date of       signature the du       Stamp/cachet Signature Vă rugăm să completaţi acest certificat. Youth and Sports LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU Department of International Relations 10 Victoriei Bvd.ro.Romania. 677/2001 CERTIFICATE OF ARRIVAL / CERTIFICAT D'ARRIVÉE Name of student / Nom de l'étudiant       Name of host institution / Nom de l'université partenaire       Date of arrival / Date d'arrivée       Length of stay / Durée du séjour       months / mois Address of student in host country / Adresse de l'étudiant dans le pays d’accueil       e-mail of student       This is to certify that the above-named student has registered at this University.05.externe@ulbsibiu. www. Tel.

12 dep.: 0269-21. Ministry of Education. 11827 cf. 677/2001 CERTIFICATE OF DEPARTURE/ CERTIFICAT DE DÉPART Name of student / Nom de l'étudiant       Name of host institution / Nom de l'université partenaire       Date of departure/Date du départ       Length of stay / Durée du séjour       months / mois e-mail of student       This is to certify that the above-named student was registered at this University. 6 . 550024 SIBIU–RO. www. Research. După completare acest certificat trebuie semnat de coordonatorul de la universitatea gazdă.ro Operator de date cu caracter personal nr. Youth and Sports LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU Department of International Relations 10 Victoriei Bvd. Fax: 0269-21.ulbsibiu.05. Tel.externe@ulbsibiu. Legii nr.ro. Je certifie que l'étudiant nommé ci dessus s'était inscrit à cette université.Romania.12.05.. Name of the ordinator/ Nom coordinateur Date of       signature codu       Stamp/cachet Signature Vă rugăm să completaţi acest certificat.

ulbsibiu.05.: 0269-21. 550024 SIBIU–RO.05.Romania. Legii nr. www. Co-ordinator Institutional LLP-Erasmus Acest formular rămâne la universitatea gazdă – nu returnaţi ! This document is for the host institution – do not return! Document reste à l’université d’accueil – ne pas renvoyer s. 11827 cf.12 dep.. Ministry of Education.ro Operator de date cu caracter personal nr. Fax: 0269-21. Youth and Sports LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU Department of International Relations 10 Victoriei Bvd.p. Tel. 677/2001 CERTIFICATE Sending institution / Université d'origine "Lucian Blaga" University of Sibiu (RO SIBIU 01) Student       has been nominated by this institution to participate in the Erasmus Exchange with / est nommé pour l'échange Erasmus avec: Host institution / Université d'accueil       Duration / durée   € / montH  Daniela Preda. Research.12.v.ro. ! 7 .externe@ulbsibiu.

instituţia de origine şi cea gazdă. pentru o anumită perioadă de timp – fie în scopul efectuării unor studii în cadrul unei universităţi partenere eligibile. fie în vederea efectuării unui stagiu într-o întreprindere sau o alta organizaţie adecvată acestui scop. aceasta trebuie să acopere şi drepturile şi obligaţiile referitoare la stagii). precum şi la cele ale universităţii gazdă. În cazul în care stagiul efectuat nu face parte din programul obişnuit. încheiat între dumneavoastră.CARTA STUDENTULUI ERASMUS Statutul de „student Erasmus” se aplică tuturor studenţilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate Erasmus şi care au fost selectaţi de către universitatea lor de origine pentru o mobilitate de studii în străinătate. Acest document va conţine rezultatele obţinute din punct de vedere al creditelor şi al calificativelor acordate. • Acces la Carta universitară Erasmus şi la declaraţia de politica europeană ale universităţii de origine. În calitate de student Erasmus. ofera o diploma sau alta calificare recunoscuta de nivel tertiar . • Semnarea unui contract de studii/formare. • Recunoaşterea completă de către universitatea de origine a activităţilor încheiate în mod satisfăcător pe parcursul perioadei de mobilitate în cadrul programului Erasmus. la încheierea perioadei de mobilitate în străinătate. ambele universităţi trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus acordată de Comisia Europeană. semnată de instituţia/ întreprinderea gazdă. examene. inclusiv numărul de credite pe care trebuie să le obţineţi. înainte de începerea mobilităţii. accesul la laboratoarele şi biblioteca universităţii. a unei situaţii şcolare pentru studiile/activităţile efectuate. pe întreaga durată a studiilor efectuate în cadrul programului Erasmus. respectând legislatia sau practica nationala. în cadrul programului Erasmus. • Scutirea. perioada aferentă acestei formări va fi înregistrată în „suplimentul la diplomă”. aveţi dreptul de a beneficia de: • Existenţa unui acord interinstituţional între universitatea de origine si universitatea gazdă. Pentru stagiile studenţilor în cadrul unei întreprinderi. de la plata taxelor impuse de către universitatea gazdă pentru şcolarizare. sau formare profesionala la nivel tertiar 8 . Acest contract are rolul de a stabili detaliile programului dumneavoastră de activităţi în străinătate. înscriere. Pentru mobilitatea de studii. • Primirea. • Aceleaşi beneficii şi tratament din partea universităţii gazdă precum cele de care se bucură studenţii universităţii respective. în conformitate cu contractul de studii/formare.  Universitate” înseamna orice tip de institutie de învatamânt superior care. universitatea∗ de origine trebuie să aiba o Cartă universitară Erasmus „extinsă” (şi anume.

• Contactaţi coordonatorul responsabil de programul Erasmus din cadrul facultăţii dumneavoastră şi urmaţi. conform acordului încheiat. În cazul în care vă confruntaţi cu o problemă: • Identificaţi problema cu precizie ţi consultaţi-vă drepturile şi obligaţiile. • A vă asigura ca orice schimbare survenită în contractul de studii/ formare este imediat aprobată. dacă este cazul. procedura oficială de recurs a universităţii dumneavoastrăde origine. după încheierea acesteia şi de a răspunde eventualelor solicitări de informaţii adresate de universitatea dumneavoastră de origine.01 Fax: +40 21 312. Bucureşti cod 040205 Tel: +40 21 201. în scris. puteţi contacta: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Calea Şerban Vodă nr. sector 4. etaj 3. 133.07. de Comisia Europeană sau de Agenţia Naţională. • A redacta un raport de activitate cu privire la mobilitatea dumneavoastră de studii/formare în străinătate în cadrul programului Erasmus. pe întreaga perioadă a mobilităţii în străinătate.ro 9 .• Menţinerea bursei sau a împrumutului de studii de care beneficiaţi în ţara dumneavoastră de origine. aveţi obligaţia de: • A respecta regulile şi obligaţiile ce decurg din contractul de finanţare Erasmus încheiat cu universitatea de origine sau cu Agenţia Naţionala din ţara dumneavoastră. cât şi de instituţia gazdă. atât de instituţia de origine. În calitate de student Erasmus. În cazul în care nu sunteţi mulţumit/ă de modul de soluţionare a problemei semnalate. întreaga perioada de studiu/formare în cadrul universităţii/întreprinderii gazdă. de a participa la examene sau alte forme de evaluare relevante şi de a respecta regulile şi regulamentele instituţiei gazdă.anpcdefp.16.ro Web: http://www. • A parcurge.82 Email: agentie@anpcdefp.

Tel. www.Romania. 550024 SIBIU–RO. country: Sibiu.05. Romania Name of the HOST higher education institution:       Erasmus ID code of the host institution:       City. You may lodge a complaint against the processing of personal data with the European Data Protection Supervisor at any time (Official Journal L 8.4 Erasmus Programme Student Mobility for Studies FINAL REPORT FORM Narrative final report from the returning student from a study period to the home higher education institution This report on your experiences will provide the EU Lifelong Learning Programme/ Erasmus programme with valuable information which will benefit both future students and contribute to the continued improvement of the programme.ulbsibiu.2001) 0.1.: 0269-21.12. Please return this report in an electronic format to your home institution at the end of your study period abroad. Identification of the home and host institution Name of the HOME higher education institution: LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU Erasmus ID code of the home institution: RO SIBIU01 City.12 dep.05. Fax: 0269-21. Research.ro Operator de date cu caracter personal nr. Identification of the student Your name (family.. 677/2001 Annex V. Youth and Sports LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU Department of International Relations 10 Victoriei Bvd. (Signed) All personal data mentioned in this form will be processed in accordance with Regulation (EC) No45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. given):       Your gender: M Subject area of your degree/major:       Your email address:       I agree that my email address may be later used to contact me: NO 2. On request. country:       1. 11827 cf.externe@ulbsibiu. We are grateful for your co-operation in filling out the questionnaire. Ministry of Education. Legii nr. Study period and motivation 10 . 12. you may be sent personal data and correct or complete them.ro.

An orientation programme – A language module/course A welcome event Were any other special events organised for Erasmus students in the host institution during your stay? Yes Did you receive adequate support from your host and home institution before and during your Erasmus study period? scale 1-5: 1=poor/negative. 5=excellent 3 How do you evaluate the quality of the courses you took and study material you received at yourhost institution? scale 1-5: 1=poor/negative. 5=excellent 3 On your arrival at the host institution. 5=excellent 1 11 .Dates of study period abroad:       In which year/at which level where you during your study abroad: B 2 Bachelors 1-2-3/Masters 1-2/Doctoral/Other Do you consider the study period/duration to have been: Just right Which were the factors which motivated you to go abroad? Academic: No Cultural: Yes Live in a foreign country : No Practice a foreign language: No Friends living abroad : Yes Career plans/enhance future employment prospects: Yes European experience: Yes Be independent/self-reliant Yes Other (please specify):       3.An information session . 5=excellent Home institution: 1 Host institution: 1 How do you consider your degree of integration with local students in the host institution? scale 1-5: 1=poor/negative. Information and support How did you get information about the study programme of the host institution? Other (please specify): … How useful was this information? scale 1-5: 1=poor/negative. Academic quality How do evaluate the quality of the professors and other teachers at your host institution? scale 1-5: 1=poor/negative. 5=excellent 2 4. were you offered: A welcome event .

did you attend an Erasmus Intensive Language Course? Yes If Yes. 5= very good 4 Were the courses you took at least partially taught in English? Yes 12 . Accommodation and infrastructure Your type of accommodation at host institution: University accommodation Apartment or house together with other students Private housing Other (please specify):       How did you find your accommodation? University service Friends/family Private market Internet Other (please specify):       Access to libraries. 5=excellent No Yes Yes Yes Yes Yes Yes 1 Access to PC and e-mail in host institution: scale 1-5: 1=poor/negative. 5= very good Yes Yes 4 After the Erasmus study period: scale 1-5: 1= no knowledge. 5=excellent 1 6.5. who organised the language course(s)? Home institution Host enterprise/organisation Other (please specify):       Duration of language training Total number of weeks:       Hours per week:       How would you rate your competency in the language of your host country? Before the Erasmus study period: scale 1-5: 1= no knowledge. Linguistic preparation Language(s) of instruction in the host institution:       Was language preparation provided? Yes If yes. study materials: scale 1-5: 1=poor/negative.

. 5=fully 1 When did you receive your Erasmus grant (multiple answers are possible)? Prior to your stay – at the beginning of your stay – in the middle of your stay – at the end ofyour stay – after your stay       Did you have other sources of funding? State grant Yes State loan Yes Private grant(s) Yes Private loan Yes Family Yes Own savings Yes Other sources (please specify): ……………………….       Amount of the other sources in total per month (EUR):       How much more did you spend abroad compared to what you normally spend in the country of your home institution? Extra amount per month (EUR):       Did you have to pay any kind of fees in host institution? Yes If yes. Your personal experience – overall evaluation of Erasmus study period Judgement of academic outcome of the Erasmus period: scale 1-5: 1=poor/negative. Costs How much was the amount of your Erasmus grant per month (EUR):       Average costs per month during your period abroad (EUR):       To what extent did the Erasmus grant cover your needs? scale 1-5: 1=not at all. Academic recognition Did you and your home and host institution sign a Learning Agreement prior to the commencement of your study period? Yes Did you sit exams? Yes Was ECTS used? Yes Will you gain academic recognition for your study period abroad? Yes Will you get credits for completing language courses? Yes 8.7. please state the type and amount (EUR) paid:       9. 5=excellent 4 13 .

      Are you more likely to consider working in another European country after graduation as a result of your Erasmus experience? Yes Do you think the Erasmus period will help you in your career? scale 1-5: 1=not at all.Judgement of personal outcome of the Erasmus period: scale 1-5: 1=poor/negative. 5=excellent General judgement: 1 Intercultural skills: 1 Linguisticskills:1 Self-reliance:1 Independence: 1 Self-awareness: 1 Did you encounter any serious problems during the Erasmus period? Yes If yes. 5=very much 1 Do you think the Erasmus period will help you in finding a job? scale 1-5: 1=not at all.:       Are you willing to help outgoing or incoming students with your Erasmus experience? 1 How do you feel the Erasmus scheme can be improved (information. 5=very much 1 Overall evaluation of your Erasmus period: scale 1-5: 1=poor/negative. application procedures etc.)?       Date: 14 Signature: . application procedures etc. please specify:       Which aspects of the Erasmus period did you particularly appreciate? Academic Yes Cultural Yes Live in a foreign country Yes Practice a foreign language Yes Friends living abroad Yes Career plans/enhance future employment prospects Yes European experience Yes Be independent/self-reliant Yes Other (please specify): …………………. 5=excellent 1 Recommendations to other students concerning information.

15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful