You are on page 1of 1

16.Prezenta temei asigura caracterul structural.Tema este rezultatul lecturii reusite.

Datorita desemnarii ei ,tema angajeaza mai multe perspective de analiza. 27.Exista 3 tipuri de mimesis.liricul pune in valoare o componenta subiectiva,epicul pune in valoare o componenta directiva iar dramaticul