You are on page 1of 9

BANDING BEZA PRINSIP TEORI PEMBELAJARAN GAGNE DAN TEORI PEMBELAJARAN EWELL

Kumpulan 2: Afifiey Rafaik Nur Amalina Eunice Liu Lee Chih ..

ROBERT MILLS GAGNE

PROSES PEMBELAJARAN GAGNE (a)MERUPAKAN PROSES ATAU CARA BERTERUSAN UNTUK MENGUBAH MAKLUMAT YANG DITERIMA KEPADA PENGETAHUAN (b)PROSES YANG PERLU DIKUASAI OLEH GURU TANPA AMBIL KIRA HASIL PEMBELAJARAN PRINSIP PEMBELAJARAN EWELL (a)MERUPAKAN HUKUM DALAM SESUATU PEMBELAJARAN (b)PERLU DIKUASAI OLEH GURU BAGI MEMASTIKAN PEMBELAJARAN BERTERUSAN.

PETER T EWELL

PEMBELAJARAN EWELL

PRINSIP

PEMBELAJARAN GAGNE

1.

pelajar berinteraksi secara PENGLIBATAN AKTIF aktif dgn bahan pembelajaran & dapat ingat balik maklumat dgn berkesan, pembelajaran secara kelas / online,pembelajran koperatif, latihan bertulis,eksperimen

murid terima & kembangkan maklumat melalui penglibatan dalam kelas

2.

adaptasi terhadap konteks pembelajaran baharu & tugasan dgn mengait, mengorganisasi & mengggunakan pengetahuan serta kemahiran yang telah dipelajari ke dalam strukturstruktur baharu.

PERKAITAN DAN CORAK/ KONSTRUKTIVISME

dibentuk & diuji, murid cari makna berhubung dengan situasi pembelajaran

PEMBELAJARAN EWELL

PRINSIP

PEMBELAJARAN GAGNE

3.

pembelajaran tidak hanya PEMBELAJARAN berlaku dalam bilik darjah / INFORMAL semasa sesuatu pengajaran contohnya di satu sudut pembelajaran, guru wujudkan kawasan untuk pelajar bermain pelbagai permainan tradisional

pembelajaran di luar bilik darjah, bila- bila masa

4.

bergantung kepada proses pelajar membina makna berdasarkan pengalamannya, memberikan fokus kepada pembelajaran individu fokus terhadap proses aktif antara guru dengan murid

PENGALAMAN LANGSUNG

memastikan tiada konsepsi yang salah akibat penglibatan aktif & pembelajaran informal

PEMBELAJARAN EWELL 5.

PRINSIP

PEMBELAJARAN GAGNE melangkaui pengalaman langsung untuk pembelajaran yang lebih mencabar

situasi yang kompleks & SITUASI MENDESAK mendesak dapat memotivasikan pelajar untuk mencari penyelesaian contohnya sediakan standard tinggi terhadap tingkah laku pelajar di dalam/luar bilik darjah

6.

merupakan maklumat yang MAKLUM BALAS diberi kepada individu tentang BERTERUSAN kesesuaian sesuatu tindakan serta respon mereka, berperanan bukan semata2 pemprosesan maklumat tetapi mempengaruhi proses2 afektif & motivasi pelajar, pembetulan sepanjang P&P.

daripada guru & rakan sedarjah sebagai insentif & pemulihan

PEMBELAJARAN EWELL

PRINSIP

PEMBELAJARAN GAGNE

7.

SUASANA YANG interaksi peribadi & sokongan padu daripada MENYERONOKKAN guru secara peribadi kebanyakannya bercorak kumpulan & secara lisan, emosi bilik darjah dipengaruhi suara guru, gaya kepimpinan guru, sikap, kemesraan, kawalan kelas, & penggunaan ganjaran dalam blilik darjah.

interaksi & sokongan peribadi untuk memastikan keberkesanan

PEMBELAJARAN EWELL

PRINSIP

PEMBELAJARAN GAGNE

8.

diperlukan untuk
mencapai pembelajaran mendalam bagi kegunaan dalam situasi lain, proses memikirkan / merenung kembali pengalaman & implikasinya terhadap diri.

REFLEKSI

kawalan pembelajaran murid, pupuk kemahiran penilaian kendiri , penambahbaikan

KESIMPULAN

Secara amnya prinsip pembelajaran yang ditekankan oleh Gagne banyak memberikan sumbangan dalam pembelajaran. Prinsip yang ditekankan oleh beliau menjadi panduan kepada guru-guru bagi mempertajamkan lagi kemahiran mengajar dalam pengajaran.