MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH

R3 RX 10K +12V 100K C3 R5 1K D1 1N4007 D3 1uF C6 10uF D2 0.1uF 6,8 - 22uF 1N4007 VR1 25K 2,7K C1815 R4 Q1 LED

7

0.1uF U1 6 LM741 C5

0.1uF C1

3 + 2 -

MIC

R1 1K C2

R2 100K -12V

4

C4

VAC

+12V

6

R6 1K D
4 8

VR2 50K

C1815 Motor 4,7K

1

VCC

RST

Q 4013

S

R7

5

U3A CLK 3 3

DSCHG

7 2 6 10uF C7

OUT U2 NE555 TRG
GND CV

2
4 5

Q
R

RELAY

4

THR

C8

3

1 2

1

103

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

5

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC
1N4007 ON/OFF R1 100 1
100uF/16V

C3 10uF 1N4007 D1

C9

100uF/16V

C10
100nF

14

16

4

VDD

C2 100nF R4 1M Q2 A1015 2 8 12 3

CX RCC

C1 +6V MAT THU

Q Q

11 U2 10 13 9 6 LED DO R5 1K 14 3 15 CLK Q0

VDD

AST

R8 Q2 4 1Ohm/1W R7 220 2 Q3 C1061
+

CD4017 Q1

U1 CD4047 RX +T RET

OSC RST

GND

RST

R3 2,2K

13

R2 1K

AST

-T

VSS

CP1

C10 C9 100uF/16V Motor 100nF

7

5

R6 100K

8

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

|

MẠCH ĐÈN GIÁNG SINH
C1
0.1uF/250Vac

R3 10K 0.1uF

R4 100K C4 47uF

R5 100K

R6 10K C5 47uF

R7 10K 1N4007 Q3 C1815 BT136 Q2 C1815 LED MT1 MT2 LAMP

R1 100

R2 100

1N4007

C3 C2 220uF C1815 Q1

1N4007

DZ 5,6V

220Vac

MẠCH TẠO XUNG 1KHz

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH CHỐNG TRỘM XE HƠI

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH HEADPHONE KHÔNG DÂY

MẠCH BÁO TRỘM XE

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐIỀU KHIỂN QUẠT BẰNG REMOTE TIVI

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐÓNG MỞ CÁC THIẾT BỊ GIA ĐÌNH BẰNG REMOTE TIVI

MẠCH ĐÈN NGỦ MINI

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH BÁO SỤT ÁP NGUỒN AC

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH CHUÔNG BÁO TRƯỜNG HỌC

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH KHOÁ SỐ ĐIỆN TỬ

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐỊNH THỜI

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH BẢO VỆ QUÁ ÁP

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH BÁO TRỘM BẰNG HỒNG NGOẠI

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH BÁO SỐ CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN KHI ĐI VẮNG

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH HIỂN THỊ SỐ BÀI HÁT

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MÁY GIẶT

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC CÔNG SUẤT NHỎ

MẠCH BÁO TRỘN Ở CỬA NHÀ

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH TRÒ CHƠI AI NHANH TAY

MẠCH DÒ TÌM ĐỨT MẠCH

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH THU PHÁT ÂM THANH KHÔNG DÂY

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH KHOÁ SỐ

MẠCH TẠO TIẾNG CHUÔNG DING-DONG

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠC H ĐIỀU KHIỂ N ĐÈN GIAO THÔN G

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH 12 BÀI NHẠC ĐIỀU KHIỂN BẰNG REMOTE TIVI
+5V R1 100 D1 1N4148 R3 1K MAT THU 1N4148 12 9
5 6 7

R2 2,2K

A1013 Q1 4 UM 3481
16 2 3

U100 D2 47p C2 R4 100K R5 100 C1061 Q4
4Ohm/0.5W

13 14 15 11
8

C1 O.1

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ

MẠCH BÁO THỨC

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ĐIỆN THẾ CHUẨN DC

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH INVERTER

MẠCH SẠT ĐIỆN THOẠI

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ TẢI BẰNG HỒNG NGOẠI

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

ĐIỀU KHIỂN TẢI AC BẰNG HỒNG NGOẠI

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH CẢM BIẾN SIÊU ÂM

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH CHỌN KÊNH VIDEO/SOUND

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH BÁO ĐỘNG

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH MẮC ĐIỆN THOẠI SONG SONG

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐÈN CHẠY VÒNG

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH CHUÔNG CỬA

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH CẢNH BÁO NGUỒN AC

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH NHÂN ÁP

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH ĐÈN SÁNG THEO NHẠC

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH CẢNH BÁO XE DÙNG LED

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH HIỂN THỊ SỐ CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI GỌI TỚI

MẠ CH ĐIỀ U KHI ỂN ĐỘN G CƠ DC MẠ CH BÁO CÓ TRỘ M TÚI XÁCH

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH SẠT ĐIỆN THOẠI

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

GAME XÚC SẮC

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH NHẠC

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH GAME VUI ĐỂ HỌC

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH GAME

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

.

MẠCH ĐÈN CHẠY

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

MẠCH BÁO CÓ NGƯỜI ĐI VÀO CỬA

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

+12V R1 1K VR1 50K
8 4

+5V RESET D1 R6 100 MAT THU U1 D2 D3 LED R5 2,2K 3 C1815 Q1 2 Q2 C2383 R4 4,7K C1815 R5 C3 1uF R7 2,2K Q3 6 TRG THR
CV

R7 1K

R8 330 VR2 1M

R9 1K C5 470uF
8 4

UM66 1 R11
8Ohm/0,5W

U2

2

LS1

VCC

VCC

RST

7

RST

7 R3 2 1K 6 C2 0.01

DSCHG

DSCHG TRG THR
CV

OUT NE555
GND

3 R10 100

3

1K VR3 5K

OUT NE555
GND

Q1 C2383 D4

5

C1 103

C4 470uF C5 103

5

1

1

3,3V

100 Ohm/1W

MẠCH BÁO SỤT ÁP NGUỒN DC
+12V VR1 100K R1 1K VR2 10K R2 1K
7

LED U2
8 4

R4 2 3 +
4

100K 7

R5 7 3 100K VR4 4 2 6 DSCHG RST

8

10K

U3

1K R6

LS1

VCC

U1 6 LM741 R3 4,7K A1013 Q1 C1 1uF
1N4148

DSCHG TRG
CV

VR3 2 1M 6 THR

OUT NE555
GND

VCC

RST

D7 5,1V

THR

GND

TRG

NE555
CV

R7 2,2K C2383 103

Q2
5 1 5

103

C2 1uF

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

1

8Ohm/0,5W

OUT

3

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.