ULAN

Sa pagsalop sa adlaw Mipuli ang kangitngit Inubanan sa pagtulo sa ulan Tungod sa kabug-at na gipuyos sa panganod Ang kasakit ngadto sa kayutaan

Diin mi dagayday ang kasubaan Hinungdan sa pagkaanod Niining gamut sa paglaum

Tuod kini gihikot sa maligong prinsipyo Apan ang pagbanlas sa kasakit Milungtad sa pagkaputol niining paglaum

Kasakit ang nahimong kasinatian Kangitngit ang nahimong panlantaw Tungod lamang sa imong pagkaulipon sa gugma

Apan kining tanan buot kalimtan Aron lamang makit.an ang kahayag sa ngitngit na agianan Apan ang tanan di na matagamtaman Kay kinabuhi gianod naman sa agas niining ulan. -MJP

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful