You are on page 1of 1

a a a a la

a a a a a a a

,qi

I-'!'
,Íl
l.',
3P*'
{

_x/id

W- -rr-2.-. r-U"*""kÈ_-i
le

=-

a

r

az-w"^ky-z[_2
I
a a a

Door: Marleen HartogHoekstra

a a

L J".^a.va-- L.3z-, i --aeaa&u:.. -z* --,qg--.-.--i ;Qf

llY

r*.r

t...............-....11.. ----

a

Hoe ben je bij de BOSI( terecht gekonren? Vanaf het moment dat mijn man Bart en ik bij de zo-wekenecho te horen kregen dat ons kindje met een

alle emoties te verwerken. lk ontdekte dat het soort boek wat ik schrijf nog niet bestaat. Een idee was geboren en voor mijn gevoel valt alles hiermee op zijn plek. Ergens heeft het zo moeten zijn. Uitdagingen voor de toekomst
De komende

dubbelzijdige schisis zou worden geboren, is dit onder' werp voor mij weer ontzettend gaan leven. lk ben name-

lijk zelf ook met een schisis ter wereld gekomen. Omdat mijn behandeling vijfjaar geleden is afgerond was dit onderwerp voor mij echter een afgesloten hoofdstuk'
Mijn eigen ervaringen met het hebben van een schisis zijn overwegend positief. lk wil Nando graag dezelfde

tijd wil ik me concentreren op al mijn

projecten rondom schisis. Mijn boek bevindt zich in de eindfase en ik wil deze dit jaar uitgeven. Daarnaast werk ik aan een website die mijn
boek ondersteunt.

ervaring meegeven. lk wil hem laten inzien dat een schisisje leven niet op een negatieve manier hoeft te be'
invloeden en datje heel veel zelfin de hand hebt. Totdat ik inzag dat ik als ervaringsdeskundige deze boodschap
aan veel meer mensen kan meegeven. De BOSI( is
een goed

opschisiservaringen.nlga'lk
ik intensiefbloggen en inSamen met mijn werk-

bgSlOOt

hgt fgef
dfOOfn

formatieoverschisisdelen. Ofn
sroep-enblogactiviteite'
voor BOSI( kan ik me zo op
een breed terein Ook privé

te

hierbij ik

$OOien:

startpunt. Door middel van mijn bijdrage aan

ik ging mijn

de werkgroep en het schrijven voor de BOSK blog hoop

anderen te ondersteunen en inspireren.

inzetten

Waaf fnakgn'

rondom dit onderwerp. Waar woon je en wat houdt je bezig?
Sinds drieênhalfjaar wonen Bart en ik in Tilburg. We komen beide oorspronkelijk uit Noord-Holland. Na diverse omzwervingen besloten we richting Noord'Brabant te vertrekken, waar mijn man een baan heeft. Zelf werkte

blijf ik hiermee

bezig. Begin volgend jaar wordt Nando voor de tweede keer geopereerd. Zijn gehemelte wordt dan gesloten.

Buiten al deze zaken om staat het genieten van het
gezinsleven voor mij op de eerste plaats. Hoe cliché het

ik grotendeels vanuit huis, dus mijn 'kantoor' verhuisde gewoon mee. lk droom van een boekenplank vol zelfgeschreven boeken. Jarenlang riep ik dat ik ooit een boek ging schrijven, alleen kwam het er niet van. lk realiseerde me dat als

ook klinkt: een kind groeit zo snel op, voorje het weet zijn ze groot.
Reageren? marlee n @
m issc

reative.

n I

ik nu niets veranderde, ik over tien jaar nog steeds hetzelfde zou roepen. lk besloot het roer om te gooien: ik ging mijn droom waarmaken. Eind zoro zegde ik mijn parttime baan op en nam geen nieuwe opdrachten voor
mijn bedrijf meer aan. Tegelijkertijd ontdekte ik dat ik zwanger was. De eerste helft van de zwangerschap werkte ik aan een thriller, maar het gegeven dat ons kindje een schisis zou hebben, zorgde ervoor dat mijn eerste boek onvermoed een totaal ander thema heeft gekregen: schisisl lk begon met het opschrijven van mijn ervaringen om mijn gevoelens op een rijtje te krijgen, om

www.misscreative.nl

www.boskblog.nl/author/marleen