JAWAPAN KBKK SEJARAH

1. 2. 3. * * * * * Bentuk soalan KBKK Iktibar kontek diri Iktibar kontek Negara Berdasarkan pengetahuan sejarah Tips jawapan Pendapat sendiri / logik / bersifat positif Pendapat sendiri / logik/ bersifat positif Fakta Sejarah / pendapat sendiri dalam kontek peristiwa sejarah yang ditanya Panduan menjawab Jawapan sebagaimana anda menjawab soalan karangan Bahasa Melayu Jangan takut – keluarkan apa sahaja idea dan pendapat anda walaupun anda menganggap idea itu tidak hebat Berikan pendapat yang ringkas dan mudah. Elakkan memikirkan idea/pendapat yang hebat-hebat Pecahkan idea jawapan anda kepada isi-isi jawapan yang kecil Berikan apa sahaja idea, jawapan tidak semestinya di dalam kontek sejarah. Semua aspek jawapan diterima. KONTEK DIRI SENDIRI DAN INDIVIDU Contoh soalan: Berdasarkan pengkajian anda terhadap kegemilangan kerajaan Bani Umaiyah, terangkan iktibar yang boleh diambil untuk menjadikan Negara dan bangsa Malaysia lebih gemilang pada masa akan datang.( SPM 2011 ) Mulakan jawapan anda : Sebagai rakyat Malaysia kita perlulah / Negara kita perlulah…

ASPEK POLITIK KEPEMIMPINAN - Memilih pemimpin yang benar-benar layak - Memilih pemimpin yang berwawasan - Memilih pemimpin yang jujur, amanah - Memilih pemimpin yang cemerlang - Menghargai/menghormati pemimpin - Menoloak pemimpin bersikap perkauman - Mencontohi pemimpin agung - Menghormati pemimpin Negara - Menolak pemimpin yang rasuah KEAMANAN - Mengekalkan keamanan Negara - Tidak memainkan isu sensitive - Menghormati hak asasi - Menghormati agama lain - Menghormati budaya lain - Mematuhi undang-undang Negara - Menolak sebarang bentuk keganasan - Mengamalkan konsep 1 Malaysia - Elak campur tangan asing - Menghormati amalan demokrasi - Menghargai keamanan - Tidak bersikap fanatic - Menegakkan undang-undang yang adil - Menghormati prinsip demokrasi - Menghormati suara ramai - Mewujudkan perpaduan kaum - Menolak politik perkauman HUBUNGAN LUAR - Berhabat dengan semua Negara - Menghormati Negara lain - Menghapuskan diskriminasi - Bersama menentang gejala negative - Tidak mencapuri urusan Negara lain - Mengelakkan peperangan - Elakkan campurtangan asing - Membantu Negara yang memerlukan - Adil kepada semua Negara - Menyokong usaha-usaha keamanan - Mengamalkan prinsip berkecuali - Mengelakkan perlumbaan senjata - Berpegang kepada nilai sejagat - Menentang penggunaan senjata nuclear - Menjalin hubungan diplomatic dengan Negara Asean, OIC, NAM, Selatan – Selatan - Menyokong keputusan PBB

ASPEK SOSIAL PENDIDIKAN - Menekankan kepentingan pendidikan - Menambah peruntukan bagi pendidikan - Melaksanakan dasar pendidikan wajib - Memperbanyakkan pusat pengajian tinggi - Menghargai para ilmuan - Menggalakkan kajian dan penyelidikan - Membudayakan pendidikan sepanjang hayat - Memberi biasiswa - Membudayakan ilmu - Memperbanyakkan perpustakaan - Menambah bilangan penuntut PHD - Menghargai system pendidikan Negara - Meluaskan capaian internet HUBUNGAN KAUM Meningkatkan perpaduan kaum - Bersedia bekerjasama - Saling menghormati - Saling menghargai - Menghormati pegangan agama lain - Menghormati amalan budaya lain - Menghormati kebebasan beragama - Menyokong kebudayaan kebangsaan - Tidak membesarkan perbezaan yang wujud - Mengamalkan nilai-nilai murni - Membudayakan aktiviti bergotong-royong - Semangat kejiranan - Bertolak ansur ALAM SEKITAR - Menyokong pemuliharaan alam sekitar - Menyokong pemeliharaan alam sekitar - Menyertai kempen alam sekitar - Menjaga kebersihan - Tidak membuang sampah merata-rata - Menyokong teknologi hijai - Mengelakkan pencemaran - Menjimatkan tenaga - Menyokong penggunaan tenaga solar - Menyokong program kitar semula - Mengelakkan pembakaran terbuka KESIHATAN - Sentiasa bersenam - Mengamalkan pemakanan seimbang - Mengamalkan gaya hidup sihat - Sentiasa membuat pemeriksaan kesihatan - Menyokong kempen kesihatan - Tidak merokok - Tidak mengamalkan seks bebas - Hindarkan penyalahgunaan dadah

ASPEK EKONOMI KEMAJUAN EKO - Menggunakan semua sumber Negara - Meneruskan kecemerlangan sedia ada - Berkerja kuat bagi memajukan ekonomi - Menumpukan kemahiran tinggi - Menambah bilangan pekerja mahir - Mebina pusat latihan dan kemahiran - Mengurangkan karenah birokrasi - Berusaha dan produktif - Mengekalkan kestabilan ekonomi - Memajukan industry kecil dan sederhana - Memajukan industry asas tani - Memajukan perdagangan antarabangsa - Berusaha menghasilkan produk berkualiti - Memberi bantuan kewangan - Memberi bantuan mesin - Memberi bantuan teknikal dan nasihat MENCARI PELUANG BARU - Mencari peluang ekonomi yang baru - Meluaskan pasaran - Meningkatkan kajian dan pembangunan - Meningkatkan kemajuan sains dan teknologi - Melakukan penyelidikan dan inovasi - Menyediakan kemudahan asas - Idea bertaraf dunia - Mampu mereka cipta - Menarik pelabur luar - Keberanian mengambil risiko - Mengantarabangsakan produk Negara - Menyediakan pelbagai insentif - Menumpukan kepada K-ekonomi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful